Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában"

Átírás

1 Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában Dr. Bohus Géza, egyetemi docens (Miskolci Egyetem) Pozsár Sándor és Csordás Ottó üzemvezetők (Kő- és Kavicsbányászati Kft.) Jelentős fejlesztések történtek a KŐKA (Kő- és Kavicsbányászati) Kft. komlói andezitbányájában és a Miskolc-mexikóvölgyi mészkőbányájában az elmúlt évtizedben. Mindkét bánya nyersanyaga iránt ma is komoly kereslet mutatkozik, ami elsősorban - a termékek kiváló minőségének - és a megrendelők pontos kiszolgálásának köszönhető. Ezek a bányák nagy kiterjedésűek, nagy ásványvagyonnal rendelkeznek, ahol pontosan betartják a természet- és környezetvédelmi előírásokat. Eredményeikhez nem csak az üzemek szakszerű irányítása, hanem a bányaművelés módszereinek rendszeres fejlesztése is hozzájárult. A bányaművelés távlati (koncepció) terveinek elkészítése mellett részletesen kimunkálták a robbantásos kőzetjövesztés optimális paramétereit, a bányaműveléssel járó környezeti hatások minimumra való csökkentése mellett. Az országosan elterjedt külső meddőhányókat fokozatosan felszámolva belső hányóképzésre tértek át, ezáltal jelentős mennyiségű, jó minőségű haszonanyagot szabadítottak fel. Élen járnak az Európában egyre terjedő kulisszás bányaművelés alkalmazásában, ami mérsékli a természeti környezet rombolását. Manapság nehéz egy külfejtést közmegelégedésre, a szomszédok és az érdekelt hatóságok elvárásait teljesítve művelni. A komlói andezitbányában és a mexikóvölgyi mészkőbányában ez is sikerült. Hogyan? Erről kívánjuk előadásunkban tájékoztatni a tisztelt Hallgatóságot. A Kő- és Kavicsbányászati Kft. több kőbányát és kavicsbányát működtet, melyek közül termelési kapacitásukkal kiemelkedik a komlói és a mexikóvölgyi bánya. E két bánya együttes szerepeltetése nem csak a társaság életében és jövedelmezőségében betöltött szerepe, hanem az itt végrehajtott fejlesztések okán is indokolt. Ugyan nem nevezhető hasonlónak egy bánya nyersanyagának kimerülése és egy másik bánya bérleményből való visszavétele, mégis hasonló gondok jelentkeztek a bányavállalkozónál. Ha a nyersanyag kutatását és a bányatelkek fektetését nem is kellett megismételni, mégis új alapokra kellett helyezni mind a komlói, mind a mexikóvölgyi bányák üzemeltetését. A komlói mély típusú Öreg-bánya kimerülése, pontosabban a bánya beszűkülése egy új, hegyi típusú bánya létrehozását igényelte a bányatelken belül. A mexikóvölgyi bányát pedig a bérlő fizetésképtelensége okán kellett visszavenni és részben új személyzettel gazdaságosan működtetni. Fontosnak tartjuk azt is megemlíteni, hogy mindkét bánya jelentős szerepet töltött és tölt ma is be hazánk gazdaságában. A komlói bánya egyedüliként képes olyan minőségű és mennyiségű eruptív kőzetet (andezitet)

2 termelni, ami a környéken másutt nem fordul elő és kielégíti a legmagasabb hazai igényeket is. A mexikóvölgyi bánya ugyan csak egy bánya a Bükk-hegységben létesített mészkőbányák közül, de erre a nyersanyagra építették a közelben (Alsózsolcán) a BAUMIT vakolatgyárát és az sem mellékes, hogy nagy mennyiségben és állandó minőségben innen tudják csak kiszolgálni a nagyobb alföldi megrendelők többségét. A bekövetkezett változások Komlón a mély-típusról hegyi típusú bányászkodásra való áttérés, a Mexikóvölgyben pedig a bérbeadás adminisztrációját egy nagy kapacitású, komoly műszaki igényeket teljesíteni tudó kőbánya újraindítása a feladatok alapos elemzését és számos műszaki fejlesztési feladat megoldását tették szükségessé. A komlói kőbánya a Mecsek-hegység központi részén, Komló város délkeleti előterében található. Az elsősorban út- és vasútépítéshez használt zúzottkövet a miocén kor helvét emeletében képződött amfibol-andezitből állítják elő, mely előfordulás kb. 5 6 km 2 -es kiterjedésű. Vastagsága a kürtőnél valószínűleg 270 m. A bánya művelésének kezdetei az 1920-as évekre nyúlnak vissza. A kiváló kőzetanyag kitermelése a II. világháborút követően 1 millió t/év értékre is felfutott, ami előre vetítette a készlet korai kimerülését. A réteges, pados, tömbös, helyenként sűrűn töredezett nyersanyag fejtését nem akadályozta az andezit fölötti 8 10 m vastag agyagos lejtőtörmelék és lösz. Ennél nagyobb hatással volt a II. világháború idején a külfejtés alatt megindított föld alatti széntermelés (Béta bányaüzem). Ennek egyik jól látható jele volt, amikor 1972-ben m mély, m hosszú, 1,0 1,5 m széles felszakadás jelent meg a külfejtésen. Az igazi gondot viszont a mély-típusú külfejtések előrehaladásának természetes velejárója, a növekvő mélység melletti mind kisebb művelt terület jelentette. A föld alatti bányászatot ugyan már vagy 15 éve megszüntették, de ez a tény nem kompenzálta a nyersanyag kimerülését. Új területet kellett keresni. Az új bányaterület a föld alatti bányászat fogalomhasználatát alkalmazva mezőcsatolással történt. A bánya meglévő úthálózatát, infrastruktúráját felhasználva bővítették a bányát a város felé, ÉNy-i irányba. Ez lett az Új-bánya. Szerencsére, ennek a bányarésznek a nyersanyaga kifogástalan és jöveszthetősége is kedvezőbb az Öreg-bányában megszokotthoz képest. A Miskolc-Mexikóvölgyi mészkőbányát évben vásárolta meg a KŐKA Kft. Előbb bérbe adták, majd év tavaszától önállóan működtetik. A bérlők nem mindig jó gazdái a rájuk bízott nyersanyag kitermelő helyeknek. Itt is rendre elmaradt a letakarítási munka, rendetlenek voltak az utak

3 és a meddőhányók. Gazdasági megfontolásból csak a legjobbnak ítélt nyersanyag-készletek kiaknázására fordítottak figyelmet. A bánya Miskolc külterületén, a Bükkszentlászló felé vezető közút felett helyezkedik el. A bányatelek alaplapja a +314 mbf szint. A változó korú, jelentős geológiai hatásoknak kitett kőzetanyag meglehetősen repedezett és helyenként szennyezett. A haszonanyag a répáshutai mészkő formációhoz tartozik. Ez a jobban ismert fennsíki mészkőnél kissé szürkésebb, zömében réteges-pados mészkő-féleség, amely főleg a nagyobb mélységekben vörös kovapala betelepülést, kevés tűzkőgumót, valamint vörös vagy sárga márgafoltokat is tartalmaz. Kevés oldási maradékát kvarc, montmorillonit és illit alkotja. A bánya területe a Miskolc város vízellátásába bekapcsolt források hidrogeológiai védőidomára esik, ezért kiemelt vízminőség-védelmi területen helyezkedik el. Mivel a bánya és a víztermelési pontok közötti legkisebb távolság 4,2 km, a bánya alapsíkja pedig lényegesen magasabban van a karsztvíz nyugalmi szintjénél, így rendkívül kicsi az esélye a karsztvíz szennyezésének. A bányák vezetői a számos hazai kőbánya tervezésében és fejlesztésében figyelemre méltó eredményeket felmutató INICIÁTOR-M Bt-t bízták meg a fejlesztési feladatokkal, melyeket címszavakban a következőképp foglalhatjuk össze: Komlón - meghatároztuk a robbantásos kőzetjövesztés optimális paramétereit, - szeizmikus mérésekkel pontosítottuk a szeizmikus biztonsági zónát és bizonyítottuk a bánya környezetében élők lakóingatlanjainak biztonságát, - csökkentettük a robbantások repeszhatását és számításokkal bizonyítottuk a várható repeszhatások mértékét, - összehasonlító vizsgálatok során választottuk ki, majd vásárolta meg a KŐKA Kft. a helyi kőzetviszonyok között legkisebb önköltséggel működő, legjobb teljesítményt nyújtó fúrógépet, - csökkentettük a kőfeldolgozás során kialakuló zajszintet, zajvédő eszközöket szereltünk fel a zajforrások közelében és megszüntettük a közeli lakótelep (Gesztenyés) káros zajterhelését, - megvizsgáltuk a meddőhányók stabilitását; elkészítettük az üzem bányászati hulladékgazdálkodási tervét - és az új szabályzat követelményeinek megfelelően felülvizsgáltuk az üzemi robbantóanyag-raktárat, aminek eredményeként a raktár további működtetését is engedélyezték.

4 Mexikóvölgyön - felülvizsgáltuk a bánya nyersanyagának minősítése érdekében korábban készített kutatási jelentéseket és meghatároztuk a további földtani kutatási teendőket, - elkészítettük a bánya művelési koncepció-tervét, melynek értelmében újabb süllyesztőszint mélyült, ezzel is alátámasztva a kulisszás művelés tájvédelmi előnyeit, - meghatároztuk a robbantások káros környezeti hatásainak biztonsági zónáit, - megállapítottuk, hogy a robbantásoknál alkalmazandó mértékadó töltet nagyságát nem a bánya alatt húzódó középnyomású gázvezetékre kell méretezni, mert az igen jól tűri a rezgéseket, - felülvizsgáltuk a korábban alkalmazott robbantási paramétereket és kidolgoztuk az optimális üzemi robbantástechnológiát, - hozzákezdtünk az egyik meddőhányó anyagának újrahasznosításához és kezdeményeztük a külső hányók anyagának belső hányóra való átszállítását, ezzel jelentős mennyiségű hasznos ásványvagyont szabadítottunk fel - és bizonyítottuk, hogy a robbantásos kőzetjövesztés nem szennyezi a bánya alatti karsztvíz-bázist. A fentiek alátámasztására közlünk néhány adatot: Komlón - megnöveltük a robbantások munkaterületét 16 m 2 -re, a közelségi tényezőt pedig 1 fölé, - a fojtás hosszát úgy szabályoztuk, hogy az csak az első sorban legyen 3 m, a hátsó sorban elegendő 2,5 m is, - a második sor előtéte 10%-kal nagyobb legyen az első sorénál, - a robbantások mérsékelt szeizmikus hatása miatt az ún. k tényező 40-ről 16-ra mérsékelhető, - a repeszhatás biztonsági távolsága a kivetés irányában általában 300 m, de ez az érték Komlón csak 240 m, az azzal ellentétes irányban csak 120 m, - a robbantások fajlagos robbanóanyag-szükségletét 15%-kal, fajlagos fúrásigényét 20%-kal csökkentettük.

5 Mexikóvölgyön - a fajlagos robbanóanyag-szükséglet és fúrásigény kb. az 1/3-ával csökkent, - a repeszhatás mértéke 300 m-ről 200 m-re csökkent, - a robbantások zaját 70 és 88 db(a) közötti sávra korlátoztuk, mely értéktartomány jól egyezik egy kétütemű jármű zajhatásával, - a szeizmikus szempontból alkalmazandó mértékadó töltet nagyságát a korábbinak a többszörösére lehetett növelni, - a termelés racionalizálásának eredményeként lecsökkent a termelvények bányabeli szállítási útvonala - és részlegesen megkezdődtek a terület tájrendezési munkái. A két bánya és a fejlesztések tárgyának ill. eredményeinek dokumentálására itt csak néhány képet mutatunk be. Az előadás elhangzásakor viszont lényegesen több illusztrációval szeretnénk a tisztelt hallgatóság figyelmét bányáinkra irányítani. Légifelvétel a Miskolc-Mexikóvölgyi Mészkőbányáról

148. évfolyam. A tartalomból: Bemutatkozik a Baumit Kft. A Mikoviny Sámuel Doktori Iskola

148. évfolyam. A tartalomból: Bemutatkozik a Baumit Kft. A Mikoviny Sámuel Doktori Iskola BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN JÓ SZERENCSÉT! A tartalomból: Bemutatkozik a Baumit Kft. Bányamérési munkák a Bükkábrányi

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK A BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA MA- GYARORSZÁGON

LEHETŐSÉGEK A BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA MA- GYARORSZÁGON LEHETŐSÉGEK A BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA MA- GYARORSZÁGON Dr. Bőhm József 1, Dr. Gombkötő Imre 2 1 CsC, PhD; intézetigazgató, egyetemi docens; 2 PhD; egyetemi adjunktus 1,2 Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Nemes József Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

A BÁNYABEZÁRÁSOK TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KÖVETKEZMÉNYEI NÉHÁNY KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁG PÉLDÁJÁN

A BÁNYABEZÁRÁSOK TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KÖVETKEZMÉNYEI NÉHÁNY KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁG PÉLDÁJÁN A BÁNYABEZÁRÁSOK TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KÖVETKEZMÉNYEI NÉHÁNY KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁG PÉLDÁJÁN 1. Bevezetés Siskáné Szilasi Beáta 1 A bányabezárások következményei igazán jól csak úgy értelmezhetőek, ha megvizsgáljuk

Részletesebben

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes

Részletesebben

A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA 2004.

A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA 2004. A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA 2004. Keleti Mecsek Egyesület Szászvár Tartalomjegyzék Bevezetés...1 I. Helyzetelemzés 1. A körzet helye és szerepe a régióban...3 2. Természeti adottságok...8

Részletesebben

A MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZAT FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI, AZOK MEGALAPOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK TAMÁSY ISTVÁN

A MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZAT FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI, AZOK MEGALAPOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK TAMÁSY ISTVÁN NME Közleményei, Miskolc, I. Sorozat, Bányászat, 34(986) kötet, -4. füzet, 229-248. A MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZAT FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI, AZOK MEGALAPOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK TAMÁSY ISTVÁN összefoglalás Minden

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem Fotó: Tatai Zoltán Környezetvédelem Környezetvédelem KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK okos gazdálkodás Környezettudatos termelés A fenntartható fejlôdés ma már mindenki által jól ismert fogalom, melyet manapság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB)

Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) Tisztelt Olvasó! Ön Társaságunk legújabb telephelyének, a Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázisnak a bemutatkozó kiadványát tartja a kezében. A MKKB Baranya

Részletesebben

A kavicsbányászat környezeti hatásainak vizsgálata Délegyháza térségében

A kavicsbányászat környezeti hatásainak vizsgálata Délegyháza térségében Eötvös Loránd Tudományegyetem FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A doktori iskola vezetője: Dr. Monostori Miklós DSc egyetemi tanár Földrajz-meteorológia doktori program A doktori program vezetője: Dr. Gábris

Részletesebben

MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS

MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS 13 XIII. FENNTARTHATÓ fejlődés, fenntartható BÁNYÁSZAT 1. BEVEZETÉS Az ásványvagyon gazdálkodás témaköréhez óhatatlanul hozzátartozik egy nagyon nehezen megválaszolható

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Környezeti állapot változások... 5 1.

Részletesebben

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009.

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4. II. A TELEPÜLÉS JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA.6. 1. TALAJVÉDELEM. 7. 2. LEVEGŐTÉSZTASÁG-VÉDELEM

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/C. kötet Tartalomjegyzék Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését

Részletesebben

Vízbáziskutatás a DRV Zrt. által üzemeltetett, felszíni vízkivételi művek kiváltására

Vízbáziskutatás a DRV Zrt. által üzemeltetett, felszíni vízkivételi művek kiváltására Vízbáziskutatás a DRV Zrt. által üzemeltetett, felszíni vízkivételi művek kiváltására Büki Attila Imre DRV Zrt. /Hydrosys Kft. és ENVICOM 2000 Kft. terveinek felhasználásával/ 2013.05.30. Tartalom 1. A

Részletesebben

AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA

AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA MUNKASZÁM: 2127/2008. GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - véglegesített anyag - 2008. november Meridián Mérnöki Iroda Kft 7 1 0 0 S z e k s z á r d, Y b l M i k l ó s u. 3. T e l e

Részletesebben

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS ENVICOM ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS KÉSZÍTETTE ENVICOM Mérnöki és Számítástechnikai

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terve Környezeti Fenntarthatósági Terve (2013-1015) A dokumentumot Csanytelek Község Önkormányzata... határozati számmal 2013. -án elfogadta Jegyző Készítette: Csanytelek Község Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Tájékoztató a WildHorse Energy Hungary Kft. tevékenységéről

Tájékoztató a WildHorse Energy Hungary Kft. tevékenységéről WildHorse Energy Hungary Kft. 7624 Pécs, Barbakán tér 5. e-mail: WildHorse@WildHorse.hu tel.: (72) 511-409, fax: (72) 522-790 Tartalom Tájékoztató a WildHorse Energy Hungary Kft. tevékenységéről 1. A WildHorse

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben