A KŐKA Kft komlói andezitbányájában végzett robbantásokról. Szakdolgozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KŐKA Kft komlói andezitbányájában végzett robbantásokról. Szakdolgozat"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék A KŐKA Kft komlói andezitbányájában végzett robbantásokról Szakdolgozat Kardos Gergely Bánya - és Geotechnikai szakirányos hallgató Belső konzulens Dr. Bohus Géza, egyetemi docens Bányászati és Geotechnikai Intézet Külső Konzulens Pozsár Sándor, okl. bányamérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök Kőka Kft. Komlói andezitbánya felelős műszaki vezető Beadás határideje: 2013.november 25. Miskolc, 2013

2 Eredetiségi Nyilatkozat "Alulírott Kardos Gergely, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának hallgatója büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és a diplomatervben csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem." Miskolc, a hallgató aláírása

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A bánya bemutatása Geológiai viszonyok Földrajzi környezet Domborzat Földtan Vízrajz Klimatikus viszonyok Bányaművelés Szintkialakítás Letakarítás Jövesztés Egyéb bányászati műveletek Kőfeldolgozás Meddőelhelyezés, hulladékkezelés Tájrendezés A robbantástechnika alapjainak a bemutatása Robbantás külfejtésben Töltés, fojtás Robbanóanyagok csoportosítása A művelési frontok kialakítása, geológiai felvétel Robbantás-előkészítő geodéziai munkák A szintmagasság megválasztása A homlok dőlésének szabályozása A nagyfúrólyukas robbantástechnológia fontos összefüggései Előtét, a beszorítottság kérdése Fúrástechnika Forgatva működő fúrás Ütve működő fúrás A robbantások biztonsági kérdései Jogi kérdések I

4 5. A bányában alkalmazott robbantástechnológia A Robbantás Technológiai Előírás alkalmazhatósági köre A felhasználható robbantóanyagok Robbanóanyagok Gyutacsok Robbantólyukak paraméterei és elhelyezésük Robbanótöltet mennyiségének szélső értékei A robbantás előkészítése Töltetszerkezet, töltés Vizes lyukak töltése Indítótöltetek helye, az indítás módja Fojtás anyaga, mérete, elhelyezésének módja Tetőlyukak fojtása Talplyukak fojtása Villamos robbantóhálózat kialakításának módja Robbantógép használata Robbantóhálózat ellenőrzésének szükségessége és módja Robbantás esetén a személyek védelmére szükséges biztonsági távolságok Védett hely, a robbantóállomás helye Jelzés rendje, módja, várakozási idő Megállt töltet hatástalanításának módja Robbantóanyag megsemmisítése Az általam megfigyelt robbantások I. Robbantás II. Robbantás III. Robbantás A megfigyelt robbantások értékelése - összefoglalás Evaluation of the explosions observed - summary Irodalomjegyzék Mellékletek jegyzéke II

5 1. Bevezetés Magyarországon az elmúlt évtizedekhez képest, mára - sajnálatos módon - jelentős mértékben csökkentek a működő bányaüzemek, különösen a mélyszinti bányák. Pécs és térsége hazai viszonylatban a feketeszén termelés fellegvára volt. Az 1990-es években egyfajta súlypont áthelyeződés történt a kitermelendő bányászati termékek piacán, minek következtében a hazai bányászat elsősorban a nem érces ásványi nyersanyagokra korlátozódott, koncentrált. Ilyen nyersanyag a következőkben tárgyalandó andezit is, melynek fontos szerepe van az út és vasút építésben. Ezen kőzet gazdaságos kitermeléséhez elengedhetetlen a robbantásos kőzetjövesztés - melyet elsősorban a kőzetben való hangterjedési sebesség határoz meg -, azon belül is a nagyfúrólyukas robbantási technológia, amely eljárást a későbbiekben részletesen is ismertetek. Dolgozatomban a KŐKA Kft komlói andezit bányáját (1. kép) mutatom be, ahol 6 hetes gyakorlatomat is töltöttem, így részletes és átfogó képet kaphattam a bányában zajló folyamatokról. Bemutatom elhelyezkedését, a bányában található kőzet jellemzését, a terep geológiáját, illetve az ott zajló robbantásos jövesztési folyamatokat és az alkalmazott szeizmikus méréseket. 1. kép, Az új bánya látképe (forrás: a szerző saját felvétele) 1

6 2. A bánya bemutatása Ebben a fejezetben a bányát mutatom be, az itt leírtakhoz a Komló II. (Komlói bánya) - andezit védnevű bányatelek. Bányatelek Módosítási Dokumentáció I. Kötetet használtam fel. [1] 2.1 Geológiai viszonyok Földrajzi környezet A komlói kőbánya bányatelke Baranya megyében, Komló külterületén, a település délkeleti határán található. Az egykori szénbányászat nyomait hordozó objektumokon, meddőhányón kívül a terület ma elsősorban erdő, kis részben legelő. A Mecsek, a környező települések és a bányatelek egymáshoz viszonyított helyét az 1. ábrán szemléltetem. 1. ábra: A bányatelek környező településekhez viszonyított helyzete (forrás: Komló II. - andezit védnevű bányatelek. Bányatelek Módosítási Dokumentáció I. Kötet) 2

7 2. ábra: A bányatelek közvetlen települési környezete (forrás: Komló II. - andezit védnevű bányatelek. Bányatelek Módosítási Dokumentáció I. Kötet) Kiszállításra alkalmas közlekedési út a bányaudvar bejáratának közelében halad el, melyen nyugat felé kanyarodva Komló, kelet felé Hosszúhetényen át a 6-os főközlekedési út érhető el. A legközelebbi lakóterületek a bányatelek északi oldalán található egykori szolgálati lakások. Az északi bejárat felől nézve a bányaudvar mostani formáját jól szemlélteti a háromdimenziós felvétel (2. kép), ahol pirossal a jelenlegi bányatelek van jelölve. 2. kép: A bányaudvar háromdimenziós képe az északi bejárat felől nézve (forrás: Komló II. - andezit védnevű bányatelek. Bányatelek Módosítási Dokumentáció I. Kötet) A bányát erdő veszi körül. Déli határa közelében van a Bétaaknát Komlóval összekötő közút. A bányatelek jelentős része a mélyművelésű szénbánya öregműveletei felett található. Az öreg bánya mély típusú külfejtés, mely mára már elérte a bányatelek alsó szegélyét, a bánya beszűkült, onnan lényegi termelés nem folyik. 3

8 A terület M = 1: szintvonalas térkép kivágata a 3. ábrán látható. A domborzati térkép nem a mostani állapotot mutatja, a jelenlegi helyzet rézsű élei (bordó) és a belső szállítási útvonalak (sárga folytonos vonal) szerepelnek. A kék szaggatott vonal jelöli a mélyművelésű bányák egykori feltáró vágatait is. 3. ábra: A bányatelek M = 1: es méretarányban (forrás: Komló II. - andezit védnevű bányatelek. Bányatelek Módosítási Dokumentáció I. Kötet) Domborzat A kőbánya környezetére a markáns domborzati változások jellemzőek. A Mecsek egyébként is változó felszínén a bánya, de még a közeli szénbányászatból visszamaradó meddőhányó is fokozza ezt a tájképi hatást. 4

9 2.1.3 Földtan A bánya ásványi nyersanyaga: A bányában lévő ásvány-előfordulás anyaga: andezit (nyersanyag kódja: ). Az andezit sűrűsége 2,62 t/m 3. A kitermelési alapsík, +195 mbf. Klespitz, J. munkájából [3]: A Mecseki Andezit zúzottkő előállítás tekintetében dominálóan jó, illetve kiváló minőségű. Az andezit szürke, a mélység irányába sötétebb szürke, tömött szövetű, kemény szilánkosan törő, szabálytalanul hasadó kőzet. Megjelenési módja szabálytalanul tömbös, pados, réteges és cserepes elválású. A kihűlési elválások mellett a kőzet aprózódását a törések és litoklázisok tovább fokozzák. A kisebb törések, litoklázisok gyakorisága a fő törésvonalak mentén és azok közelében fokozottabb mértékű. A kőzet minőségét a felszín közelben az erózió, a mélyebb zónákban a kőzethasadékok mentén feláramló oldatok elbontó hatása változó mértékben gyengíti. Az andezit előfordulást ért kőzetbontó folyamatok ellenére a komlói andezit minősége dominálóan megfelel a zúzottkővel szemben támasztott kőzetfizikai követelményeknek. Rétegtani alapadatok: A komlói andezit előfordulás bányatelekbe foglalt részének rétegtani jellemzői - melyeket a készletszámítás során tervezési alapként vesz figyelembe a bánya - a következők: Az andezit feküjét a részben Szászvár Formáció alkotja, amely az alsó miocén eggenburgi emeletébe tartozik, kőzetei jellemzően édesvízi törmelékes üledékes kőzetek, molassz jellegűek. A fekü riolit - dácit tufa - a Gyulakeszi Formációba sorolt. A fekü másrészt az alsó liász szinemuri emeletébe sorolt Hosszúhetényi Mészmárga Formációba tartozik. Az andezit a Mecseki Andezit Formációba sorolt, az alsó miocén, ottnangi emeletébe tartozik. A fedőt részben az alsó miocén kárpáti emeletébe sorolt Budafai Homokkő Formáció Komlói Agyagmárga Tagozata alkotja, amely homokkő és halpikkelyes agyagmárga összefogazódásából áll. A magasabb térszínű, erodált részeken a fedő negyedidőszaki képződményekből, terrisztikus üledékekből, jellemzően pleisztocén lejtőüledékekből áll. Az andezit feküjét kezdetben az extrúziót befogadó árok szerkezet határozta meg. 5

10 Az andezitben megtalálható autohidrotermális, halmirolitikus és tektonikus hatásokkal összefüggő bontott zónái az ásványi nyersanyag minőségére gyakorolnak hatást. Az andezit test felszíne jellemzően eróziós. Az erózió mértéke a pleisztocén lejtőüledékekkel fedett, magasabb térszínű fedő esetén jelentős, a fedő felület a felszín lefutását közelítően leképezi. A miocén kárpáti emeletének üledékeivel fedett, mélyebb helyzetű kiegyenlítettebb, azonban megbízható adatokkal kevésbé meghatározott. Tektonikai jellemzők: A fekü, töréses tektonikus elemekkel szabdalt, így a feküre vonatkozó adatok a tektonikai blokkok meghatározására alkalmasak. Az árok szerkezet geometriája, az utólagos tektonikus elmozdulások egymásra hatása a fekü meghatározásának különféle adattípusokhoz fűzhető hibájával együtt adja a fekü megahatározásának, így a tektonikai blokkok elkülönítésének hibáját. A felszínformák részben tektonikusan preformáltak, de a pleisztocénben elszenvedett erózió az andezit felszínt olyan mértékben megváltoztatta, hogy annak lefutásából ma már nem szabad következtetéseket levonni a tektonikai blokkokat illetően. Az egyes adatcsoportokat tektonikus blokkokba foglalták, melyeket függőleges síkokkal határoltak le. Az adatok feldolgozása arra utal, hogy a tektonikus elemek olyan vetők, amelyek mentén jelentős oldaleltolódások is felismerhetők. A készletszámítási blokkokon belüli vetők a minőségi megoszlásra gyakorolnak hatást, a térfogatszámításhoz ezeket nem vették figyelembe, mivel maghatározásuk nagyobb bizonytalanságot rejt magában. A nyugati meddőhányó és az attól keletre, az Öreg-bánya felé eső blokk miocén üledékekkel fedett, szabdalt felszínű, részben tektonikus eredetű fedőkivastagodással jellemezhető, amelyet áthatnak az intenzív felszínemelkedést, reliefenergia növekedést követő terresztrikus kitöltésű árkok. Kitöltésük durva, eredetükben változatos és osztályozatlan üledék, az árkok m mérettartományba eső szélességgel jellemezhetők. Az árkok és a mállott andezittestek elkülönítése a mai adatok alapján nem lehetséges, amennyiben 6

11 szükségessé válik, komplex geofizikai kutatással és kutatófúrásokkal a feladat megoldható Vízrajz A bányatelken belül vízfolyás nincs. A tágabb környék a Mecsek északi részén, annak északi vízgyűjtőjén található, a Baranya-vízfolyás vízgyűjtőjéhez tartozik. A vízgyűjtő Baranya-csatorna völgyéig a bányából kifolyó vizeket a Kaszanya-patak vezeti le Komló városán keresztül a Baranya-csatorna szabályozott medrébe. A csatorna vize Dombóvárral szemben a Kapos-csatornába ömlik, majd a Sióval történt egyesülése után érkeznek be az innen elfolyó vizek a Dunába Klimatikus viszonyok A tél itt jellemzően enyhe, ami a mediterrán ciklonok enyhítő hatásának következménye. A leghidegebb hónap a január, ez egyúttal a legfényszegényebb hónap is. A fagyos napok száma és a téli zord napok száma az ország egész területéhez viszonyítva itt a legkevesebb. A tavasz jellemzően nagyon rövid. Ezt a tényt a növénytelepítés módszerénél kell szem előtt tartani. A március hónapra 50 év átlagában jellemző 5,8 C átlagos léghőmérséklet azt mutatja, hogy gyorsan és korán felmelegedő területekről van szó. A nyár szélsőségesen meleg voltát a Mecsek-hegység némileg mérsékli. Júniusban van egy látványosabb hőmérséklet csökkenés, melyet óceáni légtömegek beáramlása idéz elő (Medárd). A nyári hőség és a forró napok száma az ország többi részéhet viszonyítva csaknem a legmagasabb értéket mutatja. Az éves minimális csapadékösszeg mm között van. A maximális éves csapadékösszeg 950 mm. Ennek előfordulása csekély. A 700 mm-es csapadékösszeg 25 %- os valószínűséggel fordul elő a térségben. A mért legnagyobb napi csapadékmennyiség mm között van. A térség leggyakoribb széliránya, a rendelkezésre álló meteorológiai állomások adatait feldolgozva, északi. A Mecsek vonulata jelentős áramlásmódosító hatást gyakorol az egyébként uralkodónak tekinthető szélirányra. Az uralkodó szélirány meghatározása elsősorban a munkálatok alatti légszennyezés, és ezen keresztül az abiotikus elemekre gyakorolt hatások miatt fontos. 7

12 2.2 Bányaművelés Szintkialakítás A bányában több szintet alakítottak ki. A számozásuk a bányatelek alsó lapja felé haladva növekszik. Az úgy nevezett Régi-bánya szint elnevezései: 1. szint, 1/1., 1/2., 1/4. Az Új-bánya számozása hasonló, U2, U3, U4, U5. Az Új-bánya jelenleg művelt szintjei az U3, U4 és U5-ös szintek Letakarítás A kitermelésre szánt andezit feletti meddőanyag letermelését nevezzük letakarításnak. Ez a bányaművelés első fázisa, ami alapvetően három részfeladatra osztható: a növényzet eltávolítása, termőtalaj leszedése, elkülönítése a későbbi rekultivációs felhasználáshoz, az andezit feletti meddőnek minősülő anyag deponálása. A meddőletakarítást egyrészt mélyásó szerelékes kotró és megfelelő méretű homlokrakodó végzi. A letakarított anyagot tehergépjárművek szállítják a rendeltetési helyére, a másodlagos készlettér területre. A meddő-elhelyezésnél a teherjárműről történő leborítást követően homlokrakodó és/vagy dózer teríti el az anyagot Jövesztés A kőbányászatban a jövesztési mód a robbantás, hiszen ilyen körülmények között a gépi jövesztés nem eredményes és gazdaságos. A bányászat módját tehát elsősorban a kőzetek fizikai paraméterei határozzák meg. Célszerű ezt a műveletet a lehető leggondosabban és pontosan megtervezni, elvégezni, hogy a munka befejeztével megfelelően aprított készletet kapjunk, amely alkalmas a további - gazdaságos - feldolgozásra. 8

13 A hasznos anyag jövesztésének munkafázisai: fúrás robbantás. A fúrási tevékenységet Tamrock Pantera 900 gyártmányú fúrógéppel végzik. A fúróberendezések saját zsákos porleválasztó rendszerűek, ezért nagyon jó porleválasztási hatásfokkal működnek. A fúrógépek által fúrt 92 mm névleges átmérőjű lyukakban végzett robbantásokkal egyszerre átlagosan tonna kőzetet robbantanak el, évente mintegy 40 alkalommal. A lerobbantott kőzetet rakodó gépekkel (Komatsu, Demag) rakják fel a szállító járművekre. A felrakott anyagot a feldolgozó sorokra, az előtörők bunkerébe vagy ledöntő helyekre szállítják Komatsu (3. kép) illetve Tatra gyártmányú szállítójárművekkel. 3. kép Komatsu HD 405 típusú dömper (forrás: a szerző saját felvétele) A bányaudvarokban Liebherr és Komatsu homlokrakodók és kotrógépek végzik a jövesztést, rakodást. A peremvonalak mentén védőtöltést kell építeni. A szintek szélessége legalább akkora kell, hogy legyen, hogy az alkalmazott gépi berendezések helyigényét biztosítsák. 9

14 A robbantással kapcsolatos ismereteket, megfigyeléseket a négyes és ötös fejezetben részletezem. A komlói Új bánya területén belül a kőzet jövesztését nagyfúrólyukas robbantástechnológiával végzik. A robbantandó kőzet: andezit, andezittufa, agyagos meddő. 3. Egyéb bányászati műveletek Ebben a fejezetben a bányászathoz tartozó egyéb műveleteket fogom ismertetni, melyek nem közvetlenül a bányaműveléshez tartoznak, de fontos része annak. Az itt tárgyaltakhoz a Komló II. (Komlói bánya) - andezit védnevű bányatelek. Bányatelek Módosítási Dokumentáció I. Kötetet [1], illetve Bohus, G. A KŐKA Kft. komlói andezitbányájának hulladékgazdálkodási tervét [7] használtam fel. 3.1 Kőfeldolgozás A bedöntő bunkerekből a kitermelt készlet az öreg bányában XII-es, az új bányában a XIII-as előtörőkbe jut, ahol megtörténik a meddőtől való szétválasztás és a kőzet 0/120 mm-es frakcióra törése. Ez a frakció kerül az I., illetve a II. üzem feldolgozóiba - az utántörési technológiába - ahol röpítő- és kúpostörők végzik a zúzalék előállítását. A keletkező anyagot osztályozók választják szét a piaci igények szerint meghatározott frakciókra. Ezt az osztályozó sziták kívánt frakciónak megfelelő átrendezésével valósítják meg. A túlméretes anyag visszakerül a törőkbe. A frakciók szerinti osztályozott készterméket szállítószalagok juttatják el a depóniákba, ahol a készterméket a kiszállításig tárolják. A két kiépített feldolgozó sor mellett a bánya nyugati oldalán a II. szint magasságában található a X-es törő, mely eseti igények kielégítésére állít elő 0/120-as készletet. A lerobbantott kőzetmennyiségek szomszédságában időszakosan, Extec gyártmányú mobil törő- és osztályozó berendezést is üzemeltetnek. Ez 100 t/h feldolgozására képes és az előállított, 120 mm részecskeméret alá tört terméket a megrendelő innen szállíthatja el felhasználásra. 10

15 A legalsó szinten folyamatosan üzemeltetik a - vízjogi engedéllyel rendelkező - szivattyútelepet, ezzel biztosítják a bánya vízmentességét. 3.2 Meddőelhelyezés, hulladékkezelés A meddő letakarás kb. 10%-a termőföld, melyet a folyamatosan végzett tájrendezésnél feltöltésre, illetve takarásra használnak fel. Átmeneti tárolása belső hányókon történik. A letakarított egyéb meddő - mintegy 30 40e m 3 /év - korábban a régi bánya területén kialakított mintegy 22 ha-os északi meddőhányóra került, melynek tájrendezése 1995-ben jelentős részben megtörtént. Napjainkban a bányagödrön belüli belső hányón helyezik el a meddőt. A 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről úgy rendelkezik, hogy a Bányakapitányság a bányaüzemnek hulladékgazdálkodási tervét a Műszaki Üzemi Terv (MÜT) módosítási eljárásban bírálja el. A bánya területén jelenleg kettő meddőhányó üzemel, a keleti- és a nyugati. A keleti meddőhányó szinte egyidős a komlói kőbányászattal. E meddőhányó csak 132 e m 3, melyre a magyarázat csak az lehet, hogy régen a kézi munkával végzett jövesztés során gondosan válogatták a termelt kőzetet és a meddőhányóra ténylegesen csak a haszontalan anyagot vitték. A bányatelek északkeleti szélén, m magasságú lejtős domboldalon helyezkedik el az 5 15 m magasságú, lankás meddőhányó. A meddőhányó elhelyezésével a korábbi 18 -os domboldal 26 -os dőlésű lett. A keleti meddőhányóra évek óta nem hordanak anyagot, az ide vezető utat lezárták és megkezdték a tájrendezést, mely során: elegyengették a hányó felszínét gondozást nem igénylő fákat ültettek, melyek idővel stabilizálják a meddőhányót. Ezen intézkedések ellenére a hányó 2004-ben megcsúszott (északnyugati része, a mbf szinti üzemi útra csúszott), mellyel nem akadályozta a bányaművelését, hiszen a gödör mindkét irányból megközelíthető. Az említett mozgás óta a hányó nyugodt, mozgás nem észlelhető. Az alatta lévő út mellett elhelyezett mozgásérzékelők nem mutattak semmilyen változást, továbbá 2004 óta nem történik deponálás, így a hányó alkalmas a bezárásra. 11

16 A nyugati meddőhányó kialakítására akkor került sor, mikor az alsóbb rétegekben található jobb minőségű andezit kinyerése érdekében egyre több meddőt kellett termelni. Ez a hányó fogadja be az Új-bánya lefedéséből kikerülő és a technológiai sornál leválasztott meddőt is. A Régi- és az Új-bányát is kiszolgálta ezért mindkettő helyről megközelíthető (a Régi-bányából nem kerül ide meddő, ezért az ide vezető utat lezárták). A mostani termelés során a nyugati hányó sem fogad be több anyagot, hiszen a kitermelt vagy leválasztott meddőt a Régi-bánya gödrébe döntik. Ezzel hozzájárulnak a bánya tájrendezési kötelezettségének és elősegítik a nyugati meddőhányó alatt lévő, jól hasznosítható kőzet hozzáférhetőségét. A bánya jelenleg bányászati hulladékkezelő létesítménye szeptemberi felméréskor e m 3 meddőt befogadó - a nyugati meddőhányó. A hányó anyagát javarészt andezittufa, kisebb részben a lefedésből származó agyagos meddő kőzetei képezik. 3.3 Tájrendezés A korábbi mélyművelésű bányászat már jelentős külszíni beavatkozással is járt. A tervezett tájrendezési cél ennek megfelelően a Mecsekre jellemző erdő visszaállítása. A bányaüzem - a Pécsi Bányakapitányság 352/1994 számú határozatával engedélyezett - érvényes tájrendezési tervvel rendelkezik, mely szerint a rekultivációt folyamatosan végzik. A jövőbeni bányatelek bővítést követően új tájrendezési terv készítésére lesz szükség a megváltozott körülmények miatt. A várható végállapot egy kb. 200 ha-os +195 mbf-i talpszintű, maximum 57 -os rézsűvel rendelkező udvar, északi irányba kivezetett vizekkel. A meddőfeltöltéssel rekultivált helyeken a visszamaradó rézsűk tervezett dőlése 30-35, de ne haladja meg sehol a meddő a mintegy 40 -os természetes rézsűjét. A korábbi tájrendezési terv 0,5 m-es termőföld takarást írt elő. A tervezett rendkívül hosszú élettartam miatt, különös gondot kell fordítani a tervszerű művelést követő folyamatos tájrendezésre, tájrendezési koncepcióra, melynek konkrét lépéseit a Műszaki Üzemi Tervben lehet aktualizálni. A tájrendezés végrehajtása után javasolt az élővilág visszatelepedésének nyomon követése. Ez kis költséggel elvégezhető, ugyanakkor amellett, hogy ellenőrizni lehet a tájrendezés hatékonyságát, értékes adatokkal szolgálhat más roncsolt területek helyreállításának tervezéséhez is. 12

17 A tervezett növényesítés erdőtelepítés. A telepítés módját (szabadgyökerű magágyi csemete, makkvetés), fajösszetételét a készítendő tájrendezési tervben konkretizálni, az érintett szakhatóságokkal egyeztetni kell. Fontos a tájidegen fajok kerülése. A bányatelek területén régészeti lelőhelyek lehetnek, de az eddigi bányászati tevékenység értékes régészeti értéket nem tárt fel. Ha a bányaművelés folytatása kapcsán védett ásványtársulás vagy ősmaradvány, esetleg régészeti lelet tárul fel, akkor a műszaki felügyelet köteles intézkedni a tevékenység felfüggesztésére a felelős műszaki vezető helyszínre érkezéséig, akinek meg kell tenni a szükséges lépéseket. A bányatelek területe Komló lakott területeitől elszigetelt, így a bányaművelés hatásai (por, zaj) a települést legfeljebb csak a külső szállítás révén érinti. A tervezett kiszállítás zöme lakott terület kívül bonyolódik. A bányaudvaron belül a gyepesítésen kívül egyéb növénytelepítés nem szükséges. A füvesítéshez minimum 2 dkg/m 2 magmennyiséggel kell számolni. A területet karéjozó - véglegesen megmaradó - meredek rézsűk erózióvédelmét cserjeültetéssel lehet és kell biztosítani. A cserjetakarítással oldható fel a rézsűk merev vonalának tájba illesztése is. Ne kerüljenek a rézsűkre, a tájba illők közül pedig minél több terjedő tövű legyen az erózióveszély elhárítása érdekében. Az ámorfa és akác alkalmazása mindenképpen kerülendő, időközi megtelepülésük pedig a tájrendezéssel megszüntetendő. Az ültetésre javasolt fajok: északi fekvésben: tatárjuhar egyéb helyeken: vadrózsa, egybibés galagonya, cserjés pimpó, mezei juhar, veresgyűrű som, közönséges fagyal, csigolyafűz, vagy akár vadon is megélő gyümölcsfák: őszibarack, csepleszmeggy. A növényültetési tervet szaktervezővel, a munkát szakvállalattal szükséges elvégeztetni az utógondozással együtt, hogy a növényanyag megeredése biztosított legyen. A végrézsűk a bányaműveléssel párhuzamos ütemben folyamatosan készülhetnek. A tájrendezés folyamatos. Végső állapotba a bányaművelés befejeztét követően kerülhet, melynek időpontja a tervezett művelés értelmében pontosan ma még nem tervezhető. 13

18 4. A robbantástechnika alapjainak a bemutatása Mindenekelőtt szükséges a robbantással kapcsolatos pár fogalmat tisztázni, amelyek nagyon fontosak a hatékony és biztonságos munkavégzés szempontjából. Az adatok, megfigyelések régiek, de a kor előrehaladtával e képletek és fogalmak a mai napig némi korrigálással (az adott bánya paramétereire) biztonságosan és gazdaságosan használhatóak. A fejezetben tárgyaltakhoz az Ipari robbantástechnika c. könyvet [2], a Magyar Robbantástechnikai Egyesület honlapját [5], a Javaslatok a robbantástechnológia javítására és a káros környezeti hatások csökkentése a komlói andezitbányában összefoglaló jelentést [6] és a megíráskor még hatályban lévő ÁRBSZ-t [8] használtam fel. 4.1 Robbantás külfejtésben A nagyteljesítményű jövesztő- rakodó- és szállítógépek egyre nagyobb térnyerésével és üzemeltetésével, külfejtésekből származó hasznosítható ásványi nyersanyag mennyisége jelentősen nőtt. Mára már nem ritka a helyenként több száz méter mélységben is nyitott fejtési munkahely, amelyek tervezése és üzemeltetése igen bonyolult mérnöki feladat. A következőkben azon megoldásokat mutatom be, amelyek a külfejtésekben végzett robbantásos kőzetjövesztéses munkával kapcsolatosak, illetve a technológiai leírásokat foglalom össze. A külfejtésekben alkalmazható robbantástechnológia típusai: pados robbantás nagykamrás művelési mód nagyfúrólyukas robbantásos jövesztés o területrobbantás o oszlopos sorozatrobbantás. Komlón az oszlopos sorozatrobbantás az alkalmazott technológia. 14

19 4.2 Töltés, fojtás Többsoros robbantásoknál kedvező feszültség eloszlást biztosít a kőzettömegben, illetve a repeszhatás mértékét is csökkenti, ha az első sorban kisebb, a hátsó sorban nagyobb brizanciájú robbanóanyagot használunk. Fontos megemlíteni, hogy a beszorításban lévő töltetek esetében is fokozni kell a brizanciát, ezért a töltetoszlop alsó részébe lehetőleg nagy brizanciájú töltetet érdemes elhelyezni - TNT. A robbantás annál hatékonyabb, minél jobban kitölti a robbanóanyag a szelvényt. Ezt a feltételt az ammonsalétromos, granulált és por alakú robbanóanyagok könnyen kielégítik, hiszen jól pergő anyagokról van szó. A robbantási munka elengedhetetlen mozzanata a töltetszerkezet megtervezése. A tervezéshez nagyon fontos ismerni a lyukak állapotát, hiszen egy rosszul méretezett lyuk nagymértékben növelheti a káros hatásokat. Ismerni kell a következőket: falminőség, víz megléte, kavernák mennyisége. A kapott adatok birtokában nagy pontossággal tudjuk megválasztani a helyi adottságoknak megfelelő robbanóanyagot, illetve iniciálási módot. A helyes és gondos tervezés mellett fontos, hogy a robbantás előtt egy nappal ellenőrizzük a lefúrt lyukakat, hiszen ekkor még tudunk korrigálni, mind a lyuk elosztáson, mind a tervezésen. A töltetek iniciálásának a helye is fontos kérdés, hiszen egy rossz helyről indított töltet szintén tud bajokat okozni. A külfejtésekben, általánosságban milliszekundumos gyutacsokat alkalmaznak, a sorok közötti késleltetés 100 ms, a szomszédos lyukak között 25 ms. A rossz időzítés vagy a megfelelő időzítés hiánya a következőket vonja maga után: nagy szeizmikus hatás kőzetaprítás foka csökken növekvő készletkivetés nagy hátrahatás. A korábban elvégzett kutatások azt támasztják alá, hogy a fordított iniciálás a legelőnyösebb, hiszen ekkor: hatékonyabb a kőzetaprítás javulnak a beszorított kőzettömegek jövesztésének feltételei kisebb lesz a szeizmikus hatás mérséklődik az amputálás veszélye. 15

20 A fojtás a robbantólyuk azon része, amellyel lezárják a lyuk száját, a robbantás irányítása és a jobb energiahasznosítás érdekében. A fojtást gyakran méreteivel - hosszanti és tömege - jellemzik. Anyaga legtöbbször a fúrás során kikerülő fúrótörmelék, fontos a fojtásnak a megfelelő tömörítése. A jó fojtás receptje : 40 tömeg% fúrótörmelék és 60 tömeg% 5 15 mm-es frakciójú kőzettörmelék. 4.3 Robbanóanyagok csoportosítása Robbantástechnikai feladatok tervezésénél fontos figyelembe venni, hogy a céloknak megfelelő robbantóanyagokat válasszuk ki. Ehhez elengedhetetlen a robbantóanyagok ismerete. A robbantóanyag összefoglaló elnevezése a robbanóanyagoknak és a robbantószereknek. Robbantóanyagok: iniciáló robbanóanyagok, brizáns robbanóanyagok, lőporok, pirotechnikai elegyek, gyutacsok, gyújtózsinórok, robbanózsinórok, perforátorok. [2] Az iniciáló vagy primer robbanóanyagok olyan érzékeny robbanóanyagok, amelyekben nemcsak lökéshullám, hanem egyéb energiaforrás (szúróláng, súrlódás, gyenge ütés, felmelegítés) is kiválthatja a detonációt. Robbantásukkor nem képződnek nagy térfogatban gázok, ezért önmagukban robbantástechnikai munkák végzésére nem használják őket. Elsősorban szekunder típusú (brizáns) robbanóanyagok detonációjának kiváltására használatosak A brizáns vagy szekunder robbanóanyagok robbanása normál körülmények között csak megfelelő erősségű lökéshullámmal (pl. gyutacs vagy robbanóanyag felrobbantásával) idézhető elő. A gyutacs a robbanóanyag detonációjának kiváltására alkalmas eszköz, amely védőhüvelybe préselt iniciáló és szekunder töltetet tartalmaz. Indításuktól függően megkülönböztetünk: gyújtózsinóros (robbantó)-, villamos-, mechanikus indítású gyutacsokat. A villamos gyutacsokon belül megkülönbözetünk: pillanathatású és időzített gyutacsokat. Különleges tulajdonságuk szerint megkülönböztethetünk: sújtólégbiztos, hőálló, nyomásálló gyutacsokat. 16

21 A gyutacsokat alakjuk, hüvelyük anyaga, vezetékük színe és esetenként a vezetéken elhelyezett jelző-, vagy számtábla alapján különböztetjük meg. [2] A gyutacsok legfontosabb tulajdonsága iniciálóképességük, más szóval erősségük (Nobel durranóhigany-töltetű gyutacssorozatot készített növekvő durranóhigany mennyiséggel. A 8-as számú gyutacs töltete 2 g durranóhigany volt. Az ugyanilyen iniciáló képességű gyutacsot 8-as erősségű gyutacsnak nevezzük. A gyakorlatom során a bányában alkalmazott robbanóanyagok: egyszerű robbanó keverék (Austinite_S), emulziós robbanóanyag (Emulex_1), trotil (TNT) illetve villamos gyutacs (DeM-S, O-s). A komlói andezitbányában nagyfúrólyukas robbantással jövesztik a kőzetet, ezért a következőkben ezt fogom részletesebben tárgyalni. 4.4 A művelési frontok kialakítása, geológiai felvétel A művelési frontok irányának körültekintő megválasztása a biztonságot és a jövesztés költségét nagymértékben befolyásolja. [2] A frontokat lehetőleg egy síkban, több szint művelése esetén a szintek frontjait egymással párhuzamosan, azonos dőlésirányú fejtési lépcsőkben kell kiképezni. A művelési front irányának helyes megválasztása esetén, a kőzetfelületek simábbak, illetve állékonyabbak lesznek, ami jelentősen csökkenti a kőzetomlás valószínűségét, továbbá a faltisztítási munkaigényt. A külfejtésekben szükséges geológiai felvétel döntő része kis eszközigénye (fényképező, kompasz, mérőléc, mérőszalag valamint résmérő) miatt viszonylag olcsón elvégezhető, azonban nem szabad elfelejteni az adott bánya helyi adottságainak tanulmányozását. 4.5 Robbantás-előkészítő geodéziai munkák A jelenleg hatályos bányatörvény előírja bányatérképek készítését, illetve ezek állandó kiegészítését, valamint a bányamérő szolgálat igénybevételének kötelezettségét. Ezen feladatok közé tartoznak a bányafal bemérési feladatai, illetve a különböző szelvényezések, melyek a külfejtési robbantások tervezését megelőzik. A robbantások precíz tervezéséhez ismerni kell a pontos előtétet, hiszen az előtét nagymértékben meghatározza a robbantás és az aprított kőzet minőségét. 17

KŐBÁNYÁK OPTIMÁLIS JÖVESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA

KŐBÁNYÁK OPTIMÁLIS JÖVESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. kötet, (2006) p. 119-127 KŐBÁNYÁK OPTIMÁLIS JÖVESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA Böhm Szilvia PhD-hallgató Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai

Részletesebben

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1400-6/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Duna-Dráva Cement

Részletesebben

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. Az Ártándi Kavicsbányában az ásványvagyon ipari méretű kitermelése 1970-ben indult meg. Kezdetben az Országos Kavicsbánya Vállalat részeként, majd önállóan és 1992-től

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában

Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában Dr. Bohus Géza, egyetemi docens (Miskolci Egyetem) Pozsár Sándor és Csordás Ottó üzemvezetők (Kő- és Kavicsbányászati Kft.) Jelentős fejlesztések történtek

Részletesebben

Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet

Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet OMBKE Bányászati Robbantástechnikai Szakbizottság A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 5.sz füzet ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMINOLÓGIA / tervezet / Összeállitotta:

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom út 5.; : (56) 512-319, (56) 512-320; : (56) 512-337 : 5001 Szolnok, Pf.: 164.; E-mail: szbk@mbfh.hu Számlaszám: 10032000-01417179-00000000

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása

MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása Fojtással ellátott, nagyfúrólyukas robbantások szeizmogramja (Gyöngyöstarján, 2008. április

Részletesebben

KORSZERŰ ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ELŐNYEI

KORSZERŰ ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ELŐNYEI termékeket, pl. nonel és elektronikusan programozható gyutacsokat, porózus ammóniumnitrátból készített ANDO féleségeket és a drága indító tölteteket? Valószínűleg nem azért, mert a minőségi és drága termékek

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu PBK/5028-7(2010) Üi.: Sebestyén Pál Tel.: (72) 314-952 / 203 Melléklet:

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD. Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz.

HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD. Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz. HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz. Megbízható kotró gépre szerelhető bontókalapácsot keres általános

Részletesebben

A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE)

A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A szél mechanikai energiáját szélgenerátorok segítségével tudjuk elektromos energiává alakítani. Természetesen a szél energiáját mechanikus

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki). MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1080-3/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu HIRDETMÉNY A Szolnoki Bányakapitányság

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

Dr. Kamburov Milenov Sztefan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Dr. Kamburov Milenov Sztefan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal KÉTOLDALRÓL BEFOGOTT BÁNYAFAL FOBBANTÁSA KÉT BÁNYAUDVAR ÖSSZENYITÁSA CÉLJÁBÓL BLASTING OF A ROCKWALL, CAPTURED AT ITS BOTH ENDS TO INTERCONNECT TWO MINE PITS Dr. Kamburov Milenov Sztefan Magyar Bányászati

Részletesebben

Kőbányász, ásványelőkészítő Külszíni bányász Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász

Kőbányász, ásványelőkészítő Külszíni bányász Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók

Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók A plazmasugaras vágási technológiával olcsón, pontosan és jó minőségben darabolhatók a fémes anyagok (acélok, nemesacélok, réz és alumínium ötvöztek) 45 mm vastagságig.

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL 070702-X-1/5 ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL (Az alábbi adatok a képen bemutatott berendezésre érvényesek) TECHNOLÓGIAI MŰVELETEK Öntvények sorjázása, köszörülése. 070702-X-2/5 MÉRETEK Munkadarab: legnagyobb

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok

Részletesebben

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR Készítette: TÓTH ESZTER A5W9CK Műszaki menedzser BSc. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT CÉLJA Plazmasugaras és vízsugaras technológia

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS, FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK

FÚRÓKALAPÁCS, FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK FÚRÓKALAPÁCS, FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK D25112/ D25112K/ D25112C* D25113K/ D25113C* D25114K 24 mm-es, 2-üzemmódú fúrókalapács 26 mm-es, 3-üzemmódú fúró-vésőkalapács 26 mm-es, 3-üzemmódú fúró-vésőkalapács betonban

Részletesebben

Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei

Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei ALBERT Károly PhD hallgató Miskolci Egyetem, Bánya és Geotechnikai Intézet, 3515, Miskolc - Egyetemváros, Egyetem út

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős 1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal PFEIFER - Ferdetámaszok rögzítő rendszere 2015.05.22 1.oldal Felhasználás Mire használjuk? A PFEIFER típusú ferde támaszok rögzítő rendszere ideiglenesen rögzíti a ferdetámaszokat a fejrésznél. Ferde támasztó

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

Melléktermékek mennyisége és kezelése

Melléktermékek mennyisége és kezelése Melléktermékek mennyisége és kezelése Dr. Gerencsér Kinga 1 Az előadás tartalma A melléktermékek csoportosítása Keletkezési helyei és mennyiségei A melléktermékek szállítása A melléktermékek tárolása Dr.

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során.

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során. , pontosság és biztonság a tűzifavágás során. 29 A rönkhasítók a tűzifa-előkészítés speciális eszközei. Hosszában vágják el a törzseket, így biztosítják könnyű darabolásukat a kazánok, kandallók és kályhák

Részletesebben

Bányatérkép rétegkiosztás

Bányatérkép rétegkiosztás Oldal 1 / 6 Bányatérkép rétegkiosztás 01 Földmérési alaptérkép átvett rétegei A Földhivatal adatszolgáltatásból származó rétegek és objektumok. Az állami ingatlannyilvántartási adatbázisból származó rétegek

Részletesebben

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

Részletesebben

Hőkezelő technológia tervezése

Hőkezelő technológia tervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele Legnagyobb anyagterjedelem feltétele 1. Legnagyobb anyagterjedelem feltétele A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (szabványban ilyen néven szerepel) vagy más néven a legnagyobb anyagterjedelem elve illesztett

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Bányaipar technológiával előállított zúzottkő termékek KT 44. Érvényes: december 31-ig

Bányaipar technológiával előállított zúzottkő termékek KT 44. Érvényes: december 31-ig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 44

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Csikós Nándor BsC hallgató Dr. habil. Szilassi Péter egyetemi docens SZTE TTIK Természeti

Részletesebben

Robbantástechnológia és a készlettel szemben támasztott követelmények összehasonlítása Szakdolgozat

Robbantástechnológia és a készlettel szemben támasztott követelmények összehasonlítása Szakdolgozat Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék Robbantástechnológia és a készlettel szemben támasztott követelmények összehasonlítása

Részletesebben

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Készítette: Fekete Anita Témavezetők: Angyal Zsuzsanna Tanársegéd ELTE TTK Környezettudományi

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1.

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. 1. Gazdaság-földtani alapfogalmak: Klark érték (Average abundance of the elements) Az adott elem átlagos földkéregbeli gyakorisága. A gyakoribb

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

H a t á r o z a t. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

H a t á r o z a t. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom út 5.; : (56) 512-319, (56) 512-320; : (56) 512-337 : 5001 Szolnok, Pf.: 164.; E-mail: szbk@mbfh.hu Számlaszám: 10032000-01417179-00000000

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Hangterjedés szabad térben

Hangterjedés szabad térben Hangterjeés szaba térben Bevezetés Hangszint általában csökken a terjeés során. Okai: geometriai, elnyelőés, fölfelület hatása, növényzet és épületek. Ha a hangterjeés több mint 100 méteren történik, a

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Nemes József. Robbantó hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I.

Nemes József. Robbantó hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. Nemes József Robbantó hálózatok A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-30 KIVONAT A ROBBANTÁSI

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA Holstein-fríz keresztezett tehénállományok küllemi tulajdonságainak alakulása 1(6) HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA BÁDER P. 1 - BÁDER E. 1 BARTYIK J 2.- PORVAY

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Biztonságos Euroclass B/ L B,

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még

Részletesebben