Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. 2011. évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet Készült: Kaposvár, Készítette: Antal Katalin ügyvezető 1

2 ÁLTALÁNOS RÉSZ A Takarékszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 154. (1) bekezdésének megfelelően köteles éves beszámolóját közzétenni, valamint a 155. (2), (5) bekezdésének megfelelően azt könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. A Takarékszövetkezet bemutatása: Megnevezés: Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Cégjogi forma: Szövetkezeti Hitelintézet Telefonszám: 06-82/ Cégjegyzékszám: Adószám: Bejegyzés szerinti ország: Magyarország Beszámoló pénzneme: HUF A beszámoló egy vállalkozásra vonatkozik. Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője: Kiss Géza Takarékszövetkezet közgyűlése által választott könyvvizsgáló: Dr. Cseke László, lakcím: Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. Engedély száma: Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje: eft Mérleg fordulónapja: december 31. Beszámolási időszak: ig. Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet augusztus 25-én alakult 283 fő taggal. Egyesülések révén a működési területén 4 város és 85 község lakosságának pénzügyi szolgáltatásait egy központtal, huszonkettő kirendeltséggel látja el. A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezetbe olvadt be 1980-ban az addig önálló kadarkúti és somogysárdi takarékszövetkezet. A következő egyesülési hullámmal val a Nagyberki és Vidéke Takarékszövetkezet, Igal és Vidéke Takarékszövetkezet, Öreglak és Vidéke Takarékszövetkezet olvadt be. A tevékenység központja: Kaposvár, Berzsenyi u. 44. sz. Kirendeltségeink: Nagybajom, Kutas, Kaposfő, Somogysárd, Hetes, Somogyjád, Kadarkút, Csököly, Kaposvár Kontrássy utca, Kaposvár Berzsenyi u., Nagyberki, Taszár, Igal, Gölle, Somogyszil, Kaposfüred, Öreglak, Somogyvár, Buzsák, Lengyeltóti, Pusztakovácsi, Kaposmérő A takarékszövetkezetet 7 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő bizottság irányítja. Az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma én 80 fő volt. Takarékszövetkezet taglétszáma: 256 fő Alaprészjegy összege: Ft 2

3 Takarékszövetkezetünk 2011-ben tagja volt a Regionális Pénzintézetek Intézményvédelmi Alapnak (REPIVA), valamint az OBA-nak. Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló módosított évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével az alábbi tevékenységeket végzi: - betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszközök saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása, - hitel- és pénzkölcsön nyújtása, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, - pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), - pénzváltási tevékenység. A számvitel politika főbb elemei, értékelési elvek A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok Főkönyvi számlatükör Szöveges számlarend Leltárkészítési és leltározási szabályzat Eszközök és források értékelési szabályzata Önköltség számítási szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat Kockázatvállalási szabályzat Befektetési szabályzat Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat Számlavezetésre vonatkozó szabályzat Ügyfél-, partner-, és ügyletminősítési szabályzat Fedezetértékelési szabályzat Értékvesztési és céltartalék képzési szabályzat Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata Takarékszövetkezet a évi beszámolóját a Szt.-ben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (továbbiakban Szkr.) előírásainak megfelelően készítette el. - A Takarékszövetkezet érvényes számviteli politikával rendelkezik. - Az üzleti év január december 31-ig tartott. A Takarékszövetkezet az üzleti évről kettős könyvvitelen alapuló éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámoló a Szkr. értelmében 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklet szerinti eredmény-kimutatásból, kiegészítő 3

4 mellékletből áll, valamint az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni a Takarékszövetkezet. - A mérlegkészítés időpontja: január Zárlati munkálatok a számviteli nyilvántartásokban havonta készülnek. - A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. - A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. - A Szt. 80 (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a Takarékszövetkezet az Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket, immateriális javakat használatba vételkor egy összegben költségként elszámolja. - A Takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. A 250/2000. Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével a Takarékszövetkezet elkészítette az Ügyletminősítési és Értékelési Szabályzat - ot, valamint a Kintlévőségek Értékvesztése és Céltartalék képzés Szabályai eljárási rendet. A Takarékszövetkezet havonta minősíti a kintlévőségeket, a mérlegen kívül vállalt kötelezettségeit, a befektetések minősítése negyedévente történik. Takarékszövetkezet az eszközöket és mérlegen kívüli tételeket a teljes szempontú minősítési rendszer alapján minősíti és sorolja az alábbi minősítési kategóriákba: 1. Problémamentes kategória 2. Külön figyelendő kategória 3. Átlag alatti minősítési kategória 4. Kétes minősítési kategória 5. Rossz minősítési kategória A minősítési eljárások alkalmazása az alábbiak szerint történik: Egyszerűsített minősítési eljárás: a.) lakossági üzletág: a lakossági ügyféllel szembeni valamennyi fogyasztási hitelből adódó, a jelzáloghitelből eredő követeléseknél továbbá a 10 millió Ft összeghatár alatti lakossági ügyfélnek minősülő magánszemély részére kihelyezett hitelek, kölcsönök esetén b.) vállalkozói üzletág: 10 millió Ft összeghatár alatti standard termékek (Széchenyi Kártyához kapcsolódó folyószámlahitel, Gazdakártya hitel, területalapú támogatást megelőlegező forgóeszközhitel) esetén. c.) egyéb: azon mérlegen kívüli tételek minősítése, melyek az a-b) pont hatálya alá tartoznak. 4

5 Egyedi teljes szempontú minősítési eljárás a.) lakossági üzletág: lakossági ügyfélnek minősülő magánszemélyek 10 millió Ft összeghatár feletti kintlévőségeinél, b.) vállalkozói üzletág: az egyszerűsített minősítési körbe bevont vállalkozói ügyletek kivételével valamennyi vállalkozói és önkormányzati üzletágban kihelyezett hitel, kölcsön esetén. c.) egyéb: a befektetések, a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek, a befektetési és forgatási célú értékpapírok, a vagyoni érdekeltségek, a követelés fejében átvett eszközök illetve azon mérlegen kívüli kötelezettségek minősítése, melyek az a-b) pont szerinti minősítés hatálya alá tartoznak. - A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. Az Sztv. és a Szkr. szerinti valós értékelési eljárást nem alkalmazza a takarékszövetkezet, a számviteli politikában rögzített döntése szerint. - A Takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést Sztv. /57 (3)/. A Takarékszövetkezet a tevékenységét tartósan szolgáló tárgyi eszközeit (ingatlanok) piaci értéken mutatja ki, ha a piaci érték jelentősen meghaladja a könyvszerinti értéket. Az értékelésbe bevont tárgyi eszközök a Sztv. 58 (1) bekezdés előírásai alapján leltárral alátámasztottak, elszámolásra került utánuk a terv szerinti értékcsökkenés. A piaci érték, valamint a könyvszerinti érték különbözete (az eszköz-kiegészítő számlának minősülő) ingatlanok értékhelyesbítése számlán került elszámolásra, a források között a saját tőkén belül nyitott Értékelési tartalék számlával szemben. - A jelentős illetve a nem jelentős kategóriák minősítési szempontjait és értékeit az alábbiak szerint határozzuk meg: Jelentős összegű hibának minősül, ha a hiba üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérlegfőösszeg 2 százalékát. Nem jelentős összegű hibának minősül, ha a feltárt hibák összege nem haladja meg a mérlegfőösszeg 2 százalékát. Lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli, vagy csökkenti. Fajlagosan kis értékűnek tekintendő az a hiba, amelyeknek a könyv szerinti értéke készletcsoporton belül nem haladja meg a könyv szerinti értékének 5 százalékát. - A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez. Pénzintézeti tevékenységünket elsősorban a lakosság körében végezzük, ezen kívül egyéni és társas vállalkozások (mikro-, kis és középvállalkozások), önkormányzatok számlavezetésével, hitel és befektetési ügyleteivel is foglalkozunk. Az adatszolgáltatás elkészítése a Globe ügyviteli program segítségével történik. 5

6 Az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: Általános előírás: Minden olyan eszköznél, amelyre vonatkozóan a Sztv., a Szkr. értékvesztés elszámolását teszi kötelezővé, a megfelelő mérlegsor tartalmazza az elszámolt értékvesztést is, az eszközök a mérlegben nettó módon kerülnek kimutatásra. Pénzeszközök: A Takarékszövetkezet a valutakészletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékeli. A forint készpénzkészletet, a Takarékbank Zrt.-nél, a DRB Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlák, valamint az ehhez kapcsolódó átvezetési számla állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. Állampapírokat: A Takarékszövetkezet beszerzési áron tartja nyilván az állampapírokat. A forgóeszközök között a rövidtávú, kamathozam vagy árfolyamnyereség elérése céljából vásárolt értékpapírok kerülnek kimutatásra. Befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem realizálása érdekében vásárolt állampapírokat, értékpapírokat. Követelések: A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamatfüggővé tett tételt a takarékszövetkezet az Szkr.-ben előírtaknak megfelelően hajtotta végre. 6

7 A Takarékszövetkezet az értékvesztés meghatározásánál az alábbi eljárásokat alkalmazza: Az egyszerűsített minősítési körbe tartozó ügyfelek vonatkozásában a minősítési kategóriákhoz a következő százalékos értékeket rendeljük: problémamentes 0 % külön figyelendő 2 % átlag alatti 20 % kétes 50 % rossz 80 % Az értékvesztés és céltartalék számításának alapja az egyszerűsített értékvesztés és céltartalék képzésnél a biztosítékokkal csökkentett összeg. Az egyedi teljes szempontú minősítés alapján az eszköztételek esetében minősítési kategóriánként az egyedileg elszámolt értékvesztést a Takarékszövetkezet úgy határozta meg, hogy az értékvesztés állománya és az eszköz bruttó könyv szerinti ill. bekerülési értékének hányadosa az alábbi sávokba essen: problémamentes 0 % külön figyelendő 1-10 % átlag alatti % kétes % rossz 70 % felett Részvények, részesedések: A takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket. Könyv szerinti (bekerülési) értéken kerülnek az eszközök közé. Immateriális javak: Az immateriális javakat az előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja a takarékszövetkezet. A szövetkezetnél előforduló immateriális javak leírás ideje: - vagyoni értékű jogok: 6 év - szoftver termékek: 3 év - egyéb immateriális javak: 3 év 7

8 Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközöket nettó értéken (beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként a maradványérték figyelembe vételével) mutatja ki a takarékszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a le nem vonható általános forgalmi adó is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a maradványérték alapján a lineáris elszámolás módszerével havonta kerül megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. Takarékszövetkezet a maradványértéket a rendelkezésre álló piaci információk alapján állapítja meg. A nem jelentős mértékű maradványérték összege nulla. Maradványérték az alábbi esetekben: - ingatlanok: a bekerülési érték 30 százaléka - járművek: üzembe helyezést megelőzően kerül meghatározásra, amely 20 százalék. Készletek: A készleteket a mérlegben beszerzési áron mutatja ki a Takarékszövetkezet. Egyéb követelések: Tartalmazzák a központi költségvetéssel, munkavállalókkal, vevőkkel szembeni követeléseket. Aktív időbeli elhatárolások: Aktív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell kimutatni: - a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadásokat, amelyek tárgyévben pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet terhelő költségek, - olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, a mérleg fordulónapja után jelennek meg bevételként, de a lezárt elszámolási időszakot illeti. 8

9 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A Kötelezettségek a mérlegben visszafizetendő értéken szerepelnek. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes ki nem fizetett kamatok összegét is. Céltartalék A beszámolóban szerepelteti a Takarékszövetkezet a függő és jövőbeni kötelezettségek után képzett céltartalékot. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes ráfordítások. Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete: A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege december 31-i eft-ról eft-tal növekedett, ezer Ft volt december 31-én. Ebből: - saját tőke növekedése eft - a kötelezettség növekedés eft - átmenő passzívák növekedés eft - céltartalék növekedés eft A mérlegfőösszeg növekedés döntő részben a kötelezettségek növekedéséből származik. Eszközállományok alakulása: 9

10 Egyes főbb eszközcsoportok állománya a mérlegfőösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Eszközcsoportok összege eft 2010.XII.31. megoszl.% összege eft 2011.XII.31. megoszl.% Pénzeszközök , ,0 Értékpapírok , ,7 Hit.int.szemb.köv , ,5 Ügyf.szemb.köv , ,9 Részvények, részesedések , ,9 Immateriális javak , ,2 Tárgyi eszközök , ,6 Egyéb eszközök , ,7 Aktív időbeli elhat , ,5 Eszközök összesen: , ,0 Pénzeszközök: A pénzeszközök záró egyenlege eft: - pénztár bankszámla Értékpapírok: Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állománya. Megnevezés Könyvszerinti érték eft Diszkont kincstárjegy Követelésállomány szerkezete: Hitelintézetekkel szembeni követelés állománya: eft, ami a bankközi piacon elhelyezett rövid lejáratú lekötött szabad pénzeszközt jelöli. Ügyfelekkel szembeni követelések (bruttó): Megnevezés 2010.XII XII.31. Index Ügyf.szemb.köv. ezerft megoszl.% ezerft megoszl.% % Éven belüli , ,07 91,8 Éven túli , ,93 100,7 Összesen: , ,0 98,3 10

11 A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya 8.2 %-kal csökkent, az éven túli követelések 0.7 % - kal növekedtek a bázis időszakhoz viszonyítva. Megnevezés 2010.XII XII.31. Index Ügyf.szemb.köv. ezerft megoszl.% ezerft megoszl.% % Lakáscélú lakossági , ,4 85,3 Fogyaszt.lakossági , ,1 79,1 Vállalkozói , ,5 105,3 Összesen , ,0 98,3 Az ügyfelekkel szembeni bruttó követelés év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. A követelések eszközcsoport az előző évhez eft-tal csökkent, így aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 33,3 % volt én. Eszközállomány minősége: A Takarékszövetkezetnek december 31-én millió Ft minősített eszköze, 834,1 millió Ft függő kötelezettsége volt. A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel szembeni követelés állomány bruttó 4.602,6 millió forint. Portfolió elemzés, minősítés Megnevezés 2010.XII XII.31. Céltartalék Áll.eFt Ért.v. eft Arány %. Áll.eFt Ért.v. eft Arány % eft Függő köt. Hitelintézetekkel szembeni követelés Befektetési célú érték papír Ügyfelekkel szembeni követelések Problémamentes Külön figyelendő , ,3 1 Átlag alatti , , Kétes , ,4 - Rossz , ,9 - Összesen , ,1 4,307 11

12 Készletek (követelés fejében , ,6 - átvett eszköz) Összesen: , ,6 - Egyéb követelés Összesen: Takarékszövetkezet évben 463 millió forint értékvesztést számolt el a bruttó hitelállomány után. Az értékvesztés követelés állományra vetítve 10,1 % lefedettséget jelent én a hitel portfolió 15,3 %-a tartozott a problémás (átlag alatti, kétes, rossz) kategóriába a év végi 15,6 % - kal szemben. Források: A forrásállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti. Megnevezés 2010.XII XII.31. Index Áll. eft megoszl.% Áll.eFt Megoszl.% % Ügyf. szemb. kötelezettségek , ,82 104,02 Egyéb kötelezetts , ,32 57,85 Passzív időb.elhat , ,46 133,91 Céltartalékok , ,55 Hátrasorolt köt , Saját tőke , ,37 109,14 Összesen: , ,0 103,24 A mérlegfőösszeg növekedését évben elsődlegesen a betétállomány 4,02 %-os növekedése befolyásolta. Saját tőke tekintetében 9,14 % növekedést realizált a takarékszövetkezet 2011-ben. Takarékszövetkezet tevékenységének sajátosságából fakadóan, a források döntő része betétgyűjtésből származik. 12

13 A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2010.XII.31. eft Megoszl. % 2011.XII.31. eft Megoszl. % Index % Saját források , ,4 109,14 Idegen források+ passzív időbeli , ,6 102,87 elhatárolás Összesen: , ,24 A Takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy évben a saját források dinamikusabban emelkedtek, mint az idegen források ami az eredményes gazdálkodásra vezethető vissza. Kötelezettségek alakulása: Megnevezés 2010.XII XII.31. Index eft mego.% eft mego.% % Rövid lejáratú köt , ,1 103,8 Hosszú lejáratú köt , ,9 81,5 Összesen: , ,7 A kötelezettségek összetétele lejárati idő tekintetében kismértékben változott, továbbra is a rövid lejáratú kötelezettség állomány meghatározó forrásoldalon. Megnevezés 2010.XII XII.31. Index Ügyfelekkel szemb. köt eft mego.% eft mego.% % Lakossággal szemb.köt , ,63 100,7 Vállalk.szembeni köt , ,40 124,8 Összesen: , ,0 104,0 A Takarékszövetkezet betétállományának legnagyobb része végén 83,6 %-a, a stabil, kiegyensúlyozott ügyfélkapcsolatok eredményeként továbbra is a lakosságtól származik. 13

14 A Takarékszövetkezetnél elhelyezett vállalkozói, önkormányzati betétek részaránya 16,4 % volt én. Saját tőke összetétele Adatok eft-ban Megnevezés 2010.XII.31. megoszl. % 2011.XII.31. megoszl.% Jegyzett tőke , ,7 Tőketartalék , ,6 Általános tart , ,0 Eredménytartalék , ,0 Értékelési tartalék , ,2 Mérleg sz.eredm , ,5 Összesen: , ,0 A évi saját tőke növekmény a tárgyévi adózott eredmény felosztása utáni általános tartalékképzésből, a mérleg szerinti eredményből és jegyzett tőke növekedéséből származik Az adózott eredmény 10 %-át általános tartalékba helyezte a Takarékszövetkezet, így az általános tartalék értéke eft. A mérleg szerinti eredmény 66,4 millió forint 2011-ben. Tőkemegfelelés A Takarékszövetkezet 2008-ban új tőkekövetelmény számítási módszerre tért át. Az új tőkemegfelelési szabályok által meghatározott követelményeket a tevékenység jellege, nagyságrendje, összetettsége és kockázatai függvényében alkalmazza. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyeleti, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek: - megfelelően azonosítják, mérik, összesítik a Takarékszövetkezet kockázatait, - a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, - hatékony kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. 14

15 Kockázatok tőkekövetelménye Megnevezés Összeg eft Sztenderd módszer követelménye kitettség osztályok szerint - Helyi önkormányzatok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Egyéb tételek Összesen Működési kockázat alapmutató módszer Devizaárfolyam kockázat Kockázatok tőkeszükséglete összesen Belső tőkeszükséglet tőkepufferrel Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat tőkekövetelményét sztenderd módszer szerint, a hitelezési kockázat-mérséklés hatásának számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere szerint számítja ki. A sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához a Takarékszövetkezet minden kitettséget a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. ( VII.30. ) számú Kormányrendeletben meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe sorolja be. A hitelezési kockázat tőkekövetelményét a kockázattal súlyozott kitettség értéknek a hitelkockázat mérséklés figyelembe vétele után meghatározott összegének 8 %-a jelenti. Takarékszövetkezet a működési kockázat szabályozás által meghatározott tőkekövetelményét és működési kockázat belső tőkeszükségletét a Hpt. 76 (1) bekezdés a.) pontjában és a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. ( VII.30.) számú Kormányrendelet 3 meghatározott alapmutató módszere szerint számítja. 15

16 Szavatoló tőke A szavatoló tőke elemeinek alakulása eft S.sz. Megnevezés 2010.XII XII.31. Index % 01 Jegyzett tőke ,0 02 Tőketartalék ,0 03 Eredménytartalék ,03 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon 0 05 Általános tartalék ,24 06 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25 %-ig 0 07 Mérleg szerinti eredmény könyvvizsgáló ált. hitelesítve ,00 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke Befiz. jegyzett tőkéből visszavásárolt részjegy (levonandó) Immateriális javak (levonandó) ,91 11 Kockázati céltartalék és értékvesztés hiánya 0 12 ALAPVETŐ TŐKE ( ) ,61 13 Alárendelt kölcsöntőke Értékelési tartalék (számviteli) ,00 15 Járulékos tőkeelemek csökkentése 0 16 JÁRULÉKOS TŐKE (13+14) ,25 17 Jegyzett tőke csökkenés 0 18 Tőkemódosítás a PIBB miatt csökkentő t Limit túllépések tőkekövetelménye 0 20 Egyéb korrekciók +, SZAVATOLÓ TŐKE ,44 22 Fizetőképességi mutató 23 Tőkemegfelelési mutató 15,26 14,96 98,03 24 Tőkemegfelelési mutató a belső tőkemegfelelés értékelést követően 12,46 12,02 96,47 Jövedelmezőség A Takarékszövetkezet adózás előtti eredménye 97,8 millió forint nyereség, ami 1.369,7 millió forint bevétel, 684,3 millió forint ráfordítás, illetve 587,6 millió forint működési költség különbözeteként adódik. A évi eredmény összetevőit a következő táblázat szemlélteti: Eredménykimutatás 16 Adatok eft-ban Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Kamatkülönbözet (1-2) Osztalék bevételek ( + ) Jutalék és díj eredmény ( + ) Egyéb bevételek ( + ) Működési költség ( - ) Rendkívüli bevételek 3.840

17 Egyéb ráfordítások ( - ) Értékvesztés, céltartalék változása ( - ) Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Általános tartalékképzés ( - ) Mérleg szerinti eredmény A kamatkülönbözet nagyságát a kamatozó eszközök és forrásállomány alakulása mellett döntően befolyásolták a kamatlábváltozások, bankok közötti kamatverseny fokozódása, a belső fogyasztás, hitelkereslet visszaesése. Takarékszövetkezetünk adózás előtti nyeresége eft, ami 248,6 %-kal magasabb a évhez képest. Takarékszövetkezetünknél évben az értékvesztés - céltartalék képzés eredmény rontó hatása eft. A működési költség értékcsökkenési leírással növelt értéke 9,3 %-kal volt magasabb a bázis évhez képest, ami költségérzékeny magatartást, működést tükröz. Az üzleti bevételek megoszlása üzletágak szerint: Üzletág Előző év eft Mo. % Tárgyév eft Mo. % Hitel Bankközi betétek Értékpapírok Jutalék bevételek ,0 8,1 24,2 20, ,3 12,6 24,3 20,8 Összesen , ,0 Az eredmény kimutatás kiemelt sorai kizárólag belföldi bevételekből (piacról) származik. Jövedelmezőségi mutatószámok S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés +,- % pont Jövedelmezőségi mutatók 1. Bevételarányos adózás előtti % 3 7,3 +4,3 nyereség 2, Eszközarányos bevétel % 9,4 9,7 +0,3 3. Eszközarányos adózás előtti % 0,3 0,7 +0,4 nyereség 4. Saját tőke arányos adózás előtti nyereség % 4,9 11,1 +6,2 A bevételarányos nyereség 4,3 % ponttal növekedett, míg az eszközarányos nyereség 0,4 % ponttal növekedett 2011-ben. 17

18 A saját tőkearányos nyereség 6,2 % ponttal, az eszköz arányos bevételünk pedig 0,3 % ponttal növekedett az előző évhez képest. Likviditás: Cél: A Takarékszövetkezet likviditásának folyamatos fenntartása úgy, hogy a jövedelemtermelő képesség maximális szinten alakuljon évben a Takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét teljesítette. A tartalékköteles források 100 %-át számlapénzben kell teljesíteni augusztus hónaptól. Likvid mutató: Megnevezés Előző év % Tárgyév % Eltérés +,- Likviditási ráta 0,84 0,87 +0,03 Likviditási ráta (gyorsráta) 0,70 0,71 +0,01 Likvid eszközök aránya mélegfőösszeghez 62,4 63,2 +0,8 A Takarékszövetkezet likviditását 2011-ben is megőrizte. Likviditása jó. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok: Nyilvántartási rendszerek változása A Takarékszövetkezet 2011-ben nem módosította az ügyviteli nyilvántartási rendszerét ( Globe rendszer ) melyre február 1-vel tért át. Besorolások módosítása A Takarékszövetkezet mérlege 2011-ben új elemeket nem tartalmaz. A mérleg és eredmény kimutatás elkészítésénél, új értékelési eljárásként augusztusban bevezetésre került a teljes szempontú minősítési rendszer A főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása. Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. Az immateriális javak állományának megbontása december 31-én. Megnevezés Nyitó Bruttó érték 18 Növekedés Csökkenés Adatok eft-ban Záró Bruttó érték

19 Vagyoni értékű jogok Vagyoni ért. jog (szoftverek) Egyéb imm. javak Összesen: Értékcsökkenés: Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záróérték Vagyoni értékű jog Vagyoni ért. Jog (szoftverek) Egyéb imm. javak Összesen: Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközök túlnyomó része ingatlan, kisebb részt képviselnek az ügyviteltechnikai, számítástechnikai eszközök és járművek. Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Növekedés Csökkenés Bruttó érték Bruttó érték Ingatl.kapcs.vagyoni jogok Ingatlanok Műszaki berendezések, járművek, felszerelések Beruházások Összesen: Értékcsökkenés: Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Ingatlanok Műszaki berendezések, járművek, felszerelések Összesen: Ingatlanok értékhelyesb

20 Készletek leltára: Megnevezés Könyv szerinti érték eft Vásárolt anyagok értéke Követelés fejében átvett ingatlan értéke Összesen A készletek között nyilvántartott követelés fejében átvett ingatlanok közül a Takarékszövetkezet évben 1 db. lakást és 2 db. garázs értékesített, melynek összértéke e.ft Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Megnevezés Részvények, Egyéb pénzügyi Össezsen részesedések befektetések eft Nyitó érték Befektetések az év folyamán Befektetett eszközök átsorolás Értékesítés Záró érték Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvények, részesedések: részvényesei vagyunk a Takarékbank Zrt-nek e.ft-tal, e. Ft-al, a Garantiqua Hitelgarancia Zrt-nek 250 eft-tal, Agrárgarancia Zrt-nek 400 eft-tal, Banküzlet Zrt-nek 300 eft-tal, MIB Zrt-nek eft-tal valamint az Access Ingatlan Befektetési Alapban e. Ft-al. Részvényeink és pénzügyi befektetéseink tekintetében az előző év állományához képest növekedés mutatkozik: eft névértékű részvény vásárlásából a Dél-dunántúli Regionális Bank Zrt.-nál. Értékvesztés alakulása Megnevezés Nyitó Képzés Felhasználás Záró Hitelintézetekkel szembeni köv Ügyfelekkel szembeni köv Értékpapírok forg-i célra Értékpapírok, részesed. bef. célra Készletek Egyéb követelések Értékvesztés összesen

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* 2002. év Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fõ) Bérköltség

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2009. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2009. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben