Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. 2011. évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet Készült: Kaposvár, Készítette: Antal Katalin ügyvezető 1

2 ÁLTALÁNOS RÉSZ A Takarékszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 154. (1) bekezdésének megfelelően köteles éves beszámolóját közzétenni, valamint a 155. (2), (5) bekezdésének megfelelően azt könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. A Takarékszövetkezet bemutatása: Megnevezés: Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Cégjogi forma: Szövetkezeti Hitelintézet Telefonszám: 06-82/ Cégjegyzékszám: Adószám: Bejegyzés szerinti ország: Magyarország Beszámoló pénzneme: HUF A beszámoló egy vállalkozásra vonatkozik. Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője: Kiss Géza Takarékszövetkezet közgyűlése által választott könyvvizsgáló: Dr. Cseke László, lakcím: Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. Engedély száma: Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje: eft Mérleg fordulónapja: december 31. Beszámolási időszak: ig. Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet augusztus 25-én alakult 283 fő taggal. Egyesülések révén a működési területén 4 város és 85 község lakosságának pénzügyi szolgáltatásait egy központtal, huszonkettő kirendeltséggel látja el. A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezetbe olvadt be 1980-ban az addig önálló kadarkúti és somogysárdi takarékszövetkezet. A következő egyesülési hullámmal val a Nagyberki és Vidéke Takarékszövetkezet, Igal és Vidéke Takarékszövetkezet, Öreglak és Vidéke Takarékszövetkezet olvadt be. A tevékenység központja: Kaposvár, Berzsenyi u. 44. sz. Kirendeltségeink: Nagybajom, Kutas, Kaposfő, Somogysárd, Hetes, Somogyjád, Kadarkút, Csököly, Kaposvár Kontrássy utca, Kaposvár Berzsenyi u., Nagyberki, Taszár, Igal, Gölle, Somogyszil, Kaposfüred, Öreglak, Somogyvár, Buzsák, Lengyeltóti, Pusztakovácsi, Kaposmérő A takarékszövetkezetet 7 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő bizottság irányítja. Az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma én 80 fő volt. Takarékszövetkezet taglétszáma: 256 fő Alaprészjegy összege: Ft 2

3 Takarékszövetkezetünk 2011-ben tagja volt a Regionális Pénzintézetek Intézményvédelmi Alapnak (REPIVA), valamint az OBA-nak. Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló módosított évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével az alábbi tevékenységeket végzi: - betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszközök saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása, - hitel- és pénzkölcsön nyújtása, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, - pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), - pénzváltási tevékenység. A számvitel politika főbb elemei, értékelési elvek A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok Főkönyvi számlatükör Szöveges számlarend Leltárkészítési és leltározási szabályzat Eszközök és források értékelési szabályzata Önköltség számítási szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat Kockázatvállalási szabályzat Befektetési szabályzat Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat Számlavezetésre vonatkozó szabályzat Ügyfél-, partner-, és ügyletminősítési szabályzat Fedezetértékelési szabályzat Értékvesztési és céltartalék képzési szabályzat Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata Takarékszövetkezet a évi beszámolóját a Szt.-ben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (továbbiakban Szkr.) előírásainak megfelelően készítette el. - A Takarékszövetkezet érvényes számviteli politikával rendelkezik. - Az üzleti év január december 31-ig tartott. A Takarékszövetkezet az üzleti évről kettős könyvvitelen alapuló éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámoló a Szkr. értelmében 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklet szerinti eredmény-kimutatásból, kiegészítő 3

4 mellékletből áll, valamint az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni a Takarékszövetkezet. - A mérlegkészítés időpontja: január Zárlati munkálatok a számviteli nyilvántartásokban havonta készülnek. - A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. - A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. - A Szt. 80 (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a Takarékszövetkezet az Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket, immateriális javakat használatba vételkor egy összegben költségként elszámolja. - A Takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. A 250/2000. Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével a Takarékszövetkezet elkészítette az Ügyletminősítési és Értékelési Szabályzat - ot, valamint a Kintlévőségek Értékvesztése és Céltartalék képzés Szabályai eljárási rendet. A Takarékszövetkezet havonta minősíti a kintlévőségeket, a mérlegen kívül vállalt kötelezettségeit, a befektetések minősítése negyedévente történik. Takarékszövetkezet az eszközöket és mérlegen kívüli tételeket a teljes szempontú minősítési rendszer alapján minősíti és sorolja az alábbi minősítési kategóriákba: 1. Problémamentes kategória 2. Külön figyelendő kategória 3. Átlag alatti minősítési kategória 4. Kétes minősítési kategória 5. Rossz minősítési kategória A minősítési eljárások alkalmazása az alábbiak szerint történik: Egyszerűsített minősítési eljárás: a.) lakossági üzletág: a lakossági ügyféllel szembeni valamennyi fogyasztási hitelből adódó, a jelzáloghitelből eredő követeléseknél továbbá a 10 millió Ft összeghatár alatti lakossági ügyfélnek minősülő magánszemély részére kihelyezett hitelek, kölcsönök esetén b.) vállalkozói üzletág: 10 millió Ft összeghatár alatti standard termékek (Széchenyi Kártyához kapcsolódó folyószámlahitel, Gazdakártya hitel, területalapú támogatást megelőlegező forgóeszközhitel) esetén. c.) egyéb: azon mérlegen kívüli tételek minősítése, melyek az a-b) pont hatálya alá tartoznak. 4

5 Egyedi teljes szempontú minősítési eljárás a.) lakossági üzletág: lakossági ügyfélnek minősülő magánszemélyek 10 millió Ft összeghatár feletti kintlévőségeinél, b.) vállalkozói üzletág: az egyszerűsített minősítési körbe bevont vállalkozói ügyletek kivételével valamennyi vállalkozói és önkormányzati üzletágban kihelyezett hitel, kölcsön esetén. c.) egyéb: a befektetések, a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek, a befektetési és forgatási célú értékpapírok, a vagyoni érdekeltségek, a követelés fejében átvett eszközök illetve azon mérlegen kívüli kötelezettségek minősítése, melyek az a-b) pont szerinti minősítés hatálya alá tartoznak. - A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. Az Sztv. és a Szkr. szerinti valós értékelési eljárást nem alkalmazza a takarékszövetkezet, a számviteli politikában rögzített döntése szerint. - A Takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést Sztv. /57 (3)/. A Takarékszövetkezet a tevékenységét tartósan szolgáló tárgyi eszközeit (ingatlanok) piaci értéken mutatja ki, ha a piaci érték jelentősen meghaladja a könyvszerinti értéket. Az értékelésbe bevont tárgyi eszközök a Sztv. 58 (1) bekezdés előírásai alapján leltárral alátámasztottak, elszámolásra került utánuk a terv szerinti értékcsökkenés. A piaci érték, valamint a könyvszerinti érték különbözete (az eszköz-kiegészítő számlának minősülő) ingatlanok értékhelyesbítése számlán került elszámolásra, a források között a saját tőkén belül nyitott Értékelési tartalék számlával szemben. - A jelentős illetve a nem jelentős kategóriák minősítési szempontjait és értékeit az alábbiak szerint határozzuk meg: Jelentős összegű hibának minősül, ha a hiba üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérlegfőösszeg 2 százalékát. Nem jelentős összegű hibának minősül, ha a feltárt hibák összege nem haladja meg a mérlegfőösszeg 2 százalékát. Lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli, vagy csökkenti. Fajlagosan kis értékűnek tekintendő az a hiba, amelyeknek a könyv szerinti értéke készletcsoporton belül nem haladja meg a könyv szerinti értékének 5 százalékát. - A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez. Pénzintézeti tevékenységünket elsősorban a lakosság körében végezzük, ezen kívül egyéni és társas vállalkozások (mikro-, kis és középvállalkozások), önkormányzatok számlavezetésével, hitel és befektetési ügyleteivel is foglalkozunk. Az adatszolgáltatás elkészítése a Globe ügyviteli program segítségével történik. 5

6 Az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: Általános előírás: Minden olyan eszköznél, amelyre vonatkozóan a Sztv., a Szkr. értékvesztés elszámolását teszi kötelezővé, a megfelelő mérlegsor tartalmazza az elszámolt értékvesztést is, az eszközök a mérlegben nettó módon kerülnek kimutatásra. Pénzeszközök: A Takarékszövetkezet a valutakészletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékeli. A forint készpénzkészletet, a Takarékbank Zrt.-nél, a DRB Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlák, valamint az ehhez kapcsolódó átvezetési számla állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. Állampapírokat: A Takarékszövetkezet beszerzési áron tartja nyilván az állampapírokat. A forgóeszközök között a rövidtávú, kamathozam vagy árfolyamnyereség elérése céljából vásárolt értékpapírok kerülnek kimutatásra. Befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem realizálása érdekében vásárolt állampapírokat, értékpapírokat. Követelések: A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamatfüggővé tett tételt a takarékszövetkezet az Szkr.-ben előírtaknak megfelelően hajtotta végre. 6

7 A Takarékszövetkezet az értékvesztés meghatározásánál az alábbi eljárásokat alkalmazza: Az egyszerűsített minősítési körbe tartozó ügyfelek vonatkozásában a minősítési kategóriákhoz a következő százalékos értékeket rendeljük: problémamentes 0 % külön figyelendő 2 % átlag alatti 20 % kétes 50 % rossz 80 % Az értékvesztés és céltartalék számításának alapja az egyszerűsített értékvesztés és céltartalék képzésnél a biztosítékokkal csökkentett összeg. Az egyedi teljes szempontú minősítés alapján az eszköztételek esetében minősítési kategóriánként az egyedileg elszámolt értékvesztést a Takarékszövetkezet úgy határozta meg, hogy az értékvesztés állománya és az eszköz bruttó könyv szerinti ill. bekerülési értékének hányadosa az alábbi sávokba essen: problémamentes 0 % külön figyelendő 1-10 % átlag alatti % kétes % rossz 70 % felett Részvények, részesedések: A takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket. Könyv szerinti (bekerülési) értéken kerülnek az eszközök közé. Immateriális javak: Az immateriális javakat az előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja a takarékszövetkezet. A szövetkezetnél előforduló immateriális javak leírás ideje: - vagyoni értékű jogok: 6 év - szoftver termékek: 3 év - egyéb immateriális javak: 3 év 7

8 Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközöket nettó értéken (beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként a maradványérték figyelembe vételével) mutatja ki a takarékszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a le nem vonható általános forgalmi adó is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a maradványérték alapján a lineáris elszámolás módszerével havonta kerül megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. Takarékszövetkezet a maradványértéket a rendelkezésre álló piaci információk alapján állapítja meg. A nem jelentős mértékű maradványérték összege nulla. Maradványérték az alábbi esetekben: - ingatlanok: a bekerülési érték 30 százaléka - járművek: üzembe helyezést megelőzően kerül meghatározásra, amely 20 százalék. Készletek: A készleteket a mérlegben beszerzési áron mutatja ki a Takarékszövetkezet. Egyéb követelések: Tartalmazzák a központi költségvetéssel, munkavállalókkal, vevőkkel szembeni követeléseket. Aktív időbeli elhatárolások: Aktív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell kimutatni: - a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadásokat, amelyek tárgyévben pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet terhelő költségek, - olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, a mérleg fordulónapja után jelennek meg bevételként, de a lezárt elszámolási időszakot illeti. 8

9 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A Kötelezettségek a mérlegben visszafizetendő értéken szerepelnek. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes ki nem fizetett kamatok összegét is. Céltartalék A beszámolóban szerepelteti a Takarékszövetkezet a függő és jövőbeni kötelezettségek után képzett céltartalékot. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes ráfordítások. Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete: A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege december 31-i eft-ról eft-tal növekedett, ezer Ft volt december 31-én. Ebből: - saját tőke növekedése eft - a kötelezettség növekedés eft - átmenő passzívák növekedés eft - céltartalék növekedés eft A mérlegfőösszeg növekedés döntő részben a kötelezettségek növekedéséből származik. Eszközállományok alakulása: 9

10 Egyes főbb eszközcsoportok állománya a mérlegfőösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Eszközcsoportok összege eft 2010.XII.31. megoszl.% összege eft 2011.XII.31. megoszl.% Pénzeszközök , ,0 Értékpapírok , ,7 Hit.int.szemb.köv , ,5 Ügyf.szemb.köv , ,9 Részvények, részesedések , ,9 Immateriális javak , ,2 Tárgyi eszközök , ,6 Egyéb eszközök , ,7 Aktív időbeli elhat , ,5 Eszközök összesen: , ,0 Pénzeszközök: A pénzeszközök záró egyenlege eft: - pénztár bankszámla Értékpapírok: Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állománya. Megnevezés Könyvszerinti érték eft Diszkont kincstárjegy Követelésállomány szerkezete: Hitelintézetekkel szembeni követelés állománya: eft, ami a bankközi piacon elhelyezett rövid lejáratú lekötött szabad pénzeszközt jelöli. Ügyfelekkel szembeni követelések (bruttó): Megnevezés 2010.XII XII.31. Index Ügyf.szemb.köv. ezerft megoszl.% ezerft megoszl.% % Éven belüli , ,07 91,8 Éven túli , ,93 100,7 Összesen: , ,0 98,3 10

11 A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya 8.2 %-kal csökkent, az éven túli követelések 0.7 % - kal növekedtek a bázis időszakhoz viszonyítva. Megnevezés 2010.XII XII.31. Index Ügyf.szemb.köv. ezerft megoszl.% ezerft megoszl.% % Lakáscélú lakossági , ,4 85,3 Fogyaszt.lakossági , ,1 79,1 Vállalkozói , ,5 105,3 Összesen , ,0 98,3 Az ügyfelekkel szembeni bruttó követelés év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. A követelések eszközcsoport az előző évhez eft-tal csökkent, így aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 33,3 % volt én. Eszközállomány minősége: A Takarékszövetkezetnek december 31-én millió Ft minősített eszköze, 834,1 millió Ft függő kötelezettsége volt. A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel szembeni követelés állomány bruttó 4.602,6 millió forint. Portfolió elemzés, minősítés Megnevezés 2010.XII XII.31. Céltartalék Áll.eFt Ért.v. eft Arány %. Áll.eFt Ért.v. eft Arány % eft Függő köt. Hitelintézetekkel szembeni követelés Befektetési célú érték papír Ügyfelekkel szembeni követelések Problémamentes Külön figyelendő , ,3 1 Átlag alatti , , Kétes , ,4 - Rossz , ,9 - Összesen , ,1 4,307 11

12 Készletek (követelés fejében , ,6 - átvett eszköz) Összesen: , ,6 - Egyéb követelés Összesen: Takarékszövetkezet évben 463 millió forint értékvesztést számolt el a bruttó hitelállomány után. Az értékvesztés követelés állományra vetítve 10,1 % lefedettséget jelent én a hitel portfolió 15,3 %-a tartozott a problémás (átlag alatti, kétes, rossz) kategóriába a év végi 15,6 % - kal szemben. Források: A forrásállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti. Megnevezés 2010.XII XII.31. Index Áll. eft megoszl.% Áll.eFt Megoszl.% % Ügyf. szemb. kötelezettségek , ,82 104,02 Egyéb kötelezetts , ,32 57,85 Passzív időb.elhat , ,46 133,91 Céltartalékok , ,55 Hátrasorolt köt , Saját tőke , ,37 109,14 Összesen: , ,0 103,24 A mérlegfőösszeg növekedését évben elsődlegesen a betétállomány 4,02 %-os növekedése befolyásolta. Saját tőke tekintetében 9,14 % növekedést realizált a takarékszövetkezet 2011-ben. Takarékszövetkezet tevékenységének sajátosságából fakadóan, a források döntő része betétgyűjtésből származik. 12

13 A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2010.XII.31. eft Megoszl. % 2011.XII.31. eft Megoszl. % Index % Saját források , ,4 109,14 Idegen források+ passzív időbeli , ,6 102,87 elhatárolás Összesen: , ,24 A Takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy évben a saját források dinamikusabban emelkedtek, mint az idegen források ami az eredményes gazdálkodásra vezethető vissza. Kötelezettségek alakulása: Megnevezés 2010.XII XII.31. Index eft mego.% eft mego.% % Rövid lejáratú köt , ,1 103,8 Hosszú lejáratú köt , ,9 81,5 Összesen: , ,7 A kötelezettségek összetétele lejárati idő tekintetében kismértékben változott, továbbra is a rövid lejáratú kötelezettség állomány meghatározó forrásoldalon. Megnevezés 2010.XII XII.31. Index Ügyfelekkel szemb. köt eft mego.% eft mego.% % Lakossággal szemb.köt , ,63 100,7 Vállalk.szembeni köt , ,40 124,8 Összesen: , ,0 104,0 A Takarékszövetkezet betétállományának legnagyobb része végén 83,6 %-a, a stabil, kiegyensúlyozott ügyfélkapcsolatok eredményeként továbbra is a lakosságtól származik. 13

14 A Takarékszövetkezetnél elhelyezett vállalkozói, önkormányzati betétek részaránya 16,4 % volt én. Saját tőke összetétele Adatok eft-ban Megnevezés 2010.XII.31. megoszl. % 2011.XII.31. megoszl.% Jegyzett tőke , ,7 Tőketartalék , ,6 Általános tart , ,0 Eredménytartalék , ,0 Értékelési tartalék , ,2 Mérleg sz.eredm , ,5 Összesen: , ,0 A évi saját tőke növekmény a tárgyévi adózott eredmény felosztása utáni általános tartalékképzésből, a mérleg szerinti eredményből és jegyzett tőke növekedéséből származik Az adózott eredmény 10 %-át általános tartalékba helyezte a Takarékszövetkezet, így az általános tartalék értéke eft. A mérleg szerinti eredmény 66,4 millió forint 2011-ben. Tőkemegfelelés A Takarékszövetkezet 2008-ban új tőkekövetelmény számítási módszerre tért át. Az új tőkemegfelelési szabályok által meghatározott követelményeket a tevékenység jellege, nagyságrendje, összetettsége és kockázatai függvényében alkalmazza. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyeleti, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek: - megfelelően azonosítják, mérik, összesítik a Takarékszövetkezet kockázatait, - a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, - hatékony kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. 14

15 Kockázatok tőkekövetelménye Megnevezés Összeg eft Sztenderd módszer követelménye kitettség osztályok szerint - Helyi önkormányzatok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Egyéb tételek Összesen Működési kockázat alapmutató módszer Devizaárfolyam kockázat Kockázatok tőkeszükséglete összesen Belső tőkeszükséglet tőkepufferrel Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat tőkekövetelményét sztenderd módszer szerint, a hitelezési kockázat-mérséklés hatásának számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere szerint számítja ki. A sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához a Takarékszövetkezet minden kitettséget a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. ( VII.30. ) számú Kormányrendeletben meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe sorolja be. A hitelezési kockázat tőkekövetelményét a kockázattal súlyozott kitettség értéknek a hitelkockázat mérséklés figyelembe vétele után meghatározott összegének 8 %-a jelenti. Takarékszövetkezet a működési kockázat szabályozás által meghatározott tőkekövetelményét és működési kockázat belső tőkeszükségletét a Hpt. 76 (1) bekezdés a.) pontjában és a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. ( VII.30.) számú Kormányrendelet 3 meghatározott alapmutató módszere szerint számítja. 15

16 Szavatoló tőke A szavatoló tőke elemeinek alakulása eft S.sz. Megnevezés 2010.XII XII.31. Index % 01 Jegyzett tőke ,0 02 Tőketartalék ,0 03 Eredménytartalék ,03 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon 0 05 Általános tartalék ,24 06 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25 %-ig 0 07 Mérleg szerinti eredmény könyvvizsgáló ált. hitelesítve ,00 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke Befiz. jegyzett tőkéből visszavásárolt részjegy (levonandó) Immateriális javak (levonandó) ,91 11 Kockázati céltartalék és értékvesztés hiánya 0 12 ALAPVETŐ TŐKE ( ) ,61 13 Alárendelt kölcsöntőke Értékelési tartalék (számviteli) ,00 15 Járulékos tőkeelemek csökkentése 0 16 JÁRULÉKOS TŐKE (13+14) ,25 17 Jegyzett tőke csökkenés 0 18 Tőkemódosítás a PIBB miatt csökkentő t Limit túllépések tőkekövetelménye 0 20 Egyéb korrekciók +, SZAVATOLÓ TŐKE ,44 22 Fizetőképességi mutató 23 Tőkemegfelelési mutató 15,26 14,96 98,03 24 Tőkemegfelelési mutató a belső tőkemegfelelés értékelést követően 12,46 12,02 96,47 Jövedelmezőség A Takarékszövetkezet adózás előtti eredménye 97,8 millió forint nyereség, ami 1.369,7 millió forint bevétel, 684,3 millió forint ráfordítás, illetve 587,6 millió forint működési költség különbözeteként adódik. A évi eredmény összetevőit a következő táblázat szemlélteti: Eredménykimutatás 16 Adatok eft-ban Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Kamatkülönbözet (1-2) Osztalék bevételek ( + ) Jutalék és díj eredmény ( + ) Egyéb bevételek ( + ) Működési költség ( - ) Rendkívüli bevételek 3.840

17 Egyéb ráfordítások ( - ) Értékvesztés, céltartalék változása ( - ) Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Általános tartalékképzés ( - ) Mérleg szerinti eredmény A kamatkülönbözet nagyságát a kamatozó eszközök és forrásállomány alakulása mellett döntően befolyásolták a kamatlábváltozások, bankok közötti kamatverseny fokozódása, a belső fogyasztás, hitelkereslet visszaesése. Takarékszövetkezetünk adózás előtti nyeresége eft, ami 248,6 %-kal magasabb a évhez képest. Takarékszövetkezetünknél évben az értékvesztés - céltartalék képzés eredmény rontó hatása eft. A működési költség értékcsökkenési leírással növelt értéke 9,3 %-kal volt magasabb a bázis évhez képest, ami költségérzékeny magatartást, működést tükröz. Az üzleti bevételek megoszlása üzletágak szerint: Üzletág Előző év eft Mo. % Tárgyév eft Mo. % Hitel Bankközi betétek Értékpapírok Jutalék bevételek ,0 8,1 24,2 20, ,3 12,6 24,3 20,8 Összesen , ,0 Az eredmény kimutatás kiemelt sorai kizárólag belföldi bevételekből (piacról) származik. Jövedelmezőségi mutatószámok S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés +,- % pont Jövedelmezőségi mutatók 1. Bevételarányos adózás előtti % 3 7,3 +4,3 nyereség 2, Eszközarányos bevétel % 9,4 9,7 +0,3 3. Eszközarányos adózás előtti % 0,3 0,7 +0,4 nyereség 4. Saját tőke arányos adózás előtti nyereség % 4,9 11,1 +6,2 A bevételarányos nyereség 4,3 % ponttal növekedett, míg az eszközarányos nyereség 0,4 % ponttal növekedett 2011-ben. 17

18 A saját tőkearányos nyereség 6,2 % ponttal, az eszköz arányos bevételünk pedig 0,3 % ponttal növekedett az előző évhez képest. Likviditás: Cél: A Takarékszövetkezet likviditásának folyamatos fenntartása úgy, hogy a jövedelemtermelő képesség maximális szinten alakuljon évben a Takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét teljesítette. A tartalékköteles források 100 %-át számlapénzben kell teljesíteni augusztus hónaptól. Likvid mutató: Megnevezés Előző év % Tárgyév % Eltérés +,- Likviditási ráta 0,84 0,87 +0,03 Likviditási ráta (gyorsráta) 0,70 0,71 +0,01 Likvid eszközök aránya mélegfőösszeghez 62,4 63,2 +0,8 A Takarékszövetkezet likviditását 2011-ben is megőrizte. Likviditása jó. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok: Nyilvántartási rendszerek változása A Takarékszövetkezet 2011-ben nem módosította az ügyviteli nyilvántartási rendszerét ( Globe rendszer ) melyre február 1-vel tért át. Besorolások módosítása A Takarékszövetkezet mérlege 2011-ben új elemeket nem tartalmaz. A mérleg és eredmény kimutatás elkészítésénél, új értékelési eljárásként augusztusban bevezetésre került a teljes szempontú minősítési rendszer A főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása. Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. Az immateriális javak állományának megbontása december 31-én. Megnevezés Nyitó Bruttó érték 18 Növekedés Csökkenés Adatok eft-ban Záró Bruttó érték

19 Vagyoni értékű jogok Vagyoni ért. jog (szoftverek) Egyéb imm. javak Összesen: Értékcsökkenés: Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záróérték Vagyoni értékű jog Vagyoni ért. Jog (szoftverek) Egyéb imm. javak Összesen: Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközök túlnyomó része ingatlan, kisebb részt képviselnek az ügyviteltechnikai, számítástechnikai eszközök és járművek. Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Növekedés Csökkenés Bruttó érték Bruttó érték Ingatl.kapcs.vagyoni jogok Ingatlanok Műszaki berendezések, járművek, felszerelések Beruházások Összesen: Értékcsökkenés: Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Ingatlanok Műszaki berendezések, járművek, felszerelések Összesen: Ingatlanok értékhelyesb

20 Készletek leltára: Megnevezés Könyv szerinti érték eft Vásárolt anyagok értéke Követelés fejében átvett ingatlan értéke Összesen A készletek között nyilvántartott követelés fejében átvett ingatlanok közül a Takarékszövetkezet évben 1 db. lakást és 2 db. garázs értékesített, melynek összértéke e.ft Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Megnevezés Részvények, Egyéb pénzügyi Össezsen részesedések befektetések eft Nyitó érték Befektetések az év folyamán Befektetett eszközök átsorolás Értékesítés Záró érték Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvények, részesedések: részvényesei vagyunk a Takarékbank Zrt-nek e.ft-tal, e. Ft-al, a Garantiqua Hitelgarancia Zrt-nek 250 eft-tal, Agrárgarancia Zrt-nek 400 eft-tal, Banküzlet Zrt-nek 300 eft-tal, MIB Zrt-nek eft-tal valamint az Access Ingatlan Befektetési Alapban e. Ft-al. Részvényeink és pénzügyi befektetéseink tekintetében az előző év állományához képest növekedés mutatkozik: eft névértékű részvény vásárlásából a Dél-dunántúli Regionális Bank Zrt.-nál. Értékvesztés alakulása Megnevezés Nyitó Képzés Felhasználás Záró Hitelintézetekkel szembeni köv Ügyfelekkel szembeni köv Értékpapírok forg-i célra Értékpapírok, részesed. bef. célra Készletek Egyéb követelések Értékvesztés összesen

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. Cg.: 14-02-000327 Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete 2013. január 01. - 2013. december 31. Készült: Kaposvár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u.16. Cg.: 14-02-000326 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Keltezés: Marcali, 2014. március 19. Berkes Györgyné elnök-ügyvezető 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 Név: SZABOLCS Takarékszövetkezet Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.:.: 09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet bemutatása... 3 2. Számviteli

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...3

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Cg.: 07-02-000504 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Szerencs és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykáta, 2015. április 30. 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Cg.: 16-02-001531 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben