TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 BUGAC NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA évben ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ Bugac és Bugacpusztaháza település rendezési terve együtt készült 2001-ben, s áprilisában került jóváhagyásra ben Bugac Nagyközség módosítási eljárást folytatott le négy témában, melyek közül a belterületre tervezett üzemanyagtöltő-állomás volt a legjelentősebb tétel. A közös polgármesteri hivatallal működő községek képviselő-testületei lakossági kérelmek alapján kisebb módosításokat fogadtak el az azonos számon: 1/2002. (IV. 16.) ÖR. megállapított Helyi Építési Szabályzataikon és azok szabályozási tervi mellékletein. A településszerkezeti módosítások közül öt a turisztikával volt kapcsolatos, egy hulladékudvar létesítésére irányult, további öt pedig gazdaságfejlesztés érdekében történt. A Bugac tervanyagáról év folyamán lefolytatott módosítási eljárás túlnyomórészt mezőgazdasági állattartó majorok létrehozását célozta. A mezőgazdasági vállalkozások kezdeményezéseit az önkormányzat támogatta, mivel a települések közös Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepciójában fejlesztési prioritásként szerepel a gazdaságfejlesztés: Bugac és Bugacpusztaháza tartós és megalapozott fejlődésének, a népesség ellátásának és megtartásának alapja és ezért fejlesztési prioritás az egész gazdaság fejlődése, fejlesztése, az agráriumtól kezdve a feldolgozó ágazatokon át a szolgáltatásokig minden területen. E téren maximálisan figyelembe kell venni a természet- és környezetvédelmi szempontokat, az értékek megőrzésének és a gazdaság fejlődésének összhangjára kell törekedni. A gazdaság fejlődési irányának felvázolásakor érdemes az idegenforgalom elvárásaira figyelemmel lenni, a szolgáltatások körének bővítése újabb jövedelemszerzési lehetőségeket kínál. Bugacon a mezőgazdálkodás és az idegenforgalom egyaránt folyamatosan keresi a fejlődés útjait és ennek tudható be, hogy a vállalkozások és az önkormányzat szakemberei részéről az elmúlt 5 évben ismét összegyűlt néhány módosítási indítvány a Településrendezési eszközökhöz. Az módosítási elképzelések rövid leírását és az érintett helyszínek átnézeti ábráit a következőkben közlöm annak érdekében, hogy a véleményező szervek és lakosok kialakíthassák előzetes álláspontjukat a tervezett változtatásokkal kapcsolatban. Szabó László polgármester Bugac, július 8. 1

2 Településszerkezeti tervet is érintő módosítási ügyek 1.A Sallai Endre és Börcsök Erzsébet Bugac, Jakabi utca 38. szám alatti telküket (hrsz.: 370) a jelenlegi lakóterületből (FL) olyan egyéb övezetbe (valószínűleg Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe) kéri átsorolni, ami lehetővé teszi a meglévő dohányszárító és mezőgazdasági géptároló funkciót. A tervezés folyamán vizsgálni szükséges, hogy a jelenlegi felhasználási kategóriában miért nem kezelhetők a meglévő funkciók. Helyszín a T-2/M2 Településszerkezeti terven Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-2/M3 szabályozási terven 2

3 1.B Sutus Norbert bugacpusztaházi lakos Bugac belterület K-i részén a 1353/9 és 1353/10 hrsz.-ú, falusias lakóterületbe (FL) tartozó telkeket a délről szomszédos telkek besorolásához hasonlóan Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe kéri átsorolni. Helyszín a T-2/M2 Településszerkezeti terven Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-2/M3 szabályozási terven 3

4 2. Bugaci Aranykalász Zrt. az Alsómonostor 823, 826 és 0119/43 hrsz.-ú ingatlanokon 50 % beépíthetőséget, alacsonyabb tetőhajlásszöget (20 o vagy a jogszabály által megengedett minimum) és fém trapézlemez tetőfedést szeretne megvalósítani. A kérelem alapján a tervezett falusias lakóterület helyébe a KG jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági rendeltetés lépne. Helyszín a T-4/M2 településszerkezeti terven Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-4/M szabályozási terven 4

5 3. Tóth György a 0267/15 hrsz. alatt felvett legelőt majorba, vagy ipari övezetbe kéri átminősíteni. Helyszín a T-1/M2 településszerkezeti terven (4. ügy helyszínével együtt) Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven 5

6 4. Ónodi Norbert Felsőmonostor 0267/17, 0267/18 hrsz.-ú telkein vadgazdálkodást szeretne folytatni (szabadtartású struccfarm és vadfarm). Helyszín a T-1/M2 Településszerkezeti terven: ld. 3. ügynél Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven: ld. 3. ügynél 5. Opauszki Tibor Felsőmonostor 046/19 hrsz.-ú ingatlanon 2 hektár nagyságú vizes élőhelyet és kereskedelmi-szolgáltató célú épületkomplexumot kíván pályázati forrásból megvalósítani. Helyszín a T-1/M2 településszerkezeti terven Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven 6

7 6. Mucsi Antal az MG major besorolású 0295/22 hrsz.-ú telkéhez csatolni szeretné a 0295/31 hrsz-ú saját telkét. Helyszín a T-2 településszerkezeti terven (7. és 8. ügy helyszínével együtt) Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven 7

8 7. Mucsi Antal kéri továbbá, hogy a 0297/55 hrsz.-on lévő major terület az egész telekre terjedjen ki. Helyszín a T-1/M2 településszerkezeti terven: ld. 6. sorszámú ügynél Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-2 szabályozási terven: ld. 6. sorszámú ügynél 8. Bálint Dezső a Felsőmonostor 0284/6 hrsz.-ú telket ipari gazdasági területként szeretné felhasználni. Helyszín a T-1/M2 településszerkezeti terven: ld. 6. sorszámú ügynél Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven: ld. 6. sorszámú ügynél 9. Tót József és társai erdőből mezőgazdasági területbe kérik áttenni a 0315/1 hrsz-ú telek b) (legelő) alrészletét. Helyszín a T-1/M2 településszerkezeti terven (10. ügy helyszíneivel együtt) Súlyponti koordináták: ,

9 Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven 10. Bugaci Csárda és Táltos Panzió környékén valamint az jelű út mellett (amely összeköti a települést a pusztával) kereskedelmi, szolgáltató, turizmus célját szolgáló építmények, kulturális-örökségvédelmi építmények, múzeum épület építhető legyen hrsz.: 0316/2, 0316/5, 0316/6, 0316/7, 0316/8, 0316/10, 0316/11, 0364/12, valamint 0320/8,14,27. Helyszín a T-2 településszerkezeti terven: ld. 9. ügynél Súlyponti koordináták: , és , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven: ld. 9. ügynél 9

10 11. Fehér Vilmos a Felsőmonostor 0260/31 hrsz.-ú erdőből 1 hektárt Major gazdasági övezetbe kér átsorolni. Helyszín a T-2 településszerkezeti terven Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven 10

11 12. Szennyvíztisztító mellett 0223/19 hrsz-ú telken víztározó kijelölése. Helyszín a T-1/M2 településszerkezeti terven (13. ügy helyszínével együtt) Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven 11

12 13. Templomrom ásatás és környéke 046/22, 047/2, 047/6, 047/7, 047/22, 048/1 hrsz., 047/5 hrsz.-ú területből 2 ha, 058/68 hrsz.-ú területből 4 ha övezeti besorolása fejlesztési programnak megfelelően. Helyszín a T-1/M2 településszerkezeti terven: ld. 12. ügynél Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven: ld. 12. ügynél 14. KEFAG Zrt. az Alsómonostor 0221/2 hrsz.-ú csemetekertje MG majorrá való átsorolását kéri. Helyszín a T-1/M2 településszerkezeti terven Súlyponti koordináták: , Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven 12

13 15. Erdőkbe beékelődött tanyák és tanyahelyek mezőgazdasági övezeti besorolása. Helyszínek a T-2/M településszerkezeti terven 13

14 ügyek kapcsán kieső Biológiai Aktivitásérték pótlására az elmúlt években erdőművelésbe áttett telkek átsorolása mezőgazdasági területből erdőterületbe az igazgatási terület különböző pontjain. Helyszínek a T-1/M2 településszerkezeti terven 14

15 Szabályozási ügyek: /11 hrsz-ú külterületi telken keresztül a 04 hrsz.-ú önkormányzati földútig közút létesítése (Kisvasút mellett a 05/42 és a 05/43 hrsz.-ú lovaspályáig). Helyszín az SZ-1/M3 szabályozási terven: 18. Helyi szabályzatban rögzítendő, hogy szőlő, gyümölcsös és erdő telepítések mely övezetben lehetségesek. 19. Helyi szabályzat pontosítása építési hatósági tapasztalatok alapján. A módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentősége a környezeti vizsgálat szükségessége kérdésének megítéléséhez Az alábbiakban a terv lényegéről és a környezeti hatásai jelentőségének megállapításához az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletben felsorolt kulcskérdések szerint adunk áttekintést. A terv milyen mértékben a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan? Az 1.A és 1.B helyszínek belterületen fekszenek és beépítésre szánt kategóriában szerepelnek a hatályos terv szerint is. A 2. ügyben is beépítésre szánt területek szerepelnek (egy erdősávtól eltekintve, ami valószínűleg megtartja a besorolását). A jelenlegi övezeti előírásokhoz képest intenzívebbé válik a beépítés (30 helyett 50 %). A sok helyszínt érintő 9., 15. és 16. ügyek erdő- és mezőgazdasági területek közötti cseréről szólnak, a kialakult használati módot lekövetve, a földterületek beépítésre nem szánt kategóriában maradnak, amelyekben az építési lehetőségek nem térnek el számottevően. 15

16 A 12. ügyben a szennyvíztisztításból származó tisztított víz elhelyezését szolgáló víztározó kerül kijelölésre. A természeti erőforrásokat igénybe vevő zöldmezős beruházásról a 3-8., és ügyek esetében beszélhetünk. A kezdeményezések többsége mezőgazdaságot kiszolgáló major létesítésére irányul, vagy a meglévő idegenforgalmi adottságok, értékes kulturális örökség felhasználását, bemutatását célozza és vizes élőhely fejlesztést is tartalmaz (5. ügy). b) befolyásol más tervet vagy programot - ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt helyéből következik -, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására? A terv nem befolyásol más tervet, vagy programot, ami környezeti vizsgálatra kötelezett lehet, viszont övezeti előírásokat tartalmaz a később keletkező létesítési engedélyezési tervekre vonatkozóan. Ezek az övezeti előírások az 1.A, 1.B, 3-8., és ügyekben megengedőbbek, mint a jelenlegi előírások, a többi ügy ebben a tekintetben semleges jelentőségű. c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére? Ügyenként eltérő mértékű a környezeti megfontolások érvényesülése. Az 1.A, 1.B és 2. ügyben a belterületen jelen lévő gazdasági tevékenységek oly módon kívánnak továbbfejlődni, hogy a telkeket a lakóövezetből kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe szükséges áttenni, vagy a már kijelölt gazdasági övezet beépíthetőségét növelni kell. A gazdaságfejlesztés áttételesen (az önkormányzati források növelése és a foglalkoztatottság javítása által) hozzájárul a község, mint lakó- és munkahely fenntarthatóságához. A 9., 15. és 16. ügyben erdő-, vagy mezőgazdasági területek viszonylatában történnek módosulások, amik részben már bekövetkezett, vagy a tervezett művelés-váltást követik le, a fenntarthatóságra nincs számottevő kihatásuk. A 12. ügy vízgazdálkodási területet teremt, amely előnyös a fenntarthatóság szempontjából. Az 3-8., és ügyben keletkező beépítésre szánt területek kiterjedése nem jelentős, hatásuk a fenntartható fejlődésre részben pozitív, részben negatív. A művelt földterület csökken, viszont munkahelyek keletkeznek, ami csökkenti a munkaerőingázást, ezzel pedig a közlekedési kényszert. A beépítés mértékét a legszükségesebb mértékre igyekszik korlátozni a módosítás. A ügy semleges hatású. d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak? Nincs tudomásunk a helyszínekre vonatkozó környezeti problémákról. A 15. ügyben a tanyai életmód meglévő értékeinek pusztulása a probléma, amit meg lehet előzni a mezőgazdasági átsorolással. e) van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából? Nincs. A várható környezeti hatások a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján a módosítások nem jogosítanak fel közvetlenül építmények létesítésre, már pedig ezek a tényezők csak a konkrét létesítmények esetében értelmezhetők. 16

17 A létesítés feltételeit környezetvédelmi szempontból a hatósági és szakhatósági engedélyezés során érvényesítendő országos előírások szabják meg továbbra is. b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást? A terv a lehetőséget teremti meg létesítmények átalakítására, elhelyezésére, a tényleges volumen, funkció egyelőre nem ismert. c) az országhatáron átterjednek? Kizárt, hogy a környezeti hatások túllépjék az országhatárt. d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek (mint pl. a balesetek okozta változások stb.)? A módosítások által lehetővé váló építések a hatósági engedélyezés szabályos lebonyolítása esetén nem jelentenek emberi egészségi vagy környezeti kockázatot. e) nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság számát tekintve) csekély jelentőségű a módosítás, a településen belüli pozitív hatások és telken belül maradó kibocsátási növekmények lehetnek a következményei. f) olyan területet nem érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek, az 5. és 13. ügyben a Szentkútéri csatorna mentén húzódó ökológiai folyosóban vizes élőhelyet és kereskedelmi-szolgáltató célú épületkomplexumot hoznak létre és egy templomromot tárnak fel és mutatnak be a látogatóknak. g) feltételezhetően a 4. számú melléklet és pontjaiban felsorolt következményeket nem idézik elő. A várhatóan érintett terület egy része értékes, illetve sérülékeny (ökológiai hálózatba tartozik), de a változások iránya nem jelent veszélyt a fennmaradásukra nézve. A többi érintett terület nem értékes és nem sérülékeny, mert a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából nem különleges, b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nincs, c) a terület hasznosítása, használata nem intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés, termelés, sűrűn beépített terület stb.). A képviselő-testület a vizsgálat kérdésében várhatóan úgy foglal állást, hogy annak lefolytatása nem szükséges, mivel a környezeti hatások a készülő terv kötelező környezetvédelmi fejezetéből is megítélhető lesznek, továbbá nem különített el költségvetési sort a vizsgálati feladatokra. * * * Balogh Tünde felelős településtervező 17

18 MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍNEK (1-14. ÉS 17. SORSZÁMÚ ÜGYEK) 18

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 20/2011. (XI. 10.) SZÁÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 170/2011.

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi LXXVIII. törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 A 2011.01.01. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013.

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013. POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2013. október Készítette: Ertl Antal TT-É 07-0010/2014 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1 1. oldal 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről,

Részletesebben

GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA MUNKASZÁM: 2127/2008. GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - véglegesített anyag - 2008. november Meridián Mérnöki Iroda Kft 7 1 0 0 S z e k s z á r d, Y b l M i k l ó s u. 3. T e l e

Részletesebben

A Településszerkezeti terv leírása

A Településszerkezeti terv leírása A Településszerkezeti terv leírása (2. sz. melléklet) 1. Térségi elhelyezkedés Szigetmonostor a Szentendrei-sziget legdélebben elhelyezkedő települése. Közigazgatásilag határos délről Budapest, nyugatról

Részletesebben

LESENCETOMAJ. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek. község

LESENCETOMAJ. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek. község LESENCETOMAJ község Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek Elfogadva 2014. február 5-én Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth

Részletesebben

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 02. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- tárgyalásos eljárás HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Szennyvíztisztító telep területének

Részletesebben