FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 Modellszám: NETL Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy ha hiányzó, esetleg sérült alkatrészek a termékben kérem, keresse fel azt a helyet, ahol a terméket vásárolta. Látogassa meg weboldalunkat: Forgalmazó: Láng Sport Kft 1067 Budapest, Teréz krt ÓVINTÉZKEDÉS! Olvassa el a használati utasítás minden óvintézkedésrıl és figyelmeztetésrıl szóló pontját mielıtt használatba veszi a gépet. İrizze meg ezt a kézikönyvet a jövıben is.

2 TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETİ MATRICA ELHELYEZÉSE...2 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK...3 HASZNÁLAT ELİTT...5 ÖSSZESZERELÉS...6 ÜZEMELTETÉS ÉS BEÁLLÍTÁS...13 A FUTÓPAD ÖSSZEHAJTÁSA ÉS MOZGATÁSA...22 PROBLÉMAKERESÉS...23 EDZÉSI ÚTMUTATÓ...26 ALKATRÉSZLISTA...27 ROBBANTOTT ÁBRA...28 PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE.....HÁTLAP ÚJRAHOSZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK.... HÁTLAP FIGYELMEZTETİ MATRICA ELHELYEZÉSE A NordicTrack az ICON IP, Rt. bejegyzett védjegye. 2

3 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK VIGYÁZAT! A futópad használata elıtt a komoly sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvasson el minden fontos óvintézkedést és utasítást a kézikönyvben, és ugyanígy olvassa el a futópadon elhelyezett összes figyelmeztetést is. Az ICON semmilyen felelısséget nem vállal a termék használata révén vagy abból kifolyólag elszenvedett sérülésekért, illetve vagyonkárért. 1. Edzésprogramja megkezdése elıtt konzultáljon orvosával. Különösen fontos ez a 35 évnél idısebbek vagy a korábban már meglévı egészségügyi problémával küszködık esetében. 2. A tulajdonos felelıssége, hogy biztosítsa a futópad összes felhasználója számára a megfelelı óvintézkedéseket és figyelmeztesse ıket a lehetséges veszélyekre. 3. Kizárólag az elıírtak szerint használja a futópadot. 4. Tartsa a futópadot fedett, zárt térben, portól és nedvességtıl távol. Ne helyezze a futópadot garázsba, fedett udvarba vagy víz közelébe. 5. Helyezze a futópadot vízszintes talajra úgy, hogy minimum 2,4 m szabad tér legyen mögötte és 0,6 m szabad tér legyen még minden oldalánál. Ne tegye a futópadot olyan helyre, ahol a légnyílásokat elzárja. A padló és a szınyeg védelme érdekében helyezzen gumiszınyeget a futópad alá. 6. Ne mőködtesse a futópadot olyan térben, ahol aeroszolos termékeket használnak, vagy ahol irányított a légmozgás éven aluli gyermekeket és háziállatokat ne engedjen a gép közelébe. 8. A futópadot maximum 136 kg-os vagy az alatti személyek használhatják. 9. Ne engedjen egynél több személyt egy idıben a futópadon tartózkodni. 10. Viseljen megfelelı sportruházatot a futópad használata közben. Ne viseljen laza, lógó öltözetet, amit becsíphet a szerkezet. Az atlétikai ruházatot egyaránt ajánljuk nıknek és férfiaknak. Mindig viseljen sportcipıt a gép használata közben. Soha ne használja a futópadot mezítláb, zokniban vagy szandálban. 11. Amikor a tápkábelt csatlakoztatja, dugja be a tápkábelt egy földelt konnektorba. Ne csatlakoztasson erre az áramkörre más gépet. 12. Ha hosszabbítóra van szüksége, csakis 3 vezetéső, 1 mm 2 -es (14-es mérető) kábelt használjon, mely nem hosszabb, mint 1,5 m. 13. Tartsa a tápkábelt távol a főtıtestektıl. 14. Soha ne mozgassa a futószalagot, miközben a futópad ki van kapcsolva. Ne mőködtesse a futópadot, ha a tápkábel vagy dugója sérült, vagy, ha a gép nem megfelelıen mőködik. (Nézze a PROBLÉMAKERESÉS c. fejezetet a 23. oldalon, ha a gép nem mőködik megfelelıen.) 3

4 15. Olvassa el, értelmezze és tesztelje a vészleállítási mőveletet, mielıtt használatba veszi a futópadot (nézze A GÉP BEKAPCSOLÁSA c. részt a 15. oldalon). 16. Soha ne indítsa el úgy a futópadot, hogy rajta áll a futószalagon, indításkor álljon a lábtartókar. A futópad használata közben fogja a kapaszkodókat. 17. A futópad nagy sebességre is képes. Apránként emelje a sebességet, hogy elkerülje a hirtelen sebességugrást. 18. A pulzusmérı nem orvosi eszköz. Több tényezı is befolyásolhatja a szívverés leolvasás pontosságát, mint például a felhasználó mozgása. A pulzusmérıt csak edzéstámogatásra tervezték, a pulzusszám általános változásainak meghatározására. 19. Soha ne hagyja a mőködı futópadot felügyelet nélkül. Mindig vegye ki a kulcsot, húzza ki a tápkábelt és a kikapcsoló gombot állítsa off (ki) pozícióba, ha éppen nem használja a gépet. (Nézze a rajzot az 5. oldalon, mely megmutatja merre található a futópad kikapcsoló gombja.) 20. Ne próbálja meg felemelni, leengedni vagy elmozdítani a futópadot, amíg nincs megfelelıen összeszerelve. (Nézze az ÖSSZESZERELÉS c. részt a 6. oldalon és a HOGYAN HAJTSA ÖSSZE ÉS MOZGASSA A FUTÓPADOT c. részt a 22. oldalon.) Képesnek kell lennie 20kg-t le- és felemelni, illetve a futópadot biztonságosan mozgatni. 21. Miután felhajtotta vagy mielıtt elmozdítaná a futópadot egy másik helyre, mindig ellenırizze, hogy a teleszkóp rögzítı-retesze biztonságosan rögzítve van és a futópad felhajtott részét biztosan tartja. 22. Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a berendezés nyílásaiba. 23. Rendszeresen ellenırizze és rögzítse megfelelıen a berendezés tartozékait. 24. VIGYÁZAT: Mindig húzza ki a futópad tápkábelét a konnektorból közvetlenül a használat után, a berendezés tisztítása elıtt, és mielıtt a kézikönyvben elıírt karbantartási és beállítási folyamatokat megkezdené. Soha ne vegye le a motor fedelét, kivéve, ha azt egy felhatalmazott szakember javasolja. A szervizelést és minden más itt leírt szerelést csak az arra felhatalmazott szakember végezheti. 25. Ezt a futópadot csak otthoni használatra szánták. Ne alkalmazza a berendezést kereskedelmi helyeken, bérbeadás céljával vagy intézményes keretek között. 26. A túledzés komoly egészségügyi problémákat okozhat vagy halált. Ha bármilyen fájdalmat érez edzése közben, álljon meg, pihenjen és hőtse le magát. İRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT 4

5 HASZNÁLAT ELİTT Köszönjük, hogy ezt a forradalmian új NordicTrack T 8.0 futópadot választotta. A T 8.0 futópad egyesíti a fejlett technológiát és az új formát, és segítségével a leghatékonyabban végezhet otthon, nyugodt körülmények között testedzést. Ezenkívül, amikor nem használja a berendezést, a futópadot össze lehet csukni, és így fele annyi helyet foglal el tároláskor. A futópad használata elıtt saját érdekében gondosan olvassa el a kézikönyvet. A kézikönyv elolvasása után felmerülı kérdésekkel kapcsolatban keresse fel azt a helyet, ahol a terméket vásárolta. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, jegyezze fel a termék modell- és sorozatszámát, mielıtt hozzánk fordulna. A kézikönyv borítóján látható, hol találja a modellszámot, valamint a sorozatszámot tartalmazó matricát. Mielıtt továbbolvasná, ismerkedjen meg az alábbi rajzon megjelölt alkatrészekkel. 5

6 ÖSSZESZERELÉS Az összeszerelés két embert igényel. Állítsa egy üres helyre a futópadot és távolítson el róla minden csomagolóanyagot; ne dobja ki a csomagolóanyagokat, amíg a gépet teljesen össze nem szerelte. Megjegyzés: A futószalag alsó része nagy teljesítményő kenıanyaggal van bevonva. A szállítás alatt bizonyos mennyiségő kenıanyag rákerülhet a futószalagra vagy a csomagolásra. Ez normális és nem korlátozza a futópad mőködését. Ha a futószalag felsı részén kenıanyagot talál, egyszerően törölje le egy puha, nem karcoló ronggyal. Az összeszereléshez szükség lesz a mellékelt hatszöglető kulcsokra, az Ön saját csillagcsavarhúzójára, egy állítható villáskulcsra, egy zégerfogóra és egy ollóra. Az összeszereléskor használt kisebb alkatrészek beazonosítására az alábbi rajzokat használja. A zárójelben lévı szám az alkatrész sorszáma, a zárójelen kívüli szám a darabszámot jelenti. Bizonyos kisebb alkatrészek már eleve be vannak építve. Ha valamelyik alkatrész a mellékelt készletben nem található, nézze meg, nem lett-e eleve beépítve. Hogy elkerülje a mőanyag alkatrészek károsodását, a szereléshez ne használjon nagy erıkifejtésére alkalmas szerszámokat. Elıfordulhat, hogy a berendezéssel együtt tartalék vas- és fémárut is szállítunk. 6

7 1.Gyızıdjön meg arról, hogy a tápkábel nincs bedugva. Rögzítse a kereket (81) az alaphoz (80) egy 3/8 x2 1/2 csavarral (2) és egy 3/8 anyával (3). Ne tekerje be túl szorosan az anyát; a keréknek szabadon kell forognia. Rögzítse a másik kereket (a rajzon nem látható) hasonló módon az alap (80) másik oldalához. 2. Keresse meg a tartóoszlop vezetéket (70), amely az alap (80) elejéhez van tekerve a motor alsó burkolatnál (68). Vágja el óvatosan a nejlon kötözıt a tartóoszlop vezetékrıl. Vezesse át a tartóoszlop vezetéket az alapon, a rajzon jelzett furaton át. Nyomjon egy-egy zárókupakot (77) az alap (80) végeibe. Nézze a belsı rajzot. Vágja el a nejlon kötözıt a tartóoszlop vezetékérıl (70). Legyen óvatos, nehogy megsérüljön a vezeték. 3. Keresse meg a bal tartóoszlopot (75), mely Left vagy L (bal) feliratú címkével van jelölve. Egy másik személy fogja a bal tartóoszlopot az alap (80) közelében. Nézze a belsı rajzot. Kösse óvatosan a bal tartóoszlopban (75) lévı drótkötelet a tartóoszlop vezeték (70) végéhez. Majd húzza kifelé a tartóoszlopban lévı drótkötelet a másik végénél fogva úgy, hogy a tartóoszlop vezetéket óvatosan átvezeti a tartóoszlop belsején. 7

8 4. Nyomja a bal tartóoszlopot (75) az alaphoz (80). Kerülje a vezetékek becsípıdését. Helyezze be a 3/8 x 3 1/2 csavart (4) a 3/8 csillagalátéttel (5) a bal tartóoszlop furatába. Helyezze a 3/8 x3 1/2 csavart (4) részben a bal tartóoszlopba (75). Majd csúsztassa rá a csavar távtartót (93) a csavar végére és tekerje be a csavart részben az alapba (80). Tekerjen be részben két további 3/8 x3 1/2 csavart (4) két 3/8 csillagalátéttel (5) a bal tartóoszlopba (75); még ne tekerje be szorosan a csavarokat. Rögzítse a jobb tartóoszlopot (rajzon nem látható) hasonló módon. Megjegyzés: a jobb tartóoszlopban nincs vezeték. 5. Helyezze a konzol alapot (83) a felszínével lefelé egy puha rongyra, hogy elkerülje a konzol karcolódását. Távolítsa el a két csavart (B) a konzol keretrıl (87). Emelje le a konzol keretet. A csavarokat eldobhatja. 8

9 6. Rögzítse a konzol keretet (87) a bal és jobb tartóoszlopokhoz (75, 76) két 5/16 x3 1/4 csavarral (7) és két 5/16 csillag alátéttel (8); még ne tekerje be szorosan a csavarokat. 7. Helyezze a felsı végét a bal kapaszkodónak (71) a konzol kereten (87) lévı csıbe. Fogjon ellen a bal kapaszkodó (75) alsó végével. Rögzítse a bal kapaszkodót (71) két 1/4"x1 5/8 csavarral (10), két 1/4" csillag alátéttel (11) és két 1/4"x5/8 csavarral (9) a képen látható módon; még ne tekerje be szorosan a csavarokat. Rögzítse a jobb kapaszkodót (rajzon nem látható) hasonló módon. 9

10 8. Keresse meg a konzol szerelvényen a drótkötelet. Használva a drótkötelet húzza ki a furaton át a földelı vezetéket a konzol szerelvénybıl. Egy másik személy fogja a konzol szerelvényt a bal tartóoszlop (75) közelében. Csatlakoztassa a tartóoszlop vezetéket (70) a konzol vezetékhez. Nézze a belsı rajzot. A csatlakozóknak könnyen össze kell csúszniuk és a helyükre kell pattanniuk. Ha nem ez a helyzet, fordítsa el az egyik csatlakozót, majd próbálja újra. HA A CSATLAKOZÓK NINCSENEK MEGFELELİEN CSATLAKOZTATVA, A KONZOL AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSAKOR KÁROSODHAT. Távolítsa el a drótkötelet a tartóoszlop vezetékrıl (70). Csatlakoztassa a földelı vezetéket és távolítsa el a drótkötelet. 9. Helyezze a földelı vezetéket a konzol szerelvénybe, amikor rögzíti a konzol szerelvényt a bal tartóoszlopra (75) és a jobb tartóoszlopra (rajzon nem látható). Kerülje a vezetékek becsípıdését. Rögzítse a konzol szerelvényt nyolc #8x3/4 csavarral (6) (a rajzon négy látható); elıször helyezze be mind a nyolcat és azután kezdje el betekerni a csavarokat. Ne tekerje be túl szorosan a csavarokat. Helyezze a vezetéket a bal tartóoszlopba (75). Teljesen tekerje be mind a 10 csavart (7,9 és 10) (a rajzon csak az egyik oldal látható). Nézze a 4. szerelési lépést. Tekerje be szorosan a hat 3/8 x3 1/2" csavart (4). 10

11 10. Rögzítse a markolati pulzusérzékelı (90) alját a konzol szerelvényhez hat #8x3/4 csavarral (6); elıször helyezze be mind a hatot és azután tekerje be a csavarokat. Ne tekerje be túl szorosan a csavarokat. 11. Rögzítse a bal kapaszkodó burkolatot (73) a bal kapaszkodó (71) alsó végéhez két #8x3/4 csavarral (6). Óvatosan, ne tekerje be túl szorosan a csavarokat. Nyomja a bal kapaszkodó burkolatot (73) és a jobb kapaszkodó burkolatot (74) a bal kapaszkodó (71) és a bal tartóoszlop (75) köré. Hasonló módon szerelje a jobb kapaszkodó (72) köré a burkolatot (a rajzon nem látható). 11

12 12. Emelje fel a keretet (49) a rajzon látható állásba. Egy másik személy tartsa fogva keretet, amíg nem végez a 13. szerelési lépessel is. Igazítsa a teleszkópot (51) úgy, hogy a rögzítı gomb és a nagy henger a rajzon jelzett módon helyezkedjen. Rögzítse a teleszkóp (51) alsó végét az alaphoz (80) egy 3/8 x2 csavarral (13) és egy 3/8 anyával (3). 13. Rögzítse a teleszkóp (51) felsı végét a kerethez (49) egy 3/8 x1 3/4 csavarral (12) és egy 3/8 anyával (3). Engedje le a keretet (49) (nézze a FUTÓPAD LEERESZTÉSE HASZNÁLAT ELİTT c. részt a 22. oldalon). 14. Ügyeljen arra, hogy a futópad használata elıtt minden alkatrész kellıen meg legyen húzva. Ha mőanyag fóliát talál bárhol a futópadon, távolítsa el azt. A padló vagy a szınyeg védelme érdekében helyezzen gumiszınyeget a futópad alá. Megjegyzés: A berendezéssel együtt tartalékcsavarokat stb. is szállítunk. Tartsa biztonságos helyen a mellékelt hatszöglető csavarkulcsot; a hatszöglető csavarkulcs a futószınyeg beállításához használható (nézze a 24. és 25. oldalt). 12

13 ÜZEMELTETÉS ÉS BEÁLLÍTÁS A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A terméket le kell földelni. Ha hibásan mőködne vagy elromolna, a földelés az elektromos áram számára biztosítja a legkisebb ellenállási útvonalat, ezzel csökkentve az áramütés kockázatát. Ez a termék olyan tápkábellel van ellátva, amely földvezetékkel és földelt dugóval rendelkezik. FONTOS: Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni egy, a gyártó által ajánlott tápkábelre. VIGYÁZAT: A berendezés földvezetékének helytelen csatlakoztatása az áramütés fokozott veszélyét eredményezheti. Ellenıriztesse szakképzett villanyszerelıvel vagy szervizessel, ha nem biztos benne, hogy a termék megfelelıen van földelve. Ne alakítsa át a termékhez adott dugót, ha nem illeszkedik az aljzatba, szereltessen be megfelelı aljzatot egy szakképzett villanyszerelıvel. Nézze az 1. ábrát. Dugja be a tápkábel megjelölt végét a futópadon található csatlakozóba. Nézze a 2. ábrát. Dugja be a tápkábelt egy olyan aljzatba, amelyet minden helyi elıírással és rendelettel összhangban, megfelelıen szereltek be és földeltek le. 13

14 KONZOL DIAGRAM KONZOLJELLEMZİK A futópad konzolja meggyızı egyvelegét kínálja azoknak a jellemzıknek, amelyek segítségével az edzésprogram hatékonyabbá és élvezhetıbbé tehetı. Ha a konzol kézi üzemmódját választja, egyetlen gombnyomással változtathat a futópad sebességén és lejtésén. Edzés közben a konzol folyamatos visszajelzést ad az edzésrıl. Még pulzusszámát is megmérheti a markolatos pulzusérzékelı segítségével vagy a tetszıleges mellkasi pulzusmérıvel. A konzol tizenhat elıreprogramozott edzésprogrammal rendelkezik nyolc kalóriaégetı edzésprogram és nyolc idıalapú edzésprogram. Mindegyik edzésprogram automatikusan szabályozza a futópad sebességét és lejtését, miközben használóját végigvezeti a hatékony programon. A konzol jellemzıje az ifit Live üzemmód is, amely lehetıvé teszi, hogy a futópad egy opcionális ifit Live modulon keresztül kommunikáljon az Ön vezeték nélküli hálózatával. Az ifit Live móddal Ön letölthet személyre szóló edzésprogramokat, létrehozzon saját edzésprogramokat, nyomon kövesse eredményeit és elérhessen számos egyéb tulajdonságot. Az ifit Live modul megvásárlásával kapcsolatban érdeklıdjön a boltban, ahol a futópadot vásárolta vagy keresse fel a weboldalt. Edzése ideje alatt hallgathatja kedvenc zenéjét vagy hangos könyveit a konzol kiváló sztereo hangsugárzó rendszerével. Áramellátás bekapcsolása 15. oldal, Kézi üzemmód használata 15. oldal, Levezetı üzemmód 17. oldal; Edzésprogramok alkalmazása 18. oldal, ifit Live edzésmód alkalmazása 19. oldal; Sztereó hangsugárzó rendszer használata 20. oldal; Opcionális mellkasi pulzusmérı vásárlás 20. oldal; Információs üzemmód 21. oldal. FONTOS! Ha átlátszó mőanyag fólia van a konzolon, távolítsa el azt. A sétálóplatform károsodásának megelızése érdekében viseljen tiszta edzıcipıt, amíg a futópadot használja. Amikor a futópadot elsı alkalommal használja, figyelje meg, ellenırizze a futószınyeg beállítását, majd ha szükséges centrírozza azt (nézze a 25. oldalt). 14

15 AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA FONTOS! Ha a futópad hidegnek volt kitéve, az áramellátás bekapcsolása elıtt tegye lehetıvé, hogy szobahımérsékletre melegedhessen fel. Ha ezt elmulasztja, a konzol kijelzıje vagy más elektromos alkatrészek károsodhatnak. Dugja be a hálózati kábelt (nézze a 13. oldalt). Ezután keresse meg a KI/BE kapcsoló gombot, árammegszakítót a futópad keretén a hálózati kábel közelében. Ügyeljen arra, hogy az árammegszakító a reset (BE) álláson legyen. FONTOS! A konzol jellemzıje még a demó üzemmód, amelyet akkor használnak, amikor kiállítják a futópadot az üzletben. Ha a hálózati kábel bedugásakor és az árammegszakító bekapcsolásakor a kijelzık világítanak, a demó üzemmód be van kapcsolva. A demó üzemmód kikapcsolásához tartsa pár másodpercig lenyomva a STOP gombot. Ha a kijelzık továbbra is világítanak, a demó üzemmód kikapcsolásával kapcsolatban nézze meg az INFORMÁCIÓS ÜZEMMÓDOT a 21. oldalon. Ezután álljon rá a futópad lábtartóira. Keresse meg a kulcshoz tartozó csíptetıt (nézze a jobb oldali rajzot), majd biztonságosan csúsztassa azt rá ruházatának övrészére. Ezt követıen helyezze be a kulcsot a konzolba. Pár másodperc elteltével a kijelzı világítani kezd. FONTOS! Szükséghelyzetben a kulcs kihúzható a konzolból, ezáltal a futószınyeg lassan leáll. Úgy próbálja ki a csíptetıt, hogy óvatosan tesz pár lépést hátrafelé; ha a kulcsot nem húzta ki a konzolból, állítson a csíptetı helyzetén. Megjegyzés: a kijelzı a sebességet és a távolságot megjelenítheti kilométerben vagy mérföldben. A mértékegység kiválasztásához nézze az INFORMÁCIÓS ÜZEMMÓD c. részt a 21. oldalon. Az egyszerőség kedvéért, minden utasítás ebben a felhasználói kézikönyvben kilométerre vonatkozik. KÉZI ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA 1.Helyezze be a kulcsot a konzolba. Nézze feljebb az ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA címszó alatt. 2. Kézi üzemmód kiválasztása. Nyomja meg a Manual gombot a konzolon, ha nem a kézi üzemmód van beállítva. 3. A futószınyeg elindítása A futószınyeg elindításához nyomja meg a Start gombot, a sebesség növelés gombot vagy a számozott sebesség (1 STEP SPEED) gombok egyikét. Miután megnyomta a START vagy a sebesség növelés gombot a futószınyeg 2 km/ó-val kezd mozogni. Edzés közben kívánság szerint változtathat a futószınyeg sebességén, ha megnyomja a SPEED növelés vagy csökkentés gombot. Minden alkalommal, amikor valamelyik gombot megnyomta, a sebesség beállítása 0,1 km/ó-val változik; ha a gombot lenyomva tartja, a sebesség beállítás 0,5 km/ó-s fokozatokkal változik. Megjegyzés: Bármelyik gomb megnyomását követıen néhány másodperc elteltével a futószınyeg sebessége az aktuális beállításhoz igazodik. Ha a számozott 1 STEP SPEED gombok valamelyikét megnyomja, a futószınyeg sebessége fokozatosan nı mindaddig, amíg a kijelölt sebesség beállítást el nem érte. A futószınyeg leállításához nyomja meg a STOP gombot. A kijelzın az idıbeállítás elkezd villogni. A futószınyeg újbóli elindításához nyomja meg a START gombot vagy a sebesség növelés gombot. 15

16 4. A futópad dılésszögének a beállítása. A futópad dılésszögének megváltoztatásához nyomja meg az INCLINE V csökkentés, illetve INCLINE Λ növelés gombot, vagy a számozott 1 STEP INCLINE gombok valamelyikét. Minden egyes alkalommal, amikor valamelyik gombot megnyomta, az emelkedı mértéke mindaddig fokozatosan nı vagy csökken, amíg a kijelölt emelkedı beállítást el nem érte. 5. Kövesse nyomon edzésének alakulását a képernyın. Akár gyalogol vagy akár fut a futópadon, a kijelzı az alábbi információval szolgál edzésével kapcsolatban: Az eltelt idı A távolság, amit futással vagy gyaloglással kell megtennie Az edzés intenzitásszintje Hozzávetıleges kalóriamennyiség, amelyet el kell égetnie A futópad dılésszög beállítása A futószınyeg sebessége A felhasználó pulzusértéke (nézze a 6. pontot a 17. oldalon) A mátrix A mátrix több megjelenítési szelvényt kínál. Nyomja meg az Enter gomb mellet a növelés vagy a csökkentés gombot ismételten, amíg a kívánt jelzésforma megjelenik. Az INCLINE szelvényen látható a futópad aktuális dılésszög beállítása. Minden eltelt perc végén megjelenik az új szegmens beállítása. A SPEED szelvényen látható az edzés aktuális sebessége. A My Trail szelvényen látható a pálya (400méter). Edzés közben, a fehér téglalapon látható a felhasználó fejlıdése. A My Trail szelvényen látható még a megtett körök száma. A Calorie szelvényen látható a hozzávetıleges kalóriaszám, amit el kell égetnie. Minden egyes szegmens magassága jelzi az adott szegmens addig elégetett kalóriák mennyiségét. Megjegyzés: Ha a Calorie szelvényt választotta, a kijelzın látható a hozzávetıleges elégetett kalória óránkénti mennyisége. Az edzése alatt az INTENSITY kijelzı mutatja az edzés hozzávetıleges intenzitás szintjét. Nyomja meg a HOME gombot és visszatérhet az alapértelmezett menühöz (nézze az INFORMÁCIÓS ÜZEMMÓD c. részt a 21. oldalon). Ha szükséges nyomja meg a HOME gombot újra. Amikor a vezeték nélküli ifit Live modul be van helyezve, a vezeték nélküli jel a konzol felsı részén mutatja a jel erısségét. A négy ívelés a legerısebb értéket jelenti. A kijelzı újraindításához nyomja meg a STOP gombot, vegye ki a kulcsot, majd helyezze vissza a kulcsot. 16

17 6. Ha szükséges, mérje meg a pulzusát. Megjegyzés: Ha a markolatos pulzusérzékelıt is fogja és mellkasi pulzusérzékelıt is visel, a konzol nem fogja pontosan mutatni a pulzusszámát. Mellkasi pulzusérzékelıvel kapcsolatos információt a 20. oldalon találja. A markolatos pulzusérzékelı használata elıtt vegye le az átlátszó mőanyagot a fémérintkezıkrıl. Ezenfelül, ügyeljen arra is, hogy keze tiszta legyen. Pulzusszámának megméréséhez álljon a lábtartókra, majd fogja meg a fémérintkezıket a kapaszkodón 10 másodpercig kezét ne mozgassa. Ha pulzusa érzékelhetı, akkor pulzusszáma megjelenik a calorie kijelzın. A pulzusszám legpontosabb leolvasásához körülbelül 15 másodpercig folyamatosan fogja az érintkezıket. 7. Amikor végzett az edzéssel, vegye ki a kulcsot a konzolból. Álljon rá a lábtartókra, nyomja meg a STOP gombot és állítsa a futópad dılésszögét a legkisebb értékre. A dılésszögnek a legkisebb beállításon kell lennie, amikor a futópadot tárolási helyzetébe hajtja össze, különben a futópad károsodhat. Ezután vegye ki a kulcsot a konzolból, majd tegye biztonságos helyre. Amikor már nem használja a futópadot, kapcsolja a KI / BE kapcsoló gombot (árammegszakítót) az off állásba, majd húzza ki a hálózati kábelt. FONTOS! Ha ezt elmulasztaná, a futópad elektromos alkatrészei idı elıtt elhasználódhatnak. THE COOL-DOWN MODE LEVEZETİ ÜZEMMÓD A levezetı üzemmód kiválasztásához nyomja meg a COOL-DOWN gombot, majd nyomja meg a start gombot. A futószınyeg 4km/h sebességgel kezd el mozogni. Néhány perc elteltével a futószınyeg lassul, majd megáll. 17

18 ELİRE PROGRAMOZOTT EDZÉSPROGRAMOK ALKALMAZÁSA 1.Helyezze be a kulcsot a konzolba. Nézze az ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA címszó alatt a 15. oldalon 2. Edzésprogramok kiválasztása. Az elıreprogramozott edzésprogramok kiválasztásához nyomja meg a CALORIE, vagy TIMED gombok egyikét ismételten, amíg megjelenik a kívánt edzésprogram. Miután kiválasztotta az edzésprogramot, a kijelzın megjelenik az edzésprogram idıtartama, a távolság, a program megnevezése, a maximális sebesség beállítás és a maximális dılésszög beállítás. Ezenkívül a sebesség beállítás profilja is megjelenik a mátrix kijelzın. Ha kalória edzésprogramot választotta, a kijelzın az a kalóriaszám jelenik meg, amit az adott edzés alatt kell elégetni. 3. Az edzésprogram elindítása. A kiválasztott edzésprogram elindításához nyomja meg a START gombot vagy a SPEED növelés gombot. Néhány pillanat elteltével a gomb megnyomását követıen a futószınyeg elkezd mozogni és az aktuális edzésprogram beállításához igazodik. Fogja meg a kapaszkodókat és kezdjen el gyalogolni. Minden edzésprogram szegmensekre van felosztva. Minden szegmensre egy sebesség és egy dılésszög beállítás van programozva. Megjegyzés: Ugyan az a sebesség és dılésszög beállítás lehet programozva két egymást követı szegmens esetében is. Az edzésprogram során a profil segítségével követheti nyomon edzésének alakulását. A profil villogó része képviseli az edzésprogram aktuális szegmensét. A villogó szegmens magassága jelzi az aktuális szegmens sebesség vagy dılésszög beállítását. Minden egyes szegmens végén hangjelzéssorozat hallatszik, majd villogni kezd a profil következı szegmense. Ha a következı szegmensre nézve más sebesség, illetve emelkedıbeállítást programoztak, figyelmeztetésül villogni kezd a kijelzın az új sebesség, illetve emelkedıbeállítás. Ezután a futópad az új beállításokhoz igazodik. Az edzés addig tart, amíg az edzésprogram profiljának az utolsó szegmense is villogni nem kezd a kijelzın és az utolsó szegmens is véget nem ér. Ezután a futószınyeg lassan leáll. Megjegyzés: A cél kalória mennyiség nem más, mint egy hozzávetıleges mennyiség, amit az edzés során elégetünk. Az elégetett kalóriamennység függ a felhasználó testsúlyától, illetve eltérhet a valóságtól, ha az edzés során változtatva van a sebesség és dılésszög beállítás. Ha az edzésprogram során bármikor túl nagy vagy túl kicsi a sebesség-, illetve a dılésszög beállítás, akkor a sebesség, illetve a dılésszög szabályozására szolgáló gombok megnyomásával lehet a beállítást manuálisan felülbírálni. Megjegyzés: Az edzésprogram következı szegmensének indulásakor a futópad automatikusan a következı szegmensre érvényes sebesség-, illetve dılésszög beállításhoz igazodik. Ha az edzésprogramot bármikor le kívánja állítani, nyomja meg a STOP gombot. A kijelzın elkezd villogni az idı. A program újraindításához nyomja meg a START vagy a sebesség növelés gombot. A futószınyeg 2 km/ó sebességgel kezd mozogni. Az edzésprogram következı szegmensének indulásakor a futópad a következı szegmensre érvényes sebesség-, illetve dılésszög beállításhoz fog automatikusan igazodni. 4. Figyelje edzésének alakulását a kijelzın Nézze az 5. lépést a 16. oldalon. Ha elıreprogramozott edzésprogramot választott, a kijelzı mutatja a hátra maradt idı mennyiséget. 5. Ha szükséges, mérje meg a pulzusszámát. Nézze a 6. lépést a 17. oldalon. 6. Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot a konzolból. Nézze a 7. lépést a 17. oldalon. 18

19 ifit LIVE EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA Megjegyzés: Ahhoz, hogy alkalmazza az ifit Live edzésprogramot, ifit Live modullal kell rendelkezni. Az ifit Live modul megvásárlásával kapcsolatban érdeklıdjön az üzletben, ahol a futópadot vásárolta vagy keresse fel a weboldalt. Az ifit Live modul alkalmazásához szüksége van egy laptop számítógépre USB csatlakozóval, WiFi hálózatra - vezeték nélküli internet kapcsolatra (802.11b router, SSID). Ezenkívül rendelkeznie kell ifit.com tagsággal. 1.Helyezze be a kulcsot a konzolba. Nézze az ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA címszó alatt a 15. oldalon 2. Helyezze be az ifit Live modult a konzolba Az ifit Live modul alkalmazásával kapcsolatban, olvassa el a modulhoz mellékelt használati utasítást. FONTOS! Az ifit Live modul közelében ne legyen más jeladó vagy antenna! 3. Jelölje ki a felhasználót Amennyiben a futópadhoz több felhasználó tartozik, elıször válassza ki a megfelelı felhasználó nevet az Enter gomb mellett lévı növelés vagy csökkentés gombok ismételt megnyomásával. 4. Jelölje ki a kívánt ifit Live edzésprogramot. Az ifit Live edzésprogram kijelöléséhez nyomja meg az egyik ifit Live gombok egyikét. Mielıtt bármely edzésprogramot letöltené, elıtte hozzá kell adnia a saját listájához a weboldalon. Nyomja meg az ifit Live gombot, hogy letölthesse a listájában a következı edzésprogramot. Nyomja meg a My Trainer gombot, My Maps gombot, a World Tour gombot vagy az Event Training gombot, hogy letöltse a sorban a következı, az ön edzésmenetének megfelelı edzésprogramot. Nyomja meg a Compete gombot, hogy lefussa a korábban tervezett versenyprogramot. További információkért keresse fel a weboldalt. Miután kiválasztotta az ifit Live edzésprogramot a kijelzın megjelenik az aktuális edzésprogram idıtartama és a távolság, amit futással vagy gyaloglással meg kell tennie, valamint a hozzávetıleges kalóriaszám, amit elégethet az adott edzése során. Ezenkívül kiírja az edzésprogram megnevezését. Ha versenyprogramot választott, a verseny edzésprogram elıtt a kijelzın visszaszámlálás látható. Megjegyzés: Minden egyes ifit Live gombhoz két demó edzésprogram tartozik. A demó edzésprogram alkalmazásához vegye ki az ifit Live modult a konzolból, majd nyomja meg az ifit Live gombok egyikét. 5. Kezdje el edzését Nézze a 3. lépést a 18. oldalon. Némely edzésprogram során a személyi edzı hangja kíséri végig az edzését. Kiválaszthatja a személyi edzı hangbeállítását is. (Nézze az INFORMÁCIÓS ÜZEMMÓD c. részt a 21. oldalon) Ha az edzésprogramot bármikor le kívánja állítani, nyomja meg a STOP gombot. A kijelzın elkezd villogni az idı. A program újraindításához nyomja meg a START vagy a sebesség növelés gombot. A futószınyeg az edzésprogram elsı szegmensére vonatkozó sebesség beállításának megfelelıen kezd el mozogni. Az edzésprogram következı szegmensének indulásakor a futópad a következı szegmensre érvényes sebesség-, illetve dılésszög beállításhoz fog automatikusan igazodni. 19

20 6. Figyelje edzésének alakulását a kijelzın Nézze az 5. lépést a 16. oldalon. A My Trail szelvényen láthatja a térképen jelölt távolságot, illetve a pályát és a körök számát, amit már eddig megtett. A verseny edzésprogram alkalmazásakor a Competition szelvényen láthatja a versenyben elért eredményét. Amikor versenyt fut, a mátrix tetején látható vonal mutatja, hogy hány pályakört tett meg eddig. A többi vonalak az Ön eredményének a legközelebb álló négy versenytársát jelölik. A mátrix vége a verseny végét mutatja. 7. Ha szükséges, mérje meg a pulzusszámát. Nézze a 6. lépést a 17. oldalon. 8. Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot a konzolból. Nézze a 7. lépést a 17. oldalon. További információkért keresse fel a weboldalt. SZTEREO HANGSUGÁRZÓ RENDSZER ALKALMAZÁSA Ha zenét vagy hangos könyveket kíván a konzol sztereó hangszóróinak segítségével lejátszani, az audió/videó dugaszhüvelyen keresztül kell saját MP3-, CD-lejátszóját vagy más, személyi audió-/videó lejátszóját a konzolhoz csatlakoztatnia. Az MP3-, CD- vagy más személyi lejátszó audió-vezeték egyik végét dugja be a konzolon lévı audió dugaszhüvelybe, a másik végét a saját lejátszójába. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozás megfelelı legyen. Majd nyomja meg a PLAY gombot a lejátszóján. A hangerı szabályozásához nyomja meg a hangerı növelés vagy csökkentés gombot vagy beállíthatja a saját lejátszóján is. A futópad használata során a CD vagy MP3 lejátszóját helyezze a padlóra vagy más stabil helyre és ne a konzolra. MELLKASI PULZUSÉRZÉKELİ A mellkasi pulzusérzékelı miközben a pulzusszámot az edzésprogramok során folyamatosan nyomon követi kéz nélküli üzemmódot kínál. A mellkasi pulzusérzékelı megvásárlásához érdeklıdjön a boltban, ahol a futópadot vásárolta. 20

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL17711.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL12915.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX74910.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám PETL8708.0 Sorszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Sorszám matrica KÉRDÉSEK? Gyártóként arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETİ MATRICA ELHELYEZÉSE

TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETİ MATRICA ELHELYEZÉSE Modellszám: WETL49710.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WLICVU11907-0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL14711.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL99810.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NTEVEX74913.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

~ ;:; \ 7 ~!i~~- \ a:!!~'_"~j~').- -=- --fi- ~" í - '\[ '\ o/') ;,

~ ;:; \ 7 ~!i~~- \ a:!!~'_~j~').- -=- --fi- ~ í - '\[ '\ o/') ;, -' -~ -- -- \\ - ( I - J -~ 1 \ \L '- ~ ;:; \ 7 ~!i~~- \ '1 " - I,,~~ \'1 \ I ~ qb""";'-~ - \ ~- ~ - I 00e 'l5-737 il? G:) \ a:!!~'_"~j~') - -=- --fi- ~" t~'~\ II, 111 100 ~~@)- -\- I-r\ ( o 1 2 3 4 """'i:""

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NTEVEL79908.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban nézze meg a kézikönyv borítóját. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, készítse el az alábbi adatokat, amikor hozzánk fordul: a

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám PETL60707.0 Sorszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Sorszám matrica KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! www.iconeurope.com. Modellszám: AETL14808.0 Sorozatszám:

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! www.iconeurope.com. Modellszám: AETL14808.0 Sorozatszám: www.iconeurope.com Modellszám: AETL14808.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Sorozatszám matrica HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PETL59711.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: NETL99809.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: NETL99809.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: NETL99809.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PETL49910.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NTICVRW59008.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Az edzıgépen találja a sorszám matricát. KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk,

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: NETL15708.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: NETL15708.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: NETL5708.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NETL10713.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NETL10713.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: NETL107.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Sorozatszámmatrica HASZNÁLATI UTASÍTÁS VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek esetén

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEL87914.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: WETL40708.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: WETL40708.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: WETL40708.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám WETL14707.0 Sorszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Sorszám matrica FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL99815.1 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX73813.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: PETL59910.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: PETL59910.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL59910.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NTEVEL87910.1 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL99811.1 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: WETL14906.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: WETL14906.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: WETL14906.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL99809.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL10812.2 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL10812.2 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL10812.2 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám WETL20709.0 Sorozatszám. Késõbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám WETL20709.0 Sorozatszám. Késõbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám WETL20709.0 Sorozatszám Késõbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszám matrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó, esetleg

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NTEVEX73612.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NTEVEX73612.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: NTEVEX73612.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica (a keret alatt) VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! With Universal Dock for ipod. Modellszám: NETL14909.0 Sorozatszám:

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! With Universal Dock for ipod. Modellszám: NETL14909.0 Sorozatszám: With Universal Dock for ipod Modellszám: NETL14909.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy

Részletesebben

F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv

F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv A konzol részei A Ezekben az ablakokban jelenik meg az idő, a programprofil, a futószalag sebessége, a megtett távolság, a futópad dőlésszöge, a mért pulzus és

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: PETL60708.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: PETL60708.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL6008.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám NETL19807.2 Sorszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Sorszám matrica FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Havan kérdése, vagyha vannak hiányzó, esetleg sérült

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL14909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám PETL30706.0 Sorszám FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Sorszám matrica KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Havan kérdése, vagy ha vannak hiányzó, esetleg sérült

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL98716.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL98716.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL98716.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NTIVEX83016.0 Sorozatszám:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NTIVEX83016.0 Sorozatszám: Modellszám: NTIVEX83016.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! Modellszám: PFEVBE13710.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! Modellszám: PFEVBE13710.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PFEVBE1710.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Sorozatszámmatrica HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NTEVEX75011.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Jótállás A garancia a gyártási és az anyagbeli hibákra vonatkozik, a megvásárlást követı 2 évig. Ha Ön ez idın belül igényt tart a gép javítására, a gyártó köteles

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám PETL71707.0 Sorszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Sorszám matrica KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WETL39710.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVBE13710.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Kérdése van? FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Látogasson el a honlapunkra www.iconsupport.eu FIGYELEM STEP 10. Típusszám: NTIVEL87015.

Kérdése van? FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Látogasson el a honlapunkra www.iconsupport.eu FIGYELEM STEP 10. Típusszám: NTIVEL87015. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Típusszám: NTIVEL8705.0 Sorozatszám: Sorozatszám matricája A visszakereshetőség végett tüntesse fel a sorozatszámot a fenti sorban. STEP 0 Kérdése van? Ha kérdése van, vagy valamilyen

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NTEVEL99914.1 Sorozatszám:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NTEVEL99914.1 Sorozatszám: Modellszám: NTEVEL99914.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszám matrica (a keret alatt) VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NTIVEX83014.1 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Klarfit Pacemaker FX5 futópad

Klarfit Pacemaker FX5 futópad Klarfit Pacemaker FX5 futópad 10026394 10026395 10026396 Figyelmeztetések Használati útmutató Az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ez különösen fontos azok számára, akik korábban nem végeztek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX73012.1 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVBE8909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK? VIGYAZAT!

HASZNALATI UTASITAS PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban lásd a kézikönyv borítóját. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, készítse elő az alábbi adatokat, amikor hozzánk fordul! a termék

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVBE29711.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNY Modellszám: NTEVEL99909.1 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNY KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK? VIGYAZAT!

HASZNALATI UTASITAS PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban lásd a kézikönyv borítóját. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, készítse elő az alábbi adatokat, amikor hozzánk fordul! a termék

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: PETL11810.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNALATI UTASITAS KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! Modellszám: PETL11810.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL11810.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNALATI UTASITAS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL14715.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL14715.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL14715.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám PETL50707.0 Sorszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Sorszám matrica KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Modellszám: NTEVEL75910.4 Sorozatszám:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Modellszám: NTEVEL75910.4 Sorozatszám: Modellszám: NTEVEL75910.4 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Részletesebben

HASZNALATI UTASITAS PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK? VIGYAZAT!

HASZNALATI UTASITAS PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK? VIGYAZAT! PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban lásd a kézikönyv borítóját. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, készítse elő az alábbi adatokat, amikor hozzánk fordul! a termék

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

SPARTAN SPORT CROSSTRAINER ERGOMETER. Cikk szám: 1011. Összeszerelési útmutató. Tartalomjegyzék

SPARTAN SPORT CROSSTRAINER ERGOMETER. Cikk szám: 1011. Összeszerelési útmutató. Tartalomjegyzék SPARTAN SPORT CROSSTRAINER ERGOMETER Cikk szám: 1011 Összeszerelési útmutató Tartalomjegyzék Alkatrészek listája Szerelés leírása Kijeljzö kezelése Alkatrészek listája SZ MEGNEVEZÉS DB A Számláló, kijelzö

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! www.iconeurope.com. Modellszám: AEVEX17008.0 Sorozatszám:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! www.iconeurope.com. Modellszám: AEVEX17008.0 Sorozatszám: www.iconeurope.com Modellszám: AEVEX17008.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám NETL30914.3 Sorozatszám. Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám NETL30914.3 Sorozatszám. Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám NETL30914.3 Sorozatszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek esetén

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PETL61606.0 Sorszám Referenciaként írja be a sorozatszámot a fenti helyre. Sorszám matrica FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL12814.1 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modell szám PETL37705.0 Sorszám FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Sorszám matrica KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó, esetleg

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NETL18711.2 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NETL14714.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NETL14714.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: NETL474. Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek esetén

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NETL12914.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: NETL12914.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: NETL94.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek esetén

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL79716.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL79716.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL79716.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám PETL40707.0 Sorszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Sorszám matrica KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A CSERÉLHETŐ ELEMEK MEGRENDELÉSE A cserélhető elemek megrendeléséhez, lépjen kapcsolatba azzal a hellyel, ahol a terméket vásárolta. Kérem készüljön fel a következő adatok megadására: a termékmodell SZÁMA

Részletesebben

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0 KERÉKPÁRKOMPUTER BEVEZETÉS Köszönjük, hogy a Blackburn Atom sorozatból választott komputert. A Blackburn komputerek a legkiválóbb minıségő anyagok és gyártási szabványok alkalmazásával készülnek. Ez a

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: NTIVEL77014.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorszámot. Látogassa meg weboldalunkat: www.iconsupport.eu Forgalmazó: Láng Sport Kft www.langsport.hu

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! Modellszám: PETL10812.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! Modellszám: PETL10812.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL10812.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉS ALKATRÉSZEK LISTÁJA FELÜLNÉZETI RAJZ SZERELÉSE ÚTMUTATÓ HASZNÁLAT ELÖTTI BEMELEGÍTÉS ÉS NYÚJTÁSI TIPPEK NEHÉZSÉG BEÁLLÍTÁSA TRÉNING

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám PETL1707.0 Sorszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Sorszám matrica FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét

Részletesebben

Turbo Trainer GYVFL02

Turbo Trainer GYVFL02 Turbo Trainer GYVFL02 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük, hogy termékünket választotta! A biztonságos működtetésre vonatkozó ajánlások 1.

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PETL79816.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Látogassa meg weboldalunkat: www.iconsupport.eu Forgalmazó: Láng Sport Kft www.langsport.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! www.iconeurope.com. Modellszám: AEVEX12009.0 Sorozatszám:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! www.iconeurope.com. Modellszám: AEVEX12009.0 Sorozatszám: www.iconeurope.com Modellszám: AEVEX12009.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv A CSERÉLHETŐ ELEMEK MEGRENDELÉSE A cserélhető elemek megrendeléséhez, lépjen kapcsolatba azzal a hellyel, ahol a terméket vásárolta. Kérem készüljön fel a következő adatok megadására: a termék MODELL SZÁMA

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám NETL30914.0 Sorozatszám. Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VIGYÁZAT! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám NETL30914.0 Sorozatszám. Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám NETL30914.0 Sorozatszám Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek esetén

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Használati utasítás. Vigyázat! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL80913.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

Használati utasítás. Vigyázat! VEVŐSZOLGÁLAT. Modellszám: PETL80913.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: PETL8093.0 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Használati utasítás Sorozatszámmatrica VEVŐSZOLGÁLAT Kérdések, hiányzó, vagy sérült alkatrészek esetén

Részletesebben

Konzol felhasználói kézikönyv

Konzol felhasználói kézikönyv F5 Dual (G6427U) F9 Dual (G6520U) F12 Dual (G6522U) Konzol felhasználói kézikönyv MAGYAR A konzol részei A A kijelzőn a következő információk jelennek meg: edzésidő, az aktuális edzésprogram, az aktuális

Részletesebben

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! LEG_TARINER.qxp 2007.08.03. 9:06 Page 1 L E G Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! T R A I N E R GYVC-008 A VIVAMAX Leg Trainerrel Ön otthonában, kényelmesen edzheti lábait és fenekét,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! Modellszám: NTEVEX73910.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉRDÉSEK? VIGYÁZAT! Modellszám: NTEVEX73910.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. Modellszám: NTEVEX73910.1 Sorozatszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Sorozatszámmatrica KÉRDÉSEK? Ha van kérdése, vagy ha vannak hiányzó alkatrészek,

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben