1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala Dorog, Bécsi u. 71.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2510. Dorog, Bécsi u. 71."

Átírás

1 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala Dorog, Bécsi u. 71. Ügyintézők: Telefon: 33/ Fax: 33/ / /158. Chmelik Lászlóné gyámhivatal vezető Telefon: 33/ /112 E.mail: Császár Zoltánné: Telefon: 33/ /158 E.mail: Baranyainé Tóth Szilvia: Telefon: 33/ /158 E.mail: Dancsné Reményi Mónika: Telefon: 33/ /116 E.mail: Grósz Judit: Telefon: 33/ /130 E.mail: Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 13 és 16 óra között Szerda: 8 és 12 óra között 13 és 16 óra között Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Székesfehérvár, Piac tér Tel.: 22/ Fax: 22/ Komárom-Esztergom megyében a regionális szociális és gyámhivatal hatáskörében a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Komárom-Esztergom Megyei Területi Kirendeltsége (szociális és gyámhivatal) jár el Tatabánya, Fő tér 4. Tel.: 34/ Fax.: 34/ A szociális és gyámhivatal ellátja a városi gyámhivatal szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését, valamint másodfokú hatósági jogkört gyakorol a városi gyámhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben. A Területi Szociális és Gyámhivatal (Tatabánya, Fő tér 4.) ügyfélfogadási rendje: Hétfő 13 és óra között Szerda 8 és óra között 13 és óra között Péntek 8 és 12 óra között 1

2 2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK: A gyámhivatal tevékenységére vonatkozó alapvető jogszabályok: - Gyvt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény - Gyer. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rend. - Csjt. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV.törvény - Ptk. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény - Ptké. A Polgári Törvénykönyv végrehajtásáról és hatályba léptetéséről szóló évi 11. törvényerejű rendelet - A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm rend. - Ket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre (a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm rend. alapján) : A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében dönt a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről, megváltoztatásáról átmeneti vagy tartós nevelésbe veszi a gyermeket, gyámot rendel, megszünteti az átmeneti vagy tartós nevelést az átmeneti vagy tartós nevelésben nagykorúságot elért fiatalok részére utógondozást, utógondozói ellátást, otthonteremtési támogatást állapít meg A gyámsággal és gondoksággal kapcsolatban gyámot, gondnokot rendel irányítja, felügyeli tevékenységüket indokolt esetben zárlatot rendel el A városi gyámhivatal pert indíthat gyermek elhelyezése gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása gyermek örökbefogadásának felbontása cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése iránt A családi jogállás rendezése érdekében apai elismerő nyilatkozatot vesz fel megállapítja a gyermek családi és utónevét, hozzájárul cselekvőképtelen jogosult esetén a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel. a születési anyakönyvbe apa adatai nélkül bejegyzett gyermek részére képzelt személyt állapít meg apaként A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatban dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról és a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. A szülői felügyeleti joggal kapcsolatban dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról intézkedik a szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról hozzájárul a gyermek családba fogadásához jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot engedélyezi a 16. évét betöltött kiskorú részére a szülői ház elhagyását dönt a 16. évét betöltött kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről 2

3 Az örökbefogadással kapcsolatban dönt az örökbefogadni szándékozók alkalmasságáról dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról dönt az örökbefogadás engedélyezéséről A vagyonkezeléssel kapcsolatban dönt a gyermekek és gondokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betéten történő elhelyezéséről, a pénz felhasználásáról közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó- ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben elbírálja a számadásokat A gyámhivatal illetékességére vonatkozó szabályok a 331/2006.(XII.23.Korm.rend. alapján: Általános illetékesség: 21.. (1) bek. Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek a területén a) a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szüólőjének, gyámjának, b) az ügyei vitelében akadályozott, illetőleg cselekvőképeséget érintő gondnokság alatt álló személynek, c) az ideiglenes gondnokrendeléssel, zárgondnok kirendelésével, valamint gondnokság alá helyezési eljárással érintett személynek a lakóhelye található. (2) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek a területén az anya lakóhelye található. (3) Lakóhely hiányában az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási hely határozza meg. (4) Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg. Egyéb illetékesség: 22.. (1) Bármely gyámhatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén intézkedik a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránt, amelyről haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhatóságot. (2) Bármely gyámhatóság illetékes a) nyilatkozat felvételére, ha a szülő azt a gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismerve teszi b) rendezetlen családi jogállású gyermekre vonatkozóan apai elismerő nyilatkozat felvételére, azzal, hogy annak egy példányával értesíteni kell a gyermek születési helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. (3) Ha a gyermeknek, illetve az ügyei vitelében akadályozott vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs törvényes képviselője, illetve annak kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén a gyámrendelés, illetve a gondnokrendelés szükségessé vált. (4) A gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtása iránti eljárásra a kötelezett lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője illetékes. (5) Az illetékesség nem változik a gondnokság alá helyezés iránti per befejezéséig (6) Méhmagzat részére az a városi gyámhivatal illetékes gondnokot rendelni, amelynek területén az anya lakóhelye van. (7) Ha a gyám vagy gondnok (eseti gondnok) személyében változás történt, és ez illetékességváltozást eredményez, a vagyonkezelésre jogosult volt gyám vagy gondnok (eseti gondnok) az illetékessé vált városi gyámhivatalnak tartozik végszámadással. (8) Ha a tizenhatodik életévét betöltött gyermek kíván házasságot kötni, az előzetes engedélyt bármelyik házasulandó fél lakóhelye szerinti városi gyámhivatal megadhatja, erről azonban a másik városi gyámhivatalt értesíteni kell. 3

4 (9) H a gyermek gyámhivatali engedéllyel a szülői házat elhagyta, ezt követően a városi gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. (10) A Gyvt.80. -ának (3) bekezdésében meghatározott esetben az örökbefogadással kapcsolatos eljárásra a gyermek lakóhelye szerint városi gyámhivatal az illetékes. (11) Azt a krízishelyzetben lévő várandós anyát, aki állapotát környezete és hozzátartozói előtt titokban szándékozik tartani, kérelmére bármely családok átmeneti otthonának be kell fogadnia. (12) Titkolt terhesség esetén az örökbefogadási eljárásra a gyermek születési helye szerinti gyámhivatal az illetékes (2) Ha a gyermeket a városi gyámhivatal ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, másik hozzátartozónál, vagy arra alkalmas más személynél helyezte el, a gyermek ügyében a gyermek elhelyezésére irányuló per jogerős befejezéséig az a gyámhivatal jár el, amelynél az elsőfokú eljárás indult. (3) Ha a gyermeket átmeneti nevelésbe vették, a városi gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a gyermek lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a városi gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. (4) A városi gyámhivatal illetékessége a tartós nevelésbe vétel fennállása alatt nem változik. A tartós nevelésbe vételt elrendelő városi gyámhivatal a gyermek valamennyi a városi gyámhivatal feladatés hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és gyámügyi ügyében illetékes eljárni. (5) A fiatal felnőttek utógondozói ellátása ügyében az a városi gyámhivatal illetékes, amely az önjogúvá válással összefüggésben döntött. (6) Ha a gyermeket nevelő szülő szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel, a másik szülő szülői felügyeleti joga feléledésének megállapítására irányuló vagy a gyermek másnál történő elhelyezése iránti per megindítására az a városi gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gyermeket nevelő szülő lakóhelye volt. (7) A szülői felügyelet megszüntetése iránt pert indító városi gyámhivatal illetékes a gyermek tartós nevelésbe vételére is. (8) Az örökbefogadás előtti eljárásra az a városi gyámhivatal illetékes, amelynek területén az örökbefogadni szándékozó személy lakóhelye van. Ha az örökbefogadni szándékozók lakóhelye különböző városi gyámhivatalok illetékességi területén van, az eljárásra a kölcsönös tájékoztatás mellett az örökbefogadni szándékozók lakóhelye szerinti bármelyik városi gyámhivatal illetékes. (9) Ha az örökbefogadás felbontásakor az örökbefogadott nagykorú, az illetékességet lakóhelye, ennek hiányában az örökbefogadó lakóhelye határozza meg. Ügyintézők: Chmelik Lászlóné: ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, utogondozás, utógondozói ellátás, gyámság, örökbefogadhatónak nyilvánítás Telefon: 33/ /112 E.mail: Császár Zoltánné: kiskorúak vagyoni ügye, örökbefogadás, kapcsolattartás Telefon: 33/ /158 E.mail: Dancsné Reményi Mónika: intézményben elhelyezett gondokoltak, tartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás Telefon: 33/ /116 E.mail: Grósz Judit: otthonukban élő gondnokoltak, családi jogállás rendezés, gyermek családi és utónevének megállapítása, kiskorú házasságkötésének engedélyezése, szülői ház elhagyása, családba fogadás, gyermek végleges külföldre távozása Telefon: 33/ /130 E.mail: 4

5 IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉS Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését önmaga vagy családja súlyosan veszélyezteti, bármely gyámhivatal, jegyző, bíróság, rendőrség, ügyészség,büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága ideiglenes hatállyal - nevelésre alkalmas és azt vállaló -- különélő szülőnél, -- más hozzátartozónál vagy harmadik személynél, - nevelőszülőnél, - gyermekotthonban, bentlakásos intézményben helyezi el. Súlyos veszélyeztetettség: a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Az ideiglenes hatályú elhelyezéssel a szülő gondozási, nevelési joga szünetel. A határozat megfellebbezhető, de azonnal végrehajtható. Eljárás menete: 1. Meghallgatás: - szülőé vagy más törvényes képviselőé, - gondozóé, - korlátozottan cselekvőképes gyermeké, - ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeké, - közeli hozzátartozóké. Ha a súlyos veszélyeztetettség a gyermek életét közvetlen veszélynek teszi ki, a meghallgatást mellőzni lehet. 2. Annak vizsgálata, hogy a gyermeknek milyen elhelyezési forma a legmegfelelőbb. 3. Döntés (végzés). 4. Ha a végzést nem a gyámhivatal hozta, haladéktalanul meg kell küldeni részére a keletkezett iratokkal együtt. 5. Beszállításról gondoskodni. Külföldi állampolgárságú gyermek esetén országos illetékességgel Budapest V. kerület Gyámhivatala rendelkezik. Elhelyezés időtartama legfeljebb 30 nap, kivéve, ha perindítás történt - gyermekelhelyezés, - gyermekelhelyezés megváltoztatása, - szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt. Ha más szerv járt el eddig, a gyámhivatal 30 napon belül - megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak feltételei nem állnak fenn, - elrendeli az átmeneti nevelésbe, vagy tartós nevelésbe-vételt, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés feltételei fennállnak, - 60 napon belül pert indít az ideiglenes elhelyezés fenntartása, vagy megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet megszüntetése iránt. A vizsgálat során - meghallgatja azokat, akiket az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő szerv is, 5

6 - környezettanulmány-készítés, - azok véleményének beszerzése, akik már korábban foglalkoztak a gyermekkel, - határozathozatal, - esetleg perindítás. Döntés fajtái: Megszüntetés, ha - az ideiglenes hatályú elhelyezés feltételei nem állnak fenn és a korábbi környezetben a gyermek fejlődni képes (esetleg védelembe vételt kell elrendelni) - átmeneti nevelésbe vétel szükséges, - a bíróság a szülői felügyeleti jog megszüntetése, ill. gyermekelhelyezés megváltoztatása ügyében jogerősen döntött, - ha más beutaló szerv rendelete el az ideiglenes hatályú elhelyezést és annak okai már nem állnak fenn, a megszüntetésről kizárólag a gyámhivatal dönt. Megváltozatás, ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése nevelőszülőnél, otthonban vagy intézményben történt és kiderül, hogy van erre alkalmas másik szülő, hozzátartozó, személy. Csak a helyet változtatja, az ideiglenes hatályú elhelyezést tényét nem! Perindítás: (idő:60 napon belül) - Ha a szülői felügyeleti jog megszüntetése nem szükséges, de a különélő másik szülőnél vagy 3. személynél történő elhelyezés indokolt - gyermekelhelyezés megváltoztatása. Ekkor: megállapítja a gyámhivatal a szülői felügyeleti jog szünetelését, a másik szülő felügyeleti jogának feléledését vagy a gyámrendelést, ha nem a szülőnél helyezte el. - Ha a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt per indítása szükséges, a perindítással egyidőben szüneteltetni kell a szülői felügyeleti jogot, ha -- a másik szülőnél helyezte el a gyermeket, annak szülői felügyeleti joga feléled és fel kell hívni annak gyakorlására, személynél helyezte el, őt gyámul kell kirendelni, -- nevelőszülőnél, otthonban, hivatásos gyámot kell kirendelni. Joganyag: Csjt (2) bek. Gyvt Gyer Eljáró hatóság: gyámhivatal Az ügyintézés helye: Dorog, Bécsi u szoba (tel.: /112) Ügyintéző: Chmelik Lászlóné Ügyfélfogadás: Hétfő: óra között, szerda 8-12 és óra között 6

7 ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL A gyermeket a gyámhivatal átmeneti nevelésbe veszi, - ha a gyermek fejlődése családi környezetében veszélyeztetett és sem a gyermekjóléti szolgálat, sem a jegyző intézkedései nem vezettek eredményre, - ha a gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható, Addig tart, amíg a család képessé válik ismét a gyermek nevelésére. Elhelyezési lehetőségek: - nevelőszülő, - gyermekotthon, illetve fogyatékos, vagy pszichiátriai betegek otthona, - más bentlakásos intézmény. Döntéshozatal soron kívül! A gondozási hely meghatározására a gyermekvédelmi szakszolgálat szakvéleménye alapján kerül sor, de ha a szülő vagy gyermek reálisan mást akar, elsősorban az a döntő. Eljárás menete: 1. Jegyzőtől és a gyermekjóléti szolgálattól korábbiakban keletkezett iratok beszerzése. Felkéri a jegyzőt a gyermek ingó és ingatlanvagyonának leltározására. 2. A gyermek születési anyakönyvi másolatának beszerzése ( ez 3 hónapnál nem lehet régebbi.) 3. Ha szükséges hivatalból lefolytatja a gyermek családi jogállásnak rendezésére irányuló eljárását. 4. Gyermek TAJ-kártyájának és közgyógyellátási igazolványának beszerzése. 5. Ha szükséges, a gyermek személyiségével kapcsolatos szakértői vélemény beszerzése. Elhelyezési javaslat beszerzése a szakszolgálattól. 6. Környezettanulmány-készítés 7. Indokolt esetben tárgyalás tartása szülő, a gyermek és az összes érdekelt bevonásával. 8. Egyéni elhelyezési terv bekérése a gyermekvédelmi szakszolgálattól. 9. Szülő meghallgatása a gyermek tartózkodási helyének, életpályájának kijelölése és a gyermek után járó ellátások igénybevételéhez szükséges adatokról. 10. Soron kívül határozathozatal 11. Megfellebbezhető, de azonnal végrehajtható. Beszállításról a szülő, vagy a jegyző gondoskodik.) Joghatások: - szülői felügyeleti jog szünetel, - kapcsolattartási joga megmarad, de ha visszaél vele korlátozható, szüneteltethető, megvonható 12. Évenkénti felülvizsgálat, tájékoztatás kérése a - gyámtól, - nevelőszülőtől, - Szakszolgálattól, - Gyermekotthontól, - Gyermekjóléti Szolgálattól, - szükség szerint a megyei, (fővárosi) Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságtól. Indokolt esetben tárgyalástartási lehetőség - szülő - gyermek - szakszolgálat - gyermekjóléti szolgálat - gyermekotthon meghívásával. 7

8 Megszüntetés: a felülvizsgálat eredményeképpen: - ha okai már nem állnak fenn, - gyermek tartós nevelésbe kerül, - gyermek nagykorúvá vált. (Megszűnést megállapító határozattal!) - a gyermeket örökbe fogadták, - a bíróság döntése alapján különélő szülőhöz, vagy harmadik személyhez került. Joganyag: Csjt Gyvt Gyer Eljáró hatóság: gyámhivatal Ügyintézési határidő: soron kívül, legfeljebb 30 nap, mely 15 nappal meghosszabbítható Az ügyintézés helye: Dorog, Bécsi u szoba (tel.: /112) Ügyintéző: Chmelik Lászlóné Ügyfélfogadás: Hétfő: óra között, szerda 8-12 és óra között 8

9 TARTÓS NEVELÉSBE VÉTEL A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha - a gyermeknek nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője és nem lehet gyámot kirendelni, azt senki nem vállalja a családból vagy ismerősök köréből. - a szülő hozzájárult a gyermek örökbeadásához úgy, hogy az örökbefogadó személyét és adatait nem ismeri. Ha a gyermek ideiglenes hatállyal elhelyezhető a leendő örökbefogadó szülőnél, akkor nem lehet tartós nevelésbe venni. Eljárás menete: 1. Annak vizsgálata, hogy a tartós nevelésbe vételi okok fennállnak-e. 2. Egyéni elhelyezési terv. 3. Határozathozatal (azonnal végrehajtható) - gyámrendelés, - gondozási díj megállapítása, - szülő kapcsolattartása (ha a gyerek érdekében áll). 4. Évenkénti felülvizsgálat (három éven aluli gyermek esetén félévente) a gyám, a nevelőszülő, az intézmény, a szakszolgálat javaslata alapján. 5. Ennek során arról kell állást foglalni, hogy a gyermek részére kijelölt gondozási hely és az egyéni elhelyezési terv megfelel-e a gyermek érdekeinek. Megszűnik a tartós nevelésbe vétel, ha: - a bíróság visszaállította a szülői felügyeletet, - bíróság döntött a gyermekelhelyezés kérdésében és ennek nyomán a gyermek más személy gyámsága alá került, - örökbefogadták a gyermeket, - nagykorúvá vált a gyermek. Meg lehet szüntetni a kapcsolattartásra jogosult kérelmére, ha: - nem került sor a gyermek örökbeadására, - szülő és környezete alkalmassá vált a gyermeknevelésre. Mindenekelőtt a gyermek érdekét kell figyelembe venni. Ha a szülő az örökbefogadáshoz hozzájárult a megszüntetéssel, ez a nyilatkozat hatályát veszti! A jegyző gondoskodik a gyermeknek a határozatban foglalt helyre történő szállításáról. Joganyag: Csjt Gyvt És c) pont Gyer és Eljáró hatóság: gyámhivatal Ügyintézési határidő: soron kívül, legfeljebb 30 nap, mely 15 nappal meghosszabbítható Az ügyintézés helye: Dorog, Bécsi u szoba (tel.: /112) Ügyintéző: Chmelik Lászlóné Ügyfélfogadás: Hétfő: óra között, szerda 8-12 és óra között 9

10 GONDOZÁSI DÍJ A gyámhivatal a gyermek átmeneti illetve tartós nevelésbe vétele esetén gondozási díjat állapít meg, kivéve, ha - A tartós nevelésbe vételre azért került sor, mert a szülő a gyermek ismeretlen személy általi örökbefogadásához hozzájárult. - A gyermekotthonban a szülő gyermekéről személyesen gondoskodik. - A kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel. Fizetésre kötelezett: - Szülő (saját szükséges tartásának rovására is.) - Egyeneságbeli más rokon, (ha a szülő nem képes). A gyermek akkor sem kötelezhető, ha keresete, ösztöndíja, árvaellátása, illetve vagyona van. Díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja: - Átmeneti- vagy tartós nevelésbe vétel kezdő időpontja. DE, HA - A gondozás korábban kezdődött, akkor az az időpont. Ez utóbbi esetben legfeljebb 6 hónapra visszamenőlegesen lehet megállapítani. Díjfizetési kötelezettség tart: - az átmeneti- vagy tartós nevelésbe vétel fennállásáig. Ha a gyermek a 18. évet már betöltötte, de tanulmányait folytatja és gondozása utógondozói ellátás útján biztosított, a gondozási díj fizetési kötelezettség fennmarad! Díjfizetés mértéke: Gyermekenként és szülőként! Díjfizetés összege: Általában a tartásra kötelezett szülő átlagos jövedelmének 15-25%-a. Megállapításkor figyelembe kell venni: - Fizetésre kötelezett szociális körülményeit (átlagos havi jövedelem 15 %-ánál is alacsonyabb lehet). - Gyermek tényleges szükségleteit. - Mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyait (ha nem állapítható meg rendszeres jövedelem, az öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell vélelmezni jövedelemként). - Szülők háztartásában eltartott gyermekeket. - Egy kötelezettel szemben érvényesíthető több tartási igény esetén jövedelme 50 %-át nem haladhatja meg a kötelezés. - Ha több gyermekről van szó, mindegyik gyermekre azon összeget kell megállapítani. Eljárás menete: 1. Szülők vagy egyéb tartásra kötelezettek jövedelemvizsgálata. 2. Annak vizsgálata, hogy hány gyermek tartására kötelezettek. 3. Gondozásidíj-fizetési kötelezettség kezdő időpontjának megállapítása. 4. Határozathozatal. A gondozási díjat a kötelezett állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat számlájára fizeti. 5. A határozatot a kötelezett lakóhelye szerinti jegyzőhöz kell megküldeni. 10

11 Ha a bíróság a szülőt tartásdíjfizetésére kötelezte a nevelésbevétel előtt a határozatból az ítéletet hozó bíróságnak is kell küldeni. Ha az ítéletben letiltással szerepel a tartásdíjfizetési kötelezettség, a munkáltatónak is kell küldeni a határozatból. 6. Évenkénti felülvizsgálat (jegyző környezettanulmánya, jövedelemkimutatások alapján). Felülvizsgálat során: Ha tartási kötelezettségét a szülő - önhibájából nem teljesíti, Btk (1) bek. alapján feljelentés tétele, - díjhátralékot méltányosságból - el lehet engedni, - halasztást lehet adni a megfizetésre, - részletfizetési kedvezményt lehet adni. Szünetel a díjfizetési kötelezettség, ha a kötelezettgyermekgondozási segélyben részesül. Illetékességváltozásnál értesítési kötelezettség: - gondozási díj fizetésre kötelezetté, - annak munkáltatójáé, - jegyzőé (annak érdekében, hogy törölje a nyilvántartásból). A gondozási díjat megállapító határozat azonnal végrehajtható. Joganyag: Csjt. 69/A. és C.. Gyvt Gyer Btk (1) bek. (tartási kötelezettség elmulasztása) Eljáró hatóság: gyámhivatal Az ügyintézés helye: Dorog, Bécsi u szoba (tel.: /112) Ügyintézuő: Chmelik Lászlóné Ügyfélfogadás: Hétfő: óra között, szerda 8-12 és óra között 11

12 UTÓGONDOZÁS, UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS A gyámhivatal az átmeneti és tartós nevelésbe vétel megszűnésekor vagy megszüntetésekor a gyermek és fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedésének ill. önálló életkezdésének segítésére utógondozást és utógondozói ellátást rendel el. Időtartama: Megszűnés, ill. megszüntetés után legalább 1 év, de fiatal felnőtt esetén legfeljebb 24. évének betöltéséig. Ha otthonteremtési támogatásban részesült az utógondozás időtartama meghosszabbodik a támogatás elszámolásának időpontjáig. Utógondozást ellátók: - Gyermekjóléti Szolgálat az átmeneti- vagy tartós nevelésbe vétel megszüntetése esetén. - Gyermekotthonban vagy Gyermekvédelmi Szakszolgálat családgondozója a fiatal felnőtt esetén. Utógondozást elrendelő eljárás menete: - határozathozatal, a határozatban: utógondozó kirendelése, utógondozás időtartamának megjelölése, - utógondozó tájékoztatásának vizsgálata. Megszűnik az utógondozás: - utógondozásra előírt idő elteltével, - utógondozott 24. évének betöltésével. Utógondozói ellátást elrendelés iránti eljárás menete. 1. A fiatal felnőtt 24 éves koráig- gyermek nagykorúsága elérése előtt 2 hónappal - kérheti a gyám javaslatának figyelembevételével. 2. A gyámhivatal beszerzi: - a kérelmező nagykorúsága idején rendelkezésére álló készpénzvagyon összegéről szóló igazolás, - fiatal felnőtt és közeli hozzátartozó nyilatkozatát, hogy lakhatása nem megoldható, - környezettanulmány, - utógondozói ellátást biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vagy utógondozó otthon, vagy a szakszolgálat külső férőhelyre vonatkozó befogadó nyilatkozatát. Előfordulási esetei: - nem tudja önállóan létfenntartását biztosítani, - nappali tagozaton tanul, - szociális bentlakásos intézetbe várja a felvételét (ilyen esetben továbbra is a gondozási helyén marad), 3. Ha cselekvőképesség hiánya miatt szükséges a bentlakásos szociális intézménybe való elhelyezés: utógondozás elrendelése előtt gondnokság alá helyezés iránti perindítás szükségességének vizsgálata. 4. Határozathozatal Meg kell szüntetni az utógondozói ellátást, ha: - az ellátás feltételei már nem állnak fenn, - ellátást áthelyezés miatt más intézmény biztosítja, - fiatal felnőtt a házirendet többször súlyosan megsérti, - nevelőszülőjével szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít, - nem veszi igénybe a megfelelő határidőn belül az utógondozói ellátást és ennek okáról a nevelőszülőt vagy a gyermekotthon vezetőjét nem értesíti. (Erről az érintettek tájékoztatják a gyámhivatalt.) Módosítani kell az utógondozói ellátást megállapító határozatot, ha: 12

13 - az ellátás elrendelésének feltételei megváltoztak, de szükségessége a fiatal felnőtt kérelme alapján továbbra is fennáll. Joganyag: Gyvt Gyer Eljáró hatóság: gyámhivatal Ügyintézési határidő: 30 nap, kiskorú esetében soron kívül, legfeljebb 30 nap, mely 15 nappal meghosszabbítható Az ügyintézés helye: Dorog, Bécsi u szoba (tel.: /112) Ügyintéző: Chmelik Lászlóné Ügyfélfogadás: hétfő: óra között, szerda 8-12 és óra között 13

14 GYÁMSÁG, GYÁM KIRENDELÉSE A gyámhivatal gyámot rendel ki a gyermek részére, ha nem áll szülői felügyelet alatt. Gyámrendelés esetei: - a szülők meghaltak - a bíróság megszüntette a szülők szülői felügyeleti jogát - cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé váltak - ismeretlen helyen, vagy ténylegesen akadályozva vannak - a gyermeket a bíróság harmadik személynél helyezte el - a gyámhivatal a gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe vette - a gyámhivatal a gyermek családba fogadásához hozzájárult - a gyámhivatal a gyermeket ideiglenesen elhelyezte (más személynél, gyermekotthonban stb.) és per van folyamatban a szülői felügyeleti jog megszüntetése, ill. a gyermek elhelyezése tárgyában - a szülő 6 hetesnél fiatalabb gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához hozzájárult (Hivatásos gyámot kell rendelni, ha a gyermeket ideiglenesen a leendő örökbe fogadó szülőnél helyezték el!) - a szülő a gyermeke ismert személy általi örökbefogadásához hozzájárult kivéve a házastársi örökbefogadást. (Az örökbe fogadni szándékozó személyt kell gyámul kirendelni, ha erre alkalmas!) Kezdeményezésre kötelezettek, ill. jogosultak: - Gyermek hozzátartozói: -- vér szerinti és örökbe fogadó szülők -- szülő házastársa -- szülő testvére -- nagyszülő és annak házastársa, testvére -- dédszülő -- testvér és annak házastársa -- saját gyermek - Bíróság, anyakönyvvezető, hagyatéki leltározást végző, egyéb állam(köz)igazgatási feladatot ellátó szervek - Bármely más szerv vagy személy - Gyámhivatal hivatalból Gyám kirendelése Eljárás menete: 1. Jelzés a gyámrendelés szükségességéről 2. Gyámrendelés okának vizsgálata - kinek a gondozásában áll a gyermek, személye és körülményei alkalmasak-e a gyermek ellátására, gyámi tiszt viselésére - van-e nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy - van-e alkalmas hozzátartozó, aki gyámként kirendelhető - van-e gyermeknek vagyona és azt ki kezeli - van-e másik szülő és az alkalmas-e szülői felügyeleti jog gyakorlására 3. Beszerzendők: - gyámrendelésre okot adó okiratok /szülők halotti anyakönyvi kivonatának másolata, bíróí ítélet stb./ - gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata - a gyermek ingó és ingatlan vagyonáról készült leltár értékhatártól függetlenül 4. Meghallgatás: - szülőt vagy más törvényes képviselőt; 14

15 - gondozót; - gyermeket, ha ítélőképessége birtokában van; - szükség szerint a gyermek más közeli hozzátartozóját; - kirendelendő gyámot; - szükség szerint pszichológiai véleményt lehet kérni és a jövedelemigazolásokat is be lehet szerezni. 5. Annak vizsgálata, hogy a kirendelendő gyám viselhet-e gyámságot és személyiségénél fogva alkalmas-e a tisztség ellátására. A hivatásos gyám és a gyermekotthon vezetőjének alkalmasságát nem kell vizsgálni. - Ha nevezett gyám van, elsősorban őt kell kirendelni. Nem lehet kirendelni, ha nem viselhet gyámságot, akadályoztatva van a gyámság gyakorlásában, vagy ha kirendelése veszélyeztetné a kiskorú érdekeit. - Ha a két szülő más-más gyámot nevezett meg, a gyámhivatal határoz, hogy melyik a legalkalmasabb - Ha nincs nevezett gyám, gyámság ellátására alkalmas rokon vagy más hozzátartozó. Ha ilyen nincs, azt kell kirendelni, akinél a gyermeket a gyámhivatal ideiglenesen, a bíróság véglegesen elhelyezte, vagy aki a gyermeket családba fogadta. - Ha a testvéreknek nem közös gyámjuk lesz és osztatlan közös tulajdonuk van, a gyámok közül ki kell jelölni azt, aki ezt a vagyont kezeli. Erről való döntés előtt meg kell hallgatni a gyámokat. 6. Határozathozatal 7. Illetékességből áttétel a gyám lakóhelye szerinti gyámhivatalnak. 8. Számadás Gyámság megszűnik: - a gyámolt halála esetén - nagykorúság elérésével - szülői felügyelet alá kerüléssel Gyám tisztsége megszűnik: - gyámság megszűnésével - felmentéssel, elmozdítással Gyám felmentése: - gyám alkalmatlansága esetén - gyám kéri fontos okból - utólag keletkezik olyan akadály, amely miatt a gyám nem viselhet gyámságot - a gyermeket a gyámhivatal máshol helyezte el - megszűnik a gyermekotthon vezetőjének megbízatása Gyám elmozdításának okai: ha a gyám - jogaival visszaél - kötelességét elhanyagolja - méltatlanná válik a gyámi tiszt betöltésére Ha alaposan feltételezhető, hogy a gyámot el kell mozdítani tisztségéből és a késedelem veszéllyel jár, azonnali hatállyal fel lehet gyámi tisztségéből függeszteni! Joganyag: Csjt Gyer és Eljáró hatóság: gyámhivatal 15

16 Ügyintézési határidő: soron kívül, legfeljebb 30 nap, mely 15 nappal meghosszabbítható Az ügyintézés helye: Dorog, Bécsi u szoba (tel.: /112) Ügyintéző: Chmelik Lászlóné Ügyfélfogadás: hétfő: óra között, szerda 8-12 és óra között 16

17 GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS ALATT ÁLLÓ GYERMEK GYÁMSÁGA Előfordulás esetei: - Gyermekotthonban, nevelőszülőnél, más bentlakásos otthonban történt ideiglenes hatályú elhelyezésnél, amikor pert indított a gyámhivatal a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt - Átmeneti- és tartósnevelésbe-vételnél Gyámul rendelhető az a - nevelőszülő, aki a gyámságot vállalja - gyermekotthon vezetője - területileg illetékes Gyermekvédelmi Szakszolgálat által kijelölt hivatásos gyám, amennyiben -- a gyermek a Szociális törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában van elhelyezve -- a nevelőszülő a gyámságot nem vállalja. Ha a nevelőszülői hálózatot nem állami szerv működteti, a gyermek számára elsősorban a működtető által kijelölt hivatásos gyámot kell kirendelni - a szülő hozzájárult gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához és a gyermeket a gyámhivatal ideiglenesen a leendő örökbe fogadó szülőnél helyezte el. A hivatásos gyám - legfeljebb 40 gyermek gyámja lehet egyidejűleg. - nem lehet a gyámhivatal vezetője, ügyintézője és az, akinél a bíróság vagy a gyámhivatal a gyermeket elhelyezte. - feladatát közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látja el. - nem kell vizsgálni sem azt, hogy viselhet-e gyámságot, sem azt, hogy alkalmas-e a gyámi tiszt betöltésére. Ha a nevelőszülő vagy a gyermekotthon vezetője a gyám: ő a gyermek gondozója, nevelője, törvényes képviselője, vagyonának kezelője. A nevelőszülő csak akkor vagyonkezelő, ha erre őt a gyámhivatal feljogosítja! 1. Gondozás-nevelés: A gyámhivatal irányítása és felügyelete mellett, a Gyermekvédelmi Szakszolgálat segítségével a gyermek teljes körű ellátása. (Ha a nevelőszülő a gyám, ezt saját háztartásában végzi, nem illeti meg a gyermek elhelyezésének joga, a gyermek tartózkodási helyét ha a gyermek diákotthonban, kollégiumban van elhelyezve vagy tanulmányai folytatása, ill. üdülés céljából 30 napot meghaladóan külföldön tartózkodik, csak a gyámhivatal engedélyével változtathatja meg.) 2. Életpálya kijelölése: Gyám-gyermek közösen. Ha a gyermek átmeneti nevelésben van, a szülő véleményét is ki kell kérni. Ha vita van, a gyámhivatal dönt. 3. Gyermek képviselete: - Örökbefogadáshoz nem tehet hozzájáruló nyilatkozatot - Családi jogállásra vagy ezzel kapcsolatos perindításra csak a gyámhivatal jóváhagyásával tehet érvényes jognyilatkozatot. - Otthonteremtési támogatásra és utógondozói ellátásra javaslattétel, igény benyújtásának segítése. - Ha szakértelmet igénylő eljárásban kell közreműködnie, vagy a gyermeket nem képviselheti, kérheti a gyámhivataltól eseti gondnok kirendelését. (A gyámhivatal 17

18 a Szakszolgálat munkatársát - vagy ha a gyermekotthont vagy a nevelőszülői hálózatot nem állami szerv tartja fenn, ill. műköteti, a működtetőnek ezzel a munkakörrel megbízott munkatársát - jelöli ki eseti gondnokul.) - a gyám nem képviselheti a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban. - A gyámhivatal ha hivatalból észleli az eseti gondnok kirendelésének szükségességét, kérelem nélkül is intézkedik a kirendelésről - Nem mindősül különleges szakértelmet igénylő ügynek a gyermeket megillető családi pótlék, iskoláztatási támogatás, árvaellátás igénylése, valamint gyámhatósági fenntartásos betétben való elhelyezése és kezelése. 4. Vagyonkezelés: - Nem kell a gyámhivatali hozzájárulás a mindennapi élet szokásos szükségleteit biztosító kisebb jelentőségű szerződések megkötéséhez. - A gyermek keresményét nem lehet a nevelőszülői háztartás fenntartására felhasználni. - A gyermek vagyonát leltár alapján kell átvenni. - Ha nem jogosult a gyám vagyonkezelésre a gyámhivatal vagyonkezelő eseti gondnokot rendel a Gyermekvédelmi Szakszolgálat - civil működtető (fenntartó) esetén az általa megjelölt - munkatársa személyében. - Eseti, rendes, végszámadás. 5. Gyám kötelessége: Félévenként írásban a gyámhivatalhoz jelentést adni. Ha a vagyont is kezeli, évente a számadási kötelezettsége is fennáll. Működése során felmerült kiadásainak megtérítését a gyermektől nem igényelheti. Ha a gyámhivatal a gyámot elmozdítja vagy azonnali hatállyal felfüggeszti - akkor azonnal új gyámot kell kirendelni és ha kell, új gondozási helyet is meghatároz. Joganyag: Csjt Gyvt Gyer (2) bek. h) pont, (3) bek (3) bek. Eljáró hatóság: gyámhivatal Ügyintézési határidő: soron kívül, legfeljebb 30 nap, mely 15 nappal meghosszabbítható Az ügyintézés helye: Dorog, Bécsi u szoba (tel.: /112) Ügyintéző: Chmelik Lászlóné Ügyfélfogadás: hétfő: óra között, szerda 8-12 és óra között 18

19 SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSA MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN A szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők megállapodhatnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet melyikük gyakorolja, a gyermek melyik szülőnél kerül elhelyezésre. A gyámhivatal e megállapodásukat kérésükre jegyzőkönyvben rögzíti. Eljárás megindítására jogosult: A szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők Eljárás menete: 1. Szülők együttes meghallgatása 2. Megállapodásnak jegyzőkönyvben történő rögzítése A szülők a megállapodásukat módosíthatják. A megállapodás jegyzőkönyvbe foglalása nem azonos hatályú a bíróság ilyen ügyben hozott határozatával. A jegyzőkönyv tartalmazza azt a tényt, hogy a szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (gyermek nevének meghatározása, nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, életpályájának, iskolájának megválasztása) a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják. Joganyag: Csjt (1) Gyer

20 SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG FELÉLEDÉSE Eljárás megindítására jogosult: - különélő szülő - gyermek - bármely személy - hivatalból gyámhivatal Eljárásra okot adó körülmény: - a gyermek szülei nem élnek együtt és - a gyermeket nevelő szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette - a gyermeket nevelő KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSA ÉS A KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ BÍRÓSÁGI, GYÁMHIVATALI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a szülő valamint a kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá az arra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetően elősegítse. Hatáskör: 1.Bíróság, ha - házasság felbontása és/vagy gyermekelhelyezés iránt per van folyamatban és a gyermek elhelyezésének kérdésében a szülők között nincs egyetértés - a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, két éven belül e döntés megváltoztatására, - a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülő és gyermek kapcsolattartásának szabályozására a szülői felügyeletet megszüntető perben. 2.Gyámhivatal dönt, ha - nincs előzetes bontó-, vagy gyermekelhelyezési per folyamatban, de a különélő szülők nem tudnak megegyezni, ill. a szülők és a gyám között vita van, - a bírói döntés jogerőre emelkedése óta két év már eltelt, - nagyszülő és/vagy egyéb jogosultak gyermekkel való kapcsolattartásában egyezség létrehozására vagy határozathozatalra, - a családból kiemelt, gyámság alatt álló gyermek szülőjével való kapcsolattartásáról határozathozatalra vagy egyezség jóváhagyására, - a kapcsolattartást szabályozó bírósági vagy gyámhivatali döntés végrehajtására, - a vér szerinti szülő és a családba fogadott gyermek közötti kapcsolattartás szabályozására, - az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról a gyermekotthon házirendjére, valamint a nevelőszülői család tiszteletben tartására figyelemmel. Formái: - folyamatos: elvitel vagy a lakóhelyén, - időszakos: elvitel vagy a lakóhelyén, - levelezés, - telefonkapcsolat, - ajándékozás, - csomagküldés. Folyamatos kapcsolattartás: visszatérően, rendszeres időközökben ismétlődő Időszakos kapcsolattartás: kettős ünnepek, iskolai szünetek Kapcsolattartásra, illetve a kérelem előterjesztésére jogosultak: - a különélő szülők, - nagyszülő, 20

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik

A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik GYERMEKVÉDELEM jegyzet A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik 1. a gyermekek családban való nevelkedésének

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos.

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. Tisztelt Látogató! Köszöntjük Fehérgyarmat Város Gyámhivatalában! Címünk: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám e-mail: gyamhivatal@fehergyarmat. hu tel.: 06-44-510-236 fax: 06-44-510-232 A gyámhivatal

Részletesebben

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Számadás fajtái: - rendszeres számadás - eseti számadás - végszámadás Számadásra kötelesek: - hivatásos gyám - hivatásos gondnok - gondnok

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal Ügytípus tájékoztató Ózd Városi Gyámhivatal Minden gyámhivatali ügy illetékmentes. A gyermekvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. Kérelemre

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

Az örökbefogadás előtti eljárás

Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személynek a lakóhelye szerint (amennyiben az örökbefogadni szándékozó házaspár különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, vagy más hozzátartozónál vagy alkalmas

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal. Szerda 8-12 és Ügyintézők: Berta Pálné Péntek 8-12 Liktor Győzőné Váradi Rita

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal. Szerda 8-12 és Ügyintézők: Berta Pálné Péntek 8-12 Liktor Győzőné Váradi Rita Ügytípus tájékoztató Ózd Városi Gyámhivatal Minden gyámhivatali ügy illetékmentes. A gyermekvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. Kérelemre

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezés

Gyermektartásdíj megelőlegezés 4.Gyermektartásdíj megelőlegezés 1 Ügytípus Gyermektartásdíj megelőlegezés A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére Rövid leírás kötelező ítéletében megállapított összeget, százalékos marasztalás

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tel.: (63) 510310 J-921-4/2008. Szentes Város Képviselő-testülete Helyben Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a gyámhivatal folyamatainak minőségi szabályozása. Az eljárás lejegyzi - a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Polgármesteri

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL 1. körzet Diósjenő, Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd, Nógrád, Keszeg, Nézsa, Tolmács Ügyintéző: Erdélyi Mária - Rétság, Rákóczi u. 20. földszint 007. Telefon/fax: 06-35/350-630/112;

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET Tisztelt Járásbíróság! Felperes neve: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Telefon, fax: E-mail: Munkahelyének címe: (ha nyugdíjat, járadékot, vagy

Részletesebben

I.rész A rendelet célja, hatálya

I.rész A rendelet célja, hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 1.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK:

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK: A gyámhivatal az 1997. évi XXXI. törvény 109. - 117. -ban foglalt feladatait Zirc város, valamint Bakonynána, Bakonybél, Dudar, Borzavár, Porva, Bakonyszentkirály, Nagyesztergár, Bakonyoszlop, Pénzesgyőr,

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-18082-2/2012. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2011. évi hatósági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG... TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...5 IV. Fejezet A Ptk. Negyedik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések...6

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben