A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások"

Átírás

1 A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás

2 2013. július 1-jén hatályba lépett módosítás A gyámhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozata annak jogerőre emelkedésétől számított három évig hatályos. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya gyermeke születése előtt bármelyik gyámhivatal előtt kérelmezheti azt, hogy a gyámhivatal születendő gyermeke lakóhelyéül a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét állapítsa meg.

3 Örökbefogadhatónak nyilvánítás I. Gyer. 37. Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti gyámhivatali eljárás céljaa nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának elősegítése, ha a gyermek életkora, egészségi állapota és egyéb körülményei alapján örökbefogadására a gyermekvédelmi szakszolgálat és az országos örökbefogadási nyilvántartás adatai és tájékoztatása alapján reális esély van.

4 Az örökbefogadás előtti eljárás környezettanulmány A gyámhivatal az örökbefogadásra alkalmasságra vonatkozó döntése meghozatala során az egyéb dokumentumok és meghallgatás mellett - szükség szerintkörnyezettanulmány és egyéb bizonyítékok alapján dönt. [Gyer. 39. (2) d) valamint 39. (2a) d)]

5 Az örökbefogadás előtti eljárás javaslat az alkalmatlanságra Ha az örökbe fogadni szándékozó személy kéri, a szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmatlanságára vonatkozó javaslatával együtt a Gyer. 39. (1) bekezdésben előírt dokumentumokat megküldi a gyámhivatalnak kivévea tanfolyam elvégzéséről igazoló tanúsítványt. [15/1998. (IV.30.) NM rendelet 8. b)]

6 Az örökbefogadás előtti eljárás javaslat az alkalmatlanságra II. Ha a szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmatlanságának megállapítására tett javaslatot, a gyámhivatal a) a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok, b) a jövedelmi viszonyra vonatkozó igazolás, c) az örökbe fogadni szándékozó személy és házastársa meghallgatása, d) szükség szerint környezettanulmány, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértői tevékenységet végző és pszichológus végzettségű szakértő véleménye, valamint egyéb bizonyítékok alapján dönt. [Gyer. 39. (2a)]

7 Az örökbefogadás előtti eljárás IV. Ha a gyámhivatal valószínűsíti az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, a döntés meghozatala előtt felhívja az örökbe fogadni szándékozó személyt a felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló irat becsatolására.

8 Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás I. környezettanulmány A gyermek gondozásba történő kihelyezése előtt a kijelölt gyámhivatal: az örökbe fogadni szándékozó személynél környezettanulmányt végez, vagy a környezettanulmány elkészítése érdekében megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot, feltéve, hogy nem áll rendelkezésére a gyermekvédelmi szakszolgálat által egy hónapnál nem régebben készített környezettanulmány. [Gyer. 41. (2) bek. a)] [Gyer. 9. (2) bek.] A szakszolgálat az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás lefolytatásához a gyámhivatal megkeresésére, illetve az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére környezettanulmányt készít az örökbe fogadni szándékozó személy otthonában és azt megküldi az örökbefogadási eljárás lefolytatására illetékes kijelölt gyámhivatal számára. [NM 146. (5) bek.]

9 Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás környezettanulmány II. Azokban az esetekben, melyeknél nem kell a kötelező gondozásba történő kihelyezésről rendelkezni, a kijelölt gyámhivatal az örökbefogadási eljárás során környezettanulmányt végez vagy szerez be. Így a házastársi örökbefogadásoknál is minden esetben szükséges környezettanulmányt készíteni!

10 Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás anyakönyvi kivonatok Belföldön történt születés vagy házasságkötés esetén az örökbe fogadni szándékozó személy születési és házassági anyakönyvi kivonatát a gyermek örökbefogadásának engedélyezése előtt a kijelölt gyámhivatal szerzi be. [Gyer. 41. (5) bek. g)] Külföldön történt születés vagy házasságkötés eseténaz örökbe fogadni szándékozó személy csatolja a születési és a házassági anyakönyvi kivonatát. [Gyer. 43. (3) bek.]

11 Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás - házastársi és rokoni örökbefogadások A kijelölt gyámhivatal megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló irat, az alkalmasságot alátámasztó pszichológiai vélemény, az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról szóló háziorvosi igazolás beszerzése érdekében [Gyer. 41. (1a) bek.] A szakszolgálat a gyámhivatal megkeresése alapján megvizsgálja az örökbe fogadni szándékozó házastárs vagy rokon alkalmasságát és örökbefogadás előtti tanácsadást nyújt számára. Az erről szóló véleményét és igazolását a szakszolgálat megküldi a gyámhivatalnak [NM 145. (10) bek.]

12 Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás döntés a kihelyezésről A kijelölt gyámhivatal tizenöt napon belül, hathetesnél fiatalabb gyermek esetén nyolc napon belül dönt a kötelező gondozásba történő kihelyezésről. [Gyer. 45. (1) bek.]

13 Az új Ptk. örökbefogadásra vonatkozó változásai Hatályba lépés: március 15.

14 Változások az örökbefogadás feltételeiben Örökbefogadó csak huszonötödik életévét betöltött személy lehet. Nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyelet megszüntetését vagy a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, és az, akinek gyermeke átmeneti vagy tartós nevelésben van. gyermekvédelmi nevelőszülő: egy eljárásban dönt a gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezéséről és az alkalmasság megállapításáról.

15 Az örökbefogadhatónaknyilvánítás A gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása legfeljebb két évre történik, és indokolt esetben legfeljebb két évvel meghosszabbítható. Az örökbefogadhatónak nyilvánítás feltételei nem változnak. A gyámhatóság a gyermek örökbefogadása érdekében az örökbefogadhatónak nyilvánítással egyidejűleg a szülő kapcsolattartási jogát szünetelteti.

16 Változások a nyílt örökbefogadások tekintetében Nyílt az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő meghatározott, általa ismert örökbefogadó tekintetében járul hozzá az örökbefogadáshoz. A szülő a hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek születésétől számított hat héten belül - a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése érdekében -visszavonhatja. A visszavonás lehetőségére a szülőt figyelmeztetni kell. Az örökbefogadáshoz történt hozzájárulás esetén a szülő felügyeleti joga a gyermek hathetes életkorának betöltésével megszűnik. A szülői felügyelet megszűnését a gyámhatóság állapítja meg. Nyílt örökbefogadás - a rokonok és a szülő házastársa által történő örökbefogadás kivételével - szülői hozzájárulás esetén is a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vagy örökbefogadást elősegítő szervezet közreműködésével jöhet létre.

17 Változás titkos örökbefogadáshoz hozzájárulás esetében A szülő a hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek születésétől számított hat héten belül -a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése érdekében - visszavonhatja.

18 Változás az örökbefogadás joghatásaiban I. Ha mindkét szülő halála folytán a gyermeket az egyik szülő rokona fogadja örökbe, a másik szülő rokonainak kapcsolattartási jogát az örökbefogadás nem érinti. Kivételesen indokolt esetben a gyámhatóság nyílt örökbefogadás esetén azt a vér szerinti szülőt is feljogosíthatja a kapcsolattartásra, aki hozzájárult gyermekének a másik szülő házastársa által történő örökbefogadásához.

19 Változás az örökbefogadás joghatásaiban II. Egyedülálló általi örökbefogadás esetén a képzelt szülő bejegyzése kérelemre történik. A gyámhatóság kivételesen indokolt esetben A gyámhatóság kivételesen indokolt esetben engedélyezheti az örökbefogadott utónevének a megváltoztatását.

20 A Ptk. örökbefogadással kapcsolatos egyéb szabályai Ptk. 4:109. (5) bek. Azon az alapon, hogy az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése céljából tették, az ügyész és a gyámhatóság jogosult az apai elismerő nyilatkozat megtámadására. Az örökbefogadással kapcsolatos öröklésjogi Az örökbefogadással kapcsolatos öröklésjogi szabályokban változás: A kettős öröklésre kizárólag a rokoni örökbefogadások egy részénél lesz lehetőség: csak akkor lesz kettős öröklés, ha a gyermeket egyeneságbelifelmenő rokona, testvére vagy egyeneságbelifelmenő rokonának más leszármazója fogadta örökbe. [7: ]

21 Az örökbefogadás előkészítése a Gyvt. várható változásai A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbefogadást előkészítő feladatainak részletes szabályozása mind a titkos, mind a nyílt örökbefogadásokra vonatkozóan. A nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályozás változása különös tekintettel a nyílt örökbefogadások esetében közhasznú szervezet vagy szakszolgálat kötelező közreműködésére.

22 A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata titkos örökbefogadás esetén I. A megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye figyelembevételével kiválasztja a gyermek számára a legmegfelelőbb, érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadó szülőt. (Gyvt. 82. (5) A megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság a gyermek örökbefogadásának előkészítése céljából a területi gyermekvédelmi szakszolgálat megkeresésétől számított 30 napon belül összefoglaló véleményt készít a gyermek egészségi és személyiségállapotáról, az életkorához viszonyított értelmi, érzelmi és mozgásfejlettségi szintjéről január 1-jétől hatályos)

23 A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata titkos örökbefogadás esetén II. Felkészíti a gyermeket, a gyermek gondozási helyét és az örökbe fogadni szándékozó személyt az örökbefogadásra. Segíti a szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, ennek érdekében javaslatot tesz a gyermek örökbefogadó szülőhöz történő kötelező gondozásba történő kihelyezésére és figyelemmel kíséri azt. Javaslatot tesz az örökbefogadás engedélyezésére.

24 A szakszolgálat és a közhasznú szervezet feladatai a nyílt örökbefogadás előkészítésekor I. Nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet A Gyvt. 69/A. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. A szolgáltatást igénybe vevővel megállapodást köt. A közhasznú szervezet azzal a vér szerinti szülővel és örökbe fogadni szándékozó személlyel, akik már ismerik egymást és együtt kérik a nyílt örökbefogadást elősegítő szolgáltatást a) megállapodást köt, vagy b) ha a megállapodás megkötésére nem kerül sor tájékoztatást nyújt, hogy a nyílt örökbefogadást elősegítő szolgáltatás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál is igénybe vehető. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat A Gyvt. 69/A. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. A szolgáltatást igénybe vevővel megállapodást kell kötnie. Megállapodást köt azzal a vér szerinti szülővel és örökbe fogadni szándékozó személlyel, akik a megállapodás megkötése előtt már ismerik egymást és együtt kérik a nyílt örökbefogadást elősegítő szolgáltatást. Figyelemmel kíséri az örökbe fogadni szándékozó személyhez kötelező gondozásba kihelyezett gyermek beilleszkedését, ellátását, gondozását és tapasztalatairól írásban tájékoztatja a gyámhatóságot.

25 A szakszolgálat és a közhasznú szervezet feladatai a nyílt örökbefogadás előkészítésekor II. Ha az örökbefogadást elősegítő szervezet az örökbefogadást kizáró okról, vagy arról szerez tudomást, hogy az örökbefogadás a felek vagy a közreműködők számára haszonszerzéssel jár, öt napon belül írásban értesíti az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító, valamint az örökbefogadás engedélyezésére illetékes gyámhatóságot. Ebben az esetben nem köt megállapodást a felekkel.

26 Az örökbefogadás utánkövetése-új Ptk. Az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti.

27 Az utánkövetést végző szervezetek -Gyvt. A gyámhivatal az örökbefogadást engedélyező határozatban rendelkezik az örökbefogadást utánkövető szervezetről, amely az örökbefogadó kérelme alapján lehet: A területi gyermekvédelmi szakszolgálat - kötelezően ellátandó feladat a számára. Az örökbefogadás előkészítésére és utánkövetésére is működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezet az általa előkészített örökbefogadás és kapacitása függvényében az örökbefogadó kérelmére más szervezet által előkészített örökbefogadás utánkövetését végzi. Kizárólag örökbefogadás utánkövetésére működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezet - kapacitása függvényében vállalhatja a más szervezet (szakszolgálat vagy közhasznú szervezet) által előkészített örökbefogadás utánkövetését.

28 Az utánkövetést végző szervezet feladatai Az utánkövetést végző szervezet feladata: a gyermek örökbefogadó családjába és új környezetébe történő beilleszkedésének figyelemmel kísérése, és a gyermek örökbefogadó családjában történő nevelésének személyes tanácsadással történő segítése. Az utánkövetést végző szervezet az utánkövetés megtörténtéről és annak tapasztalatairól tájékoztatja az örökbefogadást engedélyező gyámhatóságot.

29 Az utánkövetésben részesülők A szakszolgálat az utánkövetést a Magyarországon élő, magyar vagy külföldi állampolgárságú örökbe fogadó szülő és örökbe fogadott gyermek számára nyújtja. A közhasznú szervezet az utánkövetést kizárólag Magyarországon élő, magyar állampolgárságú örökbe fogadó szülő és örökbe fogadott gyermek számára nyújthatja.

30 A közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális szabályok A közhasznú szervezet az örökbefogadás utánkövetése körébe tartozó szolgáltatásért a szolgáltatás igénybe vevőjétől szolgáltatási díjat nem kérhet, más költségek viselésére a szolgáltatás igénybe vevőjét nem kötelezheti és tőle díjazást nem fogadhat el. A közhasznú szervezet az örökbefogadás utánkövetését a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenysége mellett, vagy önálló szolgáltatásként is nyújthatja. Az örökbefogadás utánkövetéseműködési engedélyhez kötött tevékenység.

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól 1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól Az Országgyűlés - felismerve, hogy a korszerű egészségügy nem valósítható meg a gyógyszerészet átalakulása nélkül,

Részletesebben

Kádas István A nevelőszülői tevékenység ellátásának alkalmassági vizsgálata

Kádas István A nevelőszülői tevékenység ellátásának alkalmassági vizsgálata Kádas István A nevelőszülői tevékenység ellátásának alkalmassági vizsgálata (Módszertani segédanyag) Az alkalmassági vizsgálatok típusai a következők: I. Nevelőszülőnek jelentkezők alkalmassági vizsgálata

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben