MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA FARKASD ÓVODAI RENDTARTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA FARKASD ÓVODAI RENDTARTÁS"

Átírás

1 MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA FARKASD ÓVODAI RENDTARTÁS 2014/2015

2 Iskolai rendtartás Alapiskola és Óvoda Farkasd Az iskolai rendtarás a törvénykönyv 245/2008-as paragrafusa és az iskolaügy által kibocsátott 308/2009, /2003,331/2001-módosított törvények alapján dolgoztuk ki. I. Az óvoda jellemzése Gazdasági okok miatt 2004 szeptemberétől a magyar és szlovák óvoda a helyi iskola részévé vált. Az iskola épülete 22 osztályból áll, amiből az óvodák részére négy osztályt, két öltözőt, raktárhelyiségeket,irodákat és egy folyosót különítettek el a C blokkban. Az étkezést az iskola étkezdéjében biztosították számunkra. A kinti játékokra külön udvart kaptunk a két óvoda szükségletei szerint elosztva. Az óvoda nyitvatartása : 6,30-tól 16,30-ig II. Az óvoda működési rendje Az alapiskola igazgatója : Mgr. Mátyus Rózsa A magyar óvoda ig.hely. : Kőrös Emese Konzultációs órák : Szerda : 10,00-tól 13,00-ig A konyhafőnök Konzultációs órák : Lőrincz Gyöngyi : H, Sz, P...7,30-tól 15,00-ig Az óvoda működési rendjét jóváhagyta a fenntartó, a szülők, a pedagógus tanács és az igazgatóság. A nyári szünet ideje alatt az óvoda működése minimum három hétig szünetel a nagytakarítás miatt. Az óvodát a szünetek alatt a dolgozó szülők gyermekei látogathatják. Az óvoda többi alkalmazottja ezen idő alatt az évi rendes szabadságát tölti. Az óvoda működésének szüneteltetését az igazgató köteles 2 hónappal a bezárás előtt bejelenteni. III. A beíratkozás és az óvodalátogatás feltételei 1. Beíratkozás, a gyerekek felvételének feltételei A gyerekek beíratásának időpontját minden év február 15-ig kell a szülők tudomására hozni nyilvános helyeken. Az értesítőnek tartalmaznia kell a jelentkezési lap beadásának

3 határidejét, a felvétel feltételeit. A felvételi kérvények elbírálásakor előnyben részesülnek az 5. életévüket betöltött gyermekek. Három év alatti gyermeket csak akkor vehetünk fel, ha azt a gyerekek létszáma megengedi. A jelentkezési lapot az óvoda alkalmazottaitól kapják a szülők, amit a kitöltés után az orvos is ellát kézjegyével. A jelentkezési lapot március 31-ig kell az óvodába eljuttatni. Azok a szülők, akiknak iskolaköteles gyermeke nem kezdheti meg az iskolalátogatást, az iskolakezdés elhalasztásáról szóló határozatot április 30-ig kötelesek eljuttatni az óvodába. Ha a szülők szeretnék különleges bánásmódot igénylő gyermeküket óvodába íratni, akkor a jelentkezési lappal együtt kötelesek benyújtani a gyermek egészségügyi állapotáról szóló iratokat és a gyermekorvos szakvéleményét a gyermek közösségbe való beillesztéséről. A csoport létszámának meghatározásakor figyelembe vesszük az orvosok javaslatait. A gyermekek felvételéről vagy elutasításáról szóló határozatot az iskola köteles legkésőbb április 30-ig kézbesíteni a szülőknek. Ha a gyermek év közben nyer felvételt, akkor a felvételi határozatot a szülők a beíratástól számított 30 napon belül kézhez kapják. A gyermekek intézménybe való felvételét kérésre egy adaptációs időszak előzheti meg. Ha a gyermek alkalmazkodási képessége alacsony, akkor az óvodába való beíratás elnapolható. 2. Az óvodalátogatás feltételei A gyermekek általában 8,00 órakor érkeznek és 15,00 óra után távoznak szülői kísérettel. Ha a gyermek csak pár órát tartózkodik az óvodában, akkor az óvodalátogatás feltételeit a szülő az óvónővel egyezteti. Ha a gyermek egészségi állapota nem megfelelő, akkor az óvónő elutasíthatja a gyermek átvételét. A gyermek hiányzását és az étkezésről való kijelentését a szülők megtehetik reggel 8,00 óráig telefonon, vagy írásban az öltözőben. Ha a kijelentés elmarad, akkor az egész napi kosztpénzt ki kell fizetni. Ha a gyermek hiányzik, akkor a szülő legkésőbb 14 nap után köteles bejelenteni a hiányzás okát és előrelátható időtartamát. Ha a hiányzás 30 napnál tovább tart, akkor megszakítható az óvodalátogatás. Ha a gyermek újra óvodába lép, akkor a szülő köteles igazolni a fertőzésmentes környezetet. Ha a szülő 14 napon belül nem jelenti be gyermeke hiányzásának okát, vagy ismételten megsérti az iskolai rendszabályokat, akkor az óvoda vezetősége javaslatot tehet a gyermek óvodalátogatásának befejezésére. Az intézmény anyagi támogatása Az óvoda anyagi támogatása az iskolaügy által kibocsátott az óvodákról szóló 14 4 bekezdése alapján történik. A támogatás havi díja 7. A szülő ezt a díjat köteles befizetni minden hónap 10-ig. A törvény alapján / 14 ods. 4 vyhlášky MŠ a V SR č 353/1994 Z.z. v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 81/1997 a 540/2004 Z.z. o predškolských zariadeniach/ nem fizeti a támogatást aki : - Egészségügyi intézmény melletti óvodába jár - Ha állami gondozásban van

4 - Ha a gyermek több mint 30 napig hiányzik az óvodából kórházi kezelés miatt és a szülő ezt orvosi igazolással támasztja alá - Ha a gyermek több mint 30 napig hiányzik egészségügyi okokból az óvodából és a szülő orvosi igazolással igazolja a hiányzást - Ha az intézmény zárva tart, akkor csak a nyitvartartás idejére eső anyagi támogatást fizeti. - Ha más fizeti a szülők helyett a támogatást. - Ha szülő hivatalos igazolásokkal igazolja az anyagi rászorultságát /hmotná núdza / - Ha a gyermek iskolaköteles - Ha kifizették a helypénzt,és a gyermek a felsorolt okokból nem jár óvodába, akkor a kifizetett összeg átíródik a kövatkező hónapra. - Az említett támogatáson kívül a szülő köteles a hónap 15-ig kifizetni a gyermek étkeztetési csekkjét./ - Ha az étkeztetési csekket nem fizetik ki, akkor figyelmeztetjük a szülőket, és többszöri figyelmeztetés után az igazgatóság dönt a gyermek jövőbeni óvodalátogatásáról. Az óvoda belső rendje: 1. A csoportok összetétele Alapiskola és óvoda I.o. - napocskák csoportja II.o.- mocorgók csoportja 2,5-5 évesek 5-6 évesek 2. A gyermekek érkezése, távozása, az osztályok működése I. osztály 7,30-tól 15,30-ig II. osztály 6,30-tól - 16,30-ig 6,30-tól 7,30-ig a gyerekek a II. osztályban gyülekeznek. 7,30-tól kezdődik az oktatás minden osztályban. 15,30-tól a gyerekek újra a II. osztályban vannak hazamenetelig. Külön kérésre a szülők részt vehetnek az oktató-nevelő munkákban. Nevelési tanácsokat, javaslatokat is adunk a szülők részére ha kívánják. Munkánkról folyamatosan információkat nyújtunk a faliújságon és szóban. A felmerülő problémákat naponta megbeszéljük a szülőkkel. A szülők rendelkezésére áll a panaszkönyv. 3. A gyermekek érkezése, távozása Az óvónő felel a gyermekekért a szülőtől való átvételtől mindaddig, amíg a szülő, vagy az általa írásban felhatalmazott személy nem jön értük. A gyermeket átveheti írásban felhatalmazott kiskorú testvére is ha elmúlt 10 éves. 4. Öltözködés Minden gyermeknek jellel ellátott öltözőszekrénye van. Önállón rakodnak bele, így megtanulják az önállóság, önkiszolgálás alapjait. A rendért a pedagógusok, a tisztaságért és az öltöző bezárásáért a takarító néni felel.

5 5. A mosdó használata Az osztályoknak közös mosdójuk van. Minden gyereknek van saját törülközője, fésűje, pohara, fogkeféje. A tisztaságért a takarító néni felel. A gyerekek csak felügyelettel tartózkodhatnak a mosdóban, biztonságukért a pedagógus felel. 6. Az étkezési rend A gyermekek étkeztetése az iskola étkezdéjében történik. 11,30-tól 12,15-ig Az étel minőségéért, mennyiségéért, a tisztaságért, a kulturált terítésért a konyhafőnök felel. Ő biztosítja a gyerekek létszámának beírását, a megfelelő folyadékbevitel betartását. Az asztalok tisztaságáért a szakácsnők, a talaj tisztaságáért a takarítónők felelnek. Étkezés közben a gyerekek elsajátítják a helyes táplálkozás alapelveit, az evőeszközök helyes használatát és az étkezés közbeni viselkedés alapjait. Önállóságra, önkiszolgálásra szoktatjuk őket mikor összerakodnak az ebéd után. Kínáljuk őket az étellel, kívánság szerint megetetjük, de nem kénszerítjük az evésre. 7. Kinntartózkodás A kinttartózkodás ideje alatt a pedagógus felel a gyerekek biztonságáért. Bjztosítja számukra a megfelelő játéklehetőséget, az idejük hasznos, célzott kihasználását. A szülők biztosítják az időjáráshoz való öltözéket. 8. Pihenőidő A délutáni pihenő ideje alatt biztosítjuk a redszeres szellőztetést a gyermekek egészségét figyelembe véve. A gyerekek nem maradhatnak felügyelet nélkül. Ha a gyerekek nem igénylik a pihenőt, akkor lerövidítjük a pihenő hosszát. 9. A megfelelő folyadékbevitel biztosítása A folyadékbevitel biztosítására minden osztályba beszereztünk vizes kancsókat, és minden gyermek részére porcelán poharakat. A poharak tisztítását a takarítónők végzik naponta. Télen víz helyett meleg teát készítünk a gyerekeknek A kinttartózkodás ideje alatt friss vizet biztosítunk a gyerekeknek. A vizet zárt edényben tároljuk. Műanyag poharakat használunk, amit használat után megsemmisítünk. 10. A fertőző betegségek terjedése elleni intézkedések - Csak egészséges gyermekeket veszünk be az óvodába. Felelős minden óvónő. - Az óvodába lépés előtt orvosi igazolást kérünk a gyermekek egészségi állapotáról. - Ha a gyermek több mint 5 napot hiányzik, akkor a szülő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni a gyermek egészségi állapotáról. Felelős minden óvónő.

6 - Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, akkor orvosi igazolást kérünk. Felelős minden óvónő. - A gyermek reggeli átvételekor ellenőrizzük a gyermekek egészségi állapotát amit a reggeli filterbe jegyzünk be. - Betartjuk az egészségügyi előírásokat. - Betarjuk a személyi higiéna alapszabályait. 11. A gyermekek egészségi állapotának és biztonságának védelme - A gyermekek egészségi állapotának és biztonságának védelmében a minésztérium által kibocsátott 7 308/2009-es törvények alapján járunk el. A higiéniai előírások betartásáért, a gyerekek egészségének védelméért a takarítónők felelősek. A takarítónők kivételes esetekben felelősek lehetnek a gyermekek biztonságáért is. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében tett intézkedések : -a gyermek óvodába lépésekor orvosi igazolást kérünk -szükség szerint kapcsolatba lépünk a gyermekorvossal -naponta mozgásos, relaxációs gyakorlatokat végzünk -naponta fogat mosunk -következetesen betarjuk a kinttartózkodás időtartamát -folyadékot biztosítunk minden tevékenység során -a pihenő ideje alatt aromalámpákat használunk -havonta fertőtlenítjük a játékokat -igyekszünk megszüntetni a száraz levegőt Az előírások részletes leírása az évi tervben található. A gyermekek és a szülők jogai és kötelességei: Az óvodai nevelés és oktatás a humánus alapelveken történik. Figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, igényeit, jogait. A gyermeknek joga van : - - Identitásának megőrzésére. - Nézeteinek szabad kifejezésére, figyelembevételére a gyermeket közvetlenül és közvetetten érintő dolgokban. - Nézeteinek kifejezésére, információk szerzésére, elfogadni és továbbadni gondolataikat, információikat függetlenül a gondolkodás határaitól, a valóságtól. - Találkozni más gyerekekkel saját tetszésük szerint és csoportokat alkotni. - Megőrizni saját, családja és otthona sértetlenségét; tisztességének és jóhírének megőrzését, - Szabadidőre, pihenésre, kulturális tevékenységekre; szabad játékra, szabad kulturális és művészeti életre - Speciális nevelési igényeinek kielégítésére, egyéni bánásmódra. - Védelemre a kegyetlen bánásmód, büntetés, kizsákmányolás, kihasználás ellen. A gyermekek alapvető jogai : - egyenlő hozzáférés a tanuláshoz

7 - a helypénz állam általi kifizetése az iskola megkezdése előtt egy évvel - anyanyelvi oktatás, nevelés - egyéni bánásmód, ami figyelembe veszi a gyermekek képességeit, lehetőségeit, egészségügyi állapotát. - vallás, világnézet, nemzetiségi, etnikai hovatartozásának tiszteletben tartása - az oktatás és nevelés nyugodt, higiénikus és biztonságos helyére - az oktatás, nevelés korhoz, egészséghez és szükségletekhez való igazítására - személyének tiszteletben tartására, pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak elleni védelemre - szabad idejének eltöltésére - az egyéni gondoskodást igénylő gyermekeknek joguk van az egyéni igényeiket kielégítő oktató, nevelő munkára, feltételek biztosítására, amik ezt a munkát elősegítik. A gyermek köteles : - Viselkedésével nem korlátozni, hátráltatni az oktató, nevelő munkát - Betartani az iskolai rendszabályokat - Védeni az óvoda tulajdonát. - Úgy viselkedni, hogy ne veszélyeztesse saját és környezete biztonságát, egészségét - Tiszteletben tartani a többieket, felnőtteket és gyermekeket egyaránt - Betartani az óvoda alkalmazottai által kialakított szabályokat, amelyek megegyeznek a törvényekkel - Rendszeresen részt venni az oktató-, nevelő munkában A gyermek tövényes képviselőjének jogai és kötelességei : A gyermek tövényes képviselőjének jogai : - A szülőnek joga van kiválasztani gyermeke számára a megfelelő nevelési intézményt. - Megismerkedni az iskolai rendszabályokkal - Megismerkedni az óvoda nevelési programjával. - Személyéhez kapcsolódó információk szerzéséhez - Információkat kapni a gyermek előmeneteléről, eredményeiről - Joga van nevelési tanácsadásra és konzultációra a gyermek oktatásával, nevelésével kapcsolatban. - Részt venni az oktató-, nevelő munkában előzetes megegyezés alapján. - Ötleteivel gazdagítani az óvodai nevelő munkát. - Véleményt nyilvánítani az óvoda oktatási progjamjáról Bekapcsolódni az óvoda rendezvényeibe, képviselni a gyermekek érdekeit, szüségleteit. - Információkat szerezni az óvoda által szervezett akciókról, rendezvényekről A gyermek törvényes képviselőjének kötelességei : - Biztosítani a gyermek óvodalátogatását. - Betartani az óvoda belső szabályait - A gyermeket 8,30 - ig óvodába hozni - Úgy intézni a gyermek óvodába érkezését, hogy az ne zavarja meg a többi gyermek tevékenségeit. - A gyermeket csak egészséges állapotban hozni óvodába, hogy ne veszélyeztesse társai egészségét.

8 - Ha a gyermek több mint 5 napot hiányzik,akkor a szülő köteles nyilatkozatot tenni írásban a gyermek egészségi állapotáról. - Figyelembe venni a gyermek szociális, kulturáli hátterét, kielégíteni speciális igényeit. - Személyesen átadni a gyermeket az óvónőnek, információkat nyújtani a gyermekekről szükség esetén. - Informálni az óvodát a gyermek egészségi állapotáról, egészségügyi gondjairól ami befolyásolja az oktató-, nevelő munkát - Informálni az óvodát a gyermekkel kapcsolatos adatok megváltozásáról / lakhely megváltozása, telefonszám megv. stb./ - Értesíteni az óvodát a gyermek hiányzásáról és a hiányzás várható időtartamáról. - Értesíteni az óvodát, ha a gyermek fertőző betegségben szenved/tetvek, bárányhimlő, pneumokokkusz, meningokokkusz.../ - Betegség után orvosi igazolást hozni. - 16,30-ig átvenni a gyermeket az óvónőktől A közös és személyi vagyon védelme Az óvoda bejárata biztonsági ajtóval és riasztóval van ellátva. Az ajtókat a gyermekek megérkezése után 9 óra körül bezárjuk. Felelős az óvoda minden alkalmazottja. Az óvoda épületében idegen személy óvodai alkalmazott kísérete nélkül nem tartózkodhat. A didaktikus eszközöket jól elzárható helyre rakjuk. Az egyes alkalmazottak a rájuk bízott eszközökért felelősek. A személyes tárgyakat zárt szekrényekben tartjuk. Az óvoda nyitvatartásának végén a takarítónök ellenőrzik az ajtók, ablakok bezárását, a riasztó bekapcsolását. A drogok elleni harc 1. Ismertetjük a gyermekekkel a drogok káros hatásait. 2. Figyelmeztetjük őket,hogy ne álljanak szóba idegenekkel, és ne gogadjanak el ajándékot idegentől. 3. Egészséges életmódra neveljük a gyerekeket. 4. Rendelkezésükre bocsátunk minden gyermekirodalmat a káros anyagokról a drogozás vezélyeiről. 5. Az egész épületben betiltottuk a dohányzást. 6. Idegeneket nem engedünk be az óvodába, így próbáljuk meg kiiktatni az idegen hatásokat. 7. Az óvónők részt vesznek a témával kapcsolatos minden iskolázáson. 8. Ha felmerül a droghasználat jelenléte, azonnal értesítjük az igazgatóságot, akik megteszik a szükséges intézkedéseket. Farkasd, Kőrös Emese óv.ig.hely.

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

CSEMETE ÓVODA HÁZIREND

CSEMETE ÓVODA HÁZIREND CSEMETE ÓVODA HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 HÁZIREND 2013. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 1 1. Általános információk A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA

HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Delfin Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz a felelősségünk gyermeke nevelése során. Ahhoz, hogy együttműködésünk eredményes

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. OM azonosító: 201969 Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com Intézményvezető: Sinka Edit SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:.

Részletesebben

Magyar Tannyelvű Alapiskola Lakszakállas. Az iskola rendtartása

Magyar Tannyelvű Alapiskola Lakszakállas. Az iskola rendtartása Magyar Tannyelvű Alapiskola Lakszakállas Az iskola rendtartása Az iskola rendtartás feladata a feladatok ésszerű elosztása, a munkaidő megfelelő kihasználása és az iskolai és munkabalesetek megelőzése.

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A Nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ÓVODÁJA HÁZIREND 2013.

A DEBRECENI EGYETEM ÓVODÁJA HÁZIREND 2013. A DEBRECENI EGYETEM ÓVODÁJA HÁZIREND 2013. HÁZIREND I. Bevezető... 3 II. Általános tudnivalók... 3 2.1 A házirend hatálya... 3 2.2 Az óvoda törvényben meghatározott feladatai... 3 2.3 A gyermek jogai és

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény fenntartója: Budapest főváros IX. kerület Ferencváros

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujov@enternet.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujov@enternet. KISÚJSZÁLLÁS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujov@enternet.hu HÁZIREND 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szakáldi Manócskák Óvoda 3596. Szakáld, Kossuth utca 1.sz. HÁZIREND

Szakáldi Manócskák Óvoda 3596. Szakáld, Kossuth utca 1.sz. HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a SZAKÁLDI MANÓCSKÁK ÓVODA-ban! Az elkövetkező 3-4 évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014.

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014. HÁZIRENDJE 2014. 1 Kedves Szülők! Sok szeretettel köszöntünk Benneteket a Hajnalcsillag Óvodában! Köszönjük szépen a bizalmatokat, amellyel megtiszteltetek minket, hogy az elkövetkező években közös felelősséggel

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók 1. Általános tudnivalók Az óvoda neve: Oroszlány Város Óvodái Címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát út. 67. Telefon/ fax: 34/360 482 OM azonosítója: 031688 Az óvoda fenntartója: Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

HÁZIREND. Az Intézmény adatai:

HÁZIREND. Az Intézmény adatai: HÁZIREND Az Óvodai Házirendet a 2011. évi CXC. A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. pont. 5 (1) bekezdése szabályozza. A házirend az óvodai faliújságon és az

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. szeptember 1-től Verziószám: 1/2014

Részletesebben

Kedves Szülők és Munkatársak!

Kedves Szülők és Munkatársak! H Á Z I R E N D Kedves Szülők és Munkatársak! Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodáinkban derűs, harmonikus és családias légkörben nevelkedjenek, mindehhez nélkülözhetetlen a családok és az óvoda mindennapi

Részletesebben

Kedves Szülők és Munkatársak!

Kedves Szülők és Munkatársak! H Á Z I R E N D Kedves Szülők és Munkatársak! Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodáinkban derűs, harmonikus és családias légkörben nevelkedjenek, mindehhez nélkülözhetetlen a családok és az óvoda mindennapi

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HÁZIREND Készítette: Sziklásiné

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben