Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat"

Átírás

1 Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger július 17.

2 HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában a nevelési oktatási munka a helyi pedagógiai program szerint folyik, melyet a nevelőtestület fogadott el, és a fenntartó hagyott jóvá. Az ebben foglaltak betartása valamennyi munkatárs számára kötelező. Þ A gyerekek személyiségjogát minden körülmények között tiszteletben kell tartani! Þ Az óvodáskorú gyermek kiszolgáltatottságával visszaélni sem lelkileg, sem fizikailag nem lehet. Þ Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, melyet más személy (másik gyerek, szülő, nevelő) akar elkövetni a gyerekkel szemben. Þ A gyermeket csoportjától, társaitól fegyelmezési szándékkal nem lehet elkülöníteni (öltöző, iroda) vagy másik csoportba átadni. Þ Helytelen a közvetlen, illetve közvetett megkülönböztetés, különbségtétel, kizárás, korlátozás. De épp ilyen helytelen a pozitív irányú megkülönböztetés, a túlzott kedvezés is. Nem szabad: A gyermekekre ételt ráerőltetni, vagy azt büntetésből tőlük megvonni, A gyermekeket a levegőztetésből kihagyni, Testi fenyítést alkalmazni Balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Baleset, bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatok betartása kötelező. 2

3 I. Általános információk az óvodáról: HÁZIREND szülők részére Az óvoda neve: Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Székhelye: 4765 Csenger, Ady Endre út Telephelye: 4765 Csenger, Honvéd út Csenger, Riskó Ignác út 1. Az ÁMK igazgatója: Az óvoda vezetője: Kazamér Tibor Katona Gyuláné Az óvoda nyitva tartása: Hétköznapokon de tól du ig. A nevelési év meghatározása: Szeptember 1-től - augusztus 3l-ig. Az oktatási év meghatározása: Szeptember 15- től június 15-ig. A téli, nyári zárás időpontja: Ha a szülők nem igénylik két ünnep Karácsony és Új Év között. Nyári zárás ütemezés szerint karbantartás céljából 1 hónap. A zárás ideje alatt a szülő gondoskodjon a gyermeke elhelyezéséről. Indokolt esetben a nyitva tartó óvoda két hétig fogadja az óvodai ellátást igénylő gyermekeket. Az oktatás nélküli napok tervezett ideje: november-március április hónapban egy-egy nap. Az oktatás nélküli napokon szervezett ügyelet rendje: Az ügyeletet a gondozónők és a dajkák együttesen látják el. Ha az óvodai ellátást igénylők száma 10 fő alatti, akkor az óvodavezető zárást rendelhet el, így a szülő kötelessége gyermeke elhelyezéséről gondoskodni. A napi nyitva tartás: A gyermekek maximális óvodában tartózkodásának rendje. (ajánlás): A Közoktatási tv. 24 (4). A gyermekek naponta 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhatnak az óvodába. II. A gyermek az óvodába: 1. Gyermekek jogai (Közoktatási tv. 10 ) Þ A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkeztetés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. Þ A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 3

4 Þ A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön. Þ Nemzeti, illetve vagy etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (több szülő együttes kérése alapján). Þ Vallási, világnézeti, nemzeti önazonosságát tiszteletben kell tartani. Þ A gyermekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozáson való részvételét. Þ A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja,de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Þ Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. Þ A gyerek az intézmény eszközeit (játékok, foglakozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. Þ Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 2. A gyermek ruházata az óvodában: Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. Szükséges átöltöztetéshez tartalék ruha. Legyen az óvodásnak tornafelszerelése, váltócipője, udvari öltözéke. Jó, ha a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel lássák el, és az öltözőbe helyezik el. (polcon, vállfán, zsákba) 3. A gyermekek étkezése az óvodába: A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 48 órán át megőrizni.((ántsz) születésnap, névnapi kínálás alkalmával is. Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csokoládé, túró rúdi, banán) fogyaszt, nassol. Az étkezések időpontjai: - Folyamatos tízórai : óra között - Ebéd : óra között - Uzsonna : óra között Célszerű a nagyon korán érkező gyermeket otthon reggeliztetni. A kulturált étkezési szokások megismertetésére és elsajátítására törekszünk az óvodában, ezért kérjük a szülőket otthon is mélyítsék e szokásokat. 4. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! 4

5 Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Az oktatási év alatt háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek. III. Egyéb szabályok: 1. A tanköteles ötéves gyermek óvodába járásának szabálya: Közoktatási tv. 6 (2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napján betölti, megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha szülő nem biztosítja a gyermeke óvodába járását, a vezető óvónő jelentést tesz az önkormányzat jegyzőjének mulasztásáról. A jegyző hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételt, ha szülő nem tesz eleget kötelességének. Az óvodai nevelés alóli felmentést orvosi szakvélemény alapján az óvodavezető adhat. Három napot meghaladó hiányzást, betegség esetén orvosi igazolás szükséges. 2. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: A gyermek jogszabályokban meghatározottnál többet van távol az óvodai foglalkozásokról. (1 hét) A szülő gyermek étkezési térítési díját nem fizette be többszöri felszólítás ellenére sem. 3. A gyermek igénybe veheti az óvodai ellátást, amikor: Harmadik életévét betöltötte és szobatiszta, Teljesen egészséges A szülő az étkezési, térítési díjat befizette. 4. A gyerekek érkezésének távozásának rendje: A gyereket az óvodába érkezéskor a szülő mindig személyesen adja át a az óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen okból nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelőséget nem vállalhat érte. Lehetőség van arra, hogy az óvodához közel lakó nagycsoportos gyermek szülei az önállóságra nevelés céljából egyedül kívánja járatni gyermekét óvodába írásbeli kérelemmel, forduljon az óvodavezetőhöz. Válófélben lévő, vagy elvált szülők esetén kérjük, nyilatkozzon írásban a gyermek neveléséről tartásáról gondoskodó szülő arról mely személyek, vihetik el a gyermeket az óvodából. Amennyiben azt tapasztalja az óvónő adott esetben, hogy a gyermekért jövő személy ittas állapotban van megtagadhatja a gyermek átadását, az óvónő kötelessége a gyermekhez legközelebb álló személyt értesíteni. 5

6 5. A gyerekek csoportjának meghatározása: Óvodáinkban nevelőtestületünk a helyi adottságokat és a pedagógiai szakmai irányelvek útmutatásait követve a szülői munkaközösség egyetértésével vegyes életkorú csoportok szervezését tartja indokoltnak. Az azonos csoportba járó, de eltérő életkorú gyermekek arányos elosztás szerint kerülnek a csoportokban, melyek a csoporthoz tartozó két óvónő és egy dajka irányítása alatt áll. Sajátos nevelést igénylő gyermek számára lehetőség szerint biztosítjuk az általános iskola szakszolgálatával együttműködve differenciált fejlesztést. IV. Szülők az óvodában: 1. A szülő joga, hogy: Megismerje a nevelési-oktatási intézménynevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, érdemi tájékoztatást, gyermekneveléséhez, tanácsokat, segítséget kapjon. Az intézményvezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozáson. Szülői szervezet munkájában tevékenyen közreműködhessen. Szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, ahol a szülője dolgozik a felvételről az óvodavezető, dönt. Kötelező felvételt az óvoda nem tagadhatja meg: - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét és hátrányos helyzetű. - ha gyermek a gyermekvédelméről és gyámügyi igazgatóságáról szóló 41.. szerint jogosult a napközbeni ellátásra. - ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 2. A szülő kötelessége: a) különösen, hogy gondoskodjon gyermeke testi értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. b) Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének, vagy képzési kötelezettségének teljesítését. Ktv. 24. (3). értelmében, abban az évben, amelyikben betölti az ötödik életévét a gyermek, a nevelési év első napjától ( től óvodakötelessé válik). c) Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle várható módon segítse gyermeke fejlődésének folyamatát. d) Rendszeresen kapcsolatot tartson gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. e) Elősegítse gyermekének közösségébe történő beilleszkedését az óvoda rendjének 6

7 a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. f.) Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. Az óvodapedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a gyerekkel összefüggő tevékenység során a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. V. Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, wc- nek udvarának) a szülők által használatának rendje: Kérjük a szülőket: - Utcai cipővel ne lépjenek be a csoportszobába, - Az óvodakörnyezetének tisztántartásának megőrzésére törekedjenek, gyermekeiket is erre neveljék, - Csoportjukat a gyermeke öltözője felől közelítsék meg. - Tilos az épületen belüli élelmezési folyosón történő átjárás. - Az óvoda területén ne dohányozzanak, - Az intézmény mellékhelyiségeit a fertőzésveszély elkerülése csak a gyermekek, és az óvoda dolgozói használhatják. - Az óvoda konyhájában csak az egészségügyi kiskönyvvel ellátott dolgozó tartózkodhat védőruhában VI. Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje: Étkezési térítési díjak befizetése (módja, ideje): csekken, az OTP-ben. Hiányzás bejelentése és az étkezés lemondása: minden nap 9 óráig, bejelentés 48 óra múlva lép életbe, s a következő befizetéskor kerül jóváírásra. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésre nem tarthat igényt. 7

8 Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Csenger július 17. 8

9 A házirend célja: meghatározza az intézmény belső rendjét, tájékoztatást ad az alapvető szabályokról, melynek betartása a dolgozókra és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű. Az intézményi jogviszony keletkezése: Az intézménybe történő felvétel önkéntes a szülő, a törvényes képviselő írásos kérelmére történik a gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával: a körzeti védőnő a háziorvos, házi gyermekorvos szakértői és rehabilitációs bizottság szociális és családgondozó a gyermekjóléti szolgálat a gyámhatóság és kezdeményezheti a kérelem benyújtása után az felvételről az - ellátott nyilvántartásba vétele után az intézményvezetője dönt a kérelemhez mellékelni kell a szülő munkáltatói igazolását, valamint a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható felvételkor az intézményvezetője tájékoztatást ad az intézményi ellátás tartalmáról, ismerteti az intézmény házirendjét és szakmai programját Az intézményi jogviszony megszűnése: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte a szülő saját kérésére ha a szülő a házirend szabályai ellen súlyosan vét ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. Az intézmény az ellátás megszűnéséről írásban értesíti a szülőt, vagy a törvényes képviselőt. Ha az érintett a megszűnéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény igazgatójához, illetve fenntartójához fordulhat. Az intézmény nyitvatartási rendje: Munkanapokon (hétfőtől péntekig) óráig Nyári hónapban 4 hét zárás. Nagytakarítás, karbantartás, céljából. Két ünnep között zárás a fenntartó engedélyével. Az intézmény által biztosított szolgáltatások köre: IV/1. Napi négyszeri étkezés amennyiben az ellátott egészségi állapota indokolja, orvosi előírásoknak megfelelő speciális étkezés biztosítása: 9

10 Az étkezések rendje: reggeli óráig tízórai: (rostos gyümölcslé) órakor ebéd: óráig uzsonna: óráig IV/2 A bölcsőde az alapfeladat ellátása mellett ha az alapfeladatot nem veszélyezteti térítési díj ellenében külön szolgáltatásként: a., időszakos gyermekfelügyeletet b., játszócsoportot működtethet Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátást nyújt a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein. A játszócsoportban szakképzett gondozónő segítségével a gyermek és szülő (gondozó) számára együttes játéklehetőséget biztosít. IV.3. Egészségügyi ellátás Az ellátottak rendszeres orvosi felügyeletét az intézménnyel vállalkozási szerződéses jogviszonyban álló gyermekgyógyász szakorvos látja el, napi 2 órában. Szakorvosi ellátás biztosítása beutalás szerint történik. Beteg, lázas gyermek ellátását az intézmény nem vállalja, a napközben történt megbetegedés, láz esetén a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót, akinek kötelessége, hogy a gyermek mielőbbi hazaviteléről illetve, orvosi ellátásáról gondoskodjon. A bölcsőde orvos javaslatait betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan mindenkinek be kell tartani. A térítési díj fizetésének rendje: Az intézményben nyújtott étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét az intézményt fenntartó csengeri Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg. Ha a bölcsődei ellátást a gyermek, betegség, vagy más ok miatt nem veszi igénybe, azt az előző napon vagy adott napon 8 óráig jeleznie kell az intézmény vezetőjénél. A bejelentés elmulasztása esetén a térítési díjat meg kell fizetni. A térítési díj felülvizsgálata évente történik. A térítési díjat a tárgyhónap 10. napjáig kell befizetni az OTP fiókba. A személyi térítési díj fizetésének adott hónapban történő elmaradását, az intézmény nyilvántartja és az intézményvezető a szülőt, vagy a hozzátartozót írásban felszólítja a kötelező tartozás 15 napon belüli megfizetésre. 10

11 Együttélési szabályok, magatartási normák, a szülők, ill. gondozók egymás és az intézmény más dolgozóival kapcsolatos viszonyaiban. Az intézmény valamennyi dolgozójának és az ellátottak szüleinek, gondozóinak egymáshoz való viszonya a kölcsönös tiszteletre, megértésre, toleranciára együttműködésre, udvariasságra épül. A szülők, gondozók kötelesek egymással szemben udvariasan, tisztelettudóan viselkedni, az intézmény dolgozóinak kérését betartani. Az intézmény dolgozói a bölcsődei gondozás-nevelés során kötelesek figyelembe venni az ellátott gyermekek életkorát és egészségi állapotát. Az intézmény területén csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad dohányozni! A szülő, gondozó köteles a szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásból eredő biztosítónál nem érvényesíthető kárt megtéríteni. A behozott értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa megbízott személy viheti el. Az intézmény a szülővel történő beszoktatáson túl, a gondozónő szülő napi találkozásaira, az üzenetfüzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, a bölcsőde életébe való betekintésre is lehetőséget biztosít. Panaszjog gyakorlásának módja: Az intézményi ellátással kapcsolatosan felmerülő problémákkal a szülők (gondozók) vagy képviselőjük az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. Amennyiben problémájuk megoldására nem történik intézkedés, abban az esetben írásban az intézmény igazgatójához, illetve a fenntartó Önkormányzat illetékes szervéhez fordulhat. Ha a panasz az előzőek szerint megnyugtató módon nem rendeződött a szülő (gondozó) az intézményben működő Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat. Az Érdekképviseleti Fórum jár el az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos sérelem, a személyiségi jogokat érintő sérelem miatt, illetve azokban az esetekben amikor a bölcsőde dolgozói szakmai titoktartási, valamint vagyonvédelmi kötelezettségüket megszegték. Amennyiben a panasszal kapcsolatban azonnali intézkedés nem lehetséges a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. Ha a panaszos a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálásra jogosult határidőn belül nem intézkedett panaszával az intézményt fenntartó önkormányzathoz fordulhat. Az Érdekképviseleti Fórum hivatott az ellátottak érdekeinek védelmét ellátni. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt írásban az intézmény igazgatójának lehet benyújtani, aki azt köteles késedelem nélkül a Fórum elnökéhez továbbítani. A szóban előterjesztett panaszról az intézmény igazgatója jegyzőkönyvet vesz fel, és az előzőek szerint továbbítja a Fórum elnökéhez. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az elnök hívja össze és az ülésre írásban a panaszost is meghívja. Az érdekképviseleti Fórum a panaszt megvizsgálja és arról 15 napon belül határoz, döntéséről a panaszost írásban tájékozatja. A Fórum ülésein tanácskozási joggal részt vehet az intézmény igazgatója. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: választás alapján az intézményi ellátást igénybevevők részéről 2 fő szülő, választás alapján az intézmény dolgozóinak 11

12 képviseletében 1 fő kijelölés alapján az intézmény fenntartó szervezet képviseletében 1 fő. Az Érdekképviseleti Fórumban nem kerülhetnek kisebbségbe az intézmény képviselői. A megválasztottak írásban nyilatkoznak, tisztségük elfogadásáról. A Fórum elnökét a tagok titkos szavazással maguk közül választják. Az elnöki tisztet csak az ellátottak képviselője (szülő, gondozó) töltheti be. Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni (a jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: az eljáró szerv megnevezését, készítésének helyét, idejét, a meghallgatott személyek adatait, lakcímét, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat, végül a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását) melynek egy-egy példányát az érintettnek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének meg kell küldeni. Záró rendelkezések: Az intézmény házirendje a képviselőtestület jóváhagyása után érvényes. A házirend betartása mindenkire nézve kötelező. Gondoskodni kell arról, hogy a szülők (gondozók) az intézmény dolgozói megismerjék, és folyamatosan hozzáférjenek. 12

13 Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Csenger július

14 A házirend célja: meghatározza az intézmény belső rendjét, tájékoztatást ad az alapvető szabályokról, melynek betartása a dolgozókra és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű. Az intézményi jogviszony keletkezése: Az intézménybe történő felvétel önkéntes a szülő, a törvényes képviselő írásos kérelmére történik a gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával: a körzeti védőnő a háziorvos, házi gyermekorvos szakértői és rehabilitációs bizottság szociális és családgondozó a gyermekjóléti szolgálat a gyámhatóság és kezdeményezheti a kérelem benyújtása után az felvételről az - ellátott nyilvántartásba vétele után az intézményvezetője dönt a kérelemhez mellékelni kell a szülő munkáltatói igazolását, valamint a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható felvételkor az intézményvezetője tájékoztatást ad az intézményi ellátás tartalmáról, ismerteti az intézmény házirendjét és szakmai programját Az intézményi jogviszony megszűnése: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte a szülő saját kérésére ha a szülő a házirend szabályai ellen súlyosan vét ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. Az intézmény az ellátás megszűnéséről írásban értesíti a szülőt, vagy a törvényes képviselőt. Ha az érintett a megszűnéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény igazgatójához, illetve fenntartójához fordulhat. Az intézmény nyitvatartási rendje: Munkanapokon (hétfőtől péntekig) óráig Nyári hónapban 4 hét zárás. Nagytakarítás, karbantartás, céljából. Két ünnep között zárás a fenntartó engedélyével. Az intézmény által biztosított szolgáltatások köre: IV/1. Napi négyszeri étkezés amennyiben az ellátott egészségi állapota indokolja, orvosi előírásoknak megfelelő speciális étkezés biztosítása: 14

15 Az étkezések rendje: reggeli óráig tízórai: (rostos gyümölcslé) órakor ebéd: óráig uzsonna: óráig IV/2 A bölcsőde az alapfeladat ellátása mellett ha az alapfeladatot nem veszélyezteti térítési díj ellenében külön szolgáltatásként: a., időszakos gyermekfelügyeletet b., játszócsoportot működtethet Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátást nyújt a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein. A játszócsoportban szakképzett gondozónő segítségével a gyermek és szülő (gondozó) számára együttes játéklehetőséget biztosít. IV.3. Egészségügyi ellátás Az ellátottak rendszeres orvosi felügyeletét az intézménnyel vállalkozási szerződéses jogviszonyban álló gyermekgyógyász szakorvos látja el, napi 2 órában. Szakorvosi ellátás biztosítása beutalás szerint történik. Beteg, lázas gyermek ellátását az intézmény nem vállalja, a napközben történt megbetegedés, láz esetén a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót, akinek kötelessége, hogy a gyermek mielőbbi hazaviteléről illetve, orvosi ellátásáról gondoskodjon. A bölcsőde orvos javaslatait betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan mindenkinek be kell tartani. A térítési díj fizetésének rendje: Az intézményben nyújtott étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét az intézményt fenntartó csengeri Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg. Ha a bölcsődei ellátást a gyermek, betegség, vagy más ok miatt nem veszi igénybe, azt az előző napon vagy adott napon 8 óráig jeleznie kell az intézmény vezetőjénél. A bejelentés elmulasztása esetén a térítési díjat meg kell fizetni. A térítési díj felülvizsgálata évente történik. A térítési díjat a tárgyhónap 10. napjáig kell befizetni az OTP fiókba. A személyi térítési díj fizetésének adott hónapban történő elmaradását, az intézmény nyilvántartja és az intézményvezető a szülőt, vagy a hozzátartozót írásban felszólítja a kötelező tartozás 15 napon belüli megfizetésre. 15

16 Együttélési szabályok, magatartási normák, a szülők, ill. gondozók egymás és az intézmény más dolgozóival kapcsolatos viszonyaiban. Az intézmény valamennyi dolgozójának és az ellátottak szüleinek, gondozóinak egymáshoz való viszonya a kölcsönös tiszteletre, megértésre, toleranciára együttműködésre, udvariasságra épül. A szülők, gondozók kötelesek egymással szemben udvariasan, tisztelettudóan viselkedni, az intézmény dolgozóinak kérését betartani. Az intézmény dolgozói a bölcsődei gondozás-nevelés során kötelesek figyelembe venni az ellátott gyermekek életkorát és egészségi állapotát. Az intézmény területén csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad dohányozni! A szülő, gondozó köteles a szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásból eredő biztosítónál nem érvényesíthető kárt megtéríteni. A behozott értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa megbízott személy viheti el. Az intézmény a szülővel történő beszoktatáson túl, a gondozónő szülő napi találkozásaira, az üzenetfüzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, a bölcsőde életébe való betekintésre is lehetőséget biztosít. Panaszjog gyakorlásának módja: Az intézményi ellátással kapcsolatosan felmerülő problémákkal a szülők (gondozók) vagy képviselőjük az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. Amennyiben problémájuk megoldására nem történik intézkedés, abban az esetben írásban az intézmény igazgatójához, illetve a fenntartó Önkormányzat illetékes szervéhez fordulhat. Ha a panasz az előzőek szerint megnyugtató módon nem rendeződött a szülő (gondozó) az intézményben működő Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat. Az Érdekképviseleti Fórum jár el az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos sérelem, a személyiségi jogokat érintő sérelem miatt, illetve azokban az esetekben amikor a bölcsőde dolgozói szakmai titoktartási, valamint vagyonvédelmi kötelezettségüket megszegték. Amennyiben a panasszal kapcsolatban azonnali intézkedés nem lehetséges a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. Ha a panaszos a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálásra jogosult határidőn belül nem intézkedett panaszával az intézményt fenntartó önkormányzathoz fordulhat. Az Érdekképviseleti Fórum hivatott az ellátottak érdekeinek védelmét ellátni. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt írásban az intézmény igazgatójának lehet benyújtani, aki azt köteles késedelem nélkül a Fórum elnökéhez továbbítani. A szóban előterjesztett panaszról az intézmény igazgatója jegyzőkönyvet vesz fel, és az előzőek szerint továbbítja a Fórum elnökéhez. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az elnök hívja össze és az ülésre írásban a panaszost is meghívja. Az érdekképviseleti Fórum a panaszt megvizsgálja és arról 15 napon belül határoz, döntéséről a panaszost írásban tájékozatja. A Fórum ülésein tanácskozási joggal részt vehet az intézmény igazgatója. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: választás alapján az intézményi ellátást igénybevevők részéről 2 fő szülő, választás alapján az intézmény dolgozóinak 16

17 képviseletében 1 fő kijelölés alapján az intézmény fenntartó szervezet képviseletében 1 fő. Az Érdekképviseleti Fórumban nem kerülhetnek kisebbségbe az intézmény képviselői. A megválasztottak írásban nyilatkoznak, tisztségük elfogadásáról. A Fórum elnökét a tagok titkos szavazással maguk közül választják. Az elnöki tisztet csak az ellátottak képviselője (szülő, gondozó) töltheti be. Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni (a jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: az eljáró szerv megnevezését, készítésének helyét, idejét, a meghallgatott személyek adatait, lakcímét, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat, végül a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását) melynek egy-egy példányát az érintettnek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének meg kell küldeni. Záró rendelkezések: Az intézmény házirendje a képviselőtestület jóváhagyása után érvényes. A házirend betartása mindenkire nézve kötelező. Gondoskodni kell arról, hogy a szülők (gondozók) az intézmény dolgozói megismerjék, és folyamatosan hozzáférjenek. 17

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje

KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje Hatályos: 2010 12.01-től visszavonásig. Készítette: Katus Györgyné Kelt: 2010. 12. 01. Intézményvezető 1. A

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016.

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. Kedves szülők! Kérem, az alábbiakban fogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának 2. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE HÁZIREND CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA DEBRECEN, MESTER U. 30. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10.

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 HÁZIREND Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉBEN Házirendünk a A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a Bölcsőde Szakmai Programjával

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA,

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. / Pf:82. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujovi@baptistaoktatas.hu HÁZIREND 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIREND

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIREND HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIREND 1 TARTALOMJEGYZÉK Halásztelki Tündérkert Óvoda... 1 Házirend... 1 Bevezetés:... 4 Filozófiánk, nézeteink... 4 Célunk:... 4 A gyermekek jogai... 4 A gyermekek kötelességei:...

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013.

Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013. Szivárvány Autizmus Egyesület GEMMA Szociális Szolgáltató Központ Fejlesztő Iskola HÁZIREND Szeged 2010. 2011. 2012. 2013. 1 Név: GEMMA Szociális Szolgáltató Központ-Fejlesztő Iskola Székhelye: 6771 Szeged,

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben