ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól"

Átírás

1 3. Napirend Az étkeztetés nyersanyagköltségei és térítési díjai 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetést (óvodások, óvodai alkalmazottak és szociálisan rászorulók étkeztetése) január 1-jétől a képviselő-testület 91/2013. (IX.16.) határozata értelmében a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. (2600 Vác Rádi út 2.) a nőtincsi főzőkonyhájáról történő beszállítással kerül biztosításra. Az élelmiszer nyersanyagok piaci árának emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a térítési díjak éves felülvizsgálatára minden évben sor kerül. A közszolgáltató a fogyasztói árindex változás mértékének figyelembe vételével a mellékelt árajánlatában a jelenlegi beszerzési ár 4,7 %-os emelését kezdeményezi. A szolgáltató a kért díjemeléshez az alábbi kiegészítést tette: Megítélése szerint ez a díjemelés szükséges, ugyanakkor elfogadható is, tekintettel arra, hogy a KSH által majd kiadásra kerülő élelmiszerár infláció várhatóan ettől magasabb mérték lesz, ugyanis a évben várható élelmiszer biztonsági törvény miatt a nyersanyagköltségek akár %-kal is megnövekedhetnek Ez a jogszabályváltozás nagy mértékben sújtja a főzőkonyhákat is, és a nyersanyag előállítókat is. Az étkeztetési díjat év közben nem lenne tisztességes emelni, ugyanakkor a jelenlegi díjak 2013 jan. 1 -jétől 2014 dec. 31-ig tarthatatlanak. Kiemelendő az is, hogy az új cég (Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.) tevékenységében - a korábbi beszállító melléktevékenységével szemben Bánk község óvodai és lakossági étkezésének ellátása fő tevékenységgé lép elő, és a legjobb és szakmailag legképzettebb személyzettel, korszerűbb, minden igényt kielégítő konyhával, megbízhatóbb gépparkkal és pontosabb szolgáltatással biztosítanák az étkeztetést 2014-ben. A jelenlegi és javasolt beszállítási díj, valamint a nyersanyagnormák, és a javasolt térítési díjakat a következő táblázat tükrözi. Ft/adag Étkezési forma Nyersanyagnorma (Ft/adag) (nettó, áfa nélkül) Beszállítási díj (Ft/adag) (áfával növelt bruttó) Térítési díj (Ft/adag) (áfával növelt bruttó) Jelenlegi évre javasolt Jelenlegi évre javasolt Jelenlegi évre javasolt Óvoda (napi háromszori étkezés) Felnőtt étkezés, szociális étkezés Felnőtt: 751 Szociális: 259, 335, 410 Felnőtt: 787 Szociális: 273, 353, 432 1

2 3. Napirend Az étkeztetés nyersanyagköltségei és térítési díjai Az óvodások jogszabályi előírás alapján 1 - az étkeztetés nyersanyagköltségével azonos összegű térítési díjat fizetnek. A szállító részére fizetendő beszállítói díj (vételár, amennyiért az önkormányzat az ételt megvásárolja) nyersanyag- és rezsiköltséget tartalmaz, melynek rezsi része az óvodások esetében az önkormányzatot terheli. (Az óvodások étkeztetésénél a térítési díjban csak a nyersanyagköltség térül meg.) Ezen kívül a tálalókonyha fenntartásáról (személyi- és dologi kiadások) az önkormányzat gondoskodik, mely további költséget jelent az önkormányzat számára. Tájékoztatásként közöljük, hogy az étkező gyermekek megközelítőleg fele jogszabály alapján normatív kedvezményre (50 %-os térítési díj kedvezmény) vagy díjmentességre jogosult. A kedvezményes és díjmentes étkeztetéshez az önkormányzat állami támogatásban részesül, mely azonban ezen kiadásainkat nem kompenzálja teljesen. A szociális étkezés térítési díjának megállapítását szabályozó 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség (nyersanyag- és rezsi költség) és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni. A évi állami támogatás várható összege megegyezik a évi támogatással, vagyis a szociális étkezés ellátotti létszáma alapján Ft/fő/év. Ennek figyelembe vételével a szociálisan rászoruló étkezők részére maximálisan megállapítható térítési díj nettó (áfa nélküli) összege a következőképen alakul: Bekerülési önköltség (Ft/adag): Beszállított étel vételára (nyersanyag + beszállítói rezsi költség): 490 Ft Tálaló személyzet bér- és járulék költsége (évi Ft) 198 Ft 2 Összes számításba vett bekerülési költség: 688 Ft Ebből levonandó az állami normatíva egy napra vetített összege: Ft/fő/év /251 nap = - 220,5 Ft Maximálisan megállapítható nettó térítési díj 467,5 Ft Maximálisan megállapítható bruttó térítési díj 594 Ft Ez által az intézményi térítési díj összege: 467 Ft + áfa, azaz 594 Ft. A szociális étkezők jelenleg az önkormányzati rendelet szabályozása alapján a jövedelmük alapján 3 kategóriába sorolva fizetik térítési díjukat. a nyugdíjminimum 150%-a alatti, azaz Ft alatti jövedelemmel rendelkező ellátott nyugdíjminimum 150%-300%-a közötti, azaz Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkező ellátott nyugdíjminimum 300%-át, azaz Ft-ot meghaladó jövedelemmel rendelkező ellátott. A szociális étkezők térítési díja és az önkormányzati támogatás összegének alakulása: Jelenleg (Ft/adag) (áfával) évre javasolt (Ft/adag) (áfával) Kategória Térítési díj Önkormányzati támogatás összege Térítési díj Önkormányzati támogatás összege < mint Ft jövedelem Ft közötti jövedelem > mint Ft jövedelem A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 151. (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 2 Évi 3765 szociális étel adaggal számolva. 2

3 3. Napirend Az étkeztetés nyersanyagköltségei és térítési díjai A kimutatásból látható, hogy amennyiben a szociális étkezők térítési díja jelentősebb mértékkel nem kerül emelésre, az önkormányzati támogatás többszörösére növekszik. Javasoljuk a szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálatát. Az előterjesztett rendelet-tervezet az eddig alkalmazott jövedelem-kategóriákat megtartva javasolja a térítési díjak meghatározását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 116. (3) bekezdése alapján a szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Ez a szabály a rendelet-tervezetbe, mint a fizetendő térítési díjat maximalizáló korlát, beépítésre került. A felnőtt étkezők részére a szállítónak fizetendő teljes beszállítási költséget (nyersanyag+rezsi) és az önkormányzatot terhelő kiadásokat (személyi jellegű kiadás), valamint a piaci vendéglátói árakat figyelembe véve javasoljuk a fizetendő térítési díjat megállapítani. Előzetes hatástanulmány: A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendelet az étkeztetés nyersanyag költségének emelkedésével fenntartja a jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat. A térítési díj emelésével a társadalom rászorultabb rétegének (gyermeket nevelő családok, idős rászorulók) terhei - a szolgáltatás költségének növekedésével arányosan - nőnek, növekszik a társadalmi elvonás mértéke. - Gazdasági hatása: A Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. Kis mértékben növekszik az önkormányzat által viselt, a térítési díjban át nem hárított, étkeztetés biztosításához kapcsolódó kiadások nagysága. - Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, és tekintettel a megemelésre kerülő nyersanyag költségekre, az étkeztetés vásárlása is nagyobb kiadást jelent az önkormányzat számára. A térítési díj bevételek kis mértékben növekednek. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: Az étkeztetés nyersanyag költségének és az ellátottak által fizetendő díjnak rendeleti szintő meghatározása kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyag költséget és térítési díjat szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak maradnak érvényben. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve az étkeztetés tekintetében döntést hozni szíveskedjenek. Bánk, november 22. Tisztelettel: Ivanics András polgármester /2013. (IX.16.) Képviselő-testületi határozat 3

4 3. Napirend Az étkeztetés nyersanyagköltségei és térítési díjai Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a évi közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó 91/2013. (IX.16.) határozatát visszavonja és hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, szociális rászorulók étkeztetése) vonatkozóan január 1-jétől december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.-vel (2600 Vác, Rádi út 2., Adószám: , Cégjegyzék szám: ) vállalkozóval szerződést köt a benyújtott ajánlatnak és az előterjesztett vállalkozási szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, illetve a képviselő-testületi döntésnek megfelelő szerződés aláírására. Határidő: azonnal, évben folyamatos Felelős: polgármester 4

5 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI ) RENDELETE az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról (tervezet) Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Szt. 59. (1) és 62. (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 41. (1), 94. (2), 147. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. Nyersanyagköltség (norma) 1. (1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó, tízórai, ebéd, uzsonna ellátás élelmezési nyersanyagköltsége áfa nélkül 410 Ft. (2) Felnőtt ebéd 1 adagra jutó nyersanyagköltségének áfa nélküli összege 387 Ft. Térítési díjak 2. (1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjak: a) Óvodai ellátottak: nyersanyagköltség + áfa. b) Felnőtt étkezők 620 Ft + áfa. c) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 502 Ft + áfa, d) A szociális étkezés személyi térítési díja az 1. számú mellékletben meghatározott jövedelmi kategóriák szerint megállapított díj, de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres 1 napra számított jövedelmének 30%-a. Záró rendelkezés 3. (1) E rendelet a január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 22/2012. (XII.18.) rendelete. Bánk, november 27. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: november -én. Torma Andrea jegyző 1

6 Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzati rendeletének 1. melléklete A szociális étkezés és ebédkihordás személyi térítési díja Kategória Jövedelemkategóriák az ellátott havi átlagos jövedelme alapján Nettó (áfa nélküli) személyi térítési díj (Ft/adag) I. nyugdíjminimum 150%-át nem éri el 215 II. nyugdíjminimum 150%-át eléri, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-áig 278 III. nyugdíjminimum 300%-a felett 340 2

7 a../2013. (XI...) önkormányzati rendelet i n d okolása az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló rendelet Általános indokolás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeltet alkot. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. Részletes indokolás hoz A helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a nyersanyagnormákat, valamint a térítési díjak összegét. 3. -hoz A rendelet tekintettel arra a törvényi szabályozásra, hogy fizetési kötelezettséget növelő szabályozás esetén a hatályba lépésre legkorábban a kihirdetést követő 30 napot követően kerülhet sor - a január 1-jén lép hatályba, és az új díjtételeket meghatározó önkormányzati rendelet hatályba lépésével a korábbi díjtételeket meghatározó önkormányzati rendelet hatályát veszti. 3

8 VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft Vác Rádi út 2., Adószám: , Cégjegyzék szám: ) a továbbiakban mint szolgáltató (képviseletében: Kosztyán Attila ügyvezető igazgató) másrészről Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.), a továbbiakban mint megbízó (képviseletében: Ivanics András polgármester) között a mai napon az alábbiak szerint: 1. Szerződés Tárgya: A szolgáltató Bánk Község Önkormányzatának fenntartásában a településen működő Tolmács Bánk Óvoda Törpe Tagóvodába (2653 Bánk, Kis utca 1.) január 1 jétől az óvodás gyermekek részére, és igény esetén az intézmény dolgozói részére napi háromszori (reggeli, meleg ebéd, uzsonna), a szociális étkezők, valamint külsős felnőtt étkezők részére napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít, beszállítással történő közétkeztetés nyújtásával az e szerződésben meghatározott feltételek szerint. 2. A szolgáltatás díja, és az étkezés nyersanyagköltsége (norma): Az étkeztetés 1 napra jutó nyersanyagköltsége (nyersanyagnorma): Óvodás ellátott (tízórai,ebéd, uzsonna): 410 Ft Felnőtt ellátott (ebéd) : 387 Ft A kölcsönösen kialkudott 1 napi szolgáltatási díjak: Óvodás (napi háromszori étkezés): 525 Ft + áfa Felnőtt (meleg ebéd) 490 Ft + áfa A felek a kölcsönösen kialkudott árakkal egyetértenek, azokat elfogadják, és kijelentik, hogy azokat kizárólag közös megegyezéssel változtathatják meg, mely tekintetben a KSH által közzétett éves infláció mértéke az irányadó. Megegyezés hiányában február 1 jétől a KSH által közzétett előző évi éves infláció mértékével emelkedik a szolgáltatás díja. 3. Étel szállítási időpontok: A szolgáltató vállalja, hogy a megbízó Tolmács Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájának konyhájára az ételt a következő időpontokra leszállítja: Óvoda reggeli (tízórai): 9:00 óráig Ebéd és uzsonna együtt 12:00 óráig. Az uzsonna legkésőbb 14:30 óráig. 4. A megbízó kötelezettsége A megbízó vállalja, hogy a nevében, a Tolmács Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájának óvodavezetője által leadott megrendelés alapján a szolgáltató által megfelelő és pontos teljesítést nyújtva, a szolgáltató által kiállított számla alapján a szolgáltatás díját havonta, 8 15 napos fizetési határidővel teljesíti. A megbízó vállalja, hogy időben tájékoztatja a szolgáltatót a szolgáltatással összefüggő esetleges változásokról, létszámok alakulásáról, megrendelés idejéről stb. 5. A szolgáltató kötelezettsége A szolgáltató vállalja, hogy a megbízó nevében eljáró Tolmács Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájának óvodavezető megrendelései alapján megfelelő időben, minőségben és mennyiségben leszállítja a kiszabott és előzetesen egyeztetett ételsorokat. Az ételkészítésnél és kiszállításnál a HACCP és 1

9 ISO22000:2005 es alapelvei az irányadóak, míg a mennyiségek tekintetében a vendéglátó ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM rendelet az irányadó. Szolgáltató köteles tűrni a megbízó kezdeményezésére létrejött minőségi és mennyiségi ellenőrzéseket, valamit az esetleges ésszerű problémákat, észrevételeket köteles korrigálni. 6. Jelen szerződést felek január 1 jétől december 31 ig határozott időre kötik. A szerződés felmondási határideje 1 hónap. A szerződés kizárólag írásban mondható fel. A felek megegyeznek, hogy esetleges jogvitákat tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalás eredménytelensége esetére kikötik a Balassagyarmati Járási Bíróság illetékességét. A felek a szerződésben foglaltakkal egyetértenek, betartását magukra nézve kötelezőnek tartják, és a szerződést elolvasás és közös értelmezés alapján jóváhagyólag aláírják. A szerződés módosítására felek kölcsönös megegyezése alapján írásban kerülhet sor. Bánk, december. Bánk Község Önkormányzata Megbízó Ivanics András polgármester Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. Szolgáltató Kosztyán Attila ügyvezető igazgató 2

10 3. Napirend Határozatlan idejű közétkeztetési árajánlat. Az árajánlat 2X szállítással értendő. Bánk önkormányzat részére: Megnevezés Nyersanyag Bruttó Átadási ár Nettó Átadási Ár Bruttó ÓVÓDÁS GYERMEK NAPI 3 X ÉTKEZÉS ESETÉN 520 FT / ADAG 525 FT / ADAG 665 FT / ADAG KÜLSŐS TANÁR VENDÉG ÉTKEZÉS 492 T / ADAG 490 FT / ADAG 625 FT / ADAG Az árgarancia ig Szállítási Cím: Nőtincs, Barátság Utca 2. Kosztyán Attila ügyvezető ig Szolgáltatás emelésének mértéke: 4,7 %

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól 1. Napirend Az étkeztetés nyersanyagköltségei és térítési díjai 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 53/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi személyes

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 24 -i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben