Ö n k o r m á n y z a t i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö n k o r m á n y z a t i"

Átírás

1 LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA április 4. VI. évfolyam 1. szám Tisztelt Olvasó! Lóci Híradó címmel a hatodik évfolyam első számát adjuk közre a falu lakosainak, azzal a céllal, hogy betekintést nyerjenek az önkormányzat munkájába, tájékoztatást kapjanak a tervezett és már elvégzett feladatokról. Az utolsó szám októberében jelent meg. Ebben a számban az eltelt eseményekről kaphatnak híreket. Bízunk benne, hogy Híradónk az elmúlt években jól szolgálta a falunk lakosainak tájékoztatását ezért úgy gondoljuk, hogy ezt a továbbiakban is folytatnunk kell. Szívesen vennénk, ha a lakosság részéről is kapnánk visszajelzést munkánkról. Nagy örömünkre szolgálna, ha érkeznének olyan cikkek, vélemények javaslatok melyet közreadhatnánk lapunk hasábjain. Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok Ronga József alpolgármester Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Tisztelt Olvasó! A képviselő-testület az elmúlt időszakban az alábbi döntéseket hozta: - A nagylóci Általános Iskola alsó tagozatára és a nagylóci Óvodába járó gyermekek részére 500 Ft értékű Mikulás csomagot biztosított december 16-án megrendeztük az Idősek Napját. - Elfogadtuk az ÉMÁSZ ajánlatát és január 1-től december 31-ig 16,40 Ft/kWh villamos energia díjat kell fizetnünk. - Hozzájárultunk ahhoz, hogy az emulticoop Szociális Szövetkezet (Szécsény) térítésmentes Internet szolgáltatás kiépítése érdekében önkormányzati ingatlanokon erősítő antennát helyezzen el. - Döntöttünk abban, hogy pályázatot nyújtunk be Szociális Földprogram működtetésének évi támogatására zsákos gombatermesztésre. - A Gyermekétkeztetési Alapítvány EU Intervenciós program II. fordulója keretében pályázaton nyert élelmiszereket 171 család részére biztosítottuk. A családok tartós élelmiszert kaptak. - Elfogadtuk a Képviselő-testület évi programját és munkatervét. - Elfogadtuk a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola házirendjét, pedagógiai programját. - Elfogadtuk az Önkormányzat évi tervkoncepcióját: Tervezett feladatok (Előző évről áthúzódó és új induló ): Idősek Klubja kialakítása Utak, hidak felújítása ( vis maior támogatás) Víztározó létesítése a Lóci patak mentén Községháza felújítása (Teljes akadálymentesítés ) Fiatalok lakáshoz jutásának segítése, helyben történő letelepedésének ösztönzése kedvezményes önkormányzati telekkel is Sportpályán lévő Sportöltöző felújítása

2 Szabadtéri színpad felújítása Közösségi szálláshely kialakítása Park felújítás - Elfogadtuk az önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. - Döntöttünk arról, hogy pályázatot nyújtunk be az ár- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, árvízcsúcs csökkentő víztározó létesítésére. A pályázat benyújtásra került. - Elfogadtuk a körjegyzőség évi költségvetését, az Általános Iskola alapító okiratát, házirendben meghatározott érdekképviseleti fórum tagjainak módosítását, valamint az Óvoda intézményi minőségirányítási programját. - Döntöttünk arról, hogy az önkormányzat bérjellegű kifizetéseinek finanszírozása céljából évben havonta maximum Ft összegű munkabérhitel vehető fel. - Döntöttünk arról, hogy támogatási kérelmet nyújtunk be iskolai és utánpótlási sport infrastruktúrafejlesztése, felújítása keretén belül a Sportcsarnok felújítására. A felújítás összköltsége: Ft, támogatási igény: Ft, saját forrás: Az igényelt támogatásból a Sportcsarnoknak a belső festését, napkollektor és napelem felszerelését, bejárati lépcső burkolását szeretnénk megvalósítani.. Pályázatot nyújtunk be az Általános Iskola felújítására. A beruházás összköltsége: Ft, igényelt támogatás: Ft, saját erő: Ft. Az igényelt támogatásból az iskola fűtés korszerűsítését, festését, fal-és padlóburkoló cseréjét, napelem felszerelését szeretnénk megoldani. - Rendeletet alkottunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályairól. -Elfogadtuk az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás évi díját: Ivóvíz szolgáltatás: lakossági fogyasztók részére: 403 Ft/m 3 +ÁFA Szennyvíz-szolgáltatás: lakossági fogyasztók részére: 343 Ft/m 3 + ÁFA A vízterhelési díj 9,20 Ft/m 3. - Elfogadtuk az önkormányzati költségvetés készítésének és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet. A rendelet tartalmazza az önkormányzati költségvetés és zárszámadás szerkezetének a leírását. - Elfogadtuk az intézményi élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet március 1-jétől az alábbiak szerint módosult az intézményi térítési díj: Intézményi térítési díj Gyermekétkeztetés óvodában 260 Ft/nap Általános Iskolában - napi háromszori étkezés 340 Ft/nap - menza 230 Ft/nap Felnőtt étkeztetés Szociálisan rászorulók térítési díja: 400 Ft/nap. A szociálisan rászorultaknak étkeztetés biztosítható a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított- 21/2003.(XII.22.) számú Önkormányzati rendelet a alapján. Az ebéd házhoz szállításának díja: 90 Ft/háztartás A külső vendégétkezők térítési díja: 620 Ft/nap Idősek klubja nappali ellátás térítési díja: 375 Ft/nap/fő Házi segítségnyújtás térítési díja: térítésmentes Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja : térítésmentes 2

3 Kedvezmények Az önkormányzat az ellátást igénybevevő valamennyi gyermek részére az óvodában gyermekenként 50 Ft/fő/nap - az iskolában - háromszori diákétkezésnél 60 Ft/fő/nap - menza igénybevételénél 40 Ft/fő/nap térítési díj kedvezményt biztosít. Kivéve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (5) a-c, és (6) bekezdésében meghatározott kedvezményben részesülőket. Az Önkormányzat az alábbiak szerint biztosít térítési díj kedvezményt: szociális étkeztetésnél: - akinek a rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át ( Ft-ot) nem haladja meg : napi 110 Ft kedvezményt. - akinek a rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van (42.750, Ft) napi 60 Ft kedvezményt biztosít. az idősek klubja nappali ellátást igénybevevők részére, akinek a rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-a ( Ft) alatt van 275 Ft/nap kedvezményt biztosít. - Elfogadtuk az Önkormányzat évi költségvetését. Kiadási főössszeg: ezer Ft. A kiadási előirányzaton belül működési célú kiadást:személyi juttatásokat ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft, dologi kiadásokat: ezer Ft, működésre átadott pénzeszközöket: ezer Ft, működési hitel törlesztés: ezer Ft, a felhalmozási kiadásokat: ezer Ft összegben állapítottuk meg. A kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét ezer Ft-ban állapítottuk meg. A költségvetési hiány: ezer Ft. A hiány finanszírozására és a bevételek növelése érdekében az alábbi intézkedéseket tartottuk szükségesnek: Pályázat benyújtását az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. Bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételét. A bevételek növelése érdekében megoldások kidolgozása, pályázatok benyújtása. A kiadások csökkentése érdekében: a Sportcsarnok kihasználtságának növelését, a közfoglalkoztatás maximális kihasználását az elvégzendő feladatokhoz. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás érvényesülése minden területen (világítás, fűtés, telefondíj, vízdíj. Anyag- és tárgyi eszköz beszerzéseknél kedvezőbb beszerzési források keresése. Nyertes pályázataink, amelyekről már hivatalos értesítést kaptunk: Nagycsalomja szlovákiai testvér településünkkel közösen beadott pályázatunkra Ft támogatást ítéltek meg, melyet a két település Falunapjainak megrendezésére használhatunk fel. A Faluvédő Egyesülettel közösen benyújtott pályázatunkra -30 fő alatti ifjúsági szálláshely kialakítására - nettó Ft támogatás kaptunk. Az ifjúsági szálláshely kialakítását évben tervezzük. Péter Gábor polgármester 3

4 2011. évtől változások a közfoglalkoztatás terén! A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. A közfoglalkoztatás típusai 1. Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást a munkaügyi központ kirendeltségénél. Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek azaz Ft-ban. A pályázat pozitív elbírálását követően a Munkaügyi Központ az Önkormányzattal hatósági szerződést köt, és a kiközvetítés haladéktalanul megkezdődik. A foglalkoztató köteles a kirendeltség által közvetített bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas. Erre azért van szükség, hogy minél kevesebb munkaképes ember maradhasson egész évben passzív. 2. Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6 8 órás munkaidő): Közérdekű célok programszerű támogatása A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia. A pályázati felhívás évente két alkalommal kerül meghirdetésre kirendeltségenként, országosan kialakított elvek alapján, de a munkaerő piaci helyzetnek, és a helyi adottságoknak megfelelően eltérő prioritásokkal. Egy pályázó egy naptári évben több pályázatot is benyújthat. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, rendkívüli pályázat is meghirdethető a keret terhére. A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. A 6 órás minimálbér összege Ft. A 8 órás minimálbér összege Ft. 3. A vállalkozások közmunka támogatása A kis- és közepes vállalkozások a Munkaügyi Központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A foglalkoztatás részletes szabályairól a szécsényi Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kérhetnek az érdeklődők. 4

5 4. Országos közfoglalkoztatási programok Az országos szintű pályázatos támogatásokat éves programokra tervezik munkaidőkeretben történő foglalkoztatással. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű. Itt valósíthatók meg az egész ágazatokat érintő átfogó országos közfoglalkoztatási programok. Ez a szint fogja össze az állami tulajdonú infrastruktúra és vagyonkezelés vertikumát. Nagylócon hosszú távú közfoglalkoztatásra ez évben munkaügyi központ által e célra meghatározott keret összege Ft, melyből 13 fő foglalkoztatásra van lehetőség. Kötelező feladataink ellátásához az alábbi munkakörökbe alkalmazzuk a 13 főt: hivatalsegéd, konyhai kisegítők, temetőgondnok, könyvtáros, településőr, takarítónő, traktoros, fűnyíró, parkgondozó, ebédhordó. Rövid távú közfoglalkoztatásra megállapított évi keret összege Ft, mely a kifizetett bér és járulékok 95 %-át fedezi. Ebből a keretből az önkormányzattól bérpótló juttatásban részesülőket lehet alkalmazni a kötelezendően ellátandó feladatok ellátására. Péter Gábor polgármester január 1-jétől változtak az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályok! A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege (2011-ben Ft). Az önkormányzatnak saját forrásból a bérpótló juttatás összegének 20%-át kell biztosítania. Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát beleértve a közfoglalkoztatást is elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt. Megszűnik a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége. A bérpótló juttatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező és családjának megélhetése más módon nem biztosított és vagyona nincs. Vagyonnak minősül a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, melynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát ( Ft-ot), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát ( Ft-ot) meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik. Ebből az következik, hogy aki életvitelszerűen nem lakik a tulajdonában álló ingatlanban annak vagyonként figyelembe kell venni a tulajdoni hányad szerinti ingatlan értékét. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra. A szociális törvény módosításával az országgyűlés felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, hogy saját rendeletükben szabályozzák az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltételein túl a bérpótló juttatásra való jogosultság további feltételeit. Képviselő-testületünk is élt 5

6 ezzel a lehetőséggel és március 1-jén hatályba lépett a bérpótló juttatás egyéb feltételeit szabályozó helyi rendelet. Az új szabályok alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítása előtt vizsgálni kell a kérelmező lakókörnyezetét. Nem állapítható meg bérpótló juttatás annak a kérelmezőnek, aki az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik, a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház által megművelt udvarának és kertjének gaz- és gyommentesítéséről nem gondoskodik, valamint kertjének, udvarának rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik, a lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik. Az elmúlt hetekben az új kérelmezőknél, valamint a felülvizsgálat során több családot meglátogattunk, illetve folyamatosan vizsgáljuk a lakókörnyezetet. Nehéz időket élünk, településünkön nagyon sok családot sújt a munkanélküliség, sokan megélhetési problémákkal küzdenek. Az önkormányzat sincs jobb anyagi helyzetben pénzügyi nehézségei megnőttek. Minden családnak tudomásul kell venni azt, hogy önmaguk létfenntartásának biztosítása érdekében minden lehetőséget ki kell használni. Nagylócon az emberek mindig mezőgazdasági munkából tartották fenn magukat, művelték a saját földjüket és mellette napszámba jártak és csak a háború után mentek el a gyárakba dolgozni, és munka mellett a kertjüket is megművelték, a házuk környékét, portájukat rendben tartották. Megtermelték családjuk számára a burgonyát, zöldségféléket, sőt állataikat is az általuk termesztett takarmányból tartották el. Az elmúlt években egyre több helyen tapasztalhattuk, hogy a családi ház kertje gazos, méteres kóréval van tele, nincs megművelve még olyan szinten sem, hogy a napi főzéshez szükséges zöldségfélét előállítsák a család részére. Az elmúlt hetekben az új kérelmezőknél, valamint a felülvizsgálat során több családot meglátogattunk, illetve folyamatosan vizsgáljuk a lakókörnyezetet. Bízunk abban, hogy a szabályok módosításával a kérelmezők felismerik azt, hogy önmaguk ellátása, létfenntartása érdekében is tenniük kell valamint és nemcsak lekaszálják a kerteket, hanem be is ültetik vetőmaggal és ezzel is segítik családjuk megélhetését. Szelesné Skrabák Éva ügyintéző Tisztelt nagylóci és zsunypusztai Lakosok! Néhány gondolat a falu tisztaságáról Úgy gondolom, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy sokkal jobb élni egy tiszta, rendezett, szemétmentes környezetben. Azért, hogy ez így is legyen, a falunk minden lakosának, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tenni is kell érte. Sajnos, az ország gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy az elmúlt évekhez hasonló nagyságrendben tudjunk foglalkoztatni közmunkásokat, mert az Önkormányzat nem kap rá pénzt. Ennek következtében a lakástulajdonosok még nagyobb felelősséggel tartoznak, hogy a portájuk előtt lévő terület (járda, árok stb.) tisztán, rendben legyen tartva. 6

7 Tudjuk, hogy a faluban több szeméttárolót kellene elhelyezni, de ennek hiánya sem ment fel senkit, sem felnőttet, sem gyereket, hogy a csokoládépapírját, a műanyag zacskókat stb. az árokba, vagy a járdára dobják. Gyerekeinket már most kell megtanítani arra, hogy védjék és tartsák tisztán a környezetüket, de ez csak akkor lehet sikeres, ha mi magunk, felnőttek példát mutatunk számukra. Ha valaki a falu külterületén is tesz néha sétát, megdöbbenve tapasztalhatja, hogy elképesztően sok a lerakott, illegális szemét. (Kidobott bútorok, elhasználódott háztartási eszközök, építkezési eszközök maradványai stb.). Szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy évente van lomtalanítás, és akkor minden háztartás megszabadulhat a felesleges holmiktól anélkül, hogy tönkretenné falunk környezetét. Arról már nem is szólva, ha valakit tetten érnek az illegális szemétlerakással, az nagyon komoly büntetésre számíthat. Érthetetlen számomra ez a sok szemét a falu közterületein, amikor működik az intézményes szemétszállítás, minden héten minden háztól elszállítják a szemetet illetve az egyéb lomot pedig évenként szervezetten elszállítatjuk. Kedves Lakosok! Településünk egy gyönyörű természeti környezetben épült, büszkék lehetünk a csodálatos tájra, ami körülvesz bennünket. Ne tegyük, és ne engedjük tönkretenni! Higgyék el, túl azon, hogy egy szép környezetben jobb élni, az idelátogatók a falu lakosait azon keresztül ítélik meg, hogy milyen a környezetük. Ne hagyjuk, hogy a mi közösségünkről az a vélemény alakuljon ki, hogy igénytelen, kulturálatlan, szemetes környezetben élünk, ami bennünket is minősít. Kérek minden lakost, varázsoljuk tisztává környezetünket, a háza körül minden tulajdonos, az üzletek környékén az eladók, a vendéglátó egységek környékén pedig az üzemeltetők szedjék össze a szemetet figyelmeztessük azokat, akik szemetelnek, vigyázzunk településünk tisztaságára, hogy büszkék lehessünk rá. Ronga József alpolgármester Víztározóról A sok éve elhatározott és még mindig megvalósításra váró nagylóci víztározó megépítéséről a Képviselőtestület természetesen nem mondott le. Változatlanul hiszünk abban, hogy a falu jövőjét nem kis mértékben jobbító beruházás elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Nagylóc fejlődése újabb lendületet kapjon. Éppen ezért ismételten pályázatot nyújtottunk be a víztározó megvalósítására. Természetesen rengeteg utánajárás előzte meg, hogy ismételten minden feltételnek eleget tudjunk tenni. El kellett érni, hogy az eddig Szécsénnyel közös pályázatot önállóan nyújthassuk be. Ugyanis a két víztározó létesítését a pályázat kiírója, a magas költségek miatt nem támogatja, mert a két tározó összköltsége kb. 500 millió forint lett volna és egy kiíráson belül maximum bruttó 250 millió Ft-ra lehet pályázni. Ezért Szécsény Képviselőtestületétől megszereztük a nyilatkozatot, hogy a víztározó megvalósítását átengedik Nagylócnak. Sok gondot okozott, hogy néhány földtulajdonos ismét nehézségeket támasztott, és nem adta beleegyezését, hogy a földjén víztározó létesüljön, vagy olyan árat követelt érte, ami az Önkormányzat részére vállalhatatlan volt. Szerencsére sikerült ezeket a területeket kisajátítás alá vonatni, s így a pályázat benyújtását nem akadályozhatták meg. Természetesen míg ezt a sok problémát sikerült elintézni, addig Polgármesterünknek sok álmatlan éjszakája volt, és több hetes utánajárással sikerült benyújtani a pályázatot. Reméljük, hogy a Polgármester munkáját és utánajárását siker koronázza, és végre megvalósulhat a várva várt víztározó. Ronga József alpolgármester 7

8 Idősek Napja Már sok-sok éves hagyománynak megfelelően december 16-án megrendezésre került az Idősek Napja. Az előző évekhez hasonlóan figyelmes vendéglátás, színvonalas műsor, egy kis ajándék várta a rendezvényen megjelent vendégeket. A vendéglátók, és a kiszolgálók maguk az Önkormányzati képviselők, valamint az Önkormányzat dolgozói voltak. Az utólagos visszajelzésekből, valamint a köszönetnyilvánításokból az derült ki, hogy a meghívott és megjelent vendégek elégedettek voltak a rendezvénnyel. A műsorban különlegesség volt, hogy a felvidéki nótaénekes közel egy órás műsort adott a jelenlévőknek. Ezek a rendezvények nemcsak azért jelentősek, mert mód van arra, hogy kifejezzük hálánkat, megbecsülésünket, és tiszteletünket az idős polgároknak. Természetesen ez is nagyon fontos. Az igazi jelentősége abban van, hogy ezeken a találkozásokon kötetlen formában, de véleményt mondanak munkánkról, egy-egy őszinte megjegyzésükkel, akaratlan elszólásukkal minősítik a falu életét. Ezek az útmutatások, jelzések, megjegyzések bizony nagyon sok olyan tanáccsal szolgálnak, amit érdemes megszívlelni. Egészen biztos, hogy sokszor nem is sejtik, hogy a falunk életét meghatározó intézkedések gyökere az Idősek Napjának egy-egy megjegyzéséhez, beszélgetéséhez nyúlik vissza. Remélem, hogy ezek a bölcs tanácsok még sok-sok éven át segítik az Önkormányzat testületének és munkatársainak a tevékenységét. Ronga József alpolgármester Faluvédő Egyesület Bálint-napi batyus bálja Több éves kimaradás után február 12-én ismét megrendezésre került a Faluvédő Egyesület által, a korábbi években már komoly hagyományokkal bíró Bálint-napi bál. Kár lett volna, ha a több éves kihagyás után nem keltették volna életre, és nem kerül megrendezésre a bál. Ez a rendezvény más, mint a már megszokott jótékonysági bálok. Míg a hagyományosan jótékonysági céllal megrendezett bálok csak keretet biztosítanak egy meghatározott intézmény gyűjtési akciójának, addig ez a rendezvény az élet legalább egy területén azonos célokat, nézeteket valló emberek közös rendezvénye volt. Azoké az embereké, akik szeretik és őrzik a falu hagyományait, kultúrában, életmódban, építészetben, vagy akár a használati tárgyakban. Ez a fajta azonosság tette és teszi ezeket az összejöveteleket hangulatosabbá, bensőségesebbé és meghittebbé. Hogy mennyire hiányzott ez a rendezvény, mi sem bizonyítja jobban, mint az a nagy érdeklődés, és hogy a résztvevők jelentős száma megtöltötte a Művelődési Házat. Külön köszönet a rendezőknek, hogy a zenében is olyat választottak, ami nem tette próbára a jelenlévők dobhártyáját, hanem a kellemes és hangulatos zene mellett az asztaltársaságok beszélgethettek, véleményt cserélhettek, ezzel is követve a régi bálok szép hagyományait. Gratulálok a rendezőknek és reméljük, jövőre ismét megtisztelnek bennünket egy hasonló rendezvénnyel. Ronga József alpolgármester Idősek Klubja Rövidesen több éves álom válik valóra, az Idősek Napközi Otthonának megnyitásával. Valószínűleg a falu minden lakója ismeri és nyomon is követte az építkezés minden mozzanatát. Már csak az utolsó simítások hiányoznak ahhoz, hogy az intézmény megnyithassa kapuit. Kívülről-belülről a huszonegyedik századnak megfelelő, korszerű intézménnyel gazdagodik Nagylóc. 8

9 Reméljük, hogy a megnyitás után az odajáró idős emberek sok-sok emlékezetes és kellemes napot fognak eltölteni. Az épület kivitelezése befejeződött, műszaki átadása megtörtént, jelenleg az épület használatbavételi és működési engedélyezési eljárása van folyamatban. Bízunk benne, hogy az év második felében a tervezett szolgáltatások teljes körűen megvalósulnak. Ronga József alpolgármester Figyeljünk magunkra, szomszédainkra, vigyázzunk értékeinkre! Az elmúlt hónapokban településünkön megszaporodott a betörések, lopások száma. Kérek minden állampolgárunkat, hogy figyeljenek oda értékeikre, a zárható helyiségeket tartsák zárva, ha idegen autót észlelnek írják fel a rendszámát, ha éjszaka ugatnak a kutyák nézzenek ki, kapcsoljanak villanyt, aki teheti szereltessen mozgásérzékelős kinti lámpát. Reggelente nézzenek szét a portájukon, kertjükben, hogy nem tűnt-e el valami. Ha betörést észlelnek haladéktalanul értesítsék a rendőrséget és vigyázzanak, hogy az esetleges nyomok ne tűnjenek el. Az udvarukba ne engedjenek be ismeretlen személyeket, mert könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak. Ha valami gyanúsat észlelnek szóljanak a településőröknek Kiss Dezsőnek, vagy Makkai Gábornak, illetve haladéktalanul értesítsék a Rendőrséget a 107-es hívószámon. A bűnmegelőzés érdekében segítenünk kell a rendőrség munkáját, nekünk állampolgároknak is tennünk kell valamit és bízom benne, hogy a lakosság összefogásával, odafigyelésével Nagylóc közbiztonságán javítani tudunk. Péter Gábor polgármester Iskolai sport január Iskolánk tanulói ebben az évben is folytatták a 2010-ben elkezdett MLSZ által kiírt programot. A januári hónapban három jelentős tornán vettünk részt, ahol sikeresen szerepeltünk, öregbítve ezzel iskolánk és falunk hírnevét is. Az első labdarúgó tornára Rimócon került sor, január 12-én, a II. korcsoportos csapatok részvételével. Hat csapat indult a tornán: Varsány, Rimóc, Nógrádmegyer, Endrefalva, Karancsság, Nagylóc. Eredményeink: Nagylóc Endrefalva 4:0 Góllövők: Oláh Áron, Csík Dávid (2), Darnyik Márk. Nagylóc Karancsság 2:0 Góllövők: Oláh Áron, Darnyik Márk. Döntőben: Nagylóc Rimóc 2:0 Góllövők: Oláh Áron, Csík Dávid A torna gólkirálya: Oláh Áron A csapat tagjai: Oláh Emánuel, Oláh Gergő, Csík Dávid, Oláh Áron, Darnyik Márk, Oláh Dominik. Tanulóink veretlenül nyerték meg a tornát. 9

10 A következő tornára január 13-án a nagylóci Sportcsarnokban került sor, a III. korcsoportos csapatok részvételével. Öt csapat vett részt a tornán: Endrefalva, Nógrádmegyer, Varsány, Karancsság, Nagylóc. Eredményeink: Nagylóc Nógrádmegyer 2:0 Varsány Nagylóc 1:0 Nagylóc Endrefalva 2:1 Nagylóc Karancsság 5:1 A torna legjobb játékosa: Oláh Szabolcs (Nagylóc) A csapat tagjai: Oláh Attila, Oláh Szabolcs, Oláh Roland, Csík Rómeó, Oláh Péter, Gazsi Tamás, Csík Dávid, Oláh Áron, Balázs Krisztofer. Végeredmény: 1. Karancsság 2. Nagylóc 3. Endrefalva 4. Karancsság 5. Nógrádmegyer Ezen a tornán is sikeresen szerepeltek tanulóink január 18-án a karancssági iskola tornatermében páros lábtenisz bajnokságon vettünk részt. Hat csapat indult a tornán: Karancsság, Varsány, Rimóc, Endrefalva, Szécsény, Nagylóc. Eredményeink: Nagylóc Rimóc 2:0 Nagylóc Varsány 2:0 Döntő: Karancsság Nagylóc 2:1 Szoros, három szettes, izgalmas játékban szenvedtünk vereséget, a hazai pálya előnyét kihasználó karancssági tanulókkal szemben. A csapat tagjai: Horváth Csaba, Csík Csaba, Erdős Gábor, Oláh Krisztián, Csík Rómeó. Végeredmény: 1. Karancsság 2. Nagylóc 3. Varsány 4. Szécsény 5. Rimóc 6. Endrefalva január 21-én a helyi Sporcsarnokban rendeztünk mérkőzést az I. - II. osztályosok számára, az ellenfél a szécsényi II. osztályosok voltak. Becsületes, nagy küzdelemben 8:6 arányú vereséget szenvedtünk. De látni kellett volna azt az izgalommal teli várakozást a gyerekek szemében, ahogy ezt a mérkőzést várták. Azt hiszem, nagy élménnyel lettek gazdagabbak. A csapat tagjai: Csizmadia Kristóf, Oláh Bence, Oláh Richárd, Rácz Viktor, Pintér Zsolt, Baranyi Annamária, Gazsi Adrián, Oláh Dominik január 29-én labdarúgó torna a helyi csarnokban VI-VIII. osztályos tanulók részvételével. A csapat tagjai: Erdős Gábor, Horváth Csaba, Oláh Krisztián, Csík Csaba, Csík Rómeó, Oláh Péter, Gazsi Tamás, Oláh Szabolcs, Oláh Roland, Balázs Krisztofer. Látszik, hogy tanulóink ismét mozgalmas és eredményes hónapot zártak. Bízunk benne, hogy a sport sikerek mellett a tanulásban is ilyen sikeresek lesznek. 10

11 2011. február Tanulóink továbbra is részt vettek a sportversenyeken és a februári hónapban is sok sikerben volt részünk. A következő tornákon vettünk részt: Február 1-jén Nagylócon a Sportcsarnokban négy csapatos tornát rendeztünk Karancsság, Rimóc, Varsány, Nagylóc csapatainak részvételével az 1998/99-es korosztály részére. Ezen a tornán a második helyen végeztünk. A torna legjobb játékosa Oláh Szabolcs lett. Február 10-én a nagylóci Sportcsarnokban rendeztünk tornát, ismét az 1999-es csapattal. Négy csapat vett részt, ahol ismét a második helyen végeztünk. A torna legjobb játékosa Oláh Szabolcs lett. Február 17-én a 2000/2001. korosztály részére szerveztünk tornát a Sportcsarnokban. Ezen a tornán is a második helyet szereztük meg. A torna legjobb játékosa Csík Dávid lett. Február 25-én az I-II. osztály is bemutatkozott a csarnokunkban, Szécsény csapatai voltak az ellenfelek. Nagyon jó hangulatú mérkőzés volt, a gyerekek jól érezték magukat, de sajnos 9:6-ra kikaptunk, így egy kissé keserű volt a szőlő, de fűti őket az egészséges győzni akarás vágya, ami később csak a javukra válik. A csapat tagjai: Pintér Zsolt, Csizmadia Kristóf, Oláh Bence, Oláh Richárd, Hevesi Izmael, Kovács Bence, Csordás Péter, Rácz Viktor. 1998/99. korosztály csapata: Oláh Szabolcs, Oláh Roland, Oláh Péter, Oláh Attila, Csík Rómeó, Gazsi Tamás, Jónás Krisztián, Nagy Máté. 2000/2001. korosztály csapata: Csík Dávid, Oláh Áron, Oláh Gergő, Oláh Emánuel, Mihalik János, Oláh Dominik, Gazsi Adrián, Darnyik Márk. Ezen kívül a szécsényi tornateremben rendszeresen, hetente kétszer játszunk a helyi korosztályos csapatok ellen. Hétfőnként 1-4. osztály csapata, pénteken 5-8. osztály csapata. Tanulóink nagy kedvvel vesznek részt ezeken a versenyeken, hiszen sok ismerősre tesznek szert és sikerük is van a tornákon március Március hónapban is mozgalmas hetek vártak tanulóinkra, hiszen beindultak az iskolai labdarúgás programjai. Március 11-én Sportcsarnokunkban rendeztünk tornát az I-II. osztály részére. II. helyezést értünk el. A csapat tagjai: Csizmadia Kristóf, Oláh Bence, Pintér Zsolt, Oláh Richárd, Rácz Viktor, Hevesi Izmael, Csordás Péter, Pintér Annamária. Március 17-én leánycsapatunknak is szerveztünk tornát, ahol Varsány csapata ellen játszottunk, ahol 11:8-ra kikaptunk. A lányok megfogadták, hogy többször is szeretnének ilyen versenyeken részt venni. A csapat tagjai: Gazsi Noémi, Baranyi Anasztázia, Pintér Annamária, Berki Patrícia, Gazsi Szilvia, Gazsi Vivien, Oláh Vivien. Március 22-én a rimóci Sportcsarnokban kistérségi floorball bajnokság volt, ahol szintén képviseltük iskolánkat. Floorball a jégkoronghoz hasonló játék, csak teremben lehet játszani. Eredményünk: Karancsság Nagylóc 3:2 Góllövő: Oláh Péter (2) A csapat tagjai: Oláh Krisztián, Oláh Péter, Erdős Gábor, Horváth Csaba, Gazsi Tamás. Március 25-én beindult a Bozsik-program, Szécsényben a pályán került lebonyolításra. Hat csapat részvételével zajlik a torna, három korosztályban: Szécsény I. és II., Nagylóc, Varsány, Rimóc, Csitár. I. korosztály: A csapat tagjai: Pintér Annamária, Gazsi Vivien, Hevesi Izmael, Kovács Bence. Tisztességgel helytálltak a gyerekek II. korosztály: itt a harmadik helyen végeztek a gyerekek. A csapat tagjai: Rácz Viktor, Oláh Richárd, Baranyi Anasztázia, Pintér Zsolt,, Oláh Bence, Csordás Péter. 11

12 III. korosztály: Veretlenül végeztek a fiúk az élen, minden csapatot legyőztek. A csapat tagjai: Oláh Dominik, Csík Dávid, Oláh Áron, Oláh Emánuel, Oláh Gergő, Mihalik János, Darnyik Márk, Gazsi Adrián. A torna után ki lettek jelölve a csapatokból a kistérségi és alközponti válogatottak. Iskolánkat a éves korcsoportból Csík Dávid, Oláh Áron, Mihalik János, Oláh Gergő, Oláh Emánuel, Darnyik Márk képviseli. 12 évesek csoportjából Oláh Szabolcs, Jónás Krisztián, Nagy Máté. 13 évesek csoportjából Csík Rómeó, Oláh Péter, Oláh Roland. 14 évesek csoportjából Csík Csaba, Horváth Csaba, Erdős Gábor. A éves tanulóknak Szécsényben volt a központi edzés március 28-án, ahol rajtuk kívül még a többi csapatból is 14-en képviseltették magukat. A 13 és a 14 éveseknek Balassagyarmaton lesz az edzés, ők egyben az alközponti válogatott tagjai is. A három hónap munkájából is látszik, hogy tanulóink nem unatkoztak, hiszen sok versenyen vettek részt, és méltóképpen képviselték iskolánkat, falunkat. Az elkövetkező hónapokban még több kihívás vár rájuk, hiszen a beindult Bozsik-program mellett az iskolai Gyermek Labdarúgó Program is beindul. Sok sikert kívánok a gyerekeknek, úgy a sportban, mint a tanulásban is. Pénzes István sportoktató A Lóci Kalendárium 2011-es kiadványban megjelent kakukktojás megfejtése Kakukktojás (Földrajz) nincs Holdja 1. B (a többinek van) nincs tengerük 2. D (csak neki van tengere) tenger nélküli 3. A (a többi sziget) Európai 4. C (a többi Szibériában folyik) Öböl 5. A (a többi tó) Zambezi 6. B (a többi az Amazonas vízesése) Bahia 7. C (a többi USA tagállam) Pest megye 8. D (a többi Heves megyei) Ukrajnában 9. B (a többi Szlovákiában ered) Város 10. C (a többi sziget) Déli 11. A (a többi északi) Nincs 12. B (nincs ilyen tenger) Nem folyó 13. A (mind folyó) Hal D (a többi település) Kakukktojás (vadászoknak) 1. A kaliber (a többi vízképződmény) 2. C ragadozó (a többi nem) 3. A hosszú csövű (a többi marokfegyver) 4. D fegyver (a többi tartozék) 5. B ragadozó (a többi nem) 6. A sporteszköz (a többi lövészet) 7. C nem költöző (a többi az) 8. A nincs bogyója (a többinek van) 9. D hegycsúcs (a többi hegység) 10. B fa (a többi gumós) 11. C vadász múzeuma van (a többinek nincs) 12. B vadász les (a többi cselekmény) 13. B madár (a többi élelmiszer) C vadászkutya (a többi házőrző) Strehó Bertalan 12

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 20. napirendi pont: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Közfoglalkoztatás rendszere:

Közfoglalkoztatás rendszere: Közfoglalkoztatás rendszere: A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról Iktatószám: 375-15/2012.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 89/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Tájékoztató a 2014.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság

Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság Pályázhat: Önkormányzat Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság Foglalkoztatás: Bérpótló juttatásra

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális földprogramról

A szociális földprogramról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete A szociális földprogramról Bököny község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Az előterjesztés száma: 32/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) január 1-től

A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) január 1-től A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) 2011. január 1-től 1 Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) változások Foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó változások:

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. A vizsgálat eredménye a közfoglalkoztatás szempontjából - a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program részletszabályai

I. A vizsgálat eredménye a közfoglalkoztatás szempontjából - a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program részletszabályai i >/'\Í»t kei '' i' ' i«i(^ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alp olgármester e ^[(OJlO-i/i Tárgy: Javaslat a 2356/2010. (XI. 18.) sz. önkormányzati határozat módosítására, és pályázat

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatairól március 16.

Tájékoztató a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatairól március 16. Tájékoztató a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatairól 2011. március 16. Gazdasági helyzetkép Munkaerő-piaci helyzetkép I. A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben