A Mi Kórházunk. Fókuszban: a nõvérhelyzet. Betegeink között... Segíthetünk? A Biblia az egészségvédelemrõl. Exkluzív riport Gálvölgyi Jánossal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mi Kórházunk. Fókuszban: a nõvérhelyzet. Betegeink között... Segíthetünk? A Biblia az egészségvédelemrõl. Exkluzív riport Gálvölgyi Jánossal"

Átírás

1 A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Fókuszban: a nõvérhelyzet Betegeink között... Segíthetünk? A Biblia az egészségvédelemrõl Exkluzív riport Gálvölgyi Jánossal III. évfolyam 1. szám február

2 A MI KÓRHÁZUNK a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Felelõs kiadó: Dr. Nagy Péter Pál, fõigazgató Fõszerkesztõ: Balázs László Szerkesztõségi titkár: Dr. Glanz János Szerkesztõbizottság: Dr. Belsõ László Dr. Harmos Géza Prof. Dr. Jánosi András Prof. Dr. Lipcsey Attila Nándori Ferenc Somogyvári Zoltánné Az újságban megjelent riportokat Fodor Gábor készítette. A Szerkesztõség levelezési címe: Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és RI. Fõigazgatóság 1125 Budapest, Diós árok 1 3. Tel.: Fax: Kiadja a Tudomány Kiadó Kft Budapest, Hermina út Tel.: Fax: A kiadásért felel: Guti Péter ügyvezetõ Tartalomjegyzék Fókuszban A nõvérhiány...3 Egy nap... Akik a háttérben dolgoznak avagy nélkülük nem megy...5 Betegeink között A Szülészet Nõgyógyászati Osztályon...6 Portré A platina negyedóráért...8 Klubélet Sztómás betegek klubja a Szent János Kórházban...9 Exkluzív A népszerûség inkább teher, mint garancia Beszélgetés Gálvölgyi Jánossal...10 Színes hírek az egészségügy világából...11 A Biblia az egészséges életmódról A bibliai egészségmegõrzés...12 Segíthetünk? A láz: önmagában nem betegség...13 Sérv- és epekõ-panaszok...13 A depresszióról...14 Konferencián jártunk Kongresszusok az Olimpiák helyszínén...15 Nyomdai elõkészítés: Engárd Viktor Fotó: Kriszti Fotó Bt. Nyomdai munkálatok: Grafit Pencil Kft. Megjelenik 2 havonta ISSN A folyóiratban megjelent valamennyi eredeti írás és képi anyag csak a Szerkesztõség írásos hozzájárulásával sokszorosítható vagy közölhetõ más lapban. 2 A Mi Kórházunk

3 Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban A nõvérhiány Felütöm a telefonkönyvet. Budapest, Szentágothai János Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola. Tárcsázok, majd Demeter Józsefné igazgatót kérem a vonalhoz: Ha meglátogatnám Önöket, beszélhetnék egy olyan nappali tagozatos hallgatójukkal, aki ápolónõ szeretne lenni? Sajnos, ez lehetetlen. Tiltja a szabályzatuk? Szó sincs róla, egyszerûen az a helyzet, hogy jelentkezõk hiányában egyelõre lemondtunk a nappali kurzus indításáról. Hát ez nem valami jól kezdõdik, de egyelõre nem adom fel, megpróbálok további információkat szerezni. Szigetvár, Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet. Sajnos az elmúlt három esztendõben itt sem indult ápolóosztály. Újabb cím: Komló, Kazinczy Ferenc Szakközépiskola. Nem, nincs érdeklõdés, már négy éve nem tudnak összehozni egy ápoló osztályt. Ezeket a benyomásokat gyorsan összevetem néhány ténnyel. Mucha Márkné, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke szerint a több, mint harminc ezres ápolónõi állás százaléka betöltetlen. A Pécsi Tudományegyetem Intenzív és Sebészeti Klinikája már többször arra kényszerült, hogy nõvérhiány miatt kórtermeket zárjon be. Különösen szorongatott helyzetbe kerültek a hazai gyermekosztályok, ezek tizenhét százalékában a meglévõ ápolónõk kizsákmányoló jellegû túlterhelésével sem tudták biztosítani az alapszintû ellátást. Békefi Dezsõ, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának fõtitkára arról tud beszámolni, hogy hetvenkét kórház kilencvenhat gyermekosztályán végzett felmérés szerint a három mûszakos ápolónõi állások tizennyolc százaléka betöltetlen. A speciális intézményekben minden negyedik állás üres. Az év elsõ öt hónapjában minden huszadik ápolónõ felmondott, a budapesti kisebb kórházakból pedig minden tizedik távozott. Miközben a nõvérhiány egyre aggasztóbb tüneteket ölt, ezen belül is növekszik az alulképzettek, illetve szakképzetlenek aránya. A kialakult helyzetet a nõvérimport sem enyhíti, a tapasztalatok arra utalnak, hogy a vendégápolónõk többsége, miután megkapta a letelepedési engedélyt, elhagyja a pályát. S elegendõ utánpótlásra egyelõre vajmi kevés a remény, hiszen országosan mindöszsze néhány százan (a fõvárosban húsznál is kevesebben) járnak a szakközépiskolák nappali tagozatú ápoló osztályaiba. A tények így, csoportosítva még akkor is megdöbbentõek, ha Aktualitások Dr. Lelkes Gábor a Központi Laboratórium osztályvezetõ fõorvosa intézetünkbõl eltávozott december 1-jével, Dr. Fendler Kornél mb. osztályvezetõ fõorvos irányítja az osztályt. A Traumatológiai Osztály nyugállományba vonulás miatt megüresedett osztályvezetõ fõorvosi állását január 1- tõl Dr. Detre Zoltán tölti be január 1-jével az aktív kórházi ágyak csökkenésével lehetõség nyilott két új osztály szervezésére, illetve a Pulmonológiai Krónikus Osztály ágyszámainak növelésére. Jelenleg alakítjuk ki a feltételeit egy 40 ágyas részleges térítési díjjal igénybe vehetõ Ápolási Osztálynak, valamint egy 35 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálynak. A Pulmonológiai Krónikus Osztály ágyszáma 40- rõl 60-ra módosul. A Fõvárosi Önkormányzat hozzájárulásával tervpályázatot írunk ki címzett támogatással megvalósítandó Regionális Egészségügyi Központ kialakítása céljából januárjában a Traumatológiai és az Idegsebészeti Osztályon bevezettük az egyszer használatos mûtéti izolációs rendszert, amelynek kiterjesztését a többi manuális osztályra folyamatosan fogjuk megvalósítani, egy másfél éven belül. Képünk illusztráció Dr. Harmos Géza orvos igazgató február 3

4 Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban egyébként régóta nem titok, hogy a hazai egészségügy súlyos gondokkal küzd, s hogy ezek között is az egyik legfenyegetõbb az, amelyet jókora visszafogottsággal nõvérhelyzetnek nevezünk. Amit nem értek: mitõl, hogy két esztendeje a korábbiakhoz mérten is összehasonlíthatatlanul látványosabb tempóban omladozik egy szakma? Ismét tárcsázom Demeter Józsefnét, a Szentágothai igazgatóját, hogy jönnék, ha szakít rám egy félórát. Félóra múlva leültet, kávéval kínál, én meg belefogok. Asszonyom, tud valami magyarázattal szolgálni arra, hogy miért éppen két esztendeje merültek ki az ápolónõi hivatás utánpótlásának forrásai? Az alapvetõ ok régóta az, hogy a szakma nem biztosít lehetõséget a tisztességes megélhetésre. Ehhez azonban más is járult. A szakközépiskolákba jelentkezett fiatalok ig érettségit és középfokú szakmai végzettséget szerezhettek. Két éve azonban a szakképzés csak érettségi után kezdõdhet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ápolónõ akar lenni, az érettségi után még három esztendeig kénytelen iskolába járni, amire viszont már gyakorlatilag senki sem akar vállalkozni. Mi indokolta ezt a módosítást? Az EU csatlakozás, s az ezzel járó magasabb követelmények. Az EUkonform tantervek. Beszélhetnék még tanulókkal, akik most ápolónõképzésben vesznek itt részt? Természetesen. Beszéltem a huszonhét esztendõs Juhászné Bágyi Annával, aki nyolc éve ápolónõ, meg az ötven esztendõs Schenk Irénnel, aki kilenc esztendeje segédápolónõ. Az elõbbi eddig bruttó harminchatezret, az utóbbi pedig bruttó negyvenezret keresett. Mindketten szeretik, amit csinálnak, s akkor is szívesen tanulnak, ha ettõl számottevõ béremelést nem remélhetnek. Ezeken a hasábokon igyekszünk olyan szakmai kérdéseket feszegetni, amelyek így vagy úgy messze túlmutatnak a nõvérsorson. Somogyvári Zoltánné, a Szent János Kórház nagy élet- és szakmatapasztalatokkal rendelkezõ ápolási igazgatója így kezdi: Noha a Szent János Kórház az egyik legnagyobb egészségügyi intézmény a fõvárosban, mégis csak része az egésznek. Méghozzá nem kivételes része, tehát a szóban forgó gondok terhét mi is hordozzuk. Tetézve azzal is, hogy nem úgy, mint egy vidéki városkában bennünket számos olyan gyógyító intézmény vesz körül, amelyek szívesen magukba szippantják a jobb körülmények reményében távozni szándékozó nõvért. Mitõl függ az, hogy marad-e vagy kilép a nõvér? Mint a világon a legtöbb dolognak, ennek is sokféle oka lehet. Két tényezõt azonban kiemelnék. Az egyik a bér, a másik a munkához kapcsolódó tárgyi feltétel. Az elõbbi eléggé közismert, talán annyit tennék hozzá, hogy a minimálbér felemelésének minden közvetlenül érintett s ilyenek sokan voltak nagyon örült. Más kérdés, hogy nálunk a törvényileg is kötelezõen elõírt bérfejlesztés nyolcvanhét százalékát biztosítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, tehát tizenhárom százalék forrását nekünk kell biztosítanunk. Ebben az alaphelyzetben nem kínálkozik számunkra széles mozgástér. Ezzel szemben a munka tárgyi feltételeinek javítása érdekében nagy szerephez juthat a reális képzelõerõ is. Ezért készült nálunk egy erre vonatkozó önálló Fókuszban project is, amelyet az eddigi jelekbõl ítélve visszaigazol az élet. Konkrétan mit kell értenünk a nõvérmunka tárgyi feltételein? Nem elhanyagolható tényezõ például, hogy a betegmozgatás milyen fizikai megterheléssel jár a nõvér számára. Ezért például többek között csúszólepedõket szereztünk be, s egy-egy hetes úgynevezett betegmobilizálási tanfolyamra küldtünk eddig csaknem ötven ápolónõt, ahol a legkisebb fizikai erõvel végzett mozgatás különbözõ fortélyaival ismerkedhettek. Továbbá a korábbiaknál sokkal nagyobb gondot fordítunk olyan eszközök beszerzésére, amelyeknek a segítségével a nõvérek gyorsabban, higiénikusabban segíthetik az arra rászorult krónikus betegek tisztálkodását. Mondok mást. A mûtét elõtti izolációhoz, az egyik lehetséges fertõzésveszély elkerülése érdekében, a régebben alkalmazott textil izolációt, folyamatosan egyszer használatos anyagokra cseréljük, ami sokakat rengeteg adminisztratív, s egyéb figyelmet követelõ tevékenységtõl (szállítás stb.) szabadít meg. Megjegyzem, hogy ezt a módszert a Fõvárosi Önkormányzathoz tartozó intézmények közül, a Szent János Kórházban vezették be elõször, és eddig egyedüliként intézményünk használja. Mindez nem igényel elviselhetetlen költségráfordítást, s jó a személyzetnek, jó a betegnek. Engedjen meg egy utolsó, személyes kérdést: nem veszik túlságosan is igénybe a megoldhatatlan gondok? Csak mint a legtöbb embert. És tudja a legapróbb sikert is nagyon élvezem. 4 A Mi Kórházunk

5 Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Akik a háttérben dolgoznak avagy nélkülük nem megy Popsztár, vállalkozó, politikus, bankrabló, ügyvéd. Belõlük kerülnek ki korunk hõsei. Tanár, katona, színész, orvos csak van. Azokról már nem is beszélve, akik még ezekbe a kategóriákba sem sorolhatók. Õk, a társadalmilag névtelenek roppant tömegeinek egyedei, a kiszorítottak és vesztesek népsége, ám egyszersmind azok is, akik oly gyakorta nem csak szívükre, de vállukra is veszik a terheket. És nem csupán muszájból. A már tizenkét órája éhbérért robotoló nõvérnek ugyan ki vethetné szemére, hogy jártányi ereje is alig maradván elege van már mindenbõl, tessenek végre õt békén hagyni?! Csakhogy néha megesik, hogy a szenvedés és a kiszolgáltatottság érzése miatt mégis csak megkapja a szemrehányást a nõvér a betegtõl, az egyik áldozat a másiktól. Mindezek közben pedig korunk hõseit láthatjuk a televízióban. Mariann nõvér egy napja Készült a Szent János Kórház, Krónikus Belgyógyászatán Mariann nõvér egy munkanapjáról. A sötétbarna hajú, zöld szemû, karcsú lány nem volt hajlandó önmagáról bármit is szólni, de amikor arra kértük, hogy engedje figyelemmel kísérni tevékenységét, csendesen bólintott Az éjszakástól átveszi az ápolási dokumentációt, belepillant, majd kolléganõjével elindul a betegek felé a szokásos osztályátadásra. Lázlapokat néz, kérdésekre válaszol. Az egyik kórteremben a 80 esztendõs N.P. a földön fekszik, lecsúszott az ágyról. Mariann nõvér nekilát az éjszakással és iszonyú fizikai erõfeszítéssel felemeli a 120 kg-os férfit, ágyába rakja, elrendezi a párnáját, takaróját, vízzel itatja, visszahelyezi az oldaldeszkákat és folytatja körútját. Nyolc kórteremben, harmincöt beteggel vált szót. Képünk illusztráció Meghozták a reggelit a tálalóba. Mariann nõvér most vajat ken, csengetésekre ágyakhoz szalad, majd megpakolja a fémkocsit és elindul reggelit osztani. No, meg etetni azokat, akik önállóan már erre sem képesek Mariann nõvér vonásain nem látszik semmiféle feszültség, de léptei, mozdulatai felgyorsulnak. Nincs ideje még körülnézni sem. Sietni kell. A kórtermekben ágynemû cserék, s a harmincöt beteg közül legalább heten szólnak, üzennek egyszerre, hogy lelkem, úgy érzem, nem tiszta a pelenkám. Az orvosok már vizitelnek. Mariann nõvér kíséri õket (saját érdeke is, hogy minden betegrõl a lehetõ legtöbbet tudja), de közben azért gyógyszert oszt, mert ennek is meg kell lennie. A vizitnek már vége, a gyógyszerosztást még nem tudta befejezni. Figyelni kell, nagyon. Itt nem lehet tévedni Ismét a tálalóban. A tálcák a fémkocsiban, irány a beteg. Ebédosztás, etetés. Közben nyugtatja, türelemre bíztatja K.R. hetvennyolc esztendõs nénit, aki éppen most szorulna pelenkaváltásra Mariann nõvér az éjszakásnak elkészíti az ápolási dokumentációt. Nem a véglegeset, este hétig még sok minden rákerülhet, de most van egy órányi szusszanás, tehát ennek most van itt az ideje Megint pelenkázás. És sebkezelés Mariann nõvér vacsorát készít a betegeknek. És mosogat Vacsoraosztás. És etetés. És utána ismét pelenkázás Mariann nõvér öltözik. Azután veszi a kabátját. Elindul valamerre, ahol lakik, s talán várja is valaki. Ui.: Késõbb másoktól megtudtuk, hogy Mariann nõvér 28 esztendõs, itteni tevékenységét megelõzõen Zalaegerszegen, a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett egészségügyi karán volt tanársegéd. Nemrégiben elvégzett egy mobilizációs kurzust (jó ez a betegmozgatás fortélyainak elsajátításához), romológiát hallgat egy tanfolyamon (erre még korábban vállalt zalaegerszegi elõadásaihoz van szüksége), s éppen most vizsgázik az ELTE szociológiai szakának levelezõ tagozatán. Fizetése bruttó negyvennyolcezer, amire jön még a pótlék és a túlóra. Magyar Egészségügy február február 5

6 Betegeink között Betegeink között Betegeink között Betegeink között Betegeink között A Szülészet Nõgyógyászati Osztályon Egyébként semmi különös Szent János Kórház, Nõgyógyászat. Az ágyak fölött bevillan a téli napfény. Végigpásztázik egy háromcsillagos új hotelszoba berendezéseire emlékeztetõ bútorokon, majd a felhõjáték odatereli a hordozható bölcsõben pihenõ emberkére. Mintha megcirógatná. S mintha az édesanya, Vencel Katalin keze is a fényre rebbenne. Mozdul a kicsi felé, aki csak harminc órája érkezett erre a világra. Nézem õket. Nem zavartatják magukat. Katalin rám sem tekintve feleli kérdésemre, hogy igen, nagyon jól vannak, jobban már nem is lehetnének. Értem. Legalábbis azt hiszem, hogy értem, mit jelent 35 esztendõsen még szülni egy gyereket. Persze, az én ismeretem errõl jóval szegényesebb, mint Kataliné. Nekem csak az jut eszembe, hogy az orvostudomány mai állása szerint ez az asszony pontosan abban az életkorban van, amikor még minden különleges vizsgálat nélkül is javallt a szülés. Kataliné az ismeretgazdagság, mert akarta, vágyta ezt a napfénycirógatott negyediket. Ugyanúgy, mint korábban mind a hármat, akikre most a férje vigyáz, merthogy képzett apuka. Másik ágy A huszonöt éves Faragó Bernadett halk visszafogottsággal mondja, hogy õ visszajáró, merthogy itt olyan, mint egy amerikai filmben. Hogy mi olyan? Nem, nem csak a gondosan megválogatott bútorokra, vagy a falfelületek különleges színvilágára akar utalni ezzel, amirõl mellesleg az hírlik, hogy orvosok, nõvérek, mûtõsök közös és roppant gondos mérlegelésével döntetett el. Bernadett mindkét gyermekét császárral segítették itt életre, méghozzá kifogástalan szakmai tudással, de még csak nem is errõl van szó. Az alapfelszereltséghez tartozó extrák gyakorolják a legnagyobb hatást az anyukákra. Olyanok, mint az, hogy az iroda ajtaja mindig szélesre tárt; egyetlen orvos sem tér ki sietõsen a válasz elõl, ha megállítják valamelyik folyosón; a csecsemõk bármikor, bármennyi ideig maradhatnak édesanyjukkal, s akár az egynapos bébiket is utcai ruhában nézegethetik a látogatók és nem üvegablakon keresztül, hanem testközelbõl. Utóbbi nem istenkísértés. Az osztály saját felmérései is egyértelmûen bizonyítják, hogy ettõl az anyatej védettsége mellett nem növekszik a fertõzések száma. Az osztály könyvtára Itt, ebben a helyiségben jönnek össze az orvosok a feladatok kijelölésére, értékelésére, esetmegbeszélésre, vagy olyan házi szertatásra, amikor egymás között azt ünneplik, ha valamelyikük sikerrel alkalmazott új eljárást. Dr. Lintner Ferenc osztályvezetõ fõorvos jelenlegi beosztását megelõzõen huszonegy esztendeig volt klinikus, innét hozta magával azt a szemléletet, amelyben egymástól elválaszthatatlan a kutatás, a gyógyítás és az oktatás. Helyettese, Dr. Balog Imre, valamint a kollégák beleértve ebbe az intézmény elsõ számú vezetõit is úgy tekintenek az ilyen törekvésekre, mint ama hagyományra, amelyek révén a Szent János Kórház klinikai presztízst élvez, noha státusza más. E könyvtár falai között nem csak a mûtéti, ügyeleti beosztások, s egyéb napi tennivalók kerülnek napirendre, hanem az is, hogy miként lehet elsajátítani és bevezetni a legkorszerûbb módszereket. A legmodernebb eljárások Az osztály versenyhelyzetbe került, s a nagyon jó környezeti feltételeknél is meghatározóbb szerepe van a legmodernebb eljárásoknak abban, 6 A Mi Kórházunk

7 hogy mind több és több beteg itt akarja gyógyíttatni magát. Az endoscopia lehetõségeinek széles körû és rendkívül sikeres alkalmazása érthetõ módon vonzó azok számára, akik ennek révén kerülhetik el a nagyobb sebészi beavatkozásokat és gyorsabban, fájdalommentesebben nyerhetik vissza egészségüket. A feltételezett elváltozás gócának megközelítése a szûk átmérõjû csõ bevezetésének segítségével, s az abban elvégzett diagnosztizálás, valamint számos esetben mûtéti eljárás, öszszehasonlíthatatlanul kisebb fizikai és pszichikai megterhelésnek teszi ki a beteget, mint a nyílt feltárás. Ezen belül az osztályon végzett számos hystoroscopia (méhtükrözés) nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy ha például rendellenes vérzési tünetekkel kerül egy asszony az osztályra, nem kell mûtéti úton feltárni a kiváltó okot, vagy vaktában kaparni. Ráadásul jó esetben a bevezetett csövön belül azonnal eltávolítható is, ami nem odavaló. A hangulat Betegeink között Nem túlzás, itt a kiegyensúlyozottság uralkodik. Betegeken, orvosokon, nõvéreken egyaránt. Amikor azonban végrehajtanak egy endoscopiát, akkor ez azonnal felvillanyozza a betegeket is (közöttük gyorsan terjed az ilyesmi), az orvosokból pedig külön elégedettséget vált ki, hogy az így végzett beavatkozásokért az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jóval többet utal át a kórház számlájára, mint a hagyományos megoldásokért. Azután itt van a születés misztériuma. Aki csak teheti, napközben mindig vet egy-két pillantást a legfiatalabb megérkezettre. Életkortól, nemtõl és kórházi státusztól függetlenül, merthogy ez mégiscsak a legszebb esemény. Egyébként semmi különös, a nõgyógyászat mûködik. A Szent János Kórház gyógyítást kiegészítõ szolgáltatásai, termékei Kápolna Patika A kórházunk területén mûködõ gyógyszertárban, a Magyarországon törzskönyvezett valamennyi gyógyszer és gyógykészítmény kapható. Az épület száma: 7. (A kápolna mögött) Telefon: /4854 mellék Nyitva: Hétköznapokon ig, és ig. II. Belgyógyászat Az épületben, az otthoni önkontroll eszközeit biztosítják betegeik részére, vércukormérõket, ujjszúró berendezéseket. Ezen kívül technikai tanácsadással is várják a hozzájuk fordulókat. Az épület száma: 8. Az alagsorban, a diabétesz szakrendelõben. Telefon: vagy /4972 mellék Szemészet A szemészeti szakrendelés épületében mûködõ Optika üzlet, pótszemüvegeket, kereteket, valamint napszemüvegeket forgalmaz. A helyszínen lehetõség nyílik szemüvegkészítésre és javításra is. Az épület száma: 7. (A gyógyszertár mögött, a kápolna épületében) Telefon: vagy Audiológia Az épületben hallókészülékeket, valamint fülillesztékeket lehet készíttetni. Az épület száma: 17/a. (A Fül-Orr-Gégészet mögött) Telefon: Traumatológia Az épületben olyan mûanyag cella cast gipszekkel állunk betegeink rendelkezésére, amelyek könnyebbek, jobban szellõznek, és ezáltal a hagyományos gipsznél higiénikusabb a viseletük. Az épület száma: 26. A gipszelõben lehet érdeklõdni. Telefon: /4806 mellék Gyermeksebészet Az épületben a nyaki sérüléseknél használható Schanz gallért, valamint a boka rögzítését elõsegítõ air cast rögzítõt biztosítunk betegeink részére. Az épület száma: 19. Telefon: február 7

8 Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré A platina negyedóráért Dr. Detre Zoltán, az orvostudomány kandidátusa, a Szent János Kórház Traumatológiájának nemrégiben kinevezett vezetõje ötven esztendõs. Felsõfokon használja az angolt és a franciát, ezen kívül beszél németül. Testalkata sovány, mozdulatai sejtetik fizikai állóképességét, amelyre már csupán az ólomkötényben végzett mûtétei során is szert tett az idõk folyamán. Pályáját patológusként kezdte, ahonnét útja a honi modern traumatológia egyik megalapozójának tekinthetõ Manninger Jenõ irányítása alatt álló Országos Traumatológiai Intézetbe vezetett, ahol a fõigazgató egyik helyettese lett. Pályázatát jelenlegi beosztásának elnyerésére nem csak a Szent János Kórház presztízse, hanem jórészt az motiválta, hogy jó esélyt lát a kormányzat és a fõváros által régóta tervezett címzett céltámogatás megszerzésére egy itt létesítendõ, elsõsorban a fõváros budai régióját kiszolgáló sürgõsségi centrum megteremtéséhez. Dr. Detre Zoltánnal az alábbi beszélgetésre szombat délelõtt, szerényen berendezett kórházi dolgozószobájában került sor. Hogyan fest egy sürgõsségi centrum? Legegyszerûbben talán akkor tud errõl képet alkotni magának, ha a televízió Vészhelyzet címû sorozatára gondol. Mi a különbség a traumatológia és a szóban forgó centrum között? A különbség óriási, de a lényeg abban rejlik, hogy a sürgõsségi centrumban a traumatológus különféle specialistákkal mûködik együtt, amelynek a jelentõsége alig felbecsülhetõ. A legkitûnõbb kutatók ma már nem csak a sokkos állapotba kerültek arany órájáról beszélnek, vagyis arról az elsõ hatvan percrõl, amikor az esetek jelentõs hányadában még nagyon jó gyógyulási esélylyel lehet a traumás beteget ellátni. Az orvosi szótárba bekerült ugyanis a platina negyedóra, a traumát követõ tizenöt percben végrehajtott elhárításihelyreállítási periódus, amikor még a legjobbak az esélyek. Ez a lehetõség a legfejlettebb térségekben csillant fel, s egyebek között az is kellett hozzá, hogy legyenek olyan sürgõsségi centrumok, amelyek gyorsan elérhetõek és traumatológusokon kívül rendelkeznek megfelelõ specialistákkal. Közbevetõleg megjegyezném, hogy nemzetközi statisztikák szerint az ilyen centrumokban végzett kezelés átlagosan húsz százalékkal növeli a súlyos sérültek túlélési esélyeit. Mindebbõl is következõen nem lenne célszerû olyan adottságokat figyelmen kívül hagyni, hogy egyrészrõl a Szent János Kórház területi elhelyezkedése révén viszonylag könnyen elérhetõ a fõváros budai régiójának minden szegletébõl, másrészrõl pedig ebben az intézményben jelenleg is megtalálható az ilyen centrumhoz szükséges valamennyi kiváló specialista. Szervezéssel pedig megoldható, hogy a hét minden napján és a nap huszonnégy órájában ez a szolgálat azonnal elérhetõ legyen. Önt most elsõsorban ez a terv foglalkoztatja? Sokat foglalkoztat, de távolról sem elsõsorban. A traumatológia épületében amely száz esztendõvel ezelõtt épült a mellkas sebészet és a tüdõbetegek elhelyezésére, hozzávetõlegesen száz ágy van. Tavaly több, mint háromezer egyszáz fekvõ sérültet, s ezen felül közel tizenhatezer hatszáz ambuláns sérültet láttunk el. Itt átlagosan napi tíz-tizenhárom mûtétre kerül sor, s nem csak balesetire, hanem ortopédre is, tehát végeznünk kell mozgásszervi és egyéb helyreállító beavatkozásokat, utókezeléseket is. Ebben az utóbbiban is van gyakorlata? Igen. Sõt ortopéd szakvizsgát is tettem, de mindezt csak azért hoztam szóba, hogy érzékeltessek valamit a tennivalók sorából. Könnyen belátható, hogy ilyen körülmények között nem lehet és nem is szabad csupán egy lehetséges jövõre összpontosítani, bármennyire fontosnak érzem is azt. Az utóbbi idõben volt olyan pillanat, amikor nosztalgiát érzett az Országos Traumatológiai Intézet után? Nem volt. Hosszú idõt töltöttem ott, életem meghatározó szakaszait, s erre szívesen emlékezem, de ez nem nosztalgia, nem valamiféle visszavágyás. Sokat köszönhetek számos ottani kollegámnak, s köztük is elsõsorban Manninger és Renner professzoroknak, de az ott szerzett ismereteimet teljes szívvel szeretném a nagy hírû Szent János Kórház szolgálatába állítani. 8 A Mi Kórházunk

9 Klubélet Klubélet Klubélet Klubélet Klubélet Klubélet Sztómás betegek klubja a Szent János Kórházban 1990 márciusában alakult meg a Szent János Kórház ILCO klubja nevet viselõ civil szervezõdés, amely a Magyar ILCO Szövetség klubjaként a Szent János Kórház sebészetének égisze alatt mûködik. A klub célja és feladata a hozzá forduló stómás (általában vastagbél vagy végbél rákból gyógyult, de maradandó elváltozással élõ) emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság életminõségének javítása, azzal hogy segítünk visszailleszkedni az egészséges emberek közösségébe. Negyedévenként tartunk klubnapot, amelynek feladatául a megváltozott életvitelû emberek segítését, orvosi felügyeletét, szakápolók tanácsadásait, s nem utolsósorban a közös problémák, gondok megoldását (érdekvédelem), kikapcsolódást tûztük ki. Itt ismerhetjük meg a különbözõ cégek által kifejlesztett segédeszközöket, az életünk megkönynyítését segítõ új módszereket (pl. irrigálás ismertetése, betanítása). Az egyesületi megalakulás után, 1994-tõl pályázhattunk, késõbb az 1%-ot gyûjthettük, így nagyobb lett mozgásterünk. Kirándulásokat szerveztünk, múzeumba, színházba járunk közösen. A klubnapokra elõadókat hívunk, karácsonykor megajándékozzuk kis elõadás keretében klubtagjainkat, Béres-cseppet osztunk stb. Taglétszámunk fõ körül mozog. Látogatottságunk, ami a kezdeti idõszakban 8 10 fõ volt, mára már a fõt is eléri (plusz a kísérõ vendégek, hozzátartozók). Klubunk munkáját a kórház sebészete is támogatja, azzal hogy az öszszejövetelekre termet biztosít, másolja és postázza meghívóinkat. Klubnapokon a sebészet patronáló orvosa (dr. Berki István) és stómaterápiás nõvére (Dícsõ Zsuzsa) lát el bennünket tanácsaival, felel aggodalmainkra, vizsgálatokra küld el, illetve kiírja a részünkre 100%-os TBtámogatással járó segédeszközöket. Az elmúlt 2 3 évben kialakult a budapesti társklubokkal egy baráti kapcsolat, meghívjuk egymást klubnapjainkra, rendezvényekre, kirándulásokat közösen teszünk ben és 2000-ben négy klub a mi szervezésünkben üdülést szervezett Bakonyszücsre a Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Központjába, ahol öt napot töltöttünk el együtt, s csodás élményekkel tértünk haza (volt velünk olyan társunk, aki nyolc éve történt mûtétje óta még nem volt üdülni). Ezen úgy belelkesedtünk, hogy 2000 júniusában még a Balatonra is elmerészkedtünk, s a gátlásokat levetkõzve támogattuk egymást. Tehát a nagy célunk, hogy a mûtött, daganatos betegségbõl gyógyult embereket kimozdítsuk otthonról, közösségbe hívjuk õket, úgy érezzük, hogy az elmúlt 10 év alatt, ha kis lépésekkel is, de sikerült. A klubról további tájékoztatást a következõ telefonszámon adunk: Ferdinándyné Dr. Keszei Erzsébet Klubvezetõ Vényre kiváltható betegápolási termékek: Járóbotok, járókeretek, kerekesszék Fürdõkád ülõke, fürdõkád kapaszkodó, szobai WC Felfekvés megelõzésére párna, matrac Gumiharisnyák Emlõprotézisek, protézis tartó melltartók Sztómaterápiás segédeszközök (Convatec, Coloplast, Biotrol, Dansac) Papír inkontinencia betétek Katéterek Fólia- és gumilepedõ Gyógycipõk, papucsok, lábápolási termékek, talpbetétek Könyök-, csukló-, térd-, bokavédõk Gyógynövény alapanyagú készítmények Vérnyomás- és vércukorszint-mérõ készülékek és kiegészítõk Haskötõk, fûzõk, kompressziós nadrágok Medica Humana Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet Budapest, I. ker., Fõ u (A Batthyány téri csarnoknál) Tel./fax: Tel.: , Nyitvatartás: hétfõ, szerda, péntek: 9 17-ig kedd, csütörtök: 9 18-ig szombat, vasárnap: zárva február 9

10 Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív A népszerûség inkább teher, mint garancia Beszélgetés Gálvölgyi Jánossal Vasárnap este van, Gálvölgyi János ezekben a percekben érkezett haza Az utolsó hõsszerelmes 160. elõadásáról, kipakolja táskájából a noteszét és smink készletét, majd felém fordul: Örülök a találkozásnak. Miért? Jótékonyan kizökkent. Tudja így, játék után mindig valami ürességet érzek, kell egy kis oldódás. Nem jobb ilyenkor csavarogni egyet a kollégákkal? Nem, az nem az én formám. Társaságban senki sem talál jópofának, a rosszkedvemmel meg miért önteném nyakon pályatársaimat? Mitõl rosszkedvû? Csak úgy, önmagamtól. Elképesztõen túladagolt bennem a kételkedés minden iránt, de elsõsorban is a saját teljesítõ képességem tölt el gyanakvással, s ezt szüntelenül, újra és újra le kell gyõznöm. Roppant fárasztó, de mit tegyek, ha egyszer ilyen vagyok? Nem gondolja, hogy ez ellentmond színpadi szerepvállalásainak, következésképpen annak a látszatnak, amelyet közönségében kelt? Ha jól értem, most azt kérdezte, hogy hazudok-e a színpadon. Nem hazudok. A színpadon én nem vagyok sem szomorú, sem jókedvû. Egyszerûen profi vagyok, aki a legjobb tudása szerint teszi, amit tennie kell. Mondja, hogyan lehet ép ésszel megúszni a sikert? Az apósom, Rodolfó egy hasonló kérdésre egyszer azt felelte, hogy intelligencia kérdése az egész. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy a Gálvölgyi rém intelligens, de annyira azért mégis, amennyi egy ilyen csapda elkerüléséhez szükséges. Ma a Hõsszerelmesben vastapsot kaptam, de én holnap is fellépek, s akkor majd nem hivatkozhatok arra, ami ma történt. A népszerûség inkább teher, mint garancia. Az újramegfelelés kegyetlen, idõnként nyomasztó felelõsségének viselésére kényszerít. Érik kudarcok? Mint minden embert. A magánkudarcok nagyon tudnak fájni, ezeket leginkább a munka enyhíti, de nem hinném, hogy ez recept lehet. Nekem a felszabadító, önbeteljesítõ munka jutott osztályrészemül, amiért hálás vagyok a sorsnak. Szorult már kórházi ápolásra? Egyetlen alkalommal. Szalagszakadással. Ez minden? Eddig. S hadd tegyem hozzá, miközben hiszek abban, hogy minden életnek van egy eleve megírt forgatókönyve, komolyan veszem Anatole France szavait, aki szerint harminc éven felül az ember felelõs az õ arcának vonásaiért. A fogantatásunkkal eleve kódolt alkati lehetõségeink sok apró, személyes döntéssel egészülnek ki, amelyek rákerülnek arra a bizonyos forgatókönyvre, s ez így együtt adja ki fogékonyságainkat a fölösleges súlytöbblettõl kezdve a szív- és érrendszeri betegségeken keresztül a legkülönbözõbb kóros elváltozásokra is. Ezzel egyszerûen azt akarja mondani, hogy vigyázzunk magunkra? Ilyesmit, de közben nem árt védekezni a ránkzúduló felvilágosító attakok ellen sem! Reggelizek. Tejeskávé és pirítós gõzölög az asztalon. Eközben szól a rádió. Két halálos gázolás, izraeli vérfürdõ, csökkentett urántartalmú lövedékek meg koleszterin, csontritkulás, fertõzéses agyhártyagyulladás, tbc és rosszindulatú daganatok. Nem akarok én menekülni a valóság elõl, de ettõl elmegy az étvágyam, ezért tisztelettel kérem, hogy hagyjanak engem reggelizni! 10 A Mi Kórházunk

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Nálunk a családban egy jó ideje már szinte hagyomány lett a gnocchi (és egyéb olasz tésztaételek) készítése. Sajnos én csak havonta egyszer, egy hétvége erejéig tudom

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM k40 r e d i t p o n t BUDAPEST PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ FÜL-, ORR-, TOROK-, GÉGE-, FEJ-, NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY 2014. FEBRUÁR

Részletesebben

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései továbbképző tanfolyam k40 r e d i t p o n t Budapest péterfy sándor utcai Kórház fül-, orr-, torok-, GéGe-, fej-, nyaksebészeti osztály 2012. november

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

1300 kcal minta étrend

1300 kcal minta étrend Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen Étel 1 adag (4) Fehérjés zabkása 150g Uborka 150g Paprika 150g Paradicsom 1db (52g) Főt tojás 100g Főtt rizs (zsír és olaj nélkül) 100g Sült csirkemell 200g

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma,

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, Rakott padlizsán - Mussaka 4 padlizsán, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 3 evőkanál aprított petrezselyem, 1/2 dl olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, bors, 2 evőkanál

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia Gourmet_Box_dobozmatrica_100x247.indd 1 26/11/14 15:40 L KC A 521 C P E R ÉSZ 12 T T K A AL sütőtökpürér e tálalva, sü lt céklával irkemelltlve, s c i s a y n Ta kel tö zöldfűszerek ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT:

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Cukorbetegek étrendi kezelése

Cukorbetegek étrendi kezelése Cukorbetegek étrendi kezelése A cukorbetegség komplex anyagcserezavar, ahol a szénhidrát anyagcsere zavara dominál. A betegség okai: abszolút vagy relatív inzulinhiány. Klinikai tünetei : - fokozott étvágy

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) sz. példány 1. Az Ön neme 1. férfi

Részletesebben

KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN

KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia szak Tanár: Berényi Ildikó KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenségben szenved beteg szérumjának kreatinin szintje magas, s ha napi 50-60 g fehérjét kap úgy állapota lassan tovább romlik. Ha

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

7 recept az egészségért

7 recept az egészségért 7 recept az egészségért Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Rólad Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője, egy 3 éves és egy 6

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom A burgonyát, vöröshagymát, zöldpaprikát karikára vágjuk,

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Böjti receptek. Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) Köles juhsajtos zöldbabbal: (Elkészítési idő: 70 perc)

Böjti receptek. Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) Köles juhsajtos zöldbabbal: (Elkészítési idő: 70 perc) Böjti receptek Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) 25 dkg zöldbab 1dl olaj 15 dkg gomba 1 gerezd fokhagyma 5dkg paradicsompüré 1 mokkáskanál só késhegynyi erősen csípős pirospaprika A megtisztított,

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK.

A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK. A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK. SZOLGÁLTATÁSAINK Irodai masszázs GYORS. KÖNNYŰ. HATÉKONY. A Massage Company irodai székes masszázsa egy különleges hát-, nyak-, váll- és kézmasszázs, amely alig

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája?

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között többemberes baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? 1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? 57% 43% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? igazi többemberes átlagos 42% kifejezetten nyugodt, csendes könnyen kezelhetı sírós, nyőgös

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Beszámoló az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület (EBKE) 2015. ben végzett feladatairól és programjáról.

Beszámoló az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület (EBKE) 2015. ben végzett feladatairól és programjáról. Beszámoló az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület (EBKE) 2015. ben végzett feladatairól és programjáról. Egyesületünk Biatorbágy Város Önkormányzata megbízásából a 2015 évi Egészséges Biatorbágyért

Részletesebben

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései Kötelezően választható továbbképző tanfolyam kre 40 Budapest péterfy sándor utcai Kórház fül-, orr-, torok-, GéGe-, fej-, nyaksebészeti osztály 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN A kukorica P KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a Dél-Zselicben fekszik, a 67-es fõút mentén, Szigetvár és Kaposvár között. 2006 óta itt mûködik az ország

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

10 gyors és olcsó szendvicskrém

10 gyors és olcsó szendvicskrém 10 gyors és olcsó szendvicskrém Miért készítsünk szendvicskrémet? Mert a házilag készített szendvicskrémek olcsók. Az újdonság élményét hozzák a készen vásárolt kenyérrevalók között. Új ízeket varázsolnak

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye TÖKÖS ÉTELRECEPTEK Igal Városért Egyesület gyűjteménye 2014 Tökös- mákos muffin: 20 dkg liszt, 22 dkg cukor, 0,5 tk sütőpor, 0,5 tk szódabikarbóna, 0,5 tk só, 0,5 tk őrölt fahéj, 2 tojás, 2 étolaj, 1 db

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31.

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. alapítva 1995 DARNÓ SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. Áraink Nettó -ban értendőek, kivéve egalizáltak, azok darabárasak! AKCIÓS TERMÉKEK Nyári turista

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Gyermek bútor katalógus 2012

Gyermek bútor katalógus 2012 Gyermek bútor katalógus 2012 langabútor kft A Langa Bútor Kft. Föleg kárpitos, gyerekágyak gyártására specializálódott magyar tulajdonú kisvállalkozás vagyunk, de a jövöben egyéb gyerekbútor gyártását

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka.

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka. 1. Esettanulmány: Magda története Én csak egy vagyok azokból a milliókból, akik a sportszergyáraknak dolgoznak. 20 éves vagyok. A gyárban híres sportszergyártók számára készítünk ruhákat. Régebben vidéken

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta

Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta Kincs ami nincs avagy az egészségkultúra a sürgősségi ellátásban Veszélyeztető állapotok Közvetlen

Részletesebben