A Mi Kórházunk. Fókuszban: a nõvérhelyzet. Betegeink között... Segíthetünk? A Biblia az egészségvédelemrõl. Exkluzív riport Gálvölgyi Jánossal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mi Kórházunk. Fókuszban: a nõvérhelyzet. Betegeink között... Segíthetünk? A Biblia az egészségvédelemrõl. Exkluzív riport Gálvölgyi Jánossal"

Átírás

1 A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Fókuszban: a nõvérhelyzet Betegeink között... Segíthetünk? A Biblia az egészségvédelemrõl Exkluzív riport Gálvölgyi Jánossal III. évfolyam 1. szám február

2 A MI KÓRHÁZUNK a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Felelõs kiadó: Dr. Nagy Péter Pál, fõigazgató Fõszerkesztõ: Balázs László Szerkesztõségi titkár: Dr. Glanz János Szerkesztõbizottság: Dr. Belsõ László Dr. Harmos Géza Prof. Dr. Jánosi András Prof. Dr. Lipcsey Attila Nándori Ferenc Somogyvári Zoltánné Az újságban megjelent riportokat Fodor Gábor készítette. A Szerkesztõség levelezési címe: Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és RI. Fõigazgatóság 1125 Budapest, Diós árok 1 3. Tel.: Fax: Kiadja a Tudomány Kiadó Kft Budapest, Hermina út Tel.: Fax: A kiadásért felel: Guti Péter ügyvezetõ Tartalomjegyzék Fókuszban A nõvérhiány...3 Egy nap... Akik a háttérben dolgoznak avagy nélkülük nem megy...5 Betegeink között A Szülészet Nõgyógyászati Osztályon...6 Portré A platina negyedóráért...8 Klubélet Sztómás betegek klubja a Szent János Kórházban...9 Exkluzív A népszerûség inkább teher, mint garancia Beszélgetés Gálvölgyi Jánossal...10 Színes hírek az egészségügy világából...11 A Biblia az egészséges életmódról A bibliai egészségmegõrzés...12 Segíthetünk? A láz: önmagában nem betegség...13 Sérv- és epekõ-panaszok...13 A depresszióról...14 Konferencián jártunk Kongresszusok az Olimpiák helyszínén...15 Nyomdai elõkészítés: Engárd Viktor Fotó: Kriszti Fotó Bt. Nyomdai munkálatok: Grafit Pencil Kft. Megjelenik 2 havonta ISSN A folyóiratban megjelent valamennyi eredeti írás és képi anyag csak a Szerkesztõség írásos hozzájárulásával sokszorosítható vagy közölhetõ más lapban. 2 A Mi Kórházunk

3 Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban A nõvérhiány Felütöm a telefonkönyvet. Budapest, Szentágothai János Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola. Tárcsázok, majd Demeter Józsefné igazgatót kérem a vonalhoz: Ha meglátogatnám Önöket, beszélhetnék egy olyan nappali tagozatos hallgatójukkal, aki ápolónõ szeretne lenni? Sajnos, ez lehetetlen. Tiltja a szabályzatuk? Szó sincs róla, egyszerûen az a helyzet, hogy jelentkezõk hiányában egyelõre lemondtunk a nappali kurzus indításáról. Hát ez nem valami jól kezdõdik, de egyelõre nem adom fel, megpróbálok további információkat szerezni. Szigetvár, Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet. Sajnos az elmúlt három esztendõben itt sem indult ápolóosztály. Újabb cím: Komló, Kazinczy Ferenc Szakközépiskola. Nem, nincs érdeklõdés, már négy éve nem tudnak összehozni egy ápoló osztályt. Ezeket a benyomásokat gyorsan összevetem néhány ténnyel. Mucha Márkné, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke szerint a több, mint harminc ezres ápolónõi állás százaléka betöltetlen. A Pécsi Tudományegyetem Intenzív és Sebészeti Klinikája már többször arra kényszerült, hogy nõvérhiány miatt kórtermeket zárjon be. Különösen szorongatott helyzetbe kerültek a hazai gyermekosztályok, ezek tizenhét százalékában a meglévõ ápolónõk kizsákmányoló jellegû túlterhelésével sem tudták biztosítani az alapszintû ellátást. Békefi Dezsõ, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának fõtitkára arról tud beszámolni, hogy hetvenkét kórház kilencvenhat gyermekosztályán végzett felmérés szerint a három mûszakos ápolónõi állások tizennyolc százaléka betöltetlen. A speciális intézményekben minden negyedik állás üres. Az év elsõ öt hónapjában minden huszadik ápolónõ felmondott, a budapesti kisebb kórházakból pedig minden tizedik távozott. Miközben a nõvérhiány egyre aggasztóbb tüneteket ölt, ezen belül is növekszik az alulképzettek, illetve szakképzetlenek aránya. A kialakult helyzetet a nõvérimport sem enyhíti, a tapasztalatok arra utalnak, hogy a vendégápolónõk többsége, miután megkapta a letelepedési engedélyt, elhagyja a pályát. S elegendõ utánpótlásra egyelõre vajmi kevés a remény, hiszen országosan mindöszsze néhány százan (a fõvárosban húsznál is kevesebben) járnak a szakközépiskolák nappali tagozatú ápoló osztályaiba. A tények így, csoportosítva még akkor is megdöbbentõek, ha Aktualitások Dr. Lelkes Gábor a Központi Laboratórium osztályvezetõ fõorvosa intézetünkbõl eltávozott december 1-jével, Dr. Fendler Kornél mb. osztályvezetõ fõorvos irányítja az osztályt. A Traumatológiai Osztály nyugállományba vonulás miatt megüresedett osztályvezetõ fõorvosi állását január 1- tõl Dr. Detre Zoltán tölti be január 1-jével az aktív kórházi ágyak csökkenésével lehetõség nyilott két új osztály szervezésére, illetve a Pulmonológiai Krónikus Osztály ágyszámainak növelésére. Jelenleg alakítjuk ki a feltételeit egy 40 ágyas részleges térítési díjjal igénybe vehetõ Ápolási Osztálynak, valamint egy 35 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálynak. A Pulmonológiai Krónikus Osztály ágyszáma 40- rõl 60-ra módosul. A Fõvárosi Önkormányzat hozzájárulásával tervpályázatot írunk ki címzett támogatással megvalósítandó Regionális Egészségügyi Központ kialakítása céljából januárjában a Traumatológiai és az Idegsebészeti Osztályon bevezettük az egyszer használatos mûtéti izolációs rendszert, amelynek kiterjesztését a többi manuális osztályra folyamatosan fogjuk megvalósítani, egy másfél éven belül. Képünk illusztráció Dr. Harmos Géza orvos igazgató február 3

4 Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban Fókuszban egyébként régóta nem titok, hogy a hazai egészségügy súlyos gondokkal küzd, s hogy ezek között is az egyik legfenyegetõbb az, amelyet jókora visszafogottsággal nõvérhelyzetnek nevezünk. Amit nem értek: mitõl, hogy két esztendeje a korábbiakhoz mérten is összehasonlíthatatlanul látványosabb tempóban omladozik egy szakma? Ismét tárcsázom Demeter Józsefnét, a Szentágothai igazgatóját, hogy jönnék, ha szakít rám egy félórát. Félóra múlva leültet, kávéval kínál, én meg belefogok. Asszonyom, tud valami magyarázattal szolgálni arra, hogy miért éppen két esztendeje merültek ki az ápolónõi hivatás utánpótlásának forrásai? Az alapvetõ ok régóta az, hogy a szakma nem biztosít lehetõséget a tisztességes megélhetésre. Ehhez azonban más is járult. A szakközépiskolákba jelentkezett fiatalok ig érettségit és középfokú szakmai végzettséget szerezhettek. Két éve azonban a szakképzés csak érettségi után kezdõdhet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ápolónõ akar lenni, az érettségi után még három esztendeig kénytelen iskolába járni, amire viszont már gyakorlatilag senki sem akar vállalkozni. Mi indokolta ezt a módosítást? Az EU csatlakozás, s az ezzel járó magasabb követelmények. Az EUkonform tantervek. Beszélhetnék még tanulókkal, akik most ápolónõképzésben vesznek itt részt? Természetesen. Beszéltem a huszonhét esztendõs Juhászné Bágyi Annával, aki nyolc éve ápolónõ, meg az ötven esztendõs Schenk Irénnel, aki kilenc esztendeje segédápolónõ. Az elõbbi eddig bruttó harminchatezret, az utóbbi pedig bruttó negyvenezret keresett. Mindketten szeretik, amit csinálnak, s akkor is szívesen tanulnak, ha ettõl számottevõ béremelést nem remélhetnek. Ezeken a hasábokon igyekszünk olyan szakmai kérdéseket feszegetni, amelyek így vagy úgy messze túlmutatnak a nõvérsorson. Somogyvári Zoltánné, a Szent János Kórház nagy élet- és szakmatapasztalatokkal rendelkezõ ápolási igazgatója így kezdi: Noha a Szent János Kórház az egyik legnagyobb egészségügyi intézmény a fõvárosban, mégis csak része az egésznek. Méghozzá nem kivételes része, tehát a szóban forgó gondok terhét mi is hordozzuk. Tetézve azzal is, hogy nem úgy, mint egy vidéki városkában bennünket számos olyan gyógyító intézmény vesz körül, amelyek szívesen magukba szippantják a jobb körülmények reményében távozni szándékozó nõvért. Mitõl függ az, hogy marad-e vagy kilép a nõvér? Mint a világon a legtöbb dolognak, ennek is sokféle oka lehet. Két tényezõt azonban kiemelnék. Az egyik a bér, a másik a munkához kapcsolódó tárgyi feltétel. Az elõbbi eléggé közismert, talán annyit tennék hozzá, hogy a minimálbér felemelésének minden közvetlenül érintett s ilyenek sokan voltak nagyon örült. Más kérdés, hogy nálunk a törvényileg is kötelezõen elõírt bérfejlesztés nyolcvanhét százalékát biztosítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, tehát tizenhárom százalék forrását nekünk kell biztosítanunk. Ebben az alaphelyzetben nem kínálkozik számunkra széles mozgástér. Ezzel szemben a munka tárgyi feltételeinek javítása érdekében nagy szerephez juthat a reális képzelõerõ is. Ezért készült nálunk egy erre vonatkozó önálló Fókuszban project is, amelyet az eddigi jelekbõl ítélve visszaigazol az élet. Konkrétan mit kell értenünk a nõvérmunka tárgyi feltételein? Nem elhanyagolható tényezõ például, hogy a betegmozgatás milyen fizikai megterheléssel jár a nõvér számára. Ezért például többek között csúszólepedõket szereztünk be, s egy-egy hetes úgynevezett betegmobilizálási tanfolyamra küldtünk eddig csaknem ötven ápolónõt, ahol a legkisebb fizikai erõvel végzett mozgatás különbözõ fortélyaival ismerkedhettek. Továbbá a korábbiaknál sokkal nagyobb gondot fordítunk olyan eszközök beszerzésére, amelyeknek a segítségével a nõvérek gyorsabban, higiénikusabban segíthetik az arra rászorult krónikus betegek tisztálkodását. Mondok mást. A mûtét elõtti izolációhoz, az egyik lehetséges fertõzésveszély elkerülése érdekében, a régebben alkalmazott textil izolációt, folyamatosan egyszer használatos anyagokra cseréljük, ami sokakat rengeteg adminisztratív, s egyéb figyelmet követelõ tevékenységtõl (szállítás stb.) szabadít meg. Megjegyzem, hogy ezt a módszert a Fõvárosi Önkormányzathoz tartozó intézmények közül, a Szent János Kórházban vezették be elõször, és eddig egyedüliként intézményünk használja. Mindez nem igényel elviselhetetlen költségráfordítást, s jó a személyzetnek, jó a betegnek. Engedjen meg egy utolsó, személyes kérdést: nem veszik túlságosan is igénybe a megoldhatatlan gondok? Csak mint a legtöbb embert. És tudja a legapróbb sikert is nagyon élvezem. 4 A Mi Kórházunk

5 Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Egy nap... Akik a háttérben dolgoznak avagy nélkülük nem megy Popsztár, vállalkozó, politikus, bankrabló, ügyvéd. Belõlük kerülnek ki korunk hõsei. Tanár, katona, színész, orvos csak van. Azokról már nem is beszélve, akik még ezekbe a kategóriákba sem sorolhatók. Õk, a társadalmilag névtelenek roppant tömegeinek egyedei, a kiszorítottak és vesztesek népsége, ám egyszersmind azok is, akik oly gyakorta nem csak szívükre, de vállukra is veszik a terheket. És nem csupán muszájból. A már tizenkét órája éhbérért robotoló nõvérnek ugyan ki vethetné szemére, hogy jártányi ereje is alig maradván elege van már mindenbõl, tessenek végre õt békén hagyni?! Csakhogy néha megesik, hogy a szenvedés és a kiszolgáltatottság érzése miatt mégis csak megkapja a szemrehányást a nõvér a betegtõl, az egyik áldozat a másiktól. Mindezek közben pedig korunk hõseit láthatjuk a televízióban. Mariann nõvér egy napja Készült a Szent János Kórház, Krónikus Belgyógyászatán Mariann nõvér egy munkanapjáról. A sötétbarna hajú, zöld szemû, karcsú lány nem volt hajlandó önmagáról bármit is szólni, de amikor arra kértük, hogy engedje figyelemmel kísérni tevékenységét, csendesen bólintott Az éjszakástól átveszi az ápolási dokumentációt, belepillant, majd kolléganõjével elindul a betegek felé a szokásos osztályátadásra. Lázlapokat néz, kérdésekre válaszol. Az egyik kórteremben a 80 esztendõs N.P. a földön fekszik, lecsúszott az ágyról. Mariann nõvér nekilát az éjszakással és iszonyú fizikai erõfeszítéssel felemeli a 120 kg-os férfit, ágyába rakja, elrendezi a párnáját, takaróját, vízzel itatja, visszahelyezi az oldaldeszkákat és folytatja körútját. Nyolc kórteremben, harmincöt beteggel vált szót. Képünk illusztráció Meghozták a reggelit a tálalóba. Mariann nõvér most vajat ken, csengetésekre ágyakhoz szalad, majd megpakolja a fémkocsit és elindul reggelit osztani. No, meg etetni azokat, akik önállóan már erre sem képesek Mariann nõvér vonásain nem látszik semmiféle feszültség, de léptei, mozdulatai felgyorsulnak. Nincs ideje még körülnézni sem. Sietni kell. A kórtermekben ágynemû cserék, s a harmincöt beteg közül legalább heten szólnak, üzennek egyszerre, hogy lelkem, úgy érzem, nem tiszta a pelenkám. Az orvosok már vizitelnek. Mariann nõvér kíséri õket (saját érdeke is, hogy minden betegrõl a lehetõ legtöbbet tudja), de közben azért gyógyszert oszt, mert ennek is meg kell lennie. A vizitnek már vége, a gyógyszerosztást még nem tudta befejezni. Figyelni kell, nagyon. Itt nem lehet tévedni Ismét a tálalóban. A tálcák a fémkocsiban, irány a beteg. Ebédosztás, etetés. Közben nyugtatja, türelemre bíztatja K.R. hetvennyolc esztendõs nénit, aki éppen most szorulna pelenkaváltásra Mariann nõvér az éjszakásnak elkészíti az ápolási dokumentációt. Nem a véglegeset, este hétig még sok minden rákerülhet, de most van egy órányi szusszanás, tehát ennek most van itt az ideje Megint pelenkázás. És sebkezelés Mariann nõvér vacsorát készít a betegeknek. És mosogat Vacsoraosztás. És etetés. És utána ismét pelenkázás Mariann nõvér öltözik. Azután veszi a kabátját. Elindul valamerre, ahol lakik, s talán várja is valaki. Ui.: Késõbb másoktól megtudtuk, hogy Mariann nõvér 28 esztendõs, itteni tevékenységét megelõzõen Zalaegerszegen, a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett egészségügyi karán volt tanársegéd. Nemrégiben elvégzett egy mobilizációs kurzust (jó ez a betegmozgatás fortélyainak elsajátításához), romológiát hallgat egy tanfolyamon (erre még korábban vállalt zalaegerszegi elõadásaihoz van szüksége), s éppen most vizsgázik az ELTE szociológiai szakának levelezõ tagozatán. Fizetése bruttó negyvennyolcezer, amire jön még a pótlék és a túlóra. Magyar Egészségügy február február 5

6 Betegeink között Betegeink között Betegeink között Betegeink között Betegeink között A Szülészet Nõgyógyászati Osztályon Egyébként semmi különös Szent János Kórház, Nõgyógyászat. Az ágyak fölött bevillan a téli napfény. Végigpásztázik egy háromcsillagos új hotelszoba berendezéseire emlékeztetõ bútorokon, majd a felhõjáték odatereli a hordozható bölcsõben pihenõ emberkére. Mintha megcirógatná. S mintha az édesanya, Vencel Katalin keze is a fényre rebbenne. Mozdul a kicsi felé, aki csak harminc órája érkezett erre a világra. Nézem õket. Nem zavartatják magukat. Katalin rám sem tekintve feleli kérdésemre, hogy igen, nagyon jól vannak, jobban már nem is lehetnének. Értem. Legalábbis azt hiszem, hogy értem, mit jelent 35 esztendõsen még szülni egy gyereket. Persze, az én ismeretem errõl jóval szegényesebb, mint Kataliné. Nekem csak az jut eszembe, hogy az orvostudomány mai állása szerint ez az asszony pontosan abban az életkorban van, amikor még minden különleges vizsgálat nélkül is javallt a szülés. Kataliné az ismeretgazdagság, mert akarta, vágyta ezt a napfénycirógatott negyediket. Ugyanúgy, mint korábban mind a hármat, akikre most a férje vigyáz, merthogy képzett apuka. Másik ágy A huszonöt éves Faragó Bernadett halk visszafogottsággal mondja, hogy õ visszajáró, merthogy itt olyan, mint egy amerikai filmben. Hogy mi olyan? Nem, nem csak a gondosan megválogatott bútorokra, vagy a falfelületek különleges színvilágára akar utalni ezzel, amirõl mellesleg az hírlik, hogy orvosok, nõvérek, mûtõsök közös és roppant gondos mérlegelésével döntetett el. Bernadett mindkét gyermekét császárral segítették itt életre, méghozzá kifogástalan szakmai tudással, de még csak nem is errõl van szó. Az alapfelszereltséghez tartozó extrák gyakorolják a legnagyobb hatást az anyukákra. Olyanok, mint az, hogy az iroda ajtaja mindig szélesre tárt; egyetlen orvos sem tér ki sietõsen a válasz elõl, ha megállítják valamelyik folyosón; a csecsemõk bármikor, bármennyi ideig maradhatnak édesanyjukkal, s akár az egynapos bébiket is utcai ruhában nézegethetik a látogatók és nem üvegablakon keresztül, hanem testközelbõl. Utóbbi nem istenkísértés. Az osztály saját felmérései is egyértelmûen bizonyítják, hogy ettõl az anyatej védettsége mellett nem növekszik a fertõzések száma. Az osztály könyvtára Itt, ebben a helyiségben jönnek össze az orvosok a feladatok kijelölésére, értékelésére, esetmegbeszélésre, vagy olyan házi szertatásra, amikor egymás között azt ünneplik, ha valamelyikük sikerrel alkalmazott új eljárást. Dr. Lintner Ferenc osztályvezetõ fõorvos jelenlegi beosztását megelõzõen huszonegy esztendeig volt klinikus, innét hozta magával azt a szemléletet, amelyben egymástól elválaszthatatlan a kutatás, a gyógyítás és az oktatás. Helyettese, Dr. Balog Imre, valamint a kollégák beleértve ebbe az intézmény elsõ számú vezetõit is úgy tekintenek az ilyen törekvésekre, mint ama hagyományra, amelyek révén a Szent János Kórház klinikai presztízst élvez, noha státusza más. E könyvtár falai között nem csak a mûtéti, ügyeleti beosztások, s egyéb napi tennivalók kerülnek napirendre, hanem az is, hogy miként lehet elsajátítani és bevezetni a legkorszerûbb módszereket. A legmodernebb eljárások Az osztály versenyhelyzetbe került, s a nagyon jó környezeti feltételeknél is meghatározóbb szerepe van a legmodernebb eljárásoknak abban, 6 A Mi Kórházunk

7 hogy mind több és több beteg itt akarja gyógyíttatni magát. Az endoscopia lehetõségeinek széles körû és rendkívül sikeres alkalmazása érthetõ módon vonzó azok számára, akik ennek révén kerülhetik el a nagyobb sebészi beavatkozásokat és gyorsabban, fájdalommentesebben nyerhetik vissza egészségüket. A feltételezett elváltozás gócának megközelítése a szûk átmérõjû csõ bevezetésének segítségével, s az abban elvégzett diagnosztizálás, valamint számos esetben mûtéti eljárás, öszszehasonlíthatatlanul kisebb fizikai és pszichikai megterhelésnek teszi ki a beteget, mint a nyílt feltárás. Ezen belül az osztályon végzett számos hystoroscopia (méhtükrözés) nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy ha például rendellenes vérzési tünetekkel kerül egy asszony az osztályra, nem kell mûtéti úton feltárni a kiváltó okot, vagy vaktában kaparni. Ráadásul jó esetben a bevezetett csövön belül azonnal eltávolítható is, ami nem odavaló. A hangulat Betegeink között Nem túlzás, itt a kiegyensúlyozottság uralkodik. Betegeken, orvosokon, nõvéreken egyaránt. Amikor azonban végrehajtanak egy endoscopiát, akkor ez azonnal felvillanyozza a betegeket is (közöttük gyorsan terjed az ilyesmi), az orvosokból pedig külön elégedettséget vált ki, hogy az így végzett beavatkozásokért az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jóval többet utal át a kórház számlájára, mint a hagyományos megoldásokért. Azután itt van a születés misztériuma. Aki csak teheti, napközben mindig vet egy-két pillantást a legfiatalabb megérkezettre. Életkortól, nemtõl és kórházi státusztól függetlenül, merthogy ez mégiscsak a legszebb esemény. Egyébként semmi különös, a nõgyógyászat mûködik. A Szent János Kórház gyógyítást kiegészítõ szolgáltatásai, termékei Kápolna Patika A kórházunk területén mûködõ gyógyszertárban, a Magyarországon törzskönyvezett valamennyi gyógyszer és gyógykészítmény kapható. Az épület száma: 7. (A kápolna mögött) Telefon: /4854 mellék Nyitva: Hétköznapokon ig, és ig. II. Belgyógyászat Az épületben, az otthoni önkontroll eszközeit biztosítják betegeik részére, vércukormérõket, ujjszúró berendezéseket. Ezen kívül technikai tanácsadással is várják a hozzájuk fordulókat. Az épület száma: 8. Az alagsorban, a diabétesz szakrendelõben. Telefon: vagy /4972 mellék Szemészet A szemészeti szakrendelés épületében mûködõ Optika üzlet, pótszemüvegeket, kereteket, valamint napszemüvegeket forgalmaz. A helyszínen lehetõség nyílik szemüvegkészítésre és javításra is. Az épület száma: 7. (A gyógyszertár mögött, a kápolna épületében) Telefon: vagy Audiológia Az épületben hallókészülékeket, valamint fülillesztékeket lehet készíttetni. Az épület száma: 17/a. (A Fül-Orr-Gégészet mögött) Telefon: Traumatológia Az épületben olyan mûanyag cella cast gipszekkel állunk betegeink rendelkezésére, amelyek könnyebbek, jobban szellõznek, és ezáltal a hagyományos gipsznél higiénikusabb a viseletük. Az épület száma: 26. A gipszelõben lehet érdeklõdni. Telefon: /4806 mellék Gyermeksebészet Az épületben a nyaki sérüléseknél használható Schanz gallért, valamint a boka rögzítését elõsegítõ air cast rögzítõt biztosítunk betegeink részére. Az épület száma: 19. Telefon: február 7

8 Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré Portré A platina negyedóráért Dr. Detre Zoltán, az orvostudomány kandidátusa, a Szent János Kórház Traumatológiájának nemrégiben kinevezett vezetõje ötven esztendõs. Felsõfokon használja az angolt és a franciát, ezen kívül beszél németül. Testalkata sovány, mozdulatai sejtetik fizikai állóképességét, amelyre már csupán az ólomkötényben végzett mûtétei során is szert tett az idõk folyamán. Pályáját patológusként kezdte, ahonnét útja a honi modern traumatológia egyik megalapozójának tekinthetõ Manninger Jenõ irányítása alatt álló Országos Traumatológiai Intézetbe vezetett, ahol a fõigazgató egyik helyettese lett. Pályázatát jelenlegi beosztásának elnyerésére nem csak a Szent János Kórház presztízse, hanem jórészt az motiválta, hogy jó esélyt lát a kormányzat és a fõváros által régóta tervezett címzett céltámogatás megszerzésére egy itt létesítendõ, elsõsorban a fõváros budai régióját kiszolgáló sürgõsségi centrum megteremtéséhez. Dr. Detre Zoltánnal az alábbi beszélgetésre szombat délelõtt, szerényen berendezett kórházi dolgozószobájában került sor. Hogyan fest egy sürgõsségi centrum? Legegyszerûbben talán akkor tud errõl képet alkotni magának, ha a televízió Vészhelyzet címû sorozatára gondol. Mi a különbség a traumatológia és a szóban forgó centrum között? A különbség óriási, de a lényeg abban rejlik, hogy a sürgõsségi centrumban a traumatológus különféle specialistákkal mûködik együtt, amelynek a jelentõsége alig felbecsülhetõ. A legkitûnõbb kutatók ma már nem csak a sokkos állapotba kerültek arany órájáról beszélnek, vagyis arról az elsõ hatvan percrõl, amikor az esetek jelentõs hányadában még nagyon jó gyógyulási esélylyel lehet a traumás beteget ellátni. Az orvosi szótárba bekerült ugyanis a platina negyedóra, a traumát követõ tizenöt percben végrehajtott elhárításihelyreállítási periódus, amikor még a legjobbak az esélyek. Ez a lehetõség a legfejlettebb térségekben csillant fel, s egyebek között az is kellett hozzá, hogy legyenek olyan sürgõsségi centrumok, amelyek gyorsan elérhetõek és traumatológusokon kívül rendelkeznek megfelelõ specialistákkal. Közbevetõleg megjegyezném, hogy nemzetközi statisztikák szerint az ilyen centrumokban végzett kezelés átlagosan húsz százalékkal növeli a súlyos sérültek túlélési esélyeit. Mindebbõl is következõen nem lenne célszerû olyan adottságokat figyelmen kívül hagyni, hogy egyrészrõl a Szent János Kórház területi elhelyezkedése révén viszonylag könnyen elérhetõ a fõváros budai régiójának minden szegletébõl, másrészrõl pedig ebben az intézményben jelenleg is megtalálható az ilyen centrumhoz szükséges valamennyi kiváló specialista. Szervezéssel pedig megoldható, hogy a hét minden napján és a nap huszonnégy órájában ez a szolgálat azonnal elérhetõ legyen. Önt most elsõsorban ez a terv foglalkoztatja? Sokat foglalkoztat, de távolról sem elsõsorban. A traumatológia épületében amely száz esztendõvel ezelõtt épült a mellkas sebészet és a tüdõbetegek elhelyezésére, hozzávetõlegesen száz ágy van. Tavaly több, mint háromezer egyszáz fekvõ sérültet, s ezen felül közel tizenhatezer hatszáz ambuláns sérültet láttunk el. Itt átlagosan napi tíz-tizenhárom mûtétre kerül sor, s nem csak balesetire, hanem ortopédre is, tehát végeznünk kell mozgásszervi és egyéb helyreállító beavatkozásokat, utókezeléseket is. Ebben az utóbbiban is van gyakorlata? Igen. Sõt ortopéd szakvizsgát is tettem, de mindezt csak azért hoztam szóba, hogy érzékeltessek valamit a tennivalók sorából. Könnyen belátható, hogy ilyen körülmények között nem lehet és nem is szabad csupán egy lehetséges jövõre összpontosítani, bármennyire fontosnak érzem is azt. Az utóbbi idõben volt olyan pillanat, amikor nosztalgiát érzett az Országos Traumatológiai Intézet után? Nem volt. Hosszú idõt töltöttem ott, életem meghatározó szakaszait, s erre szívesen emlékezem, de ez nem nosztalgia, nem valamiféle visszavágyás. Sokat köszönhetek számos ottani kollegámnak, s köztük is elsõsorban Manninger és Renner professzoroknak, de az ott szerzett ismereteimet teljes szívvel szeretném a nagy hírû Szent János Kórház szolgálatába állítani. 8 A Mi Kórházunk

9 Klubélet Klubélet Klubélet Klubélet Klubélet Klubélet Sztómás betegek klubja a Szent János Kórházban 1990 márciusában alakult meg a Szent János Kórház ILCO klubja nevet viselõ civil szervezõdés, amely a Magyar ILCO Szövetség klubjaként a Szent János Kórház sebészetének égisze alatt mûködik. A klub célja és feladata a hozzá forduló stómás (általában vastagbél vagy végbél rákból gyógyult, de maradandó elváltozással élõ) emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság életminõségének javítása, azzal hogy segítünk visszailleszkedni az egészséges emberek közösségébe. Negyedévenként tartunk klubnapot, amelynek feladatául a megváltozott életvitelû emberek segítését, orvosi felügyeletét, szakápolók tanácsadásait, s nem utolsósorban a közös problémák, gondok megoldását (érdekvédelem), kikapcsolódást tûztük ki. Itt ismerhetjük meg a különbözõ cégek által kifejlesztett segédeszközöket, az életünk megkönynyítését segítõ új módszereket (pl. irrigálás ismertetése, betanítása). Az egyesületi megalakulás után, 1994-tõl pályázhattunk, késõbb az 1%-ot gyûjthettük, így nagyobb lett mozgásterünk. Kirándulásokat szerveztünk, múzeumba, színházba járunk közösen. A klubnapokra elõadókat hívunk, karácsonykor megajándékozzuk kis elõadás keretében klubtagjainkat, Béres-cseppet osztunk stb. Taglétszámunk fõ körül mozog. Látogatottságunk, ami a kezdeti idõszakban 8 10 fõ volt, mára már a fõt is eléri (plusz a kísérõ vendégek, hozzátartozók). Klubunk munkáját a kórház sebészete is támogatja, azzal hogy az öszszejövetelekre termet biztosít, másolja és postázza meghívóinkat. Klubnapokon a sebészet patronáló orvosa (dr. Berki István) és stómaterápiás nõvére (Dícsõ Zsuzsa) lát el bennünket tanácsaival, felel aggodalmainkra, vizsgálatokra küld el, illetve kiírja a részünkre 100%-os TBtámogatással járó segédeszközöket. Az elmúlt 2 3 évben kialakult a budapesti társklubokkal egy baráti kapcsolat, meghívjuk egymást klubnapjainkra, rendezvényekre, kirándulásokat közösen teszünk ben és 2000-ben négy klub a mi szervezésünkben üdülést szervezett Bakonyszücsre a Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Központjába, ahol öt napot töltöttünk el együtt, s csodás élményekkel tértünk haza (volt velünk olyan társunk, aki nyolc éve történt mûtétje óta még nem volt üdülni). Ezen úgy belelkesedtünk, hogy 2000 júniusában még a Balatonra is elmerészkedtünk, s a gátlásokat levetkõzve támogattuk egymást. Tehát a nagy célunk, hogy a mûtött, daganatos betegségbõl gyógyult embereket kimozdítsuk otthonról, közösségbe hívjuk õket, úgy érezzük, hogy az elmúlt 10 év alatt, ha kis lépésekkel is, de sikerült. A klubról további tájékoztatást a következõ telefonszámon adunk: Ferdinándyné Dr. Keszei Erzsébet Klubvezetõ Vényre kiváltható betegápolási termékek: Járóbotok, járókeretek, kerekesszék Fürdõkád ülõke, fürdõkád kapaszkodó, szobai WC Felfekvés megelõzésére párna, matrac Gumiharisnyák Emlõprotézisek, protézis tartó melltartók Sztómaterápiás segédeszközök (Convatec, Coloplast, Biotrol, Dansac) Papír inkontinencia betétek Katéterek Fólia- és gumilepedõ Gyógycipõk, papucsok, lábápolási termékek, talpbetétek Könyök-, csukló-, térd-, bokavédõk Gyógynövény alapanyagú készítmények Vérnyomás- és vércukorszint-mérõ készülékek és kiegészítõk Haskötõk, fûzõk, kompressziós nadrágok Medica Humana Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet Budapest, I. ker., Fõ u (A Batthyány téri csarnoknál) Tel./fax: Tel.: , Nyitvatartás: hétfõ, szerda, péntek: 9 17-ig kedd, csütörtök: 9 18-ig szombat, vasárnap: zárva február 9

10 Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív Exkluzív A népszerûség inkább teher, mint garancia Beszélgetés Gálvölgyi Jánossal Vasárnap este van, Gálvölgyi János ezekben a percekben érkezett haza Az utolsó hõsszerelmes 160. elõadásáról, kipakolja táskájából a noteszét és smink készletét, majd felém fordul: Örülök a találkozásnak. Miért? Jótékonyan kizökkent. Tudja így, játék után mindig valami ürességet érzek, kell egy kis oldódás. Nem jobb ilyenkor csavarogni egyet a kollégákkal? Nem, az nem az én formám. Társaságban senki sem talál jópofának, a rosszkedvemmel meg miért önteném nyakon pályatársaimat? Mitõl rosszkedvû? Csak úgy, önmagamtól. Elképesztõen túladagolt bennem a kételkedés minden iránt, de elsõsorban is a saját teljesítõ képességem tölt el gyanakvással, s ezt szüntelenül, újra és újra le kell gyõznöm. Roppant fárasztó, de mit tegyek, ha egyszer ilyen vagyok? Nem gondolja, hogy ez ellentmond színpadi szerepvállalásainak, következésképpen annak a látszatnak, amelyet közönségében kelt? Ha jól értem, most azt kérdezte, hogy hazudok-e a színpadon. Nem hazudok. A színpadon én nem vagyok sem szomorú, sem jókedvû. Egyszerûen profi vagyok, aki a legjobb tudása szerint teszi, amit tennie kell. Mondja, hogyan lehet ép ésszel megúszni a sikert? Az apósom, Rodolfó egy hasonló kérdésre egyszer azt felelte, hogy intelligencia kérdése az egész. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy a Gálvölgyi rém intelligens, de annyira azért mégis, amennyi egy ilyen csapda elkerüléséhez szükséges. Ma a Hõsszerelmesben vastapsot kaptam, de én holnap is fellépek, s akkor majd nem hivatkozhatok arra, ami ma történt. A népszerûség inkább teher, mint garancia. Az újramegfelelés kegyetlen, idõnként nyomasztó felelõsségének viselésére kényszerít. Érik kudarcok? Mint minden embert. A magánkudarcok nagyon tudnak fájni, ezeket leginkább a munka enyhíti, de nem hinném, hogy ez recept lehet. Nekem a felszabadító, önbeteljesítõ munka jutott osztályrészemül, amiért hálás vagyok a sorsnak. Szorult már kórházi ápolásra? Egyetlen alkalommal. Szalagszakadással. Ez minden? Eddig. S hadd tegyem hozzá, miközben hiszek abban, hogy minden életnek van egy eleve megírt forgatókönyve, komolyan veszem Anatole France szavait, aki szerint harminc éven felül az ember felelõs az õ arcának vonásaiért. A fogantatásunkkal eleve kódolt alkati lehetõségeink sok apró, személyes döntéssel egészülnek ki, amelyek rákerülnek arra a bizonyos forgatókönyvre, s ez így együtt adja ki fogékonyságainkat a fölösleges súlytöbblettõl kezdve a szív- és érrendszeri betegségeken keresztül a legkülönbözõbb kóros elváltozásokra is. Ezzel egyszerûen azt akarja mondani, hogy vigyázzunk magunkra? Ilyesmit, de közben nem árt védekezni a ránkzúduló felvilágosító attakok ellen sem! Reggelizek. Tejeskávé és pirítós gõzölög az asztalon. Eközben szól a rádió. Két halálos gázolás, izraeli vérfürdõ, csökkentett urántartalmú lövedékek meg koleszterin, csontritkulás, fertõzéses agyhártyagyulladás, tbc és rosszindulatú daganatok. Nem akarok én menekülni a valóság elõl, de ettõl elmegy az étvágyam, ezért tisztelettel kérem, hogy hagyjanak engem reggelizni! 10 A Mi Kórházunk

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Sebészeten. Egy nap a fõmûtõsnõ életében. Exkluzív riport Kovács Katival. Segíthetünk? Bibliai egészségmegõrzés

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Sebészeten. Egy nap a fõmûtõsnõ életében. Exkluzív riport Kovács Katival. Segíthetünk? Bibliai egészségmegõrzés A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Sebészeten Egy nap a fõmûtõsnõ életében Exkluzív riport Kovács Katival Segíthetünk? Bibliai egészségmegõrzés

Részletesebben

Egy nap a betegszállítók életében Az új kardiológiai járóbetegrendelés Semmelweis napi emlékünnepség Exluzív riport Soltész Rezsõvel

Egy nap a betegszállítók életében Az új kardiológiai járóbetegrendelés Semmelweis napi emlékünnepség Exluzív riport Soltész Rezsõvel A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Egy nap a betegszállítók életében Az új kardiológiai járóbetegrendelés Semmelweis napi emlékünnepség Exluzív riport

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Pszichiátrián. Egy nap a dietetikus életében. Bemutatkozik a Fájdalom Ambulancia és a Tini Szakrendelés

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Pszichiátrián. Egy nap a dietetikus életében. Bemutatkozik a Fájdalom Ambulancia és a Tini Szakrendelés A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Pszichiátrián Egy nap a dietetikus életében Bemutatkozik a Fájdalom Ambulancia és a Tini Szakrendelés

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Központi Laboratóriumban. Egy nap a gazdasági nõvér életében. Vesebetegek diétája. A betegek jogairól

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Központi Laboratóriumban. Egy nap a gazdasági nõvér életében. Vesebetegek diétája. A betegek jogairól A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Központi Laboratóriumban Egy nap a gazdasági nõvér életében Vesebetegek diétája A betegek jogairól

Részletesebben

A Mi Kórházunk. A Budai Meddõségi Centrum ikrei. Egy nap a Mûszerügyi Osztályon. Ápolók nemzetközi napja. Exkluzív riport Vágó Istvánnal

A Mi Kórházunk. A Budai Meddõségi Centrum ikrei. Egy nap a Mûszerügyi Osztályon. Ápolók nemzetközi napja. Exkluzív riport Vágó Istvánnal A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja A Budai Meddõségi Centrum ikrei Egy nap a Mûszerügyi Osztályon Modern ultrahangkészülék a radiológián Ápolók nemzetközi

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között: szükségszerû kompromisszumok. Egy nap a jogi iroda életében

A Mi Kórházunk. Betegeink között: szükségszerû kompromisszumok. Egy nap a jogi iroda életében A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között: szükségszerû kompromisszumok Egy nap a jogi iroda életében VI. Lombikbébi Találkozó Tizenegy év alatt

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Pesthidegkúti Pszichiátrián. Egy nap az informatikus életében. Exkluzív riport Aigner Szilárddal

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Pesthidegkúti Pszichiátrián. Egy nap az informatikus életében. Exkluzív riport Aigner Szilárddal A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Pesthidegkúti Pszichiátrián Egy nap az informatikus életében Exkluzív riport Aigner Szilárddal Kontrolling

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között ápolói szemmel a Kardiológián. Portré Dr. Fekete Farkas Pál. Egy nap a Mûszaki Osztályon. Karácsonyi hírmozaik

A Mi Kórházunk. Betegeink között ápolói szemmel a Kardiológián. Portré Dr. Fekete Farkas Pál. Egy nap a Mûszaki Osztályon. Karácsonyi hírmozaik A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja A Mi Kórházunk címû újság valamennyi olvasójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt kíván a Szent

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Központi Röntgen Osztályon. A Rendészeti Osztály vezetõjének egy napja. Megújult a gyógyszertárunk

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Központi Röntgen Osztályon. A Rendészeti Osztály vezetõjének egy napja. Megújult a gyógyszertárunk A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Központi Röntgen Osztályon A Rendészeti Osztály vezetõjének egy napja Megújult a gyógyszertárunk

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Krónikus Tüdõosztályon. Portré Akire nagyon büszkék vagyunk. Nyitott kórházat! Fõszezon a traumatológián

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Krónikus Tüdõosztályon. Portré Akire nagyon büszkék vagyunk. Nyitott kórházat! Fõszezon a traumatológián A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Krónikus Tüdõosztályon Portré Akire nagyon büszkék vagyunk Nyitott kórházat! Fõszezon a traumatológián

Részletesebben

SMs üzenet. SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház. amik rajtad állnak. A mozgáskorlátozottak. lakásátalakítási támogatásáról

SMs üzenet. SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház. amik rajtad állnak. A mozgáskorlátozottak. lakásátalakítási támogatásáról SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház amik rajtad állnak A mozgáskorlátozottak lakásátalakítási támogatásáról 2005. tavasz elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. 2012. április. Napsütötte pavilon a Sebészeti O sztály Gyermektelen férfiak Béremelési javaslatok

A MI KÓRHÁZUNK. 2012. április. Napsütötte pavilon a Sebészeti O sztály Gyermektelen férfiak Béremelési javaslatok A MI KÓRHÁZUNK Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Napsütötte pavilon a Sebészeti O sztály Gyermektelen férfiak Béremelési javaslatok 2012. április Tartalomjegyzék Hogyan tovább? főigazgatói

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. 2010. április. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

A MI KÓRHÁZUNK. 2010. április. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. április Bemutatkoznak a patológiák Új ultrahang az Urológián Harc a rákkal a rákbetegség is megelőzhető

Részletesebben

2010/2. Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja. Együtt erősebbek vagyunk Oktatási program cukorbetegeknek. www.diabetes.hu

2010/2. Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja. Együtt erősebbek vagyunk Oktatási program cukorbetegeknek. www.diabetes.hu 2010/2 Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja Együtt erősebbek vagyunk Oktatási program cukorbetegeknek www.diabetes.hu Ön is a sokmillió diabéteszes beteg egyike és mégis különbözik mindenkitől?

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a citológiai rendelõben. Egy nap a higiénikus fõorvos életében. A klimax nem betegség

A Mi Kórházunk. Betegeink között a citológiai rendelõben. Egy nap a higiénikus fõorvos életében. A klimax nem betegség A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a citológiai rendelõben Egy nap a higiénikus fõorvos életében A klimax nem betegség 25 éves a Traumatológiai

Részletesebben

Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó!

Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó! 2008. december Interjú a Fôigazgatóval Bemutatkozik II. Belgyógyászati Osztály Onkológiai Osztály Nôvérek a nôvérekért Kitüntetett munkatársaink Hírek Tartalomjegyzék Beköszöntõ 3 Interjú Dr. Pintérné

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. 2012. június. Megújult: I. Belgyógyászati Osztály Ápolók Napja. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

A MI KÓRHÁZUNK. 2012. június. Megújult: I. Belgyógyászati Osztály Ápolók Napja. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak A MI KÓRHÁZUNK Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 2012. június Megújult: I. Belgyógyászati Osztály Ápolók Napja Tartalomjegyzék Mindennapok és hősiesség Ápolók Napja 3 Dicséret a diétáért

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai. 2009. február. Interjú a Fôigazgatóhelyettessel

A MI KÓRHÁZUNK. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai. 2009. február. Interjú a Fôigazgatóhelyettessel A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2009. február Interjú a Fôigazgatóhelyettessel Bemutatkozik a Pszichiátriai és a Nefrológiai Osztály Epilepsziaközpont

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. 17 új rezidens kórházunkban a célirányos adományoz ó a szülésznő egy napja

A MI KÓRHÁZUNK. 17 új rezidens kórházunkban a célirányos adományoz ó a szülésznő egy napja A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2 0 1 1. o k t ó b e r 17 új rezidens kórházunkban a célirányos adományoz ó a szülésznő egy napja Tartalomjegyzék

Részletesebben

2008 l 1 április. life

2008 l 1 április. life 2008 l 1 április life Elegancia és diszkréció szivacsos, formázott kosárral, vékonypántos kivitelben Méret: 70-90 AA, A, B, C Tisztelt Olvasónk! Eljön a tavasz, és a fû kizöldül magától 4 6 Orvosi rovat

Részletesebben

2009/6. Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja. Karácsony. Kedvenc receptjeink. www.diabetes20.hu

2009/6. Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja. Karácsony. Kedvenc receptjeink. www.diabetes20.hu 2009/6 Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja Karácsony Kedvenc receptjeink www.diabetes20.hu A benfotiamin átjut a sejthártyán A zsíroldékony benfotiamin jobban szívódik fel, és a szövetekben

Részletesebben

PIRULA MIKULÁS-ÜNNEPSÉG DR. RALOVICH ZSOLT A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSEIROL BETEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS BEMUTATKOZIK AZ INTENZÍV OSZTÁLY

PIRULA MIKULÁS-ÜNNEPSÉG DR. RALOVICH ZSOLT A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSEIROL BETEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS BEMUTATKOZIK AZ INTENZÍV OSZTÁLY 2014/6. SZÁM A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelointézet 2 havonta megjeleno lapja AZ ÖN EGÉSZSÉGE A MI HIVATÁSUNK DR. RALOVICH ZSOLT A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSEIROL BETEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS BEMUTATKOZIK

Részletesebben

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon Az ön egészsége a mi hivatásunk 2015/2. szám A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelointézet 2 havonta megjeleno lapja Prof. Dr. Tenke Péter: Kapitány és legénysége Akkreditált képzések a kórházban Bemutatkozik

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. Várólisták a Kórházban Lombikbébi-találkozó. 24 óra a Traumán. 2010. október

A MI KÓRHÁZUNK. Várólisták a Kórházban Lombikbébi-találkozó. 24 óra a Traumán. 2010. október A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. október 24 óra a Traumán Várólisták a Kórházban Lombikbébi-találkozó Tartalomjegyzék A sérült emberek szolgálata

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. 2010. június. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

A MI KÓRHÁZUNK. 2010. június. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. június Főigazgatói interjú Elismerés szakdolgozóinknak Bemutatkoznak a Kardiológiák Tartalomjegyzék Műtét

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. Gyermeknap a Gye rme k - sebészeten. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

A MI KÓRHÁZUNK. Gyermeknap a Gye rme k - sebészeten. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Gyermeknap a Gye rme k - sebészeten 2009. június Gyermeknap Interjú dr. Kiss Sándor osztályvezető főorvossal

Részletesebben

orvosát, gyógyszerészét...

orvosát, gyógyszerészét... ? kérdezze! orvosát, gyógyszerészét... INTERJÚ Erős Antóniával az idei terveikről 25 2012. június I. évfolyam/1. szám 390 Ft KÖZVÉLEMÉNY A fiatalok és a dohányzás... 5 GYÓGYSZEREKRŐL Milyen alapszabályokra

Részletesebben

SMs üzenet. Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum. Termékenység, terhesség, gyermekszülés. Tolókocsival a Szent Földön INFORMÁCIÓS MAGAZIN

SMs üzenet. Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum. Termékenység, terhesség, gyermekszülés. Tolókocsival a Szent Földön INFORMÁCIÓS MAGAZIN SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum Termékenység, terhesség, gyermekszülés Tolókocsival a Szent Földön 2006. tavasz nyár elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu

Részletesebben