Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei"

Átírás

1 SZAKMAI AJÁNLÁS Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása, 2008 A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok információtartalmának interpretálása a klinikus számára többnyire kizárólag írásos lelet formájában történik, és ezért bár szükség esetén lehetôség van a radiológus és a klinikus közti szóbeli konzultációra is törekedni kell arra, hogy a lelet tartalmazzon minden olyan releváns információt, amely a vizsgálat képeinek szakértô elemzése alapján megszerezhetô. A lelet készítésekor nem érhetjük be azzal, hogy csak a vizsgálat indikációja szempontjából fontos részletekre térünk ki, rögzíteni kell minden eltérést, amely a képen látható. Hasonlóan fontos, hogy valamennyi lelet a radiológus véleményével záruljon, állást foglalva a leíró részben rögzített elváltozással kapcsolatban, és választ adva a klinikus által feltett kérdés(ek)re is. Kontrollvizsgálatnál különösen onkológiai betegek esetében nem elegendô a változás (progreszszió, regresszió) vagy változatlanság rögzítése, hanem pontosan, a méretek megadásával tájékoztatni kell az aktuális státusról is. A lelet nemcsak információhordozó, hanem a radiológus munkájának tükre is: helytállósága mellett érthetôsége, következetessége, használhatósága, formája is mércéje munkánk minôségének. A lelet színvonala alapján azonban nem csak betegeink és kollégáink ítélhetnek meg minket, a benne foglaltaknak jogi szempontból is meg kell állnia a helyét, ott pedig a lelet mindenre kiterjedô volta igazolhatja egyedül a tôlünk elvárható gondosságot, még akkor is, ha egyébként esetleg tévedtünk volna. Ma Magyarországon a legkülönbözôbb leletformátumokkal találkozunk. Vannak munkahelyek, amelyek már áttértek a strukturált leletezésre, másutt részletes, esszészerû leírásokkal találkozunk, megint máshol a lelet csak az elváltozásokra tér ki részletesen. Többnyire véleménnyel zárulnak a leletek, de találunk olyan osztályt, ahol a véleményt belefogalmazzák a leíró részbe, illetve olyant is, ahol véleményt esetlegesen vagy egyáltalán nem adnak. A helyzet tehát megérett arra, hogy kísérletet tegyünk a fentinél egységesebb gyakorlat kialakítására, hiszen az ellátóhelyek specializációja következtében növekvô betegmigráció, illetve a terjedô teleradiológiai megoldások következtében mind gyakoribb, hogy leleteink saját szûkebb környezetünktôl távol kerülnek klinikus kollégáink kezébe. A Radiológiai Szakmai Kollégium számos szakértô munkájára alapozva, több ülésben megtárgyalva az elôterjesztéseket ajánlást dolgozott ki, amely tartalmazza a gyakoribb vizsgálóeljárások esetén adható negatív leletsablont. Ezek a standard negatív leletek annyiban igyekeznek megfelelni a strukturált leletezés követelményeinek, hogy szisztematikusan sorra veszik az adott vizsgálattal nyerhetô valamennyi információt, vagyis utat mutatnak abban, hogy azzal az eljárással mely tényezôkre kell kitérni. Az ilyen leletformátum lehetôvé teszi azt is, hogy kóros esetben a sablon megfelelô helyére illesszük az elváltozás leírását, érintetlenül hagyva a lelet fennmaradó részeit. Természetesen ügyelni kell arra, hogy az ilyen lelet nem robotpilóta, vagyis nagyon fontos, hogy a figyelmünk valóban kiterjedjen mindazon elemekre, amelyekre a lelet utal. A leletmintákban nem tértünk ki a klinikai jelentôséggel nem bíró alaki variációkra, ezeket ter- Szerkesztette: dr. Palkó András. Írta: dr. Forrai Gábor, dr. Kiss Ildikó, dr. Laki András, dr. Lombay Béla, dr. Morvay Zita, dr. Nagy Endre, dr. Nagy Gyöngyi, dr. Ormándi Katalin, dr. Palkó András, dr. Vörös Erika 288 Palkó András: Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

2 mészetesen meg kell említeni akkor is, ha nem tekinthetôk kórosnak. Figyelni kell arra, hogy natív vizsgálat esetén a kontrasztanyagadáshoz kötôdô elemek (például kiválasztás, halmozás) ne szerepeljenek a leletben. A kollégium ajánlása nem joganyag, alkalmazása nem kötelezô, továbbra is minden intézmény saját joga és kötelessége, hogy belsô, intézményi protokolljait elkészítse. Bármilyen alapos elôkészítô munka is elôzte meg az ajánlás összeállítását, abban hibák, hiányosságok természetesen elôfordulhatnak, ezért kérjük mindazokat, akik javítani szeretnének rajta, hogy véleményüket, javaslatukat juttassák el a kollégium illetékeseinek. Szándékunk szerint egy év múlva felülvizsgáljuk az anyagot, és a tapasztalatok, illetve a beérkezett javaslatok alapján a szükséges módosításokat elvégezzük. KOMPUTERTOMOGRÁFIA Hasi és kismedencei natív és többfázisú kontrasztanyagos CT-vizsgálat A pleurasinusokban folyadék nem látszik, az ábrázolódó tüdôterületeken kóros nem mutatható ki. A máj nagysága, szerkezete, denzitása szabályos, benne körülírt gócos eltérés nem Az epeutak lefutása, tágassága Az epehólyag normális nagyságú és falvastagságú, benne híg folyadékra jellemzô denzitás mérhetô. A pancreas alakja, nagysága, szerkezete szabályos, környezete reakciómentes, állományában térfoglaló folyamat vagy egyéb kóros nem látható. A Wirsungvezeték nem tágabb. A lép normális nagyságú és szerkezetû. A mellékvesék alakja, nagysága kóros eltérést nem mutat. A vesék alakja, nagysága, helyzete, struktúrája, kontrasztanyag-halmozása és -kiválasztása szabályos, az üregrendszer szabályosan/részlegesen telôdött, tágulat nem A natív felvételeken kô, meszesedés nem mutatható ki. Uretertágulat nem ábrázolható. Az uterus és az adnexumok/prostata alakja, nagysága, denzitása A hólyag nagysága, falvastagsága normális. A kismedencei zsírszövet nem infiltrált. A gastrointestinalis traktus megítélhetô szakaszai kóros eltérést nem mutatnak. A hasi és kismedencei erek lefutása, átmérôje A vizsgált régióban kóros folyadékgyülem, megnagyobbodott nyirokcsomó nem mutatható ki. Az ábrázolódó csontok alakja, szerkezete, denzitása Mellkasi natív és kontrasztanyagos CT-vizsgálat A mediastinum helyzete szabályos, területén megnagyobbodott nyirokcsomó vagy egyéb térfoglaló folyamat nem látható. A mediastinalis zsírszövet nem infiltrált. A szív normális nagyságú és konfigurációjú. Coronaria-, billentyû- és pericardiummeszesedés, pericardialis folyadék nem ábrázolódik. A hilusokban nagyobb nyirokcsomó, egyéb térfoglaló folyamat nem mutatható ki. A mediastinalis, hilusi és egyéb érképletek normális lefutásúak és tágasságúak, kontraszttelôdésük homogén. A tüdôk normális légtartalmúak, bennük körülírt vagy diffúz kóros eltérés nem látható. Pleuramegvastagodás, pleuralis folyadékgyülem nem ábrázolódik. A mellkasfali lágy részek és csontos képletek szabályosak. A felsô hasi régió ábrázolódó területein kóros nem Nyaki lágy rész natív és kontrasztanyagos CT-vizsgálata A pajzsmirigy alakja, nagysága, szerkezete A nyálmirigyek területén kóros eltérés nem látszik. A gége és a trachea ábrázolódó szakasza normális falszerkezetû, szimmetrikus. A hangszalagok vastagsága, a hangrés tágassága A naso-, meso- és hypopharynx normális tágasságú, szimmetrikus, környezetében kóros beszûrôdés nem látszik. Az ábrázolódó erek lefutása, tágassága szabályos, a vascularis compartmentek szabadok. Az izmok lefutása, átmérôje A vizsgált régióban kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó nem látszik. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

3 A látható csontos képletek területén eltérés nem Koponya-CT: natív és kontrasztanyagos A kamrarendszer és a külsô liquortér mind supra-, mind infratentorialisan normális alakú, tágasságú. A középvonali képletek nem áttoltak. A cerebralis cortex és a fehérállomány normális szerkezetû. A basalis ganglionok és a thalamusok szabályosak. A cerebellum szürke- és fehérállomány aránya megtartott. A vermis és az agytörzs A corpus pineale és a hypophysis régiójában kóros nem látható. A craniocervicalis átmenet normális. Az említett struktúrákban körülírt kóros képlet vagy diffúz eltérés nem mutatható ki. Vérzésre utaló hiperdenzitás nem észlelhetô. Az orbitákban és az orrmelléküregekben eltérés nem mutatkozik. A koponyabázis és a calvaria csontjai és az extracranialis lágy részek épek. Kontrasztanyagadás után kóros halmozás nem látható. A Willis-kör artériái és a vénás sinusok szabályos képet mutatnak. Gerinc-CT A nyaki/lumbalis lordosis/háti kyphosis megtartott. A csigolyák szabályos alakúak és szerkezetûek. A porckorongok normális denzitásúak, kóros elôboltosulás nem látható. A gerinccsatorna és a foramenek tágassága Gyöki vagy durazsák-kompressziót okozó elváltozás nem mutatható ki. A sella natív és kontrasztanyagos CT-vizsgálata A sella alakja és tágassága normális. A hypophysis normális nagyságú és denzitású. Állományában körülírt kóros képlet nem látható. Az adenohypophysis a kontrasztanyagot egyenletesen halmozza. A hypophysisnyél a középvonalban van, átmérôje Perisellarisan kóros eltérés nem mutatható ki. Az agyállomány áttekinthetô területein kóros képlet nem látható. Az ábrázolódó külsô és belsô liquorterek normális tágasságúak. Az orbita natív és kontrasztanyagos CT-vizsgálata A bulbusok épek. A külsô szemmozgató izmok normális vastagságúak és denzitásúak. A nervus opticusok szabályosak. Az intra- és extraconicus zsírszövet normális denzitású, homogén szerkezetû. Térfoglaló folyamatra utaló jel nem látszik. Agyi CT-angiográfia és koponya-ct-vizsgálat Az ábrázolódó artériák/vénák lefutása, ármérôje, kontrasztanyag-telôdése normális. Elzáródás, kóros szûkület, körülírt tágulat, telôdési hiány nem Vascularis malformatio nem mutatható ki. Az erek falában meszesedés nem látható. Az agyállományban kóros denzitású-halmozású terület nem látszik. A kamrarendszer és a felszíni liquorterek normális tágasságúak, szimmetrikusak. A középvonal nem diszlokált. A craniospinalis átmenet területén nem látszik kóros. Az ábrázolódó csontok és extracranialis képletek szabályosak. Nyaki CT-angiográfia Az arteria (a.) carotis communis és interna, illetve az a. vertebralis lefutása, átmérôje, kontrasztanyag-telôdése mindkét oldalon normális. Elzáródás, kóros szûkület, körülírt tágulat, telôdési hiány nem Az erek falában meszesedés nem látható. A Willis-kör és ábrázolódó ágai területén kóros nem 290 Palkó András: Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

4 A nyaki lágy részek kóros eltérést nem mutatnak. Vélemény: Negatív lelet Az arteria pulmonalis CT-angiográfiája és mellkasi CT-vizsgálat A truncus pulmonalis, a pulmonalis fôtörzsek, illetve a lobaris, szegmentális ágak lefutása, átmérôje, kontrasztanyag-telôdése normális. Elzáródás, kóros szûkület, körülírt tágulat, telôdési hiány nem A mediastinalis képletek helyzete szabályos, területén megnagyobbodott nyirokcsomó vagy egyéb térfoglaló folyamat nem látható. A mediastinalis zsírszövet nem infiltrált. A szív normális nagyságú és konfigurációjú. Coronaria-, billentyû- és pericardiummeszesedés, pericardialis folyadék nem ábrázolódik. A hilusokban nagyobb nyirokcsomó, egyéb térfoglaló folyamat nem mutatható ki. A tüdôk normális légtartalmúak, bennük körülírt vagy diffúz kóros folyamatra utaló eltérés nem látható. Pleuramegvastagodás, pleuralis folyadékgyülem nem ábrázolódik. A mellkasfali lágy részek és csontos képletek szabályosak. A felsô hasi régió ábrázolódó területein kóros nem Hasi CT-angiográfia A hasi aorta és ágainak lefutása, átmérôje, kontrasztanyag-telôdése normális. Elzáródás, kóros szûkület, körülírt tágulat, telôdési hiány nem Az erek falában meszesedés nem látható. A pleurasinusokban folyadék nem látszik, az ábrázolódó tüdôterületeken kóros nem mutatható ki. A máj nagysága, szerkezete, denzitása szabályos, benne körülírt gócos eltérés nem Az epeutak lefutása, tágassága Az epehólyag normális nagyságú és falvastagságú, bennéke híg folyadékra jellemzô denzitású. A pancreas alakja, nagysága, szerkezete szabályos, környezete reakciómentes, állományában térfoglaló folyamat vagy egyéb kóros nem látható. A Wirsungvezeték nem tágabb. A lép normális nagyságú és szerkezetû. A mellékvesék alakja, nagysága kóros eltérést nem mutat. A vesék alakja, nagysága, helyzete, struktúrája, kontrasztanyag-halmozása és -kiválasztása szabályos, az üregrendszer szabályosan/részlegesen telôdött, tágulat nem A gastrointestinalis traktus megítélhetô szakaszai kóros eltérést nem mutatnak. A vizsgált régióban kóros folyadékgyülem, megnagyobbodott nyirokcsomó nem mutatható ki. Az ábrázolódó csontok alakja, szerkezete, denzitása CT-enteroclysis A jejunum- és ileumkacsok lefutása, tágassága, falvastagsága szabályos, kóros kontrasztanyag-halmozás nem mutatható ki. A nyálkahártya ép, gyulladás, térfoglaló folyamat, egyéb kóros nem A terminális ileum és a caecum ép. A máj nagysága, szerkezete, denzitása szabályos, benne körülírt gócos eltérés nem Az epeutak lefutása, tágassága Az epehólyag normális nagyságú és falvastagságú, bennéke híg folyadékra jellemzô denzitású. A pancreas alakja, nagysága, szerkezete szabályos, környezete reakciómentes, állományában térfoglaló folyamat vagy egyéb kóros nem látható. A Wirsungvezeték nem tágabb. A lép normális nagyságú és szerkezetû. A mellékvesék alakja, nagysága kóros eltérést nem mutat. A vesék alakja, nagysága, helyzete, struktúrája, kontrasztanyag-halmozása és -kiválasztása szabályos, az üregrendszer szabályosan/részlegesen telôdött, tágulat nem Az uterus és az adnexumok/prostata alakja, nagysága, denzitása A hólyag nagysága, falvastagsága normális. A kismedencei zsírszövet nem infiltrált. Az erek lefutása, átmérôje A vizsgált régióban kóros folyadékgyülem, megnagyobbodott nyirokcsomó nem mutatható ki. Az ábrázolódó csontok alakja, szerkezete, denzitása Virtuális kolonoszkópia A vastagbél lefutása, tágassága, falvastagsága szabályos, kóros kontrasztanyag-halmozás nem mutat- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

5 ható ki. A nyálkahártya ép, térfoglaló folyamat, illetve egyéb kóros nem A terminális ileum ép. A máj nagysága, szerkezete, denzitása szabályos, benne körülírt gócos eltérés nem Az epeutak lefutása, tágassága Az epehólyag normális nagyságú és falvastagságú, bennéke híg folyadékra jellemzô denzitású. A pancreas alakja, nagysága, szerkezete szabályos, környezete reakciómentes, állományában térfoglaló folyamat vagy egyéb kóros nem látható. A Wirsungvezeték nem tágabb. A lép normális nagyságú és szerkezetû. A mellékvesék alakja, nagysága kóros eltérést nem mutat. A vesék alakja, nagysága, helyzete, struktúrája, kontrasztanyag-halmozása és -kiválasztása szabályos, üregrendszeri tágulat nem Az uterus és az adnexumok/prostata alakja, nagysága, denzitása A hólyag nagysága, falvastagsága normális. A kismedencei zsírszövet nem infiltrált. Az erek lefutása, átmérôje A vizsgált régióban kóros folyadékgyülem, megnagyobbodott nyirokcsomó nem mutatható ki. Az ábrázolódó csontok alakja, szerkezete, denzitása M ÁGNESESREZONANCIA- VIZSGÁLAT Hasi és kismedencei, natív és többfázisú, kontrasztanyagos MR-vizsgálat A pleurasinusokban folyadék nem látszik. A máj nagysága, szerkezete, denzitása szabályos, benne körülírt gócos eltérés nem Az epeutak lefutása, tágassága Az epehólyag normális nagyságú és falvastagságú, hígfolyadék-bennékû. A pancreas alakja, nagysága, szerkezete szabályos, környezete reakciómentes, állományában térfoglaló folyamat vagy egyéb kóros nem látható. A Wirsungvezeték nem tágabb. A lép normális nagyságú és szerkezetû. A mellékvesék alakja, nagysága kóros eltérést nem mutat. A vesék alakja, nagysága, helyzete, struktúrája, kontrasztanyag-halmozása és -kiválasztása szabályos, üregrendszeri tágulat nem Az uterus és az adnexumok/prostata alakja, nagysága, jelintenzitása A hólyag nagysága, falvastagsága normális. A kismedencei zsírszövet nem infiltrált. A gastrointestinalis traktus megítélhetô szakaszai kóros eltérést nem mutatnak. Az erek lefutása, átmérôje A vizsgált régióban kóros folyadékgyülem, megnagyobbodott nyirokcsomó nem mutatható ki. Az ábrázolódó csontok alakja, szerkezete, jelintenzitása A kismedence (nôgyógyászati) MR-vizsgálata Az uterus és a cervix nagysága, helyzete, zonális szerkezete szabályos, benne kóros jelintenzitás, kontrasztanyag-halmozás nem igazolható, külsô kontúrja ép. A parametrium nem infiltrált, a medencealapi és -fali izmok szerkezete A vagina normális képet mutat. Az ovariumok jól ábrázolhatók, nagyságuk és szerkezetük, halmozásuk A húgyhólyag, a rectum fala nem vastagabb, kóros jelintenzitás-változás, intraluminalis növedék nem Uretertágulat, -kompresszió nem ábrázolható. A kismedencei zsírszövet nem infiltrált. Megnagyobbodott nyirokcsomó, kóros folyadékgyülem nem látszik. A csontok alakja, szerkezete, jelintenzitása A mellkas natív és kontrasztanyagos MR-vizsgálata A mediastinalis képletek helyzete szabályos, megnagyobbodott nyirokcsomó vagy egyéb térfoglaló folyamat nem látható. A mediastinalis zsírszövet nem infiltrált. A szív normális nagyságú és konfigurációjú. Pericardialis folyadék nem ábrázolódik. A hilusokban nagyobb nyirokcsomó, egyéb térfoglaló folyamat nem mutatható ki. A mediastinalis és hilusi érképletek normális lefutásúak és tágasságúak, kontraszttelôdésük homogén. 292 Palkó András: Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

6 A tüdôkben körülírt vagy diffúz kóros folyamat nem látható. Pleuramegvastagodás, pleuralis folyadékgyülem nem ábrázolódik. A mellkasfali lágy részek és csontos képletek szabályosak. A felsô hasi régió ábrázolódó területein kóros nem Nyaki lágy részek natív és kontrasztanyagos MR-vizsgálata A pajzsmirigy alakja, nagysága, szerkezete A nyálmirigyek területén kóros eltérés nem látszik. A gége és a trachea ábrázolódó szakasza normális falszerkezetû, szimmetrikus. A hangszalagok vastagsága, a hangrés tágassága A naso-, meso- és hypopharynx normális tágasságú, szimmetrikus, környezetében kóros beszûrôdés nem látszik. Az ábrázolódó erek lefutása, tágassága szabályos, a vascularis compartmentek szabadok. Az izmok lefutása, átmérôje, szerkezete A vizsgált régióban kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó nem látszik. A látható csontos képletek területén eltérés nem Koponya-MR: natív és kontrasztanyagos A külsô és belsô liquortér mind supra-, mind infratentorialisan normális tágasságú. A középvonali képletek nem áttoltak. Az aquaeductus Sylvii nem szûkebb. A meninxeken és az ependymán körülírt kóros képlet vagy diffúz eltérés nem látható. A cerebralis cortex és a fehérállomány normális szerkezetû. A basalis ganglionok és a thalamusok szabályosak. A cerebellum szürke- és fehérállomány aránya megtartott. A vermis ép. Az agytörzs Az említett struktúrákban diffúz eltérés vagy körülírt kóros képlet nem mutatható ki. A corpus pineale és a hypophysis régiójában kóros nem látható. A craniocervicalis átmenet normális. Az orbitákban és az orrmelléküregekben eltérés nem mutatkozik. A koponyabázis és a calvaria csontjai és az extracranialis lágy részek épek. A Willis-kör artériái és a vénás sinusok szabályos képet mutatnak. Kontrasztanyag-adás után kóros halmozás nem látható. Gerinc-MR: natív és kontrasztanyagos A nyaki/lumbalis lordosis/háti kyphosis megtartott. A csigolyák szabályos alakúak és szerkezetûek. A porckorongok normális jelintenzitásúak, kóros kiboltosulást nem mutatnak. A gerinccsatorna és a foramenek tágassága a normális tartományban van. Gyöki vagy durazsákkompressziót okozó elváltozás nem mutatható ki. A nyaki/háti gerincvelô/conus normális vastagságú és jelintenzitású. Kontrasztanyag-adás után kóros halmozás nem látható. A sella natív és dinamikus kontrasztanyagos MR-vizsgálata A sella alakja és tágassága normális. A hypophysis normális nagyságú és jelintenzitású. Állományában körülírt kóros képlet nem látható. Az adenohypophysis a kontrasztanyagot egyenletesen halmozza. A hypophysisnyél a középvonalban van, átmérôje Perisellarisan kóros eltérés nem mutatható ki. Az ábrázolódott agyállományban kóros képlet nem látható. A külsô és belsô liquorterek normális tágasságúak. Az orbita MR-vizsgálata A bulbusok épek. A külsô szemmozgató izmok normális vastagságúak és jelintenzitásúak. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

7 A nervus opticusok szabályosak. Az intra- és extrakónikus zsírszövet normális jelintenzitású, homogén szerkezetû. Térfoglaló folyamatra utaló jel nem látszik. A belsô fül MR-vizsgálata A kisagy-híd szögletekben és a belsô hallójáratokban térfoglaló folyamat nem látható. A VII-VIII. agyidegek ciszternális és intrameatalis szakaszain kóros nem látható. A labyrinthusok és a cochleák szabályosak. Az agyállományban kóros képlet nem látható. A külsô és belsô liquorterek normális tágasságúak. Agyi MR-angiográfia és koponya-mr-vizsgálat Az ábrázolódó artériák/vénák lefutása, ármérôje, jelintenzitása normális. Elzáródás, kóros szûkület, körülírt tágulat, telôdési hiány nem Vascularis malformatio nem mutatható ki. Az agyállományban kóros jelintenzitás, illetve kontrasztanyag-halmozás nem látszik. A kamrarendszer és a felszíni liquorterek normális tágasságúak, szimmetrikusak. A középvonal nem diszlokált. A craniospinalis átmenet területén nem látszik kóros. Az ábrázolódó csontok és extracranialis képletek szabályosak. Nyaki MR-angiográfia Az a. carotis communis és interna, illetve az a. vertebralis lefutása, átmérôje, kontrasztanyag-telôdése mindkét oldalon normális. Elzáródás, szignifikáns szûkület, körülírt tágulat, telôdési hiány nem A Willis-kör és ábrázolódó ágai területén kóros nem A nyaki lágy részek kóros eltérést nem mutatnak. Az arteria pulmonalis MR-angiográfiája és a mellkas MR-vizsgálata A truncus pulmonalis, a pulmonalis fôtörzsek, illetve a lobaris és szegmentális ágak lefutása, átmérôje, kontrasztanyag-telôdése normális. Elzáródás, kóros szûkület, körülírt tágulat, telôdési hiány nem A mediastinalis képletek helyzete szabályos, területén megnagyobbodott nyirokcsomó vagy egyéb térfoglaló folyamat nem látható. A mediastinalis zsírszövet nem infiltrált. A szív normális nagyságú és konfigurációjú. Pericardialis folyadék nem ábrázolódik. A hilusokban kóros nyirokcsomó, egyéb térfoglaló folyamat nem mutatható ki. A tüdôkben kóros eltérés nem látható. Pleuramegvastagodás, pleuralis folyadékgyülem nem ábrázolódik. A mellkasfali lágy részek és csontos képletek szabályosak. A felsô hasi régió ábrázolódó területein kóros nem Hasi MR-angiográfia és hasi MR-vizsgálat A hasi aorta és ágainak lefutása, átmérôje, kontrasztanyag-telôdése normális. Elzáródás, kóros szûkület, körülírt tágulat, telôdési hiány nem Az erek falában meszesedés nem látható. A pleurasinusokban folyadék nem látszik. A máj nagysága, szerkezete, jelintenzitása szabályos, benne körülírt gócos eltérés nem Az epeutak lefutása, tágassága Az epehólyag normális nagyságú és falvastagságú, bennéke híg folyadékra jellemzô denzitású. A pancreas alakja, nagysága, szerkezete szabályos, környezete reakciómentes, állományában térfoglaló folyamat vagy egyéb kóros nem látható. A Wirsungvezeték nem tágabb. A lép normális nagyságú és szerkezetû. A mellékvesék alakja, nagysága kóros eltérést nem mutat. A vesék alakja, nagysága, helyzete, struktúrája, kontrasztanyag-halmozása és -kiválasztása szabályos, üregrendszeri tágulat nem A gastrointestinalis traktus megítélhetô szakaszai kóros eltérést nem mutatnak. 294 Palkó András: Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

8 A vizsgált régióban kóros folyadékgyülem, megnagyobbodott nyirokcsomó nem mutatható ki. Az ábrázolódó csontok alakja, szerkezete, jelintenzitása A csípô MR-vizsgálata (necrosis gyanúja) Mindkét combfej alakja, kontúrja, jelintenzitása, szerkezete Az acetabulumok épek. Az ízfelszínek szabályosak, porcborításuk megtartott. Velôûroedema, kóros intra- vagy periarticularis folyadékgyülem nem látszik. A környezô lágy részek kóros eltérést nem mutatnak. A térd MR-vizsgálata A meniscusok, keresztszalagok és oldalszalagok épek. A tibiofemoralis és femoropatellaris ízfelszínek porcborítása megtartott. Az ízületi rés normális tágasságú. Az ízületi tokon belül kóros folyadékfelszaporodás nem látszik. Az ábrázolódó csontok területén kóros nem A környezô lágy részek épek. R ÖNTGENVIZSGÁLAT A nyelôcsô kontrasztanyagos röntgenvizsgálata A nyelôcsô lefutása, átmérôje, kontúrja, redôzete A kontrasztanyag a lumenben akadálytalanul végighalad, a perisztaltika és az ürülés normális. Hiatushernia, gastrooesophagealis reflux fekvô helyzetben sem mutatható ki. Gyomor-röntgenvizsgálat A nyelôcsô lefutása, átmérôje, kontúrja, redôzete A kontrasztanyag a lumenben akadálytalanul végighalad, a perisztaltika és az ürülés normális. Hiatushernia, gastrooesophagealis reflux fekvô helyzetben sem mutatható ki. A gyomor alakja, helyzete, tágassága, kontúrja, redôzete A perisztaltika normális, az ürülés akadálytalan, sebessége a normális tartományon belül. A duodenum lefutása, átmérôje, kontúrja, redôzete A proximalis jejunumkacsok területén nem látszik kóros. A gyomor kettôs kontrasztos röntgenvizsgálata A gyomor alakja, helyzete, tágassága, kontúrja, redôzete A duodenum lefutása, átmérôje, kontúrja, redôzete A proximalis jejunumkacsok területén nem látszik kóros. Hiatushernia, gastrooesophagealis reflux fekvô helyzetben sem mutatható ki. Felsôpasszázsvizsgálat A nyelôcsô lefutása, átmérôje, kontúrja, redôzete A kontrasztanyag a lumenben akadálytalanul végighalad, a perisztaltika és az ürülés normális. Hiatushernia, gastrooesophagealis reflux fekvô helyzetben sem mutatható ki. A gyomor alakja, helyzete, tágassága, kontúrja, redôzete A perisztaltika normális, az ürülés akadálytalan, sebessége a normális tartományon belül. A duodenum lefutása, átmérôje, kontúrja, redôzete A jejunum- és ileumkacsok szakaszosan telôdnek, lefutásuk, tágasságuk, perisztaltikájuk szabályos, a passzázs normális tempójú. Szelektív enterográfia A jejunum- és ileumkacsok szabályosan telôdnek, lefutásuk, helyzetük, tágasságuk, redôzetük A terminalis ileum és az ileocaecalis átmenet területén nem látszik kóros. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

9 A vastagbél kettôs kontrasztos röntgenvizsgálata A rectum normális helyzetû, tágasságú és kontúrú. A retrorectalis tér normális szélességû. A vastagbél lefutása, helyzete, tágassága, kontúrja, redôzete Mellkas-röntgenvizsgálat A rekesz éles kontúrú, normális helyzetû, a sinusok szabadok. A tüdôkben körülírt vagy diffúz transzparenciaeltérés nem ábrázolódik. A hilusi képletek szabályosak. A perifériás pulmonalis érképletek szabályosan ábrázolódnak. A szív alakja, helyzete, nagysága kóros eltérést nem mutat. Az egyéb mediastinalis képletek helyzete, kontúrjai normálisak. Natív hasröntgenvizsgálat A rekesz éles kontúrú, normális helyzetû, a sinusok szabadok. A gastrointestinalis traktus valamennyi szakaszának gáztartalma szabályos, kóros gáz-folyadék nívó nem ábrázolódik. Kóros mésztartalmú képlet, illetve gázgyülem nem látható. A parenchymás szervek vetületében kóros nem észlelhetô. Orrmelléküreg-felvétel Az orrmelléküregek alakja, légtartalma szabályos, bennük nyálkahártya-megvastagodás, folyadékretenció nem A csontkontúrok szabályosak. Csontfelvétel Az ábrázolódó csontok alakja, struktúrája, mésztartalma szabályos, törésre, illetve egyéb kóros folyamatra utaló jel nem látható. A felvételen látható ízületi rések normális tágasságúak, degeneratív, traumás, illetve más eltérést nem mutatnak. Kóros kísérô lágyrész-árnyék nem ábrázolódik. Intravénás urográfia A natív felvételen a vesék helyzete, alakja, nagysága A psoasszélek differenciálhatók. A húgyutak vetületében kôre gyanús pozitív árnyék nem látható. Az intravénásan beadott kontrasztanyag mindkét oldalon szabályos idôben, jó intenzitással kiválasztódik. Az üregrendszerek normális alakúak és tágasságúak. Az ureterek lefutása és tágassága szabályos, elfolyási akadály jele nem A húgyhólyag homogénen, jól telôdik. Vizelés után a húgyhólyagban residuum nem látható, az üregrendszerek ürülése jó. Endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia A Vater-papilla kanülálását követôen: Az epeutak szelektív töltése során a beadott kontrasztanyag az extra- és intrahepaticus epeutakat szabályos tágassággal, homogénen töltötte fel. Kô, szûkület nem mutatható ki. Az eszköz eltávolítása után a Vater-papillán az ürülés akadálytalan, extravasatio nem mutatható ki. A Wirsung-vezeték végig szabályos tágassággal, akadálytalanul, homogénen feltelôdött. Szûkület vagy egyéb eltérés nem mutatható ki. U LTRAHANGVIZSGÁLAT Veseerek duplex ultrahangvizsgálata A vesék helyzete, alakja, nagysága, echószerkezete A jobb vese nagysága cm, a bal vese nagysága cm. Üregrendszeri tágulat egyik oldalon sem látható. A vesék artériás és vénás keringése megtartott. A szegmentális ágakból és a hilusokból nyert áramlási görbék alakja Az akcelerációs idôk normálisak, korai szisztolés csúcs megfigyelhetô. Az RI-érték mindkét oldalon átlag %, a két oldal között szignifikáns különbség nem észlelhetô. 296 Palkó András: Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

10 Teljes hasi és kismedencei ultrahangvizsgálat A máj normális nagyságú, homogén echószerkezetû, benne körülírt kóros képlet nem látható. Az intra- és extrahepaticus epeutak nem tágabbak. Az epehólyag normális nagyságú, híg folyadékkal telt, fala nem vastagabb, kô nem látható. A pancreas jól ábrázolható, nem szélesebb, homogén echószerkezetû. A Wirsung-vezeték nem tágabb. A vesék szabályos alakúak, nagyságúak és helyzetûek. Üregrendszeri tágulat, kôreflexió egyik oldalon sem mutatható ki. A veseparenchyma mindkét oldalon szabályos vastagságú és echogenitású. A lép normális nagyságú, szabályos, homogén echószerkezetû. Az ábrázolható régiókban kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó nem látható. A megítélhetô területeken megvastagodott falú bélkacs nem ábrázolódik. Szabad hasûri folyadék nem észlelhetô. A hasi nagyerek lefutása, lumentágassága A hólyag jól telt, ép kontúrú, lumenében kóros eltérés nem látható. A prostata és vesicula seminalisok/uterus és ovariumok ábrázolódtak, echószerkezetük A pajzsmirigy és a nyaki lágy rész ultrahangvizsgálata A pajzsmirigy mindkét lebenye normális nagyságú (a jobb lebeny mérete mm mm mm, a bal lebeny mérete mm mm mm), szabályos homogén echószerkezetû. Az isthmus nem szélesebb. A nyakon kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó nem látható. Az a. subclaviák normális tágasságúak. A megítélhetô szakaszokon az áramlási görbék szabályos, trifázisos jellegûek. A vizsgált erekben áramlási eltérés, szignifikáns mértékû szûkület nem Az alsóvégtag-artériák ultrahangvizsgálata Az alsó végtag artériáinak keringése a -tól -ig szakaszon végig megtartott. Az áramlási görbék szabályos, trifázisos jellegûek. Meszesedés, plakkképzôdés egyik érszakaszban sem észlelhetô. Férfiak kismedencei és here-ultrahangvizsgálata A hólyag közepesen telt, ép kontúrú. A prostata nem nagyobb, homogén echószerkezetû. A vesicula seminalisok szabályosak. A herék és mellékherék alakja, nagysága, echószerkezete Kóros folyadékgyülem, kórosan tágult véna nem látható. A here ultrahangés color Doppler-vizsgálata A herék és mellékherék alakja, nagysága, echószerkezete, vascularisatiója Kóros folyadékgyülem, kórosan tágult véna nem látható. Kóros reflux provokációra sem mutatható ki. A nyaki artériák ultrahangvizsgálata A carotisrendszer extracranialis szakaszai normális tágasságúak és lefutásúak. Az intima ép, plakk nem látható. Az a. carotis communisban, valamint az a. carotis interna és externa megítélhetô kezdeti szakaszában az áramlási görbék mindkét oldalon szabályosak, szûkületre utaló jelek nem észlelhetôk. Az a. vertebralisok normális tágasságúak, bennük szabályos irányú áramlás detektálható. Mindkét csípô ultrahangvizsgálata (csecsemôkori) Jobb oldalon az alfa-szög... fok, a béta-szög... fok. Bal oldalon az alfa-szög... fok, béta-szög... fok. A porcos és a csontos vápa is normális meredekségû. A csontos vápasarok szögletes, hangárnyékot ad. A femurfejek centrális helyzetûek, a csontosodási mag mindkét oldalon megjelent, szimmetrikus. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

11 A periarticularis lágy részeket érintô kóros eltérés nem látható. A hasi erek duplex és color Doppler-ultrahangvizsgálata A hasi aorta normális tágasságú. Meszesedés nem észlelhetô. Az áramlás A truncus coeliacus és az a. mesenterica superior eredése jól ábrázolható. Szûkületre utaló jelek sem ki-, sem belégzésben nem észlelhetôk. Az a. mesenterica superior szabályos ívvel ered az aortából, azzal hosszan, párhuzamosan fut. A duodenumáthaladás szintjében a két ér közötti távolság... mm. Szûkületre, leszorítási szindrómára utaló jelek sem az ereken, sem a duodenumon nem igazolhatók. Alsó végtagi mélyvénák duplex és color Doppler-ultrahangvizsgálata Az alsó végtag mélyvénás keringése végig megtartott. A látótérbe került vénák (felsorolás) területén thrombosisra, postthromboticus szindrómára utaló jelek nincsenek. A nyálmirigy ultrahangvizsgálata A submandibularis nyálmirigyek és parotisok normális nagyságúak, homogén echószerkezetûek. Ductustágulat vagy -meszesedés nem észlelhetô. Az arteria és vena ophthalmica ultrahangvizsgálata Az arteria és vena centralis retinae, a. ophthalmica, v. ophthalmica superior áramlása megtartott. Az artériás áramlási görbék szabályosak, a szisztolés emelkedés mértéke normális, a perifériás ellenállás nem magas. A két oldal között különbség nem észlelhetô. Vélemény: A vizsgált erekben áramlási eltérés nem Az arteria radialis ultrahangvizsgálata Az a. radialis a csukló magasságában mm tágasságú. Az érlumen szabályos, számottevô meszesedés nem észlelhetô. Az áramlási görbe normális. Az a. ulnaris a csukló magasságában átlag mm átmérôjû. Az áramlás itt is Az a. radialis kompresszió hatására az a. ulnaris átmérôje számottevôen nem változott, az áramlási sebesség jelentôsen növekedett ( vs. cm/s). Vélemény: Az a. radialis bypassmûtéthez graftnak alkalmas. Transzplantált vese ultrahangvizsgálata A graft... mm hosszúságú, alakja, echószerkezete Perirenalisan kóros képlet, kóros folyadékgyülem nem látható. Üregrendszeri tágulat nem észlelhetô. Az artériás és vénás keringés megtartott. Az artériás áramlási görbék szabályosak, az RI-érték nem magas, átlagosan %. A váll ultrahangvizsgálata A bursákban folyadék nem látható. Az ábrázolódott csontok felszíne A rotátorköpeny normális vastagságú, szabályos echószerkezetû, szakadásra utaló jelek nem észlelhetôk. A bicepsín szabályos lefutású, echószerkezete normális. E MLÔDIAGNOSZTIKA Negatív, csak mammográfia Fizikális vizsgálat Az emlôkben és axillákban kóros nem tapintható. Mammográfia Normális szerkezetû, szimmetrikus mirigyállomány látható, amelyen belül kóros képlet, csopor- 298 Palkó András: Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

12 tos mikromeszesedés vagy szerkezeti torzulás nem mutatható ki. A bôr normális vastagságú. Vélemény: Kóros eltérés nem mutatható ki. Negatív, mammográfia plusz ultrahang Fizikális vizsgálat Az emlôkben és axillákban kóros nem tapintható. Mammográfia Normális szerkezetû, szimmetrikus mirigyállomány látható, amelyen belül kóros képlet, csoportos mikromeszesedés vagy szerkezeti torzulás nem mutatható ki. A bôr normális vastagságú. Emlô-ultrahangvizsgálat Az emlôk normális echószerkezetûek. Kóros képlet vagy körülírt hangárnyék nem ábrázolódott. Az axillákban patológiás nyirokcsomó nem észlelhetô. Vélemény: Kóros eltérés nem mutatható ki. Negatív, csak mammográfia (zsíremlô) Fizikális vizsgálat Az emlôkben és axillákban kóros nem tapintható. Mammográfia Teljes zsíros involúció látható. Kóros képlet, csoportos mikromeszesedés vagy szerkezeti torzulás nem mutatható ki. A bôr normális vastagságú. Vélemény: Kóros eltérés nem mutatható ki. Negatív, denz emlô Fizikális vizsgálat Az emlôkben és axillákban kóros nem tapintható. Mammográfia Szimmetrikus, denz mirigyállomány látható, amelyen belül kóros képlet, csoportos mikromeszesedés vagy szerkezeti torzulás nem mutatható ki. A bôr normális vastagságú. Emlô-ultrahangvizsgálat Az emlôk normális echószerkezetûek. Kóros képlet vagy körülírt hangárnyék nem ábrázolódott. Az axillákban patológiás nyirokcsomó nem észlelhetô. Vélemény: Kóros eltérés nem mutatható ki. Negatív, csak ultrahangvizsgálat (fiatal) Fizikális vizsgálat Az emlôkben és axillákban kóros nem tapintható. Mammográfia A beteg fiatal kora miatt nem indokolt, ezért nem készítettük el. Emlô-ultrahangvizsgálat Az emlôk normális echószerkezetûek. Kóros képlet vagy körülírt hangárnyék egyik oldalon sem ábrázolódik. Az axillákban patológiás nyirokcsomó nem észlelhetô. Vélemény: Kóros eltérés nem mutatható ki. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása 2008 Szerkesztette: Palkó András, Martos János, Karlinger Kinga Írta: Balázs György Baranyai Tibor Battyány István Fazekas

Részletesebben

Az MH. Központi Honvé.dkórház önálló. Röntgen Osztálya megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tartott emlékülés 1996.április 18.

Az MH. Központi Honvé.dkórház önálló. Röntgen Osztálya megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tartott emlékülés 1996.április 18. Az MH. Központi Honvé.dkórház önálló Röntgen Osztálya megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tartott emlékülés 1996.április 18. MEGHÍVÓ Az MH Központi Honvédkórház önálló Röntgen OsztáLya megalakulásának

Részletesebben

Szív SZERVLEÍRÁS. A leírás sorrendje: Szervek esetében: 1. Méret 2. Felszín 3. Szín 4. Konzisztencia 5. Belső szerkezet

Szív SZERVLEÍRÁS. A leírás sorrendje: Szervek esetében: 1. Méret 2. Felszín 3. Szín 4. Konzisztencia 5. Belső szerkezet SZERVLEÍRÁS Általános elvek Az egyes szervek/szervkomplexumok tárgyalásánál először az eltérés nélküli szituációt adjuk meg, melyeket a gyakoribb eltérések sematikus leírása követ, a gyakoribb lehetőségek

Részletesebben

NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK PROTOKOLLOK Összeállította a Magyar Neurosonológiai Társaság Vezetősége 2000. június 16. 1. Fejezet: Extracraniális Doppler vizsgálatok Alapfogalmak Fizikai alapok A Doppler

Részletesebben

Érsebészeti metodikai levél

Érsebészeti metodikai levél Érsebészeti metodikai levél A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségének ajánlása 1. Az extracranialis artériák helyreállító sebészete A supraaorticus értörzsek helyreállító érsebészetében

Részletesebben

Radiológiai vizsgálatok tájékoztatója

Radiológiai vizsgálatok tájékoztatója DR.RÉTHY PÁL KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET 5600 BÉKÉSCSABA, GYULAI ÚT 18. (66) 441-411, 555-555 Telefax: (66) 441-192 Levélcím: 5601. Békéscsaba, Pf.: 49. AZ ÉV KÓRHÁZA 2004. AZ ÉV KÓRHÁZA 2005. Radiológiai vizsgálatok

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és a Sugárterápiás

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27.

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27. ESETBEMUTATÁS és POSZTER absztraktok I. panel: Mellkasi

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata

RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata Írta: DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. HÜTTL KÁLMÁN A duplex ultrahang (UH) vizsgálat olcsó és veszélytelen eljárás, ami optimális obliteratív és egyéb

Részletesebben

Radiológia Vezérfonal szakvizsgához való felkészüléshez

Radiológia Vezérfonal szakvizsgához való felkészüléshez I. Radiológia Vezérfonal szakvizsgához való felkészüléshez 1. A képalkotó eljárások fogalma, módozatai Képalkotás: egy szemmel nem látható fizikai jelenség segítségével az élő szervezet nem optikai jellegű

Részletesebben

Referátumok 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK. A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest

Referátumok 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK. A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK Referátumok A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest Motorral mozgatott transzducerek. Transzducertípusok, metszeti síkok, interpolációs

Részletesebben

Harkányi Zoltán Morvay Zita UltraSzonográfia

Harkányi Zoltán Morvay Zita UltraSzonográfia Harkányi Zoltán Morvay Zita UltraSzonográfia Általános és vaszkuláris ultrahangdiagnosztika orvosok és szonográfusok részére Második, bővített kiadás Kiadó: ADAMO BOOKS KFT. http://adamobooks.com Felelős

Részletesebben

14. fejezet. Légzôszervi károsodások. Magyar Pál Mándy András

14. fejezet. Légzôszervi károsodások. Magyar Pál Mándy András 14. fejezet Magyar Pál Mándy András A tüdôkárosodásokkal kapcsolatos, a munkaképesség felmérését szolgáló vizsgálatoknak, illetve eredményeik megítélésének hazánkban már vannak elôzményei. Ilyen vizsgálatok

Részletesebben

A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai

A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai Írta: Seres-Sturm Lajos, VI. éves orvostanhallgató, Általános Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest Konzulens: Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi docens,

Részletesebben

A szakroiliakális ízület károsodásai

A szakroiliakális ízület károsodásai 13. FEJEZET 435 A szakroiliakális ízület károsodásai A szakroiliakális ízület sérülése esetén a diszlokáció és az idegfonatok sérülése okozhat tartós károsodást. A diszlokáció nélküli törések esetén elôforduló

Részletesebben

Phaeochromocytomák, paragangliomák, glomustumorok és társuló betegségek:

Phaeochromocytomák, paragangliomák, glomustumorok és társuló betegségek: Phaeochromocytomák, paragangliomák, glomustumorok és társuló betegségek: von Hippel Lindau-szindróma, multiplex endokrin neoplasia 2-es típusa, neurofibromatosis 1-es típusa, öröklõdõ paraganglioma szindrómák

Részletesebben

A mellkas radiológiai diagnosztikája

A mellkas radiológiai diagnosztikája A mellkas radiológiai diagnosztikája 2008-2009. 2009. I.félév SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Márton Erika Mellkasfal Pleura Mediastinum Tüdő bronchus rendszer a. pulmonalis ágrendszere tüdőváz

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Nukleáris Medicina, Pathológiai, Radiológiai,

Részletesebben

A fejezet felépítése:

A fejezet felépítése: III./13.1.fejezet Jó- és rosszindulatú agydaganatok Ilniczky Sándor A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a legfontosabb jó- és rosszindulatú agydaganatok klinikumát esetek bemutatásán keresztül.

Részletesebben

Testi egészség fenntartása I. rész

Testi egészség fenntartása I. rész Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 1.0/2328-06 Fazekas Marianna Testi egészség fenntartása I. rész A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris képzésével,

Részletesebben

Spondylitis ankylopoetica

Spondylitis ankylopoetica Spondylitis ankylopoetica (Bechterew-kór) Géher Pál dr. reumatológus szakorvos Halmosi Ágnes gyógytornász Lakatos Tamás dr. ortopéd szakorvos Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest 2009 Kiadja: A Magyar Reumatológia

Részletesebben

A nem kissejtes tüdôrák sugárterápiájának irányelvei*

A nem kissejtes tüdôrák sugárterápiájának irányelvei* A nem kissejtes tüdôrák sugárterápiájának irányelvei* Szakmai ajánlás Ésik Olga 1,2, Horváth Ákos 3, Bajcsay András 2, Hideghéty Katalin 4,5, Agócs László 6, Pikó Béla 7, Lengyel Zsolt 8, Petrányi Ágota

Részletesebben

dr. Lapis Károly A központi idegrendszer daganatai

dr. Lapis Károly A központi idegrendszer daganatai dr. Lapis Károly A központi idegrendszer daganatai Mottó: Az ismeretlen veszélytől mindig jobban fél a lélek Publius Syrus 44/913 Köszönetnyilvánítás A szerző hálás köszönetét fejezi ki dr. Nyáry István

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1249 TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségekről Készítette: a Magyar Stroke Társaság Vezetősége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Mammográfiás emlőszűrésről és a korai emlőrák diagnosztikájáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Mammográfiás emlőszűrésről és a korai emlőrák diagnosztikájáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Mammográfiás emlőszűrésről és a korai emlőrák diagnosztikájáról Készítette: a Radiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási/érvényességi

Részletesebben

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika, Invazív Radiológia,

Részletesebben

Autoimmun pancreatitis

Autoimmun pancreatitis ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Autoimmun pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Dubravcsik Zsolt dr. 1 Farkas Gyula dr. 2 3, 14 Hegyi Péter dr. Hritz István dr.

Részletesebben

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák Szánthó András Ebben a fejezetben a cél az epithelialis eredetű petefészekrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és a kezelési lehetőségeinek

Részletesebben

Beszámoló az Európai Radiológus Kongresszusról

Beszámoló az Európai Radiológus Kongresszusról 84 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2004/2 Beszámoló az Európai Radiológus Kongresszusról Bécs, 2004. március Hideg szeles idõ, hóesés és prof. Helen M. L. Carty (UK) meleg elnöki üdvözlete fogadta a 8500 radiológust,

Részletesebben