E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete szeptember 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete szeptember 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Előadó: Fülöp Róbert polgármester Bizottsági felülvizsgálatra megkapta: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében: Kristóf Andrea s.k. aljegyző Kiskunhalas, szeptember 15. 1

2 Kiskunhalas Város Polgármesterének Előterjesztése a Képviselő-testület szeptember 24-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2015. (II.26.) számú rendeletében döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről. Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének bevételi ai az alábbiak szerint módosulnak: 1. B11 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása a) Központi költségvetési támogatás bérkompenzációhoz eft b) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás eft c) Ellátottak pénzbeli juttatásai eft d) Prémium évek program támogatása 516 eft f) Költségvetési támogatás lemondás-pótigénylés eft eft 2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Ellátottak pénzbeli juttatása (B16) eft b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő eft c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő 541 eft d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 910 eft e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő eft f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő eft g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő eft h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő eft i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő eft j) KEOP-2.4.0/B/2F Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása eft eft 3. B21-B25 célú támogatások államháztartáson belülről A. B21 célú önkormányzati támogatások a) Járásszékhely múzeum szakmai támogatás 800 eft 800 eft 2

3 B. B22-B25 célú támogatások államháztartáson belülről a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 665 eft b) KEOP-2.4.0/B/2F Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása eft c) Mezei őrszolgálat gépjármű beszerzés támogatása (pályázat) eft eft B21-B25 összesen: eft 4. B51-B55 B52 Ingatlanok értékesítése a) Előirányzat átcsoportosítás eft eft 5. B61-B63 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 6. B71-B73 célú átvett pénzeszközök 0 eft 0 eft 7. B81-B83 Finanszírozási A. B811 Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 0 eft B. B813 Maradvány igénybevétele a) évi költségvetési maradvány 0 eft 0 eft B81-B83 Finanszírozási mindösszesen: Bevételi módosulás mindösszesen: 0 eft eft II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének kiadási ai az alábbiak szerint módosulnak: 1. K1 Személyi juttatások a) évi bérkompenzáció 150 eft b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő eft c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő 468 eft d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 787 eft e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő eft f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő eft g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő eft h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő eft i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő eft j) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat 296 eft eft 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a) évi bérkompenzáció 41 eft b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő eft 3

4 c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő 73 eft d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 123 eft e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő 810 eft f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő 799 eft g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő 486 eft h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő eft i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő eft j) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat 81 eft eft 3. K3 Dologi a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 409 eft b) Előirányzat átcsoportosítás (Közművelődési csoport) -155 eft c) KEOP-2.4.0/B/2F Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása (közbeszerzési megbízás) eft d) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat 184 eft e) Előirányzat átcsoportosítás 558 eft f) Előirányzat átcsoportosítás takarítás eft g) Előirányzat átcsoportosítás Homokhátsági Társulás évi tagdíj eft eft 4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a) Előirányzat átcsoportosítás 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat -561 eft -561 eft 5. K5 Egyéb működési célú a) HTKT bérkompenzáció, ágazati pótlék, kieg. ágazati pótlék, állami támogatás lemondás-pótigénylés változása eft b) Általános tartalék feloldása Városközpont felújítás pótmunkáira eft c) Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész feloldás 257/2014. Kth. Mozi épület értéknövelő felújítás (Cinema Szeged Kft.) eft d) Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész feloldás 82/2015. Kth. alapján ingatlan beszerzés -630 eft e) Céltartalék Közfoglalkoztatási pályázat önrész feloldás közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő -906 eft f) Előirányzat átcsoportosítás Homokhátsági Társulás évi tagdíj eft g) Előirányzat átcsoportosítás Sportszervezői feladatok átadása Halasi Városgazda Zrt.-nek 706 eft h) Előirányzat átcsoportosítás Halasi Városgazda Zrt. támogatása zöldterület gondozás, közterület fenntartás eft i) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék eft j) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész eft k) Előirányzat átcsoportosítás FHT visszautalás eft l) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék eft m) Előirányzat átcsoportosítás HMK támogatása eft n) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész eft o) Előirányzat átcsoportosítás Csipke Közalapítvány támogatás 400 eft p) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -400 eft 4

5 q) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész eft r) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Állami támogatás változása eft s) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -600 eft t) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék 600 eft u) Előirányzat átcsoportosítás Városért Közalapítvány támogatása eft v) Előirányzat átcsoportosítás HMK támogatás eft eft 6. K6 Beruházás a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 665 eft b) KEOP-2.4.0/B/2F Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása (kivitelezési munkák) eft c) 82/2015. Kth. ingatlan beszerzés 630 eft d) 90/2015. Kth. mezei őrszolgálat gépjármű beszerzés (pályázat) eft e) Előirányzat átcsoportosítás (gépjármű beszerzés pályázat önrészből) eft f) Volt okmányiroda helyiségeinek informatikai hálózat fejlesztése eft g) Múzeum szakmai támogatás tárgyi eszköz beszerzés 800 eft eft 7. K7 Felújítások a) Városközpont felújítás pótmunkáira eft b) 257/2014. Kth. Mozi épület értéknövelő felújítás eft eft 8. K8 Egyéb felhalmozási célú 0 eft 9. K9 Finanszírozási A. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 eft 0 eft B. K915 Irányítószervi támogatás folyósítása a) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a hozzárendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek - intézmények III. negyedévi ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, bérkompenzáció finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) eft b) KÖH évi bérkompenzáció, prémium évek eft c) Előirányzat átcsoportosítás Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Lettországi mikrobusz, Magyarkanizsai sportolók (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 155 eft d) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete finanszírozása (takarítás) eft e) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete sportfeladatok átadása miatti átcsoportosítás (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) -706 eft f) Előirányzat átcsoportosítás Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) -569 eft g) Előirányzat átcsoportosítás Százszorszép Óvodák (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 198 eft 5

6 h) Előirányzat átcsoportosítás Kiskunhalasi Napsugár Óvodák (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 371 eft Összesen K915 Irányítószervi támogatás folyósítása: eft eft Kiadási módosulás mindösszesen: eft III. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének bevételi ai az alábbiak szerint módosulnak: 1. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 eft 2. B81-B83 Finanszírozási A. B813 Maradvány igénybevétele 0 eft B. B816 Központi, irányító szervi támogatás a) Irányítószervtől kapott támogatás (bérkompenzáció, prémium évek) eft eft B81-B83 Finanszírozási mindösszesen: Bevételi módosulás mindösszesen: eft eft IV. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének kiadási ai az alábbiak szerint módosulnak: 1. K1 Személyi juttatások a) Bérkompenzáció eft b) Prémiumévek program 405 eft eft 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a) Bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó. 360 eft b) Prémiumévek program 107 eft 467 eft 3. K3 Dologi a) Prémium évek program 4 eft 4 eft 4. K5 Egyéb működési célú 5. K6 Beruházások Kiadási módosulás mindösszesen: 6 0 eft 0 eft eft

7 A Kiskunhalas Város Önkormányzatának további intézményei tételes kiadási változásait jogcímenként a 3c. számú melléklet (csak az előterjesztés melléklete) tartalmazza. Rendelet-tervezet mellékletei 1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi bevételei jogcímenként 2b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi kiadásai jogcímenként 3a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek évi bevételei 3b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek évi kiadásai 4. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata évi állami támogatás tervezete 5. számú melléklet Az önkormányzat évi beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként 6. számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 7. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetési tartalékai 11a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei 11b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei 11c. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi állami feladatainak kiadásai és bevételei Kiskunhalas, szeptember 15. Fülöp Róbert s.k. 7

8 Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont költségvetése a) kiadási főösszegét e Ft-ban ezen belül a költségvetési összegét e Ft-ban b) költségvetési bevételeinek összegét e Ft-ban c) működési többletét e Ft-ban d) felhalmozási hiányát e Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a állapítja meg. 1. költségvetési egyenleg összegét e Ft-ban 2. finanszírozási összegét e Ft-ban (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével e Ft-ban 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével e Ft-ban 3. felhalmozási célú hitel igénybevételével e Ft-ban hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának át eft-ban állapítja meg. 2. (1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 7. (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 8

9 7. (2) A évi tartalékok on tervezett között szereplő Szüreti Napok rendezvény szervezéshez tartalék eft és Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése pályázati elszámolás eft céltartalék csak abban az esetben használható fel, ha a évi eredeti költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések bevételei eft összeg 100 %-ban teljesül. 3. A R. 1., 2a., 2b., 3a., 3b, 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2a., 2b., 3a., 3b, 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Kiskunhalas, szeptember 15. Fülöp Róbert polgármester Dr. Ferenczi Mária jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. Kiskunhalas, szeptember Dr. Ferenczi Mária jegyző 9

10 HATÁSVIZSGÁLATI LAP Kiskunhalas Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításához A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 1. Társadalmi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezet magában foglalja Kiskunhalas Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási ok mértékéig vállalható kötelezettség. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai különösen a rendelettervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok tekintetében vannak. 4. Egészségi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében vannak. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben ezen kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 10

11 1. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Sorszám Rovatszám BEVÉTELEK Megnevezés Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban i módosítás módosítás A B C D E F G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről K1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről K3 3. Dologi B2 2. célú támogatások áht-n belülről K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai célú önkormányzati támogatások K5 5. Egyéb működési célú Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Elvonások és befizetések B3 3. Közhatalmi Működési célú támogatások áht-n belülre B4 4. Működési Működési célú támogatások áht-n kívülre B Tartalékok B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök K6 6. Beruházások B7 7. célú átvett pénzeszközök K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú célú támogatások áht-n belülre célú támogatások áht-n kívülre I. Működési költségvetés ( ) I. Működési költségvetés ( ) II. költségvetés (2+5+7) II. költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás célú finanszírozási kiadás K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN működési célú felhalmozási célú B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) működési célú Költségvetési maradvány működési célú felhasználása felhalmozási célú Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) Működési célú hitel felvétel célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú Működési célú célú célú Rovatszám KIADÁSOK Megnevezés i módosítás módosítás adatok ezer Ft-ban KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

12 2a. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi bevételei jogcímenként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i módosítás 1. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Működési (B4) Szolgáltatások ellenértéke Ingatlan bérbeadás Közterülethasználati díj Általános forgalmi adó visszatérítése Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Kamat Közhatalmi (B3) Vagyoni típusú adók Építményadó Kommunális adó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsődei ellátás Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása Múzeum támogatás Egyéb önkormányzati támogatások évi bérkompenzáció évi prémium évek program évi ágazati pótlék évi nyári gyermekétkeztetés Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi költségvetési szervek működési támogatása Téli közfoglalkoztatás 56 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Orvosi ügyelet OEP támogatás Védőnői szolgálat OEP támogatás Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása (támogató szolgálat) Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős /35

13 2a. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi bevételei jogcímenként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i módosítás 75. Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/ ) Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP ) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A ) Egyéb fejezeti kezekésű ok Mezei őrszolgálat támogatása Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/ ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól HTKT (Többcélú Társulás) Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól IMJT (Ivóvíz társulás) Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól Maradványt és előző évi alulfinanszírozást terhelő elvonások miatti befizetés Alulfinanszírozást terhelő elvonások korrekciója Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Lakásbérleti díj Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (B5) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/ ) Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f ) Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A ) Egyéb fejezeti kezelésű ok Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/ ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős Mezei őrszolgálat MVH pályázat gépjármű beszerzésre (297/0601/40/5/2015) Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. Finanszírozási (B8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) /35

14 2b.számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i módosítás Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú (K8) Finanszírozási (K9) Lakásgazdálkodás Dologi (K3) Vagyongazdálkodás Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú (K8) Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú (K5) Közművelődési és kulturális feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Felújítások (K7) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Köztemető-fenntartás és -működtetés Dologi (K3) Város és elővárosi közúti személyszállítás Dologi (K3) Város és községszolgáltatás gazdálkodás Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Felújítások (K7) Közvilágítás Dologi (K3) Beruházások (K6) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Víztermelés, -kezelés, -ellátás Dologi (K3) Beruházások (K6) Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Dologi (K3) Felújítások (K7) Zöldterület kezelés Dologi (K3) Beruházások (K6) Csapadékvíz gyűjtése Dologi (K3) Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) /35

15 2b.számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i módosítás Közterület-felügyelet Dologi (K3) Beruházások (K6) Gyepmesteri telep Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Mezei őrszolgálat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Egyéb rendészeti feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Pályázatok KEOP-5.5.0/A Bibó István Gimnázium pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) DAOP Csipke Városközpont projekt Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Felújítások (K7) Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP ) Dologi (K3) Beruházások (K6) KEOP /C földre telepített napelemes rendszerrel pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) Téli közfoglalkoztatás 56 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Kistérségi start mintaprogram Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) /35

16 2b.számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i módosítás 145. Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A ) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Múzeumok szakmai támogatása Beruházások (K6) Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) Felújítások (K7) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Dologi (K3) Beruházások (K6) /35

17 2b.számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i módosítás 229. Támogatások Államháztartáson belülre Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú (K5) Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú (K5) Egyéb felhalmozási célú (K8) Homkhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú (K5) Zarándok Társulás Egyéb működési célú (K5) Kunfehértói gyermektábor Egyéb működési célú (K5) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú (K5) Német Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú (K5) Államháztartáson kívülre Halasi Városgazda Zrt Egyéb működési célú (K5) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft Egyéb működési célú (K5) Egyéb felhalmozási célú (K8) Halasthermál Kft Egyéb működési célú (K5) Vakáció Közhasznú Non-profit Kft Egyéb működési célú (K5) Sport Egyesületek Egyéb működési célú (K5) Civil Egyesületek Egyéb működési célú (K5) Berki Viola Közalapítvány Egyéb működési célú (K5) Lakossági járda építés Egyéb felhalmozási célú (K8) Néptánc támogatás Egyéb működési célú (K5) Stúdió 2000 Tánc Sport Egyesület Egyéb működési célú (K5) Városért Közalapítvány Egyéb működési célú (K5) Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Club támogatás Egyéb működési célú (K5) Halasi Csipke Alapítvány Egyéb működési célú (K5) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Bóbita Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodák és Bölcsőde Százszorszép Óvodák Városi Bölcsőde Martonosi Pál Városi Könyvtár Thorma János Múzeum I. Működési költségvetés II. költségvetés A/ Költségvetési III. Finanszírozási (K9) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása B/ Finanszírozási (K9) Kiadások összesen (A+B) /35

18 3a. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó i módosítás fejezet összesen i 2. fejezet összesen módosítás 2. fejezet összesen Közhatalmi Önkormányzat ok működési támogatásai Működési Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel) ezer Forintban Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete i módosítás Kiskunhalasi Bóbita Óvoda i módosítás Kiskunhalasi Napsugár Óvodák i módosítás Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás célú támogatások államháztartás on belülről célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel ( célú hitelfelvétel) kölcsönök visszatérülése Összesen összesen B8 Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele B Bevételek összesen 8/35

19 3a. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 Közhatalmi Önkormányzat ok működési támogatásai Működési Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel) Kiskunhalas 4. Százszorszép Város Óvodák Önkormányzata i módosítás Városi Bölcsőde i módosítás Martonosi Pál Városi Könyvtár i módosítás Thorma János Múzeum i módosítás fejezet összesen i fejezet összesen módosítás fejezet összesen fejezet összesen i fejezet összesen módosítás fejezet összesen Halmozódás miatti korrekció i Halmozódás miatti korrekció módosítás Halmozódás miatti korrekció fejezet összesen korrigált i fejezet összesen korrigált módosítás fejezet összesen korrigált Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás célú támogatások államháztartás on belülről célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel ( célú hitelfelvétel) kölcsönök visszatérülése Összesen összesen B8 Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele ezer Forintban B Bevételek összesen 9/35

20 3b. számú melléklet az.../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó i módosítás fejezet összesen i fejezet összesen módosítás fejezet összesen Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete i módosítás Kiskunhalasi Bóbita Óvoda i módosítás Kiskunhalasi Napsugár Óvodák i módosítás Tartalékok működési célra Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásérték ű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen összesen K9 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése K9 hitel törlesztés ezer Forintban K Kiadások összesen 10/35

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg (A szövege

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben