Értékelési szempontrendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékelési szempontrendszer"

Átírás

1 Eger, Faiskola u. 15. Telefax: (36) Postacím: 3301 Pf.: Weblap: HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KORREKT PARTNER VÉDJEGY Értékelési szempontrendszer

2 2 Értékelési szempontrendszer KORREKT PARTNER VÉDJEGY Pályázati azonosító: HUSK /0901/1.1.2/0128

3 3 Tartalomjegyzék Címlap Belső címlap Tartalomjegyzék 1. oldal 2. oldal 3. oldal 1.) Értékelési szempontrendszer 4. oldal 2.) Beérkezett pályázatok bírálat előtti ügykezelési folyamata 4. oldal 2.1.) A pályázatok érkeztetése, ügykezelési folyamata 4. oldal 2.2.) Pályázatok átadásának útja az ügyintéző részére 4. oldal 2.3.) ben beérkezett pályázatok kezelése 5. oldal 2.4.) Ügyintéző pályázatkezelése 5. oldal 3.) A bíráló bizottság felállítása 6. oldal 3.1.) A bíráló bizottság összetétele 6. oldal 3.2.) A bíráló bizottságba történő delegálás 6 oldal 3.3.) A bíráló bizottság elnöke 7. oldal 4.) A bíráló bizottság működése 7. oldal 4.1.) A bíráló bizottság összehívása 7. oldal 4.2.) A bíráló bizottság feladata 8. oldal 4.3.) A bírálati eljárás 8. oldal 5.) Értékelési szempontrendszer 10. oldal 6.) Értékelési szempontrendszer magyarázata 15. oldal 7.) Védjegy odaítélésének szabályai 23. oldal 7.1.) A védjegy átadása 24. oldal 7.2.) A védjegy használata 25. oldal 7.3. A védjegy használatának ellenőrzése 25. oldal 8.) Védjegy visszavonásának esetei 25. oldal Mellékletek oldal

4 4 1.) Értékelési szempontrendszer A Korrekt Partner Védjegy értékelési szempontrendszer magában foglalja: a beérkezett pályázatok ügykezelési folyamatát a bíráló bizottság felállítását a bíráló bizottság működését az értékelési szempontrendszert az értékelési szempontrendszer magyarázatát a védjegy odaítélésének szabályait a védjegy visszavonásának lehetséges eseteit 2.) Beérkezett pályázatok bírálat előtti ügykezelési folyamata 2.1.) A pályázatok érkeztetése, ügykezelési folyamata A pályázatok érkeztetése, iktatása, ügyintézésre történő átadása a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügykezelési rendje szerint történik. A pályázatra vonatkozó részletes ügykezelési szabályozást a Korrekt Partner Védjegy Dokumentálási rendje szabályozza. Lásd 1. sz. mellékletként. 2.2.) Pályázatok átadásának útja az ügyintéző részére A pályázatok átvétele, bontása, érkeztetése és iktatása után titkárságvezető átadja a pályázatokat a főtitkár részére. A HKIK főtitkára a pályázatra rávezeti az ügyintéző nevét, jelen pályázatok esetében a kijelölt ügyintéző, a mindenkori gazdaságfejlesztési igazgató, a pályázat menedzsere. A titkárságvezető ezután továbbítja a pályázatokat az ügyintéző felé személyesen, vagy a HKIK Titkárságán létesített átadó mappában.

5 2.3.) -ben beérkezett pályázatok kezelése 5 A pályázatok benyújtásának egyik feltétele, hogy elektronikus úton is kerüljön benyújtásra, mely a címre történik. A beérkezéskor ügyintéző válaszlevélként visszaigazolás küld, hogy a pályázat megérkezett. Tisztelt! Köszönjük pályázatát, melyet befogadtunk, várjuk postai úton történő megküldését is az alábbi címre: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola út 15. Az ben beérkezett pályázatokat az ügyintéző a számítógépén külön mappába kerül mentésre PÁLYÁZAT_cegnev_datum fájl névvel ellátva. A pályázatok lezárásakor egy külön CD lemezre kerülnek lementésre dokumentálás céljából. 2.4.) Ügyintéző pályázatkezelése Az ügyintéző a postai úton vagy személyesen érkezett, a titkárságvezetőtől átvett pályázatokat felvezeti a nyilvántartásba. Az érkezés sorrendjében lefűzi az erre kijelölt dossziéban, minden egyes pályázatot elkülönítve egymástól. Az egyes pályázatok dossziéjának a tetejére fűzi a pályázat nyilvántartó lapját. Lásd 2. sz. mellékletként. A beérkezett és lefűzött pályázatokat ügyintéző elzárható helyen tárolja, saját irodájában. A pályázatokat a pályázatban résztvevő munkatársak részére adhatja ki, az erre szolgáló átadó lapon. Lásd 3. sz. mellékletet. A pályázat nyilvántartó lapját nem adhatja ki a dokumentációval, azt a pályázat dossziéjában kell hagynia. A nyilvántartó lap 2. oldalán is fel kell tüntetni a dokumentum mozgását. Az átadó lapot lefűzi a pályázat dossziéjába a nyilvántartó lap mellé. A dokumentumok visszakerülése után is meg kell őrizni az átadó lapokat, minimum az irattárba kerülésig. A bíráló bizottság ülése és döntésének meghozatala után ügyintéző feladata a pályázók értesítése a pozitív és negatív döntésről. Értesítési levélmintákat lásd 4. sz. és 5. sz. mellékletben. A pályázat ügyintézője a bíráló bizottság ülése után a döntéséről szóló határozatot átveszi, melyet aláírásával igazol.

6 6 A határozat értelmében a pályázókat írásban postai úton és levélen egyaránt értesíti a döntésről. A levél a bíráló bizottság elnökének és a HKIK főtitkárának aláírásával, vagy h. megjelöléssel az ügyintéző aláírásával kerülhet kipostázására a döntést követő öt napon belül. A döntést bevezeti a nyilvántartásba. Az aláírt, iktatott és a postára adás dátumával megjelölt másolati példányt lefűzi a pályázat dossziéjába. Az értesítések megküldése a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara iratkezelési rendje szerint történik, melyet a Korrekt Partner Védjegy Dokumentálási rendjének 4.4.) 4.6.) pontjai részletesen tartalmaznak, melyet lásd 1. sz. mellékletben. 3.) A bíráló bizottság felállítása A Korrekt Partner Védjegy elbírálására jogosult bíráló bizottságot a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkár a pályázat menedzserével közösen állítja fel. 3.1.) A bíráló bizottság összetétele A bíráló bizottság 3 tagból álló szerv. Tagjai lehetnek: - kamarai tagvállalkozások képviselői - civil szervezetek képviselői - hatósági szervek delegáltjai 3.2.) A bíráló bizottságában történő delegálás A HKIK fenti szervezetek közül, az alkalmassági szempontokat figyelembe véve, saját belátása szerint kéri fel a bizottság tagjait szóban és/vagy írásban a feladat ellátásra. Alkalmassági szempontok: - magyar állampolgárság - vállalkozók esetében: o legalább tíz éves vállalkozói tapasztalat o rendezett kamarai tagság o vállalkozás a régióban működjön

7 7 o működése a kamarai szabályzatokban lefektetett tisztességes vállalkozói magatartást tükrözi - civil szervezetek képviselői o általánosságban legyen rálátásuk a vállalkozások működésére o ismerjék a kamarai szervezet működését és munkáját o tisztában legyenek a vállalkozásoktól elvárt alapvető etikai szabályokkal - hatósági szervek esetében o olyan munkatárs, aki megfelel saját szervezete kritérium rendszerének o előny, ha rálátása van a vállalkozások működésére, ismeri a kamarai szervezet működését 3.3.) A bíráló bizottság elnöke A három tagú bíráló bizottság az első összehívott ülésen saját tagjai közül választja meg a bizottság elnökét, melyet az első ülésen készített emlékeztetőbe határozat formájába rögzítenek. 4.) A bíráló bizottság működése 4.1.) A bíráló bizottság összehívása A bíráló bizottságot a HKIK kezdeményezésére a bíráló bizottság elnöke hívja össze, évente legalább két alkalommal (február és szeptember), de a beérkezett pályázatok függvényében szükség szerint is összehívható. Lásd 6. sz. mellékletként. Az ülés technika és tárgyi feltételeinek biztosításáról a kamara gondoskodik. 4.2.) A bíráló bizottság feladata - A bíráló bizottság összehívásával egy időben a kamara pályázatokkal foglalkozó ügyintézője a bírálandó pályázatokat tájékoztatási és felkészülési jelleggel átküldi a bizottság elnökének és tagjai részére.

8 8 - A pályázatokhoz megküldésre kerül az értékelő lap is, melyen a bizottság tagjai a kidolgozott részletes szempontrendszer alapján a bizottság ülésére értékelik a pályázatokat. - Az ülésen a bizottság összeegyezteti a pályázatokra adott értékeléséket, mely alapján véleményezi a pályázatokat és meghozza döntését. - A döntéseket a bizottság határozat formájában hozza meg. - A bíráló bizottság üléséről emlékeztető készül, melynek személyi és technikai feltételeit a kamara biztosítja. Részletes szabályozását lásd az 1. számú melléklet 4.3.) pontjában. - A bizottság az elkészült emlékeztető és a döntési határozat egy példányát átadja a kamara pályázatot kezelő ügyintézője részére, a döntési értesítések megküldése céljából. Részletesen lásd az 1. sz. melléklet 4.4.) pontjában. 4.3.) A bírálati eljárás A beérkezett eredeti pályázatokat az ügyintéző a bíráló bizottság ülésének napján átadja a bizottság elnökének, a vezetett nyilvántartás alapján, aki a pályázatok átvételét a nyilvántartásban aláírásával igazolja. A nyilvántartásban szereplő adatok: a.) pályázat beérkezésének/iktatásának dátuma b.) pályázat átadásának dátuma ügyintéző részére c.) pályázó vállalkozás pályázatban megadott neve d.) pályázó vállalkozás székhelyének címe e.) pályázó vállalkozás képviselője f.) pályázó vállalkozás telefonszáma g.) pályázó vállalkozás címe h.) pályázatot kitöltő személy neve i.) pályázatot kitöltő személy telefonszáma j.) pályázatot kitöltő személy címe k.) több üzletegységgel történő pályázás esetén a. üzletegység címe b. üzletegység képviselőjének neve c. üzletegység képviselőjének telefonszáma d. üzletegység képviselőjének címe l.) a bírálat napja m.) döntés n.) pályázó értesítésének dátuma

9 9 A bíráló bizottság tagjai az általuk már előzetesen értékelt pályázatokra adott pontszámokat egyeztetik, alábbi módon: - a három tag által egy-egy pályázatra adott összes pontszámot összeadják, majd átlagolják, ha az átlag eléri a 80 pontot, akkor pozitív döntés meghozatala, tehát a védjegy odaítélése javasolt. Példa: 1. tag által adott pontszám: tag által adott pontszám: tag által adott pontszám: 83 Összesen: 251 Átlaga: 83,6 Eredmény: odaítélésre javasolt Amennyiben az átlag pontszám nem éri el a 80 pontos határt a bizottság a következő képen járhat el: - elutasíthatja a pályázatot - hiánypótlásra hívhatja fel a vállalkozást (egyszer van lehetőség, de több kérdéses pont esetében is) o ez esetben meghatározza a határidőt o a hiánypótlási felhívás megküldését a kamara ügyintézője végzi a határozat alapján a dokumentálási rendben lefektetett ) pont szerint - a helyes döntés meghozatala érdekében helyszíni ellenőrzést végezhet, ha o az egyes bizottsági tagok értékelésénél nagy pontkülönbségek alakultak ki - 1. tag által adott pontszám: tag által adott pontszám: tag által adott pontszám: 53 Összesen: 216 Átlaga: 72 A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Bíráló Bizottság javaslata alapján 8 napon belül elektronikus és postai úton a kamara pályázattal megbízott ügyintézője értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi honlapon. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. A döntés ellen a pályázó fellebbezési kérelmet nyújthat be a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

10 10 5.) Értékelési szempontrendszer Kizáró tényezők (Pályázati adatlap 3. pontja) A vállalkozás nem szerepel - hatósági feketelistákon (fogyasztóvédelem, NAV, stb.) - Békéltető Testület által elmarasztalt vállalkozások között A vállalkozás nem áll - csődeljárás, - felszámolás vagy - végelszámolás alatt - A vállalkozással szemben nem keletkezett fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntés, intézkedés. - Nem volt a vállalkozással szemben a fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés. Szempontrendszer I. Általános etikai szempontok (Pályázati adatlap 4.1. pontja) I/1. A vállalkozás egész működését az üzleti etika hassa át. I/2. Csak olyan feladatot vállaljon, amelyre felkészült, illetve amelyet előreláthatóan tud és akar teljesíteni. I/3. Írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit lelkiismeretesen és szakszerűen teljesítse Jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsítson, tevékenységét partnereivel, megrendelőivel, vevőivel, stb. a kölcsönös együttműködés szellemében folytassa. I/4. Üzleti tevékenysége során a szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak egyszerre tegyen eleget. I/5. Elvárható, hogy a fogyasztók igényeinek tisztességes kielégítése érdekében a vállalkozás részéről eljáró értékesítési szakember rendelkezzen a megfelelő szakmai felkészültséggel, a tájékoztatások és szolgáltatások az eladást megelőzően és követően kellően szervezettek legyenek I/6. Vevőivel, megrendelőivel, vendégeivel, partnereivel az őket megillető tisztelettel bánjon, és erre az esetleges konfliktusok rendezése során különleges gondot fordítson. I/7. Munkavállalóit méltányos feltételekkel foglalkoztassa, velük tisztelettel bánjon. I/8. Vállalkozói tevékenysége során tartsa tiszteletben az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a természeti és társadalmi környezetet. I/9. A problémákat lehetőleg tárgyalásos úton rendezze, melynek során vezérelve a hatékonyság, gyorsaság és méltányosság legyen. I/10. Árképzésében, hirdetéseiben törekedjen a hasonló rendeltetésű termékek, szolgáltatások összehasonlíthatóságára. Igen Értékelés (pont) szubjektív értékelés Nem Összesen (10 pont)

11 11 I/11. A közönségkapcsolatokban (PR), reklámban a vállalkozó által kínált szolgáltatás, áru vonatkozásában a vevőknek, megrendelőknek és potenciális üzleti partnereknek tisztességes, a lényeges összefüggésekre kitérő, átlátható, egyértelmű, világos tájékoztatás, a vállalkozás áruja, szolgáltatása reklámozásakor, hirdetésekor a hirdetés és reklám terjedelméhez igazodóan - vállalkozását megfelelően azonosítsa. A fogyasztókkal szemben nem szabad tisztességtelenül egyoldalú előnyt alkalmazni, döntéseiket tisztességtelenül befolyásolni, árukra, szolgáltatásokra vonatkozó választási szabadságukat bármely üzleti módszerrel etikátlanul korlátozni. A fizikailag, vagy szellemileg hátrányos helyzetű, vagy speciális helyzetben levő ügyfelekkel való bánásmódra a vállalkozónak különös gondot kell fordítania. Az eladás, az esetleges engedmények módjáról információt kell adni pl. időszakos árleszállítás, diszkont, kiárusítás, végkiárusítás, leértékelés, készletcsökkentés, maradék eladás, stb. utalni kell az okokra, különösen ha az árcsökkentés összefüggésben van a termék használhatóságával, minőségével, a kapcsolódó szolgáltatásokkal Kedvezmények pl. hűségpontok, bónuszpontok, térítésmentes többletjuttatások, ajándékok, stb. juttatása esetén az a tisztességes, ha azt a költségviselő helyett a nevében eljáró személy kapja. Mindkét félnek tartózkodni kell a megtévesztési kísérletektől, egyoldalú előnyök kikötésétől, megszerzésétől Etikátlan, ha a vállalkozó különösen kedvező, alkalmi vásárlási lehetőség hamis látszatát kelti, az árengedményt nem a korábban ténylegesen érvényesített árhoz méri, az árukészlet korlátozottságára való hivatkozással a szerződéskötést sürgeti. I/12. A szakmai utánpótlás képzése és nevelése során őrizze meg a haladó szakmai hagyományokat, biztosítsa a magas színvonalú képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint személyes példájával törekedjen az etikus magatartás továbbvitelére. II. Követelményrendszer (vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás) II/1. Általános szempontrendszer (Pályázati adatlap 4.2. pontja) A vállalkozásnak alkalmazkodnia kell a társadalom tagjainak életmódjához, fogyasztási és vásárlási szokásaihoz. Ismernie kell a vonzáskörzetében élő népesség életkor, foglalkozás, jövedelem, családnagyság szerinti összetételét, s ez által vásárlási szokásait. A kereskedelem munkalehetőséget biztosít a környezetében élő népesség számára. Jogellenes cselekmény folytatását üzletében nem tűrheti meg, ilyen esetben a vállalkozó köteles az eljáró hatóság munkáját segíteni Üzletében az adott technikai és személyi feltételek mellett a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa Vállalkozó és alkalmazott(ai) részéről lelkiismeretes, kulturált és szakértelemmel végzett munkára van szükség. A vállalkozás együttműködése a hatóság(ok)al. (10 pont) (10 pont) (3 pont) (3 pont) szubjektív értékelési szempontok (7 pont) II/2. Szakmai követelményrendszer (Pályázati adatlap 4.3. pontja)

12 II/2/1. A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység állapota (Pályázati adatlap pontja) - egység megközelíthetősége o gyalog vagy kerékpárral o gépi meghajtású járművel, o parkolás, o mozgáskorlátozott lehetőségek - külső kép o rendezett környezet, o épület állaga, o a cégfelirat, o a be- és kijárat, o a kirakat legyen összhangban az üzlet jellegével. - belső kép o az elárusító helyiségnek legyen belső térharmóniája o a falak színe, a padozat megválasztása, a megvilágítás megfelelő legyen o az elárusító, kiszolgáló, szolgáltatást nyújtó helyiség berendezései figyelemmel vannak az: az alkalmazott értékesítési módra az értékesített árucikkek jellegére az üzlet elhelyezkedésére a vevőkör igényeire az áruk biztonságos tárolására az áruk minőségének megóvására az áruk előnyös bemutatására. - higiéniai körülmények o általános tisztaság (padló, kirakat, bútorzat, stb.) o vásárlókkal, vendégekkel kapcsolatba kerülő eszközök higiéniai, sérülésmentes esztétikai állapota o vizes blokkok (WC, mosdó) tisztántartása II/2/2. A kiszolgálás, szolgáltatás nyújtás külső és belső feltételei (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó, alkalmazott(ak) külső megjelenése, öltözete (ápoltság, testtartás, arckifejezés, tisztaság, formaruha, stb.) negatívumok: sok ékszer, túlzott és hivalkodó viselkedés és viselet - vevőkkel, vendégekkel szembeni magatartás és bánásmód o megszólítás, o segítőkészség, o udvariasság, o tapintatosság, o figyelmesség, o előzékenység, o önuralom negatívumok: türelmetlenség, agresszív, fölényes, kioktató fellépés - A vállalkozó és alkalmazott(ak) személyiségvonásai o emberismeret, 12 (3 pont) (2 pont) (- 1 pont) (- 1 pont) 22 pont 22 pont

13 o beleérző képesség, o kapcsolatteremtés, o a tartós és osztott figyelem képessége - A vállalkozó és alkalmazott(ak) szaktudása o mély és alapos áruismeret, o nyelvtudás, o technikai információk o általános műveltség - az igényelt termék vagy szolgáltatás kiválasztásában történő segítségnyújtás a vevők, vendégek részére o átlagostól eltérő kínálat, szokás, technológia, különlegességekről történő tájékoztatás - minden esetben azonos színvonalú kiszolgálás - A nyitvatartási idő alkalmazkodik e a környező igényekhez, jól látható helyen fel van tüntetve - A fogyasztói tájékoztatás megfelelőssége (árjegyzék, akciók, termékinformációk) - A vállalkozás végez vagy végzett-e fogyasztók érdekében beruházást. II/2/3. A kínálat (Pályázati adatlap pontja) - kerekedő, vendéglátó, szolgáltató csak olyan terméket és szolgáltatást nyújtson, amelyet teljesíteni tud (vonatkozik az árukészletre, nyersanyagokra, elkészítési módokra, technológiákra, eszközökre) - a mai kornak megfelelő igények szerinti termékkínálatra, választékra, technológiára való törekvés - Az értékesített áruk, szolgáltatás minősége ár-érték viszonylatában legyen megfelelő, fordítsanak figyelmet o magyar áruk forgalmazására o helyi termelők, forgalmazók áruinak forgalmazására, használatára o áruk származási helyének feltüntetésére o összetételének, használatának tájékoztatására II/2/4. Az ármegállapítás, ártájékoztatás (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó által kínált termék vagy szolgáltatás ára álljon arányban o az üzletben nyújtott szolgáltatás színvonalával, o környező egységek árszínvonalával, o vevők/vendégek igényeivel o ettől eltérő aránytalan árat megállapítani nem lehet - A termék vagy szolgáltatás áráról való tájékoztatáshoz a vendégnek/vevőnek a jogszabályból fakadó kötelezettségen túl is minden segítséget meg kell adni - Az árakat jól olvashatóan, beazonosíthatóan (a törvényben szabályozott módon) kell feltüntetni az o árlapon, o ártáblán, 13 (3 pont) 6 pont 5 pont

14 14 o vagy egyedi árkiírással II/2/5. Fizetés, számlaadás (Pályázati adatlap pontja) - a vásárlás, szolgáltatás nyújtása után a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően vállalkozó köteles a vásárlásról, szolgáltatásról a vendég/vevő részére bizonylatot átadni o elszámolást minden esetben - a vendég külön kérése nélkül is - ki kell állítani, o ha vendég kéri a szolgáltatás/fogyasztás tételeinek részletezését, azt jól olvashatóan és helyesen ki kell állítani o vásárlás esetén tételesen részletezett pénztárblokkot kiállítása o kérésre segítség nyújtása az elszámolás áttekintésében, ellenőrzésében - Amennyiben a számla kifizetésének többféle módja biztosított, (pl. bankkártya, utalvány, stb.) erre nézve a vendég/vásárló választása az irányadó - A számla összegén felüli fizetés (pl. borravaló, stb.) a vendég döntésén alapul. negatívum: ha a számla végösszege ezen juttatásokat automatikusan tartalmazza (kivéve ha az bárhol jól láthatóan fel van tüntetve), borravaló bármely módon történő igénylése II/2/6. Vitás kérdések rendezése (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó és a vendég/vevő közötti vita esetén a vitás kérdés mindkét felet kielégítő gyors, az üzlet rendjét nem zavaró megoldása negatívumok: vendég/vevő megsértése, trágár szavak használata, tettlegesség (vállalkozó a rend fenntartása, jogai érdekének védelmében a törvényes eszközöket igénybe veheti) - panasz estén a vendég/vevő figyelmének felhívása, hogy ezt a vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel teheti meg negatívum: ha erőszakkal, fenyegetéssel, vagy egyéb más módon megakadályozásra kerül a vásárlók könyvének igénybe vétele - amennyiben a vendég/vásárló terhére kár következett be, ennek felelősségét a vállalkozás elismeri, a jogos és méltányos kárigények mielőbbi kiegyenlítése (1,5 pont) (1,5 pont) (2 pont) 6 pont 5 pont II/2/7. Reklám és marketing követelmények (Pályázati adatlap pontja)

15 - A vendéglátó, kereskedő, szolgáltató vállalkozó hirdetéseiben, egyéb kiadványaiban nem alkalmazhat hamis, illetve megtévesztésre alkalmas információt. - A tájékoztatás az üzletre, a termékekre, a szolgáltatásokra vonatkozó valósághű adatokat a valós tények és körülmények elhallgatása nélkül tartalmazza. - Nem megengedhető a más üzlettel, annak szolgáltatásával, kínálatával való megtévesztő, más jó hírnevének alaptalan megsértésére alkalmas összehasonlítás útján történő reklámozás. - A vállalkozás rendelkezik-e jogszerűen, fogyasztóvédelmi információkkal megszerkesztett honlappal 15 4 pont Összesen: 100 pont 80 ponttól javasolt a védjegy odaítélése: 80 pont 6. Értékelési szempontrendszer magyarázata A pályázati adatlap pályázó vállalkozás részéről történő kitöltésének alapja a pályázati felhívás és a kitöltési útmutató. A kitöltési útmutatóban az adatlap egyes pontjaihoz szerepel egy magyarázó szöveg, amelyből a vállalkozások következtethetnek arra, hogy milyen bemutatást várunk az egyes pontokhoz. A pályázati adatlapon megadott karakterek száma meg van ugyan határozva, de ez egy hozzávetőleges szám, melytől eltérés lehetséges, mivel a vállalkozások különféle tevékenységeket végeznek, eltérő formában, jelleggel. A pályázati adatlap 3. Nyilatkozatok pontjánál a vállalkozás megteszi nyilatkozatait, melyet a bizottság tagjai objektíve értékelnek. 3. Nyilatkozatok A 3. pontban szereplő nyilatkozatot a vállalkozásra, illetőleg a pályázatban szereplő üzletegységeire vonatkozóan kell megtenni. Amennyiben a vállalkozással, vagy a pályázatban szereplő üzletegységeivel szemben a kizáró tényezők közül bármelyik fennáll, a pályázat érvénytelennek minősül a pályázati felhívás 7. és 10. pontja alapján. A nyilatkozat ellenőrzésére hivatalos forrásokból a HKIK jogosult. A kizárásról a pályázó értesítésre kerül a pályázati felhívás 12. pontja alapján.

16 Kérjük, az alábbi táblázat kérdéseire igen/nem válaszok megadásával nyilatkozzon 16 Alábbi feltételek kizáró tényezőként szerepelhetnek, kérjük pontos kitöltését. A megfelelő helyre tegyen X jelet. Külön nyilatkozatot nem kell a pályázathoz benyújtani. Több egység pályáztatása estén pótlapon kell a nyilatkozatot megtenni, feltüntetve az egység sorszámát. Kizáró tényezők Igen Nem A vállalkozás szerepel-e - hatósági feketelistákon (NAV, stb.) - Békéltető Testület által elmarasztalt vállalkozások között A vállalkozás áll-e - csődeljárás, - felszámolás vagy - végelszámolás alatt. - A vállalkozással szemben (pályázatban szereplő üzletegysége(i) kapcsán) fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntés, intézkedés keletkezett. - A vállalkozással szemben (pályázatban szereplő üzletegysége(i) kapcsán) a fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés fennáll. A pályázók nyilatkoznak fenti kizáró tényezőkről, melyet a bizottság tagjai a hivatalos listákból ellenőrizhetnek, illetve a kamra pályázati ügyintézőjét is megkérheti ennek megtételére, melyről a bírálat napján tájékoztatást ad. Amennyiben a vállalkozás bármelyik nyilatkozata nem a valóságot tükrözi, a pályázata érvénytelennek minősül. Az adatlap 4. Pályázati szempontrendszer pontja 3 fő alpontból áll, melyből a 4.1. és 4.2. pontok a bizottság tagjának szubjektív ítéletére alapoz, a 4.3. pont és 7 alpontja pedig objektív ítéletet vár a bíráló bizottság tagjaitól a vállalkozás leírása alapján pont: Mutassa be max karakterben a vállalkozását általános etikai szempontok alapján Mutassa be max karakterben a vállalkozását általános etikai szempontok alapján (20 pont) A bemutatás során az alábbi szempontokra térjen ki: A vállalkozás üzleti etikája Vállalt feladatotok, ehhez adott feltételek (például szakmai felkészültség, technikai feltételek) rendelkezésre állása, teljesülési mutatók. Üzleti magatartás partnerekkel, megrendelőkkel, vevőkkel szemben. Tevékenységgel összefüggő szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak való megfelelés. Szakmai felkészültség

17 17 Vevőkkel, megrendelőkkel, partnerekkel történő bánásmód, konfliktusrendezés. Munkavállalók foglalkoztatása, munkavállalókkal történő bánásmód Vállalkozói tevékenysége során az általános emberi értékek, nemzeti hagyományok, a természeti és társadalmi környezetet általános bemutatása. A problémarendezési módszerek. Árképzés és reklámtevékenység, vevők és megrendelők, potenciális üzleti partnerek tájékoztatása. Az értékesítés, eladás, az esetleges engedmények módjáról történő információk nyújtása. Szakmai utánpótlás képzése és nevelése. A szubjektív értékelésnél az értékelő lap I. Általános etikai szempontok (Pályázati adatlap 4.1. pontja) alatt I/12. sorszámmal ellátott szempontok megléte, ismertetése kívánatos a vállalkozások részéről. Egyéb ebben a felsorolásban nem szereplő, a vállalkozás részéről ismertetett szempontok is hozzátartoznak a szubjektív értékeléshez. A pontra összesen 13 pont adható, alábbi elosztás szerint, de a pontszám végső meghatározása a bíráló tag szubjektív értékelésén múlik. I. Általános etikai szempontok (Pályázati adatlap 4.1. pontja) szubjektív értékelés I/1. A vállalkozás egész működését az üzleti etika hassa át. I/2. Csak olyan feladatot vállaljon, amelyre felkészült, illetve amelyet előreláthatóan tud és akar teljesíteni. I/3. Írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit lelkiismeretesen és szakszerűen teljesítse Jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsítson, tevékenységét partnereivel, megrendelőivel, vevőivel, stb. a kölcsönös együttműködés szellemében folytassa. I/4. Üzleti tevékenysége során a szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak egyszerre tegyen eleget. I/5. Elvárható, hogy a fogyasztók igényeinek tisztességes kielégítése érdekében a vállalkozás részéről eljáró értékesítési szakember rendelkezzen a megfelelő szakmai felkészültséggel, a tájékoztatások és szolgáltatások az eladást megelőzően és követően kellően szervezettek legyenek I/6. Vevőivel, megrendelőivel, vendégeivel, partnereivel az őket megillető tisztelettel bánjon, és erre az esetleges konfliktusok rendezése során különleges gondot fordítson. I/7. Munkavállalóit méltányos feltételekkel foglalkoztassa, velük tisztelettel bánjon. I/8. Vállalkozói tevékenysége során tartsa tiszteletben az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a természeti és társadalmi környezetet. I/9. A problémákat lehetőleg tárgyalásos úton rendezze, melynek során vezérelve a hatékonyság, gyorsaság és méltányosság legyen. I/10. Árképzésében, hirdetéseiben törekedjen a hasonló rendeltetésű termékek, szolgáltatások összehasonlíthatóságára. I/11. A közönségkapcsolatokban (PR), reklámban a vállalkozó által kínált szolgáltatás, áru vonatkozásában a vevőknek, megrendelőknek és potenciális üzleti partnereknek tisztességes, a lényeges összefüggésekre kitérő, átlátható, egyértelmű, világos tájékoztatás, a vállalkozás áruja, szolgáltatása reklámozásakor, hirdetésekor a hirdetés és reklám terjedelméhez igazodóan - vállalkozását megfelelően azonosítsa. A fogyasztókkal szemben nem szabad tisztességtelenül egyoldalú előnyt alkalmazni, döntéseiket tisztességtelenül befolyásolni, árukra, szolgáltatásokra vonatkozó választási szabadságukat bármely üzleti módszerrel etikátlanul korlátozni. A fizikailag, vagy szellemileg hátrányos helyzetű, vagy speciális helyzetben levő ügyfelekkel való bánásmódra a vállalkozónak különös gondot kell fordítania. Az eladás, az esetleges engedmények módjáról információt kell adni pl. időszakos árleszállítás, diszkont, kiárusítás, végkiárusítás, leértékelés, készletcsökkentés, maradék eladás, stb. utalni kell az okokra, különösen ha az árcsökkentés összefüggésben van a termék használhatóságával, minőségével, a kapcsolódó szolgáltatásokkal Kedvezmények pl. hűségpontok, bónuszpontok, térítésmentes többletjuttatások, ajándékok, stb. juttatása esetén az a tisztességes, ha azt a költségviselő helyett a nevében eljáró személy kapja. Mindkét félnek tartózkodni kell a megtévesztési kísérletektől, egyoldalú előnyök kikötésétől, megszerzésétől Etikátlan, ha a vállalkozó különösen kedvező, alkalmi vásárlási lehetőség hamis látszatát kelti, az árengedményt nem a korábban ténylegesen érvényesített árhoz méri, az árukészlet korlátozottságára való hivatkozással a szerződéskötést sürgeti. I/12. A szakmai utánpótlás képzése és nevelése során őrizze meg a haladó szakmai hagyományokat, biztosítsa a magas színvonalú képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint személyes példájával törekedjen az etikus magatartás továbbvitelére. (10 pont) (10 pont) (10 pont) (10 pont) (3 pont) (3 pont)

18 pont: Maximum 1000 karakterben mutassa be a pályáztatott egységet társadalmi, gazdasági, környezeti szempontok alapján Maximum 1000 karakterben mutassa be pályáztatott egységet társadalmi, gazdasági, környezeti szempontok alapján, alábbiak szerint. (7 pont) Ha több egységgel pályázik, az egységek bemutatását, vagy az azok közötti eltéréseket kérjük, jelölje a ponton belül a 2. pont alapján az egységeknek adott sorszámok szerint. A vállalkozás illeszkedése a társadalom tagjainak életmódjához, fogyasztási és vásárlási szokásaihoz. A vonzáskörzetben élő népesség életkor, foglalkozás, jövedelem, családnagyság szerinti összetétele, vásárlási szokásai. A vállalkozás munkalehetőségének biztosítása a környezetében élő népesség számára. Jogellenes cselekmények kiszűrése a szolgáltató egység(ek)ben, ilyen esetben a hatóság munkájának segítése. A szolgáltató egység(ek)ben az adott technikai és személyi feltételek mellett a kiszolgálás színvonala. Vállalkozó és alkalmazott(ai) részéről végzett munka. A vállalkozás együttműködése a hatósággal, hatóságokkal. A szubjektív értékelésnél az értékelő lap II/1. Általános szempontrendszer (Pályázati adatlap 4.2. pontja) alatt ismertetett szempontokat várjuk a vállalkozások részéről feltüntetni a pályázatban. Egyéb ebben a felsorolásban nem szereplő, a vállalkozás részéről ismertetett szempontok is hozzátartoznak a szubjektív értékeléshez. A pontra összesen 7 pont adható, alábbi elosztás szerint, de a pontszám végső meghatározása a bíráló tag szubjektív értékelésén múlik. II. Követelményrendszer (vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás) II/1. Általános szempontrendszer (Pályázati adatlap 4.2. pontja) A vállalkozásnak alkalmazkodnia kell a társadalom tagjainak életmódjához, fogyasztási és vásárlási szokásaihoz. Ismernie kell a vonzáskörzetében élő népesség életkor, foglalkozás, jövedelem, családnagyság szerinti összetételét, s ez által vásárlási szokásait. A kereskedelem munkalehetőséget biztosít a környezetében élő népesség számára. Jogellenes cselekmény folytatását üzletében nem tűrheti meg, ilyen esetben a vállalkozó köteles az eljáró hatóság munkáját segíteni Üzletében az adott technikai és személyi feltételek mellett a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa Vállalkozó és alkalmazott(ai) részéről lelkiismeretes, kulturált és szakértelemmel végzett munkára van szükség.a vállalkozás együttműködése a hatóság(ok)al. szubjektív értékelési szempontok (7 pont) 4.3. pont: Maximum karakterben mutassa be a pályáztatott egységet szakmai szempontok alapján a pályázati útmutató 4.3. alpontjai szerint.

19 Max karakterben mutassa be a pályáztatott egységet szakmai szempontok alapján a pályázati útmutató 4.3 pontjának alpontjai szerint. Ha több egységgel pályázik, az egységek bemutatását, vagy az azok közötti eltéréseket kérjük jelölje a ponton belül a 2. pont alapján az egységeknek adott sorszámok szerint A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység állapota (22 pont) Az egység megközelíthetősége, külső kép, belső kép, berendezés, árukészlet tárolása, higiéniai körülmények, stb A kiszolgálás, szolgáltatás nyújtás külső és belső feltételei (22 pont) Vállalkozó, alkalmazottak megjelenése, vevőkkel, vendégekkel szembeni magatartás és bánásmód, személyiségvonások, szaktudás. A termék és/vagy szolgáltatás kiválasztásában történő segítségnyújtás, nyitva tartás, fogyasztói tájékoztatás, beruházások a fogyasztók érdekében, stb A kínálat (6 pont) Árukészlet, nyersanyag, elkészítési mód és technológia, igények szerinti termékkínálat, forgalmazás, származási hely, összetétel, stb Az ármegállapítás, ártájékoztatás (5 pont) Árképzési politika, ártájékoztatás a törvényi kötelezettségen túl, olvashatóság, azonosítás, stb Fizetés, számlaadás (6 pont) Részletes, kézi vagy gépi számla, pénztárgép vagy nyugta, fizetés módjának lehetőségei (készpénz vagy egyéb), stb Vitás kérdések rendezése (5 pont) Vitarendezés gyorsan, helyben, nem zavaró módon, vásárlók könyvébe, kártérítés, stb Reklám és marketing követelmények (4 pont) Hirdetésekben, kiadványokban történő tájékoztatás korrektsége, más hasonló jellegű üzlet vagy szolgáltatás jó hírnevének alaptalan megsértése, fogyasztóvédelmi információk, honlap, stb. A 4. pont objektíve értékelhető az értékelő lap II/2. Szakmai követelményrendszerének (Pályázati adatlap 4.3. pontja és alpontjai) alatt ismertetett szempontok szerint. A pályázóktól a pályázatban ebben a pontokban feltüntetetteket kell figyelembe venni, és a megadott pontszámok szerint értékelni. Egyéb ebben a felsorolásban nem szereplő, a vállalkozás részéről ismertetett szempontokra bíráló saját belátása szerint adhat pontot, megjelölve, hogy plusz pont, amely a bírálat bizottság tagjai által történő értékelésnél megkönnyítheti vagy segítheti a kérdéses döntés meghozatalát. A 4. pont és alpontjaira összesen 70 pont adható, alábbi elosztás szerint. II/2. Szakmai követelményrendszer (Pályázati adatlap 4.3. pontja) II/2/1. A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység állapota (Pályázati adatlap pontja) - egység megközelíthetősége o gyalog vagy kerékpárral o gépi meghajtású járművel, o parkolás,

20 o mozgáskorlátozott lehetőségek - külső kép o rendezett környezet, o épület állaga, o a cégfelirat, o a be- és kijárat, o a kirakat legyen összhangban az üzlet jellegével. - belső kép o az elárusító helyiségnek legyen belső térharmóniája o a falak színe, a padozat megválasztása, a megvilágítás megfelelő legyen o az elárusító, kiszolgáló, szolgáltatást nyújtó helyiség berendezései figyelemmel vannak az: az alkalmazott értékesítési módra az értékesített árucikkek jellegére az üzlet elhelyezkedésére a vevőkör igényeire az áruk biztonságos tárolására az áruk minőségének megóvására az áruk előnyös bemutatására. - higiéniai körülmények o általános tisztaság (padló, kirakat, bútorzat, stb.) o vásárlókkal, vendégekkel kapcsolatba kerülő eszközök higiéniai, sérülésmentes esztétikai állapota o vizes blokkok (WC, mosdó) tisztántartása II/2/2. A kiszolgálás, szolgáltatás nyújtás külső és belső feltételei (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó, alkalmazott(ak) külső megjelenése, öltözete (ápoltság, testtartás, arckifejezés, tisztaság, formaruha, stb.) negatívumok: sok ékszer, túlzott és hivalkodó viselkedés és viselet - vevőkkel, vendégekkel szembeni magatartás és bánásmód o megszólítás, o segítőkészség, o udvariasság, o tapintatosság, o figyelmesség, o előzékenység, o önuralom negatívumok: türelmetlenség, agresszív, fölényes, kioktató fellépés - A vállalkozó és alkalmazott(ak) személyiségvonásai o emberismeret, o beleérző képesség, o kapcsolatteremtés, o a tartós és osztott figyelem képessége - A vállalkozó és alkalmazott(ak) szaktudása o mély és alapos áruismeret, o nyelvtudás, o technikai információk 20 (3 pont) (2 pont) (- 1 pont) (- 1 pont) 22 pont 22 pont

21 o általános műveltség - az igényelt termék vagy szolgáltatás kiválasztásában történő segítségnyújtás a vevők, vendégek részére o átlagostól eltérő kínálat, szokás, technológia, különlegességekről történő tájékoztatás - minden esetben azonos színvonalú kiszolgálás - A nyitvatartási idő alkalmazkodik e a környező igényekhez, jól látható helyen fel van tüntetve - A fogyasztói tájékoztatás megfelelőssége (árjegyzék, akciók, termékinformációk) - A vállalkozás végez vagy végzett-e fogyasztók érdekében beruházást. II/2/3. A kínálat (Pályázati adatlap pontja) - kerekedő, vendéglátó, szolgáltató csak olyan terméket és szolgáltatást nyújtson, amelyet teljesíteni tud (vonatkozik az árukészletre, nyersanyagokra, elkészítési módokra, technológiákra, eszközökre) - a mai kornak megfelelő igények szerinti termékkínálatra, választékra, technológiára való törekvés - Az értékesített áruk, szolgáltatás minősége ár-érték viszonylatában legyen megfelelő, fordítsanak figyelmet o magyar áruk forgalmazására o helyi termelők, forgalmazók áruinak forgalmazására, használatára o áruk származási helyének feltüntetésére o összetételének, használatának tájékoztatására II/2/4. Az ármegállapítás, ártájékoztatás (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó által kínált termék vagy szolgáltatás ára álljon arányban o az üzletben nyújtott szolgáltatás színvonalával, o környező egységek árszínvonalával, o vevők/vendégek igényeivel o ettől eltérő aránytalan árat megállapítani nem lehet - A termék vagy szolgáltatás áráról való tájékoztatáshoz a vendégnek/vevőnek a jogszabályból fakadó kötelezettségen túl is minden segítséget meg kell adni - Az árakat jól olvashatóan, beazonosíthatóan (a törvényben szabályozott módon) kell feltüntetni az o árlapon, o ártáblán, o vagy egyedi árkiírással II/2/5. Fizetés, számlaadás (Pályázati adatlap pontja) - a vásárlás, szolgáltatás nyújtása után a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően vállalkozó köteles a vásárlásról, szolgáltatásról a vendég/vevő részére bizonylatot átadni 21 (3 pont) 6 pont 5 pont

22 o elszámolást minden esetben - a vendég külön kérése nélkül is - ki kell állítani, o ha vendég kéri a szolgáltatás/fogyasztás tételeinek részletezését, azt jól olvashatóan és helyesen ki kell állítani o vásárlás esetén tételesen részletezett pénztárblokkot kiállítása o kérésre segítség nyújtása az elszámolás áttekintésében, ellenőrzésében - Amennyiben a számla kifizetésének többféle módja biztosított, (pl. bankkártya, utalvány, stb.) erre nézve a vendég/vásárló választása az irányadó - A számla összegén felüli fizetés (pl. borravaló, stb.) a vendég döntésén alapul. negatívum: ha a számla végösszege ezen juttatásokat automatikusan tartalmazza (kivéve ha az bárhol jól láthatóan fel van tüntetve), borravaló bármely módon történő igénylése II/2/6. Vitás kérdések rendezése (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó és a vendég/vevő közötti vita esetén a vitás kérdés mindkét felet kielégítő gyors, az üzlet rendjét nem zavaró megoldása negatívumok: vendég/vevő megsértése, trágár szavak használata, tettlegesség (vállalkozó a rend fenntartása, jogai érdekének védelmében a törvényes eszközöket igénybe veheti) - panasz estén a vendég/vevő figyelmének felhívása, hogy ezt a vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel teheti meg negatívum: ha erőszakkal, fenyegetéssel, vagy egyéb más módon megakadályozásra kerül a vásárlók könyvének igénybe vétele - amennyiben a vendég/vásárló terhére kár következett be, ennek felelősségét a vállalkozás elismeri, a jogos és méltányos kárigények mielőbbi kiegyenlítése 22 (1,5 pont) (1,5 pont) (2 pont) 6 pont 5 pont II/2/7. Reklám és marketing követelmények (Pályázati adatlap pontja) - A vendéglátó, kereskedő, szolgáltató vállalkozó hirdetéseiben, egyéb kiadványaiban nem alkalmazhat hamis, illetve megtévesztésre alkalmas információt. - A tájékoztatás az üzletre, a termékekre, a szolgáltatásokra vonatkozó valósághű adatokat a valós tények és körülmények elhallgatása nélkül tartalmazza. - Nem megengedhető a más üzlettel, annak szolgáltatásával, kínálatával való megtévesztő, más jó hírnevének alaptalan megsértésére alkalmas összehasonlítás útján történő reklámozás. 4 pont

23 23 - A vállalkozás rendelkezik-e jogszerűen, fogyasztóvédelmi információkkal megszerkesztett honlappal (1 p o n t) 7. Védjegy odaítélésének szabályai A bíráló bizottság fenti szabályozások alapján alábbi esetekben ítélheti oda a védjegyet vállalkozás részére: - ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat formai szempontból megvizsgálta, és ezen formai követelményeknek megfelelt o a pályázat minden pontja ki van töltve o aláírással és pecséttel rendelkezik a pályázat - ha a pályázatot benyújtó vállalkozás kereskedelmi vagy szolgáltató ágazatban végzi tevékenységét - ha a pályázó vállalkozás az észak-magyarországi régióban rendelkezik hivatalosan bejelentett, szabály szerűen működő üzlet-, vagy szolgáltató egységgel - a pályázó vállalkozás székhelye Magyarországon van bejelentve - a pályázó vállalkozás legalább már egy éve működik, bármelyik vállalkozási formában (egyéni vállalkozó, őstermelő, bt, kft.) - a védjegy elnyerésének lehetősége alól ki van zárva az a vállalkozás, amellyel szemben a pályázat benyújtásának időpontjában, vagy azt megelőző egy évben o fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntést, intézkedést hoztak, o bármely békéltető testület által elmarasztalt vállalkozások üzleti egysége között szerepel(t), o csődeljárás, felszámolás, végelszámolás van folyamatban, o bármely hatóság által kiadott, kereskedelmi, vagy szolgáltatói tevékenységét elmarasztaló határozattal született (feketelista, hu), o fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés van folyamatban. o ha nem a pályázati adatlap formátumában nyújtotta be a pályázatát o ha nem érkezett meg aláírt, lebélyegzett példányban a pályázat postai úton is (mivel erről a vállalkozások ben értesítést kaptak)

24 24 o ha csak postai úton érkezett meg a pályázat és elektronikus úton nem az nem kizáró tényező (egy-két személyes kis vállalkozások még nem minden esetben rendelkeznek lel) - ha köztartozás mentes adózói adatbázisban szerepel a vállalkozás (egyéb feltételek fennállása esetén nem feltétlenül kizáró tényező, ha ezen adatbázisban nem szerepel a pályázó vállalkozás, mivel a vállalkozásoknak az ide törtnő felvételüket kérni kell, amelyről nem szükség szerint tudnak a vállalkozások) - a pályázó vállalkozás hiánypótlását egyszeri esetben lehet elfogadni - a határidőre tett hiánypótlás esetén azt figyelembe véve a bizottság fentiek szerint dönt a védjegy odaítéléséről 7.1.) A védjegy átadása A vállalkozások részére odaítélt védjegyek átadása első alkalommal ünnepélyes keretek között történik, melynek tervezett időpontja október 03. A további megítélt védjegyek postai úton kerülnek átadásra, melyet a kamara pályázati ügyintézője küld meg a dokumentálási rend 4.6.) pályázattal kapcsolatos küldeményekre vonatkozó szabályozás szerint. Lásd ponthoz kapcsolódóan 1. sz. mellékletet és 7. sz mellékletet. 7.2.) A védjegy használata - A védjegy kör alakú öntapadós matrica - az üzlet, vagy szolgáltató helység kirakatában, ennek hiányában a fogyasztók részére jól látható helyen javasoljuk elhelyezni - csak abban az üzletben, szolgáltató egységben helyezhető el, amelyre vonatkozóan a bizottság odaítélte a védjegyet - a KORREKT PARTNER címet 2 év időtartamra nyeri el, mely lejárta után a használat meghosszabbítható 7.3.) A védjegy használatának ellenőrzése - A pályázat során odaítélésre került KORREKT PAETNER elismerő védjegy használatát a HKIK a hatóságokkal együttműködésben rendszeres, fél éves időtartamban, alkalomszerűen ellenőrizheti.

25 25 - Az ellenőrzés a hatóságokkal együttműködve történik, illetve a HKIK jogosult személyesen kontroll ellenőrzésre is 8. Védjegy visszavonásának esetei Amennyiben a védjegy odaítélése után a pályázónál bármilyen szabálytalanság merül fel, - akár a fogyasztók, vagy a hatóságok jelzése, akár a HKIK kontroll ellenőrzése alapján vagy a pályázat benyújtásának időpontjában fennálló feltételek már nem állnak fenn, a Bíráló Bizottság ez alapján újra értékeli a pályázatot, ha úgy ítéli meg, a védjegy visszavonásra kerül, melyről szintén értesítjük a pályázót.

26 26 Mellékletek

27 1. sz. melléklet Eger, Faiskola u. 15. Telefax: (36) Postacím: 3301 Pf.: Weblap: HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KORREKT PARTNER VÉDJEGY Dokumentálási rend

28 28 Dokumentálási rend KORREKT PARTNER VÉDJEGY Pályázati azonosító: HUSK /0901/1.1.2/0128

29 29 Tartalomjegyzék Címlap Belső címlap Tartalomjegyzék 1. oldal 2. oldal 3. oldal 1.) Dokumentálási rend 4. oldal 2.) Pályázatok átvétele 4. oldal 2.1.) A pályázatok benyújtásának módja, helye 4. oldal 2.2.) Pályázatok átvétele 4. oldal 2.3.) Pályázatok felbontása és érkeztetése 5. oldal 2.4.) Pályázatok iktatása 7. oldal 2.5.) Pályázatok átadásának útja az ügyintéző részére 8. oldal 2.6.) ben érkezett pályázatok kezelése 9. oldal 3.) Ügyintéző pályázatkezelése 9. odal 4.) Bírálati eljárás dokumentálása 10. oldal 4.1.) A bíráló bizottság részére történő átadása 10. oldal 4.2.) A bíráló bizottság ülésének előkészítése 10. oldal 4.3.) A bíráló bizottság döntése 11. oldal 4.4.) Döntésről történő értesítés 11. oldal ) Kimenő értesítések módja 11. oldal 4.5.) A döntés dokumentálása 12. oldal 4.6.) A pályázattal kapcsolatos iratok, küldemények postázása 12. oldal 5.) Pályázati dokumentációk munkatársak között történő átadása 14. oldal 6.) Beérkező pályázatok végső tárolása 14. oldal 7.) Pályázatok irattárba helyezése 14. oldal 8.) Irattári kezelés 15. oldal Mellékletek 16. oldal

30 30 1. Dokumentálási rend Dokumentálási renden a beérkezett pályázatok átvételét, felbontását, érkeztetését, iktatását, a pályázatok átadásának útját az ügyintéző részére, az ügyintéző pályázatkezelését, a bírálati eljárás dokumentálását, a pályázat lezárását, irattárazását, selejtezését, a pályázatok szükség szerinti visszakeresését értjük. 2. Pályázatok átvétele 2.1.) A pályázatok benyújtásának módja, helye A pályázati felhívás 8.) pontja szerint (lsd. a szöveg alatt részletezve) a pályázatok benyújtásának módja nyomtatott formában postai úton, személyesen és elektronikusan is. A pályázat benyújtásának helye személyesen a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székházába történhet a 3300 Eger, Faiskola út 15. szám alá, postai úton pedig a 3301 Eger, Postafiók 440-es címre. formátumban pedig a címre kell beküldeni a pályázatokat. 8. A pályázatok benyújtásának módja és helye A pályázatot a pályázati felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt adatlapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton, és elektronikusan is. A pályázati adatlapot alább található kitöltési útmutató pont alapján kell kitölteni. A pályázati felhívás a kitöltési útmutatóval és a pályázati adatlappal együtt a honlapról letölthető. A pályázat benyújtásának helye: Személyesen: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola út 15. Postai úton: 3301 Eger, Postafiók ben: 2.2.) Pályázatok átvétele

31 31 A pályázati küldemények postai úton a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkárságára érkeznek, a kamara postai kézbesítési rendje szerint, a személyesen benyújtott pályázatokat szintén a titkárságra kell irányítani. A beérkezett pályázatokat a titkárságon tartózkodó titkárságvezető (vagy annak megbízásából az őt helyettesítő személy) veszi át. Amennyiben az ajánlott vagy tértivevényes formában érkezik, aláírásával igazolja a küldemény átvételét. 2.3.) Pályázatok felbontása és érkeztetése A titkárságvezető a borítékot felnyitja, és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara iktató bélyegzőjével látja el. A titkárságvezető bontáskor ellenőrizni, hogy a pályázati adatlap minden oldala, az utolsó oldalon tett 5.) Felelősségvállaló nyilatkozat című pont alatt történő aláírással végződően megérkezett-e, alábbi minta alapján.

32 32 5. Felelősségvállaló nyilatkozat Alulírott, mint pályázó/a pályázó képviselője 1, nyilatkozom, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hozzájárulunk a pályázat kiírójának, vagy hivatalos képviselőjének személyes ellenőrzéséhez a pályázat tartalmát illetően. [.], [..]. hó [ ]. napján. cégszerű aláírás [PH] 1 Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzással jelölni.

33 33 Az észlelt hiányosságot minden esetben rá kell vezetni az iratra, mely hiányosság nem akadályozhatja a pályázat további kezelését. Mivel benyújtási határidő kötődik a pályázathoz, ezért célszerű hozzácsatolni az érkezető bélyegzővel ellátott borítékot is. 2.4.) Pályázatok iktatása A titkárságvezető a pályázatokat a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara iktatási rendje szerint az IKIR rendszerben pályázatonként iktatja, a pályázatok részére létrehozott főszámra, mely a beérkezés sorrendjében az alszámot is megadva kerül iktatásra, mely számot rávezeti a beérkezett pályázatokra.

Értékelési lap pályázóra vonatkozóan

Értékelési lap pályázóra vonatkozóan Értékelési lap pályázóra vonatkozóan Kizáró tényezők (Pályázati adatlap 3. pontja) A vállalkozás nem szerepel - hatósági feketelistákon (fogyasztóvédelem, NAV, stb.) - Békéltető Testület által elmarasztalt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére 1. A pályázat kiírója: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola utca 15. Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 2011. december 5. 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 4 1.1. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK, MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE... 4 1.2. PÁLYÁZATI

Részletesebben

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta,

Részletesebben

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2014. február 1-jétől Azonosító: 1/2014 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 2. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 7/2011-2/5 b.2 számú határozattal elfogadta, mely 2011. március 1 napjától hatályos, egyben a korábbi szabályzat

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK 1 A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1.1. Az üzleti élet szereplőinek magatartása 1.2. Az erkölcsös magatartás követésének igénye 1.3. Az üzleti vállalkozás, mint erkölcsös

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. augusztus 01. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2013. október 1-jétől Azonosító: 1/2013 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ A helyi önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 28-i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 28-i soron következő ülésére Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszáma: /2015. Ügyintéző: Bödőné dr Molnár Irén Tel.: 85/501-001 Email: jegyzo@marcali.hu 5. sz. előterjesztés

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 1 / 24 4/16/2012 10:03 PM 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A Közbeszerzési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Megbízólevél mintája

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2014. január 16-ától

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2014. január 16-ától Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2014. január 16-ától Tartalomjegyzék I. PREAMBULUM... 3 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Alapelvek... 3 2. Az Általános Pályázati Feltételek hatálya... 4 3. Adatszolgáltatás,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALATI TANÁCSADÁSI

VÁLLALATI TANÁCSADÁSI MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV A Közép-magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló VÁLLALATI TANÁCSADÁSI programhoz KMOP-1.5.1-09-2010-0003 A VÁLLALATI TANÁCSADÁS PROGRAM ELJÁRÁSRENDJE 1. Pályázati folyamat

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Jóváhagyom: Dr. Fazekas Sándor A Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának

Részletesebben