Értékelési szempontrendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékelési szempontrendszer"

Átírás

1 Eger, Faiskola u. 15. Telefax: (36) Postacím: 3301 Pf.: Weblap: HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KORREKT PARTNER VÉDJEGY Értékelési szempontrendszer

2 2 Értékelési szempontrendszer KORREKT PARTNER VÉDJEGY Pályázati azonosító: HUSK /0901/1.1.2/0128

3 3 Tartalomjegyzék Címlap Belső címlap Tartalomjegyzék 1. oldal 2. oldal 3. oldal 1.) Értékelési szempontrendszer 4. oldal 2.) Beérkezett pályázatok bírálat előtti ügykezelési folyamata 4. oldal 2.1.) A pályázatok érkeztetése, ügykezelési folyamata 4. oldal 2.2.) Pályázatok átadásának útja az ügyintéző részére 4. oldal 2.3.) ben beérkezett pályázatok kezelése 5. oldal 2.4.) Ügyintéző pályázatkezelése 5. oldal 3.) A bíráló bizottság felállítása 6. oldal 3.1.) A bíráló bizottság összetétele 6. oldal 3.2.) A bíráló bizottságba történő delegálás 6 oldal 3.3.) A bíráló bizottság elnöke 7. oldal 4.) A bíráló bizottság működése 7. oldal 4.1.) A bíráló bizottság összehívása 7. oldal 4.2.) A bíráló bizottság feladata 8. oldal 4.3.) A bírálati eljárás 8. oldal 5.) Értékelési szempontrendszer 10. oldal 6.) Értékelési szempontrendszer magyarázata 15. oldal 7.) Védjegy odaítélésének szabályai 23. oldal 7.1.) A védjegy átadása 24. oldal 7.2.) A védjegy használata 25. oldal 7.3. A védjegy használatának ellenőrzése 25. oldal 8.) Védjegy visszavonásának esetei 25. oldal Mellékletek oldal

4 4 1.) Értékelési szempontrendszer A Korrekt Partner Védjegy értékelési szempontrendszer magában foglalja: a beérkezett pályázatok ügykezelési folyamatát a bíráló bizottság felállítását a bíráló bizottság működését az értékelési szempontrendszert az értékelési szempontrendszer magyarázatát a védjegy odaítélésének szabályait a védjegy visszavonásának lehetséges eseteit 2.) Beérkezett pályázatok bírálat előtti ügykezelési folyamata 2.1.) A pályázatok érkeztetése, ügykezelési folyamata A pályázatok érkeztetése, iktatása, ügyintézésre történő átadása a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügykezelési rendje szerint történik. A pályázatra vonatkozó részletes ügykezelési szabályozást a Korrekt Partner Védjegy Dokumentálási rendje szabályozza. Lásd 1. sz. mellékletként. 2.2.) Pályázatok átadásának útja az ügyintéző részére A pályázatok átvétele, bontása, érkeztetése és iktatása után titkárságvezető átadja a pályázatokat a főtitkár részére. A HKIK főtitkára a pályázatra rávezeti az ügyintéző nevét, jelen pályázatok esetében a kijelölt ügyintéző, a mindenkori gazdaságfejlesztési igazgató, a pályázat menedzsere. A titkárságvezető ezután továbbítja a pályázatokat az ügyintéző felé személyesen, vagy a HKIK Titkárságán létesített átadó mappában.

5 2.3.) -ben beérkezett pályázatok kezelése 5 A pályázatok benyújtásának egyik feltétele, hogy elektronikus úton is kerüljön benyújtásra, mely a címre történik. A beérkezéskor ügyintéző válaszlevélként visszaigazolás küld, hogy a pályázat megérkezett. Tisztelt! Köszönjük pályázatát, melyet befogadtunk, várjuk postai úton történő megküldését is az alábbi címre: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola út 15. Az ben beérkezett pályázatokat az ügyintéző a számítógépén külön mappába kerül mentésre PÁLYÁZAT_cegnev_datum fájl névvel ellátva. A pályázatok lezárásakor egy külön CD lemezre kerülnek lementésre dokumentálás céljából. 2.4.) Ügyintéző pályázatkezelése Az ügyintéző a postai úton vagy személyesen érkezett, a titkárságvezetőtől átvett pályázatokat felvezeti a nyilvántartásba. Az érkezés sorrendjében lefűzi az erre kijelölt dossziéban, minden egyes pályázatot elkülönítve egymástól. Az egyes pályázatok dossziéjának a tetejére fűzi a pályázat nyilvántartó lapját. Lásd 2. sz. mellékletként. A beérkezett és lefűzött pályázatokat ügyintéző elzárható helyen tárolja, saját irodájában. A pályázatokat a pályázatban résztvevő munkatársak részére adhatja ki, az erre szolgáló átadó lapon. Lásd 3. sz. mellékletet. A pályázat nyilvántartó lapját nem adhatja ki a dokumentációval, azt a pályázat dossziéjában kell hagynia. A nyilvántartó lap 2. oldalán is fel kell tüntetni a dokumentum mozgását. Az átadó lapot lefűzi a pályázat dossziéjába a nyilvántartó lap mellé. A dokumentumok visszakerülése után is meg kell őrizni az átadó lapokat, minimum az irattárba kerülésig. A bíráló bizottság ülése és döntésének meghozatala után ügyintéző feladata a pályázók értesítése a pozitív és negatív döntésről. Értesítési levélmintákat lásd 4. sz. és 5. sz. mellékletben. A pályázat ügyintézője a bíráló bizottság ülése után a döntéséről szóló határozatot átveszi, melyet aláírásával igazol.

6 6 A határozat értelmében a pályázókat írásban postai úton és levélen egyaránt értesíti a döntésről. A levél a bíráló bizottság elnökének és a HKIK főtitkárának aláírásával, vagy h. megjelöléssel az ügyintéző aláírásával kerülhet kipostázására a döntést követő öt napon belül. A döntést bevezeti a nyilvántartásba. Az aláírt, iktatott és a postára adás dátumával megjelölt másolati példányt lefűzi a pályázat dossziéjába. Az értesítések megküldése a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara iratkezelési rendje szerint történik, melyet a Korrekt Partner Védjegy Dokumentálási rendjének 4.4.) 4.6.) pontjai részletesen tartalmaznak, melyet lásd 1. sz. mellékletben. 3.) A bíráló bizottság felállítása A Korrekt Partner Védjegy elbírálására jogosult bíráló bizottságot a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkár a pályázat menedzserével közösen állítja fel. 3.1.) A bíráló bizottság összetétele A bíráló bizottság 3 tagból álló szerv. Tagjai lehetnek: - kamarai tagvállalkozások képviselői - civil szervezetek képviselői - hatósági szervek delegáltjai 3.2.) A bíráló bizottságában történő delegálás A HKIK fenti szervezetek közül, az alkalmassági szempontokat figyelembe véve, saját belátása szerint kéri fel a bizottság tagjait szóban és/vagy írásban a feladat ellátásra. Alkalmassági szempontok: - magyar állampolgárság - vállalkozók esetében: o legalább tíz éves vállalkozói tapasztalat o rendezett kamarai tagság o vállalkozás a régióban működjön

7 7 o működése a kamarai szabályzatokban lefektetett tisztességes vállalkozói magatartást tükrözi - civil szervezetek képviselői o általánosságban legyen rálátásuk a vállalkozások működésére o ismerjék a kamarai szervezet működését és munkáját o tisztában legyenek a vállalkozásoktól elvárt alapvető etikai szabályokkal - hatósági szervek esetében o olyan munkatárs, aki megfelel saját szervezete kritérium rendszerének o előny, ha rálátása van a vállalkozások működésére, ismeri a kamarai szervezet működését 3.3.) A bíráló bizottság elnöke A három tagú bíráló bizottság az első összehívott ülésen saját tagjai közül választja meg a bizottság elnökét, melyet az első ülésen készített emlékeztetőbe határozat formájába rögzítenek. 4.) A bíráló bizottság működése 4.1.) A bíráló bizottság összehívása A bíráló bizottságot a HKIK kezdeményezésére a bíráló bizottság elnöke hívja össze, évente legalább két alkalommal (február és szeptember), de a beérkezett pályázatok függvényében szükség szerint is összehívható. Lásd 6. sz. mellékletként. Az ülés technika és tárgyi feltételeinek biztosításáról a kamara gondoskodik. 4.2.) A bíráló bizottság feladata - A bíráló bizottság összehívásával egy időben a kamara pályázatokkal foglalkozó ügyintézője a bírálandó pályázatokat tájékoztatási és felkészülési jelleggel átküldi a bizottság elnökének és tagjai részére.

8 8 - A pályázatokhoz megküldésre kerül az értékelő lap is, melyen a bizottság tagjai a kidolgozott részletes szempontrendszer alapján a bizottság ülésére értékelik a pályázatokat. - Az ülésen a bizottság összeegyezteti a pályázatokra adott értékeléséket, mely alapján véleményezi a pályázatokat és meghozza döntését. - A döntéseket a bizottság határozat formájában hozza meg. - A bíráló bizottság üléséről emlékeztető készül, melynek személyi és technikai feltételeit a kamara biztosítja. Részletes szabályozását lásd az 1. számú melléklet 4.3.) pontjában. - A bizottság az elkészült emlékeztető és a döntési határozat egy példányát átadja a kamara pályázatot kezelő ügyintézője részére, a döntési értesítések megküldése céljából. Részletesen lásd az 1. sz. melléklet 4.4.) pontjában. 4.3.) A bírálati eljárás A beérkezett eredeti pályázatokat az ügyintéző a bíráló bizottság ülésének napján átadja a bizottság elnökének, a vezetett nyilvántartás alapján, aki a pályázatok átvételét a nyilvántartásban aláírásával igazolja. A nyilvántartásban szereplő adatok: a.) pályázat beérkezésének/iktatásának dátuma b.) pályázat átadásának dátuma ügyintéző részére c.) pályázó vállalkozás pályázatban megadott neve d.) pályázó vállalkozás székhelyének címe e.) pályázó vállalkozás képviselője f.) pályázó vállalkozás telefonszáma g.) pályázó vállalkozás címe h.) pályázatot kitöltő személy neve i.) pályázatot kitöltő személy telefonszáma j.) pályázatot kitöltő személy címe k.) több üzletegységgel történő pályázás esetén a. üzletegység címe b. üzletegység képviselőjének neve c. üzletegység képviselőjének telefonszáma d. üzletegység képviselőjének címe l.) a bírálat napja m.) döntés n.) pályázó értesítésének dátuma

9 9 A bíráló bizottság tagjai az általuk már előzetesen értékelt pályázatokra adott pontszámokat egyeztetik, alábbi módon: - a három tag által egy-egy pályázatra adott összes pontszámot összeadják, majd átlagolják, ha az átlag eléri a 80 pontot, akkor pozitív döntés meghozatala, tehát a védjegy odaítélése javasolt. Példa: 1. tag által adott pontszám: tag által adott pontszám: tag által adott pontszám: 83 Összesen: 251 Átlaga: 83,6 Eredmény: odaítélésre javasolt Amennyiben az átlag pontszám nem éri el a 80 pontos határt a bizottság a következő képen járhat el: - elutasíthatja a pályázatot - hiánypótlásra hívhatja fel a vállalkozást (egyszer van lehetőség, de több kérdéses pont esetében is) o ez esetben meghatározza a határidőt o a hiánypótlási felhívás megküldését a kamara ügyintézője végzi a határozat alapján a dokumentálási rendben lefektetett ) pont szerint - a helyes döntés meghozatala érdekében helyszíni ellenőrzést végezhet, ha o az egyes bizottsági tagok értékelésénél nagy pontkülönbségek alakultak ki - 1. tag által adott pontszám: tag által adott pontszám: tag által adott pontszám: 53 Összesen: 216 Átlaga: 72 A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Bíráló Bizottság javaslata alapján 8 napon belül elektronikus és postai úton a kamara pályázattal megbízott ügyintézője értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi honlapon. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. A döntés ellen a pályázó fellebbezési kérelmet nyújthat be a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

10 10 5.) Értékelési szempontrendszer Kizáró tényezők (Pályázati adatlap 3. pontja) A vállalkozás nem szerepel - hatósági feketelistákon (fogyasztóvédelem, NAV, stb.) - Békéltető Testület által elmarasztalt vállalkozások között A vállalkozás nem áll - csődeljárás, - felszámolás vagy - végelszámolás alatt - A vállalkozással szemben nem keletkezett fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntés, intézkedés. - Nem volt a vállalkozással szemben a fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés. Szempontrendszer I. Általános etikai szempontok (Pályázati adatlap 4.1. pontja) I/1. A vállalkozás egész működését az üzleti etika hassa át. I/2. Csak olyan feladatot vállaljon, amelyre felkészült, illetve amelyet előreláthatóan tud és akar teljesíteni. I/3. Írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit lelkiismeretesen és szakszerűen teljesítse Jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsítson, tevékenységét partnereivel, megrendelőivel, vevőivel, stb. a kölcsönös együttműködés szellemében folytassa. I/4. Üzleti tevékenysége során a szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak egyszerre tegyen eleget. I/5. Elvárható, hogy a fogyasztók igényeinek tisztességes kielégítése érdekében a vállalkozás részéről eljáró értékesítési szakember rendelkezzen a megfelelő szakmai felkészültséggel, a tájékoztatások és szolgáltatások az eladást megelőzően és követően kellően szervezettek legyenek I/6. Vevőivel, megrendelőivel, vendégeivel, partnereivel az őket megillető tisztelettel bánjon, és erre az esetleges konfliktusok rendezése során különleges gondot fordítson. I/7. Munkavállalóit méltányos feltételekkel foglalkoztassa, velük tisztelettel bánjon. I/8. Vállalkozói tevékenysége során tartsa tiszteletben az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a természeti és társadalmi környezetet. I/9. A problémákat lehetőleg tárgyalásos úton rendezze, melynek során vezérelve a hatékonyság, gyorsaság és méltányosság legyen. I/10. Árképzésében, hirdetéseiben törekedjen a hasonló rendeltetésű termékek, szolgáltatások összehasonlíthatóságára. Igen Értékelés (pont) szubjektív értékelés Nem Összesen (10 pont)

11 11 I/11. A közönségkapcsolatokban (PR), reklámban a vállalkozó által kínált szolgáltatás, áru vonatkozásában a vevőknek, megrendelőknek és potenciális üzleti partnereknek tisztességes, a lényeges összefüggésekre kitérő, átlátható, egyértelmű, világos tájékoztatás, a vállalkozás áruja, szolgáltatása reklámozásakor, hirdetésekor a hirdetés és reklám terjedelméhez igazodóan - vállalkozását megfelelően azonosítsa. A fogyasztókkal szemben nem szabad tisztességtelenül egyoldalú előnyt alkalmazni, döntéseiket tisztességtelenül befolyásolni, árukra, szolgáltatásokra vonatkozó választási szabadságukat bármely üzleti módszerrel etikátlanul korlátozni. A fizikailag, vagy szellemileg hátrányos helyzetű, vagy speciális helyzetben levő ügyfelekkel való bánásmódra a vállalkozónak különös gondot kell fordítania. Az eladás, az esetleges engedmények módjáról információt kell adni pl. időszakos árleszállítás, diszkont, kiárusítás, végkiárusítás, leértékelés, készletcsökkentés, maradék eladás, stb. utalni kell az okokra, különösen ha az árcsökkentés összefüggésben van a termék használhatóságával, minőségével, a kapcsolódó szolgáltatásokkal Kedvezmények pl. hűségpontok, bónuszpontok, térítésmentes többletjuttatások, ajándékok, stb. juttatása esetén az a tisztességes, ha azt a költségviselő helyett a nevében eljáró személy kapja. Mindkét félnek tartózkodni kell a megtévesztési kísérletektől, egyoldalú előnyök kikötésétől, megszerzésétől Etikátlan, ha a vállalkozó különösen kedvező, alkalmi vásárlási lehetőség hamis látszatát kelti, az árengedményt nem a korábban ténylegesen érvényesített árhoz méri, az árukészlet korlátozottságára való hivatkozással a szerződéskötést sürgeti. I/12. A szakmai utánpótlás képzése és nevelése során őrizze meg a haladó szakmai hagyományokat, biztosítsa a magas színvonalú képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint személyes példájával törekedjen az etikus magatartás továbbvitelére. II. Követelményrendszer (vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás) II/1. Általános szempontrendszer (Pályázati adatlap 4.2. pontja) A vállalkozásnak alkalmazkodnia kell a társadalom tagjainak életmódjához, fogyasztási és vásárlási szokásaihoz. Ismernie kell a vonzáskörzetében élő népesség életkor, foglalkozás, jövedelem, családnagyság szerinti összetételét, s ez által vásárlási szokásait. A kereskedelem munkalehetőséget biztosít a környezetében élő népesség számára. Jogellenes cselekmény folytatását üzletében nem tűrheti meg, ilyen esetben a vállalkozó köteles az eljáró hatóság munkáját segíteni Üzletében az adott technikai és személyi feltételek mellett a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa Vállalkozó és alkalmazott(ai) részéről lelkiismeretes, kulturált és szakértelemmel végzett munkára van szükség. A vállalkozás együttműködése a hatóság(ok)al. (10 pont) (10 pont) (3 pont) (3 pont) szubjektív értékelési szempontok (7 pont) II/2. Szakmai követelményrendszer (Pályázati adatlap 4.3. pontja)

12 II/2/1. A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység állapota (Pályázati adatlap pontja) - egység megközelíthetősége o gyalog vagy kerékpárral o gépi meghajtású járművel, o parkolás, o mozgáskorlátozott lehetőségek - külső kép o rendezett környezet, o épület állaga, o a cégfelirat, o a be- és kijárat, o a kirakat legyen összhangban az üzlet jellegével. - belső kép o az elárusító helyiségnek legyen belső térharmóniája o a falak színe, a padozat megválasztása, a megvilágítás megfelelő legyen o az elárusító, kiszolgáló, szolgáltatást nyújtó helyiség berendezései figyelemmel vannak az: az alkalmazott értékesítési módra az értékesített árucikkek jellegére az üzlet elhelyezkedésére a vevőkör igényeire az áruk biztonságos tárolására az áruk minőségének megóvására az áruk előnyös bemutatására. - higiéniai körülmények o általános tisztaság (padló, kirakat, bútorzat, stb.) o vásárlókkal, vendégekkel kapcsolatba kerülő eszközök higiéniai, sérülésmentes esztétikai állapota o vizes blokkok (WC, mosdó) tisztántartása II/2/2. A kiszolgálás, szolgáltatás nyújtás külső és belső feltételei (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó, alkalmazott(ak) külső megjelenése, öltözete (ápoltság, testtartás, arckifejezés, tisztaság, formaruha, stb.) negatívumok: sok ékszer, túlzott és hivalkodó viselkedés és viselet - vevőkkel, vendégekkel szembeni magatartás és bánásmód o megszólítás, o segítőkészség, o udvariasság, o tapintatosság, o figyelmesség, o előzékenység, o önuralom negatívumok: türelmetlenség, agresszív, fölényes, kioktató fellépés - A vállalkozó és alkalmazott(ak) személyiségvonásai o emberismeret, 12 (3 pont) (2 pont) (- 1 pont) (- 1 pont) 22 pont 22 pont

13 o beleérző képesség, o kapcsolatteremtés, o a tartós és osztott figyelem képessége - A vállalkozó és alkalmazott(ak) szaktudása o mély és alapos áruismeret, o nyelvtudás, o technikai információk o általános műveltség - az igényelt termék vagy szolgáltatás kiválasztásában történő segítségnyújtás a vevők, vendégek részére o átlagostól eltérő kínálat, szokás, technológia, különlegességekről történő tájékoztatás - minden esetben azonos színvonalú kiszolgálás - A nyitvatartási idő alkalmazkodik e a környező igényekhez, jól látható helyen fel van tüntetve - A fogyasztói tájékoztatás megfelelőssége (árjegyzék, akciók, termékinformációk) - A vállalkozás végez vagy végzett-e fogyasztók érdekében beruházást. II/2/3. A kínálat (Pályázati adatlap pontja) - kerekedő, vendéglátó, szolgáltató csak olyan terméket és szolgáltatást nyújtson, amelyet teljesíteni tud (vonatkozik az árukészletre, nyersanyagokra, elkészítési módokra, technológiákra, eszközökre) - a mai kornak megfelelő igények szerinti termékkínálatra, választékra, technológiára való törekvés - Az értékesített áruk, szolgáltatás minősége ár-érték viszonylatában legyen megfelelő, fordítsanak figyelmet o magyar áruk forgalmazására o helyi termelők, forgalmazók áruinak forgalmazására, használatára o áruk származási helyének feltüntetésére o összetételének, használatának tájékoztatására II/2/4. Az ármegállapítás, ártájékoztatás (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó által kínált termék vagy szolgáltatás ára álljon arányban o az üzletben nyújtott szolgáltatás színvonalával, o környező egységek árszínvonalával, o vevők/vendégek igényeivel o ettől eltérő aránytalan árat megállapítani nem lehet - A termék vagy szolgáltatás áráról való tájékoztatáshoz a vendégnek/vevőnek a jogszabályból fakadó kötelezettségen túl is minden segítséget meg kell adni - Az árakat jól olvashatóan, beazonosíthatóan (a törvényben szabályozott módon) kell feltüntetni az o árlapon, o ártáblán, 13 (3 pont) 6 pont 5 pont

14 14 o vagy egyedi árkiírással II/2/5. Fizetés, számlaadás (Pályázati adatlap pontja) - a vásárlás, szolgáltatás nyújtása után a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően vállalkozó köteles a vásárlásról, szolgáltatásról a vendég/vevő részére bizonylatot átadni o elszámolást minden esetben - a vendég külön kérése nélkül is - ki kell állítani, o ha vendég kéri a szolgáltatás/fogyasztás tételeinek részletezését, azt jól olvashatóan és helyesen ki kell állítani o vásárlás esetén tételesen részletezett pénztárblokkot kiállítása o kérésre segítség nyújtása az elszámolás áttekintésében, ellenőrzésében - Amennyiben a számla kifizetésének többféle módja biztosított, (pl. bankkártya, utalvány, stb.) erre nézve a vendég/vásárló választása az irányadó - A számla összegén felüli fizetés (pl. borravaló, stb.) a vendég döntésén alapul. negatívum: ha a számla végösszege ezen juttatásokat automatikusan tartalmazza (kivéve ha az bárhol jól láthatóan fel van tüntetve), borravaló bármely módon történő igénylése II/2/6. Vitás kérdések rendezése (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó és a vendég/vevő közötti vita esetén a vitás kérdés mindkét felet kielégítő gyors, az üzlet rendjét nem zavaró megoldása negatívumok: vendég/vevő megsértése, trágár szavak használata, tettlegesség (vállalkozó a rend fenntartása, jogai érdekének védelmében a törvényes eszközöket igénybe veheti) - panasz estén a vendég/vevő figyelmének felhívása, hogy ezt a vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel teheti meg negatívum: ha erőszakkal, fenyegetéssel, vagy egyéb más módon megakadályozásra kerül a vásárlók könyvének igénybe vétele - amennyiben a vendég/vásárló terhére kár következett be, ennek felelősségét a vállalkozás elismeri, a jogos és méltányos kárigények mielőbbi kiegyenlítése (1,5 pont) (1,5 pont) (2 pont) 6 pont 5 pont II/2/7. Reklám és marketing követelmények (Pályázati adatlap pontja)

15 - A vendéglátó, kereskedő, szolgáltató vállalkozó hirdetéseiben, egyéb kiadványaiban nem alkalmazhat hamis, illetve megtévesztésre alkalmas információt. - A tájékoztatás az üzletre, a termékekre, a szolgáltatásokra vonatkozó valósághű adatokat a valós tények és körülmények elhallgatása nélkül tartalmazza. - Nem megengedhető a más üzlettel, annak szolgáltatásával, kínálatával való megtévesztő, más jó hírnevének alaptalan megsértésére alkalmas összehasonlítás útján történő reklámozás. - A vállalkozás rendelkezik-e jogszerűen, fogyasztóvédelmi információkkal megszerkesztett honlappal 15 4 pont Összesen: 100 pont 80 ponttól javasolt a védjegy odaítélése: 80 pont 6. Értékelési szempontrendszer magyarázata A pályázati adatlap pályázó vállalkozás részéről történő kitöltésének alapja a pályázati felhívás és a kitöltési útmutató. A kitöltési útmutatóban az adatlap egyes pontjaihoz szerepel egy magyarázó szöveg, amelyből a vállalkozások következtethetnek arra, hogy milyen bemutatást várunk az egyes pontokhoz. A pályázati adatlapon megadott karakterek száma meg van ugyan határozva, de ez egy hozzávetőleges szám, melytől eltérés lehetséges, mivel a vállalkozások különféle tevékenységeket végeznek, eltérő formában, jelleggel. A pályázati adatlap 3. Nyilatkozatok pontjánál a vállalkozás megteszi nyilatkozatait, melyet a bizottság tagjai objektíve értékelnek. 3. Nyilatkozatok A 3. pontban szereplő nyilatkozatot a vállalkozásra, illetőleg a pályázatban szereplő üzletegységeire vonatkozóan kell megtenni. Amennyiben a vállalkozással, vagy a pályázatban szereplő üzletegységeivel szemben a kizáró tényezők közül bármelyik fennáll, a pályázat érvénytelennek minősül a pályázati felhívás 7. és 10. pontja alapján. A nyilatkozat ellenőrzésére hivatalos forrásokból a HKIK jogosult. A kizárásról a pályázó értesítésre kerül a pályázati felhívás 12. pontja alapján.

16 Kérjük, az alábbi táblázat kérdéseire igen/nem válaszok megadásával nyilatkozzon 16 Alábbi feltételek kizáró tényezőként szerepelhetnek, kérjük pontos kitöltését. A megfelelő helyre tegyen X jelet. Külön nyilatkozatot nem kell a pályázathoz benyújtani. Több egység pályáztatása estén pótlapon kell a nyilatkozatot megtenni, feltüntetve az egység sorszámát. Kizáró tényezők Igen Nem A vállalkozás szerepel-e - hatósági feketelistákon (NAV, stb.) - Békéltető Testület által elmarasztalt vállalkozások között A vállalkozás áll-e - csődeljárás, - felszámolás vagy - végelszámolás alatt. - A vállalkozással szemben (pályázatban szereplő üzletegysége(i) kapcsán) fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntés, intézkedés keletkezett. - A vállalkozással szemben (pályázatban szereplő üzletegysége(i) kapcsán) a fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés fennáll. A pályázók nyilatkoznak fenti kizáró tényezőkről, melyet a bizottság tagjai a hivatalos listákból ellenőrizhetnek, illetve a kamra pályázati ügyintézőjét is megkérheti ennek megtételére, melyről a bírálat napján tájékoztatást ad. Amennyiben a vállalkozás bármelyik nyilatkozata nem a valóságot tükrözi, a pályázata érvénytelennek minősül. Az adatlap 4. Pályázati szempontrendszer pontja 3 fő alpontból áll, melyből a 4.1. és 4.2. pontok a bizottság tagjának szubjektív ítéletére alapoz, a 4.3. pont és 7 alpontja pedig objektív ítéletet vár a bíráló bizottság tagjaitól a vállalkozás leírása alapján pont: Mutassa be max karakterben a vállalkozását általános etikai szempontok alapján Mutassa be max karakterben a vállalkozását általános etikai szempontok alapján (20 pont) A bemutatás során az alábbi szempontokra térjen ki: A vállalkozás üzleti etikája Vállalt feladatotok, ehhez adott feltételek (például szakmai felkészültség, technikai feltételek) rendelkezésre állása, teljesülési mutatók. Üzleti magatartás partnerekkel, megrendelőkkel, vevőkkel szemben. Tevékenységgel összefüggő szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak való megfelelés. Szakmai felkészültség

17 17 Vevőkkel, megrendelőkkel, partnerekkel történő bánásmód, konfliktusrendezés. Munkavállalók foglalkoztatása, munkavállalókkal történő bánásmód Vállalkozói tevékenysége során az általános emberi értékek, nemzeti hagyományok, a természeti és társadalmi környezetet általános bemutatása. A problémarendezési módszerek. Árképzés és reklámtevékenység, vevők és megrendelők, potenciális üzleti partnerek tájékoztatása. Az értékesítés, eladás, az esetleges engedmények módjáról történő információk nyújtása. Szakmai utánpótlás képzése és nevelése. A szubjektív értékelésnél az értékelő lap I. Általános etikai szempontok (Pályázati adatlap 4.1. pontja) alatt I/12. sorszámmal ellátott szempontok megléte, ismertetése kívánatos a vállalkozások részéről. Egyéb ebben a felsorolásban nem szereplő, a vállalkozás részéről ismertetett szempontok is hozzátartoznak a szubjektív értékeléshez. A pontra összesen 13 pont adható, alábbi elosztás szerint, de a pontszám végső meghatározása a bíráló tag szubjektív értékelésén múlik. I. Általános etikai szempontok (Pályázati adatlap 4.1. pontja) szubjektív értékelés I/1. A vállalkozás egész működését az üzleti etika hassa át. I/2. Csak olyan feladatot vállaljon, amelyre felkészült, illetve amelyet előreláthatóan tud és akar teljesíteni. I/3. Írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit lelkiismeretesen és szakszerűen teljesítse Jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsítson, tevékenységét partnereivel, megrendelőivel, vevőivel, stb. a kölcsönös együttműködés szellemében folytassa. I/4. Üzleti tevékenysége során a szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak egyszerre tegyen eleget. I/5. Elvárható, hogy a fogyasztók igényeinek tisztességes kielégítése érdekében a vállalkozás részéről eljáró értékesítési szakember rendelkezzen a megfelelő szakmai felkészültséggel, a tájékoztatások és szolgáltatások az eladást megelőzően és követően kellően szervezettek legyenek I/6. Vevőivel, megrendelőivel, vendégeivel, partnereivel az őket megillető tisztelettel bánjon, és erre az esetleges konfliktusok rendezése során különleges gondot fordítson. I/7. Munkavállalóit méltányos feltételekkel foglalkoztassa, velük tisztelettel bánjon. I/8. Vállalkozói tevékenysége során tartsa tiszteletben az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a természeti és társadalmi környezetet. I/9. A problémákat lehetőleg tárgyalásos úton rendezze, melynek során vezérelve a hatékonyság, gyorsaság és méltányosság legyen. I/10. Árképzésében, hirdetéseiben törekedjen a hasonló rendeltetésű termékek, szolgáltatások összehasonlíthatóságára. I/11. A közönségkapcsolatokban (PR), reklámban a vállalkozó által kínált szolgáltatás, áru vonatkozásában a vevőknek, megrendelőknek és potenciális üzleti partnereknek tisztességes, a lényeges összefüggésekre kitérő, átlátható, egyértelmű, világos tájékoztatás, a vállalkozás áruja, szolgáltatása reklámozásakor, hirdetésekor a hirdetés és reklám terjedelméhez igazodóan - vállalkozását megfelelően azonosítsa. A fogyasztókkal szemben nem szabad tisztességtelenül egyoldalú előnyt alkalmazni, döntéseiket tisztességtelenül befolyásolni, árukra, szolgáltatásokra vonatkozó választási szabadságukat bármely üzleti módszerrel etikátlanul korlátozni. A fizikailag, vagy szellemileg hátrányos helyzetű, vagy speciális helyzetben levő ügyfelekkel való bánásmódra a vállalkozónak különös gondot kell fordítania. Az eladás, az esetleges engedmények módjáról információt kell adni pl. időszakos árleszállítás, diszkont, kiárusítás, végkiárusítás, leértékelés, készletcsökkentés, maradék eladás, stb. utalni kell az okokra, különösen ha az árcsökkentés összefüggésben van a termék használhatóságával, minőségével, a kapcsolódó szolgáltatásokkal Kedvezmények pl. hűségpontok, bónuszpontok, térítésmentes többletjuttatások, ajándékok, stb. juttatása esetén az a tisztességes, ha azt a költségviselő helyett a nevében eljáró személy kapja. Mindkét félnek tartózkodni kell a megtévesztési kísérletektől, egyoldalú előnyök kikötésétől, megszerzésétől Etikátlan, ha a vállalkozó különösen kedvező, alkalmi vásárlási lehetőség hamis látszatát kelti, az árengedményt nem a korábban ténylegesen érvényesített árhoz méri, az árukészlet korlátozottságára való hivatkozással a szerződéskötést sürgeti. I/12. A szakmai utánpótlás képzése és nevelése során őrizze meg a haladó szakmai hagyományokat, biztosítsa a magas színvonalú képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint személyes példájával törekedjen az etikus magatartás továbbvitelére. (10 pont) (10 pont) (10 pont) (10 pont) (3 pont) (3 pont)

18 pont: Maximum 1000 karakterben mutassa be a pályáztatott egységet társadalmi, gazdasági, környezeti szempontok alapján Maximum 1000 karakterben mutassa be pályáztatott egységet társadalmi, gazdasági, környezeti szempontok alapján, alábbiak szerint. (7 pont) Ha több egységgel pályázik, az egységek bemutatását, vagy az azok közötti eltéréseket kérjük, jelölje a ponton belül a 2. pont alapján az egységeknek adott sorszámok szerint. A vállalkozás illeszkedése a társadalom tagjainak életmódjához, fogyasztási és vásárlási szokásaihoz. A vonzáskörzetben élő népesség életkor, foglalkozás, jövedelem, családnagyság szerinti összetétele, vásárlási szokásai. A vállalkozás munkalehetőségének biztosítása a környezetében élő népesség számára. Jogellenes cselekmények kiszűrése a szolgáltató egység(ek)ben, ilyen esetben a hatóság munkájának segítése. A szolgáltató egység(ek)ben az adott technikai és személyi feltételek mellett a kiszolgálás színvonala. Vállalkozó és alkalmazott(ai) részéről végzett munka. A vállalkozás együttműködése a hatósággal, hatóságokkal. A szubjektív értékelésnél az értékelő lap II/1. Általános szempontrendszer (Pályázati adatlap 4.2. pontja) alatt ismertetett szempontokat várjuk a vállalkozások részéről feltüntetni a pályázatban. Egyéb ebben a felsorolásban nem szereplő, a vállalkozás részéről ismertetett szempontok is hozzátartoznak a szubjektív értékeléshez. A pontra összesen 7 pont adható, alábbi elosztás szerint, de a pontszám végső meghatározása a bíráló tag szubjektív értékelésén múlik. II. Követelményrendszer (vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás) II/1. Általános szempontrendszer (Pályázati adatlap 4.2. pontja) A vállalkozásnak alkalmazkodnia kell a társadalom tagjainak életmódjához, fogyasztási és vásárlási szokásaihoz. Ismernie kell a vonzáskörzetében élő népesség életkor, foglalkozás, jövedelem, családnagyság szerinti összetételét, s ez által vásárlási szokásait. A kereskedelem munkalehetőséget biztosít a környezetében élő népesség számára. Jogellenes cselekmény folytatását üzletében nem tűrheti meg, ilyen esetben a vállalkozó köteles az eljáró hatóság munkáját segíteni Üzletében az adott technikai és személyi feltételek mellett a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa Vállalkozó és alkalmazott(ai) részéről lelkiismeretes, kulturált és szakértelemmel végzett munkára van szükség.a vállalkozás együttműködése a hatóság(ok)al. szubjektív értékelési szempontok (7 pont) 4.3. pont: Maximum karakterben mutassa be a pályáztatott egységet szakmai szempontok alapján a pályázati útmutató 4.3. alpontjai szerint.

19 Max karakterben mutassa be a pályáztatott egységet szakmai szempontok alapján a pályázati útmutató 4.3 pontjának alpontjai szerint. Ha több egységgel pályázik, az egységek bemutatását, vagy az azok közötti eltéréseket kérjük jelölje a ponton belül a 2. pont alapján az egységeknek adott sorszámok szerint A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység állapota (22 pont) Az egység megközelíthetősége, külső kép, belső kép, berendezés, árukészlet tárolása, higiéniai körülmények, stb A kiszolgálás, szolgáltatás nyújtás külső és belső feltételei (22 pont) Vállalkozó, alkalmazottak megjelenése, vevőkkel, vendégekkel szembeni magatartás és bánásmód, személyiségvonások, szaktudás. A termék és/vagy szolgáltatás kiválasztásában történő segítségnyújtás, nyitva tartás, fogyasztói tájékoztatás, beruházások a fogyasztók érdekében, stb A kínálat (6 pont) Árukészlet, nyersanyag, elkészítési mód és technológia, igények szerinti termékkínálat, forgalmazás, származási hely, összetétel, stb Az ármegállapítás, ártájékoztatás (5 pont) Árképzési politika, ártájékoztatás a törvényi kötelezettségen túl, olvashatóság, azonosítás, stb Fizetés, számlaadás (6 pont) Részletes, kézi vagy gépi számla, pénztárgép vagy nyugta, fizetés módjának lehetőségei (készpénz vagy egyéb), stb Vitás kérdések rendezése (5 pont) Vitarendezés gyorsan, helyben, nem zavaró módon, vásárlók könyvébe, kártérítés, stb Reklám és marketing követelmények (4 pont) Hirdetésekben, kiadványokban történő tájékoztatás korrektsége, más hasonló jellegű üzlet vagy szolgáltatás jó hírnevének alaptalan megsértése, fogyasztóvédelmi információk, honlap, stb. A 4. pont objektíve értékelhető az értékelő lap II/2. Szakmai követelményrendszerének (Pályázati adatlap 4.3. pontja és alpontjai) alatt ismertetett szempontok szerint. A pályázóktól a pályázatban ebben a pontokban feltüntetetteket kell figyelembe venni, és a megadott pontszámok szerint értékelni. Egyéb ebben a felsorolásban nem szereplő, a vállalkozás részéről ismertetett szempontokra bíráló saját belátása szerint adhat pontot, megjelölve, hogy plusz pont, amely a bírálat bizottság tagjai által történő értékelésnél megkönnyítheti vagy segítheti a kérdéses döntés meghozatalát. A 4. pont és alpontjaira összesen 70 pont adható, alábbi elosztás szerint. II/2. Szakmai követelményrendszer (Pályázati adatlap 4.3. pontja) II/2/1. A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység állapota (Pályázati adatlap pontja) - egység megközelíthetősége o gyalog vagy kerékpárral o gépi meghajtású járművel, o parkolás,

20 o mozgáskorlátozott lehetőségek - külső kép o rendezett környezet, o épület állaga, o a cégfelirat, o a be- és kijárat, o a kirakat legyen összhangban az üzlet jellegével. - belső kép o az elárusító helyiségnek legyen belső térharmóniája o a falak színe, a padozat megválasztása, a megvilágítás megfelelő legyen o az elárusító, kiszolgáló, szolgáltatást nyújtó helyiség berendezései figyelemmel vannak az: az alkalmazott értékesítési módra az értékesített árucikkek jellegére az üzlet elhelyezkedésére a vevőkör igényeire az áruk biztonságos tárolására az áruk minőségének megóvására az áruk előnyös bemutatására. - higiéniai körülmények o általános tisztaság (padló, kirakat, bútorzat, stb.) o vásárlókkal, vendégekkel kapcsolatba kerülő eszközök higiéniai, sérülésmentes esztétikai állapota o vizes blokkok (WC, mosdó) tisztántartása II/2/2. A kiszolgálás, szolgáltatás nyújtás külső és belső feltételei (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó, alkalmazott(ak) külső megjelenése, öltözete (ápoltság, testtartás, arckifejezés, tisztaság, formaruha, stb.) negatívumok: sok ékszer, túlzott és hivalkodó viselkedés és viselet - vevőkkel, vendégekkel szembeni magatartás és bánásmód o megszólítás, o segítőkészség, o udvariasság, o tapintatosság, o figyelmesség, o előzékenység, o önuralom negatívumok: türelmetlenség, agresszív, fölényes, kioktató fellépés - A vállalkozó és alkalmazott(ak) személyiségvonásai o emberismeret, o beleérző képesség, o kapcsolatteremtés, o a tartós és osztott figyelem képessége - A vállalkozó és alkalmazott(ak) szaktudása o mély és alapos áruismeret, o nyelvtudás, o technikai információk 20 (3 pont) (2 pont) (- 1 pont) (- 1 pont) 22 pont 22 pont

21 o általános műveltség - az igényelt termék vagy szolgáltatás kiválasztásában történő segítségnyújtás a vevők, vendégek részére o átlagostól eltérő kínálat, szokás, technológia, különlegességekről történő tájékoztatás - minden esetben azonos színvonalú kiszolgálás - A nyitvatartási idő alkalmazkodik e a környező igényekhez, jól látható helyen fel van tüntetve - A fogyasztói tájékoztatás megfelelőssége (árjegyzék, akciók, termékinformációk) - A vállalkozás végez vagy végzett-e fogyasztók érdekében beruházást. II/2/3. A kínálat (Pályázati adatlap pontja) - kerekedő, vendéglátó, szolgáltató csak olyan terméket és szolgáltatást nyújtson, amelyet teljesíteni tud (vonatkozik az árukészletre, nyersanyagokra, elkészítési módokra, technológiákra, eszközökre) - a mai kornak megfelelő igények szerinti termékkínálatra, választékra, technológiára való törekvés - Az értékesített áruk, szolgáltatás minősége ár-érték viszonylatában legyen megfelelő, fordítsanak figyelmet o magyar áruk forgalmazására o helyi termelők, forgalmazók áruinak forgalmazására, használatára o áruk származási helyének feltüntetésére o összetételének, használatának tájékoztatására II/2/4. Az ármegállapítás, ártájékoztatás (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó által kínált termék vagy szolgáltatás ára álljon arányban o az üzletben nyújtott szolgáltatás színvonalával, o környező egységek árszínvonalával, o vevők/vendégek igényeivel o ettől eltérő aránytalan árat megállapítani nem lehet - A termék vagy szolgáltatás áráról való tájékoztatáshoz a vendégnek/vevőnek a jogszabályból fakadó kötelezettségen túl is minden segítséget meg kell adni - Az árakat jól olvashatóan, beazonosíthatóan (a törvényben szabályozott módon) kell feltüntetni az o árlapon, o ártáblán, o vagy egyedi árkiírással II/2/5. Fizetés, számlaadás (Pályázati adatlap pontja) - a vásárlás, szolgáltatás nyújtása után a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően vállalkozó köteles a vásárlásról, szolgáltatásról a vendég/vevő részére bizonylatot átadni 21 (3 pont) 6 pont 5 pont

22 o elszámolást minden esetben - a vendég külön kérése nélkül is - ki kell állítani, o ha vendég kéri a szolgáltatás/fogyasztás tételeinek részletezését, azt jól olvashatóan és helyesen ki kell állítani o vásárlás esetén tételesen részletezett pénztárblokkot kiállítása o kérésre segítség nyújtása az elszámolás áttekintésében, ellenőrzésében - Amennyiben a számla kifizetésének többféle módja biztosított, (pl. bankkártya, utalvány, stb.) erre nézve a vendég/vásárló választása az irányadó - A számla összegén felüli fizetés (pl. borravaló, stb.) a vendég döntésén alapul. negatívum: ha a számla végösszege ezen juttatásokat automatikusan tartalmazza (kivéve ha az bárhol jól láthatóan fel van tüntetve), borravaló bármely módon történő igénylése II/2/6. Vitás kérdések rendezése (Pályázati adatlap pontja) - vállalkozó és a vendég/vevő közötti vita esetén a vitás kérdés mindkét felet kielégítő gyors, az üzlet rendjét nem zavaró megoldása negatívumok: vendég/vevő megsértése, trágár szavak használata, tettlegesség (vállalkozó a rend fenntartása, jogai érdekének védelmében a törvényes eszközöket igénybe veheti) - panasz estén a vendég/vevő figyelmének felhívása, hogy ezt a vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel teheti meg negatívum: ha erőszakkal, fenyegetéssel, vagy egyéb más módon megakadályozásra kerül a vásárlók könyvének igénybe vétele - amennyiben a vendég/vásárló terhére kár következett be, ennek felelősségét a vállalkozás elismeri, a jogos és méltányos kárigények mielőbbi kiegyenlítése 22 (1,5 pont) (1,5 pont) (2 pont) 6 pont 5 pont II/2/7. Reklám és marketing követelmények (Pályázati adatlap pontja) - A vendéglátó, kereskedő, szolgáltató vállalkozó hirdetéseiben, egyéb kiadványaiban nem alkalmazhat hamis, illetve megtévesztésre alkalmas információt. - A tájékoztatás az üzletre, a termékekre, a szolgáltatásokra vonatkozó valósághű adatokat a valós tények és körülmények elhallgatása nélkül tartalmazza. - Nem megengedhető a más üzlettel, annak szolgáltatásával, kínálatával való megtévesztő, más jó hírnevének alaptalan megsértésére alkalmas összehasonlítás útján történő reklámozás. 4 pont

23 23 - A vállalkozás rendelkezik-e jogszerűen, fogyasztóvédelmi információkkal megszerkesztett honlappal (1 p o n t) 7. Védjegy odaítélésének szabályai A bíráló bizottság fenti szabályozások alapján alábbi esetekben ítélheti oda a védjegyet vállalkozás részére: - ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat formai szempontból megvizsgálta, és ezen formai követelményeknek megfelelt o a pályázat minden pontja ki van töltve o aláírással és pecséttel rendelkezik a pályázat - ha a pályázatot benyújtó vállalkozás kereskedelmi vagy szolgáltató ágazatban végzi tevékenységét - ha a pályázó vállalkozás az észak-magyarországi régióban rendelkezik hivatalosan bejelentett, szabály szerűen működő üzlet-, vagy szolgáltató egységgel - a pályázó vállalkozás székhelye Magyarországon van bejelentve - a pályázó vállalkozás legalább már egy éve működik, bármelyik vállalkozási formában (egyéni vállalkozó, őstermelő, bt, kft.) - a védjegy elnyerésének lehetősége alól ki van zárva az a vállalkozás, amellyel szemben a pályázat benyújtásának időpontjában, vagy azt megelőző egy évben o fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntést, intézkedést hoztak, o bármely békéltető testület által elmarasztalt vállalkozások üzleti egysége között szerepel(t), o csődeljárás, felszámolás, végelszámolás van folyamatban, o bármely hatóság által kiadott, kereskedelmi, vagy szolgáltatói tevékenységét elmarasztaló határozattal született (feketelista, hu), o fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés van folyamatban. o ha nem a pályázati adatlap formátumában nyújtotta be a pályázatát o ha nem érkezett meg aláírt, lebélyegzett példányban a pályázat postai úton is (mivel erről a vállalkozások ben értesítést kaptak)

24 24 o ha csak postai úton érkezett meg a pályázat és elektronikus úton nem az nem kizáró tényező (egy-két személyes kis vállalkozások még nem minden esetben rendelkeznek lel) - ha köztartozás mentes adózói adatbázisban szerepel a vállalkozás (egyéb feltételek fennállása esetén nem feltétlenül kizáró tényező, ha ezen adatbázisban nem szerepel a pályázó vállalkozás, mivel a vállalkozásoknak az ide törtnő felvételüket kérni kell, amelyről nem szükség szerint tudnak a vállalkozások) - a pályázó vállalkozás hiánypótlását egyszeri esetben lehet elfogadni - a határidőre tett hiánypótlás esetén azt figyelembe véve a bizottság fentiek szerint dönt a védjegy odaítéléséről 7.1.) A védjegy átadása A vállalkozások részére odaítélt védjegyek átadása első alkalommal ünnepélyes keretek között történik, melynek tervezett időpontja október 03. A további megítélt védjegyek postai úton kerülnek átadásra, melyet a kamara pályázati ügyintézője küld meg a dokumentálási rend 4.6.) pályázattal kapcsolatos küldeményekre vonatkozó szabályozás szerint. Lásd ponthoz kapcsolódóan 1. sz. mellékletet és 7. sz mellékletet. 7.2.) A védjegy használata - A védjegy kör alakú öntapadós matrica - az üzlet, vagy szolgáltató helység kirakatában, ennek hiányában a fogyasztók részére jól látható helyen javasoljuk elhelyezni - csak abban az üzletben, szolgáltató egységben helyezhető el, amelyre vonatkozóan a bizottság odaítélte a védjegyet - a KORREKT PARTNER címet 2 év időtartamra nyeri el, mely lejárta után a használat meghosszabbítható 7.3.) A védjegy használatának ellenőrzése - A pályázat során odaítélésre került KORREKT PAETNER elismerő védjegy használatát a HKIK a hatóságokkal együttműködésben rendszeres, fél éves időtartamban, alkalomszerűen ellenőrizheti.

25 25 - Az ellenőrzés a hatóságokkal együttműködve történik, illetve a HKIK jogosult személyesen kontroll ellenőrzésre is 8. Védjegy visszavonásának esetei Amennyiben a védjegy odaítélése után a pályázónál bármilyen szabálytalanság merül fel, - akár a fogyasztók, vagy a hatóságok jelzése, akár a HKIK kontroll ellenőrzése alapján vagy a pályázat benyújtásának időpontjában fennálló feltételek már nem állnak fenn, a Bíráló Bizottság ez alapján újra értékeli a pályázatot, ha úgy ítéli meg, a védjegy visszavonásra kerül, melyről szintén értesítjük a pályázót.

26 26 Mellékletek

27 1. sz. melléklet Eger, Faiskola u. 15. Telefax: (36) Postacím: 3301 Pf.: Weblap: HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KORREKT PARTNER VÉDJEGY Dokumentálási rend

28 28 Dokumentálási rend KORREKT PARTNER VÉDJEGY Pályázati azonosító: HUSK /0901/1.1.2/0128

29 29 Tartalomjegyzék Címlap Belső címlap Tartalomjegyzék 1. oldal 2. oldal 3. oldal 1.) Dokumentálási rend 4. oldal 2.) Pályázatok átvétele 4. oldal 2.1.) A pályázatok benyújtásának módja, helye 4. oldal 2.2.) Pályázatok átvétele 4. oldal 2.3.) Pályázatok felbontása és érkeztetése 5. oldal 2.4.) Pályázatok iktatása 7. oldal 2.5.) Pályázatok átadásának útja az ügyintéző részére 8. oldal 2.6.) ben érkezett pályázatok kezelése 9. oldal 3.) Ügyintéző pályázatkezelése 9. odal 4.) Bírálati eljárás dokumentálása 10. oldal 4.1.) A bíráló bizottság részére történő átadása 10. oldal 4.2.) A bíráló bizottság ülésének előkészítése 10. oldal 4.3.) A bíráló bizottság döntése 11. oldal 4.4.) Döntésről történő értesítés 11. oldal ) Kimenő értesítések módja 11. oldal 4.5.) A döntés dokumentálása 12. oldal 4.6.) A pályázattal kapcsolatos iratok, küldemények postázása 12. oldal 5.) Pályázati dokumentációk munkatársak között történő átadása 14. oldal 6.) Beérkező pályázatok végső tárolása 14. oldal 7.) Pályázatok irattárba helyezése 14. oldal 8.) Irattári kezelés 15. oldal Mellékletek 16. oldal

30 30 1. Dokumentálási rend Dokumentálási renden a beérkezett pályázatok átvételét, felbontását, érkeztetését, iktatását, a pályázatok átadásának útját az ügyintéző részére, az ügyintéző pályázatkezelését, a bírálati eljárás dokumentálását, a pályázat lezárását, irattárazását, selejtezését, a pályázatok szükség szerinti visszakeresését értjük. 2. Pályázatok átvétele 2.1.) A pályázatok benyújtásának módja, helye A pályázati felhívás 8.) pontja szerint (lsd. a szöveg alatt részletezve) a pályázatok benyújtásának módja nyomtatott formában postai úton, személyesen és elektronikusan is. A pályázat benyújtásának helye személyesen a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székházába történhet a 3300 Eger, Faiskola út 15. szám alá, postai úton pedig a 3301 Eger, Postafiók 440-es címre. formátumban pedig a címre kell beküldeni a pályázatokat. 8. A pályázatok benyújtásának módja és helye A pályázatot a pályázati felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt adatlapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton, és elektronikusan is. A pályázati adatlapot alább található kitöltési útmutató pont alapján kell kitölteni. A pályázati felhívás a kitöltési útmutatóval és a pályázati adatlappal együtt a honlapról letölthető. A pályázat benyújtásának helye: Személyesen: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola út 15. Postai úton: 3301 Eger, Postafiók ben: 2.2.) Pályázatok átvétele

31 31 A pályázati küldemények postai úton a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkárságára érkeznek, a kamara postai kézbesítési rendje szerint, a személyesen benyújtott pályázatokat szintén a titkárságra kell irányítani. A beérkezett pályázatokat a titkárságon tartózkodó titkárságvezető (vagy annak megbízásából az őt helyettesítő személy) veszi át. Amennyiben az ajánlott vagy tértivevényes formában érkezik, aláírásával igazolja a küldemény átvételét. 2.3.) Pályázatok felbontása és érkeztetése A titkárságvezető a borítékot felnyitja, és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara iktató bélyegzőjével látja el. A titkárságvezető bontáskor ellenőrizni, hogy a pályázati adatlap minden oldala, az utolsó oldalon tett 5.) Felelősségvállaló nyilatkozat című pont alatt történő aláírással végződően megérkezett-e, alábbi minta alapján.

32 32 5. Felelősségvállaló nyilatkozat Alulírott, mint pályázó/a pályázó képviselője 1, nyilatkozom, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hozzájárulunk a pályázat kiírójának, vagy hivatalos képviselőjének személyes ellenőrzéséhez a pályázat tartalmát illetően. [.], [..]. hó [ ]. napján. cégszerű aláírás [PH] 1 Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzással jelölni.

33 33 Az észlelt hiányosságot minden esetben rá kell vezetni az iratra, mely hiányosság nem akadályozhatja a pályázat további kezelését. Mivel benyújtási határidő kötődik a pályázathoz, ezért célszerű hozzácsatolni az érkezető bélyegzővel ellátott borítékot is. 2.4.) Pályázatok iktatása A titkárságvezető a pályázatokat a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara iktatási rendje szerint az IKIR rendszerben pályázatonként iktatja, a pályázatok részére létrehozott főszámra, mely a beérkezés sorrendjében az alszámot is megadva kerül iktatásra, mely számot rávezeti a beérkezett pályázatokra.

Értékelési lap pályázóra vonatkozóan

Értékelési lap pályázóra vonatkozóan Értékelési lap pályázóra vonatkozóan Kizáró tényezők (Pályázati adatlap 3. pontja) A vállalkozás nem szerepel - hatósági feketelistákon (fogyasztóvédelem, NAV, stb.) - Békéltető Testület által elmarasztalt

Részletesebben

KORREKT PARTNER VÉDJEGY

KORREKT PARTNER VÉDJEGY 1 3300 Eger, Faiskola u. 15. Telefax: (36) 323-615 Postacím: 3301 Pf.: 440 E-mail: hkik@hkik.hu Weblap: www.hkik.hu HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KORREKT PARTNER VÉDJEGY Dokumentálási rend 2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére 1. A pályázat kiírója: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola utca 15. Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására.

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására. HATÁLYOS: 2010. július 1-től PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat ) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2012 Ügyvezető igazgatói utasítás Hatályba lépés időpontja: felszámolói névjegyzékre kerülés napja Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet TÁJÉKOZTATÓ az ÚMVP Képző Szervezetek katalógusba történő jelentkezésre beérkező dokumentumok értékelési szabályairól 2008. 1. A szabályozás alapja

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. július 1. - 1 - T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés Alapelvek II. III. IV. A Szabályzat hatálya Kapcsolódó szabályzatok Részletes

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által kiírt közművelődési tevékenységek támogatásához P Á L Y Á Z A T I és P Á L Y Á Z A T I A D A T L A

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező panaszt nyújtott be a pénzügyi intézményhez, melyben az elszámolást vitatja vagy azt sérelmezi, hogy nem kapott elszámolást,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) nyilvános könyvtári funkcióinak és minőségbiztosítási

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Eger, február 20.

Eger, február 20. Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 11/2015. (II. 20.) utasítása a Heves Megyei Önkormányzatnál és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a szervezetek részére nyújtott támogatások

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A Szabályzat célja a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben