PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére 1. A pályázat kiírója: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola utca 15. Regionális Vállalkozásfejlesztési Szövetség Nagykapos Nagykapos, Hlavná 22. (Szlovákia) Észak-magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület 3300 Eger, Tátra utca A pályázattal kapcsolatos további információ: HKIK gazdaságfejlesztési igazgatóság Telefon: (36) /104, 105 mellék, A pályázat célja: Egy olyan pozitív értékeket magában hordozó határon átnyúló KORREKT PARTNER elismerő védjegy létrehozása, mely a tisztességes kereskedelmi és szolgáltatói magatartás garanciáját jelenti. A védjegy kialakítására, a fogyasztói réteg egyértelmű igénye alapján kerül sor, mely megkönnyíti a fogyasztók részére a vásárlás helyének megválasztását. A kiíró szándéka, hogy a védjegy odaítélése és használata a vállalkozásokat hozzásegítse a forgalom és árbevétel növekedéséhez, illetve elősegítse a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását, fejlődését. 5. A pályázaton elnyerhető védjegy formája és használata A védjegy egy kör alakú öntapadós matrica, mely a nyertes pályázó üzlet, vagy szolgáltató helységének kirakatában kerül elhelyezésre. Az arany és zöld színek juttatják kifejezésre az elsőséget, minőséget, a középen elhelyezkedő kéz pedig a bizalom, megbízhatóság, együttműködést jelzi. A védjegyet elnyert vállalkozás a logót tetszése szerint bárhol a HKIK javaslata alapján a bejárati ajtón - kiteheti abban az üzletben, amelyre a pályázat alapján a szakmai bizottság odaítélte. A védjegy elnyerésével a szolgáltató egység a KORREKT PARTNER címet 2 év időtartamra nyeri el, mely lejárta után a használat meghosszabbítható. A védjegy átadása a döntést követően történik meg, mely egyeztetés alapján személyesen, vagy postai úton egyaránt lehetséges. 6. A pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be mindazon kereskedelmi vagy szolgáltató ágazatban dolgozó vállalkozások, akik az észak-magyarországi régióban rendelkeznek hivatalosan bejelentett, szabályszerűen működő üzlet jellegű, szolgáltató egységgel, azonban a vállalkozásnak belföldi bejelentett székhellyel kell rendelkeznie, és legalább már 1 éve működnie kell. Pályázni a vállalkozások által működtetett kereskedelmi és szolgáltató üzleti egységekkel lehet! 7. A pályázást kizáró tényezők Nem pályázhat és nyerheti el egy adott vállalkozás azon üzleti egysége a védjegyet, amely vonatkozásában az üzemeltető vállalkozás tekintetében a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve azt megelőző egy évben

2 fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntést, intézkedést hoztak. bármely békéltető testület által elmarasztalt vállalkozások üzleti egysége között szerepel(t) csődeljárás, felszámolás, végelszámolás van folyamatban bármely hatóság által kiadott, kereskedelmi, vagy szolgáltatói tevékenységét elmarasztaló határozattal született (feketelista, hu) fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés van folyamatban. 8. A pályázatok benyújtásának módja és helye A pályázatot a pályázati felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt adatlapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton, és elektronikusan is. A pályázati adatlapot alább található kitöltési útmutató pont alapján kell kitölteni. A pályázati felhívás a kitöltési útmutatóval és a pályázati adatlappal együtt a honlapról letölthető. A pályázat benyújtásának helye: Személyesen: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola út 15. Postai úton: 3301 Eger, Postafiók ben: 9. A pályázatok benyújtásának határideje A pályázatok beadási határideje: folyamatos Legkorábban benyújtható pályázat: június A pályázatok érvényessége A benyújtott pályázatokat iktatás után azonosítóval látja el a HKIK. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor az alábbi szempontok szerint: a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége; b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága; c) a 7. pontban felsorolt kizáró tényezők vizsgálata; d) köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel a vállalkozás. Ha ezen feltételeknek a pályázat nem felel meg, érvénytelen minősítést kap, melyről a pályázó értesítésre kerül a 12. pontban leírtak szerint. A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség! 11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje A védjegy odaítélésére a vállalkozások pályázata alapján kerül sor, a döntést a HKIK és a projektben résztvevő szakmai szervezetek képviselőiből felállított Bíráló Bizottság hozza meghatározott, pontozásos szempontrendszer alapján, mely szintén a kitöltési útmutató -ban megtalálható. A pályázatra összesen 100 pont adható, a pályázó vállalkozás 80 ponttól jogosult a védjegy elnyerésére. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatokat minden év február és augusztus hó 15-éig értékeli, mely alapján javaslatot tesz a védjegy odaítélésére, melyet a HKIK Elnöksége hagy jóvá. A címet az értékelést követő hó első napjától lehet használni. 12. A pályázók döntést követő kiértesítése A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Bíráló Bizottság javaslata és a HKIK

3 Elnökségének döntése alapján 8 napon belül elektronikus és postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi honlapon. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. A döntés ellen a pályázó fellebbezési kérelmet nyújthat be a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 13. A védjegy használatának ellenőrzése A pályázat során odaítélésre került KORREKT PAETNER elismerő védjegy használatát a HKIK a hatóságokkal együttműködésben rendszeres, fél éves időtartamban, alkalomszerűen ellenőrizheti. Az ellenőrzés a hatóságokkal együttműködve történik, illetve a HKIK jogosult személyesen kontroll ellenőrzésre is. Amennyiben a védjegy odaítélése után a pályázónál bármilyen szabálytalanság merül fel, - akár a fogyasztók, vagy a hatóságok jelzése, akár a HKIK kontroll ellenőrzése alapján vagy a pályázat benyújtásának időpontjában fennálló feltételek már nem állnak fenn, a Bíráló Bizottság ez alapján újra értékeli a pályázatot, ha úgy ítéli meg, a védjegy visszavonásra kerül, melyről szintén értesítjük a pályázót a 12. pontban foglaltak szerint. 14. További információk Jelen pályázati felhívás és a pályázati útmutató, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás a pályázati útmutató és a pályázati adatlap letölthető a honlapról, vagy beszerezhető az észak-magyarországi kamaráknál, valamint a projekt partnereknél: Heves megyében: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola utca 15. Észak-magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület 3300 Eger, Tátra utca 37. Borsod-Abaúj Zemplén megyében: B.-A.-Z. Megyei Keresekedelmi és Iparkamara 3525 Miskolc, Szentpáli út 1. Nógrád megyében: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3100 Salgótarján, Alkotmány utca 9/A Szlovákiában: Regionális Vállalkozásfejlesztési Szövetség Nagykapos, Hlavná 22. A pályázattal kapcsolatban további információkat a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál Pintérné Dobó Tünde nyújt a (36) /105 telefonszámon, vagy a (30) as mobilszámon, valamint a címen.

4 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KORREKT PARTNER elismerő védjegy elnyerésére Adatlap kitöltése: 1. Adatok A pályázó vállalkozásra vonatkozó adatok. Minden adatmező kitöltése kötelező. 2. A vállalkozás pályázatában résztvevő egység (telephely(ek), kereskedelmiés vendéglátó egység(ek), üzlet(ek), stb.) adatai Amennyiben egy vállalkozás több szolgáltató egységgel is kíván pályázni a pályázati adatlap 2. pontjában három egységet tud feltüntetni. További egységeket pótlapon kérjük feltünteti az adatlapon szereplő séma szerint, sorszámozva. Tehát a pótlapon beadott vállalkozások számozása 2.4.) sorszámmal kezdődjön. 3. Nyilatkozatok A 3. pontban szereplő nyilatkozatot a vállalkozásra, illetőleg a pályázatban szereplő üzletegységeire vonatkozóan kell megtenni. Amennyiben a vállalkozással, vagy a pályázatban szereplő üzletegységeivel szemben a kizáró tényezők közül bármelyik fennáll, a pályázat érvénytelennek minősül a pályázati felhívás 7. és 10. pontja alapján. A nyilatkozat ellenőrzésére hivatalos forrásokból a HKIK jogosult. A kizárásról a pályázó értesítésre kerül a pályázati felhívás 12. pontja alapján. 4. Pályázat elkészítési, és értékelési szempontrendszer 4.1. Mutassa be max karakterben a vállalkozását általános etikai szempontok alapján (20 pont) A bemutatás során az alábbi szempontokra térjen ki: A vállalkozás üzleti etikája Vállalt feladatotok, ehhez adott feltételek (például szakmai felkészültség, technikai feltételek) rendelkezésre állása, teljesülési mutatók. Üzleti magatartás partnerekkel, megrendelőkkel, vevőkkel szemben. Tevékenységgel összefüggő szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak való megfelelés. Szakmai felkészültség Vevőkkel, megrendelőkkel, partnerekkel történő bánásmód, konfliktusrendezés. Munkavállalók foglalkoztatása, munkavállalókkal történő bánásmód Vállalkozói tevékenysége során az általános emberi értékek, nemzeti hagyományok, a természeti és társadalmi környezetet általános bemutatása. A problémarendezési módszerek. Árképzés és reklámtevékenység, vevők és megrendelők, potenciális üzleti partnerek tájékoztatása. Az értékesítés, eladás, az esetleges engedmények módjáról történő információk nyújtása. Szakmai utánpótlás képzése és nevelése Maximum 1000 karakterben mutassa be pályáztatott egységet társadalmi, gazdasági, környezeti szempontok alapján, alábbiak szerint. (7 pont) Ha több egységgel pályázik, az egységek bemutatását, vagy az azok közötti eltéréseket kérjük, jelölje a ponton belül a 2. pont alapján az egységeknek adott sorszámok szerint. A vállalkozás illeszkedése a társadalom tagjainak életmódjához, fogyasztási és vásárlási szokásaihoz. A vonzáskörzetben élő népesség életkor, foglalkozás, jövedelem, családnagyság

5 szerinti összetétele, vásárlási szokásai. A vállalkozás munkalehetőségének biztosítása a környezetében élő népesség számára. Jogellenes cselekmények kiszűrése a szolgáltató egység(ek)ben, ilyen esetben a hatóság munkájának segítése. A szolgáltató egység(ek)ben az adott technikai és személyi feltételek mellett a kiszolgálás színvonala. Vállalkozó és alkalmazott(ai) részéről végzett munka. A vállalkozás együttműködése a hatósággal, hatóságokkal Max karakterben mutassa be a pályáztatott egységet szakmai szempontok alapján a pályázati útmutató 4.3 pontjának alpontjai szerint. Ha több egységgel pályázik, az egységek bemutatását, vagy az azok közötti eltéréseket kérjük jelölje a ponton belül a 2. pont alapján az egységeknek adott sorszámok szerint A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység állapota (22 pont) Az egység megközelíthetősége, külső kép, belső kép, berendezés, árukészlet tárolása, higiéniai körülmények, stb A kiszolgálás, szolgáltatás nyújtás külső és belső feltételei (22 pont) Vállalkozó, alkalmazottak megjelenése, vevőkkel, vendégekkel szembeni magatartás és bánásmód, személyiségvonások, szaktudás. A termék és/vagy szolgáltatás kiválasztásában történő segítségnyújtás, nyitva tartás, fogyasztói tájékoztatás, beruházások a fogyasztók érdekében, stb A kínálat (6 pont) Árukészlet, nyersanyag, elkészítési mód és technológia, igények szerinti termékkínálat, forgalmazás, származási hely, összetétel, stb Az ármegállapítás, ártájékoztatás (5 pont) Árképzési politika, ártájékoztatás a törvényi kötelezettségen túl, olvashatóság, azonosítás, stb Fizetés, számlaadás (6 pont) Részletes, kézi vagy gépi számla, pénztárgép vagy nyugta, fizetés módjának lehetőségei (készpénz vagy egyéb), stb Vitás kérdések rendezése (5 pont) Vitarendezés gyorsan, helyben, nem zavaró módon, vásárlók könyvébe, kártérítés, stb Reklám és marketing követelmények (4 pont) Hirdetésekben, kiadványokban történő tájékoztatás korrektsége, más hasonló jellegű üzlet vagy szolgáltatás jó hírnevének alaptalan megsértése, fogyasztóvédelmi információk, honlap, stb. 5. Felelősségvállaló nyilatkozat A nyilatkozatot aláíró személy (cégvezető vagy meghatalmazottja, pályázó egység vezetője vagy egyéb aláírásra jogosult személy) vállalja a felelősséget azért, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírója, vagy hivatalos képviselője a pályázat valóságtartalmát személyesen a helyszínen és/vagy egyéb hivatalos forrásokból ellenőrizheti, illetve a védjegy odaítélése után is a felülvizsgálatok során eljárhat a pályázati felhívás 13. pontja alapján.

6 PÁLYÁZATI ADATLAP KORREKT PARTNER védjegy elnyerésére 1. Adatok A pályázó vállalkozás neve: Székhely / cím: Település Utca, hsz. Irányítószám Levelezési cím: Település Utca, hsz. Irányítószám Jogi forma Adószám Honlap címe A szervezet képviseletére jogosult személy(ek) Telefonszám(ok) cím Az adatlap kitöltéséért felelős személy és elérhetőségei (mobilszám és cím) 2. A vállalkozás pályázatban résztvevő egység (telephely(ek), kereskedelemiés vendéglátó egység(ek), üzlet(ek), stb.) adatai Szükség esetén pótlapon csatolandó. 2.1.) Székhely / cím: Település Utca, hsz. Irányítószám A szervezet képviseletére jogosult személy(ek) Telefonszám(ok) cím

7 2.2.) Székhely / cím: Település Utca, hsz. Irányítószám A szervezet képviseletére jogosult személy(ek) Telefonszám(ok) cím 2.3.) Székhely / cím: Település Utca, hsz. Irányítószám A szervezet képviseletére jogosult személy(ek) Telefonszám(ok) cím 3. Nyilatkozatok Alábbi feltételek kizáró tényezőként szerepelhetnek, kérjük Kérjük, az alábbi táblázat kérdéseire igen/nem válaszok megadásával nyilatkozzon pontos kitöltését. A megfelelő helyre tegyen X jelet. Külön nyilatkozatot nem kell a pályázathoz benyújtani. Több egység pályáztatása estén pótlapon kell a nyilatkozatot megtenni, feltüntetve az egység sorszámát. Kizáró tényezők Igen Nem A vállalkozás szerepel-e - hatósági feketelistákon (NAV, stb.) - Békéltető Testület által elmarasztalt vállalkozások között A vállalkozás áll-e - csődeljárás, - felszámolás vagy - végelszámolás alatt. - A vállalkozással szemben (pályázatban szereplő üzletegysége(i) kapcsán) fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntés, intézkedés keletkezett. - A vállalkozással szemben (pályázatban szereplő üzletegysége(i) kapcsán) a fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés fennáll.

8 4. Pályázati szempontrendszer 4.1. Mutassa be max karakterben a vállalkozását általános etikai szempontok alapján 4.2. Maximum 1000 karakterben mutassa be pályáztatott egységet társadalmi, gazdasági, környezeti szempontok alapján. Ha több egységgel pályázik, az egységek bemutatását, vagy az azok közötti eltéréseket kérjük jelölje a ponton belül a 2. pont alapján az egységeknek adott sorszámok szerint.

9 4.3. Max karakterben mutassa be a pályáztatott egységet szakmai szempontok alapján a pályázati útmutató 4.3 pontjának alpontjai szerint. Ha több egységgel pályázik, az egységek bemutatását, vagy az azok közötti eltéréseket kérjük jelölje a ponton belül a 2. pont alapján az egységeknek adott sorszámok szerint A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység állapota (22 pont) A kiszolgálás, szolgáltatás nyújtás külső és belső feltételei (22 pont) A kínálat (6 pont) Az ármegállapítás, ártájékoztatás (5 pont) Fizetés, számlaadás (6 pont) Vitás kérdések rendezése (5 pont) Reklám és marketing követelmények (4 pont)

10 5. Felelősségvállaló nyilatkozat Alulírott, mint pályázó/a pályázó képviselője 1, nyilatkozom, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hozzájárulunk a pályázat kiírójának, vagy hivatalos képviselőjének személyes ellenőrzéséhez a pályázat tartalmát illetően. [.], [..]. hó [ ]. napján. cégszerű aláírás [PH] 1 Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzással jelölni.

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2013. április

2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2013. április 2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2013. április A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben