Termelés és Szolgáltatás Menedzsment

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termelés és Szolgáltatás Menedzsment"

Átírás

1 Termelés és Szolgáltatás, Menedzsment Rendszerszemlélet Termelés és Szolgáltatás Menedzsment r. Gyenge alázs TRMLÉSMNZSMNT alapfogalmai.rnszr rendszer szemléletű megközelítés vizsgálati egysége. rendszert a rendszer célja és a rendszerhatár együttesen definiálja. elem elem RNSZR a rendszer elhatárolható a rendszer környezetétől (rendszerhatár) egymással összefüggő elemek egységes halmaza (kölcsönhatás) a rendszert a rendszer célja és a rendszerhatár együttesen definiálja transzformációs R. rőforrásokat Inputokat alakít át Outputokká gazdasági rendszer G. t hasznos és értékes Outputokká GZSÁGI HTÉKONYSÁG mellett elem.trmlési RNSZR KÖRNYZT beszállítók, versenytársak, állami szabályozás politikai, jogi, gazdasági, társadalmi, demográfiai, természeti környezet INPUTOK Tőke nyag Gépek erendezések eszállítók Munkaerő Tudás IŐ TRNSZFORMÁIÓ átalakítás szállítás raktározás ellenőrzés NYOMONKÖVTÉS KONTROL VISSZSTOLÁS OUTPUTOK Termékek Szolgáltatások Tudás Veszteség gyéb hatások + TRMLÉS ÉS SZOL. VISZONY.TRMÉKTRMLÉS TRMLÉS az erőforrások olyan összekapcsolása, ill. átalakítása, amelynek fizikai eredménye alkalmas a fogyasztói igény kielégítésére. z az eredmény valamilyen gazdasági értékkel bíró jószág. 4.SZOLGÁLTTÁS SZOLGÁLTTÁS nem kézzel fogható (igény v. szükséglet kielégítésre szolgáló) gazdasági javak előállítására szolgáló tevékenység. rőforrások felhasználása fogyasztói igényeket kielégítő nem termelő tevékenységekre. SZOLGÁLTTÁS a következő kategóriákat foglalja magába: javítás, karbantartás, kormányzat, élelmezés és elszállásolás, szállítás, utaztatás, biztosítás, kereskedelem, hitelezés, ingatlankereskedelem, oktatás, törvénykezés, gyógyítás, szórakozás, tanácsadás, üzleti és szellemi szolg. köztük a logisztikai szolgáltatások és minden egyéb hivatásos elfoglaltság, valamint a közszolgáltatások. fogyasztó sosem terméket, vagy szolgáltatást akar vásárolni, hanem valamilyen igényét akarja kielégíteni! termék és szolgáltatás együtt:. TRMÉKSZOLGÁLTTÁS! mikor a vállalat eldönti, hogy ő termelő, vagy szolgáltató, akkor lényegében arról dönt hogy, hogy milyen arányban keveri a két típusú tevékenységet Termelés és Szolgáltatás termékek jellegzetességei (kézzelfogható termékek). Megfogható. Újra eladható. Készletezhető 4. Térben lokalizált. Szállítható. Minőség fizikai paraméterekkel mérhető 7. termelés és fogyasztás elkülönül (az értékesítés elkülönül a termeléstől). teljesítés időben eltolható 9. telephelynek a költségvonzata fontos. Könnyen automatizálható. Jövedelem kézzelfogható terméktől függ. termék ismételhető, másolható. termék a tipikus fogyasztóra szabott Szolgáltatások jellegzetességei (kézzel nem megfogható termékek) Nem Megfogható Nem lehet újra értékesíteni Nem készletezhető, nem tárolható Gyakran térben szétszórtan Szolgáltatás nyújtója szállítható a termék helyett Min. fizikai param. nem mérhető (bizalmi és tap.) termelés és fogyasztás egyszerre jön létre (az érékesítés gyakran része a szolgáltatásnak) Időben nem tolhatók el telephely a fogyasztói kapcsolat miatt fontos Nehezen automatizálható jövedelmet nem megfogható termék adja szolgáltatások általában egyedülállók szolgáltatások nagyfokú kölcsönhatásban vannak a fogyasztóval

2 Termelés és Szolgáltatás termékek jellegzetességei (kézzelfogható termékek) 4. zonos standard minőséget várunk el Szolgáltatások jellegzetességei (kézzel nem megfogható termékek) Szolgáltatások termék meghatározása sokszor nem következetes. utomatizációra, technlógiára alapozott Gyakran tudásra és tanulásra alapozottak. Mindig meghatározható a ki a fogyasztó közszolgáltatások, felhasználói köre és mennyisége nem, vagy nehezen meghatározható 7. termék hasznosságra van szükség a fogyasztónak közvetlenül a szolgáltatásra van (forma, tulajdon, hely, idő) szüksége, igénye, nem a termék egy tulajdonságára. a fogyasztás egyszeri a fogyasztáshoz való viszonya (folyamatos, ismétlődő, egyszeri) SZOLGÁLTTÁS FIZIKILG NM megfogható Megfogható (terméket) SZOLGÁLTTTÁS TÁRGY SZOLGÁLTTÁSI TVÉKNYSÉG LNY mberek olgok mberi testre irányuló szolgáltatás: egészségügyi szolgáltatás, divatszalon, étterem. Szellemi jellegű szolgáltatás: oktatás. rádióadás, múzeum, információ szolgáltatás. Fizikailag létező dolgokra irányuló szolgáltatás: fuvarozás, javítás, ruhatisztítás, állatorvosi ellátás. Megfoghatatlan dolgokra irányuló szolgáltatás: bankügyletek, biztosítás, könyvelés, ügyviteli szolgáltatás. SZOLGÁLTTÁSOK ŐVÜLÉSÉNK okai OKOK:. Intenzívebbé váló piaci verseny és gyorsuló technikai fejlődés révén növekvő Specializáció, így a szolgáltatás tartalom versenytényezővé válik. fogyasztási tranzakcióban újra az ember válik központi kérdéssé. Fokozódó igény a testre szabott termékekre, azaz igény kielégítésre 4. Termelő vállalatok szolgáltatói tevékenysége bővült verseny előny MNZSMNT ÉRTLMZÉS erőforrások környezet ésszerű stratégia vezetés és szervezés tudás, tudomány korszerű technológia MNZSMNT fogalma. MNZSMNT MNZSMNT az ember által létrehozott szervezetek irányítása, vezetése, tervezése, szervezése, ellenőrzése, döntési folyamatainak, formális és informális, valamint kulturális folyamatainak összehangolása ÁLTLÁNOS def. menedzsment sem csak dönt és irányít! Szakmai kérdésekre is válaszol. Komplex tevékenység! problémákat old meg érdekeket hangol össze emberekkel dolgozik információ MNZSMNT emberi közösségek, közös célra irányuló együttműködésének szervezése. gyakorlat mindig integrált megközelítésű! (széles értelmezés) MNZSMNT alapvető funkciói LPVTŐ FUNKIÓI. Tervezés: célok meghatározása, eszközök és megoldási alternatívák hozzárendelése a célokhoz (tevékenység kereteinek, irányainak kijelölése). Szervezés: feladatok, eszközök és emberek összerendelése. Vezetés: emberek irányítása, segítése, kényszerítése, befolyásolása, ösztönzése, hogy a kitűzött célt végrehajtsák 4. öntés: a vezető egyik legelemibb funkciója a döntéshozás, mely minden területen szerepet kap (alternatív cselekvési lehetőségek közötti választás). llenőrzés: a megvalósult eredmények és a célok folyamatos összevetése (eltérés esetén a szükséges lépések megtétele)

3 TRMLÉSMNZSMNT fogalma TM fejlődésének legfontosabb lépései 7. TRMLÉSMNZSMNT TRMLÉSMNZSMNT mindazon tevékenységek összessége egy szervezeten belül, melynek segítségével létrejönnek a termékek vagy szolgáltatások és ezen a tevékenységek eredménye a céloknak és a nagyobb hatékonyságnak az elérése mellett. nem csak a terméktermelést (előállítást) értjük, hanem a szolgáltatás előállítást is a termelés nem funkcionális terület szerinti elkülönítést jelent, hanem sokkal inkább fókuszpontot KORI NÉZTK 77 Munkamegosztás (dam Smith, harles abbage) Standardizált részegységek (il Whitney) TUOMÁNYOS MNZSMNT korszak 9 Gant diagrammok (Henry L. Gantt) Munka felvételezés, mozgás és idő tanulmányok (Gilbreth) Folyamat analízis (Frederic W. Taylor) Sorbanállási elmélet (rlang) TÖMGTRMLÉSI korszak 99 Mozgó összeszerelő sorok (Henry Ford / harles Sorensen) Statisztikai mintavételezés (Walter Shewhart) Gazdaságos rendelési me. (klg. min.) (Harris) Lineáris Programozás PRT háló / PM módszer (upont) nyagszükséglet tervezés MRP Költség centrikus szemlélet TM fejlődésének legfontosabb lépései TM trendjei a jövőben? IGÉNYKHZ IGZOÓ TRMLÉSI korszak 999 Komputerrel támogatott tervezés I lektronikus datcsere TQM módszer Total Quality Management aldrige díj, önértékelési módszer mpowerment, hatáskörleosztás (bevonás) Kanban kártya módszer Just in time módszer TLJS MÉRTÉKN VÁSÁRLÓI IGÉNYKR SPILIZÁLÓÁS korszaka 99 testreszabott tömeggyártás (mass customatisation) Globalizáció Internet Vállalati erőforrás gazdálkodás Tanuló vállalat Internacionális minőségi szabványok Finite Scheduling program (kapacitás korlátos tervezés) llátási lánc menedzsment kereskedelem 999 Minőség centrikus szemlélet 99 Vásárlói igény szempontú szemlélet MGTRNK:. Globális input és output piac. JIT termelési rendszerek és ellátási lánc rendszerek. Gyors termékfejlesztés, felgyorsult életciklusok 4. Teljes mértékben a vásárlói igényekre specializálódott termelés. Hatáskörök, és döntési szabadságok leosztása, tudásmennyiség robbanásszerű változása Miért lényeges a termelésmenedzsment? ST PÉL! FONTOS MRT:. lapelvek: TM azokat az ismereteket foglalja össze, amelyek a tevékenység során előforduló folyamatok szervezésének, tervezésének, irányításának alapelveire vonatkoznak. hhoz hogy mindig a legmegfelelőbb lehetőséget válasszuk ismernünk kell az alapvető stratégiai lehetőségeket.. Hatékonyság: TM arra törekszik, hogy termelékenységet, hatékonyságot, vagy jövedelmezőséget fokozzon, illetve hogy mindezek által versenyelőnyre tegyen szert az adott piacon. Fontos ebben a folyamat szemlélete, amivel megismerhetjük, hogy az egyes résztvevők hogyan alkotnak működő rendszert, mi a szerepük benne.. Költség: TM fontos továbbá azért mert a szűkebben vett termelés költségei a szervezet működésének igen jelentős hányadát teszik ki. Éppen ezért valószínűen a lehető legnagyobb lehetőséget is biztosítja a jövedelmezőség növelésére, és a szolgáltatások színvonalának emelésére. 4. Integratív: Mivel a TM interdiszciplináris ismereteket csoportosít és integratív, ezért fontos mert általa felismerhetjük az egyes folyamatok kapcsolódási pontjainak igazi problémáit. Növeljük a FHt! megnevezés Értékesítés Termékek előállítási ktg. gyenleg (FH) gyéb változó ktg. Teljes (FH): Növekedés ; % Jelenlegi Értékesítés növ. %al selekvési lehetőségek, akciók (): Pénzügyi csökk. % Termelési ktg. csökk. % ; 7,4%.; %.; 4%

4 Termelési stratégia Telephely stratégia lrendezési stratégia Termék trv. stratégia Kapaci. trv. stratégia ggregált tervezés TRMLÉS ÉS SZOLGÁLTTÁS MZS LGFONTOS ÖNTÉS termelésmenedzsment legfontosabb stratégiai döntési területe. Áru és szolgáltatás tervezés. Folyamat és kapacitástervezés. Ütemtervezés 4. Helykiválasztási stratégia (Location). Helyszín elrendezési stratégia (Layout). mberi erőforrás és munkahely tervezés 7. llátási lánc menedzsment. Készletezés 9. Minőség. Karbantartás Készlet gazd. strat. MRP Terv. llátási lánc mdzs. Minőség mdzs. Megbízhatóság. karbantartás Projekt mdzs. Hogyan ítélhető meg egy szervezet TLJSÍTMÉNY, HTÉKONYSÁG? Hozzáadott Érték Termelékenység (gépi és emberi) Gazdaságosság redményesség Minőség Költség Határidő és teljesítési idők Rugalmasság GY ÜZLTI TVÉKNYSÉG HTÉKONYSÁG! zzal mérhető, hogy mennyiben járul hozzá a () fogyasztói igények () nyereséges kielégítéséhez! Hogyan fejezhető ki a hatékonyság? 9. HOZZÁOTT ÉRTÉKKL HÉ az az érték amennyivel többet ér az előállított termék vagy szolg. mint a létrehozásuk érdekében vásárolt érték. ( pl. munka) HÉet termelő ktg. % Szükséges, de Het nem termelő ktg. (Muda I.) % Het nem növelő ktg. de nem is szüks. (Muada II.) % Hogyan fejezhető ki a hatékonyság?. TRMLÉKNYSÉGI MUTTÓKKL TRMLÉKNYSÉGI mutató a termelés eredménye (output) és a létrehozása érdekében felhasznált erőforrások hányadosa (input) Output (me. ft. H) gy tényezős: M i = TRMLÉKNYSÉG FJLSZTÉS MINŐSÉG Q TRMLÉS P Munkaerõ (óra) v.(nergia) v.(nyag) Több tényezős: M Output = KÖLTSÉG i Munkaerõ + (nyag + nergia + Tõke) (Ft) Termelékenység PQSM MORÁL M HTÁRIŐ TRMÉK IZTONSÁG S mutatószámok problémái: minőség változhat miközben az inputok, vagy az outputok me. nem változik z externália képes pozitív vagy negatív módon befolyásolni a termelést és a termelékenységet anélkül, hogy a vizsgált rendszer arra közvetlen befolyással bírna mérési egységek (mért egységek) pl.: Ft v. db nagyon különbözőek lehetnek Termelékenység növ. és mérés. a szolgáltatás szektorban NHZ mert: Tipikusan emberimunka igényes tevékenység. (például: tanácsadás, tanítás) Gyakran egyszemélyes tevékenység. (például: befektetési tanácsadás) Sokszor intellektuális tevékenység, amelyhez szaktudás szükséges (ilyen például az orvosi diagnózis felállítása) legtöbbször nem lehet gépesíteni, vagy automatizálni (pl.: hajvágás) z elvégzett teljesítmény értékelése is nehéz (pl.: a törvénykezés teljesítménye) szolgáltatások problémái: a végtermék is nehezen definiálható (hajvágás, bírósági tárgyalás, kereskedelem ) sokszor termékminőség javítás, minőség mérés problémái érték meghatározás ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT definíciója VÁLLLTI KÉPSSÉGK ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT (lack ox) Milyen módon? Hogyan? FOGYSZTÓI IGÉNY Mit? Mivel? Milyen fogyasztók? Milyen igényeit? Érték keletkezés ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT Valódi iránya z ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT vállalat erőforrásainak fogyasztói értékké konvertálása. rőforrások beszerzése, kezelése, felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztó részére értéket állítsunk elő. Értékteremtő folyamat LGLPVTŐ KOMPONNSI: Termelés Szolgáltatás Logisztika FOGYSZTÓ és igénye

5 ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT definíciója ÉRTÉKLÁN Michael. Porter 9 ÉRTÉKLÁN azon tevékenységek egymás utáni sorozata melynek során létrejön a valódi érték. vannak fontosabb és kevésbé fontos folyamatok több értéklánc kapcsolódik össze (szállítói, fogyasztói stb.) Tervezés Pénzügyi tevékenység lszámolás és nyilvántartás Irányítás Információ gazdálkodás VÁLLLTI INFRSTRUKTÚR MRI RŐFORRÁS MNZSMNT THNOLÓGI MNZSMNT TÁMOGTÓ emenő LOGISZTIK TRMLÉS SZRZÉS Kimenő MRKTING LOGISZTIK ÉRTÉKSÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLT TÁS ÉRTÉK (árrés) ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT definíciója RŐFOR RÁSOK TMLÉS és SZOLGÁLTTÁS MRKTING INNOVÁIÓ hikánemeter, alapján ÉRTÉK LSŐLGS TVÉKNYSÉGK TŐK RŐFOR RÁSOK ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT definíciója RŐFORRÁSOK MRI RŐFORRÁS Teljesítmény értékelés INFORMÁIÓ emenő LOGISZTIK Termelés és Szolg. eszerzés rőforrás gazdálkodás készletezés ütemezés Termelés/Szolgáltatás ütemezés készletezés Értékesítés TMLÉS és SZOLGÁLTTÁS Tervezés stratégia MRKTING hikánemeter, alapján MRKTING INNOVÁIÓ INNOVÁIÓ ÉRTÉK ÉRTÉK RŐF. RŐF. TMLÉS SZOLGÁLTTÁS TMLÉS SZOLGÁLTTÁS ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT definíciója TŐK RŐF. RŐFORRÁSOK MRI RŐFORRÁS INFORMÁIÓ Kimenő LOGISZTIK KRSLT MNZSMNT MRKTING PROMOIÓ KRSLT MNZSMNT ÁR TRMÉK STORN MRKTING INNOVÁIÓ INNOVÁIÓ ÉRTÉK ÉRTÉK RŐF TMLÉS és SZOLGÁLTTÁS ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT definíciója TŐK RŐFORRÁSOK MRI RŐFORRÁS INFORMÁIÓ Kimenő LOGISZTIK KRSLT MNZSMNT Értéklánc Értéklánc Értéklánc Értéklánc ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMTOK MNZSMTJ z értéklánc és az ellátási lánc koncepciót ötvözi. ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT LMI. ÉRTÉK. KÉPSSÉG. FOLYMT MRKTING INNOVÁIÓ ÉRTÉK ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT LMI. ÉRTÉK Mi az érték?: Fogyasztó szubjektív véleménye a megfelelőségről! z ÉRTÉK: Fogyasztópecifikus (ua. más és más értéket jelenthet a fogyasztóknak) Változó (különböző időpontokban különböző lehet a megfelelőség) Folyamatos ellenőrzés alatt áll (mindig összevetésre és felülvizsgálatra kerül) z érték befolyásolja a jelen és a jövőbeli keresletet (tapasztalás és várakozás) z értéknek objektív és szubjektív elemei vannak z érték v. 4 dimenzióját szokás megkülönböztetni: forma v. használati érték hely érték idő érték tulajdon

6 ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT LMI. ÉRTÉK ÉS TRMÉK Termék (forma hasznosság, tulajdon hasznosság) megfelelőség nő, versenyelőny keletkezik! termék teljes értéke ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT LMI. KÉPSSÉGK MIT? MIVL? MILYN módon? HOGYN? HTÉKONYN és GZSÁGOSN H/G H HTÉKONYSÁG (FFTIVNSS) Kielégítőe a tevékenység eredménye (outputja) a felhasználó számára? Általában naturális mértékegységekben kifejezhető, de kifejezhető termelékenységi mértékben is. (Kielégítőe amit tesz?) G GZSÁGOSSÁG (FFIINY) Mit képes nyújtani az erőforrások tükrében, mennyire kedvező a szervezetnek? Termék előállításhoz szükséges erőforrásmennyiséggel mérhető. legtöbbször pénzben fejezzük ki. (Kielégítőe ahogy teszi?) VÁLL. KÉPSSÉGK meghatározhatók: HOGYN? Hogy milyen termékeket, szolgáltatásokat tud a OUTPUT OLLON: fogyasztónak ajánlani? Milyen tevékenységek elvégzéséhez rendelkezik INPUT OLLON: elegendő feltételekkel? képesség megadja, hogy mit tud a szervezet másoknál jobban nyújtani (igényekre válaszolni) OR OMPTNS ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT LMI. FOLYMTOK IRÁNYÍTÓ Folyamatok lapvető (kulcs) Folyamatok OR Támogató folyamatok Kiszervezés okai költség csökkentés szolgáltatások javulása minőség javulás KISZRVZÉS: gy egész tevékenység vállalatból való kihelyezését jelenti külső vállalatba. uy döntés tevékenységidegen feladatok kiadása hagyományos beszállítói kapcsolatnál sokkal szorosabb stratégiai szövetség nem tekinthetők egymástól teljesen független szervezeteknek (több ponton kapcs.) K v OR V7 Kiszervezést nyújtó vállalat Kiszervezés igénybe vevő vállalat V K V Kiszervezési hálózat jön létre V V V4 K K V ÉRTÉKTRMTŐ FOLYMT LMI. FOLYMTOK rőforrások konvertálása FOLYMT ÉRTÉKké gymással összefüggő események egységes, időben összerendezett, tevékenységek sorozatából áll, ld.: vállalati folyamatmodell.kiszolgáló folyamatok Szállító.INPUT folyamatok.anyagi folyamatok Tev. Tev. Tev.n ciklusidő TRNSZFORMÁIÓS 4. folyamatok 7.információs folyamatok.irányító folyamatok.output folyamatok Vevő VRSNYKÉPSSÉG TRMLÉS ÉS SZOLG. MZS STRTÉGII ÖNTÉSI STRTÉGI működés és a fejlődés irányvonalainak a kijelölése, a nyereségesség érdekében. Tényezői:. a versenyelőny forrásainak igazi megtalálása. a szervezet és a környezet kihívásainak összhangba állítása. az erőforrások hosszú távú eredményes kombinációja STRTÉGII ÖNTÉSK jellemzői: teljes szervezet működési körét érinti Hosszú távon befolyásolják a szervezet működését környezethez hosszú távon adaptálódnak, nem csak reagálnak Inegrálják a szervezet funkcionális területeit, rövidebb távú céljait lapvetően befolyásolják v. meghatározzák az operatív menedzsmentet, döntéseket Jelentős erőforrás bevonásokat és allokációkat igényelnek Igyekeznek előnyt biztosítani, versenykritériummal kapcsolatosak vállalat erőforrásainak képességeinek a kiaknázását célozzák környezeti kulcs tényzők kiaknázását célozzák megfelelő stratégiák egyesítik a szervezet érintettjeinek érdekeit

7 VRSNYLŐNY az értékteremtő folyamatokban VRSNYLŐNY VRSNYLŐNY olyan egyedülálló képesség, ami képes egy céget a versenytársakkal szemben előnyhöz juttatni. versenyelőny mindig valamilyen egyediséggel, egyedi képességgel, vagy egyedi tudással, vagy egyedi erőforrással kapcsolatos. az elkülönülés szoros kapcsolatban áll az egyediséggel pont arra az értékre van hatással, amit a vevő tulajdonít annak LPSTRTÉGIÁK a versenyelőny érdekében (kizárólagos):. KÖLTSÉGVZTŐ: ha valaki a saját pozíciójában (szegmensében) a legalacsonyabb költségekkel képes termelni. gyedi erőforrásokkal és a hatékonyság növelésével érhető el.. MGKÜLÖNZTTŐ: egyedi termékek előállítása, amelyek valamilyen tulajdonságukkal kitűnik a többi közül és ezért a fogyasztó hajlandó többet fizetni érte. Megkülönböztető tulajdonságok pl: speciális minőség, gyorsabb szállítás, elérhetőség, különleges szolgáltatás tartalom stb. megkülönböztetés megnöveli a termék értékét. KONNTRÁLÓ: versenyzési területre történő koncentrálás, amely egyrészről a költségek jelentős csökkentését, vagy a minőség (a tulajdonságok) lényeges megkülönböztetését teheti lehetővé a termékek vagy a piac egy szűkebb csoportjánál. Összváll. STRT MGKÜLÖN ÖZTTŐ KÖLTSÉG VZTŐ STRTÉGIÁK ÖSSZHNGOLÁS MRKTING TRMLÉS és SZOLG. spec. fogy. igények MTO rendelésre gy. közvetlen kapcs. műhelyszerű gy. a vevővel prioritás: HR kicsi hálózat prioritás: magasabb ár standard termék közvetett kapcs. nagy, több szereplős ért. hálózat prioritás: alacsony ár MTS készletre gy. sorozat, folyamat gy. prioritás: ellátás és termelés optimalizálás SZRZÉS száll. kapcsolat közvetlen prioritás: minőség verseny kapcsolat prioritás: költség különböző STRTÉGIÁK gyakran ütköznek egymással! LSTRTÉGIÁK STRTÉGI LKOTÁS LSTRTÉGIÁK (üzleti modell):. fogyasztóorientált stratégia,. vállalatorientált stratégia,. szállító orientált stratégia 4. versenytárs orientált stratégia,. piacvezető stratégia,. piackövető stratégia, 7. támadó stratégia,. védekező stratégia 9. reagáló stratégia. TRMLÉSI STRTÉGIÁK (fókuszai): JLLMZŐ STRTÉGII ÖNTÉSK: Make or uy, Outsourcing Új termék bevezetés Telephely választás Termelési folyamattípus kiválasztása llátási lánc menedzsmentje eszállítók kiválasztása Technológiai beruházások utomatizálás. Legalacsonyabb ktg. Stratégia. Legmagasabb vevőkiszolgálási stratégia. Rugalmassági stratégia (átállás), gyorsaság (átfutási idő) stratégia 4. Rendelkezésre állási stratégia. Innovációs stratégia. Mennyiségi stratégia Környezet elemzés Küldetés (jövőkép) Stratégia meghatározása Vállalati Üzleti Funkcionális Stratégia lebontás Stratégia megvalósítás első képesség elemzés Stratégiai kontroll Stratégia ég stratégia INMIKUS Stratégia (termék életgörbe) elépés Fejlődés Fejlettség Hanyatlás K+F döntő Itt praktikus váltani Kis lehetőség az ár, Költség koncepció evezető szakasz az ár,vagy minőség minőség, image döntő legjobb időszak a kialakítást változtatásra Hanyatló szakasz Fax gépek piacrészesedés rősödés szakasza. Volumen, expanzió utós étterem növelésére ½ Floppy disk. ash flow. Innováció. Marketing Fejlettség szakasza. Terv változatok. Termelékenység Kombi,. ehatolás ROM ladás Színes printerek. Ár/K. Határhaszon furgon. Testreszabás Internet 4. Kapkihasználás. K min. Facelifting V. Kap. leépítés Termék tervezés és lőrejelzés döntő Standardizálás döntő Költség fejlesztés döntő Gyakori termék és termelési folyamat változtatás Rövid termelési ciklus Termékre koncentrálás Termék és termelés megbízhatóság Versenyképes termék fejlesztések és Termelés stabilitása kiteljesedik Sokkal kevesebb változtatás, pici módosítások Optimális kapacitás minimalizálás döntő Kicsi termék választék Termékvonal ritkítása bizonyos termékek kiiktatása, Magas termelési amelyek nem hoznak Különböző típusok Hosszú termelési költségek hasznot Kapacitás növelés ciklus Kis típus választék Kapacitás többlet losztás serkentés, Termék fejlesztés és Figyelem minőségre terítés költség csökkentés Kapacitás csökkentés VRSNYSTRTÉGI LMI. Külső környezet elemei Termelési és log. stratégia Kompetitív prioritások Küldetés. Vállalati stratégia elemei Marketing stratégia. első Vállalati képességek, erőforrások elemei ore competence Innovációs stratégia

8 . Vállalati működésre ható megatrendek KÜLSŐ TÉYZŐK (versenystratégiával kapcs.) Információs Társadalom Időtényező Globalizáció Természeti tényező Rendszerek összetettsége mberi tényező Rugalmasság termék mennyiség idő. Versenyképessége ható tényezők VÁLLLTI STRTÉGI (elemei / csoportjai) Ár piaci pozíció/életgörbe méretgazdaságosság teljes költség koncepc. mber termelékenység morál Versenyelőny források Minőség termékteljesítmény konformitás (igért term.) esztétikai megjelenés termékmegbízhatóság javíthatóság termékélettartam karbantarthatóság Szolg. min. kiszolgálási idő kommunikáció információ biztonság kompetencia külsőségek udvariasság felelősségtudat megbízhatóság figyelmesség Megbízhatóság szállítási pontosság (idő) száll. pontosság (me.) száll. pontosság (minőség) számlázási kötelem Szolgáltatás kiegészítő szolg. tranzakciót megelőzően tranzakció alatti elemek tranzakciót követő elemek megértés Nem csak az egyes elemek lehetnek egyediek, hanem azok spec. kombinációi is! tényezők időben is változnak egyes tényezők képesítő kritériumokká válnak mások rendeléselnyerő kritériumokká (kapcsolatuk sem mindig trade off) VRSNYSTRTÉGI LMI Fredows e Meyer 99 költséghatékonyság TRMLÉSI STRTÉGI kérdései a versenyelőnyökkel kapcsolatban Termelési és log. stratégia rugalmasság megbízhatóság minőség STRUKTURÁKIS döntési lánc. Make (t.élettartam,méretgazd, kap.kih.szaktudás, term.komb. core.comp). or uy (besz.alkuerő, tudás kihely., besz.biztonság, ellenőrzés, outsourcing. folyamatválasztás (flow shop, job shop, project job) 4. technológia választás (elsüllyedt ktg.). létesítmény elhelyezés (kap.növ, új üzletág koncentrált gyár, áttelepítés). létesítmény berendezés (termék, gépelvű csoport technológia cellákkal) INFRSTRUKTURÁKIS döntési lánc. ellátási lánc menedzsment (tranzakció, v. partneri orientáció, elvárt kiszolg. szint, lánc optimalizálás, mechanizmusok). információs rendszer (VIR, I stb.). szervezeti fejlődés (termék fókuszú, folyamat fókuszú szervezet) IT eszközök főbb kategóriái TRMÉKFOLYMT mátrix TRMÉKJLLMZŐK Ktg. JIT (just in time) MTS (make to stoc) FM (design for manufacturability) Q (quality engineering) L (assembly line balancing) Min. megbízhatóság (computer aided design) QF (quality function deployment) Q (quality control), QP (quality policy) RP (distribution requirements planning) OPT/TO (optimised production technology) (theory of constraints) Rugalmasság TO (assemble to order) MTO (make to order) F (design for asembly) FM (design for manufacturing) POF (capacity planning using overal factors) durva kap.tervezés kis termék választék es. P (capacity bill produce) durva kap.tervezés közekes termék választék es. RP (capacity requirement planning) MRPI.(material requirements planning) MRPII.(manufacturing resource planning) FOLYMTJLLMZŐK Projekt gyedi gyártás Sorozatgyártás Folyamatrendszer Folyamatipar gyedi v. kevés t. Új épít. lakás Kis mennyiség, sok termék Póló nyomás, nyomda Kidobott pénz Nagy gépek, metró Nagy mennyiség, több fő termék utógyártás Nagyon nagy mennyiség, tömegtermék Haszonáldozat költség Sörgyártás

9 . Versenyképessége ható tényezők VÁLLLTI KÉPSSÉGK, RŐFORRÁSOK (LSŐK) gyedi Képességek rőforrások STRTÉGI KONFLIKTUSOK LOGISZTIK PÉNZÜGY TRMLÉS RŐFORRÁSOK tárgyi eszközök, földrajzi pozíciók, tevékenységi ismeretek, knowhow márkák, védjegyek, marketing tartalom szabadalmak, speciális és egyedi támogatások, köz.szolg vállalati reputáció, egyedi stratégiai partner kapcsolatok, iparági standarddá váló sikeres termék KÉPSSÉGK piac kiterjesztése, szegmentálás kibővített termék szolgáltatások dinamikus árazás, testreszabott tömegtermelés, vevő felhatalmazás (összeállítás, gyártás, tervezés), foglyul ejtés (lockin), innováció, vállalati működés több készlet kevesebb készlet több készlet kisebb széria nagy széria gyors rendelés olcsó rendelés gyors szállítás olcsó szállítás gyors szállítás olcsó gyártás. ütem TRVZÉS termelésmenedzsment legfontosabb stratégiai döntési területe. ÁRU ÉS SZOLGÁLTTÁS TRVZÉS. Folyamat és kapacitástervezés. Ütemtervezés 4. Helykiválasztási stratégia (Location). Helyszín elrendezési stratégia (Layout). mberi erőforrás és munkahely tervezés 7. llátási lánc menedzsment. Készletezés 9. Minőség. Karbantartás ármely terv célja kettős: egyrészt cél TRVZÉS (alsóbb szintű tervek számára), másrészt (felsőbb szintű tervek megvalósításának eszköze) I. TRVZÉS TRVZÉS (Fayol: előrelátás ) a szervezet céljainak és az azok eléréséhez vezető utak és lépések meghatározása. UTK és LÉPÉSK erőforrások időpontok TRVZÉSI FOLYMT LOGIKI LÉPÉSI helyszínek. lső lépés: a célok megválasztása: célok és prioritások. emberek. Második lépés: a jelenlegi helyzet részletes leírása, a szükséges lépések tényleges és a kívánatos helyzet közötti különbség elemzése (helyzetelemzés).. Harmadik lépés: a célok elérését segítő, illetve hátráltató tényezők, várható nehézségek, független események, azaz feltételek számbavétele (korlátok). 4. Negyedik lépés: a cél eléréséhez szükséges tevékenységsor rögzítése (lépések), valamint alternatívák kidolgozása.. Ötödik lépés: a tervek végrehajtása TRVZÉS sajátosságai MINN TRV SJÁTOS, MRT:. MGLŐZÉS: a tervezés értelemszerűen megelőzi a cselekvést.. FLONTHTÓSÁG: a tárgyalt problémák nem bonthatók független részekre (tervezési szempontból). ŐNTÉS: a tervezés döntési sorozat is egyben 4. FÜGGTLN SMÉNYK: a tervek bekövetkezése (végrehajthatósága) nem csak a tervezett tevékenységektől függ, hanem független események bekövetkezési valószínűségétől is. TRMLÉSMNZSMNT TRVK KÉT SZFÉRÁJÁR FÓKUSZÁL I. TRMÉK és SZOLGÁLTTÁS: TRVZÉS II. TRMLÉSI FOLYMTOK: TRVZÉS TRMÉK és SZOLGÁLTTÁS: TRVZÉS Termékszolgáltatás tervezés: termékfejlesztési stratégia erősen befolyásolja nem csak a termék sikerét, de az egész cég jövőjét is! SIKRS TRMÉKFJLSZTÉS KULS KÉT LÉNYGI LMŐL KOMINÁLÓIK ÖSSZ! Termékek születnek, élnek és meghalnak. kreativitás főleg kvalitatív módszerek: brainstorming delphi módszer életciklus elemzés analógia keresés vevői igények meghatározása becslése kantitatív előrejelzési módszerek QF minőség és funkció fejlesztés hatékony termékszolgáltatási stratégia a döntéseket összekapcsolja a pénzügyi helyzettel (cashflow), a piaci dinamikával, a termék életgörbével, és a szervezet lehetőségeivel adottságaival.

10 ladás, ktg. és cashflow TRMÉKSZOLGÁLTTÁS és ÉLTGÖR Termelés és fejlesztés költsége Negatív cashflow veszteségek akkor térülhetnek meg, amikor egy termék sikeresé válik. Végül is a sikeres termék csak a hanyatlását megelőzően hajt hasznot. profit viszont múlandó dolog. Éves árbevétel Éves ashflow (árbevétel éves ktg.) éves cashflow > fejlesztés (állandó ktge.) VSZTSÉG evezetés Növekedés Érettség Hanyatlás Idő Vezető cégek eladásainak döntő részét az évesnél nem régebbi term. teszik ki! Pareto tv.: arra a t.re érdemes koncentrál amelynek a vállalati erdeményhezvaló hozzájárulása magas! (inkább az érdemes kevésre, mint az átlagos sokra) sökkenő értékű értékelemzési lista segítségével! QF: segít azonosítani a vásárlói MINŐSÉG HÁZ igényeket és a nekik megfeleltethető design elemeket! QF (quality function deploymentminőség funkció fejlesztés) Min.Háza MINŐSÉG HÁZ egy tervező mátrix segítségével összekapcsolja a vásárlói elvárásokat a termék kialakítandó jellemzőivel. több házat lehet csin. MINŐSÉG HÁZÁNK FLÉPÍTÉS összekapcsolhatók. lső lépés: Meghatározzuk az elvárásokat, hogy mit szeretne mutatja, hogyan épül a leendő fogyasztó a kérdéses termékkel kapcsolatban. be a termelésbe a min. (Milyen jellemzőket vár el? LVÁRÁSOK kivétel ÁR) Vásárlói elvárások termék Jellemzők Teljesítések. Második lépés: Meghatározzuk, hogy a termékszolgáltatás hogyan elégíti ki a vásárlói igényt. (Mik a kérdéses termékjellemzők? TLJSÍTTT TÉNYZŐK). Harmadik lépés: Összefüggés felállítása az elvárások és a tényezők között. (Kapcsolatok erősségére vonatkozóan.) 4. Negyedik lépés: Összefüggés felállítása a nyújtott tényezők között. (Kapcsolat erősség, háztető). Ötödik lépés: Saját fontossági sorrend kialakítása a vásárlói rangsorok súlyokként való felhasználásával és a.lépés kapcsolódásainak értékeivel. (súlyozott szorzat összeg). Hatodik lépés: versenytársak egyes LVÁRÁSOKR adott konstrukciójának értékelése (konkurencia el. kerítés). QF MINŐSÉG HÁZ műszaki jellemzők kapcsolata (Tényezőmátrix) QF MINŐSÉG HÁZ Vásárlói Rangsor a súlyozáshoz ( = legfontosabb) Vásárlói LVÁRÁSOK műszaki jellemzők TÉNYZŐK Kis tömeg gyszerű a használat Megbízható Éles képet csináljon Ne legyen piros szem saját fontossági értékek 4 lacsony áram fogyasztás lumínium alkatrészek utomata fókuszálás utomata megvilágítás utomata film továbbítás rgonómikus tervezés cég terméke cég terméke J J K J R R R J R R Versenytársak (Konkurencia mátrix) J= jó K= közepes R= rossz rős kapcsolat () pont Közepes kapcsolat () Laza kapcsolat () vevői igények és a műszaki jellemzők találkozásának mértéke (Kapcsolati mátrix) Vásárlói elvárások termék Jellemzők Teljesítések. HÁZ Termék jellemző teljesítés. HÁZ gyedi tulajdonságok gyedi tulajdonságok. HÁZ Gyártási foly. tulajdonságai Gyártási foly. tulajdonságai Minőségi tulajdonságok 4. HÁZ TRMÉKKVITLZÉS kérdései termékfejlesztést számos módszer segítheti, teheti hatékonyabbá! TRMÉKKIVITLZÉST FJLSZTŐ módszerek. masszív kivitelezés. moduláris kivitelezés. komputertámogatott kivitelezés 4. értékelemzés. környezetbarát kivitelezések.msszív KIVITLZÉS masszív kivitelezés azt jelenti, hogy a tűrési határokat a leadott teljesítmény és működési tartományokat, a csatlakoztatási lehetőségeket a szükségesnél tágabb értékkészleten határozzák meg akkor is, ha a végtermékeken a plusz lehetőségeket leszabályozzák. nnek célja a stabil alkalmazhatóság, a szélesebb tűréshatár és a még nem ismert későbbi igények kielégítése gyártási folyamat kedvezőtlen hatásainak a kivédése és ezáltal a selejt arány leszorítása TRMÉKKVITLZÉS kérdései.mouláris KIVITLZÉS termékek részekre bontott, szabványos alkotóelemekben történő kivitelezését moduláris kivitelezésnek nevezzük. termék könnyen változtatható illetve kicserélhető modulokból áll. nnek célja: a könnyebb összeszerelés z elemek más termékeknél történő felhasználása Gyártási és értékesítési rugalmasság Későbbi fejlesztéseknek nem muszáj az egész termékre vonatkoznia (pl.: professzionális digitális fényképezőgépek hátlapja) xtra személyreszabási lehetőség (pl.: Harelyavidson, Toyota, Mconald's).KOMPUTRTÁMOGTOTT KIVITLZÉS () Számítógépek használatát jelenti az egymásra ható műszaki és püi. tervezésben, termékkivitelezésben és dokumentálásban. nnek célja: hogy fokozza a termékkivitelezés gyorsaságát és integritását lkerülhetők a költséges hibás tervek (virtuális tesztelés) mintadarabok, masterpéldányok előállítási ktge, ideje drasztikusan csökken

11 TRMÉKKVITLZÉS kérdései 4.ÉRTÉKLMZÉS gyártási folyamat során sikeresnek bizonyult termékek érték vizsgálata. nnek célja: hogy a fejlesztés tovább javuljon gazdaságosabban előállítható termékhez vezet.környztrát KIVITLZÉSK termelékenység fokozása gyakran szemben ál a környezeti erőforrások hosszú távú megőrzésével. környezetbarát kivitelezés célja, hogy ezt a folyamatot megakadályozza. nnek célja: a termelést fenntarthatóvá tegye elkerülhetők legyenek a környezeti bírságok valamint bizonyos veszteségek is elkerülhetők ha racionálisabbá válik a termelés végső cél, hogy egy termék egész életciklusában a környezetre gyakorolt hatását a legkisebbre csökkentsük (anyaga, üzemeltetése, együttműködő magatartása) lap koncepciók: Újra feldolgozható termékek Újra felhasználható anyagok Kevésbé káros alapanyagok Könnyebb, kevesebb energiát ig. alkotórészek Kevesebb energiafogyasztás Kevesebb alapanyagot igénylő TRMÉKMGHTÁROZÁS TRÉKLÍRÁS Minden szervezet rendelkezik olyan jegyzőkönyvvel, amelyben meg vannak határozva a termék tulajdonságai, legfontosabb jellemzői.. Jellemzők leírása. Funkciók leírása TRMÉK RJZ legtöbb gyártott termék és alkotórészei bizonyos rajzokkal határozhatók meg.. Mérnöki tervrajz, műszaki rajz: tartalmazza a méréseket, tűréshatárokat, anyagokat és az alkotórész végső formáját. Látvány rajz: alkalmas a design látható jegyeinek promotív bemutatására OM (ill Of Material) anyagszükségleti lista (összeállítási lista) termék egy egységének előállításához szükséges alkotórészek megnevezéseit és pontos mennyiségeit tartalmazza. a szabványos alkotórészeket nem szükséges tovább részletezni (Makeoruy) csoportkialakítási technológia megköveteli, hogy az alkotóelemek egy kódolási séma szerint legyenek azonosíthatók soportkialakítási technológia előnyei:. gyszerűbb gyártás. Magasabb színvonalú, gyorsabb tervezés. sökkenő mennyiségű nyersanyag 4. Jobb szerkezetű elrendezés. sökkenő időszükséglet (set up) OM anyagszükségleti lista Termék: Pikáns urger Megnevezés Zsemle Sajt szelet Húspogácsa Savanyúság szelet ehidratált hagyma szelet Szósz Saláta fej Összetételi standard (Hamburger) Mennyiség / /7, / SZOLGÁLTTÁS MGHTÁROZÁS z érem másik fele! (pl. bankügyleteket, pénzügyi tranzakciókat, biztosítást, közlekedést, vendéglátás, ellátás és SZOLGÁLTTÁSTRVZÉS kommunikáció) Sajátossága, hogy mind a tervezése mind a felhasználóhoz való juttatása nagyfokú fogyasztói interakciót igényel. szolgáltató ilyenkor egy olyan szolgáltatási menüt (lehetőség listát) ajánl fel, amelyből a vásárló kiválasztja a neki megfelelő lehetőségeket és jelenlétével is biztosítja az eljuttatást. (pl.: házasságkötési rendezvény szervező szolgáltatás ). kialakítás Fogyasztó. eljuttatás Fogyasztó Tervezés, kialakítás Tervezés, kialakítás Átadás, átvétel Átadás, átvétel Fogyasztó Tervezés, kialakítás Fogyasztó Átadás, átvétel Szolgáltatások kialakítása (megtervezése) nagy kihívás, ugyanis a szolgáltatások legfőbb jellemzője az egyedülálló karakterisztika! SZOLGÁLTTÁS TRVZÉS kérdései SZOLGÁLTTÁS KIVITLZÉST FJLSZTŐ módszerek. személyreszabás késleltetése. modularizáció. szolgáltatás darabolása kicsi automatikus elemekre 4. igazság pillanatára összpontosító technika.szmélyrszás KÉSLLTTÉS személyreszabást olyan későre kell az létrehozási folyamatba illeszteni, amilyen későn csak lehet nnek célja az olcsóbb standardizált alapok körét a lehető legnagyobbra kell szerkeszteni így ktg. takarítható meg.moulrizáió modularizáció esetén a szolgáltatások személyre szabása a modulok csereberéjével oldható meg. nnek célja idő és pénz megtakarítás és a választék rugalmasság növelése SZOLGÁLTTÁS TRVZÉS.SZOLG. ROLÁS KISI UTOMTIKUS LMKR szolgáltatási tevékenységet olyan kis részekre daraboljuk, hogy az bizonyos részeket automatikussá tesz, illetve csökkenti a fogyasztói interaktivitást. (pl. TM bank automatákon keresztüli, bankkártyakészpénz műveletek.) nnek célja gyorsaság rugalmasság és ktg. megtakarítás. IGZSÁG PILLNT magas fokú fogyasztói interakciójából következik az úgynevezett igazság pillanata az a pillanat a szolgáltatás szektorban, amikor a szolgálást nyújtó és a fogyasztó közötti kapcsolatban megtestesül, hogy beigazolódnak, vagy megcáfolódnak a vásárlói elvárások. Sok szolgáltató cég koncentrál erre a pillanatra. nnek célja idő és pénz megtakarítás és a választék rugalmasság növelése gyártási folyamat kedvezőtlen hatásainak a kivédése és ezáltal a selejt arány leszorítása (pl. egyetemi kredit rendszer)

12 SZOLGÁLTTÁS MGHTÁROZÁS SZOLGÁLTTÁSI OKUMNTÁIÓ szolgáltatások eltérő dokumentációt kívánnak, mint amilyenek a termékek esetén használatosak. szolgáltatások leírása gyakran nem más mint a tevékenységek explicit leírása, az igazság pillanatában.. mikor minden jól megy. Jellemző hibák, vagy kifogáskezelés. INNOVÁIÓ MNZSMNT INNOVÁIÓS FOLYMTOK MNZSMNTJ INNOVÁIÓ Fogyasztói igények kielégítésének új a korábbiaknál magasabb minőségű módja. Folyamatos innováció (ugyan olyan csak jobb, pl: 4x4). inamikusan folyamatos innováció (a fogyasztás módja új, de nem kel újat tanulni a fogyasztónak pl. elektromos fogkefe). Nem folyamatos innováció (egész máskép kell használni, pl. V) INNOVÁIÓR M JLLMZŐ (globalizált verseny): Időtényező, egyre rövidebb termék fejlesztés, termékfejlesztési folyamat (japán) Rugalmasság (változtatásra képesség) Mind kevesebb forrásból, többtöbb innováció (hatékonyság) piacon jól megkülönböztethetőnek kell lenni az innovációnak Termékfejlesztési stratégia Ötletgyűjtés K+F ből Vevői igény feltárás Termék koncepció Tesztelés küls. műszaki, piaci vevőktől piackutatás funkc. specifikáció proto tip. bels. váll adottságok versenytárstól fogy. megfigyelése t. spec. és design próba gy. INFO elvárt teljesítmény felfuttatás terv mü. pü.beruh. ki lemarad, elmarad! Jobb, olcsóbb, testre szabottabb termékre van szükség. Marketing TRMÉKFJLSZTÉS LÁN és PÁRHUZMOS modellje Hátránya: mindig csak a következő lépés igényére figyelnek a vége elsikkad hiba esetén hosszú a visszalépés útja Marketing újra Termelés Termelés Értékesítés Termékfejlesztés Terméktesztelés Értékesítés tervezés lényege és szerepe Gyártásra tervezés F/FM (design for assembly/manufacturing) részegységek, alkatrészek lecsökkentése standardizált alkatrészek modularizált alkatrészek többfunkciós alkatrészek több felhasználású alkatrészek Termékfejlesztés Terméktesztelés TRMLÉS TRVZÉS termelésmenedzsment legfontosabb stratégiai döntési területe. Áru és szolgáltatás tervezés. FOLYMT és KPITÁSTRVZÉS. Ütemtervezés 4. Helykiválasztási stratégia (Location). Helyszín elrendezési stratégia (Layout). mberi erőforrás és munkahely tervezés 7. llátási lánc menedzsment. Készletezés 9. Minőség. Karbantartás TRMLÉSMGHTÁROZÁS TRMLÉSLÍRÁS termelését egy sor különböző dokumentum kíséri.. Összeállítási rajz. Összeállítási diagram. Gyártmánykísérő lap ÖSSZÁLLÍTÁSI RJZ 4. Munkarendelés. Változtatási és módosítási észrevételek N Összeállítási rajz (assembly drowing), amely egyszerű módon ábrázolja a termék robbantott képét. z összeállítási rajz rendszerint háromdimenziós izometrikus rajz, amely az egyes alkotórészek helyzetét egymáshoz képest tünteti fel, hogy segítse az összeállítást. ÖSSZÁLLÍTÁSI IGRM Összeállítási diagram (assembly chart), sematikus formában ábrázolja, hogy a termék hogyan épül össze. gyártott és a vásárolt alkatrészek, valamint mindkettő kombinációja egyaránt ábrázolható az összeállítási diagrammon. z összeállítási diagramm megmutatja azokat a pontokat, ahol termelési folyamat állítja elő a részalkatrészeket és végül a teljes terméket.

13 ÖSSZÁLLÍTÁSI RJZ ÖSSZÁLLÍTÁSI IGRM Szint 4 () os st. hangszóró () hangszóró () wesome termék struktúrája () () os erősítős hangszóró F () G () erősítő () R 7 görgő bal R 4 tengelyvég S 7 hátsó görgő összeszerelés R csapszeg R 7 görgő 4 jobb R 4 tengelyvég S 7 hátsó görgő összeszerelés R csapszeg tengely bak 7 P rögzítő csavar (4) P 4 csavaranya (4) 9 n, ellenőrzés, ellenőrzés TRMLÉSMGHTÁROZÁS GYÁRTMÁNYKÍSÉRŐ LP Gyártmánykísérő lap (route sheet list) tartalmazza, mindazon lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz (összeszerelés és ellenőrzés is), hogy az anyagszükségleti listán szereplő anyagokból létrejöjjön a termék. Ha a lap az egyes lépések módszereinek leírásait tart. és a munkafolyamati szabvány értékekeit is, akkor inkább gyártási folyamatkísérő lapról beszélünk (process sheet). MUNKRNLÉS Munkarendelés (work order) egy olyan utasítás, amely egy bizonyos termék előállítását tartalmazza adott mennyiségben és adott határidővel. (pl.: ilyen a pincér által felvett adat is). Formálisabb dokumentum, ami feljogosít különböző anyagok, vagy raktárból való kikérésére, különböző folyamatok elindítására és a folyamatokhoz különböző személyek hozzárendelésére. VÁLTOZTTÁSI ÉS MÓOSÍTÁSI ÉSZRVÉTLK (N) N (ngineering hange Notices) azokat a változtatásokat rögzítik, amelyek a különböző nézőpontok szerint a gyártás során felmerülnek és érintik a termék leírásokat, mint például a tervrajzokat, vagy az anyagszükségleti listát, stb. (összetettebb esetben szükséges lehet a konfiguráció menedzsment is). ÖNTÉSI FÁK alkalmazása a termékszolgáltatás kialakítás, tervezés során ÖNTÉSI F döntési alternatívák és döntési kimenetelek közötti választásra szolgál.. LÉPÉS: Feltérképezzük az összes döntési alternatívát és a lehetséges kimeneteleket. LÉPÉS: z egyes faágak végeire beírjuk a várható költségeket. LÉPÉS: Meghatározzuk az ágak várható értékeit (VÉ). zt mindig a terminális villáknál kezdjük és haladunk a fa törzse felé!. e Jövedelem(x edb) rendszer Magas eladás p=,4. e Gyártási ktg. (4x edb) e rendszer költsége,4. beszerzése =.. e Összesen lacson eladás e Jövedelem (x edb) = e p=, e Gyártási ktg. (4x edb). Mérnök e rendszer költsége Magas eladás, e Összesen p=,4. e Jövedelem(x edb) SMMI Mérnökök képzése és. e Gyártási ktg. (x edb) lacson eladás alkalmazása = 7. 7 e Mérnökképzés költsége,4 7 p=, 7 e Összesen = e e Jövedelem(x edb) 4 e Gyártási ktg. (x edb) Semmi = Semmi 7 e Mérnökképzés költsége p= e Összesen e Összesen, TRMLÉSI RNSZRK TRVZÉS GGRGÁLT TRVZÉS Feladata a kereslet és a kínálat költségkímélő összehangolása. Segítségével a termelési erőforrások hatékony összehangolására van mód egy adott keresleti szint mellett. élja: olyan váll termelésszolgáltatási döntés előkészítése melynek eredményeként a szervezet hatékonyabban használhatja fel erőforrásait. Létesítmény döntési (stratégia) ggregált tervezés Ütemezés (rövid távú tervezés) átfogóan, nagy léptékekben határozza meg, a kibocsátási szintet (tonna v. t.család) meghatározza a szükséges kapacitás szinteket felbontás Topown időhorizont a terveinek részletezettségével csökken többnyire egy évet fog át havi ütemezéssel, durva (hozzávetőleges tervezéssel) egyes szintek lefelé korlátként jelennek meg különböző típusú információkat és terveket hangol össze (pl.: pü.terv, műszaki t., marketing t., termelési vezérprogram, igények, kapacitások) visszacsatolás is kíséri a készítését GGRGÁLTSÁGI FOK. Modellalkotás és felhasználók célja szerint. Rendelkezésre álló információ információk (köre, megbízhatósága, ktg.e). Valósági szint Termelés kapacitások készletek termelékenység eszerzés beszállítói kapacitás Vezetés befektetett tőke megtérülés GGRGÁLT TRV Marketing vásárlói igény árak kereslet ggregált termelési terv Költségek Pénzügy ashflow Humán erőforrás emberi kapacitás tervezés Tervezés összeállítási adatok GGRGÁLT Terv összetevői:. Tervezési egység (T): a termék(csop.)/szolg. aggregáltan. Időhorizont és időszakok (Ih,Isz): keret és osztható ciklusi. egyenletes ütemű keresletkövető. Termelési ütem (TÜ): Isz alatti termék/szolg. termelési me. LÉPÉSI:. T meghatározása. Ih/Isz alatti meghat. rendelésekből, előrejelzésből,. meghatározása 4. relaváns K meghat. statisztikai elemzés, becslés, szakértői vélemény, kalk.. nyitókészlet.periód tényadat és becslés. Modell kialakítás 7. Modell működtetés. redmény értékelés költségek, megvalósíthatóság 4. Kereslet (várható) üteme():tervezési egységben az időszak alatti me.(prognózis). Kapacitás (): max me./időszak/terv.e. Releváns költségek (K): (term./szolg., túlmunka HR, ideiglenes HR, felvétel és elbocsátás, képzés, állásidő, kapacitás hiány és alvállalkozói ktg.)

14 KRSLT FOLYÁSOLÁS kereslet módosítható, ha a kereslet és a kapacitások között diszharmónia van! ÁRK Szezonális változtatásával a kereslet egyik periódusról átterelhető a másikra is. csúcsidejű fogyasztás ösztönző kedvezményekkel szétteríthető megelőző és későbbi időszakra. LÁS PROMOIÓ z eladás további marketing módszerekkel is befolyásolható mint a reklám, PR, személyes eladás. RNLÉS KÉSLLTTÉS mennyiben a fogyasztók elfogadják úgy a későbbi időpontra történő visszaigazolás is késleltetheti a keresletet. INFORMÁIÓ ÉS TÁJÉKOZTTÁS Mindkét (kínálati és keresleti oldalon is) okozhat kedvezőbb eloszlást a kommunikáció. HLYTTSÍTŐ TRMÉK v. KIGÉSZÍŐ TRMÉK v. szolgáltatás gyenletesebb kapacitás kihasználást és kereslet átterelést tesz lehetővé. GGRGÁLT TRVZÉS MÓSZRI INFORMÁLIS TRVZÉSI LJÁRÁSOK Olyan módszerek nem törekednek optimalizálásra, nem alkalmaznak matematikai módszereket. (egyszerű szimbolikus eszközökkel dolgoznak, pl.: táblázat, grafikon,) MTMTIKI TRVZÉSI LJÁRÁSOK dott feltételek és létező algoritmusok mellett optimális eredményt nyújtanak. INFORMÁLIS TRVZÉS PRO HI MÓSZR (lényege: időszakos táblázat, kapacitások külön): a kapacitásoknál minimummaximum korlátokat használunk kivéve túlóra Tervezett kiszállítás KRSLT, () Normál termelés (minmax) Túlórás termelés (max) lvállalkozói teljesítés (minmax) Termelés össszesen: Nyitókészlet: Zárókészlet Átlagkészlet Hiány Normál termelés költsége Túlóra költsége lvállalkozói teljesítés ktg.e Készlettartás költsége Hiány költsége Összes költség: Jan... ec Össz. lőáll termék iránti kereslet Többlet kereslet További többlet kereslet lőző időszak záró Termelési ktg. csökk. % Nyitó + / változás Fűrészfog modellhez Véglegesen elvesztett kereslet (előáll. db) fajlagos ktg. (ÁK) (előáll. db) fajlagos ktg. túlóra (ÁK) (előáll. db) fajlagos ktg. al.v. (ÁK) átlag készlet fajlagos ktg. tartás hiánykészlet fajlagos ktg. hiány élprogramozás Vezetési együtthatók Paraméteres tervezés Szimuláció MTMTIKI TRVZÉS MTMTIKI LJÁRÁSOK ÖSSZFOGLV: LP MÓSZR Koncepció Optimalizáló Optimalizáló Heurisztikus Heurisztikus Mint a próbahiba Jellemzők Számítógépesített,. célfüggvény, komplex, lineáris megközelítést igényel, információk megszerzése költséges Többszörös célfüggvény Többszörös regresszióanalízist alkalmaz a múltbéli adatok modellbe építésére Keresési rutinokat alkalmaz, (elvet és megtart) Lehetővé teszi a modell kipróbálását eltérő kiinduló feltételek között Termelés kapacitások készletek termelékenység eszerzés beszállítói kapacitás Vezetés befektetett tőke megtérülés szükségletek megváltoztatása kapacitás megváltoztatása Marketing vásárlói igény árak kereslet ggregált termelési terv Termelési vezérprogram nyagszükségleti terv MRP Részletes kapacitás szükségleti terv Nem Reális? Igen Kapacitás terv biztosítása nyagszükséglet biztosítása Pénzügy ashflow GGRGÁLT TRV ILLSZTÉS MÁS TRVKHZ Humán erőforrás emberi kapacitás tervezés Tervezés összeállítási adatok GGRGÁLT TRV ÖNTÉSI: termelési ütem kiegyenlítés készlettartási korlátok hiány korlátok munkaerő kapacitás igény alvállalkozói igény kapacitás csökk.i megoldások Rövidtávú ütemezések TRMLÉSI TRV TRMLÉSI TRV TRMLÉSI TRVK feladata, hogy az aggreált tervet további részekre bontsa. Ilyenek az anyagszükségleti tervek és a termelési vezérprogramok. a termelési tervek jelentősége abban áll, hogy az anyagi inputoka termelő ráfordítások döntő részét jelenti, ami hatalmas tőkeigényt jelent ezért fontosak. a sokfele anyag követése és biztosítása komoly információs erőfeszítéseket kíván korlátok további beépítésével készülnek átmenetet képez a részletezőbb rövidebb távú tervek felé ez már nem annyira átfogó, nem annyira durva, viszont sokkal inkább csak a (szűken vett) termelési transzformációs folyamatokra összpontosít, rövidebb ütemű és fókuszál a szervezeti egységekre a termelési terv meghatározza a termelési vezérprogram alsó felső határait TRMLÉSI VZÉRPROGRM (MPS, Master Production Schedule) Olyan időtábla, amely meghatározza, hogy mit kell előállítani és mikor. z aggregált terv időszakokra lebontott változata. (z aggregált tervet disaggregálja, időszakokra bontva tervez.) a tervezési vezérprogramot is mint a termelési tervet is azért kell készíteni több lépésben mert a tervezési folyamat meglehetősen bonyolult

15 TRMLÉSI TRVKVZÉPRPROGRM z aggregált termelési terv a termelési vezérprogram alapja: Hónapok: ggregált termelési terv (összesített termék mennyiségeket vagy termékcsoportok mennyiségeit mutatja) Hetek: Termelési vezérprogram (az egyes terméktípusokat és a gyártandó mennyiségeket mutatja) 4 W Hangfal W Hangfal W Hangfal 7 W Hangfal.. Jan Feb. 4 NYGSZÜKSÉGLTI TRV NYGSZÜKSÉGLTI TRV rra a kérdésre ad választ mikor milyen anyagra van szükség a termelési folyamatban és ezeket az információkat összekapcsolja össze munkafeladatokkal, technológia konkrét elemével vagy személyével. lapelve: ha beérkezik egy megrendelés, vagy megszületik egy fogyasztási előrejelzés a végtermékről, akkor az igényelt anyagok szükséglete rögtön kiszámolható, mivel minden komponens függő keresletű. z anyagszükségleti tervek célja a függőkeresletű részegységek mennyiségi keresletének részletes meghatározása a tervezési időszakoknak megfelelően. Felhasználja az anyagszükségleti listákat, készlet adatokat, igénylési adatokat, és a termelési vezérprogramot. RÉSZLTS KPITÁS SZÜKSÉGLTI TRV z anyagszükségleti terv részletes adatai alapján ahhoz hasonlóan a konkrét feladatokkal összekapcsoltan részletes kapacitás terv is készíthető. termelési terv durvább tervéhez képest részletesebben és pontosabban teszi lehetővé a kapacitások felmérését. nyagszükségleti tervhez hasonlóan szintén konkrét megrendelésekből indul ki. NYGSZÜKSÉGLTI TRV RÖVITÁVÚ ÜTMZÉS rövid távú ütemezés célja a korábban meghatározott mit, mikor, mivel, kinek alapján számon kérhető és írásos formában kiadható végleges tervet készíteni a megvalósítást megelőzően. Utasításként megjelenő formája az úgynevezett munkalap MRP TRVZÉS MRP rendszer Tervezési rendszer mely hasznosítja függő készletezés elveit MRP(Material Requirement Planningnyagszükséglet tervezés módszere) Függő készletezésütemezési rendszer, mely az anyagszükséglet tervezés elveit hasznosítja számítógép felhasználásával. Függő keresletű ütemezési technika, amely felhasználja az anyagszükségleti listákat, készlet adatokat, igénylési adatokat, és a termelési vezérprogramot függőség fennáll minden részegységre, alkatrészre és további anyagokra, ha a fő termelési folyamat ütemezési terve (termelési vezérprogramja) előállt. számítógémes megoldás lehetővé teszi a gyors újra kalkulációt, vagyis a tervváltozatok készítését, ismétlődő tervezési ciklusok automatizálását! Ismerni kell hozzá: termelési vezérprogramot (mikor mennyire van szükség) anyagszükségleti listát (mi kell a felépítéshez) készletezés lehetőségei (mit lehet készletezni) megrendeléseket (mi van a megrendelésben) készletutánpótlási ciklusidő (mennyi ideig tart megszerezni MRP rendszer előnyei a különböző részegységeket) és átfutási idő (teljesítés). jobb reagálás a megrendelői igényekre,. gyorsabb reagálás a piaci változásokra,. a munkaerő és a kapacitások jobb kihasználása, 4. a készletezési szint csökkentése. ÖSSZÁLLÍTÁSI RJZ és OM az MRPhez Szintek (lacsony szintű kódolás) () lső futó () al futó () Jobb futó (4) rögzítő GÖRSZK Gördeszka () talp 4 F () sapágy G () Kerék F () sapágy db megrendelés esetén (OM a.szüks. lista): rész: kell az hoz = = db rész: kell az hoz = = db rész: kell a hez = () = db rész: 4 kell a hez = 4() = 4 db F rész: kell a hez = () = db G rész: kell a hez = () = db () Hátsó futó () al futó () Jobb futó (4) rögzítő G () Kerék Tervezést segítő OM alaptípusok:. alap arab jegyzék (összeállítás). Fázis termék tip. (folyamat ipar). Moduláris OM (egységekből). 4. Tervező OM pl.: nem létezik. Fantom OM pl.: készletezési idejű azonnal felhasznált alk.r. pl.: megfelelő OM elkészítéséhez alacsonyszintű kódolásra van szükség, ha azonos típusú részegységek jelennek meg a OM különböző szintjein. (lulról nézve minden ott van kódolva, ahol először előfordul)

16 GYÁRTMÁNYF fogalma az MRPhez GYÁRTMÁNYF termékek előállításához szükséges anyagoknak a gyártási fázisok szerinti rajzos ábrázolása, amely tartalmazza a mennyiségeket a hierarchiát és a szükséges időket. Ismerni kell hozzá az időket! KÉSZLTUTÁNPÓTLÁSI (VGY ÚJRRNLÉSI) IKLUSIŐ Készletutánpótlási (vagy újrarendelési) IKLUSIŐNK nevezzük azt az időt, ami az igényléstől (rendelés feladástól) a beérkezésig eltelik. z lehet tényleges beszerzés, vétel, vagy legyártás ill. összeszerelés is. gy gyártott tétel készletutánpótlási ciklusideje pl. rendelésfeladásból, várakozásból, mozgatásból, sorbanállásból, termelésbeindítási v. átállási időből (setup) és tényleges legyártási időből áll. eszerzési esetén viszont rendelésfeladásból, várakozásból (vissza igazolás), teljesítésből, szállításból, beérkeztetésből áll. ÁTFUTÁSI IŐ gy feladat teljesítési ideje, ha minden szükséges erőforrás rendelkezésre áll. Értelmezéstől függően a teljes átfutási idő (pl.: gyártásnál) megegyezhet a cikl.idővel Részegység F G GYÁRTMÁNYF az MRPhez Készletutánpótlási ciklusidő perc perc perc perc perc perc perc PGGING FUNKIÓ z anyagjegyzék OM fordított szerkezetű megjelenése (amely egy egy részegység származásait és igényeit sorolja fel.) Részegység feladás igény TRVZÉSI IŐPRIÓUSOK tovább nem bontjuk őket n7 Gördeszka idő alapú összetételi struktúrája kezdete perc (e/h) és kész Szülő 4 7 n7 n n n4 n n n n IŐHORIZONT leghosszabb kumulált átfutási idő (átfutási idők alapján) (4) () n n n4 n n n n Gyerek () p F () () perc p G () perc perc () (4) p F () () perc pg () perc () FLHSZN. NORM p F () perc. hez kell p G () redete RUTTÓ NYGSZÜKSÉGLTI TRV MSP RUTTÓ NYGSZÜKSÉGLTI TRV Részegységek összes szükségleteit tartalmazó táblázat, időpontok függvényében. Megkapható a pegging funkció összesítésével is. (Kezdeti készlet nincs.) Részegység: n7 n n n4 n n n n Össz: bruttó szükséglet (kész)r feladás (igény/) R bruttó szükséglet(szülő N) feladás (igény/) bruttó szükséglet(szülő N) feladás (igény/) bruttó szükséglet(szülő N) feladás (igény/) bruttó szükséglet(szülő N) feladás (igény/) F bruttó szükséglet(szülő N) F feladás (igény/) 4 4 ikl. I 7 4 NTTÓSÍTÁS NTTÓ NYGSZÜKSÉGLTI TRV bruttó anyagszükségleti tervhez képest itt vannak kiinduló készletek is amelyek csökkentik a szükségleteket. Integrálja még: az anyagkészleteket, a betervezett készlet beérkezést, betervezett rendelési tételeket is. gy ha egy szülő tétel készleten is rendelkezésre áll, akkor nem csak a szülő tételre, hanem az összes alkotórészére is csökken a szükséglet. a nettósítás mindig felülről az alacsonyabb szintek felé történik... stb. Nhoz a rendelkezésre álló készletet, átfutási időket, min.rend.nagys. vesszük figy. Részegység: bruttó szükséglet (kész)r feladás beérkezés (Q=) Terv. készlet (induló k.=) Nettó szükséglet (rkszl) Tervezett rendelés beérk. Tervezett rendelés feladás bruttó szükséglet(szülő N) feladás beérkezés (Q=) Terv. készlet (induló k.=) Nettó szükséglet Tervezett rendelés beérk. Tervezett rendelés feladás n7 n n n4 n n n n Össz: ikl. I 7 FGYSZTOTT TRV ÚJRINÍTÁS NTTÓSÍTÁS program meghatározott időpontokban rögzíti a készleteket, tényleges készleteket számol, majd újragenerálja a táblázatot kilépve az időhorizontból a következő egy periódusra. z a folyamat ismétlődik. Részegység: bruttó szükséglet (kész)r feladás beérkezés (Q=4) Terv. készlet (induló k.=) Nettó szükséglet (rkszl) Tervezett rendelés beérk. Tervezett rendelés feladás bruttó szükséglet(szülő N) feladás beérkezés (Q=) Terv. készlet (induló k.=) Nettó szükséglet Tervezett rendelés beérk. Tervezett rendelés feladás n7 n n 4 n4 4 n n n 4 n Össz: 4 ikl. I 7 IGÉGÉNY SZRINTI RNLÉS (L4L) IGÉNY SZRINTI R.(tételrőltételre, tételnagyság technika) Mindig pont annyit rendelünk hogy ne keljen készletezni! készletsor mindig. KTG = 7p (rendelési ktg.) /r =. Nem biztos hogy megéri! + tárolási ktg /periódus/db = Részegység: bruttó szükséglet (kész)r feladás beérkezés (Q=) Terv. készlet (induló k.=) Nettó szükséglet (rkszl) Tervezett rendelés beérk. Tervezett rendelés feladás ÉRMS Összevonni periódusokat? Összevont periódus: (n7) ( rendelés) (n7) ( rendelés) (n7) ( rendelés) (n74) ( rendelés) (n7) ( rendelés) (n7) ( rendelés) (n7) ( rendelés) n7 H.Rendelés n H.R.ktg. n = n4 n n H.Készletezési ktg. = + = + + = + 4 = = =4 n n H.Össz ktg Össz: 4 ikl. I K, 4,,,,4

17 Részegység: bruttó szükséglet (kész)r IGÉGÉNY SZRINTI RNLÉS (L4L) n7 n n n4 n n n feladás beérkezés (QL4L=) Terv. készlet (induló k.=) 9 9 Nettó szükséglet (rkszl) 9 n Össz: 4 ikl. I Tervezett rendelés beérk. Tervezett rendelés feladás MNNYI a költség a periódusok összevonással? Összevont periódus: N7 () N ().rendelés be. N () N4 (4). r.beérkezés N () N () H.Rendelés H.R. ktg. H.Készletezési ktg. = = = += H.Össz ktg. K.7.7 4,,4 + = 9, + =4, N (7). r.beérkezés 9 4+ =79 9,9 N összesen () : = 9,7 OQ TÉTL SZRINTI RNLÉS OQ (conomic Order Quantity) tételnagyság technika Mindig pont annyit rendelünk hogy teljes ktg.ünk a legkevesebb legyen. z OQ elv alapján ez ott van ahol a rendelési és a készlettartási költség megegyezik. (Q*) KÉT koncepciót is érvényesíthetünk!. z éves keresletből indulunk ki. S ()() Q * = = = 9 = Q* = e. H. sak az időhorizontot vesszük alapul Összevont periódus: (n7) ( rendelés) (n7) ( rendelés) (n7) ( rendelés) (n74) ( rendelés) (n7) ( rendelés) (n7) ( rendelés) (n7) ( rendelés) H.Rendelés H.R.ktg. = H.Készletezési ktg. = + = + + = + 4 = = =4 H.Össz ktg K 4,,,,, OQ TÉTL SZRINTI RNLÉS OQ TÉTL SZRINTI RNLÉS. z éves keresletből indulunk ki.. sak az időhorizontot vesszük alapul Részegység: bruttó szükséglet (kész)r feladás beérkezés (Q*=) n7 n n n4 n n n n Össz: 4 ikl. I Részegység: bruttó szükséglet (kész)r feladás beérkezés (Q*=4) n7 n 4 n n4 n n n n Össz: 4 ikl. I Terv. készlet (induló k.=) 9 9 Terv. készlet (induló k.=) 9 9 Nettó szükséglet (rkszl) Tervezett rendelés beérk. 9 Nettó szükséglet (rkszl) Tervezett rendelés beérk. 4 4 Tervezett rendelés feladás Tervezett rendelés feladás 4 4 MNNYI a költség a periódusok összevonással? Összevont periódus: N7 () N (). r.beérkezés N (). r.beérkezés N4 (4) N () N () H.Rendelés 9 H.R. ktg. H.Készletezési ktg. = = = + = + =4 4+ = N (7). r.beérkezés =9 N összes () : = H.Össz ktg K MNNYI a költség a periódusok összevonással? Összevont periódus: N7 () N (). r.beérkezés N () N4 (4) N (). r.beérkezés N () H.Rendelés 4 4 H.R. ktg. H.Készletezési ktg. = = = + = + = + =4 N (7). r.beérkezés 9 4+ = N összesen () : = H.Össz ktg. 9 4 K RÉSZ PRIÓUS KIGYNSÚLYOZÁS (PP,Part Periodic alancing) SZRINTI RNLÉS PP (conomic Part Period) gazdaságos rész periódus techika gy anyagkészlet rendelési technika, mely az átállási és tárolási költségeket a tételnagyság a megváltoztatásával egyensúlyozza ki (a jövőben köv. szükséglethez) hhez meghatározzuk PP értéket, amely azt mondja meg, hogy hány egységet kell perióduson át tárolni ahhoz, hogy ugyan annyi legyen a ktg.e mint rendelésnek. Valamint az úgynevezett kumulált nettó szükségletet. PP = PP = S/H = / = egység Kum.N.Szüks.= (szüks tartási periódus)kumulálva z összevonás mértékének meghatározásához a következő számítást kell elvegezni: (n7) (n7) (. rendelés) 4 (n7) (n74) 4 (n7) (n7) 7 Periódusok: (n7) (. rendelés) (n7n) (.rendelés).szükséglet kum.szüks. 4 Tartási id. 4 mód. id. Kumulált nettó szüks. = = + = = = + =4 = PP módszer alapján Részegység: bruttó szükséglet (kész)r feladás beérkezés (Q= ) Terv. készlet (induló k.=) Nettó szükséglet (rkszl) Tervezett rendelés beérk. RÉSZ PRIÓUS KIGYNSÚLYOZÁS (PP,Part Periodic alancing) SZRINTI RNLÉS Tervezett rendelés feladás MNNYI a költség a periódusok összevonással? Összevont periódus: (n7) (n7) (. r.beérkezés) (n7) (n74) 4 (n7) (. r.beérkezés) (n7) (n7) 7 (n7n) (. r.beérkezés) n7 n 4 H.Rendelés n 9 n4 H.R. ktg. = n n +=7 = = + = + = + =4 4+ = n H.Készletezési ktg. n Össz: ikl. I 4 H.Össz ktg

18 MRP RNSZRK HIÁNYOSSÁGI MRP hiányosságai. Vevői rendelések nem követhetőek, nem lehet sürgetni. Túl merev, biztonsági készlet beépítése szükséges a tervezésbe. Sorozatnagyság kalkulálása (sokféle lehet, esetleges) 4. Kapacitáskorlát hiányzik MRP fejlődése MRP II. (Manufacturing Resources Planning) Többfajta erőforrásigény komplex tervezésére is alkalmas, horizontális és vertikális összekapcsolások is vannak benne. További pénzügyi információs rendszer, kapacitástervezési, kutatásfejlesztési, valamint a marketing tevékenységet elősegítő adatok elemzésére szolgáló rendszere is van. szimulációs vizsgálatra is alkalmas ZÁRT LÁNÚ MRP Magában foglalja a kapacitáskorlátokat is és ezeket az információkat visszaforgatja és további futtatásokat végez, azaz iteratív (visszacsatolást valósít meg). a kereskedelemben kapható összes mai MRPrendszer zárt hurkú az időperiódusok között a munkák eltolhatók, egyenletesebbé tehetők a terhelések RP (nterprise Resources Planning) z olyan fejlett MRP II rendszerek, melyek közvetlenül összekötik a vevőket és szállítókat az MRP rendszerrel integrált vállalatirányítási rendszerek, pl. SP R/ integrációmodell, SYMIX, PIS Rendelési bejegyzéseket, eszerzési adatokat, Közvetlen kapcsolattartást a vevőkkel és szállítókkal (I, SN), Könyvelést, Pénzügyi részeket, Humánerőforrást, llátási láncot is tartalmaz JIT TRVZÉS JIT (Just In Time) JIT rendszer MRP egy tervezési és ütemezési technika fix utánpótlási időkkel, míg az éppenidőben elv JIT az anyagok gyors mozgatásán, utánpótlásán múlik! JITben a beszerzett anyagok és részegységek a rendszeren mintegy át lesznek húzva (PULL) ÚGY, hogy akkorra és oda érkezzenek, amikor és ahol arra szükség van! lényege a termelési színvonal emelés MI a nem kívánt: ingadozások, selejtek, veszteségek, minőségi probl., várakozások kiiktatását jelenti és a felesleges raktárak megszüntetését is jelenti (a felesleges időkkel/ktgekkel együtt) JIT működési filozófia amely az értéklánc elemeit rendszerbe kapcsolva kezeli. Pazarlás elkerülés fogy.i igény kielégítéssel kombinálva. PULL : sak a felmerülő igényekre történhet termelés, és mozgatás a következő munkaállomásra! Jelzéseket használ visszafelé! PUSH : következő munkaállomásra továbbítja a termékeket függetlenül attól, hogy időszerűe! Készlet folyamat selejt állásidő minőségi problémák késedelmes termelés szállítás beindítási, átállási idő Justintime nem más, mint egy folyamatosan fenntartott problémamegoldás! JIT filozófiája! I. Veszteség és selejt csökkentés! (pazarlás elkerülése waste ) Nem csak az veszteség, amit selejteznünk kell! Veszteség minden olyan dolog ami erőforrást von el és nincs a rendszerhez (termékhez) hozzáadott értéke!(mu III.) ( vásárló szemszögéből nem növeli a termék értékét.) raktáron álló termékek, bevizsgálásra váró termékek, késő termékek, sorokban várakozó termékek, hibás termékek II. Ingadozások csökkentése! ármely az optimális folyamattól való eltérés ingadozásnak minősül, melyhez a külső és belső tényezők által okozott bizonytalanságokat kell csökkenteni. a készletezés elrejti az ingadozásokat! minél kevesebb az ingadozás, annál kevesebb a veszteség is! INGOZÁSOK: nem a standardnak megfelelő termék (jobb/rosszabb), késés vagy sietés (korábban/később), mennyiség (több/kevesebb), tervek vagy a szabványelőírások pontatlanok, vevői igények ingadozók nem kellőképpen ismertek. JIT filozófiája! III. Folyamatos fejlesztés ( kaizen ) continuous improvement z elért eredményekkel soha nem lehet megelégedni. ( sok kis lépés több mint egy nagy ) Mindenki tekintse ezt alap feladatának (ne csak egy ember). ötlet becsatornázó és motiváló rendszerre is szükség van hozzá IV. gyszerűség / átláthatóság z egyszerű megoldások előnye, hogy könnyebben működtethetők jól, bárki által. Általa automatikusan felfedődnek a problémák is. könnyebben irányítható, fejleszthető, működtethető

19 Iklusidő: JIT filozófiája! (iklusidő szerepe!) Mennyi időnként távozik egy output egy rendszer egységéből. Mennyi idő telik el két output távozása között. (z az ütem! ld: ütemidő ) Szerepe: JIT rendszerek megoldásának kulcsa a ciklusidők csökkentésében van. Nő az átfutás, javul a rugalmasság, csökkennek a szükséges tartalék típusú készletek. Gyártási ciklusidő zzel szemben az ÁTFUTÁSI IŐ: a dolog Szállítási ciklusidő (tárgy személy stb.) transzformációs rendszerben eltöltött ideje. elépés és kilépés közötti I. Rendelési v. utánpótlási ciklusidő GYÁRTÁSI IKLUSIŐ Nyersanyag beérkezése és a késztermék elszállítása között eltelt idő. RNLÉSI IKLUSIŐ Rendelés feladástól és a termék beérkezése között eltelt idő. mi lehet gyártási ciklusidő és szállítási ciklusidő is. Úgy csökkenthetőek H: JIT! Z GYÜTTMŰKŐÉS SZOROS! JIT a beszállítók és a megrendelők szorosabb együttműködése, közös érdekből a veszteségek és a költségek csökkentésére (együtt jobban megértik a fogy. igényeit) KÖVTLMÉNYK:. eszállítók:. lrendezés:. Készlet: 4. Ütemezés:. Minőség:. Karbantartás: 7. Munkaerő: JIT hatása a versenyelőnyre RMÉNYK: átfutási idő csökkenése csökkenő veszteségek ingadozások csökkenése lekötött erőforrások felszabadítása költség csökken, határtermelékenység nő csökkenthető az ár, növelhető a profit növelhető a rendelések száma Rövid láncok, több beszállító Időben történő minőségi szállítások eszállítókkal történő szorosabb kapcsolatok kiépítése Munkacellákon alapuló szerkezet Rugalmas gyártórendszer (mozgatható, változtatható) Szállítás közvetlenül a felhasználás helyszínére Kis tételnagyság, alacsony készletszint lacsony utánpótlási idő Nulla eltérés a tervezettől eszállítók bevonása a tervezésbe Folyamatköztes ellenőrzés és önellenőrzés Statisztikai alapú folyamatvezérlés és utó ellenőrzés Rendszeres teendők Megelőző (TPM) karbantartás (diagnosztika) Üzemeltető bevonása, partneri kapcsolat Hatáskörleosztás Képzéstámogatás, folyamatos képzés/motiváció lkalmazotti rugalmasság VÉGSŐ RMÉNY: gyorsabb reagálás a vásárlói igényekre alacsonyabb költségekkel magasabb minőséggel.jit SZÁLLÍTÓ JITben kulcsfontosságú az együttműködés! JIT partnerkapcsolat céljai: szükségtelen részfolyamatok kiküszöbölése:. jó beszállítók esetében fölösleges az árufogadáskori minőség ellenőrzés, válogatás, selejtezés, újrarendelés. Fölösleges lesz a magasabb biztonsági készlet tartás. Új beszállítók folyamatos keresése, versenyeztetése nyag raktározás kiküszöbölése:. z amikor és ahol kell típusú szállítás, fölöslegessé teszi a tul. készletezést. Kis tételekkel kell egyszerre megbirkózni. Maga a szállítás is egyfajta mozgó raktárnak tekinthető Szállítás közbeni raktározás kiküszöbölése:. jó szállító a közelbe költözik vagy eleve ott van és onnan szállít (rövid időben) Nem megfelelő beszállítóktól való megválás:. jobb partneri kapcsolat kapcsolatnak mindkét felnek előnyösnek kell lenni. z elkötelezettség felelősség is egyben és bizalom is kell hozzá. JIT rendszer nem bírja el a hibákat (kifogástalan minőség és nulla hiba kell) nyag és információ áramlás (hagyományos szerkezetét felváltja a JIT):. műv. anyag információ Készlet anyag információ. műv.. műv. anyag információ. műv..jit LRNZÉS JITben kerülni kell minden felesleges mozgatást! JIT elrendezés szempontjai: (éppen oda irányítja az anyagot, ahova kell) Távolság minimalizálás:. Ha a távolság csökken, akkor gazdaságos v. lehetséges a kis szériájú szállítás. ésszerűbb elrendezés jelentősen csökkenti a mozgatási igényeket. szállítás beérkezés a felhasználás helyére történjen POU (Point Of Use) Hely igény csökkentése :. folyamatos mozgás, sok hely megtakarítást tesz lehetővé (mit a zsonglőr labdái!) Rugalmas és mobil elrendezés (semmi sincs bebetonozva ):. szerkezetrugalmasság elősegíti a változtatásokat, melyek a termék, és folyamatfejlesztést eredményezik és nélkülözhetetlenek a folyamatos fejlesztéshez Munkacellás szerkezet:. gyszerre rugalmas és termelékeny, gyakori U alakú elrendezés és rövidláncú. Gyakori csoporttechnológiára alapuló munkacella elrendezés, lássák egymást és kommunikáljanak. Univerzális gépekkel egészül ki, valamint több kisebb gép mint egy nagy. olgozók bevonása:. Flexibilis munkakörök, képzés. zonnali önellenőrző munkaállomások visszacsatolással, bolondbiztos rendszerek gyszerűség, átláthatóság:. Nem csak a folyamatokra de a munkahelyekre is vonatkozik.. Jól látható eredménytáblák (vizuális munkahely megoldások) ciklusidő, hátralévő. JIT KÉSZLT sak akkor létezik ha valami nem működik tökéletesen! JIT készlet szempontjai: Rendelési és termelési tételnagyság:. z alacsony tételnagyság az alacsony készletszint és a rövid átállási idő (üzembeállítási idő) egymással összefüggésben áll: Ha az átlagos rendelési tételnagyság Q*=, akkor az átlagos készletszint = Q*= Ha az átlagos rendelési tételnagyság Q*=, akkor az átlagos készletszint = Q/ = Minimális készletszint Készlet szint Éves átlag költség (Ft) T T T S S T T teljes ktg. Total ost T, T készletutánpótlási ktg. Setup ost S, S üzembeállítási költségek Rendelési tételnagyság (széria nagyság) JITkészlet az a legkisebb készlet szükséglet, mely a rendszer tökéletes működéséhez szükséges Idő JITben a terv és a rendelési 4. JIT ÜTMZÉS szabály olyan mint a parancsolat, eltérni nem lehet! JIT ütemezés, termelés irányítás szempontjai: Feszes ütemezést igényel Kanban elv:. Minden szinten a PULL elv érvényesül.. rendelésben a kanban elvet kell alkalmazni, vagyis csak akkor lehet elindítani egy termelést vagy igény kielégítést, ha megjelenik a kanban jel! (engedélyek rendszere, típusai: szállítási, termelési, beszállítási) raktározási területen használt jelzést a termelési (utánpótlási) engedélyezésként értelmezi, hogy feltöltsék a felhasználói et! Ha tényleg létezik ütemtároló, akkor kártyás rendszerben történik kielégítés. mennyiség gyakran konténerekhez kötött. gy teljesítés kanban konténereinek a száma a következő módon határozható meg: készletutánpótlási idő alatti kereslet + biztonsági kédszletszint kanban konténerek száma = egy konténer mérete (db) Termelés kiegynsúlyozás:. kisebb tételnagyság minden tervet módosít (rendelés, termelés, igény kielégítés). termelés kiegyensúlyozás japán neve (HIJUNK) level production lényege a kis ismétlődő sorozatok kiegyensúlyozása úgy, hogy az üzemeknek, vagy munkahelyeknek egyenletesebb legyen a terhelése.

20 JIT TRMLÉS KIGYNSÚLYOZÁS Lényege hogy kisebb tételnagyságokkal a sorozatok is kisebbek amivel egyenletesebb terhelés tervezhető: Feladat: termék igénye 4db/hó, /hó /hó z opt. rendelési tételnagyság OQ modell alapján 4 db/rendelés. hagyományos nap/hó termelési program nem egyenletes. mert csak 4 rendelésből oldható meg: kerekít.fel(4/4) = 4 Pl.: Átszámítva napi keresletre ( 4/=) ( /=4) ( /=): napi effektív munkaidő Termék ciklusideje = napi szükséglet iklusidők: ( x/=4) ( x/4=) ( x/=4): z új sorozatnagyság a legkisebb közös többszörössel határozható meg. Legkisebb közös többszörös: 4 ezért a napi ismétlődés a következő: ; 4; Pl.: nap 4 4 hhez az átállásnak rövidnek és olcsónak kell lennie!. JIT MINŐSÉG Szoros kapcsolat van a minőség és a JIT között! ( JIT garancia a minőségre!) JIT minőség szempontjai: Minőség:. JIT csökkenti a jó minőséget célzó költségeket. (Nem kell klasszikus MO, nincs selejtezési ktg., nincs újra megmunkálás, nincs készletezési veszteség, korai figyelmeztető rendszert alkalmaz ami összességében olcsóbb, a visszacsatolás azonnali, összezsugorítja a sorokat és csökkenti utánpótlási időt). JIT általában is emeli a minőséget (ami egyszerűbbé tesz), kevesebb ütköző készletre van szükség ami a minőség változás elleni bebiztosításra szolgál.. Magasabb minőséget képvisel mert kevesebb a minőség ingadozás. 4. bolondbiztos módszereket alkalmaz a hibák automatikus elkerülésére.. JIT KRNTRTÁS JITben a leállás sokkal többe kerül! JIT karbantartás szempontjai: Teljeskörű produktív karbantartás (TPM, Total Productive Maitainance):. súlyos hibákra (pl. minőségi, késés, elromlás) a JIT teljes azonnali leállással reagál a lánc teljes hosszában (még a beszállítónál is), hiszen nincs mód készletezésre. (ez a leállító az un. nagy piros gomb pl.: NON zsinór ) z sokba kerül ezért a karbantartás is mindent elkövet a megelőzésért.. Jobb, ha az eszközök mérik a saját állapotukat (diagnosztika és tapasztalatok) és így előre jelzik, ha el fognak romlani. rendszeres feladatokat ellenőrző listák segítik melyek a munkaállomásokhoz vannak rendelve. 4. beszállítónak is azonnal kell tudnia pótolni a szükséges alkatrészeket ezért a karbantartásba őt is be kell vonni.. Lehetőleg egy cégtől vannak a szerszámok, eszközök. 7. JIT MUNKRŐ JITben kerülni kell minden felesleges mozgatást! (éppen oda irányítja az anyagot, ahova kell) JIT munkaerő kezelés szempontjai: Munkaerő:. Irányeveket és stratégiai döntéseket is az alkalmazottak hatáskörébe utal. z az un. hatáskörleosztás. senki sem érti jobban a munkát annál, mint aki végzi. dolgozó személyesen felelős az általa továbbadott termékért!. Felhatalmazást kap, hogy leállítson, vagy lassítsa a láncot. z a JIOK elv leállítás jelző mutatja, hogy hol a hiba és mennyire súlyos! zek az andonok. 4. Nemcsak képzést és keresztképzést végeznek, hanem a befektetés teljes előnyét is ki akarják aknázni a munkakörök kiterjesztésével. (ez magasabb motivációt is ad!). Mindezen hatékonyabb működéshez fejlesztett kommunikációra van szükség. JIT LŐNYI JITnem olcsó, de rengeteg pénzt megtakaríthat! ÖSSZFOGLLV JIT ŐNYI:. Rövid átfutási idők. lacsony költségek. Magasabb termelékenység 4. Jobb vevőkiszolgálás. Magasabb gépkihasználtság. gyszerűbb tervezés és ütemezés 7. Jobb minőségű anyagok (és végtermék). Kevesebb pazarlás (veszteség és selejt) 9. Problémák folyamatos feltáródása és megoldása JIT LMI ÖSSZFOGLLV JIT LMI ( kincsei ):. PULL rendszer. Kaisen (folyamatos fejlesztés). Kanban (engedélyek) 4. Gyors átállítási idő (SM). Gyors ciklusidők (Ütem). Gyors átfutási idő (TKT idő) 7. Kis tételek (LOT). Kis sorozatok (SZÉRI) 9. gy dologra von. kevesebb, de jobb beszállító. JIT beszállító (partneri együttműködés). TPM karbantartás. JIOK leállítás felhatalmazás (mpowerment). Rugalmas munkaerő (nrichment nlargement) 4. Vizuális munkahely (NONOK). olondbiztos rendszerek (Poka Yoke). Sor kiegyensúlyozás (Level Production) 7. S minőségi munkakörnyezet JITegy eszközrendszer! Olyan mint egy kincses láda. S Minőségi munk. környezet. Seri : szükségtelen dolgok eltávolítása a munkahelyről. Seiton : szükséges dolgok sorba rendezése (elrendezése), hogy könnyen elérhetők legy.. Seiso : munkahely teljes megtisztítása 4. Seiketsu : munkahelyi környezet magas szinten tartása. Shitsuke : dolgozók képzése, hogy a rendszer alapelveit önmaguktól kövessék

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

1/29/2010 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Marketing célok Innovációs célok Humán célok Információs célok Logisztikai célok Termelési célok Pénzügyi célok

1/29/2010 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Marketing célok Innovációs célok Humán célok Információs célok Logisztikai célok Termelési célok Pénzügyi célok VÁLLALATGAZDASÁGTAN Vállalati Tevékenységi Rendszer I. MARKETING, INNOVÁCIÓ, INFORMÁCIÓ Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs 2010. január 29. Vállalati célok Tevékenységi Rendszer

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev.

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev. VÁLLALATGAZDASÁGTAN Vállalati Tevékenységi Rendszer IV. PÉNZÜGYI RENDSZER Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs 2010. február 5. Értékesítés Elsődleges és Bemenő Logisztika Termelés

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17.

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségirányítás Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségszemlélet Gyártási (műszaki) szempontú szemlélet cél: profit maximalizálás alkalmazottak anyagi

Részletesebben

Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata. Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza

Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata. Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza 30/740-7691 EMS -Definíció Electrolux Manufacturing System (EMS) Our

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Főbb szolgáltatásaink

Főbb szolgáltatásaink Cégbemutató 2007. Főbb szolgáltatásaink Stratégiai tanácsadás Folyamatmenedzsment tanácsadás (BPM, BPR) Lean Menedzsment és KAIZEN tanácsadás TQM rendszerek kialakítása, EFQM modell Minőségmenedzsment

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Informatikai rendszerek szerepe a gazdaságban Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu A termelékenység fokozása a hatékonyság növelésével és/vagy

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

25. Szállodák eredménygazdálkodása. 1. Eredménygazdálkodás elmélete. 2. Eredménygazdálkodás. 3. Költségcsökkentés vezetői döntései

25. Szállodák eredménygazdálkodása. 1. Eredménygazdálkodás elmélete. 2. Eredménygazdálkodás. 3. Költségcsökkentés vezetői döntései 25. Szállodák eredménygazdálkodása 1 1. Eredménygazdálkodás elmélete 2. Eredménygazdálkodás 3. Költségcsökkentés vezetői döntései 4. Költséggazdálkodás prioritása 5. Szakmai számítások 6. Inspiráció 7.

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1

Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1 Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

Hogyan lesz adatbányából aranybánya?

Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Szolgáltatások kapacitástervezése a Budapest Banknál Németh Balázs Budapest Bank Fehér Péter - Corvinno Visontai Balázs - KFKI Tartalom 1. Szolgáltatás életciklus 2.

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

SW-project management

SW-project management SW-project management 1 PM tárgya tervezés megfigyelés ellenőrzés emberek folyamat események 4P People (emberek) Product (termék) Process (folyamat) Project PM szintjei 3 SW előállítási folyamat bizonytalansága

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN Controlling, vezetői számvitel 2.előadás 2013. február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna A számvitel fogalma A számvitel a vagyonra és vagyonváltozásra vonatkozó

Részletesebben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Berta Zsolt 2011. november 9-11. Miben segítenek a szabványok? Tartalom Létesítménygazdálkodás EN szabványok Létesítménygazdálkodási szabványok A

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár ELŐADÓ: Salamonnédr. Huszty Anna, egyetemi docens 2007. KÖRNYEZET KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK VÁLLALAT

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Projectvezetők képességei

Projectvezetők képességei Projectvezetők képességei MOI modell Motivation ösztönzés Organisation szervezés Ideas or Innovation ötletek vagy újítás Más felosztás Probléma megoldás Vezetői öntudat Teljesítmény Befolyás, team képzés

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Küldetésünk Cost Consulting: megtakarítások az eredményre ható összes költséggel kapcsolatban A COST CONSULTING ALAPELVEI Megtakarítások azonosítása és realizálása

Részletesebben

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1 Növekvő bevétel Továbbfejlesztett megoldások Elégedett vevők Magasabb

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

LEAN MASTER PROGRAM. Több, mint oktatás!

LEAN MASTER PROGRAM. Több, mint oktatás! LEAN MASTER PROGRAM Több, mint oktatás! LEAN MASTER PROGRAM 1. Lean menedzsment bevezetése 2. Akiknek ajánljuk 3. A képzés felépítése 4. További információk 2 1. Lean menedzsment bevezetése A Lean menedzsment

Részletesebben

Cégformáló Innováció

Cégformáló Innováció 77 Elektronika Kft Cégformáló Innováció Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika életét Bayer Gábor MAFITUD Fejlesztési igazgató 11. Országos találkozó 77 Elektronika Kft 2012. szeptember

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban Tartalom 1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban... 2 2.) Az áruátvétel lebonyolítása, a hibás teljesítés korrigálása.... 6 3.) Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok...

Részletesebben

ÚJ JAPÁN CSODA, VAGY AZ ÉRTÉKMÓDSZERTAN

ÚJ JAPÁN CSODA, VAGY AZ ÉRTÉKMÓDSZERTAN Quality Function Deployment Target Costing folyamatmodell ÚJ JAPÁN CSODA, VAGY AZ ÉRTÉKMÓDSZERTAN REINKARNÁCIÓJA SCHANDL ANNA, AVS BME GTK Pénzügy, Számvitel Msc anna.schandl@gmail.com QFD TC folyamatmodell

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével.

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Kolman Miklós 2013. április 25. 3300 Eger, Rákóczi út 48. tel.: (36) 536-070 fax: (36) 325-311 www.nejanet.hu Kitűzött

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben