Szakmai beszámoló. az NTP-ITM-12-P pályázat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló. az NTP-ITM-12-P pályázat"

Átírás

1 Szakmai beszámoló az NTP-ITM-12-P pályázat Pályázat címe: Környezeti nevelés a tehetséggondozás szolgálatában Pályázat kódja: NTP-ITM-12-P-0024 Pályázó szervezet neve: Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola A beszámolót 1 példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére megküldjük az alábbi címre: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1363 Budapest, Pf példányban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére az alábbi címre: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Bp. Pf Tartalom: 1. A támogatásból megvalósított program céljának ismertetése 2. A programba bevont célcsoport, valamint a beválogatás módszereinek bemutatása 3. A programban megvalósított tevékenységek bemutatása 4. A megvalósított programban alkalmazott módszerek bemutatása 5. A megvalósított program munkaformáinak ismertetése 6. A megvalósított program eredményeinek, a támogatás hasznosulásának bemutatása 7. A megvalósított program fenntarthatóságának, az azonosított tehetségek további gondozási tervének bemutatása 8. A program megvalósításában részt vevő szakemberek bemutatása 9. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között jelentős eltérés van, indokolja ennek okát! 10. A program munkájának, eredményeinek nyilvános megjelenéseinek felsorolása 11. A megvalósított programban mások számára is hasznosíthatónak tartott jó gyakorlat ismertetése Mellékletek: - szakmai indikátorok táblázat - foglalkozási naplók - CD (képek, dokumentumok)

2 A megvalósított program célja Az általános iskolai tehetségsegítő műhely legalább 60 órás tehetségsegítő program kidolgozásának és a 60 órás tehetségsegítő program megvalósítása. A foglalkozáson megvalósuló, foglalkozáson kívüli, intézményi illetve intézményen kívüli tehetségsegítő programunk továbbfejlesztése a megvalósítás tapasztalatai alapján. Olyan intézményi együttműködésen alapuló program kidolgozása és megvalósítása, amely a tehetséges, motivált hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek fejlődését segíti. A jó gyakorlatok intézmények közötti átadásának tervezése és megvalósítása. Évközi tehetségsegítő programok folytatási lehetőségének megteremtése foglalkozásokon/kirándulásokon A tehetségfejlesztő programokban elért eredmények mérési, értékelési szempontjainak kidolgozása, az értékelés elvégzése a megvalósított programoknál Családdal történő együttműködés programjának kidolgozása, a családok bevonása a tehetségsegítő programba. 12. A programba bevont célcsoport, a beválogatás módszerei A programba bevont tanulók iskolánk túraszakkörös tanulói közül kerültek ki. Negyedik éve működik sikeresen ez a tanórán kívüli szervezeti forma, amely egy évfolyamon indult, de ebben a tanévben már az egész alsó tagozatot és a felsősök közül is jelentős számú tanulót érint. Nincs állandó tagság, változó a túrákon részt vevők száma és összetétele, de az évek során kialakult egy aktívabb, érdeklődőbb csoport, amely rendszeresen megjelenik a foglalkozásokon és a kirándulásokon, részt vállal az előkészítő feladatokból, szívesen végez előzetes gyűjtőmunkát. Már kezdeti terveink között szerepelt, hogy szeretnénk egy olyan felsősökből álló csoportot kinevelni, amely önálló kutatómunkát végez, és a kisebbek segítőjeként részt vesz ezeken a programokon. Ennek ebben a tanévben jött el az ideje. A programba bevont tanulók kiválasztásának fontos szempontja volt, hogy rendszeresen és aktívan részt vegyen ezeken a foglalkozásokon, szívesen vállaljon irányító, vezető szerepet, illetve érdeklődjön valamelyik természetjáráshoz, környezeti neveléshez kapcsolódó téma, tudományos terület iránt. A számos lehetőség közül négy témakört választottunk ki a programhoz: Földrajz kőzetek, ásványok gyűjtése, rendezése, vizsgálata, megfigyelése. Természetvédelem védett növények, állatok, területek bemutatása. Biológia Maglód környékének jellemző élőhelyei, növényei, állatai bemutatása (természetfotózás alapfokon).

3 Környezetvédelem megfigyelések, kísérletek, gyakorlati feladatok a témában. A beválogatás szempontjai között szerepelt a szociális rászorultság is. Igyekeztünk olyan tehetséges tanulókat bevonni a programba, akik számára ez olyan lehetőségeket biztosít, amelyeket családjuk nem tud biztosítani. Természetesen az önkéntesség is fontos szempont volt. Minden programban részt vevő tanuló szívesen vállalta az ezzel járó feladatokat. 13. A programban megvalósított tevékenységek: 1. Kísérő rendezvények, amelyek magukba foglalták a hétvégi túrákat és a túrákhoz kapcsolódó szombat délelőtti foglalkozásokat. Ezeket a rendezvényeket mindenki számára meghirdettük. Szülők, szakemberek, pedagógusok közreműködtek és szervezték a tanulók tevékenységét. Célunk volt, hogy minél több tanulót aktivizáljunk, minél szélesebb körből választhassuk ki a legfogékonyabb tanulókat. Ezen a szinten elkezdtük a tehetséget mutató tanulók azonosítását, és műhelyfoglalkozásokra irányítását. 2. Kísérő rendezvények: a. Maglód és környéke, b. Visegrádi hegység, Apátkúti-völgy c. Budai hegység, d. Pilisi Len Látogatóközpont e. Múzeumpedagógiai foglalkozás. Látogatás a Magyar Természettudományi Múzeumban f. Záró rendezvény: Mindszentpuszta, sátortábor a Vértesben Műhelyfoglalkozások, melyek időben, térben és tematikában kapcsolódtak a kísérő rendezvényekhez. A műhelyfoglalkozásokba a mélyebben érdeklődő, tehetségígéret mutató tanulókat vontuk be. A foglalkozásokat pedagógusok irányították. Folyamatosan megfigyeltük a tanulókat, azonosítottuk a legtehetségesebbeket és a laborfoglalkozásokra irányítottuk őket. A megfigyelési, értékelési szempontokat az alábbi területekre vonatkoztak: gondolkodási képességek, motiváció, kreativitás, szociális képességek. A műhelyfoglalkozások felosztása: a. A túrákon a legaktívabb, érdeklődő tanulókkal külön, két 20 fős csoportban terepmunkát végeztünk, egy-egy pedagógus irányításával. A terepmunkák során a tematika szerinti foglalkozásokat tartottunk. (32 óra) b. A terepmunkát követően feldolgoztuk és megerősítettük az ott szerzett élményeket, ismereteket. Ezeken a szombat délelőtti iskolai foglalkozásokon külön 20 fős csoportban célirányos műhelyfoglalkozás zajlott. (16 óra) c. A laborfoglalkozásokon (10 fő) egyénileg segítettük a legtehetségesebb tanulók projektmunkáinak elkészítését (12 óra). 4. Záró rendezvény, sátortábor. A tanulók aktivitását (részvétel és minőségi munka) folyamatosan értékeltük. A záró rendezvényen a legaktívabb tanulók és az őket kísérő pedagógusok mellett szülők, családok, pedagógusok vettek részt. A záró rendezvényen került sor a legtehetségesebb tanulók projektmunkáinak bemutatására, értékelésére. A tábor önellátó volt, a kísérő szülők készítették az ételt. 5. A programban alkalmazott módszerek

4 A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van szükség. Igyekeztünk olyan módszereket választani, amelyeknek segítségével környezeti nevelési céljaink a leginkább megvalósíthatók, amelyek a legkedvezőbbek a tehetséges tanulók kibontakoztatása számára. Főként interaktív, cselekedtető lehetőségeket vettünk számba. - kooperatív technikák alkalmazása - különböző játékok - terepgyakorlati módszerek - gyűjtőmunka - projektmódszer - kreatív tevékenységek - közösségépítő játékok - művészi kifejezés 6. A megvalósított program munkaformái: - Túrák felnőttek vezetésével, szülők, pedagógusok és tanulók részvételével a kijelölt útvonalakon km távolságon. - A túrákat követően egy-egy szombat délelőtti rendezvény keretében a tapasztalatok feldolgozása. - Műhelyfoglalkozások fős csoportokban, a legtehetségesebb tanulók részvételével. - Csoport munka, melynek keretében közös feladatmegoldás zajlik. Ezt a munkaformát elsősorban a túrákon és az azt feldolgozó foglalkozásokon alkalmaztuk. - Egyéni és kiscsoportos munka, melynek célja a legtehetségesebb tanulók felkészítése. Ezt a munkaformát elsősorban a laborfoglalkozásokon alkalmazzuk, a kiemelkedő képességű tanulók projektmunkájához ad közvetlen tanári segítséget. - Múzeumlátogatás, a kísérő rendezvényen - Tanösvények bejárása a kísérő rendezvényeken - Közös táborozás, szülők, pedagógusok és tanulók részvételével 7. A megvalósított program eredményeinek bemutatása, a támogatás hasznosulása A tervezett programokat sikerült teljes mértékben megvalósítanunk. A támogatásnak köszönhetően tanulóink nagyon sokféle formában, tevékenység végzése közben sikerült a környezeti nevelés fontosságával találkozniuk, ismereteiket bővíteni, környezetvédő, természetvédő szemléletet kialakítani bennük. A tíz legtehetségesebb és aktívabb tanuló külön csoportban (MASZAT ÖKO CSOPORT) dolgozott. Munkájuk eredményét a záró rendezvényen társaik, és az ott lévő szülők előtt mutathatták be. A számítógép, televízió passzív használata helyett aktív, tevékenységre alapozott, a tanulók fejlődését szolgáló programokat szerveztünk. Megismerték a Maglód közeli természeti értékeket. Múzeumlátogatás során rendszerezett, átfogó ismereteket szereztek az erdő élővilágáról, ásványokról, kőzetekről. A vezetővel bejárt tanösvény-látogatás, terepgyakorlat gyakorlati ismereteik bővültek, megismerték a figyelmes, természetvédő erdőjárás szabályait. Különböző méréseket, vízvizsgálatot, megfigyeléseket végeztek, gyűjtöttek életnyomokat, kőzeteket, készítettek fotókat, rajzokat a látottakról. Olyan tevékenységekre ösztönöztük tanulóinkat melyek lehetővé tették az elmélyülést igénylő egyéni kutató munkát is.

5 A záró rendezvény keretében Mindszentpusztán töltöttünk el négy feledhetetlen napot, sok túrával, játékkal, sporttal és itt került sor a legtehetségesebb tanulók bemutatkozására is. Mivel a kirándulások során 3 várat is érintettünk, várjátékot találtunk ki a táborozók számára. Minden gyermek apródként lépte át a vár kapuját és lovagként távozott. Két nagy csapat versengett egymással, a Zöld Sárkányok és a Sárga Oroszlánok. Tájékozódás, növény- és állatismeret, a Vértes-hegységet felépítő kőzetek, a várak témakörökben gazdagították ismereteiket, mérték össze tudásukat fős csoportokra osztottuk a résztvevőket, minden csoportnak volt egy témája, és 1-2 segítője a program során legtehetségesebbnek bizonyult felsős tanulók közül (MASZAT ÖKO CSOPORT), akik kiselőadásokat tartottak, kísérleteztek, játszottak a kisebbekkel, vetélkedőt szerveztek számukra. Az elkészült projektmunkák: a. Kőzetgyűjtemény. Kapcsolódó tevékenység: gyűjtőmunka, kőzetek azonosítása, vizsgálata. A kőzetgyűjtemény ismertetése. b. Maglód és környékének természetrajzának bemutatása. Kapcsolódó tevékenység: Fotózás, rajzok készítése. Gyűjtőmunka, plakátok készítése. c. Védjük értékeinket! Kapcsolódó tevékenység: Környezet állapotának felmérése Maglód környékén. Megfigyelési napló vezetése. Közös szemétgyűjtés. d. Növényhatározó lapok készítése. Kapcsolódó tevékenység: Fotózás, fényképek gyűjtése Maglód környékének legjellemzőbb fajairól. e. Környezetvédelmi kísérletek. Kapcsolódó tevékenység: levegő és víz szennyeződési vizsgálatok. Azok gyakorlati bemutatója a záró rendezvényen. Sok szülőt, partnert vontunk be a programjainkba. Fontosnak tartjuk, hogy egész családok vettek részt kirándulásainkon, és több helyi civil szervezet is segítette munkánkat (pl. a Nyugdíjas Klub, a Maglódi Szabadidő Klub, a Vörös Oroszlánok Lovagrend Egyesület, a Polgárőrség, a Maglódi Ifjú Polgárokért Egyesület). Lakóhelyünkön csak egy általános iskola működik, így különösen fontos, hogy más iskolákkal is kapcsolatokat építsünk. A pályázat során szorosan együttműködtünk pl. a monori Jászai Mari Általános Iskolával, de részt vett programjainkon a budapesti Bolyai Általános Iskola és a péceli Petőfi Sándor Általános Iskola több tucatnyi tanulója is. Olyan országos szervezetektől kaptunk segítséget, mint a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága. 8. A megvalósított program fenntarthatóságának, az azonosított tehetségek további gondozásának a terve A környezeti nevelés nem ezzel a programmal kezdődött iskolánkban, és nem is ér véget vele. Így biztosra vehető, hogy az ebben részt vevő, szerepet játszó tehetséges tanulók fejlesztése, kibontakoztatása is folytatódik tovább. Továbbra is számítunk ezekre a tanulókra, mint a kisebbek segítőire, irányítóira. Távolabbi célunk, hogy ezeket a feladatokat egyre inkább ők vegyék át, készüljenek fel egy-egy őket érdeklő témából, kirándulásainkon, szakköri foglalkozásainkon adják át tudásukat a többieknek. Ebben segíti őket az a kiscsoportos műhelymunka-forma, amely ebben a tanévben is jól működött. Terveink között szerepel ezeknek a tanulóknak felkészítése különböző versenyekre, megmérettetésekre. Nem terveztük a pályázatban, de ennek keretében elkezdtük Maglód és környéke növényvilágának a feltérképezést. Felosztottuk a területet kisebb részekre (Árokpart, parkok, szántás széle, kaszálók, stb), és szabályos időközönként végigjárjuk ezeket a területeket, hogy mikor milyen virág nyílik. Egy táblázatban összesítenénk a megfigyeléseket. Ez valószínűleg több éves feladat lesz, elsősorban ezekre a tanulókra számítunk a megvalósításában. A legjellemzőbb fajokról növényes lapokat készítettünk (és remélhetőleg továbbiakat is fogunk) a

6 segítségükkel, amelyek fénykép mellett a legfontosabb jellemzőket tartalmazzák. Ugyanezt természetesen meg lehet tenni állatokkal is. Sok szép virágfotó született a munka során, a legszebb kerül fel a lapra, illetve majd a honlapunkra. A családok bevonása, a személyes példamutatás éveken át ható motiváló erőt jelent. A legtehetségesebb tanulóink eredményeit adatbázisba rögzítjük, évente szakkört (labor munkát) szervezünk számukra. Nyomon követjük tevékenységüket. A kísérő rendezvények és a programok támogatására (szülők, pedagógusok részvételével) civil szervezetet hozunk létre (Maglódi Szabadidő és Természetjáró Egyesület) 9. A programban részt vevő szakemberek bemutatása Három pedagógus vett részt aktívan a programban, bár még sokan segítették munkájukat: Patkós Józsefné tanító, a túraszakkör vezetője, Háhn Marita tanító és Kállai Katalin biológia, földrajz, környezetvédelem szakos tanár, a labormunkák irányítója. Három, fő foglalkozású környezetvédelmi szakember segítette a projektet: Molnár Dezső Vazul, a DINPI szakembere tartott vezetést a jági tanösvényen, Halácsy Ágnes, a MKNE munkatársa jött el velünk vizes terepgyakorlatra, Bíró Mariann, az MTA ÖBKI munkatársa a Méta természetességmérőjének a használatával ismertetett meg bennünket. Sok szülő, egy-egy terület szakembereként vett részt a programban. Turóczi Csaba túravezetői ismereteit osztotta meg velünk, tájékozódást, térképhasználatot tanított a gyerekeknek, Retter László vadász a Maglód környéki területek állatvilágáról, állatnyomokról mesélt. Kecse Lajos amatőr természetfotós a fényképezőgép használatát, a fotózás technikáját mutatta be a gyerekeknek, Nagy Bálint egyetemista pedig a kőzetek keletkezéséről, jellemzőiről magyarázott, de szívesen beazonosította a gyermekek ismeretlen kőzeteit is. 10. Nincs jelentős eltérés az tervezett és a teljesített indikátorok között 11. A program munkájának, eredményeinek nyilvános megjelenése - Havi rendszerességgel hírlevelet küldtünk a diákok, szülők, partnerek számára a programokról, szervezési feladatokról. A tájékoztató papír alapon, illetve többnyire elektronikus formában történt. A tájékoztatókhoz és címlistát használtunk. - A tervezett programokat, a beszámolókat az iskolai honlapon elérhetővé tettük. (maglodis.sulinet.hu a Túraszakkör menüpontban) - Programunkról beszámolt a helyi internetes média (Maglódi-Hírhatár) - Helyi újságban szöveges és képes beszámoló jelent meg az eredményekről (illetve a záró táborról az augusztusi lapszámban) - A programunkat a tanulók értékelését is szolgáló logóval ellátott kitűzővel népszerűsítettük, ezen kívül alkalmi bélyegzőt készítettünk - A programról szóló rövidfilm a helyi televízióban bemutatásra kerül (Williams TV) 12. Jó gyakorlatok Nagyon eredményesnek tartjuk a szakkörön végzett előkészítő, illetve visszatekintő, értékelő munkát. Sokkal figyelmesebbek, motiváltabbak, ha rendelkeznek bizonyos ismeretekkel a következő

7 kirándulás helyszínéről, növény- és állatvilágáról, felépítő kőzetéről, stb. Ezt eleinte a pedagógusok mutatták be, de egyre inkább bevontuk tehetséges tanulóinkat is. Készítettek Power Point bemutatót, fényképeket mutattak be, stb. Az értékelő, visszatekintő foglalkozásrészben megnézzük a legjobban sikerült fotókat (szavazni is lehetett), feladatlapot, totót töltenek ki, plakátot készítenek, stb. Öröm-bánat térkép: Tájékozódási ismereteiket felhasználva térképvázlaton jelölik, hogy melyek azok a helyek, amelyek örömet vagy bánatot okoztak számukra a túra során. Színpaletta készítése Kartonlapon kétoldalú ragasztócsíkokat ragasztunk, erre gyűjtenek menet közben virágszirmokat, apró terméseket, levéldarabkákat, elhullott rovarok maradványait, stb. Az iskolában kiállítást rendezünk az elkészült munkákból. Hangtérkép: Rövid ideig csendben, csukott szemmel kell figyelni a zajokra körülöttünk, aztán egy lapon jelölni, hogy milyen irányból milyen hangokat hallottunk. Falevél és kéreghatározó segítségével fa meghatározási verseny. Gördülő akadályverseny: A táborban minden csapat felkészült 1-1 témából, ehhez ellenőrző kérdéseket állított össze. Elindult az 1. csapat, letáborozott, aztán a következő. Válaszoltak a kérdésekre, aztán mentek tovább. Ők is letáboroztak, jött a harmadik, és így tovább. Amikor az utolsó csapat is elhaladt, az első is felkerekedett és végigjárta a többieket. Viszonylag rövid időt vesz igénybe és azonnali visszacsatolást jelent. Vulkán készítés Só-liszt-gyurma, szódabikarbóna, ecet és piros festék felhasználásával működő vulkánokat készítettek tanulóink csoportokban. A Vértesbe készülve (felépítő kőzete mészkő és dolomit) kísérletet végeztünk, hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a két kőzetet (ecetet cseppentve a mészkő pezseg, a dolomit nem) A sok-sok kiadvány közül, amelyekből merítettünk, az alábbiak különösen segítségünkre voltak: Adorján Rita Magonc - erdőismeret és természetismereti játékok Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben Süni Természetismereti nomád táborok szervezésének praktikuma F. Nagy Zsuzsanna: Természetismereti játékgyűjtemény A Pilisi Parkerdő ZRT interaktív, internetes Erdőismereti játéka Maglód, június 28. Patkós Katalin a program szakmai vezetője

8 Szakmai beszámoló 1. sz. melléklet, Teljesített indikátorok NTP-ITM-12-P TELJESÍTETT SZAKMAI INDIKÁTOROK A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású általános iskolai tehetségsegítő műhelyek támogatására című pályázati felhíváshoz A pályázat kódja (a pályázó által töltendő): NTP-ITM-12-P-0024 Kérjük olvashatóan, kizárólag nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! Sorszám Szakmai indikátor Vállalt/Tervezett indikátor* Teljesített indikátor 1. A tehetségsegítő programban résztvevő tanulók száma: 2. Ebből fiú (fő): A kidolgozott tehetségsegítő programok száma: 4. A programba bevont együttműködő partnerek (intézmények) száma: 5. A programba bevont együttműködő partnerek (szülők) száma: 6. A tehetségsegítő programban résztvevő pedagógusok, szakemberek száma: 7. A tehetségsegítő programot támogató önkéntesek száma: 8. Az eredmények nyilvános megjelenésének száma: *Kérjük, hogy a pályázat beadásakor megadott indikátorokat is rögzítse a Vállalt/Tervezett indikátorok oszlopban. Kelt: Maglód, június. 28. (Hivatalos képviselő aláírása, bélyegzője) HOSSZÚ TIBOR (Hivatalos képviselő neve nyomtatott betűvel)

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben A 2015/2016. tanévben kiemelt feladatként jelöltük meg a tehetséggondozás megújítását

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

GÁNT, 2012. MÁJUS 25-27. LOMBATTA LOMBATTA

GÁNT, 2012. MÁJUS 25-27. LOMBATTA LOMBATTA PROJEKT TERV MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA GÁNT, 2012. MÁJUS 25-27. PROJEKTTERV KÉSZÍTÉSE 2011. OKTÓBER 15. ANIKÓ TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

DIADAL ÚTI ISKOLA KÖZELÉBEN FEKVŐ CINKOTAI ERDŐ ÉS AZ ISKOLA FÁI 2012 MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 10. KÖZÖTT

DIADAL ÚTI ISKOLA KÖZELÉBEN FEKVŐ CINKOTAI ERDŐ ÉS AZ ISKOLA FÁI 2012 MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 10. KÖZÖTT A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA Kérjük, készítsen projekt-tervet és írja le a tervezett tevékenységeket, legfeljebb 2 oldalon. A projekt-tervet bontsa lépésekre: tervezési, szervezési, megvalósítási,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett köteles a támogatási

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180

Részletesebben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0122 Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben Projektindító rendezvény 2010. 10. 21. Készítette: Vizváriné Maronics Mária projektmenedzser A pályázat tartalma Pályázó:

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

A támogatás keretösszege: 5.000.000.- Ft.

A támogatás keretösszege: 5.000.000.- Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet debreceni székhelyű állami fenntartású általános iskolák, debreceni székhelyű önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA. Nyitott szemmel az erdőben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA. Nyitott szemmel az erdőben AZ ISKOLA Neve:Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Címe:2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. Résztvevő diákok száma:270 fő Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 3 fő Kapcsolattartó

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola Címe: 2234 Maglód, Fő u. 1-9. Résztvevő diákok száma: 350 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 24 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter) BESZÁMOLÓ a Negomoot - tárgyald meg Európa jövőjét 2016 projektcímű, NTP-FTH-15-0048 azonosítószámú, a Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósított projektről 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Legfeljebb 5

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program ÚT A FORRÁSHOZ Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről 1. A pályázat bemutatása 2. A pályázat benyújtása 3. Ellenőrzött adatrögzítési

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei Hajdúszoboszló, 2013. október 9. Jogszabályi háttér 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról 126/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája Tatabánya. Ökoiskola munkaterve. a 2015/2016-os tanévre

Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája Tatabánya. Ökoiskola munkaterve. a 2015/2016-os tanévre Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája Tatabánya Ökoiskola munkaterve a 2015/2016-os tanévre értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülőanyjához, a természethez

Részletesebben