Szakmai beszámoló. az NTP-ITM-12-P pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló. az NTP-ITM-12-P pályázat"

Átírás

1 Szakmai beszámoló az NTP-ITM-12-P pályázat Pályázat címe: Környezeti nevelés a tehetséggondozás szolgálatában Pályázat kódja: NTP-ITM-12-P-0024 Pályázó szervezet neve: Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola A beszámolót 1 példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére megküldjük az alábbi címre: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1363 Budapest, Pf példányban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére az alábbi címre: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Bp. Pf Tartalom: 1. A támogatásból megvalósított program céljának ismertetése 2. A programba bevont célcsoport, valamint a beválogatás módszereinek bemutatása 3. A programban megvalósított tevékenységek bemutatása 4. A megvalósított programban alkalmazott módszerek bemutatása 5. A megvalósított program munkaformáinak ismertetése 6. A megvalósított program eredményeinek, a támogatás hasznosulásának bemutatása 7. A megvalósított program fenntarthatóságának, az azonosított tehetségek további gondozási tervének bemutatása 8. A program megvalósításában részt vevő szakemberek bemutatása 9. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között jelentős eltérés van, indokolja ennek okát! 10. A program munkájának, eredményeinek nyilvános megjelenéseinek felsorolása 11. A megvalósított programban mások számára is hasznosíthatónak tartott jó gyakorlat ismertetése Mellékletek: - szakmai indikátorok táblázat - foglalkozási naplók - CD (képek, dokumentumok)

2 A megvalósított program célja Az általános iskolai tehetségsegítő műhely legalább 60 órás tehetségsegítő program kidolgozásának és a 60 órás tehetségsegítő program megvalósítása. A foglalkozáson megvalósuló, foglalkozáson kívüli, intézményi illetve intézményen kívüli tehetségsegítő programunk továbbfejlesztése a megvalósítás tapasztalatai alapján. Olyan intézményi együttműködésen alapuló program kidolgozása és megvalósítása, amely a tehetséges, motivált hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek fejlődését segíti. A jó gyakorlatok intézmények közötti átadásának tervezése és megvalósítása. Évközi tehetségsegítő programok folytatási lehetőségének megteremtése foglalkozásokon/kirándulásokon A tehetségfejlesztő programokban elért eredmények mérési, értékelési szempontjainak kidolgozása, az értékelés elvégzése a megvalósított programoknál Családdal történő együttműködés programjának kidolgozása, a családok bevonása a tehetségsegítő programba. 12. A programba bevont célcsoport, a beválogatás módszerei A programba bevont tanulók iskolánk túraszakkörös tanulói közül kerültek ki. Negyedik éve működik sikeresen ez a tanórán kívüli szervezeti forma, amely egy évfolyamon indult, de ebben a tanévben már az egész alsó tagozatot és a felsősök közül is jelentős számú tanulót érint. Nincs állandó tagság, változó a túrákon részt vevők száma és összetétele, de az évek során kialakult egy aktívabb, érdeklődőbb csoport, amely rendszeresen megjelenik a foglalkozásokon és a kirándulásokon, részt vállal az előkészítő feladatokból, szívesen végez előzetes gyűjtőmunkát. Már kezdeti terveink között szerepelt, hogy szeretnénk egy olyan felsősökből álló csoportot kinevelni, amely önálló kutatómunkát végez, és a kisebbek segítőjeként részt vesz ezeken a programokon. Ennek ebben a tanévben jött el az ideje. A programba bevont tanulók kiválasztásának fontos szempontja volt, hogy rendszeresen és aktívan részt vegyen ezeken a foglalkozásokon, szívesen vállaljon irányító, vezető szerepet, illetve érdeklődjön valamelyik természetjáráshoz, környezeti neveléshez kapcsolódó téma, tudományos terület iránt. A számos lehetőség közül négy témakört választottunk ki a programhoz: Földrajz kőzetek, ásványok gyűjtése, rendezése, vizsgálata, megfigyelése. Természetvédelem védett növények, állatok, területek bemutatása. Biológia Maglód környékének jellemző élőhelyei, növényei, állatai bemutatása (természetfotózás alapfokon).

3 Környezetvédelem megfigyelések, kísérletek, gyakorlati feladatok a témában. A beválogatás szempontjai között szerepelt a szociális rászorultság is. Igyekeztünk olyan tehetséges tanulókat bevonni a programba, akik számára ez olyan lehetőségeket biztosít, amelyeket családjuk nem tud biztosítani. Természetesen az önkéntesség is fontos szempont volt. Minden programban részt vevő tanuló szívesen vállalta az ezzel járó feladatokat. 13. A programban megvalósított tevékenységek: 1. Kísérő rendezvények, amelyek magukba foglalták a hétvégi túrákat és a túrákhoz kapcsolódó szombat délelőtti foglalkozásokat. Ezeket a rendezvényeket mindenki számára meghirdettük. Szülők, szakemberek, pedagógusok közreműködtek és szervezték a tanulók tevékenységét. Célunk volt, hogy minél több tanulót aktivizáljunk, minél szélesebb körből választhassuk ki a legfogékonyabb tanulókat. Ezen a szinten elkezdtük a tehetséget mutató tanulók azonosítását, és műhelyfoglalkozásokra irányítását. 2. Kísérő rendezvények: a. Maglód és környéke, b. Visegrádi hegység, Apátkúti-völgy c. Budai hegység, d. Pilisi Len Látogatóközpont e. Múzeumpedagógiai foglalkozás. Látogatás a Magyar Természettudományi Múzeumban f. Záró rendezvény: Mindszentpuszta, sátortábor a Vértesben Műhelyfoglalkozások, melyek időben, térben és tematikában kapcsolódtak a kísérő rendezvényekhez. A műhelyfoglalkozásokba a mélyebben érdeklődő, tehetségígéret mutató tanulókat vontuk be. A foglalkozásokat pedagógusok irányították. Folyamatosan megfigyeltük a tanulókat, azonosítottuk a legtehetségesebbeket és a laborfoglalkozásokra irányítottuk őket. A megfigyelési, értékelési szempontokat az alábbi területekre vonatkoztak: gondolkodási képességek, motiváció, kreativitás, szociális képességek. A műhelyfoglalkozások felosztása: a. A túrákon a legaktívabb, érdeklődő tanulókkal külön, két 20 fős csoportban terepmunkát végeztünk, egy-egy pedagógus irányításával. A terepmunkák során a tematika szerinti foglalkozásokat tartottunk. (32 óra) b. A terepmunkát követően feldolgoztuk és megerősítettük az ott szerzett élményeket, ismereteket. Ezeken a szombat délelőtti iskolai foglalkozásokon külön 20 fős csoportban célirányos műhelyfoglalkozás zajlott. (16 óra) c. A laborfoglalkozásokon (10 fő) egyénileg segítettük a legtehetségesebb tanulók projektmunkáinak elkészítését (12 óra). 4. Záró rendezvény, sátortábor. A tanulók aktivitását (részvétel és minőségi munka) folyamatosan értékeltük. A záró rendezvényen a legaktívabb tanulók és az őket kísérő pedagógusok mellett szülők, családok, pedagógusok vettek részt. A záró rendezvényen került sor a legtehetségesebb tanulók projektmunkáinak bemutatására, értékelésére. A tábor önellátó volt, a kísérő szülők készítették az ételt. 5. A programban alkalmazott módszerek

4 A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van szükség. Igyekeztünk olyan módszereket választani, amelyeknek segítségével környezeti nevelési céljaink a leginkább megvalósíthatók, amelyek a legkedvezőbbek a tehetséges tanulók kibontakoztatása számára. Főként interaktív, cselekedtető lehetőségeket vettünk számba. - kooperatív technikák alkalmazása - különböző játékok - terepgyakorlati módszerek - gyűjtőmunka - projektmódszer - kreatív tevékenységek - közösségépítő játékok - művészi kifejezés 6. A megvalósított program munkaformái: - Túrák felnőttek vezetésével, szülők, pedagógusok és tanulók részvételével a kijelölt útvonalakon km távolságon. - A túrákat követően egy-egy szombat délelőtti rendezvény keretében a tapasztalatok feldolgozása. - Műhelyfoglalkozások fős csoportokban, a legtehetségesebb tanulók részvételével. - Csoport munka, melynek keretében közös feladatmegoldás zajlik. Ezt a munkaformát elsősorban a túrákon és az azt feldolgozó foglalkozásokon alkalmaztuk. - Egyéni és kiscsoportos munka, melynek célja a legtehetségesebb tanulók felkészítése. Ezt a munkaformát elsősorban a laborfoglalkozásokon alkalmazzuk, a kiemelkedő képességű tanulók projektmunkájához ad közvetlen tanári segítséget. - Múzeumlátogatás, a kísérő rendezvényen - Tanösvények bejárása a kísérő rendezvényeken - Közös táborozás, szülők, pedagógusok és tanulók részvételével 7. A megvalósított program eredményeinek bemutatása, a támogatás hasznosulása A tervezett programokat sikerült teljes mértékben megvalósítanunk. A támogatásnak köszönhetően tanulóink nagyon sokféle formában, tevékenység végzése közben sikerült a környezeti nevelés fontosságával találkozniuk, ismereteiket bővíteni, környezetvédő, természetvédő szemléletet kialakítani bennük. A tíz legtehetségesebb és aktívabb tanuló külön csoportban (MASZAT ÖKO CSOPORT) dolgozott. Munkájuk eredményét a záró rendezvényen társaik, és az ott lévő szülők előtt mutathatták be. A számítógép, televízió passzív használata helyett aktív, tevékenységre alapozott, a tanulók fejlődését szolgáló programokat szerveztünk. Megismerték a Maglód közeli természeti értékeket. Múzeumlátogatás során rendszerezett, átfogó ismereteket szereztek az erdő élővilágáról, ásványokról, kőzetekről. A vezetővel bejárt tanösvény-látogatás, terepgyakorlat gyakorlati ismereteik bővültek, megismerték a figyelmes, természetvédő erdőjárás szabályait. Különböző méréseket, vízvizsgálatot, megfigyeléseket végeztek, gyűjtöttek életnyomokat, kőzeteket, készítettek fotókat, rajzokat a látottakról. Olyan tevékenységekre ösztönöztük tanulóinkat melyek lehetővé tették az elmélyülést igénylő egyéni kutató munkát is.

5 A záró rendezvény keretében Mindszentpusztán töltöttünk el négy feledhetetlen napot, sok túrával, játékkal, sporttal és itt került sor a legtehetségesebb tanulók bemutatkozására is. Mivel a kirándulások során 3 várat is érintettünk, várjátékot találtunk ki a táborozók számára. Minden gyermek apródként lépte át a vár kapuját és lovagként távozott. Két nagy csapat versengett egymással, a Zöld Sárkányok és a Sárga Oroszlánok. Tájékozódás, növény- és állatismeret, a Vértes-hegységet felépítő kőzetek, a várak témakörökben gazdagították ismereteiket, mérték össze tudásukat fős csoportokra osztottuk a résztvevőket, minden csoportnak volt egy témája, és 1-2 segítője a program során legtehetségesebbnek bizonyult felsős tanulók közül (MASZAT ÖKO CSOPORT), akik kiselőadásokat tartottak, kísérleteztek, játszottak a kisebbekkel, vetélkedőt szerveztek számukra. Az elkészült projektmunkák: a. Kőzetgyűjtemény. Kapcsolódó tevékenység: gyűjtőmunka, kőzetek azonosítása, vizsgálata. A kőzetgyűjtemény ismertetése. b. Maglód és környékének természetrajzának bemutatása. Kapcsolódó tevékenység: Fotózás, rajzok készítése. Gyűjtőmunka, plakátok készítése. c. Védjük értékeinket! Kapcsolódó tevékenység: Környezet állapotának felmérése Maglód környékén. Megfigyelési napló vezetése. Közös szemétgyűjtés. d. Növényhatározó lapok készítése. Kapcsolódó tevékenység: Fotózás, fényképek gyűjtése Maglód környékének legjellemzőbb fajairól. e. Környezetvédelmi kísérletek. Kapcsolódó tevékenység: levegő és víz szennyeződési vizsgálatok. Azok gyakorlati bemutatója a záró rendezvényen. Sok szülőt, partnert vontunk be a programjainkba. Fontosnak tartjuk, hogy egész családok vettek részt kirándulásainkon, és több helyi civil szervezet is segítette munkánkat (pl. a Nyugdíjas Klub, a Maglódi Szabadidő Klub, a Vörös Oroszlánok Lovagrend Egyesület, a Polgárőrség, a Maglódi Ifjú Polgárokért Egyesület). Lakóhelyünkön csak egy általános iskola működik, így különösen fontos, hogy más iskolákkal is kapcsolatokat építsünk. A pályázat során szorosan együttműködtünk pl. a monori Jászai Mari Általános Iskolával, de részt vett programjainkon a budapesti Bolyai Általános Iskola és a péceli Petőfi Sándor Általános Iskola több tucatnyi tanulója is. Olyan országos szervezetektől kaptunk segítséget, mint a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága. 8. A megvalósított program fenntarthatóságának, az azonosított tehetségek további gondozásának a terve A környezeti nevelés nem ezzel a programmal kezdődött iskolánkban, és nem is ér véget vele. Így biztosra vehető, hogy az ebben részt vevő, szerepet játszó tehetséges tanulók fejlesztése, kibontakoztatása is folytatódik tovább. Továbbra is számítunk ezekre a tanulókra, mint a kisebbek segítőire, irányítóira. Távolabbi célunk, hogy ezeket a feladatokat egyre inkább ők vegyék át, készüljenek fel egy-egy őket érdeklő témából, kirándulásainkon, szakköri foglalkozásainkon adják át tudásukat a többieknek. Ebben segíti őket az a kiscsoportos műhelymunka-forma, amely ebben a tanévben is jól működött. Terveink között szerepel ezeknek a tanulóknak felkészítése különböző versenyekre, megmérettetésekre. Nem terveztük a pályázatban, de ennek keretében elkezdtük Maglód és környéke növényvilágának a feltérképezést. Felosztottuk a területet kisebb részekre (Árokpart, parkok, szántás széle, kaszálók, stb), és szabályos időközönként végigjárjuk ezeket a területeket, hogy mikor milyen virág nyílik. Egy táblázatban összesítenénk a megfigyeléseket. Ez valószínűleg több éves feladat lesz, elsősorban ezekre a tanulókra számítunk a megvalósításában. A legjellemzőbb fajokról növényes lapokat készítettünk (és remélhetőleg továbbiakat is fogunk) a

6 segítségükkel, amelyek fénykép mellett a legfontosabb jellemzőket tartalmazzák. Ugyanezt természetesen meg lehet tenni állatokkal is. Sok szép virágfotó született a munka során, a legszebb kerül fel a lapra, illetve majd a honlapunkra. A családok bevonása, a személyes példamutatás éveken át ható motiváló erőt jelent. A legtehetségesebb tanulóink eredményeit adatbázisba rögzítjük, évente szakkört (labor munkát) szervezünk számukra. Nyomon követjük tevékenységüket. A kísérő rendezvények és a programok támogatására (szülők, pedagógusok részvételével) civil szervezetet hozunk létre (Maglódi Szabadidő és Természetjáró Egyesület) 9. A programban részt vevő szakemberek bemutatása Három pedagógus vett részt aktívan a programban, bár még sokan segítették munkájukat: Patkós Józsefné tanító, a túraszakkör vezetője, Háhn Marita tanító és Kállai Katalin biológia, földrajz, környezetvédelem szakos tanár, a labormunkák irányítója. Három, fő foglalkozású környezetvédelmi szakember segítette a projektet: Molnár Dezső Vazul, a DINPI szakembere tartott vezetést a jági tanösvényen, Halácsy Ágnes, a MKNE munkatársa jött el velünk vizes terepgyakorlatra, Bíró Mariann, az MTA ÖBKI munkatársa a Méta természetességmérőjének a használatával ismertetett meg bennünket. Sok szülő, egy-egy terület szakembereként vett részt a programban. Turóczi Csaba túravezetői ismereteit osztotta meg velünk, tájékozódást, térképhasználatot tanított a gyerekeknek, Retter László vadász a Maglód környéki területek állatvilágáról, állatnyomokról mesélt. Kecse Lajos amatőr természetfotós a fényképezőgép használatát, a fotózás technikáját mutatta be a gyerekeknek, Nagy Bálint egyetemista pedig a kőzetek keletkezéséről, jellemzőiről magyarázott, de szívesen beazonosította a gyermekek ismeretlen kőzeteit is. 10. Nincs jelentős eltérés az tervezett és a teljesített indikátorok között 11. A program munkájának, eredményeinek nyilvános megjelenése - Havi rendszerességgel hírlevelet küldtünk a diákok, szülők, partnerek számára a programokról, szervezési feladatokról. A tájékoztató papír alapon, illetve többnyire elektronikus formában történt. A tájékoztatókhoz és címlistát használtunk. - A tervezett programokat, a beszámolókat az iskolai honlapon elérhetővé tettük. (maglodis.sulinet.hu a Túraszakkör menüpontban) - Programunkról beszámolt a helyi internetes média (Maglódi-Hírhatár) - Helyi újságban szöveges és képes beszámoló jelent meg az eredményekről (illetve a záró táborról az augusztusi lapszámban) - A programunkat a tanulók értékelését is szolgáló logóval ellátott kitűzővel népszerűsítettük, ezen kívül alkalmi bélyegzőt készítettünk - A programról szóló rövidfilm a helyi televízióban bemutatásra kerül (Williams TV) 12. Jó gyakorlatok Nagyon eredményesnek tartjuk a szakkörön végzett előkészítő, illetve visszatekintő, értékelő munkát. Sokkal figyelmesebbek, motiváltabbak, ha rendelkeznek bizonyos ismeretekkel a következő

7 kirándulás helyszínéről, növény- és állatvilágáról, felépítő kőzetéről, stb. Ezt eleinte a pedagógusok mutatták be, de egyre inkább bevontuk tehetséges tanulóinkat is. Készítettek Power Point bemutatót, fényképeket mutattak be, stb. Az értékelő, visszatekintő foglalkozásrészben megnézzük a legjobban sikerült fotókat (szavazni is lehetett), feladatlapot, totót töltenek ki, plakátot készítenek, stb. Öröm-bánat térkép: Tájékozódási ismereteiket felhasználva térképvázlaton jelölik, hogy melyek azok a helyek, amelyek örömet vagy bánatot okoztak számukra a túra során. Színpaletta készítése Kartonlapon kétoldalú ragasztócsíkokat ragasztunk, erre gyűjtenek menet közben virágszirmokat, apró terméseket, levéldarabkákat, elhullott rovarok maradványait, stb. Az iskolában kiállítást rendezünk az elkészült munkákból. Hangtérkép: Rövid ideig csendben, csukott szemmel kell figyelni a zajokra körülöttünk, aztán egy lapon jelölni, hogy milyen irányból milyen hangokat hallottunk. Falevél és kéreghatározó segítségével fa meghatározási verseny. Gördülő akadályverseny: A táborban minden csapat felkészült 1-1 témából, ehhez ellenőrző kérdéseket állított össze. Elindult az 1. csapat, letáborozott, aztán a következő. Válaszoltak a kérdésekre, aztán mentek tovább. Ők is letáboroztak, jött a harmadik, és így tovább. Amikor az utolsó csapat is elhaladt, az első is felkerekedett és végigjárta a többieket. Viszonylag rövid időt vesz igénybe és azonnali visszacsatolást jelent. Vulkán készítés Só-liszt-gyurma, szódabikarbóna, ecet és piros festék felhasználásával működő vulkánokat készítettek tanulóink csoportokban. A Vértesbe készülve (felépítő kőzete mészkő és dolomit) kísérletet végeztünk, hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a két kőzetet (ecetet cseppentve a mészkő pezseg, a dolomit nem) A sok-sok kiadvány közül, amelyekből merítettünk, az alábbiak különösen segítségünkre voltak: Adorján Rita Magonc - erdőismeret és természetismereti játékok Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben Süni Természetismereti nomád táborok szervezésének praktikuma F. Nagy Zsuzsanna: Természetismereti játékgyűjtemény A Pilisi Parkerdő ZRT interaktív, internetes Erdőismereti játéka Maglód, június 28. Patkós Katalin a program szakmai vezetője

8 Szakmai beszámoló 1. sz. melléklet, Teljesített indikátorok NTP-ITM-12-P TELJESÍTETT SZAKMAI INDIKÁTOROK A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású általános iskolai tehetségsegítő műhelyek támogatására című pályázati felhíváshoz A pályázat kódja (a pályázó által töltendő): NTP-ITM-12-P-0024 Kérjük olvashatóan, kizárólag nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! Sorszám Szakmai indikátor Vállalt/Tervezett indikátor* Teljesített indikátor 1. A tehetségsegítő programban résztvevő tanulók száma: 2. Ebből fiú (fő): A kidolgozott tehetségsegítő programok száma: 4. A programba bevont együttműködő partnerek (intézmények) száma: 5. A programba bevont együttműködő partnerek (szülők) száma: 6. A tehetségsegítő programban résztvevő pedagógusok, szakemberek száma: 7. A tehetségsegítő programot támogató önkéntesek száma: 8. Az eredmények nyilvános megjelenésének száma: *Kérjük, hogy a pályázat beadásakor megadott indikátorokat is rögzítse a Vállalt/Tervezett indikátorok oszlopban. Kelt: Maglód, június. 28. (Hivatalos képviselő aláírása, bélyegzője) HOSSZÚ TIBOR (Hivatalos képviselő neve nyomtatott betűvel)

NTP-KKT-B-13 BESZÁMOLÓ ŰRLAP. Óbudai Árpád Gimnázium

NTP-KKT-B-13 BESZÁMOLÓ ŰRLAP. Óbudai Árpád Gimnázium Pályázat kódja: Pályázó szervezet neve: Program címe: Óbudai Árpád Gimnázium NTP-KKT-B-13-0017 Árpád Gimnázium tehetséggondozó matematikatábora Pályázatban vállalt tevékenység/tevékenységek(a megfelelő

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék

Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék Pályázó: Tokod Nagyközség Önkormányzata (Magyarország) Projektpartnerek: Merke Ifjúsági és Kulturális Egyesület (Románia, Homoródalmás)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. PITYPANG ÓVODA 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 11.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. PITYPANG ÓVODA 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 11. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. PITYPANG ÓVODA 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 11. Intézmény OM - azonosítója: 034449 Legitimációs eljárás Intézményvezető: Kocsisné Busa Anna

Részletesebben

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete INSPIRÁCIÓ TÁMOP -3.4.5-12-2012-0001 TEHETSÉGHIDAK PROGR AM I N S P I R Á C I Ó Különszám INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080 Játszani mindenki

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Tájékoztató. Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Tájékoztató. Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium www.tfg.hu 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. út 18-20. telefon: +36 47 352 026, +36 47 352 236 email: tfg@tfg.hu, tfgimnazium@freemail.sulinet.hu 2 0 0 7 / 2. Tájékoztató H E F O P - 3. 1. 3-0 5 / 1. - 2 0 0 5-1

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2008-2009.

BESZÁMOLÓ A 2008-2009. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2008-2009. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2009. június 29. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai Gazdagító programpárok jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

TUTI TIPP. a természetbe. Németh Imre. Természetismereti túrák Budapest védett területein

TUTI TIPP. a természetbe. Németh Imre. Természetismereti túrák Budapest védett területein Németh Imre 10 TUTI TIPP a természetbe Természetismereti túrák Budapest védett területein Budapesti Természetbarát Sportszövetség Zöld Forrás támogatás Tartalomjegyzék Copyright Németh Imre, 2012 Kézirat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 7. Tartalmi beszámoló Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján Az Egyesület célja a magyarországi

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza,

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Budapest, 2010. október 2011. január

Budapest, 2010. október 2011. január Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia szakfelügyeleti szakági csoport Vizsgálati jelentés a TÁMOP 3.2.8./B/08 jelű, Múzeumok Mindenkinek Program

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult

Részletesebben

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja PTE Pedagógiai Programja 1 a szervezésében A Pedagógiai Program kidolgozásért felelős munkacsoport tagjai: Békési Andrea - Csovcsics Erika Dr. Orsós Anna Dr. Varga Aranka Jakab Natália Szemenyei Mariann

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány. Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010.

2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány. Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010. 2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010. Intézmény: Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Tehetséggondozó program: Messzehangzó Tehetségek Kidolgozó: Krassói

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.4.

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.4. I. Projekt Adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. Pályáza Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4.C-14/1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 036268 A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A közoktatási intézményeknek környezeti nevelési programot kell készíteni. A környezeti

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben