TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL A MAGÉSZ elnöksége december 6-án az MVAE, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés dísztermében tartotta ülését. Az ülést Markó Péter elnök vezette. Az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: A ÉVI MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSE Az előző elnökségi ülésen megvitatott és elfogadott szempontok alapján a évi MUNKATERV tervezete elkészült. Az elnökség a munkatervtervezetet az alábbi kiegészítéssel javasolja a következő elnökségi ülésre: Április 15. Újpesti vasúti Duna-híd átépítése Konferencia MAGÉSZ, KTE, MMK, Vasúti Hidak Alapítvány közös rendezvénye Október Tűzvédelmi Ankétot rendezünk Szeptember 24. Az elnökségi ülés Nyíregyházán kerül megrendezésre TISZTSÉGVISELŐ- VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE A jelenlegi tisztségviselők mandátuma szeptember 29-én lejár, ezért a április 16-i közgyűlésen tisztségviselő-választást kell tartani. Az új elnökségre javaslatot a jelenlegi elnökségnek kell tennie, melyet a tagság véleményezhet, ill. módosíthat. A választás előkészítésére az elnökség jelölőbizottságot hozott létre. A jelölőbizottság tagjai: Berényi László, Molnár Zoltán, Dr. Vigh Sándor. A jelölőbizottság elnökének az elnökség Berényi Lászlót választotta meg. Az elnökség a jelölőbizottsággal egyetértésben megtárgyalta a jelölés lebonyolításának módját, mely szerint minden tagunkat a jelölőbizottság levélben kér fel javaslattételre. A levélben az elnökség javaslatát is közli. A jelölőbizottság a beérkezett javaslatok alapján tesz javaslatot az elnökség véleményét is figyelembe véve a közgyűlés részére. Az aktualizált tagnévsort honlapunkon közzétesszük. A jelölőbizottság által kiküldendő levelet és annak mellékletét a Javaslat a tisztségviselőkre című összeállítást az elnökség megvitatta és jóváhagyta. PÁLYÁZATOK Az Acélszerkezetek 2007/4. számában a pályázati felhívásokat (Nívódíj; Diplomadíj) megjelentettük. Beadási határidők: február 29. A 10/2006. sz. Elnökségi határozat alapján a Nívódíj Szabályzatot úgy módosítottuk, hogy 3 fő szakembert (1 fő tervező, 1 fő felsőoktatás, 1 fő gyártó, építő) kérünk fel a bírálatra, és javaslatuk alapján az elnökség dönt. Az elnökség a titkárt bízta meg a bírálóbizottság felkérésére. Markó Péter elnök javasolta, hogy az Osztrák Acélszerkezeti Szövetséghez hasonlóan a MAGÉSZ közgyűlése döntsön a Nívódíj odaítéléséről. Javasolta továbbá, hogy vegyük fontolóra a II. és III. helyezett elismerését Oklevél adományozásával. Az elnökség a javaslatot megvitatta és megbízta a titkárt a részletek kidolgozásával. ECCS LEXICON Elkészült a 12 nyelvű, 4800 szót tartalmazó műszaki szótár sokszorosítása. Tagjainknak térítésmentesen bocsátjuk rendelkezésükre. Külső megrendelőknek Ft+áfa díjért. Az elnökség úgy döntött, hogy az Acélszerkezetek 2008/1. számában felhívást jelentessünk meg a külső érdeklődők részére. Szövetségi hírek Association News Piaci trendek az acélszerkezetgyártásban A BMW Welt az acélépítészet legújabb stílusirányzata The BMW Welt a structural steel building in the latest fashion Konferencia-felhívás év a felületvédelem szolgálatában Years in the Service of Surface Protection Vasbeton lemezzel együttdolgozó acél főtartós hidak tervezése az épülő M6 autópálya M0 Érdi tető közötti szakaszán Design of Steel-Concrete Composit Bridges at the building M6 Highway M0 - Érd Hill Top section A Dunaújvárosi Pentele híd próbaterhelése Load Testing of the Pentele Bridge in Dunaújváros Exkluzív kötet a hídépítésről Csavarozott kapcsolatok tervezése az EUROCODE 3 alapján egyszerűsített módszerrel* (1. rész) Simplified Methods for Design of Bolted Connections by EUROCODE 3 (part 1). 42 Nagyszilárdságú acélok alkalmazása autódaruk alvázainak gyártásához Use of High Strength Steels for Manufacturing Chassis for Mobil Cranes A korrózió elleni védelem is befektetés Defence Against Corrosion is an Invest as well Ivóvíz-csővezetékek korrózió elleni védelmének korszerű megoldásai Modern Solutions of Corrosion Protection for Potable Water Pipes Forró kipufogóelemek tökéletes hideg robothegesztése CLOOS ROMAT robothegesztő nagy teljesítményű CP-vel (Cold Process) a járműiparban Lindab könnyűszerkezetes épületrendszerek és alrendszerek Lindab Lightweight Building Systems and Subsystems Iparágak közötti találkozó Szoborállítás Gillemot professzor emlékére Statue in Memoriam Professor Gillemot. 76 Acélszobrok a bajai főiskolában Németországi hőerőmű acélszerkezeteit gyártja a KÉSZ Gázok, gázkeverékek gyártása és biztonságos alkalmazása hegesztés-, és rokon technológiákhoz (1. rész) Egyedi robotos hegesztőcella Felhívás Szakértelem, ami összeköt Új hegesztéstechnikai oktató és vizsgaközpont a Messer Hungarogáznál Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2008/1. szám 1

2 A II. FÉLÉVI PROGRAMOKRÓL Az elnökség áttekintette és értékelte az elmúlt félév rendezvényeit: Hegesztési Ankét szeptember 12-én került megrendezésre 40 fő részvételével. A jelenlévők részéről rendkívüli volt az érdeklődés. Az elhangzott előadásokat folyóiratunkban közzétettük. A konferencia költségét az előadók viselték. Jelentősek azok a pozitív visszajelzések, melyeket az ankét után kaptunk és amelyek a rendezvény magas színvonalát dicsérték. M0 Északi Duna-híd építésének szakmai bemutatója A szakmai napot október 29- én rendeztük, Hunyadi Mátyás, a híd főtervezőjének bemutatásával, 30 fő részvételével. Nagyon sikeres szakmai nap volt. CLOOS Schweisstechnik GmbH bemutatkozása november 5 7. között került sor a CROWN International Kft. meghívására a CLOOS/Haiger cég látogatására, melyen az elnökség tagjai vettek részt. Rendkívül eredményesnek ítélték a résztvevők a látogatást. 11. sz. Fémszerkezeti Konferencia (MAGÉSZ-MKE-ALUTA-ÉVOSZ) november 27-én rendeztük meg Készházak, elemes függönyfalak, könnyűszerkezetes megoldások témakörben. A MAGÉSZ részéről Pál Gábor igazgató (Speciálterv Kft.) tartott előadást Ferihegyi gyalogoshíd tervezése címmel. Többen hiányolták, hogy olyan előadás is elmaradt, amelynek az előadója jelen volt. MAGÉSZ MTSZ szövetségek közötti együttműködés A találkozóra november 29- én került sor azon tagvállalataink részvételével, amelyek a tűzihorganyzásban érdekeltek A megbeszélésről folyóiratunkban tájékoztatást adunk. A BBB Moson-Cink Horganyzó Kft. vezetősége meghívta a MAGÉSZ elnökségét december 13-ára üzemlátogatásra abból az alkalomból, hogy üzembe helyezték az ország legnagyobb tűzihorganyzó kádját (a látogatásra az elnökségi ülést követő időszakban kerül sor). ÉSZAKI (ÚJPESTI) VASÚTI DUNA-HÍD ÁTÉPÍTÉSE KONFERENCIA Helye: Program: április 15. (kedd) FŐMTERV Zrt. tárgyaló (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) Megnyitó Az Északi (Újpesti) vasúti Duna-híd szerepe a főváros tömegközlekedésében és a vasúti közlekedés szempontjából A tervezés előkészítése és fázisai MÉRNÖKI SZAKSZÓTÁR 12 NYELVEN Az Európai Acélszerkezeti Szövetség (ECCS) támogatásával és magyar részről a MAGÉSZ közreműködésével elkészült egy mérnöki szakszótár, amely elektronikus formában (CD-n) 12 európai nyelven tartalmaz mintegy 4800 acélszerkezeti szakkifejezést. A CD segítségével gyorsan és hatékonyan kereshetők elő a magyar ismeretében más európai nyelveken az acélszerkezeti szakkifejezések, illetve hasonlóképpen visszafelé is. Megrendelhető: MAGÉSZ 1161 Budapest, Béla u. 84. Ára: Ft+áfa A műtárgyak tervezése és kivitelezése Kérdések, hozzászólások Zárszó A Konferencia szervezői: Vasúti Hidak Alapítvány, MMK Vasúti Szakosztály, KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztály, MAGÉSZ A rendezvény a MMK továbbképzési rendszerében akkreditálásra kerül. A résztvevők MMK tagsági számukat a regisztrációnál adják meg. 2 Acélszerkezetek 2008/1. szám

3 Markó Péter acélszerkezet vállalkozási igazgató, a MAGÉSZ elnöke KÉSZ Kft. PIACI TRENDEK AZ ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁSBAN 2007-ben szakmai területünkön jelentős fellendülés volt tapasztalható. Ennek motorja az energetika, környezetvédelem, az infrastrukturális és ipari beruházások területén a korábbi években elmaradt fejlesztésének beindulása volt. Különösen figyelemre méltó iparágunkban a korábbi évekhez képest jelentősen megugró exportigények megjelenése. Ezen exportigények alapvetően ugyanazon iparágakból jelentek meg a gyártási piacon, mint a hazai beruházók igényei. A MAGÉSZ tagjai szempontjából meghatározó iparágak igényeit és szakmai szempontból figyelemre méltó lehetőségeit igyekeztem csokorba gyűjteni. 1. ENERGETIKA A megvalósult erőművi rekonstrukciókhoz kapcsolódóan új erőmű építése Magyarországon csak az előrelátó energetikusok álmaiban létezik. Nyilvánvaló, hogy 2020-ra Magyarországon villamosenergia-hiány keletkezik. Ennek elkerülésére néhány éven belül új energetikai blokkok, erőművek építése szükséges. A fűtőművek kombi ciklusra átállítása lényegében befejeződött. Az alternatív energiaforrások, így a szél és geotermikus energia ha azok ma még kevéssé ismert hatásait, mint pl. az ultrazaj ill. a földsók kárhatását sikerül is megakadályozni csak a mesében elégíthetik ki a növekvő, és elsősorban a lakossági fogyasztás emelkedése okozta villamosenergia-éhséget. A tervezett gázturbinás erőművek rövidebb távon hozhatnak megoldást, de ne felejtsük el, hogy míg a szén- (lignit) és atomerőművek a lakossági fogyasztók által közvetlenül nem felhasználható, ún. ipari nyersanyagokból fejlesztenek villamos energiát, addig a gázturbinás erőmű, bármennyire is olcsóbb beruházással, de közvetlenül lakossági energiaforrás fogyasztó! Tehát szakmánk előtt nagy feladatok állnak, tekintettel egy nagy ipari erőmű (400~600 MW) lignit esetében 18~ t, míg egy 1000 MW-os atomerőmű ca t acélszerkezet-igényű. Hasonló feladatok előtt állnak szomszédaink, Szlovákia és Csehország is, ahol a MOL szerepe jelentős, így jó esélyeink lesznek a beruházásokban való részvételre. 2. BIOENERGIA A jelentős politikai hűhóval beharangozott projektek beruházási tervezése, a tapasztalat szerint lecsengőben van, mert egyrészt a mezőgazdasági termelés mennyiségének erős hullámzása, amit a 2007-es év kukorica ill. repce hozamkiesése bizonyít, másrészt a Magyarországon várt, de eddig be nem következett adóváltozások elmaradása, gazdaságtalanná teszi a beruházásokat. Ezen a területen nem várható jelentős felfutás. Sokkal nagyobb lehetőségeink vannak a kisebb teljesítményű, általában kistérségi méretekben megjelenő szemétégető művek ill. a másik biológiai irányzathoz tartozó szemétmegsemmisítő technológia, a komposztáló telepek szerkezeti igényeinek kielégítésében. Jellemző, hogy ezen a területen tagvállalataink évi t-ás nagyságrendben exportálnak acélszerkezetet már ma is nyugatra. 3. CEMENTIPAR Bár ezen a területen jelentős beruházási tervek léteznek, és szakmánk szempontjából egy ilyen 18~ t-ás acélszerkezeti igény távolról sem elhanyagolható, véleményem szerint a környezetvédők vélt vagy valós aggodalmai jelentős késedelmeket és a beruházó visszalépését okozhatják a projektektől. Ezt alátámasztani látszanak ugyanezen beruházók termelésbővítési projektjei Szlovákiában, ill. új nagy cementgyári projektek megjelenése Ukrajnában. 4. IPARI BERUHÁZÁSOK A MOL Százhalombattai és a TVK Tiszaújvárosi nagyberuházásainak lecsengése után a petrolkémiai beruházások súlypontja áttevődött Pét és Kazincbarcika irányába. Ezen csak a Magyarországra telepedett új gumigyárak koromigénye hozott változást, ami új beruházást indukált Tiszaújvárosban. 5. HIDAK Az M0 Északi hídjának befejezése után jelentős nagy hídberuházás beindulására nem lehet számítani. Ebből a szempontból csak az M6-os PPP konstrukcióban épülő szakaszán szükséges hidak jelentenek új igényt. Újabb nagyberuházások indulásáig (talán az M0 déli második Duna-híd és a szegedi új Tisza-híd lehet a következő) szakmánknak meg kell elégednie az elkerülhetetlen hídrekonstrukciós feladatokkal. Ezek a már folyamatban lévő budapesti Sazabadság híd az Északi összekötő vasúti és a budapesti Margit híd, valamint a tervezés alatt álló, ma csak jelentős súly- és sebességkorlátozással használható vásárosnaményi Tiszahidak lehetnek. 6. EXPORTLEHETŐSÉGEK A JÖVŐBEN Ha szétnézünk a piacon, döbbenetes beruházási igényekkel találkozunk elsősorban Németországban. Ennek oka a rosszabb hatásfokú szénerőművek felújítási igénye a CO 2 kibocsátási követelmények teljesítésére, valamint a politikai okokból leállításra kerülő atomerőművi kapacitások pótlása. Aki ezeket az igényeket áttekinti, cége alkalmas a magas minőségi követelmények kielégítésére és kellő szakmai ismerettel és idegen nyelvet beszélő szakemberállománnyal rendelkezik, úgy a hazai piac beszűkülése ellenére nem lehet aggodalomra oka kapacitásainak leterhelhetősége miatt. (Elhagzott a MAGÉSZ évzáró rendezvényén december 6-án.) Acélszerkezetek 2008/1. szám 3

4 4 Acélszerkezetek 2008/1. szám

5 Acélszerkezetek 2008/1. szám 5

6 Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas építőmérnök A BMW WELT AZ ACÉLÉPÍTÉSZET LEGÚJABB STÍLUSIRÁNYZATA THE BMW WELT A STRUCTURAL STEEL BUILDING IN THE LATEST FASHION A BMW autógyár müncheni törzshelyén október 17-én nyitották meg a lebegő felhő -t szimbolizáló, ún. kommunikációs központot. Jelen cikkben bemutatjuk a mind formai, mind funkcionális szempontból a legújabb stílusirányzatot képviselő acélvázas épületet. The BMW Welt so called communication building in Munich in the main center of the car factory was opened in October In this article will be introduced the very interesting newest representative of the fashionable steel building constructions. BEVEZETÉS Az SLV München német Hegesztési Intézet 2006 novemberében rendezett konferenciáján alkalmam nyílt egy igen érdekes előadást meghallgatni a legújabb irányzatot képviselő, címben jelzett acélvázas épületről. Számunkra tanulságos, hogy az építészálmot a kivitelezők közreműködésével hogyan tették megvalósíthatóvá. Az átadást követően módom nyílt a csodát szemrevételezni és lencsevégre kapni. Úgy gondolom, hogy bemutatása számot tarthat az ACÉLSZERKEZETEK olvasóinak érdeklődésére is. A fentiek ismertetése előtt indokoltnak tűnik az acélanyag építészetben való mintegy 120 évre visszatekintő alkalmazásának tömör összefoglalása. Ugyanis a fejlődés áttekintésével világosan kirajzolódik az acél abban játszott meghatározó volta is. AZ ACÉL SZEREPE AZ ÉPÍTÉSZET FEJLŐDÉSÉBEN Építőanyagként kezdetben a kő, a fa, majd az agyag természetes, kiégetett tégla, klinker, terrakotta változatai szolgáltak, ill. szolgálnak napjainkig is. Ezekből az anyagokból emelt épületeknek azonban erősen korlátozott magassági határai vannak. Ugyanis oldalerőre (szél) vagy dinamikus hatásra (földrengés), a kötőanyag gyenge volta miatt, ellenálló képességük csekély. A piramisok (rekord az egyiptomi Cheops: 147 m, épült közel 4600 évvel ezelőtt) és a katedrálisok (rekord a német Ulm-i: 161 m, épült között), illetve a torony jellegű építmények (az ókortól napjainkig), melyek ugyan magasak, de fölfelé keskenyednek és teljesen, vagy nagyrészt tömörek. A lakó- és irodaházak, kommunális épületek, ahol a belső tér és a világítás (ablaknyílások) igénye jelentős, csak méteres magasságig emelkedhettek. A XIX. század utolsó negyedében, egyrészt az acélgyártás nagyipari szintre történő fejlesztése, másrészt a felvonó feltalálása révén, e téren is lehetőség nyílt az emberi becsvágy érvényesítésére, ill. a hatalom és gazdagság, valamint technikai fejlettség egyre magasabb épületekkel történő bizonyítására. Hengerelt acéltartót épületvázként először az angliai Liverpoolban alkalmaztak. A szakirodalom az 1885-re Chicagóban felépült, 55 m magas Home Insurance Building-et tartja nyilván első felhőkarcolóként. Ezt követően New York ragadta magához az irányítást. A Flatiron Building (1902) 87 m, a Woolworth Building (1913) már 241 m magas és a világrekordot 1930-ig tartotta. Ekkorra készült el a 319 m magasságú Chrysler Building. A büszke címet azonban nem sokáig birtokolhatta, mert az egy évvel később (1931) felépült Empire State Building 381 m magasságig emelkedett. Ez a napjainkig leghíresebb és a világ szemében a felhőkarcolók szimbólumául szolgáló épület 41 éven át volt csúcstartó. A World Trade Center szomorú sorsra jutott két tornyát (417/415 m) 1972/1973-ban adták át. Első helyüket nem sokáig tarthatták, mert a régi rivális Chicago az 1974-ben elkészült, 442 m magas Sears Tower-ral átvette azt. A fenti épületek állékonyságát minden esetben az acélváz biztosította. Az utóbbi években főként helytakarékosság és merevségnövelés céljából, de esztétikai okoknál fogva is az acélvázat láthatóvá tették és egy részét átlós rúdként alkalmazták. Ezek leghíresebb képviselője a Hong Kong-ban 1990-ben elkészült, 367 m magas Bank of China épülete. A burkolat kezdetben tégla, klinker, terrakotta, kő (főként homokkő, részben gránit, márvány) voltak. Ezek szerepét a 70-es évektől az üveg, az alumínium és a rozsdamentes acél vette át. A toronyházépítésben az acélváz egy évszázadon keresztül tartó egyeduralmát a legutóbbi időben a vasbeton megtörte. A Sears Tower-től a rekordot 1998-ban elhódító, 452 m magas Petronas ikertorony (Malaysia, Kuala Lumpur) vasbetonból épült. Ezt egyrészt a beton nyomószilárdságának növelése (140, legújabban már 200 MPa), másrészt a helyi adottságok (fejlett vasbeton- és gyenge acélipar), harmadrészt a speciális, a korábbi sík felületeket felváltó csipkés ornamentika tette lehetővé, illetőleg indokolttá. A Taj Pei-ben (Taiwan) 2004-re felépült Taj Pej 101 nevű, 101 emeletes, 509 m magas épület tartószerkezete szintén vasbeton, de ebből az anyagból építik a Burj Dubai 850 m (!?) magasra tervezett felhőkarcolóját is, mely az előirányzat szerint 2008-ban fog elkészülni. Az 1. kép a leghíresebb, jobbára rekordmagasságot felállító felhőkarcolókat mutatja be. Jól érzékelhető a forma, a tagoltság, a külső felületek fejlődése és változatossága. (Tudni kell, hogy a csúcsdísz beleszámít az épület magasságába, az antenna viszont nem; emiatt került pl. a Jin Mao Tower a World Trade Center, vagy a Petronas ikertorony a Sears Tower elé.) 6 Acélszerkezetek 2008/1. szám

7 készülte és megemelése után a harmadik emelet, és így tovább. A legalsó, 18. szint utoljára készült el. Az épület előtt látható, ablaktalan, lavór formájú építmény a BMW termékeit bemutató múzeum (3. kép). Belsejében csigavonal mentén felfelé haladva lehet megszemlélni a kezdetektől gyártott, mindenkori legkorszerűbb autókat, motorokat. Legfelül a látogatókat a gyárhoz kapcsolódó témájú, az aktuális legmodernebb technikával készült, csodálatos filmekkel kápráztatják el. 1. kép: Néhány nevezetes toronyház magassági sorrendben, jobbról balra: Empire State Building New York, 1931, 381 m; International Finance Center Hong Kong, 2003, 415 m; World Trade Center New York, 1972/73, 417/415 m; Jin Mao Tower Shanghai, 1999, 421 m; Sears Tower Chicago, 1974, 443 m; Petronas Tower Kuala Lumpur, 1998, 452 m; World Finance Center Shanghai, 2008 (?), 497 m (?); Taj Pei 101 Taiwan, 2004, 509 m; Freedom Tower New York City, 2009 (?), 547 m (?); Burj Dubai Dubai, 2008 (?), 850 m (?). ÚJ IRÁNYZATOK AZ ACÉLVÁZAS ÉPÍTÉSZETBEN Az eddig felépült acélvázas toronyházak fontos jellemzője a sík felületek alkalmazása. Ennek legmarkánsabb példája a World Trade Center két tornya, melyek mindenféle tagoltságtól mentes, egyszerű, négyzet keresztmetszetű hasábok. A toronyházaknál eddig betartották a statika korábban elfogadott alapszabályát, mely szerint a hozzá nem értők számára is az állékonyság, tehát a biztonság érzetét keltik. Másfelől fontos szempont volt a költségtakarékosság is, következésképpen a tipizált, szériában előre gyártható elemek, egységek alkalmazása. Ennek leghatározottabb példája az Empire State Building, melynél a vázat (az épület teljes magasságában) azonos méretű acélgerendákból építették fel, éspedig átlagosan egy emelet/nap gyorsasággal! A legújabbkori építészeti stílusirányzat a különféle célú (de nem magas) épületek esetében felrúgja a fent körvonalazott szabályokat. A becsvágy itt nem a magasságban, hanem az épület extravagáns látványában jut kifejezésre. Nincs egyenes vonal, nincs sík felület (sem kívül, sem belül). Mellőzik az alátámasztó szerkezetet, oszlopot. Az épületet a tér minden irányába hajló acél vázszerkezet tartja, melyet üveg, rozsdamentes acél, sőt (mivel az jóval drágább) titán lemez burkol. Ez utóbbit használták a spanyolországi Bilbaóban, az 1997-ben elkészült Guggenheim Múzeumnál (2. kép). Itt az oszlopok elhagyása lehetővé tette a világ legnagyobb méretű kiállítócsarnokának megvalósítását. Az új épület már elkészülte előtt híressé vált és átadását követő egy év alatt másfél millió turistát vonzott az egymillió lakosú, korábban álmos baszkföldi városkába. Hasonló cél vezérelte a BMW döntéshozóit, az e cikk témájául választott multifunkcionális (az új autók és motorkerékpárok bemutatásának, átadásának, kiállítások, konferenciák, koncertek és egyéb rendezvények otthona) épületkomplexum megvalósításánál. Ez első képviselője egy új építménygenerációnak: az ún. kommunikációs épület -nek. Megemlítendő, hogy a BMW már 30 évvel ezelőtt is teljesen újszerű építménnyel lepte meg a világot. A motor hengereire utaló, négylevelű lóhere keresztmetszetű központi irodaházuknak nem csak kialakítása, hanem építéstechnológiája is egyedülálló volt. A munkát a legfelső emelettel (földközelben) kezdték, majd azt egy központi toronymag tetejére szerelt hidraulikus rendszer segítségével egy szinttel felemelték. Ezután következett a (felülről számolva) második, majd ennek el- 2. kép: A Bilbao-i Guggenheim Múzeum AZ ÉPÍTMÉNY ISMERTETÉSE A tervező a BMW számára egy olyan élmény- és járműátadó centrumot álmodott meg, mely egy lebegő felhőre emlékeztet. Egységet kíván alkotni a tőle keletre fekvő négyhengeres irodaházzal, a BMW múzeummal, a mögöttük elterülő gyártócsarnok-rengeteggel (4. kép), valamint a nyugatra elhelyezkedő, az 1972-es olimpiára megvalósított létesítményekkel. A m 2 -t lefedő, felhő formájú, helyenként 26 m magasra úszó tetőt közel 4000 tonna acélváz közbenső oszlopok nélkül támasztja alá (5 6. képek). A felszín alatt három szinten garázsok helyezkednek el. Az egyik az új autók tárolására, a másik kettő nyilvános parkolóként szolgál. Mindegyik 300 gépkocsi befogadására alkalmas. A csarnokban lépcsőkön, függőfolyosókon és liftekkel megközelíthető három szinten kiállítások, rendezvényterem, különtermek, fogadóhelyiségek, tárgyalók, irodák, büfé, shop és sok egyéb célra alkalmas nyitott és zárt tér kapott helyett. A burkolat mindenütt rozsdamentes acél, márvány és üveg, természetesen a napjainkban elérhető legmagasabb színvonalon. Az álmélkodó látogató elé táruló világból egy keveset a képek próbálnak bemutatni. Acélszerkezetek 2008/1. szám 7

8 3. kép: A BMW központi irodaháza felülről......és alulról 4. kép: A müncheni BMW birodalom az Olympia-torony 200 m-es magasságából szemlélve, előtérben az új BMW Welt épület 8 Acélszerkezetek 2008/1. szám

9 5. kép: A BMW Welt délkelet felől szemlélve 6. kép: A BMW Welt délnyugat felől szemlélve Acélszerkezetek 2008/1. szám 9

10 7. kép: Kiállítócsarnok-részlet délkelet felől 8. kép: Kiállítócsarnok-részlet délnyugat felől 9. kép: Beltérrészlet 10 Acélszerkezetek 2008/1. szám

11 10. kép: Beltérrészlet 11. kép: Csarnokrészlet az emeleti autóátadó szint és a földszinten lévő, állófogadásra berendezett büfé egy részével 12. kép: Csarnokrészlet az emeleti autóátadó szint és a földszinti tárgyalók egy részével Acélszerkezetek 2008/1. szám 11

12 13. kép: Az épületben BMW Shop is helyet kapott, ahol többek között egy, a képen látható BMW Mountainbike már szerény 4499,- EUR-ért elvihető 14. kép: Az emeleten kiállított motorkerékpárok egyike, a háttérben az autóátadó szint keleti és nyugati részével, középütt a felvonók bástyájával Az épületkomplexum nézőnek legmeghökkentőbb, kivitelezőnek legbonyolultabb része a délkeleti végen elhelyezkedő, homokóra formájú, ún. kettős kúp. Ez a részben rozsdamentes acéllal, részben üveggel burkolt, kettős falú építmény egy információs csarnok. A teljesen egyedi formájú létesítményt kívülről a , felülről a 18., belülről pedig a képek szemléltetik. 17. kép: A kettős kúp üvegborításának részlete 15. kép: A számtalan kiállított autómodell egyike, a BMW 335i cabrio-ja, hozzáillő környezetben 16. kép: A homokórára emlékeztető kettős kúp a nyugati bejárattal 12 Acélszerkezetek 2008/1. szám

13 18. kép: A kettős kúp felülről szemlélve 19. kép: A kettős kúp mennyezetet alkotó felső része, a csarnokból szemlélve Acélszerkezetek 2008/1. szám 13

14 20. kép: A kettős kúp csarnoka belülről, a bejárat felől 21. kép: A csarnok belseje a csigavonalban felfelé haladó gyalogjáróról szemlélve 14 Acélszerkezetek 2008/1. szám

15 AZ ACÉLSZERKEZET KI- ALAKÍTÁSA ÉS KIVITELEZÉSE A eredeti tervek az épületet hajlított csövekből kialakított, térbeli rácsos szerkezetként irányozták elő. Ez a teljes beállványozást és a bonyolult csomópontok csőcsatlakozásainak helyszíni hegesztését igényelte volna, természetesen óriás költség- és idővonzattal. A kivitelezők javaslatai szerinti módosításokkal sikerült az eredeti könnyed, lebegő hatást és formát megtartva lényegesen egyszerűbben megvalósítható, olcsóbb megoldásokat találni. Ezek legjelentősebbjei: a drága hajlított csövek helyett egyenes, hengerelt profilok (csarnok), ill. négyszögletes zárt szelvények (kettős kúp) alkalmazása; a tetőszerkezet síkban fekvő rácsos tartókból képzett tartóráccsá történő átalakítása, melynek helyszíni kapcsolatai csavarozottak (22. kép); a kettős kúpnál jelentős szerkezeti módosítások: az eredetileg háromsíkúra tervezett rendszer kétsíkúvá történő átalakítása oly módon, hogy a belső tartórács és a külső burkolatot (rozsdamentes acél és üveg) rögzítő szerkezetet együtt dolgoztatva, elérték a szükséges merevséget; törekvés a maximális előgyártás és a minimális állványozás biztosíthatóságára. A 23. kép a kettős kúp számítógépes, robbantott vázszerkezetét szemlélteti, kiemelve a rákerülő befüggesztett gyűrűs fedélrészt. A 24. képen az alsó kúp szerelés közbeni állapota látható. Az 5,5 m-től szabálytalanul változóan csökkenő szárhosszúságú háromszögekből álló rácsszerkezetet a ferde irányú rudaknál és a vízszintesen körbefutó gyűrűknél 300x100 mm, a diagonáloknál 250x100 mm-es négyszögletes zárt szelvényeket alkalmaztak. Ezek csomópontjai hegesztettek (25. kép). A homokóraforma alsó átmérője 35 m, a beszűkítésnél 18 m, a felső gyűrűstartó 44 m, míg az egész magassága 25 m. A csarnok és a kettős kúp vázszerkezetének szerelés közbeni állapotát a 26. kép szemlélteti. A helyszínen közbenső tárolásra mód nem nyílt, ezért a szerkezeteket az egyébként szerencsére csak négy kilométer távolságra fekvő gyártól odaszállításkor azonnal beépítették. Az acélszerkezetet eredetileg január augusztus között kellett volna felépíteni. A sok tervmódosítás miatt, illetve azok kivitelezési időre való pozitív hatása ellenére is, ez a munka egy erős évet csúszott. A létesítmény átadására előirányzott időpont (2006. közepe) 5/4 évvel eltolódott. (Mindazonáltal a kivitelezők véleményem szerint így is csodát műveltek!) A lebe- 23. kép: A kettős kúp és a rákerülő gyűrűs tartó számítógépes, robbantott vázlata gő felhő a BMW-nek 100 millió EURjába került, az acélszerkezet költségei ennek felét tették ki. ÖSSZEFOGLALÁS Az előzőekben főként képek segítségével megkíséreltük érzékeltetni, hogy az acélszerkezeti kivitelezők számára korábban legegyszerűbb feladatot jelentő magasépítés a legújabb trendet követő létesítményeknél a legbonyolultabbá vált, illetőleg a megvalósíthatóság felső határait súrolja. Sőt, a tervezőkkel való szoros együttműködés nélkül gyakorlatilag megoldhatatlan, vagy legalábbis irreális költség- és időráfordítást igényel. Ez a példa is igazolja, hogy minél bonyolultabb egy szerkezet, annál inkább érvényes az az alapszabály, hogy a kivitelezést (gyártás, szállítás, helyszíni tárolás, szerelés) már a tervezés kezdeti szakaszában ismerni és alapvető szempontként figyelembe kell venni! Az épületkomplexum tervezője: Wolf B. Prix (bécsi Himmelb(l)au Építész Stúdió). Az acélszerkezet kivitelezője: Maurer Söhne GmbH München. 22. kép: A hatalmas teret áthidaló hullámos tetőt síkbeli rácsos tartókból kialakított tartórács támasztja alá 25. kép: A kúp kamracsövekből összehegesztett rácsos szerkezetének egy csomópontja két nézetből Acélszerkezetek 2008/1. szám 15

16 Irodalom: S. Wagner (Maurer Söhne Stahlbau): BMW-Welt, Aspekte der realen Umsetzung (BMW világ, a megvalósíthatóságra történő átalakítás szempontjai) című előadása, mely a SLV München Hegesztési Intézet novemberi Konferenciáján hangzott el, továbbá a Maurer Söhne Stahlbau S-PRESS vállalati lapjában (2005. január és január) az előadás témájáról megjelent cikkek. Az 1. és 2. képeket az Internetről, a és 26. képek a Maurer Söhne Stahlbau S-PRESS januári számából vettük át, a többi és a címlapkép a szerző felvétele. 24. kép: A kettős kúp tartószerkezetének szerelése 26. kép: A csarnok és a kettős kúp szerkezeteinek szerelése felülnézetből 16 Acélszerkezetek 2008/1. szám

17

18 Hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása és gazdaságossága, DFE április 24 26, Miskolci Egyetem KONFERENCIA-FELHÍVÁS Bevezetés A korszerű, hegesztett fémszerkezeteknél a fő szempontok: a megfelelő teherviselő képesség (biztonság), a jól gyártható, technológiához jól illeszkedő szerkezet, illetve a gazdaságosság. Ezek az optimális méretezés révén kapcsolhatók egybe. A konferencia témakörei e három csoport köré szerveződnek. Célja a széles szakterület elméleti és gyakorlati szakembereinek összehozása, az elért eredmények bemutatása, a jövőbeni fejlődési tendenciák megismerése, kapcsolatok kialakítása. Korábbi konferenciák Harmadik alkalommal szervezünk nagyobb nemzetközi konferenciát acélszerkezetek témakörében a Miskolci Egyetemen augusztusában a Nemzetközi Csőszerkezeti Szimpóziumot szerveztük (International Symposium on Tubular Structures ISTS 96), 2003-ban a Nemzetközi Fémszerkezeti Konferenciát (International Conference on Metal Structures ICMS2003), most pedig a Hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása és gazdaságossága című konferenciát (Design, Fabrication and Economy of Welded Structures DFE2008). Minden esetben színvonalas nyugat-európai kiadó jelentette meg a cikkeket. A konferencia témakörei Tervezés: Szerkezetek analízise, tervezése; Numerikus módszerek és algoritmusok; Stabilitás; Törés; Fáradás; Rezgések és rezgéscsillapítás; Kapcsolatok; Vékony falú szerkezetek; Oszlop gerenda kapcsolatok; Rácsos tartók; Keretek; Tornyok; Lemezek és héjak; Csőszerkezetek; Vasbeton szerkezetek; Végeselemes és határelemes alkalmazások; Tűzvédelem; Szélterhelés; Földrengésvédelem; Szerkezeti biztonság és megbízhatóság; Törésmechanika; Szerkezeti anyagok; Tervezési előírások; Ipari alkalmazások minden területen. Gyártás: Gyártási technológiák és módszerek; Hegesztési technológiák; Hegesztési maradó feszültségek és vetemedések; Hegesztési vetemedések; Gyártási sorrend; Környezetvédelem; Felületvédelem; Bevonatkészítés; Szerelés; Karbantartás; Megerősítés és felújítás; Ipari alkalmazások. Gazdaságosság: Gyártási költségek; Költségmérnöki vizsgálatok; Élettartamköltségek; Szerkezetoptimálás; Matematikai módszerek; Szakértői rendszerek; Ipari alkalmazások. Várjuk résztvevők jelentkezését. A konferencia nyelve angol. A cikkek megjelentetése 69 elfogadott cikk a konferencia-kiadványban jelenik meg, a Horwood Publishing Limited, UK. gondozásában közel 600 oldalon. A konferenciára 5 kontinensről és több mint 20 országból érkeztek cikkek. A kiadványt minden regisztrált résztvevő megkapja. Szponzorálás, kiállítás, bemutató Kérjük a tagvállalatokat, hogy jelentkezzenek a szervezőknél. Szponzori támogatás esetén a cég megjelenésére van lehetőség kiállítás és bemutató által. Külön is lehet kiállítónak jelentkezni. A poszter mérete 1x2 m. Lehetőség van a programfüzetben bemutatkozóoldalakat megjelentetni. Kérjük, forduljanak a szervezőkhöz. A Miskolci Egyetem A Miskolci Egyetem története 1735-ban kezdődött, amikor megalapították jogelődjét, a Bányászati és Kohászati Akadémiát Selmecbányán. Most 8 kara van az egyetemnek, Gépész- és Informatikai, Műszaki Földtudományi, Anyagtudományi és Kohászati, Jogi, Közgazdaságtudományi, Bölcsészeti, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti és az Egészségtudományi. Hozzávetőlegesen hallgatója van az egyetemnek. További információk Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc, Egyetemváros Tel.: mellék 2028 hangposta Fax: A konferencia honlapja Acélszerkezetek 2008/1. szám

19

20 Horváth András ügyvezető igazgató BBB Moson-Cink Horganyzó Kft. 15 ÉV A FELÜLETVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN 15 YEARS IN THE SERVICE OF SURFACE PROTECTION Tűzihorganyzás határok nélkül A több, mint 125 éves Brunner Verzinkerei Brüder Bablik GmbH anyavállalat által alapított BBB Moson-Cink Kft. sok ezer partnere számára biztosítja gyártmányaik minőségi felületvédelmét. Bevásárlóközpontok, stadionok, sífelvonók acélszerkezeteivel egy sorban találhatók az elmúlt években végzett munkáink között hidak, autópályák korlátszerkezetei éppen úgy, mint a fokozott korróziónak kitett állattartó telepi rácsszerkezetek. Szolgáltatói hitvallásunk: minőség, gyorsaság, környezetvédelem - megrendelőink igényes kiszolgálása az ország legnagyobb méretű - 16,0 x 2,1 x 3,5 méter - és legmodernebb tűzihorganyzó berendezésével. Mindig naprakésznek lenni ezt kínálja 15 éve partnereinek a tűzihorganyzás, mint speciális felületvédelmi eljárás kereteiben a Moson-Cink Kft. Hot-dip galvanizing without frontiers The BBB Moson-Cink Ltd, which was founded by the 125-year-old parent company Brunner Verzinkerei Brüder Bablik Ltd, guarantees high-quality surface protection of the products for thousands and thousands of our partners. We are dealing with the steel structures of shopping centres, stadiums and ski-lifts as well as with railing structure of bridges and motorways, and even with the ranch framework of breeders of animals, which are excessively exposed to corrosion. Our service conception is: quality, quickness, environmental protection by the demanding serving of our customers with the largest - 16,0 x 2,1 x 3,5 metres - and most modern dip galvanizing device. Being always up-to-date the Moson-Cink Ltd has been offering its services for 15 years to its customers, within the bounds of the special surface protection procedure. A magyarországi tűzihorganyzás egyik közismert képviselője, a BBB Moson-Cink Kft. az 1992-es cégalapítást követően, január 1-jén kezdte meg tevékenységét azon a piacon, amelynek néhány év elteltével meghatározó szereplője lett. Hatodikként csatlakozott a KOPF vállalatcsoporthoz, mely Németországban és Ausztriában is képviseltette már magát. Mára a valamikori hat tagvállalatból álló csoport igazi nagyvállalkozássá nőtte ki magát, amelynek 38 egysége 1700 főt foglalkoztat, árbevétele 250 millió EUR, és 2008-ban a tervek szerint tonnát fog tűzihorganyozni. A tulajdonos érdeklődését alapvetően az keltette fel a személyes tapasztalatokon túl, hogy több évtizedes szakmai múlt jellemezte a jogalődöt Kühne MG RT., ill. az alapvető szakmai ismeretekre a 70-es évek elején a későbbi anyavállalatnál Brunner Verzinkerei Brüder Bablik GmbH tettek szert a kollégák. Az anyavállalat múltjával kapcsolatosan kiemelendő, hogy az alapító, professzor dr. Heinz Bablik a tűzihorganyzás úttörőjének tekintendő, akinek neve egybeforrt e felületvédelmi eljárással. Kutatási tevékenységének eredményeként jutott el a tűzihorganyzás az empirikus stádiumból a gyakorla- Egy év elteltével fejeztük be a beruházási munkálatokat 20 Acélszerkezetek 2008/1. szám

www.magesz.hu HELYÉN A ZÁRÓTAG! Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 2.

www.magesz.hu HELYÉN A ZÁRÓTAG! Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 2. 2008 V. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) HELYÉN A ZÁRÓTAG! Az 51. merevítőtartó egységet 2008. június 12-én

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2007 IV. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídját 2006. december 09-én reggel úsztatták a hídtengelybe

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete. www.magesz.hu

A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete. www.magesz.hu 2011 VIII. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Fotó: DLT Kft. A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella

Részletesebben

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám 2008 V. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az Északi vasúti híd utolsó egységét 2008. augusztus 30-án a Hídépítő Speciál Kft., két

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association 2006 I. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association Ipari acélszerkezetek szerelése Fotó: Pelcz József Kivitelezô: tagvállalatunk, a R&M TS Kemon Kft.

Részletesebben

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II.

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. 2012 IX. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. Fotó: Dr. Domanovszky Sándor; 2012.01.23. A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre)

HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) 2009 VI. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) (fotó: Kovács Rezső) A tartalomból: Mederhíd

Részletesebben

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX Bevezető 1 TARTALOM Erdődi László A MÁV hídszolgálat elmúlt három éve 2 Solymossy Imre Az Északi vasúti Duna-híd tervezése 9 Dr. Horvát Ferenc Vasúti pálya átvezetése a hídon 14 In memoriam Sárkány László

Részletesebben

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Szatmári Tibor 2011 Témavezető: Dr. Iványi Miklós, egyetemi tanár PhD értekezés v2.0 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association CLOOS robot A TARTALOMBÓL: Gyártás, automatizálás robotokkal Szimpózium www.magesz.hu

Részletesebben

Köszöntô. 1 Tartalom. Bevezetô. Index SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. állapotának értékelése 18. Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2

Köszöntô. 1 Tartalom. Bevezetô. Index SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. állapotának értékelése 18. Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2 Bevezetô 1 Tartalom Dr. Mosóczi László Köszöntô 1 Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2 Dr. habil Farkas György, Völgyi István Új híddiagnosztikai eljárások 8 Duma György Beton-, vasbeton

Részletesebben

KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA

KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA ELÕADÁS-SOROZAT AZ MKE SZERVEZÉSÉBEN A 15 éves Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület az építõ- és épí - tész mér nökök továbbképzésének keretében 2012-ben folytatja a 2011-ben megkezdett

Részletesebben

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20 Tartalom Dr. Mosóczi László Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Néhány szó a Sínek Világa újbóli megjelentetése alkalmából 2 Rege Béla Felhívás a 2006. évi Vasúti Hidász Konferenciára 3 Dr. Horváth Ferenc A

Részletesebben

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2 Tartalom Csek Károly Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Az abszolutizmus korának neves hazai vasútépítôi (1850 1867) 2 Evers Antal A 2007-ben jubiláló algyôi vasúti Tisza-híd 6 Rege Béla A kiskörei Tisza-híd

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

2013. II. évfolyam 1. szám

2013. II. évfolyam 1. szám 2013. II. évfolyam 1. szám Épülethéjak fontossága Mit nevezünk könnyűszerkezetnek? Üveghomlokzatok transzparenciazavarai SCHÜCO, JANSEN újdonságok Alumínium profilú tűzgátló szerkezetek FÉMSZERKEZETEK

Részletesebben

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár Page 2 Ára: 1218 Ft A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA VASBETONÉPÍTÉS CONCRETE STRUCTURES JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai

Részletesebben

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám FÕMTERV Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további

Részletesebben

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék szakmai lap 2014. július-augusztus beton cement mész ko és kavics XXII. évf. 7-8. szám a betonszabvány felújítása betonkenu verseny cukorsiló dilatációmentes padlója villamos pályalemez az Árpád hídon

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLY y w.* HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA 1992 t TARTALOMJEGYZÉK: ELŐSZÓ 3 AZ ELŐADÁSOK KIVONATA 5 A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI 36 PROGRAM 39

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA KÜLÖNSZÁM. Tisztelt pályás és hidász Munkatársaim! Tisztelt Olvasó! Köszöntó. TarTalom. Csek Károly Köszöntő 1

SÍNEKVILÁGA KÜLÖNSZÁM. Tisztelt pályás és hidász Munkatársaim! Tisztelt Olvasó! Köszöntó. TarTalom. Csek Károly Köszöntő 1 Köszöntó 1 TarTalom Csek Károly Köszöntő 1 Vörös József Az európai és a hazai szabványok összefüggései 2 Daczi László Az Innotrack projekt ismertetése 6 Vörös Tibor Vasúti építészet Szabványtervek a vasúti

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. MARCALTŐI RÁBA-HÍD VASÚTI HIDAK... A MEGÚJULT MARGIT HÍD ÉLET A DULÁCSKÁN ÉPÍTJÜK Karácsonyi köszöntő Szabó T. Anna: Az ünnep azé, aki várja Aki magot szór

Részletesebben