TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL A MAGÉSZ elnöksége december 6-án az MVAE, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés dísztermében tartotta ülését. Az ülést Markó Péter elnök vezette. Az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: A ÉVI MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSE Az előző elnökségi ülésen megvitatott és elfogadott szempontok alapján a évi MUNKATERV tervezete elkészült. Az elnökség a munkatervtervezetet az alábbi kiegészítéssel javasolja a következő elnökségi ülésre: Április 15. Újpesti vasúti Duna-híd átépítése Konferencia MAGÉSZ, KTE, MMK, Vasúti Hidak Alapítvány közös rendezvénye Október Tűzvédelmi Ankétot rendezünk Szeptember 24. Az elnökségi ülés Nyíregyházán kerül megrendezésre TISZTSÉGVISELŐ- VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE A jelenlegi tisztségviselők mandátuma szeptember 29-én lejár, ezért a április 16-i közgyűlésen tisztségviselő-választást kell tartani. Az új elnökségre javaslatot a jelenlegi elnökségnek kell tennie, melyet a tagság véleményezhet, ill. módosíthat. A választás előkészítésére az elnökség jelölőbizottságot hozott létre. A jelölőbizottság tagjai: Berényi László, Molnár Zoltán, Dr. Vigh Sándor. A jelölőbizottság elnökének az elnökség Berényi Lászlót választotta meg. Az elnökség a jelölőbizottsággal egyetértésben megtárgyalta a jelölés lebonyolításának módját, mely szerint minden tagunkat a jelölőbizottság levélben kér fel javaslattételre. A levélben az elnökség javaslatát is közli. A jelölőbizottság a beérkezett javaslatok alapján tesz javaslatot az elnökség véleményét is figyelembe véve a közgyűlés részére. Az aktualizált tagnévsort honlapunkon közzétesszük. A jelölőbizottság által kiküldendő levelet és annak mellékletét a Javaslat a tisztségviselőkre című összeállítást az elnökség megvitatta és jóváhagyta. PÁLYÁZATOK Az Acélszerkezetek 2007/4. számában a pályázati felhívásokat (Nívódíj; Diplomadíj) megjelentettük. Beadási határidők: február 29. A 10/2006. sz. Elnökségi határozat alapján a Nívódíj Szabályzatot úgy módosítottuk, hogy 3 fő szakembert (1 fő tervező, 1 fő felsőoktatás, 1 fő gyártó, építő) kérünk fel a bírálatra, és javaslatuk alapján az elnökség dönt. Az elnökség a titkárt bízta meg a bírálóbizottság felkérésére. Markó Péter elnök javasolta, hogy az Osztrák Acélszerkezeti Szövetséghez hasonlóan a MAGÉSZ közgyűlése döntsön a Nívódíj odaítéléséről. Javasolta továbbá, hogy vegyük fontolóra a II. és III. helyezett elismerését Oklevél adományozásával. Az elnökség a javaslatot megvitatta és megbízta a titkárt a részletek kidolgozásával. ECCS LEXICON Elkészült a 12 nyelvű, 4800 szót tartalmazó műszaki szótár sokszorosítása. Tagjainknak térítésmentesen bocsátjuk rendelkezésükre. Külső megrendelőknek Ft+áfa díjért. Az elnökség úgy döntött, hogy az Acélszerkezetek 2008/1. számában felhívást jelentessünk meg a külső érdeklődők részére. Szövetségi hírek Association News Piaci trendek az acélszerkezetgyártásban A BMW Welt az acélépítészet legújabb stílusirányzata The BMW Welt a structural steel building in the latest fashion Konferencia-felhívás év a felületvédelem szolgálatában Years in the Service of Surface Protection Vasbeton lemezzel együttdolgozó acél főtartós hidak tervezése az épülő M6 autópálya M0 Érdi tető közötti szakaszán Design of Steel-Concrete Composit Bridges at the building M6 Highway M0 - Érd Hill Top section A Dunaújvárosi Pentele híd próbaterhelése Load Testing of the Pentele Bridge in Dunaújváros Exkluzív kötet a hídépítésről Csavarozott kapcsolatok tervezése az EUROCODE 3 alapján egyszerűsített módszerrel* (1. rész) Simplified Methods for Design of Bolted Connections by EUROCODE 3 (part 1). 42 Nagyszilárdságú acélok alkalmazása autódaruk alvázainak gyártásához Use of High Strength Steels for Manufacturing Chassis for Mobil Cranes A korrózió elleni védelem is befektetés Defence Against Corrosion is an Invest as well Ivóvíz-csővezetékek korrózió elleni védelmének korszerű megoldásai Modern Solutions of Corrosion Protection for Potable Water Pipes Forró kipufogóelemek tökéletes hideg robothegesztése CLOOS ROMAT robothegesztő nagy teljesítményű CP-vel (Cold Process) a járműiparban Lindab könnyűszerkezetes épületrendszerek és alrendszerek Lindab Lightweight Building Systems and Subsystems Iparágak közötti találkozó Szoborállítás Gillemot professzor emlékére Statue in Memoriam Professor Gillemot. 76 Acélszobrok a bajai főiskolában Németországi hőerőmű acélszerkezeteit gyártja a KÉSZ Gázok, gázkeverékek gyártása és biztonságos alkalmazása hegesztés-, és rokon technológiákhoz (1. rész) Egyedi robotos hegesztőcella Felhívás Szakértelem, ami összeköt Új hegesztéstechnikai oktató és vizsgaközpont a Messer Hungarogáznál Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2008/1. szám 1

2 A II. FÉLÉVI PROGRAMOKRÓL Az elnökség áttekintette és értékelte az elmúlt félév rendezvényeit: Hegesztési Ankét szeptember 12-én került megrendezésre 40 fő részvételével. A jelenlévők részéről rendkívüli volt az érdeklődés. Az elhangzott előadásokat folyóiratunkban közzétettük. A konferencia költségét az előadók viselték. Jelentősek azok a pozitív visszajelzések, melyeket az ankét után kaptunk és amelyek a rendezvény magas színvonalát dicsérték. M0 Északi Duna-híd építésének szakmai bemutatója A szakmai napot október 29- én rendeztük, Hunyadi Mátyás, a híd főtervezőjének bemutatásával, 30 fő részvételével. Nagyon sikeres szakmai nap volt. CLOOS Schweisstechnik GmbH bemutatkozása november 5 7. között került sor a CROWN International Kft. meghívására a CLOOS/Haiger cég látogatására, melyen az elnökség tagjai vettek részt. Rendkívül eredményesnek ítélték a résztvevők a látogatást. 11. sz. Fémszerkezeti Konferencia (MAGÉSZ-MKE-ALUTA-ÉVOSZ) november 27-én rendeztük meg Készházak, elemes függönyfalak, könnyűszerkezetes megoldások témakörben. A MAGÉSZ részéről Pál Gábor igazgató (Speciálterv Kft.) tartott előadást Ferihegyi gyalogoshíd tervezése címmel. Többen hiányolták, hogy olyan előadás is elmaradt, amelynek az előadója jelen volt. MAGÉSZ MTSZ szövetségek közötti együttműködés A találkozóra november 29- én került sor azon tagvállalataink részvételével, amelyek a tűzihorganyzásban érdekeltek A megbeszélésről folyóiratunkban tájékoztatást adunk. A BBB Moson-Cink Horganyzó Kft. vezetősége meghívta a MAGÉSZ elnökségét december 13-ára üzemlátogatásra abból az alkalomból, hogy üzembe helyezték az ország legnagyobb tűzihorganyzó kádját (a látogatásra az elnökségi ülést követő időszakban kerül sor). ÉSZAKI (ÚJPESTI) VASÚTI DUNA-HÍD ÁTÉPÍTÉSE KONFERENCIA Helye: Program: április 15. (kedd) FŐMTERV Zrt. tárgyaló (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) Megnyitó Az Északi (Újpesti) vasúti Duna-híd szerepe a főváros tömegközlekedésében és a vasúti közlekedés szempontjából A tervezés előkészítése és fázisai MÉRNÖKI SZAKSZÓTÁR 12 NYELVEN Az Európai Acélszerkezeti Szövetség (ECCS) támogatásával és magyar részről a MAGÉSZ közreműködésével elkészült egy mérnöki szakszótár, amely elektronikus formában (CD-n) 12 európai nyelven tartalmaz mintegy 4800 acélszerkezeti szakkifejezést. A CD segítségével gyorsan és hatékonyan kereshetők elő a magyar ismeretében más európai nyelveken az acélszerkezeti szakkifejezések, illetve hasonlóképpen visszafelé is. Megrendelhető: MAGÉSZ 1161 Budapest, Béla u. 84. Ára: Ft+áfa A műtárgyak tervezése és kivitelezése Kérdések, hozzászólások Zárszó A Konferencia szervezői: Vasúti Hidak Alapítvány, MMK Vasúti Szakosztály, KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztály, MAGÉSZ A rendezvény a MMK továbbképzési rendszerében akkreditálásra kerül. A résztvevők MMK tagsági számukat a regisztrációnál adják meg. 2 Acélszerkezetek 2008/1. szám

3 Markó Péter acélszerkezet vállalkozási igazgató, a MAGÉSZ elnöke KÉSZ Kft. PIACI TRENDEK AZ ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁSBAN 2007-ben szakmai területünkön jelentős fellendülés volt tapasztalható. Ennek motorja az energetika, környezetvédelem, az infrastrukturális és ipari beruházások területén a korábbi években elmaradt fejlesztésének beindulása volt. Különösen figyelemre méltó iparágunkban a korábbi évekhez képest jelentősen megugró exportigények megjelenése. Ezen exportigények alapvetően ugyanazon iparágakból jelentek meg a gyártási piacon, mint a hazai beruházók igényei. A MAGÉSZ tagjai szempontjából meghatározó iparágak igényeit és szakmai szempontból figyelemre méltó lehetőségeit igyekeztem csokorba gyűjteni. 1. ENERGETIKA A megvalósult erőművi rekonstrukciókhoz kapcsolódóan új erőmű építése Magyarországon csak az előrelátó energetikusok álmaiban létezik. Nyilvánvaló, hogy 2020-ra Magyarországon villamosenergia-hiány keletkezik. Ennek elkerülésére néhány éven belül új energetikai blokkok, erőművek építése szükséges. A fűtőművek kombi ciklusra átállítása lényegében befejeződött. Az alternatív energiaforrások, így a szél és geotermikus energia ha azok ma még kevéssé ismert hatásait, mint pl. az ultrazaj ill. a földsók kárhatását sikerül is megakadályozni csak a mesében elégíthetik ki a növekvő, és elsősorban a lakossági fogyasztás emelkedése okozta villamosenergia-éhséget. A tervezett gázturbinás erőművek rövidebb távon hozhatnak megoldást, de ne felejtsük el, hogy míg a szén- (lignit) és atomerőművek a lakossági fogyasztók által közvetlenül nem felhasználható, ún. ipari nyersanyagokból fejlesztenek villamos energiát, addig a gázturbinás erőmű, bármennyire is olcsóbb beruházással, de közvetlenül lakossági energiaforrás fogyasztó! Tehát szakmánk előtt nagy feladatok állnak, tekintettel egy nagy ipari erőmű (400~600 MW) lignit esetében 18~ t, míg egy 1000 MW-os atomerőmű ca t acélszerkezet-igényű. Hasonló feladatok előtt állnak szomszédaink, Szlovákia és Csehország is, ahol a MOL szerepe jelentős, így jó esélyeink lesznek a beruházásokban való részvételre. 2. BIOENERGIA A jelentős politikai hűhóval beharangozott projektek beruházási tervezése, a tapasztalat szerint lecsengőben van, mert egyrészt a mezőgazdasági termelés mennyiségének erős hullámzása, amit a 2007-es év kukorica ill. repce hozamkiesése bizonyít, másrészt a Magyarországon várt, de eddig be nem következett adóváltozások elmaradása, gazdaságtalanná teszi a beruházásokat. Ezen a területen nem várható jelentős felfutás. Sokkal nagyobb lehetőségeink vannak a kisebb teljesítményű, általában kistérségi méretekben megjelenő szemétégető művek ill. a másik biológiai irányzathoz tartozó szemétmegsemmisítő technológia, a komposztáló telepek szerkezeti igényeinek kielégítésében. Jellemző, hogy ezen a területen tagvállalataink évi t-ás nagyságrendben exportálnak acélszerkezetet már ma is nyugatra. 3. CEMENTIPAR Bár ezen a területen jelentős beruházási tervek léteznek, és szakmánk szempontjából egy ilyen 18~ t-ás acélszerkezeti igény távolról sem elhanyagolható, véleményem szerint a környezetvédők vélt vagy valós aggodalmai jelentős késedelmeket és a beruházó visszalépését okozhatják a projektektől. Ezt alátámasztani látszanak ugyanezen beruházók termelésbővítési projektjei Szlovákiában, ill. új nagy cementgyári projektek megjelenése Ukrajnában. 4. IPARI BERUHÁZÁSOK A MOL Százhalombattai és a TVK Tiszaújvárosi nagyberuházásainak lecsengése után a petrolkémiai beruházások súlypontja áttevődött Pét és Kazincbarcika irányába. Ezen csak a Magyarországra telepedett új gumigyárak koromigénye hozott változást, ami új beruházást indukált Tiszaújvárosban. 5. HIDAK Az M0 Északi hídjának befejezése után jelentős nagy hídberuházás beindulására nem lehet számítani. Ebből a szempontból csak az M6-os PPP konstrukcióban épülő szakaszán szükséges hidak jelentenek új igényt. Újabb nagyberuházások indulásáig (talán az M0 déli második Duna-híd és a szegedi új Tisza-híd lehet a következő) szakmánknak meg kell elégednie az elkerülhetetlen hídrekonstrukciós feladatokkal. Ezek a már folyamatban lévő budapesti Sazabadság híd az Északi összekötő vasúti és a budapesti Margit híd, valamint a tervezés alatt álló, ma csak jelentős súly- és sebességkorlátozással használható vásárosnaményi Tiszahidak lehetnek. 6. EXPORTLEHETŐSÉGEK A JÖVŐBEN Ha szétnézünk a piacon, döbbenetes beruházási igényekkel találkozunk elsősorban Németországban. Ennek oka a rosszabb hatásfokú szénerőművek felújítási igénye a CO 2 kibocsátási követelmények teljesítésére, valamint a politikai okokból leállításra kerülő atomerőművi kapacitások pótlása. Aki ezeket az igényeket áttekinti, cége alkalmas a magas minőségi követelmények kielégítésére és kellő szakmai ismerettel és idegen nyelvet beszélő szakemberállománnyal rendelkezik, úgy a hazai piac beszűkülése ellenére nem lehet aggodalomra oka kapacitásainak leterhelhetősége miatt. (Elhagzott a MAGÉSZ évzáró rendezvényén december 6-án.) Acélszerkezetek 2008/1. szám 3

4 4 Acélszerkezetek 2008/1. szám

5 Acélszerkezetek 2008/1. szám 5

6 Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas építőmérnök A BMW WELT AZ ACÉLÉPÍTÉSZET LEGÚJABB STÍLUSIRÁNYZATA THE BMW WELT A STRUCTURAL STEEL BUILDING IN THE LATEST FASHION A BMW autógyár müncheni törzshelyén október 17-én nyitották meg a lebegő felhő -t szimbolizáló, ún. kommunikációs központot. Jelen cikkben bemutatjuk a mind formai, mind funkcionális szempontból a legújabb stílusirányzatot képviselő acélvázas épületet. The BMW Welt so called communication building in Munich in the main center of the car factory was opened in October In this article will be introduced the very interesting newest representative of the fashionable steel building constructions. BEVEZETÉS Az SLV München német Hegesztési Intézet 2006 novemberében rendezett konferenciáján alkalmam nyílt egy igen érdekes előadást meghallgatni a legújabb irányzatot képviselő, címben jelzett acélvázas épületről. Számunkra tanulságos, hogy az építészálmot a kivitelezők közreműködésével hogyan tették megvalósíthatóvá. Az átadást követően módom nyílt a csodát szemrevételezni és lencsevégre kapni. Úgy gondolom, hogy bemutatása számot tarthat az ACÉLSZERKEZETEK olvasóinak érdeklődésére is. A fentiek ismertetése előtt indokoltnak tűnik az acélanyag építészetben való mintegy 120 évre visszatekintő alkalmazásának tömör összefoglalása. Ugyanis a fejlődés áttekintésével világosan kirajzolódik az acél abban játszott meghatározó volta is. AZ ACÉL SZEREPE AZ ÉPÍTÉSZET FEJLŐDÉSÉBEN Építőanyagként kezdetben a kő, a fa, majd az agyag természetes, kiégetett tégla, klinker, terrakotta változatai szolgáltak, ill. szolgálnak napjainkig is. Ezekből az anyagokból emelt épületeknek azonban erősen korlátozott magassági határai vannak. Ugyanis oldalerőre (szél) vagy dinamikus hatásra (földrengés), a kötőanyag gyenge volta miatt, ellenálló képességük csekély. A piramisok (rekord az egyiptomi Cheops: 147 m, épült közel 4600 évvel ezelőtt) és a katedrálisok (rekord a német Ulm-i: 161 m, épült között), illetve a torony jellegű építmények (az ókortól napjainkig), melyek ugyan magasak, de fölfelé keskenyednek és teljesen, vagy nagyrészt tömörek. A lakó- és irodaházak, kommunális épületek, ahol a belső tér és a világítás (ablaknyílások) igénye jelentős, csak méteres magasságig emelkedhettek. A XIX. század utolsó negyedében, egyrészt az acélgyártás nagyipari szintre történő fejlesztése, másrészt a felvonó feltalálása révén, e téren is lehetőség nyílt az emberi becsvágy érvényesítésére, ill. a hatalom és gazdagság, valamint technikai fejlettség egyre magasabb épületekkel történő bizonyítására. Hengerelt acéltartót épületvázként először az angliai Liverpoolban alkalmaztak. A szakirodalom az 1885-re Chicagóban felépült, 55 m magas Home Insurance Building-et tartja nyilván első felhőkarcolóként. Ezt követően New York ragadta magához az irányítást. A Flatiron Building (1902) 87 m, a Woolworth Building (1913) már 241 m magas és a világrekordot 1930-ig tartotta. Ekkorra készült el a 319 m magasságú Chrysler Building. A büszke címet azonban nem sokáig birtokolhatta, mert az egy évvel később (1931) felépült Empire State Building 381 m magasságig emelkedett. Ez a napjainkig leghíresebb és a világ szemében a felhőkarcolók szimbólumául szolgáló épület 41 éven át volt csúcstartó. A World Trade Center szomorú sorsra jutott két tornyát (417/415 m) 1972/1973-ban adták át. Első helyüket nem sokáig tarthatták, mert a régi rivális Chicago az 1974-ben elkészült, 442 m magas Sears Tower-ral átvette azt. A fenti épületek állékonyságát minden esetben az acélváz biztosította. Az utóbbi években főként helytakarékosság és merevségnövelés céljából, de esztétikai okoknál fogva is az acélvázat láthatóvá tették és egy részét átlós rúdként alkalmazták. Ezek leghíresebb képviselője a Hong Kong-ban 1990-ben elkészült, 367 m magas Bank of China épülete. A burkolat kezdetben tégla, klinker, terrakotta, kő (főként homokkő, részben gránit, márvány) voltak. Ezek szerepét a 70-es évektől az üveg, az alumínium és a rozsdamentes acél vette át. A toronyházépítésben az acélváz egy évszázadon keresztül tartó egyeduralmát a legutóbbi időben a vasbeton megtörte. A Sears Tower-től a rekordot 1998-ban elhódító, 452 m magas Petronas ikertorony (Malaysia, Kuala Lumpur) vasbetonból épült. Ezt egyrészt a beton nyomószilárdságának növelése (140, legújabban már 200 MPa), másrészt a helyi adottságok (fejlett vasbeton- és gyenge acélipar), harmadrészt a speciális, a korábbi sík felületeket felváltó csipkés ornamentika tette lehetővé, illetőleg indokolttá. A Taj Pei-ben (Taiwan) 2004-re felépült Taj Pej 101 nevű, 101 emeletes, 509 m magas épület tartószerkezete szintén vasbeton, de ebből az anyagból építik a Burj Dubai 850 m (!?) magasra tervezett felhőkarcolóját is, mely az előirányzat szerint 2008-ban fog elkészülni. Az 1. kép a leghíresebb, jobbára rekordmagasságot felállító felhőkarcolókat mutatja be. Jól érzékelhető a forma, a tagoltság, a külső felületek fejlődése és változatossága. (Tudni kell, hogy a csúcsdísz beleszámít az épület magasságába, az antenna viszont nem; emiatt került pl. a Jin Mao Tower a World Trade Center, vagy a Petronas ikertorony a Sears Tower elé.) 6 Acélszerkezetek 2008/1. szám

7 készülte és megemelése után a harmadik emelet, és így tovább. A legalsó, 18. szint utoljára készült el. Az épület előtt látható, ablaktalan, lavór formájú építmény a BMW termékeit bemutató múzeum (3. kép). Belsejében csigavonal mentén felfelé haladva lehet megszemlélni a kezdetektől gyártott, mindenkori legkorszerűbb autókat, motorokat. Legfelül a látogatókat a gyárhoz kapcsolódó témájú, az aktuális legmodernebb technikával készült, csodálatos filmekkel kápráztatják el. 1. kép: Néhány nevezetes toronyház magassági sorrendben, jobbról balra: Empire State Building New York, 1931, 381 m; International Finance Center Hong Kong, 2003, 415 m; World Trade Center New York, 1972/73, 417/415 m; Jin Mao Tower Shanghai, 1999, 421 m; Sears Tower Chicago, 1974, 443 m; Petronas Tower Kuala Lumpur, 1998, 452 m; World Finance Center Shanghai, 2008 (?), 497 m (?); Taj Pei 101 Taiwan, 2004, 509 m; Freedom Tower New York City, 2009 (?), 547 m (?); Burj Dubai Dubai, 2008 (?), 850 m (?). ÚJ IRÁNYZATOK AZ ACÉLVÁZAS ÉPÍTÉSZETBEN Az eddig felépült acélvázas toronyházak fontos jellemzője a sík felületek alkalmazása. Ennek legmarkánsabb példája a World Trade Center két tornya, melyek mindenféle tagoltságtól mentes, egyszerű, négyzet keresztmetszetű hasábok. A toronyházaknál eddig betartották a statika korábban elfogadott alapszabályát, mely szerint a hozzá nem értők számára is az állékonyság, tehát a biztonság érzetét keltik. Másfelől fontos szempont volt a költségtakarékosság is, következésképpen a tipizált, szériában előre gyártható elemek, egységek alkalmazása. Ennek leghatározottabb példája az Empire State Building, melynél a vázat (az épület teljes magasságában) azonos méretű acélgerendákból építették fel, éspedig átlagosan egy emelet/nap gyorsasággal! A legújabbkori építészeti stílusirányzat a különféle célú (de nem magas) épületek esetében felrúgja a fent körvonalazott szabályokat. A becsvágy itt nem a magasságban, hanem az épület extravagáns látványában jut kifejezésre. Nincs egyenes vonal, nincs sík felület (sem kívül, sem belül). Mellőzik az alátámasztó szerkezetet, oszlopot. Az épületet a tér minden irányába hajló acél vázszerkezet tartja, melyet üveg, rozsdamentes acél, sőt (mivel az jóval drágább) titán lemez burkol. Ez utóbbit használták a spanyolországi Bilbaóban, az 1997-ben elkészült Guggenheim Múzeumnál (2. kép). Itt az oszlopok elhagyása lehetővé tette a világ legnagyobb méretű kiállítócsarnokának megvalósítását. Az új épület már elkészülte előtt híressé vált és átadását követő egy év alatt másfél millió turistát vonzott az egymillió lakosú, korábban álmos baszkföldi városkába. Hasonló cél vezérelte a BMW döntéshozóit, az e cikk témájául választott multifunkcionális (az új autók és motorkerékpárok bemutatásának, átadásának, kiállítások, konferenciák, koncertek és egyéb rendezvények otthona) épületkomplexum megvalósításánál. Ez első képviselője egy új építménygenerációnak: az ún. kommunikációs épület -nek. Megemlítendő, hogy a BMW már 30 évvel ezelőtt is teljesen újszerű építménnyel lepte meg a világot. A motor hengereire utaló, négylevelű lóhere keresztmetszetű központi irodaházuknak nem csak kialakítása, hanem építéstechnológiája is egyedülálló volt. A munkát a legfelső emelettel (földközelben) kezdték, majd azt egy központi toronymag tetejére szerelt hidraulikus rendszer segítségével egy szinttel felemelték. Ezután következett a (felülről számolva) második, majd ennek el- 2. kép: A Bilbao-i Guggenheim Múzeum AZ ÉPÍTMÉNY ISMERTETÉSE A tervező a BMW számára egy olyan élmény- és járműátadó centrumot álmodott meg, mely egy lebegő felhőre emlékeztet. Egységet kíván alkotni a tőle keletre fekvő négyhengeres irodaházzal, a BMW múzeummal, a mögöttük elterülő gyártócsarnok-rengeteggel (4. kép), valamint a nyugatra elhelyezkedő, az 1972-es olimpiára megvalósított létesítményekkel. A m 2 -t lefedő, felhő formájú, helyenként 26 m magasra úszó tetőt közel 4000 tonna acélváz közbenső oszlopok nélkül támasztja alá (5 6. képek). A felszín alatt három szinten garázsok helyezkednek el. Az egyik az új autók tárolására, a másik kettő nyilvános parkolóként szolgál. Mindegyik 300 gépkocsi befogadására alkalmas. A csarnokban lépcsőkön, függőfolyosókon és liftekkel megközelíthető három szinten kiállítások, rendezvényterem, különtermek, fogadóhelyiségek, tárgyalók, irodák, büfé, shop és sok egyéb célra alkalmas nyitott és zárt tér kapott helyett. A burkolat mindenütt rozsdamentes acél, márvány és üveg, természetesen a napjainkban elérhető legmagasabb színvonalon. Az álmélkodó látogató elé táruló világból egy keveset a képek próbálnak bemutatni. Acélszerkezetek 2008/1. szám 7

8 3. kép: A BMW központi irodaháza felülről......és alulról 4. kép: A müncheni BMW birodalom az Olympia-torony 200 m-es magasságából szemlélve, előtérben az új BMW Welt épület 8 Acélszerkezetek 2008/1. szám

9 5. kép: A BMW Welt délkelet felől szemlélve 6. kép: A BMW Welt délnyugat felől szemlélve Acélszerkezetek 2008/1. szám 9

10 7. kép: Kiállítócsarnok-részlet délkelet felől 8. kép: Kiállítócsarnok-részlet délnyugat felől 9. kép: Beltérrészlet 10 Acélszerkezetek 2008/1. szám

11 10. kép: Beltérrészlet 11. kép: Csarnokrészlet az emeleti autóátadó szint és a földszinten lévő, állófogadásra berendezett büfé egy részével 12. kép: Csarnokrészlet az emeleti autóátadó szint és a földszinti tárgyalók egy részével Acélszerkezetek 2008/1. szám 11

12 13. kép: Az épületben BMW Shop is helyet kapott, ahol többek között egy, a képen látható BMW Mountainbike már szerény 4499,- EUR-ért elvihető 14. kép: Az emeleten kiállított motorkerékpárok egyike, a háttérben az autóátadó szint keleti és nyugati részével, középütt a felvonók bástyájával Az épületkomplexum nézőnek legmeghökkentőbb, kivitelezőnek legbonyolultabb része a délkeleti végen elhelyezkedő, homokóra formájú, ún. kettős kúp. Ez a részben rozsdamentes acéllal, részben üveggel burkolt, kettős falú építmény egy információs csarnok. A teljesen egyedi formájú létesítményt kívülről a , felülről a 18., belülről pedig a képek szemléltetik. 17. kép: A kettős kúp üvegborításának részlete 15. kép: A számtalan kiállított autómodell egyike, a BMW 335i cabrio-ja, hozzáillő környezetben 16. kép: A homokórára emlékeztető kettős kúp a nyugati bejárattal 12 Acélszerkezetek 2008/1. szám

13 18. kép: A kettős kúp felülről szemlélve 19. kép: A kettős kúp mennyezetet alkotó felső része, a csarnokból szemlélve Acélszerkezetek 2008/1. szám 13

14 20. kép: A kettős kúp csarnoka belülről, a bejárat felől 21. kép: A csarnok belseje a csigavonalban felfelé haladó gyalogjáróról szemlélve 14 Acélszerkezetek 2008/1. szám

15 AZ ACÉLSZERKEZET KI- ALAKÍTÁSA ÉS KIVITELEZÉSE A eredeti tervek az épületet hajlított csövekből kialakított, térbeli rácsos szerkezetként irányozták elő. Ez a teljes beállványozást és a bonyolult csomópontok csőcsatlakozásainak helyszíni hegesztését igényelte volna, természetesen óriás költség- és idővonzattal. A kivitelezők javaslatai szerinti módosításokkal sikerült az eredeti könnyed, lebegő hatást és formát megtartva lényegesen egyszerűbben megvalósítható, olcsóbb megoldásokat találni. Ezek legjelentősebbjei: a drága hajlított csövek helyett egyenes, hengerelt profilok (csarnok), ill. négyszögletes zárt szelvények (kettős kúp) alkalmazása; a tetőszerkezet síkban fekvő rácsos tartókból képzett tartóráccsá történő átalakítása, melynek helyszíni kapcsolatai csavarozottak (22. kép); a kettős kúpnál jelentős szerkezeti módosítások: az eredetileg háromsíkúra tervezett rendszer kétsíkúvá történő átalakítása oly módon, hogy a belső tartórács és a külső burkolatot (rozsdamentes acél és üveg) rögzítő szerkezetet együtt dolgoztatva, elérték a szükséges merevséget; törekvés a maximális előgyártás és a minimális állványozás biztosíthatóságára. A 23. kép a kettős kúp számítógépes, robbantott vázszerkezetét szemlélteti, kiemelve a rákerülő befüggesztett gyűrűs fedélrészt. A 24. képen az alsó kúp szerelés közbeni állapota látható. Az 5,5 m-től szabálytalanul változóan csökkenő szárhosszúságú háromszögekből álló rácsszerkezetet a ferde irányú rudaknál és a vízszintesen körbefutó gyűrűknél 300x100 mm, a diagonáloknál 250x100 mm-es négyszögletes zárt szelvényeket alkalmaztak. Ezek csomópontjai hegesztettek (25. kép). A homokóraforma alsó átmérője 35 m, a beszűkítésnél 18 m, a felső gyűrűstartó 44 m, míg az egész magassága 25 m. A csarnok és a kettős kúp vázszerkezetének szerelés közbeni állapotát a 26. kép szemlélteti. A helyszínen közbenső tárolásra mód nem nyílt, ezért a szerkezeteket az egyébként szerencsére csak négy kilométer távolságra fekvő gyártól odaszállításkor azonnal beépítették. Az acélszerkezetet eredetileg január augusztus között kellett volna felépíteni. A sok tervmódosítás miatt, illetve azok kivitelezési időre való pozitív hatása ellenére is, ez a munka egy erős évet csúszott. A létesítmény átadására előirányzott időpont (2006. közepe) 5/4 évvel eltolódott. (Mindazonáltal a kivitelezők véleményem szerint így is csodát műveltek!) A lebe- 23. kép: A kettős kúp és a rákerülő gyűrűs tartó számítógépes, robbantott vázlata gő felhő a BMW-nek 100 millió EURjába került, az acélszerkezet költségei ennek felét tették ki. ÖSSZEFOGLALÁS Az előzőekben főként képek segítségével megkíséreltük érzékeltetni, hogy az acélszerkezeti kivitelezők számára korábban legegyszerűbb feladatot jelentő magasépítés a legújabb trendet követő létesítményeknél a legbonyolultabbá vált, illetőleg a megvalósíthatóság felső határait súrolja. Sőt, a tervezőkkel való szoros együttműködés nélkül gyakorlatilag megoldhatatlan, vagy legalábbis irreális költség- és időráfordítást igényel. Ez a példa is igazolja, hogy minél bonyolultabb egy szerkezet, annál inkább érvényes az az alapszabály, hogy a kivitelezést (gyártás, szállítás, helyszíni tárolás, szerelés) már a tervezés kezdeti szakaszában ismerni és alapvető szempontként figyelembe kell venni! Az épületkomplexum tervezője: Wolf B. Prix (bécsi Himmelb(l)au Építész Stúdió). Az acélszerkezet kivitelezője: Maurer Söhne GmbH München. 22. kép: A hatalmas teret áthidaló hullámos tetőt síkbeli rácsos tartókból kialakított tartórács támasztja alá 25. kép: A kúp kamracsövekből összehegesztett rácsos szerkezetének egy csomópontja két nézetből Acélszerkezetek 2008/1. szám 15

16 Irodalom: S. Wagner (Maurer Söhne Stahlbau): BMW-Welt, Aspekte der realen Umsetzung (BMW világ, a megvalósíthatóságra történő átalakítás szempontjai) című előadása, mely a SLV München Hegesztési Intézet novemberi Konferenciáján hangzott el, továbbá a Maurer Söhne Stahlbau S-PRESS vállalati lapjában (2005. január és január) az előadás témájáról megjelent cikkek. Az 1. és 2. képeket az Internetről, a és 26. képek a Maurer Söhne Stahlbau S-PRESS januári számából vettük át, a többi és a címlapkép a szerző felvétele. 24. kép: A kettős kúp tartószerkezetének szerelése 26. kép: A csarnok és a kettős kúp szerkezeteinek szerelése felülnézetből 16 Acélszerkezetek 2008/1. szám

17

18 Hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása és gazdaságossága, DFE április 24 26, Miskolci Egyetem KONFERENCIA-FELHÍVÁS Bevezetés A korszerű, hegesztett fémszerkezeteknél a fő szempontok: a megfelelő teherviselő képesség (biztonság), a jól gyártható, technológiához jól illeszkedő szerkezet, illetve a gazdaságosság. Ezek az optimális méretezés révén kapcsolhatók egybe. A konferencia témakörei e három csoport köré szerveződnek. Célja a széles szakterület elméleti és gyakorlati szakembereinek összehozása, az elért eredmények bemutatása, a jövőbeni fejlődési tendenciák megismerése, kapcsolatok kialakítása. Korábbi konferenciák Harmadik alkalommal szervezünk nagyobb nemzetközi konferenciát acélszerkezetek témakörében a Miskolci Egyetemen augusztusában a Nemzetközi Csőszerkezeti Szimpóziumot szerveztük (International Symposium on Tubular Structures ISTS 96), 2003-ban a Nemzetközi Fémszerkezeti Konferenciát (International Conference on Metal Structures ICMS2003), most pedig a Hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása és gazdaságossága című konferenciát (Design, Fabrication and Economy of Welded Structures DFE2008). Minden esetben színvonalas nyugat-európai kiadó jelentette meg a cikkeket. A konferencia témakörei Tervezés: Szerkezetek analízise, tervezése; Numerikus módszerek és algoritmusok; Stabilitás; Törés; Fáradás; Rezgések és rezgéscsillapítás; Kapcsolatok; Vékony falú szerkezetek; Oszlop gerenda kapcsolatok; Rácsos tartók; Keretek; Tornyok; Lemezek és héjak; Csőszerkezetek; Vasbeton szerkezetek; Végeselemes és határelemes alkalmazások; Tűzvédelem; Szélterhelés; Földrengésvédelem; Szerkezeti biztonság és megbízhatóság; Törésmechanika; Szerkezeti anyagok; Tervezési előírások; Ipari alkalmazások minden területen. Gyártás: Gyártási technológiák és módszerek; Hegesztési technológiák; Hegesztési maradó feszültségek és vetemedések; Hegesztési vetemedések; Gyártási sorrend; Környezetvédelem; Felületvédelem; Bevonatkészítés; Szerelés; Karbantartás; Megerősítés és felújítás; Ipari alkalmazások. Gazdaságosság: Gyártási költségek; Költségmérnöki vizsgálatok; Élettartamköltségek; Szerkezetoptimálás; Matematikai módszerek; Szakértői rendszerek; Ipari alkalmazások. Várjuk résztvevők jelentkezését. A konferencia nyelve angol. A cikkek megjelentetése 69 elfogadott cikk a konferencia-kiadványban jelenik meg, a Horwood Publishing Limited, UK. gondozásában közel 600 oldalon. A konferenciára 5 kontinensről és több mint 20 országból érkeztek cikkek. A kiadványt minden regisztrált résztvevő megkapja. Szponzorálás, kiállítás, bemutató Kérjük a tagvállalatokat, hogy jelentkezzenek a szervezőknél. Szponzori támogatás esetén a cég megjelenésére van lehetőség kiállítás és bemutató által. Külön is lehet kiállítónak jelentkezni. A poszter mérete 1x2 m. Lehetőség van a programfüzetben bemutatkozóoldalakat megjelentetni. Kérjük, forduljanak a szervezőkhöz. A Miskolci Egyetem A Miskolci Egyetem története 1735-ban kezdődött, amikor megalapították jogelődjét, a Bányászati és Kohászati Akadémiát Selmecbányán. Most 8 kara van az egyetemnek, Gépész- és Informatikai, Műszaki Földtudományi, Anyagtudományi és Kohászati, Jogi, Közgazdaságtudományi, Bölcsészeti, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti és az Egészségtudományi. Hozzávetőlegesen hallgatója van az egyetemnek. További információk Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc, Egyetemváros Tel.: mellék 2028 hangposta Fax: A konferencia honlapja Acélszerkezetek 2008/1. szám

19

20 Horváth András ügyvezető igazgató BBB Moson-Cink Horganyzó Kft. 15 ÉV A FELÜLETVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN 15 YEARS IN THE SERVICE OF SURFACE PROTECTION Tűzihorganyzás határok nélkül A több, mint 125 éves Brunner Verzinkerei Brüder Bablik GmbH anyavállalat által alapított BBB Moson-Cink Kft. sok ezer partnere számára biztosítja gyártmányaik minőségi felületvédelmét. Bevásárlóközpontok, stadionok, sífelvonók acélszerkezeteivel egy sorban találhatók az elmúlt években végzett munkáink között hidak, autópályák korlátszerkezetei éppen úgy, mint a fokozott korróziónak kitett állattartó telepi rácsszerkezetek. Szolgáltatói hitvallásunk: minőség, gyorsaság, környezetvédelem - megrendelőink igényes kiszolgálása az ország legnagyobb méretű - 16,0 x 2,1 x 3,5 méter - és legmodernebb tűzihorganyzó berendezésével. Mindig naprakésznek lenni ezt kínálja 15 éve partnereinek a tűzihorganyzás, mint speciális felületvédelmi eljárás kereteiben a Moson-Cink Kft. Hot-dip galvanizing without frontiers The BBB Moson-Cink Ltd, which was founded by the 125-year-old parent company Brunner Verzinkerei Brüder Bablik Ltd, guarantees high-quality surface protection of the products for thousands and thousands of our partners. We are dealing with the steel structures of shopping centres, stadiums and ski-lifts as well as with railing structure of bridges and motorways, and even with the ranch framework of breeders of animals, which are excessively exposed to corrosion. Our service conception is: quality, quickness, environmental protection by the demanding serving of our customers with the largest - 16,0 x 2,1 x 3,5 metres - and most modern dip galvanizing device. Being always up-to-date the Moson-Cink Ltd has been offering its services for 15 years to its customers, within the bounds of the special surface protection procedure. A magyarországi tűzihorganyzás egyik közismert képviselője, a BBB Moson-Cink Kft. az 1992-es cégalapítást követően, január 1-jén kezdte meg tevékenységét azon a piacon, amelynek néhány év elteltével meghatározó szereplője lett. Hatodikként csatlakozott a KOPF vállalatcsoporthoz, mely Németországban és Ausztriában is képviseltette már magát. Mára a valamikori hat tagvállalatból álló csoport igazi nagyvállalkozássá nőtte ki magát, amelynek 38 egysége 1700 főt foglalkoztat, árbevétele 250 millió EUR, és 2008-ban a tervek szerint tonnát fog tűzihorganyozni. A tulajdonos érdeklődését alapvetően az keltette fel a személyes tapasztalatokon túl, hogy több évtizedes szakmai múlt jellemezte a jogalődöt Kühne MG RT., ill. az alapvető szakmai ismeretekre a 70-es évek elején a későbbi anyavállalatnál Brunner Verzinkerei Brüder Bablik GmbH tettek szert a kollégák. Az anyavállalat múltjával kapcsolatosan kiemelendő, hogy az alapító, professzor dr. Heinz Bablik a tűzihorganyzás úttörőjének tekintendő, akinek neve egybeforrt e felületvédelmi eljárással. Kutatási tevékenységének eredményeként jutott el a tűzihorganyzás az empirikus stádiumból a gyakorla- Egy év elteltével fejeztük be a beruházási munkálatokat 20 Acélszerkezetek 2008/1. szám

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8.

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. Építőmérnöki Kft. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. ALAPÍTVA: 1999 ALKALMAZOTTAK: 25 TEVÉKENYSÉG: HÍD- ÉS SZERKEZET-TERVEZÉS FELÚJÍTÁSOK, ERŐSÍTÉSEK TERVEZÉSE HIDAK, SZERKEZETEK

Részletesebben

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. SPECIÁLIS HÍDJAINK 47. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Siófok, 2006. május 26. TEVÉKENYSÉG: AUTÓPÁLYA ÉS KÖZÚTI HIDAK TERVEZÉSE VASÚTI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE HIDAK ERŐSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE HÍDVIZSGÁLATOK

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig 2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia A M8 dunaújv jvárosi Duna-híd építés s aktuális munkálatai 10+300 km szelvényt nytől l a 15+500 km szelvényig Garamvölgyi LászlL szló (DunaÚJ-HÍD D Konzorcium)

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK FOGALOMTÁR ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között acélszerkezetek előállítása,

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1 Köszöntöm a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXXIV. Országos Vándorgyűlésen a Budapest III. kerületi, Nánási úti felüljárónál lévő mobil árvízvédelmi fal kivitelezésének bemutatása című előadás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Dr. Dunai László tanszékvezető, egyetemi tanár Bevezetés 1. Kínai óriások 2. Világrekorder ívhíd 3. Észak-Amerika első extradosed hídja 4. Innovatív ívhíd Dél-Koreában

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában)

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában) Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület (MKE) Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) www.konnyuszerk.hu www.magesz.hu Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) www.aluta.hu MEGHÍVÓ A 15. sz. FÉMSZERKEZETI

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

Pál Gábor * : A salgótarjáni Tesco gyalogos ívhíd

Pál Gábor * : A salgótarjáni Tesco gyalogos ívhíd Pál Gábor * : Előzmények A TESCO áruházlánc salgótarjáni elemének előkészítő munkái során a közúti és gyalogos kapcsolatok tervezésekor jelentkezett az igény egy a MÁV Budapest-Salgótarján vonala feletti

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

I. Hidak szerkezeti rendszerei

I. Hidak szerkezeti rendszerei I/1 HÍDÉPÍTÉS I. Hidak szerkezeti rendszerei Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1.1 Acélhidak szerkezeti felépítése

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT Pál Gábor INTERMODÁLIS CSOMÓPONT HOSSZ-METSZET A vasúti pályaudvar alatt elhelyezkedő aluljárós műtárgyszerkezet 260

Részletesebben

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN 2000 ELŐTT ÁTADOTT KÖZÚTI SZERKEZETEK: Helyreállított és új hidak a Duna-felett Nagyobb, folyam feletti hidak újszerű építési technológiákkal Egyéb jelentősebb hidak 2000 UTÁN ÁTADOTT ÉS TERVEZETT KÖZÚTI

Részletesebben

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással.

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Gyártott termékek köre: szénacél, kazán, rozsdamentes, saválló és ausztenites anyagból: - Ipari csőszerelvények,

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA Pál Gábor igazgató Hunyadi László tervező Dési Attila Speciálterv Kft. A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA 2010 őszén

Részletesebben

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK ÁRTÉRI SZAKASZ HOSSZA 2,5 km JELENLEGI ÁLLAPOT KEDVEZŐTLEN ALTALAJVISZONYOK 6-10 m MAGAS TÖLTÉS FOLYAMATOSAN SÜLLYED AZ ÁTFOLYÁST 4 DB MŰTÁRGY BIZTOSÍTJA:

Részletesebben

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 1. AZ ACÉLÉPÍTÉS FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR A vas felhasználásának felfedezése kultúrtörténeti korszakváltást jelentett. - - Kőkorszak - Bronzkorszak - Vaskorszak - A

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39.

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. 2007-2009 Építész: Dobai János DLA Munkatárs: Vizdák Janka Belsőépítész: Tardos Tibor, Tardos-Design Bt. Épületszerkezetek: Pataky és Horváth Építésziroda Kft.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott

Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott előírásokra támaszkodott (normatív előírások). A mérnöki

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Az előadás címe Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Előadó Papp Ferenc dr.habil egyetemi docens BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Az előadás tartalma BEVEZETÉS A tervezés célja és fázisai

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

4. előad. szló 2012.

4. előad. szló 2012. Hídépítés 4. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Acélszerkezetű közúti- és gyalogos hidak Fahidak Közúti- és gyalogos acélszerkezetű hidak Fő tartótípusok Közúti acélhidak szerkezetének fejlődése

Részletesebben

Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása

Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása repülőgép hangár terve Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása A szellemi termék felhasználásával jelentős anyag- és költségmegtakarítást lehet elérni. Az eljárás folyamán

Részletesebben

A SPECIÁLTERV Kft. speciális hídjai

A SPECIÁLTERV Kft. speciális hídjai A SPECIÁLTERV Kft. speciális hídjai Pál Gábor SPECIÁLTERV Kft. 1. BEVEZETÉS, BEMUTATKOZÁS A SPECIÁLTERV Kft. 1999 óta működik, az elmúlt években mintegy kétszáz híd tervezésével vette ki részét a hazai

Részletesebben

Speciálterv Kft. tervezései a közelmúltban Pál Gábor SpeciálTerv Kft., ügyvezet

Speciálterv Kft. tervezései a közelmúltban Pál Gábor SpeciálTerv Kft., ügyvezet Speciálterv Kft. tervezései a közelmúltban Pál Gábor SpeciálTerv Kft., ügyvezet Az 1999-ben alakult Speciálterv Kft. az elmúlt 9 évben a felújítási terveket is beleszámítva több mint 300 híd tervezésében

Részletesebben

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE Kecskemét, 441. számú főút fejlesztése a 445. számú főút Kecskemét-Nagykörút között B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE 140. sz. Cegléd-Szeged MÁV vv és a szervízutak alatt Variációk összehasonlítása- Engedély terv

Részletesebben

Profillemezek tetőre és falra. Profillemezek tetőre és falra

Profillemezek tetőre és falra. Profillemezek tetőre és falra Profillemezek tetőre és falra Profillemezek tetőre és falra 3 A Ruukki az acélipar szakértője. A legkisebb részlettől a legnagyobb építőipari projektig, minden területen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

Csarnokok. előre gyártott vasbetonból

Csarnokok. előre gyártott vasbetonból Csarnokok előre gyártott vasbetonból Egy projekt különböző résztvevőinek elvárásai?! Építész: építészeti, esztétikai szempontok figyelembevételét kéri (ez nehezen számszerűsíthető igény), - mekkora legyen

Részletesebben

PERI akkreditált szemináriumok Szakértelemmel a sikeres kivitelezésért 2009 2010

PERI akkreditált szemináriumok Szakértelemmel a sikeres kivitelezésért 2009 2010 PERI akkreditált szemináriumok Szakértelemmel a sikeres kivitelezésért 2009 2010 PERI Kft. Zsaluzatok állványzatok mérnöki szolgáltatás H-1181 Budapest Zádor u. 4. Tel.: +36 (1)2.960-960 Fax: +36 (1)2.960-950

Részletesebben

Szerkezetek Szerelésének Szervezése

Szerkezetek Szerelésének Szervezése Szerkezetek Szerelésének Szervezése - Az eloregyártás elonyei, hátrányai - Szereléstechnológia tervek szükségessége - Az eloregyártott VB szerkezet versenyképessége az acél- és ragasztott faszerkezetekkel.

Részletesebben

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

HORGANYZÁS HATÁROK NÉLKÜL

HORGANYZÁS HATÁROK NÉLKÜL HORGANYZÁS HATÁROK NÉLKÜL www.zinkpower.com MAGYARORSZÁG ZinkPower Moson Kft. Kühne Ede tér 2 9200 Mosonmagyaróvár Fon + 36 / 96 / 214-2 Fax + 36 / 96 / 214-0 moson@zinkpower.com bbbmc@t-online.hu www.zinkpower.com

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek Magasépítési acélszerkezetek Egyhajós acélszerkezetű csarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus

Részletesebben

Reklámprofil rendszerek. ThyssenKrupp Ferroglobus

Reklámprofil rendszerek. ThyssenKrupp Ferroglobus Reklámprofil rendszerek ThyssenKrupp Ferroglobus Totem profilrendszerek A Rondo félköríves totemprofilok kiváló, esztétikus és rendkívül költséghatékony megoldást kínálnak, akár 6 méteres magasságig, elliptikus,

Részletesebben

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER Innovatív megoldások az SW-től KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett kidolgozását,

Részletesebben

Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan, MOGA C;t;lin. Kolozsvári M=szaki Egyetem

Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan, MOGA C;t;lin. Kolozsvári M=szaki Egyetem Többtámaszú öszvértartók elemzése képlékeny tartományban az EUROCODE 4 szerint Plastic Analysis of the Composite Continuous Girders According to EUROCODE 4 Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan,

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA KFT Magyar Gábor vezető statikus. A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE A CPR-EL KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA Kft. www.leier.eu +36 (96)512550

Részletesebben

Személyre szabott épületrendszer

Személyre szabott épületrendszer Személyre szabott épületrendszer 11 15 11 7 9 8 3 20 12 5 18 10 19 4 16 13 6 17 2 1 12 1. Főtartó keret: Keretoszlop 2. Főtartó keret: Keretgerenda 3. Szélrács 4. Szelemen 5. Falváztartó 6. Tetőburkolat

Részletesebben

Bevezetés. A Qbiss One két dizájnlehetőséget kínál: Süllyesztett dizájn (Qbiss One B) Egy síkban fekvő dizájn (Qbiss One F) Qbiss One - patent pending

Bevezetés. A Qbiss One két dizájnlehetőséget kínál: Süllyesztett dizájn (Qbiss One B) Egy síkban fekvő dizájn (Qbiss One F) Qbiss One - patent pending Bevezetés Qbiss One 1, a költséghatékony homlokzati megoldás, amely az átszellőztetett homlokzatok ideális alternatívája. A teljes funkcionalitás és az esztétika kombinációja, természetes választás az

Részletesebben

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Horváth Lajos tű. alezredes Főigazgatóság 1 Az épületszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzői Az OTSZ szerint. Az épületszerkezetek

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft.

ELŐZMÉNYEK. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft. ÚJRA HÍD AZ IPOLYON A PÖSTÉNYPUSZTAI IPOLY HÍD KIVITELI TERVEZÉSE BRIDGE AGAIN ON IPOLY, STRUCTURAL DESIGNING OF BRIDGE AT PÖSTÉNYPUSZTA OVER RIVER IPOLY 2012.

Részletesebben

KIVITELI TERV K O N Z O R C I U M

KIVITELI TERV K O N Z O R C I U M MÁV ZRT. VASÚTI HIDAK ÁLLAGMEGÓVÁSA - TERVEZÉS KIVITELI TERV Megbízó: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. MÁV Zrt. Bp. Soroksári út - Csepel, Szabadkikötő vontatóvágány

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

radel&hahn zrt LÉGCSATORNÁK

radel&hahn zrt LÉGCSATORNÁK radel&hahn zrt LÉGCSATORNÁK 2 Körkeresztmetszetű merev csövek és idomok A Radel & Hahn Zrt által gyártott körkeresztmetszetű, horganyzott acéllemezből spirálkorcolt egyenes merevcsövek és idomok szellőzéstechnikai

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

Út a csúcsra. A lakatosműhelytől, a teljes megoldásokat kínáló, nemzetközi szinten vezető szolgáltatóig

Út a csúcsra. A lakatosműhelytől, a teljes megoldásokat kínáló, nemzetközi szinten vezető szolgáltatóig HU Út a csúcsra A lakatosműhelytől, a teljes megoldásokat kínáló, nemzetközi szinten vezető szolgáltatóig Headquarter: Oberwart, Burgenland, Austria 1952 Az apai üzem alapítása Welgersdorfban Josef Unger

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK DR. FARKAS GYÖRGY TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI TANÁR BETONSZÖVETSÉG KONFERENCIA 2009. 10. 26. AZ ELŐREGYÁRTÁS FOGALMA BETON, VASBETON ÉS FESZÍTETT

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához MŰLEÍRÁS A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. Városszerkezeti kapcsolatok, beépítés 2. Építészeti koncepció 3. Tartószerkezeti

Részletesebben

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb Q, Q-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.

Részletesebben

Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei

Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei ALBERT Károly PhD hallgató Miskolci Egyetem, Bánya és Geotechnikai Intézet, 3515, Miskolc - Egyetemváros, Egyetem út

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló ÍGY KÉSZÜLT Építés Aréna Veszprémben [1] Július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki multifunkciós csarnokát Veszprémben.

Részletesebben

I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt

I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt Budapest, 2012. szeptember 18-21. KONFERENCIA TÁMOGATÓI ÉS KIÁLLÍTÓI CSOMAGOK http://www.eetc2012budapest.com Konferencia és a Kiállítás

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

TERMÉKVÁLASZTÉK. Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással

TERMÉKVÁLASZTÉK. Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással TERMÉKVÁLASZTÉK Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással 1 A Swedsteel-MetecnOról A Swedsteel-Metecno a Metecno Csoport magyarországi üzletága. A Metecno Csoport

Részletesebben

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft.

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft. KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét nagyon kedvező áron kínálunk megjelenési lehetőséget a jövő

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

VARGA 2003 CÉGCSOPORT CÉGISMERTETŐ

VARGA 2003 CÉGCSOPORT CÉGISMERTETŐ CÉGISMERTETŐ Cégcsoportunk tagjai: Varga 2003 Építőipari Kft. Alapítás éve: 2003. Cégjegyzékszám: 1309128798 Alpiner Kft. Alapítás éve: 2002. Cégjegyzékszám: 1309128709 Varga 2003 Hídépítő Kft. Alapítás

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL Geier Péter ÉMI Nonprofit Kft. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011.04.07. BEVEZETŐ (Idézet az előadás konferencia

Részletesebben

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA CupaClad átszellőztetett homlokzatburkolati rendszer 2 TETŐ HORN TERMÉSPALA FORGALMAZÓ ÉS TÉGLÁNY KIVITELEZŐ FEDÉSEK KFT.

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél A cikkben számtalan konkrét tervezõi munka közül válogatva rövid áttekintést nyújtunk felhasználói szemmel a STAAD-III kimondottan

Részletesebben

Meghívó Viega szakmai előadásra

Meghívó Viega szakmai előadásra Meghívó Viega szakmai előadásra Tervezzen a legkorszerűbb ismeretek szerint! Ivóvízellátás az épületgépészetben az új szabályozások szerint Új tervezési előírások AZ MSZ EN 806-1-5 szabványsorozat új

Részletesebben

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező

Részletesebben