A Miskolc-tapolcai barlangfürdő vízgyógyászati lehetőségei Aquatherapeutic conditions at Miskolc-Tapolca Cave Bath

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Miskolc-tapolcai barlangfürdő vízgyógyászati lehetőségei Aquatherapeutic conditions at Miskolc-Tapolca Cave Bath"

Átírás

1 A Miskolc-tapolcai barlangfürdő vízgyógyászati lehetőségei Aquatherapeutic conditions at Miskolc-Tapolca Cave Bath JUHÁSZ Eleonóra 1, LUKÁCS Andrea 2 1 Miskolci Egyetem Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros; 2 Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 350 Miskolc, Mész u. 1, Abstract The authors studied the therapeutic effect of the Miskolc-Tapolca Cave Bath at two locations. The natural galleries of the Tavas-cave are filled up with the karst water of the Termál-spring. The same water fills up the therapeutic basin, which is located in a separate building. The 0 participants, aged 40- years are suffered from different spine problems, taken part in a 6-week subaquatic locomotor therapy. The data are from physiotherapeutic and somatometric assessment methods, which are suitable to describe the participants physical status objectively. Subjective health status was determined by the SF-36 questionnaire. Significant improvement was observed in many parameters on both locations, such as the decreasing rate of the body fat, the differences of side-bending and the body pain, the changing of the chest mobility, the increasing of the gait distance. Kulcsszavak: Tavas-barlang, karsztvíz, fizioterápia, járásteszt, életminőség 1. Bevezetés A magyarországi gyógybarlang és gyógyvízkincs az egyik legfőbb érték az egészség megőrzésére, az életminőség javítására. Ugyanakkor a bizonyított gyógyhatások ellenére, e terület még a pazarlás és a kihasználatlan lehetőségek birodalma. A Miskolc-tapolcai barlangfürdő különleges föld alatti terei, infrastruktúrája a magyarországi fizioterápiás palettán egyedülálló komplex kezelésekre nyújt lehetőségeket. A gyógyfürdő Miskolc-Tapolca Barlang és Gyógyfürdő néven, 223/Gyf/2002 minősítési, illetve felülvizsgálati engedély számmal és I/40 nyilvántartási számmal van jegyezve, gyógybarlang minősítéssel pedig még nem rendelkezik. A barlangfürdőben lévő Termálforrás vize a természetes járatok egy részében és az épített medencékben biztosít kellemes fürdési lehetőséget. Jelenleg, az intézményhez tartozó gyógyászati és wellness tevékenységek a barlangtértől és barlangi járatoktól elkülönítetten vehetők igénybe. A legutóbbi bővítéskor kialakított, kétemeletes épületrész földszintjén működő gyógyászati medencében ugyancsak a forrás termális karsztvize kerül felhasználásra. Jelen munkánk célja, olyan komplex fizioterápiák eredményességének mérése, melyekre a vizsgálati gyógyhely terápiás lehetőséget nyújt. Mozgás-, hidro- és szpeleoterápia kivitelezése a barlangi klímatérben, mozgás-, és hidroterápia kivitelezése a gyógymedencében. Jellemezzük a résztvevőket objektív adatokkal, melyeket fizioterápiai és szomatometriai vizsgálati módszerekkel nyerünk és szubjektív adatokkal, melyeket kérdőíves módszerrel kapunk. Valamint a két helyszín eredményeinek összehasonlító elemzése. 2. Kutatási módszerek Kutatásunkban 0 fő gerincpanasszal rendelkező 40- év közötti (átlagéletkor 52,2 ±6,30) felnőtt embereket vizsgáltunk meg. A vizsgált személyek között 11 férfi és 5 nő volt. A vizsgálatban való részvételnek nem volt egyéb kritériuma, mint jelenlegi, vagy korábbi gerincpanasz. A részvétel önkéntes volt. A program elején és végén meghatároztuk a gerinc két hosszméretéből a Delmasindexet és elvégeztük a kategorizálást. A normál tartományban a gerinc ívei fiziológiásak. Statikus a minősítés, ha az ívek csökkentek és dinamikus, amikor azok fokozottságát találjuk. Mobilitási,

2 szomatometriai, terhelhetőségi, és spirometriai felméréseket is végeztünk. A mobilitási paraméterek közül a mellkas kitérését, az előrehajlást két módon, széken ülve (hajlított flexió) és talajon nyújtott ülésben (nyújtott flexió), az oldalra hajlást (laterálflexió) mértük. A testösszetételi mutatókat az 5 helyen mért bőrredő-összeggel (biceps, has, csípő, triceps, lapocka alatt) és a tomporkerülettel adtuk meg. Az állóképességet leíró akaratlagos apnoe időt [1] és 6 perces járástávolságot mértünk. A légzésfunkciós paraméterek közül mértük az erőltetett vitálkapacitást az első másodpercben (FEV 1) és a csúcsáramlási sebességet (PEF) PIKO-1 spirométerrel. Szubjektív adatokat az SF-36 kérdőívvel nyertünk [5]. Ezen paraméterek közül a testi fájdalom (BP), a fizikai egészségérzet (PCS) és mentális egészségérzet (MCS) értékeket elemeztük. A barlangi klímatérben és a gyógyászati medencében alkalmazott víz alatti mozgásprogramok három turnusban zajlottak. A gyakoriságot heti 3 alkalomban határoztuk meg, 6 hetes időtartamban. Egy kezelés perces volt a barlangi turnusokban és 30 perces a gyógyászati medencében. Statisztikai módszerek Adatainkat a Windows SPSS 1.0 statisztikai program segítségével végeztük. Szignifikanciaszintnek p 0,05 fogadtuk el. A csoportok közötti összehasonlítást kétmintás t-próbával, a változások mértékét egymintás t-próbával végeztük. Többváltozós regresszió analízissel az állóképességet (apnoe idő és járás teszt), valamint a fizikai egészség-érzetet magyarázó tényezőit elemeztük. 3. A tavas-barlang és forrása Lénárt László (15) szerint a Bükk-hegység hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű karsztos területe. Általában jellemző rá a hideg vizes, leszivárgó-folyó vizek által létrehozott felszíni-felszín alatti karsztos formakincs. Ezzel szemben a Tapolca környéki barlangok, s egyéb karsztos formák, zömében a felszálló vizek munkája nyomán alakultak ki. Az áramlási rendszert a beszivárgási területek szabad karsztvíz-nívója és a megcsapolási pontok szintje közötti nyomáskülönbség tartja mozgásban. E nyomáskülönbséget egyrészt a két szint közötti geodéziai magasságkülönbség, ami Tapolca esetében ma mintegy m, másrészt az eltérő vízhőmérsékletekből adódó fajsúlykülönbség okozza. Ez a hőmérsékletkülönbség ma 1-20 C. A Tavas-barlang eredetileg több bejárattal bírt. Bár a nagy tömegek által ismert barlangrészben cseppkövek, mészkiválások eredetileg is csak elvétve fordultak elő, az alulról felfelé fejlődő gömbüstös, gömbüstsoros kürtői fantasztikusan szép látványt nyújtanak. A Barlangfürdő működése miatt többféle mészképződmény kiválás is tapasztalható. Miskolc-Tapolca igen jelentős, ma már egyetlen melegforrása a Barlangfürdőben lévő Termál-forrás, mely kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, langyos vizű, időnként felszínig felemelkedő karsztforrás. Vízhőmérséklete o C között ingadozik, de átlagban 30 o C-al lehet számolni. Vízminőségének jellemzése Lénárt, 200. évi elemzéséből ismert. A vízben oldott anyagok mennyiségére vonatkozóan 12. és 200. közötti időszakról vannak adatok. A Ca vizsgálatára mindösszesen 3 adat áll rendelkezésre évben a mennyisége nőtt, míg 2006-ra visszacsökkent. A Cl mennyiségi adatai nagyon változatosak, 200-re csökkenő tendencia látszik. A Na és NO 3 tartalom is csökken, míg a SO 4 és a NO 2 mennyisége növekszik. Enyhe növekedés látszik a K esetében is. A HCO 3 - tartalomra vonatkozóan is csupán három adat van. Ezek igen nagymértékben eltérnek egymástól, miszerint 2004-től a következő évig egészen lecsökkent, majd 2006-ra ismét nőtt az értéke. Csökkenés figyelhető meg továbbá az összes keménység és a lúgosság tekintetében. Utóbbira enyhébb mértékű a jellemző. A hőmérséklet és a ph növekvő tendenciát mutat [2, 3, 4]. 4. Megfigyelések A meghirdetett mozgásprogramok kezdési időpontjai alkalmazkodtak a barlangfürdő üzemeltetési és terápiás munkarendjéhez. A klímatér reggel és óra közötti időtartamban állt rendelkezésünkre, míg a gyógymedencét este fél és óra között használhattuk. A jelentkezők saját napirendjükhöz illeszkedően választottak helyszínt, így alakultak ki a csoportok. A klímatéri csoportot fő alkotta, a gyógymedenceit 10 fő. A létszámban megmutatkozó különbség abból adódik, hogy a gyógymedence tere jóval kisebb befogadóképességű és a terápia benne folyamatos. Így a csoport létszámának növelése igen nehéz feladat, mivel a vizsgálat ideje a fenntartó számára bevétel-kiesést jelent. A résztvevők panaszainak hátterében - életkorukból adódóan a kopásos, azaz degeneratív folyamatok jelenlétét feltételeztük. Ezek a folyamatok részben tünetmentesek, azonban folyamatosan

3 is okozhatnak panaszt. A Delmas-index alapján a minta 24-ának volt normális a gerincíve, a többieknél valamilyen tartáshibát találtunk. A nem fiziológiás görbületek önmagukban is okozhatnak tüneteket, valamint siettetik a degeneratív folyamatok előrehaladását. A kiindulási állapot átlagértékeit és ahol lehetett a szakirodalmi normál értékeket az 1. számú táblázat mutatja be. Paraméter Kapott érték Normál érték Hajlított flexió Nyújtott flexió Oldalra hajl. kül. Bőrredőösszeg Tomporkerület Mellkaskitérés Akaratlagos apnoe idő Járási sebesség 144,4mm 104,cm 16,cm 32,2cm 2,2cm 2,cm 35,5s 1,5m/s - - 0cm - 0cm min.5cm 45s 1,45m/s 1. táblázat Kiindulási állapotot leíró objektív paraméterek átlag értékei (N=0) A bőrredő-összeg és tomporkerület átlaga magas. A gerinc és a mellkas mozgékonysága alacsony. A gerinc elmozdulásának aszimmetriáját mutatja az oldalra hajlások (jobb és bal) különbség-átlagai. Az állóképességi paraméterek közül a járásteszt eredményei maradnak el a normál értéktől. Véleményünk szerint ezek a kedvezőtlen állapotok felelőssé tehetők a tüneteket kiváltásáért, illetve fenntartásáért. A többváltozós regresszió analízis alapján az akaratlagos apnoe idő szignifikáns magyarázó tényezője a széken előrehajlás teszt eredménye volt (ß=-0,44, t=-3,320; p=0,002; R 2 =0,225), míg a járásteszt magyarázó tényezője a testi fájdalom (ß=-0,33, t=-2,5; p=0,004; R 2 =0,114). A többi tényező nem játszott szerepet a modellben. A szubjektív adatok közül 3 paramétert elemeztünk. A testi fájdalom a 100 fokozatú skálán átlagosan lett. A válaszokból kiderült, hogy a fájdalom fő kivételével mindenkinél jelen van. Ennek mértéke eltérő volt, nagyon erős fájdalmat 2 fő jelzett. A fizikai egészségérzet átlaga 44,5, míg a mentális egészségérzeté 4, volt. Mindkettő átlag alatti, mely megfelel az objektív paraméterek által leírt kedvezőtlen képnek. A többváltozós regresszió analízis alapján a fizikai egészségérzet a testi fájdalommal (ß=-0,413, t=-2,4; p=0,006; R 2 =0,14) és az életkorral (ß=-0,25, t=-2,103; p=0,042; R 2 =0,20) mutatott ok-okozati összefüggést. A két csoport kiinduló státuszában a klímatéri csoport háti gerinc mobilitása szignifikánsan rosszabb volt, mint a másik csoport eredménye (p=0,003). Ugyanakkor a gyógymedencei csoport bőrredő-összeg (p=0,003) és mellkas mobilitás (p=0,000) tekintetében mutatott szignifikánsan kedvezőtlenebb képet. A többi 11 mért paraméterben szignifikáns különbség nem mutatkozott, így a két csoportot kiinduláskor közel azonos állapotúnak tekintettük. Az állóképességi paraméterek szignifikánsan nem különböztek a két csoport között, a mozgásprogramok felépítése azonos volt. Egyedül a kezelési idő és a helyszínek környezeti feltételei voltak eltérőek. Visszamérést követően a normál gerincívűek száma 1 főről 2 főre emelkedett. (A minta 3-a.) A javulást szakmailag igen jelentősnek tarjuk, mely a panaszok csökkenésével, az izomerő és a testkontroll javulásával magyarázható. Az eredményességet vizsgálva a 2. és 3. számú táblázatban összefoglaltuk a javult résztvevők számát és százalékos arányát paraméterenként. Mindkét vizsgált csoportban ugyanazon 5 paraméterben találtuk a legnagyobb javulást. A vizsgálati helyszínek mobilitási, testösszetételbeli, állóképességi és egészségérzeti javulást is eredményeznek. A további paraméter-elemzést követően a klímatéri csoport adatai mutatták a szakmailag elvárható eredményt, azaz a fizikai egészségérzet változását. Hiszen a fentebb említett sokrétű javulást az egyén már szubjektíven is megéli. Paraméter BP Mellkas Bőrredő Járás MCS PCS Apnoe 52 6,6 4 1, 6, 6, 6, , Paraméter Hajlás h. Hajlás o. Hajlás ny. Tompor FEV , 5,3 56, 55 51, PEF 56 26,4 2. táblázat Kedvező irányú változást mutató résztvevők száma és százalékos aránya a klímatéri csoportban Paraméter Mellkas BP Járás MCS Bőrredő PEF Hajlás o.

4 100,,, Paraméter Hajlás h. PCS Tompor FEV 1 Apnoe Hajlás ny ,6 55,5 55,5 3. táblázat Kedvező irányú változást mutató résztvevők száma és százalékos aránya a gyógymedencei csoportban Az azonos képességet mérő paraméterek hasonló mértékben változtak. Az állóképességet mutató paraméterek (járás és apnoe idő), a mobilitást adók (hajlított flexió, laterálflexió, nyújtott flexió), a légzésfunkciós értékek hasonló mértékben változtak. A gyógymedencei csoport eredményei ilyen szakmailag egyértelmű összefüggéseket nem mutattak. Ez valószínűleg a minta kis elemszámával magyarázható. A változások statisztikai elemzését követően mindkét csoportban szignifikáns volt a javulás 4 objektív és 2 szubjektív paraméternél (4. számú táblázat). Klímatéri csoport (n=) Gyógymedencei csoport (n=) változás átlaga szórás p változás átlaga szórás p Bőrredő Mellkas Hajlás o. Járás MCS BP -,6 0, -0,6 3,,5 ±14,50 ±1,3 ±1,3 ±5, ±11,04 ±10,30 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000-6,4 ±5, 0,011 0,2 ±0,12 0,002-0, ±0,6 0,00 50,3 ±34,5 0,002 5,3 ±6,0 0, táblázat Szignifikáns változást mutató paraméterek helyszínenként,6 ±11,06 0,031 A vizsgálati helyszínek mobilitási, testösszetételbeli, állóképességi és egészségérzeti javulást is eredményeznek. A klímatéri csoportban továbbá az apnoe idő (5,1 ±14,4; p=0,00), a hajlított flexió (-4,1 ±,6 p=0,016) és a fizikai egészségérzet (4 ±,02; p=0,001) változott szignifikánsan. A gyógymedencei csoportban azonban a tomporkerület (-1, ±2,2; p=0,032) és a PEF (6,4 ±,02; p=0,010) értékek esetében kaptunk ilyen eredményeket. A fájdalom kiemelt jelentőségű paraméter, amely meghatározta a járásteszt eredményét és a fizikai egészségérzetet. Kiinduláskor a fájdalommal élők aránya magas volt. Visszaméréskor erős fájdalma már csak 1 főnek volt a korábbi 2 helyett, és 16 fő nem jelzett fájdalmat a kiindulási fő helyett. Azaz a programot fájdalom nélkül a résztvevők 10-a kezdte meg, míg a program végén ez 23,2-ra nőtt. A program eredményességének tehát ez is egyik mutatója. 4. Elemzés A barlangfürdő termális karsztvize a vízminőség vizsgálatok alapján a gyógyászatban csupán hidroterápiára használható fel. Aquaterápia során a víz fizikai tulajdonságait használjuk fel a mozgás során. A hidrosztatikai nyomás váltja ki a legtöbb élettani hatást. A perifériás keringési térfogat és a verőtérfogat növekedése a bemerüléstől független. A tüdővolumen csökkenése és a perctérfogat növekedése pedig akkor következik be, ha a mellkas is bemerült. A barlangi klímatéri helyszínen a bemerülés kb. 50-os, mivel a vízmélység cm között változott, de jellemzően 100cm volt. A gyógymedence, mely 130cm mély volt, kb. 0-os bemerülést jelentett. Itt a hidrosztatikai nyomás a mellkasra folyamatosan hatott és könnyebb volt a 0-os bemerülést kialakítani. A víz mélysége az állóképesség növelésére hatással van. További élettani hatás a vizelet kiválasztásának fokozása, a vízbe merülés utáni első órában 3ml/percről ml/percre nő. Ez a hatás hosszabb terápia során jobban érvényesül. A felhajtó erőnek köszönhetően a relatív testsúly csökken, mely függ a test térfogatától és fajsúlyától. A mellkas tetejéig merült test tömege 1/10-ére csökken. Minél jobban merül a vízbe a résztvevő, annál inkább csökken a testsúlya, és így könnyebbé válik a mozgása. A víz viszkozitásának köszönhető, hogy mint közeg, ellenállásként szerepel, mely izomerősítésre felhasználható. Az áramlás turbulensé válik, amikor a sebesség a test körül megnő. Ezt segíti, hogy a klímatéri medencébe

5 élményelemként beépítésre került egy sodróvíz. A relatív fajsúly, a test fajsúlyának a víz fajsúlyához viszonyított aránya. Ez függ a testösszetételtől, tehát a túlzsíros és elhízott résztvevők számára a víz igen optimális közeg a mozgáshoz. A víz hőmérséklete minden szervrendszerre hatással van. A program idején a termális víz hőmérséklete a barlangi járatokban 2,1-2,3 C közötti volt, mely a terápiában használatos hőmérsékleti felosztás alapján hűvösnek számít. Terápiánk során a víz hipotermikus hatása stimuláló, mellékhatás nélküli volt. A gyógymedence vize ennél melegebb, C-os. A gyógyászat ezt az indifferens vizet használja leginkább mozgásterápiára. A két helyszín terének nagysága igen eltérő. A barlangi helyszín 30 fő egyidejű mozgásterápiájára is alkalmas. Az előtér hatalmas, valamint a kapcsolódó járatokban úszó és járógyakorlatok végezhetők. A gyógymedence csupán 10 főt képes egyszerre befogadni, hiszen a víz felülete 32m 2. A medence falára végig korlát van fölszerelve és a terápiához vízi tornaszerek is rendelkezésre állnak. A terek levegőjének különbözősége egyértelmű. A gyógyászati medencetér közel azonos a város levegőjével, páratartalmában azonban attól jelentősen eltér. A fokozott páratartalom miatt ellenjavallatokat képeznek a légzőszervi krónikus megbetegedések, melyek a barlangfürdő honlapján fel vannak tüntetve. A barlangi helyszín a karsztbarlangnak megfelelő mikroklímát jelent. A klíma gyógytényezői már részben bevizsgáltak. A levegő átlagos hőmérséklete a komfort zónától magasabb, aeroszoljának összetétele a hűvös barlangokéval megegyező, a páratartalom és a huzat jelentős. 5. Következtetések A komplex terápiának köszönhetően az egyes fizioterápiás kezelések egymást kiegészítve és erősítve fejtették ki hatásukat. A termális karsztvíz hidroterápiára a barlangi klímatérben, a természetes járatokban és a gyógyászati medencében egyaránt eredményesen alkalmazható gerincpanaszok esetében. Tanulmányunk arra világít rá, hogy a fizioterápiai és szomatometriai vizsgálatok egyszerűek, kis eszközigényűek és költségtakarékos vizsgálati módszerek és alkalmasak arra, hogy tudományos adatokat nyerhessünk a természeti kincsek terápiás hatékonyságára vonatkozóan. Ha megnövekedne a bizonyítékon alapuló tudományos kutatások száma, akkor a gyakorlatban is megindulhatna a barlangok, termális karsztvizek még szélesebb körű felhasználása. Köszönetnyilvánítás A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Irodalom: 1. BARNAI, M. 2000: Az akaratlagos apnoe idő és a fizikai állóképesség összefüggései. Mozgásterápia 3:1-1, Budapest 2. FEDOR, E. 200: A miskolci karsztos hévízkutak adatainak összehasonlító elemzése (szakdolgozat). ME MFK Intézet -5., Miskolc 3. LÉNÁRT, L. 200: A Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő (A Tavas-barlang és fürdési célú létesítményei), Kézirat, Miskolc 4. LÉNÁRT. L. 200: Hideg, langyos és meleg karsztvíz-zónák a Bükkben és környezetében. A Kárpát-medence Ásványvizei V. Nemzetközi Tudományos Konferencia kiadványa MAWSON, S. 15: What is the SF-36 and can it measure outcome of physiotherapy? Physiotherapy vol.. No 4, 15 April pp

Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben

Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben 1 DR. MUNKÁCSI ADRIEN, 2 JUHÁSZ ELEONÓRA, 3 LUKÁCS ANDREA, 4 DR. LÉNÁRT LÁSZLÓ, 5 DR. BARKAI LÁSZLÓ 1 B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Légzőszervi

Részletesebben

Barlangi gyógyhatásvizsgálat fizioterápiai eredményei. Physiotherapeutical results of curative power research in cave

Barlangi gyógyhatásvizsgálat fizioterápiai eredményei. Physiotherapeutical results of curative power research in cave Barlangi gyógyhatásvizsgálat fizioterápiai eredményei Physiotherapeutical results of curative power research in cave JUHÁSZ Eleonóra Miskolci Egyetem Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola; 3515

Részletesebben

AZ EREDMÉNYESSÉG VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI FIZIOTERÁPIÁBAN

AZ EREDMÉNYESSÉG VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI FIZIOTERÁPIÁBAN gészségtudományi Közlemények, 2. kötet, 1. szám (2012), pp. 89 94. AZ RDMÉNYSSÉG VIZSGÁLATÁNAK LHTŐSÉGI FIZIOTRÁPIÁBAN JHÁSZ LONÓRA 1, DR. BARKAI LÁSZLÓ 2 Összefoglaló: Jelen vizsgálatban 40 60 év közötti

Részletesebben

KOMPLEX FIZIOTERÁPIA EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE AZ OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV ADATOK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA ALAPJÁN

KOMPLEX FIZIOTERÁPIA EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE AZ OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV ADATOK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA ALAPJÁN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KOMPLEX FIZIOTERÁPIA EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE AZ OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV ADATOK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA ALAPJÁN Juhász Eleonóra 1,

Részletesebben

Cím Légzésfunkciós változások értékelése barlangi gyógyhatásvizsgálatban Juhász Eleonóra Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori

Cím Légzésfunkciós változások értékelése barlangi gyógyhatásvizsgálatban Juhász Eleonóra Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Cím Légzésfunkciós változások értékelése barlangi gyógyhatásvizsgálatban Juhász Eleonóra Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros, efkeleoj@uni-miskolc.hu

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Dr. Széll Sára Hagymatikum

Dr. Széll Sára Hagymatikum Makó természeti kincsei Dr. Széll Sára Hagymatikum 1 ISZAP Történeti visszapillantás Iszap fogalma Gyógyiszap Honnan nyerjük? Erdély, Csíki hegyek, Arad, Szeged útvonal 683km, szintkülönbség 811m, Hordalék

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

VI. Budapesti AMEGA Fórum, 2015. október 10.

VI. Budapesti AMEGA Fórum, 2015. október 10. Az Indiso egészségügyi száraz sóterápia alkalmazásának tapasztalatai a légzésrehabilitációs fekvőbeteg ellátásban Várdi Katalin osztályvezető főorvos, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet VI. Budapesti AMEGA

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZEREPE AZ ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TURISZTIKAI KÍNÁLATÁBAN

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZEREPE AZ ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TURISZTIKAI KÍNÁLATÁBAN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZEREPE AZ ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TURISZTIKAI KÍNÁLATÁBAN Dr. Nagy Zoltán, Szép Tekla egyetemi docens, doktorandusz

Részletesebben

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 1 Betegvizsgálat a rehabilitációban I. Beteg profil (?) - homogén, heterogén betegcsoportok - a kor eloszlás - milyen mértékig vizsgálhatóak? 2 Betegvizsgálat

Részletesebben

Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring System between 1992-2010. 2010 szló Miskolci Egyetem University of Miskolc

Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring System between 1992-2010. 2010 szló Miskolci Egyetem University of Miskolc Bükki Karsztvíz Észlelő Rendszer (BKÉR) (Észak-Magyarország) g) 1992-2010 2010 közötti k működése és s főbb f kutatási eredményei Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András A gyógytestnevelés a testnevelés alapértéke Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András Szakvezető tanár,

Részletesebben

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia Segédeszközök használata a gyakorlatban Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia 1 Járás gyógyászati segédeszközeinek meghatározása A járás gyógyászati segédeszközén értjük azon testhez nem hozzáerősített

Részletesebben

Klíma-komfort elmélet

Klíma-komfort elmélet Klíma-komfort elmélet Mit jelent a klíma-komfort? Klíma: éghajlat, légkör Komfort: kényelem Klíma-komfort: az a belső légállapot, amely az alapvető emberi kényelemérzethez szükséges Mitől komfortos a belső

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik)

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) 5.4: 3 különböző talpat hasonlítunk egymáshoz Varianciaanalízis. hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) hipotézis: Létezik olyan μi, amely nem egyenlő a többivel (Van

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok eredményei A vizsgálatok eredményei A vizsgált vetőmagvak és műtrágyák nagy száma az eredmények táblázatos bemutatását teszi szükségessé, a legfontosabb magyarázatokkal kiegészítve. A közölt adatok a felsorolt publikációkban

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM T /1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE Kiss Klaudia 1, Fehér Katalin 2 'geográfus hidrológus, doktorandusz

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás A térség egészség turisztikai lehetıségei Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás Egészség turizmus Minden az egészséggel kapcsolatos utazás, melynek során a látogató alapvetı motivációja

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Elso elemzés Example Athletic

Elso elemzés Example Athletic 50 KHz R 520 Xc 69 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:20 dátuma: Név: Example Athletic Születési dátum: 22.07.1978 Keresztnév: Kor:: 26 Év Neme: férfi Magasság: 1,70 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel Egészségturizmus Egészségturizmus orvosi szemmel Dr.Mándó Zsuzsanna Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Az egészségi állapot fenntartása, illetve annak javítása érdekében történő utazás. Részei:

Részletesebben

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Lotus Therme. Lotus egészség. www.lotustherme.net

Lotus Therme. Lotus egészség. www.lotustherme.net Lotus Therme Lotus egészség 1 www.lotustherme.net HU 2 Gyógyászati kezelések A kezelések előtt orvosi konzultáció szükséges Orvosi vizsgálat HUF 6.500, Receptírás / darab HUF 3.000, Pakolások és fürdők

Részletesebben

2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL

2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL 2.2.10. Vszkztás meghatárzása Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 5.3. - 1 01/2006:20210 2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁOZÁSA OTÁCIÓS VISZKOZIMÉTEEL A módszer annak az erőnek a mérésén alapul, amely egy flyadékban állandó

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban?

Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban? Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban? Mikó Ibolya Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012.

Részletesebben

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5.

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. A mikroklíma jellemzői és tehénre gyakorolt élettani hatásai A környezeti levegő hőmérséklete, relatív páratartalma,

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Sportorvosi aktualiások

Sportorvosi aktualiások Sportorvosi aktualiások 2015 MASZ gyakorlati tájékoztató és konzultáció Dr. Kiss-Polauf Marianna Miről lesz szó? Kötelező szűrővizsgálatok Call Center Kiemelt edzők eü. ellátása Sportalkalmassági vizsgálatok

Részletesebben

Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz

Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz Printz-Markó Erzsébet tanársegéd, NymE-Ak Turizmus Intézet doktorjelölt, SZE-RGDI Amiről szó lesz fürdőtörténet

Részletesebben

Klíma és légtechnika szakmai nap

Klíma és légtechnika szakmai nap Klíma és légtechnika szakmai nap Hővisszanyerők műszaki paraméterei és jelentésük Tóth István Zehnder Group Magyarországi Képviselet 12/8/2015 Zehnder és Paul hővisszanyerők lakásba, családi házba 2 08.12.2015

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

MINTAFELADATOK. 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti:

MINTAFELADATOK. 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti: 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 2010 2011 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% a) Nevezze

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Reumatológia és rehabilitáció határterületei Újdonságok a kombinált fizioterápiában

Reumatológia és rehabilitáció határterületei Újdonságok a kombinált fizioterápiában Reumatológia és rehabilitáció határterületei Újdonságok a kombinált fizioterápiában Ács Józsefné Ildikó* Zöldi Edina** Dr Barta Zsuzsanna Ildikó*** *Fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr/ előadó **Fizioterápiás

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

ÚSZÁSTERÁPIA GYERMEKKORBAN

ÚSZÁSTERÁPIA GYERMEKKORBAN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) ÚSZÁSTERÁPIA GYERMEKKORBAN Demeter János 1, Dr. Peja Márta 2 1 tanársegéd,, 2 főiskolai tanár Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Elméleti

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Mottó: A fájdalmat mindenki nagyszerűen el tudja viselni, kivéve azt aki érzi avagy A diétás kezelés magyarországi

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 HM03-AD5.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.05 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben