COROB FLEX Felhasználói kézikönyv User s manual FLEX 540 FLEX 500 V2.0 - R0 (01/2015)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COROB FLEX 500-540. Felhasználói kézikönyv User s manual FLEX 540 FLEX 500 V2.0 - R0 (01/2015)"

Átírás

1 COROB FLEX Felhasználói kézikönyv User s manual V2.0 - R0 (01/2015) FLEX 540 FLEX

2 Felhasználói kézikönyv Automatikus adagoló COROB FLEX V2.0 - R0 (2015/01) EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA SZERZŐI JOG 2015, COROB S.p.A. Az összes jog fenntartva, minden országban További másolatokat és a termékre vonatkozó műszaki információkat a következő címen kérhet: User s manual Automatic dispenser COROB FLEX V2.0 - R0 (01/2015) TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS COPYRIGHT 2015, COROB S.p.A. All rights reserved in all countries If you require additional copies of this manual or further technical information about it, please write to: COROB S.p.A. Via Agricoltura San Felice s/p Modena Italy Phone: Fax: SZELLEMI TULAJDONJOGOK ÉS NYILATKOZAT A COROB S.p.A. előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen kézikönyv anyagának egyetlen része sem fordítható le más nyelvre és/vagy adaptálható és/vagy sokszorosítható semmilyen formában legyen az mechanikus, elektromos, fénymásoló, rögzítő vagy egyéb eszköz. A COROB kizárólag a COROB S.p.A. és a társai (következőkben COROB ) által használt kereskedelmi és/vagy bejegyzett védjegy. A jelen nyilatkozatban egyéb védjegyek nem említése - kereskedelmi vagy bejegyzett - nem jelenti azt, hogy a COROB lemond a fent említett védjegyek szellemi tulajdonjogának gyakorlásáról. A jelen kézikönyv tartalma kizárólag a COROB által kizárólagos alapon használt tudásra, rajzokra, technológiai alkalmazásokra vonatkozik, amelyeket gyakran szabadalom vagy szabadalmi kérvények, tehát szellemi tulajdonjogra vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi törvények védenek. A COROB és társai bármilyen hivatkozása egyéb vállalatok nevére, adataira és címére csupán véletlenszerű, és - ha nincs erre külön megjegyzés -, akkor csupán példaként említett, és egyetlen célja a COROB termék alkalmazásának tisztázása. A szöveget és az ábrákat alaposan választották ki, ennek ellenére a COROB fenntartja az itt tartalmazott adatok nyomdai és/vagy pontatlansági hibák miatti javításának módosítási és/vagy frissítési jogát, erre vonatkozó előzetes figyelmeztetés nélkül. A jelen kézikönyv tartalmazza a COROB termékek végfelhasználó általi normális és előírt használatára vonatkozó információt. A jelen kézikönyv nem a termék javításához használható irányelv és/vagy információ. Biztonsági okokból ezeket a tevékenységeket kizárólag képzett és felhatalmazott műszaki személyzet végezze. A fenti követelmény be nem tartása a felhasználó fizikai sérülését vagy termék-károsodást okozhat. Ezért a fenti tevékenységeket a COROB felhatalmazott technikusokra bízza. Felhatalmazott technikus alatt olyan műszaki személyzetet értünk, akik részt vettek a COROB és/vagy társai által szervezett képzésen. Nem engedélyezett közbeavatkozások esetén a COROB termékek garanciája megszűnik, mint azt az adásvételi szerződés és az Általános Vásárlási Feltételek is tartalmazza, amelynek korlátain belül a Corob felelősséget vállal. A jelen záradék nem korlátozza és nem zárja ki a Corob felelősségét, a törvény kötelező előírásainak megszegése esetén. A fenti korlátozás vagy felelősség kizárás esetleg nem alkalmazható. A legközelebbi műszaki ügyfélszolgálat helyének megismeréséhez keresse fel a COROB céget vagy a oldalt. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND DISCLAIMER No part of this manual may be translated into any other languages and/or adapted and/or reproduced in any form, or by any means, electronic or mechanical, including but not limited to photocopying and recording, without prior written permission of COROB S.p.A.. COROB is a registered trademark and/or commercial trademark used on an exclusive basis by COROB S.p.A. and its affiliated companies (hereinafter COROB ). A failure of a trademark to appear hereunder does not mean that COROB does not use the trademark in question nor does it constitute a waiver by COROB of any related intellectual property rights. Valuable proprietary technical information contained in the present manual are referring to proprietary know-how, designs, drawings and/or applications used on an exclusive basis by COROB frequently covered by Patents and/or Patent Applications and thus protected by International and National Intellectual Property Laws. Unless otherwise indicated, all references to other companies other than COROB and its affiliated companies, their names, data and addresses used in the screens and/or examples are purely coincidental and serve as a reference only to clarify the use of the COROB products. COROB has carefully reviewed the wording and imagines contained in the present manual, nevertheless COROB reserves the right to modify and/or update the information herein to correct editorial errors and/or inaccuracy of the information herein without notice or commitment on its part. The present manual contains all information necessary for the foreseeable and normal use of the COROB products by the final user. The manual does not contain guidelines and/or information for product repair. For safety reasons, only trained and authorized technical personnel should perform such interventions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. For the purpose mentioned above, COROB has appointed authorized technical personnel. Authorized technical personnel shall mean technicians who have attended a technical training course held by COROB and/or its affiliated companies. Unauthorized interventions could void the warranty coverage of your COROB product pursuant to the sales contract or to the General Sales Conditions of COROB. COROB can be held responsible only within the limits of the warranty coverage provided by the General Sales Conditions. COROB does not intend to limit or exclude its liability against any statutory provisions under any applicable law. Therefore the reference to above warranty limitations or exclusions may not apply. The final user can ask COROB or visit the web site for contact details about the nearest authorized technical service. COROB FLEX

3 GYORS UTASÍTÁSOK A munkanap elején Ellenőrizze az elosztókörök és a gép általános tisztítását. Ellenőrizze a kefeegység állapotát; ha szükséges, akkor tisztítsa meg és töltse fel a kefetartót megfelelő folyadékkal (a folyadék kiválasztása a színezőanyagok természetétől függ és közvetlenül a használt termékek gyártója válasszon). Végezze el a rendszer Tisztítását. Ne feledje Soha ne hagyja kikapcsolva a gépet. A tartályokban a színezőanyagok automatikusan felrázásra kerülnek (egyéni idők beállíthatók). Ügyeljen, hogy ne töltse fel a tartályokat túlzottan színezőanyaggal. Túlzott feltöltés esetén a kézikönyvben megadottak szerint dolgozzon. Kézzel rázza fel a színezőanyagot a tartályokban. Ne használjon automatikus rázóberendezést. Fedővel zárja le a tartályokat a feltöltés után. Ne feledje a tartályok feltöltési szintjét frissíteni a kezelőszoftverben. A munkanap végén Töltse fel a tartályokat. Frissítse a tartályok feltöltési szintjét a kezelőszoftverben. Kapcsolja ki a számítógépet. Ne kapcsolja ki a gépet. Ajánlatos gondosan elolvasni a kézikönyvet. QUICK GUIDE At the beginning of the working day Check that the dispensing circuits and the machine in general are clean. Check the conditions of the cleaning brush unit; if necessary, clean and fill the brush container using only appropriate liquid (the choice of the liquid depends on the nature of the colorants, and must be done directly by the manufacturer of the products used). Carry out system Purge. Things to remember Never let the machine in the OFF position. In the canisters, stirring of each colorant takes place automatically (stirring times can however be customized). Be careful not to fill the canisters with too much colorant. In case of overfilling, act as indicated in the user s manual. The colorant to be poured inside the canisters must be stirred manually. Do not use automatic shakers. Close the canisters with their lids right after filling operations. Remember to update accordingly the canisters filling levels via the management software. At the end of the working day Refill the canisters. Update the canister filling levels in the management software. Shut down the computer. Do not shut off the machine. It is recommended to carefully read the user s manual. COROB FLEX

4 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK A kézikönyv célja és használata Grafikus megállapodások Fogalmak JELLEGZETESSÉGEK A gép leírása A részek leírása Kezelhető csomagok Rendeltetésnek megfelelő és előre látható helytelen használat Azonosító adatok BIZTONSÁG Biztonsági figyelmeztetések és nem engedélyezett használat Színezőanyagok használatára vonatkozó figyelmeztetések Fennmaradó kockázatok Címke elhelyezése Biztonsági berendezések Vészleállítás Telepítési hely feltételei SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS Általános figyelmeztetések Kicsomagolás és elhelyezés Forgóasztal rögzítő kengyel eltávolítása Anyag a csomagban Tárolás Újrahasznosító lebontás ÜZEMBE HELYEZÉS Általános figyelmeztetések Kezelő számítógép Parancsok és csatlakozások Elektromos csatlakozás és bekapcsolás Inicializáció Kikapcsolás AZ ADAGOLÓ HASZNÁLATA Általános figyelmeztetések A munkanap elején Vezetés Doboz betöltése - Kézi zsámoly Doboz betöltése - Félautomata zsámoly Elosztás Automatikus folyamatok A tartályok csatlakozója Üzemzavarok RENDSZERES KARBANTARTÁS Általános figyelmeztetések Karbantartási táblázat Használandó termékek Külső tisztítás Kefeegység karbantartása MŰSZAKI ADATOK Műszaki adatok Méretek és súly EK-megfelelőségi nyilatkozat Garancia CONTENTS 1 GENERAL INFORMATION Purpose and use of this manual Conventionally used graphics Definitions FEATURES Description of the machine Description of units Usable cans Intended use and reasonably foreseeable misuse Identifying information SAFETY Safety warnings and unauthorized use Warnings on the use of colorants Residual risks Position of labels Safety devices Emergency stop Requirements of the installation site SHIPPING AND HANDLING General warnings Unpacking and placement Removing the turntable lock bracket Standard material supplied Storage Disposal and recycling START-UP General warnings Management computer Control devices and connections Electrical connection and start-up Initialization Shut-down USING THE DISPENSER General warnings At the beginning of the working day Running the machine Loading the can - Manual shelf Loading the can - Semiautomatic shelf Dispensing Automatic processes Refilling the canisters Troubleshooting ORDINARY MAINTENANCE General warnings Maintenance table Products to be used External cleaning Maintenance of the cleaning brush unit TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical data Dimensions and weight Declaration of conformity Warranty COROB FLEX

5 1 ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A kézikönyv célja és használata A gép használata előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet. Ez a kézikönyv, amely a termék csomagolásában található, a gép használatára és a rendszeres karbantartására vonatkozó utasításokat tartalmazza, hogy megtartsa a gép teljesítményét. A tartalmazott információk a gép használatához és a balesetek elkerüléséhez szükségesek. A kézikönyv a gép teljes része és a végső leselejtezésig meg kell tartani. A gépre vonatkozó előkészítésének időpontjában rendelkezésre álló összes információt tartalmazza; a kiegészítőket változatokban vagy módosításokban találja, amely eltérő működési módokat jelent. Ha elvész vagy részben megrongálódik, és részben nem olvasható a tartalma, akkor kötelező újat kérni a gyártótól. Ha a kézikönyvben tartalmazott ábrák a gépet védelmek nélkül és/vagy a kezelőket személyi védőfelszerelés nélkül ábrázolja, akkor ez csak a kezelt témák érthetőségének célját szolgálja. Ebben a kézikönyvben tartalmazott ábrák prototípusokból származnak, a standard gyártott gépek néhány részletben eltérhetnek Grafikus megállapodások A vastag betű kiemelt tartalmak, fontosabb megjegyzések vagy utasítások esetén használt. VESZÉLY Személyi kockázatok vagy sérülések jelzése. FIGYELMEZTETÉS Gépre vonatkozó kockázat jelzése, amely a befolyásolhatja a működését. Az elővigyázatossági normákra és/vagy betartandó megjegyzésekre vonatkozó fontos utasításokat jelzi. Olyan helyzeteket és/vagy folyamatokat jelöl, amelyek a számítógépen telepített kezelőszoftverre vonatkoznak. Azt jelzi, hogy a leírt közbeavatkozáshoz szerszámok szükségesek. 1.2 Fogalmak GÉPKEZELŐ Akinek vannak ismeretei a festékek, lakkok vagy hasonlók létrehozásáról, a gép kezelésére és használatára betanított és engedélyezett személyek, akik gyártóanyag betöltési és kiürítési folyamatokat végeznek a telepített és aktív védelmekkel. Csak biztonságos feltételek mellett dolgozzon és végezze el a rendszeres és különleges karbantartást. KARBANTARTÓ/TELEPÍTŐ Olyan felkészült specialista, aki a műszaki területen képzett (mechanikus és elektromos) és a gyártó felkérte, hogy a gépen szabályozásokat, hibajavításokat vagy karbantartási folyamatokat végezzen. 1 GENERAL INFORMATION 1.1 Purpose and use of this manual Read this manual carefully before using the machine. This manual, inserted in the product packaging, contains instructions on the use and routine maintenance needed to uphold the machine s performance over time. The manual contains all information needed to correctly use the machine and avoid any accident. The manual is to be considered an integral part of the machine, and must be stored until it is fully dismantled. The manual contains all information available at the time of preparation regarding the machine and any accessories; for accessories, the manual includes any variations or changes that involve different operating procedures. Should it be lost or partially ruined, so that its contents can no longer be read in full, you must request a new manual from the manufacturer. If the images contained in this manual show the machine without the guards and/or employees without personal protective equipment, it is only for the purpose to make clearer the discussion of the issues. Some of the illustrations in this manual were taken from prototypes; some details may differ on machines in standard production Conventionally used graphics Boldface type is used to highlight notes or information of particular importance to a topic. DANGER Indicates a risk of personal injury. WARNING Indicates a risk of damage to the machine that could interfere with its operation. Indicates important instructions referring to precautionary rules and/or measures to adopt. Indicates situations and/or operations that involve the management software installed on the computer. Indicates that to carry out the intervention described, the use of the specified tools is required. 1.2 Definitions OPERATOR A person familiar with the methods to produce paints or similar products, trained and authorized to operate and use the machine by its controls and to load and unload production materials with all safety devices installed and enabled. He or she must work only in safety conditions and is allowed to carry out routine maintenance operations. MAINTENANCE TECHNICIAN/INSTALLATION TECHNICIAN Specialist prepared and trained in a technical field (mechanical and electrical) and assigned by the manufacturer to work on the machine to perform machine installation, adjustments, repair breakdowns or carry out maintenance COROB FLEX

6 COROB FLEX

7 2 JELLEGZETESSÉGEK 2.1 A gép leírása Az automatikus adagoló egy olyan - ebben a kézikönyvben meghatározott méretű - tartályokban (dobozokban, fém-, vagy műanyagtárolókban) lévő folyékony színezőanyag automatikus adagoló-, (vagy elosztó)berendezés, amelyeket azért töltöttek meg, hogy festékeket, lakkokat, zománcokat, tintákat tartalmazzanak, amelyeket a gép kezelőszoftverén keresztül lehet kiválasztani. 2 FEATURES 2.1 Description of the machine The automatic dispenser is a device to automatically dispense fluid colorant products into containers (metal or plastic canisters, cans or bins) of the size indicated in this manual, pre-filled with base, to produce finished products such as paints, dyes, enamels, and inks of the desired hue, chosen by means of the machine management software Az adagoló részei: 1. Adagolóterület és a dobozok elhelyezésére szolgáló szerviz.. 2. Felső fedél 3. Tartály feltöltő zóna. Az adagoló kezelését egy számítógép végzi, amelyet kérésre szállítunk, mivel nem a gép része. A gyártónak széleskörű kezelőszoftverei vannak, amelyek a gép minden funkcióját érintik. The dispenser consists of: 1. Dispensing area and can handling system. 2. Upper cover. 3. Canister filling area. The dispenser is fully managed by a normal personal computer that can be provided upon request, since it is not supplied as standard together with the machine. The manufacturer can also supply a wide range of software applications to manage all of the machine s functions COROB FLEX

8 2.2 A részek leírása Tartályok A gép tartályainak kapacitása különböző és alkalmasak az adagolandó termék tartalmazására. A gép felső részén a fedél lehetővé teszi a tartályok feltöltéséhez férést. Mindegyik tartályon van egy felső fedél. 2.2 Description of units Canisters The machine canisters can be of different capacities and are suitable for containing the product to be dispensed. The cover in the upper part of the machine provides access for filling the canisters. Each canister has its own lid. Forgó asztal A forgóasztal egy olyan szerkezet, amelyben a tartályok és a hozzátartozó elosztóegységek vannak szivattyúkkal és dugattyúkkal. A forgóasztalt a kezelőprogram két irányban mozgatja automatikusan az elosztási fázis alatt és lehetővé teszi, hogy az elosztásban részt vevő kör frontális helyzetbe kerüljön. Az asztal a gép időzített folyamatainak végrehajtásához is automatikusan mozog. Turntable The turntable is a rotating structure that houses the canisters and the corresponding dispensing groups with piston pump. The management program moves automatically the turntable, in both directions, during the dispensing stage, bringing the circuit involved in the dispensing operation to the front position. The turntable is also autimatically moved to carry out the automatic timed processes of the machine. Elosztó fúvóka és szivattyú/ szelep-kezelő egység Minden egyes körnek van egy elosztófúvókája, amelyből termék folyik a csomag feltöltésére. Az elosztóterületen frontálisan elhelyezett mechanikus egység mozgatja a dugattyús szivattyút valamint kinyitja és bezárja az elosztószelepet. Dispensing nozzle and pump/ valve manipulator group Each circuit is equipped with a dispensing nozzle, from which the tinting product to fill the can is dispensed. A mechanical group placed frontally, in the dispensing area, operates the piston pump and opens and closes the dispensing valve. Zsámoly A zsámollyal lehet a dobozt az elosztó fúvókák alá helyezni. Kézi zsámoly - A zsámoly a gépre van rögzítve és a kezelő felemelheti és leengedheti; van rajta egy fogó, amelyet a rögzítéshez kifelé kell húzni, hogy lehetővé tegye a kívánt magasságba helyezést. Shelf The can shelf allows for the correct positioning of the can under the dispensing nozzle. Manual shelf - The shelf is fixed to the machine and can be raised or lowered by the operator. The shelf is provided with a locking handle that must be pulled to release the shelf and allow it to be moved to the desired height. Félautomata zsámoly - A zsámolyt egy kezelő vezérli aktiváló gombokkal (két kezes vezérlés); a zsámoly akkor áll le, amikor a fotocella érzékeli a dobozt. Semiautomatic shelf - The shelf is commanded by the operator with the activation buttons (twohanded control); the shelf stops when the can is detected by the photocell. COROB FLEX

9 Dobozlyukasztó Kiegészítőként kérhető, hasznos, amikor a dobozokat előre kilyukasztott fedelekkel az elosztó fúvóka alá helyezi. Can centering device Available as an optional accessory, it is useful for positioning prepunched cans under the dispensing nozzle. Fúvóka tisztító kefe A kefével lehet megtisztítani minden kör elosztó fúvókáját. A kefe egy kádban van, amely a tisztítófolyadékot tartalmazza. A gép működése alatt a kefe nyugalmi helyzetben marad. A tisztító folyamat alatt a kefe forog és a sörték megtisztítják a kört, tisztítóhelyzetbe állítva. Egy érzékelő vezérli a kefeegység kád megfelelő elhelyezését. Ha a kád nincs megfelelően behelyezve, akkor az asztal nem forog. Nozzle cleaning brush The brush allows to clean the dispensing nozzle of each circuit. The brush is placed in a small container which holds the cleaning liquid. During normal machine operation, the brush is in rest position. During the cleaning process, the brush rotates and the bristles wipe the nozzle of the circuit brought to the cleaning position. A sensor checks for the correct position of the cleaning brush container. If the container is not firmly in place, the turntable does not rotate. 2.3 Kezelhető csomagok 2.3 Usable cans MAX MIN Zsámoly / Shelf MAX MIN MAN FÉLAUTOMATA / SEMIAUTO FLEX 500 FLEX 540 FLEX 500 FLEX 540 FLEX 500 FLEX 540 FLEX 500 FLEX mm [16,9 ] 450 mm [17,7 ] 365 mm [14,37 ] 400 mm [15,75 ] 50 mm [1,97 ] * A 0,5 literes és 1 literes [egy pinta és egy negyed] csomagok nagy feltöltési szintje miatt a COROB nem ajánlja a megfúrást. 350 mm [13,78 ] 320 mm [12,6 ] 305 mm [12 ] 350 mm [13,78 ] 70 mm [2,6 ] * Due to the high fill level of 0.5 and 1-liter cans (1-Pint and 1-Quart cans), COROB advises not to perforate them. 2.4 Rendeltetésnek megfelelő és előre látható helytelen használat A gépet szakképzett használatra tervezték színezőanyag adagolására kiskereskedésekben, közepes és nagy boltokban illetve szakkereskedő központokban, színes festékek és lakkok elkészítéséhez. A gépet a 2.3. fejezetben megadott csomagokkal használja (Kezelhető csomagok) a 8.1. fejezetben leírt táblázatban megadott színezőanyagokkal (Műszaki adatok) a kézikönyvben megadott módon. A gép előírttól eltérő minden más használata, amely ebben a kézikönyvben nem szerepel vagy az itt leírtakból nem levezethető, helytelen használatnak minősül, és a gyártót minden felelősség alól felmenti, ha ezeket az előírásokat nem tartja be. 2.5 Azonosító adatok A gépen van egy azonosító tábla (3.4. fejezet), amelyen a következő adatok olvashatók: 1. Gyártó neve. 2. Márka. 3. Gépmodell. 4. Gyártási év. 5. Törzskönyvi szám. 6. Elektromos sajátosságok. Ne vegye le és ne rongálja meg az azonosító táblát. 2.4 Intended use and reasonably foreseeable misuse The machine is intended for professional use to dispense colorants in small, medium and large point of sales or professional paint stores. The machine must be used only with cans within the limits set forth in chapter 2.3 (Usable cans), with the colorants specified in the table of chapter 8.1 (Technical data) and according to the procedures described in this manual. Any use of the machine other than that stated, which cannot be implied or deduced from this manual, is to be considered improper and unintended therefore it voids any manufacturer s liability arising from non-compliance with these requirements. 2.5 Identifying information The machine has an identification plate (chapter 3.4) indicating: 1. Manufacturer s name. 2. Marking. 3. Machine model. 4. Year of manufacture. 5. Serial number. 6. Electrical specifications. Do not remove or tamper with the identification plate in any way COROB FLEX

10 COROB FLEX

11 3 BIZTONSÁG 3.1 Biztonsági figyelmeztetések és nem engedélyezett használat KÖTELEZŐ Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt a gépen folyamatokat végez. A gépet csak a rendeltetésszerű használat szerint működtesse, a gyártási célnak megfelelően. Figyeljen oda a gépre helyezett jelzésekre. Az előírtak szerint alkalmaznia kell az egyéni védőfelszereléseket. Csak képzett és megfelelően betanított személyzet (KARBANTARTÓ) léphet a gép panellel védett részeihez a különleges karbantartási és javítási folyamatok végrehajtásához. A kezelő bármilyen rendszeres karbantartási folyamatát kikapcsolt gép mellett, az elektromos hálózatról leválasztott tápvezetékkel végezze. A gépet csak egy kezelő használhatja; tilos más kezelők jelenléte, akik a működés közben elérhetik és megérinthetik gép részeit. A gépet olyan kezelő használja, aki nagykorú és pszichofizikai képességeit üzemi orvos megfelelőnek találta. A gépen használható anyagok, úgymint színezőanyagok, festékek, oldószerek, kenőanyagok és oldószerek egészségre károsak lehetnek; a kezelésük, tárolásuk és semlegesítésük az érvényben lévő normák és a termékkel szállított adatok szerint történjen. 3 SAFETY 3.1 Safety warnings and unauthorized use COMPULSORY Read the user s manual carefully before carrying out any operation on the machine. The machine must be used only for its intended purpose. Pay close attention to the signs on the machine. When prescribed, wear personal protective equipment. Only qualified and appropriately trained personnel (MAINTENANCE TECHNICIAN) are authorized to access the machine parts protected by panels for extraordinary maintenance and repair interventions. Any routine maintenance intervention performed by the operator must be carried out with the machine off and the power supply cable disconnected from the mains socket outlet. The machine must be used by a single operator. Unauthorized people who could reach or touch machine parts during operation must not be admitted in the nearby area. The machine must be used by an operator who has attained the age of majority and is in suitable psychophysical conditions defined by an occupational physician. The substances that may be used on the machine -- such as colorants, paints, solvents, lubricants and cleansers -- may be hazardous to your health; handle, store and dispose of these substances in keeping with current regulations and the instructions provided with the product. TILOS A gépet ne használja a 2.3 (Kezelhető csomagok) fejezetben megadott határokon kívüli csomagokkal és a műszaki adatok táblázatban megadottól eltérő színezőanyagokkal. A GÉPET NEM SZABAD ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN HASZNÁLNI. Ne használjon nyílt lángot vagy olyan anyagokat, amelyek szikrákat vagy tüzet okozhatnak. A gépet ne használja élelmezési célokra. A KEZELŐ ne végezzen KARBANTARTÓK vagy TELEPÍTŐK számára fenntartott műveleteket. A gyártó NEM felelős ennek a tiltásnak a be nem tartása miatti károsodásokért. Tilos a gépet védelmek vagy esetlegesen a gépen kikapcsolt, üzemzavarban lévő vagy hiányzó biztonsági berendezésekkel működtetni. A paneleket szigorúan kötelező zárva tartani. Ne forgassa el a forgóasztalt kézzel, amikor az adagoló be van kapcsolva. Ez sérüléseket és az adagoló károsodását okozhatja. Ha a gép tűzre kap ne oltsa vízzel. Csak száraz porral vagy széndioxiddal működő tűzoltó-berendezéseket használjon a tűzoltó berendezés gyártója által feltüntetett használati mód szerint. ELEKTROMOS VESZÉLY A GÉPET MINDIG OLYAN ALJZATTAL LÁSSA EL, AMELY KÉPES FÖLDELÉST BIZTOSÍTANI. A vonalat védje túlterheléssel, rövidzárlatokkal és közvetlen érintéssel szemben az érvényes baleset-megelőzési normák szerint. A helytelen földelés áramütés veszélyekhez vezethet. Ne próbálja meg a gépet az azonosító táblán megadott adatoktól eltérő jellemzőjű elektromos áramforrással ellátni. Az áramellátás hirtelen megszakadása utáni helyreállás a gép hirtelen bekapcsolásával jár, amely következtében a termék kiszáradását megelőzendő a folyamatok automatikusan tovább működnek. PROHIBITED The machine must not be used with cans exceeding the limits set forth in chapter 2.3 (Usable cans) and with colorants other than those specified in the technical data table. THE MACHINE MUST NOT BE USED IN AREAS AT RISK FOR EXPLOSION. Avoid naked flames or material that may create sparks and cause a fire. The machine must not be employed for food use. The OPERATOR must not carry out operations reserved to the MAINTENANCE TECHNICIAN or the INSTALLATION TECHNICIAN. The manufacturer CANNOT BE HELD RESPONSIBLE for damages deriving from the non-observance of this prohibition. It is strictly forbidden to use the machine without protections or with any safety devices present on the machine disabled, broken down, or removed. The panels must be kept closed at all times. Do not rotate the turntable manually when the dispenser is switched on. This may cause personal injury or damage to the machine. If the machine catches fire, never use water. Use only dry powder or carbon dioxide fire extinguishers, and strictly follow the instructions and warnings indicated by the manufacturer and listed on the extinguisher. ELECTRICAL DANGER ALWAYS PLUG THE MACHINE INTO A SOCKET THAT ENSURES PROPER GROUNDING. The line must be protected from overloads, short-circuits and direct contacts according to current accident prevention regulations. Incorrect grounding may lead to the risk of electrical shock. The machine must not be powered by a power source having specifications other than those listed on the identification plate. In the event of a sudden power outage, when power returns the machine will automatically be switched on to allow the automatic COROB FLEX

12 Az áramütés és a sérülések elkerülésére a gépet csak belső területeken használja. Tilos a gépet külterületen használni, ahol esőnek és erős nedvességnek van kitéve. Válassza le az elektromos kábelt az áramforrásról, mielőtt bármilyen karbantartási folyamatot elkezd. A gépet úgy szigetelheti le az elektromos táphálózatról, ha kihúzza a dugót, ezért telepítse könnyen elérhető helyre, egy aljzat közelébe. Ne használjon a gép ellátására hosszabbítókat. Ne használjon több dugót egyéb gépet ellátó berendezés csatlakoztatására. Ellenőrizze, hogy a géphez sorosan csatlakoztatott berendezések elektromos ellátása, mint a számítógépé, legyen ekvipotenciális (egy földelésre vonatkozó), mivel a potenciálkülönbségek a soros portokon zavarokat és/ vagy hibákat okozhatnak. Rendszeresen ellenőrizze az ellátó vezetékek állapotát, ha károsodottak, akkor cserélje ki a gyártó új vezetékére. 3.2 Színezőanyagok használatára vonatkozó figyelmeztetések VESZÉLY A gép általános színezőanyagok használatára alkalmas, gondosan tartsa magát a színezőanyagok csomagolásán feltüntetett használati utasításokhoz és figyelmesen olvassa el a BIZTONSÁGI ADATLAPOKAT (MSDS - Material Safety Data Sheet), amelyet a viszonteladó vagy a termék gyártója mellékel. Tartsa magát a megadott biztonsági előírásokhoz, és ha szükséges, akkor használja az előírt védőfelszerelést. A következőkben a gyártó legáltalánosabb figyelmeztetéseit és biztonsági előírásait olvashatja a színezőanyagokra vonatkozóan. 1. Lenyelve káros. 2. Szembe-, bőrre kerüléstől óvakodjon. Ha bőrre vagy szembe kerül, akkor bő vízzel mossa ki. 3. Gyerekektől tartsa távol. 4. Ha kötelező, akkor használja a megadott védőfelszerelést. 5. A termék kiömlése vagy felborulása esetén gondosan szellőztessen ki és a kézikönyvben és a termékkel szállított utasítások megadottak szerint dolgozzon. 6. Ne hagyja, hogy a színezőanyagok a lefolyóba folyjanak. A maradék eltávolításához gondosan tartsa be a vonatkozó törvények előírásait. processes to prevent products from drying out. To prevent any risk of electrical shock or injuries, use the machine indoors only. It is prohibited to use the machine outdoors where it could be subjected to rain or high humidity. Always unplug the power supply cable from the socket outlet before carrying out any maintenance operations. The machine is isolated from the power supply line when the power cable is disconnected; it must therefore be installed near an easily accessible mains socket outlet. Do not use extension cords to power the machine. Do not use multisockets to connect other equipment to the same socket that powers the machine. Make sure that the power supply of the equipment connected to the machine via serial port, like the computer, is equipotential (which has a single access point to earth) because potential differences cause interferences and/or damage to the serial ports. Periodically check the condition of the power supply cable; if it is damaged, replace it with a new cable supplied by the manufacturer. 3.2 Warnings on the use of colorants DANGER The machine is suitable for use with tinting products in general. Scrupulously follow the instructions for use given on the colorant package and carefully read the MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS) that the dealer or manufacturer of the product is required to provide. Observe all of the safety instructions provided. When compulsory, wear the specified personal protective equipment. Below are some of the most common warnings and safety precautions provided by colorant manufacturers. 1. Harmful if swallowed. 2. Avoid eye and skin contact. In case of eye and skin contact, rinse with plenty of water. 3. Keep out of the reach of children. 4. When compulsory, wear the specified personal protective equipment. 5. In case of accidental product leaks or spills, thoroughly ventilate the area and proceed as indicated in this manual and in the instructions provided with the product itself. 6. Do not dispose of colorant in the sewage system. Follow local regulations when disposing of waste. COROB FLEX

13 3.3 Fennmaradó kockázatok Kockázat Megelőző tevékenység E.V.F. A kézikönyv hivatkozása Áramütés kockázata - Elektromos áramütés veszélye, ha a gép földelés mentes elektromos ellátás alatt áll. Áramütés veszélye - Áramütés veszélye, ha a gép panellel védett részeit az elektromos feszültség leválasztása nélkül kapcsolja be. A gépet földelt áramforrásból lássa el. \ 5. fej. A kezelő nem léphez a panellel védett géprészekhez és nem kapcsolhatja be azokat. A karbantartó számára bármilyen karbantartási folyamat végrehajtása előtt kapcsolja ki a gépet és válassza le az áramellátó kábelt. \ Gerinc-hét sérülések - A nehéz terhek mozgatása a gép mozgatása alatt és a zsámolyra dobozok töltése során sérüléseket okozhat. Ne lépje túl az érvényben lévő szabványok által meghatározott súly határokat (20 kg nőknél, 25 kg férfiaknál). Szükség esetén használjon megfelelő emelőszerkezeteket fej. Tárgyak lezuhanása / zúzódás veszély - A dobozok zsámolyra helyezése közben egy doboz lezuhanhat és a kezelőre eshet. Helyezze el a dobozt annak ellenőrzésével, hogy a teljes alap a zsámoly lapjára támaszkodik. 6. fej. Zúzódás / beakadás veszély - A zsámoly automatikus mozgatása sérüléseket okozhat. A gépet csak egy gépkezelő használhatja. Ne tegye a kezét az adagoló területre a gép vezetése alatt. 6. fej. Csúszás / zuhanásveszély - A zsámoly automatikus mozgatása sérüléseket okozhat. Ne lépjen fel és/vagy ne üljön le a zsámolyra. Ne használja a zsámolyt létrának. 6. fej. Robbanásveszély - A színezőanyagok által létrehozott gőzök robbanást okozhatnak. Irritáció és mérgezésveszély - A használt színezőanyagok által létrehozott gőzök a tartályok feltöltése, a tisztítása és a gép semlegesítése alatt irritációt és mérgezést okozhatnak. 3.4 Címke elhelyezése 1. Azonosító adattábla (2.5. fej) 2. Általános figyelmeztetések adattábla 3. Mozgásban lévő részek adattábla 4. Elektromos veszély adattábla 5. Fellépni tilos adattábla 6. Zúzódásveszély adattábla Ne használja a gépet robbanásveszélyes környezetben. Ne használjon nyílt lángot vagy olyan anyagokat, amelyek szikrákat vagy tüzet okozhatnak. Olvassa el a használt színezőanyagok biztonsági adatlapján olvasható figyelmeztetéseket, amelyeket a színezőanyag gyártó kötelezően mellékelt (MSDS Material Safety Data Sheet adatlapok). Tartsa a helyiségeket megfelelően szellőztetve. \ Az ajánlott személyi védőfelszerelések az MSDS adatlapokon fej Kerülje a biztonsági vagy utasító adattáblák olvashatatlanná tételét és leválasztását. Cserélje ki bármelyik adattáblát, ha már nem olvasható vagy kérjen újat a gyártótól COROB FLEX

14 3.3 Residual risks Risk Preventive measure P.P.E. Risk of electrocution - Risk of electrical shock if you power the machine from a socket not equipped with ground connection. Risk of electrocution - Risk of electrical shock if you access machine parts protected by panels without first cutting off electrical power. Power the machine through a grounded socket outlet. \ ch. 5 The operator is not authorized to access the machine parts protected by panels. For the maintenance technician: before performing any maintenance intervention, shut off the machine and disconnect the power supply cable from the mains socket outlet. \ Re. in the manual Dorsal/lumbar injuries - Handling heavy loads when moving the machine and loading cans on the shelf may cause injuries. Do not exceed the weight limits stated by the current regulations in force (20 kg/44 lb for women, 25 kg/55 lb for men). If necessary, use appropriate lifting equipment. ch. 4-6 Risk of falling objects / crushing - When positioning a can on the shelf, there is a risk it may fall onto the operator. Position the can so that the whole base rests on the shelf surface. ch. 6 Risk of crushing / entanglement - The automatic movement of the shelf may cause injuries. The machine must be used by a single operator. Keep hands away from the dispensing area at all times while the machine is operating. ch. 6 Risk of slipping / falling - Misuse of the shelf may cause injuries. Do not climb onto the shelf and/or sit on it. Do not use the shelf as a ladder. ch. 6 Risk of explosion - Fumes generated by the colorants used may cause an explosion. Do not use the machine in areas at risk for explosion. Avoid naked flames or material that may create sparks and cause a fire. \ Risk of poisoning and sensitization - Fumes generated by the colorants used may cause poisoning and/or sensitization during canister refilling operations, machine cleaning and disposal. Read the warnings reported in the Material Safety Data Sheets of the colorants used. The MSDS must be provided by the colorant manufacturer. Keep the room suitably ventilated. Personal Protective Equipment as specified in MSDS. ch Position of labels 1. Identification plate (chapter 2.5) 2. Label General warnings 3. Label Risk of moving parts 4. Label Electrical danger 5. Label Do not climb 6. Label Risk of crushing Do not remove or make illegible the safety or instruction labels. Replace any label which has become illegible or is missing, by requesting it to the manufacturer. COROB FLEX

15 x Read the user s manual before operatingthemachine Leggere attentamente il manuale d uso prima di utilizzare la macchina Leer atentamente el manual de empleo antes de utilizar la máquina Lire attentivement le manuel d emploi avant d utiliser la machine Unauthorized personnel are forbidden to remove the panelsand acces the internal components of themachine COROB S.p.A. Via Agricoltura 103 S. Felice s/p (MO) ITALY MODEL XXX Al personale non addetto è vietato l'accesso alle parti interne della macchinaprotettedapannelli Al personal no encargado está prohibido el acceso a las partes internas de la máquina protegidas porpaneles L accès aux parties internes de la machine protégées par des panneaux est interdit au personnel nonautorisé Warning - Alwaysunplug the power supplycable from the socket before removingpanels Attenzione - Scollegar e il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di rimuovere i pannelli Atención - Antes de quitar los paneles, desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente Attention - Débrancher toujours le câble d alimentation électrique de la prise de courant avant d enlever lespanneaux YEAR S/N Volt Watt 20xx XXXXXXXX Hz Amper XXXXX XXXXX x Read the user s manual before operatingthemachine Leggere attentamente il manuale d uso prima di utilizzare la macchina Leer atentamente el manual de empleo antes de utilizar la máquina Lire attentivement le manuel d emploi avant d utiliser la machine COROB S.p.A. Via Agricoltura 103 S. Felice s/p (MO) ITALY MODEL XXX Unauthorized personnel are forbidden to remove the panelsand acces the internal components of themachine Al personale non addetto è vietato l'accesso alle parti interne della macchinaprotettedapannelli Al personal no encargado está prohibido el acceso a las partes internas de la máquina protegidas porpaneles L accès aux parties internes de la machine protégées par des panneaux est interdit au personnel nonautorisé Warning - Alwaysunplug the power supplycable from the socket before removingpanels Attenzione - Scollegar e il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di rimuovere i pannelli Atención - Antes de quitar los paneles, desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente YEAR S/N Volt Watt 20xx XXXXXXXX Hz Amper XXXXX Attention - Débrancher toujours le câble d alimentation électrique de la prise de courant avant d enlever lespanneaux 4 XXXXX COROB FLEX

16 3.5 Biztonsági berendezések Safety devices COROB FLEX

17 A gép az alábbi biztonsági felszerelésekkel rendelkezik: kézi zsámollyal: félautomata 1. Vészjelző kapcsolótábla Zsámoly engedélyező és mozgató gombok 3. Zsámolynál alacsonyabb biztonsági lapocska (csak a FLEX 540 gépnél) Ha megérinti, akkor megszakítja a zsámoly mozgását. 4. A tisztítókefe egység biztonsági kapcsolója. Ha a kádat nem helyezi be teljesen, akkor az asztal forgása megszakad. 5. A felső fedél biztonsági megszakítója (csak a FLEX 540 gépnél). Megszakítja a forgóasztal forgását. 6. Tartályhoz vezető ajtó biztonsági rudak. Ha megérinti, akkor aktiválja a mikrokapcsolókat, amelyek megszakítják a forgóasztal forgását. VESZÉLY Ha a biztonsági berendezés hibás, akkor tilos nem a gyártó által szállított alkatrészek használata. Szükség esetén keresse fel a gyártó által engedélyezett ügyfélszolgálatot. 3.6 Vészleállítás Hiba vagy veszélyhelyzet esetén nyomja meg a vészhelyzet gombot (olyan gépeken van, amelyek félautomata zsámollyal működnek) (3.5. fej). A gomb megnyomásával a gép összes veszélyes mozgása leáll az összes teljesítménykör ellátás eltávolításával. A vészhelyzeti gomb nem vezet a számítógép kikapcsolásához, amelyet különleges módon kell kikapcsolni. Ha nincs vészhelyzeti gomb, akkor üzemzavar vagy a gép leblokkolása esetén válasza le közvetlenül az ellátó gombot vagy használja a gép on/off kapcsolóját. Miután eltávolította a hibás működés okát vagy megoldotta a veszélyes helyzetet, állítsa helyre a gombot kifelé húzva. FIGYELMEZTETÉS A vészleállító gomb kizárólag vészhelyzet esetén használható, nem normális leállító manőverként, mivel a gép túlzott károsodását okozhatja. 3.7 Telepítési hely feltételei Hol használja a gépet: Tiszta és pormentes helyen. Egyenes és stabil padlón. Földelt tápellátó aljzattal. Olyan megvilágítással, amely a gép minden pontján jó látómezőt biztosít (a megvilágítási érték ne legyen alacsonyabb, mint 500 Lux). Megfelelő szellőzéssel, amely nem engedélyezi a káros gőzök koncentrációját. 10 C (50 F) és 40 C (104 F) közötti hőmérsékleten, 5%-85% közötti, nem kondenzáló páratartalmon. The machine is equipped with the following safety devices: manual with shelf: semiautomatic 1. Emergency button Buttons to enable and move the shelf Shelf lower safety plate (only FLEX 540). If touched, it stops shelf movement. 4. Safety switch of the cleaning brush unit. If the brush container is not fully inserted, table rotation is prevented. 5. Safety switch of the upper cover (only FLEX 540). It stops rotation of the turntable. 6. Safety bars on the canisters access door (only FLEX 540). If touched, they will activate microswitches that stop turntable rotation. DANGER -- In the event of a breakdown of the safety devices, it is forbidden to use components not provided by the manufacturer. In case of need, contact only the service organization authorized by the manufacturer. 3.6 Emergency stop In case of a breakdown or dangerous conditions, press the emergency stop button (present only in the machine equipped with semiautomatic shelf) (chapter 3.5). Pressing this button causes all machine dangerous movements to be stopped, by cutting off power supply to all power circuits. The emergency button does not turn the computer off, since it requires special shut-down procedures. If the emergency button is not provided, in case of malfunction or machine block, use the machine on/off switch and disconnect the power supply cable. After eliminating the cause of the malfunction or solved the dangerous condition, reset the button by pulling it. WARNING The use of the emergency stop button is to be considered as an emergency action exclusively, and not as a standard stop mode, in order to prevent machine deterioration. 3.7 Requirements of the installation site Environment requirements for the site where the machine is to be used: Clean and dust-free. With level and stable floor. Fitted with a grounded power supply socket. Equipped with sufficient lighting to ensure good visibility from every point of the machine (light value not lower than 500 Lux). Ventilated to prevent the concentration of harmful fumes. Temperature between 10 C (50 F) and 40 C (104 F) and relative humidity between 5% and 85%, without condensation COROB FLEX

18 FIGYELMEZTETÉS A környezeti működési feltételek kifejezetten a használt színezőanyagok típusára vonatkoznak (az utasításokat kérje a termékek gyártójától). A megadott feltételek csak a gépre érvényesek. Ne helyezze a gépet hőforrás közelébe vagy közvetlen napfénybe. Kerülje a nedvesség forrásokat. A gépet csak benti területen alkalmazza. A megadott értéken kívüli környezetben való használat (8.1. fej) a gép és különösen az elektromos részek károsodását okozhatja. WARNING The environment working conditions are strictly related to the type of colorants used (ask for information from the paint manufacturer). The requirements indicated above are valid for the machine only. Do not place the machine near heat sources or in direct sunlight. Also humidity sources should be avoided. The machine must be used indoors only. Environment conditions outside the values indicated (chapter 8.1) may cause serious damage to the machine, especially the electronic equipment. VESZÉLY Amikor illó oldószereket tartalmazó színezőanyagokat használ, akkor a gépet nagyon tágas, jó szellőzésű (levegő keringés) helyre telepítse és ne tároljon különböző típusú anyagokat a gép közelében. Ne használjon nyílt lángot vagy olyan anyagokat, amelyek szikrákat vagy tüzet okozhatnak. DANGER When using colorants containing volatile solvents the room in which the machine is installed must be spacious, with good ventilation (air exchange) and no type of parts must be leant against or stocked close to the machine. Avoid naked flames or material that may create sparks and cause a fire. COROB FLEX

19 4 SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS 4.1 Általános figyelmeztetések Ez alatt a folyamat alatt viselje a következő védőfelszereléseket. VESZÉLY Személyi sérülések és anyagi károk elkerüléséhez, nagyon figyeljen oda a gép mozgatása alatt és kövesse a fejezetben megadott utasításokat. FIGYELMEZTETÉS A csomagolás mozgatását kijelölt személyzet végezze megfelelő mozgatóeszközökkel. Tilos a csomagra más csomagokat tenni. Ha a gépet fal közelébe telepíti, akkor tartson legalább 10 cm (4") távolságot, hogy a vezetékeket ne nyomja össze. 4.2 Kicsomagolás és elhelyezés 1 x 4 SHIPPING AND HANDLING 4.1 General warnings Personnel in charge of these operations must wear the following personal protective equipment. DANGER To avoid personal injuries and property damage, use the utmost care and caution when handling the machine, and carefully follow the instructions given in this chapter. WARNING The packing must be handled only by qualified personnel using appropriate handling equipment. Do not stack items on the packing. If the machine is installed near a wall, keep it at least 10 cm (4 ) away to prevent the cables from being crushed. 4.2 Unpacking and placement 1 x 8 mm 1 x 13 mm 2 x 17 mm Panelek eltávolítása Kengyelek és a gépet a raklapra rögzítő csavarok eltávolítása 1 x 8 mm Forgóasztal rögzítő kengyel eltávolítása 1 x 1 x 8 mm 1 x 13 mm 2 x 17 mm To remove the panels To remove the brackets and the screws that fasten the machine to the pallet VESZÉLY 1 x 17 mm Lábak szabályozása A következő folyamatok legalább 2 személy jelenlétét igénylik. Tegye vissza a csomagolóanyagot későbbi használatra vagy semlegesítse az érvényben lévő normák szerint. Minden esetben ajánlatos megtartani a gép garanciás időszaka alatt. Ellenőrizze, hogy a csomagolás nem szenvedett károsodásokat vagy sérüléseket a szállítás alatt; ha igen, akkor keresse fel a kijelölt műszaki ügyfélszolgálatot vagy a viszonteladót. 1. Távolítsa el a kartont. 2. Távolítsa el a gépet körülvevő burkolatot. Vegye le az esetleges kiegészítőket és/vagy anyagokat. VESZÉLY Ha a gép károsodottnak néz ki a szállítás miatt, akkor ne próbálja meg üzembe helyezni és keresse fel a kijelölt műszaki ügyfélszolgálatot vagy a viszonteladót. DANGER 1 x 8 mm To remove the turntable bracket 1 x 17 mm To adjust the feet The following procedure must be carried out by at least 2 people. Store the packing material for future use, or dispose of it according to current regulations. In any case, we recommend that you keep it for the entire duration of the machine warranty. Make sure the packing has not suffered any damage or tampering during shipping; if so, contact the authorized technical service or your dealer. 1. Remove cardboard box. 2. Remove machine wrapping. Take out any accessories and/or material supplied with the machine. DANGER Should the machine appear damaged during shipping, do not attempt to start it and contact the authorized technical service or dealer COROB FLEX

20 3. Távolítsa el a kengyeleket és a csavarokat, amelyek a gépet a raklaphoz rögzítik (A és B a FLEX C a FLEX 540 gépekhez). A FLEX 540 modellhez a csavarok eltávolításához nyissa ki a felső burkolatot és távolítsa el az oldalsó paneleket. 4. Emelje fel a lábakat. 5. Engedje le mindkét lábtámaszt D. 6. Fogja meg a gépet az oldalánál és tegye a földre, a hátsó kerekeken görgetve. 7. Helyezze a gépet munkavégző helyzetbe. 8. Engedje le a lábakat, hogy a gépet szintbe állítsa és ellenőrizze, hogy a kerekek nem támaszkodnak. Szükség esetén ismét csomagolja be a gépet, ismételje meg a kicsomagolás folyamatát ellenkező sorrendben. Minden alkalommal, amikor a gépet szállítani kell vagy be kell küldeni, ajánlatos az eredeti csomagolóanyagokat használni. 3. Remove brackets and screws that hold the machine to the pallet (A and B for FLEX C for FLEX 540). For the model FLEX 540, in order to remove the screws, you have to open the upper cover and remove side panels first. 4. Raise the feet. 5. Lower both platforms D. 6. Grasp the machine on the sides, then slide it slowly to the ground by moving it on its wheels. 7. Place the machine in its working position. 8. Lower the feet to support and level the machine properly, and make sure that the wheels are not resting. To repack the machine, follow the unpacking instructions in reverse order. We recommend reusing the original packing any time the machine must be moved or shipped. 17 mm COROB FLEX

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU IT Italiano,37 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Részletesebben

INSTRUCTION MANUAL. Model Number: DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK. Wine Cooler. (Photo: DX-28.88K)

INSTRUCTION MANUAL. Model Number: DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK. Wine Cooler. (Photo: DX-28.88K) INSTRUCTION MANUAL Model Number: DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Wine Cooler (Photo: DX-28.88K) CAUTION! BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS. INSTRUCTION

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

FACTS TOOLS. Construction Product Directive (89/106/EC) Építési Termékek Irányelve - 89/106/EC IGEN NEM

FACTS TOOLS. Construction Product Directive (89/106/EC) Építési Termékek Irányelve - 89/106/EC IGEN NEM Directive 76/464: Discharges into the aquatic environment Kibocsátás a vízi környezetbe irányelv - 76/464 IGEN NEM 1. Does the company do discharges into the waters referred in the Directive? 1. A bocsát

Részletesebben

UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA 32-46 Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden AV 1 adapter BACK EXIT INITIAL SETUP BACK EXIT BACK EXIT WELCOME CHANNEL INSTALL Automatic Search... Welcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Juno sorozat Juno SB kézieszköz Juno SC kézieszköz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Juno sorozat Juno SB kézieszköz Juno SC kézieszköz Verzió 1.00 2009. január Revízió A Trimble Navigation

Részletesebben

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual D 402 Felhasználói kézikönyv Users Manual English... 3 Magyar... 38 Slovenský... 55 České... 83 Polskie... 110 2 1 Introduction 5 2 Safety & Notice..5 3 Start to use.7 3.1 Touch & type.. 7 3.2 Assemble

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Tartalom 1 A készülék részei A nyomtató elején található elemek... 1-2 A nyomtató bal oldalán található elemek... 1-2

Részletesebben

MŐSZAKI ADATOK/TECHNICAL DATA

MŐSZAKI ADATOK/TECHNICAL DATA ÁLLÓ KIVITELİ BLOKKÉGİS THERMO GEERÁTOROK KÉSZÜLÉK CSALÁD STADIG SOLUTIO THERMO GEERATORS SERIE IPARI FŐTÉSTECHIKA GÉPKÖYV / ISTRUCTIO MAUAL TOVÁBBI IFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSA MEG HOLAPUKAT: WWW.PAKOLE.COM

Részletesebben

Operating Instructions Használati útmutató Blu-ray Disc Home Theater Sound System Blu-ray Disc Házimozi Hangrendszer

Operating Instructions Használati útmutató Blu-ray Disc Home Theater Sound System Blu-ray Disc Házimozi Hangrendszer Operating Instructions Használati útmutató Blu-ray Disc Home Theater Sound System Blu-ray Disc Házimozi Hangrendszer Model No. SC-BT205 Dear customer Thank you for purchasing this product. For optimum

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N12 sorozat Szupersebességű vezeték nélküli N router HUG7901 Első kiadás v1 December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC.

Részletesebben

IBM E400 PROJECTOR. User s Guide

IBM E400 PROJECTOR. User s Guide IBM E400 PROJECTOR User s Guide IBM E400 PROJECTOR User s Guide Megjegyzés: Before using this information and the product it supports, read the information in D. függelék, Serice and Support, oldalszám:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Code: 565804hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Code: 565804hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ d-copia6500mf/8000mf H Code: 565804hu A KIADVÁNYT KIBOCSÁTJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Minden

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv DSL-N12U. 11N 300Mbps Vezeték nélküli ADSL Modem Router

Felhasználói kézikönyv DSL-N12U. 11N 300Mbps Vezeték nélküli ADSL Modem Router Felhasználói kézikönyv DSL-N12U 11N 300Mbps Vezeték nélküli ADSL Modem Router HUG7218 második kiadás Március 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. (

Részletesebben

English... 2. Magyar... 77. Deutsch... 153 V 1.33

English... 2. Magyar... 77. Deutsch... 153 V 1.33 English... 2 Magyar... 77 Deutsch... 153 V 1.33 Contents Trademarks... 6 Introduction... 6 Intended use... 6 Package contents... 7 Technical specifications... 10 Safety instructions... 12 Copyright...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Felhasználói kézikönyv RT-N56U Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Az ultra vékony és stílusos RT- N56U2.4GHz és 5GHz kétsávos átvitellel rendelkezik a páratlan

Részletesebben

RT-N16. Felhasználói kézikönyv. Többfunkciós Gigabit vezeték nélküli N router

RT-N16. Felhasználói kézikönyv. Többfunkciós Gigabit vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N16 Többfunkciós Gigabit vezeték nélküli N router Az elegáns fehér-szürke 2,4 GHz-es RT-N16 nagy teljesítményű CPUval rendelkezik, ami nagy átviteli sebességet biztosít, akár

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv RT-N14U. Vezeték nélküli N300 router

Felhasználói kézikönyv RT-N14U. Vezeték nélküli N300 router Felhasználói kézikönyv RT-N14U Vezeték nélküli N300 router HUG7879 Első kiadás November 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-1100 FS-1300D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-1100 FS-1300D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-1100 FS-1300D Ez az FS-1100 és az FS-1300D modell használati útmutatója. Megjegyzés A használati útmutató tartalmaz olyan adatokat, amelyek a készülékek európai és angolszász változataira

Részletesebben

KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ H1M-GA (SLIDER 60CM - 2 MOTOR) MŰSZAKI ADATOK POZÍCIÓ H1M-GA ÉRTÉKEK FESZÜLTSÉG (V) 220/230 AC

KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ H1M-GA (SLIDER 60CM - 2 MOTOR) MŰSZAKI ADATOK POZÍCIÓ H1M-GA ÉRTÉKEK FESZÜLTSÉG (V) 220/230 AC MŰSZAKI ADATOK ÉRTÉKEK POZÍCIÓ H1M-GA FESZÜLTSÉG (V) FREKVENCIA (Hz) 220/230 AC ÁRAMERŐSSÉG TELJESÍTMÉNY KIMENET IZZÓ KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ (SLIDER 60CM - 2 MOTOR) MOTOR SZIGETELÉSI OSZTÁLY HŐVÉDELEM HASZNÁLATI

Részletesebben

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_HU.indd 1 2013-10-30 10:24:12

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_HU.indd 1 2013-10-30 10:24:12 A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_HU.indd 1 2013-10-30 10:24:12 A SMART légkondicionáló hálózat tulajdonságai Kényelmes vezérlés okostelefonról a Smart A/C alkalmazással! A Smart A/C alkalmazás segítségével

Részletesebben

Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató

Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató 5.0 24.03.06-os verzió Készítette és fordította: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU ENGLAND 2006, Xerox Corporation.

Részletesebben

283. fejezet / Article 283-2012 Terepjárművek biztonsági felszerelései Safety Equipment for Cross Country Vehicles

283. fejezet / Article 283-2012 Terepjárművek biztonsági felszerelései Safety Equipment for Cross Country Vehicles 283. fejezet / Article 283-2012 Terepjárművek biztonsági felszerelései Safety Equipment for Cross Country Vehicles 1. Az olyan autót, melynek konstrukcióját veszélyesnek ítélték, a sportfelügyelők kizárhatják

Részletesebben

25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Kezelési útmutató

25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Kezelési útmutató 25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION LIFETAB Kezelési útmutató Tartalom 1. Néhány szó az útmutatóról... 5 1.1. Az útmutatóban használt figyelmeztető szimbólumok és kifejezések... 5 1.2. Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz

Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz Fontos tudnivalók Sony Consuer webhely A www.sonyobile.co/support webhely ügyfél-táogatási részéről indössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a száítógépes szoftverek

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás ENG.book 1 ページ 2007 年 1 月 10 日 水 曜 日 午 後 1 時 7 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS60EP Before use, please read these instructions

Részletesebben

RT-N10U. Vezeték nélküli N150 router. Felhasználói útmutató

RT-N10U. Vezeték nélküli N150 router. Felhasználói útmutató RT-N10U Vezeték nélküli N150 router Felhasználói útmutató HUG7656 Második kiadás Augusztus 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben