Éves szakmai beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves szakmai beszámoló"

Átírás

1 Éves szakmai beszámoló 2006

2 A Kézenfogva Alapítvány szakmai beszámolója 2006 Kézenfogva Alapítvány

3 Köszöntõ Az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetû csoportjai közé tartoznak. Nagy részüknek nem csupán az egészségügyi állapota, hanem a mostoha társadalmi körülmények is nehezítik az életét, és teszik szinte lehetetlenné a társadalmi normaként elfogadott életvitel folytatását. A tudatlanság, a nemtörõdömség, az elõítéletek és a félelem olyan társadalmi tényezõk, amelyek elszigetelik õket és hátráltatják fejlõdésüket. A róluk való gondoskodás ma már nem csak állami feladat ban Göncz Árpád köztársasági elnök alapította a Kézenfogva Alapítványt, azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon javítani az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek, felnõttek, valamint hozzátartozóik, gondozóik és a velük foglalkozó szakemberek, civil szervezetek helyzetén. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Göncz Árpádné. Alapítványunk olyan befogadó társadalmat tart ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek a társadalom egyenértékû tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén. Fontosnak tartjuk, hogy az emberek tudatában megfelelõ szemlélet alakuljon ki sérült embertársainkról, megkönnyítve az elõítélet-mentes befogadásukat, erõsítve az emberi jogaik érvényesülését. Ezért lehetõségeinkhez mérten igyekszünk megoldást találni az ország egész területérõl érkezõ kérésekre, amelyeket az érintett családok intéznek hozzánk. Ernyõszervezetként kapcsolatot tartunk azokkal a civil szervezetekkel, amelyek értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek számára nyújtanak támogatást. Többek között információval, szaktanácsadással, szakmai konferenciák szervezésével igyekszünk összefogni, és erõsíteni õket. Honlapot és web alapú nyilvános segítõ adatbázist mûködtetünk, tanfolyamokat szervezünk, kiadványokat jelentetünk meg, valamint nemzetközi és hazai kutatásokban veszünk részt. Így már 14 éve, hogy programjainkon keresztül igyekszünk felhívni a társadalom figyelmét az értelmi sérült emberek mellõzöttségére, kitaszítottságára, életük égetõ gondjaira. Szerteágazó tevékenységünk megvalósításában a gyógypedagógia, valamint a kapcsolódó szakterületekrõl érkezõ munkatársainkon kívül, neves külföldi és hazai szakemberek, szülõk és maguk a fogyatékos emberek segítenek bennünket ötleteikkel, véleményükkel és szaktudásukkal. Összeállításunk célja, hogy megmutassuk, milyen módon tudtunk segíteni, mit értünk el, hogyan dolgoztunk 2006-ban. Láttatni szeretnénk azt is, mennyi civil szervezetet, állami, önkormányzati valamint egyházi intézményt és szakembert értünk el szakmai programjainkkal, kiadványainkkal, módszertani munkánkkal. Reméljük azt is, hogy Ön, kedves Olvasónk, céljainkat helyesli, s a jövõben velünk együttgondolkodva, lehetõségeihez képest segíti, támogatja munkánkat, általunk és velünk fogyatékos embertársainkat. «Küldetésünk 2 Pordán Ákos ügyvezetõ igazgató

4 Programjaink Egyéni és Szervezeti Támogatás Információs Szolgálat Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Fogadd el, fogadj el kampány És a nyolcadik napon - színházi elõadás sorozat Integrált színházi est Képzések Szociális és közoktatási továbbképzések Szociális képzés új módszertana Contiempo-program Szolgáltatások fejlesztése Civil módszertani kijelölés Alternatív kommunikációs eszköz adaptálása - Gesztus nyelv Fecske szolgálat Mégis kinek az érdeke program A foglalkoztatás segítése Aktív Mûhely foglalkoztatási modell A visszaélésekkel kapcsolatos protokolleljárás Szociális foglalkoztatási módszertani feladatok Nemzetközi Tudásközpont létrehozása Bridge-Híd Tudásközpont Minõségfejlesztési szeminárium Tanácsadás Kiadványok IME- Információ - Megnövelt Esélyek Megszülettél, hogyan tovább? Jegyzettömb Élni nem visszaélni Információs Szolgálat CD Érdekvédelem Az értelmi fogyatékos emberek önérdek-érvényesítésének segítése Felmegyek a miniszterhez program Képzési kötelezettség eltörlése CÉHálózat Kutatás Egyéb nemzetközi programok Szülõk segítése a szexuális visszaélésekkel szemben Daphne program Erdélyi értelmi fogyatékos emberek nyaraltatása EASPD-ben való részvétel 3

5 4 Egyéni és Szervezeti Támogatás Bár Alapítványunk tevékenysége ma már elsõsorban az értelmi fogyatékos embereket általánosan érintõ problémák megoldására irányul, mégis igyekszünk személyre szólóan is segíteni. Ebben az évben közel 200 család keresett meg minket, akiknek helyzetét feltérképeztük. Segélyalapunkból közel 120 családnak juttattunk egyszeri pénzbeli támogatást, hozzájárultunk sérült gyermekeik gyógypedagógiai fejlesztéséhez, illetve mozgás és egyéb terápiáihoz. Többen részesültek tárgyi adományokban is, amely elsõsorban élelmiszercsomagot, valamint sport és más ruhanemût jelent. Számos családnak segédkeztünk a különbözõ hivatalos ügyeik intézésében is. Információs Szolgálat A kék számon is hívható Információs Szolgálatunkhoz 2006-ban közel 400 telefonon és 2400 interneten regisztrált információkérés futott be. A kérések javarészben a felnõtt sérültek elhelyezésével, a fejlesztéssel, az érdekvédelemmel, a foglalkoztatási lehetõségekkel, az orvosi ellátásokkal, és a különbözõ jogszabályokkal voltak kapcsolatosak. Minden hozzánk forduló érdeklõdõnek igyekeztünk szakszerû segítséget, információt adni. Alapítványunk munkatársai kezdettõl fogva arra törekedtek, hogy lehetõleg mindenkit és minden szervezetet megismerjenek, akik az értelmi sérült emberek ügyéért fáradoznak ben létrehoztuk az internetes és telefonos Információs Szolgálatot, amelynek adatbázisát idén is tovább bõvítettük. Mûködésének célja, hogy az érintett népesség szükségleteire építve az ország egész területén érvényes, teljes körû információkat adjon a hozzáférhetõ szolgáltatásokról, támogatási formákról, illetve folyamatosan nyomonkövesse ezek változásait, informálva a családokat az aktuális fejleményekrõl. «200 egyéni kérés «kék szám:

6 honlapunkon látogató 2800 információ kérés Honlapunk - - elengedhetetlen része az Alapítvány kommunikációjának. Terjeszti küldetésünket, kapcsolatot teremt és ápol látogatóinkkal, segíti a hozzánk fordulókat. A friss és hasznos információknak, valamint a könnyen átlátható tematikának köszönhetõen látogatottsága az elõzõ év kétszerese, így közel en böngészték weboldalunkat. Az Információs Szolgálat adatbázisa a Kézenfogva Alapítvány honlapjáról minden érdeklõdõ számára elérhetõ. A tavalyi évhez képest 20 %-kal többen, azaz közel 4500-an keresték fel. Az internetes adatbázis két nagy szerkezeti egységbõl áll: Az ellátások link alatt megtalálható valamennyi, a jogszabályokban rögzített pénzbeli és természetbeli támogatás, kedvezmény, személyes gondoskodást nyújtó és gyermekjóléti ellátásról-, valamint a munkaerõ-piaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatást segítõ támogatási formákról szóló információ. Az ellátások kereshetõk a típus, a jogosultak köre és a jövedelemi helyzet szerint is. Az értelmi és halmozottan fogyatékos valamint autista emberek felé nyitott intézmények körében kereshetünk a fenntartó, a szolgáltatás típusa és a lakóhely (megye) szerint. A megadott keresési feltételek alapján (megye, település, fenntartó, érintettek köre vagy akár a keresett terápiás segítség) arra a kérdésre kaphat választ az érdeklõdõ, hogy a saját lakóhelyén, illetve annak közelében mûködik-e olyan szolgáltatás, amely az õ családtagja, gyermeke számára a szükséges terápiás segítséget nyújtja. Az egyes gyógymódok közötti választást segíti az a fogalomgyûjtemény, amelyben e terápiákhoz rövid magyarázat kapcsolódóik év végére 724 intézménynek 2165 mûködési engedélyhez kötött szolgáltatásáról szerepelnek adatok az adatbázisunkban, jóllehet az adaszolgáltatás önkéntes. Kézenfogva Hírlevél Hírlevelünket havonta elektronikus úton küldjük ki minden olyan szervezetnek, magánszemélynek, támogatónak, akikkel kapcsolatban állunk. Olvasóink így eligazodhatnak szerteágazó programjaink között, tájékozódhatnak a legfrissebb eseményekrõl, aktualitásokról, eredményeinkrõl, valamint az elõttünk álló feladatokról. 5

7 Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Fogadd el, fogadj el kampány Alapítványunk felfogásában az elõítéletek lebontása, a közvélemény formálása, valamint az értelmi fogyatékos emberek társadalmi elfogadottsága mindig fontos cél volt. Ezért Fogadd el, fogadj el címmel rendezvénysorozatot szerveztünk, amely kiemelt jelentõségû ben Magyarország nyerte el a Roosevelt díjat és a vele járó támogatást, mert abban az idõszakban hazánk tette a legtöbbet a fogyatékos emberek életkörülményeinek javításáért. Az adományozó feltétele volt, hogy a díjat közvéleményformálásra kell felhasználni, amelynek a lehetõségét az alapítványunk kapta meg. A program során egy különleges kamiont indítottunk útnak, amelyet teljes egészében átalakítottunk a Fogadd el, fogadj el kampány arcává. A kamion az országot bejárva, különbözõ rendezvényhelyszíneken hívta fel a figyelmet céljainkra. Útja összekapcsolódott a tájékoztatással, a felvilágosítással és elsõsorban a személyes találkozássok, révén mutatta be, hogyan él- nek az értelmi fogyatékos emberek. A Fogadd el, fogadj el kamionban lévõ kiállítás tablóin értelmi fogyatékos emberek táncegyütteseirõl készített fotókat láthattak az érdeklõdõk. A mozisarokban a témával kapcsolatos filmeket mutattunk be. Törekedtünk arra, hogy a viszonylag kis térben is többféle benyomás érje a látogatót: lásson, halljon, sõt maga is cselekvõ részesévé váljon a kamion világának. Videó-üzenõfalunkon bárki elmondhatta benyomásait, véleményét a rendezvényrõl, megoszthatta velünk, hogy 6

8 33 település, 35 helyszín a rendezvényeken több mint látogató a közvélemény formálása milyen élmények érték. A kamionban kialakítottunk egy számítógépes sarkot - elsõsorban a gyerekek, és a fiatalok számára- ahol erre az alkalomra fejlesztett számítógépes játékainkkal próbálhatták ki. Egyúttal átélhették, milyen nehézségeket kell leküzdeniük az értelmi fogyatékos embereknek nap, mint nap, milyen akadályoztatva lenni. A kamiont júniusában parlamenti sajtótájékoztató keretében mutattuk be. Az eseményen jelen voltak a négy parlamenti párt képviselõi. A kamion négy hónap alatt közel 5000 kilométert tett meg, az ország 33 településének 35 helyszínére jutott el. A rendezvénysorozat megszervezésében, lebonyolításában közel ezer ember közremûködött rövidebb-hosszabb ideig. A rendezvényeken, beleértve a budapesti zárórendezvényt, több mint ember vett részt, a média segítségével a hír több százezer emberhez jutott el. Az esemény szeptember 17-én zárult egy nagyszabású rendezvény keretében a Felvonulási téren, amelyre közel ember látogatott el. Az eseménysorozatot a kampány honlapján lehetet végigkövetni. (www.fogadj-el.hu). És a nyolcadik napon Színházi elõadás sorozat A Kézenfogva Alapítvány 2005-ben egy nem mindennapi kezdeményezést indított el. Színházi elõadásra invitálta azokat a döntéshozókat, a média képviselõit, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek értelmi sérült gyermeket nevelõ családokkal, valamint kulcsszerepük van a magyar társadalom szemléletformálásában. Alapítványunk nem eseményt, hanem rendezvénysorozatot tervezett, amelynek célja, hogy csökkentse az elõítéleteket, cselekvésre serkentsen minél több embert. Ezért ingyenes elõadásra hívtuk a nézõket, bár ha a darab tetszett, lehetõséget adtunk a program támogatására. A befolyt teljes összeget további elõadások megvásárlására fordítottuk, így biztosítva a folytonosságot. 7

9 Az elõadás címe: És a nyolcadik napon Írta: Szalay Kriszta Rendezte: Cserna Antal A fõszereplõ egy Down szindrómás kisfiú Kiss Botond. Ez a színházi esemény, bár nem a klasszikus módon, mégis az élet valós oldaláról mutatja meg egy értelmileg sérült gyermeket nevelõ család életét. Színpadi túljátszás nélkül, nem csak a tragikum, hanem vidám, néha groteszk szituációk is láttatják azokat a mindennapokat, amely ma Magyarországon ezer családot érint. A rövid, tömör és fogyasztható darab kitûnõ eszköz a közvélemény formálására, amely Alapítványunk számos feladata mellett az egyik legfontosabb. Nagyszerû lehetõségnek tartjuk, hogy a fõváros egyik legnevesebb színházában, a Tháliában lehetõség van arra, hogy egy Down szindrómás gyermek, Kis Botond is fellépjen, hiszen így válik a darab teljessé. Integrált Színházi Est február 7-én, negyedik alkalommal szerveztük meg Integrált Színházi Estünket. Bernstein: West Side Story címû musicaljét megtekintve a Thália Színház elõadásán találkozhatott támogató a támogatottal. A Kézenfogva Alapítvány évente egyszer vendégül látja azokat, akik az elõzõ évben támogatták munkánkat, és rajtunk keresztül az értelmi sérült embertársainkat, az értük dolgozó szülõket, és a velük foglalkozó szakembereket. Az Integrált Színházi Est minden esetben több célt is szolgált. Egyrészt igyekszünk a társadalom empátiáját felkelteni, másrészt felhívjuk a nagyvállalatok vezetõinek, a minisztériumok, és a média képviselõinek figyelmét a fogyatékos emberek élethelyzetére, kiszolgáltatottságára. A színházi esten is tapasztalhattuk, hogy a fogyatékos emberek is érzõ emberek és pont olyanok, mint mi. Az elõadást ugyanúgy megélték velünk együtt, végig tapsolva, s ha kell, csendben figyelve, mint mi, a többségi társadalomba tartozók. «közvéleményformálás 8 Jótékonysági koncert Japán-magyar zeneutazás címmel, június 1-én neves japán taisógotó mûvészek és magyar közremûködõk jótékonysági koncertet tartottak a Kézenfogva Alapítvány javára a Zeneakadémia Nagytermében. A japán és magyar elõadók mellett fellépett a Parafónia Együttes is.

10 akkreditált felnõttképzések Képzések A Kézenfogva Alapítvány, mint akkreditált felnõttképzési intézmény ban az alábbi továbbképzéseket indította: Szociális továbbképzések Az értelmi fogyatékos emberekkel való bánásmód (képzés felsõfokú végzettséggel rendelkezõknek) 1 kurzus összesen 20 fõ, hárman Erdélybõl a Diakónia Alapítványtól Út a gondozástól a támogatásig (képzés középfokú végzettségûeknek) 1 kurzus összesen 28 fõ Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése 1 kurzus 30 fõ A szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése 5 kurzus 74 fõ Vezetõi és szervezetfejlesztési (coaching) képzés 1 kurzuson 13 fõ, ketten Erdélybõl Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának szervezése 1 kurzus 20 fõ 9

11 Pedagógus továbbképzés Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnõttek egész életívet átfogó gyógypedagógiai kísérése 1 kurzus 24 fõ Kurzusaink által 2006-ban 212 szakembert képeztünk, melybõl öten a határainkon túlról érkeztek. A tanfolyamok nyitottak mind az önkormányzatok, egyházak intézményei, mind a civil szervezetek elõtt. Az alábbi számok szemléltetik, hogy milyen a képzéseink látogatottsága a nem civil szférában, illetve milyen az érdeklõdés a civil szemléletû sérült gondozás, kísérés iránt. «212 szakembert képeztünk Önkormányzati intézménybõl érkezõ hallgatók száma 138 Civil szervezettõl érkezõ hallgatók száma 60 Egyházi intézménybõl érkezõ hallgatók száma november 15-vel új képzéseket nyújtottunk be a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet Képzési Központjához minõsítésre, melybõl valamennyi képzésünk megkapta az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság minõsítését. Az EQUAL projekt keretében kidolgozott Üzleti ismeretek és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban címû 40 órás képzésünket 45 pontra, a HEFOP program keretében kidolgozott Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében címû továbbképzésünket 50 pontra, az Idõskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése c. képzésünket 30 pontra akkreditálta a Bizottság. Képzési programunk keretében együttmûködünk a würzburgi Maria- Probst szakképzõ iskolával. Ez az iskola az EU Leonardo programjának támogatásával egy európai képzést indított gyógypedagógiai ápolók részére Europa Klasse néven. A képzéshez Magyarország is kapcsolódott, így gyakorlati helyszíneken vártuk a német hallgatókat ban a magyarországi gyakorlaton három hallgató vett részt. «új képzéseket akreditáltattunk 10 Szociális képzés új módszertannal Contiempo-program szeptemberében hét európai országgal karöltve indult el CONTIEM- PO (CON Training for Innovation and EMPOwerment = innovációs és kompetencianövelõ tréning) képzési programunk. Partnereink Angliából, Luxemburgból, Hollandiából, Írországból és Bulgáriából kerülnek ki. A fõ pályázó az Arfie nevû európai kutató, fejlesztõ és képzõ központ. A projektet a Leonardo program támogatja. A projekt fõ célja olyan továbbképzési tréning kidolgozása értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek számára, amely mind tananyagában, mind módszertanában újdonság. A projekt a képzési anyagának ki- «módszertani újdonság

12 szakmai mûhelysorozatot indítottunk dolgozásában különösen innovatív kíván lenni, a Gyorsított tanulás, mint módszer felhasználásával. Ez az eljárás abból az alapelvbõl indul ki, hogy mindannyiunk összetett és sokrétû intelligenciával rendelkezik. Éppen ezért a tanulás is sokkal hatékonyabb, eredményesebb, és élvezetesebb, ha a résztvevõk aktívan bekapcsolódhatnak. A tréningmodulokat a helyi igényekre építve, de európai szinten dolgoztuk ki, viszont maguk a tréningek a résztvevõ országokban zajlottak úgy, hogy mint modellek más országokban is használhatók legyenek. A program keretében elkészült egy igényfelmérés, amely tíz intézményben azt vizsgálta, hogy a fogyatékos emberekkel közvetlenül dolgozó szakembereknek milyen képzési, továbbképzési igényeik vannak. A felmérésbõl kiderült, hogy szükség van az alapvetõ értékek és elvek tisztázására, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek erõsítésére, a szexuális és más visszaélések kezelésének megismertetésére, a viselkedészavarok okának és kezelésének elsajátíttatására, valamint a kiégés megelõzésére, további tréningekre, rekreációra. Mindezen témákra ma még nincs egységes irodalom, illetve képzési anyag Magyarországon, ezért egy szakmai mûhelysorozatot indítottunk, az ebben a témában fellelhetõ tudás és tapasztalat összegyûjtése céljával. alapítványunk: módszertani intézmény informális hálózat, érdekérvényesítõ közösség Szolgáltatások fejlesztése Civil módszertani kijelölés Az egyik legfontosabb eredményünknek tekintjük, hogy 2006-ban az ICSSZEM Alapítványunkat a fogyatékos embereket ellátó szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek módszertani intézményévé jelölte ki. Elsõ módszertani konferenciánkat áprilisában tartottuk Budapesten, a Nemzeti Civil Alap támogatásával. A konferencia célja az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista személyeknek szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek szakmai érdekei, valamint a szervezetek mûködését érintõ problémák és a szükségletek megfogalmazása volt. A konferencia lezárásának legfontosabb eredménye, hogy az érintett szervezetek informális hálózatot és érdekérvényesítõ szövetséget alakítottak, amelynek hatékony mûködése jelenlegi tapasztalataink alapján biztosított. Az egyeztetett feladatok végrehajtása 2006-ban megkezdõdött. A szervezetek által létrehozott elektronikus levelezõlistán a legtöbb szervezet on-line kapcsolatot tart egymással, így lehetõvé válik, hogy a stratégiában meghatározott programot közösen, a lehetõ legtöbb szolgáltató és érintett bevonásával valósítsuk meg. 11

13 Módszertani anyagok kidolgozása Alapítványunk kiemelt feladatának tekinti az új szolgáltatások, szakmai és módszertani anyagok fejlesztését. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karral együttmûködve, valamint 28 különbözõ szakellátást nyújtó intézmény segítségével 2006-ban lezárultak a Nézd a kezem gesztusnyelv adaptációs munkálatai. A résztvevõ intézmények kérésére azonban félévente konzultációt és tapasztalatcserét tartunk. «lezárultak a gesztusnyelv adaptációs munkálatai 12 Szexuális és egyéb visszaélésekkel kapcsolatos protokoll eljárás Az értelmi fogyatékos felnõtteket ellátó szociális intézményekben gyakori problémát jelentenek a különbözõ visszaélések, illetve azok kezelésének hiányosságai. Szinte minden intézményben elõfordulnak lopások, idõnként pedig fizikai és szexuális erõszak is. Ilyen esetek alkalmával az intézmény tehetetlennek és védtelennek érzi magát. Ezért Alapítványunk protokoll eljárást dolgozott ki, amely ezekben az esetekben eligazítást nyújt. A munka 2004-ben egy holland protokoll eljárás segítségével, illetve három szociális intézmény bevonásával kezdõdött el. Az adaptációs és gyakorlati tevékenység 2005 folyamán pszichológus szakember bevonásával, majd szakmai találkozók keretében folytatódott ban három intézmény közremûködésével a protokoll adaptációs munkája lezajlott. A tapasztalatokról és a folyamat egészérõl december én egy szakmai konferencián számoltunk be a széles szakmai közönségnek, valamint kiadványt jelentettünk meg Élni nem visszaélni címmel. Az SZMM ígérete alapján bízunk a program folytatásában. Fecske szolgálat Mégis kinek az érdeke program-hefop 2.2 támogatás A projekt célja, a fogyatékos embereket nevelõ, és családokat segítõ pótszülõ szolgálat bevezetése. További szándékunk e családok esélyegyenlõségének növelése, a munkaerõpiaci integrációjának elõsegítése, a szak- «családtámogató program

14 esélyegyenlõség növelése rendszerszemléletû fejlesztés specifikus intézmény-hálózat kialakításának megalapozása, és a képzési háttér megteremtése. A partnerségen alapuló program módszertani és képzési anyagok kidolgozásával, képzésekkel, hálózatépítéssel valósítható meg. A program eredményeként megfogalmazott FECSKE (Fogyatékos Embereket nevelõ Családok otthonában nyújtott idõszakos Kísérés és Ellátás) szolgálat olyan szolgáltatások kialakításához, meglévõ szolgáltatások bõvítéséhez ad alternatív segítséget, mely hozzájárul a fogyatékossággal élõ gyermeket, fiatalt nevelõ családokban a munka világából - kényszerbõl kirekesztõdött családtagok reintegrációjához és a munkával már rendelkezõk munkahelyeinek megõrzéséhez. A családtámogató program segít az önkormányzatok törvényi kötelezettségeinek végrehajtásában ban a projekt keretében elkészült a kézikönyv, majd 2006 december 18-án egy kerekasztal beszélgetésen a döntéshozók képviselõivel megismertettük a fogyatékos emberek családjait segítõ, támogató FECSKE szolgáltatást. A projekt során együttmûködõ partnereink voltak a Fehér Kereszt Alapítvány, a Székesfehérvári Csemeték Alapítvány, a Csepeli Gondozási Központ, valamint az ÉFOÉSZ. A foglalkoztatás segítése Aktív Mûhely program-equal támogatás Az AKTÍV MÛHELY célja egy olyan innovatív modell létrehozása, mely az értelmi fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemléletû fejlesztését eredményezi a munkaerõpiaci diszkriminációjuk csökkentése érdekében. Az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell kidolgozására létrehozott partnerség vezetõje a Kézenfogva Alapítvány, együttmûködõ partnerei: a Bárka Alapítvány (Dunaharaszti), az Esõemberekért Egyesület (Tata), a Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs), a Mécses Egyesület (Mezõberény) és a Szimbiózis Alapítvány (Miskolc) voltak. 13

15 Az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell elemei új, piaci igényekre reagáló tevékenységek (szolgáltatás, termelés, gyártás stb.) felkutatása (pl.: piackutatás), amelyek kiváló minõségûek és egyedi tervezésûek, az értelmi fogyatékos és autista emberek munkaképességének felmérése; az értelmi fogyatékos és autista emberek munkatevékenységekhez való orientálása; az értelmi fogyatékos és autista emberek részére az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges akkreditált felnõttképzések kidolgozása és azok lebonyolítása; a foglalkoztatások szervezéséért felelõs szakemberek akkreditált továbbképzésének kidolgozása és a képzések lebonyolítása; a szakemberek és a szélesebb célcsoport (potenciális munkáltatók) információval való ellátása a honlapon; pénzügyi feltételek kidolgozása az aktív munkaerõ-piaci eszközök alkalmazására; a foglalkoztatás hosszú távú fenntarthatóságára tett szakmapolitikai javaslatok kidolgozása. «foglalkoztatási modell kidolgozása Az Aktív Mûhely projekt eredményei 2006-ban A hat civil szervezet együttmûködésének eredménye az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell módszertanának kidolgozása. Az Aktív Mûhely projekt partnerei egymással párhuzamosan (és szorosan együttmûködve) végezték az elõzetes piackutatás alapján kialakított új tevékeny- 14

16 a projekt keretén belül védett munkahelyre 30 fõt, nyílt munkahelyre 5 fõt helyeztünk el szakmai hálózat, online tudásbázis építés ségek (biogazdálkodás, mûvészi kézmûvesség, biotermékek elõállítása, értékesítés, autentikus népmûvészeti termékek elõállítása) megvalósításába bevonható értelmi fogyatékos és autista fiatalok munkaképességeinek felmérését, a képzési szükségletek feltérképezését, a célcsoport betanító képzését, pálya-élet orientációjukat, foglalkoztatásukat és az országos együttmûködés kiépítését. A növényi alapú biotermékek kis- és nagyüzemi feldolgozóipari elõállítása (aszalás, biolekvár és bioragasztó) címmel az Esõember Egyesület nyújtott be elsõként értelmi sérülteknek szóló képzést felnõttképzési akkreditációra. A Felnõttképzési Akkreditáló Testület (FAT) a képzést elfogadta. Munkába helyezettek száma: az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell alapelve, hogy az értelmi fogyatékos és autista munkavállalókat a munkaképességeiknek megfelelõ foglalkoztatási formába és munkakörbe próbálja elhelyezni. Ennek megfelelõen 2006-ban 30 fõt juttattunk védett munkahelyre (2007-re tervezve: 30 fõ), nyílt munkahelyre pedig 5 fõt (2007-re tervezve: 15 fõ). Szociális szakemberek részére a következõ továbbképzéseket dolgoztuk ki: Értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek foglalkoztatásának szervezése címû továbbképzést (80 órás program, 30 pont) az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Akkreditációs és Továbbképzési Bizottság akkreditáltattuk. Üzleti ismeretek és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban (együttmûködõ partner: NESST 40 órás, 45 pont). Kézikönyv a foglalkoztatás-szervezõk részére: az Értelmi fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának szervezése címû, a továbbképzésben résztvevõ szociális szakemberek oktatását segítõ kézikönyv nyomdai elõkészítés alatt van. Foglalkoztatási on-line tudásbázis - A tudásbázis a következõ elemeket fogja tartalmazni: értelmi fogyatékos és autista emberek által elvégezhetõ munkatevékenységeket (ipari, mezõgazdasági, szolgáltatóipari, kézmûipari, mûvészeti tevékenységek, eljárások, technikák), különös tekintettel a környezettudatos tevékenységekre, a fenti tevékenységek elvégzéséhez szükséges ismereteket, a fenti tevékenységek elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, módszertani javaslatokat és útmutatókat. Hálózatszervezés, értékesítés: a projekt keretében bolthálózat épül ki (már mûködõ üzlet található Pécsett és Tatán), a termékcsere és az értékesítési hálózat fejlesztése pedig folyamatos. Innovatív nemzetközi eszköz adaptációja: a nemzetközi együttmûködés keretében megismert LantegiBatuak munkaképesség felmérõ eszköz adaptálása a foglalkoztatási modellbe folyamatban van. Az eszköz segítségével egy olyan újszerû eljárást ismerhettünk meg és igyekszünk elterjeszteni, mely az értelmi fogyatékos és autista munkavállalók munkavégzéshez 15

17 kapcsolódó képességeinek felmérését, a fejlesztendõ területek azonosítását és a megfelelõ munkakör megtalálását teszi lehetõvé. 16 Equal SET (Social Economy Team) Az equalset program az Aktív Mûhely projekt nemzetközi szála. A ban a projekt keretében a következõ két fõ tevékenységet hajtottuk végre: az Út az integrált munkaerõ-piacra és az Útmutató a szociális gazdaságban való részvételhez címû könyvek megírása; nemzetközi tapasztalatátadás. A két könyvet ( Út az integrált munkaerõ-piacra valamint az Útmutató a szociális gazdaságban való részvételhez ) mint a nemzetközi együttmûködés fõ termékeit továbbfejlesztettük, témáit részletesen kidolgoztuk. A könyvek tartalma az elvégzett munka eredményeként nagymértékben bõvült, részletesebb lett. A végleges változatot a novemberi nemzetközi találkozó során a partnerek elfogadták. A nemzetközi tapasztalatcserére 2006-ban háromszor volt lehetõségünk. Ezek az alkalmak a magyarországi projekttagok elméleti és gyakorlati tudásának bõvítésére adtak lehetõséget. Az Aktív Mûhely projekt munkatársai közül hat fõ vett részt egy adományszervezési továbbképzésen április között Forliban (Olaszország) a Bolognai Egyetem kihelyezett tagozatán, amit a téma szakértõi tartottak. A képzésen a résztvevõk megismerkedhettek az adományszervezés alapjaival. Továbbá mevizsgálták az általuk képviselt szervezetek specifikus helyzetébõl adódó adományszervezési lehetõségeket is június án Budapesten a magyar fejlesztési partnerség által szervezett programon a portugál részrõl két szakember vett részt. A látogatás témája a következõ volt: a fogyatékos emberek integrációjának lehetõségei az oktatás, foglalkoztatás területén, valamint a számukra elérhetõ szociális ellátások. A október 3-8-ig szervezett spanyolországi tanulmányút keretében a madridi telephelyû AFANIAS-t látogattuk meg azzal a céllal, hogy megismerjük az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatásának gyakorlati és szakmapolitikai vonatkozásait Spanyolországban. A látogatás keretében az Aktív Mûhely projekt öt kedvezményezettje, hat szakember, két országgyûlési képviselõ és három fõ projektmenedzser vett részt. A projekttermékek kidolgozásának módszertanát illetõen a partnerekkel személyes egyeztetésre a nemzetközi projekt-találkozók (2006. május Tortoli, Olaszország; november Madrid, Spanyolország) során volt lehetõségünk. A general meetingek hasznos eszközök voltak a termékek további fejlesztésében, a cserelátogatásokon szerzett tapasztalatok rendszerezésében, feldolgozásában és a soron következõ projekttevékenységek megtervezésében. «nemzetközi együttmûködés

18 régiónként információs napokat szerveztünk híd az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek és az õket segítõ társadalmi környezet között Szociális foglalkoztatás A szociális foglalkoztatás egy új, intézményen belüli foglalkoztatási forma. A továbbfejlesztés érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki, ennek egyik, a fogyatékos emberekre vonatkozó részének nyertese Alapítványunk lett. A program december 1-tõl február 28.-ig tart. Ennek keretében beindítottuk a szociális foglalkoztatással kapcsolatos Tanácsadó Szolgálatunkat, minden régióban szakmai tanácsadói napot szerveztünk, országos felmérést végeztünk a szociális foglalkoztatás országos helyzetérõl. A nevû portálon összegyûjtöttük a legfontosabb információkat, adatbázist fejlesztettünk a foglalkoztatást nyújtó szervezetekrõl és javaslatokat dolgoztunk ki a rendszer továbbfejlesztésére. Nemzetközi Tudásközpont létrehozása Bridge-Híd Tudásközpont- PHARE ACCESS támogatás A Kézenfogva Alapítvány és az EASPD új, nagyszabású programja Phare Access 2003 támogatással indulhatott el 2005-ben. A projekt célja, hogy hidat képezzen az értelmi és halmozottan fogyatékos ember és az õket segítõ társadalmi környezet között. A Bridge-Híd Tudásközpont projekt pillérei, alprogramjai: Közvélemény-formálás Célja, a társadalomban élõ értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatos elõítéletek, sztereotípiák megszüntetése; a szakemberek számára pedig a HÍD Forrásközpont ismertté tétele, a projekt céljainak, tevékenységeinek népszerûsítése, a Fogadd el, fogadj el kampány erõsítése. Információ áramoltatás szakmai könyvtár létrehozása Célja: a hazai szakmai közvélemény tájékoztatása az EU-ban élõ gyakorlatokról, nemzetközi pályázatokról, elméleti és gyakorlati anyagokról, valamint ezek hazai terjesztése és hozzáférhetõvé tétele. Szolgáltatás, gondozási eljárás adaptációja Idõskorú értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatos nemzetközi módszerek összegyûjtése, adaptálása. Ennek célja az idõskorú értelmi fogyatékos emberek életminõségének javítása szakmai párbeszéd kezdeményezésével. EU-s szakértõ (Maria Bruckmüller, Lebenshilfe Austria) bevonásával új módszerek adaptálásán keresztül kézikönyvet szerkesztünk, adunk ki valamint akkreditáltattuk a témában indítandó képzést. Az Idõskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése címû könyv, amelyet az Akadémiai Kiadó adott ki, elméleti és gyakorlati írásaival a késõbbiekben indítandó képzés tankönyvéül is szolgál majd. A szakképzési alprojekt célja, az értelmi fogyatékos emberek (potenciális munkavállalók) munkaerõ-piaci integrációjának elõsegítése nemzetközi módszerek és tananyagok adaptálásával. A TRIJO nevet viselõ portugál, belga, ciprusi szervezetek által kidolgozott szakmai képzési anyag adaptációját végeztük el. 17

19 18 A projekt során három kiválasztott vidéki (Homok, Veszprém, Székesfehérvár) és egy budapesti szakiskola tesztelte a szakértõk által adaptálásra alkalmasnak tartott anyagokat. Az eredményeket a Dolgos Dani dolgozik Cd-n és posztersorozaton jelentettük meg. Civil szervezetek kapacitásnövelése A Magyarországon dolgozó fontosabb, az értelmi fogyatékosok számára szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelésére, kommunikációjuk, forrást teremtõ képességük javítása érdekében 2 x 2 napos tanfolyamot tartottunk. A projekt eredményeként született meg augusztusában a CÉHálózat, amely a szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek informális érdekvédelmi szervezete. A Bridge-Híd Tudásközpont projekt keretében elkészült az EU-könyvtár információs adatbázis. Összegyûjtöttünk olyan projekteredményeket, melyek több témában sikeresen megvalósult programokat mutatnak be. A program segítségével a felhasználók tájékozódhatnak az EU-ban élõ gyakorlatokról, nemzetközi pályázatokról, elméleti és gyakorlati anyagokról. Az adatbázisban az Európai Unió több országában, különbözõ, sok nemzetet képviselõ partnerségek által megvalósult, az értelmi fogyatékossággal élõ emberek helyzetének javítását célzó projektek eredményei tekinthetõk meg az alábbi témákban: célcsoport képzése, család, egészségügy, esélyegyenlõség, foglalkoztatás, idõskor, minõségbiztosítás, rehabilitáció, stb. Az adatbázisban továbbá hozzáférhetõk még az alapvetõ, az Európai Unióval kapcsolatos információk, nélkülözhetetlen EU-s jogszabályok, valamint a pályázati programok anyagai. Az információs adatbázis a címen ill. DVD adathordozón érhetõ el a szervezetek és szakemberek részére. Alapítványunk fontos feladata volt a Bridge projekt termékeinek terjesztése, amelynek keretében azt igénylõ szervezetekhez, szakemberekhez, fõiskolákhoz és egyetemekhez eljuttattunk: 47 EU-Könyvtár DVD-t, 28 Dolgos Dani dolgozik CD-t és ugyanennyi posztersorozatot. A projekteredmények terjesztésének része volt az Idõskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése címû könyv bemutatója, mely november 30-án volt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karán. Minõségfejlesztési szeminárium április 6-án Ingjerd Morland Nettestad Asszony, az EPR (=Europien Platform on Rehabilitation) szakemberének vezetésével munkaszemináriumot szerveztünk, amelyen megismertük az EQRM (=European Quality in Rehabilitation Mark) stratégiáját és rendszerét, valamint a QUASS (Quality Assurance for Social Services) és a CARF (Commission on Accreditation «tanfolyamokat szerveztünk «létrejött a CÉHálozat «elkészült az EU-könyvtár információs adatbázis

20 minõségfejlesztési szolgáltatás of Rehabilitation Facilities) minõségfejlesztési rendszereket. A programot a Nemzeti Civil Alap támogatta. A munkaszeminárium eredményeképpen kirajzolódtak a Kézenfogva Alapítvány minõségfejlesztési szolgáltatásával kapcsolatos stratégiájának körvonalai. Tanácsadás A döntõen civil szolgáltatóknál folyó szakmai munka segítése 2006-ban is kiemelt feladataink közé tartozott, hiszen az elmúlt 14 évben jelentõs ismeretanyag halmozódott fel Alapítványunknál. A hozzánk fordulóknak elsõsorban az új szolgáltatások létrehozásában, lakóotthon, illetve nappali intézmény kialakításához, szakdolgozatok elkészítéséhez nyújtottunk segítséget. Kiadványok tájékoztató, amely megkönnyíti a családok életét IME Információ Megnövelt Esélyek Információs füzet súlyosan, halmozottan sérülteket nevelõ családoknak (3. bõvített kiadás). A súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnõttek megsegítésében, pedagógiai, gyógypedagógiai és szociális ellátásában közoktatási és szociális intézmények vesznek részt. A Kézenfogva Alapítvány jelen információs kiadványa összegyûjtötte mindazokat az egészségügyi, szociális alapellátási és oktatási információkat, amelyekkel szeretnénk megkönnyíteni azoknak a családoknak az életét, akik elhivatottan, kitartással nevelik súlyosan, halmozottan sérült gyermeküket. A 2500 példányban megjelent könyv terjesztésében a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságok, és a fenti célcsoportot támogató fejlesztõ civil szervezetek segítenek. Megszülettél, hogyan tovább? Ki ne lenne kétségbeesett, ha váratlanul az a hír éri, hogy sérült babája született. A könyv célja, hogy az elsõ praktikus információkon és tanácsokon kívül, éreztesse a könyv olvasóival, hogy nincs egyedül kétségeivel, kérdéseivel és kétségbeesésével. A kiadvány egy sorstárs gondolataival indul, majd betekintést nyerhetünk abba, hogyan is látjuk sérült gyermekünket mi szülõk, néhány év elteltével. Az egyes rendellenességek tárgyalásának részletessége eltérõ. Ez nem elsõsorban a betegség gyakoriságától függ, hanem attól, hogy szembesül-e a 19

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hálózati Évkönyv munkaerőpiac partnerség foglalkoztatás együttműködés személyre szabott hálózat munkáltatók országos rehabilitáció komplex Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalásának elősegítése 4863 kódszámú program keretében megvalósított, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Éves szakmai beszámoló

Éves szakmai beszámoló Éves szakmai beszámoló 2008 KÖSZÖNTŐ 15 ÉVES A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY Volt szerencsém a Salva Vita Alapítvány tevékenységét a kezdetektől figyelemmel kísérni eleinte mint lelkes kibic, később érintett munkáltatóként,

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése

Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése Kutatási összefoglaló az Aktív Műhely a hátrányos helyzetű régiókban című projektben végzett hatékonyságmérésről

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK Az autizmus (ASD, autista spektrum zavar) napjainkra már nem egy elszigetelt, szűk réteget érintő probléma. Világszerte 67 millió

Részletesebben

zöld: szolgáltatások

zöld: szolgáltatások ELŐSZÓ Türelmes munkája gyümölcsét boldogan szemléli tenyerében az öreg aranyász írta a Magyar Világhíradó 1932-ben, mikor a győri Duna-parton ősi mesterségnek számító aranymosást gépesíteni tervezték.

Részletesebben

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VII. DISABILITY STUDIES FT DS A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TANULMÁNYKÖTET MÁSODIK RÉSZ Nagy Esztike

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Aktív Műhely a gyakorlatban. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve

Aktív Műhely a gyakorlatban. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve Aktív Műhely a gyakorlatban Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve Kézenfogva Alapítvány Budapest, 2010 Szerkesztette: Dr. Czike Klára Szerzők: dr. Czike Klára

Részletesebben