Éves szakmai beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves szakmai beszámoló"

Átírás

1 Éves szakmai beszámoló 2006

2 A Kézenfogva Alapítvány szakmai beszámolója 2006 Kézenfogva Alapítvány

3 Köszöntõ Az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetû csoportjai közé tartoznak. Nagy részüknek nem csupán az egészségügyi állapota, hanem a mostoha társadalmi körülmények is nehezítik az életét, és teszik szinte lehetetlenné a társadalmi normaként elfogadott életvitel folytatását. A tudatlanság, a nemtörõdömség, az elõítéletek és a félelem olyan társadalmi tényezõk, amelyek elszigetelik õket és hátráltatják fejlõdésüket. A róluk való gondoskodás ma már nem csak állami feladat ban Göncz Árpád köztársasági elnök alapította a Kézenfogva Alapítványt, azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon javítani az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek, felnõttek, valamint hozzátartozóik, gondozóik és a velük foglalkozó szakemberek, civil szervezetek helyzetén. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Göncz Árpádné. Alapítványunk olyan befogadó társadalmat tart ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek a társadalom egyenértékû tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén. Fontosnak tartjuk, hogy az emberek tudatában megfelelõ szemlélet alakuljon ki sérült embertársainkról, megkönnyítve az elõítélet-mentes befogadásukat, erõsítve az emberi jogaik érvényesülését. Ezért lehetõségeinkhez mérten igyekszünk megoldást találni az ország egész területérõl érkezõ kérésekre, amelyeket az érintett családok intéznek hozzánk. Ernyõszervezetként kapcsolatot tartunk azokkal a civil szervezetekkel, amelyek értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek számára nyújtanak támogatást. Többek között információval, szaktanácsadással, szakmai konferenciák szervezésével igyekszünk összefogni, és erõsíteni õket. Honlapot és web alapú nyilvános segítõ adatbázist mûködtetünk, tanfolyamokat szervezünk, kiadványokat jelentetünk meg, valamint nemzetközi és hazai kutatásokban veszünk részt. Így már 14 éve, hogy programjainkon keresztül igyekszünk felhívni a társadalom figyelmét az értelmi sérült emberek mellõzöttségére, kitaszítottságára, életük égetõ gondjaira. Szerteágazó tevékenységünk megvalósításában a gyógypedagógia, valamint a kapcsolódó szakterületekrõl érkezõ munkatársainkon kívül, neves külföldi és hazai szakemberek, szülõk és maguk a fogyatékos emberek segítenek bennünket ötleteikkel, véleményükkel és szaktudásukkal. Összeállításunk célja, hogy megmutassuk, milyen módon tudtunk segíteni, mit értünk el, hogyan dolgoztunk 2006-ban. Láttatni szeretnénk azt is, mennyi civil szervezetet, állami, önkormányzati valamint egyházi intézményt és szakembert értünk el szakmai programjainkkal, kiadványainkkal, módszertani munkánkkal. Reméljük azt is, hogy Ön, kedves Olvasónk, céljainkat helyesli, s a jövõben velünk együttgondolkodva, lehetõségeihez képest segíti, támogatja munkánkat, általunk és velünk fogyatékos embertársainkat. «Küldetésünk 2 Pordán Ákos ügyvezetõ igazgató

4 Programjaink Egyéni és Szervezeti Támogatás Információs Szolgálat Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Fogadd el, fogadj el kampány És a nyolcadik napon - színházi elõadás sorozat Integrált színházi est Képzések Szociális és közoktatási továbbképzések Szociális képzés új módszertana Contiempo-program Szolgáltatások fejlesztése Civil módszertani kijelölés Alternatív kommunikációs eszköz adaptálása - Gesztus nyelv Fecske szolgálat Mégis kinek az érdeke program A foglalkoztatás segítése Aktív Mûhely foglalkoztatási modell A visszaélésekkel kapcsolatos protokolleljárás Szociális foglalkoztatási módszertani feladatok Nemzetközi Tudásközpont létrehozása Bridge-Híd Tudásközpont Minõségfejlesztési szeminárium Tanácsadás Kiadványok IME- Információ - Megnövelt Esélyek Megszülettél, hogyan tovább? Jegyzettömb Élni nem visszaélni Információs Szolgálat CD Érdekvédelem Az értelmi fogyatékos emberek önérdek-érvényesítésének segítése Felmegyek a miniszterhez program Képzési kötelezettség eltörlése CÉHálózat Kutatás Egyéb nemzetközi programok Szülõk segítése a szexuális visszaélésekkel szemben Daphne program Erdélyi értelmi fogyatékos emberek nyaraltatása EASPD-ben való részvétel 3

5 4 Egyéni és Szervezeti Támogatás Bár Alapítványunk tevékenysége ma már elsõsorban az értelmi fogyatékos embereket általánosan érintõ problémák megoldására irányul, mégis igyekszünk személyre szólóan is segíteni. Ebben az évben közel 200 család keresett meg minket, akiknek helyzetét feltérképeztük. Segélyalapunkból közel 120 családnak juttattunk egyszeri pénzbeli támogatást, hozzájárultunk sérült gyermekeik gyógypedagógiai fejlesztéséhez, illetve mozgás és egyéb terápiáihoz. Többen részesültek tárgyi adományokban is, amely elsõsorban élelmiszercsomagot, valamint sport és más ruhanemût jelent. Számos családnak segédkeztünk a különbözõ hivatalos ügyeik intézésében is. Információs Szolgálat A kék számon is hívható Információs Szolgálatunkhoz 2006-ban közel 400 telefonon és 2400 interneten regisztrált információkérés futott be. A kérések javarészben a felnõtt sérültek elhelyezésével, a fejlesztéssel, az érdekvédelemmel, a foglalkoztatási lehetõségekkel, az orvosi ellátásokkal, és a különbözõ jogszabályokkal voltak kapcsolatosak. Minden hozzánk forduló érdeklõdõnek igyekeztünk szakszerû segítséget, információt adni. Alapítványunk munkatársai kezdettõl fogva arra törekedtek, hogy lehetõleg mindenkit és minden szervezetet megismerjenek, akik az értelmi sérült emberek ügyéért fáradoznak ben létrehoztuk az internetes és telefonos Információs Szolgálatot, amelynek adatbázisát idén is tovább bõvítettük. Mûködésének célja, hogy az érintett népesség szükségleteire építve az ország egész területén érvényes, teljes körû információkat adjon a hozzáférhetõ szolgáltatásokról, támogatási formákról, illetve folyamatosan nyomonkövesse ezek változásait, informálva a családokat az aktuális fejleményekrõl. «200 egyéni kérés «kék szám:

6 honlapunkon látogató 2800 információ kérés Honlapunk - - elengedhetetlen része az Alapítvány kommunikációjának. Terjeszti küldetésünket, kapcsolatot teremt és ápol látogatóinkkal, segíti a hozzánk fordulókat. A friss és hasznos információknak, valamint a könnyen átlátható tematikának köszönhetõen látogatottsága az elõzõ év kétszerese, így közel en böngészték weboldalunkat. Az Információs Szolgálat adatbázisa a Kézenfogva Alapítvány honlapjáról minden érdeklõdõ számára elérhetõ. A tavalyi évhez képest 20 %-kal többen, azaz közel 4500-an keresték fel. Az internetes adatbázis két nagy szerkezeti egységbõl áll: Az ellátások link alatt megtalálható valamennyi, a jogszabályokban rögzített pénzbeli és természetbeli támogatás, kedvezmény, személyes gondoskodást nyújtó és gyermekjóléti ellátásról-, valamint a munkaerõ-piaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatást segítõ támogatási formákról szóló információ. Az ellátások kereshetõk a típus, a jogosultak köre és a jövedelemi helyzet szerint is. Az értelmi és halmozottan fogyatékos valamint autista emberek felé nyitott intézmények körében kereshetünk a fenntartó, a szolgáltatás típusa és a lakóhely (megye) szerint. A megadott keresési feltételek alapján (megye, település, fenntartó, érintettek köre vagy akár a keresett terápiás segítség) arra a kérdésre kaphat választ az érdeklõdõ, hogy a saját lakóhelyén, illetve annak közelében mûködik-e olyan szolgáltatás, amely az õ családtagja, gyermeke számára a szükséges terápiás segítséget nyújtja. Az egyes gyógymódok közötti választást segíti az a fogalomgyûjtemény, amelyben e terápiákhoz rövid magyarázat kapcsolódóik év végére 724 intézménynek 2165 mûködési engedélyhez kötött szolgáltatásáról szerepelnek adatok az adatbázisunkban, jóllehet az adaszolgáltatás önkéntes. Kézenfogva Hírlevél Hírlevelünket havonta elektronikus úton küldjük ki minden olyan szervezetnek, magánszemélynek, támogatónak, akikkel kapcsolatban állunk. Olvasóink így eligazodhatnak szerteágazó programjaink között, tájékozódhatnak a legfrissebb eseményekrõl, aktualitásokról, eredményeinkrõl, valamint az elõttünk álló feladatokról. 5

7 Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Fogadd el, fogadj el kampány Alapítványunk felfogásában az elõítéletek lebontása, a közvélemény formálása, valamint az értelmi fogyatékos emberek társadalmi elfogadottsága mindig fontos cél volt. Ezért Fogadd el, fogadj el címmel rendezvénysorozatot szerveztünk, amely kiemelt jelentõségû ben Magyarország nyerte el a Roosevelt díjat és a vele járó támogatást, mert abban az idõszakban hazánk tette a legtöbbet a fogyatékos emberek életkörülményeinek javításáért. Az adományozó feltétele volt, hogy a díjat közvéleményformálásra kell felhasználni, amelynek a lehetõségét az alapítványunk kapta meg. A program során egy különleges kamiont indítottunk útnak, amelyet teljes egészében átalakítottunk a Fogadd el, fogadj el kampány arcává. A kamion az országot bejárva, különbözõ rendezvényhelyszíneken hívta fel a figyelmet céljainkra. Útja összekapcsolódott a tájékoztatással, a felvilágosítással és elsõsorban a személyes találkozássok, révén mutatta be, hogyan él- nek az értelmi fogyatékos emberek. A Fogadd el, fogadj el kamionban lévõ kiállítás tablóin értelmi fogyatékos emberek táncegyütteseirõl készített fotókat láthattak az érdeklõdõk. A mozisarokban a témával kapcsolatos filmeket mutattunk be. Törekedtünk arra, hogy a viszonylag kis térben is többféle benyomás érje a látogatót: lásson, halljon, sõt maga is cselekvõ részesévé váljon a kamion világának. Videó-üzenõfalunkon bárki elmondhatta benyomásait, véleményét a rendezvényrõl, megoszthatta velünk, hogy 6

8 33 település, 35 helyszín a rendezvényeken több mint látogató a közvélemény formálása milyen élmények érték. A kamionban kialakítottunk egy számítógépes sarkot - elsõsorban a gyerekek, és a fiatalok számára- ahol erre az alkalomra fejlesztett számítógépes játékainkkal próbálhatták ki. Egyúttal átélhették, milyen nehézségeket kell leküzdeniük az értelmi fogyatékos embereknek nap, mint nap, milyen akadályoztatva lenni. A kamiont júniusában parlamenti sajtótájékoztató keretében mutattuk be. Az eseményen jelen voltak a négy parlamenti párt képviselõi. A kamion négy hónap alatt közel 5000 kilométert tett meg, az ország 33 településének 35 helyszínére jutott el. A rendezvénysorozat megszervezésében, lebonyolításában közel ezer ember közremûködött rövidebb-hosszabb ideig. A rendezvényeken, beleértve a budapesti zárórendezvényt, több mint ember vett részt, a média segítségével a hír több százezer emberhez jutott el. Az esemény szeptember 17-én zárult egy nagyszabású rendezvény keretében a Felvonulási téren, amelyre közel ember látogatott el. Az eseménysorozatot a kampány honlapján lehetet végigkövetni. (www.fogadj-el.hu). És a nyolcadik napon Színházi elõadás sorozat A Kézenfogva Alapítvány 2005-ben egy nem mindennapi kezdeményezést indított el. Színházi elõadásra invitálta azokat a döntéshozókat, a média képviselõit, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek értelmi sérült gyermeket nevelõ családokkal, valamint kulcsszerepük van a magyar társadalom szemléletformálásában. Alapítványunk nem eseményt, hanem rendezvénysorozatot tervezett, amelynek célja, hogy csökkentse az elõítéleteket, cselekvésre serkentsen minél több embert. Ezért ingyenes elõadásra hívtuk a nézõket, bár ha a darab tetszett, lehetõséget adtunk a program támogatására. A befolyt teljes összeget további elõadások megvásárlására fordítottuk, így biztosítva a folytonosságot. 7

9 Az elõadás címe: És a nyolcadik napon Írta: Szalay Kriszta Rendezte: Cserna Antal A fõszereplõ egy Down szindrómás kisfiú Kiss Botond. Ez a színházi esemény, bár nem a klasszikus módon, mégis az élet valós oldaláról mutatja meg egy értelmileg sérült gyermeket nevelõ család életét. Színpadi túljátszás nélkül, nem csak a tragikum, hanem vidám, néha groteszk szituációk is láttatják azokat a mindennapokat, amely ma Magyarországon ezer családot érint. A rövid, tömör és fogyasztható darab kitûnõ eszköz a közvélemény formálására, amely Alapítványunk számos feladata mellett az egyik legfontosabb. Nagyszerû lehetõségnek tartjuk, hogy a fõváros egyik legnevesebb színházában, a Tháliában lehetõség van arra, hogy egy Down szindrómás gyermek, Kis Botond is fellépjen, hiszen így válik a darab teljessé. Integrált Színházi Est február 7-én, negyedik alkalommal szerveztük meg Integrált Színházi Estünket. Bernstein: West Side Story címû musicaljét megtekintve a Thália Színház elõadásán találkozhatott támogató a támogatottal. A Kézenfogva Alapítvány évente egyszer vendégül látja azokat, akik az elõzõ évben támogatták munkánkat, és rajtunk keresztül az értelmi sérült embertársainkat, az értük dolgozó szülõket, és a velük foglalkozó szakembereket. Az Integrált Színházi Est minden esetben több célt is szolgált. Egyrészt igyekszünk a társadalom empátiáját felkelteni, másrészt felhívjuk a nagyvállalatok vezetõinek, a minisztériumok, és a média képviselõinek figyelmét a fogyatékos emberek élethelyzetére, kiszolgáltatottságára. A színházi esten is tapasztalhattuk, hogy a fogyatékos emberek is érzõ emberek és pont olyanok, mint mi. Az elõadást ugyanúgy megélték velünk együtt, végig tapsolva, s ha kell, csendben figyelve, mint mi, a többségi társadalomba tartozók. «közvéleményformálás 8 Jótékonysági koncert Japán-magyar zeneutazás címmel, június 1-én neves japán taisógotó mûvészek és magyar közremûködõk jótékonysági koncertet tartottak a Kézenfogva Alapítvány javára a Zeneakadémia Nagytermében. A japán és magyar elõadók mellett fellépett a Parafónia Együttes is.

10 akkreditált felnõttképzések Képzések A Kézenfogva Alapítvány, mint akkreditált felnõttképzési intézmény ban az alábbi továbbképzéseket indította: Szociális továbbképzések Az értelmi fogyatékos emberekkel való bánásmód (képzés felsõfokú végzettséggel rendelkezõknek) 1 kurzus összesen 20 fõ, hárman Erdélybõl a Diakónia Alapítványtól Út a gondozástól a támogatásig (képzés középfokú végzettségûeknek) 1 kurzus összesen 28 fõ Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése 1 kurzus 30 fõ A szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése 5 kurzus 74 fõ Vezetõi és szervezetfejlesztési (coaching) képzés 1 kurzuson 13 fõ, ketten Erdélybõl Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának szervezése 1 kurzus 20 fõ 9

11 Pedagógus továbbképzés Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnõttek egész életívet átfogó gyógypedagógiai kísérése 1 kurzus 24 fõ Kurzusaink által 2006-ban 212 szakembert képeztünk, melybõl öten a határainkon túlról érkeztek. A tanfolyamok nyitottak mind az önkormányzatok, egyházak intézményei, mind a civil szervezetek elõtt. Az alábbi számok szemléltetik, hogy milyen a képzéseink látogatottsága a nem civil szférában, illetve milyen az érdeklõdés a civil szemléletû sérült gondozás, kísérés iránt. «212 szakembert képeztünk Önkormányzati intézménybõl érkezõ hallgatók száma 138 Civil szervezettõl érkezõ hallgatók száma 60 Egyházi intézménybõl érkezõ hallgatók száma november 15-vel új képzéseket nyújtottunk be a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet Képzési Központjához minõsítésre, melybõl valamennyi képzésünk megkapta az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság minõsítését. Az EQUAL projekt keretében kidolgozott Üzleti ismeretek és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban címû 40 órás képzésünket 45 pontra, a HEFOP program keretében kidolgozott Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében címû továbbképzésünket 50 pontra, az Idõskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése c. képzésünket 30 pontra akkreditálta a Bizottság. Képzési programunk keretében együttmûködünk a würzburgi Maria- Probst szakképzõ iskolával. Ez az iskola az EU Leonardo programjának támogatásával egy európai képzést indított gyógypedagógiai ápolók részére Europa Klasse néven. A képzéshez Magyarország is kapcsolódott, így gyakorlati helyszíneken vártuk a német hallgatókat ban a magyarországi gyakorlaton három hallgató vett részt. «új képzéseket akreditáltattunk 10 Szociális képzés új módszertannal Contiempo-program szeptemberében hét európai országgal karöltve indult el CONTIEM- PO (CON Training for Innovation and EMPOwerment = innovációs és kompetencianövelõ tréning) képzési programunk. Partnereink Angliából, Luxemburgból, Hollandiából, Írországból és Bulgáriából kerülnek ki. A fõ pályázó az Arfie nevû európai kutató, fejlesztõ és képzõ központ. A projektet a Leonardo program támogatja. A projekt fõ célja olyan továbbképzési tréning kidolgozása értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek számára, amely mind tananyagában, mind módszertanában újdonság. A projekt a képzési anyagának ki- «módszertani újdonság

12 szakmai mûhelysorozatot indítottunk dolgozásában különösen innovatív kíván lenni, a Gyorsított tanulás, mint módszer felhasználásával. Ez az eljárás abból az alapelvbõl indul ki, hogy mindannyiunk összetett és sokrétû intelligenciával rendelkezik. Éppen ezért a tanulás is sokkal hatékonyabb, eredményesebb, és élvezetesebb, ha a résztvevõk aktívan bekapcsolódhatnak. A tréningmodulokat a helyi igényekre építve, de európai szinten dolgoztuk ki, viszont maguk a tréningek a résztvevõ országokban zajlottak úgy, hogy mint modellek más országokban is használhatók legyenek. A program keretében elkészült egy igényfelmérés, amely tíz intézményben azt vizsgálta, hogy a fogyatékos emberekkel közvetlenül dolgozó szakembereknek milyen képzési, továbbképzési igényeik vannak. A felmérésbõl kiderült, hogy szükség van az alapvetõ értékek és elvek tisztázására, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek erõsítésére, a szexuális és más visszaélések kezelésének megismertetésére, a viselkedészavarok okának és kezelésének elsajátíttatására, valamint a kiégés megelõzésére, további tréningekre, rekreációra. Mindezen témákra ma még nincs egységes irodalom, illetve képzési anyag Magyarországon, ezért egy szakmai mûhelysorozatot indítottunk, az ebben a témában fellelhetõ tudás és tapasztalat összegyûjtése céljával. alapítványunk: módszertani intézmény informális hálózat, érdekérvényesítõ közösség Szolgáltatások fejlesztése Civil módszertani kijelölés Az egyik legfontosabb eredményünknek tekintjük, hogy 2006-ban az ICSSZEM Alapítványunkat a fogyatékos embereket ellátó szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek módszertani intézményévé jelölte ki. Elsõ módszertani konferenciánkat áprilisában tartottuk Budapesten, a Nemzeti Civil Alap támogatásával. A konferencia célja az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista személyeknek szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek szakmai érdekei, valamint a szervezetek mûködését érintõ problémák és a szükségletek megfogalmazása volt. A konferencia lezárásának legfontosabb eredménye, hogy az érintett szervezetek informális hálózatot és érdekérvényesítõ szövetséget alakítottak, amelynek hatékony mûködése jelenlegi tapasztalataink alapján biztosított. Az egyeztetett feladatok végrehajtása 2006-ban megkezdõdött. A szervezetek által létrehozott elektronikus levelezõlistán a legtöbb szervezet on-line kapcsolatot tart egymással, így lehetõvé válik, hogy a stratégiában meghatározott programot közösen, a lehetõ legtöbb szolgáltató és érintett bevonásával valósítsuk meg. 11

13 Módszertani anyagok kidolgozása Alapítványunk kiemelt feladatának tekinti az új szolgáltatások, szakmai és módszertani anyagok fejlesztését. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karral együttmûködve, valamint 28 különbözõ szakellátást nyújtó intézmény segítségével 2006-ban lezárultak a Nézd a kezem gesztusnyelv adaptációs munkálatai. A résztvevõ intézmények kérésére azonban félévente konzultációt és tapasztalatcserét tartunk. «lezárultak a gesztusnyelv adaptációs munkálatai 12 Szexuális és egyéb visszaélésekkel kapcsolatos protokoll eljárás Az értelmi fogyatékos felnõtteket ellátó szociális intézményekben gyakori problémát jelentenek a különbözõ visszaélések, illetve azok kezelésének hiányosságai. Szinte minden intézményben elõfordulnak lopások, idõnként pedig fizikai és szexuális erõszak is. Ilyen esetek alkalmával az intézmény tehetetlennek és védtelennek érzi magát. Ezért Alapítványunk protokoll eljárást dolgozott ki, amely ezekben az esetekben eligazítást nyújt. A munka 2004-ben egy holland protokoll eljárás segítségével, illetve három szociális intézmény bevonásával kezdõdött el. Az adaptációs és gyakorlati tevékenység 2005 folyamán pszichológus szakember bevonásával, majd szakmai találkozók keretében folytatódott ban három intézmény közremûködésével a protokoll adaptációs munkája lezajlott. A tapasztalatokról és a folyamat egészérõl december én egy szakmai konferencián számoltunk be a széles szakmai közönségnek, valamint kiadványt jelentettünk meg Élni nem visszaélni címmel. Az SZMM ígérete alapján bízunk a program folytatásában. Fecske szolgálat Mégis kinek az érdeke program-hefop 2.2 támogatás A projekt célja, a fogyatékos embereket nevelõ, és családokat segítõ pótszülõ szolgálat bevezetése. További szándékunk e családok esélyegyenlõségének növelése, a munkaerõpiaci integrációjának elõsegítése, a szak- «családtámogató program

14 esélyegyenlõség növelése rendszerszemléletû fejlesztés specifikus intézmény-hálózat kialakításának megalapozása, és a képzési háttér megteremtése. A partnerségen alapuló program módszertani és képzési anyagok kidolgozásával, képzésekkel, hálózatépítéssel valósítható meg. A program eredményeként megfogalmazott FECSKE (Fogyatékos Embereket nevelõ Családok otthonában nyújtott idõszakos Kísérés és Ellátás) szolgálat olyan szolgáltatások kialakításához, meglévõ szolgáltatások bõvítéséhez ad alternatív segítséget, mely hozzájárul a fogyatékossággal élõ gyermeket, fiatalt nevelõ családokban a munka világából - kényszerbõl kirekesztõdött családtagok reintegrációjához és a munkával már rendelkezõk munkahelyeinek megõrzéséhez. A családtámogató program segít az önkormányzatok törvényi kötelezettségeinek végrehajtásában ban a projekt keretében elkészült a kézikönyv, majd 2006 december 18-án egy kerekasztal beszélgetésen a döntéshozók képviselõivel megismertettük a fogyatékos emberek családjait segítõ, támogató FECSKE szolgáltatást. A projekt során együttmûködõ partnereink voltak a Fehér Kereszt Alapítvány, a Székesfehérvári Csemeték Alapítvány, a Csepeli Gondozási Központ, valamint az ÉFOÉSZ. A foglalkoztatás segítése Aktív Mûhely program-equal támogatás Az AKTÍV MÛHELY célja egy olyan innovatív modell létrehozása, mely az értelmi fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemléletû fejlesztését eredményezi a munkaerõpiaci diszkriminációjuk csökkentése érdekében. Az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell kidolgozására létrehozott partnerség vezetõje a Kézenfogva Alapítvány, együttmûködõ partnerei: a Bárka Alapítvány (Dunaharaszti), az Esõemberekért Egyesület (Tata), a Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs), a Mécses Egyesület (Mezõberény) és a Szimbiózis Alapítvány (Miskolc) voltak. 13

15 Az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell elemei új, piaci igényekre reagáló tevékenységek (szolgáltatás, termelés, gyártás stb.) felkutatása (pl.: piackutatás), amelyek kiváló minõségûek és egyedi tervezésûek, az értelmi fogyatékos és autista emberek munkaképességének felmérése; az értelmi fogyatékos és autista emberek munkatevékenységekhez való orientálása; az értelmi fogyatékos és autista emberek részére az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges akkreditált felnõttképzések kidolgozása és azok lebonyolítása; a foglalkoztatások szervezéséért felelõs szakemberek akkreditált továbbképzésének kidolgozása és a képzések lebonyolítása; a szakemberek és a szélesebb célcsoport (potenciális munkáltatók) információval való ellátása a honlapon; pénzügyi feltételek kidolgozása az aktív munkaerõ-piaci eszközök alkalmazására; a foglalkoztatás hosszú távú fenntarthatóságára tett szakmapolitikai javaslatok kidolgozása. «foglalkoztatási modell kidolgozása Az Aktív Mûhely projekt eredményei 2006-ban A hat civil szervezet együttmûködésének eredménye az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell módszertanának kidolgozása. Az Aktív Mûhely projekt partnerei egymással párhuzamosan (és szorosan együttmûködve) végezték az elõzetes piackutatás alapján kialakított új tevékeny- 14

16 a projekt keretén belül védett munkahelyre 30 fõt, nyílt munkahelyre 5 fõt helyeztünk el szakmai hálózat, online tudásbázis építés ségek (biogazdálkodás, mûvészi kézmûvesség, biotermékek elõállítása, értékesítés, autentikus népmûvészeti termékek elõállítása) megvalósításába bevonható értelmi fogyatékos és autista fiatalok munkaképességeinek felmérését, a képzési szükségletek feltérképezését, a célcsoport betanító képzését, pálya-élet orientációjukat, foglalkoztatásukat és az országos együttmûködés kiépítését. A növényi alapú biotermékek kis- és nagyüzemi feldolgozóipari elõállítása (aszalás, biolekvár és bioragasztó) címmel az Esõember Egyesület nyújtott be elsõként értelmi sérülteknek szóló képzést felnõttképzési akkreditációra. A Felnõttképzési Akkreditáló Testület (FAT) a képzést elfogadta. Munkába helyezettek száma: az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell alapelve, hogy az értelmi fogyatékos és autista munkavállalókat a munkaképességeiknek megfelelõ foglalkoztatási formába és munkakörbe próbálja elhelyezni. Ennek megfelelõen 2006-ban 30 fõt juttattunk védett munkahelyre (2007-re tervezve: 30 fõ), nyílt munkahelyre pedig 5 fõt (2007-re tervezve: 15 fõ). Szociális szakemberek részére a következõ továbbképzéseket dolgoztuk ki: Értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek foglalkoztatásának szervezése címû továbbképzést (80 órás program, 30 pont) az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Akkreditációs és Továbbképzési Bizottság akkreditáltattuk. Üzleti ismeretek és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban (együttmûködõ partner: NESST 40 órás, 45 pont). Kézikönyv a foglalkoztatás-szervezõk részére: az Értelmi fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának szervezése címû, a továbbképzésben résztvevõ szociális szakemberek oktatását segítõ kézikönyv nyomdai elõkészítés alatt van. Foglalkoztatási on-line tudásbázis - A tudásbázis a következõ elemeket fogja tartalmazni: értelmi fogyatékos és autista emberek által elvégezhetõ munkatevékenységeket (ipari, mezõgazdasági, szolgáltatóipari, kézmûipari, mûvészeti tevékenységek, eljárások, technikák), különös tekintettel a környezettudatos tevékenységekre, a fenti tevékenységek elvégzéséhez szükséges ismereteket, a fenti tevékenységek elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, módszertani javaslatokat és útmutatókat. Hálózatszervezés, értékesítés: a projekt keretében bolthálózat épül ki (már mûködõ üzlet található Pécsett és Tatán), a termékcsere és az értékesítési hálózat fejlesztése pedig folyamatos. Innovatív nemzetközi eszköz adaptációja: a nemzetközi együttmûködés keretében megismert LantegiBatuak munkaképesség felmérõ eszköz adaptálása a foglalkoztatási modellbe folyamatban van. Az eszköz segítségével egy olyan újszerû eljárást ismerhettünk meg és igyekszünk elterjeszteni, mely az értelmi fogyatékos és autista munkavállalók munkavégzéshez 15

17 kapcsolódó képességeinek felmérését, a fejlesztendõ területek azonosítását és a megfelelõ munkakör megtalálását teszi lehetõvé. 16 Equal SET (Social Economy Team) Az equalset program az Aktív Mûhely projekt nemzetközi szála. A ban a projekt keretében a következõ két fõ tevékenységet hajtottuk végre: az Út az integrált munkaerõ-piacra és az Útmutató a szociális gazdaságban való részvételhez címû könyvek megírása; nemzetközi tapasztalatátadás. A két könyvet ( Út az integrált munkaerõ-piacra valamint az Útmutató a szociális gazdaságban való részvételhez ) mint a nemzetközi együttmûködés fõ termékeit továbbfejlesztettük, témáit részletesen kidolgoztuk. A könyvek tartalma az elvégzett munka eredményeként nagymértékben bõvült, részletesebb lett. A végleges változatot a novemberi nemzetközi találkozó során a partnerek elfogadták. A nemzetközi tapasztalatcserére 2006-ban háromszor volt lehetõségünk. Ezek az alkalmak a magyarországi projekttagok elméleti és gyakorlati tudásának bõvítésére adtak lehetõséget. Az Aktív Mûhely projekt munkatársai közül hat fõ vett részt egy adományszervezési továbbképzésen április között Forliban (Olaszország) a Bolognai Egyetem kihelyezett tagozatán, amit a téma szakértõi tartottak. A képzésen a résztvevõk megismerkedhettek az adományszervezés alapjaival. Továbbá mevizsgálták az általuk képviselt szervezetek specifikus helyzetébõl adódó adományszervezési lehetõségeket is június án Budapesten a magyar fejlesztési partnerség által szervezett programon a portugál részrõl két szakember vett részt. A látogatás témája a következõ volt: a fogyatékos emberek integrációjának lehetõségei az oktatás, foglalkoztatás területén, valamint a számukra elérhetõ szociális ellátások. A október 3-8-ig szervezett spanyolországi tanulmányút keretében a madridi telephelyû AFANIAS-t látogattuk meg azzal a céllal, hogy megismerjük az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatásának gyakorlati és szakmapolitikai vonatkozásait Spanyolországban. A látogatás keretében az Aktív Mûhely projekt öt kedvezményezettje, hat szakember, két országgyûlési képviselõ és három fõ projektmenedzser vett részt. A projekttermékek kidolgozásának módszertanát illetõen a partnerekkel személyes egyeztetésre a nemzetközi projekt-találkozók (2006. május Tortoli, Olaszország; november Madrid, Spanyolország) során volt lehetõségünk. A general meetingek hasznos eszközök voltak a termékek további fejlesztésében, a cserelátogatásokon szerzett tapasztalatok rendszerezésében, feldolgozásában és a soron következõ projekttevékenységek megtervezésében. «nemzetközi együttmûködés

18 régiónként információs napokat szerveztünk híd az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek és az õket segítõ társadalmi környezet között Szociális foglalkoztatás A szociális foglalkoztatás egy új, intézményen belüli foglalkoztatási forma. A továbbfejlesztés érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki, ennek egyik, a fogyatékos emberekre vonatkozó részének nyertese Alapítványunk lett. A program december 1-tõl február 28.-ig tart. Ennek keretében beindítottuk a szociális foglalkoztatással kapcsolatos Tanácsadó Szolgálatunkat, minden régióban szakmai tanácsadói napot szerveztünk, országos felmérést végeztünk a szociális foglalkoztatás országos helyzetérõl. A nevû portálon összegyûjtöttük a legfontosabb információkat, adatbázist fejlesztettünk a foglalkoztatást nyújtó szervezetekrõl és javaslatokat dolgoztunk ki a rendszer továbbfejlesztésére. Nemzetközi Tudásközpont létrehozása Bridge-Híd Tudásközpont- PHARE ACCESS támogatás A Kézenfogva Alapítvány és az EASPD új, nagyszabású programja Phare Access 2003 támogatással indulhatott el 2005-ben. A projekt célja, hogy hidat képezzen az értelmi és halmozottan fogyatékos ember és az õket segítõ társadalmi környezet között. A Bridge-Híd Tudásközpont projekt pillérei, alprogramjai: Közvélemény-formálás Célja, a társadalomban élõ értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatos elõítéletek, sztereotípiák megszüntetése; a szakemberek számára pedig a HÍD Forrásközpont ismertté tétele, a projekt céljainak, tevékenységeinek népszerûsítése, a Fogadd el, fogadj el kampány erõsítése. Információ áramoltatás szakmai könyvtár létrehozása Célja: a hazai szakmai közvélemény tájékoztatása az EU-ban élõ gyakorlatokról, nemzetközi pályázatokról, elméleti és gyakorlati anyagokról, valamint ezek hazai terjesztése és hozzáférhetõvé tétele. Szolgáltatás, gondozási eljárás adaptációja Idõskorú értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatos nemzetközi módszerek összegyûjtése, adaptálása. Ennek célja az idõskorú értelmi fogyatékos emberek életminõségének javítása szakmai párbeszéd kezdeményezésével. EU-s szakértõ (Maria Bruckmüller, Lebenshilfe Austria) bevonásával új módszerek adaptálásán keresztül kézikönyvet szerkesztünk, adunk ki valamint akkreditáltattuk a témában indítandó képzést. Az Idõskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése címû könyv, amelyet az Akadémiai Kiadó adott ki, elméleti és gyakorlati írásaival a késõbbiekben indítandó képzés tankönyvéül is szolgál majd. A szakképzési alprojekt célja, az értelmi fogyatékos emberek (potenciális munkavállalók) munkaerõ-piaci integrációjának elõsegítése nemzetközi módszerek és tananyagok adaptálásával. A TRIJO nevet viselõ portugál, belga, ciprusi szervezetek által kidolgozott szakmai képzési anyag adaptációját végeztük el. 17

19 18 A projekt során három kiválasztott vidéki (Homok, Veszprém, Székesfehérvár) és egy budapesti szakiskola tesztelte a szakértõk által adaptálásra alkalmasnak tartott anyagokat. Az eredményeket a Dolgos Dani dolgozik Cd-n és posztersorozaton jelentettük meg. Civil szervezetek kapacitásnövelése A Magyarországon dolgozó fontosabb, az értelmi fogyatékosok számára szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelésére, kommunikációjuk, forrást teremtõ képességük javítása érdekében 2 x 2 napos tanfolyamot tartottunk. A projekt eredményeként született meg augusztusában a CÉHálózat, amely a szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek informális érdekvédelmi szervezete. A Bridge-Híd Tudásközpont projekt keretében elkészült az EU-könyvtár információs adatbázis. Összegyûjtöttünk olyan projekteredményeket, melyek több témában sikeresen megvalósult programokat mutatnak be. A program segítségével a felhasználók tájékozódhatnak az EU-ban élõ gyakorlatokról, nemzetközi pályázatokról, elméleti és gyakorlati anyagokról. Az adatbázisban az Európai Unió több országában, különbözõ, sok nemzetet képviselõ partnerségek által megvalósult, az értelmi fogyatékossággal élõ emberek helyzetének javítását célzó projektek eredményei tekinthetõk meg az alábbi témákban: célcsoport képzése, család, egészségügy, esélyegyenlõség, foglalkoztatás, idõskor, minõségbiztosítás, rehabilitáció, stb. Az adatbázisban továbbá hozzáférhetõk még az alapvetõ, az Európai Unióval kapcsolatos információk, nélkülözhetetlen EU-s jogszabályok, valamint a pályázati programok anyagai. Az információs adatbázis a címen ill. DVD adathordozón érhetõ el a szervezetek és szakemberek részére. Alapítványunk fontos feladata volt a Bridge projekt termékeinek terjesztése, amelynek keretében azt igénylõ szervezetekhez, szakemberekhez, fõiskolákhoz és egyetemekhez eljuttattunk: 47 EU-Könyvtár DVD-t, 28 Dolgos Dani dolgozik CD-t és ugyanennyi posztersorozatot. A projekteredmények terjesztésének része volt az Idõskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése címû könyv bemutatója, mely november 30-án volt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karán. Minõségfejlesztési szeminárium április 6-án Ingjerd Morland Nettestad Asszony, az EPR (=Europien Platform on Rehabilitation) szakemberének vezetésével munkaszemináriumot szerveztünk, amelyen megismertük az EQRM (=European Quality in Rehabilitation Mark) stratégiáját és rendszerét, valamint a QUASS (Quality Assurance for Social Services) és a CARF (Commission on Accreditation «tanfolyamokat szerveztünk «létrejött a CÉHálozat «elkészült az EU-könyvtár információs adatbázis

20 minõségfejlesztési szolgáltatás of Rehabilitation Facilities) minõségfejlesztési rendszereket. A programot a Nemzeti Civil Alap támogatta. A munkaszeminárium eredményeképpen kirajzolódtak a Kézenfogva Alapítvány minõségfejlesztési szolgáltatásával kapcsolatos stratégiájának körvonalai. Tanácsadás A döntõen civil szolgáltatóknál folyó szakmai munka segítése 2006-ban is kiemelt feladataink közé tartozott, hiszen az elmúlt 14 évben jelentõs ismeretanyag halmozódott fel Alapítványunknál. A hozzánk fordulóknak elsõsorban az új szolgáltatások létrehozásában, lakóotthon, illetve nappali intézmény kialakításához, szakdolgozatok elkészítéséhez nyújtottunk segítséget. Kiadványok tájékoztató, amely megkönnyíti a családok életét IME Információ Megnövelt Esélyek Információs füzet súlyosan, halmozottan sérülteket nevelõ családoknak (3. bõvített kiadás). A súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnõttek megsegítésében, pedagógiai, gyógypedagógiai és szociális ellátásában közoktatási és szociális intézmények vesznek részt. A Kézenfogva Alapítvány jelen információs kiadványa összegyûjtötte mindazokat az egészségügyi, szociális alapellátási és oktatási információkat, amelyekkel szeretnénk megkönnyíteni azoknak a családoknak az életét, akik elhivatottan, kitartással nevelik súlyosan, halmozottan sérült gyermeküket. A 2500 példányban megjelent könyv terjesztésében a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságok, és a fenti célcsoportot támogató fejlesztõ civil szervezetek segítenek. Megszülettél, hogyan tovább? Ki ne lenne kétségbeesett, ha váratlanul az a hír éri, hogy sérült babája született. A könyv célja, hogy az elsõ praktikus információkon és tanácsokon kívül, éreztesse a könyv olvasóival, hogy nincs egyedül kétségeivel, kérdéseivel és kétségbeesésével. A kiadvány egy sorstárs gondolataival indul, majd betekintést nyerhetünk abba, hogyan is látjuk sérült gyermekünket mi szülõk, néhány év elteltével. Az egyes rendellenességek tárgyalásának részletessége eltérõ. Ez nem elsõsorban a betegség gyakoriságától függ, hanem attól, hogy szembesül-e a 19

Ezen célok megvalósítása érdekében Alapítványunk programjait 2005-ben az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

Ezen célok megvalósítása érdekében Alapítványunk programjait 2005-ben az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: Bevezetés A Kézenfogva Alapítványt 1993-ban Göncz Árpád köztársasági elnök alapította azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon javítani az értelmi- és halmozottan fogyatékos gyermekek, felnőttek,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI PROGRAMJAIRÓL

A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI PROGRAMJAIRÓL ÉVES JELENTÉS A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI PROGRAMJAIRÓL 2001 A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY KÜLDETÉSE A Kézenfogva Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon javítani

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft TÁMOP 5.4.11. NYOLC PONT AZ AUTISTA SZEMÉLYEK ELLÁTÓRENDSZERÉNEK ORSZÁGOS SZINTŰ, KOMPLEX INNOVÁCIÓJA, SZAKMAI TANÁCSADÓ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁVAL TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 Az Európai

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

A Kézenfogva Alapítvány szakmai beszámolója 2007.

A Kézenfogva Alapítvány szakmai beszámolója 2007. A Kézenfogva Alapítvány szakmai beszámolója 2007. Kézenfogva Alapítvány Köszöntõ Egy társadalom fejlettségét nagymértékben reprezentálja az, hogy miként törõdik a sérült, fogyatékos emberekkel. Magyarországon

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2014. január I. szám MEGHÍVÓ

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2014. január I. szám MEGHÍVÓ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL 2014. január I. szám MEGHÍVÓ Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ÉTA ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (Bejegyzett angol nyelven: ÉTA HungarianFederation of Associations and Foundations Serving People with Mental

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Önrész összege: 7532 Rövid távú célok: HIV/AIDS területen

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Mentőöv Információs Központ

Mentőöv Információs Központ Mentőöv Információs Központ A ritka betegségekről röviden előfordulási gyakoriságuk kisebb, mint 1/2000 (európai definíció), 6000-8000 féle ilyen betegséget azonosítottak már (definíciótól függően), sok

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2001. évi. közhasznú jelentése

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2001. évi. közhasznú jelentése Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2001. évi közhasznú jelentése Részei: Beszámoló az Alapítvány 2001. évi gazdálkodásáról A számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló A Kézenfogva Összefogás

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0899-04. Intézményakkreditációs. lajstromszám: 0545 A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY KÉPZÉSI TERVE 2006.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0899-04. Intézményakkreditációs. lajstromszám: 0545 A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY KÉPZÉSI TERVE 2006. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0899-04 Intézményakkreditációs lajstromszám: 0545 A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY KÉPZÉSI TERVE 2006. 2 I. A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY KÉPZÉSEINEK CÉLCSOPORTJA 1. A képzések

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program 2012 1 HU1 LEO05 04850 Az Agridiag projekt: áttekintés Balázs Katalin Gödöllő, Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság együttműködési programja a szakképzés

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL 2013. december V. szám Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben