Funkcionális modellek leképezése. Dialógusok meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Funkcionális modellek leképezése. Dialógusok meghatározása"

Átírás

1 III.rész Funkcionális modellek leképezése A felhasználói interfész Elemei: Dialógusok Menük Képerny k/ablakok Nyomtatványok/nyomtatott táblázatok Az on-line folyamatok szétválasztása Off-line folyamatok tervezésének sajátosságai+ Bevezetés Ide tartozik a felhasználóval való minden on-line kapcsolattartás Kétlépcs s tevékenység: Elemzés, melynek eredménye a dialógusok Tervezés, amelynek eredménye a dialógusok logikai terve A dialógusok logikai terve képezi az alapot: A képerny tervek készítéséhez A dialógusok fizikai tervezéséhez Dialógusok 1. Felhasználói katalógus készítése 2. Felhasználói szerepek 3. A szükséges dialógusok 4. A kritikus dialógusok megkeresése Funkció Dialógusok A dialógusok meghatározásának lépései Felhasználói szerep/ funkció mátri Felhasználói katalógus készítése Felhasználói szerepek A szükséges dialógusok A kritikus dialógusok megkeresése Felhasználók + feladatok Kritikus dialógusok Felhasználói szerep/funkció mátri Felhasználói szerepek Felhasználói szerep/ funkció mátri Specifikáció prototipizálása Felhasználói katalógus készítése A megcélzott felhasználók, munkaköreik és az általuk végzend feladatok jegyzéke Cél: A felhasználó szerepek meghatározhatósága Segít: A felhasználói feladatok megértésében A problémák megértésében Felhasználó szerepek Felhasználói szerepnek nevezzük a munkavégz k olyan csoportját, akik azonos feladatokat végeznek A meghatározás alapja: felhasználói katalógus Az azonos szerep felhasználók azonos dialógusokat fognak használni A szerepek felismerését segítheti még: Munkaköri leírások Küls kapcsolatok Az azonos feladatokat végrehajtó felhasználók nem mind törvényszer en Felhasználói szerep Vezet Bérbeadó ügyintéz Könyvel ügyintéz A béringatlan Kft. példája Munkakör neve Tevékenység Béringatlan menedzser Ügyintéz F el adó Könyvel jóváhagyja a kiadásokat és bevételeket Karbantartási anyagok beszerzésének jóváhagyása Bérleti díjak Új igényl k ügykezelése Ajánlattevés Bérleti viszony megszüntetése Számlakivonato k kibocsátása a bérl knek Díjváltozások átvezetése Ingatlan paraméterek változtatása F könyvel F könyvel Díjváltoztatás Szervízdíjak

2 A szükséges dialógusok Eszköze a rendszerfunkciók és felhasználói szerepek mátria A mátri elemei a dialógusokat jelzik Az egy sorban lev bejegyzések az egy felhasználói csoporthoz tartozó dialógusokat jelzik A mátri megvitatandó a felhasználóval Felhasználói szerep/funkció mátri Funkciók felhasználói szerepek Ajánlattevés Ingatlan paraméterek megvált. Bérleti díj változtatása Értesítés a díjról Szervízdíjak Új politikák kialakítása Iglénylés fogadása Jelentés a látogatásról Ajánlat elfogadása Bérletmegsz nés rögzítése Új ingatlan adatbevitele vezet bérbeadó üi. könyvel f könyvel A kritikus dialógusok megkeresése A felhasználó szerint kritikus-e a munkához? Nagyon gyakran használt dialógus? Sok egyedtípus elérése szükséges? Nagy számú adattétel kell hozzá? A felhasználói feladatok végzésének új útját jelenti? Sok felhasználói csoport (szerep) osztozik a dialóguson? Komple navigáció tartozik hozzá? Bonyolult-e a dialógus help -je és a hibakezelése? Üzleti szempontból központi szerep funkcióhoz tartozik? Felhasználói szerep/funkció mátri Ajánlattevés Ingatlan paraméterek megvált. Bérleti díj változtatása Értesítés a díjról Szervízdíjak Új politikák kialakítása Iglénylés fogadása Jelentés a látogatásról Ajánlat elfogadása Bérletmegsz nés rögzítése Új ingatlan adatbevitele Dialógustervezés Az I/O szerkezetekre vonatkozó információ rögzítése A dialóguselemek logikai csoportosítása A dialóguselemek csoportjai közötti navigáció Menü- és parancsszerkezetek Dialógus-szint help Dialógus meghatározás Specifikáció prototipizálás Menü-és parancsszerkezetek Funkció Adattételek másolása Dialóguselemek logikai csoportosítása Navigációs utak Logikai rend specifikáció I/O szerkezet Dialógus Installációs, ill. alkalmazási stílus útmutató Dialógus szint HELP Az I/O szerkezetekre vonatkozó információ rögzítése A dialógus tervezési munka teljes egészében az I/O szerkezetek meghatározásán alapul Az I/O szerkezetek dialógustervezési feladatok végrehajtása után dialógus szerkezetekké válnak Els feladat: dialóguselemek A dialóguselemek logikai csoportosítása Cél: a dialóguson belüli navigáció Fontos a felhasználók közrem ködése! Alapelv: az egymást követ felhasználói tevékenységekhez tartozó elemek kerüljenek egy csoportba A logikai csoportosítás nem azonos az egy fizikai képerny terven elhelyezked elemekkel A csoportosítás a dialógus szerkezeti ábráján jelölend be és azonosítókkal látandó el Az azonosítókat feltüntetjük a dialóguselemek leíró jegyzékében

3 Dialóguselemek jegyzéke Dialóguselem Hivatkozás a bérl re Bérl neve Levelezési cím Utca input adatai Utca output Adattétel Bérl kód Név Logiaki csoportosítás Levélcím MEGSZ 2 Utcakód, ingatlankód, kerületkód Utcanév, ingatlan neve MEGSZ 1 MEGSZ 3 Dialóguselemek logikai csop. A dialóguselemek logikai csoportjai közötti navigáció El fordulás Alternatívák alapútv onal min ma átl. 1.alt. 2.alt. 3.alt. MEGSZ X X X X MEGSZ X X MEGSZ X X X X MEGSZ X X X X MEGSZ X X MEGSZ X X Útvonalhasználat %-a Dialógus vezérl tábla Menü- és parancsszerkezetek A menük hierarchikus szerkezet ek, dialógusok és egyéb funkciók elérésére szolgálnak A parancsszerkezetek olyan utasítások, amelyeket a vezérlés az egyes dialógusok befejezésének eredményeként fogad A két szerkezet kiegészíti egymást és lefedi a rendszeren való végighaladás valamennyi lehet ségét Menüszerkezetek alapja:felhasználói szerep/funkció mátri 1. csoportosítjuk a dialógusokat a felhasználói szerepek szerint 2. Dialógusok hierarchikus szerkezetbe foglalása 3. Csoportosítási szempontok: 1. A felhasználói feladatok végrehajtásának menetéhez kell igazodnia 2. A hierarchia egy-egy szintjének elemei vagy dialógushoz, vagy a következ szinthez vezessenek 3. A csoportoknak nem kell azonos számú elemet tartalmaznia 4. A logikailag összetartozó dialógusok kerüljenek egy csoportba Képerny k és táblázatok Képerny tervezés Hagyományos (DOS-os) Ablakos Menük a képerny n Táblázatok On-line folyamatok Helyük a rendszer egészében Tervezési sajátosságok Periodikus jelleg Nagy tömeg input Nagy tömeg output adattárolás Manuális tevékenységek Az információs rendszer= ember-gép rendszer Az emberi oldal sajátosságai Hol jelenik meg a tervezés során el ször A tervezés területei Nyomtatványok Képerny k Kinyomtatott anyagok Adatbeviteli eszközök kézikönyvek

4 Egyed történeti diagramm (ETD) kazetta Egyed-esemény modellezés Célja: egyedek életének leírása, az eseményeknek az egyedekre gyakorolt hatását vizsgáljuk megérkezik -/1 kölcsönzik leselejtezik 1,2/- ETD EHD Hierarchikus szerkezet Minden egyedtípushoz egy készül Balról-jobbra, felülr l lefelé olvassuk elviszik Kölcsönzik* visszahozzák 1/2 2/1 Esemény hatás diagramm (EHD) Célja: egy esemény, milyen hatással van a rendszer összes egyedeire 1. Érintett egyedek megrajzolása 2. Szelekció és iteráció feltüntetése 3. 1:1 összefüggésben lév hatások jelölése 4. Iteratív hatások összevonása 5. Eseményt képvisel adat(ok) feltüntetése a diagramon Könyv foglalás, ami a kölcsönz igényére történik azokra a könyvekre, amelyeket meg szeretne kapni, de a kölcsönzési szándék pillanatában nem állnak rendelkezésre! Érintett egyedtípusok: -- A karbantartás tartalmaz-e iterációt, vagy szelekciót? (nem kölcsönözhet ) (kölcsönözhet ) Hatások megfeleltetése Eseményt jelképez belépési információ feltüntetése cím SSADM módszertan (nem kölcsönözhet ) (kölcsönözhet ) (nem kölcsönözhet ) (kölcsönözhet )

5 SSADM moduláris MODUL Szakasz Technika Lépés Feladat Projekt alapító okirat 010 Felkészülés a megvalósíthatósági elemzésre A probléma definiálása Megvalósítási opció választása 040 A megvalósíthatósági tanulmány elemzése 1. szakasz Megegyezés a vizsgált terület határáról Projektalapító okirat Megegyezés a probléma definiálásáról Kontetusábra Jelenlegi fizikai DFD az 1. szintig Áttekint LDM Jelenlegi helyzet vázlatos leírása Igényelt rendszer vázlatos leírása Felhasználói jegyzék Intézkedési terv Megvalósíthatósági Megvalósíthatósági elemzés Megvalósíthat thatósági tanulmány ny Projekt ellen rzés Visszajelzés s a projekt vezetésnek 110. A rendszerelemzés kereteinek megteremtése A követelmények vizsgálata és megfogalmazása A jelenlegi rendszer racionalizálása 160. A felmérés eredményeinek összefoglalása 2. szakasz Felhasz. jegyzék Megvalósíthatósági tanulmány Projekt alapító okirata Jelenlegi fizikia DFD az 1. szintig Kontetusábra Kontetusábra Logikai DFD-k 130. A jelenlegi feldolgozás vizsgálata Kontetusábra Jelenlegi fizikia DFD-k Küls egyedek leírása B/K leírások Logikai adattár/egyed megfeleltetés Felhasználó jegyzék Áttekint LDS Elemi folyamatok leírása Projekt ellen rzés Követelményelemzés Megegyezés a vizsgált terület határáról 140. A jelenlegi adatok vizsgálata Jelenlegi LDM Jelenlegi szolgáltatások leírása Felhasználó jegyzék 1. szakasz 3. szakasz Rendszerszervezési Kiválasztott rendszerszervezési mód 210. Rendszerszervezési mód kiválasztása Az definiálása Rendszervezési akternatívák 220. A rendszerszervezési mód kiválasztása az közül Projekt ellen rzés Alternatíva választás A választott rendszer m ködésének definiálása 2 2. szakasz A rendszer funkcióinak 4.; 5. szakasz A feldolgozás specifikálása 340. A kívánt adatmodell véglegesítése 320. A választott adatmodell kialakítása A specifikációs protoptípus kifejlesztése Követelményspecifikáció 370. A rendszer céljainak véglegesítése 380. A követelmények specifikációjának összegzése Választott BSO Logikai DFM Logikai adattár/egy megfeleltetés Felhasználójegyzék Jelenlegi LDM 2 Választott DFM 5 B/K adatsz. 6 Végleges LDM 7 B/K adatsz. Felh. Szerep/funkció mátri 9 Megcélzott rendszer leírása 3 Felh.szerepek leírása 4 Választott LDM 8 Prototípus kiértékelés Utasítás szerkezet Menü szerkezet 10 Köv. jegyzék Cégl. LDM 11 ECD ELK Lekérdezési utak 12 Fel. Szerep / funkció mátri 410. Rendszertechnikai definiálása Projekt alapító okirata Követelmény specifikáció Választott rendszerszervezési mód Rendszertechnikai megoldás kiválasztása Kapacitás (er forrás) tervezési infomációk 3. szakasz Bels szabványok B/K adatszerkezetek Felh. Szerep/funkció mátri 3. szakasz ELH B/E ECD Választott LDM Logikai tervezés Lekérdezési utak Egyedleírások 13 Követelmény specifikáció Rendszertechnikai 420. A rendszertechnikai megoldás kiválasztása Alternatíva választás Projekt ellen rzés Szervezeti szint ergonómiai irányelvek Kapacitás (er forrás) tervezési információk Rendszertechnikai Választott rendszertechnikai megoldás Projektszint ergonómiai irányelvek 6. szakasz Menü, parancs szerekezetek Utasítás szerkezetek 510. Dialógus Dialógus vezérl tábla Felh szerep. Lekérdezési utak 540. A logikai terv összegzése 520.Módosító folyamatok specifikálása Aktualizálási modellek Egyedleírások Egyedtörténeti ábrák Logikai terv Lekérdezési folyamatmodellek 530. Lekérdez folyamatok specifikálása 6. szakasz

6

7

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

16. Felhasználói interfészek tervezése

16. Felhasználói interfészek tervezése 16. Felhasználói interfészek tervezése Kérdések Mik a felhasználói interfészek általános tervezési elvei? Milyen különféle típusú interakciók vannak és mik ezek felhasználási lehetőségei? Mikor célszerű

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben F iskolaijegyzet 2002. B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek,, Budapest 2002. Michelberger

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival

A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival CMC KLESZTER ÉS KULTÚRA TALÁLKOZÁSA És Lehet ség a fejlesztésre A

Részletesebben

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008.

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008. El adó: Dr. Koczor Zoltán Ösztönös projekttevékenység 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900 97300 2001. jan. 2001. febr. 2001. márc. 2001. ápr. 2001. máj.

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

SZERVEZETT FEJLESZTÉS

SZERVEZETT FEJLESZTÉS Gazdasági Versenyhivatal SZERVEZETT FEJLESZTÉS A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013 2014 Szervezett fejlesztés A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013-2014 Szervezett fejlesztés

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek II.

Algoritmusok, adatszerkezetek II. NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Szénási Sándor Algoritmusok, adatszerkezetek II. ÓE-NIK 50 Budaest, 05. Készült az Óbudai Egyetem án az ÓE-NIK 50. sz. jegyzetszerz dés keretein belül 04-ben. Szerz : Dr.

Részletesebben