annual report éves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "annual report éves jelentés"

Átírás

1 annual report 2005 éves jelentés

2 CONTENTS Key financial data ( ) Corporate Profile Chairnman s letter The performance of Synergon s shares on the Stock Exchange in The Synergon s Group structure, and the managers of subsidiaries The managing boards of the Synergon Group The Activity of the Synergon Information Plc The introduction of Synergon s other member companies The Synergon Group s strategic partners Quality approach, employees, social responsibilities Financial chapter Operational environment The Evaluation of Financial Results Report of Independent Auditors Audited Consolidated Financial Statements Information for Investors TARTALOMJEGYZÉK Pénzügyi adatok ( ) Cégprofil Elnöki levél A Synergon-részvények tôzsdei szereplése 2005-ben A Synergon Csoport struktúrája és a tagvállalatok vezetôi A Synergon Csoport vezetô testületei A Synergon Informatika Rt. tevékenységének bemutatása A Synergon Csoport további tagvállalatainak bemutatása A Synergon Csoport stratégiai partnerei Minôségszemlélet, munkatársak, társadalmi felelôsség Pénzügyi fejezet Mûködési környezet Pénzügyi eredmények értékelése Független Könyvvizsgálói Jelentés Auditált konszolidált éves beszámoló Befektetôi információk

3 KEY FINANCIAL DATA ( ) In compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS) (millions HUF) FINANCIAL HIGHLIGHTS 1, Sales revenue 19,647 20,136 19,458 2, Net profit -1, , Total Assets 14,247 12,778 12,729 SUMMARY OF OPERATIONS 1, Sales Revenue 19,647 20,136 19,458 of which services 13,298 8,464 8,882 2, Direct cost of sales 14,008 13,996 13,548 3, Netto contribution 5,638 6,140 5,910 4, EBITDA ,032 5, Profit before tax (no minority interest) -1, , Net profit -1, FINANCIAL POSITION Current Assets 10,673 10,033 10,010 Current Liabilities 7,728 6,115 5,604 Long term Liabilities Total Shareholders Equity 6,486 6,657 7,122 Return on Equity (ROE) -22.5% 2.20% 6.97% Return on Assets (ROA) -10.2% 1.2% 3.90% P/E neg STOCK DATA * Number of shares (weighted average) 9,554,630 9,554,630 9,554,630 Share price max, min, close Number of employees of Synergon Group, average * Data as of 3 April 2006 Source: portfolio.hu SYNERGON 3

4 PÉNZÜGYI ADATOK ( ) A nemzetközi számviteli szabványok szerint (IFRS) (millió Ft) módosított FÔBB SZÁMADATOK 1. Árbevétel Adózás utáni eredmény Mérlegfôösszeg ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1. Árbevétel ebbôl szolgáltatás Értékesítés közvetlen költsége Nettó fedezet EBITDA Adózás elôtti eredmény (kisebbség n.) Adózott eredmény PÉNZÜGYI HELYZET Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tôke (kisebbséggel) Sajáttôke-arányos nyereség (ROE) 22,5% 2,20% 6,97% Eszközarányos nyereség (ROA) 10,2% 1,2% 3,90% P/E neg. 22,3 9,7 RÉSZVÉNYADATOK * A törzsrészvények száma (súlyozott átlag) Részvényárfolyam max min záró Csoport munkatársak száma, átlag *2006. április 3-i adat Forrás: portfolio.hu 4 SYNERGON

5 CompAny profile The Synergon Group is a leading Hungarian-owned regional company providing solutions at all levels. At the end of 2005, its shareholders equity exceeded HUF 7 billion, and its sales revenue amounted to nearly HUF 20 billion. Synergon s shares have been listed on the Budapest Stock Exchange (BSE) since With a view to regional expansion, in 2001 Synergon Information Systems Plc. acquired a majority stake in the Czech Infinity a.s, as well as in the Croatian Span d.o.o. IT companies. In 2003, Infinity established its Infinity Slovakia member company in Slovakia. At the end of 2003, SAO-Synergon Ltd. (previously Atos Origin Ltd) dealing with outsourcing became the Group s member company. As a result, the operation of the company group has been extended to Hungary, the Czech Republic, Croatia and Slovakia. The operational activity of Synergon as a solution provider in the region as well as in Hungary involves IT system integration. The company fulfils its operations through the establishment of various hardware systems, the planning and implementation of communication networks, the provision of business-related infrastructural services, business consulting, software consulting, full-scale information-security solutions and the implementation of business solutions. These activities are backed by related services and consulting as well as by providing operational after-sale services and educational training. Cégprofil A Synergon Csoport vezetô magyar tulajdonú, regionális szinten tevékenykedô megoldásszállító vállalatcsoport végén saját tôkéje meghaladta a 7 milliárd forintot, árbevétele pedig közel 20 milliárd forintot tett ki. A Synergon részvényeit 1999 óta jegyzik a Budapesti Értéktôzsdén (BÉT). A Synergon Informatika Rt. regionális terjeszkedése érdekében 2001-ben többségi részesedést szerzett a cseh Infinity a.s. és a horvát Span d.o.o. informatikai cégekben ban az Infinity létrehozta Infinity Slovakia nevû leányvállalatát Szlovákiában, 2003 végén pedig a csoport tagvállalata lett az outsourcinggal foglalkozó SAO-Synergon Kft. (korábban Atos Origin Kft.). Ennek eredményeként a vállalatcsoport mûködése kiterjed Magyarországra, a Cseh Köztársaságra, Horvátországra és Szlovákiára. A Synergon megoldásszállító tevékenységi körébe Magyarországon és a régióban egyaránt az informatikai rendszerintegráció tartozik. E feladatkört a társaság különbözô hardverrendszerek kialakításával, kommunikációs hálózatok tervezésével és kivitelezésével, üzleti infrastruktúra-szolgáltatással, üzleti tanácsadással, szoftvertanácsadással, teljes körû információbiztonsági megoldásokkal, üzleti megoldások kialakításával valósítja meg. E tevékenységeket támogatja továbbá a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal és tanácsadással, illetve rendszerüzemeltetési szervizszolgáltatásokkal és oktatással. SYNERGON

6 THE CHAIRMAN S LETTER Dear Shareholders, Assessing the events, processes of 2005 significant for Synergon, I as a founding member of the company have to mention the celebration of an important anniversary. Fifteen years ago, the establishment of Optotrans Bt marked the beginning of the far-reaching history of Synergon. As a result, the company now listed on the Stock Exchange and present in four Central European countries aims to capture new regional markets as well as strengthening its present market positions. Although initially the company dealt with the planning of optical cable networks and the distribution of related equipment, we were also thinking of widening our horizons from the start. We were planning to provide complex services and solutions. With this in view, we constantly diversified the company s portfolio, and in 1997, with the merger of Optotrans and Rolitron, one of the largest systems integration companies in the Hungarian IT market was founded. Innovation characterized not only the products and services of Synergon, but its whole development. Among the Hungarian companies operating in the IT sector, we pioneered in company takeovers, in the involvement venture capital and we were the first to enter the Stock Exchange in April, 1999 (Synergon s shares were available on London Stock Exchange as well as on BSE), and to cross borders with the intention of regional expansion. The latter objective (strengthening regional presence) was given more emphasis in the past year than previously. Our regional strategy relied on the assumption that appropriate growth is allowed provided that we concentrate on regional rather than the national market satisfying the needs of such companies whose activity reaches across borders. The number of such companies is continuously increasing was witness to significant steps aimed at group-level integration. We launched a program in order to create uniform operational frameworks. A new organizational unit was established for the operation of joint activities. In 2006, circumstances allowed for the separation of the managements of the group and the mother company. In March 2006, the board appointed new leaders. On a group level, we accelerate the creation of those regional capabilities, on the basis that we can sell our products and services already introduced in some countries in the market of the other member companies. Our new strategic partner agreements are stipulated for the whole region. Such a strategic step pioneer in the market was the agreement for regional system integration with the Chinese Huawei company in Within the framework of the ELNÖKI LEVÉL Tisztelt Részvényesünk! Amikor a Synergon szempontjából fontos évi eseményeket, folyamatokat összegzem, a társaság egyik alapítójaként elsôként egy jelentôs évforduló megünneplésérôl kell szólnom. 15 évvel ezelôtt, az Optotrans Bt. megalapításával kezdôdött a Synergon nagy ívû története, amelynek eredményeként ez az immár négy közép-európai országban jelen lévô tôzsdei vállalat újabb régióbeli piacok meghódítását és meglévô pozícióinak további erôsítését célozza meg. Bár az új társaság a fényvezetô szálas hálózatok tervezésével, kivitelezésével és az ehhez szükséges berendezések értékesítésével kezdte pályáját, már a kezdetekkor ennél tágabb dimenziókban gondolkodtunk: komplett szolgáltatások, megoldások nyújtása szerepelt a terveinkben. Ezt szem elôtt tartva folyamatosan szélesítettük a cég portfólióját, mígnem 1997-ben az Optotrans és a Rolitron összeolvadásával a magyar IT-piac egyik legnagyobb rendszerintegrátor vállalata alakult meg. Az innováció nem csupán a Synergon termékeire és szolgáltatásaira, hanem a társaság egész fejlôdésére jellemzô volt: az IT-szektorban mûködô magyar társaságok közül mi kezdtünk elôször vállalatfelvásárlásba, mi vontunk be elôször kockázati tôkét, mi mentünk elsôként 1999 áprilisában tôzsdére (Budapesten és Londonban is elérhetôvé váltak a Synergon papírjai), és mi léptünk ki elôször az országhatáron kívülre, regionális növekedést célozva meg. Ez utóbbi, a regionális jelenlét erôsítése az a cél, amely a tavalyi évben a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kapott. Regionális stratégiánk alapja az az elképzelés, mely szerint megfelelô növekedésre csak akkor nyílik lehetôségünk, ha nemzeti piac helyett regionális piacban gondolkodunk, olyan társaságok igényeit is kiszolgálva, amelyek szintén határokon átnyúló tevékenységet folytatnak ezen cégek száma folyamatosan növekszik. Ezért 2005-ben jelentôs lépéseket tettünk a csoportszintû integrációban: programot indítottunk az egységes mûködési keretek kialakítása érdekében, a közös tevékenységek mûködtetésére új szervezeti egység 6 SYNERGON

7 agreement, the high-tech solutions of the dynamically growing company will be offered for the region s telecommunication and production companies. This service was reinforced by the opening of Huawei s first training center in Europe, which is fully operated by a partner company, in this particular case by Synergon. By 2006, we want to achieve that as a result of continuous market expansion, in our system solutions we can sell Huawei products in similar volume as our other network partners. While we continue our regional expansion in other directions as well, in the past year, we made significant efforts in order to strengthen the operation and specific strategic positions of the member companies. We managed to improve the operational efficiency of the mother company in an unfavorable market environment. While the Croatian Span closed the year with significant profit, with the restructuring of Infinity, we set the standard for long-term profitability for the Czech member company, too. By 2006, we target a significant, more than 10 % increase in sales revenues. With the transformation of distribution of income (by further increasing the service content and the number of regular customers), we aim to increase profits annually. Synergon s future should be about growth. We expect that the further efforts of the company s operation will convince more shareholders in 2006 that Synergon s shares ensure promising long-term growth potential as well as valuable investment opportunity. jött létre ra megérett a helyzet arra, hogy személyi szinten is kettéváljon az anyavállalat és a csoport vezetése: az új vezetôket az igazgatóság 2006 márciusában nevezte ki. Csoportszinten gyorsítjuk azon régiós kompetenciák kialakításának folyamatát, amelyek alapján az egyes országokban már bevezetett termékeket, illetve szolgáltatásokat a többi tagvállalat piacán is könnyen tudjuk értékesíteni. Új stratégiai partneri megállapodásainkat pedig az egész régióra kötjük meg. Ilyen, a piacon szintén újszerû stratégiai lépés volt 2005-ben a kínai Huawei vállalattal kötött regionális rendszerintegrátori megállapodás is, amelynek keretében a dinamikusan bôvülô társaság csúcstechnológiát képviselô megoldásait az egész régió telekommunikációs és a gyártóvállalati köre számára kínáljuk. Ezt a szolgáltatásunkat erôsítettük meg azzal, hogy megnyitottuk Európa elsô olyan Huawei oktatási központját, amelyet teljeskörûen partnercég jelen esetben a Synergon mûködtet. Már 2006-ra szeretnénk elérni, hogy a folyamatos piacbôvítés eredményeképpen hálózati megoldásainkban a Huawei termékeket más hálózati partnereink termékeivel azonos nagyságrendben tudjuk értékesíteni. Miközben további irányokba is folytatni szeretnénk a regionális terjeszkedést, az elmúlt évben jelentôs energiákat fektettünk a tagvállalatok mûködésének, sajátos stratégiai pozícióinak megerôsítésébe. Az anyavállalat mûködésének hatékonyságát kedvezôtlen piaci környezetben is javítani tudtuk, s miközben a horvátországi Span az évet már jelentôs nyereséggel zárta, az Infinity átszervezésével megteremtettük a cseh tagvállalat hosszú távú nyereséges mûködésének feltételeit is ra számottevô, 10 százalékot meghaladó árbevétel-növekedést tervezünk, a bevételi struktúra átalakításával (a visszatérô ügyfelek, illetve a szolgáltatástartalom arányának további növelésével) pedig évrôl évre növekvô profitráta elérése a célunk. A Synergon jövôjének a növekedésrôl kell szólnia. Arra számítunk, hogy a cégcsoport mûködésének további dinamizálása a 2006-os évben egyre több befektetôt gyôz meg arról, hogy a Synergon részvényei hosszú távon is ígéretes növekedési potenciált és értékes befektetési lehetôséget képviselnek. Ferenc Czakó Czakó Ferenc SYNERGON 7

8 THE PERFORMANCE OF SYNERGON S SHARES ON THE STOCK EXCHANGE IN 2005 The year 2005 saw a considerable improvement in the evaluation of Synergon s shares. In the course of the year, the share value grew by 50 % from HUF 343 to HUF 503. In comparison to figures of other regional IT competitors listed on the Stock Exchange, there is ample space for the continuation of this increase. In compliance with the decision of the BUX index committee, in October 2005, Synergon s shares were restored in the BUX basket. Synergon s liquidity also strengthened considerably. In 2005, the turnover rate of Synergon s shares set a record high for the last year on the Budapest Stock Exchange. The turnover of shares was almost five times as high as the amount of capitalization was the last year since the issuing of shares in 1999, when Synergon s shares were traded on the London electronic stock exchange (SEAQ) as well. The company decided on the delisting of its shares because the trading of shares was almost completely limited to the Budapest Stock Exchange in the past period. On the other hand, thanks to present trading techniques shares are available against appropriate liquidity for all foreign investors without any difficulties on the BSE. A SYNERGON-RÉSZVÉNYEK TÔZSDEI SZEREPLÉSE 2005-BEN A 2005-ös évet a Synergon-részvények megítélésének meggyôzô mértékû javulása jellemezte: az év során az árfolyam közel 50 százalékkal, 343 forintról 503 forintra erôsödött. A régióban mûködô, tôzsdén szereplô szektortársak adataihoz viszonyítva jelentôs tér van még ennek az emelkedésnek a folytatására. A Synergon részvényei a Budapesti Értéktôzsde indexbizottságának döntése értelmében 2005 októberétôl visszakerültek a BUX-kosárba. Jelentôsen növekedett a Synergon likviditása is: a társaság részvénye 2005-ben az elmúlt év legnagyobb forgási sebességét produkálta a BÉTen, a részvények forgalma csaknem elérte a kapitalizáció ötszörösét. A év volt az utolsó teljes év az 1999-es részvénykibocsátás óta, amikor a Synergon részvényeivel a londoni elektronikus tôzsdén (SEAQ) is kereskedtek. A társaság azért döntött a kivonás mellett, mert egyrészt az elmúlt idôszakban a részvények forgalma szinte kizárólag a Budapesti Értéktôzsdére korlátozódott, másrészt a jelenlegi kereskedési technikák mellett a részvények a BÉT-en is nehézségek nélkül, megfelelô likviditás mellett elérhetôek valamennyi külföldi befektetô számára. THE SYNERGON S GROUP STRUCTURE* A SYNERGON CSOPORT STRUKTÚRÁJA* Synergon Informatika Rt. Synergon Information Systems Plc. csoport vezérigazgató Group CEO Fibex Kft. Fibex vezérigazgató CEO Infinity Kft. Infinity Span Kft. Span SAO-Synergon Kft. SAO Synergon Ltd. *From March 3, 2006 *2006. március 3-tól 8 SYNERGON

9 THE SYNERGON GROUP AND THE MANAGERS OF MEMBER COMPANIES Synergon Group Loránt Száray, Chief Executive Officer to March 3, 2006 Zoltán Radnóty, group CEO from March 3, 2006 Synergon Information Systems Plc. Loránt Száray, Chief Executive Officer to April 18, 2006 Zsolt Tóth Dr., Chief Executive Officer from April 18, 2006 SAO-Synergon Ltd. Attila Kovács, Managing Director Fibex Ltd. Zoltán Pintér, Managing Director Infinity a.s. Hanuš Weisl, Chief Executive Officer From March 1, 2005 to March 20, 2006 Vladimir Čech, Chief Executive Officer from March 20, 2006 Span d.o.o. Nikola Dujmovič, Managing Director A SYNERGON CSOPORT ÉS A TAGVÁLLALATOK VEZETÔI Synergon Csoport: Száray Loránt, vezérigazgató március 3-ig Radnóty Zoltán, csoport vezérigazgató március 3-tól Synergon Informatika Rt.: Száray Loránt, vezérigazgató április 18-ig Dr. Tóth Zsolt, vezérigazgató április 18-tól SAO-Synergon: Kovács Attila, ügyvezetô igazgató Fibex: Pintér Zoltán, ügyvezetô igazgató Infinity: Hanuš Weisl, vezérigazgató március 1-jétôl március 20-ig Vladimir Čech, vezérigazgató március 20-tól Span: Nikola Dujmovič, ügyvezetô igazgató THE MANAGING BOARDS OF THE SYNERGON GROUP Board of Directors, list of members Ferenc Czakó, chairman Árpád Barta Ákos Kozák László Oláh Zoltán Radnóty Sándor Szalay, Dr. Supervisory Board, list of members Miklós Jeszenszky, Dr., chairman Zoltán Bajor Gábor Korompay József Kuller László Szalma A SYNERGON CSOPORT VEZETÔ TESTÜLETEI Igazgatóság, tagok névsora Czakó Ferenc, elnök Barta Árpád Kozák Ákos Oláh László Radnóty Zoltán Dr. Szalay Sándor Felügyelô Bizottság, tagok névsora Dr. Jeszenszky Miklós, elnök Bajor Zoltán Korompay Gábor Kuller József Szalma László SYNERGON 9

10 THE ACTIVITY OF THE SYNERGON INFORMATION PLC Among the members of the Synergon Group, the Synergon Information Systems Plc. provides the most considerable contribution to sales revenue. The activity of the Synergon Information Systems Plc. can be subdivided into well-identified areas, which are separate organizations. The units generating larger sales revenue function as independent divisions, while those providing a more limited range of activities as well as playing a less significant role in the company s overall operation than the former one function as business units in the company s structure. Almost 90 % of the company s sales revenue is generated by the Communication, Business Solutions, and Hardware divisions. Due to their profile, these divisions operate with different contribution levels. Typically, those providing higher hardware content generate lower while those providing higher service content generate higher contribution. From this perspective, it is an important detail that the service ratio of the whole company has been growing for years. In 2005, this ratio reached 45 %. (In 2004, 42 %) Communication division The network communication activity is one of Synergon Information Systems Plc s most characteristic profiles. 43 % of the company s sales revenue comes from this division. Within the organization, two business units operate the Network business unit and the business unit of Intelligent Buildings (IBC). In 2005, with the exception of the public administration sector, the Communication division managed to retain its previous position. The most outstanding performance of the previous year was achieved in the telecommunication sector. This division will be the most directly influenced by the regional system integration agreement that Synergon stipulated with Huawei Co Ltd. as of April, Huawei is one of the world s fastest growing telecommunications equipment producing companies. This agreement has been successful. In its framework, not only in Hungary but also in other countries of the region, the rate of using the Chinese producer s solutions increases at a growing rate. The highlighted personal development product of the Communication division is the VoiceCover, voic system, which could be used as a related product to ISDN telephone centers, or to IP-based (VoIP) telephone systems. It enables given subsystems to be extended by several value added services. The system automatically keeps a tab on the statistics of calls, and up to as many as 3,000 voic s can be joined to it, as well as individually adjustable Hungarian, English or German speaking mailboxes. Among the most important products of the division, we have to A SYNERGON INFORMATIKA RT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A Synergon Csoport tagjai közül az árbevételhez továbbra is a Synergon Informatika Rt. járul hozzá a legmeghatározóbb módon. A Synergon Informatika Rt. tevékenysége jól azonosítható területekre bontható, e területek szervezeti egységként is elkülönülnek, a nagyobb árbevételû területek önálló divízióként, a kevésbé átfogó tevékenységet végzô, illetve a társaság mûködésében az elôbbieknél kisebb súllyal rendelkezô egységek üzletágként jelennek meg a társaság struktúrájában. A társaság árbevételének csaknem 90 százalékát a Kommunikáció, az Üzleti Megoldások és a Hardver Divíziók adják. E divíziók tevékenységi jellegüknek megfelelôen eltérô fedezeti szintekkel mûködnek, általában jellemzô módon a nagyobb hardvertartalom alacsonyabb, a nagyobb szolgáltatástartalom magasabb fedezetszinttel rendelkezik. Ebbôl a szempontból is fontos körülmény, hogy a társaság egésze évek óta folyamatosan növekvô szolgáltatásaránnyal rendelkezik, 2005-ben ez az érték már elérte a 45 százalékot (2004-ben 42 százalék). Kommunikációs Divízió A hálózati kommunikációs tevékenység a Synergon Informatika Rt. egyik legmeghatározóbb profilja, a társaság árbevételének 43 százalékát az e tevékenységgel foglalkozó divízió biztosítja. A szervezeten belül két üzleti egység, a Hálózati üzletág, illetve az Intelligens Épületek (IBC) üzletág mûködik. A Kommunikációs Divíziónak 2005-ben az államigazgatási szektor kivételével valamennyi ágazatban sikerült megôriznie korábbi pozícióit, a legkiemelkedôbb teljesítményt az elmúlt évben a telekommunikációs szektor biztosította. A divíziót érinti leginkább az a regionális rendszer-integrációs megállapodás, amelyet a Synergon a világ egyik leggyorsabban fejlôdô 10 SYNERGON

11 mention the IP telephone system, which is used by a growing number of customers (Cisco security products, wireless networks, e-network assessment, networks for large companies, networks for service providers as well as network content services). The network standard of the Central Service Administration was signed in late November, In accordance, the division can supply Cisco, Huawei and 3Com solutions for government institutions. As of Q1 (the first quarter), 2006, the division expects permanent revenues from this project. The most relevant customers of the company are T-Com, Invitel, T-Mobil in the field of telecommunications, Erste Bank, CIB Bank, Raiffeisen Bank, Allianz Hungária Biztosító (Allianz Hungária Insurance Company), and Generali Biztosító (Generali Insurance Company) in the financial and insurance sector, and Richter Gedeon, Egis, Paks Atomerômû, and Mol in the industry and services sector. A business objective set for 2006 is to further increase the division s profit content as well as to further strengthen Huawei services, including training. Communication division Sector Product/Services Telecommunications INFOTV, Optical Cable and media Television systems, networks for large companies Financial and IP telephony, VoIP, insurance sector CDN, network security Industry, public utilities, CDN, networks for large transportation companies, LAN, WAN, network security Public administration IP telephony, Voice Cover SME / other IP telephony, Voice Cover telekommunikációs és távközlési eszközöket gyártó vállalatával, a Huawei Co. Ltd-vel kötött 2005 áprilisában. E megállapodás azóta is sikeresen mûködik, keretében nemcsak Magyarországon, hanem a régió más országaiban is egyre nagyobb arányban kerülnek felhasználásra a kínai gyártó megoldásai. A Kommunikációs Divízió kiemelt saját fejlesztésû terméke a VoiceCover hangpostarendszer, amely ISDN telefonalközpontok vagy IP-alapú (VoIP) telefonrendszerek kiegészítô eleme lehet. Segítségével számos értéknövelt szolgáltatással bôvíthetô az adott alközponti rendszer. A rendszerben számos hívásstatisztika automatikusan rögzítésre kerül, és akár 3000 hangpostaláda rendelhetô hozzá, magyar, angol vagy német nyelven, postaládánként egyedi beállításokat kezelve. A divízió fôbb termékei közé tartozik még az IP-telefonrendszer amelyet egyre több ügyfél vesz igénybe, a Cisco biztonsági termékek, a vezeték nélküli hozzáférési hálózatok, az e-hálózatfelmérés, a nagyvállalati hálózatok, a szolgáltatói hálózatok, valamint a hálózati tartalomszolgáltatás. A Központi Szolgáltatási Fôigazgatóság hálózati normatíva november végén került aláírásra, ennek alapján a divízió Cisco, Huawei és 3Com megoldásokat szállíthat a kormányzati intézmények számára. A divízió 2006 elsô negyedévétôl folyamatos bevételt vár ettôl a projekttôl. A társaság jelentôsebb megrendelôi közé tartozik a telekommunikációs szektor terén a T-Com, az Invitel és a T-Mobil, a pénzügyi és biztosítási szektor részérôl az Erste Bank, a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, az Allianz Hungária Biztosító, a Generali Biztosító, míg az ipar, szolgáltatás és kereskedelem szektor részérôl a Richter Gedeon, az Egis, a Paks Atomerômû és a Mol. A évi üzleti terv célkitûzése a divízió profittartalmának további növelése, valamint a Huawei-szolgáltatások ideértve az oktatást is további erôsítése. Kommunikációs Divízió Szektor Termék/szolgáltatás Telekommunikáció és média INFOTV, Optikai Kábeltelevízió rendszerek, nagyvállalati hálózatok Pénzügyi és biztosítási szektor IP-telefónia, VoIP, CDN, hálózatbiztonság Ipar, közmûvek, közlekedés CDN, nagyvállalati hálózatok, LAN, WAN, hálózatbiztonság Államigazgatás IP-telefónia, Voice Cover Kkv/egyéb IP-telefónia, Voice Cover SYNERGON 11

12 Business Solutions division The Business Solutions division is the second largest division of the Synergon Information Systems Plc. Its sales revenue grew by 15 % as compared to 2004, providing one-third of the company s revenues. From 2005, the division, by complying with the changing pace and complexity of the market has been operating under a new system. The business units operating as independent profit centers are as follows: Consulting, Development, Infrastructure, Security Technology, Project Management. Their activity is backed by a new Chief Architect group in terms of business development, the content establishment of in-company training and by ensuring higher quality of professional work and by supporting and monitoring complex projects. In line with expectations, the division s market has developed at the appropriate rate. As favorable tendencies continued in Q4, the division met its annual targets. With the favorable external conditions, we have to mention that the public administration market revived in Q4, and in the industry and services sector, the division s performance exceeded planned levels throughout the whole year. The performance of the division in the banking sector has constantly improved in the course of the year. Fundamentally, the activity of the specific software development business unit, and the project management solutions for large companies (EPM) were the most determinant in The activity in the telecommunication sector focused on two special CRM implementations. The industry and service sector s performance exceeded planned levels in the course of the year. Last year s businesses involved the most diverse elements of the portfolio (portal, specific development, EPM). In 2006, the division intends to develop its existing software products (e-learning frame, file management supporting system). Among its Üzleti Megoldások Divízió Az Üzleti Megoldások Divízió a Synergon Informatika Rt. második legnagyobb divíziója. Árbevétele, amely 2004-hez képest mintegy 15 százalékkal bôvült, immár a társaság bevételeinek harmadát biztosítja. A divízió a piac változási üteméhez és komplexitásához igazodva 2005-tôl új struktúrában mûködik. Az önálló profitcentrumként mûködô egyes üzletágak a következôk: Tanácsadás, Fejlesztés, Infrastruktúra, Biztonságtechnika és Projektvezetés. Tevékenységüket egy új Chief Architect csoport támogatja üzletfejlesztésekben, belsô képzések tartalmi kialakításában, a szakmai munka még magasabb színvonalának biztosításával, valamint a komplex projektek támogatásával, ellenôrzésével. A divízió piaca 2005 egészét tekintve a várakozásoknak megfelelô mértékben fejlôdött, s mivel a negyedik negyedévben a társaság számára kedvezô tendenciák is tovább erôsödtek, a divízió éves tervét stabilan teljesítette. A kedvezô külsô tényezôk közé sorolható, hogy a negyedik negyedévben élénkült az államigazgatási piac, az ipar/szolgáltatás szektorban pedig a divízió mindvégig a tervei fölött teljesített az év folyamán. A divízió bankszektorbeli teljesítménye folyamatosan növekedett az év folyamán, alapvetôen az egyedi szoftverfejlesztési üzletág tevékenysége, valamint a nagyvállalati projektmenedzsment (EPM) megoldások voltak meghatározóak 2005-ben. A távközlési szektorbeli tevékenység fókusza két speciális CRM implementáción volt, az ipar/szolgáltatás szektor a tervezett fölött teljesített az év folyamán, a tavalyi üzletek a portfólió legváltozatosabb elemeit tartalmazták (portál, egyedi fejlesztés, EPM) ban a divízió meglévô szoftvertermékeit (e-learning keretrendszer, iratkezelés-támogató rendszer) kívánja továbbfejleszteni, a portfólió bôvítése, az eddig ki nem aknázott piacok felé történô nyitás szerepel a tervek között, ami adott esetben az ország határain kívüli piacszerzési lehetôséget is jelentene például a portálmegoldások vagy az EPM esetében. A divízió szintén ebben az évben készül fel a Microsoft megújult teljes termékskálájának 2007-tôl várható nagyvállalati bevezetésére. A divízió nagyobb ügyfelei közé tartozik az MNB, a Pannon, a Paksi Atomerômû, az MVM, valamint a Fôvárosi Vízmûvek. Üzleti Megoldások Divízió Szektor Termék/szolgáltatás Telekommunikáció és média CRM Pénzügyi és biztosítási szektor EPM Ipar, közmûvek, közlekedés Portálmegoldás, egyedi fejlesztés, EPM Államigazgatás Portálmegoldások, e-learning, dokumentummenedzsment 12 SYNERGON

A SYNERGON INFORMATIKA RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK. 2005. DECEMBER 31-i ÜZLETI JELENTÉSE

A SYNERGON INFORMATIKA RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK. 2005. DECEMBER 31-i ÜZLETI JELENTÉSE A SYNERGON INFORMATIKA RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK 2005. DECEMBER 31-i ÜZLETI JELENTÉSE Synergon Informatika Rt. és Leányvállalatainak Üzleti jelentése 2005. decebmer 31. Odal: 23. Lap: 2. 1 A SYNERGON-RÉSZVÉNYEK

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message tartalom 4 az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message contents 8 a vezérigazgató bevezetôje Chief Executive Officer s message 1 12 üzleti áttekintés business review 2 30 független könyvvizsgálói

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

Elnöki beszámoló Executive summary

Elnöki beszámoló Executive summary A N N U A L R E P O R T É V E S J E L E N T É S Tartalom Contents 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Executive Report A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL The Korea Development Bank,

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt.

Magyarországi Volksbank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2008 Annual Report 2008 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu TARTALOM Az igazgatóság

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8 Tartalom AZ FHB 2004. ÉVI TELJESÍTMÉNYE 2 KÖSZÖNTÕ 4 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2004-BEN 6 A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 2007

ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 2007 ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 27 ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 27 TARTALOMJEGYZÉK // TABLE OF CONTENTS 2 6 6 7 7 7 8 8 9 1 11 12 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ EXECUTIVE SUMMARY FÔBB PÉNZÜGYI ADATOK

Részletesebben

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share.

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share. Misszió Our Mission Teljes körű eszközfinanszírozás, ahol a stratégiát, a folyamatokat, a termékeket az ügyfelek és a szállítók szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, hosszú távra alakítjuk

Részletesebben

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report 2010 Tartalom EXIMBANK 2010 3 Tartalom 4 Köszöntő 6 Az Eximbank 2010. évi tevékenysége 12 Az Eximbankról röviden 18 Az

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

STAGE FIVE - MOL S 20TH ANNIVERSARY 2010: THE YEAR OF OPPORTUNITY 11 COUNTRIES, 7 BRAND NAMES Csr IN A NUMBER OF FIELDS

STAGE FIVE - MOL S 20TH ANNIVERSARY 2010: THE YEAR OF OPPORTUNITY 11 COUNTRIES, 7 BRAND NAMES Csr IN A NUMBER OF FIELDS 2010 MoL group Business magazine A MOL-csoport üzleti magazinja STAGE FIVE - MOL S 20TH ANNIVERSARY 2010: THE YEAR OF OPPORTUNITY 11 COUNTRIES, 7 BRAND NAMES Csr IN A NUMBER OF FIELDS Ötödik szakasz a

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 13 2 4 6 8 9 17 18 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben