annual report éves jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "annual report éves jelentés"

Átírás

1 annual report 2005 éves jelentés

2 CONTENTS Key financial data ( ) Corporate Profile Chairnman s letter The performance of Synergon s shares on the Stock Exchange in The Synergon s Group structure, and the managers of subsidiaries The managing boards of the Synergon Group The Activity of the Synergon Information Plc The introduction of Synergon s other member companies The Synergon Group s strategic partners Quality approach, employees, social responsibilities Financial chapter Operational environment The Evaluation of Financial Results Report of Independent Auditors Audited Consolidated Financial Statements Information for Investors TARTALOMJEGYZÉK Pénzügyi adatok ( ) Cégprofil Elnöki levél A Synergon-részvények tôzsdei szereplése 2005-ben A Synergon Csoport struktúrája és a tagvállalatok vezetôi A Synergon Csoport vezetô testületei A Synergon Informatika Rt. tevékenységének bemutatása A Synergon Csoport további tagvállalatainak bemutatása A Synergon Csoport stratégiai partnerei Minôségszemlélet, munkatársak, társadalmi felelôsség Pénzügyi fejezet Mûködési környezet Pénzügyi eredmények értékelése Független Könyvvizsgálói Jelentés Auditált konszolidált éves beszámoló Befektetôi információk

3 KEY FINANCIAL DATA ( ) In compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS) (millions HUF) FINANCIAL HIGHLIGHTS 1, Sales revenue 19,647 20,136 19,458 2, Net profit -1, , Total Assets 14,247 12,778 12,729 SUMMARY OF OPERATIONS 1, Sales Revenue 19,647 20,136 19,458 of which services 13,298 8,464 8,882 2, Direct cost of sales 14,008 13,996 13,548 3, Netto contribution 5,638 6,140 5,910 4, EBITDA ,032 5, Profit before tax (no minority interest) -1, , Net profit -1, FINANCIAL POSITION Current Assets 10,673 10,033 10,010 Current Liabilities 7,728 6,115 5,604 Long term Liabilities Total Shareholders Equity 6,486 6,657 7,122 Return on Equity (ROE) -22.5% 2.20% 6.97% Return on Assets (ROA) -10.2% 1.2% 3.90% P/E neg STOCK DATA * Number of shares (weighted average) 9,554,630 9,554,630 9,554,630 Share price max, min, close Number of employees of Synergon Group, average * Data as of 3 April 2006 Source: portfolio.hu SYNERGON 3

4 PÉNZÜGYI ADATOK ( ) A nemzetközi számviteli szabványok szerint (IFRS) (millió Ft) módosított FÔBB SZÁMADATOK 1. Árbevétel Adózás utáni eredmény Mérlegfôösszeg ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1. Árbevétel ebbôl szolgáltatás Értékesítés közvetlen költsége Nettó fedezet EBITDA Adózás elôtti eredmény (kisebbség n.) Adózott eredmény PÉNZÜGYI HELYZET Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tôke (kisebbséggel) Sajáttôke-arányos nyereség (ROE) 22,5% 2,20% 6,97% Eszközarányos nyereség (ROA) 10,2% 1,2% 3,90% P/E neg. 22,3 9,7 RÉSZVÉNYADATOK * A törzsrészvények száma (súlyozott átlag) Részvényárfolyam max min záró Csoport munkatársak száma, átlag *2006. április 3-i adat Forrás: portfolio.hu 4 SYNERGON

5 CompAny profile The Synergon Group is a leading Hungarian-owned regional company providing solutions at all levels. At the end of 2005, its shareholders equity exceeded HUF 7 billion, and its sales revenue amounted to nearly HUF 20 billion. Synergon s shares have been listed on the Budapest Stock Exchange (BSE) since With a view to regional expansion, in 2001 Synergon Information Systems Plc. acquired a majority stake in the Czech Infinity a.s, as well as in the Croatian Span d.o.o. IT companies. In 2003, Infinity established its Infinity Slovakia member company in Slovakia. At the end of 2003, SAO-Synergon Ltd. (previously Atos Origin Ltd) dealing with outsourcing became the Group s member company. As a result, the operation of the company group has been extended to Hungary, the Czech Republic, Croatia and Slovakia. The operational activity of Synergon as a solution provider in the region as well as in Hungary involves IT system integration. The company fulfils its operations through the establishment of various hardware systems, the planning and implementation of communication networks, the provision of business-related infrastructural services, business consulting, software consulting, full-scale information-security solutions and the implementation of business solutions. These activities are backed by related services and consulting as well as by providing operational after-sale services and educational training. Cégprofil A Synergon Csoport vezetô magyar tulajdonú, regionális szinten tevékenykedô megoldásszállító vállalatcsoport végén saját tôkéje meghaladta a 7 milliárd forintot, árbevétele pedig közel 20 milliárd forintot tett ki. A Synergon részvényeit 1999 óta jegyzik a Budapesti Értéktôzsdén (BÉT). A Synergon Informatika Rt. regionális terjeszkedése érdekében 2001-ben többségi részesedést szerzett a cseh Infinity a.s. és a horvát Span d.o.o. informatikai cégekben ban az Infinity létrehozta Infinity Slovakia nevû leányvállalatát Szlovákiában, 2003 végén pedig a csoport tagvállalata lett az outsourcinggal foglalkozó SAO-Synergon Kft. (korábban Atos Origin Kft.). Ennek eredményeként a vállalatcsoport mûködése kiterjed Magyarországra, a Cseh Köztársaságra, Horvátországra és Szlovákiára. A Synergon megoldásszállító tevékenységi körébe Magyarországon és a régióban egyaránt az informatikai rendszerintegráció tartozik. E feladatkört a társaság különbözô hardverrendszerek kialakításával, kommunikációs hálózatok tervezésével és kivitelezésével, üzleti infrastruktúra-szolgáltatással, üzleti tanácsadással, szoftvertanácsadással, teljes körû információbiztonsági megoldásokkal, üzleti megoldások kialakításával valósítja meg. E tevékenységeket támogatja továbbá a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal és tanácsadással, illetve rendszerüzemeltetési szervizszolgáltatásokkal és oktatással. SYNERGON

6 THE CHAIRMAN S LETTER Dear Shareholders, Assessing the events, processes of 2005 significant for Synergon, I as a founding member of the company have to mention the celebration of an important anniversary. Fifteen years ago, the establishment of Optotrans Bt marked the beginning of the far-reaching history of Synergon. As a result, the company now listed on the Stock Exchange and present in four Central European countries aims to capture new regional markets as well as strengthening its present market positions. Although initially the company dealt with the planning of optical cable networks and the distribution of related equipment, we were also thinking of widening our horizons from the start. We were planning to provide complex services and solutions. With this in view, we constantly diversified the company s portfolio, and in 1997, with the merger of Optotrans and Rolitron, one of the largest systems integration companies in the Hungarian IT market was founded. Innovation characterized not only the products and services of Synergon, but its whole development. Among the Hungarian companies operating in the IT sector, we pioneered in company takeovers, in the involvement venture capital and we were the first to enter the Stock Exchange in April, 1999 (Synergon s shares were available on London Stock Exchange as well as on BSE), and to cross borders with the intention of regional expansion. The latter objective (strengthening regional presence) was given more emphasis in the past year than previously. Our regional strategy relied on the assumption that appropriate growth is allowed provided that we concentrate on regional rather than the national market satisfying the needs of such companies whose activity reaches across borders. The number of such companies is continuously increasing was witness to significant steps aimed at group-level integration. We launched a program in order to create uniform operational frameworks. A new organizational unit was established for the operation of joint activities. In 2006, circumstances allowed for the separation of the managements of the group and the mother company. In March 2006, the board appointed new leaders. On a group level, we accelerate the creation of those regional capabilities, on the basis that we can sell our products and services already introduced in some countries in the market of the other member companies. Our new strategic partner agreements are stipulated for the whole region. Such a strategic step pioneer in the market was the agreement for regional system integration with the Chinese Huawei company in Within the framework of the ELNÖKI LEVÉL Tisztelt Részvényesünk! Amikor a Synergon szempontjából fontos évi eseményeket, folyamatokat összegzem, a társaság egyik alapítójaként elsôként egy jelentôs évforduló megünneplésérôl kell szólnom. 15 évvel ezelôtt, az Optotrans Bt. megalapításával kezdôdött a Synergon nagy ívû története, amelynek eredményeként ez az immár négy közép-európai országban jelen lévô tôzsdei vállalat újabb régióbeli piacok meghódítását és meglévô pozícióinak további erôsítését célozza meg. Bár az új társaság a fényvezetô szálas hálózatok tervezésével, kivitelezésével és az ehhez szükséges berendezések értékesítésével kezdte pályáját, már a kezdetekkor ennél tágabb dimenziókban gondolkodtunk: komplett szolgáltatások, megoldások nyújtása szerepelt a terveinkben. Ezt szem elôtt tartva folyamatosan szélesítettük a cég portfólióját, mígnem 1997-ben az Optotrans és a Rolitron összeolvadásával a magyar IT-piac egyik legnagyobb rendszerintegrátor vállalata alakult meg. Az innováció nem csupán a Synergon termékeire és szolgáltatásaira, hanem a társaság egész fejlôdésére jellemzô volt: az IT-szektorban mûködô magyar társaságok közül mi kezdtünk elôször vállalatfelvásárlásba, mi vontunk be elôször kockázati tôkét, mi mentünk elsôként 1999 áprilisában tôzsdére (Budapesten és Londonban is elérhetôvé váltak a Synergon papírjai), és mi léptünk ki elôször az országhatáron kívülre, regionális növekedést célozva meg. Ez utóbbi, a regionális jelenlét erôsítése az a cél, amely a tavalyi évben a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kapott. Regionális stratégiánk alapja az az elképzelés, mely szerint megfelelô növekedésre csak akkor nyílik lehetôségünk, ha nemzeti piac helyett regionális piacban gondolkodunk, olyan társaságok igényeit is kiszolgálva, amelyek szintén határokon átnyúló tevékenységet folytatnak ezen cégek száma folyamatosan növekszik. Ezért 2005-ben jelentôs lépéseket tettünk a csoportszintû integrációban: programot indítottunk az egységes mûködési keretek kialakítása érdekében, a közös tevékenységek mûködtetésére új szervezeti egység 6 SYNERGON

7 agreement, the high-tech solutions of the dynamically growing company will be offered for the region s telecommunication and production companies. This service was reinforced by the opening of Huawei s first training center in Europe, which is fully operated by a partner company, in this particular case by Synergon. By 2006, we want to achieve that as a result of continuous market expansion, in our system solutions we can sell Huawei products in similar volume as our other network partners. While we continue our regional expansion in other directions as well, in the past year, we made significant efforts in order to strengthen the operation and specific strategic positions of the member companies. We managed to improve the operational efficiency of the mother company in an unfavorable market environment. While the Croatian Span closed the year with significant profit, with the restructuring of Infinity, we set the standard for long-term profitability for the Czech member company, too. By 2006, we target a significant, more than 10 % increase in sales revenues. With the transformation of distribution of income (by further increasing the service content and the number of regular customers), we aim to increase profits annually. Synergon s future should be about growth. We expect that the further efforts of the company s operation will convince more shareholders in 2006 that Synergon s shares ensure promising long-term growth potential as well as valuable investment opportunity. jött létre ra megérett a helyzet arra, hogy személyi szinten is kettéváljon az anyavállalat és a csoport vezetése: az új vezetôket az igazgatóság 2006 márciusában nevezte ki. Csoportszinten gyorsítjuk azon régiós kompetenciák kialakításának folyamatát, amelyek alapján az egyes országokban már bevezetett termékeket, illetve szolgáltatásokat a többi tagvállalat piacán is könnyen tudjuk értékesíteni. Új stratégiai partneri megállapodásainkat pedig az egész régióra kötjük meg. Ilyen, a piacon szintén újszerû stratégiai lépés volt 2005-ben a kínai Huawei vállalattal kötött regionális rendszerintegrátori megállapodás is, amelynek keretében a dinamikusan bôvülô társaság csúcstechnológiát képviselô megoldásait az egész régió telekommunikációs és a gyártóvállalati köre számára kínáljuk. Ezt a szolgáltatásunkat erôsítettük meg azzal, hogy megnyitottuk Európa elsô olyan Huawei oktatási központját, amelyet teljeskörûen partnercég jelen esetben a Synergon mûködtet. Már 2006-ra szeretnénk elérni, hogy a folyamatos piacbôvítés eredményeképpen hálózati megoldásainkban a Huawei termékeket más hálózati partnereink termékeivel azonos nagyságrendben tudjuk értékesíteni. Miközben további irányokba is folytatni szeretnénk a regionális terjeszkedést, az elmúlt évben jelentôs energiákat fektettünk a tagvállalatok mûködésének, sajátos stratégiai pozícióinak megerôsítésébe. Az anyavállalat mûködésének hatékonyságát kedvezôtlen piaci környezetben is javítani tudtuk, s miközben a horvátországi Span az évet már jelentôs nyereséggel zárta, az Infinity átszervezésével megteremtettük a cseh tagvállalat hosszú távú nyereséges mûködésének feltételeit is ra számottevô, 10 százalékot meghaladó árbevétel-növekedést tervezünk, a bevételi struktúra átalakításával (a visszatérô ügyfelek, illetve a szolgáltatástartalom arányának további növelésével) pedig évrôl évre növekvô profitráta elérése a célunk. A Synergon jövôjének a növekedésrôl kell szólnia. Arra számítunk, hogy a cégcsoport mûködésének további dinamizálása a 2006-os évben egyre több befektetôt gyôz meg arról, hogy a Synergon részvényei hosszú távon is ígéretes növekedési potenciált és értékes befektetési lehetôséget képviselnek. Ferenc Czakó Czakó Ferenc SYNERGON 7

8 THE PERFORMANCE OF SYNERGON S SHARES ON THE STOCK EXCHANGE IN 2005 The year 2005 saw a considerable improvement in the evaluation of Synergon s shares. In the course of the year, the share value grew by 50 % from HUF 343 to HUF 503. In comparison to figures of other regional IT competitors listed on the Stock Exchange, there is ample space for the continuation of this increase. In compliance with the decision of the BUX index committee, in October 2005, Synergon s shares were restored in the BUX basket. Synergon s liquidity also strengthened considerably. In 2005, the turnover rate of Synergon s shares set a record high for the last year on the Budapest Stock Exchange. The turnover of shares was almost five times as high as the amount of capitalization was the last year since the issuing of shares in 1999, when Synergon s shares were traded on the London electronic stock exchange (SEAQ) as well. The company decided on the delisting of its shares because the trading of shares was almost completely limited to the Budapest Stock Exchange in the past period. On the other hand, thanks to present trading techniques shares are available against appropriate liquidity for all foreign investors without any difficulties on the BSE. A SYNERGON-RÉSZVÉNYEK TÔZSDEI SZEREPLÉSE 2005-BEN A 2005-ös évet a Synergon-részvények megítélésének meggyôzô mértékû javulása jellemezte: az év során az árfolyam közel 50 százalékkal, 343 forintról 503 forintra erôsödött. A régióban mûködô, tôzsdén szereplô szektortársak adataihoz viszonyítva jelentôs tér van még ennek az emelkedésnek a folytatására. A Synergon részvényei a Budapesti Értéktôzsde indexbizottságának döntése értelmében 2005 októberétôl visszakerültek a BUX-kosárba. Jelentôsen növekedett a Synergon likviditása is: a társaság részvénye 2005-ben az elmúlt év legnagyobb forgási sebességét produkálta a BÉTen, a részvények forgalma csaknem elérte a kapitalizáció ötszörösét. A év volt az utolsó teljes év az 1999-es részvénykibocsátás óta, amikor a Synergon részvényeivel a londoni elektronikus tôzsdén (SEAQ) is kereskedtek. A társaság azért döntött a kivonás mellett, mert egyrészt az elmúlt idôszakban a részvények forgalma szinte kizárólag a Budapesti Értéktôzsdére korlátozódott, másrészt a jelenlegi kereskedési technikák mellett a részvények a BÉT-en is nehézségek nélkül, megfelelô likviditás mellett elérhetôek valamennyi külföldi befektetô számára. THE SYNERGON S GROUP STRUCTURE* A SYNERGON CSOPORT STRUKTÚRÁJA* Synergon Informatika Rt. Synergon Information Systems Plc. csoport vezérigazgató Group CEO Fibex Kft. Fibex vezérigazgató CEO Infinity Kft. Infinity Span Kft. Span SAO-Synergon Kft. SAO Synergon Ltd. *From March 3, 2006 *2006. március 3-tól 8 SYNERGON

9 THE SYNERGON GROUP AND THE MANAGERS OF MEMBER COMPANIES Synergon Group Loránt Száray, Chief Executive Officer to March 3, 2006 Zoltán Radnóty, group CEO from March 3, 2006 Synergon Information Systems Plc. Loránt Száray, Chief Executive Officer to April 18, 2006 Zsolt Tóth Dr., Chief Executive Officer from April 18, 2006 SAO-Synergon Ltd. Attila Kovács, Managing Director Fibex Ltd. Zoltán Pintér, Managing Director Infinity a.s. Hanuš Weisl, Chief Executive Officer From March 1, 2005 to March 20, 2006 Vladimir Čech, Chief Executive Officer from March 20, 2006 Span d.o.o. Nikola Dujmovič, Managing Director A SYNERGON CSOPORT ÉS A TAGVÁLLALATOK VEZETÔI Synergon Csoport: Száray Loránt, vezérigazgató március 3-ig Radnóty Zoltán, csoport vezérigazgató március 3-tól Synergon Informatika Rt.: Száray Loránt, vezérigazgató április 18-ig Dr. Tóth Zsolt, vezérigazgató április 18-tól SAO-Synergon: Kovács Attila, ügyvezetô igazgató Fibex: Pintér Zoltán, ügyvezetô igazgató Infinity: Hanuš Weisl, vezérigazgató március 1-jétôl március 20-ig Vladimir Čech, vezérigazgató március 20-tól Span: Nikola Dujmovič, ügyvezetô igazgató THE MANAGING BOARDS OF THE SYNERGON GROUP Board of Directors, list of members Ferenc Czakó, chairman Árpád Barta Ákos Kozák László Oláh Zoltán Radnóty Sándor Szalay, Dr. Supervisory Board, list of members Miklós Jeszenszky, Dr., chairman Zoltán Bajor Gábor Korompay József Kuller László Szalma A SYNERGON CSOPORT VEZETÔ TESTÜLETEI Igazgatóság, tagok névsora Czakó Ferenc, elnök Barta Árpád Kozák Ákos Oláh László Radnóty Zoltán Dr. Szalay Sándor Felügyelô Bizottság, tagok névsora Dr. Jeszenszky Miklós, elnök Bajor Zoltán Korompay Gábor Kuller József Szalma László SYNERGON 9

10 THE ACTIVITY OF THE SYNERGON INFORMATION PLC Among the members of the Synergon Group, the Synergon Information Systems Plc. provides the most considerable contribution to sales revenue. The activity of the Synergon Information Systems Plc. can be subdivided into well-identified areas, which are separate organizations. The units generating larger sales revenue function as independent divisions, while those providing a more limited range of activities as well as playing a less significant role in the company s overall operation than the former one function as business units in the company s structure. Almost 90 % of the company s sales revenue is generated by the Communication, Business Solutions, and Hardware divisions. Due to their profile, these divisions operate with different contribution levels. Typically, those providing higher hardware content generate lower while those providing higher service content generate higher contribution. From this perspective, it is an important detail that the service ratio of the whole company has been growing for years. In 2005, this ratio reached 45 %. (In 2004, 42 %) Communication division The network communication activity is one of Synergon Information Systems Plc s most characteristic profiles. 43 % of the company s sales revenue comes from this division. Within the organization, two business units operate the Network business unit and the business unit of Intelligent Buildings (IBC). In 2005, with the exception of the public administration sector, the Communication division managed to retain its previous position. The most outstanding performance of the previous year was achieved in the telecommunication sector. This division will be the most directly influenced by the regional system integration agreement that Synergon stipulated with Huawei Co Ltd. as of April, Huawei is one of the world s fastest growing telecommunications equipment producing companies. This agreement has been successful. In its framework, not only in Hungary but also in other countries of the region, the rate of using the Chinese producer s solutions increases at a growing rate. The highlighted personal development product of the Communication division is the VoiceCover, voic system, which could be used as a related product to ISDN telephone centers, or to IP-based (VoIP) telephone systems. It enables given subsystems to be extended by several value added services. The system automatically keeps a tab on the statistics of calls, and up to as many as 3,000 voic s can be joined to it, as well as individually adjustable Hungarian, English or German speaking mailboxes. Among the most important products of the division, we have to A SYNERGON INFORMATIKA RT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A Synergon Csoport tagjai közül az árbevételhez továbbra is a Synergon Informatika Rt. járul hozzá a legmeghatározóbb módon. A Synergon Informatika Rt. tevékenysége jól azonosítható területekre bontható, e területek szervezeti egységként is elkülönülnek, a nagyobb árbevételû területek önálló divízióként, a kevésbé átfogó tevékenységet végzô, illetve a társaság mûködésében az elôbbieknél kisebb súllyal rendelkezô egységek üzletágként jelennek meg a társaság struktúrájában. A társaság árbevételének csaknem 90 százalékát a Kommunikáció, az Üzleti Megoldások és a Hardver Divíziók adják. E divíziók tevékenységi jellegüknek megfelelôen eltérô fedezeti szintekkel mûködnek, általában jellemzô módon a nagyobb hardvertartalom alacsonyabb, a nagyobb szolgáltatástartalom magasabb fedezetszinttel rendelkezik. Ebbôl a szempontból is fontos körülmény, hogy a társaság egésze évek óta folyamatosan növekvô szolgáltatásaránnyal rendelkezik, 2005-ben ez az érték már elérte a 45 százalékot (2004-ben 42 százalék). Kommunikációs Divízió A hálózati kommunikációs tevékenység a Synergon Informatika Rt. egyik legmeghatározóbb profilja, a társaság árbevételének 43 százalékát az e tevékenységgel foglalkozó divízió biztosítja. A szervezeten belül két üzleti egység, a Hálózati üzletág, illetve az Intelligens Épületek (IBC) üzletág mûködik. A Kommunikációs Divíziónak 2005-ben az államigazgatási szektor kivételével valamennyi ágazatban sikerült megôriznie korábbi pozícióit, a legkiemelkedôbb teljesítményt az elmúlt évben a telekommunikációs szektor biztosította. A divíziót érinti leginkább az a regionális rendszer-integrációs megállapodás, amelyet a Synergon a világ egyik leggyorsabban fejlôdô 10 SYNERGON

11 mention the IP telephone system, which is used by a growing number of customers (Cisco security products, wireless networks, e-network assessment, networks for large companies, networks for service providers as well as network content services). The network standard of the Central Service Administration was signed in late November, In accordance, the division can supply Cisco, Huawei and 3Com solutions for government institutions. As of Q1 (the first quarter), 2006, the division expects permanent revenues from this project. The most relevant customers of the company are T-Com, Invitel, T-Mobil in the field of telecommunications, Erste Bank, CIB Bank, Raiffeisen Bank, Allianz Hungária Biztosító (Allianz Hungária Insurance Company), and Generali Biztosító (Generali Insurance Company) in the financial and insurance sector, and Richter Gedeon, Egis, Paks Atomerômû, and Mol in the industry and services sector. A business objective set for 2006 is to further increase the division s profit content as well as to further strengthen Huawei services, including training. Communication division Sector Product/Services Telecommunications INFOTV, Optical Cable and media Television systems, networks for large companies Financial and IP telephony, VoIP, insurance sector CDN, network security Industry, public utilities, CDN, networks for large transportation companies, LAN, WAN, network security Public administration IP telephony, Voice Cover SME / other IP telephony, Voice Cover telekommunikációs és távközlési eszközöket gyártó vállalatával, a Huawei Co. Ltd-vel kötött 2005 áprilisában. E megállapodás azóta is sikeresen mûködik, keretében nemcsak Magyarországon, hanem a régió más országaiban is egyre nagyobb arányban kerülnek felhasználásra a kínai gyártó megoldásai. A Kommunikációs Divízió kiemelt saját fejlesztésû terméke a VoiceCover hangpostarendszer, amely ISDN telefonalközpontok vagy IP-alapú (VoIP) telefonrendszerek kiegészítô eleme lehet. Segítségével számos értéknövelt szolgáltatással bôvíthetô az adott alközponti rendszer. A rendszerben számos hívásstatisztika automatikusan rögzítésre kerül, és akár 3000 hangpostaláda rendelhetô hozzá, magyar, angol vagy német nyelven, postaládánként egyedi beállításokat kezelve. A divízió fôbb termékei közé tartozik még az IP-telefonrendszer amelyet egyre több ügyfél vesz igénybe, a Cisco biztonsági termékek, a vezeték nélküli hozzáférési hálózatok, az e-hálózatfelmérés, a nagyvállalati hálózatok, a szolgáltatói hálózatok, valamint a hálózati tartalomszolgáltatás. A Központi Szolgáltatási Fôigazgatóság hálózati normatíva november végén került aláírásra, ennek alapján a divízió Cisco, Huawei és 3Com megoldásokat szállíthat a kormányzati intézmények számára. A divízió 2006 elsô negyedévétôl folyamatos bevételt vár ettôl a projekttôl. A társaság jelentôsebb megrendelôi közé tartozik a telekommunikációs szektor terén a T-Com, az Invitel és a T-Mobil, a pénzügyi és biztosítási szektor részérôl az Erste Bank, a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, az Allianz Hungária Biztosító, a Generali Biztosító, míg az ipar, szolgáltatás és kereskedelem szektor részérôl a Richter Gedeon, az Egis, a Paks Atomerômû és a Mol. A évi üzleti terv célkitûzése a divízió profittartalmának további növelése, valamint a Huawei-szolgáltatások ideértve az oktatást is további erôsítése. Kommunikációs Divízió Szektor Termék/szolgáltatás Telekommunikáció és média INFOTV, Optikai Kábeltelevízió rendszerek, nagyvállalati hálózatok Pénzügyi és biztosítási szektor IP-telefónia, VoIP, CDN, hálózatbiztonság Ipar, közmûvek, közlekedés CDN, nagyvállalati hálózatok, LAN, WAN, hálózatbiztonság Államigazgatás IP-telefónia, Voice Cover Kkv/egyéb IP-telefónia, Voice Cover SYNERGON 11

12 Business Solutions division The Business Solutions division is the second largest division of the Synergon Information Systems Plc. Its sales revenue grew by 15 % as compared to 2004, providing one-third of the company s revenues. From 2005, the division, by complying with the changing pace and complexity of the market has been operating under a new system. The business units operating as independent profit centers are as follows: Consulting, Development, Infrastructure, Security Technology, Project Management. Their activity is backed by a new Chief Architect group in terms of business development, the content establishment of in-company training and by ensuring higher quality of professional work and by supporting and monitoring complex projects. In line with expectations, the division s market has developed at the appropriate rate. As favorable tendencies continued in Q4, the division met its annual targets. With the favorable external conditions, we have to mention that the public administration market revived in Q4, and in the industry and services sector, the division s performance exceeded planned levels throughout the whole year. The performance of the division in the banking sector has constantly improved in the course of the year. Fundamentally, the activity of the specific software development business unit, and the project management solutions for large companies (EPM) were the most determinant in The activity in the telecommunication sector focused on two special CRM implementations. The industry and service sector s performance exceeded planned levels in the course of the year. Last year s businesses involved the most diverse elements of the portfolio (portal, specific development, EPM). In 2006, the division intends to develop its existing software products (e-learning frame, file management supporting system). Among its Üzleti Megoldások Divízió Az Üzleti Megoldások Divízió a Synergon Informatika Rt. második legnagyobb divíziója. Árbevétele, amely 2004-hez képest mintegy 15 százalékkal bôvült, immár a társaság bevételeinek harmadát biztosítja. A divízió a piac változási üteméhez és komplexitásához igazodva 2005-tôl új struktúrában mûködik. Az önálló profitcentrumként mûködô egyes üzletágak a következôk: Tanácsadás, Fejlesztés, Infrastruktúra, Biztonságtechnika és Projektvezetés. Tevékenységüket egy új Chief Architect csoport támogatja üzletfejlesztésekben, belsô képzések tartalmi kialakításában, a szakmai munka még magasabb színvonalának biztosításával, valamint a komplex projektek támogatásával, ellenôrzésével. A divízió piaca 2005 egészét tekintve a várakozásoknak megfelelô mértékben fejlôdött, s mivel a negyedik negyedévben a társaság számára kedvezô tendenciák is tovább erôsödtek, a divízió éves tervét stabilan teljesítette. A kedvezô külsô tényezôk közé sorolható, hogy a negyedik negyedévben élénkült az államigazgatási piac, az ipar/szolgáltatás szektorban pedig a divízió mindvégig a tervei fölött teljesített az év folyamán. A divízió bankszektorbeli teljesítménye folyamatosan növekedett az év folyamán, alapvetôen az egyedi szoftverfejlesztési üzletág tevékenysége, valamint a nagyvállalati projektmenedzsment (EPM) megoldások voltak meghatározóak 2005-ben. A távközlési szektorbeli tevékenység fókusza két speciális CRM implementáción volt, az ipar/szolgáltatás szektor a tervezett fölött teljesített az év folyamán, a tavalyi üzletek a portfólió legváltozatosabb elemeit tartalmazták (portál, egyedi fejlesztés, EPM) ban a divízió meglévô szoftvertermékeit (e-learning keretrendszer, iratkezelés-támogató rendszer) kívánja továbbfejleszteni, a portfólió bôvítése, az eddig ki nem aknázott piacok felé történô nyitás szerepel a tervek között, ami adott esetben az ország határain kívüli piacszerzési lehetôséget is jelentene például a portálmegoldások vagy az EPM esetében. A divízió szintén ebben az évben készül fel a Microsoft megújult teljes termékskálájának 2007-tôl várható nagyvállalati bevezetésére. A divízió nagyobb ügyfelei közé tartozik az MNB, a Pannon, a Paksi Atomerômû, az MVM, valamint a Fôvárosi Vízmûvek. Üzleti Megoldások Divízió Szektor Termék/szolgáltatás Telekommunikáció és média CRM Pénzügyi és biztosítási szektor EPM Ipar, közmûvek, közlekedés Portálmegoldás, egyedi fejlesztés, EPM Államigazgatás Portálmegoldások, e-learning, dokumentummenedzsment 12 SYNERGON

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK. 2005. DECEMBER 31-i ÜZLETI JELENTÉSE

A SYNERGON INFORMATIKA RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK. 2005. DECEMBER 31-i ÜZLETI JELENTÉSE A SYNERGON INFORMATIKA RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK 2005. DECEMBER 31-i ÜZLETI JELENTÉSE Synergon Informatika Rt. és Leányvállalatainak Üzleti jelentése 2005. decebmer 31. Odal: 23. Lap: 2. 1 A SYNERGON-RÉSZVÉNYEK

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Nyilvános. Public. Resolution No. 15/2014. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Nyilvános. Public. Resolution No. 15/2014. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános Public A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 15/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) Igazgatósága

Részletesebben

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a hazai informatikai piac legnagyobb szereplője a Synergon holding struktúra kialakítása keretében célul tűzte ki

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

Építőipar, 2009. szeptember

Építőipar, 2009. szeptember Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 182. Következik: 2009. 17. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a projekt Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Az IT ma Havonta 850 millió aktív felhasználó a facebookon Az előadásom alatt 1,400,000 tweet

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:..

Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:.. ADATLAPOK Társaság neve: Synergon Informatika Rt. Telefon: 399-5793 Társaság címe: 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefax: 399-5599 Ágazati besorolás: Informatika E-mail cím: investor.relations@synergon.hu

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. ADATLAPOK Társaság neve: Synergon Informatika Rt. Telefon: 399-5793 Társaság címe: 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefax: 399-5599 Ágazati besorolás: Informatika E-mail cím: investor.relations@synergon.hu

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Pénzügy, számvitel. Váradi Mónika 2013.01.29.

Pénzügy, számvitel. Váradi Mónika 2013.01.29. Pénzügy, számvitel Váradi Mónika 2013.01.29. Pénzügy, számvitel A rendszer megoldást nyújt a teljeskörű pénzügyi, számviteli műveletek elvégzésére a törvényi megfelelőségek biztosítása mellett. Pénzügy,

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről

Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Közzétéve: 2009. március 13. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Növekvő árbevétel a romló üzleti környezet ellenére A jelentésben

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei Bevezetés a szállodák világába 1 I.Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) 1. Szállodaipar és története (History of Accommodation) 2. Szálloda piaci elemei (Elements of Hospitality

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Jelentés a textilipari energiahatékonyság

Jelentés a textilipari energiahatékonyság Jelentés a textilipari energiahatékonyság jogi vonatkozásairól Áttekintés a textilipart érintő energiahatékonysági jogszabályokról Magyarországon. Témaveztők: ATOK, CENTEXBEL, IVGT, TMTE, ENEA, CITEVE,

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t-

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t- a zott az 1960 e z r ben e r es i a a i r meghaladja t The Republic of Korea is one of the newly industrializing economies of Asia (ANIES) which showed spectacular economic development during the recent

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek

Vállalatirányítási rendszerek Vállalatirányítási rendszerek Varga Zsigmond Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2015. március 03. Nyilvános Motiváció? 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Adatrögzítés része a fejlődésnek 3 Mestermunkától

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Annual Report 2001 Éves jelentés

Annual Report 2001 Éves jelentés Annual Report 2001 Éves jelentés Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor's Report Board of Directors Branch Network Table of Contents Chairman s

Részletesebben

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Tower, Bank Center, Budapest Citibank Torony, Bank Center, Budapest Annual Report Éves jelentés 1999 Citibank Rt. Hungary Chairman s Report 1999 WAS

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló a Synergon Csoport 2009. első negyedévi eredményéről

Időközi vezetőségi beszámoló a Synergon Csoport 2009. első negyedévi eredményéről Időközi vezetőségi beszámoló a Synergon Csoport 2009. első negyedévi eredményéről Közzétéve: 2009. május 5. Növekvő eredmény kiemelkedő árbevétel mellett A jelentésben található negyedéves adatok nem auditáltak.

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

(A) DESNET Identification. CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. Identification

(A) DESNET Identification. CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. Identification V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name Address Web site E - mail CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. www.cortex.hu info@cortex.hu Identification Product Termék Sector

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben