r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, // oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2013.04.25. oldal 1/8 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16."

Átírás

1 H í r l e v é l // Tisztelt Ügyfelünk! Közeledik az online adatkapcsolatra képes pénztárgépekre való átállás első határideje, ezért az alábbiakban áttekintjük az erre vonatkozó szabályokat. Az online adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyt terheli az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépek tekintetében. Az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépre való átállást az alábbiak szerinti ütemezéssel kell megvalósítani. 1. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépet április 30-ig üzemeltethet, azonban a június 30-ig terjedő türelmi időszakban az állami adóhatóság nem szankcionálja az elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépek használatát. 2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet december 31-ig üzemeltethet, azzal, hogy a július 1. és december 31. között adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus naplófájlok elektronikus úton történő megküldésével teljesíti az állami adóhatóság felé, melynek technikai részleteit a NAV március 12-én közleményben honlapján közzétette június 30-át, illetve december 30-át követően az adózó nyugtaadási kötelezettségének kizárólag online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgéppel tehet eleget. A pénztárgéphasználatra nem kötelezett adózó hagyományos pénztárgépet december 31-ig üzemeltethet. Ezt követően nyugtaadási kötelezettségének online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgéppel, vagy nyomdai előállítású (kézi) nyugta kiállításával tehet eleget A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy ötvenezer forintos támogatást ad az állam a pénztárgépek cseréjéhez, mely egy készülék árának akár a kétharmadát is meghaladhatja, ill amennyiben késne a pénztárgépek engedélyeztetése, akár a június 30-ai határidő meghosszabbítása is felmerülhet. Dear Client, We are nearing the first deadline for the changeover to cash registers capable of online data transmission, and therefore the relevant regulations are overviewed below. Online data service obligations are to be fulfilled by taxpayers that are required to use cash registers with respect to the new type of cash registers capable of online data transmission. The changeover to the new type of cash registers capable of online data transmission needs to follow the schedule described hereunder. 1. Taxpayers that are required to use cash registers may operate conventional cash registers without electronic logging until 30 April 2013, yet in the grace period ending on 30 June 2013 the national tax authority will not sanction the use of conventional cash registers without electronic logging. 2. Taxpayers that are required to use cash registers may operate conventional cash registers with electronic logging zuntil 31 December 2013 provided that in the period from 1 July 2013 to 31 December 2013 the data service obligations are fulfilled by sending the electronic logging files electronically to the national tax authority. The details of this latter procedure were published at NAV s website in its notice dated as of 12 March After 30 June 2013 and 31 December 2013, taxpayers may fulfill their receipt issuance obligations solely with the use of the new type of cash registers capable of online data transmission. Taxpayers that are not required to use cash registers may operate conventional cash registers until 31 December Thereafter, they may fulfill their receipt issuance obligations with the use of the new type of cash registers capable of online data transmission or by issuing printed (manual) receipts. The undersecretary of the Ministry of the National Economy has announced in the media that the government will subsidize the replacement of each cash register with HUF 50 thousand, which can potentially exceed two thirds of the price of a register, or should the licensing of cash registers suffer any delay, the 30 June deadline may be extended. oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

2 A kompenzációt azok a vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók kaphatják, amelyeknek az éves árbevétele nem ér el az 500 millió forintot. A kormány arról is határozott, hogy az adózó vállalkozók esetében csak meghatározott számú pénztárgép cseréjét, maximum 5 pénztárgép bekötését támogatja a kormány. A támogatás igénylése úgy történik, hogy a vállalkozó kitölt egy egyszerű adatlapot, amiben a NAV felé jelzi, hogy a pénztárgépet kell cserélnie, és ehhez kéri az ötvenezer forintos támogatást. A NAV megvizsgálja az adatlapot, és kiad erről egy igazolást a vállalkozónak, ami egy kódszámot tartalmaz majd. Ezzel az igazolással a vállalkozó felkeresi a pénztárgépet értékesítő céget, és az igazolással vásárolja meg az új gépet, természetesen a gép ára és az igazoláson lévő összeg közötti különbséget kifizeti, és ezután a kereskedőnek kell majd valójában a támogatás folyósításáért a NAV-hoz fordulnia. A pénztárgépek darabonként várhatóan 70 ezer forintba kerülnek majd. A negatív saját tőke rendezésének lehetséges módjai A válság hazánk gazdasági szektorát is érzékenyen érintette. A veszteséges gazdálkodás során negatívvá vált a társaságok saját tőkéje. A gazdasági társaságokról szóló törvény előírja ezen helyzetek megszüntetését: 51. (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről Továbbá figyelemmel kell lenni a gazdasági társaságokról szóló törvény 143. (2) bekezdésének a) pontjára, mely szerint az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent. Ezekre a rendelkezésekre külön felhívjuk a figyelmet, mert tapasztalataink szerint a cégvezetők nem szokták követni a fent leírtakat. The compensation would be available to enterprises and private entrepreneurs whose annual sales revenues remain under HUF 500 million. The government has further resolved that for any taxpaying entrepreneurs the government should subsidize the replacement of a specific number, maximum 5 cash registers. The subsidy can be requested by the entrepreneur s completing a simple datasheet, communicating to NAV that its cash register needs to be replaced, and for this purpose applying for the HUF 50 thousand subsidy. NAV will review the datasheet, and issue a certificate to the entrepreneur, including a code number. With this certificate, the entrepreneur should contact a company selling cash registers, purchase the new register with the use of the certificate, obviously by paying only the difference between the price of the machine and the amount specified in the certificate, and thereafter the vendor is to submit an application to NAV for the disbursement of the subsidy. The cash registers are expected to cost HUF 70 thousand. Potential forms of settling negative amounts of equity capital The crisis has hit Hungary s business sphere hard. With loss-making operations, the equities of a number of companies have turned negative. The Act on business associations requires the termination of such a situation: (1) If, according to the annual report prepared pursuant to the Accounting Act, a business association does not have sufficient equity capital to cover the subscribed capital prescribed for its form of business association over two consecutive financial years, and the members (shareholders) of the business association fail to provide for the necessary equity capital within a period of three months after the approval of the annual report prepared pursuant to the Accounting Act for the second year, the business association shall be required to adopt a decision within sixty days of this deadline for transformation into a different business association, or for its termination without succession. Furthermore, the provisions of Paragraph a) of Section (2) of Article 143 of the Act on business associations have to be considered, stating that the managing director shall summon the general meeting of the shareholders without fail in order to provide for the necessary measures whenever it comes to his attention that the company s equity capital has dropped to half of the initial capital due to losses. We are to note these provisions specifically, because in our experience the heads of businesses tend to ignore the above requirements. oldal 2/ Bp. Márvány u. 16.

3 A saját tőke/jegyzett tőke aránya a közbeszerzési, illetve az uniós pályázatokon való indulás, valamint a hitelfelvételek szempontjából is döntő jelentőségű lehet. Az alábbiakban bemutatunk néhány módszert, amellyel növelhető a vállalkozások saját tőkéje, ill a jegyzett tőke saját tőke arány. 1. Pótbefizetés A Gt (1) bekezdése alapján a társasági szerződés feljogosíthatja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A szerződésben meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A tagok pótbefizetései a lekötött tartalékot és mivel a lekötött tartalék a saját tőke része a saját tőkét is növelik, így javítva a saját tőkének a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát. A Gt. szerint a társaság megszűnése esetén először a veszteség fedezetére kapott pótbefizetés összegét kell visszafizetni, ezért indokolt a kapott pótbefizetést lekötött tartalékként kezelni. Ha a társaság újra nyereséges lesz, a pótbefizetések taggyűlési vagy közgyűlési határozat alapján visszafizethetőek. 2. Jegyzett tőke leszállítása Az egyik legegyszerűbb lehetőség a jegyzett tőke csökkentése a taggyűlés (vagy közgyűlés) jóváhagyása alapján. De ez csak akkor jelent megoldást, ha a probléma kizárólag a saját tőkének a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya. Negatív saját tőke esetén ez nem jelent kiutat. 3. Értékhelyesbítés Az értékhelyesbítés az értékelési tartalékot és mivel az értékelési tartalék a saját tőke része a saját tőkét is növeli. Az értékhelyesbítés lényege, hogy a befektetett eszközöket piaci értéken mutatjuk ki ez azonban nem kötelező, csak lehetőség. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez a megoldás nem azt jelenti, hogy a vállalkozás pármilliós eszközét (vagy ingatlanját) egyetlen tollvonással, szabadon választott és később piacinak mondott értéken tudjuk kimutatni. The ratio of equity capital to subscribed capital can as well be a crucial aspect with respect to applications for EU grants and borrowing. Hereunder, we are describing some methods to increase the ratio of the enterprise s equity capital to subscribed capital. 1. Additional contribution to the subscribed capital Under Section (1) of Article 120 of Act on business associations, the articles of association may authorize the general meeting of shareholders to order an obligation upon the members to provide additional capital contributions to cover losses. The maximum amount payable by members on this basis, as well as the method, frequency and timing of performing additional capital contributions shall be specified in the articles of association. The amount of additional capital contributions shall not comprise a part of members initial contributions to the subscribed capital. The additional contributions of the members increase the amount of tied-up reserves, and as the amount of the tied-up reserves is a part of the equity capital, the amount of the equity capital also rises, thus improving the ratio of the equity capital to the subscribed capital. According to the Act on business associations, upon the termination of a company first the amount of the additional contribution provided to cover losses has to be repaid, and therefore it is justified to handle the amount of the additional contribution as belonging to the tied-up reserves. If the company turns profit-making again, the additional contributions may be repaid on the basis of the associated resolution of the shareholders meeting or general meeting. 2. Decrease of the amount of the subscribed capital One of the simplest options is to decrease the amount of the subscribed capital as to be approved by the shareholders meeting (or general meeting). Yet, it is a feasible solution only if the sole problem is the ratio of the equity capital to the subscribed capital. With a negative amount of equity capital, it is not a way out. 3. Fair valuation Fair valuation increases the valuation reserve, and as the valuation reserve is a part of the equity capital, the amount of the equity capital also rises. The rationale behind fair valuation is to recognize fixed asset at their respective fair or market values though it is not compulsory, but just an option. It is important to note here that this solution does not mean that with a single pen stroke any asset (or property) of the enterprise that is worth a few million Hungarian Forints can now be stated at any discretionary value later claimed to be market-based. oldal 3/ Bp. Márvány u. 16.

4 Az értékhelyesbítések során minden esetben pontosan dokumentált és alátámasztott piaci értéket kell használni. A Számviteli tv 59. (2) pontja szerint az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a társaságnál nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni. 4. Tőkeemelés készpénzben A jegyzett tőke növelése esetén a saját tőke is nő. Ha tökéletes megoldásra törekszünk, és a jegyzett tőke saját tőke arányát is szeretnénk helyreállítani, akkor, a jegyzett tőkét legalább a negatív saját tőke kétszeresének, plusz az eredeti jegyzett tőkének megfelelő mértékben kell megemelni. Egy példán szemléltetve: A kft jegyzett tőkéje: 3 M Ft A negatív saját tőke összege: mínusz 5 M Ft Azaz (2*5) + 3, vagyis 13 M Ft összeggel kell emelni ahhoz, hogy a jegyzett tőke 16 M Ft legyen, a saját tőke pedig 8 M Ft, ami éppen a jegyzett tőke fele. 5. Tőkeemelés a meglévő tagi hitel beapportálásával A Gt. rendelkezik a tag vagyoni hozzájárulásáról, ezen belül a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) formájáról. A 13. (2) bekezdés szerint a nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is lehet. A társaság tagja tehát a társaság részére nyújtott kölcsönből ha van neki ilyenje származó követelését tőkeemelés keretében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsáthatja. Ennek feltétele a társasági szerződés módosítása, a nem pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátása, továbbá a törzstőke változásának a cégjegyzékbe történő bejegyzése. Az átvételt követően a követelés és az eredeti kötelezettség egymással szemben kivezetendő. Megjegyezzük, hogy jogászaink úgy javasolják ezt az eljárást, ha a követelés apportja mellett készpénzes tőkeemelés is történik akár minimális értékben. Fair valuations should always rely on accurately documented and supported market values. Pursuant to Section (2) of Article 59 of the Accounting Act, the regularity of the establishment and accounting of the fair value shall be reviewed by the auditor within the framework of the statutory audit. If the company is not obliged to have audits conducted, an independent auditor has to be appointed to review the valuation. 4. Capital increase in cash By increasing the amount of the subscribed capital, the amount of the equity capital also rises. If one wants to have a perfect solution where the ratio of the subscribed capital to equity capital is also restored, the amount of the subscribed capital has to be increased by at least the double of the negative amount of the equity capital plus the initial amount of the subscribed capital. For instance: The subscribed capital of a limited liability company: HUF 3 M Negative amount of the equity capital: HUF 5 M Meaning that the amount of the increase should be (2*5) + 3, that is HUF 13 M to raise the amount of the subscribed capital to HUF 16 M, and the amount of the equity capital to HUF 8 M, which is half of the amount of the subscribed capital. 5. Capital increase by providing an existing shareholder loan as contribution in kind The Act on business associations defines the contributions of members, including non-cash (in-kind) contributions. Within the meaning of Section (2) of Article 13, a contribution in kind may be any marketable thing of value or intellectual work, any intangible property, or any claim that is recognized by the debtor or that has been granted by a final and definitive court decision. It means that within the framework of capital increase any member of the company may grant its receivables arising from the shareholder loan having been furnished to the company if any to the business association in the form of contribution in kind. It is conditioned on the amendment of the articles of association, the actual provision of the contribution in kind to the company, as well as the registration of the change in the authorized capital by the company registry court. After the receipt of the contribution, the amount of the receivables and the original amount of the liabilities can be set off against each other. It is to be noted that our lawyers would recommend this method to be employed if with the provision of the receivables in the form of contribution in kind the capital is also increased in cash, even if to a minimum extent. oldal 4/ Bp. Márvány u. 16.

5 Ennek egyik magyarázata, hogy a cégbírósági változásbejegyző végzés nem teszi a tőkeemelést adójogi szempontból jogszerűvé, ha maga a tőkeemelés az Art. rendelkezéseibe ütközik. Ezt a módszert előszeretettel használják végelszámolás esetén, mivel a cég tartozással nem tud végelszámolással megszűnni. ebben az esetben az adózó olyan saját magával szemben fennálló követelést apportál, melynek kielégítésére vagyoni, pénzügyi eszközök hiányában nincs lehetőség és nem is várható, hogy lesz, így az apportált követelés nem bír olyan vagyoni értékkel, melynek segítségével a társaság eredményes működése helyreállítható lenne. Az eljárás nem jóhiszemű, hiszen csupán arra irányul, hogy a társaság kötelezettségét oly módon tudja rendezni, mely nem jár pénzügyi teljesítéssel, adójogi vonzattal és így a tartozása eltűnjön, ezáltal meg tudjon szűnni végelszámolással. Bár témafelvetésünk nem a végelszámolással megszűnni akaró cégekre irányul, de javasoljuk, hogy a fentiek tükrében a követelés apportálás ne önmagában történjen, mindig párosuljon készpénzes tőkeemeléssel. Továbbá szükségesnek tartjuk, hogy jogászukkal is konzultáljanak, mielőtt konkrét lépéseket tesznek. 6. Ún. ázsió -s tőkeemelés Abban az esetben, ha a cél a jegyzett tőke saját tőke arány helyreállítása, az egyik legjobb megoldás a tőkeemelés ezen formája. Előnye ennek a módszernek a normál készpénzes tőkeemeléssel szemben, hogy a negatív saját tőkével rendelkező cégek esetében kevesebb forrásra van szükség ha az a cél, hogy a saját tőke elérje a jegyzett tőke összegének a felét. A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 36. (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét. Részvénytársaságok esetében a kibocsátásra kerülő részvények névérték feletti jegyzése (ázsióval történő jegyzése) a gyakorlatban általánosan alkalmazott, míg az egyéb társaságoknál (gazdálkodóknál), például kftnél az üzletrész (a törzsbetét) névértéke feletti vagyoni hozzájárulás kevésbé jellemző, de társasági jogi értelemben lehetséges. One explanation here is that the resolution of the registration of change by the company registry court would not judge the capital increase to be legal in terms of tax law in case the capital increase itself is in conflict with the provisions of the Act on the rules of taxation. This method is preferred in dissolution proceedings, because a company with debts cannot be terminated by means of dissolution. In this case, the taxpayer provides a contribution in kind in the form of such receivables outstanding against itself that cannot and are not expected to be satisfied in the lack of assets or cash, and thus the receivables provided as a contribution in kind do not have a property value that could restore the profitable operations of the company. This procedure is generally not followed in good faith, because the only purpose is to allow the company to settle its liabilities in a manner that does not involve financial performance, taxation implication so that its debts could disappear, and the company could be terminated by means of dissolution. Although this issue has not been raised here with reference to companies in the process of dissolution, it is proposed that the receivables should not be simply turned into a contribution in kind, but matched with some capital increase. Furthermore, you are recommended to consult with your lawyers before taking any step. 6. Premium -based capital increase If the goal is the restoration of the ratio of the subscribed capital to the equity capital, one of the best solutions is this form of capital increase. In comparison with the normal, cash-based capital increase an advantage is that smaller funds are necessary for companies with negative equity capital in case the objective is that the amount of the equity capital should reach up to half of the amount of the subscribed capital. Under Paragraph b) of Section (1) of Article 36 of Act C of 2000 (hereinafter referred to as the Accounting Act), the following shall be shown as an increase in the capital reserve: the assets financial or otherwise permanently provided by the owners (shareholders) as capital reserve (the balance between the subscription value and the face value) upon foundation or capital increase. In the case of companies limited by shares, the subscription of the issued shares over their respective face values (subscription with share premium) is a generally applied practice, whereas for other companies (business entities), such as limited liability companies, contributions (contributions of the members) exceeding the individual face values of the given business quotas are less typical, yet it is possible under corporate law. oldal 5/ Bp. Márvány u. 16.

6 Az ismertetett jogszabályhely értelmében tőketartalékba csak úgy lehet pénzeszközt helyezni, ha egyidejűleg a társaság jegyzett tőkéjének emelésére is sor kerül Sem a gazdasági társaságokról szóló törvény, sem a számviteli törvény az alapításhoz, a tőkeemeléshez kapcsolódóan a tőketartalékba helyezendő összeg vonatkozásában mértéket nem ír elő. A 4. pontban szereplő példát folytatva ha a törzstőke emelés összege 200eFt, ezzel egyidejűleg tőketartalékba helyezünk 6,4MFt-ot, akkor a jegyzett tőke 3,2MFt lesz, a saját tőke összege pedig 1,6MFt. Azaz a saját tőke szerkezet megfelel az előírásoknak. Összes tőkeszükséglet: 6,6MFt. 7. Mérleg szerinti eredmény Az eredményszámlák bármelyikének növelése a mérleg szerinti eredményen keresztül növeli a saját tőkét a következő üzleti évben. Újabb törvénymódosítások Április 8-án újabb adótörvény módosításokat fogadott el a Parlament, amely Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól címet viseli. A salátatörvény szűkíti a látványcsapatsport-támogatást, pontosítja a katát és a kivát.továbbá kis mértékben módosítja az szja-törvényt, az áfa-törvényt, a jövedéki adóról szóló törvényt, az illetéktörvényt, a szerencsejáték szervezéséről szóló jogszabályt, valamint a gépjárműadóról szóló törvényt is. A legfontosabb változásokat olvashatják a következő bekezdésekben. ÁFA: A törvény úgy módosul, hogy az adómentes termékértékesítés nem csak arra az esetre alkalmazható, ha a személygépkocsi beszerzéséhez le nem vonható adó kapcsolódott, hanem arra az esetre is, ha nem kapcsolódott ugyan előzetesen felszámított adó, de ha kapcsolódott volna, azt az adóalany nem helyezhette volna levonásba. Bekerült az áfatörvény rendelkezései közé a használatbavétel tudomásulvételi eljárás. Azokban az esetekben, amikor az áfával kapcsolatos joghatás eddig a használatbavételi engedélyhez, illetve annak jogerőre emelkedéséhez kapcsolódott az áfatörvényben, a jövőben az építési engedélyhez kötött, de használatbavételi engedélyhez nem kötött építményekkel kapcsolatban a joghatás beállta az építésügyi hatóságnak a használatbavétel hallgatólagos tudomásulvételéhez fog kapcsolódni. Within the meaning of the above-referenced provisions, any liquid asset may be transferred to the capital reserve if concurrently the company s subscribed capital is also increased. Neither the Act on business associations, nor the Accounting Act specifies any required amount to be deposited in the capital reserve. Returning to the example shown in Section 4, if the amount of the increase in the authorized capital is only HUF 200 th, and concurrently HUF 6.4 M is deposited in the capital reserve, then the amount of the subscribed capital will be HUF 3.2 M, while the amount of the equity capital will be up to HUF 1.6 M. It means that the structure of the equity capital will comply with the relevant requirements. Total amount of capital required: HUF 6.6 M. 7. Retained profit By increasing the amount in any of the profit accounts, the amount of the equity capital will be larger in the following business year due to the increased amount of retained profit. Recent legislative amendments On 8 April, the Parliament passed new tax legislation amendments under the title of Certain rules of international administrative cooperation relating to taxes and other public dues. This legislative act of varied relevance puts certain limitations on sponsoring spectacular team sports, gives further details to the new taxation forms of KATA and KIVA, and to a smaller extent modifies the Act on personal income tax, the VAT Act, the Act on excise tax, the Act on public duties, the legal regulation on the organization of gambling, as well as the Act on the motor vehicle act. The following paragraphs show the major changes. VAT: The Act has been amended so that tax-exempt product sales do not only cover cases when nonrefundable tax belongs to passenger car sales, but also instances when no tax charged in advance is involved, but id it were involved, the taxpayer could not apply for the refund of the given amount. The provisions of the VAT Act now extend to the procedure of the acknowledgement of occupancy. When so far the legal effect relating to VAT has been associated with the occupancy permit or its effective date in the VAT Act, in the future the legal effect concerning constructed structures subject to the obtainment of building permits, but not occupancy permits will be connected with the implicit acknowledgement of occupancy by the construction authority. oldal 6/ Bp. Márvány u. 16.

7 Látvány-csapatsportok támogatása: A es támogatási időszakban benyújtott új programokkal kapcsolatban alkalmazandó új szabályként a jövőben az adózónak a látványcsapatsport-támogatás mellett ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást kell nyújtania sportköztestületnek vagy annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló látványcsapatsporttámogatásban részesíteti az adózó. Ez utóbbi összeg a támogatási igazoláson meghatározott összeg társaságiadókulccsal számított értékének minimum 75 százaléka, és a törvény szerint az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt szponzori vagy támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak minősül. A rendelkezés révén tehát az ezen a jogcímen elérhető adóelőnyt szűkíti a jogalkotó. Az új szabályozás szerint a támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül az adózónak bejelentést kell tennie az állami adóhatóság részére. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. KATA-KIVA: Kata-adóalannyá válhatnak a biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet végzők is és a Kivaalanyiság választható év közben is. Bővíti a törvényjavaslat a kedvezményezett foglalkoztatott fogalmát, és a munkabérük után érvényesíthető kedvezményt.a részmunkaidős foglalkoztatást is definiálják. A Kivaadóalanyiságnak határt szabó 500 millió forint az előző adóévi bevétel helyett mérlegfőösszegre vonatkozik, és módosulnak az adóalap-meghatározás egyes szabályai. Cégautóadó: A július 1-jétől hatályba lépő bérleti szerződések esetén úgy módosul a jogszabály, hogy a személygépkocsi tartós bérletbe vevője válik a cégautóadó alanyává, ezáltal ő is jogosult a gépjárműadó cégautóadóból történő levonására SZJA: Az új törvény alapján kedvezményes közteher mellett adható, béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak száma és a minimálbér szorzatát. Sponsorship of spectacular team sports: As a novel rule applicable to new programs that will be presented in the sponsorship period of , in the future beside the amount of sponsorship for spectacular sports the taxpayer is required to furnish a so-called supplementary sports development support to the public sport association or the national federation of the spectacular team sport that the taxpayer wishes to sponsor in the form of spectacular team sport support for tax benefits. This latter amount will correspond to minimum 75 percent of the value calculated with the use of the corporate income tax rate from the amount specified in the sponsorship certificate, while under the Act any supplementary sports development support that is to be furnished in the framework of sponsorship or support agreement, and set off against the profit before taxes for the fiscal year under review cannot be stated as an expenditure incurred for the benefit of entrepreneurial activities. With this new provision, the legislators have intended to limit the extent of the tax benefits that are available under the legal title concerned. Under the new regulations, the taxpayer is required to notify the national tax authority within 8 days following the financial performance of the sponsoring. If the notice is not provided, the application for the certificate cannot be submitted. KATA-KIVA: Insurance brokers, other entrepreneurs involved in brokerage activities may choose to become taxpayers under KATA, while taxation under the form of KIVA may be elected even during the year now. The bill reflects a broader definition for the beneficiaries, and increases the allowance on their wages and salaries. Parttime employment has been defined, as well. The HUF 500 million specified as a limit value for tax payment under KIVA now pertains to the balance sheet total, and not sales revenues in the previous year, and certain rules of the assessment of the tax base have also been modified. Company car tax: For lease contracts coming into effect from 1 July 2013, the relevant legal regulations are modified so that the long-term lessee of the passenger car becomes subject to the payment of the company car tax, and therefore the lessee is entitled to deduct the amount of the vehicle tax from the amount of the company car tax. Personal income tax: On the basis of the new legislation, a fringe benefit subject to public duty allowances will be such a part of the among paid by the employer member to voluntary mutual insurance funds for specific services that annually does not exceed the product of the number of employees acting as the members of the given fund and the official minimum wage. oldal 7/ Bp. Márvány u. 16.

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1.

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. HÍRLEVÉL az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. rész A 2011.11.21-én elfogadott CLVI. törvény tartalmazza a 2012-re vonatkozó

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 Tisztelt Ügyfelünk, A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2015. január 1- jétől kiegészül többek között a 22/E. -sal: A termékek közúti fuvarozásával

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 PAGE 1/5 JULY 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu Az alábbi szöveg tartalmát tekintve már nem aktuális, de a benne található kifejezések nagyon hasznosak, ezért került be a szövegértések közé. 2010 Changes in Hungary: The Act on Personal Income Tax (15

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL Magyar magánszemélyeknek lehet!ségük van, hogy egy ciprusi társaság igazgatótanácsi tagjaként, fizetésükön felül igazgatótanácsi térítés címén illetve

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361)

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361) BANKJOGI HÍRLEVÉL/BANKING LAW NEWSLETTER 5/2011-20 JULY 2011 elnökének 7/2011. (VI.16.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről A rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE THE RULES OF THE AUDIT BOARD OF ZWACK UNICUM NYRT. Budapest, 2008. május 21. / 21 May, 2008 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ( Gt.

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Az adatlap benyújtásának módja

Az adatlap benyújtásának módja 1 13T1041INT Bejelentő és változásbejelentő lap A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti a külföldi vállalkozás

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. középszint angol nyelven 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI-MARKETING ALAISMERETEK ANGOL NYELVEN THE BASICS OF MARKETING ECONOMICS KÖZÉSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA STANDARD LEVEL WRITTEN

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság Oldal 1 / 17 NAME AND REGISTERED

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a Szándéknyilatkozat Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a Hungáriavíz Zrt. (a továbbiakban Hungáriavíz ), a Suez Environnement SA (a továbbiakban

Részletesebben

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdos 1 személyének

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

Treasury kockázatkezelés

Treasury kockázatkezelés www.pwc.com/hu Treasury kockázatkezelés Berki Ervin Mirő lesz szó 1. Bevezetés 2. Fedezeti politika 3. Fedezeti elszámolás 4. Válság után EMIR Slide 2 Bevezetés Slide 3 Szabályozó testület Kontroll környezet

Részletesebben

Tax & Legal Alert. A Kormány öt törvénycsomagja érinti a jövő évi adótételeket:

Tax & Legal Alert. A Kormány öt törvénycsomagja érinti a jövő évi adótételeket: 2008. október 28-án nyilvánosságra hozták az adótörvényeket érintő új törvényjavaslatot. On 28 October 2008 the new the proposed legislation packages regarding tax regulations were published. A legújabb

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A POLGÁRI TÖRVÉYKÖNYVRŐL SZÓLÓ ÉVI V. TÖRVÉNY MÁRCIUS 15-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A POLGÁRI TÖRVÉYKÖNYVRŐL SZÓLÓ ÉVI V. TÖRVÉNY MÁRCIUS 15-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A POLGÁRI TÖRVÉYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY 2014. MÁRCIUS 15-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL 2014. március 15-én Magyarországon hatályba lép az új

Részletesebben