MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK o.) február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html"

Átírás

1 Mohl Gergely Saját tőke (TK o.) február

2 I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III. IV. Tőketartalék Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. VII. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka MSZE A hallgatók el szokták felejteni (JT, JD, T,E,L,É,M) Számvitel IV. - Mohl Gergely 2

3 Működő saját tőke Jegyzett tőkén felüli vagyoni fedezet Kritikus saját tőke értékek negatív ST ST < minimális JT (kft., rt. esetében!) Majdnem mindig elhangzik kérdésként a szigorlat szóbelin Gt. 51. (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről. ST ⅔ JT [rt.]; ST ½ JT [kft.] Számvitel IV. - Mohl Gergely 3

4 Elnevezése: vagyoni hozzájárulás, vagyoni betét, törzstőke, részvénytőke, szövetkezeti vagyon, alapítói v. Állományba vétel: cégbírósági bejegyzéssel egy időben (ha erre nem kötelezett, akkor a tényleges rendelkezésre bocsátáskor) Külföldi tulajdonos is teljesítheti forintban a pénzbeli hozzájárulását (magyar pedig külföldi pénznemben). A kamat ugyanúgy kezelendő, mint az osztalék számviteli szempontból. Csak ajánlott olvasmány: TK o. (passz. spec.) Specialitások az rt.-knél: Kamatozó részvény: max. a JT 10%-ig Visszaváltható részvény: max. a JT 10%-ig Átváltoztatható kötvény: max. a JT 50%-ig Lásd még: elsőbbségi részvény, dolgozói r., jegyzési jogot biztosító r., részvényutalvány, ideiglenes r., saját r. stb. Számvitel IV. - Mohl Gergely 4

5 Alapelv: a JT csak akkor emelhető, ha a korábbi tartozásukat a tulajdonosok már törlesztették (~ a JD már = 0) Fontos specialitás: Ha a tőkeemelést év közben nem jegyzik be, akkor a JD-t (K egyenlegű ekkor!) át kell sorolni az R.l.k. közé év végén (!!!) Ssz. Jegyzett tőke növekedés esetei Az emelés forrása Melyik számlán keresztül? 1. Alapítás, tőkeemelés Pénzeszköz; egyéb eszköz (= apport) Jegyzett, de 2. Dolgozói részvény kibocsátása (nem tananyag) Pénzeszköz Tőketartalék Eredménytartalék Jegyzett, de 3. Saját forrásból Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék ± 4. Lekötött tartalékból Lekötött tartalék - 5. Átváltoztatható kötvénnyel (nem tananyag) Pénzeszköz Átváltoztatható kötvény tartozások Számvitel IV. - Mohl Gergely 5

6 Tőkeleszállítás esetei: 1. Saját részvény, üzletrész bevonása (lásd Szv.III.!) 2. JT leszállítása a TT javára 3. JT leszállítása az ET javára 4. JT leszállítása a LT javára (max. a JT 10%-a) Felhasználása: Veszteségek csökkentésére JT emelésére (lásd: előző dia 4-es pont) 5. (Pénz)tőke-kivonással együtt járó JT leszállítás (tőkekivonás) 6. Eszközátadással (is) járó JT leszállítás (tőkekivonás) 7. Feltételes tőkeleszállítás Számvitel IV. - Mohl Gergely 6

7 (Pénz)tőke-kivonással járó jegyzett tőkeleszállítás (tőkekivonás) 4. Jegyzett tőke E. 3. Pénzeszközök 4. Kötelezettségek 3, 2b, 4. Tőketartalék E. 2a, 1, 4. Lekötött tartalék 1, Tőkeleszállításról szóló határozathozatalkor pozitív ET, TT lekötése* Cégbírósági bejegyzéskor: 2a, Lekötés feloldása 2b, Tőkeleszállítás könyvelése Cégbírósági bejegyzés után: 3, Kivont tőke kifizetése 4. Eredménytartalék Számvitel IV. - Mohl Gergely 7 E. 2a, *: ugyanez eszközátadással járó tőkekivonásnál is lehetséges 1,

8 Eszközátadással (is) járó tőkeleszállítás = tőkeleszállítás + eszközértékesítés, ahol a tőkeleszállítás kötelezettséget keletkeztet, az értékesítés pedig követelést, ezeket kell összevezetni (= kompenzálás) ill. az esetleges eltérést pénzügyileg is rendezni (ha pénzügyi rendezés nincs, akkor a különbözet a rendkívüli eredménybe kerül). [A másik fél eszközbeszerzést könyvel és a rendkívüli eredménnyel szemben vezeti ki részesedését ill. keletkezteti a követelését. Ezt kompenzálja a beszerzésből származó kötelezettséggel.] Feltételes tőkeleszállítás = tőkeemelés + tőkeleszállítás egyidejűleg Számvitel IV. - Mohl Gergely 8

9 Egyenlege év végén csak kft.-nél és rt.-nél lehet Működő jegyzett tőke = JT + JD (-) Miért? Fontos specialitás: Ha a tőkeemelést év közben nem jegyzik be, akkor a JD-t át kell sorolni az R.l.k. közé év végén (!!!) Ázsió alapítás és tőkeemelés esetén: átvezethető a JD-n, de bejegyzéskor mindenképpen át kell vezetni a TT-ra! (Ha nem használjuk a JD-t, akkor Egyéb r.l.k-ra kell könyvelni ezeket az összegeket.) Számvitel IV. - Mohl Gergely 9

10 TK. 336.o. Speciális esetek nem tananyag Negatív egyenlege nem lehet Keletkezése: Rt-nél ázsió (diszázsió nem lehetséges!) Egyéb vállalkozásnál: származhat pénzeszközből és egyéb eszközből is! JT leszállításból stb. Felhasználása: JT emelésére Alapításnál és tőkeemelésnél is! Negatív ET ellentételezésére (nincs ellentétes irányú esemény!) Tőkekivonással megvalósított JT leszállításkor LT-ba átvezetett összeg stb. Számvitel IV. - Mohl Gergely 10

11 Kapcsolata az MSZE-vel: lásd Szv. I.! Keletkezése: JT leszállításból TK. 338.o. Speciális esetek nem tananyag Veszteség miatt felhasznált TT-ból (ellentétes irányú esemény nem létezik!!!) Veszteség fedezetére adott pótbefizetés visszakapott összege LT-ból visszavezetett összeg (alapítás; kísérleti fejlesztés; saját részvény, üzletrész miatt) stb. Felhasználása: JT emelésére Tőkekivonással megvalósított JT leszállításkor Veszteség fedezetére adott pótbefizetés LT-ba átvezetett összeg (alapítás; kísérleti fejlesztés; saját részvény, üzletrész miatt) Osztalékfizetésre stb. Számvitel IV. - Mohl Gergely 11

12 Keletkezése: JT leszállításból Veszteség fedezetére kapott pótbefizetés összege ET-ból lekötött összeg (alapítás ; kísérleti fejlesztés ; saját részvény, üzletrész miatt) ET-ból a megszavazott, de még nem teljesített pótbefizetést a tulajdonosnál Jogszabály v. saját elhatározás alapján (pl. fejlesztési tartalék) Felhasználása: JT emelésére Veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetett összege ET-ba visszavezetett összeg (alapítás, kísérleti fejlesztés, saját részvény, üzletrész miatt) Számvitel IV. - Mohl Gergely 12

13 2 féle lehet: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Mérlegkészítéskor ismert piaci érték és a k.sz.é különbsége jelentős Alkalmazása lehetőség, nem kötelező, de auditáltatni kell Mely mérlegtételek esetében fordulhat elő? T1. Immateriális javak éh-e T4. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka T1. Tárgyi eszközök éh-e T4. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka T1. Bef. pü-i eszk. éh-e T4. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Számvitel IV. - Mohl Gergely 13

14 Év végi zárás műveletei: lásd Szv. I. illetve 345.o.! Osztalék kötelezettség előírása < 20% Term. személy 20% R.l.k.* egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben R.l.k.* kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb r.l.k.* TK. 344.o. Kifizethető nettó osztalék nem tananyag * Lehet h.l.k.. is, ha éven túl szeretnék felvenni az osztalékot! Számvitel IV. - Mohl Gergely 14

15 Osztalékfizetési korlát: Követelmény: ST OU - LT - ÉT JT, azaz JT + JD + TT + ET OU +LT + ÉT + MSZE - LT - ÉT JT JT + JD + TT + ET OU + MSZE JT 1. - ET/ AE alakulása JD + TT + ET OU + MSZE 0 AE 0 ; AE (-) AE 0; AE (+) ET OE 0 1. Nincs forrásaaz osztaléknak 3. MSZE = AE (+) - O AE ET OE (-) ET OU = ET OE ET OE 0 ET OE (+) 2. JD + TT + ET OE (+) + AE (-) O ET 3. JD + TT + ET OE (-) + AE (+) O AE 2. MSZE = 0 ET OU = ET OE - O ET + AE (-) 0 4. JD + TT + ET OE (+) + AE (+) O AE + O ET 4. MSZE = AE (+) - O AE 0 ET OU = ET OE - O ET 0 O = osztalék OU = osztalékfizetés után OE = osztalékfizetés előtt Számvitel IV. - Mohl Gergely 15

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg Pénzügyi számvitel Saját tőke 1 Saját tőke, céltartalékok Egy cég stabilitását, likviditását, erejét, biztonságát, komolyságát elsősorban a saját tőke nagysága jelzi. A saját tőke elhelyezkedése a mérlegben

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http:/// e-mail: correct@correct.hu A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Alapján

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

1. Aktuális számviteli kérdések

1. Aktuális számviteli kérdések Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások (a számviteli törvény) 2007. évi változásai (1 óra) indoka megjelenése hatálybalépés a)

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 1 SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 3:161. [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit Irodalom Fülöp Juhászné Kántor

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Tematika 2010, számviteli nap. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése. I. Szt. módosítások 2010-től. Lényeges Szt. módosítások 2010-től

Tematika 2010, számviteli nap. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése. I. Szt. módosítások 2010-től. Lényeges Szt. módosítások 2010-től A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Vállalkozási szakterület 2010 Tematika 2010, számviteli nap Szt. módosítások 2009 Devizaáttérés Devizaügyletek Értékpapírok Támogatások Tóth Mihály Nemzetgazdasági

Részletesebben

50 kérdés és 50 válasz

50 kérdés és 50 válasz Számviteli nap Vállalkozási szakterület A vagyon változásainak nyomon követése a kettős könyvvitel rendszerében 50 kérdés és 50 válasz A vagyon változásainak nyomon követése a kettős könyvvitel rendszerében

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika 1. melléklet Pénzügyi beszámoló, számviteli politika Számviteli politika Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2009 Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2010 Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése 1 Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése Ha van egy A anyavállalat, annak egy B és egy C leányvállalata (a B és a C között semmilyen egyéb részesedési viszony nincs, csak közös az anyavállalatuk),

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.április V. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Mottó: az APEH /NAV/ ellenőrzése során gyakran a számviteli szabályok megsértése alapján hoz határozatot /14 alapelv + bizonylati elv/.

Mottó: az APEH /NAV/ ellenőrzése során gyakran a számviteli szabályok megsértése alapján hoz határozatot /14 alapelv + bizonylati elv/. Mottó: az APEH /NAV/ ellenőrzése során gyakran a számviteli szabályok megsértése alapján hoz határozatot /14 alapelv + bizonylati elv/. Új szankció: Art. ha valamely adózó részben, vagy egészben nem a

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.április VII. évfolyam 4. szám Tartalom A hónap témája Felkészülés a 2014-es üzleti év zárása II. rész Olvasói kérdések Eszközbeszerzésre kapott támogatás

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet. Mindenki kap kölcsön 10.000 forintot. Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére):

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet. Mindenki kap kölcsön 10.000 forintot. Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére): FIGYELEM! A szemináriumi anyagok nem helyettesítik az előadás anyagát!!! Számvitel alapjai A vállalkozás vagyona a mérleg. A mérlegcsoportok tartalma. Barts Gábor Kodolányi János Főiskola A beszámoló részei

Részletesebben

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 1 Támogatások számviteli elszámolása Saját tőke javára elszámolt támogatás Eredmény javára

Részletesebben