Makroökonómia - 3. elıadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makroökonómia - 3. elıadás"

Átírás

1 Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 Az árupiaci kereslet tényezıi Egyensúly az árupiacon: kereslet (+I+G+X) = kínálat (Y+IM) : elkölthetı jövedelemtıl függ! forrása: Y elsıdleges elosztás, újraelosztás Y = W (munkabér + tényezıjöv., (háztartás: W = +T H -TR H +S ) H + T v - TR v (váll. adója - transzfer) állam + S v (váll. megtak.) azaz: Y = + T H - TR H + S H + T v - TR v + S v háztartás állam tıkepiac 2

2 Mekkora az elkölthetı jövedelem? Y = + T H + T v - TR H - TR v + S H + S v magánszféra fogyasztása adója transzfere megtakarítása Y = + T V+H - TR V+H + S V+H Jelölés: nettó adók: NT V+H = T V+H - TR V+H Azaz Y = + NT V+H + S V+H, a jövedelem a fogyasztást, a nettó adófizetést és a megtakarításokat fedezi. Tehát Y NT V+H (= Y + TR V+H - T V+H ) = + S V+H A magánszféra rendelkezésre álló jövedelme (elkölthetı jövedelme): Y DI (DI: disposable): jövedelem mínusz nettó adók értéke Y DI = Y + TR V+H - T V+H azaz Y DI = Y -NT V+H A rendelkezésre álló jövedelem felhasználása: fogyasztás és megtakarítás Y DI = + S V+H, 3 Példa: 4 szereplıs gazdaság, Y = 4500, W = 2950, IM = 460, EX = 420, S K = 40, TR H = 820, T H = 480, = 3200, TR V = 0, T V = 1100, Költségvetés deficitje: > S A = -150 Mekkora a magánszféra rendelkezésre álló jövedelme? Megoldás: A magánszféra rendelkezésre álló jövedelme: Y DI =Y + TR V + TR H - T V - T H = = 3740 Keynes-i jövedelem hipotézis: csak az adott idıszak jövedelmétıl függ Más lehetıségek: Duesenberry: elızı max. jövedelem Permanens jövedelem-hipotézis: elızı idıszak és jelen súlyozott átlaga 4

3 Kiadott pénzösszeg, ezer dollár A jövedelmek felhasználása, USA MEGTAKA- RÍTÁS eü, okt, üdülés, egyéb közlekedés lakáskiadások ruházat élelem, ital Rendelkezésre álló jövedelem, ezer dollár, 1998 S 5 Magyarországon? Az egy fıre jutó jövedelem felhasználása, 2007 Felhasznált jövedelem / Ft/fı Élelem Ruha Közlekedés Lakás Jövedelem 1 fıre jutó jövedelem Ft 6

4 A makrokereslet tényezıi: fogyasztás (Y DI ) = 0 + Č Y DI Y DI : rendelkezésre álló jövedelem Y DI = Y - T + TR (= Y NT) adó transzfer (segélyek) ADÓK: ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés, az állam kényszer útján hajtja be Nettó adó: NT=T TR (adók mínusz transzferek) : Y DI = Y - NT Adófizetıhöz való viszony Közvetlen (személyekre) Adóalap a jövedelemtıl függ Személyi jövedelemadó, nyereségadó Adóalap nem függ a jövedelemtıl Vagyonadó, gépjármőadó Közvetett (árukra és szolgáltatásokra) Általános forgalmi adó - Adók: jövedelemfüggı és jövedelemtıl nem függı rész T = T 0 + z Y 0 < z < 1, z: adókulcs autonóm jövedelemtıl függı (indukált) 7 (fogyasztás) alakulása Y DI függvényében Č (Y) = 0 + Č Y DI 0 = autonóm fogyasztás Č Y DI = indukált fogyasztás Č = fogyasztási határhajlandóság 0 < Č < 1 Y DI Mekkora rendelk. álló jövedelem esetén fogyasztjuk el mind ezt a rendelkezésre álló jövedelmet? ( (Y) = Y DI ) 8

5 Megtakarítási függvény A rendelkezésre álló jövedelmet fogyasztásra és megtakarításra fordítjuk: Y DI = + S Megtakarítási függvény: S = Y DI - = Y DI - 0 -Č Y DI Azaz: S = (1-Č) Y DI = autonóm megtakarítás (1-Č) Y DI = indukált megtakarítás 1-Č = megtakarítási határhajlandóság 0 < 1-Č < 1 Y DI - 0 Ábrázolás: függıleges tengelyt metszi: - 0 vízszintes tengelyt metszi: ahol S=0, azaz (Y) = Y DI 9 Egy ország lakossági fogyasztását a következı adatok jellemzik: Autonóm fogyasztás: 1200, fogyasztási határhajlandóság: 0,75. A makrojövedelem 10000, az adók értéke 800, transzferek: 600. Számítsuk ki: a) a rendelkezésre álló jövedelem b) a fogyasztás értékét. c) Mekkora jövedelem mellett fogyasztanánk el a teljes rendelkezésre álló jövedelmet, változatlan adók és transzferek mellett? Megoldás: (Y) = 0 + Č Y DI 1. Példa Adatok: 0 = 1200, Č= 0,75 továbbá T = 800, TR = 600, (azaz NT = = 200) a) Rendelkezésre álló jövedelem: Y DI = Y NT = Y T+ TR = = 9800 b) Fogyasztás: (Y) = 0 + Č Y DI = , = = 8550 c) Mekkora Y mellett fogyasztanánk el a rendelkezésre álló jövedelmet? Y DI = (Y)? Y DI = 0 + Č Y DI azaz Y DI = ,75 Y DI Tehát Y DI - 0,75 Y DI =1200 Innen: 0,25 Y DI =1200, Azaz Y DI =4800. Kérdés: Mekkora Y? De Y DI = Y NT és NT = 200 tehát Y = Y DI + NT = = 5000 Vagyis a keresett jövedelem: Y = 5000 Ellenırzés: Y =5000 esetén Y DI = Y NT = = 4800 Fogyasztás: = , = =

6 Egy ország lakossági fogyasztását a következı adatok jellemzik: Autonóm fogyasztás: 1200, fogyasztási határhajlandóság: 0,75. A makrojövedelem 10000, az autonóm adó értéke 100, az adókulcs 20%, transzferek: 600. Számítsuk ki: a) az adó és a nettó adó, b) a rendelkezésre álló jövedelem, c) a fogyasztás értékét. d) Írjuk fel a fogyasztási függvény egyenletét a jövedelem függvényében Megoldás: (Y) = 0 + Č Y DI (azaz a fogyasztási fv: = ,75 Y DI a megtakarítási fv: S= ,25 Y DI ) Adatok: 0 = 1200, Č= 0,75 továbbá T 0 = 100, z = 0,2, TR = 600, a) T = T 0 + z Y = , = = 2100 NT = T TR = T 0 + z Y TR = = 1500 b) Rendelkezésre álló jövedelem: Y DI = Y NT = = 8500 c) Fogyasztás: (Y) = 0 + Č Y DI = , = =7575 d) (Y) = ,75 Y DI = ,75 (Y- NT) = = ,75 (Y- T + TR)= = ,75 (Y- T 0 - z Y + TR) = = ,75 (Y ,2 Y + 600) = ,75 (Y 0,2 Y + 500) = = ,75 (Y 0,2 Y) + 0, = ,75 0,8 Y = ,6 Y 2.Példa: Példa folytatása Az elızı adatok mellett (autonóm fogyasztás=1200, fogyasztási határhajlandóság=0,75, autonóm adó =100, adókulcs = 20%, transzferek= 600) számítsuk ki: 1. Mekkora jövedelem mellett fogyasztjuk el a teljes rendelkezésre álló jövedelmet? 2. Hogyan alakulnak a megtakarítások a jövedelem függvényében? 3. Ábrázoljuk a fogyasztás és a megtakarítás alakulását a jövedelem függvényében! Megoldás: 0 = 1200, Č= 0,75 T 0 = 100, z = 0,2, TR = 600 1) (Y DI )= Y DI, azaz 0 + Č Y DI = Y DI vagyis ,75 Y DI = Y DI tehát 1200 = 0,25 Y DI,azaz Y DI = 1200/0,25, tehát Y DI = Kérdés: Mekkora lesz Y? Y DI =Y-T+TR = Y - T 0 - zy+tr = Y ,2Y+600 = 0,8Y +500, Tehát 4800 = 0,8Y+500, vagyis 4300 = 0,8 Y Tehát Y= 4300/0,8 =5375 2) Megtakarítások: Y DI = + S, tehát S = Y DI - De: Fogyasztás: (Y) = 0 + Č Y DI = ,6 Y S = 0,8Y +500 ( ,6 Y )= (0,8-0,6)Y 1075 Tehát S=0,2Y

7 2. Példa 3. részfeladat: ábrázolások Y szerint fogyasztási függvény (Y) = 0 + Č Y DI = ,6 Y 1575 ( 0 +Č (TR-T 0 )) 1200 ( 0 ) ,6 Y ,75 Y Y ,6 Y A fogyasztás a jövedelem növekvı függvénye Egységnyi jövedelemnövekedés 0,6 egységnyi fogyasztásnövekedést okoz Példa 3. részfeladat: ábrázolások Y szerint megtakarítási függvény, S Y DI= 0,8Y+500 (Y) = 0 + Č Y DI = ,6 Y S = Y DI - =0,2Y-1075 Y DI = 0,8Y +500, S = ,6 Y S S= ,2Y S = 0 ahol Y DI = Azaz Y DI = 1200/0,25 Y Y* =

8 A fogyasztási függvény tulajdonságai: (Y DI ) = 0 + Č Y DI, Y DI = Y-NT, NT=T-TR, T = T 0 + z Y (0 <z< 1,adókulcs) TR: nem jövedelemfüggık, autonóm! HOGY FÜGG A FOGYASZTÁS A JÖVEDELEMTİL? 1. Ha a jövedelem Y=0, akkor T = T 0, NT = T 0 -TR, Y DI = -NT = -T 0 +TR azaz a transzferek és autonóm adók különbsége Ebbıl elfogyasztható: Č Y DI = Č (-T 0 +TR ), Tehát Y=0 jövedelem mellett az összes fogyasztás: = 0 + Č (-T 0 +TR ) 2. Ha a jövedelem nı Y mennyiséggel, akkor a fogyasztás a következıképpen változik: Adók változása: T = z Y, a nettó adók változása NT = T= z Y, Rendelkezésre álló jövedelem változása: Y DI = Y - NT = Y - z Y = (1-z) Y A fogyasztás változása a jövedelemváltozás elfogyasztható része: =Č Y DI = Č (1-z) Y A fogyasztás a jövedelem növekvı függvénye Egységnyi jövedelemnövekedés Č (1-z) fogyasztásnövekedést okoz, azaz a fogyasztási függvény meredeksége: Č (1-z), azaz / Y = Č (1-z) 3. Ha a transzferek nınek TR mennyiséggel, a nettó adók csökkennek: NT= - TR A rendelkezésre álló jövedelem nı: Y DI = - NT= TR Fogyasztás nı: =Č Y DI = Č TR, azaz a transzferek növelése növeli a fogyasztást: / TR = Č Č (TR-T 0 ) = 0 +Č (TR-T 0 )+Č (1-z) Y Y Az adóváltozás hatása a fogyasztásra: (Y DI ) = 0 + Č Y DI, Y DI = Y-NT, NT=T-TR, T = T 0 + z Y (0 <z< 1,adókulcs) 4. Ha az autonóm adó nı T 0 mennyiséggel, akkor a fogyasztás a következıképpen változik: Adók változása: T = T 0, a nettó adók változása NT = T= T 0, Rendelkezésre álló jövedelem változása: Y DI = Y - NT = - T 0 A fogyasztás változása a rendelkezésre álló jövedelem változás elfogyasztható része: =Č Y DI = -Č T 0 A fogyasztásváltozás mértéke: / T 0 = -Č VÁLTOZATLAN JÖVEDELEM MELLETT! 0 + Č (TR-T 0 ) = 0 +Č (TR-T 0 )+Č (1-z) Y 5. Ha az adókulcs nı: z Adóváltozás: NT = T = z Y Rendelkezésre álló jövedelem csökken: Y DI = - NT = - z Y Fogyasztáscsökkenés: =Č Y DI = -Č z Y Az adókulcs emelése - VÁLTOZATLAN JÖVEDELEM MELLETT - csökkenti a fogyasztást A fogyasztásváltozás mértéke - változatlan jövedelem mellett: / z = -Č Y Y 16

9 Kétszereplıs gazdaság I Y VÁLLALAT S V Hazai össztermék, ÁRUPIA W PÉNZ- és tıkepiac HÁZTARTÁS S H Ekkor: T = 0, TR = 0, tehát NT = 0, és Y DI = Y A fogyasztási függvény: = 0 + Č Y, a megtakarítási függvény: S = Y- = - 0 +(1 -Č) Y 17 Beruházási kereslet szándékolt beruházás = megtakarítás egyensúly! Mitıl függ? - profitkilátások <-- (piac, állam, szubjektív): állandónak tekintjük - rendelkezésre álló pénztıke (saját, hitel): kamatlábak (pénzpiacról!!) Y-tól nem függ közvetlenül! 18

10 A következı évben beruházást tervezı vállalkozások aránya (Magyarország, Ecostat konjunktúraindex alapján) Bacsi - Weisz, Makro3 19 I I 0 I* Beruházási függvény ábrázolása I 0 : autonóm beruházás I = I 0 - a i a: kamatérzékenység i: kamatláb (%) i* i I romlik javul i Profitvárakozások hatása 20

11 Árupiaci Kereslet = + I + G + NX (tervezett költés) Árupiaci egyensúly Tényleges jövedelem: Y Árupiaci egyensúly: Y = +I+G+NX fennáll ( Makrojövedelem = makrokereslet ) HA G = 0, NX (=X-IM) = 0 lenne, akkor:, I I (Y DI ) + I 2 I 1 I 2 i i 1 i 2 Y 1 Y 2 (Y DI ) + I 1 (Y DI ) I 2 I 1 Y i 2 i 1 i IS-egyenes: adott kamatlábakhoz az árupiaci egyensúlyi jövedelmeket adja meg (KEYNES) Y 1 Y 2 Y 21 Hogyan függ az árupiaci egyensúly az alábbi tényezık alakulásától: Fogyasztás (Jövedelemfüggı) Beruházás (kamatlábtól függ) Kormányzati kiadások : autonóm! Nettó export: autonóm! Tényleges kiadások: az adott GDP (Y) mellett megvalósuló, I, G, NX értékek (azaz Y felosztása e tényezık között) Tervezett kiadások a, I, G, NX szándékolt értékei Kiadások G+NX Az árupiac egyensúlya: amikor Tényleges kiadások = Tervezett kiadások tehát Y=+I+G+NX Jövedelem = árupiaci kereslet Jövedelem, Y +I Kiadási szándék = + I + G + NX Y 2 Y 1 Y* Jövedelem, kibocsátás Y 22

12 A kormányzati kiadások (G) szerepe Magasabb kormányzati kiadások magasabb árupiaci keresletet jelentenek bármely jövedelmi szint esetén Kiadások G Jövedelem, Y A B + I + G + G +NX Árupiaci kereslet: = + I + G +NX Y* Y 1 Jövedelem, Y Egy G kormányzati kiadás-növekedés pontosan ekkora értékkel növeli az árupiaci keresletet, bármely adott jövedelmi szint mellett. Az árupiaci egyensúly A-ból B-be mozdul, az egyensúlyi jövedelem nı A jövedelemnövekedés mértéke nagyobb mint G. (Multiplikátor-hatás) 23 A kormányzati kiadások multiplikátor hatásának magyarázata Kiindulási egyensúlyi jövedelem: Y*, emellett: Y*=(Y*)+ I+G+NX Magasabb kormányzati kiadások melletti egyensúlyi jövedelem: Y 1, ekkor Kiadások G A Y B G + I + G +NX Jövedelem, Y Y 1 =(Y 1 )+ I+G+ G + NX + I + G + G +NX Y* Y 1 Ekkor Y 1 -Y*= (Y 1 ) (Y*)+ G, azaz Y = + G, De: / Y = Č (1-z), ezért Y = + G = Č (1-z) Y + G Tehát: Y -Č (1-z) Y = G, vagyis (1 -Č (1-z)) Y = G Innen: 1 / [1 -Č (1-z)] = Y/ G A kormányzati kiadások multiplikátora: Y/ G = 1 / [1 -Č (1-z)] 24

13 Az autonóm adó multiplikátora Kiindulási egyensúlyi jövedelem: Y*, emellett: Y*=(A)+ I+G+NX Magasabb AUTONÓM adók melletti egyensúlyi jövedelem: Y 1 =(B) + I+G+ NX Mennyit változott az egyensúlyi jövedelem? (azaz Y 1 -Y*) A változás mértéke: Y= Y 1 -Y*= (A)-(B) Kiadások A 1 A: Y*=(A) + I + G + NX B: Y 1 = (B) + I + G +NX -Č T 0 B Y 2 Ekkor Y 1 -Y*= (A)- (B), ami két lépésre bontható: (A) - (B)= Y 1 Y* 1. Y* jövedelem mellett az adóváltozás hatása a fogyasztásra: 1 = -Č T 0 2. Y*-ról Y 1 -re csökkenı jövedelem hatása a fogyasztásra: 2 / Y = Č (1-z), vagyis 2 = Č (1-z) Y 3. Tehát: Y = = -Č T 0 +Č (1-z) Y azaz Y -Č (1-z) Y = -Č T 0, tehát (1 -Č (1-z)) Y = -Č T 0 Y Innen: -Č/ [1 -Č (1-z)] = Y/ G Az autonóm adó multiplikátora: Y/ T 0 = -Č/ [1 -Č (1-z)] A kamatláb növelése csökkenti a szándékolt beruházások szintjét - a) ábra, 2. Az alacsonyabb beruházási szándék csökkenti a tervezett kiadásokat /árupiaci keresletet, Emiatt az árupiaci keresleti függvény lefelé tolódik - b) ábra I 3. Így az egyensúlyi jövedelem csökken c) ábra (a) Kiadások i (c) (b) Árupiaci kereslet = + I + G+NX = = + I + G+X-IM Jövedelem, Y Az IS az árupiaci egyensúlyt jelentı kamatláb és jövedelem párokat adja meg I i IS Jövedelem, Y 26

14 Az IS egyenlete:, G, I, X-IM +I(i 0 )+ G + X - IM +I (i 1 )+ G + X-IM Y = (Y DI ) +I(i) + G + X-IM Az egyenletben csak az Y és az i értékek a változók, minden más paramétert be kell helyettesíteni! i i 1 i 0 IS Y 1 Y 0 Y Y 1 Y 0 Y A kamatláb növekedése csökkenti az árupiaci egyensúlyi jövedelmet elmozdulás az IS mentén. A többi paraméter bármelyikének változása az IS helyzetét, alakját változtatja meg. 27 Következmények: kiadások Y = +I+G+ X-IM 1,2,3: G vagy TR vagy (X-IM) változás hatására a keresleti függvény eltolódik Eredeti állapot: +I+ G + X - IM i i Y 4 Y 0 Y 123 Y IS 4 IS IS 123 Y 4 Y 0 Y 123 Y 4) az adókulcs változás hatására a keresleti függvény meredeksége változik: Č (1 z - z) 1, Ha a kormányzati kiadások nınek ( G): árupiaci kereslet: +I+ G+ G + X - IM felfele mozdul el Azonos kamatlábak mellett nagyobb Y, IS felfele mozdul el 2, Ha a transzferek nınek ( TR): árupiaci kereslet: +č TR +I+ G+ X - IM Azonos kamatlábak mellett nagyobb Y, IS felfele mozdul el 3, Ha az X-IM egyenleg nı ( (X-IM) ) : Azonos kamatlábak mellett nagyobb Y, IS felfele mozdul el, 4, Ha az adókulcs nı (z): Č (1-z- z) árupiaci kereslet: meredeksége csökken, Azonos kamatlábak mellett kisebb Y, IS lefele mozdul el 28

15 A fogyasztási függvényt a következı adatok jellemzik: 0 = 125, č = 0,75 A beruházási függvény a következı: I= i A kormányzati fogyasztás = 275, az autonóm adó = 60, az adókulcs = 30 % Transzfer nincs, X = 0, IM = 0 Határozzuk meg: IS egyenletét Y-ra kifejezve, és az árupiaci egyensúlyi jövedelmet, ha i = 10% Mi lesz az IS egyenlete, ha G 10 %-kal megnövekszik? Mekkora lesz most az egyensúlyi jövedelem az i =10 % kamatláb mellett Példa 4- szereplıs gazdaságra Megoldás: Y = +I + G + X-IM (Y) = 0 + č Y DI = 0 + č ( Y T + TR)= 0 + č ( Y T 0 -z Y+ TR) = = ,75 (Y 60-0,3 Y + 0) = = ,75 (0,7 Y 60 ) = ,75 (0,7Y 60 ) = = 80+ 0,525 Y IS: Y = 80+ 0,525 Y i Y = ,525 Y -10i, azaz 0,475Y =605-10i Y = 1273,7 21,05 i Ha i = 10 %, akkor Y = 1273,7-210,5 =1063,2 Ha G megváltozik: G = ,5 = 302,5 IS: Y = 80+ 0,525 Y i + 302,5 Y = 632,5 +0,525 Y -10i, azaz 0,475Y =632,5-10i Y = 1331,6 21,05 i Ha i = 10 %, akkor Y = 1331,6-210,5 = 1121,1 29

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 IM Y A makrogazdaság összjövedelme TERMELÉS termékek, szolgáltatások Fogyasztási javak Termelési célú javak Jövıbeli termeléshez Jelen termelésben:

Részletesebben

Közgazdaságtan 10. elıadás

Közgazdaságtan 10. elıadás Közgazdaságtan 10. elıadás A makrogazdaság szereplıi (Gazdasági szférák) Bacsi-Weisz, Közgazd10 1 Gazdasági szférák: Vállalati szféra: termékek, szolgáltatások elıállítása (Q --> Y) Háztartási szféra:

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia ok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. 65.) Keynesi abszolút

Részletesebben

IS LM GÖRBÉK. 1. feladat

IS LM GÖRBÉK. 1. feladat IS LM GÖRBÉK 1. feladat Egy gazdaságban az autonóm fogyasztás 20, a fogyasztási határhajlandóság 0,8. A beruházási kereslet 200, mínusz a piaci kamatláb 10-szerese. A nominális pénzkínálat 450, a pénzkeresleti

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény 84-85.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o. 16-17. (Javasolt változtatások: 16. feladat: I( r) 500

Részletesebben

Makroökonómia. 12. hét

Makroökonómia. 12. hét Makroökonómia 12. hét A félév végi zárthelyi dolgozatról Nincs összevont vizsga! Javító és utóvizsga van csak, amelyen az a hallgató vehet részt, aki a szemináriumi dolgozat + 40 pontos dolgozat kombinációból

Részletesebben

Infláció, növekedés, gazdaságpolitika

Infláció, növekedés, gazdaságpolitika Infláció, növekedés, gazdaságpolitika Makroökonómia - 9. elıadás 1 Az infláció fogalma: a pénzmennyiség megnövekedése, a mögötte álló árualap (termelés) növekedése nélkül, a belsı érték nélküli pénz elértéktelenedése:

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 9. Előadás Makrogazdasági kereslet Makrogazdasági kereslet Aggregált, vagy makrogazdasági keresletnek (AD) a kibocsátás iránti kereslet és az árszínvonal

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét 2010.09.07. 1 Tóth Árpád Ig. 617 e-mail: totha@sze.hu gyakorlatok letölthetősége: www.sze.hu/~totha Pénzügytan I. (könyvtár)

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport Név: Neptun kód: Az alábbi feladatok mindegyikében csak egy válasz helyes. Jelölje be az alábbi táblázatba az Ön által helyesnek tartott választ a megfelelő betűjelnél x-szel! Javítást nem fogadunk el.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Makroökonómia. 9. szeminárium

Makroökonómia. 9. szeminárium Makroökonómia 9. szeminárium Ezen a héten Árupiac Kiadási multiplikátor, adómultiplikátor IS görbe (Investment-saving) Árupiac Y = C + I + G Ikea-gazdaságot feltételezünk, extrém rövid táv A vállalati

Részletesebben

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1 II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az árupiaci kereslet és az egyensúlyi jövedelem 14. lecke Az árupiac Az árupiac

Részletesebben

A fogyasztási kereslet elméletei

A fogyasztási kereslet elméletei 6. lecke A fogyasztási kereslet elméletei A GDP, a rendelkezésre álló jövedelem, a fogyasztás és a megtakarítás kapcsolata. Az abszolút jövedelem hipotézis és a keynesi fogyasztáselmélet. A permanens jövedelem

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 4. Előadás Az árupiac és az IS görbe IS-LM rendszer A rövidtávú gazdasági ingadozások modellezésére használt legismertebb modell az úgynevezett

Részletesebben

1. személyes konzultáció

1. személyes konzultáció Makroökonómia 1. személyes konzultáció Széchenyi István Egyetem Gazdálkodási szak e-learning képzés Összeállította: Makroökonómia 1. konzultáció 1 Általános tudnivalók: Tutor:, egyetemi adjunktus Fogadóóra

Részletesebben

4. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

4. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Jöv héten dolgozat!!! Mit tudunk eddig? Hosszú távú modell Mit csinál a vállalat? Mit

Részletesebben

Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára

Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára Szolnoki Főiskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára 1. A makroökonómia tudománya 1. feladat. 1. Ábrázolás

Részletesebben

Szabó-bakoseszter. Makroökonómia. Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe

Szabó-bakoseszter. Makroökonómia. Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe Szabó-bakoseszter Makroökonómia Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe Számítási és geometriai feladatok 1. feladat Tételezzük fel, hogy az általunk vizsgált gazdaságban a gazdasági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Képletek és összefüggések a 3. és 4. szemináriumra Hosszú távú modell

Képletek és összefüggések a 3. és 4. szemináriumra Hosszú távú modell Képletek és összefüggések a 3. és 4. szemináriumra Hosszú távú modell 1. Termelési függvény Y = f(k, L) konstans skálahozadék: n Y = f(n K, n L) Cobb-Douglas termelési függvény: Y = ak α L 1 α α és (1

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Második szemináriumi dolgozat a jövő héten!!!

Második szemináriumi dolgozat a jövő héten!!! Második szemináriumi dolgozat a jövő héten!!! kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet (tőkekínálat) Tőkepiac beruházás KF piaca megtakarítás magatartási

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 3. Előadás Gazdasági szereplők, piacok és kapcsolataik, gazdasági körforgás Jövedelemáramlás a gazdasági szférák között A makrogazdaság szereplőinek

Részletesebben

Makroökonómia Kisokos

Makroökonómia Kisokos Makroökonómia Kisokos A kiadvány az Ecourse Bt. tulajdonát képezi, annak engedély nélküli, részbeni vagy teljes sokszorosítása tilos. Szerkesztette: Szántó Ivett Budapest, 2016 Tartalomjegyzék 1. A Kisokos

Részletesebben

IS-LM modell Aggregált kereslet. Rövid távú modellis-lm-ad IS-LM-AD. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

IS-LM modell Aggregált kereslet. Rövid távú modellis-lm-ad IS-LM-AD. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Rövid távú modell IS-LM-AD Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? IS-LM modell ismerjük a kamat és a jövedelem közti kapcsolatot az árupiacon (IS görbe) ismerjük

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan 11. a rövid távú modell

Nemzetközi gazdaságtan 11. a rövid távú modell Nemzetközi gazdaságtan 11. a rövid távú modell 16. fejezet árfolyam, kamatláb, árszínvonal összefüggései... de egyvalamit elsumálkoltunk, nem véletlenül... azt, hogy ezek összefüggnek a jövedelem alakulásától

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 25. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK 18

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 1.ea. A makroökonómia alapfogalmai, a jövedelmek számbavétele. Bacsi-Weisz, Makro1

MAKROÖKONÓMIA 1.ea. A makroökonómia alapfogalmai, a jövedelmek számbavétele. Bacsi-Weisz, Makro1 MAKROÖKONÓMIA 1.ea. A makroökonómia alapfogalmai, a jövedelmek számbavétele 1 Mivel foglalkozik a makroökonómia? Nem egy gazdasági szereplı, termék, hanem: AGGREGÁTUMOK kettıs aggregálás Gazdasági szereplık

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

2. A négyszektoros jövedelem áramlási modellben ex post igaz, hogy a.) Y=C+I+G+X-IM b.) Y=C+I+G+IM-X c.) Y-IM=C+I+G+X d.

2. A négyszektoros jövedelem áramlási modellben ex post igaz, hogy a.) Y=C+I+G+X-IM b.) Y=C+I+G+IM-X c.) Y-IM=C+I+G+X d. 1. A GDP és az GNI közötti különbség, hogy a.) Az egyik tartalmazza a külföldön szerzett elsődleges jövedelmeket b.) Az egyik nem tartalmazza a külföldiek által itthon szerzett elsődleges jövedelmeket

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA IS-LM modell. Antal Gergely

MAKROÖKONÓMIA IS-LM modell. Antal Gergely MAKROÖKONÓMIA IS-LM modell Antal Gergely Elmélet Likviditáspreferencia elmélete Keynes: Az egyensúlyi kamatláb meghatározása a pénzpiaci egyensúlyból A pénzt azért szeretik tartani, mert likvid, de a magasabb

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba

Bevezetés s a piacgazdaságba Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Bacsi, BevPiacgaz 1 Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan közg. elmélettörténet

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia Közgazdaságtan Tanszék NÉV: Neptun kód:. KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia M I/1a Oldja meg a következő feladatokat és jelölje meg X-szel a helyes megoldást az alábbi táblázatban! Csak egyértelmű jelöléseket

Részletesebben

Makroökonómia. Név: Zárthelyi dolgozat, A. Neptun: május óra Elért pontszám:

Makroökonómia. Név: Zárthelyi dolgozat, A. Neptun: május óra Elért pontszám: Makroökonómia Zárthelyi dolgozat, A Név: Neptun: 2015. május 13. 12 óra Elért pontszám: A kérdések megválaszolására 45 perc áll rendelkezésére. A kérdések mindegyikére csak egyetlen helyes válasz van.

Részletesebben

NEMZETI JÖVEDELEM: TERMELÉS, ELOSZTÁS, FELHASZNÁLÁS

NEMZETI JÖVEDELEM: TERMELÉS, ELOSZTÁS, FELHASZNÁLÁS NEMZETI JÖVEDELEM: TERMELÉS, ELOSZTÁS, ELHASZNÁLÁS 0, 7 0,. Egy gazdaságban a termelési függvény: Y K L. A felhasznált tőkeállomány: S K, az árszínvonal:. A munkakínálat: L 409. Mekkora a a) a munkabér,

Részletesebben

40 pontos vizsga. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

40 pontos vizsga. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia 1. kérdés Ha a banán ára jelent sen emelkedik, akkor ez Magyarországon ceteris paribus a) növeli a CPI értékét és a GDP-deátor értékét is

Részletesebben

3. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

3. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? GDP árindexek kamatok munkanélküliség Hol tartunk? Vannak releváns gazdasági

Részletesebben

I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések

I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1 I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy gazdaság adatai a következık: a bruttó hazai termék GDP=2250, a bruttó nemzeti jövedelem (GNI): 2200, az összes végsı fogyasztás 1500, a felhalmozás 700,

Részletesebben

2. Árupiac Makroökonómiai piacok Az árupiac szerepe A kétszektoros árupiac

2. Árupiac Makroökonómiai piacok Az árupiac szerepe A kétszektoros árupiac 2. Árupiac A makrogazdaság árupiaci keresletének meghatározása háromszektoros modellben. Az IS görbe levezetése. 2.1. Makroökonómiai piacok Egy komplex rendszer modellezése során praktikus, ha a modellünket

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész Révész Sándor szuperkonzultacio.hu 2012. május 15. GDP kiszámítása A következ eket kell gyelembe venni a GDP kiszámításakor: 1 A számításhoz a piaci árakat

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten? A piac modellje a. Mit jelent makrogazdasági

Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten? A piac modellje a. Mit jelent makrogazdasági Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten? A piac modelljének átültetése makroszintre: az ár és mennyiség tengelyek értelmezése. Makrokínálat és potenciális kibocsátás. Az

Részletesebben

Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön!

Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön! 1 Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön! 2 Van Tematika! Az előadás A szeminárium is 3 Van 60 pont

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia Közgazdaságtan Tanszék NÉV: Neptun kód:. KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia M I/1a Oldja meg a következő feladatokat és jelölje meg X-szel a helyes megoldást az alábbi táblázatban! Csak egyértelmű jelöléseket

Részletesebben

3. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

3. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? GDP Árindexek Kamatok Munkanélküliség Vannak releváns gazdasági kérdések,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Egészségügyi szervező hallgatók részére GTGKG602EGK Gazdaságelméleti Intézet, 2015. Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása

Részletesebben

ME-GTK Gazdaságelméleti Intézet. Makroökonómia. Egészségügyi szervezőknek (GTGKG602EGK) Orloczki Mónika I. félév

ME-GTK Gazdaságelméleti Intézet. Makroökonómia. Egészségügyi szervezőknek (GTGKG602EGK) Orloczki Mónika I. félév ME-GTK Gazdaságelméleti Intézet Makroökonómia Egészségügyi szervezőknek (GTGKG602EGK) Orloczki Mónika 2012-13 I. félév A makroökonómia alapkérdései, alapfogalmai és a makrogazdaság szereplői kibocsátás:

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Rövid távon a kamatparitás: két gazdaságban realizálható átlagos hozamnak azonos devizában kifejezett értéke meg kell, hogy egyezzen egymással. Hosszú

Részletesebben

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell)

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makroökonómia - 7. elıadás Bacsi Makro 7 1 Hosszútávú makroökonómiai egyensúly Hosszú távon a bérek képesek alkalmazkodni

Részletesebben

7. el adás. Solow-modell III. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

7. el adás. Solow-modell III. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Solow-modell III. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Alkalmazások Hogyan változnak egyensúlyi növekedési pályán az endogén változók? Mi kell a tartós gazdasági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Gyakorlófeladatok a neoklasszikus modellhez

Gyakorlófeladatok a neoklasszikus modellhez Gyakorlófeladatok a neoklasszikus modellhez Egy gazdaság a neoklasszikus modell leírása szerint működik. A megtakarítási függvény: S(i)=300+1000i, a beruházási függvény: I(i)=1800-500i. Egységnyi forgalomban

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség 8. előadás 2010. 04.15. Az elemzés kiterjesztése több időszakra az eddigi keynesi modell és a neoklasszikus

Részletesebben

9. lecke Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten?

9. lecke Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten? 9. lecke Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten? A piac modellje makroszinten: az ár és mennyiség tengelyek értelmezése. Makrokínálat és potenciális kibocsátás. Az árszínvonal

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 10. Előadás Makrogazdasági kínálat és egyensúly Az előadás célja A makrogazdasági kínálat levezetése a következő feladatunk. Ezt a munkapiaci összefüggések

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A javítás

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László

Mikro- és makroökonómia. A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László Mikro- és makroökonómia A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László 2016. 11. 18. A keynesiánus pénzpiac A keynesi pénzpiacon az árszínvonal exogén változó! Rögzített nominálbérek mellett a

Részletesebben

Árupiac. Munkapiac. Tőkepiac. KF piaca. Pénzpiac. kibocsátás. fogyasztás, beruházás. munkakínálat. munkakereslet. tőkekereslet (tőkekínálat) beruházás

Árupiac. Munkapiac. Tőkepiac. KF piaca. Pénzpiac. kibocsátás. fogyasztás, beruházás. munkakínálat. munkakereslet. tőkekereslet (tőkekínálat) beruházás kibocsátás Árupiac fogyasztás, beruházás munkakereslet tőkekereslet (tőkekínálat) Munkapiac Tőkepiac munkakínálat beruházás KF piaca megtakarítás pénzkínálat Pénzpiac pénzkereslet Kaptunk érdekes eredményeket.

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián   Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián e-mail: k.krisztian@efp.hu Fogadóóra: minden szerdán 10.15 11.45. között Helyszín: 311-es szoba Irodalom Tankönyv: Jack Hirshleifer Amihai Glazer David Hirshleifer:

Részletesebben

Makroökonómia. 8. szeminárium

Makroökonómia. 8. szeminárium Makroökonómia 8. szeminárium Jövő héten ZH avagy mi várható? Solow-modellből minden Konvergencia Állandósult állapot Egyensúlyi növekedési pálya Egy főre jutó Hatékonysági egységre jutó Növekedési ütemek

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közgazdasági-marketing

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 Kedves Felvételiző! A feladatlap két részből áll. Az első rész mikroökonómiai ismereteire, a második rész a makroökonómiai tananyagra vonatkozik. Kövesse

Részletesebben

Mikroökonómia. Gyakorló feladatok

Mikroökonómia. Gyakorló feladatok Mikroökonómia Gyakorló feladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly 1/A feladat: Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye

Részletesebben

Makroökonómia. 4. szeminárium

Makroökonómia. 4. szeminárium Makroökonómia 4. szeminárium 2016. 03. 03. 1 Emlékeztető Jövő héten dolgozat 12 pontért! definíció, Igaz-Hamis, kiegészítős feladat számítás 2. házi feladat 2 pontért Gyakorlásnak is jó Hasonló feladatok

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Elmélet Feladatok Zh infok. 3. szeminárium BCE február 20.

Elmélet Feladatok Zh infok. 3. szeminárium BCE február 20. Makroökonómia szeminárium 3. szeminárium Hosszútávú modell I. Révész Sándor Makroökonómia Tanszék BCE 2013. február 20. Alapfogalmak termelési tényező termelési függvény mérethozadék tényezőárak versenyző

Részletesebben

Népességnövekedés Technikai haladás. 6. el adás. Solow-modell II. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Népességnövekedés Technikai haladás. 6. el adás. Solow-modell II. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Solow-modell II. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Jöv héten dolgozat!!! Reál GDP növekedési üteme (forrás: World Bank) Reál GDP növekedési üteme (forrás: World Bank) Mit tudunk

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

3571,4=100L 0,5, L=1275,5 a munkakeresleti függvénybe helyettesítve (L(W/p) a profitmaximum feladatból) adódik.

3571,4=100L 0,5, L=1275,5 a munkakeresleti függvénybe helyettesítve (L(W/p) a profitmaximum feladatból) adódik. Jegyzet oldalszámok: IS-LM modell (69-79 oldal) Feladat megoldás: Mekkora a nominálbér? IS-LM-ből y; IS: y=0,8y+1000-10r LM: 7143/10=y-100r megoldva: y=3571,4 termelési függvényből foglalkoztatás L; 3571,4=100L

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Universität Miskolci Miskolc, Egyetem, Fakultät Gazdaságtudományi für Wirtschaftswissenschaften, Kar, Gazdaságelméleti Istitut für Wirtschaftstheorie Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

gyszerűsített Keynes-i modell C/korm 0,8(Y-0,4Y)+100

gyszerűsített Keynes-i modell C/korm 0,8(Y-0,4Y)+100 Feladat: egyszerűsített Keynes-i modell Legyen egy zárt gazdaságban a kormányzaton kívül a megtakarítás az alábbi függvénnyel adott: S/korm =0,2(Y-0,4Y)-00, ahol a 0,4 az adók 40%-os nagyságára utal. A

Részletesebben

Makroökonómia. 7. szeminárium

Makroökonómia. 7. szeminárium Makroökonómia 7. szeminárium Amit eddig tudunk hosszú táv: Alapfogalmak: GDP, árindexek Hosszú távú (klasszikus) modell: alapvető egyensúlyi összefüggések Solow-modell: konvergencia, növekedés Ami most

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 2. szeminárium

MAKROÖKONÓMIA 2. szeminárium MAKROÖKONÓMIA 2. szeminárium Makroökonómia Tanszék 2012. február 26. A makrogazdasági körforgás Nemzeti számlarendszer azonossága GDP = Y = C + I + G(+NX ) a fogyasztás C = C 0 + MPC Y DI a rendelkezésre

Részletesebben

(makro modell) Minden erőforrást felhasználnak. Árak és a bérek tökéletesen rugalmasan változnak.

(makro modell) Minden erőforrást felhasználnak. Árak és a bérek tökéletesen rugalmasan változnak. (makro modell) Vannak kihasználatlat erőforrások. Árak és a bérek lassan alkalmazkodnak. Az, hogy mit csináltunk most, befolyásolja a következő periódusbeli eseményeket. Minden erőforrást felhasználnak.

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2015/2016/2 SOLOW-MODELL. 2. gyakorló feladat március 21. Tengely Veronika

Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2015/2016/2 SOLOW-MODELL. 2. gyakorló feladat március 21. Tengely Veronika Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2015/2016/2 SOLOW-MODELL 2. gyakorló feladat 2016. március 21. Tengely Veronika A feladat Az általunk vizsgált gazdaságban a fogyasztók a mindenkori jövedelem

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA Aggregált kínálati modellek, Philips görbe, Intertemporális döntés. Kiss Olivér

MAKROÖKONÓMIA Aggregált kínálati modellek, Philips görbe, Intertemporális döntés. Kiss Olivér MAKROÖKONÓMIA Aggregált kínálati modellek, Philips görbe, Intertemporális döntés Kiss Olivér AS elmélet 4 modell az agregált kínálatra Azonos rövid távú egyenlőség az aggregált kínálatra: Y = Y + α(p P

Részletesebben