Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben"

Átírás

1 Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi abszolút jövedelemhipotézis szerinti, lineáris fogyasztási függvény esetén hogyan változik a fogyasztási hányad a GDP növekedésével? Válaszát igazolja! 66.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 34. o feladat 68.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 35. o. 7. feladat A beruházási kereslet 75.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 35. o. 8. feladat 76.) Egy termelőgép vételára 1 millió Ft. A gép hasznos élettartama 3 év, az egyes évek során generált pénzbevételek és kiadások az alábbi táblázatban láthatók. Időszak Bevétel Kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft a) Érdemes-e megvalósítani ilyen feltételek mellett a beruházást, ha a projekttől elvárt megtérülési ráta 12%? b) Érdemes-e megvalósítani, ha a piaci kamatláb 15%-ra emelkedik? c) És ha 10%-ra csökken? a) 12 százalékos kamatszint esetén pozitív a nettó jelenérték, érdemes megvalósítani. b) 15 százalékos kamatszintnél már negatív a nettó jelenérték. c) Számítás nélkül is egyértelmű, hiszen ha 12 százaléknál pozitív az NPV, akkor 10 százalékos kamatszintnél is az lesz. 77.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 35. o. 9. feladat Árupiaci egyensúlyi mechanizmus konstans beruházási kereslet mellett 78.) Az alábbi koordináta-rendszer egy kétszektoros árupiac keresleti komponenseinek ábrázolására szolgál. A fogyasztási függvény lineáris, a fogyasztás a folyó időszaki makrojövedelem függvénye, a beruházási kereslet nem függ az aktuális GDP-től. A 1

2 koordináta-rendszerben a beruházási kereslet nagyságát, az autonóm fogyasztási kiadások nagyságát, valamint a zérus megtakarítási hányadot biztosító GDP szintjét jelöltük meg. a) Rajzolja be az ábrába a megtakarítási függvényt! (Az ábrán az Y s=0 érték azt a jövedelemszintet jelöli, ahol a megtakarítási hányad nulla.) b) Rajzolja be az ábrába a megtakarítási függvénnyel konzisztens fogyasztási függvényt! c) Jelölje meg az egyensúlyi kibocsátás szintjét! C, S C 0 I Y s = 0 Y 79.) Mi a multiplikátor-hatás lényege? Mit mutat meg az egyszerű kiadási multiplikátor? 80.) Egy kétszektoros gazdaságban a fogyasztási kereslet a folyó időszaki makrojövedelem lineáris függvénye: az autonóm fogyasztási kiadások nagysága 2400 egység, a fogyasztási határhajlandóság pedig 0,75. A beruházási kiadások adott kamatláb mellett 6700 egységet tesznek ki. a) Számítsa ki az árupiac egyensúlyát biztosító makrojövedelem nagyságát! b) Számítsa ki a fogyasztási kereslet nagyságát az egyensúlyi kibocsátás szintjén! c) Számítsa ki a fogyasztási hányadot az egyensúlyi kibocsátás szintjén! d) Határozza meg azt a kibocsátási szintet, ahol a fogyasztási hányad 100%! e) Rajzolja fel a fogyasztási, a megtakarítási, a beruházási valamint az összkeresleti függvényt az árupiac modellezésére szolgáló koordináta-rendszerben! Adja meg a függvények tengelymetszeteit, valamint jelölje meg azokat a pontokat, amelyeket kiszámított! f) Hány egységgel növekszik az egyensúlyi GDP, ha az autonóm fogyasztás 200 egységgel emelkedik? g) Mutassa be az f) pontbeli változások hatását és a lejátszódó multiplikátor mechanizmust az e) pontban elkészített ábrán! 2

3 a) b) c) 0,8159 d) 9600 e) ábra f) 800 g) ábra 81.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o. 15. feladat 82.) Egy kétszektoros gazdaságban a háztartások fogyasztási kereslete a makrojövedelem lineáris függvénye. A fogyasztási hányad 6250 egységnyi GDP mellett 100 százalékos, ha a GDP re növekedne, a fogyasztási hányad 0,925-re csökkenne! a) Határozza meg a lineáris fogyasztási függvény paramétereinek értékét, s írja fel a függvény képletét! b) Mekkora az egyensúlyi GDP a gazdaságban, ha a beruházási kiadások az aktuális kamatláb mellett 4000 egységet tesznek ki? c) Mekkora az egyszerű kiadási multiplikátor? d) Hány egységgel kell megváltoznia a beruházási keresletnek az egyensúlyi GDP 750 egységgel való növekedéséhez? a) Az autonóm fogyasztás 1250, a fogyasztási határhajlandóság 0,8. b) c) 5 d) ) A következő feladatban egy kétszektoros makrogazdasági modellel dolgozunk! A háztartási szektor fogyasztási kiadásai a jövedelem lineáris függvényeként alakulnak. A fogyasztási határhajlandóság 0,6, az autonóm fogyasztás A beruházási kiadások a jelenlegi kamatszint mellett 4200 mrd Ft-ot tesznek ki. A GDP aktuális értéke mrd Ft. a) Milyen az árupiac egyensúlyi helyzete és milyen változások várhatók a fogyasztási és az árupiaci összkereslet szintjében? (A kamatszint és e beruházások nem változnak!) b) Mekkora az egyensúlyi kibocsátás szintje? 3

4 Munkapiaci mutatószámok 3.)* Az alábbi táblázat egy ország munkapiaci kategóriáit tartalmazza az elmúlt néhány évre vonatkozóan. Határozza meg a hiányzó értékeket! Időszak Munkaképes korúak Aktívak Foglalkoztatottak ezer fő Aktivitási ráta százalék Munkanélküliek Munkanélküliségi ráta , : 2003: munkanélküliek = aktívak foglalkoztatottak = = 676 aktivitási ráta = aktívak / munkaképes korúak = / = 0,65 = 65% munkanélküliségi ráta = munkanélküliek / aktívak = 676 / = 0,052 = 5,2% 2004: aktívak = munkanélküliek / munkanélküliségi ráta = 704 / 0,052 = foglalkoztatottak = aktívak munkanélküliek = aktivitási ráta = aktívak / munkaképes korúak = / = 0,64 = 64% 2005: aktívak = foglalkoztatottak + munkanélküliek = = munkaképes korúak = aktívak / aktivitási ráta = / 0,65 = munkanélküliségi ráta = munkanélküliek / aktívak = 870 / = 0,0676 = 6,76% Időszak Munkaképes korúak Aktívak Foglalkoztatottak ezer fő Aktivitási ráta százalék Munkanélküliek Munkanélküliségi ráta , , ,76 4.) Egy országban a munkanélküliek száma 676 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 8%-os. A munkaképes korú népesség létszáma 13 millió fő a) Mekkora a fenti gazdaságban az aktív népesség létszáma? b) Mekkora a fenti gazdaságban az aktivitási ráta? 5.)* Az alábbi táblázat egy ország munkapiaci, foglalkoztatási adatait tartalmazza. a) Töltse ki az üres cellákat! A válaszokat csak a mellékszámítások feltüntetése esetén fogadjuk el! b) A munkanélküliségi adatok alapján milyen előjelű lehet a kibocsátási rés az egyes években, ha az országra jellemző természetes munkanélküliségi ráta 5 százalékos? 4

5 Munkaképes Foglalkoztatottaküliek ráta küliségi ráta tási ráta Munkanél- Aktivitási Munkanél- Foglalkozta- Aktívak Év korúak ezer fő százalék , ,5 8,7 45,65 : Munkaképes Foglalkoztatottaküliek ráta küliségi ráta tási ráta Munkanél- Aktivitási Munkanél- Foglalkozta- Aktívak Év korúak ezer fő százalék ,64 171, , ,5 217,5 50 8,7 45,65 Inflációs ráta 6.)* Egy országban a fogyasztói árindex meghatározásához az alábbi A, B és C termékből álló fogyasztói kosarat használják. Az alábbi táblázat két egymás utáni évben mutatja a termékek fogyasztott mennyiségeit, valamint azok árainak alakulását. Számítsa ki az inflációs ráta (fogyasztói árindex) értékét, ha a súlyokat a termékek bázis évi összfogyasztási értékből való részesedése alapján határozták meg! (Kétféleképpen is célszerű megoldani: a) az áremelkedési ütemek súlyozott számtani átlagaként; b) Laspeyres-féle árindexszel számolva. Ezzel láthatjuk, hogy mindkét módszerrel ugyanaz jön ki!) a) q 0 p 0 q 1 p 1 A B C áremelkedés üteme (p1/p0-1)*100% 0. évi termelési érték súlyok a 0. évi termelési érték alapján súly * áremelkedési ütem q 0 p 0 q 1 p 1 A % ,08 0,80% B % ,8 8,00% C ,67% ,12 0,80% ,60% b) q0 p ,096 q p

6 7.)* Az alábbi táblázat adatai alapján határozza meg a fogyasztói árindex értékét szeptemberében, októberében, novemberében és decemberében! 2008 decemberében (mivel a táblázatban szereplő számok kerekített értékek, ezért a táblázatban jelzett és számított eredmény között apró eltérések adódhatnak) 5,7 3,4 11,8 6,1 28, 2 1, ,3 9,4 3,5% 100 0,057 3,4 0,118 6,1 0, 282 1,5... 0, 203 9,4 3,5% 0,057 0,034 0,118 0,061 0, 282 0, , 203 0, 094 0,035 3,5% Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény ) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o (Javasolt változtatások: 16. feladat: I( r) r (ez a jó!), r 0,12, e r 0,15 ; 17. feladat: I( r) r, r 0,15.) Fontos: Bock Gyula példatárában szereplő feladatokat fogalmazzuk át úgy, hogy a kamatlábat reálkamatlábként, tizedes tört formában értelmezzük és r-rel jelöljük! A beruházások kamatérzékenységi együtthatóját ennek megfelelően kell átkonvertálni, vagyis szorozni kell százzal! 86.) Az alábbi koordináta-rendszerekbe berajzolt görbék segítségével mutassa meg, hogyan vezethető le az IS-függvény grafikonja az árupiaci kereslet modelljéből (a keynesi keresztből)! Az ábrákhoz fűzzön szöveges magyarázatokat is! 6

7 Y D r Y Y 87.) Az alábbi koordináta-rendszer egy kétszektoros gazdaság IS-függvényét ábrázolja. a) Határozza meg (jelölje meg) az árupiac egyensúlyát biztosító kibocsátási szinteket r 1, r 2 és r 3 kamatszintek esetén! b) A felső koordináta-rendszerbe rajzoljon be három lehetséges, az r 1, r 2 és r 3 kamatszintekhez tartozó árupiaci összkeresleti függvényt, amely az alsó ábrával konzisztens! 7

8 Y D 45 r Y r 3 r 2 r 1 IS Y 88.) Készítse el az alábbiakban kért ábrákat és válaszoljon a feltett kérdésekre! a) Egy arra alkalmas koordináta rendszerben ábrázoljon egy IS-függvényt! b) Mit mutat meg az IS-függvény, s mivel indokolható az elnevezése? c) Mutassa meg, hogyan módosul a függvény grafikonja a fogyasztási határhajlandóság növekedése következtében! (Ha bizonytalan, segítségképpen vezesse le az IS paraméteres alakját!) 89.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 39. o. 21. feladat 90.) Egy kétszektoros gazdaságban az IS-függvény képlete Y r, ahol a kamatlábat tizedes tört formában értelmezzük (ha pl. a kamatszint 8 százalékos, akkor r 0,08 ). a) Ábrázolja az IS-függvényt! Határozza meg a tengelymetszeteket! b) Mekkora az árupiac egyensúlyát biztosító GDP 8 százalékos, s mekkora 6 százalékos kamatszint esetén? A kapott eredményeket jelölje az a) pontban elkészített ábrán! c) Tegyük fel, hogy a beruházási kiadások 2 százalékos kamatcsökkenésre 400 egységnyi emelkedéssel reagálnak! Mekkora az egyszerű kiadási multiplikátor és a fogyasztási határhajlandóság nagysága? a) A függőleges tengelymetszet 0,26-nál (26 százalékos kamatszintnél), a vízszintes nél van. b) illetve

9 c) A multiplikátor 5 egységnyi, a fogyasztási határhajlandóság 0,8. További feladatok az IS-függvényhez a példatárból: oldal feladatok. (Javasolt változtatások: 18. feladat: I( r) r ; 19. feladat: I( r) r ; 20. feladat: I( r) r, illetve I( r) r ; 22. feladat: I( r) r. A monetáris és fiskális politika rövidtávú hatása háromszektoros árupiaci modellben 91.) Az alábbi példában egy zárt makrogazdaság árupiacának rövid távú egyensúlyi folyamatait elemezzük a kínálati oldal tökéletes, változatlan árszínvonal melletti alkalmazkodását feltételezve. A makrojövedelmet, a kibocsátást (GDP-t) és azok felhasználási komponenseit reálértékben, milliárd pénzegységben (mondjuk mrd Ft-ban) mérjük. A feladat megoldása során használt függvények helyettesítési értékei, valamint azok autonóm tagjai tehát mrd Ft-ban értendők. Ugyanez vonatkozik a változókra, egy kivételével: a kamatlábat százalékban, tizedes tört formában mérjük. (A kamatlábat jelölő r változót tehát a következőképpen használjuk: ha a gazdaságban érvényes kamatszint pl. 3,75%, akkor r 0,0375.) Ökonometriai számítások azt mutatják, hogy a háztartási szektor fogyasztási kiadásai közelítőleg a rendelkezésre álló jövedelem lineáris függvényeként alakulnak. A fogyasztási hányad 3700 mrd Ft-os rendelkezésre álló jövedelem esetén egységnyi, 4000 mrd mellett pedig 0,97. a) Határozza meg a fogyasztási függvény paramétereinek (autonóm fogyasztás, fogyasztási határhajlandóság) nagyságát és írja fel a fogyasztási függvényt! b) Írja fel a megtakarítási függvényt, majd határozza meg a rendelkezésre álló jövedelem azon szintjét, amely mellett 20 százalékos megtakarítási hányad adódna! A beruházási kiadások a kamatszinttől függnek: a kamatláb egy százalékos növekedésére a beruházási kereslet 200 mrd Ft-tal csökken (a beruházási függvény is lineáris). Az autonóm beruházási kiadások nagysága 5700 mrd Ft. c) Írja fel a beruházási függvény képletét! d) Mekkora a beruházási kereslet, ha a gazdaságban a kamatszint 7,5 százalékos? Az adók, transzferek és kormányzati áruvásárlások hatásaitól egyelőre tekintsünk el, s ilyen körülmények között elemezzük az árupiaci folyamatokat. e) A GDP aktuális értéke mrd Ft, a kamatszint pedig továbbra is 7,5 százalékos. Milyen az árupiac egyensúlyi helyzete és milyen változások várhatók a fogyasztási és az árupiaci összkereslet szintjében? f) Mekkora az egyensúlyi kibocsátás szintje a fenti kamatszint esetén? g) Ábrázolja az e) és f) pontban meghatározott szituációkat a keynesi keresztben (az árupiaci modell diagramjában)! h) Írja fel az IS-függvény egyenletét és ábrázolja a függvénygörbét! i) Hány egységgel, hány százalékkal és milyen irányban változik a GDP, ha a kamatszint 25 bázisponttal csökken? Hol érhető tetten a kamatcsökkenés hatására bekövetkező változásokban a multiplikátor-hatás? Mindezek után vegyük figyelembe az állami kiadások és jövedelem-újraelosztás árupiaci hatásait is! Tudjuk, hogy a kormányzati kiadások összértéke 7800 mrd, az állami transzfereké pedig 4200 mrd Ft. Az állam a kiadások forrásait egyösszegű (autonóm) és jövedelemfüggő 9

10 adókból teremti elő. Az autonóm adóbevétel 2500 mrd, a jövedelemadó átlagos kulcsa pedig 30 százalék. (A kamatszintet tekintsük ismét 7,5 százalékosnak.) j) Mekkora az egyensúlyi GDP az állami szektor árupiaci hatásainak figyelembe vételével? k) Milyen az államháztartás egyensúlyi helyzete összegszerűen és a GDP arányában? l) Mi finanszírozza a költségvetés hiányát? m) A költségvetési pozíció javítása érdekében a kormány megszorító intézkedéseket vezet be. Az összességében 1000 mrd Ft-os megszorító csomag a bevételek és a kiadások között a következőképpen oszlik meg: a. 600 mrd Ft-os adóemelés, amely a vagyoni típusú, nem jövedelemfüggő adókat érinti; b. a transzferkiadások visszafogása 100 mrd Ft-tal; c. a kormányzati beruházások 300 mrd Ft-tal való csökkentése. Elemezze a fenti fiskális intézkedések egyensúlyi GDP-re gyakorolt hatásait különkülön és együttesen! Hogyan változik a megszorítások hatására az egyensúlyi GDP és a költségvetési hiány összege és GDP-hez viszonyított aránya? Egy gazdaságpolitikai munkacsoport azt is megvizsgálja, hogy milyen hatásai lennének, ha a fiskális korrekció kizárólag a jövedelemfüggő adók kulcsának változtatásán keresztül történne meg. (A kamatszint továbbra is 7,5 százalékos.) n) Milyen hatása lenne az egyensúlyi GDP-re és az államháztartás GDP-arányos hiányára az átlagos adókulcs 10 százalékponttal való növelésének illetve csökkentésének? o) Milyen irányban és hány százalékponttal kellene változtatni az átlagos adókulcsot ahhoz, hogy az államháztartás hiánya 1000 mrd Ft-ra csökkenjen? Mekkora lesz ekkor a GDP-arányos hiány? p) Milyen irányban és hány százalékponttal kellene változtatni az átlagos adókulcsot ahhoz, hogy az államháztartás GDP-arányos hiánya 3 százalékra csökkenjen? 92.) Egy háromszektoros keynesi árupiaci modellben a fogyasztási kereslet autonóm komponense 1500 egységnyi, a rendelkezésre álló jövedelemhez tartozó fogyasztási határhajlandóság 0,6. A beruházási kereslet az I r függvény szerint alakul, ahol r-t tizedes törtként értelmezzük (ha pl. a kamatszint 10 százalékos, akkor r 0,1). Az állam bevételei 1500 egységnyi autonóm adóból és a makrojövedelem 30 százalékának megfelelő jövedelemfüggő adóból származnak. A kormányzati beruházások értéke 7820, a transzfereké 4000 egység. a) Írja fel az IS függvény egyenletét! b) Mekkora az egyensúlyi jövedelem nagysága és a költségvetés összes adóbevétele 10 százalékos kamatszint esetén? c) Milyen előjelű és mekkora az államháztartás GDP-arányos egyenlege? a) Y r b) illetve 9165 c) negatív, a költségvetési hiány a GDP 10,39 százaléka 93.) Egy háromszektoros keynesi árupiaci modellben a fogyasztási kereslet autonóm komponense 1000 egységnyi, a rendelkezésre álló jövedelemhez tartozó fogyasztási határhajlandóság 0,75. A beruházási kereslet az I r függvény szerint alakul, ahol r-t tizedes törtként értelmezzük (ha pl. a kamatszint 9,5 százalékos, akkor r 0,095 ). Az állam bevételei 2000 egységnyi autonóm adóból és a makrojövedelem 24 százalékának 10

11 megfelelő jövedelemfüggő adóból származnak. A kormányzati beruházások értéke 7010, a transzfereké 3500 egység. a) Írja fel az IS függvény egyenletét! b) Mekkora az egyensúlyi jövedelem nagysága és a költségvetés összes adóbevétele 9,5 százalékos kamatszint esetén? c) Milyen előjelű és mekkora az államháztartás GDP-arányos egyenlege? a) Y r b) 30082,5 illetve 9219,8 c) negatív, a költségvetési hiány a GDP 4,289 százaléka 94.) A következő feladat megoldása során egy háromszektoros árupiaci modellben gondolkodjon, ahol a fogyasztás a folyó makrojövedelem lineáris függvénye. Ismeretes, hogy a gazdaság tárgyévi GDP-je egység, a költségvetési hiány pedig a GDP 8 százaléka. A kormányzat a gazdasági növekedés ösztönzése céljából az állami beruházások 116 egységgel való növelését tervezi. Az elemzők úgy számolnak, hogy ennek következtében a GDP 200 egységgel fog emelkedni. a) Mekkora a kormányzati beruházások multiplikátora? b) Mekkora lehet a fogyasztási határhajlandóság, ha tudjuk, hogy a gazdaságban az átlagos adókulcs 30 százalékos? c) Hogyan változik a költségvetés GDP-arányos hiánya a fenti intézkedés következtében? Ne csak a megnövekedett kormányzati kiadások hatását vegye figyelembe! a) 1,7241 b) 0,6 c) A GDP-arányos hiány 8,1587%-ra nő. 95.) A következő feladat megoldása során egy háromszektoros árupiaci modellben gondolkodjon, ahol a fogyasztás a folyó makrojövedelem lineáris függvénye, a fogyasztási határhajlandóság 0,6. Ismeretes, hogy a gazdaság tárgyévi GDP-je egység, a költségvetési hiány pedig a GDP 8 százaléka. A kormányzat a hiány csökkentése céljából az autonóm adók 116 egységgel való növelését tervezi. a) Mekkora az adómultiplikátor és hogyan (hány egységgel) változik a GDP az intézkedés következtében, ha az adókulcs 30 százalékos? b) Hogyan (hány egységgel) változik a költségvetés egyenlege a fenti intézkedés következtében? Ne csak az autonóm adók növekedésének hatását vegye figyelembe! c) Hogyan változik a költségvetés GDP-arányos hiánya? a) Az adómultiplikátor -1,034, a GDP 120 egységgel csökken. b) A költségvetési hiány 80 egységgel csökken, tehát ennyivel javul az egyenleg. c) A GDP-arányos hiány 7,717%-ra csökken. 96.) A következő feladat megoldása során egy háromszektoros árupiaci modellben gondolkodjon, ahol a fogyasztás a folyó makrojövedelem lineáris függvénye, a fogyasztási határhajlandóság 0,75. Ismeretes, hogy a gazdaság tárgyévi GDP-je egység, a 11

12 költségvetési hiány pedig a GDP 6 százaléka. A kormányzat a hiány csökkentése céljából az autonóm adók 300 egységgel való növelését tervezi. a) Mekkora az adómultiplikátor és hogyan (hány egységgel) változik a GDP az intézkedés következtében, ha az adókulcs 24 százalékos? (2 pont) b) Hogyan (hány egységgel) változik a költségvetés egyenlege a fenti intézkedés következtében? Ne csak az autonóm adók növekedésének hatását vegye figyelembe! (2 pont) c) Hogyan változik a költségvetés GDP-arányos hiánya? (1 pont) a) Az adómultiplikátor -1,7442, a GDP 523,256 egységgel csökken. b) A költségvetési hiány 174,42 egységgel csökken, tehát ennyivel javul az egyenleg. c) A GDP-arányos hiány 5,39%-ra csökken. 97.) Egy gazdaságban a fogyasztási határhajlandóság 0,8, az átlagos adókulcs pedig 30 százalékos. a) Az adókulcs 3 százalékpontos emelése milyen irányban és hány százalékkal változtatja az egyensúlyi GDP-t? b) Hány százalékponttal kellene az adókulcsot változtatni ahhoz, hogy az egyensúlyi GDP 2 százalékkal növekedjen? 98.) Egy gazdaságban a fogyasztási határhajlandóság 0,75, az átlagos adókulcs pedig 25 százalékos. a) Az adókulcs 2 százalékpontos csökkentése milyen irányban és hány százalékkal változtatja az egyensúlyi GDP-t? (2 pont) b) Hány százalékponttal kellene az adókulcsot változtatni ahhoz (a kiinduló helyzethez képest), hogy az egyensúlyi GDP 3 százalékkal csökkenjen? (2 pont) : a) 3,55%-kal növeli. b) 26,8041%-ra, vagyis 1,8%-kal kellene növelni. 99.) Mit jelent az expanzív költségvetési politika és milyen eszközökkel valósítható meg? 100.) Mit jelent az expanzív monetáris politika és milyen eszközökkel valósítható meg? 12

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

Makroökonómia összefoglaló

Makroökonómia összefoglaló Makroökonómia összefoglaló 1 / 32. oldal 1. A makrogazdaság 1.1. Növekedés és fluktuáció A gazdaság a legtöbb évben növekszik. A potenciális GNP pályája a népesség növekedésétől, a tőkefelhalmozástól (capital

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

A fiskális politika jelzõszámai

A fiskális politika jelzõszámai A fiskális politika jelzõszámai 307 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. április (307 325. o.) P. KISS GÁBOR A fiskális politika jelzõszámai A hagyományos statisztikai hiánykategóriák alkalmazhatósága

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

Makroökonómia. Bánóczy János Margitay-Becht András

Makroökonómia. Bánóczy János Margitay-Becht András Makroökonómia Bánóczy János Margitay-Becht András Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Árupiac...19 3. Pénzpiac...35 4. Az IS-LM modell...51 5. Az AS-AD modell...62 6. Munkanélküliség, infláció...86 7.

Részletesebben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben KOZÁK Tamás Budapesti Gazdasági Főiskola KVIK Kereskedelem és Marketing Intézet Kereskedelmi Intézeti Tanszék, Budapest kozak.tamas@kvifk.bgf.hu A multiplikátor-hatás

Részletesebben

Bódi Erzsébet * A NYITOTT GAZDASÁG MAKROÖKONÓMIÁJA EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS A TANTÁRGYI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁHOZ

Bódi Erzsébet * A NYITOTT GAZDASÁG MAKROÖKONÓMIÁJA EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS A TANTÁRGYI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁHOZ Bódi Erzsébet * A NYITOTT GAZDASÁG MAKROÖKONÓMIÁJA EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS A TANTÁRGYI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁHOZ EL SZÓ F iskolánkon 2002 óta tanítunk a kötelez tantárgyak között nemzetközi gazdaságtant.

Részletesebben

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát NEMZETGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 1. Egy hipotetikus gazdaság alábbi adatait ismerjük Milliárd USD Fogyasztás 1925 Nettó export 44 Kamat fizetések 81 Személyi adók 500 Értékcsökkenés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) 2011. április 20. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek munkájával készült, döntő részben a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól 2010. július 7. 1. Vezetői összefoglaló A Költségvetési Tanács a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési

Részletesebben

Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006

Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006 Ohnsorge-Szabó László Romhányi Balázs* Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006 Egy lépés a költségvetési összefüggések átfogó elemzése felé** A költségvetés bonyolult rendszer. Valószínûleg

Részletesebben

MNB-tanulmányok 61. Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. KISS GÁBOR

MNB-tanulmányok 61. Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. KISS GÁBOR MNB-tanulmányok 61. 2007 P. KISS GÁBOR Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. Kiss Gábor: Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú

Részletesebben

Mikróökonómia feladatok

Mikróökonómia feladatok kidolgozva A feladatok még hiányosak, folyamatosan frissítem őket! Utolsó frissítés: 007-04-04 19:13:47 1. oldal, összesen 44 oldal Konzultáció 006-10-6 1. feladat (Cobb-Douglas függvény) Józsi bácsi 100

Részletesebben

A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei*

A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 2015. március, 111 138. o. A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei* Horváth Dániel

Részletesebben

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2014. október A tanulmány a LOCSEE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

A költségvetésben rejlő kockázatok

A költségvetésben rejlő kockázatok A költségvetésben rejlő kockázatok elemzés Romhányi Balázs, Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest 1. Összefoglalás A költségvetési törvényt megalapozó szabályváltozások jelentős része még nem ismert,

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya

Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya Közgazdasági Szemle, L. évf., 3. november (964987. o.) RADÓ MÁRK Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya A várható infláció és az elvárt hozamok közti viszony leírására általánosan

Részletesebben

A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA

A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A kamatozás 1. Határozza meg az 5 évre lekötött 1 000 dolláros megtakarítás jövıbeli értékét, ha az utána járó kamat számítása évi 8 % éves kamatos kamatozással

Részletesebben

2003. december 8 december 15. Budapest. ICEG Európai Központ

2003. december 8 december 15. Budapest. ICEG Európai Központ 2003. december 8 december 15. Budapest ICEG Európai Központ TARTALOM Tartalom 2 Az októberi fizetési mérleg alakulása 3 Stabilizálódó Forint? 6 Változások az államadósság kezelésében 2004-ben 8 Szorul

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon

Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Kar Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon Készítette: Rácz Olivér Miklós Közgazdasági Szak Makrogazdasági elemző és előrejelző

Részletesebben