Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben"

Átírás

1 Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi abszolút jövedelemhipotézis szerinti, lineáris fogyasztási függvény esetén hogyan változik a fogyasztási hányad a GDP növekedésével? Válaszát igazolja! 66.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 34. o feladat 68.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 35. o. 7. feladat A beruházási kereslet 75.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 35. o. 8. feladat 76.) Egy termelőgép vételára 1 millió Ft. A gép hasznos élettartama 3 év, az egyes évek során generált pénzbevételek és kiadások az alábbi táblázatban láthatók. Időszak Bevétel Kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft a) Érdemes-e megvalósítani ilyen feltételek mellett a beruházást, ha a projekttől elvárt megtérülési ráta 12%? b) Érdemes-e megvalósítani, ha a piaci kamatláb 15%-ra emelkedik? c) És ha 10%-ra csökken? a) 12 százalékos kamatszint esetén pozitív a nettó jelenérték, érdemes megvalósítani. b) 15 százalékos kamatszintnél már negatív a nettó jelenérték. c) Számítás nélkül is egyértelmű, hiszen ha 12 százaléknál pozitív az NPV, akkor 10 százalékos kamatszintnél is az lesz. 77.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 35. o. 9. feladat Árupiaci egyensúlyi mechanizmus konstans beruházási kereslet mellett 78.) Az alábbi koordináta-rendszer egy kétszektoros árupiac keresleti komponenseinek ábrázolására szolgál. A fogyasztási függvény lineáris, a fogyasztás a folyó időszaki makrojövedelem függvénye, a beruházási kereslet nem függ az aktuális GDP-től. A 1

2 koordináta-rendszerben a beruházási kereslet nagyságát, az autonóm fogyasztási kiadások nagyságát, valamint a zérus megtakarítási hányadot biztosító GDP szintjét jelöltük meg. a) Rajzolja be az ábrába a megtakarítási függvényt! (Az ábrán az Y s=0 érték azt a jövedelemszintet jelöli, ahol a megtakarítási hányad nulla.) b) Rajzolja be az ábrába a megtakarítási függvénnyel konzisztens fogyasztási függvényt! c) Jelölje meg az egyensúlyi kibocsátás szintjét! C, S C 0 I Y s = 0 Y 79.) Mi a multiplikátor-hatás lényege? Mit mutat meg az egyszerű kiadási multiplikátor? 80.) Egy kétszektoros gazdaságban a fogyasztási kereslet a folyó időszaki makrojövedelem lineáris függvénye: az autonóm fogyasztási kiadások nagysága 2400 egység, a fogyasztási határhajlandóság pedig 0,75. A beruházási kiadások adott kamatláb mellett 6700 egységet tesznek ki. a) Számítsa ki az árupiac egyensúlyát biztosító makrojövedelem nagyságát! b) Számítsa ki a fogyasztási kereslet nagyságát az egyensúlyi kibocsátás szintjén! c) Számítsa ki a fogyasztási hányadot az egyensúlyi kibocsátás szintjén! d) Határozza meg azt a kibocsátási szintet, ahol a fogyasztási hányad 100%! e) Rajzolja fel a fogyasztási, a megtakarítási, a beruházási valamint az összkeresleti függvényt az árupiac modellezésére szolgáló koordináta-rendszerben! Adja meg a függvények tengelymetszeteit, valamint jelölje meg azokat a pontokat, amelyeket kiszámított! f) Hány egységgel növekszik az egyensúlyi GDP, ha az autonóm fogyasztás 200 egységgel emelkedik? g) Mutassa be az f) pontbeli változások hatását és a lejátszódó multiplikátor mechanizmust az e) pontban elkészített ábrán! 2

3 a) b) c) 0,8159 d) 9600 e) ábra f) 800 g) ábra 81.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o. 15. feladat 82.) Egy kétszektoros gazdaságban a háztartások fogyasztási kereslete a makrojövedelem lineáris függvénye. A fogyasztási hányad 6250 egységnyi GDP mellett 100 százalékos, ha a GDP re növekedne, a fogyasztási hányad 0,925-re csökkenne! a) Határozza meg a lineáris fogyasztási függvény paramétereinek értékét, s írja fel a függvény képletét! b) Mekkora az egyensúlyi GDP a gazdaságban, ha a beruházási kiadások az aktuális kamatláb mellett 4000 egységet tesznek ki? c) Mekkora az egyszerű kiadási multiplikátor? d) Hány egységgel kell megváltoznia a beruházási keresletnek az egyensúlyi GDP 750 egységgel való növekedéséhez? a) Az autonóm fogyasztás 1250, a fogyasztási határhajlandóság 0,8. b) c) 5 d) ) A következő feladatban egy kétszektoros makrogazdasági modellel dolgozunk! A háztartási szektor fogyasztási kiadásai a jövedelem lineáris függvényeként alakulnak. A fogyasztási határhajlandóság 0,6, az autonóm fogyasztás A beruházási kiadások a jelenlegi kamatszint mellett 4200 mrd Ft-ot tesznek ki. A GDP aktuális értéke mrd Ft. a) Milyen az árupiac egyensúlyi helyzete és milyen változások várhatók a fogyasztási és az árupiaci összkereslet szintjében? (A kamatszint és e beruházások nem változnak!) b) Mekkora az egyensúlyi kibocsátás szintje? 3

4 Munkapiaci mutatószámok 3.)* Az alábbi táblázat egy ország munkapiaci kategóriáit tartalmazza az elmúlt néhány évre vonatkozóan. Határozza meg a hiányzó értékeket! Időszak Munkaképes korúak Aktívak Foglalkoztatottak ezer fő Aktivitási ráta százalék Munkanélküliek Munkanélküliségi ráta , : 2003: munkanélküliek = aktívak foglalkoztatottak = = 676 aktivitási ráta = aktívak / munkaképes korúak = / = 0,65 = 65% munkanélküliségi ráta = munkanélküliek / aktívak = 676 / = 0,052 = 5,2% 2004: aktívak = munkanélküliek / munkanélküliségi ráta = 704 / 0,052 = foglalkoztatottak = aktívak munkanélküliek = aktivitási ráta = aktívak / munkaképes korúak = / = 0,64 = 64% 2005: aktívak = foglalkoztatottak + munkanélküliek = = munkaképes korúak = aktívak / aktivitási ráta = / 0,65 = munkanélküliségi ráta = munkanélküliek / aktívak = 870 / = 0,0676 = 6,76% Időszak Munkaképes korúak Aktívak Foglalkoztatottak ezer fő Aktivitási ráta százalék Munkanélküliek Munkanélküliségi ráta , , ,76 4.) Egy országban a munkanélküliek száma 676 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 8%-os. A munkaképes korú népesség létszáma 13 millió fő a) Mekkora a fenti gazdaságban az aktív népesség létszáma? b) Mekkora a fenti gazdaságban az aktivitási ráta? 5.)* Az alábbi táblázat egy ország munkapiaci, foglalkoztatási adatait tartalmazza. a) Töltse ki az üres cellákat! A válaszokat csak a mellékszámítások feltüntetése esetén fogadjuk el! b) A munkanélküliségi adatok alapján milyen előjelű lehet a kibocsátási rés az egyes években, ha az országra jellemző természetes munkanélküliségi ráta 5 százalékos? 4

5 Munkaképes Foglalkoztatottaküliek ráta küliségi ráta tási ráta Munkanél- Aktivitási Munkanél- Foglalkozta- Aktívak Év korúak ezer fő százalék , ,5 8,7 45,65 : Munkaképes Foglalkoztatottaküliek ráta küliségi ráta tási ráta Munkanél- Aktivitási Munkanél- Foglalkozta- Aktívak Év korúak ezer fő százalék ,64 171, , ,5 217,5 50 8,7 45,65 Inflációs ráta 6.)* Egy országban a fogyasztói árindex meghatározásához az alábbi A, B és C termékből álló fogyasztói kosarat használják. Az alábbi táblázat két egymás utáni évben mutatja a termékek fogyasztott mennyiségeit, valamint azok árainak alakulását. Számítsa ki az inflációs ráta (fogyasztói árindex) értékét, ha a súlyokat a termékek bázis évi összfogyasztási értékből való részesedése alapján határozták meg! (Kétféleképpen is célszerű megoldani: a) az áremelkedési ütemek súlyozott számtani átlagaként; b) Laspeyres-féle árindexszel számolva. Ezzel láthatjuk, hogy mindkét módszerrel ugyanaz jön ki!) a) q 0 p 0 q 1 p 1 A B C áremelkedés üteme (p1/p0-1)*100% 0. évi termelési érték súlyok a 0. évi termelési érték alapján súly * áremelkedési ütem q 0 p 0 q 1 p 1 A % ,08 0,80% B % ,8 8,00% C ,67% ,12 0,80% ,60% b) q0 p ,096 q p

6 7.)* Az alábbi táblázat adatai alapján határozza meg a fogyasztói árindex értékét szeptemberében, októberében, novemberében és decemberében! 2008 decemberében (mivel a táblázatban szereplő számok kerekített értékek, ezért a táblázatban jelzett és számított eredmény között apró eltérések adódhatnak) 5,7 3,4 11,8 6,1 28, 2 1, ,3 9,4 3,5% 100 0,057 3,4 0,118 6,1 0, 282 1,5... 0, 203 9,4 3,5% 0,057 0,034 0,118 0,061 0, 282 0, , 203 0, 094 0,035 3,5% Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény ) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o (Javasolt változtatások: 16. feladat: I( r) r (ez a jó!), r 0,12, e r 0,15 ; 17. feladat: I( r) r, r 0,15.) Fontos: Bock Gyula példatárában szereplő feladatokat fogalmazzuk át úgy, hogy a kamatlábat reálkamatlábként, tizedes tört formában értelmezzük és r-rel jelöljük! A beruházások kamatérzékenységi együtthatóját ennek megfelelően kell átkonvertálni, vagyis szorozni kell százzal! 86.) Az alábbi koordináta-rendszerekbe berajzolt görbék segítségével mutassa meg, hogyan vezethető le az IS-függvény grafikonja az árupiaci kereslet modelljéből (a keynesi keresztből)! Az ábrákhoz fűzzön szöveges magyarázatokat is! 6

7 Y D r Y Y 87.) Az alábbi koordináta-rendszer egy kétszektoros gazdaság IS-függvényét ábrázolja. a) Határozza meg (jelölje meg) az árupiac egyensúlyát biztosító kibocsátási szinteket r 1, r 2 és r 3 kamatszintek esetén! b) A felső koordináta-rendszerbe rajzoljon be három lehetséges, az r 1, r 2 és r 3 kamatszintekhez tartozó árupiaci összkeresleti függvényt, amely az alsó ábrával konzisztens! 7

8 Y D 45 r Y r 3 r 2 r 1 IS Y 88.) Készítse el az alábbiakban kért ábrákat és válaszoljon a feltett kérdésekre! a) Egy arra alkalmas koordináta rendszerben ábrázoljon egy IS-függvényt! b) Mit mutat meg az IS-függvény, s mivel indokolható az elnevezése? c) Mutassa meg, hogyan módosul a függvény grafikonja a fogyasztási határhajlandóság növekedése következtében! (Ha bizonytalan, segítségképpen vezesse le az IS paraméteres alakját!) 89.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 39. o. 21. feladat 90.) Egy kétszektoros gazdaságban az IS-függvény képlete Y r, ahol a kamatlábat tizedes tört formában értelmezzük (ha pl. a kamatszint 8 százalékos, akkor r 0,08 ). a) Ábrázolja az IS-függvényt! Határozza meg a tengelymetszeteket! b) Mekkora az árupiac egyensúlyát biztosító GDP 8 százalékos, s mekkora 6 százalékos kamatszint esetén? A kapott eredményeket jelölje az a) pontban elkészített ábrán! c) Tegyük fel, hogy a beruházási kiadások 2 százalékos kamatcsökkenésre 400 egységnyi emelkedéssel reagálnak! Mekkora az egyszerű kiadási multiplikátor és a fogyasztási határhajlandóság nagysága? a) A függőleges tengelymetszet 0,26-nál (26 százalékos kamatszintnél), a vízszintes nél van. b) illetve

9 c) A multiplikátor 5 egységnyi, a fogyasztási határhajlandóság 0,8. További feladatok az IS-függvényhez a példatárból: oldal feladatok. (Javasolt változtatások: 18. feladat: I( r) r ; 19. feladat: I( r) r ; 20. feladat: I( r) r, illetve I( r) r ; 22. feladat: I( r) r. A monetáris és fiskális politika rövidtávú hatása háromszektoros árupiaci modellben 91.) Az alábbi példában egy zárt makrogazdaság árupiacának rövid távú egyensúlyi folyamatait elemezzük a kínálati oldal tökéletes, változatlan árszínvonal melletti alkalmazkodását feltételezve. A makrojövedelmet, a kibocsátást (GDP-t) és azok felhasználási komponenseit reálértékben, milliárd pénzegységben (mondjuk mrd Ft-ban) mérjük. A feladat megoldása során használt függvények helyettesítési értékei, valamint azok autonóm tagjai tehát mrd Ft-ban értendők. Ugyanez vonatkozik a változókra, egy kivételével: a kamatlábat százalékban, tizedes tört formában mérjük. (A kamatlábat jelölő r változót tehát a következőképpen használjuk: ha a gazdaságban érvényes kamatszint pl. 3,75%, akkor r 0,0375.) Ökonometriai számítások azt mutatják, hogy a háztartási szektor fogyasztási kiadásai közelítőleg a rendelkezésre álló jövedelem lineáris függvényeként alakulnak. A fogyasztási hányad 3700 mrd Ft-os rendelkezésre álló jövedelem esetén egységnyi, 4000 mrd mellett pedig 0,97. a) Határozza meg a fogyasztási függvény paramétereinek (autonóm fogyasztás, fogyasztási határhajlandóság) nagyságát és írja fel a fogyasztási függvényt! b) Írja fel a megtakarítási függvényt, majd határozza meg a rendelkezésre álló jövedelem azon szintjét, amely mellett 20 százalékos megtakarítási hányad adódna! A beruházási kiadások a kamatszinttől függnek: a kamatláb egy százalékos növekedésére a beruházási kereslet 200 mrd Ft-tal csökken (a beruházási függvény is lineáris). Az autonóm beruházási kiadások nagysága 5700 mrd Ft. c) Írja fel a beruházási függvény képletét! d) Mekkora a beruházási kereslet, ha a gazdaságban a kamatszint 7,5 százalékos? Az adók, transzferek és kormányzati áruvásárlások hatásaitól egyelőre tekintsünk el, s ilyen körülmények között elemezzük az árupiaci folyamatokat. e) A GDP aktuális értéke mrd Ft, a kamatszint pedig továbbra is 7,5 százalékos. Milyen az árupiac egyensúlyi helyzete és milyen változások várhatók a fogyasztási és az árupiaci összkereslet szintjében? f) Mekkora az egyensúlyi kibocsátás szintje a fenti kamatszint esetén? g) Ábrázolja az e) és f) pontban meghatározott szituációkat a keynesi keresztben (az árupiaci modell diagramjában)! h) Írja fel az IS-függvény egyenletét és ábrázolja a függvénygörbét! i) Hány egységgel, hány százalékkal és milyen irányban változik a GDP, ha a kamatszint 25 bázisponttal csökken? Hol érhető tetten a kamatcsökkenés hatására bekövetkező változásokban a multiplikátor-hatás? Mindezek után vegyük figyelembe az állami kiadások és jövedelem-újraelosztás árupiaci hatásait is! Tudjuk, hogy a kormányzati kiadások összértéke 7800 mrd, az állami transzfereké pedig 4200 mrd Ft. Az állam a kiadások forrásait egyösszegű (autonóm) és jövedelemfüggő 9

10 adókból teremti elő. Az autonóm adóbevétel 2500 mrd, a jövedelemadó átlagos kulcsa pedig 30 százalék. (A kamatszintet tekintsük ismét 7,5 százalékosnak.) j) Mekkora az egyensúlyi GDP az állami szektor árupiaci hatásainak figyelembe vételével? k) Milyen az államháztartás egyensúlyi helyzete összegszerűen és a GDP arányában? l) Mi finanszírozza a költségvetés hiányát? m) A költségvetési pozíció javítása érdekében a kormány megszorító intézkedéseket vezet be. Az összességében 1000 mrd Ft-os megszorító csomag a bevételek és a kiadások között a következőképpen oszlik meg: a. 600 mrd Ft-os adóemelés, amely a vagyoni típusú, nem jövedelemfüggő adókat érinti; b. a transzferkiadások visszafogása 100 mrd Ft-tal; c. a kormányzati beruházások 300 mrd Ft-tal való csökkentése. Elemezze a fenti fiskális intézkedések egyensúlyi GDP-re gyakorolt hatásait különkülön és együttesen! Hogyan változik a megszorítások hatására az egyensúlyi GDP és a költségvetési hiány összege és GDP-hez viszonyított aránya? Egy gazdaságpolitikai munkacsoport azt is megvizsgálja, hogy milyen hatásai lennének, ha a fiskális korrekció kizárólag a jövedelemfüggő adók kulcsának változtatásán keresztül történne meg. (A kamatszint továbbra is 7,5 százalékos.) n) Milyen hatása lenne az egyensúlyi GDP-re és az államháztartás GDP-arányos hiányára az átlagos adókulcs 10 százalékponttal való növelésének illetve csökkentésének? o) Milyen irányban és hány százalékponttal kellene változtatni az átlagos adókulcsot ahhoz, hogy az államháztartás hiánya 1000 mrd Ft-ra csökkenjen? Mekkora lesz ekkor a GDP-arányos hiány? p) Milyen irányban és hány százalékponttal kellene változtatni az átlagos adókulcsot ahhoz, hogy az államháztartás GDP-arányos hiánya 3 százalékra csökkenjen? 92.) Egy háromszektoros keynesi árupiaci modellben a fogyasztási kereslet autonóm komponense 1500 egységnyi, a rendelkezésre álló jövedelemhez tartozó fogyasztási határhajlandóság 0,6. A beruházási kereslet az I r függvény szerint alakul, ahol r-t tizedes törtként értelmezzük (ha pl. a kamatszint 10 százalékos, akkor r 0,1). Az állam bevételei 1500 egységnyi autonóm adóból és a makrojövedelem 30 százalékának megfelelő jövedelemfüggő adóból származnak. A kormányzati beruházások értéke 7820, a transzfereké 4000 egység. a) Írja fel az IS függvény egyenletét! b) Mekkora az egyensúlyi jövedelem nagysága és a költségvetés összes adóbevétele 10 százalékos kamatszint esetén? c) Milyen előjelű és mekkora az államháztartás GDP-arányos egyenlege? a) Y r b) illetve 9165 c) negatív, a költségvetési hiány a GDP 10,39 százaléka 93.) Egy háromszektoros keynesi árupiaci modellben a fogyasztási kereslet autonóm komponense 1000 egységnyi, a rendelkezésre álló jövedelemhez tartozó fogyasztási határhajlandóság 0,75. A beruházási kereslet az I r függvény szerint alakul, ahol r-t tizedes törtként értelmezzük (ha pl. a kamatszint 9,5 százalékos, akkor r 0,095 ). Az állam bevételei 2000 egységnyi autonóm adóból és a makrojövedelem 24 százalékának 10

11 megfelelő jövedelemfüggő adóból származnak. A kormányzati beruházások értéke 7010, a transzfereké 3500 egység. a) Írja fel az IS függvény egyenletét! b) Mekkora az egyensúlyi jövedelem nagysága és a költségvetés összes adóbevétele 9,5 százalékos kamatszint esetén? c) Milyen előjelű és mekkora az államháztartás GDP-arányos egyenlege? a) Y r b) 30082,5 illetve 9219,8 c) negatív, a költségvetési hiány a GDP 4,289 százaléka 94.) A következő feladat megoldása során egy háromszektoros árupiaci modellben gondolkodjon, ahol a fogyasztás a folyó makrojövedelem lineáris függvénye. Ismeretes, hogy a gazdaság tárgyévi GDP-je egység, a költségvetési hiány pedig a GDP 8 százaléka. A kormányzat a gazdasági növekedés ösztönzése céljából az állami beruházások 116 egységgel való növelését tervezi. Az elemzők úgy számolnak, hogy ennek következtében a GDP 200 egységgel fog emelkedni. a) Mekkora a kormányzati beruházások multiplikátora? b) Mekkora lehet a fogyasztási határhajlandóság, ha tudjuk, hogy a gazdaságban az átlagos adókulcs 30 százalékos? c) Hogyan változik a költségvetés GDP-arányos hiánya a fenti intézkedés következtében? Ne csak a megnövekedett kormányzati kiadások hatását vegye figyelembe! a) 1,7241 b) 0,6 c) A GDP-arányos hiány 8,1587%-ra nő. 95.) A következő feladat megoldása során egy háromszektoros árupiaci modellben gondolkodjon, ahol a fogyasztás a folyó makrojövedelem lineáris függvénye, a fogyasztási határhajlandóság 0,6. Ismeretes, hogy a gazdaság tárgyévi GDP-je egység, a költségvetési hiány pedig a GDP 8 százaléka. A kormányzat a hiány csökkentése céljából az autonóm adók 116 egységgel való növelését tervezi. a) Mekkora az adómultiplikátor és hogyan (hány egységgel) változik a GDP az intézkedés következtében, ha az adókulcs 30 százalékos? b) Hogyan (hány egységgel) változik a költségvetés egyenlege a fenti intézkedés következtében? Ne csak az autonóm adók növekedésének hatását vegye figyelembe! c) Hogyan változik a költségvetés GDP-arányos hiánya? a) Az adómultiplikátor -1,034, a GDP 120 egységgel csökken. b) A költségvetési hiány 80 egységgel csökken, tehát ennyivel javul az egyenleg. c) A GDP-arányos hiány 7,717%-ra csökken. 96.) A következő feladat megoldása során egy háromszektoros árupiaci modellben gondolkodjon, ahol a fogyasztás a folyó makrojövedelem lineáris függvénye, a fogyasztási határhajlandóság 0,75. Ismeretes, hogy a gazdaság tárgyévi GDP-je egység, a 11

12 költségvetési hiány pedig a GDP 6 százaléka. A kormányzat a hiány csökkentése céljából az autonóm adók 300 egységgel való növelését tervezi. a) Mekkora az adómultiplikátor és hogyan (hány egységgel) változik a GDP az intézkedés következtében, ha az adókulcs 24 százalékos? (2 pont) b) Hogyan (hány egységgel) változik a költségvetés egyenlege a fenti intézkedés következtében? Ne csak az autonóm adók növekedésének hatását vegye figyelembe! (2 pont) c) Hogyan változik a költségvetés GDP-arányos hiánya? (1 pont) a) Az adómultiplikátor -1,7442, a GDP 523,256 egységgel csökken. b) A költségvetési hiány 174,42 egységgel csökken, tehát ennyivel javul az egyenleg. c) A GDP-arányos hiány 5,39%-ra csökken. 97.) Egy gazdaságban a fogyasztási határhajlandóság 0,8, az átlagos adókulcs pedig 30 százalékos. a) Az adókulcs 3 százalékpontos emelése milyen irányban és hány százalékkal változtatja az egyensúlyi GDP-t? b) Hány százalékponttal kellene az adókulcsot változtatni ahhoz, hogy az egyensúlyi GDP 2 százalékkal növekedjen? 98.) Egy gazdaságban a fogyasztási határhajlandóság 0,75, az átlagos adókulcs pedig 25 százalékos. a) Az adókulcs 2 százalékpontos csökkentése milyen irányban és hány százalékkal változtatja az egyensúlyi GDP-t? (2 pont) b) Hány százalékponttal kellene az adókulcsot változtatni ahhoz (a kiinduló helyzethez képest), hogy az egyensúlyi GDP 3 százalékkal csökkenjen? (2 pont) : a) 3,55%-kal növeli. b) 26,8041%-ra, vagyis 1,8%-kal kellene növelni. 99.) Mit jelent az expanzív költségvetési politika és milyen eszközökkel valósítható meg? 100.) Mit jelent az expanzív monetáris politika és milyen eszközökkel valósítható meg? 12

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Egészségügyi szervező hallgatók részére GTGKG602EGK Gazdaságelméleti Intézet, 2015. Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása

Részletesebben

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 IM Y A makrogazdaság összjövedelme TERMELÉS termékek, szolgáltatások Fogyasztási javak Termelési célú javak Jövıbeli termeléshez Jelen termelésben:

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport Név: Neptun kód: Az alábbi feladatok mindegyikében csak egy válasz helyes. Jelölje be az alábbi táblázatba az Ön által helyesnek tartott választ a megfelelő betűjelnél x-szel! Javítást nem fogadunk el.

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét 2010.09.07. 1 Tóth Árpád Ig. 617 e-mail: totha@sze.hu gyakorlatok letölthetősége: www.sze.hu/~totha Pénzügytan I. (könyvtár)

Részletesebben

Mintafeladatsor. 1. Feleletválasztós feladat Döntse el, hogy az alábbi összefüggések közül melyik teljesül egy háromszektoros gazdaságban?

Mintafeladatsor. 1. Feleletválasztós feladat Döntse el, hogy az alábbi összefüggések közül melyik teljesül egy háromszektoros gazdaságban? Mintafeladatsor Makroökonómia A következõkben elõször pusztán a kérdéseket láthatja. Ezt a részt használja gyakorlási célra. Ezután a feladatsor már megoldással együtt látható. Ezt a részt csak ellenõrzésre

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai. Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője

Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai. Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője A 2006-os ESA deficit alakulása Inflációs jelentés -7,8% Változások: Autópálya

Részletesebben

Makroökonómia Gyakorló feladatok

Makroökonómia Gyakorló feladatok Makroökonómia Gyakorló feladatok I. Gazdasági körforgás és a nemzetgazdaság teljesítményének mérése 1. Egy gazdaságban 5 terméket termelnek. Az alábbi táblázat tartalmazza az 5 termék két egymást követő

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 Kedves Felvételiző! A feladatlap két részből áll. Az első rész mikroökonómiai ismereteire, a második rész a makroökonómiai tananyagra vonatkozik. Kövesse

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. február 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. február 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát NEMZETGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 1. Egy hipotetikus gazdaság alábbi adatait ismerjük Milliárd USD Fogyasztás 1925 Nettó export 44 Kamat fizetések 81 Személyi adók 500 Értékcsökkenés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész Révész Sándor szuperkonzultacio.hu 2012. május 15. GDP kiszámítása A következ eket kell gyelembe venni a GDP kiszámításakor: 1 A számításhoz a piaci árakat

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia Közgazdaságtan Tanszék NÉV: Neptun kód:. KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia M I/1a Oldja meg a következő feladatokat és jelölje meg X-szel a helyes megoldást az alábbi táblázatban! Csak egyértelmű jelöléseket

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Gazdasági informatikus hallgatók részére GTGKG112BGI Gazdaságelméleti Intézet, 2014. Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása

Részletesebben

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter 3. szemináriumi ZH A csoport Név: NEPTUN-kód: A feladatlapra írja rá a nevét és a NEPTUN kódját! A dolgozat feladatainak megoldására maximálisan 90 perc áll rendelkezésre. A helyesnek vált válaszokat a

Részletesebben

1. szemináriumi. feladatok. két időszakos fogyasztás/ megtakarítás

1. szemináriumi. feladatok. két időszakos fogyasztás/ megtakarítás 1. szemináriumi feladatok két időszakos fogyasztás/ megtakarítás 1. feladat Az általunk vizsgál gazdaság csupán két időszakig működik. A gazdaságban egy reprezentatív fogyasztó hoz döntéseket. A fogyasztó

Részletesebben

2. szemináriumi. feladatok. Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő

2. szemináriumi. feladatok. Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő 2. szemináriumi feladatok Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő 1. feladat Egy olyan gazdaságot vizsgálunk, ahol a fogyasztó exogén jövedelemfolyam és exogén kamat mellett hoz fogyasztási/megtakarítási

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

7. Hét. feladatok. Kis nyitott gazdaság: vám.

7. Hét. feladatok. Kis nyitott gazdaság: vám. 7. Hét feladatok Kis nyitott gazdaság: vám. Kidolgozott feladat Az általunk vizsgált kis nyitott gazdaságban az X termék iránti keresleti függvényt, valamint a termék kínálati függvényét 1. Mekkora lenne

Részletesebben

Az árszínvonal emelkedés Infláció

Az árszínvonal emelkedés Infláció Az árszínvonal emelkedés Infláció Pénzügytan. Onyestyák Nikolett Infláció Az infláció a = árszínvonal tartós emelkedése. Defláció = Az árszínvonal csökkenése Árstabilitás = az árak változatlansága, egy

Részletesebben

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 6. hét AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 6. hét AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack Hirshleifer, Amihai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. Telefonszám: E-mail cím: FELVÉTELI DOLGOZAT KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 2007. október 24. 14:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Közgazdaságtan 10. elıadás

Közgazdaságtan 10. elıadás Közgazdaságtan 10. elıadás A makrogazdaság szereplıi (Gazdasági szférák) Bacsi-Weisz, Közgazd10 1 Gazdasági szférák: Vállalati szféra: termékek, szolgáltatások elıállítása (Q --> Y) Háztartási szféra:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Mintapéldák és gyakorló feladatok

Mintapéldák és gyakorló feladatok Mintapéldák és gyakorló feladatok Közgazdaságtan II. (Makroökonómia) címû tárgyból mérnök és jogász szakos hallgatók számára Az alábbi feladatok a diasorozatokon található mintapéldákon túl további gyakorlási

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012. Név:... Kód:...... Eredmény:..... STATISZTIKA I. VIZSGA; NG KM ÉS KG TQM SZAKOKON MINTAVIZSGA Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «A» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 26. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MINTAFELADATOK. 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti:

MINTAFELADATOK. 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti: 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 2010 2011 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% a) Nevezze

Részletesebben

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása Makroökonóma A gazdaságpoltka beavatkozások hatása 9-10. előadás 2010. áprls A kormányzat beavatkozás vzsgálata Az alkalmazott eszköz alapján: költségvetés poltka monetárs poltka az elérendő cél szernt:

Részletesebben

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban!

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban! 1. Egy fúvós hangszereket forgalmazó cégről a következő adatok ismertek: Termékcsoportok Forgalom 2003-ban A volumen változása Fafúvós 50 +50 Rézfúvós 30 +30 Egyéb +10 Összesen: Továbbá ismert, hogy a

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Budapes. Gazdasági Fórum 2011 október 27. Romhányi Balázs A lényeg A magyar költségvetési poli.ka legnagyobb baja, hogy nincs. A költségvetési poli.ka lényege

Részletesebben

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell)

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makroökonómia - 7. elıadás Bacsi Makro 7 1 Hosszútávú makroökonómiai egyensúly Hosszú távon a bérek képesek alkalmazkodni

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben