PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Országképvizsgálat kognitív térképpel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Országképvizsgálat kognitív térképpel"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Országképvizsgálat kognitív térképpel A éves tanulók hazánk szomszéd országairól alkotott kognitív térképeinek tartalmi elemzése Ph.D. értekezés Dr. Lakotár Katalin Témavezető: Prof. Dr. Tóth József egyetemi tanár PÉCS, 2007

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 6 2. FÖLDRAJZI KÖRNYEZET EGYÉNI ÉRTELMEZÉSE A földrajzi tér A tér fogalma A társadalmi-gazdasági tér A földrajzi tér A mentális tér A kognitív térképezés A környezet megismerése a térbeli tájékozódás A tér, a környezet észlelése A belső tájékozódási rendszer Mentális vagy kognitív térkép? A kognitív térképek jellemzői MENTÁLIS ÉS KOGNITÍV TÉRKÉPKUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON Mentális térképezés alkalmazása hazai környezet vizsgálatában Európai környezet mentális térképeken ÉVES TANULÓK KOGNITÍV TÉRKÉPEINEK VIZSGÁLATA A kutatás módszere Az elővizsgálat A éves tanulók kognitív térképeinek megismerésére irányuló kutatás módszere A mintavétel 34 2

3 4.2. A éves tanulók mentális térképei hazánk szomszédjairól Olvasható országkontúrok Mentális térképek hazánk szomszédairól A éves tanulók mentális térképeinek földrajzi tartalmi helyessége A szomszédos országokba tett látogatások A szomszédos országokba tett látogatások vizsgált csoportok szerint A célcsoport szomszédos országokba tett látogatásai régiók szerint A ÉVES TANULÓK KOGNITÍV TÉRKÉPEINEK TARTALMA Ausztria kognitív térképeinek tartalma Ausztria kognitív térképe a célcsoport teljes mintája alapján Ausztria kép az egyes régiókban Ausztriában járt és nem járt tanulók kognitív országképe Település szempontú kognitív Ausztria kép Szlovákia kognitív térképeinek tartalma Szlovákia kognitív térképe a célcsoport teljes mintája alapján Szlovákia kép az egyes régiókban Szlovákiában járt és nem járt tanulók kognitív országképe Település szempontú kognitív Szlovákia kép Ukrajna kognitív térképeinek tartalma Ukrajna kognitív térképe a célcsoport teljes mintája alapján Ukrajna kép az egyes régiókban Ukrajnában járt és nem járt tanulók kognitív országképe Település szempontú kognitív Ukrajna kép 75 3

4 5.4. Románia kognitív térképeinek tartalma Románia kognitív térképe a célcsoport teljes mintája alapján Románia kép az egyes régiókban Romániában járt és nem járt tanulók kognitív országképe Település szempontú kognitív Románia kép Szerbia kognitív térképeinek tartalma Szerbia kognitív térképe a célcsoport teljes mintája alapján Szerbia kép az egyes régiókban Szerbiában járt és nem járt tanulók kognitív országképe Település szempontú kognitív Szerbia kép Horvátország kognitív térképeinek tartalma Horvátország kognitív térképe a célcsoport teljes mintája alapján Horvátország kép az egyes régiókban Horvátországban járt és nem járt tanulók kognitív országképe Település szempontú kognitív Horvátország kép Szlovénia kognitív térképeinek tartalma Szlovénia kognitív térképe a célcsoport teljes mintája alapján Szlovénia kép az egyes régiókban Szlovéniában járt és nem járt tanulók kognitív országképe Település szempontú kognitív Szlovénia kép A KONTOLLCSOPORT KOGNITÍV ORSZÁGKÉPEI Ausztria kognitív térkép tartalmi elemei Szlovákia kognitív térkép tartalmi elemei Ukrajna kognitív térkép tartalmi elemei Románia kognitív térkép tartalmi elemei Szerbia kognitív térkép tartalmi elemei Horvátország kognitív térkép tartalmi elemei Szlovénia kognitív térkép tartalmi elemei ÁLLANDÓ ORSZÁGJELLEMZŐK VÁLTOZÓ ARÁNYOK 106 4

5 8. ORSZÁGOK OTT TARTÓZKODÁSI SZEMPONTÚ NÉPSZERŰSÉGE Hazánk szomszédos országainak népszerűsége Az egyes csoportok kirándulás szempontú ország választása Hosszabb idejű tartózkodásra választott szomszédos országok Kitekintés Európa távolabbi részeire Az egyes európai országokban tett utazások Kirándulási céllal választott tíz legnépszerűbb európai ország Hosszabb tartózkodás céljából választott országok FÖLDRAJZISMERETI ELEMEK A KOGNITÍV ORSZÁGKÉPEKBEN Célok és követelmények a kerettantervekben Kognitív országképek megjelenítésére alkalmazott földrajzi fogalmak Topográfiai elemek a kognitív országképekben AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA A TÉMAKÖR KUTATÁSÁNAK TOVÁBBI IRÁNYAI 142 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 143 IRODALOMJEGYZÉK 144 HIVATKOZÁSOK 149 FÜGGELÉK Ábrák, táblázatok, mellékletek jegyzéke 5

6 1. BEVEZETÉS A kognitív térkép nem a világ fejünkben született fényképe, hanem a térbeli környezet gondolati újrateremtése. (1) A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni értelmezése, birtokba vétele a mentális tér. Tudati rögzítése, leképeződése a számos egyéni elemet hordozó kognitív térkép (TOLMAN, E. C. 1948). A kognitív térképek tartalmi elemeit jelölő szavak rögzítik tudatunkban az egyes országokat, s azokkal a külvilág számára is megjeleníthetők a tudati képek. A kognitív térképek folyamatosan alakulnak, változnak, ahogy az objektív térről változnak az egyén tapasztalatai, információi; a világhoz való viszonyulása. A ma embere szűkebb-tágabb földrajzi környezetéről naponta hallhat, láthat új információkat, régieket újra, sőt saját tapasztalással is szert tehet azokra. A szűkebb-tágabb környezet is dinamikusan változó nemcsak az egyén szintjén, hanem objektívebb síkon is; a régiók világát éljük, ezzel új térdimenziókat kell tudatosítani magunkban. Túl a tudatosításon, ezekben biztonsággal kell közlekedni : eligazodni, értékelni, dönteni, beépíteni a meglévő képbe az új információkat, cselekedni. Kognitív térképeink kifejezik a világhoz, környezetünkhöz való viszonyulásunkat, hiszen egyéni szűrőn átengedve épülnek az információk a tudatunkba. Ez az egyik ok, amiért érdekes és izgalmas lehet az oktatással foglalkozó szakember számára a kérdés, vajon milyen kognitív képekkel rendelkeznek országokról a tanulók? A korosztályt tanító tanárnak azért is fontos a kérdés, mert naponta találkozik a tanulók reagálásával a külvilág eseményeire, gyakran tapasztalja a tájékozatlanságot annak ellenére, hogy a tanulók életében a földrajz tantárgy aktuálisan jelen van. Az iskolai munka során állandó kérdés, hogyan lehet a tanulók érdeklődését felkelteni, fenntartani, a pontos ismeretek iránti igényt kialakítani, erősíteni, a tájékozottság minőségét javítani? A dolgozat bemutatja a éves tanulók hazánk szomszéd országairól kialakult kognitív térképét. A bemutatás többrétegű: a célcsoport évfolyamokra bontása, régiók, saját utazási tapasztalattal rendelkező és nem rendelkező és településnagyság szerinti szempontok alapján. 6

7 A tartalmi elemek ismeretében egy tulajdonságlista összeállítására került sor. A dolgozatban bemutatott tartalmú felmérés nem készült még hazánkban, ezért a későbbi vizsgálatok alapjául szolgálhat az országjellemzőket tartalmazó lista, melynek legfőbb értéke, hogy maga a megkérdezett korosztály állította össze. Bemutatásra kerül az országképek változékonysága, képlékenysége, a különböző információ források hatása. Az eredmények értelmezését, értékelését kontrollcsoportokkal végzett felmérés szintén új ebben a formában, tartalommal - segíti, az eredmények bemutatásával további célokat kívánunk szolgálni. A felmérésben résztvevők tanulók, ezért hasznos összevetni az eredményeket a közoktatás Földünk és környezetünk tárgyának követelményeivel is, megvizsgálni annak szerepét, hatását a kognitív képekre. A dolgozat kísérletet tesz annak kirajzolására, hogy a tantárgy szerepét a kognitív képek kialakításában hogyan lehet növelni, azokat objektívebbé tenni? A kognitív térképekről ismert, hogy az objektív valóság egyéni értését mutatják, ezért objektívebbé tételük lényegükkel ellentmondásos is lehet. Könnyű az ellentmondást feloldani éppen azzal a szerepükkel, hogy a körülöttünk levő közelebbi-távolabbi világ megértését, abban való eligazodást segítik. Ennek akkor tesznek nagymértékben eleget, ha számos objektív vonással is rendelkeznek, amelyeket a tanulók az oktatás során szerezhetnek meg. A tárgyszerű ismeretek elsajátítására a földrajztanítás sokféle módszert ismer, alkalmazásuk eredményessége még fokozható, ezt a kognitív képek bemutatásával megerősíteni kívánjuk. A kognitív térképek feltárásának időszerűségét, fontosságát a fentebb leírtakon kívül abban is látjuk, hogy szükséges, az iskolában a földrajz tantárgy segítségével lehetséges sokoldalúbb, tényekre alapozott országképeket építeni. A XXI. században közös Európát építünk együttműködéssel, határokon átívelő dimenziókban, új térdimenziókban mozgunk (HAUBRICH, H. 1996, BATTY M. 1997). Ez megkívánja egymás pontosabb ismeretét, tiszteletét, egymás értékeinek felismerését, megbecsülését. A bemutatásra kerülő dolgozat céljaink és reményeink szerint segíti ezt a munkát, elsősorban a célcsoport oktatást is szolgáló kognitív képeinek megismertetésén keresztül. 7

8 A dolgozat a következő kérdésekre keresi a választ: Milyen kognitív képpel rendelkeznek a éves tanulók hazánk szomszédos országairól? Milyen információ források hatása fedezhető fel a tanulók kognitív országképein? Időtállóak-e az országképek? A dolgozat kitűzött célja továbbá: A szomszéd országokat bemutató kognitív elemekből országjellemzők listájának összeállítása további kutatások céljára. A célcsoport eredményeinek vizsgálata kontrollcsoport tükrében. A vizsgálati eredmények összevetése a Földünk és környezetünk tárgy követelményeivel. 2. FÖLDRAJZI KÖRNYEZET EGYÉNI ÉRTELMEZÉS 2.1. A földrajzi tér A tér fogalma A tér általános fogalma az egyidejűleg elhelyezkedő objektumok elhelyezkedésének rendszerét fejezi ki, míg az idő kategóriája pedig az egymást követő jelenségek egymásutániságát. (2). A tér egyetemes, háromdimenziós, objektív jellegű. A tér és az idő észlelésében, fogalmi gondolati megismerésében jelen vannak szubjektív emberi mozzanatok, a tudományos megismerés viszont feltárja az objektíve létező tér - és idő öszszefüggéseit. Tér: (fiz) az anyag létformája, az anyagi tárgyak helyzeteinek halmaza, elvonatkoztatva a közöttük levő kapcsolatok konkrét tartalmától. (3). A folyamatok háromdimenziós térben és az időben zajlanak le, amelyek elválaszthatatlanok egymástól és az anyagtól is. (mat, geom) a matematika és a geometria egyik fogalma, amelyhez a tapasztalatból az absztrakció útján jutottunk. (4) fn: Az anyag létezésének az a formája, amelyet a háromirányú kiterjedés jellemez (5). Az objektív teret számtalan, valamivel kitöltött, valamivel körülhatárolt rész, önálló egység, tér alkotja. 8

9 A tér, ahogy az a fenti meghatározásokból látható, az anyag, az idő, a mozgás fogalmával összekapcsolódó kategória, melynek jelentését, tartalmát mindennapi tapasztalatok és a különböző tudományágak eredményei adják. A tér értelmezése alapvetően két típusba sorolható: az abszolutista és a relativista értelmezés. Az előbbibe tartozó modellek szerint a tér objektív, saját struktúrával rendelkezik, mindig hasonló, mennyiségi jellegű. Az idő a pillantok sorozata, azonos mérőszámként minden eseményhez hozzárendelhető, egyenletesen telik. A relativista értelmezés szerint a tér az objektív létezők közötti viszony, rend, az idő az egymásutániság rendje. A sokféle térértelmezést elfogadva, attól eltekintve, a térértelmezés lényege az egyenlőtlenségben és a rendezettségben fogalmazható meg. Minden eseményben megjelenik a tér és az idő kapcsolata, ezek szétválaszthatatlanok, s az esemény elemzésének szempontjai (HAGERSTROND, T. 1975). A legtöbb eseménynek, bár pillanatokra is bontható, térben is és időben is kiterjedése van. Az egymáshoz időben és térben közeli események között a kapcsolat valószínűleg nagyobb, de a különterűség és különidejűség sem zárja azt ki. A tér- és időbeli különbözőség a különbözőség, a helyi sajátosság, az egyenlőtlenség, a változás fogalmait alkotják. A tér és időbeliség nemcsak egyenlőtlenséget jelent, hanem rendezettséget is, amit a távolság és az irány ad. A távolság és az irány ezenkívül a terek működésére is hatással van: a teret alkotó elemek egymásra hatásának intenzitása valószínűleg az idő és a távolság növekedésével csökken (NEMES NAGY J. 1998). A konkretizált térelemek, azok dinamikus mozgásai, a konkrét tartalommal megtöltött egyenlőtlenségek és rendezettség biztosítják hogy az általános térfogalom konkréttá válik, konkrét térfajták formájában létezik: természeti, társadalmi, gazdasági, földrajzi, stb. tér. A tapasztalatra épülő térértelmezés mellett a tér típusokra bontható aszerint is, hogyan viszonyul az ember ahhoz. A terek hierarchiájában a legkisebb a mindennapi mozgásterünk, az aktivitási tér. Nagyobb kiterjedésű az észlelt tér, a térnek az a része, amiről tapasztalatokkal, információkkal rendelkezünk, amihez érzelmileg is viszonyulunk. Ezt a teret foglalja magába a kognitív térkép. A legnagyobb kiterjedésű tértípus az, ahol életünket és magatartásunkat is meghatározó társadalmi és gazdasági jelenségek játszódnak. 9

10 A társadalmi-gazdasági tér A térelemek sokfélesége, tulajdonságaik sokszínűsége számtalan önálló, különböző teret eredményez. A sokfajta tér csoportokba sorolható, osztályozási szempont lehet, pl. a térelemek tartalma, a terek mérete, a tér észlelése. Az ember kezdetben belesimul a természeti környezetbe, azzal szoros kapcsolatban él, léte teljes mértékben függ attól. Szükségleteit a szűk környezetéből elégíti ki, annak lehetőségeit fedezi fel, használja ki. Kapcsolata környezetével eleinte egyoldalú, a természet nyújtotta adományokat elveszi, él velük. Fejlődése során természeti lényből társadalmi lénnyé is válik, s ez befolyásolja kapcsolatát az őt körülvevő természeti környezettel. Elindul a párbeszéd ember és környezete között, s ez egyre kiterjedtebb és mélyebbre hatóbb lesz. Ebben a folyamatban az első lépcső az ember és természeti környezete közötti viszony: a közvetlen környezet, a hajlék, barlang körüli néhány tíz-száz méter jelenti az életteret a maga természetes állapotában. A társadalommá szerveződéssel ez a kapcsolat átalakul, társadalom és természet közöttivé válik. Kialakul a kölcsönhatás már a kezdeti szakaszban: a konkrét természeti környezet adja a társadalom számára a lehetőséget, s ez befolyásolja a társadalom fejlődésének ütemét, differenciáltságát, hat a termelőerők fejlődésére. Kedvezőbb természeti környezet, pl. folyam menti területek jobb életfeltételeket biztosítanak, azonban azok kihasználása, azokhoz való optimális alkalmazkodás szervezettséget, jól működő közösséget, társadalmat kíván. Nemcsak a természet és a társadalom között alakul ki egy viszonyrendszer, hanem a társadalom egyes csoportjai és egyedei között is. A társadalom és benne a legfőbb termelőerő, az ember folyamatos fejlődésével a társadalom a természeti környezet egyre nagyobb részét veszi birtokba, a kölcsönhatás egyre bonyolultabb, sokrétűbb, mélyebb. A természet és a társadalom kezdeti egymás mellett éléséből hamar kialakul egy érintkezési sáv, kölcsönhatási szféra, amely egyre nagyobbá válik, napjainkra átfedi egymást. Új minőségű kapcsolat fejlődött ki folyamatosan: a természeti környezet földrajzi környezetté alakult át. 10

11 1. ábra: A társadalmi-gazdasági tér kialakulása. (TÓTH J. 2000) A tér rendezettségét a távolság és az irány adhatja. A társadalmi-gazdasági térben a távolság a kapcsolatrendszer intenzitásától függ, így két vizsgált pont távolsága a köztük megvalósuló kapcsolat intenzitásának növekedtével csökken. (6). A termelőerők fejlődése térben és időben eltérő, egyenetlen, s ezért a különböző ágazatok más-más fejlettségi szintűek, s térbeli elterjedtségükben is különbségek lelhetők fel. Ez különböző tértípusok kialakulásához vezet adott időszakban (TÓTH J. 2001), konkrét téren belül területi egyenetlenséget eredményez. Az objektívnek mondható folyamat ágazati és területi egyenlőtlenségeket hoz létre ( TÓTH J. 2002) A földrajzi tér A földrajzi környezet napjainkban szinte a Föld teljes területére kiterjed. Ennek az új minőségű térnek, a földrajzi környezetnek fő jellemzője, hogy benne a természeti és társadalmi törvényszerűségek egyaránt érvényesülnek. Kialakult tehát egy kölcsönhatási szféra, melyben a természeti elemek, folyamatok előtérbe helyezésével természeti, a társadalmi elemek, mozgások előtérbe kerülésével társadalmi-gazdasági térről beszélünk (TÓTH J. 2002). A földrajzi tér értelmezéséhez segítséget nyújt a TÓTH József által településekre kidolgozott tetraéder modell. 11

12 2. ábra: A települések tetraéder modellje. (TÓTH J. 2002) A modell a települést olyan, a társadalmi-gazdasági térben levő sűrűsödési pontként határozza meg, ahol a természeti, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szféra egymással dinamikus kölcsönhatás-rendszerben áll. A modell alapján csakis a négy elem együttműködő rendszerét tekinthetjük településnek. A földrajzi tér is ebbe az állapotba jutott el a kialakulási folyamata során: természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális elemekből épül fel, ezek dinamikus kölcsönhatás rendszere adja lényegét. A négy elem eltérése, különböző megjelenési formái, szintjei variációk sokaságát eredményezik, így a Föld egészét tekintve egy földrajzi térnek, megállapítható, hogy az számos kisebb-nagyobb, különböző karakterű, állandóan változó földrajzi térből áll (KOVÁCS CS. 1966). Ezeket az egyes tereket, a globális kiterjedésűt is, objektív tereknek tekinthetjük, amelyek lehatárolása nem egyszerű. A különböző földrajzi terek határa legtöbb esetben nem vonalként jelenik meg, hanem sávként, ami az elemek dinamikus kölcsönhatásának, mozgásának törvényszerű következménye (HAGGETT, P. 2001). Ebben a sávban mozog állandóan az a határvonal, amellyel a táj területi kiterjedése megrajzolható, itt változik a legérzékenyebben az egyes elemek egymáshoz való viszonya, összhatása, így hol az egyik tájhoz, hol a másikhoz tartozik inkább a sáv A mentális tér A földrajzi tér objektív volta mellett szubjektívvé is válhat. Egy közösség, kisebb embercsoport szempontjából vizsgálva a földrajzi teret tapasztalhatjuk, hogy szubjektív elemeket tartalmaz. Minél kisebb közösség szempontjából vizsgáljuk, egyre jobban ösz- 12

13 szeszűkül, egyre személyesebbé válik, kiterjedése, formája, strukturáltsága az adott személy tapasztalatitól, gondolkodásától, ismereteitől, tudásától függ. Ez az elszemélyesedett tér a mentális tér (TRÓCSÁNYI A. 2002). A mentális tér alapját az objektív tér adja, tartalmi elemei azonban attól lényegesen is eltérhetnek. Az egyes emberek, társadalmi csoportok ugyanazt a valóságot másképpen érzékelik, értelmezik, értékelik, a téralkotó elemek sokaságából mást és mást emelnek ki (RUBINSTEIN, J. M. 1989). Ez a felismerés vezetett a térvizsgálatokban és a térértelmezésben a mentális tér, a mentális térkép - mental map -, a kognitív térképezés fogalmának a feltárásához, megalkotásához. Mindenkinek van a saját közvetlen környezetéről, tágabb földrajzi környezetről egy személyes, egyedi, mentális térképe. A mentális térkép a téri környezet objektív leképeződésétől eltér, számos, csak az egyénre jellemző elemet tartalmaz. A mentális vagy/és kognitív térkép (TOLMAN, E. 1948) megmutatja, hogyan érti, értelmezi az egyén a földrajzi környezetet. A mentális térképek személyes elemei nem torzulások, hibák, hanem az egyén és tér egyedi kapcsolatát tükrözik A kognitív térképezés A környezet megismerése - a térbeli tájékozódás A pszichológia kognitív pszichológia, környezetpszichológia és a földrajztudomány behaviorista /viselkedés/ földrajz egyaránt foglalkozik a kognitív/mentális térképekkel. Földrajzi szempontból vizsgálva a megismerés-tájékozódás problémáját, adott egy tér, amelyben kapcsolatrendszerek működnek. A kérdés az, mikor képes az egyén ezeket először felismerni, milyen fejlődési folyamaton megy keresztül gyermekkorától fogva. A pszichológus a háromdimenziós térben való tájékozódást vizsgálja, fő kérdése az, hogyan képes benne az egyén, a gyermek tájékozódni? A tájékozódásról, térbeli gondolkodásról a legátfogóbb elméletet PIAGET, J. és INHELDER, B. állította fel (1971). A gyermekek térbeli viselkedését vizsgálva a következő eredményre jutottak: a gyermekek viselkedése a térben az észlelés hatására aktív. A térbeli gondolkodás aktívan épül fel, mint kognitív műveletek sorozata, folyamatosan fejlődik és mennyiségileg is változik. Ez az egyén térbeli tájékozódása, az őt körülvevő 13

14 téri környezet megértése szempontjából azt is jelenti, hogy az értelmi fejlődésen kívül az egyéni tapasztalás fontos tényező, de ugyanígy a tanulás is az. PIAGET, J. a belső, mentális képek kialakulásának fejlődését vizsgálta: különböző életkorokban hogyan képesek a gyerekek közvetlen környezetüket ábrázolni? Kutatási eredményei alapján a gondolkodás, s vele együtt a térbeli gondolkodás fejlődését négy, minőségileg eltérő szakaszra tagolta. Az első az érzékszervi-mozgásos szakasz, amely kb. kétéves korig tart. A külvilághoz való gyakorlati alkalmazkodás jellemzi, a tárgyak helyét a térben, a helyhez kötöttséget tanulja meg a gyermek. A következő, a műveletek előtti gondolkodási szint kb. hétéves korig tart, s benne megjelenik már a szimbolikus gondolkodás. Fő jellemzője az énközpontúság. A térbeli tájékozódásról, a térrel való viszonyáról a gyermek rajzai adnak információt. A téri reprezentáció szintje topologikus ábrázolás. Az énközpontúságot kifejezi, hogy a rajzokon a kiindulópont az otthon, ehhez kapcsolódnak az ismert helyek. Az irányok, a távolságok pontatlanok, sőt torzak, az egyes objektumok között szinte nincsenek kapcsolatok, a rajz koordinálatlan, oldalnézeti ábrázolás jellemzi. A konkrét műveletek szintje kb éves kor között tapasztalható. Ebben a harmadik szakaszban a gyermek már különböző gondolati műveletek elvégzésére képes, bár a konkrét cselekvésnek még meghatározó szerepe van, pl. a tér felidézése utazáshoz kötődik. Az énközpontú térreprezentációt felváltja a perspektivikus ábrázolás. Ennek alacsonyabb fokán projektív I. szint még az egocentrikusság, az oldalnézet, az objektumok közötti gyenge kapcsolat jellemző. A rajzok koordináltabbak, az irányok pontosabbak, a távolságokról ez még nem mondható el. A szakasz magasabb ábrázolási szintje a projektív II. Megjelenik az alaprajzi ábrázolás az oldalnézeti mellett, azaz megjelennek a térképjelek. Az egyes elemek között összeköttetés figyelhető meg, a rajz koordináltabb, részletesebb, az objektív valóságot jobban közelíti. A negyedik, a gondolati műveletek szakasza kb. 15 éves korig tart. 15 éves kor körül az absztrakt gondolkodás válik uralkodóvá, a gyermek függetleníti magát a konkrét szituációtól, elvont fogalmak segítségével értelmezi a világát, jelekkel dolgozó modellt alkot térbeli környezetéről. Téri reprezentációja euklideszi szintre fejlődött: jelekkel, szimbólumokkal ábrázol, jelkulcsot használ, az irányok, a távolságok, a méretarány, a nagyság megközelítőleg pontosak, a rajz koordinált. Hosszú fejlődési folyamaton keresztül jutott 14

15 el a gyermek kognitív térképe a felnőttekét megközelítő szintre, színvonalra (CSÉFALVAY Z. 1990). PIAGET és munkatársai kutatásai feltárták, hogy környezetünk térelemeit gyermekkorban alapvetően kétféle módon fogjuk fel, s ennek megfelelően ábrázoljuk. Először a topológiai mód szerint, később euklideszi szinten, amikor a térérzékelésünk és ábrázolásunk egyaránt szervezettebb, koordináltabb. A térbeli környezetünkről létező gondolati kép, kognitív térkép fejlődésünk során egyre összetettebb, differenciáltabb, annak képi megjelenítése mentális térkép is egyre több elemet tartalmaz, egyre térképszerűbb az ábrázolás (MATTHEWS, M. H. 1980). Fontos megjegyezni, hogy bármennyire is közelít az ábrázolás a valóságot objektív módon mutató térképekhez, soha nem azonos azzal, mindig tartalmaz több-kevesebb szubjektív elemet A tér, a környezet észlelése Környezetpszichológiai megállapítások szerint mindenkinek van a saját környezetéről egy személyes, mentális térképe. Ha emlékezetből lerajzoljuk egy olyan környezet térképét, ahol másokkal együtt voltunk, tapasztalhatjuk, hogy térképünk különbözni fog a többiekétől, más elemek lesznek hangsúlyosak, egyik másik elem csak a saját térképünkön lesz fellelhető (HOLAHAN, E.C. 1998). A téri környezet objektív leképeződéseihez, az egzakt térképekhez hasonlóan a kognitív térképek is a helyre, irányra, távolságokra épülnek, azonban azoktól eltérően személyes jelentéseket is tartalmaznak. A kognitív térképek azt tükrözik, hogyan látják, értik az emberek egyéni módon a földrajzi környezetet. A pszichológia és a földrajztudomány egyaránt foglalkozik a kognitív vagy mentális térképekkel. A már megismert földrajzi kérdés: mikor képes a gyermek felismerni az adott térben létező, működő kapcsolat rendszereket? A pszichológus azt vizsgálja, az adott térben hogyan képes tájékozódni a gyermek? A kognitív térképezés alapvetően modellalkotás, azaz tudatunkban egyfajta sémát alkotunk térbeli környezetünkről. A kognitív térképezés a folyamatot kutató DOWNS és STEA szerint (DOWNS, R., STEA, D. 1973, 1977, 2005) aktív folyamat, amely a környezettel való közvetlen kölcsönhatást foglal magába. Az általuk megfogalmazott rekonstrukciós elmélet (1977) szerint az embernek a térbeli környezetéhez való szubjektív viszonya egy több szakaszon átmenő folyamat. 15

16 Ennek első szakasza: tér észlelése a szelektált információk felvételén keresztül; második szakasz: befogadott információk belső tájékozódási rendszerré alakítása; harmadik szakasz: szimbolizáció; környezeti információkhoz szubjektív tartalmat, egyéni jelentést kapcsolunk; negyedik szakasz: identifikáció; a térbeli elemek szubjektív jelentését érzelmi úton is feldolgozzuk. A felvázolt folyamat során egyre jobban elszemélyesedik a tér, fokozatosan felépítjük a kognitív térképet, újrateremtjük fejünkben a térbeli világot. Az aktívan működő, kölcsönhatásokon alapuló modellalkotáshoz információk szükségesek, melyek többféle forrásból származhatnak: a térbeli világ saját megtapasztalása, iskolában szerzett ismeretek, önműveléssel szerzettek, tömegkommunikáció nyújtotta információk, Internet, más emberek tapasztalatai (ARONSON, A. 1994, MÉSZÁROS R. 2001). A térbeli környezet saját megtapasztalásával reálisabb, valósabb képet kapunk róla, mint a közvetett információk által (NEISSER, U. 1984). Ez tükröződik a kognitív térképeken is, azok részletesebbek, gyakran nagymértékben különböznek az ugyanarról a helyről a közvetett információk alapján készülttől. Az információk mennyisége, legyen az túlkínálat vagy hiány, szintén hatással van a kognitív térképekre, mindkét esetben torz térkép születhet. Mi tehát a lényeges szempont? A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kognitív térképezés szempontjából az információk forrásánál, mennyiségénél sokkal fontosabb, hogy milyen szempontok szerint szelektáljuk azokat. A begyűjtött nagyszámú információ között sajátos törvényszerűségek szerint válogatunk, pl. aszerint, hogy az adott téri környezetet mire használjuk, tanulni, dolgozni, vásárolni járunk oda, vagy nyaralásunk, kirándulásunk színtere az? Az információk sorából azokat raktározzuk el tudatunkban, amelyek ezen cselekvések szempontjából szükségesek, s adott esetben aktivizálódnak, munkamemóriánkba emelve segítik a mindennapi tájékozódást. A környezeti ingerek közötti szelekciót erősen befolyásolja az észlelő egyén tapasztalata, beállítódása,. Az észlelési rutin gyakran vakká tehet bennünket a térbeli világgal szemben, hiszen ingereiből csupán azokat ragadjuk meg, melyek szellemi beállítódásunkkal összhangban vannak. (7) A szelekció során gyakran a környezetünkben, pl. a szakmánkkal kapcsolatos jelenségeket veszzük észre. A szelekció szoros kapcsolatban van az egyén szociális-kulturális világával is. Ugyanazt a térbeli környezetet egy más kultúrkörből származó egyén, vagy egy más szociális 16

17 helyzetben levő eltérő módon érzékeli, észleli s alakítja át belső képpé. Az észlelésszelektálás elválaszthatatlan a mindenkori szituációtól, az egyén motivációjától. Mást lát Pécsből az, aki vásárolni jön oda, aki egyetemista, aki a színházi fesztiválra érkezik. Az adott szituáció elnyomja az egyéb környezeti ingereket, a cselekvés szempontjából fontosak felvételére korlátozódik. A szelekció során tehát megszűrjük az ingereket, információkat, ez azonban nem negatív jelenség, mivel a kognitív térképezés elsődleges célja a térbeli tájékozódás elősegítése, s nem a tér objektív tükrözése. A környezetből áramló információk észlelése, tudatunkba építése nem azonos a környezet adekvát leképezésével. A körülöttünk levő objektumokat észleléskor általában csoportosítjuk. A hozzánk közelebb levő tárgyakat egy csoportba rendezzük, az alakra egyformákat egymáshoz kapcsoljuk, a választóvonallal vagy más módon láthatóan elkülönítetteket egységnek tekintjük, a hiányosságokat gondolatban pótoljuk, egésznek észleljük. Alaklélektani rendezőelvek ezek, mások a funkcionalista szempontúak. A funkcionalista irányzat szerint az észlelésnél a belső értékrend, a társadalmi normák, a személyes beállítottság, a sztereotípiák sokkal meghatározóbbak, mint a téri környezet fizikai tulajdonságai. Az irányzat szerint az észlelés egy komplex kölcsönhatási folyamat, a valós környezet és az emberi elvárások között (CSÉFALVAY Z. 1990). Az észlelést jelentősen befolyásolja az észlelő egyén szellemi fejlettsége. Ahogy azt már a PIAGET, J. által feltárt gondolkodásfejlődési szakaszok bemutatásánál láthattuk, a térészlelés minősége szorosan kapcsolódik azokhoz. Az érzékszervi-mozgásos szakaszban a gyermek megtanulja a tárgyak helyét a térben, a műveletek előtti gondolkodás szintjén viszont egy pontból, a saját perspektívájából értelmezi a teret. A konkrét műveletek szintjén konkrét cselekvésékhez kapcsolódik a tér, azokon keresztül észleli azt, ebben még a saját perspektíva az irányító. A formális műveleti szinten megtörténik az én-perspektívától az elszakadás, a tér értelmezése elvont fogalmakkal, pl. fokhálózati adatokkal is működik. Ezt a fejlődési folyamatot követik a kognitív térképek is A belső tájékozódási rendszer A térbeli tájékozódás fontos tudás a mindennapi éltünkben. Ahhoz, hogy eligazodjunk téri környezetünkben, tudnunk kell az objektumok helyét, irányát, távolságát. Ezek egyfajta koordinációs rendszerbe illesztve válnak egységgé, segítik a tájékozódást 17

18 (LIBEN, S.L., DOWNS, R. M. 1991). A koordinációs rendszerek egyike lehet a név, ami azonosítja az objektumot, pl. teret, épületet, tájat. Ez minden mástól megkülönbözteti, térbeli pozícióját is megjelölheti, választ ad a hol van kérdésre. Az irány koordinációs pontja a hétköznapi életben, a mindennapi tájékozódásban az egyén térben elfoglalt helye, egy-egy jellegzetes objektum, pl. épület, s nagyon ritkán az objektív tájékozódást szolgáló égtájak. A távolság mértékegységek is szubjektívek. Gyakran fejezzük ki a távolságot a megtételéhez szükséges idővel, ami erősen torzít, hiszen az igénybe vett közlekedési eszköz azt jelentősen befolyásolja. Tapasztalaton alapszik, hogy távolabbinak vélünk egymástól két várost, ha közöttük több település található. Érdekes, látnivalókban gazdagabb útszakaszt rövidebbnek észlelünk, mint az unalmast, eseménytelent. Az objektív valóság észlelését, a saját koordináta-rendszerünk szerinti tájékozódást szubjektív érzéseink nagyban befolyásolják (CSIZMADIA N., CSUTAK M. 2004). A kognitív térképezési folyamat következő szakasza a szimbolizáció, amikor a környezeti információkhoz szubjektív tartalmat, egyéni jelentést kapcsolunk. Minden topográfiai helyhez tartozik egy elsődleges jelentés, ami keretet ad az emberi cselekedeteknek vagy éppen korlátozza azokat; pl. az alföld teret adhat mezőgazdasági tevékenységnek, de nem biztosít lehetőséget a hegyi túrázásra, a nagyváros számos sportolási lehetőséget biztosít, de természetjárásra nem valószínű, hogy alkalmas. Ezek az információk részei az alföldről, a nagyvárosokról bennünk élő tudati, kognitív képeknek. Az egyes helyeknek szimbolikus jelentésük is van: a topográfiai helyet gyakran helyettesíti egy elfogadott, közismert jelkép, pl. városszimbólum. Világszerte Párizst szimbolizálja az Eiffel torony, Hollandiát a szélmalmok, Velencét a csatornák, stb (WOODSIDE, A. G., CRUICKSHANK, B. F., DEHUANG, N. 2007) Nemcsak városképek szimbolizálhatnak egy helyet, hanem maga a hely is szimbolizálhat (JANKÓ F. 2002), pl. társadalmi viszonyokat. Egy-egy város valamely részének, kerületének nevét hallva azonosítjuk azt pl. a gazdagsággal, az eleganciával, a szegénységgel, a biztonság hiányával. Az identifikáció során a térbeli elemek szubjektív jelentését érzelmi úton is feldolgozzuk. A mindennapi környezetünkkel, településünkkel, más településsel való azonosulás vagy elutasítás szorosan összefügg az épített környezettel, annak kialakításával. Ennél hangsúlyosabb tényező azonban az adott társadalmi közeg, amely elmélyítheti, de rom- 18

19 bolhatja is az azonosságtudat, a helyi kötődés kialakítását. A lokális azonosságtudat komoly mértékben aktivizálhatja az egyéneket, hogy közösségükért, téri környezetükért cselekedjenek. A környezettel kialakított kapcsolatunk egy többlépcsős folyamat eredményeként egyre jobban elszemélyesedik, a földrajzi környezet egyre inkább a sajátunk lesz, csak ránk jellemző elemekkel telítődik, s épül be a tudatunkba. 3. ábra: Az embernek a térbeli környezetéhez való szubjektív viszonya. (CSÉFALVAY Z. 1990) 19

20 A kognitív térképezés folyamatának eredményét többféleképpen is nevezik: mentális térkép, környezeti képmás, séma és kognitív térkép. Leggyakrabban a kognitív térkép kifejezést használják, a földrajzi környezet szubjektívvá válási folyamatát kognitív térképezésnek. A térbeli tájékozódás fejlődési és a kognitív képek kialakulási folyamatának ismerete a kognitív térképek értéséhez, értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges. A folyamatok ismerete vagy nem ismerete természetesen nem befolyásolja kialakulásukat, arról a megismerésük során szerezhettünk bizonyítékot Mentális vagy kognitív térkép? A mentális térkép (mental map) fogalma Kevin LYNCH (1960) amerikai építésztől származik, aki a már korábban bevezetett kognitív térkép fogalmára támaszkodott. A kognitív és a mentális térkép gyakran szinonimaként jelenik meg, előfordul azonban jelentésbeli megkülönböztetése is. TINER Tibor (1996) szerint a kognitív térkép az emberi tudatban a térbeli valóság gondolati leképeződése, a mentális térkép a tudati tartalom térképi ábrázolása. A mentális térkép is tartalmi elem, melyet rajzolással (SOINI K. 2001), míg a kognitív kép többi elemét általában kérdőív vagy interjú segítségével ismerhetjük meg. Az egyes emberek, társadalmi csoportok ugyanazt a valós teret másképpen érzékelik, értelmezik. Más és más térelemek hordoznak információt az egyének, a különböző csoportok számára, s ez egyrészt az érzékszervi észlelés egyéni különbségeit mutatja, másrészt az egyének és a csoportok érték- és érdekkülönbségeit is. Ez azt is jelenti, hogy tér nemcsak tárgyiasult elemekkel tapasztalható meg, írható le, hanem a hozzákapcsolódó tapasztalatok, értékek is téralakító tényezők. Az egyéni tapasztalati, szubjektív tér a mentális tér. Ez a felismerés új irányt nyitott a térértelmezésben, területi vizsgálatokban, megjelent a mentális tér, a kognitív térképezés fogalma (NEMES NAGY J. 1998). Szakirodalmi ismeretek, alkalmazások alapján megállapítható, hogy a mentális és a kognitív térkép elkülöníthető, nem teljesen azonos. A mentális térkép leképeződése, projekciója, objektivációja a térről alkotott reprezentációknak, amely nagymértékben függ az előhívás helyzetétől. Ebből következik a mentális térképek egyéni és szituatív természete. Mentális térképen általában egy, az adatközlők által rajzolt térképet értünk, 20

Lakotár Katalin Tizenévesek kognitív országképei szomszédainkról az egyes régiókban

Lakotár Katalin Tizenévesek kognitív országképei szomszédainkról az egyes régiókban Lakotár Katalin Tizenévesek kognitív országképei szomszédainkról az egyes régiókban A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni

Részletesebben

Akognitív térkép nem a világ fejünkben született fényképe, hanem a térbeli környezet

Akognitív térkép nem a világ fejünkben született fényképe, hanem a térbeli környezet Lakotár Katalin Természetföldrajzi Tanszék, Berzsenyi Dániel Fõiskola Bennünk élõ szomszédainkról ismét Visszatérõ vizsgálat eredményei a szomszédos országok kognitív térképeirõl A hazánkkal szomszédos

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A téri képességek fejlesztése

A téri képességek fejlesztése Segédanyag 2. a gyakorló iskolákban, a külső képzési helyeken a földrajztanárképzésben részt vevők számára A téri képességek fejlesztése Írta: dr. Makádi Mariann Tartalom 1. Fejlesztő program és feladatok

Részletesebben

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1 Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról Lakotár Katalin 1 A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni értelmezése,

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

Lakotár Katalin Magyarország mentális térképek a határainkon túlról

Lakotár Katalin Magyarország mentális térképek a határainkon túlról Lakotár Katalin Magyarország mentális térképek a határainkon túlról A kognitív térképezés a térbeli tájékozódás fejlődése A mentális/kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak

Részletesebben

Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó. Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely március 18.

Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó. Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely március 18. Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó PhD hallgató, PTE TTK. FDI Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely 2014. március 18. Bevezetés Elmúlt évtizedek

Részletesebben

3.1. Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai

3.1. Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai 3.1. Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai UszkAI AndreA A társadalomtudományok átalakulása, valamint a gazdaság fejlődése együttesen

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Mérés és modellezés 1

Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni kell

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1 Mérés és modellezés 2008.02.04. 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképszaurusz vs. Garmin GPS NASA World Wind (3D) Megint hétfő (vagy szerda)... Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

A cigány-magyar együttélés térbeliségének vizsgálata mentális térkép segítségével

A cigány-magyar együttélés térbeliségének vizsgálata mentális térkép segítségével A cigány-magyar együttélés térbeliségének vizsgálata mentális térkép segítségével Nagyné Molnár Melinda - Bogárdi Tünde SZIE Gödöllő GTK RGVI Regionális Tudományok Doktori Iskola A cigány-magyar együttélés,

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A középiskolások Dél-Dunántúlról alkotott kognitív térképeinek turisztikai elemei Gál Veronika 1 1. Bevezető Egy adott területen a turizmus szempontjából két dolog mindenképp fontos: az egyik, hogy legyen

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Modszer_2_Layout 1 2010.10.25. 21:19 Page 1 ESSRG Füzetek 2/2010 Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Oktatáselméleti

Részletesebben

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Ismerkedés a térképekkel 1. Miért van

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

III.4. JÁRŐRÖK. A feladatsor jellemzői

III.4. JÁRŐRÖK. A feladatsor jellemzői III.4. JÁŐÖK Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Algebra (és számelmélet), szöveges feladatok, mozgásos feladatok, geometria. Előzmények Az idő fogalma, mértékegység-váltás (perc óra), a sebesség fogalma:

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe

Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe Dr. habil Szabó Pál adjunktus Farkas Máté PhD hallgató Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi tanszék Térszerkezet A kép alkotásához kell a térszerkezet

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés Általános Pszichológia Érzékelés Észlelés Érzékelés Észlelés Klasszikus modell Elemitől a bonyolultabbig Külvilág elemi (Fizikai) ingerei: Érzékszervek (Speciális receptorok) Észlelés -fény -hanghullám

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Területi statisztikai elemzések

Területi statisztikai elemzések Területi statisztikai elemzések KOTOSZ Balázs, SZTE, kotosz@eco.u-szeged.hu Módszertani dilemmák a statisztikában 2016. november 18. Budapest Apropó Miért különleges a területi adatok elemzése? A számításokhoz

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

RÁCZ ATTILA. VÁROS ÉS VIDÉKE Településszociológiai tanulmányok 2. A VÁROS

RÁCZ ATTILA. VÁROS ÉS VIDÉKE Településszociológiai tanulmányok 2. A VÁROS RÁCZ ATTILA VÁROS ÉS VIDÉKE Településszociológiai tanulmányok 2. A VÁROS Rácz Attila VÁROS ÉS VIDÉKE TELEPÜLÉSSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2. A VÁROS Sorozatszerkesztő: Rácz Attila Szerkesztette: Rácz Attila

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben