költségvetés végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "költségvetés végrehajtásáról"

Átírás

1 !"#$ & ' ( & ' ) 01/ /2009 % Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról * %( Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a, valamint az 249/2000./XII.24./ Kormányrendelet 7..-ának (1) bekezdése értelmében Kistelek Város Önkormányzata elkészítette évi költségvetési beszámolóját. A város a kötelező és az önként vállalt feladatait részben saját szervezetén belül foglalkoztatottakkal, részben közhasznú, közcélú foglalkoztatással, valamint vállalkozásba adással oldotta meg. Az önkormányzat működési területéhez egy általános iskola egy középiskola, kollégium, két óvoda, könyvtár, Gondozási Központ, Bölcsőde,valamint az Egységes Pedagógiai Szolgálat tartozik. Szociális alapszolgáltatási feladatok közül 2008 június 1.-től a házi segítségnyújtás a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás fenntartásában működött tovább. A csökkenő gyermeklétszám, valamint a kedvezőtlen központi finanszírozás miatt július 1.-től létrehozott Tétségi Intézményi Társuláshoz csatlakozott Baks község Önkormányzata közoktatási feladatok ellátására. A Térségi Intézményi Társulás részben önállóan gazdálkodó intézménye a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény kibővült két tagintézménnyel. Így Kistelek 6, Pusztaszer 2, Baks 2 oktatási intézménye tartozik a térséghez. Kistelek Város Önkormányzata- mint gesztor látja el a pénzügyi gazdasági feladatokat, jogosult a községeket érintő normatívák igénylésére. A ktv. tv.3. számú-és 8.számú melléklete szerinti bejáró gyermekek után járó támogatások lényegesen csökkentették a települések saját forrás kiegészítését.

2 2 A évben megkezdett Eu költségvetésből finanszírozott HEFOP pályázatokból mint az önkormányzatnál, mint a Gondozási Központnál kötelező feladatokat ellátó dogozók ( 14 fő) bére és járulékai kerültek finanszírozásra. Központi ügyelet OEP finanszírozása 2008-ban is a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása keretében történt Az önkormányzati hozzájárulást 14,50 Ft/lakos biztosítottuk a Társulás és így a Mentőszolgálat részére. A Kisteleki Egészségközpont épületében működő tanuszodában 2008 évben is az első, második osztályosoknak testnevelés óra keretében úszást oktatnak. Az uszodához kapcsolódó szolgáltatások (masszírozás, szauna és egyéb gyógyászati kezelések) folyamatosan kerültek bevezetésre. A 2000-től működő Teleház és Turinform Iroda ban is ügyfélszolgálati munkát látott el információs irodaként működött. Az iroda munkatársai telefonon -len és személyesen nyújtanak tájékoztatást az érdeklődőknek a kistérségi regionális és országos turisztikai lehetőségekről. A nyári hosszított nyitva tartás költségeihez 500 eft-al járult hozzá a Magyar Turizmus Zrt. A 2007 évben felújított Városi Könyvtár író-olvasó találkozókat, valamint gyermekek rajzokból kiállításokat rendezett. Kistelek A Kárpátia Kincsesház KHT üzemeltetésében működő Rendezvényház és Sportcsarnok számos kulturális rendezvénynek adott helyet- Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Táncverseny, terem labdarugó, kézilabda bajnokság, Gasztronómiai fesztivál és mezőgazdasági kiállítás, Sport és egészséghónap rendezvényei, Városi Karácsony-. A rendezvényházat különböző önszerveződő csoportok, művészeti körök, egyesületek is igénybe veszik, másrészt bálak és egyéb szórakozási lehetőségek lebonyolításához nyújt igényes és kultúrált környezetet. Város Önkormányzata január 23.-án e.ft össznévértékű zárt körben kötvényt bocsátott ki a K&H Zrt forgalmazásában, melyből eft visszavásárlásra került március 1.-től Kistelek Város Önkormányzata költségvetési számláját és alszámláit az OTP Zrt.-nél megszüntette és a továbbiakban a K &H Bank Zrt.-nél vezeti. Rendezésre került az OTP.-nél lévő eft folyószámla hitel-keret, valamint a kötvény terhére eft hosszú lejáratú fejlesztési hitelek kerültek visszafizetésre. A bankváltás oka a bankköltségek csökkentése. A K& H Bank Zrt eft rövid lejáratú hitelt és eft folyószámla hitelt bocsátott az Önkormányzat rendelkezésére. Év közben a folyószámla hitel megemelésre került eft.-al.

3 3 Visszafizetésre került a 2007 évi zárszámadás keretében megállapított eft. Iparűzési adóból az eredeti eft al szemben eft a teljesítés összege. A helyi adók többletbevétele kompenzálta az önkormányzat forráshiányát év közben. Intézményeink bevételi forrásaik növelésére kihasználták a pályázat adta lehetőségeket, melyből működési és fejlesztési célú eszközöket szereztek be, illetve működésük színvonalasabbá tételére fordították. A Névó Drom cigány helyi kisebbségi önkormányzat eft-os teljesítési kiadásaihoz 889 eft-al járult hozzá az önkormányzat,mely fenntartási kiadásaikat fedezte, valamint kulturális programok rendezésének fedezete volt. " & +( A Rózsaliget Kollégium 2008 évi kiegészítő tevékenységéből kollégium nyári hasznosítása eft bevétel keletkezett, melyet alaptevékenységi feladataira fordított. Az önkormányzat bevételi forrásai: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei & ( $ 3. Felhalmozási és tőke + ' jellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Átvett pénzeszközök 6. Hitelek (% & 7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 8. Pénzmaradvány Ezen belül az Intézményeink saját bevétele térítési díjakból, lakbérekből származik eft. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel eft, továbbszámlázott szolgáltatások értéke eft-, bérleti díjbevétel eft, kamatbevételünk eft. EU költségvetésből működési célra eft, mely a HEFOP pályázatokkal kapcsolatos támogatási összeg. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Nyugdíja Házak) eft

4 * %(+ + & ## + 4 Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFA bevétele eft. valósult meg. Magánszemélyek kommunális adójából eft a tényleges bevétel. Iparűzési adóból az eredeti eft-al szemben eft a bevétel. Az iparűzési adó feltöltési kötelezettségből eredő túlfizetés eft. Idegenforgalmi adó bevétel eft. A normatív támogatások elszámolásakor kerül visszaigénylésre a 2Ft állami kiegészítés. Gépjárműadó bevétel összege eft, pótlékokból,bírságokból eft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az SZJA-t, valamint az SZJA kiegészítést jövedelemkülönbség mérséklése-az önkormányzat + ( & 100%-ban megkapta. # A lakbérek és bérleti díjak teljesítése eft. A lakbér hátralékok behajtása folyamatos. "$ # ( +( ( Önkormányzati tulajdonban lévő földterületek kerültek értékesítésre eft összegben. Nyugdíjas Házak 10 %-os befizetéseiből, valamint részbeni kifizetéseiből e Ft, egyéb önkormányzati ingatlan értékesítéséből eft, gépjármű értékesítéséből eft a tényleges bevétel. Államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: eft,melyből - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés eft - Gondozási Központ felújítás eft ( %(+ & Integrált Bölcsőde HEFOP eft Viziközmű Társulattól átvett összeg : eft, Magmaplus Kft osztalék eft. 1./ A normatív állami hozzájárulásokat 100%-ban megkapta Önkormányzatunk. A feladatmutatókkal való teljeskörű elszámolásból adódóan eft az Önkormányzatot megillető összeg.

5 5 A évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolásból eft a visszafizetendő. 2./A központosított támogatásokat az adott feladatra használtuk fel. - Lakossági közműfejlesztés támogatása 12 eft - Helyi kisebbségi Önk. működésének.tám. 709 eft - Könyvtári és közműv. érdekeltségn.tám. * ( 264 "$ eft - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 120 eft - Vizitdíj visszatérítés 66 eft - Nyári gyermekétkeztetés 861 eft - Közoktatás fejlesztési célok támogatása eft évi bérpolitikai intézkedések támogatása eft Visszafizetési kötelezettség 703 eft,mely a 2008.évi bérpolitikai intézkedések maradványa.feladattal terhelt összeg eft. 3. Központi támogatás: év után járó 13.-ik havi illetmény 2008 évi elszámolása eft, - Bölcsődék és közokt.int.infra.fejl.hátrányos kistérségekben eFt, feladattal terhelt maradvány eft, - Helyi önk.által fennt.ktvs.fogl.keresetkiegészítés( Ft, Ft) eft,visszafizetendő 314 eft. 4. A Normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása megtörtént feladattal terhelt maradvány összege 232 eft.(pedagógus szakvizsga, továbbképzés 165 eft,szociális továbbképzés szakvizsga 67 eft) évi visszafizetési kötelezettségünk szociális továbbképzés szakvizsga- 90 eft. Szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatások eft. Rendszeres pénzbeli támogatásban 211 fő, eseti pénzbeli ellátásban 749 fő részesült. Közcélú foglalkoztatás támogatására eft az előirányzott összeg. Önkormányzatunk átlagban 6 főt foglalkoztatott 2008 évben. Visszafizetendő 455 eft. 5./ % * ( & Ravatalozó felújítása eft

6 % + %( ( ( " # 6./ - Temető infrastruktúra fejlesztése Petőfi u. óvoda felújítása Ipari " & ( ( ( Park villamos energia hálózat # pályázati támogatásban részesült Önkormányzatunk. A Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra, bértámogatásra e Ft az átvett pénzösszeg. Népszavazás költségeire eft, mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására 574 eft, évi jövedelem különbség elszámolására eft, a támogatási összeg. Rendészeti Minisztériumtól eft támogatásban részesült önkormányzatunk központi térfigyelő rendszer kialakításához. Eseti gyermekvédelmi támogatásra eft az igényelt és felhasznált összeg 744 fő részesült e támogatási formába. A jegyző által létrehozott szakértői bizottság részére 280 eft-ot igényeltünk és fizettünk ki. Az intézményi konyhákat üzemeltető SULI-HOST Kft. a konyháknál a felmerült közüzemi díjakat megállapodás alapján megtéríti. Az Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola működési célú szakképzési hozzájárulása eft. Intézményeink széles körben kihasználták a pályázati lehetőségeket, hogy feladataikat minél színvonalasabban oldják meg. Pályázati összegekből eft-al növekedett költségvetésük.. A Térségi Intézményi Társulásnál működési célú támogatásértékű bevételként jelentkezik Pusztaszer, Baks Község Önkormányzat támogatási összege eft, valamint a Többcélú Társulás által igényelt és átutalt (ktv.tv.8.sz.mell.) eft. A Térségi Intézményi Társulás, mint Kistelek Városi Önkormányzat önálló intézménye eft működési célú támogatást utalt át a térség részére, ami részben a normatív állami hozzájárulásokból, valamint Kistelek saját forrásából adódott.

7 7 Belföldi forrásból származó pályázati támogatások összege eft. * ( " - Kerékpárút építéséhez előleg eft - Mg.és Vidékf.Hiv.Területalapú tám eft - Pusztaszer Óvoda felújítás saját forrás 520 eft - Damjanich u. játszótér eft - Egészségközpont eft - Városközpont előkésztő pályázathoz 902 eft Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola fejlesztési célú szakképzési hozzájárulása 786 eft. ( + & ' Az Önkormányzat 2008 évi költségvetését eft működési hitel és eft belföldi forrásból származó fejlesztési hitel és eft kötvény kibocsátásával állította össze. - OTP Rt-től Nyugdíjas Házak építésére eft +% & (+ ' * ( $" A felvett hitel 2008 évben visszafizetésre került. " " - Munkahelyteremtő beruházás elindításához eft (K& H Bank) - Egyéb belföldi forrásból eft - Gépkocsi vásárláshoz eft $(+ +& % A korábbi években, lakásépítés-, vásárlás támogatására nyújtott kamatmentes kölcsönök, törlesztéseiből 875 eft a bevétel évben nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése eft. Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásától kapott és még évben visszafizetett kölcsön összege eft. A 2007.évi pénzmaradványok felhasználásra kerültek.

8 A kiadások összességében 83,7 %-ra teljesültek. 8 Az intézményi költségvetés egyeztetésekor általános tartalék,ill. céltartalék került meghatározásra. Céltartalékon szerepel: - szociális továbbképzés, szakvizsga - pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege. Az általános tartalék összegéből az intézmény vezetők kötelesek voltak kisebb karbantartási feladatokat megoldani szükséges eszközeiket pótolni július 1.-től létrejött Térségi Intézményi Társulás hoz csatlakozott 2008.július 1- vel Baks község két oktatási intézménnyel ( Óvoda,általános iskola ).A 2008.június 30.- val zárolt előirányzatai átvezetésre kerültek. A Társulás által létrehozott Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény fenntartásáról költségvetésük arányában a három önkormányzat gondoskodott. Baks Önkormányzattól 1 fő dolgozó átvételére került sor aki a részben önállóan gazdálkodó intézmény alkalmazottja lett. Bérét és járulékait Baks és Pusztaszer községek költségvetésük %-ban biztosították. A feladatmutatókhoz kapcsolódó normatívák igénylése Baks vonatkozásában - csak szeptembertől volt lehetséges, így a július- augusztus havi kiadásaikra átutalták a teljes fedezetet. a.) A személyi juttatások teljesítése 95,9 %-os. Az intézmények rendszeres személyi juttatásaikból fedezték a túlórákra, helyettesítésekre kifizetett összegeket. Egyre több intézmény foglalkoztatott a munkaügyi központ által támogatott dolgozókat. Kifizetésre kerültek a dolgozókat munkaviszony alapján megillető jubileumi jutalom összegei ( eft). Biztosítottuk az önkormányzat dolgozóinak Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás összegét, valamint a köztisztviselők részére a törvény általi illetményalap ( Ft) 200 %-nak megfelelő összeget ruházati költségtérítésként. + + ( + ( Köztisztviselők záró létszáma Választott tisztségviselő Közalkalmazottak záró létszáma Egyéb bérrendszer alá tartozók záró létszáma Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 23 fő 1 fő 206 fő 28 fő 15 fő

9 9 b.) A dologi kiadások teljesítése 91 %-os. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közüzemi díjak terén a módosított előirányzatokon belül maradtak. Az Önkormányzat általános tartalékából fedeztük az egy-egy szakfeladaton mutatkozó dologi kiadások túlteljesítését. A kamatkiadások jelentős része a folyószámla hitel és a fejlesztési hitelek kamatkifizetéséből származik. c.) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Átutalásra került a Többcélú Társulás részére havi 14,50.- Ft/lakos/hó(7 622 fő), mely összeg a központi ügyelet finanszírozását szolgálta. Házi segítségnyújtás részére eft normatív támogatást utaltunk. A Társulásnak fizetett érdekeltségi hozzájárulás összege 525 eft. A évi ktv. 8.sz. melléklet szerinti elszámolásból a Térségi Intézményi Társulásnak 606 eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Támogatást nyújtottunk a településen működő társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak. (Nyugdíjas Klub, KITE, Sportegylet, Kistelek Művészeti és Sportéletéért Alapítvány, Városvédő és Városszépítő Egyesület, KOLLÁZS Művészetoktatási Alapítvány, Polgárőrség stb). A Térségi Intézményi Társulás részére Önkormányzatunk eft támogatást nyújtott. - Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra eFt-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzat közel 100,0%-a. + Rendszeres szociális pénzbeli ellátásban részesült 105 fő, munkanélküli ellátásban 106 fő,eseti pénzbeli szociális ellátást nyújtottunk 538 fő részére. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi segélyben 211 fő részesült. Minden újszülött gyermek részére 10 eft került kiutalásra költségvetésünkből. Természetben nyújtott szociális ellátásokra eft a kifizetett összeg eft a tényleges felhasználás Gépek, berendezések felújítása 500 CÉDE ravataolozó felújítása 2270 Kiseleki Óvoda LEKI 500 Iskola telek (kút eltömedékelés) Gondozás Központ felújítása 5520 Szent László szoborkút felújítása Erzsébet szobor felújítása 500 Sportpálya felújítás 222 Iskola felújítás Térség Pusztaszeri Óvoda felújítás 5000

10 ( + összege: eft. Az Önkormányzatnál megvalósult nagyobb beruházásokat pályázati összegek felhasználásával valósítottuk meg. Belföldi pályázati forrásból megvalósuló beruházások Adatok e Ft/ban Temető infrastruktúra fejl Nyugdíjas házak építése Kistelek-Ópusztaszer kerékpárút Rákóczi u. 17. ingatlan vásárlás Templom előtti térburkolat Földterület vásárlás Szent Erzsébet szobor végszámla 1500 Bocskai utca Széchenyi u Rákóczi u Diófa u Bocskai u Kisteleki Egészségház 1200 Informatikai fejlesztés, gép besz Festmény 220 Damjanich u. játszótér 4249 Kút vásárlás Gépjármű vásárlás 8692 Ipari Park infrastruktúra Csillag utcai gyalogátkelő 120 Petőfi utcai óvoda bővítése Polgármesteri Hivatal összesen Tisztítóberendezés 654 takarítógép 153 Interaktív tábla 383 Számítógép konfiguráció 837 számítógépek beszerzése 905 gk.beszerzés fénymásolók 475 Játszótéri eszközök 100 Társulás összesen: Mindösszesen

11 11 EU-s pályázati forrásból megvalósuló beruházások adatok e Ft/ban Kisteleki Busz Pályaudvar 2620 Polgármesteri Hivatal akadályment Kistelek Város Szennyvízcsatorna Elkülönített óvadéki számlán lévő fejl. Városközpont rehabilitáció Belterületi csapadékvíz elvezetés 930 Kistelek Kp. Rendelőint. Korszer Polgármesteri Hivatal összesen Alap és középfokú oktatás fejleszt 0 Digitális táblához toll 151 Projektor ( + Térség összesen 481 Mindösszesen Saját forrásból valamint kedvezményes hitel igénybevételével 24 lakásos Nyugdíjas Házak építését fejeztük be,melynek értékesítése ban elkezdődött. "(+ +& % & ( + Euró Kistelek Logisztikai Kft részére DAOP 1.1.1/A Kisteleki kistérség kezdő vállalkozásait segítő inkubátorház megvalósítása projekt megvalósíthatósága érdekében eft visszatérítendő támogatást nyújtott önkormányzatunk. A kölcsön 2009 évben visszafizetésre kerül. Háztartásoknak nyújtott támogatási kölcsön 8 fő részére eft évi módosított pénzmaradvány: eft Kistelek V.Önkormányzat eft Térségi Intézményi Társulás eft Kistelek és Társult Telep. Víziközmű Társulás 25 eft évi módosított pénzmaradvány: eft Kistelek V.Önkormányzat eft Térségi Intézményi Társulás eft Kistelek és Társult Telep. Víziközmű Társulás 77 eft Pénzmaradványunk növekedését befolyásolta a hosszú lejáratú bankbetétek számlán lévő eft. Az Önkormányzat elszámolt a évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulásokkal és eft támogatás kiutalására jogosult.

12 12 + & Egyéb központi támogatásokból,valamint a 2008 évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásból adódóan eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Részesedések állománya 2007 évben eft 2008.évben eft. Hosszú lejáratú kötelezettségeink között szerepel a Porsche Bank-tól felvett eft(chf) A 2009 évi törlesztő részlet eft eft, 2008.évben K&H Zrt.-től felvett fejlesztési célú hitel eft(chf) 2009 évi törlesztő részlete eft, Egyéb belföldi forrásból felvett hitel eft, melyet 2009 évben visszafizetünk. A január 23.-án kibocsátott eft névértékű kötvényünkből eft visszavásárlásra került. Mérleg szerinti érték eft.(chf). Visszafizetésre került az OTP nél lévő hosszú lejáratú hiteltartozásunkat eft összegben. A +%+ + + Polgármesteri Hivatal elszámolási számlájához kapcsolódóan év végén eft folyószámla hitelkeret és eft rövid lejáratú hitel állt rendelkezésre a K &H Zrt-nél a működési feladatok valamint az előfinanszírozott beruházásaink zavartalan megvalósítására, melyet az év során folyamatosan igénybe vettünk. Év végi hitelállomány: eft évi záró: eft(nettó) 2008 évi záró: eft az elmúlt évhez képest 20,4 %-os növekedést mutat. A. Tárgyi eszközöknél: 10,9 %-os a növekedés2007 év eft 2008 év eft Aktiválásra került: Kisteleki Iskola új szárny Helyi piac kialakítása Szakorvosi Rendelő korszerűsítése Kis-Tóalj Tavasz utca szilárd burkolat útépítés Nyugdíjas Házak (Bocskai u.16-18) Templom melletti térburkolat eft eft eft eft eft eft

13 13 B. Forgóeszközök-nél 13,7 %-os a csökkenés. A forgóeszközök csökkenését befolyásolta a költségvetési bankszámlák negatív változása: eft, valamint a követelések csökkenése eft. Befektetett eszközök aránya 2007 évben: 97,6%-os 2008 évben: 98,3%-os Forgóeszközök aránya: 2007 évben: 2,4 %-os 2008 évben: 1,7 %-os D. Saját tőke összege 11,7 %-al nőtt. A mérlegben a következő egyezőség biztosított: eft eft eft eft eft eft 2008 évi záró saját tőke összege: eft E. Tartalékok: A 2007 évi költségvetési tartalék: eft 2008 évi költségvetési tartalék: eft "$$ :""$$ $ F. Kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettség: Fejlesztési célú hitel állomány: Fejlesztési célú kötvény - Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítókkal szembeni tartozás Rövid lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési c.hitel 2008 évi törlesztő részl. Helyi adó túlfizetés Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség eft eft eft eft eft Tőkeerősség(saját töke aránya): 2007 év: 86,5 % 2008 év: 80,2 % Kötelezettségek aránya : 2007 év 13,5 % 2008 év 18,5 %

14 14 Kistelek Város Önkormányzata 2008 évben a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tudott tenni az átszervezéseknek köszönhetően a feladatellátás színvonalának romlása nélkül. Kistelek, március 30. Nagy Sándor polgármester

15 * %(+ $& ( ( 15 $ + # + Hatósági Igazgatási Társulások száma 2 2 Térségi Intézményi Társulás (Közoktatás Kistelek,Pusztaszer, Baks ) 1 1 Vízkiközmű Társulás 1 1 (Kistelek,Csengele) Szer Vidéki Viziközmű Területfeljeszt. Társulás (Kistelek,Balástya, Pusztaszer 1 Csengele, Baks, Ópusztaszer) Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma - Polgármesteri Hivatal (fő) Kistelek,2008. március 16. Nagy Sándor polgármester

16 16

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:330-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2007.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület.

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A teljesítések alapján a 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-000 Ügyiratszám: 1576/2015 5. számú előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..)

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben