01/ /2008 Tárgy: Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "01/ 1602-2 /2008 Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról"

Átírás

1 Kistelek Város Polgármesterétől 6760 Kistelek, Árpád u Telefon: 62/ / /2008 Tárgy: Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Városi Képviselő-testület Kistelek Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a, valamint az 249/2000./XII.24./ Kormányrendelet 7..-ának (1) bekezdése értelmében Kistelek Város Önkormányzata elkészítette évi költségvetési beszámolóját. 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. A város a kötelező és az önként vállalt feladatait részben saját szervezetén belül foglalkoztatottakkal, részben közhasznú, közcélú foglalkoztatással, valamint vállalkozásba adással oldotta meg. Az önkormányzat működési területéhez egy általános iskola egy középiskola, kollégium, két óvoda, könyvtár, Gondozási Központ, Bölcsőde,valamint az Egységes Pedagógiai Szolgálat tartozik, mint részben önállóan gazdálkodó intézmények. Szociális alapszolgáltatási feladatok közül 2006 november 1.-től a családsegítő szolgálat a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás fenntartásában működött április 01.-től a gyermekjóléti szolgálat, 2007.május 01.-töl a támogató szolgálat is átkerült a Többcélú Társulás működési területére. A csökkenő gyermeklétszám, valamint a kedvezőtlen központi finanszírozás miatt szükséges volt az oktatási intézmények átszervezése.2007.június 30.-val megszüntetésre kerültek az oktatási intézmények, Kisteleki Általános Iskola, Petőfi utcai óvoda, Ifjúság téri óvoda, Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Rózsaliget Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat július 01.-től új szervezeti formát hozott létre a Képviselő-testület, mely kedvezőbb finanszírozást biztosít.

2 2 Az átszervezés része volt a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó létszámleépítés, melyre pályázatot nyújtottunk be az I. és II. ütemben. 7 fő általános iskolai pedagógus, 2 fő óvodapedagógus, 1 fő polgármesteri hivatalnál lévő kisegítő munkakörben foglalkoztatott, 1 fő középiskolai pedagógus álláshely került megszüntetésre. Az igényelt központi támogatás eft. Az átszervezéssel kapcsolatos megtakarítás ban jelentkezik. Kistelek Város Képviselő-testülete Pusztaszer község Képviselő-testületével Térségi Intézményi Társulást hozott létre közoktatási feladatok ellátására2007.július 01.-től. Pusztaszer általános iskolájába járó tanulók alacsony létszáma lényegesen alul maradt a közoktatási törvényben előírtaktól és az iskola fenntartása egyre nehezebb lett a község számára. A Térségi Intézményi Társulás részben önálló,bankszámlával rendelkező költségvetési szervet hozott létre, melynek a tagintézményei a kisteleki oktatási intézmények, valamint Pusztaszer óvodája és általános Iskolája. Kistelek Város Önkormányzata mint gesztor igényelte szeptember 01.-től a pusztaszeri óvodára és iskolára jutó normatívák összegét. A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása a ténylegesen bejáró gyermekek után, valamint a pusztaszeri óvodára tagintézményi támogatást igényelt. A II. félévtől Kollégiumtól különváló Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeit a Többcélú Társulás fedezte részben a ktv.tv.8.sz.melléklete szerint igényelt - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, - logopédiai ellátás, -gyógytestnevelés feladatokra, a hiányzó összeget a Társulás általános feladataira kapott támogatásból fedezte. Az önkormányzatokra jutó saját forrás kiegészítése 2007.II.félévében csökkent márciusában került törzsadattári bejegyzésre Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulás, melyet Kistelek Város Képviselő-testülete, valamint Csengele község Képviselő-testülete hozott létre. A társulás önálló költségvetési szerv. Gazdálkodással kapcsolatos feladatait Kistelek Polgármesteri Hivatal látja el. Az év utolsó hónapjaiban a Kisteleki Ede Városi Könyvtár új helyre költözött - az Önkormányzat által megvásárolt régi Plébánia épületébe. A Nemzeti Kulturális Alap hoz benyújtott pályázatból eft, valamint saját forrásból a belső termek felújításra kerültek, új bútorokat szereztünk be. A könyvtár régi és új olvasói korszerű környezetben vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Központi ügyelet OEP finanszírozása 2007-ben is a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása keretében történt Az önkormányzati hozzájárulást 14,50 Ft/lakos biztosítottuk a Társulás és így a Mentőszolgálat részére.

3 3 A Kisteleki Egészségközpont épületében működő tanuszodában az első, második osztályosoknak testnevelés óra keretében úszást oktatnak. Az uszodához kapcsolódó szolgáltatások (masszírozás, szauna és egyéb gyógyászati kezelések) folyamatosan kerültek bevezetésre. A 2000-től működő Teleház és Turinform Iroda 2007 évben is ügyfélszolgálati munkát látott el információs irodaként működött. Az iroda munkatársai telefonon -len és személyesen nyújtanak tájékoztatást az érdeklődőknek a kistérségi regionális és országos turisztikai lehetőségekről. Rendezvényház és Sportcsarnok 2007 január 1.-től a Kárpátia Kincsesház KHT üzemeltetésében működik. Számos kulturális rendezvénynek adott helyet- Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Táncverseny, terem labdarugó bajnokság, Gasztronómiai fesztivál és mezőgazdasági kiállítás, Sport és egészséghónap rendezvényei, Városi Karácsony-. A rendezvényházat különböző önszerveződő csoportok, művészeti körök, egyesületek is igénybe veszik, másrészt bálak és egyéb szórakozási lehetőségek lebonyolításához nyújt igényes és kultúrált környezetet. Az augusztus 20.-án megrendezésre került Kisteleki Búcsú és Aratóünnep számos sport és kulturális programnak adott teret. A rendezvénysorozat keretében került átadásra a templom melletti parkban Szent Erzsébet szobra, mely önkormányzati forrásból valósult meg. 1.2 A évi költségvetés elfogadásakor eft működési hiány mutatkozott a város költségvetésében,mely folyószámla hitel formájában állt rendelkezésünkre. Fejlesztési célú hitel eredeti előirányzata: eft.-ft, melyből eft Geotermikus energia hasznosítására, eft útfelújításokhoz tervezett hosszú lejáratú hitel. Visszafizetésre került a 2006 évi zárszámadás keretében megállapított eft. A 2006 évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás alapján e.ft volt az önkormányzatot megillető összeg. Iparűzési adóból az eredeti eft al szemben eft a teljesítés összege. A helyi adók többletbevétele kompenzálta az önkormányzat forráshiányát év közben Intézményeink bevételi forrásaik növelésére kihasználták a pályázat adta lehetőségeket, melyből működési és fejlesztési célú eszközöket szereztek be, illetve működésük színvonalasabbá tételére fordították. 1.4.A Névó Drom cigány helyi kisebbségi önkormányzat eft-os teljesítési adataihoz eft-al járult hozzá az önkormányzat,mely az általuk használt épület fenntartási kiadásait fedezte, valamint kulturális programok rendezésének fedezete volt.

4 4 1.5.Az Önkormányzat 2007 évi vállalkozási tevékenysége a Rózsaliget Kollégium hasznosításából származik. Bevétel: eft Kiadás: eft Eredmény: eft Vállalkozási bevétel a Kollégium felújítására, valamint alaptevékenységi feladatokra került felhasználásra. 2. Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat bevételi forrásai: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Átvett pénzeszközök 6. Hitelek 7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 8. Pénzmaradvány A bevételek összességében 99,1% -ra teljesültek. Ezen belül az 2.1. Intézményi működési bevételek teljesítése: 100 %. Intézményeink saját bevétele térítési díjakból, lakbérekből származik eft. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel eft, továbbszámlázott szolgáltatások értéke eft-, bérleti díjbevétel eft, kamatbevételünk eft. EU költségvetésből működési célra eft, mely a HEFOP pályázatokkal kapcsolatos támogatási összeg. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Nyugdíja Házak) eft 2.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 100 %-ra valósult meg. Magánszemélyek kommunális adójából eft a tényleges bevétel. Iparűzési adóból az eredeti eft-al szemben eft a bevétel. Az iparűzési adó feltöltési kötelezettségből eredő túlfizetés eft. Idegenforgalmi adó bevétel eft. A normatív támogatások elszámolásakor kerül visszaigénylésre a 2Ft-os állami kiegészítés.

5 5 Gépjárműadó bevétel összege eft, pótlékokból bírságokból eft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az SZJA-t, valamint az SZJA kiegészítést és az SZJA normatív módón elosztott részt az önkormányzat 100%-ban megkapta. Környezetvédelmi bírság jogcímen 46 eft ot fizetett a Kisteleki Sajtgyártó Kft. A lakbérek és bérleti díjak teljesítése eft. A lakbér hátralékok behajtása folyamatos Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése eft Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, földterületek kerültek értékesítésre eft összegben. 9 önkormányzati lakás került értékesítésre. Államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: eft,melyből eft EU-s forrásból származó összeg. - Iskola bővítés( ROP) eft - Útépítés(040-es) eft - Geotermikus energia hasznosítása KIOP eft - Integrált Bölcsőde HEFOP eft - Vásártér átalakítás eft Útépítésre befizetett lakossági hozzájárulások eft, melynek 15 %-át közműfejlesztési hozzájárulásként folyamatosan igényeljük vissza és fizetjük ki a lakosságnak. Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola fejlesztési célú szakképzési hozzájárulása 600 eft. Vállalkozónak beruházásra adott előleg visszatérülése eft Az önkormányzat költségvetési támogatását 100%-ban megkapta. 1./ A normatív állami hozzájárulásokat 100%-ban megkapta Önkormányzatunk. A feladatmutatókkal való teljeskörű elszámolásból adódóan eft a visszafizetendő összeg. A 2007.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolásból 511 eft a visszautalandó összeg. 2./A központosított támogatásokat az adott feladatra használtuk fel. - Lakossági közműfejlesztés támogatása 110 eft - Helyi kisebbségi Önk. működésének ált.tám. 640 eft - Könyvtári és közműv. érdekeltségn.tám. 235 eft - Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások t eft ik havi illetmény fedezete eft

6 6 - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok eft - Települési önk.belter.közútak felújításának tám eft - Önk.EU-s fejl.pályázati saját forrás kieg.tám eft - Pedagógiai szakszolgálatok támogatása eft - Vizitdíj visszatérítés 6 eft Összesen: eft Visszafizetési kötelezettség 307 eft. Feladattal terhelt de fel nem használt összeg eft. 3. Központi támogatásként leutalt nyári étkeztetés támogatása eft eft felhasználásra került.97 fő rendszeres szociális segélyben részesülő tanulók részére 30 napon keresztül biztosítottunk kész étel konzerveket. 4. A Normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása megtörtént feladattal terhelt maradvány összege 566 eft.(pedagógus szakvizsga, továbbképzés) Visszafizetendő összeg eft pedagógiai szakszolgálat elszámolásából adódik. Szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatások eft. Pénzbeli támogatásban 310 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak eft a központi költségvetésből biztosított támogatás. Közcélú foglalkoztatás támogatására eft az igényelt és felhasznált összeg. Önkormányzatunk átlagban 6 főt foglalkoztatott 2007 évben. 5./ Helyi Önkorm.fejlesztési vis maior feladatainak támogatása - Kis-Tóalj-Tavasz utca eft - Térrendezés eft - Ravatalozó felújítása eft a visszaigényelt összeg. Összesen eft 6./ Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának tám. - Szakorvosi Rendelő tetőtér részbeni beépítése eft pályázati támogatásban részesült Önkormányzatunk Átvett pénzeszközök teljesítése 96,4 %

7 7. A Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra, bértámogatásra valamint az 50 év feletti foglalkozatásra e Ft az átvett pénzösszeg. A 2005/2006 évi közmunkaprogram keretében eft támogatási összeg került átutalásra a 2006 IV.n.évi elszámolás alapján. Az intézményi konyhákat üzemeltető SULI-HOST Kft. a konyháknál a felmerült közüzemi díjakat megállapodás alapján megtéríti. Intézményeink széles körben kihasználták a pályázati lehetőségeket, hogy feladataikat minél színvonalasabban oldják meg. Pályázati összegekből 8 950eFt-al növekedett költségvetésük.. A Térségi Intézményi Társulásnál működési célú támogatásértékű bevételként jelentkezik Kistelek Városi Önkormányzat és Pusztaszer Község Önkormányzat támogatási összege eft, valamint a Többcélú Társulás által igényelt és átutalt (ktv.tv.8.sz.mell.) eft. Belföldi forrásból származó pályázati támogatások összege eft. - TRFC támogatás Logisztikai Csarnok eft - 860/2 mg.-i útépítés eft - Könyvtár felújítása (2006.évi) eft - ONLINE marketing 999 eft - Szakorvosi Rendelő hőszigetelt homlokzat eft Összesen: eft A környező települések és önkormányzatunk eft-ot biztosított a Szennyvízcsatorna hálózat terveinek készítéséhez Hitelek Az Önkormányzat 2007 évi költségvetését eft működési hitel és eft belföldi forrásból származó fejlesztési hitel beállításával állította össze.

8 8 Hosszú lejáratú hitel felvételére került sor, - OTP RT-től Útfelújításhoz eft - OTP RT-től KIOP Geotermikus energia hasznosítása eft - OTP Rt-től Nyugdíjas Házak építésére eft Összesen: eft 2.7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése: eft A korábbi években, lakásépítés-, vásárlás támogatására nyújtott kamatmentes kölcsönök, valamint években a személyi tulajdonban keletkezett károk helyreállítására adott visszatérítendő támogatások törlesztéseiből eft a bevétel évben KIS-TÉR Tésznek nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése eft, 2007-évben nyújtott és visszatérült támogatási kölcsön eft. Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásától kapott és még évben visszafizetett kölcsön összege eft. Működési célú támogatási kölcsönök - átmeneti segély- visszafizetéséből 27 eft. a megtérülés összege. 2.8.Pénzmaradványok A 2006.évi pénzmaradványok felhasználásra kerültek.. 3. Kiadások alakulása A kiadások összességében 99 2 %-ra teljesültek Működési kiadások Az intézményi költségvetés egyeztetésekor általános tartalék,ill. céltartalék került meghatározásra. Céltartalékon szerepel: - egyéb beszerzésre megállapított összeg, -Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege,

9 9 Az általános tartalék összegéből az intézmény vezetők kötelesek voltak kisebb karbantartási feladatokat megoldani szükséges eszközeiket pótolni. A céltartalékon megállapított eszközbeszerzés összege egyben a kisebb pályázatokhoz szükséges önerő fedezete is volt júlis 1.-től létrejött Térségi Intézményi Társulás hoz a június 30.-val zárolt előirányzatok kerültek átvezetésre. A Társulás által létrehozott Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény fenntartásáról költségvetésük arányában a két önkormányzat gondoskodott. A feladatmutatókhoz kapcsolódó normatívák igénylése Pusztaszer vonatkozásában- csak Szeptembertől volt lehetséges, így a július- augusztus havi kiadásaikat átutalással biztosították. a.) A személyi juttatások teljesítése 98,0 %-os. Az intézmények rendszeres személyi juttatásaikból fedezték a túlórákra, helyettesítésekre kifizetett összegeket. Egyre több intézmény foglalkoztatott a munkaügyi központ által támogatott dolgozókat. Kifizetésre kerültek a dolgozókat munkaviszony alapján megillető jubileumi jutalom összegei ( eft), valamint a létszámleépítéssel érintett dolgozók részére igényelt végkielégítések. Biztosítottuk az önkormányzat dolgozóinak Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás összegét, valamint a köztisztviselők részére az önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap( Ft) 200 %-nak megfelelő összeget ruházati költségtérítésként. Köztisztviselők záró létszáma Közalkalmazottak záró létszáma Egyéb bérrendszer alá tartozók záró létszáma Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma Átlagos statisztikai létszám 26 fő 192 fő 43 fő 15 fő 276 fő b.) A dologi kiadások teljesítése 101,7 %-os. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közüzemi díjak terén a módosított előirányzatokon belül maradtak. A 2007.nov.dec.havi gáz és melegvíz-szolgáltatások összegei pénzmaradványból kerülnek kiegyenlítésre. Az Önkormányzat általános tartalékából fedeztük az egy-egy szakfeladaton mutatkozó dologi kiadások túlteljesítését. A kamatkiadások jelentős része a folyószámla hitel és a fejlesztési hitelek kamatkifizetéséből származik. c.) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

10 10 Átutalásra került a Többcélú Társulás részére havi 14,50.- Ft/lakos/hó(7 667 fő) mely összeg a központi ügyelet finanszírozását szolgálta. Útépítésre befizetett összegek 15%-a került kifizetésre közműfejlesztési hozzájárulásként 110 eft összegben. Ivóvíz minőség javító program keretében DRAFT részére eft ot utaltunk szerződés szerint-. Támogatást nyújtottunk a településen működő társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványnak. (Nyugdíjas Klub, KITE, Sportegylet, Kistelek Művészeti és Sportéletéért Alapítvány, Városvédő és Városszépítő Egyesület, KOLLÁZS Művészetoktatási Alapítvány, Polgárőrség stb). A Térségi Intézményi Társulás részére Önkormányzatunk eft támogatást nyújtott. - Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra eft-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzat közel 100,0%-a. Rendszeres szociális pénzbeli ellátásban részesült 960 fő, eseti pénzbeli szociális ellátást nyújtottunk 801 fő részére. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi segélyben 601 fő részesült. Minden újszülött gyermek részére 10 eft került kiutalásra költségvetésünkből. Természetben nyújtott szociális ellátásokra eft a kifizetett összeg Felújításra eft a felhasznált összeg. - Önkormányzati ingatlanok felújítására 970 eft - Ravatalozó felújítására eft - Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása eft - Általános iskola felújítása eft - Kollégium felújítása eft..3. Beruházási kiadások összege: eft. Az Önkormányzatnál megvalósult nagyobb beruházásokat pályázati összegek felhasználásával valósítottuk meg. Belföldi pályázati forrásból megvalósuló beruházások - Útépítések : Kis-Tóalj-Tavasz utca eft 860/2 külterületi út eft Térségi Gazgaságf.Centrum (Piac) eft Logisztikai Csarnok eft Szakorvosi R.Hőszigetelt homlokzat eft Szakorvosi Rendelő tetőtér beépítés eft Kistelek Város térrendezés eft

11 11 EU-s pályázati forrásból megvalósuló beruházások - Geotermikus energia hasznosítása eft - Általános Iskola bővítés eft - Virágárverési csarnok eft - Vásártér átalakítása, bővítése eft - Bölcsőde építése 906 eft Saját forrásból valamint kedvezményes hitel igénybevételével 24 lakásos Nyugdíjas Házak építését kezdtük el, melyet előzetes szándéknyilatkozatok alapján értékesíteni fogunk évben kifizetett összeg eft Részesedések vásárlására : Magmaplus törzstőke emelés eft. 4. Pénzmaradványok változása évi módosított pénzmaradvány: eft évi módosított pénzmaradvány: eft Ebből: Kistelek V.Önkormányzat eft Térségi Intézményi Társulás eft Kistelek és Társult Telep. Víziközmű Társulás 25 eft Az Önkormányzat elszámolt a évi központi támogatásokkal és eft visszafizetésére kötelezett. Pénzmaradványunk alakulását elsősorban a bankszámlákon lévő pénzösszeg csökkenése 2006 év eft, valamint a 2008.évi előlegként leutalt állami 2007 év eft hozzájárulások kedvezőtlen alakulása befolyásolta. 5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Részesedések állománya 2006 évben eft 2007.évben eft. A növekedés Magmaplus törzstőke emeléséből adódik eft. Hosszú lejáratú kötelezettségeink között szerepel az OTP RT-től felvett eft fejlesztési célú hitel, melyből eft-ot törlesztettünk 2007-ben. A 2008 évi törlesztő részlet eft. A 2005 évben felvett eft-ból 800 eft a törlesztés összege évi törlesztő részlet 872 eft évben Mg.-i utak építéséhez hosszú lejáratú hitel felvétele történt CIB Bank-tól eft összegben évben az összeg visszafizetésre került.

12 12 A Polgármesteri Hivatal elszámolási számlájához kapcsolódóan év végén eft folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre az OTP RT. Kisteleki Fióknál a működési feladatok valamint az előfinanszírozott beruházásaink zavartalan megvalósítására, melyet az év során folyamatosan igénybe vettünk. Év végi hitelállomány: eft. Hosszú lejáratú hitel felvételére került sor - OTP RT-től Útfelújításhoz eft - OTP RT-től KIOP Geotermikus energia hasznosítása eft - OTP Rt-től Nyugdíjas Házak építésére eft Összesen: eft A ben felvett hosszú lejáratú hitelek törlesztése ben esedékes. 6. Vagyon alakulása 2006 évi záró: eft 2007 évi záró: eft az elmúlt évhez képest 18,6 %-os növekedést mutat. A. Tárgyi eszközöknél: 23,3 %-os a növekedés2006 év eft 2007 év eft Aktiválásra került: - Geotermikus Energia hasznosítása eft - Vásártér átalakítása, bővítése eft - Logisztikai csarnok eft - Általános Iskola ebédlő bővítés eft - Szakorvosi Rendelő hőszig.tetőtér eft - Vásárolt ingatlanok eft B. Forgóeszközök-nél 51,2 %-os a csökkenés. A forgóeszközök csökkenését befolyásolta a költségvetési bankszámlák negatív változása: eft, valamint a követelések csökkenése eft. Befektetett eszközök aránya 2006 évben: 94,5 %-os 2007 évben: 97,6 %-os Forgóeszközök aránya: 2006 évben: 5,5 %-os 2007 évben: 2,4 %-os D. Saját tőke összege 22,4 %-al nőtt. A mérlegben a következő egyezőség biztosított: eft eft eft eft

13 évi záró saját tőke összege: eft E. Tartalékok: A 2006 évi költségvetési tartalék: eft 2007 évi költségvetési tartalék: eft F. Kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettség: Fejlesztési célú hitel állomány: eft - Rövid lejáratú kötelezettségek: eft Szállítókkal szembeni tartozás Rövid lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési c.hitel 2007 évi törlesztő részl. Helyi adó túlfizetés Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség eft eft eft eft eft Tőkeerősség(saját töke aránya): 2006 év: 83,8 % 2007 év: 86,5 % Kötelezettségek aránya : 2006 év 15,2 % 2007 év 13,5 % Kistelek Város Önkormányzata 2007 évben a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tudott tenni az átszervezéseknek köszönhetően a feladatellátás színvonalának romlása nélkül. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a bizottságokat, hogy a 2007 évi zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. Kistelek, 2008.április 21. Nagy Sándor polgármester

14 14 Kistelek Városi Önkormányzat 2007.évi beszámolójához 2007.január január 1. Hatósági Igazgatási Társulások száma 2 2 Térségi Intézményi Társulás (Közoktatás Kistelek,Pusztaszer) - 1 Vízkiközmű Társulás - 1 (Kistelek,Csengele) Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma - Polgármesteri Hivatal (fő) Kistelek,2008.április 21. Nagy Sándor polgármester

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 01/ 1540-2 /2009 % Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:330-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2007.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-000 Ügyiratszám: 1576/2015 5. számú előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..)

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 26- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 26- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 26- i ülésére Tárgy: Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben