költségvetés végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "költségvetés végrehajtásáról"

Átírás

1 !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról * %( Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a, valamint az 249/2000./XII.24./ Kormányrendelet és az ezt módosító 317/2009/XII.29./ Kormányrendelet értelmében Kistelek Város Önkormányzata elkészítette évi költségvetési beszámolóját. A város a kötelező és az önként vállalt feladatait részben saját szervezetén belül foglalkoztatottakkal, részben közcélú foglalkoztatással, valamint vállalkozásba adással oldotta meg. Az önkormányzat működési területéhez egy általános iskola egy középiskola, kollégium, két óvoda, könyvtár, Gondozási Központ, Bölcsőde,valamint az Egységes Pedagógiai Szolgálat tartozik. Szociális feladatok teljes egészében átkerültek január 1.-jétől a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás fenntartásába. A csökkenő gyermeklétszám, valamint a kedvezőtlen központi finanszírozás miatt július 1.-től közoktatási feladatokra Kistelek Város Önkormányzata és Pusztaszer Község önkormányzata Tétségi Intézményi Társulást hozott létre, július 1.-től csatlakozott Baks község Önkormányzata két oktatási intézménnyel. A Térségi Intézményi Társulás által létrehozott önállóan gazdálkodó Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézményhez Kistelek 6, Pusztaszer 2, Baks 2 oktatási intézménye tartozik mint tagintézmény. Kistelek Város Önkormányzata- mint gesztor látja el a pénzügyi gazdasági feladatokat, valamint jogosult a községeket érintő normatívák igénylésére ktv. tv.3. számú-és 8.számú melléklete szerint.

2 2 Külön megállapodás alapján a ténylegesen bejáró gyermekek után,valamint Baks és Pusztaszer óvodájába járó gyermekek átlaglétszáma alapján járó tagintézményi támogatásokat a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása igényli és adja át a társulásnak, csökkentve ezzel a saját forrásokat. A társulás pozitívnak értékelhető nemcsak gazdasági hanem szakmai szempontból is. Pedagógusok szakmai közös konzultációja, közös rendezvények szervezése. A Szer Vidéki Viziközmű Területfejlesztési Társulást december 31.-vel megszüntették a települések mivel az alapító okiratban meghatározott feladat más formában kerül megvalósításra. A Kisteleki Egészségügyi kht június 30-ig nem alakult át a Gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint nonprofit gazdasági társasággá, melynek következtében a törvény erejénél fogva a cégbíróság által lefolytatott felügyeleti eljárás során jogutód nélkül megszünt. Kistelek Város Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft-t alapított Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft néven július 1.-vel A járóbeteg szakellátással és a védőnői feladatellátással e Kft lett megbízva. 4 fő dolgozó felmentési időre járó illetményét és a végkielégítés összegét eft összegben Kistelek Város Önkormányzat finanszírozta. Központi ügyelet OEP finanszírozása 2009-ben is a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás keretében történt. Az önkormányzati hozzájárulást 14,50 Ft/lakos biztosítottuk a Társulás és így a mentőszolgálat részére. Megalakult a Kistelek Városfejlesztési Kft 100 %-os önkormányzati tulajdonnal, mely a DAOP Kistelek Városközpontjának integrált fejlesztése pályázathoz kapcsolódik. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázott Kistelek Város Önkormányzata a Biztos Kezedet Gyerekház létrehozására sikeresen. Ez a Rózsaliget Kollégium egyik részében került kialakításra. A 0-5 év közötti gyermekek befogadására szolgáló új intézményben korosztálynak megfelelő pedagógiai munka folyik. Azoknak a gyermekeknek nyújt ellátást, akik szociális helyzetük miatt nem vehetők fel a bölcsődébe, vagy egyéb ellátási formába. Őket szüleikkel együtt várják a nappali intézménybe, napi kötelezettség nélkül. A Kisteleki Egészségközpont épületében működő tanuszodában 2009 évben is az első, második osztályosoknak testnevelés óra keretében úszást oktatnak. Az egyéb szolgáltatások (masszírozás, szauna és egyéb gyógyászati kezelések) folyamatosan kerültek bevezetésre. A Teleház és Turinform Iroda ben is ügyfélszolgálati munkát látott el információs irodaként működött. Az iroda munkatársai telefonon -len és személyesen nyújtanak tájékoztatást az érdeklődőknek a kistérségi regionális és országos turisztikai lehetőségekről. 2

3 3 A Kisteleki Ede Városi Könyvtár író-olvasó találkozókat, valamint az általános iskolai tanulók rajzaiból kiállításokat rendezett. A Kárpátia Kincsesház Kft üzemeltetésében működő Rendezvényház és Sportcsarnok számos kulturális rendezvénynek adott helyet- Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Táncverseny, terem labdarugó, kézilabda bajnokság, Gasztronómiai fesztivál és mezőgazdasági kiállítás, Sport és egészséghónap rendezvényei, Városi Karácsony-. A rendezvényházat különböző önszerveződő csoportok, művészeti körök, egyesületek is igénybe veszik, másrészt bálak és egyéb szórakozási lehetőségek lebonyolításához nyújt igényes és kultúrált környezetet. Az Eu.-s forrásból megvalósuló fejlesztésekhez valamint az egyéb működés színvonalát segítő pályázatokhoz az Önkormányzat valamint a Térségi Intézményi Társulás költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák nyitására került sor. A számlavezető K& H Bank Zrt nél eft folyószámla hitel állt az önkormányzat rendelkezésére, melynek felhasználása folyamatos volt.záró állomány: eft. Iparűzési adóból az eredeti eft al szemben eft a teljesítés összege. A helyi adók többletbevétele kompenzálta az önkormányzat forráshiányát év közben. Intézményeink bevételi forrásaik növelésére kihasználták a pályázat adta lehetőségeket, melyből működési és fejlesztési célú eszközöket szereztek be, illetve működési kiadásaikra fordították. A Névó Drom cigány helyi kisebbségi önkormányzat eft-os teljesítési kiadásaihoz 763 eft-al járult hozzá az önkormányzat,mely fenntartási kiadásaikat fedezte, valamint kulturális programok rendezésének fedezete volt. " & +( A Rózsaliget Kollégium 2009 évi kiegészítő tevékenységéből kollégium nyári hasznosítása eft bevétel keletkezett, melyet alaptevékenységi feladataira fordított. Az önkormányzat bevételi forrásai: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Átvett pénzeszközök 6. Hitelek 7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 8. Pénzmaradvány 3

4 & ( #$ + ' 4 (% & # Ezen belül az Intézményeink saját bevétele térítési díjakból, lakbérekből származik eft. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel eft, továbbszámlázott szolgáltatások értéke eft-, bérleti díjbevétel eft, kamatbevételünk e Ft. EU költségvetésből működési célra- 927 eft, mely a HEFOP pályázatokkal kapcsolatos támogatási összeg. Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFA bevétele eft. * %(+ + & #$ + valósult meg. Magánszemélyek kommunális adójából eft a tényleges bevétel. Iparűzési adóból az eredeti eft-al szemben eft a bevétel. Az iparűzési adó feltöltési kötelezettségből eredő túlfizetés eft. Idegenforgalmi adó bevétel eft. A normatív támogatások elszámolásakor kerül visszaigénylésre a 2Ft állami kiegészítés. Gépjárműadó bevétel összege eft, pótlékokból,bírságokból eft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az SZJA-t, valamint az SZJA kiegészítést jövedelemkülönbség mérséklése-az önkormányzat + ( & " 100%-ban megkapta. " A lakbérek és bérleti díjak teljesítése eft. A lakbér hátralékok behajtása folyamatos. # ( +( ( Önkormányzati tulajdonban lévő földterületek kerültek értékesítésre eft összegben. Nyugdíjas Házak megvásárlásából eft egyéb önkormányzati ingatlan értékesítéséből eft a tényleges bevétel. Államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: eft,melyből 4

5 5 - Biztos Kezdet Gyerekház eft - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés eft - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés eft - DAOP Autóbuszpályaudvar építés eft - Kistelek- Ópusztaszer Kerékpárút építés eft - Központi ( %(+ & Rendelőintézet Korszerűsítése eft es hrsz útépítés eft - Ipari Par útépítés eft - Könyvtár szervezetfejlesztés 967 eft - HEFOP záró támogatás eft 1./ A normatív állami hozzájárulásokat 100%-ban megkapta Önkormányzatunk. A feladatmutatókkal való teljeskörű elszámolásból adódóan eft az Önkormányzatot megillető összeg. A évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolásból eft a visszafizetendő összeg. 2./A központosított támogatásokat az adott feladatra használtuk fel. - Lakossági közműfejlesztés támogatása 6 eft - Helyi kisebbségi Önk. működésének.tám. 744 eft - Könyvtári és közműv. érdekeltségn.tám. 254 eft - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 881 eft - Nyári yermekétkeztetés eft - Közoktatás fejlesztési célok támogatása eft évi bérpolitikai intézkedések támogatása eft - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások * ( " eft - Új Tudás Műveltségi program keretében pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások eft - Óvodáztatási támogatás 70 eft - Európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kieg eft Visszafizetési kötelezettség 88 eft,mely a járulékok maradványa. Feladattal terhelt összeg 891 eft évi szakmai informatikai fejlesztésre biztosított összegből 22 ef visszafizetendő. Járulékok maradványából eft visszafizetés keletkezett. 5

6 6 3. A Normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása megtörtént feladattal terhelt maradvány összege 185 eft, visszafizetendő 8,2 eft. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés és a szakszolgálat tényleges mutatói alapján 329 eft az önkormányzatot megillető támogatás. Közcélú % + %( ( ( + + foglalkoztatás támogatására eft az igényelt és felhasznált összeg. Önkormányzatunk átlagban 50 főt foglalkoztatott 16 fő foglalkoztatása külső vállalkozásoknál történt 2009 évben. 6./ - Kommunális gép beszerzése eft Petőfi u. óvoda felújítása eft " & ( ( ( Sportcsarnok öltözők felújítása eft pályázati támogatásban részesült Önkormányzatunk. A Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra, bértámogatásra e Ft az átvett pénzösszeg. EU választás költségeire eft, mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására 529 eft, évi jövedelem különbség elszámolására eft, a támogatási összeg. Oktatási Minisztérium eft-ot biztosított iskoláink részére útravaló,ösztöndíj pályázatokra. Eseti gyermekvédelmi támogatásra eft az igényelt és felhasznált összeg 707 Fő részesült e támogatási formába. Az intézményi konyhákat üzemeltető SULI-HOST Kft. a konyháknál a felmerült közüzemi díjakat megállapodás alapján megtéríti. Az Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola a szakképzési hozzájárulások fogadására 300 eft értékben törzsrészvényt vásárolt. 6

7 7 Intézményeink széles körben kihasználták a pályázati lehetőségeket, hogy feladataikat minél színvonalasabban oldják meg. Pályázati összegekből eft-al növekedett költségvetésük.. A Térségi Intézményi Társulásnál működési célú támogatásértékű bevételként jelentkezik Pusztaszer, Baks Község Önkormányzat támogatási összege eft, valamint a Többcélú Társulás által igényelt és átutalt (ktv.tv.8.sz.mell.) eft. A Térségi Intézményi Társulás, a Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulás és a Szer Vidéki Viziközmű Területfejlesztési Társulás mint Kistelek Városi Önkormányzat önálló intézményei eft működési célú finanszírozásban részesültek, ami részben a normatív állami hozzájárulásokból valamint Kistelek saját forrásából adódott. Támogatásértékű beruházási bevétel eft. - Csm.-i Önkormányzat Autóbusz pályaudvar kieg.tám 902 eft - Ifjúság Téri játszótér kialakítása eft - Mg.és Vidékf.Hiv.Területalapú tám eft A Magmaplus Kft.-től 1 éves futamidőre eft kölcsönt vett fel Önkormányzatunk beruházási kiadások fedezetére, melyet ben visszafizet. Az +% & (+ ' Önkormányzat 2009 évi költségvetését eft, folyószámla hitel és eft működési célú 2 éves lejáratra kapott hitel felhasználásával állította össze. A korábbi években, lakásépítés-, vásárlás támogatására nyújtott kamatmentes kölcsönök, törlesztéseiből eft a bevétel. 7

8 $(+ +& % A kiadások összességében 83,9 %-ra teljesültek. A 2008.évi pénzmaradványok felhasználásra kerültek. 8 Az intézményi költségvetés egyeztetésekor általános tartalék,ill. céltartalék került meghatározásra. Céltartalékon szerepel: - Diáksporttal kapcsolatos feladatok, - pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege. Az általános tartalék összegéből az intézmény vezetők kötelesek voltak kisebb karbantartási feladatokat megoldani, valamint egyéb váratlan kiadásaikat fedezni. A Társulás által létrehozott Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény fenntartásáról költségvetésük arányában a három önkormányzat gondoskodott. a.) A személyi juttatások teljesítése 98,6 %-os. Egyre több intézmény foglalkoztatott a munkaügyi központ által támogatott dolgozókat, valamint közcélú munkaerőt. Kifizetésre kerültek a dolgozókat munkaviszony alapján megillető jubileumi jutalom összegei ( eft). Biztosítottuk az önkormányzat dolgozóinak Ft/hó/fő, illetve Ft/hó/fő étkezési hozzájárulást, valamint a köztisztviselők részére a törvény általi illetményalap ( Ft) 200 %-nak megfelelő összeget ruházati költségtérítésként. Köztisztviselők + + ( + ( záró létszáma Választott tisztségviselő Közalkalmazottak záró létszáma Egyéb bérrendszer alá tartozók záró létszáma Közcélú munkát végzők Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő 1 fő 211 fő 18 fő 46 fő 14 fő 8

9 9 b.) A dologi kiadások teljesítése 99,9%-os. Az Önkormányzat általános tartalékából fedeztük az egy-egy szakfeladaton illetve költség nemen mutatkozó dologi kiadások túlteljesítését. A kamatkiadások : folyószámla hitel a fejlesztési hitelek valamint a 2008.évben kibocsátott kötvény kamatkifizetéséből származik. ( eft) c.) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Átutalásra került a Többcélú Társulás részére havi 14,50.- Ft/lakos/hó(7 539 fő), mely összeg a központi ügyelet finanszírozását szolgálta. Gondozási Központ fenntartási kiadásaira eft támogatás kiegészítést utaltunk. Közcélú foglalkozatás keretében, külső vállalkozásoknál történt foglalkoztatottak után, átlagban 16 fő részére igényeltük meg a bér és járulékok 95 % -át és utaltuk át részükre. Támogatást nyújtottunk a településen működő társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak. (Nyugdíjas Klub, KITE, Sportegylet, Kistelek Művészeti és Sportéletéért Alapítvány, Városvédő és Városszépítő Egyesület, KOLLÁZS Művészetoktatási Alapítvány, Polgárőrség stb). - Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra eft-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzat 88,6 %-a. Rendszeres szociális pénzbeli ellátásban részesült 133 fő, munkanélküli ellátásban 82 fő,eseti pénzbeli szociális ellátást nyújtottunk 398 fő részére. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi + segélyben 339 fő részesült. Minden újszülött gyermek részére 10 eft került kiutalásra költségvetésünkből. Természetben nyújtott szociális ellátásokra eft a kifizetett összeg. (köztemetés: 117 eft, közgyógyellátás: eft, rendkívüli gyermekvéd. tám: 257 eft) eft a tényleges felhasználás. (adatok eft/ban) Sportcsarnok öltözők felújítása 500 Kisteleki Óvoda bővítés Pusztaszeri Óvoda felújítás Pusztaszeri Ált iskola felújítás (terv) 187 9

10 ( + 10 Hazai forrásból megvalósuló beruházások eft Termálkút vásárlás részlet Kistelek Bocskai u. 1 ingatlan vásárlás Kistelek Széchenyi u. 29 ingatlan II.rész Szent István Lovas szobor II rész Földterület vásárlás Lakás vásárlás és csere Fűnyíró asztal Ifjúság Téri játszótér Kommunális gép beszerzés eft eft eft eft eft eft 648 eft eft eft Térségi Intézményi Társulás Számítástechnikai eszközök Árpád F.Gimn.Gimn. hőszigetelési terv Szakszolgálati fejlesztő eszköz eft eft 411 eft EU.-s forrásból megvalósuló beruházások eft Kisteleki Autóbusz Pályaudvar fejlesztése eft Közlekedési Infrastrktúra fejlesztése II eft Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés eft Ügyfélhívó rendszer beszerzés eft Ipari területet megköz.szolg.útépítés eft 040/hrsz.külter.mezőgazdasági út építés 190 eft Kistelek-Ópusztaszer kerékpárút építés eft Kistelek Város szennyvízcsatorna hálózat 720 eft Belt.csapadék és belvíz elvezetés Kistelek főutc eft Polgármesteri Hiv.szervezetfejlesztés (iktató progr) eft Kistelek Városközpontjának integrált fejlesztése eft Biztos Kezdet Gyerekház eszközfejlesztés 640 eft Kistelek Közp.Rendelőintézet korszerűsítése, fejl eft Részvények, részesedések vásárlása eft Kistelek Városfejlesztési Kft 500 eft Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonp. Kft 250 eft Árpád F.Gimn.Gazd.Inform.Szakk.törzsrészvény 300 eft 10

11 + 11 Kamatmentes kölcsönt folyósítottunk a Nappali Korház Kft működéséhez a kedvezőtlenül alakult OEP finanszírozás miatt, eft összegben, melyből eft visszatérült. A Papp fenyves területén lévő beruházáshoz adott kölcsön összege eft, Kistelek Tv pályázati elszámolásához 500 eft visszatérítendő támogatást folyósítottunk. "(+ +& % & ( + Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsön 11 fő részére eft évi módosított pénzmaradvány: eft Kistelek V.Önkormányzat eft Térségi Intézményi Társulás eft Kistelek és Társult Telep. Víziközmű Társulás 77 eft évi módosított pénzmaradvány: eft Kistelek V.Önkormányzat eft Térségi Intézményi Társulás eft Kistelek és Társult Telep. Víziközmű Társulás 24 eft Az Önkormányzat elszámolt a évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulásokkal és eft támogatás kiutalására jogosult. A 2009 évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásból adódóan eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradvány változását befolyásolta, hogy 317/2009.(XII.29.) Korm.rendelet értelmében + & a likvid hitel (folyószámla hitel )állománya a pénzmaradvány elszámolásnál szerepel, Az önkormányzatnál, valamint a Térségi Intézményi Társulásnál intézményi költségvetési befizetés eft, - valamint kiutalatlan támogatás eftbeszámításra került. Részesedések állománya 2008 évben eft 2009.évben eft évben kivezetésre került eft az Euro-City Vidékmodernizációs Centrum 11

12 12 Kht felszámolása miatt, és növekedésként az önkormányzati alapítású :Kistelek Városfejlesztési Kft, 500 eft, Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonp.Kft 250 eft, valamint az Árpád F.Gimn.Gazd.és Inform.Szakk. 300 eft összegével. Hosszú lejáratú kötelezettségeink között szerepel a Porsche Bank-tól felvett eft(chf) A 2010 évi törlesztő részlet eft eft, 2008.évben K&H Zrt.-től felvett fejlesztési célú hitel eft(chf) 2010 évi törlesztő részlete eft, Működési célú hitel záró állománya eft ( EUR) 2010.évi törlesztő részlet : eft A január 23.-án kibocsátott eft névértékű kötvényünkből 2008.évben eft visszavásárlásra került. Mérleg szerinti érték eft.(chf). A +%+ + + Polgármesteri Hivatal elszámolási számlájához kapcsolódóan eft folyószámla hitelkeret és eft hosszú lejáratú hitel állt rendelkezésre a K &H Zrt-nél a működési feladatok valamint az előfinanszírozott beruházásaink zavartalan megvalósítására, melyet az év során folyamatosan igénybe vettünk. Év végi hitelállomány: folyószámla hitel eft évi záró: eft 2009 évi záró: eft az elmúlt évhez képest 9,2 %-os növekedést mutat. A. Tárgyi eszközöknél: 5,4 %-os a növekedés 2008 év eft 2009 év eft Aktiválásra került: - Kommunális gép eft - Ipari Park infrastruktúra eft /32 hrsz.ingatlan eft - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés eft - Kistelek- Ópusztaszer kerékpárút eft B. Forgóeszközök-nél eft a növekedés összege. A költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó elkülönített bankszámlára leutalásra került az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokra nyújtott előleg, valamint a követelések összegének növekedése befolyásolta a 2009.évi fogóeszközök alakulását. Befektetett eszközök aránya 2008 évben: 98,3%-os 2009 évben: 93,4 %-os 12

13 13 Forgóeszközök aránya: 2008 évben: 1,7 %-os 2009 évben: 6,6%-os D. Saját tőke összege 2,9 %-al csökkent. # E. Tartalékok: A 2008 évi költségvetési tartalék: eft 2009 évi költségvetési tartalék: eft $#"# :" # $ F. Kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettség: Fejlesztési célú hitel állomány: Működési célú hitel állomány : Fejlesztési célú kötvény - Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítókkal szembeni tartozás eft Rövid lejáratú hitel törlesztés eft Fejlesztési c.hitel 2010 évi törlesztő részl eft Működési célú hitel 2010.évi törlesztő részl eft Magmaplus kölcsön törlesztés eft Helyi adó túlfizetés eft Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség eft Tőkeerősség(saját töke aránya): 2008 év: 80,2 % 2009 év: 77,3% Kötelezettségek aránya : 2008 év 18,5 % 2009 év 19,8 % Kistelek Város Önkormányzata 2009 évben a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tudott tenni az átszervezéseknek köszönhetően a feladatellátás színvonalának romlása nélkül. Kistelek, április 09. Nagy Sándor polgármester 13

14 14 14

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben