APFM-HELPDESK.com. Az intelligens épületüzemeltetés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "APFM-HELPDESK.com. Az intelligens épületüzemeltetés."

Átírás

1 APFM-HELPDESK.com Az intelligens épületüzemeltetés.

2 APFM-HELP DESK.com Átlátható, gyors, hatékony és intelligens ingatlanüzemeltetés. Elektronikus épületüzemeltet rendszerünkkel könnyedén kézben tarthatja épületének karbantartási és javítási munkálatait. Az épületüzemeltetés évezredekkel ezel ttre nyúlik vissza, melynek alapfeltételei: a szakértelem, az elhivatottság és az odafigyelés. Ez ma is így van, ám a körülmények megváltoztak. A gépészet nagy iramú fejl désével felgyorsult a világ, mely átalakította a munkafolyamatokat. Az adatok és az adminisztrálandó dokumentumok mennyisége megn tt, ám ezzel párhuzamosan az automatizáció létszámcsökkentést vont maga után. A folyamat eredményeképpen a hatékonyság vált a sikeres épületüzemeltetés kulcsává. A tulajdonosok számára fontos cél lett, hogy minél kevesebb ember, minél rövidebb id alatt, minél több munkát végezzen el. Az id pénz és különösen drága, ha felesleges adminisztrációra fordítják, legf képp, ha ezt a munkavállalók túlórában végzik. Önöknél mindent a leghatékonyabban, minimális id alatt oldanak meg? Lépjen ki a megszokásokból! Az eredményes munka legnagyobb ellensége az újítások és a fejl dés elhanyagolása. Ha mindent úgy csinálnánk, mint 5, 20, vagy 100 évvel ezel tt, akkor a feladatokhoz pontosan annyi ember és id kellene, mint annak idején, ám ez kivitelezhetetlen! Nagy problémát jelenthet, hogy a b vül feladatlista és a dokumentálandó anyagok mellett, hogyan lehet ma mégis kevesebb emberrel, költséghatékonyabban, jelent sen több elvárásnak megfelelni. Szerencsére a világ változása nem csak új feladatokat, problémákat teremt, de új eszközökkel is szolgál azok megoldásához. A papíralapú nyilvántartást az Excel-ben való dokumentálás váltotta fel, melyet most újabb lehet ségek követnek. Használja ki az internet el nyeit és válasszon egy olyan szoftvert, mely az Ön személyes igényeinek megfelel. Ahogy a 10-es csavarhoz 10-es kulcsra, a könyveléshez könyvel szoftverre, a sikeres épületüzemeltetéshez az apfm-helpdesk.com-ra van szüksége! Szeretne nyugodtan hátrad lni és nem aggódni épülete üzemeltetésével kapcsolatban? Most megteheti. Az apfm-helpdesk.com-mal rengeteg felesleges probléma kiküszöbölhet, melynek köszönhet en egyszer bbé válhatnak az épületében dolgozók, és a Saját mindennapjai. Vegye igénybe szolgáltatásainkat, spóroljon id t, pénzt és energiát! Diszpécser vagyok és így több malomk között rl döm: egyrészt a bejelent k mindent azonnal szeretnének; a munkát végz k pontos el zetes feladatlistát; a feletteseim pedig azt, hogy a problémákat gyorsan tudjam kezelni. A legrosszabb az, hogy folyamatosan egyeztetnem kell köztük, aminek egy részét jó lenne megspórolni. Azt szeretném, hogy a munkámat a programok úgy segítsék, hogy közben minden érintett meg tudja nézni, mi a dolga és egymás között is tudjanak a rendszerben kommunikálni, ne csak rajtam keresztül.

3 EGYSZER RENDSZER, AMIHEZ CSAK INTERNET SZÜKSÉGES: HATÉKONY RENDSZER, AMI HASZNOT TERMEL: bármely gépen használható, amiben böngész t tud nyitni, telepítést nem igényel, tableten, telefonon is m ködik, aki rendelt már mozijegyet interneten, az tudja kezelni, egy bejelentés kevesebb, mint 1 perc! 15 perc alatt a karbantartói rész használata is megtanulható. EGYSZER APFM-HELP csak azért fizet, amit használ is, nem szükséges az elején megvennie a szoftvert, a használatért fizet, lerövidíti az adminisztrációs id t, több ideje lesz az érdemi munkára, kés bb is el vehet bel le adatot, nem kell aktákat lapozgatnia, igazolásul szolgálhat garanciális esetekben, jelent s költséget megtakarítva. HATÉKONY DESK.com MEGBÍZHATÓ PROFESSZIONÁLIS MEGBÍZHATÓ RENDSZER, AMI VIGYÁZ AZ ADATAIRA: PROFESSZIONÁLIS RENDSZER PROFIKNAK! a szervereket ehhez ért k üzemeltetik a nap 24 órájában, évtizedes tapasztalat után mertünk belekezdeni a rendszer elkészítésébe, rendszeres és s r mentések a váratlan problémák elkerülése érdekében, kollégáink értenek ahhoz, amivel foglalkoznak, az adatokat minden esetben SSL-kapcsolattal, titkosítva küldjük, nem egy startup cég készítette és nem tervezzük m ködésünk beszüntetését, európai szerverek, amik nem függnek a nagy szolgáltatóktól, 10-b l 9 ügyfelünknek a meglév modulok valamelyike változtatás nélkül megfelel, a fejlesztéseket gondos tesztelés után alkalmazzuk a m köd rendszerekben. hozzáért k kezében a rendszer szinte csodákra képes. Létesítménygazdálkodási vezet ként nap mint nap rengeteg döntést kell meghoznom és problémát kell megoldanom. Nagy segítséget jelentene, ha a kollégák és küls karbantartók koordinálásához szükséges id a minimumra csökkenne. A sikeres m ködéshez elengedhetetlen, hogy a kollégák önállóan és jól dolgozzanak, amihez hatékony eszközöket kell a kezükbe adnunk. Olyan rendszert szeretnék, melynek köszönhet en átláthatóak lennének az egyes munkafolyamatok és feladatok, ami megkönnyítené az épületeken dolgozók és ezáltal az én mindennapjaimat is.

4 Bejelent és eseménykezel alaprendszer Ez az apfm-helpdesk.com központi funkciója: kérések, igények, hibabejelentések, megrendelések, problémák egy rendszerben. Bejelentést tehetnek az igényl k, bérl k, de akár a karbantartók, gondnokok is. A bejelentések nem vesznek el, nem lehet azokat letagadni, vagy felnagyítani: minden bejelentés azonosítót kap és minden azzal végzett tevékenység visszakövethet. A megoldásról az érintettek ben értesülhetnek. A folyamat alatt és a lezárás után is fájlok, dokumentumok csatolhatók fel. Egyszer, átlátható listák és könnyen megérthet funkciók minden csomagban. Bejelentést tesz az épületen lév gondnok vagy bérl i megbízott. Karbantartók észleléseket, elvégzett karbantartási munkákat rögzítenek. Eseménykezel rendszer: minden eseményt egyedileg kezel, PC-r l, tabletr l, telefonról is elérhet, minden lényeges lépésr l es visszajelzés a felhasználóknak, lezárás után elfogadási lehet ség, fájlok csatolása. Ütemez rendszer, amely az éves terv alapján elkészíti a feladatlistát Egyedi karbantartási események naptárral, karbantartó/alvállalkozó megadásával Ütemezett feladatok esetében el zetes értesítés ben a küls karbantartóknak. Gépnyilvántartás és feladatok gépekhez rendelése. Alvállalkozói modul esetében az egyes alvállalkozók csak a hozzájuk tartozó eseményeket látják. Karbantartás és gép modul Az Optimum csomagban az eseményeket az elvégzend feladatleírással a paraméterezést követ en a rendszer maga teszi a bejelentések közé, err l értesítést is küld. A rendszerbe felviheti a gépeket, berendezéseket, így az eseményeket közvetlenül gépekhez is kötheti és az elektronikus gépkönyvb l visszanézheti. Alvállalkozói modul Amennyiben a bejelentések kezelésében harmadik fél munkatársai is aktívan részt vesznek, akiknek csak a számukra fontos dolgokat kívánja megmutatni, akkor válassza a Gold csomagot! A Gold csomag része továbbá az opcionális külön szerver, az egyéni, céges megjelenés és az egyedi riportok lehet sége.

5 Kiegészít modulok Rendszereink kezelik a felhasznált anyagot és elemzéseket készítenek. A funkció mélysége a választott csomagtól függ. Egyedi igény esetén lehetséges a csomagok kombinálása is. Anyagkezel modul Miért vezetné külön táblázatban a felhasznált anyagokat, ha azokat a bejelentésekhez közvetlenül is be tudja írni és kés bb le is tudja kérdezni? Elemz modul Ha minden adat egy helyen van, miért ne készítené el a rendszer az elemzéseket és kimutatásokat? Standard csomag részeként: Anyagok és munkaid beírása a bejelentésekhez mennyiségileg. Standard csomag részeként: Szabadon letölthet Excel-ben megnyitható táblázatok. Optimum csomag részeként: Anyagok és munkaid beírása elszámoló értékkel is. Épületen a leltár vezetése. Optimum csomag részeként: Az iparágban bevált táblázatokat hívhat vagy kérhet le automatikusan, -ben. Az elemzést közvetlenül a Megbízóinak is küldheti. Gold csomag részeként: Külön rész az alvállalkozói anyagoknak és munkáknak és külön a megbízóknak készített elszámolásoknak. Gold csomag részeként: Egyedileg beállítható, letölthet vagy automatikusan kiküldött táblázatok Excelben és pdf-ben Önnel közösen elkészítve. Egyedi igények teljesítése Az apfm-helpdesk.com és annak csomagjai nem zárt rendszerek: a világ és az igények változnak, így a csomagok és a modulok is alakíthatóak. Amennyiben egyedi igénye van, kérjük, jelezze azt kapcsolattartójának! Ha adatot kell felvinni, elemezni, a rendszert prezentálni vagy Ön olyan szolgáltatást igényel, amihez állandóan, vagy ideiglenesen küls szakemberre van szüksége, kérjen erre is ajánlatot! Érezze magát VIP-nak és engedje, hogy segíthessünk!

6 MEGBÍZHATÓ ÉS EGYSZER 2004-ben, amikor az els bejelent t készítettük, akkor az elvárás az volt, hogy a rendszer legyen egyszer, átlátható; kezelje a bejelentéseket, küldjön az érintetteknek e- mailt. A bejelent láthassa, mi történt a bejelentésével és lehessen anyagfelhasználást és munkaórát rögzíteni. Ez a Standard rendszerünk: bejelentéskezel, üzenetküld és anyagokat rögzít webes felület. Ha Önnek egy egyszer felületre van szüksége a bejelentések kezelésére néhány helyszínen, automatizmusok nélkül, válassza ezt. HATÉKONY ÉS PROFESSZIONÁLIS A Standard bejelent n túl amennyiben Ön az épületeket valóban sajátjának érzi, akkor célszer a gépeket felvinni, a karbantartásokat megtervezni, dokumentálni és a gépekhez tartozó gépkönyvb l ellen rizni, mi történt az adott berendezéssel. Az épületeken hasznos funkció a készlet számítása és a leltár ellen rzése. Optimum rendszerünk a gondnoki teend k nagy részét leveszi a válláról. Ha fontos az, hogy a rendszer felügyelje az ütemezett tevékenységeket és vezesse az elektronikus gépkönyveket, akkor Önnek ezt ajánljuk! STANDARD A Standard csomag tartalma: OPTIMUM Az Optimum csomag tartalma: teljes érték bejelent és kezel felület, teljes Standard csomag, legfeljebb 100 bejelent nek és 20 karbantartónak, legfeljebb 200 bejelent nek és 50 karbantartónak, legfeljebb 10 helyszínen (megbízónál), legfeljebb 20 helyszínen (megbízónál), évi maximum 1 GB fájlfeltöltési lehet ség, admin felület a felhasználók, jogosultságok, ingatlanok, prioritások és hibatípusok kezelésére legfeljebb 3 felhasználónak, ben is kommunikál a rendszer a bejelent kkel és karbantartókkal, anyagfelhasználás és munkaid rögzíthet, korlátlan listázási és Excel-be töltési lehet ség az összes elérhet adatra. évi maximum 10 GB fájlfeltöltési lehet ség, admin felület legfeljebb 10 felhasználónak, karbantartás-ütemez és ellen rz modul, anyagok és munkaid felvitelének lehet sége; be- és kivét, havi leltár és leltárkorrekció, automatikus elemzések és riportok, amelyeket a rendszer id zítve küld a megadott címekre, akár külön-külön ingatlanonként.

7 NAGYBAN GONDOLKODVA Ha Ön országos fiókhálózatokat kezel, alvállalkozókkal hárít el hibákat, akkor más szempontok is el térbe kerülnek: külön, gyors szerver, nagy tömeg adatkezelés, nagy mennyiség feltöltött kép és munkalap. A Gold csomag része az alvállalkozóknak külön belépést biztosító rész, továbbá a megbízói és alvállalkozói elszámolás különválasztása. ÖN SOHA NINCS EGYEDÜL! Rendszereink az adatokat automatikusan kezelik, azonban azok felvitele, értelmezése, módosítása, ellen rzése, illetve új megbízóknak a rendszer prezentálása vagy a m ködés auditálása néha meghaladhatja az Ön lehet ségeit. Ilyenkor kérjen VIP szolgáltatást és bízza ránk azt, amivel nem bír. A szolgáltatás díjazása a feladattól függ, egyedileg eltér lehet. Profiknak, nagyban gondolkodóknak: ez a rendszer egyszerre több ezer felhasználót is képes biztonságosan kezelni. GOLD A Gold csomag tartalma: Élvezze a VIP-k életét és rendeljen extra szolgáltatásokat a meglév csomagja mellé akár folyamatosan, akár id szakosan! VIP Rendelhet VIP szolgáltatások: teljes Optimum csomag, a felhasználók, karbantartók és ingatlanok száma megegyezés kérdése, ahogy a feltölthet fájlok mennyisége is, saját dedikált szerver lehet sége külön mentéssel, kérésre tükrözve, alvállalkozói modul: ennek segítségével a bejelent kön, a diszpécsereken és a saját karbantartókon túl alvállalkozók is beléphetnek a rendszerbe és a rájuk osztott feladatokat kezelhetik, a rendszerb l automatikus SMS-küldés a bejelentésekr l, adatfelvitel (pl.: munkalapok felvitele), elemzések, táblázatok, konzultáció, audit, épületek, gépek helyszíni felmérése szakemberekkel, karbantartási ütemterv készítése és ellen rzése a gépek gyártóinak ajánlása alapján, külön alvállalkozói és megbízói árak és elszámolások kezelése. oktatás karbantartóknak, illetve bejelent knek, a rendszer bemutatása potenciális ügyfeleknek.

8 KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK: Oscar: a PM-támogató szoftver Adatrögzítés a legnagyobb gondossággal Ingatlanüzemeltet Partereinknek ajánljuk az Oscar-t, hogy az iktatott számlák, a hozzájuk tartozó fájlok és a hivatalos levelek egyetlen átlátható rendszerben szerepelhessenek, így biztosítva, hogy a kezelt ingatlanok pénzügyeir l Önök mindig átfogó és tiszta képet kapjanak. Az Oscar segítségével még az SC elszámolások is egyszer en elkészíthet k, Önöknek csupán a számlák kódolását kell jól elvégezniük. A rendszer kezeli a közm -továbbszámlázásokat és minden más, a közös költséget érint tételeket. Az APFM-Systems nemcsak korszer és átlátható adatbázisokkal könnyíti az Ön munkáját, de lehet séget nyújt kiszervezett adminisztrációra is. Bevált megoldásokat kínálunk arra az esetre, ha munkavállalói túlterheltek, illetve ha cégénél küls er forrást igényl feladatok merülnek fel. Profi kollégáink megbízhatóan, igény szerint végzik el az adatfelvitelt, vagy az adatok elemzését is. Kérjen ajánlatot akár id szakos, akár rendszeres feladatok szakszer ellátására! APFM-Systems Kft. Az Ön kapcsolattartójának adatai: Az APFM-Systems több évtizedes tapasztalattal, profi, megbízható kollégákkal nyújt támogatást minden adminisztrációval és ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos munkafolyamathoz. Korszer rendszereinkkel átláthatóvá és kezelhet vé tesszük az adatokat és azok adminisztrációját. Célunk, hogy biztonságos, korrekt, bevált megoldásokat kínáljunk Partnereink számára, ahogy tettük ezt az elmúlt több mint egy évtizedben is.

Ügyfeleinek von zó, az Ön számára pedig átlátható lesz cége Meteor támogatással! Marcsi.

Ügyfeleinek von zó, az Ön számára pedig átlátható lesz cége Meteor támogatással! Marcsi. Ügyfeleinek vonzó, az Ön számára pedig átlátható lesz cége Meteor támogatással! Marcsi. Üdvözlöm! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek cége mindennapi munkáját maximálisan megkönnyítő komplett ügyviteli

Részletesebben

Segédlet a Gazdivonal Piactér eladói számára

Segédlet a Gazdivonal Piactér eladói számára Segédlet a Gazdivonal Piactér eladói számára Kedves értékesíteni kívánó Gazdivonal felhasználó! Üdvözlünk az internetes értékesítés irányába tett els, vagy akár sokadik lépéseden! Manapság egyre inkább

Részletesebben

Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához

Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához Vezet i program a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgatói pályázatához Pályázó neve: Józsa Tímea 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés..... 3 I. A vezet k

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig Használat feltételei BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2 I.1. A Gazdivonal 2 I.2. Megállapodás és felhasználás 2 I.3. M ködés 2 I.4. Vonatkozó jogszabályok 4 II. Alapfogalmak

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-95 /2010. JAVASLAT a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására Készült: a

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések eticket Gyakran Ismételt Kérdések Elektronikus menetjegyrendszer általános és technikai tudnivalói 2009 december 22. Verzió 1.01 A jelen dokumentum a Címzett részére kerül átadásra, amely köteles azt bizalmasan

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés Impresszum: E könyv készítése során a Szerz k és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák el fordulása nem kizárható. Ezek esetleges következményeiért sem a Kiadó, sem a Szerz

Részletesebben

Felhasználói leírás www.hulladekweb.hu

Felhasználói leírás www.hulladekweb.hu Felhasználói leírás Budapest, 2011. október 10. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Hulladék-nyilvántartások... 3 Adminisztráció... 5 SZ és K kísérőjegy kitöltő... 6 Hulladékbörze... 7 Kezelők börzéje... 8 Termelők

Részletesebben

Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány

Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE 1 IT GOVERNANCE INSTITUTE

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS)

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) (Összeállította: Pék Katalin és Farkasné Antal Anikó, A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.) A publikáció megjelent a Raabe Kiadó karbantartási

Részletesebben

MarketingMérnök felhasználói szerződés

MarketingMérnök felhasználói szerződés MarketingMérnök felhasználói szerződés A mai napon az MPS Consulting Kft (Székhely: 2300 Ráckeve, Somlyó utca 57., Adószám: 23282030-2- 13), továbbiakban Szolgáltató és a... (Székhely:..., Adószám:...),

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne)

Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne) Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne) Tartalomjegyzék Dokumentumkezelő rendszerek (DMS)... 1 A szükséges rendszer meghatározása: a dokumentumkezelési audit... 3 A rendszer szükséges funkcionalitása

Részletesebben

Az első részben bemutatjuk cégünk, az SDA Informatika szakmai kompetenciáit és filozófiáját.

Az első részben bemutatjuk cégünk, az SDA Informatika szakmai kompetenciáit és filozófiáját. Vezetői összefoglaló Tisztelt Hölgyem/Uram! A füzet, melyet Ön a kezében tart, azért készült, hogy bemutassa azokat a funkcionalitásokat és újdonságokat, melyeket az SDA Informatika által fejlesztett Neptun.Net

Részletesebben

E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK

E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL 6. E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK 6.1 LOGO INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI MEGOLDÁS Az önkormányzati igényeket minden területen kielégítő,

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK K R E A T Í V K O M M U N I K Á C I Ó S Ü G Y N Ö K S É G WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK Fingerprint Reklámügynökség» Webfejlesztési Irányelvek 2011» Áttekintés Áttekintés Jelen dokumentum ahhoz kíván segítséget

Részletesebben

Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató

Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató Ágazatok: olajos magvak feldolgozása, olajfinomítás és keményít -el állítás 2.2 verzió Hatálybalépés

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM!

HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM! HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM! 2 BEVEZETŐ Van néhány dolog, amihez Magyarországon mindenki ért. Ilyen elsősorban a foci, aztán az autók. Vállalatvezetők körében ezekhez az utóbbi időben csatlakozni látszik

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés SZINTÉZIS SAAS Szolgáltatási szerződés SaaS szolgáltatás nyújtására 2012.06.30. Szolgáltatási szerződés szoftver mint szolgáltatás nyújtásáról 1 Tartalomjegyzék 1 PREAMBULUM... 4 2 ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Beton Manager. BetonManager. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak. Termékismertető. Legyen egy jó programja 2007.

Beton Manager. BetonManager. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak. Termékismertető. Legyen egy jó programja 2007. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak Termékismertető Legyen egy jó programja 2007. a számítógép, a, Tartalom Problémák és megoldásuk 2 Mi mindent nyer Ön? 6 3 legfőbb előny, amit a nyújt

Részletesebben

InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó programok ismertetje

InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó programok ismertetje Számlázó és raktárkészlet nyilvántartó programok Tel./Fax: 75/510-312 obil: 20/932-5164 és GS termékek online kereskedelme InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése: Várhelyi András Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma:

Részletesebben