WELCOME. Uniós Vámkódex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WELCOME. Uniós Vámkódex"

Átírás

1 WELCOME Uniós Vámkódex

2 ELŐSZÓ» Az Úniós Vámkódex szabályozási rendszere hármas szintű:»» UVK EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU Rendelet» UVK. FJA Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.)» UVK. VA A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.)» Vámkódex-jogszabálycsomag 2016 május 1-én lép hatályba Unionszollkodex 2

3 ELŐZMÉNYEK» Modernizált Vámkódex Die VO (EG) Nr. 450/2008 EK Rendelet ( ) rendelkezéseit legkésőbb június 24-én kívántak hatályba léptetni.» Csúszást egyrészt a Liszaboni Szerződés( 82/2011 Rendelet) 290 cikk EUMSZ okozta, amely kétféle végrehajtási rendeleti jogforrást hozott létre,» VA (IA = implemented acts, Implementierte Rechtsakte (bisher DVO) és» FJA felhatalmazáson alapuló jogi aktus (DA = Delegierte Rechtsakte, delegated acts) Unionszollkodex 3

4 FJA ÚJ KÖZÖSSÉGI JOGFORRÁS» Alapvetések: (290. cikk (1) bek. EUMSZ: FJA olyan bizottsági jogforrás, amely a bázisjogforrást egészít ki, feltéve ha az erre felhatalmazást ad, megjelöli a jogi szabályozás céljait és tartalmát, érvényesülésének területét és a felhatalmazás időtartamát (UVK 284. cikkében)» FJA különösen a vámnyilatkozatok, az áruk vámjogi státiszának bizonyítása és az unión belüli árutovábbítás területein kívánatos» FJA alapelvi triásza.» Hatáskörök megosztásának elve» Szubszidiaritás elve» Arányosság elve» A Soft law eszközök (magyarázatok és iránymutatások) csak VA és FJA után Unionszollkodex 4

5 ÚJ JOGFORRÁS BIZOTTSÁGI VA» A Lisszaboni Szerződés (EUMSZ 291 cikk) bizottság vhr alkotási joga olyan jogterületeken, ahol a végrehajtás az egész közösségben egységes szabályozást igényel, szűrője a vizsgálóbizottsági eljárás (UVK 285 cikk (4) bek., a tagállamok képviselői részvételével, ahova a Bizottság minden VA tervezetét be kell jóváhagyásra terjeszteni» A modernizált Vámkódex előirányzott IT alapú eljárás még nem volt bevezethető Fußzeile 5

6 EURÓPAI UNIÓ ÚJ VÁMKÓDEX Fußzeile 6

7 SZEMÉLYES FELELŐSSÉGEK Adótartozásokban a felelősök köre kibővül. (UVK 77. cikk (3)) Különbséget kell tenni Büntetőjogi Adójogi Munkajogi kockázatok között Fußzeile 7

8 ALAPVETÉSEK COMPLIANCE KÖTELEZETTSÉG» Tarifális felvilágosítás érvényességének időtartama meghosszabbításra került az új UVK alapján 3 év» KSZF kötelező érvényű származási felvilágosítás» KTF kötelező érvényű tarifális felvilágosítás» Kötelező érvényű preferenciális felvilágosítás (UVK )» MKIK származási bizonyítvány» ÚJDONSÁG Jogorvoslat kérhető, ha a kérelmező nem ért egyet a hatósági határozattal (UVK 44. cikk)» Preferenciális származás» Anti dömping vámok Fußzeile 8

9 NEM PREFERENCIÁLIS SZÁRMAZÁS» Intézkedések alkalmazása (UVK 59. cikk)» Megmunkálás» Feldolgozás» Előállítás» Másik országban történő beavatkozás gazdaságilag indokolt legyen» Szabályok részletezése az anti-dömping szabályok alkalmazásánál lenne fontos Fußzeile 9

10 VÁMÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA» VÁMTÉTEL - vámtarifa» SZÁMÍTÁS A vámérték meghatározására 6 módszer áll rendelkezésre. Vámnyilatkozatban a 0464 Benyújtási felületen kerül meghatározásra Fußzeile 10

11 ÁRU SZÁLLÍTÁSI UNIÓS VÁMTERÜLETRE KOCKÁZATELEMZÉS» Belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtása (UVK 127.cikk (4))» KOCKÉZATELEMZÉS» Mentesülés» Adatok benyújtása a fuvarozók kötelezettsége» SAP rendszerből is lehívhatók az adatok Fußzeile 11

12 VÁMFELÜGYELET» A szabályozás sokkal részletesebb (UVK 134. cikk)» Vámhatóság általános intézkedései» Vámfelügyelet kezdete» Vámjogi státusz meghatározása a vámfelügyelet alapja (UVK 5. cikk (22))» Vámfelügyelet befejezése = szabadforgalomba helyezés» Vámszabadterület is a Vámfelügyelet tárgyát képezi» Tilalmak és korlátozások Fußzeile 12

13 TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK» ezen szabályozások alapja a vám keletkezésének tényállása (UVK 134. cikk)» VONATKOZÁSAI» közrend, emberélet, állat élet, növények, nemzeti kulturális javak, ipari és ker. tulajdon» ÚJ - környezet és emberi környezetre is vonatkozik» Szabad kereskedelem korlátozása Fußzeile 13

14 VÁMÁRUNYILATKOZAT» STANDARD elektronikus vámáru-nyilatkozat (UVK 158. cikk (1)» Nyilatkozattevő személye (UVK 5. cikk. (15) EGYSZERŰSÍTÉSEK A GAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA» Önértékelés maguk határozzák meg behozatali vámot és adó összegét Fußzeile 14

15 VÁMADÓS» Vámtartozás megfizetéséért felelős személy (UVK 5. cikk. (19)» Az új UVK kibővíti ezen felelős személyek körét (UVK 79. cikk (3)-(4) akik egyetemlegesen felelősek a vámtartozás megfizetéséért Fußzeile 15

16 VÁMTARTOZÁS MEGSZŰNÉSE» Megszűnés esetei (UVK 124. cikk) Újdonság» fizetésképtelenség» megfizetés» elengedés» elévülés (UVK 103. cikk (A))» behajtás (bizonytalan értelmezés, UVK 103. cikk (E)» Vámtartozás nemlétrejöttének esete» ha a vámtartozás kötelezettség szegés miatt következik be» megsemmisítés» felajánlás» áru eltűnése, megsemmisülése, helyrehozhatatlan károsodása» Visszatérítés és elengedés (UVK cikk» Méltányosság (UVK 120. cikk) Fußzeile 16

17 SZABAD FORGALOMBA HELYEZÉS» vámjogi rendeltetés fogalma eltűnt» Vámeljárás (UVK 5. (16)» Különleges eljárások Kivitel (UVK 210. cikk)» Árutovábbítási eljárások» Külső és belső (T1 eljárás) (UVK 226. cikk)» TIR egyezmény, ATA-Carne egyezmény, Észak-Atlanti szerződés» Különleges felhasználás» Feldolgozás Fußzeile 17

18 VÁMRAKTÁROZÁSI ELJÁRÁSOK» Korábbi eljárás már nem létezik» Új UVK cikkei szabályozzák» Uniós áruk vámraktározása (UVK 237. cikk (2)» Köz- és magán vámraktárak (UVK 244. cikk (2)» D típusú magán-vámraktárat az UVK nem ismeri» Felfüggesztő hatás (UVK 134. cikk)» Behozatali vámok és adók visszatérítése Fußzeile 18

19 AKTÍV FELDOLGOZÁS» UVK 210. cikk» megmunkálás» feldolgozás» kijavítás» termelési eszközök felhasználása» megsemmisítés» Gazdasági haszna» Helyettesítő áru kedvezménye Fußzeile 19

20 PASSZÍV FELDOLGOZÁS» UVK 210. cikk» Megmunkálás előnyösebb külföldön» Mikor nem enedélyezhető a passzív feldolgozás (UVK 5. cikk (23)» Helyettesítő áru kedvezmény feltételei Fußzeile 20

21 KIVITELI ELJÁRÁS» Automatizált» Vámhivatal vizsgálja a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását (UVK 5. cikk (36)» Szabadkereskedelmi övezetek (UVK 210 cikk. (B)» vámszabad területek (UVK 245. cikk (2)» tevékenységek» határai» uniós áru is tárolható» Újrakivitel (UVK 270. cikk) Fußzeile 21

22 ÁRU RENDELKEZÉSEK» Az árukról történő rendelkezések (UVK cikk)» Tértiáru» kiállítási áru harmadik országban» vámmentesség (UVK cikk)» korlátozások (UVK 253. cikk (3) Fußzeile 22

23 VÁMADÓSSÁG» Vámtartozás keletkezése» Vámadós személye szigorításra került (UVK 84. cikk)» Szabályszegésből származó vámadósság» áru elvonása vámfelügyelet alól» áru felhasználásából adódóan» előfeltételek hiányából adódóan» Vámadósok kötelezettségszegés miatt (UVK 79. cikk (3) Fußzeile 23

24 VÁMJOGI SZANKCIÓK» Hatékony, arányos, visszatartó erejű» Uniós tagállamokban különbözőek a szankció rendszerek» jogsértések elévülése is különböző» jogbizonytalanságokhoz vezet» KERET IRÁNYELV MEGHATÁROZÁSÁVAL HARMONIZÁLNI KELL AZ EURÓPAI UNIÓ TÉRSÉGÉBEN» JOGVÉDELEM (UVK cikk)» Kétfokozatú jogorvoslati rendszer megmaradt Fußzeile 24

25 FÜGGŐ VÁMELJÁRÁSOK A régi jog szerint elintézendő: D típusú vámraktár, E típusú (á) legfeljebb december 31-ig Ideiglenes behozatal Aktív feldolgozás (vámvisszatérítés) Passzív feldolgozás Árutovábbítás Az új jog szerint elintézendő Meghatározott célra történő felhasználás Vámraktár A, B, C, E (k), F típusokon D típusú vámraktár, E típusú (á) január 1-től Aktív feldolgozás (vámfelfüggesztés) Felügyelet melletti feldolgozás

26 KÜLÖNLEGES ESETEK KTF, KSZF A régi felvilágosítások lejáratukig érvényesek Egységes engedély a CCI és AES új rendszereinek felállításáig (egységes IT-rendszer)

27 KÖTELEZŐ FELVILÁGOSÍTÁSOK» KTF kötelező érvényű tarifális felvilágosítás» KSZF kötelező érvényű származási felvilágosítás» Más faktorok a II. cím értelmében» A kötelező vámérték-felvilágosítás jogi kerete adott, de nem kerül alkalmazásra Elutasítási okok:» Azonos kérelem már benyújtásra került» Nem egy meghatározott vámeljáráshoz kérvényezi a gazdálkodó

28 KÖTELEZŐ FELVILÁGOSÍTÁSOK Érvényességük:» 3 év» A kézbesítés napját követően» Kizárólag a kiállítást követően vámkezelt árukra (nincs visszaható hatály vagy igény)» Nem lesznek újraértékelve és nem függeszthetők fel

29 VÁMÉRTÉK ÉS ZÁRAK Fist Sale ig alkalmazható Ha a szerződéseket előtt kötötték Vámzárak felhasználásukig illetve ig később: engedély szerinti különleges zárak Magasabb biztonsági standardok

30 VÁMJOGI DÖNTÉSEK Általános eljárásjogi sarokkövek lefektetése a vámjogi döntésekhez (pl.: engedélyek) Illetékességek szabályozása Értesítés a kérelem befogadásáról Általános határidő: 120 nap (+ 30 nap meghosszabbítás) Összetett határidő-hosszabítási lehetőségek pl. hiányosságok kijavítása esetében Szabályok a döntések felfüggesztése, visszavonása, megváltoztatása esetén

31 AEO Authorised Economic Operator (engedélyezett gazdálkodó)

32 AEO-IDŐVONAL 2008 Az első engedélyezési eljárások / Biztonságos szállítási láncok létrehozása 2010 Tárgyalások a kölcsönös elismerés érdekében harmadik országokkal (Svájc, Japán, Kína, USA, Norvégia) 2012 AEO-C-kritériumok feltételei az egyszerűsített vámeljárásoknak [mint helyi vámkezelés, egyszerűsített nyilatkozattételi engedély; egységes engedély] május 1-től Az AEO központi helyet foglal el az Unió Vámkódexében

33 STATISZTIKAI ADATOK AEO-Tanúsítványok az EU-ban 2011 és 2016 eleje között AEO-Tanúsítványok Ausztriában AEO-C AEO-S AEO-F Forrás: e-zoll Statistik, AEO-adatbázis, AW-Prax

34 STATISZTIKAI ADATOK AEO-tanúsítványok Magyarországon AEO-C 176 AEO-S 21 AEO-F 114 Összesen % 7% 37% AEO-C AEO-S AEO-F Forrás: AEO-Adatbázis

35 KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS JÖVŐJE A BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSI LÁNC SZÜKSÉGESSÉGE Jelenlegi tárgyalások: Kanada Hasonló programokat vezetett be: Izrael Törökország Számos dél-amerikai állam Marokkó Tunézia, stb.

36 TANÚSÍTVÁNY TÍPUSAI AEO-C Vámjogi egyszerűsítések [2012 óta szinte az egyszerűsített vámeljárások feltételei is] AEO-S Biztonság [Kedvezmények a biztonsági szempontú vizsgálatok terén] AEO-F Vámjogi egyszerűsítések+biztonság [AEO-C + AEO-S kombinációja]

37 TANÚSÍTVÁNY TÍPUSAI AZ UNIÓ VÁMKÓDEXÉBEN AEO-C Vámjogi egyszerűsítések [kedvezmények a vámterületen] AEO-S Biztonság [Kedvezmények a biztonsági szempontú vizsgálatok terén] Quasi/technikai AEO-F [AEO-C + AEO-S alkalmazása]

38 AZ AEO-TANÚSÍTVÁNY EDDIGI FELTÉTELEI AEO-C Vámjogi előélet Kereskedelmi és szállítási rendszerek kielégítő és az ellenőrzést lehetővé tevő alkalmazása Igazolt fizetőképesség AEO-S és AEO-F-nél továbbá: Biztonsági standardok megléte (AEO-S esetén nem szükséges a logisztikai rendszerben a közösségi és nem közösségi áruk megkülönböztetése)

39 Kritérium UVK IA AEOC AEOS AEOF vámjogszabályok és adószabályok súlyos vagy ismételt megsértésének hiánya, ideértve azt is, hogy a kérelmező gazdasági tevékenységeihez kapcsolódóan súlyos bűncselekmény nincs nyilvántartva 39 a) 24 X X X annak bizonyítása a kérelmező részéről, hogy műveleteit és az áruforgalmat szigorúan ellenőrzi a kereskedelmi és adott esetben szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül, ami lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést 39 b) 25 X X X fizetőképesség 39 c) 26 X X X a végzett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a gyakorlati jellegű szakértelem, vagy szakmai képesítések 39 d) 27 X X megfelelő biztonsági és védelmi szabványok alkalmazása, amelyek akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a kérelmező bizonyítja, hogy a nemzetközi ellátási lánc biztonságát és védelmét biztosító megfelelő intézkedéseket alkalmaz, többek között a testi épség, a hozzáférés-ellenőrzés, a logisztikai folyamatok és bizonyos árutípusok kezelése, a személyzet és az üzleti partnerek azonosítása tekintetében 39 e) 28 X X

40 AZ AEO TOVÁBBI FELTÉTELEI AZ UVK SZERINT Az engedélyezi eljárás jogalapja kiegészül (UVK-VHR 39.cikk): vámjogszabályok és adószabályok súlyos vagy ismételt megsértésének hiánya a végzett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a gyakorlati jellegű szakértelem, vagy szakmai képesítések Végeredmény: Az AEO-tanúsítványokat és az AEO-kritériumokra épülő engedélyeket újra kell vizsgálni!

41 GYAKORLATI JELLEGŰ SZAKÉRTELEM VAGY SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK (RÉSZLETEI MÉG NYITOTTAK) Személyi kör - még pontosan nem meghatározott, lehetőség: Vámügyi felelős A kérelmező (gazdálkodó) A vámügyi képviselő (pl. speditőr) Gyakorlati jellegű szakértelem Legalább 3 éves vámszakmai gyakorlat vagy Gazdálkodó vonatkozásában: egy elismert minősítőintézet minőségügyi bizonyítványa (Code of Conduct pl.: CLECAT, CONFIAD tól) Szakmai képesítés Egy elismert szervezetnél vagy a vámhatóságnál eredményesen elvégzett tréning vagy vámkurzus

42 AZ AEO KÖZPONTI SZEREPE AZ UNIÓ VÁMKÓDEXÉBEN Az AEO-státusz számos egyszerűsítés és engedély előfeltétele lesz: Különleges vámeljárások (raktározás, különleges felhasználás és feldolgozás): az engedély feltételei adottnak tekintendők (,amennyiben ) Központi vámkezelés egész Európában Helyi vámkezelési engedély a vámhivatal értesítése nélkül Biztosítékok csökkentése? Önértékelés self assessment? (vámhatósági feladatok átvétele), mint például.: Fizetendő adók és díjak saját kalkulációja Tiltó és korlátozó rendelkezések elbírálása Magyarországon megbízható vámadós

43 AZ AEO KÖZPONTI SZEREPE AZ UNIÓ VÁMKÓDEXÉBEN Az AEO-kritériumok teljesítése számos egyszerűsítés feltétele lesz: Csökkentett referenciaértékek Összkezesség Vámszolgáltatások/képviselet más tagországokban Vámjogi egyszerűsítések Egyszerűsített nyilatkozattételi és helyi vámkezelési engedélyhez eddig is

44 AZ AEO TOVÁBBI ELŐNYEI LEHETNEK» Pillanatfelvétel a vállalatról [biztonsági és rizikóaspektusok] Pénzügy, partnerek, IT, telephely, személyzet, eljárások, alvállalkozók, Megelőző intézkedések vezethetők be [ipari kémkedés, betörés, lopás, ]» Eljárások és szabályozók átgondolása és átdolgozása» Párhuzamos eljárások kiszűrése» Átlátható felelősségek meghatározása biztonsági területen» Beszállítók és alvállalkozók kiválasztásának hosszú távú javítása» Átvilágítás a vám és külkereskedelmi rendelkezések betartása kapcsán» Folyamatos lehetőség a minőségbeli javulásra

45 AZ AEO KÖZPONTI SZEREPE AZ UNIÓ VÁMKÓDEXÉBEN A vizsgálatok, vizsgálati kritériumok harmonizációja/kölcsönös elismerése és adatátadás, felülvizsgálatok összehangolása (AEO-S és AEO-F): AEO Meghatalmazott ügynök Ismert szállító Részben már szabályozva: A BIZOTTSÁG 889/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 14.) és A BIZOTTSÁG 687/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 20.) Folyamatban

46 ÖSSZKEZESSÉG Egy összekezesség több folyamatra, vámárunyilatkoztara vagy vámeljárásra Referenciaértékek csökkentése és a biztosíték nyújtás alóli mentesség speciális AEO-kritérium teljesítése esetén (Compliance, fizetőképesség, nyilvántartások vezetése, gyakorlati és szakmai megfelelőség)

47 ÖSSZKEZESSÉG Az összkezesség használatának átmeneti tilalma lehetséges lesz A referenciaértékeket a gazdálkodó és a vámhatóság felügyeli. (áruhelyek, engedélyek, vámeljárások, ) Problémák: A referenciaértékek számítása és felügyelete A felügyelet formája (elektronikus, tranzakció alapú vagy utólagos audit során??) Áruhelyek biztosítása és kezelése

48 VÁMELJÁRÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE Illetékes vámhivatal Import» Alapvetően bármely vámhivatal, amennyiben nincs szükség az áru speciális ellenőrzésére (lásd: növény- és állategészségügyi vizsgálat) Export» Azon helyi vámhivatal, ahol:» Az exportőr (vagy annak alvállalkozója) székhellyel rendelkezik, vagy» Az árukat a kiszállításra becsomagolták vagy berakodták» Kiléptetési vámhivatal» áruértékig (tiltó és korlátozó rendelkezés mentes)» Szóbeli kiviteli nyilatkozat esetén» Carnet ATA újrakivitele Helyi vámkezelés» Felügyeletet ellátó vámhivatal

49 VÁMELJÁRÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE Vámárunyilatkozat leadása Elektronikusan Szóban Ráutaló magatartással Írásban csak» Utasforgalomban» Üzemzavar esetén Azonosítás MRN útján (Master Reference Number; eddig Movement Reference Number)

50 A VÁMÁRU-NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA A felszabadítás pillanatáig lehetséges, ameddig Nincs áruvizsgálatra kijelölve A vámhatóság nem állapított meg hibát benne, vagy Az áru felszabadították Módosítás a felszabadítást követően A bejelentő kérelmére 3 éven belül

51 FŐBB VÁLTOZÁSOK A VÁMÁRU-NYILATKOZAT KAPCSÁN» Különböző eljárások nem szerepelhetnek egy árunyilatkozatban (elektronikus adatátadás a tagállamok közt):» Az utolsó információk alapján csoportosítás lehetséges lesz (pl.: 10 és 23) A vámérték-nyilatkozat az árunyilatkozat része lesz. (átmeneti időszakban papír alapú használható)

52 SZÓBELI KIVITELI ÁRUNYILATKOZAT A következő termékek esetén lehetséges: a. Nem kereskedelmi célú áruk; b. Kereskedelmi áru esetén 1000 EUR értékig illetve 1000 kg súlyhatárig; Kérdés: kiléptetési igazolás szükségessége?» Import esetén szigorúbb a szabályozás!

53 AZ ÁRUK VÁMJOGI SORSA Vámjogi sors rendezése Vám elé állítás Az EU vámhatárára érkezéskor Vámeljárás Újrakivitel Felajánlás az államkincstár részére Megsemmisítés Vámszabad terület

54 VÁMELJÁRÁSOK Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Kivitel Vámraktár * Aktív feldolgozás * Felügyelet melletti feldolgozás * Ideiglenes behozatal * Passzív feldolgozás * *gazdasági vámeljárások Vámeljárások

55 VÁMELJÁRÁSOK AZ UVK-BAN Vámeljárások Vám elé állítás Az EU vámhatárára érkezéskor Szabad forgalomba bocsátás (átengedés) Kivitel Különleges eljárások

56 VÁMELJÁRÁSOK AZ UVK-BAN Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Különleges eljárások Árutovábbítás Tárolás (vámraktár és vámszabad terület) Különleges felhasználás (ideiglenes behozatal) Feldolgozás (aktív és passzív) Kivitel

57 VÁMELJÁRÁSOK AZ UVK-BAN Kivitel Különleges eljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Külső Belső Raktározás Vámraktár Vámszabad Terület Felhasználás Ideiglenes behozatal Meghatározott célra történő felhasználás Feldolgozás aktív passzív

58 VÁMJOGI STÁTUSZ Nem uniós áru Harmadik országos áru, ami nem lett szabad forgalomba bocsátva Uniós áru Olyan áru, ami szabad forgalomban van (vámkezelés vagy itt jött létre)

59 ÁRUTOVÁBBÍTÁS Alapjaiban nem változnak a rendelkezései Főkötelezett -> az eljárás birtokosa Közösségi árutovábbítás -> uniós árutovábbítás 44. c) melléklet, érzékeny áruk eltörlése» Okmányokban, engedélyekben szereplő korlátozások feloldása szükséges (pl: garanciák - TC31) A biztosíték referenciaértéke EUR-ról EUR-ra emelkedik, ha nincs megadva áruérték

60 ÁRUTOVÁBBÍTÁS Az egyszerűsített eljárásban (könyvelésbe vétel) esetén nem alkalmazható az egyszerűsített árutovábbítás. Pl.: beléptetési hivataltól telephelyre Csak formális árutovábbítás lehetséges (T1)!!!

61 T5 ÉS T2L T5 T2L Nem alkalmazható Helyettesítő igazolások lesznek szükségesek Kiviteli licenszek kapcsán Exporttámogatások esetén Állatorvosi felügyeleti intézkedések esetén, EUR értékig lehetséges a számlán vagy szállítási okmányokon történő igazolás (a részletszabályok figyelembe vételével)

62 VÁMRAKTÁRI TÍPUSOK» Közvámraktár» 1. típus (jelenlegi A)» 2. típus (jelenlegi B)» 3. típus (jelenlegi F) Magánvámraktár» Nincs típuskülönbség (korábbi C, D és E)» A specialitások az engedélyekben kerülnek lefektetésre (pl. helyi vámkezelés)» Vámérték: az áru értéke kitároláskor (igazolt költségek levonhatóak)

63 VÁMRAKTÁR Átmeneti megőrzési és vámraktár kombinációja továbbra is lehetséges Probléma: összkezesség Referenciaértékek kimunkálása és ellenőrzése Új helyi illetékességi szabályok 1 engedély több telephelyen Vámraktári szállítási határidők (30 nap, meghosszabbítható) Szállítási határidő újrakivitel esetén (100 nap nyilvántartásokban történő igazolás kötelezettsége; DA 179. cikk (4))

64 Kitárolás D típusú vámraktárból A D típusú vámraktár magánvámraktár alá sorolandó Vámteher megállapítás alapja a kitárolás időpontja Átmeneti rendelkezés: a 2016.május 1 előtt betárolt és december 31-ig kitárolandó árukra A megállapítás alapja a betárolás időpontjára vetítve

65 FELHASZNÁLÁS Meghatározott célra történő behozatal (meghatározott célra történő felhasználás) különleges eljárás lesz Új eljáráskód kerül bevezetésre 44 Ideiglenes behozatal Kevés változás, mivel az Istambuli Egyezményen alapul A teljes mentesség eseteinek kisebb változásai Kiegyenlítő kamatok eltörlése

66 AKTÍV FELDOLGOZÁS VÁLTOZÁSAI Az aktív feldolgozás és vámfelügyelet melletti feldolgozás fúziója Az újrakiviteli szándék nem szükséges Vámvisszatérítési eljárás eltűnik (csak felfüggesztés) A megsemmisítés feldolgozási eljárás lesz Kiegyenlítő kamat eltörlése (számítása 2016.április 30-ig) Az engedély gazdasági indokoltságának vizsgálata változik:» Antidömping vagy agrárszabályozás alá tartozó áru» Javítási munkálatok elvégzése,

67 Aktív feldolgozás szabad forgalomba bocsátás Alapvetően: Feldolgozott termékek szabad forgalomba bocsátása (UVK cikk) a szabad forgalomba bocsátás időpontjában érvényes szabályok és mértékek szerint történik

68 Aktív feldolgozás szabad forgalomba bocsátás Feldolgozás alá vont termékek szerinti megállapítás (UVK 86. cikk (3)) kérelemre: Bejelentő/képviselő kérelmére o A terhek megállapítása az aktív feldolgozás alá vonás időpontjában, o Ennek kódolása az aktív feldolgozás vámárunyilatkozatában kötelező: vámtarifális szabályozások megkerülése esetén (pl. antidömping)

69 Passzív feldolgozás A differenciális számítás eltűnik A terhek számítása kizárólag az értéknövekedés alapján (megmunkálás) Kivétel: speciális vámok A számítás egy számított koefficiens segítségével történik Helyettesítő áruk használata lehetséges

70 GAZDASÁGI FELTÉTELEK IGAZOLÁSA UVK 212. CIKK (5) Az aktív és passzív feldolgozás engedélyeinek feltételei Az uniós gyártók fő érdekeit nem sértheti az engedély Nem minősül hátrányosan érintő -nek mindaddig: Amíg ennek igazolására nincsenek okmányok (bizonyítási teher megfordul) Vagy ha a gazdasági feltételeket (ex lege) megadottnak kell tekinteni Különben: uniós vizsgálat

71 HELYETTESÍTŐ ÁRU Alkalmazása: vámraktár, felhasználás (korlátozott), feldolgozás (aktív, passzív) Előzetes kivitel aktív feldolgozásnál lehetséges (EX/IM) Előzetes behozatal passzívnál lehetséges (IM/EX) Kizárt a helyettesítő áru: Az aktív feldolgozási eljárásban kizárólag a 220. cikkben meghatározott szokásos kezelési módokat végeznek (csomagolás, etc.) Drawback, származási igazolások kiállítása Indokolatlan behozatalivám-előnyhöz vezetne (antidömping megkerülése, ) Ha azt az uniós jog előírja

72 VÁMTARTOZÁS KÖTELEZETTJEI (KÉPVISELŐ?, SPEDITŐR?) Vámadós a következők bármelyiket is lehet: az a személy, akinek az érintett kötelezettségeket teljesítenie kellett; az a személy, akinek tudomása volt vagy tudomása kellett, hogy legyen arról, hogy a vámjogszabályok szerinti kötelezettséget nem teljesítették, és aki annak a személynek az érdekében járt el, akinek a kötelezettséget teljesítenie kellett, vagy aki részt vett a kötelezettség nemteljesítéséhez vezető cselekményben; az a személy, aki a szóban forgó árut megszerezte vagy birtokában tartotta, és az áru megszerzésekor vagy átvételekor tudomása volt, vagy tudomása kellett, hogy legyen arról, hogy, a vámjogszabályok szerinti valamely kötelezettséget nem teljesítettek.

73 KÖZPONTI VÁMKEZELÉS CCI AEOC engedélyfeltétel Az árunyilatkozat annak leadójának székhelye szerinti hivatalban is benyújtható Vám elé állítás és ellenőrzés az áru fizikai helye szerinti hivatal által Konzultációs eljárás Vámhatóságok közötti adatátadás Nemzeti tiltó és korlátozó rendelkezések figyelembe vétele

74 EGYSÉGES ENGEDÉLY (SASP) VS. KÖZPONTI VÁMKEZELÉS (CCI) Feltétel:» Ha egy vámeljárás több tagországot érint, az engedélyezett eljárás más tagországban található árura is elvégezhető. Tipikus esetei:» Export más tagállamokból» Aktív feldolgozás más tagországokban» Közvetlen import más tagországbeli gyáregységekhez Az engedélyezett:» A gazdálkodó vagy» Egy vámügynök/speditőr (saját engedélyével)

75 Főbb előnyei: EGYSÉGES ENGEDÉLY (SASP) VS. KÖZPONTI VÁMKEZELÉS (CCI)» Minden vámkezelés egy tagországban történik (pl. Ausztria), de az áruhelyek más tagországokban találhatóak» A vámfolyamatok központilag irányíthatóak/felügyelhetőek» Központosított archiválás és adat-összevezetés» Egyszerűsített vámeljárások» A vám a vámkezelés kezdeményezésének tagországában kerül kiszabásra, az áfa az áru helye szerint Kihívás:» Hogyan és mikor veszi át az egységes engedély eljárásait a központi vámkezelés (CCI)» Várható-e az áfa vonatkozásában megoldás (áfa a benyújtás tagállamában?, 42-es vámeljáráskód?, )

76 Vámkiszabás < 10 VK 220. cikk (2) c) Nincs kivételszabály és bagatellhatár Minden vámteher függetlenül annak nagyságától előírásra és beszedésre kerül

77 Vámérték-nyilatkozat Az átmeneti rendelkezések továbbra is megengedik a papír alapú benyújtást (D.V.1) Legtöbb adata a vámáru-nyilatkozatnak része Magyarországi alkalmazás?

78 Kiegyenlítő kamatok eltörlése Az eddigi gazdasági vámeljárások/vámfelfüggesztési eljárások során keletkező kiegyenlítő kamatok május 1-gyel Kamat kiszámítása április 30-ig

79 Eljárásváltozások kihatása a vámeljárások kódjaira Eltörölve: Aktív feldolgozás vámvisszatérítés mellett Felügyelet melletti feldolgozás Vámszabad terület II típus Eljáráskódok nem alkalmazhatóak, ill. részben kiviteli irányba 41 aktív (előzetes vámeljárás marad), 78 vámszabad terület II. 91 felügyelet melletti feldolgozás (ill. 92 előzetes eljárásként)

80 Vámrendszerek Kisebb átállítások lesznek szükségesek április 30-án Esetleges rendszerkimaradások? (Fallback)

81 ELEKTRONIKUS ADATCSERE» Alapvetően elektronikus adatátadás» Vámeljárások kezdeményezése, kérelmek, határozatok/végzések, engedélyek» Vámhatóságok között és» A gazdálkodó és a vámhatóság között» Papíralapú eljárás kivételes esetben» Állandó jelleggel: ahol szükséges és elfogadható mértékű (pl. utasforgalom, TIR, ATA, )» Átmenetileg: Fallback rendszerkiesés esetén

82 VÁMJOGI KÉPVISELŐ EGY TAGÁLLAMBAN» A tagállamok meghatározhatják, hogy ki és milyen feltételek mellett lehet vámügyekben képviseletre jogosult (tipikusan vámügynök ) quasi engedélyezési eljárás AEO-C-gazdálkodók bármely tagállamban jogosultak tevékenységüket kifejteni» Velük szemben szigorúbb követelményeket nem támaszthatnak

83 NEM PREFERENCIÁLIS SZÁRMAZÁS AZ UNIÓ VÁMKÓDEXÉBEN UVK 60. cikk és UVK-VHR cikk (elsődleges és másodlagos szabályok bevezetése)» Teljes egészében egyetlen országban vagy területen létrejött vagy előállított áru» Egynél több megmunkálási ország esetén:» A 2_2-01 melléklet megmunkálásainak országa» Gazdaságilag nem indokolt megmunkálási és feldolgozási műveletek» A 2_2-01 melléklet áruira azok maradékszabálya alkalmazandó» Más áruk: amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik

Az AEO változásai. NAV KI Vám Főosztály. NavigátorVilág Konferencia november 09.

Az AEO változásai. NAV KI Vám Főosztály. NavigátorVilág Konferencia november 09. Az AEO változásai NAV KI Vám Főosztály NavigátorVilág Konferencia 2017. november 09. AEO státus Vám Világszervezet (WCO) koncepció vámhatóságok és a vállalatok közötti partnerségen, együttműködésen alapul

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Uniós Vámkódex. GYMSM KIK előadás

Uniós Vámkódex. GYMSM KIK előadás Uniós Vámkódex GYMSM KIK előadás 2016.03.31 1. Az új Vámkódex létrehozásának célja A vámjogszabályok egységes rendszerbe történő foglalása Vámkódex A vámeljárási szabályok egyszerűsítése nemzetközi ellátási

Részletesebben

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vámjog 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vám jellemzői: - állam veti ki - kötelező - ellenszolgáltatás nélküli befizetés - az áruk vámhatáron történő - forgalmához kötődik 2. Fajtái:

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Uniós Vámkódex. Nietsch Tamás. Senior Manager EMEA Trade Compliance

Uniós Vámkódex. Nietsch Tamás. Senior Manager EMEA Trade Compliance Uniós Vámkódex Nietsch Tamás Senior Manager EMEA Trade Compliance Időszerűség Közösségi vámjog 2016. április 30-ig: Közösségi Vámkódex 1992. október 12-i tanácsi rendelet 9x módosítva Végrehajtási rendelete

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7008/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

A vámhatósági engedélyek újraértékelése

A vámhatósági engedélyek újraértékelése A vámhatósági engedélyek újraértékelése Budapest, 2017. február 07. Takácsné Illés Mária pénzügyőr őrnagy NAV KI Vám Főosztály A kérelemre hozott határozatok kezelése Uniós Vámkódex (a továbbiakban: UVK)

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK 15 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.1.1. A szabadkereskedelmi övezet jellemzői... 62 1.1.2. A vámunió jellemzői...

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3007/2018. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3007/2018. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3007/2018. útmutató a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés tekintetében figyelemmel a Bizottság

Részletesebben

Brüsszel, április 27. AEO tanúsítványok újraértékelése az UVK-val és végrehajtási rendeleteivel összefüggésben TAXUD/B2/031/2016

Brüsszel, április 27. AEO tanúsítványok újraértékelése az UVK-val és végrehajtási rendeleteivel összefüggésben TAXUD/B2/031/2016 EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁGA Biztonság & Védelem, Kereskedelem-könnyítés és Nemzetközi Koordináció Kockázatkezelés és Biztonság Brüsszel, 2016. április 27. TAXUD/B2/031/2016 Tárgy:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Tanács Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletének 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszhoz kapcsolódó előnyök Az engedélyezett gazdálkodó vámügyi műveletei

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB13 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és vámeljárás 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3009/2016. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3009/2016. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2016. útmutató a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés tekintetében figyelemmel a Bizottság

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban Készítette: Konopás András NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Státusz kialakulása, koncepció A terrorcselekmények (2001.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE Alkalmazása a tagországok - hatóságai részére kötelező - vállalkozások részére ajánlott BRÜSSZELI KÖZPONTTAL RENDELKEZŐ, ahhoz nemzeti (tagországi) központokkal csatlakozó,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.19. COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató Egy övezet, egy út Az Európai Unió minden tagállamában egységes

Részletesebben

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről 3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.8. COM(2018) 259 final 2018/0123 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról HU

Részletesebben

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag Express-Interfracht Hungaria A vám és a vámjog A vámszedés jogilag szabályozott állami tevékenység A vámjog a vámokra vonatkozó jogi normák és jogviszonyok összessége,

Részletesebben

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1 KTF Kötelező Tarifális Felvilágosítás Herédi János 1 A KTF általános jellemzői A Közösségi Vámkódex 11. cikke alapján a vámhatóságtól bárki kérhet felvilágosítást a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan,

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

VÁMJOGI ISMERETEK. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS

VÁMJOGI ISMERETEK. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS VÁMJOGI ISMERETEK Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Dézsi Zsolt Zoltay Gergely Lektor: Torda Csaba Második, átdolgozott kiadás ISBN 978-963-638-520-0

Részletesebben

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról Az uniós vámjogszabályok 2016. május 1-jén bekövetkezett változása az AEO státust is érintette.

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról 2013.10.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 269/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (átdolgozás)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.17. C(2015) 9248 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.12.17.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex

Részletesebben

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Biztonság, védelem, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése, származási szabályok és nemzetközi együttműködés Kockázatkezelés és védelem Brüsszel, 2016.

Részletesebben

HU 1. MELLÉKLET (2/1. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

HU 1. MELLÉKLET (2/1. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) HU 1. MELLÉKLET (2/1. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3528591168 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2013. tájékoztatás az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, 4003/2013. tájékoztatás módosításáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes

Részletesebben

Közösségi Vámkódex. Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2009. április 15-én

Közösségi Vámkódex. Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2009. április 15-én Közösségi Vámkódex a végrehajtásáról szóló európai közösségi rendelettel, nemzeti vámjogszabályokkal és vámhatósági utasításokkal egységes szerkezetbe foglalva Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. december 21. (OR. en) 15515/15 UD 263 DELACT 178 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015. december

Részletesebben

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása 2160553339 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7019/2016. felhívás a vámbiztosítékként elfogadható kötelezettségvállalási okmányok kitöltéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseit

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0328 (NLE) 5882/2/17 REV 2 UD 17 SPG 8 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az

Részletesebben

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján: Multinacionális és nagyvállalatok esetében az engedélyezett gazdálkodóként történő elismerés feltételeire és a követendő eljárásra vonatkozó iránymutatás 1. Jogi nyilatkozat Ez az iránymutatás ismerteti

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 13.9.2012 2012/0027(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3528602213 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2013. útmutató a vámfelügyelet melletti feldolgozásról A vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárás alapját a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

Részletesebben

L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.2. A BIZOTTSÁG 169/2010/EU RENDELETE (2010. március 1.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Részletesebben

Ez a kategória kereskedelmi statisztikai célokat is szolgál.

Ez a kategória kereskedelmi statisztikai célokat is szolgál. Származás: a nemzetközi kereskedelemben az áru gazdasági nemzetiségét árulja el. Két típusa van: 1, Nem preferenciális származás: a származás igazolásához nem kapcsolódik kedvezményes vámtétel alkalmazásának

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság (EU) / felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság (EU) / felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPI IZOTTSÁG rüsszel, [ ](2015) draft NNE 1 PRT 1/3 MELLÉKLET a következőhöz: izottság (EU) / felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az útmutató alkalmazása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az útmutató alkalmazása Iktatószám: 3156562738 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról A közösségi és nemzeti vámjogszabályokban foglalt, a vámraktárakra vonatkozó rendelkezések egységes

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2019. március 11. IRÁNYMUTATÓ FELJEGYZÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÁMÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK RENDEZETLEN KILÉPÉS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet

Részletesebben

A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

VÁMJOGI FOGALOMTÁR. Fogalom neve: Jogszabályi hely: Fogalom leírása:

VÁMJOGI FOGALOMTÁR. Fogalom neve: Jogszabályi hely: Fogalom leírása: Fogalom neve: Jogszabályi hely: Fogalom leírása: a vámeljárás lezárására vonatkozó határidő FJA 1. cikk 23.pont az a határidő, ameddig az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vont árut

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Uniós Vámkódex létrehozásáról. (Átdolgozás)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Uniós Vámkódex létrehozásáról. (Átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.20. COM(2012) 64 final 2012/0027 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról (Átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT

Részletesebben

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató Vámkapu Zrt. vámügynöki szolgáltatásokra Vámjogi Tájékoztató oldal 1 / 6 A Vámjogi Tájékoztató célja, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket érintő alábbi kiemelt kérdéskörökhöz

Részletesebben

Újdonságok a vámeljárásban

Újdonságok a vámeljárásban Újdonságok a vámeljárásban Budapest 2017. November 08. Szabó Károly pénzügyőr vezérőrnagy vámszakmai szakfőigazgató Nincs új a nap alatt? 2017.11.08. 2 Ez az a folyó? Köszön, kérdez Árut azonosít Korlátozásokat,

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I.

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7009/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei

AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei Tüske Péter MVSZ elnök 2014. Február 21. BGF: Incoterms-et fölülíró új rendelkezések Vámügyek szerepe az ellátási láncokban Jelentősen átalakult a közelmúltban

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2018. útmutató. az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról. I. Fejezet Jogszabályi környezet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2018. útmutató. az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról. I. Fejezet Jogszabályi környezet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2018. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról Az útmutató célja tájékoztatást adni az engedélyezett gazdálkodó (a továbbiakban: AEO) státusról

Részletesebben

A8-0239/ A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keret

A8-0239/ A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keret 21.10.2016 A8-0239/ 001-042 MÓDOSÍTÁSOK 001-042 előterjesztette: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Kaja Kallas A8-0239/2016 A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.6.21. C(2019) 4467 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019.6.21.) az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására

Részletesebben

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7001/2019. felhívás a vámbiztosítékként elfogadható kötelezettségvállalási okmányok kitöltéséről, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.16. COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Bangladesből származó rizs behozataláról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

AEO Tanácsadás. Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek. Bozsik Tibor IT csoport vezető

AEO Tanácsadás. Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek. Bozsik Tibor IT csoport vezető AEO Tanácsadás Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek Engedélyezett Gazdálkodó Státusz (AEO) 2008. Január elsejével került bevezetésre Cél: AEO-val rendelkező gazdálkodó pozitív megkülönböztetése

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.13. COM(2013) 884 final 2013/0432 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi

Részletesebben

Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői 2013. A Szabványrendszer

Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői 2013. A Szabványrendszer Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői 2013. A Szabványrendszer A nemzetközi kereskedelem a gazdaság fejlődésének egyik legfontosabb eleme, ugyanakkor célpontot

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3015/2016. útmutató. a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3015/2016. útmutató. a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2016. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól A kiviteli vámeljárások végrehajtása, a kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtása,

Részletesebben

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26.

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26. A NAV-os oldal a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében 2014. február 26. Jogszabályi háttér Új uniós és nemzeti szabályozás 2014. január 1- jétől 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya. A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya. A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai 2012.04.25. Előadó: dr. Német György őrgy. osztályvezető Vámok szerepének átértékelődése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Általános rendelkezések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Általános rendelkezések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Általános rendelkezések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A VÁMJOG JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás. Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás. Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott Tájékoztatás Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

2017. évi CLI. törvény tartalma

2017. évi CLI. törvény tartalma 2017. évi CLI. törvény tartalma I. FEJEZET: ALAPELVEK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Alapelvek 1. [Törvényesség (legalitás) elve] 2. [Szakszerű és hatékony eljárás elve] 3. [A megkülönböztetés és részrehajlás

Részletesebben

Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt

Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt Az EUB feladatai túlmutatnak a hagyományos jogalkalmazási feladatokon 1. Alkotmánybírósági jellegű funkciók (pl. kötelezettségszegési eljárás,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.3.8. C(2018) 1389 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.3.8.) a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció

Részletesebben

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből Szervezeti struktúra NAV Repülőtéri Főigazgatóság NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság Airport Business Park, I. típusú

Részletesebben

3528600527 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2013. tájékoztatás az elektronikus vámáru-nyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról

3528600527 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2013. tájékoztatás az elektronikus vámáru-nyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról 3528600527 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2013. tájékoztatás az elektronikus vámáru-nyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Részletesebben

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. február 15. (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

2005/2011. NAV elnöki útmutató. az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről

2005/2011. NAV elnöki útmutató. az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről 2005/2011. NAV elnöki útmutató az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről Az ATA igazolvánnyal történő vámkezelések alapját az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.12.4. COM(2017) 731 final 2017/0324 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a légi járművekbe beépített vagy azokhoz felhasznált bizonyos áruk tekintetében a Közös Vámtarifa

Részletesebben

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényre. Ellenőrzés tárgya:

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényre. Ellenőrzés tárgya: Ellenőrzés tárgya: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló

Részletesebben

Vám. Költségvetési kapcsolatok. Dr. Zsombori Zsolt adjunktus

Vám. Költségvetési kapcsolatok. Dr. Zsombori Zsolt adjunktus Vám Költségvetési kapcsolatok Dr. Zsombori Zsolt adjunktus A vám története A vám olyan közadó formájában alkalmazott gazdasági és kereskedelmi politikai eszköz, amely árképző tényezőként korlátozza, illetve

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN

AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN Készítette: Baksa Judit Budapest, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A vámjogszabályok változásai. Torda Csaba pénzügyőr dandártábornok főosztályvezető NAV KI Vám Főosztály

A vámjogszabályok változásai. Torda Csaba pénzügyőr dandártábornok főosztályvezető NAV KI Vám Főosztály A vámjogszabályok változásai Torda Csaba pénzügyőr dandártábornok főosztályvezető NAV KI Vám Főosztály Eljárási szabályok Elévülés Vámtitok Elszámolási szabályok Uniós Vámkódex (952/2013/EK rendelet)

Részletesebben

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2014. útmutató az egyszerűsített eljárások engedélyezéséről és az áruk egyszerűsített eljárásban történő vámeljárás alá vonásáról Az áruk egyszerűsített

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 27.4.2015 2014/0176(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.21. COM(2017) 133 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió részéről a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról

Részletesebben

EU jogrendszere október 11.

EU jogrendszere október 11. EU jogrendszere 2017. október 11. együttműködés a tagállami bíróságok és az Európai Bíróság között a tagállami bíróság az előtte folyamatban levő ügyben előzetes döntést kér az Európai Bíróságtól uniós

Részletesebben