Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői A Szabványrendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői 2013. A Szabványrendszer"

Átírás

1 Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői A Szabványrendszer A nemzetközi kereskedelem a gazdaság fejlődésének egyik legfontosabb eleme, ugyanakkor célpontot kínál a terrorcselekmények elkövetésére, mely akcióknak súlyos következményei lehetnek a világgazdaságra nézve. A vámhatóságok, mint a nemzetközi áruszállítás ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős szervek, helyzetükből adódóan sokat tehetnek a globális kereskedelem biztonságának javítása érdekében, hozzájárulva a gazdaság védelméhez, fejlődéséhez. Fentiekre tekintettel szükségessé vált egy olyan stratégia kidolgozása, amely úgy gondoskodik a nemzetközi árukereskedelem biztonságáról, hogy támogatja annak legális feltételeit. Ennek megfelelően a közel kétszáz vámhatóságot magában foglaló Vámigazgatások Világszervezete (World Customs Organization, továbbiakban: VVSZ) tagjai kidolgoztak egy rendszert a nemzetközi kereskedelmi forgalom könnyítése és biztonságának javítása érdekében, melyet a Globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló VVSZ szabványrendszer-nek (a továbbiakban: Szabványrendszer) neveztek el. A Szabványrendszer határozza meg azokat az alapelveket és normákat, amelyeket a VVSZ tagjainak, minimális követelményként, egységesen alkalmazniuk kell. A kereskedelmet érintő, valamennyi szállítmány átvizsgálása nem lehetséges és nem is szükséges, hiszen az gyakorlatilag a globális kereskedelem megbénulásához vezetne. Ennek megfelelően a korszerű vámhatóságoknak automatizált rendszereket kell alkalmazniuk a különböző kockázatok kezelésére. Fontos, hogy a vámhatóságok lehetőleg ne azokat a küldeményeket válasszák ki vizsgálatra, melyek feladói/címzettjei/szállítói, stb. megbízhatók. Fentiek miatt a Szabványrendszer rendelkezései alapján minden egyes vámhatóságnak megfelelő partneri együttműködést kell kialakítania a magánszektorral a nemzetközi kereskedelmi lánc biztonsága érdekében. Ennek keretében azonosíthatók azok a cégek, amelyek magas fokú biztonsági garanciákat kínálnak a szállítási láncban betöltött feladatuk végzése során. Ezen üzleti partnerek részére érzékelhető előnyöket kell biztosítani, például a gyors ügyintézés és más, hasonló intézkedések formájában. A C-TPAT program az Egyesült Államokban Az Amerikai Egyesült Államokban szeptember 11-én történt terrortámadások miatt a vámigazgatás egyik legfontosabb feladatává a terrorizmus elleni harc vált. A hasonló események elkerülése érdekében az egyik leghatékonyabb eszközzé a terroristák, illetve a terrorista cselekmények végrehajtásához szükséges eszközök, fegyverek bejutásának megakadályozása vált. Ennek érdekében létrejött a Vám és Gazdálkodói Együttműködés a Terrorizmus Ellen program (Customs-Trade Parnership against Terrorism, továbbiakban: C-TPAT), melyhez a gazdálkodók önkéntes alapon csatlakozhatnak. A program célja az ellátási lánc biztonságának javítása, előnyök biztosítása az érintett gazdasági szereplők vámeljárásai során, és a nemzetközivé tétel. Fentiek alapján lehetősége nyílik az Egyesült Államok vámigazgatásának arra, hogy csak a magas kockázatú küldeményeket vonja vizsgálat alá úgy, hogy azon küldeményeket kevésbé vizsgálja, melyek szállításában a C-TPAT programban részt vevő gazdálkodók érintettek. Az ilyen gazdasági szereplőkkel szembeni bizalom azok előéletén, kockázati profilján és ellátási láncuk megfelelőségén alapul. A vámhatóság a biztonsági lánc ellenőrzését az érintett helyszínek (telephelyek, raktárak, stb.) helyszíni vizsgálata keretében végzi.

2 A kapcsolódó közösségi vámjogszabályok A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletet módosította az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelete 1 (ún. biztonsági módosítás ), mely megteremtette az AEO koncepciót. A rendelet megalkotásának hátterében elsősorban az erősödő nemzetközi és közösségi elvárás áll, hogy az Európai Unióból exportált, illetve az ide importált termékek biztonságosak és ellenőrzöttek legyenek, biztonsági szempontból ne jelentsenek kockázatot az Európai Unióra és kereskedelmi partnereire nézve. A biztonsági módosítás végrehajtási rendeletét, a Bizottság 1875/2006/EK rendeletét 2 (továbbiakban: végrehajtási rendelet) december 19-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában január 1. engedélyezett gazdálkodó (Authorised Economic Operator, továbbiakban: AEO) A jogszabályi változások egyik legfontosabb eleme az, hogy közös feltételeket, összehangolt követelményeket és eljárási rendet ír elő egy az Európai Unióban addig ismeretlen új jogintézmény keretében, a tanúsításon átesett gazdálkodók számára. Az engedélyezett gazdálkodói státusszal kapcsolatos rendelkezések január 1-jén léptek hatályba. Engedélyezett gazdálkodó a nemzetközi ellátási lánc azon tagja lehet, aki az Európai Unióban letelepedett, és aki a vámjogszabályok alapján gazdasági szereplőnek minősül; azaz minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt. Mivel az üzleti tevékenység kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben való részvétel nem korlátozódik kizárólag a közvetlen részvételre, az árukat exportra termelő gyártó abban az esetben is kérhet AEO-státuszt, ha egy másik személy intézi az export-alakiságokat a számára. Az ellátási lánc vámszempontból az a folyamat, amely az áruk gyártásától egy másik vámterületen letelepedett címzett részére történő eljuttatásáig tart. Az ellátási láncok nem feltétlenül stabilak, gyakran alkalomszerűek, és a gazdasági szféra különböző elemeit képviselő gazdasági szereplők kapcsolataiból állnak össze. Van, mikor a szereplők régóta és jól ismerik egymást, míg egyes esetekben a lánc csak egyetlen küldemény erejéig áll össze. A nemzetközi kereskedelem biztonságának és védelmének szavatolása, javítása legjobban úgy biztosítható, ha a kereskedelmi tevékenységben a megbízható vállalatok elsősorban más, hasonlóan megbízható vállalatokkal dolgoznak együtt, és az ellátási láncban szereplő gazdálkodók AEO-k. Az AEO státuszt az ellátási lánc bármely tagja kérelmezheti, ha a vámjogszabályok alapján gazdasági szereplőnek minősül. Az ellátási lánc tagjai a következők: gyártó, exportőr, szállítmányozó, raktárengedélyesek és egyéb tárolási szolgáltatók, vámügynök, fuvarozó, 1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, , 13. oldal 2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, , 64. oldal

3 importőr, egyebek, például terminálüzemeltetők, rakodók és csomagolók. Fenti tevékenységek általában nem önállóan fordulnak elő, így egy gazdálkodó több tevékenységet folytathat a fentiek közül. Az az Európai Unióban működő, vámtevékenységben nem érintett szállító, aki már kizárólag szabad forgalomban lévő nyersanyagokat szállít egy, az unióban működő gyártónak, nem kérelmezhet AEO-státuszt. Hasonlóképpen az a gyártó sem, aki kizárólag az unióból származó alapanyagokból állítja elő a termékét, és az unióban értékesíti azt. Az engedélyezett gazdálkodói státusszal rendelkező gazdasági szereplő státusza igazolásául nem vámhatósági engedélyt, hanem tanúsítványt kap az adott tagállam vámhatóságától. Ez jelzi, hogy a státusz önmagában nem jogosítja fel annak birtokosát arra, hogy olyan vámügyi tevékenységet folytasson, amelyet más, engedélyezett gazdálkodói státusszal nem rendelkező gazdasági szereplő ne folytathatna (pl. egyszerűsített vámeljárás, gazdasági vámeljárás stb.). A státusz elsődleges célja, hogy birtokosa a vámügyei intézése során pozitívan megkülönböztesse magát más gazdasági szereplőktől, mégpedig valamennyi tagállam vámhatósága előtt. A státusz birtoklása azt juttatja kifejezésre, hogy az érintett gazdasági szereplő a nemzetközi élet elitjéhez tartozik. A státusz megszerzésére a jelenlegi jogszabályok alapján senki sem kényszerül, illetve kényszeríthető, vagyis az AEO tanúsítvány kérelmezése önkéntes. Három típusát különböztetjük meg az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványnak: AEO-tanúsítvány Vámügyi egyszerűsítések (Customs simplifications), vagyis AEOC: azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámjogszabályok által biztosított egyszerűsítésekben kívánnak részesülni; AEO-tanúsítvány Biztonság és védelem (Security and safety), vagyis AEOS: azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámellenőrzések során a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos könnyítésekben kívánnak részesülni az áruknak az unió vámterületére való belépésekor, vagy innen történő kilépésekor; AEO-tanúsítvány Vámügyi egyszerűsítések/ Biztonság és védelem (Full), vagyis AEOF: a fenti két típus kombinációja, A különböző tanúsítványokhoz különböző előnyök (egyszerűsítések, könnyítések) fűződnek, melyek mérlegelése után kell a cégvezetésnek meghoznia a döntését, hogy melyik tanúsítványt kívánja megszerezni. A kombinált tanúsítvány birtokosa természetesen valamennyi előnyt élvezi. Az AEO-státuszhoz kapcsolódó legjelentősebb előnyök Jogszabályban (EU-s és nemzeti), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezéseiben megfogalmazott előnyök AEOC és AEOF tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplő egyes vámhatósági engedélyekre (ezek közül a legfontosabbak: egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás, helyi vámkezelési eljárás) nyújt be kérelmet, a vámhatóságok nem vizsgálják meg ismételten azokat a feltételeket, amelyeket az AEO státusz megadásakor már megvizsgáltak. Ha AEOS és AEOF tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot nyújt be, az illetékes vámhivatal az árunak a Közösség vámhatárára való megérkezése előtt tájékoztathatja az engedélyezett gazdálkodót arról, hogy a biztonsági és védelmi kockázatelemzés alapján a szállítmányt kiválasztották-e további fizikai ellenőrzésre. Ez az értesítés azonban csak akkor történhet meg, ha az az elvégzendő ellenőrzés eredményét nem veszélyezteti.

4 AEOC és AEOF tanúsítvány esetén előny, hogy a gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat csökkentett adattartalommal lehet benyújtani. Azok a fuvarozók, szállítmányozók vagy vámügynökök, akik engedélyezett gazdálkodók érdekében végzett árubehozatalban vagy kivitelben vesznek részt, szintén jogosultak arra, hogy csökkentett adattartalmú gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat nyújtsanak be. Minden AEO-t kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzésnek kell alávetni, mint más gazdasági szereplőket. A vámhatóságok természetesen dönthetnek ettől eltérően, ha konkrét veszélyt kell figyelembe venni. Amennyiben a kockázatelemzést követően az illetékes vámhatóság mégis kiválaszt további vizsgálatra egy olyan szállítmányt, amelyre engedélyezett gazdálkodó nyújtott be gyűjtő vámáru-nyilatkozatot vagy vámárunyilatkozatot, a szükséges ellenőrzéseket elsőbbséggel kell elvégeznie. Az AEO kérheti a vámhatósággal történt megállapodástól függően, hogy az ellenőrzés az általa kijelölt helyen történjen meg. AEOC vagy AEOF tanúsítvány birtokosa, mint adófizetésre kötelezett személy, önadózással állapítja meg az Áfá-t, ha azt részére a vámhatóság engedélyezte. Minden AEO tanúsítvány birtokosa jogosult a évi CXXVII. törvény pontjaiban meghatározott megbízható adós, megbízható adómentes felhasználó, illetve megbízható felhasználói engedélyes részére meghatározott kedvezmény igénybevételére, egyéb, jogszabály szövegében foglalt feltétel megléte esetén. A kereskedelmi gázolaj jövedéki adótartalmának visszaigénylési jogosultságához szükséges nyilvántartásba vételhez az AEO-tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodónak nem szükséges azon okmányokat benyújtani, melyek a nyilvántartásba vételhez kellenek, de az AEOkérelmezési eljárásban már benyújtásra kerültek; AEOC vagy AEOF tanúsítvány megléte esetén a megbízható vámadós mentesül a feltételek évenkénti igazolásának kötelezettsége alól. A Közösségi Vámkódex 222. cikkében meghatározott, adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat benyújtásának lehetősége 0-24 óráig adott az AEO számára. Alacsonyabb szintű ellenőrzöttség a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény 1. (3) bekezdés 7. pontjában meghatározott utólagos ellenőrzések során, vagyis az utólagos ellenőrzésre való véletlenszerű kiválasztás alól kivételt képeznek az AEO-k. AEOS és AEOF típusú tanúsítvány birtokosa által indítványozott, haditechnikai, kettős felhasználású terméket, polgári felhasználású robbanóanyagot, kábítószereket és a pszichotróp anyagokat, prekurzorokat érintő vámeljárás során a vámhatóság alacsonyabb számú fizikai áruvizsgálatot tart, mint egyéb gazdálkodók esetén. Kölcsönös elismerési megállapodások Az Európai Unió több országgal folytat tárgyalást, melyek alapján az AEO státuszt (AEOS és AEOF, vagyis biztonsági szegmenst tartalmazó tanúsítványok) az Európai Unió határain kívül is el kívánja ismertetni. A kölcsönös elismerés eredményeképpen az engedélyezett gazdálkodó a szerződő harmadik országok tekintetében élvezheti a megállapodásban foglalt, AEO-knak biztosított előnyöket. Az Európai Unió Bizottsága folyamatosan keresi a lehetőséget a vonatkozó párbeszédek megindítására. Ennek fényében több tárgyalást folytat, többek között Kanadával, Svájccal, Norvégiával, Dél-Afrikával, Kínával, Oroszországgal, Albániával. Egyes tárgyalások már befejeződtek, amely végén aláírásra került a kölcsönös elismerési megállapodás, és a gyakorlati megvalósítás is megkezdődött. Ezek a következők: - a Vám-együttműködési Vegyes Bizottság 1/2010. sz. Határozata (2010. június 24.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás 21. cikke alapján az

5 Európai Unióban és a Japánban engedélyezett gazdálkodói programok kölcsönös elismeréséről - az USA-EU Vám-együttműködési Vegyes Bizottság Határozata (2012. május 4.) az Egyesült Államok terrorizmusellenes vámügyi és kereskedelmi programjának és az Európai Un engedélyezett gazdálkodói programjának kölcsönös elismeréséről Járulékos előnyök jobb kommunikáció a vállalaton belül» a felkészülés és az audit során az egyes divíziók betekintést nyernek egymás munkájába, így nagyobb rálátásuk van más területekre, javul a kooperáció; partnerek megbízhatósága» ellenőrzésre és szükség szerint javításra, kiegészítésre kerül a partner-kiválasztási és partnerértékelési rendszer; amennyiben a cég az ellátási lánc biztonságára törekszik, partnerként AEO-t választ; alkalmazottak jobb azonosítása» követelmény a leendő alkalmazottak priorálása, vizsgálatra kerül a humánerőforrás felvételi metodikája; a dolgozók nagyobb mértékű elkötelezettsége» az AEO nagyobb figyelmet fordít az alkalmazottak kiválasztására és követelmény az oktatások, szükséges képzések megtartása, melybe beletartozik az AEO által támasztott egyes kritériumok, és azon pontok oktatása, melyek a biztonsági tudatosságot növelik; biztonsággal kapcsolatos szabálytalanságok csökkenése» munkautasítások oktatása, biztonsági szint növelése; lopások, veszteségek és bűncselekmények számának csökkenése» alkalmazott- és partnerkiválasztás ellenőrzése, biztonsági szint növelése; jobb kapcsolat a vámhatósággal» tanúsítványt kibocsátó hatósággal napi szintű kapcsolat, változás-bejelentési kötelezettségek; csökken a vámkezelésre fordított idő, így a kapcsolódó logisztikai költség» nincs sorban állás; jobb tervezés, tervezhetőség» fentiekből eredő előny; jobb hírnév az üzleti életben» fentiekből eredő előny, mely megvalósulását a Bizottság is igyekszik elősegíteni azzal, hogy a kérelmezők előzetes beleegyezésével szerepelteti az AEO-kat egy jegyzékben, mely a Bizottság honlapján elérhető az alábbi címen: Az engedélyezett gazdálkodó státusz megadásának feltételei A vámszabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása. Az előélet akkor minősíthető megfelelőnek, ha a kérelem benyújtását megelőző utolsó három évben nem követte el a vámszabályok súlyos vagy ismételt megszegését a kérelmező, a kérelmező cégért felelős vagy annak vezetése felett ellenőrzést gyakorló személyek, a kérelmező vámügyekben illetékes jogi képviselője, továbbá az a személy, aki a kérelmező cégnél a vámügyekért felelős. Az előélet azonban megfelelőnek tekinthető, ha az illetékes vámhatóság a vámszabályok esetleges megszegését elhanyagolható jelentőségűnek tekinti a vámügyi műveletek számához vagy méreteihez viszonyítva és olyannak, amely nem teszi kétségessé a kérelmező jóhiszeműségét. A kereskedelmi és adott esetben szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést. Ezen feltétel kapcsán fontos elvárás, hogy olyan igazgatási szervezettel, nyilvántartási rendszerrel kell rendelkeznie a kérelmezőnek, amely a cég típusának és méretének megfelel, és amely alkalmas arra, hogy az áruk áramlását kezelje, továbbá olyan belső ellenőrzéssel kell rendelkeznie, amely képes a jogellenes vagy szabálytalan ügyletek

6 felderítésére; a kapcsolódó adatokhoz természetesen a vámhatóságok részére hozzáférést kell biztosítani. Igazolt fizetőképesség A fizetőképesség jogszabály szerint a jó pénzügyi helyzetet jelenti, amely elegendő a kérelmező kötelezettségeinek teljesítésére, az üzleti tevékenység típusa jellemzőinek kellő figyelembevétele mellett. Megfelelő biztonsági standardok megléte. Ezt a feltételt csak AEOS vagy AEOF típusú tanúsítvány kérelmezése esetében kell teljesíteni. Ezek a standardok, szabványok elsősorban a telephelyekhez, az árukhoz, az árukezelés mozzanataihoz, a kereskedelmi partnerek megbízhatóságához, az alkalmazottakhoz kapcsolódnak. Az AEO kérelmezés Az AEO kérelmezés első lépése, hogy vezetői döntés szülessen, hiszen egy átfogó, számos szakterület közreműködését igénylő (vám, IT, pénzügy, humánpolitika, stb.) team munkája szükséges a felkészüléshez. A felkészülés magában foglalja a gazdálkodó teljes belső átvilágítását. Javasolt, hogy a kérelem benyújtása előtt az esetlegesen fennmaradó kérdéseket a gazdálkodó előzetes egyeztetés keretében tisztázza a vámhatóság illetékes szervével. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 32A. -ának január 1-től hatályos rendelkezései szerint az AEO tanúsítvány kiadását és nyomon követését, az AEO feltételek vizsgálatát az alábbi vámszervek végzik: - a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok székhelye szerinti vám- és pénzügyőri igazgatóságok a régió egész területén, kivéve - Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság, kivéve - azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága. Fenti szervek az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványok kiadása, illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás AEO feltételeinek vizsgálata során az illetékességi területükön kívül is végezhetnek eljárási cselekményt. A tanúsítvány kiadására irányuló kérelem formanyomtatványát a Közösségi Vámkódex végrehajtási rendeletének 1C. melléklete tartalmazza. E melléklet határozza meg azt is, hogy a kérelemhez milyen további dokumentációt kell mellékletként benyújtani. A kérelem befogadásának tényéről az illetékes vámhatóság értesíti a többi tagállam vámhatóságát így, ha bárhol felmerül olyan lényeges információ, amely a tanúsítvány kiadását akadályozhatja, arról a befogadó vámszerv értesül. A tagállamok vámhatóságai között fenti eljáráson túl az audit során kötelező egyeztetést kell lefolytatni, ha egy vagy több kritérium vizsgálatát a kérelmet befogadó vámhatóság nem tudja elvégezni saját tagállamában. Miután az illetékes vámhatóság befogadta az engedélyezett gazdálkodói státusz megadására irányuló kérelmet, kiterjedt vizsgálatot (auditot) végez a kérelmezőnél annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező megfelel-e a státuszhoz kapcsolódó feltételeknek. Ha a kérelmező benyújtotta az Európai Bizottság által készített Önértékelési kérdőívet és mellékleteit, a vámhatóság átfogó képet kap az adott cégről. A vámhatóság a kérdőívben adott válaszok, illetve azok hitelességének ellenőrzését követően mely során helyszíni ellenőrzést folytat le a

7 kérelmező vámtevékenységgel érintett helyszínein dönt arról, hogy a kért státuszt megadja-e a gazdasági szereplőnek. A Közösségi Vámkódex végrehajtási rendeletében foglaltak alapján a feltételek vizsgálata során kellő mértékben figyelembe kell venni a gazdasági szereplők sajátos jellemzőit, különösen kis- és középvállalkozások esetén. Ezen rendelkezés célja az, hogy ne csak a nagyvállalkozások élvezhessék a státuszhoz kapcsolódó előnyöket. Az AEO-tanúsítványt a kérelem fogadásától számított 120 naptári napon belül kell kiállítani, ezen időn belül kell a vámhatóság ellenőriznie a tanúsítvány kibocsátásának feltételeit. Amennyiben a vámhatóság ezt a határidőt nem tudja betartani, az időtartam további 60 naptári nappal meghosszabbítható. A 120 napos időtartam abban az esetben is meghosszabbítható, ha a kritériumok vizsgálata során a kérelmező kiigazításokat eszközöl azok teljesítése érdekében, és ezekről az illetékes vámszervet értesíti. A kritériumok teljesülésének vizsgálata a gyakorlatban számos kérdést vethet fel, ezért az Európai Unió Bizottsága a tagállamokkal együttműködve kidolgozta a TAXUD/B2/047/2011 Rev.3 ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK című dokumentumot, amely segítséget nyújt a gazdálkodók részére az AEO státusz tanulmányozásához és megértéséhez. Nyomon követés Az AEO tanúsítvány hatálybalépését követően felfüggesztésig vagy visszavonásig érvényes, vagyis határozatlan időre szól. A gazdálkodónak azonban nem elégséges egyszer bizonyítani a feltételeknek való megfelelést: a tanúsítványt folyamatosan gondozni kell, hiszen a kritériumoknak történő meg nem felelés a státusz elvesztését vonja maga után. A tanúsítvány kibocsátást követően a kapcsolat nem szűnik meg az AEO és a kibocsátó vámhatóság között, hiszen a gazdálkodót bejelentési kötelezettség terheli, ha a státuszát érintő változás áll be, a hatóság pedig folyamatosan ellenőrzi a kritériumok meglétét. Kapcsolat További hasznos információk érhetők el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjának ( AEO felületén: valamint az Európai Bizottság alábbi, AEO honlapján:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Tanács Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletének 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszhoz kapcsolódó előnyök Az engedélyezett gazdálkodó vámügyi műveletei

Részletesebben

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban Készítette: Konopás András NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Státusz kialakulása, koncepció A terrorcselekmények (2001.

Részletesebben

Az AEO változásai. NAV KI Vám Főosztály. NavigátorVilág Konferencia november 09.

Az AEO változásai. NAV KI Vám Főosztály. NavigátorVilág Konferencia november 09. Az AEO változásai NAV KI Vám Főosztály NavigátorVilág Konferencia 2017. november 09. AEO státus Vám Világszervezet (WCO) koncepció vámhatóságok és a vállalatok közötti partnerségen, együttműködésen alapul

Részletesebben

A vámhatósági engedélyek újraértékelése

A vámhatósági engedélyek újraértékelése A vámhatósági engedélyek újraértékelése Budapest, 2017. február 07. Takácsné Illés Mária pénzügyőr őrnagy NAV KI Vám Főosztály A kérelemre hozott határozatok kezelése Uniós Vámkódex (a továbbiakban: UVK)

Részletesebben

AEO Tanácsadás. Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek. Bozsik Tibor IT csoport vezető

AEO Tanácsadás. Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek. Bozsik Tibor IT csoport vezető AEO Tanácsadás Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek Engedélyezett Gazdálkodó Státusz (AEO) 2008. Január elsejével került bevezetésre Cél: AEO-val rendelkező gazdálkodó pozitív megkülönböztetése

Részletesebben

AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei

AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei Tüske Péter MVSZ elnök 2014. Február 21. BGF: Incoterms-et fölülíró új rendelkezések Vámügyek szerepe az ellátási láncokban Jelentősen átalakult a közelmúltban

Részletesebben

Brüsszel, április 27. AEO tanúsítványok újraértékelése az UVK-val és végrehajtási rendeleteivel összefüggésben TAXUD/B2/031/2016

Brüsszel, április 27. AEO tanúsítványok újraértékelése az UVK-val és végrehajtási rendeleteivel összefüggésben TAXUD/B2/031/2016 EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁGA Biztonság & Védelem, Kereskedelem-könnyítés és Nemzetközi Koordináció Kockázatkezelés és Biztonság Brüsszel, 2016. április 27. TAXUD/B2/031/2016 Tárgy:

Részletesebben

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből Szervezeti struktúra NAV Repülőtéri Főigazgatóság NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság Airport Business Park, I. típusú

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról Az uniós vámjogszabályok 2016. május 1-jén bekövetkezett változása az AEO státust is érintette.

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

Uniós Vámkódex. Nietsch Tamás. Senior Manager EMEA Trade Compliance

Uniós Vámkódex. Nietsch Tamás. Senior Manager EMEA Trade Compliance Uniós Vámkódex Nietsch Tamás Senior Manager EMEA Trade Compliance Időszerűség Közösségi vámjog 2016. április 30-ig: Közösségi Vámkódex 1992. október 12-i tanácsi rendelet 9x módosítva Végrehajtási rendelete

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján: Multinacionális és nagyvállalatok esetében az engedélyezett gazdálkodóként történő elismerés feltételeire és a követendő eljárásra vonatkozó iránymutatás 1. Jogi nyilatkozat Ez az iránymutatás ismerteti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Kockázatkezelés, Biztonsági és Különleges Ellenőrzések Brüsszel, 2007. június 29. TAXUD/2006/1450 í ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK

Részletesebben

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Biztonság, védelem, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése, származási szabályok és nemzetközi együttműködés Kockázatkezelés és védelem Brüsszel, 2016.

Részletesebben

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Kockázatkezelés, Biztonsági és Különleges Ellenőrzések Brüsszel, 2007. június 29. TAXUD/2006/1450 ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK

Részletesebben

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató Egy övezet, egy út Az Európai Unió minden tagállamában egységes

Részletesebben

Uniós Vámkódex. GYMSM KIK előadás

Uniós Vámkódex. GYMSM KIK előadás Uniós Vámkódex GYMSM KIK előadás 2016.03.31 1. Az új Vámkódex létrehozásának célja A vámjogszabályok egységes rendszerbe történő foglalása Vámkódex A vámeljárási szabályok egyszerűsítése nemzetközi ellátási

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2018. útmutató. az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról. I. Fejezet Jogszabályi környezet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2018. útmutató. az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról. I. Fejezet Jogszabályi környezet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2018. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról Az útmutató célja tájékoztatást adni az engedélyezett gazdálkodó (a továbbiakban: AEO) státusról

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3009/2016. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3009/2016. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2016. útmutató a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés tekintetében figyelemmel a Bizottság

Részletesebben

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről 3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1 KTF Kötelező Tarifális Felvilágosítás Herédi János 1 A KTF általános jellemzői A Közösségi Vámkódex 11. cikke alapján a vámhatóságtól bárki kérhet felvilágosítást a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan,

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7008/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció május 24.

Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció május 24. Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. május 24. Egyszerűbb, rövidebb és ritkább vámvizsgálat elsőként kaptuk meg az AEO-tanúsítványt a konszernen belül 2013. május 22-i hatállyal

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. július 5. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A LÉGI KÖZLEKEDÉS VÉDELMÉRE,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3007/2018. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3007/2018. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3007/2018. útmutató a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés tekintetében figyelemmel a Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. október 23. A 2018. július 5-i közlemény helyébe lép. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2019. február 18. REV2 A 2018. október 2-án közzétett kérdések és válaszok (REV1) helyébe lép KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ EGYESÜLT

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések EU-USA Kölcsönös Elismerési Határozat

Gyakran Ismételt Kérdések EU-USA Kölcsönös Elismerési Határozat 2013. január 31. Gyakran Ismételt Kérdések EU-USA Kölcsönös Elismerési Határozat 2012. május 4-én az Amerikai Egyesült Államok (USA) és az Európai Unió (EU) határozatot írt alá egymás kereskedelmi partnerségi

Részletesebben

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag Express-Interfracht Hungaria A vám és a vámjog A vámszedés jogilag szabályozott állami tevékenység A vámjog a vámokra vonatkozó jogi normák és jogviszonyok összessége,

Részletesebben

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE. (2008. november 17.)

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE. (2008. november 17.) 2008.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 329/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vámjog 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vám jellemzői: - állam veti ki - kötelező - ellenszolgáltatás nélküli befizetés - az áruk vámhatáron történő - forgalmához kötődik 2. Fajtái:

Részletesebben

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19.

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. A BIZOTTSÁG 1875/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2014. tájékoztatás az engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszról. I.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2014. tájékoztatás az engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszról. I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2014. tájékoztatás az engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszról I. fejezet Bevezetés 1. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 13.9.2012 2012/0027(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 301/22 2015.11.18. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2066 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3528602213 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2013. útmutató a vámfelügyelet melletti feldolgozásról A vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárás alapját a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo.

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (vel, felelőssel együtt) 1. Kereskedelem politikai feladatok A Hivatal a közös kereskedelempolitika végrehajtásában részt vevő kijelölt nemzeti

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3015/2016. útmutató. a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3015/2016. útmutató. a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2016. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól A kiviteli vámeljárások végrehajtása, a kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtása,

Részletesebben

Újdonságok a vámeljárásban

Újdonságok a vámeljárásban Újdonságok a vámeljárásban Budapest 2017. November 08. Szabó Károly pénzügyőr vezérőrnagy vámszakmai szakfőigazgató Nincs új a nap alatt? 2017.11.08. 2 Ez az a folyó? Köszön, kérdez Árut azonosít Korlátozásokat,

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. február 27. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE AZ EU-BÓL ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOK MOZGÁSÁVAL

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK A MÁSODIK PÉNZFORGALMI IRÁNYELV SZERINTI SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL EBA/GL/2017/08 12/09/2017. Iránymutatások

IRÁNYMUTATÁSOK A MÁSODIK PÉNZFORGALMI IRÁNYELV SZERINTI SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL EBA/GL/2017/08 12/09/2017. Iránymutatások IRÁNYMUTATÁSOK A MÁSODIK PÉNZFORGALMI IRÁNYELV SZERINTI SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Iránymutatások a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.19. COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.6.27. L 162/33 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1013 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. június 25.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak

Részletesebben

(Electronic Transport Control System)

(Electronic Transport Control System) (Electronic Transport Control System) ETCS rendszer bevezetésének okai már EU csatlakozás előtt is nagy mennyiségű fiktív számlákkal találkozott a hatóság, amely jelentős bevétel kiesést jelentett az állami

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei 3528584188 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2013. számú útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor a 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató Vámkapu Zrt. vámügynöki szolgáltatásokra Vámjogi Tájékoztató oldal 1 / 6 A Vámjogi Tájékoztató célja, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket érintő alábbi kiemelt kérdéskörökhöz

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÁMÜGYEKRE, VALAMINT A KERESKEDÉS UTÁNI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÁMÜGYEKRE, VALAMINT A KERESKEDÉS UTÁNI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A PÉNZÜGYI STABILITÁS, A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TŐKEPIACI UNIÓ FŐIGAZGATÓSÁGA Brüsszel, 2018. február 8. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ OTP TRAVEL KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 21. 1 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya. A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya. A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai 2012.04.25. Előadó: dr. Német György őrgy. osztályvezető Vámok szerepének átértékelődése

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

2017. évi CLI. törvény tartalma

2017. évi CLI. törvény tartalma 2017. évi CLI. törvény tartalma I. FEJEZET: ALAPELVEK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Alapelvek 1. [Törvényesség (legalitás) elve] 2. [Szakszerű és hatékony eljárás elve] 3. [A megkülönböztetés és részrehajlás

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB13 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és vámeljárás 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont)

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont) 16. A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és 9004 5. pont) 16.1 A vezetőség elkötelezettsége (ISO 9001 és 9004 5.1. pont) A vezetőség felelősségi körére vonatkozó fejezet a két szabványban szinte azonos

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

(2014/434/EU) 1. CÍM A SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS. 1. cikk. Fogalommeghatározások

(2014/434/EU) 1. CÍM A SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS. 1. cikk. Fogalommeghatározások 2014.7.5. L 198/7 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2014. január 31.) a mechanizmusban részt vevő azon tagállamok illetékes hatóságaival folytatott szoros együttműködésről, amelyek pénzneme nem az euro

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.3.8. C(2018) 1389 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.3.8.) a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció

Részletesebben

(HL L 384., , 75. o.)

(HL L 384., , 75. o.) 2006R2023 HU 17.04.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2023/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.)

Részletesebben

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt:

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók This page can only be read in Magyar. II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók 1.) Az import engedélyek kérelmezése Az AGRIM engedélyt kizárólag Behozatali kérelem adatlapon (AGRIM) lehet kérelmezni.

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben