Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői A Szabványrendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői 2013. A Szabványrendszer"

Átírás

1 Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői A Szabványrendszer A nemzetközi kereskedelem a gazdaság fejlődésének egyik legfontosabb eleme, ugyanakkor célpontot kínál a terrorcselekmények elkövetésére, mely akcióknak súlyos következményei lehetnek a világgazdaságra nézve. A vámhatóságok, mint a nemzetközi áruszállítás ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős szervek, helyzetükből adódóan sokat tehetnek a globális kereskedelem biztonságának javítása érdekében, hozzájárulva a gazdaság védelméhez, fejlődéséhez. Fentiekre tekintettel szükségessé vált egy olyan stratégia kidolgozása, amely úgy gondoskodik a nemzetközi árukereskedelem biztonságáról, hogy támogatja annak legális feltételeit. Ennek megfelelően a közel kétszáz vámhatóságot magában foglaló Vámigazgatások Világszervezete (World Customs Organization, továbbiakban: VVSZ) tagjai kidolgoztak egy rendszert a nemzetközi kereskedelmi forgalom könnyítése és biztonságának javítása érdekében, melyet a Globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló VVSZ szabványrendszer-nek (a továbbiakban: Szabványrendszer) neveztek el. A Szabványrendszer határozza meg azokat az alapelveket és normákat, amelyeket a VVSZ tagjainak, minimális követelményként, egységesen alkalmazniuk kell. A kereskedelmet érintő, valamennyi szállítmány átvizsgálása nem lehetséges és nem is szükséges, hiszen az gyakorlatilag a globális kereskedelem megbénulásához vezetne. Ennek megfelelően a korszerű vámhatóságoknak automatizált rendszereket kell alkalmazniuk a különböző kockázatok kezelésére. Fontos, hogy a vámhatóságok lehetőleg ne azokat a küldeményeket válasszák ki vizsgálatra, melyek feladói/címzettjei/szállítói, stb. megbízhatók. Fentiek miatt a Szabványrendszer rendelkezései alapján minden egyes vámhatóságnak megfelelő partneri együttműködést kell kialakítania a magánszektorral a nemzetközi kereskedelmi lánc biztonsága érdekében. Ennek keretében azonosíthatók azok a cégek, amelyek magas fokú biztonsági garanciákat kínálnak a szállítási láncban betöltött feladatuk végzése során. Ezen üzleti partnerek részére érzékelhető előnyöket kell biztosítani, például a gyors ügyintézés és más, hasonló intézkedések formájában. A C-TPAT program az Egyesült Államokban Az Amerikai Egyesült Államokban szeptember 11-én történt terrortámadások miatt a vámigazgatás egyik legfontosabb feladatává a terrorizmus elleni harc vált. A hasonló események elkerülése érdekében az egyik leghatékonyabb eszközzé a terroristák, illetve a terrorista cselekmények végrehajtásához szükséges eszközök, fegyverek bejutásának megakadályozása vált. Ennek érdekében létrejött a Vám és Gazdálkodói Együttműködés a Terrorizmus Ellen program (Customs-Trade Parnership against Terrorism, továbbiakban: C-TPAT), melyhez a gazdálkodók önkéntes alapon csatlakozhatnak. A program célja az ellátási lánc biztonságának javítása, előnyök biztosítása az érintett gazdasági szereplők vámeljárásai során, és a nemzetközivé tétel. Fentiek alapján lehetősége nyílik az Egyesült Államok vámigazgatásának arra, hogy csak a magas kockázatú küldeményeket vonja vizsgálat alá úgy, hogy azon küldeményeket kevésbé vizsgálja, melyek szállításában a C-TPAT programban részt vevő gazdálkodók érintettek. Az ilyen gazdasági szereplőkkel szembeni bizalom azok előéletén, kockázati profilján és ellátási láncuk megfelelőségén alapul. A vámhatóság a biztonsági lánc ellenőrzését az érintett helyszínek (telephelyek, raktárak, stb.) helyszíni vizsgálata keretében végzi.

2 A kapcsolódó közösségi vámjogszabályok A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletet módosította az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelete 1 (ún. biztonsági módosítás ), mely megteremtette az AEO koncepciót. A rendelet megalkotásának hátterében elsősorban az erősödő nemzetközi és közösségi elvárás áll, hogy az Európai Unióból exportált, illetve az ide importált termékek biztonságosak és ellenőrzöttek legyenek, biztonsági szempontból ne jelentsenek kockázatot az Európai Unióra és kereskedelmi partnereire nézve. A biztonsági módosítás végrehajtási rendeletét, a Bizottság 1875/2006/EK rendeletét 2 (továbbiakban: végrehajtási rendelet) december 19-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában január 1. engedélyezett gazdálkodó (Authorised Economic Operator, továbbiakban: AEO) A jogszabályi változások egyik legfontosabb eleme az, hogy közös feltételeket, összehangolt követelményeket és eljárási rendet ír elő egy az Európai Unióban addig ismeretlen új jogintézmény keretében, a tanúsításon átesett gazdálkodók számára. Az engedélyezett gazdálkodói státusszal kapcsolatos rendelkezések január 1-jén léptek hatályba. Engedélyezett gazdálkodó a nemzetközi ellátási lánc azon tagja lehet, aki az Európai Unióban letelepedett, és aki a vámjogszabályok alapján gazdasági szereplőnek minősül; azaz minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt. Mivel az üzleti tevékenység kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben való részvétel nem korlátozódik kizárólag a közvetlen részvételre, az árukat exportra termelő gyártó abban az esetben is kérhet AEO-státuszt, ha egy másik személy intézi az export-alakiságokat a számára. Az ellátási lánc vámszempontból az a folyamat, amely az áruk gyártásától egy másik vámterületen letelepedett címzett részére történő eljuttatásáig tart. Az ellátási láncok nem feltétlenül stabilak, gyakran alkalomszerűek, és a gazdasági szféra különböző elemeit képviselő gazdasági szereplők kapcsolataiból állnak össze. Van, mikor a szereplők régóta és jól ismerik egymást, míg egyes esetekben a lánc csak egyetlen küldemény erejéig áll össze. A nemzetközi kereskedelem biztonságának és védelmének szavatolása, javítása legjobban úgy biztosítható, ha a kereskedelmi tevékenységben a megbízható vállalatok elsősorban más, hasonlóan megbízható vállalatokkal dolgoznak együtt, és az ellátási láncban szereplő gazdálkodók AEO-k. Az AEO státuszt az ellátási lánc bármely tagja kérelmezheti, ha a vámjogszabályok alapján gazdasági szereplőnek minősül. Az ellátási lánc tagjai a következők: gyártó, exportőr, szállítmányozó, raktárengedélyesek és egyéb tárolási szolgáltatók, vámügynök, fuvarozó, 1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, , 13. oldal 2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, , 64. oldal

3 importőr, egyebek, például terminálüzemeltetők, rakodók és csomagolók. Fenti tevékenységek általában nem önállóan fordulnak elő, így egy gazdálkodó több tevékenységet folytathat a fentiek közül. Az az Európai Unióban működő, vámtevékenységben nem érintett szállító, aki már kizárólag szabad forgalomban lévő nyersanyagokat szállít egy, az unióban működő gyártónak, nem kérelmezhet AEO-státuszt. Hasonlóképpen az a gyártó sem, aki kizárólag az unióból származó alapanyagokból állítja elő a termékét, és az unióban értékesíti azt. Az engedélyezett gazdálkodói státusszal rendelkező gazdasági szereplő státusza igazolásául nem vámhatósági engedélyt, hanem tanúsítványt kap az adott tagállam vámhatóságától. Ez jelzi, hogy a státusz önmagában nem jogosítja fel annak birtokosát arra, hogy olyan vámügyi tevékenységet folytasson, amelyet más, engedélyezett gazdálkodói státusszal nem rendelkező gazdasági szereplő ne folytathatna (pl. egyszerűsített vámeljárás, gazdasági vámeljárás stb.). A státusz elsődleges célja, hogy birtokosa a vámügyei intézése során pozitívan megkülönböztesse magát más gazdasági szereplőktől, mégpedig valamennyi tagállam vámhatósága előtt. A státusz birtoklása azt juttatja kifejezésre, hogy az érintett gazdasági szereplő a nemzetközi élet elitjéhez tartozik. A státusz megszerzésére a jelenlegi jogszabályok alapján senki sem kényszerül, illetve kényszeríthető, vagyis az AEO tanúsítvány kérelmezése önkéntes. Három típusát különböztetjük meg az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványnak: AEO-tanúsítvány Vámügyi egyszerűsítések (Customs simplifications), vagyis AEOC: azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámjogszabályok által biztosított egyszerűsítésekben kívánnak részesülni; AEO-tanúsítvány Biztonság és védelem (Security and safety), vagyis AEOS: azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámellenőrzések során a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos könnyítésekben kívánnak részesülni az áruknak az unió vámterületére való belépésekor, vagy innen történő kilépésekor; AEO-tanúsítvány Vámügyi egyszerűsítések/ Biztonság és védelem (Full), vagyis AEOF: a fenti két típus kombinációja, A különböző tanúsítványokhoz különböző előnyök (egyszerűsítések, könnyítések) fűződnek, melyek mérlegelése után kell a cégvezetésnek meghoznia a döntését, hogy melyik tanúsítványt kívánja megszerezni. A kombinált tanúsítvány birtokosa természetesen valamennyi előnyt élvezi. Az AEO-státuszhoz kapcsolódó legjelentősebb előnyök Jogszabályban (EU-s és nemzeti), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezéseiben megfogalmazott előnyök AEOC és AEOF tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplő egyes vámhatósági engedélyekre (ezek közül a legfontosabbak: egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás, helyi vámkezelési eljárás) nyújt be kérelmet, a vámhatóságok nem vizsgálják meg ismételten azokat a feltételeket, amelyeket az AEO státusz megadásakor már megvizsgáltak. Ha AEOS és AEOF tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot nyújt be, az illetékes vámhivatal az árunak a Közösség vámhatárára való megérkezése előtt tájékoztathatja az engedélyezett gazdálkodót arról, hogy a biztonsági és védelmi kockázatelemzés alapján a szállítmányt kiválasztották-e további fizikai ellenőrzésre. Ez az értesítés azonban csak akkor történhet meg, ha az az elvégzendő ellenőrzés eredményét nem veszélyezteti.

4 AEOC és AEOF tanúsítvány esetén előny, hogy a gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat csökkentett adattartalommal lehet benyújtani. Azok a fuvarozók, szállítmányozók vagy vámügynökök, akik engedélyezett gazdálkodók érdekében végzett árubehozatalban vagy kivitelben vesznek részt, szintén jogosultak arra, hogy csökkentett adattartalmú gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat nyújtsanak be. Minden AEO-t kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzésnek kell alávetni, mint más gazdasági szereplőket. A vámhatóságok természetesen dönthetnek ettől eltérően, ha konkrét veszélyt kell figyelembe venni. Amennyiben a kockázatelemzést követően az illetékes vámhatóság mégis kiválaszt további vizsgálatra egy olyan szállítmányt, amelyre engedélyezett gazdálkodó nyújtott be gyűjtő vámáru-nyilatkozatot vagy vámárunyilatkozatot, a szükséges ellenőrzéseket elsőbbséggel kell elvégeznie. Az AEO kérheti a vámhatósággal történt megállapodástól függően, hogy az ellenőrzés az általa kijelölt helyen történjen meg. AEOC vagy AEOF tanúsítvány birtokosa, mint adófizetésre kötelezett személy, önadózással állapítja meg az Áfá-t, ha azt részére a vámhatóság engedélyezte. Minden AEO tanúsítvány birtokosa jogosult a évi CXXVII. törvény pontjaiban meghatározott megbízható adós, megbízható adómentes felhasználó, illetve megbízható felhasználói engedélyes részére meghatározott kedvezmény igénybevételére, egyéb, jogszabály szövegében foglalt feltétel megléte esetén. A kereskedelmi gázolaj jövedéki adótartalmának visszaigénylési jogosultságához szükséges nyilvántartásba vételhez az AEO-tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodónak nem szükséges azon okmányokat benyújtani, melyek a nyilvántartásba vételhez kellenek, de az AEOkérelmezési eljárásban már benyújtásra kerültek; AEOC vagy AEOF tanúsítvány megléte esetén a megbízható vámadós mentesül a feltételek évenkénti igazolásának kötelezettsége alól. A Közösségi Vámkódex 222. cikkében meghatározott, adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat benyújtásának lehetősége 0-24 óráig adott az AEO számára. Alacsonyabb szintű ellenőrzöttség a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény 1. (3) bekezdés 7. pontjában meghatározott utólagos ellenőrzések során, vagyis az utólagos ellenőrzésre való véletlenszerű kiválasztás alól kivételt képeznek az AEO-k. AEOS és AEOF típusú tanúsítvány birtokosa által indítványozott, haditechnikai, kettős felhasználású terméket, polgári felhasználású robbanóanyagot, kábítószereket és a pszichotróp anyagokat, prekurzorokat érintő vámeljárás során a vámhatóság alacsonyabb számú fizikai áruvizsgálatot tart, mint egyéb gazdálkodók esetén. Kölcsönös elismerési megállapodások Az Európai Unió több országgal folytat tárgyalást, melyek alapján az AEO státuszt (AEOS és AEOF, vagyis biztonsági szegmenst tartalmazó tanúsítványok) az Európai Unió határain kívül is el kívánja ismertetni. A kölcsönös elismerés eredményeképpen az engedélyezett gazdálkodó a szerződő harmadik országok tekintetében élvezheti a megállapodásban foglalt, AEO-knak biztosított előnyöket. Az Európai Unió Bizottsága folyamatosan keresi a lehetőséget a vonatkozó párbeszédek megindítására. Ennek fényében több tárgyalást folytat, többek között Kanadával, Svájccal, Norvégiával, Dél-Afrikával, Kínával, Oroszországgal, Albániával. Egyes tárgyalások már befejeződtek, amely végén aláírásra került a kölcsönös elismerési megállapodás, és a gyakorlati megvalósítás is megkezdődött. Ezek a következők: - a Vám-együttműködési Vegyes Bizottság 1/2010. sz. Határozata (2010. június 24.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás 21. cikke alapján az

5 Európai Unióban és a Japánban engedélyezett gazdálkodói programok kölcsönös elismeréséről - az USA-EU Vám-együttműködési Vegyes Bizottság Határozata (2012. május 4.) az Egyesült Államok terrorizmusellenes vámügyi és kereskedelmi programjának és az Európai Un engedélyezett gazdálkodói programjának kölcsönös elismeréséről Járulékos előnyök jobb kommunikáció a vállalaton belül» a felkészülés és az audit során az egyes divíziók betekintést nyernek egymás munkájába, így nagyobb rálátásuk van más területekre, javul a kooperáció; partnerek megbízhatósága» ellenőrzésre és szükség szerint javításra, kiegészítésre kerül a partner-kiválasztási és partnerértékelési rendszer; amennyiben a cég az ellátási lánc biztonságára törekszik, partnerként AEO-t választ; alkalmazottak jobb azonosítása» követelmény a leendő alkalmazottak priorálása, vizsgálatra kerül a humánerőforrás felvételi metodikája; a dolgozók nagyobb mértékű elkötelezettsége» az AEO nagyobb figyelmet fordít az alkalmazottak kiválasztására és követelmény az oktatások, szükséges képzések megtartása, melybe beletartozik az AEO által támasztott egyes kritériumok, és azon pontok oktatása, melyek a biztonsági tudatosságot növelik; biztonsággal kapcsolatos szabálytalanságok csökkenése» munkautasítások oktatása, biztonsági szint növelése; lopások, veszteségek és bűncselekmények számának csökkenése» alkalmazott- és partnerkiválasztás ellenőrzése, biztonsági szint növelése; jobb kapcsolat a vámhatósággal» tanúsítványt kibocsátó hatósággal napi szintű kapcsolat, változás-bejelentési kötelezettségek; csökken a vámkezelésre fordított idő, így a kapcsolódó logisztikai költség» nincs sorban állás; jobb tervezés, tervezhetőség» fentiekből eredő előny; jobb hírnév az üzleti életben» fentiekből eredő előny, mely megvalósulását a Bizottság is igyekszik elősegíteni azzal, hogy a kérelmezők előzetes beleegyezésével szerepelteti az AEO-kat egy jegyzékben, mely a Bizottság honlapján elérhető az alábbi címen: Az engedélyezett gazdálkodó státusz megadásának feltételei A vámszabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása. Az előélet akkor minősíthető megfelelőnek, ha a kérelem benyújtását megelőző utolsó három évben nem követte el a vámszabályok súlyos vagy ismételt megszegését a kérelmező, a kérelmező cégért felelős vagy annak vezetése felett ellenőrzést gyakorló személyek, a kérelmező vámügyekben illetékes jogi képviselője, továbbá az a személy, aki a kérelmező cégnél a vámügyekért felelős. Az előélet azonban megfelelőnek tekinthető, ha az illetékes vámhatóság a vámszabályok esetleges megszegését elhanyagolható jelentőségűnek tekinti a vámügyi műveletek számához vagy méreteihez viszonyítva és olyannak, amely nem teszi kétségessé a kérelmező jóhiszeműségét. A kereskedelmi és adott esetben szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést. Ezen feltétel kapcsán fontos elvárás, hogy olyan igazgatási szervezettel, nyilvántartási rendszerrel kell rendelkeznie a kérelmezőnek, amely a cég típusának és méretének megfelel, és amely alkalmas arra, hogy az áruk áramlását kezelje, továbbá olyan belső ellenőrzéssel kell rendelkeznie, amely képes a jogellenes vagy szabálytalan ügyletek

6 felderítésére; a kapcsolódó adatokhoz természetesen a vámhatóságok részére hozzáférést kell biztosítani. Igazolt fizetőképesség A fizetőképesség jogszabály szerint a jó pénzügyi helyzetet jelenti, amely elegendő a kérelmező kötelezettségeinek teljesítésére, az üzleti tevékenység típusa jellemzőinek kellő figyelembevétele mellett. Megfelelő biztonsági standardok megléte. Ezt a feltételt csak AEOS vagy AEOF típusú tanúsítvány kérelmezése esetében kell teljesíteni. Ezek a standardok, szabványok elsősorban a telephelyekhez, az árukhoz, az árukezelés mozzanataihoz, a kereskedelmi partnerek megbízhatóságához, az alkalmazottakhoz kapcsolódnak. Az AEO kérelmezés Az AEO kérelmezés első lépése, hogy vezetői döntés szülessen, hiszen egy átfogó, számos szakterület közreműködését igénylő (vám, IT, pénzügy, humánpolitika, stb.) team munkája szükséges a felkészüléshez. A felkészülés magában foglalja a gazdálkodó teljes belső átvilágítását. Javasolt, hogy a kérelem benyújtása előtt az esetlegesen fennmaradó kérdéseket a gazdálkodó előzetes egyeztetés keretében tisztázza a vámhatóság illetékes szervével. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 32A. -ának január 1-től hatályos rendelkezései szerint az AEO tanúsítvány kiadását és nyomon követését, az AEO feltételek vizsgálatát az alábbi vámszervek végzik: - a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok székhelye szerinti vám- és pénzügyőri igazgatóságok a régió egész területén, kivéve - Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság, kivéve - azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága. Fenti szervek az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványok kiadása, illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás AEO feltételeinek vizsgálata során az illetékességi területükön kívül is végezhetnek eljárási cselekményt. A tanúsítvány kiadására irányuló kérelem formanyomtatványát a Közösségi Vámkódex végrehajtási rendeletének 1C. melléklete tartalmazza. E melléklet határozza meg azt is, hogy a kérelemhez milyen további dokumentációt kell mellékletként benyújtani. A kérelem befogadásának tényéről az illetékes vámhatóság értesíti a többi tagállam vámhatóságát így, ha bárhol felmerül olyan lényeges információ, amely a tanúsítvány kiadását akadályozhatja, arról a befogadó vámszerv értesül. A tagállamok vámhatóságai között fenti eljáráson túl az audit során kötelező egyeztetést kell lefolytatni, ha egy vagy több kritérium vizsgálatát a kérelmet befogadó vámhatóság nem tudja elvégezni saját tagállamában. Miután az illetékes vámhatóság befogadta az engedélyezett gazdálkodói státusz megadására irányuló kérelmet, kiterjedt vizsgálatot (auditot) végez a kérelmezőnél annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező megfelel-e a státuszhoz kapcsolódó feltételeknek. Ha a kérelmező benyújtotta az Európai Bizottság által készített Önértékelési kérdőívet és mellékleteit, a vámhatóság átfogó képet kap az adott cégről. A vámhatóság a kérdőívben adott válaszok, illetve azok hitelességének ellenőrzését követően mely során helyszíni ellenőrzést folytat le a

7 kérelmező vámtevékenységgel érintett helyszínein dönt arról, hogy a kért státuszt megadja-e a gazdasági szereplőnek. A Közösségi Vámkódex végrehajtási rendeletében foglaltak alapján a feltételek vizsgálata során kellő mértékben figyelembe kell venni a gazdasági szereplők sajátos jellemzőit, különösen kis- és középvállalkozások esetén. Ezen rendelkezés célja az, hogy ne csak a nagyvállalkozások élvezhessék a státuszhoz kapcsolódó előnyöket. Az AEO-tanúsítványt a kérelem fogadásától számított 120 naptári napon belül kell kiállítani, ezen időn belül kell a vámhatóság ellenőriznie a tanúsítvány kibocsátásának feltételeit. Amennyiben a vámhatóság ezt a határidőt nem tudja betartani, az időtartam további 60 naptári nappal meghosszabbítható. A 120 napos időtartam abban az esetben is meghosszabbítható, ha a kritériumok vizsgálata során a kérelmező kiigazításokat eszközöl azok teljesítése érdekében, és ezekről az illetékes vámszervet értesíti. A kritériumok teljesülésének vizsgálata a gyakorlatban számos kérdést vethet fel, ezért az Európai Unió Bizottsága a tagállamokkal együttműködve kidolgozta a TAXUD/B2/047/2011 Rev.3 ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK című dokumentumot, amely segítséget nyújt a gazdálkodók részére az AEO státusz tanulmányozásához és megértéséhez. Nyomon követés Az AEO tanúsítvány hatálybalépését követően felfüggesztésig vagy visszavonásig érvényes, vagyis határozatlan időre szól. A gazdálkodónak azonban nem elégséges egyszer bizonyítani a feltételeknek való megfelelést: a tanúsítványt folyamatosan gondozni kell, hiszen a kritériumoknak történő meg nem felelés a státusz elvesztését vonja maga után. A tanúsítvány kibocsátást követően a kapcsolat nem szűnik meg az AEO és a kibocsátó vámhatóság között, hiszen a gazdálkodót bejelentési kötelezettség terheli, ha a státuszát érintő változás áll be, a hatóság pedig folyamatosan ellenőrzi a kritériumok meglétét. Kapcsolat További hasznos információk érhetők el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjának (http://nav.gov.hu/) AEO felületén: valamint az Európai Bizottság alábbi, AEO honlapján:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Tanács Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletének 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszhoz kapcsolódó előnyök Az engedélyezett gazdálkodó vámügyi műveletei

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

Az áru vám elé állítását

Az áru vám elé állítását Ára: 120 forint 2012/10. Az EBEJ országos bevezetésének tapasztalatai A behozatali irányú helyi egyszerűsített vámeljárásokkal kapcsolatban még 2011-ben informatikai fejlesztés keretében került megvalósításra

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámelejárást megelőző intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámelejárást megelőző intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Vámelejárást megelőző intézkedések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 AZ ÁRU

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Elnöke által kiadott. 4004/2012. számú Tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Elnöke által kiadott. 4004/2012. számú Tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott 4004/2012. számú Tájékoztatás az AEO-tanúsítvány kibocsátásának feltételeihez és kritériumaihoz kapcsolódó ellenırzési módszerekrıl és vizsgálati területekrıl

Részletesebben

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/02. A költségvetés kilencvenkét százalékát hozza a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal háromnapos országos vezetői értekezletet tartott Egerben.

Részletesebben

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/06. A NAV első éve A napokban színes kiadvány jelent meg a NAV első évéről, melynek bevezetőjébe dr. Vida Ildikó a NAV elnöke a többi között

Részletesebben

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján: Multinacionális és nagyvállalatok esetében az engedélyezett gazdálkodóként történő elismerés feltételeire és a követendő eljárásra vonatkozó iránymutatás 1. Jogi nyilatkozat Ez az iránymutatás ismerteti

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

Megfelelés Európában - Általános koncepciók. A) Filozófia és alapelvek

Megfelelés Európában - Általános koncepciók. A) Filozófia és alapelvek Megfelelés Európában - Általános koncepciók A) Filozófia és alapelvek A jól működő egységes európai piac előfeltétele, hogy a kereskedelmi korlátok megszűnjenek. Az áruk Európai Unión belüli szabad áramlása

Részletesebben

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4002/2014. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 599 Fax: 06 1 4585 885

Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 599 Fax: 06 1 4585 885 2012. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság KÉSZÍTETTE: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben

Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLAT OKTATÁSI SEGÉDLET... 1 A BEJELENTKEZÉS SZABÁLYAI... 2 Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz?... 2 A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.3.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 76/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013. március 4.) az EMAS rendszerben való részvételhez szükséges lépéseket meghatározó

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Főigazgatói tájékoztató A nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák legális forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos eljárási

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex

Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex Bevezetés A D.E MASTER BLENDERS 1753 a D.E MASTER BLENDERS 1753 Magatartás Kódexében rögzítettek szerint elkötelezte magát Vevői,

Részletesebben