Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői A Szabványrendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői 2013. A Szabványrendszer"

Átírás

1 Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői A Szabványrendszer A nemzetközi kereskedelem a gazdaság fejlődésének egyik legfontosabb eleme, ugyanakkor célpontot kínál a terrorcselekmények elkövetésére, mely akcióknak súlyos következményei lehetnek a világgazdaságra nézve. A vámhatóságok, mint a nemzetközi áruszállítás ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős szervek, helyzetükből adódóan sokat tehetnek a globális kereskedelem biztonságának javítása érdekében, hozzájárulva a gazdaság védelméhez, fejlődéséhez. Fentiekre tekintettel szükségessé vált egy olyan stratégia kidolgozása, amely úgy gondoskodik a nemzetközi árukereskedelem biztonságáról, hogy támogatja annak legális feltételeit. Ennek megfelelően a közel kétszáz vámhatóságot magában foglaló Vámigazgatások Világszervezete (World Customs Organization, továbbiakban: VVSZ) tagjai kidolgoztak egy rendszert a nemzetközi kereskedelmi forgalom könnyítése és biztonságának javítása érdekében, melyet a Globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló VVSZ szabványrendszer-nek (a továbbiakban: Szabványrendszer) neveztek el. A Szabványrendszer határozza meg azokat az alapelveket és normákat, amelyeket a VVSZ tagjainak, minimális követelményként, egységesen alkalmazniuk kell. A kereskedelmet érintő, valamennyi szállítmány átvizsgálása nem lehetséges és nem is szükséges, hiszen az gyakorlatilag a globális kereskedelem megbénulásához vezetne. Ennek megfelelően a korszerű vámhatóságoknak automatizált rendszereket kell alkalmazniuk a különböző kockázatok kezelésére. Fontos, hogy a vámhatóságok lehetőleg ne azokat a küldeményeket válasszák ki vizsgálatra, melyek feladói/címzettjei/szállítói, stb. megbízhatók. Fentiek miatt a Szabványrendszer rendelkezései alapján minden egyes vámhatóságnak megfelelő partneri együttműködést kell kialakítania a magánszektorral a nemzetközi kereskedelmi lánc biztonsága érdekében. Ennek keretében azonosíthatók azok a cégek, amelyek magas fokú biztonsági garanciákat kínálnak a szállítási láncban betöltött feladatuk végzése során. Ezen üzleti partnerek részére érzékelhető előnyöket kell biztosítani, például a gyors ügyintézés és más, hasonló intézkedések formájában. A C-TPAT program az Egyesült Államokban Az Amerikai Egyesült Államokban szeptember 11-én történt terrortámadások miatt a vámigazgatás egyik legfontosabb feladatává a terrorizmus elleni harc vált. A hasonló események elkerülése érdekében az egyik leghatékonyabb eszközzé a terroristák, illetve a terrorista cselekmények végrehajtásához szükséges eszközök, fegyverek bejutásának megakadályozása vált. Ennek érdekében létrejött a Vám és Gazdálkodói Együttműködés a Terrorizmus Ellen program (Customs-Trade Parnership against Terrorism, továbbiakban: C-TPAT), melyhez a gazdálkodók önkéntes alapon csatlakozhatnak. A program célja az ellátási lánc biztonságának javítása, előnyök biztosítása az érintett gazdasági szereplők vámeljárásai során, és a nemzetközivé tétel. Fentiek alapján lehetősége nyílik az Egyesült Államok vámigazgatásának arra, hogy csak a magas kockázatú küldeményeket vonja vizsgálat alá úgy, hogy azon küldeményeket kevésbé vizsgálja, melyek szállításában a C-TPAT programban részt vevő gazdálkodók érintettek. Az ilyen gazdasági szereplőkkel szembeni bizalom azok előéletén, kockázati profilján és ellátási láncuk megfelelőségén alapul. A vámhatóság a biztonsági lánc ellenőrzését az érintett helyszínek (telephelyek, raktárak, stb.) helyszíni vizsgálata keretében végzi.

2 A kapcsolódó közösségi vámjogszabályok A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletet módosította az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelete 1 (ún. biztonsági módosítás ), mely megteremtette az AEO koncepciót. A rendelet megalkotásának hátterében elsősorban az erősödő nemzetközi és közösségi elvárás áll, hogy az Európai Unióból exportált, illetve az ide importált termékek biztonságosak és ellenőrzöttek legyenek, biztonsági szempontból ne jelentsenek kockázatot az Európai Unióra és kereskedelmi partnereire nézve. A biztonsági módosítás végrehajtási rendeletét, a Bizottság 1875/2006/EK rendeletét 2 (továbbiakban: végrehajtási rendelet) december 19-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában január 1. engedélyezett gazdálkodó (Authorised Economic Operator, továbbiakban: AEO) A jogszabályi változások egyik legfontosabb eleme az, hogy közös feltételeket, összehangolt követelményeket és eljárási rendet ír elő egy az Európai Unióban addig ismeretlen új jogintézmény keretében, a tanúsításon átesett gazdálkodók számára. Az engedélyezett gazdálkodói státusszal kapcsolatos rendelkezések január 1-jén léptek hatályba. Engedélyezett gazdálkodó a nemzetközi ellátási lánc azon tagja lehet, aki az Európai Unióban letelepedett, és aki a vámjogszabályok alapján gazdasági szereplőnek minősül; azaz minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt. Mivel az üzleti tevékenység kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben való részvétel nem korlátozódik kizárólag a közvetlen részvételre, az árukat exportra termelő gyártó abban az esetben is kérhet AEO-státuszt, ha egy másik személy intézi az export-alakiságokat a számára. Az ellátási lánc vámszempontból az a folyamat, amely az áruk gyártásától egy másik vámterületen letelepedett címzett részére történő eljuttatásáig tart. Az ellátási láncok nem feltétlenül stabilak, gyakran alkalomszerűek, és a gazdasági szféra különböző elemeit képviselő gazdasági szereplők kapcsolataiból állnak össze. Van, mikor a szereplők régóta és jól ismerik egymást, míg egyes esetekben a lánc csak egyetlen küldemény erejéig áll össze. A nemzetközi kereskedelem biztonságának és védelmének szavatolása, javítása legjobban úgy biztosítható, ha a kereskedelmi tevékenységben a megbízható vállalatok elsősorban más, hasonlóan megbízható vállalatokkal dolgoznak együtt, és az ellátási láncban szereplő gazdálkodók AEO-k. Az AEO státuszt az ellátási lánc bármely tagja kérelmezheti, ha a vámjogszabályok alapján gazdasági szereplőnek minősül. Az ellátási lánc tagjai a következők: gyártó, exportőr, szállítmányozó, raktárengedélyesek és egyéb tárolási szolgáltatók, vámügynök, fuvarozó, 1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, , 13. oldal 2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, , 64. oldal

3 importőr, egyebek, például terminálüzemeltetők, rakodók és csomagolók. Fenti tevékenységek általában nem önállóan fordulnak elő, így egy gazdálkodó több tevékenységet folytathat a fentiek közül. Az az Európai Unióban működő, vámtevékenységben nem érintett szállító, aki már kizárólag szabad forgalomban lévő nyersanyagokat szállít egy, az unióban működő gyártónak, nem kérelmezhet AEO-státuszt. Hasonlóképpen az a gyártó sem, aki kizárólag az unióból származó alapanyagokból állítja elő a termékét, és az unióban értékesíti azt. Az engedélyezett gazdálkodói státusszal rendelkező gazdasági szereplő státusza igazolásául nem vámhatósági engedélyt, hanem tanúsítványt kap az adott tagállam vámhatóságától. Ez jelzi, hogy a státusz önmagában nem jogosítja fel annak birtokosát arra, hogy olyan vámügyi tevékenységet folytasson, amelyet más, engedélyezett gazdálkodói státusszal nem rendelkező gazdasági szereplő ne folytathatna (pl. egyszerűsített vámeljárás, gazdasági vámeljárás stb.). A státusz elsődleges célja, hogy birtokosa a vámügyei intézése során pozitívan megkülönböztesse magát más gazdasági szereplőktől, mégpedig valamennyi tagállam vámhatósága előtt. A státusz birtoklása azt juttatja kifejezésre, hogy az érintett gazdasági szereplő a nemzetközi élet elitjéhez tartozik. A státusz megszerzésére a jelenlegi jogszabályok alapján senki sem kényszerül, illetve kényszeríthető, vagyis az AEO tanúsítvány kérelmezése önkéntes. Három típusát különböztetjük meg az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványnak: AEO-tanúsítvány Vámügyi egyszerűsítések (Customs simplifications), vagyis AEOC: azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámjogszabályok által biztosított egyszerűsítésekben kívánnak részesülni; AEO-tanúsítvány Biztonság és védelem (Security and safety), vagyis AEOS: azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámellenőrzések során a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos könnyítésekben kívánnak részesülni az áruknak az unió vámterületére való belépésekor, vagy innen történő kilépésekor; AEO-tanúsítvány Vámügyi egyszerűsítések/ Biztonság és védelem (Full), vagyis AEOF: a fenti két típus kombinációja, A különböző tanúsítványokhoz különböző előnyök (egyszerűsítések, könnyítések) fűződnek, melyek mérlegelése után kell a cégvezetésnek meghoznia a döntését, hogy melyik tanúsítványt kívánja megszerezni. A kombinált tanúsítvány birtokosa természetesen valamennyi előnyt élvezi. Az AEO-státuszhoz kapcsolódó legjelentősebb előnyök Jogszabályban (EU-s és nemzeti), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezéseiben megfogalmazott előnyök AEOC és AEOF tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplő egyes vámhatósági engedélyekre (ezek közül a legfontosabbak: egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás, helyi vámkezelési eljárás) nyújt be kérelmet, a vámhatóságok nem vizsgálják meg ismételten azokat a feltételeket, amelyeket az AEO státusz megadásakor már megvizsgáltak. Ha AEOS és AEOF tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot nyújt be, az illetékes vámhivatal az árunak a Közösség vámhatárára való megérkezése előtt tájékoztathatja az engedélyezett gazdálkodót arról, hogy a biztonsági és védelmi kockázatelemzés alapján a szállítmányt kiválasztották-e további fizikai ellenőrzésre. Ez az értesítés azonban csak akkor történhet meg, ha az az elvégzendő ellenőrzés eredményét nem veszélyezteti.

4 AEOC és AEOF tanúsítvány esetén előny, hogy a gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat csökkentett adattartalommal lehet benyújtani. Azok a fuvarozók, szállítmányozók vagy vámügynökök, akik engedélyezett gazdálkodók érdekében végzett árubehozatalban vagy kivitelben vesznek részt, szintén jogosultak arra, hogy csökkentett adattartalmú gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat nyújtsanak be. Minden AEO-t kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzésnek kell alávetni, mint más gazdasági szereplőket. A vámhatóságok természetesen dönthetnek ettől eltérően, ha konkrét veszélyt kell figyelembe venni. Amennyiben a kockázatelemzést követően az illetékes vámhatóság mégis kiválaszt további vizsgálatra egy olyan szállítmányt, amelyre engedélyezett gazdálkodó nyújtott be gyűjtő vámáru-nyilatkozatot vagy vámárunyilatkozatot, a szükséges ellenőrzéseket elsőbbséggel kell elvégeznie. Az AEO kérheti a vámhatósággal történt megállapodástól függően, hogy az ellenőrzés az általa kijelölt helyen történjen meg. AEOC vagy AEOF tanúsítvány birtokosa, mint adófizetésre kötelezett személy, önadózással állapítja meg az Áfá-t, ha azt részére a vámhatóság engedélyezte. Minden AEO tanúsítvány birtokosa jogosult a évi CXXVII. törvény pontjaiban meghatározott megbízható adós, megbízható adómentes felhasználó, illetve megbízható felhasználói engedélyes részére meghatározott kedvezmény igénybevételére, egyéb, jogszabály szövegében foglalt feltétel megléte esetén. A kereskedelmi gázolaj jövedéki adótartalmának visszaigénylési jogosultságához szükséges nyilvántartásba vételhez az AEO-tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodónak nem szükséges azon okmányokat benyújtani, melyek a nyilvántartásba vételhez kellenek, de az AEOkérelmezési eljárásban már benyújtásra kerültek; AEOC vagy AEOF tanúsítvány megléte esetén a megbízható vámadós mentesül a feltételek évenkénti igazolásának kötelezettsége alól. A Közösségi Vámkódex 222. cikkében meghatározott, adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat benyújtásának lehetősége 0-24 óráig adott az AEO számára. Alacsonyabb szintű ellenőrzöttség a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény 1. (3) bekezdés 7. pontjában meghatározott utólagos ellenőrzések során, vagyis az utólagos ellenőrzésre való véletlenszerű kiválasztás alól kivételt képeznek az AEO-k. AEOS és AEOF típusú tanúsítvány birtokosa által indítványozott, haditechnikai, kettős felhasználású terméket, polgári felhasználású robbanóanyagot, kábítószereket és a pszichotróp anyagokat, prekurzorokat érintő vámeljárás során a vámhatóság alacsonyabb számú fizikai áruvizsgálatot tart, mint egyéb gazdálkodók esetén. Kölcsönös elismerési megállapodások Az Európai Unió több országgal folytat tárgyalást, melyek alapján az AEO státuszt (AEOS és AEOF, vagyis biztonsági szegmenst tartalmazó tanúsítványok) az Európai Unió határain kívül is el kívánja ismertetni. A kölcsönös elismerés eredményeképpen az engedélyezett gazdálkodó a szerződő harmadik országok tekintetében élvezheti a megállapodásban foglalt, AEO-knak biztosított előnyöket. Az Európai Unió Bizottsága folyamatosan keresi a lehetőséget a vonatkozó párbeszédek megindítására. Ennek fényében több tárgyalást folytat, többek között Kanadával, Svájccal, Norvégiával, Dél-Afrikával, Kínával, Oroszországgal, Albániával. Egyes tárgyalások már befejeződtek, amely végén aláírásra került a kölcsönös elismerési megállapodás, és a gyakorlati megvalósítás is megkezdődött. Ezek a következők: - a Vám-együttműködési Vegyes Bizottság 1/2010. sz. Határozata (2010. június 24.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás 21. cikke alapján az

5 Európai Unióban és a Japánban engedélyezett gazdálkodói programok kölcsönös elismeréséről - az USA-EU Vám-együttműködési Vegyes Bizottság Határozata (2012. május 4.) az Egyesült Államok terrorizmusellenes vámügyi és kereskedelmi programjának és az Európai Un engedélyezett gazdálkodói programjának kölcsönös elismeréséről Járulékos előnyök jobb kommunikáció a vállalaton belül» a felkészülés és az audit során az egyes divíziók betekintést nyernek egymás munkájába, így nagyobb rálátásuk van más területekre, javul a kooperáció; partnerek megbízhatósága» ellenőrzésre és szükség szerint javításra, kiegészítésre kerül a partner-kiválasztási és partnerértékelési rendszer; amennyiben a cég az ellátási lánc biztonságára törekszik, partnerként AEO-t választ; alkalmazottak jobb azonosítása» követelmény a leendő alkalmazottak priorálása, vizsgálatra kerül a humánerőforrás felvételi metodikája; a dolgozók nagyobb mértékű elkötelezettsége» az AEO nagyobb figyelmet fordít az alkalmazottak kiválasztására és követelmény az oktatások, szükséges képzések megtartása, melybe beletartozik az AEO által támasztott egyes kritériumok, és azon pontok oktatása, melyek a biztonsági tudatosságot növelik; biztonsággal kapcsolatos szabálytalanságok csökkenése» munkautasítások oktatása, biztonsági szint növelése; lopások, veszteségek és bűncselekmények számának csökkenése» alkalmazott- és partnerkiválasztás ellenőrzése, biztonsági szint növelése; jobb kapcsolat a vámhatósággal» tanúsítványt kibocsátó hatósággal napi szintű kapcsolat, változás-bejelentési kötelezettségek; csökken a vámkezelésre fordított idő, így a kapcsolódó logisztikai költség» nincs sorban állás; jobb tervezés, tervezhetőség» fentiekből eredő előny; jobb hírnév az üzleti életben» fentiekből eredő előny, mely megvalósulását a Bizottság is igyekszik elősegíteni azzal, hogy a kérelmezők előzetes beleegyezésével szerepelteti az AEO-kat egy jegyzékben, mely a Bizottság honlapján elérhető az alábbi címen: Az engedélyezett gazdálkodó státusz megadásának feltételei A vámszabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása. Az előélet akkor minősíthető megfelelőnek, ha a kérelem benyújtását megelőző utolsó három évben nem követte el a vámszabályok súlyos vagy ismételt megszegését a kérelmező, a kérelmező cégért felelős vagy annak vezetése felett ellenőrzést gyakorló személyek, a kérelmező vámügyekben illetékes jogi képviselője, továbbá az a személy, aki a kérelmező cégnél a vámügyekért felelős. Az előélet azonban megfelelőnek tekinthető, ha az illetékes vámhatóság a vámszabályok esetleges megszegését elhanyagolható jelentőségűnek tekinti a vámügyi műveletek számához vagy méreteihez viszonyítva és olyannak, amely nem teszi kétségessé a kérelmező jóhiszeműségét. A kereskedelmi és adott esetben szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést. Ezen feltétel kapcsán fontos elvárás, hogy olyan igazgatási szervezettel, nyilvántartási rendszerrel kell rendelkeznie a kérelmezőnek, amely a cég típusának és méretének megfelel, és amely alkalmas arra, hogy az áruk áramlását kezelje, továbbá olyan belső ellenőrzéssel kell rendelkeznie, amely képes a jogellenes vagy szabálytalan ügyletek

6 felderítésére; a kapcsolódó adatokhoz természetesen a vámhatóságok részére hozzáférést kell biztosítani. Igazolt fizetőképesség A fizetőképesség jogszabály szerint a jó pénzügyi helyzetet jelenti, amely elegendő a kérelmező kötelezettségeinek teljesítésére, az üzleti tevékenység típusa jellemzőinek kellő figyelembevétele mellett. Megfelelő biztonsági standardok megléte. Ezt a feltételt csak AEOS vagy AEOF típusú tanúsítvány kérelmezése esetében kell teljesíteni. Ezek a standardok, szabványok elsősorban a telephelyekhez, az árukhoz, az árukezelés mozzanataihoz, a kereskedelmi partnerek megbízhatóságához, az alkalmazottakhoz kapcsolódnak. Az AEO kérelmezés Az AEO kérelmezés első lépése, hogy vezetői döntés szülessen, hiszen egy átfogó, számos szakterület közreműködését igénylő (vám, IT, pénzügy, humánpolitika, stb.) team munkája szükséges a felkészüléshez. A felkészülés magában foglalja a gazdálkodó teljes belső átvilágítását. Javasolt, hogy a kérelem benyújtása előtt az esetlegesen fennmaradó kérdéseket a gazdálkodó előzetes egyeztetés keretében tisztázza a vámhatóság illetékes szervével. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 32A. -ának január 1-től hatályos rendelkezései szerint az AEO tanúsítvány kiadását és nyomon követését, az AEO feltételek vizsgálatát az alábbi vámszervek végzik: - a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok székhelye szerinti vám- és pénzügyőri igazgatóságok a régió egész területén, kivéve - Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság, kivéve - azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága. Fenti szervek az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványok kiadása, illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás AEO feltételeinek vizsgálata során az illetékességi területükön kívül is végezhetnek eljárási cselekményt. A tanúsítvány kiadására irányuló kérelem formanyomtatványát a Közösségi Vámkódex végrehajtási rendeletének 1C. melléklete tartalmazza. E melléklet határozza meg azt is, hogy a kérelemhez milyen további dokumentációt kell mellékletként benyújtani. A kérelem befogadásának tényéről az illetékes vámhatóság értesíti a többi tagállam vámhatóságát így, ha bárhol felmerül olyan lényeges információ, amely a tanúsítvány kiadását akadályozhatja, arról a befogadó vámszerv értesül. A tagállamok vámhatóságai között fenti eljáráson túl az audit során kötelező egyeztetést kell lefolytatni, ha egy vagy több kritérium vizsgálatát a kérelmet befogadó vámhatóság nem tudja elvégezni saját tagállamában. Miután az illetékes vámhatóság befogadta az engedélyezett gazdálkodói státusz megadására irányuló kérelmet, kiterjedt vizsgálatot (auditot) végez a kérelmezőnél annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező megfelel-e a státuszhoz kapcsolódó feltételeknek. Ha a kérelmező benyújtotta az Európai Bizottság által készített Önértékelési kérdőívet és mellékleteit, a vámhatóság átfogó képet kap az adott cégről. A vámhatóság a kérdőívben adott válaszok, illetve azok hitelességének ellenőrzését követően mely során helyszíni ellenőrzést folytat le a

7 kérelmező vámtevékenységgel érintett helyszínein dönt arról, hogy a kért státuszt megadja-e a gazdasági szereplőnek. A Közösségi Vámkódex végrehajtási rendeletében foglaltak alapján a feltételek vizsgálata során kellő mértékben figyelembe kell venni a gazdasági szereplők sajátos jellemzőit, különösen kis- és középvállalkozások esetén. Ezen rendelkezés célja az, hogy ne csak a nagyvállalkozások élvezhessék a státuszhoz kapcsolódó előnyöket. Az AEO-tanúsítványt a kérelem fogadásától számított 120 naptári napon belül kell kiállítani, ezen időn belül kell a vámhatóság ellenőriznie a tanúsítvány kibocsátásának feltételeit. Amennyiben a vámhatóság ezt a határidőt nem tudja betartani, az időtartam további 60 naptári nappal meghosszabbítható. A 120 napos időtartam abban az esetben is meghosszabbítható, ha a kritériumok vizsgálata során a kérelmező kiigazításokat eszközöl azok teljesítése érdekében, és ezekről az illetékes vámszervet értesíti. A kritériumok teljesülésének vizsgálata a gyakorlatban számos kérdést vethet fel, ezért az Európai Unió Bizottsága a tagállamokkal együttműködve kidolgozta a TAXUD/B2/047/2011 Rev.3 ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK című dokumentumot, amely segítséget nyújt a gazdálkodók részére az AEO státusz tanulmányozásához és megértéséhez. Nyomon követés Az AEO tanúsítvány hatálybalépését követően felfüggesztésig vagy visszavonásig érvényes, vagyis határozatlan időre szól. A gazdálkodónak azonban nem elégséges egyszer bizonyítani a feltételeknek való megfelelést: a tanúsítványt folyamatosan gondozni kell, hiszen a kritériumoknak történő meg nem felelés a státusz elvesztését vonja maga után. A tanúsítvány kibocsátást követően a kapcsolat nem szűnik meg az AEO és a kibocsátó vámhatóság között, hiszen a gazdálkodót bejelentési kötelezettség terheli, ha a státuszát érintő változás áll be, a hatóság pedig folyamatosan ellenőrzi a kritériumok meglétét. Kapcsolat További hasznos információk érhetők el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjának (http://nav.gov.hu/) AEO felületén: valamint az Európai Bizottság alábbi, AEO honlapján:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Tanács Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletének 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszhoz kapcsolódó előnyök Az engedélyezett gazdálkodó vámügyi műveletei

Részletesebben

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban Készítette: Konopás András NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Státusz kialakulása, koncepció A terrorcselekmények (2001.

Részletesebben

AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei

AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei AEO-k az ellátási lánc biztonságának őrei Tüske Péter MVSZ elnök 2014. Február 21. BGF: Incoterms-et fölülíró új rendelkezések Vámügyek szerepe az ellátási láncokban Jelentősen átalakult a közelmúltban

Részletesebben

AEO Tanácsadás. Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek. Bozsik Tibor IT csoport vezető

AEO Tanácsadás. Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek. Bozsik Tibor IT csoport vezető AEO Tanácsadás Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek Engedélyezett Gazdálkodó Státusz (AEO) 2008. Január elsejével került bevezetésre Cél: AEO-val rendelkező gazdálkodó pozitív megkülönböztetése

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján: Multinacionális és nagyvállalatok esetében az engedélyezett gazdálkodóként történő elismerés feltételeire és a követendő eljárásra vonatkozó iránymutatás 1. Jogi nyilatkozat Ez az iránymutatás ismerteti

Részletesebben

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Kockázatkezelés, Biztonsági és Különleges Ellenőrzések Brüsszel, 2007. június 29. TAXUD/2006/1450 í ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK

Részletesebben

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Kockázatkezelés, Biztonsági és Különleges Ellenőrzések Brüsszel, 2007. június 29. TAXUD/2006/1450 ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓK IRÁNYMUTATÁSOK

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről 3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE. (2008. november 17.)

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE. (2008. november 17.) 2008.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 329/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3528602213 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2013. útmutató a vámfelügyelet melletti feldolgozásról A vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárás alapját a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések EU-USA Kölcsönös Elismerési Határozat

Gyakran Ismételt Kérdések EU-USA Kölcsönös Elismerési Határozat 2013. január 31. Gyakran Ismételt Kérdések EU-USA Kölcsönös Elismerési Határozat 2012. május 4-én az Amerikai Egyesült Államok (USA) és az Európai Unió (EU) határozatot írt alá egymás kereskedelmi partnerségi

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2014. tájékoztatás az engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszról. I.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2014. tájékoztatás az engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszról. I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2014. tájékoztatás az engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszról I. fejezet Bevezetés 1. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19.

L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. L 360/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.19. A BIZOTTSÁG 1875/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei 3528584188 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2013. számú útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor a 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Áfa-raktár az autóiparban, avagy a kicsi és a nagy innovatív együttműködése

Áfa-raktár az autóiparban, avagy a kicsi és a nagy innovatív együttműködése Áfa-raktár az autóiparban, avagy a kicsi és a nagy innovatív együttműködése MLBKT XXI. Kongresszusa 2013. nov. 13-15. Siófok Lukácsy István - Logistics manager, Alpine Kft. Csicsmann Péter - Senior manager,

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26.

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26. A NAV-os oldal a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében 2014. február 26. Jogszabályi háttér Új uniós és nemzeti szabályozás 2014. január 1- jétől 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya. A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya. A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya A NAV ellenőrzések lehetőségei és tapasztalatai 2012.04.25. Előadó: dr. Német György őrgy. osztályvezető Vámok szerepének átértékelődése

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2014. útmutató az egyszerűsített eljárások engedélyezéséről és az áruk egyszerűsített eljárásban történő vámeljárás alá vonásáról Az áruk egyszerűsített

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2015. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások, valamint a vámigazgatási eljárásban

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN

AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN Készítette: Baksa Judit Budapest, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

2005.1.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 22/1. (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

2005.1.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 22/1. (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2005.1.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 22/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 111/2005/EK RENDELETE (2004. december 22.) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex) 161-162.

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Tájékoztató workshop Sárosi Eszter, Héjja Eszter Budapest, 2011. szeptember 27. Tartalom 1. A koncepció 2. Kritériumok 3. Alkalmazási kérdések

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Iránymutatás a termékbiztonság és a megfelelés területén elvégzendő behozatali ellenőrzésekhez. Általános rész

Iránymutatás a termékbiztonság és a megfelelés területén elvégzendő behozatali ellenőrzésekhez. Általános rész EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Védelem és biztonság, a kereskedelem megkönnyítése és nemzetközi koordináció A polgárok védelme és a szellemi tulajdonjogok érvényesítése Iránymutatás

Részletesebben

Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága. AEO Helpdesk. Nem hivatalos fordítás!

Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága. AEO Helpdesk. Nem hivatalos fordítás! Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága AEO Helpdesk Nem hivatalos fordítás! A Biztonsági nyilatkozat alkalmazása Közepes méretű, olajtermékeket gyártó vállalat vagyunk, 15 állandó

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Önértékelési kérdőív. Engedélyezett gazdálkodók - Iránymutatások

Önértékelési kérdőív. Engedélyezett gazdálkodók - Iránymutatások Önértékelési kérdőív Engedélyezett gazdálkodók - Iránymutatások 0.1 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az AEO-státusz kérelmezése előtt ajánljuk az Európai Bizottság "Engedélyezett gazdálkodók - Iránymutatások"

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónk célja, hogy együttműködésünk kapcsán tájékoztassuk Önöket vámügyleteik során felmerülő néhány alapvető vám kérdésre. Tájékoztatónk

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben