A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:"

Átírás

1 Multinacionális és nagyvállalatok esetében az engedélyezett gazdálkodóként történő elismerés feltételeire és a követendő eljárásra vonatkozó iránymutatás 1. Jogi nyilatkozat Ez az iránymutatás ismerteti a multinacionális és nagyvállalatok esetében az AEOkérelmek feldolgozására vonatkozó eljárást. Figyelmeztetjük azonban a felhasználókat arra, hogy kizárólag a Vámkódex és a Vámkódex végrehajtási rendelkezései jelentik a hiteles jogalapot, valamint arra, hogy az ebben a dokumentumban szereplő információ jogilag nem kötelező érvényű és nem tekintendő jogi tanácsadásnak. Ez az iránymutatás semmilyen módon nem érinti egy tagállam állampolgárainak azon szabadságát, hogy egy másik tagállam területén telepedjenek le, a külföldi vállalkozások egy adott tagállamban történő letelepedését, sem egy adott vállalkozás által felállítani kívánt különböző típusú másodlagos telephelyeket. 2. Rövidítések és fogalommeghatározások 2.1. Rövidítések AEO engedélyezett gazdálkodó (Authorised Economic Operator) VK Vámkódex VK-VHR A Vámkódex végrehajtási rendelkezései EU Európai Unió EB Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság HL Az Európai Unió Hivatalos Lapja PBE állandó telephely (Permanent Business Establishment) EORI a gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosítási rendszere (Economic Operators Registration and Identification) 2.2. Fogalommeghatározások A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján: leányvállalat a fogadó uniós országban, a nemzeti cégformáknak megfelelően létrehozott gazdasági társaság, melynek alaptőkéjét az anyavállalat teljes mértékben vagy helyi kisebbségi tulajdonosokkal együtt (vegyes leányvállalat) birtokolja; fióktelep nem önálló jogi személy; magának a vállalatnak egy irodája/helyisége/más helyszíne, és a vállalat eszközállományának részét képezi. Míg az irodák, képviseletek és fióktelepek nem rendelkeznek jogi személyiséggel, a leányvállalatok jogilag függetlenek az anyacégtől. PBE állandó üzletviteli hely, amelyen keresztül a vállalkozás üzleti tevékenységét részben vagy egészben végzi Jogosultság 1 OECD egyezménymodell

2 3.1. Ki kérheti az engedélyezett gazdálkodó státuszt? A VK 5a.cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az engedélyezett gazdálkodó státusz a jogszabályban meghatározott feltételek mellett bármely, a Közösség vámterületén letelepedett gazdasági szereplőnek megadható A Közösség vámterületén letelepedett gazdasági szereplők: Ez a fő követelmény két feltétel teljesülését jelenti: a kérelmező gazdasági szereplő és a Közösség vámterületén telepedett le. A VK-VHR 1. cikkének (12) bekezdése alapján Gazdasági szereplő: olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt személy : (a VK 4. cikkének (1) bekezdése): a természetes személy, a jogi személy, ahol a hatályban lévő jogszabályok értelmében erre lehetőség van, az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesülések, amelyek ügyleti képessége elismert. Az egyes tagállamok nemzeti joga határozza meg, hogy kit tekintenek természetes személynek, jogi személynek vagy olyan jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesülésnek, amelynek ügyleti képessége elismert a Közösség területén letelepedett személyek (a VK 4. cikkének (2) bekezdése): (a) természetes személy esetében minden olyan személy, akinek szokásos lakóhelye ott található, (b) jogi személy vagy személyegyesülés esetén minden olyan személy, amelynek a Közösség területén található bejegyzett székhelye, vagy központi ügyintézésének helye, vagy állandó üzleti telephelye A nem a Közösség vámterületén letelepedett gazdasági szereplők A Közösség vámterületén való letelepedés követelménye alóli egyedüli kivételeket a VK- VHR 14g. cikke határozza meg. Mindazonáltal egy harmadik országbeli anyavállalat kérelmet nyújthat be uniós fióktelepei nevében, ha állandó telephelye révén az Unióban letelepedettnek tekinthető Multinacionális vagy nagyvállalatok A multinacionális vagy nagyvállalatok (függetlenül attól, hogy az EU-ban vagy harmadik országban telepedtek-e le) általában egy anyavállalatból és leányvállalatokból és/vagy állandó telephelyekből/fióktelepekből állnak, amelyek egy vagy több tagállamban lehetnek. Annak ellenére, hogy ugyanazon anyavállalat állandó telephelyei, ezek a külön

3 egységek különböző jogállással rendelkezhetnek a különböző tagállamokban, mivel működésük jogi formája az egyes tagállamokban főként az érintett tagállam nemzeti jogi szabályozásától és attól függ, hogy milyen működési módot választottak. Ennek eredményeképp egy anyavállalatnak vannak olyan állandó telephelyei, amelyeket néhány tagállamban önálló jogi személynek tekintenek (vagyis az adott tagállam cégjegyzékében a tagállam társasági joga szerint a tagállamban letelepedettként nyilvántartott önálló jogi személy), és olyan állandó telephelyei is, amelyeket más tagállamokban nem tekintenek önálló jogi személynek. Ezért az engedélyezett gazdálkodó státuszt kérelmezni kívánó multinacionális vagy nagyvállalatok esetében a következő forgatókönyvek lehetségesek: minden leányvállalatnak, és ha vannak, az önálló jogi személyiséggel rendelkező (vagy a VK 4. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében leírt fogalommeghatározás alá eső) állandó telephelyeknek külön kell kérelmezniük az AEO-státuszt; a fióktelepek, és ha vannak, az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező (vagy a VK 4. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében leírt fogalommeghatározás alá nem eső) állandó telephelyek nem kérelmezhetik külön az AEO-státuszt, hanem az uniós jog szerint személynek tekintett anyavállalatnak kell benyújtania a mindegyikükre kiterjedő egyetlen közös kérelmet. Megjegyzés: Fontos, hogy egy tagállamon belül ugyanazokat a kritériumokat alkalmazzák egy adott vállalat jogállásának meghatározásakor, mivel elfogadhatatlan, hogy a vállalatot az általa kérelmezett engedélytől/döntéstől függően eltérően kezeljék. Ebben az összefüggésben, bármely más alkalmazandó fogalommeghatározás és rendelkezés sérelme nélkül a legfontosabb tudnivaló az, hogy nem szabad arra hagyatkozni, hogy egy adott jogalanyt hogyan hívnak, hanem meg kell próbálni megállapítani, hogy jogi személynek tekinthető-e vagy sem. E kapcsán fontos figyelembe veendő tény az, hogy a vállalat rendelkezik-e már külön EORI-számmal. 4. Multinacionális vagy nagyvállalatoktól származó AEO-kérelmek a 3.2. pont második pontozott bekezdésében említett esetekben Ezen kérelmek sikeres és hatékony feldolgozásának előfeltétele a jól kidolgozott eljárás, és a folyamatban részt vevő minden fél közötti jó együttműködés Előkészítő munka A tagállam illetékes vámhatósága azonnal tájékoztatja az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságot (DG TAXUD) minden egyes kérelemről, amelyet egy multinacionális vagy nagyvállalat önálló jogi személynek nem tekinthető állandó telephelyét/fióktelepét képező társaságtól/jogalanytól kap. Az érintett tagállam megoszt a társasághoz kapcsolódó minden olyan, rendelkezésre álló információt többek között a teljes nevet, a szervezeti felépítést, az anyavállalatra vonatkozó adatokat stb., amely elősegítheti a másik tagállammal való koordinációt.

4 A DG TAXUD szervezi meg a másik tagállammal való koordinációt annak érdekében, hogy azonosítsák az érintett vállalat összes uniós állandó telephelyét/fióktelepét, különös tekintettel azokra, amelyeket nem tekintenek önálló jogi személynek. Ezáltal világos kép kapható az anyavállalat és leányvállalatai és/vagy állandó telephelyei/fióktelepei szerkezetéről. A cél annak biztosítása, hogy a közös AEO-kérelem minden, jogi személyiséggel nem rendelkező állandó telephelyre/fióktelepre kiterjedjen. Mivel nem lehetséges a diszkrimináció az állandó telephelyek között, ennek elmulasztása ahhoz az igen sajnálatos helyzethez vezethet, hogy egy állandó telephely ellenőrzés nélkül élvezheti az AEO-tanúsítvány előnyeit. Az eredményről minden érintett tagállam értesül. Az a tagállam, ahol benyújtották a kérelmet, tájékoztatja a vállalatot arról, ha a személyre vonatkozó feltétel nemteljesítése miatt nem fogadja el a kérelmet, és felvilágosítást ad az anyavállalat által benyújtandó közös kérelem vonatkozásában illetékes tagállammal kapcsolatban. A folyamat jövőbeni gyorsítása és megkönnyítése érdekében javasolt, hogy a tagállamok küldjenek információt fentiek szerinti vállalatok/jogalanyok kérelmének benyújtását megelőző előzetes egyeztetésekről is. Az EB és a tagállamok közötti információcsere a TAXUD AEO Helpdesk segítségével történik Az illetékes vámhatóság, amelyhez a közös kérelmet be kell nyújtani Az anyavállalat a közös kérelmet azon tagállam egyik vámhatóságához nyújtja be, ahol állandó telephellyel/fiókteleppel rendelkezik, a következő kritériumok alapján: a VK-VHR 14d. cikke szerinti kritériumok alkalmazásával; vagy ha a társaság európai központ/ügyvezetési hely szerepét betöltő helyszínnel rendelkezik, ahol a kérelmező általános logisztikai irányítási tevékenységeit végzik abban a tagállamban, ahol elhelyezkedik A közös kérelem kitöltése A kérelmet rendszerint azon tagállam hivatalos nyelvén kell kitölteni, ahol benyújtják. Mindazonáltal az egy adott tagállamban lévő külön fióktelepre vonatkozó egyes mellékleteket be lehet nyújtani az érintett tagállam által elfogadott más nyelven. Kitöltési sajátosságok: 1. rovat = (uniós vagy harmadik országbeli) anyavállalat neve + az összes uniós állandó telephely neve 4. rovat = az összes uniós állandó telephely címe 9. rovat 2 = az anyavállalat EORI-száma2 + az összes uniós állandó telephely nyilvántartási száma (adószám (HÉA-szám) vagy adófizetői azonosító szám (TIN-szám), ha nincs adószáma) 12. rovat = gazdasági tevékenység = szöveg helyett kódok 2 TAXUD/2008/1633 rev.1.9

5 rovat = az összes uniós állandó telephely irodája A közös kérelemmel benyújtható egyetlen önértékelési kérdőív, azonban ennek tartalmaznia kell a kérelemben szereplő összes állandó telephelyre/fióktelepre vonatkozó információt. 5. A kritériumok vizsgálata Az elvégzendő egyeztetés tekintetében az általános szabályok ugyanazok, mint abban az esetben, ha a helyiségek másik tagállamban találhatók. Az illetékes kiállító vámhatóságnak legalább azon tagállam felé kötelező egyeztetést kell indítania, amelyben a többi olyan uniós állandó telephely/fióktelep található, ahol vámügyekkel kapcsolatos tevékenységeket végeznek. Az egyeztetés kiterjedtsége azonban az egyedi esettől függhet (például a vállalat által alkalmazott egységes vállalati előírások stb.). Minden olyan uniós állandó telephelyet/fióktelepet, ahol vámügyekkel kapcsolatos tevékenységeket végeznek, meg kell vizsgálnia azon tagállamnak, amelyben az adott állandó telephely/fióktelep található. Az egyedi vizsgálatok eredményét meg kell küldeni a kiállító tagállamnak. A VK-VHR 14m. cikk (1) bekezdése és a 14o. cikk szerinti határidők értelemszerűen alkalmazandók. Az egyeztetésre felkért vámhatóság a szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében kérheti a határidő meghosszabbítását. 6. Az AEO-tanúsítvány kezelése 6.1. A tanúsítvány kiállítása Mint minden más esetben, az AEO-kérelem befogadásából nem következik szükségszerűen az AEO-tanúsítvány kiállítása. Ebben a konkrét esetben minden állandó telephelynek/fióktelepnek teljesítenie kell a kritériumokat ahhoz, hogy az illetékes vámhatóság kiállíthassa az AEO-tanúsítványt. Csak egy AEO-tanúsítványt állítanak ki az anyavállalat számára. Amennyiben ez harmadik országbeli vállalat, a tanúsítvány csak uniós tevékenységére korlátozódik, és az Unióban lévő, jogi személyiséggel nem rendelkező összes állandó telephelyére/fióktelepére kiterjed Felügyelet és újbóli értékelés A tanúsítványok kiállítása utáni felügyeletre vonatkozó ellenőrzési terveket és a kapcsolódó tevékenységeket azon tagállam vámhatóságai dolgozzák ki, illetve végzik el, amelyben a külön állandó telephelyek/fióktelepek elhelyezkednek. Mindazonáltal ezt mindig a kiállító vámhatósággal szoros együttműködésben kell végezni, a tevékenységek esetleges átfedésének vagy megkettőzésének elkerülése érdekében. Ha szükséges, minden egyes tagállam, ahol a külön állandó telephelyek/fióktelepek elhelyezkednek, megkérheti a kiállító vámhatóságot, hogy kezdje meg a feltételek és kritériumok újbóli értékelését. Ha az anyavállalat új állandó telephelyet/fióktelepet létesít vagy olyan átalakítási folyamaton megy át, amely hatással van állandó telephelyeire/fióktelepeire, erről értesíti a kiállító

6 vámhatóságot, amely meghozza a szükséges intézkedéseket, többek között szükség esetén újbóli értékelést indít Felfüggesztés és visszavonás A kiállító vámhatóság felfüggesztésre vagy visszavonásra irányuló lépéseket tehet saját kezdeményezésére vagy bármely más, különösen pedig azon tagállamok vámhatóságainak kérésére, ahol a külön állandó telephelyek/fióktelepek elhelyezkednek. Ezekben az esetekben a teljes AEO-tanúsítványt felfüggesztik vagy visszavonják, tekintet nélkül arra, hogy melyik állandó telephely/fióktelep nem teljesíti már a vonatkozó feltételeket vagy kritériumokat.

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

Magyarázó megjegyzések A héa számlázásával kapcsolatos szabályok

Magyarázó megjegyzések A héa számlázásával kapcsolatos szabályok Magyarázó megjegyzések A héa számlázásával kapcsolatos szabályok (2010/45/EU tanácsi irányelv) Mi a magyarázó megjegyzések célja? A magyarázó megjegyzések célja az európai uniós szinten elfogadott jogszabályok,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.7.28. C 176/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek állásfoglalása (2006. június 27.) az Európai Unióban található kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.4.17. COM(2009) 179 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás

EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMÚNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Vámeljárások Brüsszel, 2009. július1. TAXUD/2019/2008 HU Final EK-EFTA MUNKACSOPORT Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás 1 VII.

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

wts hírlevél # 5.2013

wts hírlevél # 5.2013 2013. június wts hírlevél # 5.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban Horvátország EU csatlakozása 2013. július 1-jétől az Európai Unió további taggal, Horvátországgal bővül. A következőkben felsorolunk néhány

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V. ügyvéd részére. Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V. ügyvéd részére. Tisztelt Ügyvéd Úr! Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V [ ] ügyvéd részére [ ] Tisztelt Ügyvéd Úr! A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) küldött beadványában elsődlegesen a külföldi adattovábbítással

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben