VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK"

Átírás

1 BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő

2 Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így lenne? Nem! Az igaz, hogy fiskális megközelítésben a vámbevételek már nem jelentősek. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy a vám szabályozó szerepe felértékelődött, és - EU viszonylatban - már nem csak a nemzeti piac, hanem a Közösség egészének piacát is védi, szabályozza. E tekintetben hazánk, mint a Közösség egyik keleti külső határa is, fokozott figyelmet érdemel (és kap). A vámjog a Közösség szempontjából a múlt, a jelen és bizonyára a jövő tekintetében is meghatározó. A múltról csak annyit, hogy a Közösség lényegében vámunióként jött létre A vámjog egészének részletes bemutatására 14 tanóra előadás és - csoportonként 14 szemináriumi tanóra igen kevés, mivel a hatályos vámjog és az ahhoz tartozó más jogszabályok mennyisége szűken számolva is több ezer oldal. A rendelkezésünkre álló idő ha szűkösen is csak arra elegendő, hogy a legfontosabb kérdésekről eligazodás szintű tájékoztatást kapjanak. Talán néhányukban felmerült a kérdés, hogy miért kell vámismeretekkel is foglalkozniuk? A válasz - bízom abban, hogy stúdiumunk végén Önök is elismerik - egyszerű: logisztikai-szállítmányozási, illetve külkereskedelmi bonyolítói tevékenységet legalább alapvető vámismeretek nélkül nem lehet végezni... Budapest, szeptember Szabó Béla vámszakértő, TÁJÉKOZTATÓ 2

3 AMIT EZ A TÁJÉKOZTATÓ VÁZLATSZERŰEN TARTALMAZ KÖZÖSSÉGI NEM KÖZÖSSÉGI ÁRU A KÖZÖSSÉG VÁMTERÜLETE A KÖZÖSSÉGI ÉS A NEMZETI VÁMJOG FORRÁSAI VÁMFELÜGYELET VÁM ELÉ ÁLLÍTÁS ÁTMENETI MEGŐRZÉS VÁMJOGI RENDELTETÉS VÁMELJÁRÁSOK VÁMÁRU-NYILATKOZAT VÁMVIZSGÁLAT MINTAVÉTEL AZ ÁRU AZONOSÍTÁSA AZ ÁRU KIADÁSA AZ EGYES VÁMELJÁRÁSOK MÁS VÁMJOGI RENDELTETÉSEK TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEK A VÁMJOGBAN VÁMELJÁRÁS HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, JOGORVOSLAT VÁM-VISSZATÉRÍTÉS VÁMÉRTÉK AZ ÁRU SZÁRMAZÁSA A VÁM NEM KÖZÖSSÉGI ADÓK ÉS DÍJAK VÁMBIZTOSÍTÉK, A VÁM (VÁMTARTOZÁS) MEGFIZETÉSE TARIC ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ VÁMIGAZGATÁSI BÍRSÁG SZEMLEDÍJ TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 3

4 KÖZÖSSÉGI NEM KÖZÖSSÉGI ÁRU A vámjog alapvetően a nem közösségi árukra, az ilyen árukkal kapcsolatos anyagi és eljárási szabályokra terjed ki, ezért fontos az áruk ilyen értelmű meghatározása. Közösségi áru A Közösség vámterületén teljes egészében előállított áru, A szabad forgalomba bocsátott nem közösségi áru Az előző kettőből, vagy a szabad forgalomba helyezett árukból a közösség vámterületén előállított áru Nem közösségi áru Ami nem minősül közösségi árunak. A KÖZÖSSÉG VÁMTERÜLETE A közösségi vámjog a Közösség vámterületén alkalmazandó. A közösség vámterülete nem azonos a közösséget alkotó országok államterületével! A közösség vámterülete a tagállamok államterülete* kivéve: - Dánia: Feröer szigetek, Grönland - Németország: Heligoland sziget, Büsingen - Spanyolország: Ceuta és Melilla - Franciaország: tengeren túli teületek, Saint Pierre, Miquelon és Mayotte - Olaszország: Livigno, Campione d Italia, a luganói tó partja Ponte Teresa és Porto Ceresio között *ideértve még Nagy-Britannia tekintetében a Csatorna szigeteket és a Man szigetet; Franciaország tekintetében a Monacói Hercegséget. A KÖZÖSSÉGI ÉS A NEMZETI VÁMJOG FORRÁSAI (Csak a legfontosabbak!) Közösségi vámjog alkalmazása valamennyi Tagállamban kötelező, attól eltérő rendelkezések nem alkalmazhatók. 2913/92/EGK tanácsi rendelet a Közösségi Vámkódexről, 2454/93/EGK bizottsági rendelet a Közösségi vámkódex végrehajtásáról, 2658/86/EGK tanácsi rendelet a vám-és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról, 918/83/EGK tanácsi rendelet a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról (vámmentességi rendelet) és a végrehajtására vonatkozó bizottsági rendeletek, Nemzeti vámjog A nemzeti vámjog célja alapvetően a Közösségi vámjog nemzeti szintű végrehajtása. Tartalmaz továbbá néhány olyan a közösségi vámjoggal nem ellentétes rendelkezést, amelyek nemzeti szinten kapcsolatot teremtenek más nemzeti szabállyal, illetve sajátos belső viszonyokat szabályoznak, a vámjogi rendelkezések betartása, betartatása érdekében évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról, 15/2004 (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól, 21/2004. (IV. 21.) PM rendelet az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról évi XIX. törvény a vám-és pénzügyőrségről, 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről, 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról TÁJÉKOZTATÓ 4

5 Kapcsolódó fontosabb nemzeti jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a nemzeti vámtörvény előírásai értelmében, összhangban az itt említett eljárási törvénnyel is, a vámeljárásban, ha a közösségi vámjog vagy a nemzeti vámtörvény másként nem rendelkezik eljárási kérdésekben, az itt jelzett törvényt kell alkalmazni.) A vámeljárásban fizetendő nem közösségi adókra vonatkozó jogszabályok évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról, évi XCII. törvény az adózás rendjéről, A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény Büntetőtörvénykönyv: évi IV. tv. Szabálysértési törvény: évi LXIX. Tv., Polgári törvénykönyv: évi IV. tv., Polgári perrendtartásról szóló törvény: évi III. törvény, Illetéktörvény: évi XCIII. Tv. VÁMFELÜGYELET Vámfelügyelet: a vámhatóságnak a vámjogszabályok és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtására irányuló tevékenysége. A közösségi áru vámfelügyelet alatt áll, amíg Vámjogi rendeltetése (státusa) meghatározására szükség van, illetve Vámjogi rendeltetése (nem közösségi áruknál) nem változik, vagy Újraexportálják, vagy megsemmisítik VÁM ELÉ ÁLLÍTÁS A vámhatóság értesítése arról, hogy az áru megérkezett/indul a rendeltetési/indulási helyre/helyről a nem-közösségi áru szállítása a rendeltetési helyre. A behozott árut késedelem nélkül kell szállítani - a kijelölt vámhivatalba, vagy - a vámhatság által kijelölt, jóváhagyott más helyre, vagy - vámszabadterületre Ha a szállítás közben akadály jelentkezik, a vámhatóságot késedelem nélkül tájékoztatni kell. Aki felelős a fuvarozásért, felelős az árunak a rendeltetési helyre szállításáért is! Kötelezettségek a vám elé állításnál Az áru és a szállítóeszköz bemutatása Az áru bejelentése írásban (gyűjtő árunyilatkozat) legkésőbb a következő munkanapon Vámjogi rendeltetés meghatározása (szükség szerint, az átmeneti megőrzés lejártáig) - Tengeri szállításnál 45 napon belül, - Más szállításnál 21 napon belül. A vám elé állítás okmánya: Gyűjtő árunyilatkozat A vám elé állított áruról elektronikus úton gyűjtő árunyilatkozatot kell adni. A gyűjtő árunyilatkozat lehet még: - formanyomtatvány, amit a vámhatóság határoz meg (üzemszünet esetén), - az árut kísérő kereskedelmi/szállítási okmány, amely tartalmazza az azonosítási adatokat, - továbbítási vámokmány benyújtására kötelezett: - aki az árut a Közösség vámterületére vitte, vagy - aki felelős a fuvarozásért, vagy - akinek a nevében az előzőek eljárnak TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 5

6 A vám elé állított árut csak a vámhatóság engedélyével lehet kirakni a szállítóeszközből, a kirakott áru engedély nélkül nem vihető el, nem használható fel.. A vámjogi rendeltetés meghatározása érdekében a vám elé állított áruból minta vehető, vagy az áru megtekinthető. A mintát vámeljárás alá kell vonni, de ha a vizsgálat során megsemmisül, helyrehozhatatlanul károsodik, nem terheli vám. A minta maradéka, hulladéka újra-kivihető, megsemmisíthető. ÁTMENETI MEGŐRZÉS A vám elé állított áru átmeneti megőrzés alatt áll, amíg vámjogi rendeltetését nem határozzák meg. Az átmeneti megőrzés határideje tengeri szállításnál 45, más szállításnál 21 nap (kérelemre meghosszabbítható) Az átmeneti megőrzés helyét a vámhatóság határozza meg. Az átmeneti megőrzés időtartamára a vámhatóság megkövetelheti a vám biztosítását, - nem kell a vámot biztosítani a szállítmányozó, engedélyezett címzett, vámudvart üzemeltető vámügynök telephelyén működő átmeneti megőrzésnél, Az átmeneti megőrzés helye átmeneti megőrzési raktár. Átmeneti megőrzési raktár lehet meghatározott vámraktár is. Az átmeneti megőrzésre rendelkezésre álló határidő túllépése esetén a vámhatóság amennyiben felszólítása eredménytelen marad közvetlen felügyelete alá vonhatja az árut és végső soron eljárhat annak értékesítése tárgyában is! VÁMJOGI RENDELTETÉS A nem közösségi árura, továbbá a harmadik országba* kiszállításra kerülő közösségi árura vámjogi rendeltetést kell meghatározni. Vámjogi rendeltetés az áru: vámeljárás alá vonása, bevitele vámszabadterületre, vámszabad-raktárba újra-kivitele a közösség vámterületéről, megsemmisítése, felajánlása az államkincstárnak * harmadik ország minden olyan ország, amely nem tagja a Közösségnek. VÁMELJÁRÁSOK* I. Szabadforgalomba helyezés, II. Felfüggesztő eljárások: Árutovábbítás, o Külső árutovábbítás o Belső árutovábbítás Gazdasági vámeljárások Vámraktározás, Feldolgozásra vonatkozó eljárások - Aktív feldolgozás, - Vámfelügyelet alatti feldolgozás, - Passzív feldolgozás Ideiglenes behozatal, II. Kivitel * bővebben lásd később! TÁJÉKOZTATÓ 6

7 VÁMÁRU-NYILATKOZAT A vámeljárást vámáru-nyilatkozat benyújtásával kell kezdeményezni. Árunyilatkozat adható normál eljárásban, egyszerűsített eljárásban; ezeken belül írásban, vagy (engedéllyel) adatfeldolgozási technikával, elektronikus úton*, vagy (meghatározott esetben) szóban. * szabadforgalomba helyezés, kivitel, árutovábbítás esetén fő szabályként elektronikus úton kell árunyilatkozatot adni. Árunyilatkozat adás normál eljárásban Hivatalos formanyomtatvány (Egységes Vámáru-nyilatkozat - EV), Adatfeldolgozási technikával az EV adattartalmának megfelelően, Elektronikus úton, Szóban (magán-forgalomban; az ideiglenes behozatal egyes jogcímeinél), Postaforgalomban CN 22, CN 23 okmány, Nemzetközi vámokmány (TIR, A.T.A.) /A nemzetközi vámokmányok egyszerűsítik, egységesítik a vámeljárások lebonyolítását a kapcsolódó nemzetközi szerződéseket aláíró országok tekintetében. A TIR Carnet (Igazolvány) alapvetően a közúti áruszállításhoz és a vámeljárások tekintetében az árutovábbításhoz kapcsolódik. Az A.T.A. Carnet többcélú áruk ideiglenes kivitelére, ideiglenes behozatalára a szállítás alatti árutováábbításra és visszahozatal esetén az újra-behozatal szerinti szabadforgalomba helyezésre használható okmány. mindkét nemzetközi vámokmány kiváltja a vámterhek külön biztosítását is./ Árunyilatkozatot adhat, aki az árut Saját nevében, vagy megbízottja (képviselője) útján vám állítatja és a közösségben letelepedett személy (kivéve az árutovábbítást, egyes ideiglenes behozatalokat és az alkalmai árunyilatkozat-adást) A képviselő, lehet - közvetlen, - közvetett. A közvetett képviselő az egyetemlegességi szabályok szerint vámfizetésre kötelezett! Képviselő csak a Közösségben letelepedett személy lehet. Az áfa szempontjából, a közvetett képviselethez kapcsolódóan ismeretes a vámügyi képviselő. A rá vonatkozó előírásokat az áfa törvény tartalmazza. A képviseletet meghatalmazással szükséges igazolni. Az árunyilatkozathoz csatolandó okmányok Elektronikus árunyilatkozat adásnál ezeket az okmányokat értelemszerűen nem kell benyújtani, de minden esetben rendelkezésre kell állniuk! Szabad forgalomba helyezés: számla, vámérték bevallás, fuvarokmányok, megelőző vámeljárás vámáru-nyilatkozata, esetleges kedvezmények igénybevételéhez szükséges okmányok, más okmány, amit a vámhatóság előír, Árutovábbítás: fuvarokmányok, ha volt, a megelőző vámeljárás vámokmánya, Gazdasági vámeljárások: lényegében azok az okmányok, amelyek a szabad forgalomba helyezésnél is szükségesek, továbbá a vonatkozó tevékenységi engedély (kivéve, ha az engedély az árunyilatkozat elfogadásával adható meg) TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 7

8 Kivitel (valamint az újra-kivitel): fuvarokmányok, megelőző vámeljárás vámokmánya (ha volt), más okmány, ami a kiviteli vámok, a kivitel szabályozó előírások alkalmazásához szükséges, Árunyilatkozat adás elektronikus úton Az adatokat megfelelő kódolt formában kell elküldeni, Az árunyilatkozat akkor tekinthető benyújtottnak/elfogadottnak, ha erről a vámhatóság elektronikus üzenetet küld (a kiadhatóságról is), Az elektronikus árunyilatkozat adásnál az adott vámeljáráshoz csatoltandó okmányoknak rendelkezésre kell állniuk, és azokat szükség szerint a vámhivatalnak be kell mutatni! Az árutovábbítás, a kivitel és a szabadforgalomba helyezés vámeljárások már lényegében csak elektronikus úton adott árunyilatkozat benyújtásával kezdeményezhetők! Szóbeli árunyilatkozat adás - Nem kereskedelmi forgalomban (személypoggyászra, magánszemélyek áruira), - Kereskedelmi forgalomban, ha a szállítmány értéke nem haladja meg a közösségi statisztikai küszöbértéket, ideiglenes behozatal egyes eseteiben (az ide kapcsolódó újra-kivitelre is) - Ha vámfizetési kötelezettség keletkezik, arról a vámhatóság elismervényt ad. Más módon adható árunyilatkozatok ( ráutaló magatartás ) Lehetőségeit a közösségi vámkódex végrehajtási rendeletének cikke határozza meg, A lehetőségek alapvetően - utasforgalomra, - bizonyos szállítóeszközökre (térti áruként visszahozott szállítóeszközök, újra-behozatali szándékkal kivitt szállítóeszközök, stb.) Nem alkalmazhatók ezek a szabályok, ha a vámra visszatérítést kérnek, az áru korlátozás, tiltás alá tartozik, stb. Postaforgalomhoz kapcsolódó szabályok A levelek, vámmentes nyomtatott anyagok, más bemutatási kötelezettség alól mentes áruk bejelentettnek tekintendők (ugyanígy ezek kivitele, ha nincs kiviteli vámfizetési kötelezettség), Más küldeményekre a CN 22, CN 23 okmányon kell árunyilatkozatot adni, kivéve azokat a kereskedelmi árukat, amelyek - Értéke meghaladja a közösségi statisztikai küszöbértéket, - Hasonló műveletek rendszeres sorozatét képezik, - Árunyilatkozat-adása adatfeldolgozási technikával történik - Tekintetében visszatérítést kérnek. - Korlátozás, tiltás alá tartoznak. Árunyilatkozat adás egyszerűsített eljárásban Az egyszerűsített árunyilatkozat adás a vámeljárás lebonyolításának gyorsítását szolgálja, és csak külön engedély alapján végezhető. Fajtái: - Hiányos árunyilatkozat (csökkentett adattartalom), - Formanyomtatvány, vagy annak adatival teljesen megegyező számítógépes okmány helyett valamilyen kereskedelmi vagy adminisztratív okmány (pl. számla, fuvarlevél), - Ún. helyi vámkezelés, ami az előírt adatok meghatározott számítógépe nyilvántartásba történő bejegyzését jelenti. Az egyszerűsített árunyilatkozatok alapján vámeljárás alá vont árukra az engedélyesnek kiegészítő (teljes adattartalmú) árunyilatkozatot kell benyújtania. Az árunyilatkozatot adó felelőssége az adatok valódiságára, a csatolt okmányok valódiságára a kapcsolódó vámeljárásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésére terjed ki TÁJÉKOZTATÓ 8

9 Az árunyilatkozat benyújtásának helye - vámhivatal, vagy - A vámhivatal által kijelölt, jóváhagyott hely (pl. vámudvar) (A vámhivatal rendelkezése szerint az árut is be kell mutatni.) - Az árunyilatkozat az áru bemutatása előtt is benyújtható, de csak akkor fogadható el, ha az áru bemutatása is megtörténik. Az árunyilatkozatot a vámhivatal által meghatározott időben kell benyújtani. A vámhatóságnak az árunyilatkozat elfogadásának időpontját fel kell tüntetnie az okmányon Az árunyilatkozat elfogadásának napja, az a nap, amikor a kért vámeljárásra vonatkozó valamennyi rendelkezés teljesítettnek tekinthető. (vannak eltérő szabályok!) A határidő után benyújtott árunyilatkozat úgy tekintendő, mint amit nem nyújtottak be! A benyújtott, elfogadott árunyilatkozat módosítása Kérelemre történhet, de nem lehet olyan hatása, hogy az árunyilatkozat más árura vonatkozzon Elvégezhető egy új (kicserélő) árunyilatkozattal is ebben az esetben a vámteher meghatározás napja, a kicserélő árunyilatkozat elfogadás napja lesz Nincs lehetőség a módosításra, ha a vámhivatal már tájékoztatta az ügyfelet, hogy meg kívánja vizsgálni az árut, vagy maga állapította meg a hibás adatokat, vagy már kiadta az árut Az árunyilatkozat érvénytelenítése Ha bizonyított, hogy az árunyilatkozatot tévesen nyújtották be az adott vámeljárásra Ha a vámhivatal már tájékoztatta az ügyfelet a vámvizsgálat tartásáról, az érvénytelenítésről csak ez után dönt A már kiadott árura vonatkozó árunyilatkozat (néhány kivételtől eltekintve - nem érvényteleníthető. Kivételek az érvénytelenítés korlátozása alól Ha 3 hónapon belül megállapítható, hogy tévedésből kérték a vámfizetéssel járó vámeljárást, és egyben kérik a helyes vámeljárást is Ha nem fizették meg és nem is biztosították a vámot, és ezért a vámhivatal elindítja az értékesítési eljárást (hivatalból érvényteleníti az árunyilatkozatot), Kivitelnél (ideértve a passzív feldolgozást is) ha kiviteli vám, vagy vám-visszatérítés alkalmazható és az áru nem hagyta el a Közösséget (a visszatérített vámot újra meg kell fizetni), és más esetben is, ha az áru nem hagyta el a közösség vámterületét, Vámraktározásnál, ha az újra-kiviteli szándékkal betárolt árut visszatárolják, Az árunyilatkozat hitelesítés, feljegyzések az árunyilatkozatra (normál eljárás) A vámhatóság köteles feljegyezni ellenőrzése, vizsgálata eredményét, részleges áruvizsgálat esetén a vizsgált árura vonatkozó adatokat, az azonosítási adatokat és azt dátummal, aláírással és bélyegzőlenyomattal hitelesítenie kell. Ha a vámhivatal nem ellenőrzi az árunyilatkozatot, nem végez áruvizsgálatot, nem kell hitelesítenie az árunyilatkozatot! VÁMVIZSGÁLAT A vámhatóság az elfogadott árunyilatkozat ellenőrzéséhez Megvizsgálhatja az okmányokat, bekérhet más okmányokat és Megvizsgálhatja az árut, Mintát vehet az áruból Az áruvizsgálatról tájékoztatni kell az árunyilatkozat-adót! Az áruvizsgálat lehet tételes, vagy szúrópróbaszerű. Az áruvizsgálat helye, időpontja: ahogy azt a vámhatóság meghatározza. Kérelemre, az árunyilatkozatot adó költségére, más hely/időpont is kijelölhető TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 9

10 Az árunyilatkozatot adó kötelességei a vámvizsgálatnál Az árunak a vámvizsgálat helyére szállítása, A vámvizsgálat személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, Részvétel az áruvizsgálaton (akár megbízott útján is) ha a vámhivatal a résztvevő személyét nem találja alkalmasnak, kijelölhet más személyt Ha az árunyilatkozatot adó nem jelenik meg az áruvizsgálatnál, a vámhivatal új időpontot határoz meg, ha ekkor sem jelenik meg, a költségre elvégzi a vámvizsgálatot, vagy érvényteleníti az árunyilatkozatot! Más előírások az áruvizsgálatra Ha az áruvizsgálat csak az áru egy részére terjed ki, a vámhatóság arról köteles tájékoztatni az árunyilatkozat-adót, Ha érdekei úgy kívánják, az árunyilatkozatot adó kérheti a részletesebb áruvizsgálatot, Ha a vámhivatal csak az áru egy részét vizsgálja meg, vizsgálata a teljes szállítmányra érvényes Ha az árunyilatkozat többsoros, akkor az egyes tételsorokat az áruvizsgálat szempontjából önálló árunyilatkozatnak kell tekinteni. MINTAVÉTEL A vámhatóságot nem terheli térítési kötelezettség, de a vizsgálat költségei őt terhelik, A vett minta nem haladhatja meg a vizsgálathoz szükséges mennyiséget, Ha a vámhatóság mintát vesz, engedélyeznie kell az áru felszabadítását ha a vámterhet lekönyvelték, és azt a kötelezett megfizette, vagy biztosította, A vett minta nem csökkenti a vámeljárásra bejelentett áru mennyiségét, kivitelnél azonban pótolható a kivett minta. Ha a minta már nem szükséges, a vámhatóság azt visszaadja, Ha a minta megsemmisül a vizsgálat alatt, azt vám nem terheli. AZ ÁRU AZONOSÍTÁSA Az árura, szállítóeszközre helyezett azonosító eszközöket csak a vámhivatal, vagy engedélyével az ügyfél távolíthatja el, Amennyiben a kért vámeljárás feltételeinek biztosítására szükséges az áru azonosítása, azt a vámhivatalnak kell elvégeznie/elfogadnia és az azonosítási adatokat fel kell jegyeznie az árunyilatkozaton Azonosítási eszközök: vámzár, pecsét, függőzár, fénykép, ábra, műszaki leírás, egyedi azonosítószám (pl. gyári szám) AZ ÁRU KIADÁSA Kiadható az áru, ha A vámeljárás feltételei teljesültek, és Az árura nem vonatkozik semmiféle tiltó, korlátozó rendelkezés, továbbá vámtartozással járó vámeljárás esetén A vámtartozást lekönyvelték, megfizették vagy biztosították Az árunyilatkozathoz tartozó valamennyi árut egyszerre kell kiadni figyelemmel arra, hogy többsoros árunyilatkozatnál a tételsorok önálló árunyilatkozatnak minősülnek Ha az árura korlátozó/tiltó előírás alkalmazandó nem adható ki addig, amíg az ehhez szükséges ellenőrzések tartanak, Ha a vámhatóság magasabb vámterhet állapít meg, mint amennyit a kérelem alapján kellene, a különbözetre biztosítékot követelhet (de az árunyilatkozatot adó kérheti a magasabb összeg könyvelését is) Nem adható ki az áru, ha az árunyilatkozatot adó hibájából nem volt lehetőség az áruvizsgálatra, vagy annak folytatására, vagy TÁJÉKOZTATÓ 10

11 nem nyújtották be az előírt okmányokat (a vámhivatal új időpontot is kitűzhet, de ha ezt is elmulasztják érvényteleníti az árunyilatkozatot), vagy határidőre nem igazolták a lekönyvelt vám megfizetését, vagy biztosítását, vagy az áru tilalom/korlátozás alá esik RÖVIDEN AZ EGYES VÁMELJÁRÁSOKRÓL SZABADFORGALOMBA HELYEZÉS A szabadforgalomba helyezett áruval, fő szabályként, vámjogilag szabadon lehet rendelkezni a közösség vámterületén, ezzel a vámeljárással az áru elnyeri a közösségi státust. A szabadforgalomba helyezést vámáru-nyilatkozattal kell kérni, és ahhoz csatolni kell a meghatározott okmányokat (pl. számla; terméktől, alkalmazni kért vámtételtől függően: származást igazoló okmány, vámkontingens engedély, más engedély, igazolás), illletve elektroniikus árunyilatkozat-adás esetén ezeknek rendelkezésre kell állniuk. A vámhatóság nemzeti szabályok alapján a szabadforgalomba helyezés keretében a vám mellett dönt a szóba jöhető adók, díjak (pl. áfa, jövedéki adó) kiszabásáról, beszedéséről is. A szabadforgalomba helyezés elvégezhető - az erga omnes vámtétel* alkalmazásával, és a feltételek megléte esetén - preferenciális vámtétellel, - vámmentesen, (ha arra a nemzeti jogszabályok lehetőséget adna, adómentesen is), - vámkontingens és hasonló alkalmazásával, továbbá jogszabály alapján - dömpingellenes vám, - kiegyenlítő vám alkalmazásával. *= nevezhetjük legnagyobb kedvezményes, vagy GATT vámtételnek is. A legnagyobb kedvezmény azt jelenti, hogy amenyiben A ország kedvezményt ad B országnak, akkor azt a kedvezményt a többi szerződő országnak (pl. GATT szerződő fel, WTO tagállam) is meg kell adni. A legnagyobb kedvezmény alól vannak kkivételek, pl. a vámúniók tagállamainak egymás közötti kedvezménye, vagy az Általános Preferenciális rendszer keretében a fejlett országok által a fejlődő országoknak egyoldalúan nyújtott kedvezények. A szabadforgalomba helyezés során az áru csak akkor adható ki, ha a vámterhet megfizették, vagy annak megtörténtéig biztosítják. ÁRUTOVÁBBÍTÁS Az árutovábbítás vámeljárás célja az áru eljuttatása a vámfelügyelet mellett a közösség vámterületének egy másik pontjára. A szállítást előírt útvonalon kell végezni. Fajtái Külső árutovábbítás, Belső árutovábbítás Külső árutovábbítás A nem közösségi áru szállítása a közösség vámterületének két pontja között. Okmánya - Árutovábbítási Kísérő Okmány / Elektronikus adatcsere NCTS rendszer, vagy - Nemzetközi vámokmány (TIR, ATA, CDP), - Rajnai hajó-raklevél, - NATO okmány, A vám biztosítása - a főkötelezett által (főkötelezett az, aki felelős az áru rendeltetési helyre történő szabályszerű eljuttatásáért, - biztosítandó a vám és az azzal azonos hatású adók, díjak; TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 11

12 - a biztosítandó összeget az indító/exportáló ország (tagállam) előírásai szerint kell megállapítani, - a biztosítás eszközei: készpénz, egyedi kezesség, egyedi garancia (TC 32), összkezesség (TC31), vagy kezesség mentesség (TC33), Az eljárás lezárása (biztosíték felszabadítása is): amikor az árut szabályszerűen bemutatták (vám elé állították) a rendeltetési hely szerint illetékes vámhivatalnál. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a vámhatóság érvényesíti a vámbiztosítékot. Egyszerűsítések Biztosíték nyújtásnál - Össszkezesség (referencia-összeg- egyheti szállítás vámterhe), - Kedvezményes összkezesség (referencia-összeg 30%, 50%-a), - Összkezesség mentesség Különleges rakományjegyzék használata, Különleges vámzárak alkalmazása, Mentesítés az előírt útvonal alól, Engedélyezett címzett: az áru lerakása a szállítóeszközről a vámhatóság jelenléte nélkül, a szállítmány megérkezésének igazolása, elektronikus vám elé állítás, Engedélyezett feladó: a szállítmány indítása a vámhivatal jelenléte nélkül (alapfeltétel: összkezesség, vagy összkezesség mentesség), Egyszerűsítések a nem közúti szállításnál, Az egyes tagállamokon belüli árutovábbításnál alkalmazható nemzeti egyszerűsítések. Árutovábbítás a Tranzitegyezmény szerint Az áru továbbítása olyan harmadik országba, amely részese a Tranzitegyezménynek (EFTA országok.). Szabályai gyakorlatilag azonosak a közösségi külső árutovábbítás szabályaival. Belső árutovábbítás A áru szállítása a közösség két pontja között úgy, hogy a szállítási útvonal harmadik országot is érint. Szabályai gyakorlatilag azonosak a közösségi külső árutovábbítás szabályaival. VÁMRAKTÁROZÁS Az áru tárolása korlátlan ideig, úgy, hogy arra nem alkalmazandók a kereskedelempolitikai intézkedések, és azt az eljárás alatt - nem terheli vám. Tevékenységi engedélyhez kötött. Az engedély-kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a feltételeket igazoló okmányokkal együtt. Az engedély megadásának egyik alapfeltétele a vám biztosítása. A biztosíték összegét úgy kell megállapítani, hogy az, minden esetben fedezze az aktuálisan tárolt áruk vámterheit. Fajtái Közvámraktár (A, B vagy F típusú) bárkinek az áruja tárolható, Magánvámraktár (C, D vagy E típusú) csak az engedélyes saját forgalmában beérkező áru tárolható, Az A, C, illetve D típusú vámraktárban külön engedély alapján átmeneti megőrzés céljából is tárolható áru. Lebonyolítása Vám elé állítás, a vámraktározás kezdeményezése vámáru-nyilatkozattal, Nyilvántartásba vétel Tárolás (a tárolás alatt elvégezhetők az ún. szokásos kezelések; a vámraktározás alatt aktív feldolgozás is végezhető külön engedély alapján; a tárolt áru további vámraktározásra átszállítható más vámraktárban /átadás/, illetve ideiglenesen, meghatározott időre visszatárolási kötelezettséggel kitárolható. TÁJÉKOZTATÓ 12

13 Az eljárás lezárása: új (más) vámeljárás kezdeményezése, más vámjogi rendeltetés meghatározása. Nem közösségi áru tárolása vámraktárban Előfinanszírozott áru (olyan közösségi exportáru, amelyre a kilépetés következményeként exporttámogatás vehető igénybe) tárolható vámraktárban és a betárolást követően igénybe vehető az export-visszatérítés, azzal, hogy, ha nem szállítják ki, akkor azt vissza kell fizetni. A vámhatóság külön engedélyével, közösségi áru is tárolható a vámraktárban. Adó-raktár Nem vámjogi kategória, szabályait az áfa-törvény határozza meg. Közösségi áru későbbi harmadik országos export, vagy más tagállamba való kiszállítás célú tárolását teszi lehetővé, úgy, hogy a betárolás után igénybe vehető az exporthoz kapcsolódó áfa-mentesség. Amennyiben a betárolt árut mégsem exportáljék 3. országba, az áfa-t érvényesíteni kell! Adó-raktározás az A típusú közvámraktárnak megfelelő feltételek mellett engedélyezhető. AKTÍV FELDOLGOZÁS A nem közösségi áru feldolgozását, megmunkálását (feldolgozás, összeszerelés, javítás, stb.) teszi lehetővé úgy, hogy arra nem vonatkoznak a kereskedelempolitikai intézkedések, és (a felfüggesztő eljárásban) nem terheli vámfizetési kötelezettség. Tevékenységi engedélyhez kötött. A vámhatóság a feltételek (pl. vámbiztosíték, gazdasági feltételek, nyilvántartási kötelezettség) megléte esetén adja meg az engedélyt. A kérelem formanyomtatványon, vagy meghatározott esetekben a vámáru-nyilatkozattal nyújtható be. (Az utóbbi esetben az árunyilatkozat elfogadása jelenti az engedélyt.) A vámhatóság a tevékenységi engedélyben határozza meg a feltételeket (jogszabály alapján) és az eljárás lezárási határidejét. Fajtái Felfüggesztő eljárás (feldolgozás úgy, hogy időtartama alatt az árut nem terheli vámfizetési kötelezettség) Vám-visszatérítési eljárás (feldolgozás úgy, hogy a vámot megfizetik, majd, amennyiben a feldolgozott árut exportálták, az abban lévő nem közösségi áru-hányadra eső vámot a vámhatóság visszatéríti). (Aktív feldolgozás, felfüggesztő eljárásban, vámraktárban is végezhető.) Lebonyolítása Vám elé állítás, Vámeljárás kezdeményezése vámáru-nyilatkozattal, Elszámolási kulcs megállapítása (az engedély alapján), Nyilvántartásba vétel, Feldolgozás, megmunkálás, javítás, stb. elvégzése Az eljárás lezárása (az arra adott határidőt követő 30 napon belül) - újra-kivitel, (visszatérítési eljárásnál ennek alapján a visszatérítés kezdeményezése) - más vámeljárás kezdeményezése (Szabadforgalomba helyezés esetén kiegyenlítő kamatot is fizetni kell!) VÁMFELÜGYELET MELLETTI FELDOLGOZÁS Azt teszi lehetővé, hogy azokban az esetekben, amikor valamely termék előállításához felhasznált alkatrészek, anyagok vámtétele magasabb, mint a késztermék vámtétele, akkor a vámot a termék meghatározott időtartamon belüli előállítása után a végtermék vámtételének figyelembe vételével állapítsák/fizessék meg. Csak a közösségi vámkódex végrehajtási melléklete meghatározott mellékletében jelzett árukra alkalmazható. TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 13

14 Tevékenységi engedélyhez kötött, az engedély megadásának feltétele a vám biztosítása is. A vámhatóság az engedélyben határozza meg a feltételeket és az eljárás lezárásának határidejét. IDEIGLENES BEHOZATAL Lehetővé teszi, hogy az árut ideiglenesen használják a közösség vámterületén, anélkül, hogy arra alkalmazni kellene a kereskedelempolitikai intézkedéseket, illetve, hogy az után vámot kellene fizetni. Az eljárás időtartamára a vámot biztosítani kell. Fajtái - Teljes vámmentességű ideiglenes behozatal, - Részleges vámmentességű ideiglenes behozatal (ebben az esetben, ha az eljárást az áru újra-kivitelével zárják le, a használati idő minden megkezdett hónapjára az egyébként fizetendő vám 3%-át maximum a teljes vámot meg kell fizetni). Az eljárás lezárása: - Újra-kivitel, - Szabadforgalomba helyezés (kiegyenlítő kamat!) - Más vámeljárás kezdeményezése PASSZÍV FELDOLGOZÁS Leegyszerűsítve, az aktív feldolgozás felfüggesztő eljárás (bérmunka jellegű feldolgozás) fordítottja vagyis az árut harmadik országban történő feldolgozásra, javításra viszik ki. A visszahozott feldolgozott, javított áru újra-behozatali szabadforgalomba helyezése során ismét csak leegyszerűsítve a vámot csak a harmadik országban hozzáadott anyag, alkatrész, munkadíj után kell megfizetni. Tevékenységi engedélyhez kötött. Az engedélyt a feltételek megléte pl. gazdasági feltételek esetén adja ki a vámhatóság. Az engedélykérelmet az erre meghatározott űrlapon kell benyújtani, de vannak olyan esetek, amikor az engedélyezés a vámáru-nyilatkozat benyújtásával/elfogadásával történik meg. KIVITEL A kiviteli vámeljárás célja az exportáru kiszállítása a közösség vámterületéről, vámfelügyelet mellett. A kiviteli vámeljárást is vámáru-nyilatkozattal kell kezdeményezni, esetenként az árutovábbítás szabályainak együttes alkalmazásával (pl. előfinanszírozott áru vámraktárból harmadik országba történő kivitelénél). A vámáru-nyilatkozathoz csatolni kell a meghatározott okmányokat, igazolásokat (pl. export számla; az árutól függően: kiviteli engedély, származást igazoló okmány). MÁS VÁMJOGI RENDELTETÉSEK A nem közösségi áru vámjogi sorsát a vámeljárások mellett más módon is lehet rendezni. Ezek: Újra-kivitel: a szabadforgalomba nem helyezett nem közösségi áru harmadik országba történő ki,- visszaszállítása (vámraktározásból, ideiglenes behozatalból, aktív feldolgozásból, vámfelügyelet melletti feldolgozásból). Az eljárás lényegileg megegyezik a normál kiviteli eljárással. Az áru megsemmisítése: a behozott nem közösségi áru vámhivatali ellenőrzés mellett, indokolt esetben, kérelemre megsemmisíthető. A megsemmisített áru vámmentes. (Ha a megsemmisítésnél hulladék keletkezik, akkor a vámot, annak saját vámtételével meg kell fizetni.) Az áru felajánlása a kincstárnak: a behozott nem közösségi áru, kérelemre, a vámhatóság hozzájárulásával ellenszolgáltatás nélkül felajánlható az államnak (kincstárnak). Amennyiben a vámhatóság elfogadja a felajánlást, az áru vámmentes. Az áru beszállítása vámszabadterületre, vámszabad raktárba (jelenleg a Magyar Köztársaságban nem működik sem vámszabadterület, sem vámszabad raktár, ezért ezt nem tárgyaljuk). TÁJÉKOZTATÓ 14

15 TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEK A VÁMJOGBAN Az engedélyköteles tevékenységek, eljárások főbb csoportjai Vám biztosítása, megfizetése Áru érkeztetése/indítása, Származás igazolása, Árunyilatkozat adás, Gazdasági vámeljárások Vám biztosítása, megfizetése általános kezességnyújtás Összkezesség nyújtása (TC31), biztosíték mentesség (TC33) árutovábbításhoz, Egyedi garanciajegy (TC32) forgalmazása árutovábbításhoz, Halasztott vámfizetés, Áfa biztosíték-mentesség Áru érkeztetése/indítása Elektronikus vám elé állítás Engedélyezett feladó Engedélyezett címzett Származás igazolása Elfogadott exportőr (számlanyilatkozat adás szállítmányértéktől függetlenül, Könyvelés szerinti elkülönítés (származó és nem származó termékek együttes tárolását teszi lehetővé) Árunyilatkozat adás EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat EV-nek megfelelő, számítógépen előállított árunyilatkozat Összevont árunyilatkozat Egyszerűsített árunyilatkozat(ok) Helyi vámkezelés Gazdasági vámeljárások Vámraktározás és o más árutárolások*: átmeneti megőrzési raktár, áfa-raktár *= ezek nem gazdasági vámeljárások, de engedélyhez kötöttek! Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti feldolgozás Passzív feldolgozás Az engedélyezés általános alapfeltételei Megbízható vámadós státus, Magyarországi cég, vállalkozás Büntetlen előélet (vezető, tulajdonos, illetve szakágazati vezető) Kintlévőség nincs, nem volt (vám, adók), Nem áll csőd-, felszámolási,- végelszámolási eljárás alatt Vám biztosítása, Biztosíték a vámra és a szabadforgalomba helyezés esetén felmerülő nem közösségi adókra (áfa, jövedéki adó) és díjakra (környezetvédelmi termékdíj) TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 15

16 A biztosíték formája - Bankgarancia, - Biztosítási kötelezvény, - Kezesség, - Készpénzletét Gazdasági feltételek, Csak meghatározott engedélyeknél (gazdasági vámeljárások) Vizsgálatának célja a közösségi feldolgozók érdekeinek védelme, Meghatározottak azok az esetek, amikor a feltételeket teljesítettnek kell tekinteni Gyakorisági tényezők, Csak meghatározott tevékenységek esetén vizsgálandók (pl. engedélyezett címzett/feladó, halasztott vámfizetés, egyszerűsített árunyilatkozat adás) Lényege, hogy az engedély kiadásának feltétele az adott tevékenység rendszeres végzése Más engedély megléte, Csak meghatározott engedélyek feltétele (pl. engedélyezett címzett, helyi vámkezelés) Ezekben az esetekben egyes alapfeltételek a szükséges más engedélyben teljesülnek Tárgyi feltételek Meghatározott nyilvántartások vezetése (pl. egyes gazdasági vámeljárások) Számítógépes adatfeldolgozás (Pl. EV-től eltérő árunyilatkozat adás) Közvetlen kapcsolat a vámhatóság számítógépes rendszeréhez (pl. elektronikus vám elé állítás, helyi vámkezelés) VÁMELJÁRÁS HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, JOGORVOSLAT Amennyiben a határozaton valamilyen egyértelmű elírás (név, szám és hasonló) történt, akkor a határozat kijavítását lehet kezdeményezni. Amennyiben a lebonyolított (elvégzett) vámeljárás adatai nem felelnek meg a tényleges adatoknak, vámeljárásról szóló határozatot, árunyilatkozatot az arra nyitva álló határidőn belül (egy év) módosítani kell. Ha a módosítás a vám alapjával van kapcsolatban, akkor azt az elévülési határidőn (öt év) belül lehet/kell módosítani. A módosítás történhet kérelemre, vagy a vámhatóság intézkedésére (hivatalból). Amennyiben a vámeljárásról hozott határozat a kötelezett jogát, jogos érdekét sérti, úgy a határozat ellen jogorvoslattal (fellebbezés, határozat bíróság előtti megtámadása) élhet. A jogorvoslat tekintetében a közigazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. VÁM-VISSZATÉRÍTÉS A közösségi vámkódexben és végrehajtási rendeletében meghatározott esetekben a megfizetett vám visszatéríthető, illetve a vám elengedhető. Ilyen esetek például, ha a kötelezett utólag igazolja, hogy kedvezményes vámra, vámmentességre vagy hasonlóra lett volna jogosult, nem járt törvényesen az összeg, amikor azt megfizették, vagy amikor bejegyezték a könyv szerinti nyilvántartásba, vagy az összeget nem megfelelően jegyezték be a könyv szerinti nyilvántartásba, érvénytelenítésre kerül az a vámáru-nyilatkozat, amelyre már megfizették a vámot, TÁJÉKOZTATÓ 16

17 megállapításra kerül, hogy az olyan árura vonatkozott, amelyet az importőr az árunyilatkozat elfogadásának időpontjában visszautasított, mert az hibás volt, vagy nem felelt meg s szerződéses feltételeknek. a feladó hibájából az áruk téves címzett részére kerültek leszállításra; az áruk, a címzett megrendelésében található nyilvánvaló ténybeli tévedés következtében nem alkalmasak arra a felhasználásra, amelyre a címzett szánta azokat; stb. A határozat módosítását, a vám-visszatérítést Módosító Lap csatolásával kell kezdeményezni, a vám-visszatérítéshez még csatolni kell a közösségi vámkódex végrehajtásáról szóló rendelet mellékletében meghatározott űrlapot is. VÁMÉRTÉK A vámérték fogalma Az áru pénzben kifejezett értéke, az érték-vámok alapja és egyes nem közösségi adók (áfa) alapjának összetevője Jogi alapok GATT VII. cikke, A GATT VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994-ben felülvizsgált Vámérték Egyezmény 2913/92/EGK tanácsi rendelet (Közösségi Vámkódex) 2454/93/EGK bizottsági rendelet a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról 918/83/EGK tanácsi rendelet a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról (továbbiakban: vámmentességi rendelet) 2658/87/EGK tanácsi rendelet a vám- és statisztikai nomenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog részletes végrehajtásáról A vámérték meghatározás módszerei Ügyleti érték Azonos áru ügyleti értéke Hasonló áru ügyleti értéke Azonos/hasonló áru egységára alapján meghatározott érték Számított érték Szabad módszer szerint megállapított érték Ügyleti érték Az áruért, független eladó és vevő közötti ügyletben ténylegesen fizetett/fizetendő ár, Az ügyleti érték megállapítása során felmerülésük esetén figyelembe kell venni a vámérték kiegészítő tényezőket, Nem növelhető az ügyleti érték - Az eladó országban az exportáru után visszatéríthető adókkal, - A vevő országban az exportáru után fizetendő adókkal, - Az exportáruval kapcsolatosan az exportőrnek fizetendő, de az importár országban felmerülő szolgáltatás ellenértékeként fizetendő költségekkel (pl. összeszerelés, helyszíni tanácsadás, képzés) Azonos áru ügyleti értéke: az értékelendő áruval azonos olyan áru, amelynek vámértékét az ügyleti érték alapján állapították meg. Azonos áru: az ugyanabban az országban (exportáló ország) előállított áru, amely mindenben (fizikai tulajdonságok, minőség, megjelenés, stb.) megfelel az értékelendő árunak (kisebb eltérések megengedettek), és azzal közel azonos időben és kereskedelmi szinten, TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 17

18 mennyiségben importáltak. (Az esetleg eltérő kereskedelmi szint/mennyiség, szállítási feltételek miatti eltérések figyelembe vehetők.) Hasonló áru ügyleti értéke: az értékelendő áruhoz hasonló olyan áru, amelynek vámértékét az ügyleti érték alapján állapították meg. Hasonló áru: ugyanabban az országban (exportár ország) előállított áru, amely nem mindenben felel meg az értékelendő áruval, de azzal kereskedelmileg mindenképpen felcserélhető, és azzal közel azonos időben importáltak. (Az esetleg eltérő kereskedelmi szint/mennyiség, szállítási feltételek miatti eltérések figyelembe vehetők.) Azonos/hasonló áruk egységárán meghatározott érték A Közösségben az eladótól független személy részére a legnagyobb összmenyiségben értékesített, az értékelendő áruval azonos/hasonló áruk meghatározott módszerek szerint számított egységára. Számított érték Az exportáló (előállító) országban az áru előállításához felhasznált anyagok érték, a gyártás során felmerül költségek és a szokásos általános költségek, nyereség, szállítási, anyagmozgatási, biztosítási költségek figyelembevételével kalkulált érték. Szabad módszer A szabad módszer alkalmazásakor sem lehet eltérni a GATT VII. cikkének, a GATT Vámérték Egyezmények és a Közösségi Vámkódexnek a vámértékre vonatkozó általános irányelveitől. A szabadság abból áll, hogy pl. az értékelési módszerek sorrendisége felcserélhető, az azonos, hasonló áruknál a közel azonos idő meghosszabbítható. A szabad módszer sem teszi lehetővé, hogy a vámértéket A közösségen belüli eladási ár, Az exportőr ország belső piacán megállapított eladási ár, Több módszer alkalmazási lehetősége esetén a magasabb érték, Fiktív, szubjektív módszerek figyelembe vételével állapítsák meg. Vámérték növelő tényezők Alapvetően az ügyleti érték szerinti érték-meghatározáshoz kötődnek. Csak akkor vehetők figyelembe, ha Az eladási árban nem szerepelnek és Az értékelendő árura vonatkoznak. A jogszabályban meghatározottakon kívül a vámérték más költséggel, díjjal nem növelhető! A vámérték növelő tényezők fajtái Jutalékok (kivéve a vételi jutalék) Csomagolási, anyagmozgatási költségek, Az áru előállításához harmadik ország(ok)ban felhasznált anyagok költsége, vagy ott felmerült tervezési és hasonló díjak, Az áru előállításához harmadik országban felhasznált szerszámok, öntőminták és hasonlók költsége, Az áru viszonteladásából az eredeti eladónak visszajuttatott összeg, Az árura vonatkozó licenc, know-how és hasonló jogdíjak, ha az áru eladásának feltétele ezek megfizetése, A szállítási és ezzel kapcsolatos, a közösség közös külső határáig felmerülő költségek (fuvar, biztosítási és hasonló díjak). A vámérték okmányszerű igazolása Számla (nem kell az árutovábbítás vámeljáráshoz, valamint a kiviteli vámeljáráshoz de a vámhatóság ezekben az esetekben is bekérheti); Vámérték bevallás: az ügyleti érték szerinti vámérték-meghatározáshoz formanyomtatvány, amely akkor kell, ha az azonos feladótól érkező TÁJÉKOZTATÓ 18

19 szállítmány értéke meghaladja a t. (Nem kell alatt, és akkor sem, ha az import nem kereskedelmi célú.) A vámérték átszámítása nemzeti valutára Amennyiben a vámérték nem a nemzeti valutában van meghatározva, azt át kell számítani. A vámeljárást megelőző hónap utolsó előtti szerdáján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni! AZ ÁRU SZÁRMAZÁSA Az árut abból az országból származónak kell tekinteni, ahol azt Teljes egészében megmunkálták, vagy Kielégítő mértékben megmunkálták. Az áru lehet Nem preferenciális származású (alkalmazandó az erga omnes vámtétel), Preferenciális származású (kedvezményes preferenciális vám alkalmazható). Preferenciális származás: Általános Preferenciális Rendszer (GSP / General System of Preferences) szerinti kedvezményes származás; a Közösség által egyoldalúan nyújtott vámkedvezmény. GSP-n kívüli kedvezményes származás o o egyoldalúan nyújtott (Nyugat-Balkáni országok /West Balkan Countries) kedvezmény viszonosságon alapuló kedvezményes megállapodások - EGT/EEA az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok (European Economic Area), az EU tagok és az EFTA országok; - EFTA az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás tagállamai (European Free Trade Association), Svájc, Liechtenstein, Izland, Norvégia - EUR-MED az Euro-Mediterrán megállapodás hatálya alá tartozó országok; - PEK a Pán-európai Kumulációs Rendszerben részes országok, EGT országok és Törökország - EPA-CARIFORUM megállapodás - MAR megállapodás - TOT/OCT Tengeren túli országok és területek / The Overseas Countries and Territories), - LA olyan Latin-Amerikai országok, amelyekkel az EU külön megállapodást kötött (Chile, Mexikó), - MOT/OC Más Országok és Területek / Other Countries), amelyek valamely EU tagállamhoz tartoznak, de nem részei az EU vámterületének, és amelyekre sajátos származási előírások vonatkoznak (pl. Ceuta és Melilla) - egyes országokkal kétoldalúan kötött, viszonosságon alapuló megállapodások Származás okmányszerű igazolása GSP kedvezményhez - FORM A származási bizonyítvány - Számlanyilatkozat Más preferenciális kedvezményhez - EUR.1 szállítási bizonyítvány - EUR-MED szállítási bizonyítvány - Számlanyilatkozat - EUR-MED számlanyilatkozat TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 19

20 Számlanyilatkozat szállítmányérték alatt az exportőrnek a számlára, vagy más, az árut kísérő kereskedelmi okmányra vezetett, származást igazoló kötött szövegű - nyilatkozata felett is adható számlanyilatkozat, ha az exportőrnek erre vonatkozó jogosítványt ad a vámhatóság (elfogadott exportőr státus) Származási kumuláció (Kumuláció = összevonás) Származási kumuláció: az áru előállításához felhasznált anyagok származóként való összevonása és együttes elkülönítése a nem származó összetevőktől. Fajtái: - Bilaterális kumuláció A Közösséget és egy másik országot, területet érint. Azt teszi lehetővé, hogy pl. a Közösség a másik szerződő fél származó áruját úgy használja fel, mintha saját származó lenne, anélkül, hogy az átmenne a kielégítő megmunkáláson, de az feltétel, hogy átmenjen nem kielégítő megmunkáláson túlmenő feldolgozáson. Jellemző a Közösség és a GSP országok (ezeknél figyelemmel a regionális kumulációs lehetőségekre is), a Nyugat-balkáni országok, valamint a más országok és területek közötti kapcsolatokban. - Diagonális kumuláció Tartalmában azonos a kétoldalú kumulációval, azzal, hogy legalább három olyan országot, területet érint, amelyek azonos elveken nyugvó származási szabályokat alkalmaznak. A Közösség, az Európai Gazdasági Térség és Románia, Bulgária, valamint Törökország közötti úgynevezett pán-európai kumuláció is a diagonális kumuláción nyugszik. - Regionális GSP kumuláció A diagonális kumuláció sajátos formája, ami a GSP rendszerbe tartozó kedvezményezett országokat érinti a Közösségbe irányuló exportjukkal összefüggésben. Lehetővé teszi, hogy az adott terméket több, a regionális csoporthoz tartozó országban állítsák elő, úgy, hogy a Közösségben megkaphassák a kedvezményes elbánásra jogosító származó státust. Ilyen esetben a termék a regionális csoport azon országból származó lesz, amelyikben elvégezték a nem kielégítő (nem elegendő mértékű) feldolgozási műveletet nincs szükség a kielégítő megmunkálásra és ahol a hozzáadott érték legalább megegyezik az előállítás során felhasznált, a csoport többi országából származó anyagok vámértékével. - Teljes (totális) kumuláció Alkalmazása során az áru származó helyzetét az érintett országok által alkotott térségben elvégzett feldolgozási és megmunkálási műveletek összességére hivatkozással lehet meghatározni. Például a térséget alkotó A országban elvégzett műveletet úgy kell tekinteni, mintha azt az ugyancsak a térséghez tartozó B országban végezték volna el feltéve, ha az A országban előállított nem származó terméken B országban további feldolgozást végeznek. VÁMUNIÓK Az EU vámuniós szerződést kötött - Andorrával, - San Marinóval és - Törökországgal. A Török vámuniós szerződés nem teljes körű, nem terjed ki a mezőgazdasági árukra, és a meghatározott szén- és acéltermékekre. Az Andorra EU és San Marino EU vámuniós megállapodás nem terjed ki a meghatározott szénés acéltermékekre. A vámuniós megállapodások alapján behozott árukra nem kell vámokat alkalmazni. A vámuniós megállapodás alapján történő behozatalt Török viszonylatban az A.TR okmánnyal, a másik két esetben a T2L (vagy ezt helyettesítő) okmánnyal kell igazolni. TÁJÉKOZTATÓ 20

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék

Részletesebben

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/02. A költségvetés kilencvenkét százalékát hozza a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal háromnapos országos vezetői értekezletet tartott Egerben.

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

Dr. Béres-Deák Attila ügyvédjelölt, vámszakértő

Dr. Béres-Deák Attila ügyvédjelölt, vámszakértő Dr. Béres-Deák Attila ügyvédjelölt, vámszakértő Csempészet, vámorgazdaság és jövedéki bűncselekmények elkövetési értékeinek meghatározása büntetőeljárásban Problémafelvetés: A vám és jövedéki bűncselekmények

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben