VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK"

Átírás

1 BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő

2 Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így lenne? Nem! Az igaz, hogy fiskális megközelítésben a vámbevételek már nem jelentősek. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy a vám szabályozó szerepe felértékelődött, és - EU viszonylatban - már nem csak a nemzeti piac, hanem a Közösség egészének piacát is védi, szabályozza. E tekintetben hazánk, mint a Közösség egyik keleti külső határa is, fokozott figyelmet érdemel (és kap). A vámjog a Közösség szempontjából a múlt, a jelen és bizonyára a jövő tekintetében is meghatározó. A múltról csak annyit, hogy a Közösség lényegében vámunióként jött létre A vámjog egészének részletes bemutatására 14 tanóra előadás és - csoportonként 14 szemináriumi tanóra igen kevés, mivel a hatályos vámjog és az ahhoz tartozó más jogszabályok mennyisége szűken számolva is több ezer oldal. A rendelkezésünkre álló idő ha szűkösen is csak arra elegendő, hogy a legfontosabb kérdésekről eligazodás szintű tájékoztatást kapjanak. Talán néhányukban felmerült a kérdés, hogy miért kell vámismeretekkel is foglalkozniuk? A válasz - bízom abban, hogy stúdiumunk végén Önök is elismerik - egyszerű: logisztikai-szállítmányozási, illetve külkereskedelmi bonyolítói tevékenységet legalább alapvető vámismeretek nélkül nem lehet végezni... Budapest, szeptember Szabó Béla vámszakértő, TÁJÉKOZTATÓ 2

3 AMIT EZ A TÁJÉKOZTATÓ VÁZLATSZERŰEN TARTALMAZ KÖZÖSSÉGI NEM KÖZÖSSÉGI ÁRU A KÖZÖSSÉG VÁMTERÜLETE A KÖZÖSSÉGI ÉS A NEMZETI VÁMJOG FORRÁSAI VÁMFELÜGYELET VÁM ELÉ ÁLLÍTÁS ÁTMENETI MEGŐRZÉS VÁMJOGI RENDELTETÉS VÁMELJÁRÁSOK VÁMÁRU-NYILATKOZAT VÁMVIZSGÁLAT MINTAVÉTEL AZ ÁRU AZONOSÍTÁSA AZ ÁRU KIADÁSA AZ EGYES VÁMELJÁRÁSOK MÁS VÁMJOGI RENDELTETÉSEK TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEK A VÁMJOGBAN VÁMELJÁRÁS HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, JOGORVOSLAT VÁM-VISSZATÉRÍTÉS VÁMÉRTÉK AZ ÁRU SZÁRMAZÁSA A VÁM NEM KÖZÖSSÉGI ADÓK ÉS DÍJAK VÁMBIZTOSÍTÉK, A VÁM (VÁMTARTOZÁS) MEGFIZETÉSE TARIC ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ VÁMIGAZGATÁSI BÍRSÁG SZEMLEDÍJ TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 3

4 KÖZÖSSÉGI NEM KÖZÖSSÉGI ÁRU A vámjog alapvetően a nem közösségi árukra, az ilyen árukkal kapcsolatos anyagi és eljárási szabályokra terjed ki, ezért fontos az áruk ilyen értelmű meghatározása. Közösségi áru A Közösség vámterületén teljes egészében előállított áru, A szabad forgalomba bocsátott nem közösségi áru Az előző kettőből, vagy a szabad forgalomba helyezett árukból a közösség vámterületén előállított áru Nem közösségi áru Ami nem minősül közösségi árunak. A KÖZÖSSÉG VÁMTERÜLETE A közösségi vámjog a Közösség vámterületén alkalmazandó. A közösség vámterülete nem azonos a közösséget alkotó országok államterületével! A közösség vámterülete a tagállamok államterülete* kivéve: - Dánia: Feröer szigetek, Grönland - Németország: Heligoland sziget, Büsingen - Spanyolország: Ceuta és Melilla - Franciaország: tengeren túli teületek, Saint Pierre, Miquelon és Mayotte - Olaszország: Livigno, Campione d Italia, a luganói tó partja Ponte Teresa és Porto Ceresio között *ideértve még Nagy-Britannia tekintetében a Csatorna szigeteket és a Man szigetet; Franciaország tekintetében a Monacói Hercegséget. A KÖZÖSSÉGI ÉS A NEMZETI VÁMJOG FORRÁSAI (Csak a legfontosabbak!) Közösségi vámjog alkalmazása valamennyi Tagállamban kötelező, attól eltérő rendelkezések nem alkalmazhatók. 2913/92/EGK tanácsi rendelet a Közösségi Vámkódexről, 2454/93/EGK bizottsági rendelet a Közösségi vámkódex végrehajtásáról, 2658/86/EGK tanácsi rendelet a vám-és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról, 918/83/EGK tanácsi rendelet a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról (vámmentességi rendelet) és a végrehajtására vonatkozó bizottsági rendeletek, Nemzeti vámjog A nemzeti vámjog célja alapvetően a Közösségi vámjog nemzeti szintű végrehajtása. Tartalmaz továbbá néhány olyan a közösségi vámjoggal nem ellentétes rendelkezést, amelyek nemzeti szinten kapcsolatot teremtenek más nemzeti szabállyal, illetve sajátos belső viszonyokat szabályoznak, a vámjogi rendelkezések betartása, betartatása érdekében évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról, 15/2004 (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól, 21/2004. (IV. 21.) PM rendelet az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról évi XIX. törvény a vám-és pénzügyőrségről, 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről, 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról TÁJÉKOZTATÓ 4

5 Kapcsolódó fontosabb nemzeti jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a nemzeti vámtörvény előírásai értelmében, összhangban az itt említett eljárási törvénnyel is, a vámeljárásban, ha a közösségi vámjog vagy a nemzeti vámtörvény másként nem rendelkezik eljárási kérdésekben, az itt jelzett törvényt kell alkalmazni.) A vámeljárásban fizetendő nem közösségi adókra vonatkozó jogszabályok évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról, évi XCII. törvény az adózás rendjéről, A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény Büntetőtörvénykönyv: évi IV. tv. Szabálysértési törvény: évi LXIX. Tv., Polgári törvénykönyv: évi IV. tv., Polgári perrendtartásról szóló törvény: évi III. törvény, Illetéktörvény: évi XCIII. Tv. VÁMFELÜGYELET Vámfelügyelet: a vámhatóságnak a vámjogszabályok és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtására irányuló tevékenysége. A közösségi áru vámfelügyelet alatt áll, amíg Vámjogi rendeltetése (státusa) meghatározására szükség van, illetve Vámjogi rendeltetése (nem közösségi áruknál) nem változik, vagy Újraexportálják, vagy megsemmisítik VÁM ELÉ ÁLLÍTÁS A vámhatóság értesítése arról, hogy az áru megérkezett/indul a rendeltetési/indulási helyre/helyről a nem-közösségi áru szállítása a rendeltetési helyre. A behozott árut késedelem nélkül kell szállítani - a kijelölt vámhivatalba, vagy - a vámhatság által kijelölt, jóváhagyott más helyre, vagy - vámszabadterületre Ha a szállítás közben akadály jelentkezik, a vámhatóságot késedelem nélkül tájékoztatni kell. Aki felelős a fuvarozásért, felelős az árunak a rendeltetési helyre szállításáért is! Kötelezettségek a vám elé állításnál Az áru és a szállítóeszköz bemutatása Az áru bejelentése írásban (gyűjtő árunyilatkozat) legkésőbb a következő munkanapon Vámjogi rendeltetés meghatározása (szükség szerint, az átmeneti megőrzés lejártáig) - Tengeri szállításnál 45 napon belül, - Más szállításnál 21 napon belül. A vám elé állítás okmánya: Gyűjtő árunyilatkozat A vám elé állított áruról elektronikus úton gyűjtő árunyilatkozatot kell adni. A gyűjtő árunyilatkozat lehet még: - formanyomtatvány, amit a vámhatóság határoz meg (üzemszünet esetén), - az árut kísérő kereskedelmi/szállítási okmány, amely tartalmazza az azonosítási adatokat, - továbbítási vámokmány benyújtására kötelezett: - aki az árut a Közösség vámterületére vitte, vagy - aki felelős a fuvarozásért, vagy - akinek a nevében az előzőek eljárnak TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 5

6 A vám elé állított árut csak a vámhatóság engedélyével lehet kirakni a szállítóeszközből, a kirakott áru engedély nélkül nem vihető el, nem használható fel.. A vámjogi rendeltetés meghatározása érdekében a vám elé állított áruból minta vehető, vagy az áru megtekinthető. A mintát vámeljárás alá kell vonni, de ha a vizsgálat során megsemmisül, helyrehozhatatlanul károsodik, nem terheli vám. A minta maradéka, hulladéka újra-kivihető, megsemmisíthető. ÁTMENETI MEGŐRZÉS A vám elé állított áru átmeneti megőrzés alatt áll, amíg vámjogi rendeltetését nem határozzák meg. Az átmeneti megőrzés határideje tengeri szállításnál 45, más szállításnál 21 nap (kérelemre meghosszabbítható) Az átmeneti megőrzés helyét a vámhatóság határozza meg. Az átmeneti megőrzés időtartamára a vámhatóság megkövetelheti a vám biztosítását, - nem kell a vámot biztosítani a szállítmányozó, engedélyezett címzett, vámudvart üzemeltető vámügynök telephelyén működő átmeneti megőrzésnél, Az átmeneti megőrzés helye átmeneti megőrzési raktár. Átmeneti megőrzési raktár lehet meghatározott vámraktár is. Az átmeneti megőrzésre rendelkezésre álló határidő túllépése esetén a vámhatóság amennyiben felszólítása eredménytelen marad közvetlen felügyelete alá vonhatja az árut és végső soron eljárhat annak értékesítése tárgyában is! VÁMJOGI RENDELTETÉS A nem közösségi árura, továbbá a harmadik országba* kiszállításra kerülő közösségi árura vámjogi rendeltetést kell meghatározni. Vámjogi rendeltetés az áru: vámeljárás alá vonása, bevitele vámszabadterületre, vámszabad-raktárba újra-kivitele a közösség vámterületéről, megsemmisítése, felajánlása az államkincstárnak * harmadik ország minden olyan ország, amely nem tagja a Közösségnek. VÁMELJÁRÁSOK* I. Szabadforgalomba helyezés, II. Felfüggesztő eljárások: Árutovábbítás, o Külső árutovábbítás o Belső árutovábbítás Gazdasági vámeljárások Vámraktározás, Feldolgozásra vonatkozó eljárások - Aktív feldolgozás, - Vámfelügyelet alatti feldolgozás, - Passzív feldolgozás Ideiglenes behozatal, II. Kivitel * bővebben lásd később! TÁJÉKOZTATÓ 6

7 VÁMÁRU-NYILATKOZAT A vámeljárást vámáru-nyilatkozat benyújtásával kell kezdeményezni. Árunyilatkozat adható normál eljárásban, egyszerűsített eljárásban; ezeken belül írásban, vagy (engedéllyel) adatfeldolgozási technikával, elektronikus úton*, vagy (meghatározott esetben) szóban. * szabadforgalomba helyezés, kivitel, árutovábbítás esetén fő szabályként elektronikus úton kell árunyilatkozatot adni. Árunyilatkozat adás normál eljárásban Hivatalos formanyomtatvány (Egységes Vámáru-nyilatkozat - EV), Adatfeldolgozási technikával az EV adattartalmának megfelelően, Elektronikus úton, Szóban (magán-forgalomban; az ideiglenes behozatal egyes jogcímeinél), Postaforgalomban CN 22, CN 23 okmány, Nemzetközi vámokmány (TIR, A.T.A.) /A nemzetközi vámokmányok egyszerűsítik, egységesítik a vámeljárások lebonyolítását a kapcsolódó nemzetközi szerződéseket aláíró országok tekintetében. A TIR Carnet (Igazolvány) alapvetően a közúti áruszállításhoz és a vámeljárások tekintetében az árutovábbításhoz kapcsolódik. Az A.T.A. Carnet többcélú áruk ideiglenes kivitelére, ideiglenes behozatalára a szállítás alatti árutováábbításra és visszahozatal esetén az újra-behozatal szerinti szabadforgalomba helyezésre használható okmány. mindkét nemzetközi vámokmány kiváltja a vámterhek külön biztosítását is./ Árunyilatkozatot adhat, aki az árut Saját nevében, vagy megbízottja (képviselője) útján vám állítatja és a közösségben letelepedett személy (kivéve az árutovábbítást, egyes ideiglenes behozatalokat és az alkalmai árunyilatkozat-adást) A képviselő, lehet - közvetlen, - közvetett. A közvetett képviselő az egyetemlegességi szabályok szerint vámfizetésre kötelezett! Képviselő csak a Közösségben letelepedett személy lehet. Az áfa szempontjából, a közvetett képviselethez kapcsolódóan ismeretes a vámügyi képviselő. A rá vonatkozó előírásokat az áfa törvény tartalmazza. A képviseletet meghatalmazással szükséges igazolni. Az árunyilatkozathoz csatolandó okmányok Elektronikus árunyilatkozat adásnál ezeket az okmányokat értelemszerűen nem kell benyújtani, de minden esetben rendelkezésre kell állniuk! Szabad forgalomba helyezés: számla, vámérték bevallás, fuvarokmányok, megelőző vámeljárás vámáru-nyilatkozata, esetleges kedvezmények igénybevételéhez szükséges okmányok, más okmány, amit a vámhatóság előír, Árutovábbítás: fuvarokmányok, ha volt, a megelőző vámeljárás vámokmánya, Gazdasági vámeljárások: lényegében azok az okmányok, amelyek a szabad forgalomba helyezésnél is szükségesek, továbbá a vonatkozó tevékenységi engedély (kivéve, ha az engedély az árunyilatkozat elfogadásával adható meg) TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 7

8 Kivitel (valamint az újra-kivitel): fuvarokmányok, megelőző vámeljárás vámokmánya (ha volt), más okmány, ami a kiviteli vámok, a kivitel szabályozó előírások alkalmazásához szükséges, Árunyilatkozat adás elektronikus úton Az adatokat megfelelő kódolt formában kell elküldeni, Az árunyilatkozat akkor tekinthető benyújtottnak/elfogadottnak, ha erről a vámhatóság elektronikus üzenetet küld (a kiadhatóságról is), Az elektronikus árunyilatkozat adásnál az adott vámeljáráshoz csatoltandó okmányoknak rendelkezésre kell állniuk, és azokat szükség szerint a vámhivatalnak be kell mutatni! Az árutovábbítás, a kivitel és a szabadforgalomba helyezés vámeljárások már lényegében csak elektronikus úton adott árunyilatkozat benyújtásával kezdeményezhetők! Szóbeli árunyilatkozat adás - Nem kereskedelmi forgalomban (személypoggyászra, magánszemélyek áruira), - Kereskedelmi forgalomban, ha a szállítmány értéke nem haladja meg a közösségi statisztikai küszöbértéket, ideiglenes behozatal egyes eseteiben (az ide kapcsolódó újra-kivitelre is) - Ha vámfizetési kötelezettség keletkezik, arról a vámhatóság elismervényt ad. Más módon adható árunyilatkozatok ( ráutaló magatartás ) Lehetőségeit a közösségi vámkódex végrehajtási rendeletének cikke határozza meg, A lehetőségek alapvetően - utasforgalomra, - bizonyos szállítóeszközökre (térti áruként visszahozott szállítóeszközök, újra-behozatali szándékkal kivitt szállítóeszközök, stb.) Nem alkalmazhatók ezek a szabályok, ha a vámra visszatérítést kérnek, az áru korlátozás, tiltás alá tartozik, stb. Postaforgalomhoz kapcsolódó szabályok A levelek, vámmentes nyomtatott anyagok, más bemutatási kötelezettség alól mentes áruk bejelentettnek tekintendők (ugyanígy ezek kivitele, ha nincs kiviteli vámfizetési kötelezettség), Más küldeményekre a CN 22, CN 23 okmányon kell árunyilatkozatot adni, kivéve azokat a kereskedelmi árukat, amelyek - Értéke meghaladja a közösségi statisztikai küszöbértéket, - Hasonló műveletek rendszeres sorozatét képezik, - Árunyilatkozat-adása adatfeldolgozási technikával történik - Tekintetében visszatérítést kérnek. - Korlátozás, tiltás alá tartoznak. Árunyilatkozat adás egyszerűsített eljárásban Az egyszerűsített árunyilatkozat adás a vámeljárás lebonyolításának gyorsítását szolgálja, és csak külön engedély alapján végezhető. Fajtái: - Hiányos árunyilatkozat (csökkentett adattartalom), - Formanyomtatvány, vagy annak adatival teljesen megegyező számítógépes okmány helyett valamilyen kereskedelmi vagy adminisztratív okmány (pl. számla, fuvarlevél), - Ún. helyi vámkezelés, ami az előírt adatok meghatározott számítógépe nyilvántartásba történő bejegyzését jelenti. Az egyszerűsített árunyilatkozatok alapján vámeljárás alá vont árukra az engedélyesnek kiegészítő (teljes adattartalmú) árunyilatkozatot kell benyújtania. Az árunyilatkozatot adó felelőssége az adatok valódiságára, a csatolt okmányok valódiságára a kapcsolódó vámeljárásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésére terjed ki TÁJÉKOZTATÓ 8

9 Az árunyilatkozat benyújtásának helye - vámhivatal, vagy - A vámhivatal által kijelölt, jóváhagyott hely (pl. vámudvar) (A vámhivatal rendelkezése szerint az árut is be kell mutatni.) - Az árunyilatkozat az áru bemutatása előtt is benyújtható, de csak akkor fogadható el, ha az áru bemutatása is megtörténik. Az árunyilatkozatot a vámhivatal által meghatározott időben kell benyújtani. A vámhatóságnak az árunyilatkozat elfogadásának időpontját fel kell tüntetnie az okmányon Az árunyilatkozat elfogadásának napja, az a nap, amikor a kért vámeljárásra vonatkozó valamennyi rendelkezés teljesítettnek tekinthető. (vannak eltérő szabályok!) A határidő után benyújtott árunyilatkozat úgy tekintendő, mint amit nem nyújtottak be! A benyújtott, elfogadott árunyilatkozat módosítása Kérelemre történhet, de nem lehet olyan hatása, hogy az árunyilatkozat más árura vonatkozzon Elvégezhető egy új (kicserélő) árunyilatkozattal is ebben az esetben a vámteher meghatározás napja, a kicserélő árunyilatkozat elfogadás napja lesz Nincs lehetőség a módosításra, ha a vámhivatal már tájékoztatta az ügyfelet, hogy meg kívánja vizsgálni az árut, vagy maga állapította meg a hibás adatokat, vagy már kiadta az árut Az árunyilatkozat érvénytelenítése Ha bizonyított, hogy az árunyilatkozatot tévesen nyújtották be az adott vámeljárásra Ha a vámhivatal már tájékoztatta az ügyfelet a vámvizsgálat tartásáról, az érvénytelenítésről csak ez után dönt A már kiadott árura vonatkozó árunyilatkozat (néhány kivételtől eltekintve - nem érvényteleníthető. Kivételek az érvénytelenítés korlátozása alól Ha 3 hónapon belül megállapítható, hogy tévedésből kérték a vámfizetéssel járó vámeljárást, és egyben kérik a helyes vámeljárást is Ha nem fizették meg és nem is biztosították a vámot, és ezért a vámhivatal elindítja az értékesítési eljárást (hivatalból érvényteleníti az árunyilatkozatot), Kivitelnél (ideértve a passzív feldolgozást is) ha kiviteli vám, vagy vám-visszatérítés alkalmazható és az áru nem hagyta el a Közösséget (a visszatérített vámot újra meg kell fizetni), és más esetben is, ha az áru nem hagyta el a közösség vámterületét, Vámraktározásnál, ha az újra-kiviteli szándékkal betárolt árut visszatárolják, Az árunyilatkozat hitelesítés, feljegyzések az árunyilatkozatra (normál eljárás) A vámhatóság köteles feljegyezni ellenőrzése, vizsgálata eredményét, részleges áruvizsgálat esetén a vizsgált árura vonatkozó adatokat, az azonosítási adatokat és azt dátummal, aláírással és bélyegzőlenyomattal hitelesítenie kell. Ha a vámhivatal nem ellenőrzi az árunyilatkozatot, nem végez áruvizsgálatot, nem kell hitelesítenie az árunyilatkozatot! VÁMVIZSGÁLAT A vámhatóság az elfogadott árunyilatkozat ellenőrzéséhez Megvizsgálhatja az okmányokat, bekérhet más okmányokat és Megvizsgálhatja az árut, Mintát vehet az áruból Az áruvizsgálatról tájékoztatni kell az árunyilatkozat-adót! Az áruvizsgálat lehet tételes, vagy szúrópróbaszerű. Az áruvizsgálat helye, időpontja: ahogy azt a vámhatóság meghatározza. Kérelemre, az árunyilatkozatot adó költségére, más hely/időpont is kijelölhető TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 9

10 Az árunyilatkozatot adó kötelességei a vámvizsgálatnál Az árunak a vámvizsgálat helyére szállítása, A vámvizsgálat személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, Részvétel az áruvizsgálaton (akár megbízott útján is) ha a vámhivatal a résztvevő személyét nem találja alkalmasnak, kijelölhet más személyt Ha az árunyilatkozatot adó nem jelenik meg az áruvizsgálatnál, a vámhivatal új időpontot határoz meg, ha ekkor sem jelenik meg, a költségre elvégzi a vámvizsgálatot, vagy érvényteleníti az árunyilatkozatot! Más előírások az áruvizsgálatra Ha az áruvizsgálat csak az áru egy részére terjed ki, a vámhatóság arról köteles tájékoztatni az árunyilatkozat-adót, Ha érdekei úgy kívánják, az árunyilatkozatot adó kérheti a részletesebb áruvizsgálatot, Ha a vámhivatal csak az áru egy részét vizsgálja meg, vizsgálata a teljes szállítmányra érvényes Ha az árunyilatkozat többsoros, akkor az egyes tételsorokat az áruvizsgálat szempontjából önálló árunyilatkozatnak kell tekinteni. MINTAVÉTEL A vámhatóságot nem terheli térítési kötelezettség, de a vizsgálat költségei őt terhelik, A vett minta nem haladhatja meg a vizsgálathoz szükséges mennyiséget, Ha a vámhatóság mintát vesz, engedélyeznie kell az áru felszabadítását ha a vámterhet lekönyvelték, és azt a kötelezett megfizette, vagy biztosította, A vett minta nem csökkenti a vámeljárásra bejelentett áru mennyiségét, kivitelnél azonban pótolható a kivett minta. Ha a minta már nem szükséges, a vámhatóság azt visszaadja, Ha a minta megsemmisül a vizsgálat alatt, azt vám nem terheli. AZ ÁRU AZONOSÍTÁSA Az árura, szállítóeszközre helyezett azonosító eszközöket csak a vámhivatal, vagy engedélyével az ügyfél távolíthatja el, Amennyiben a kért vámeljárás feltételeinek biztosítására szükséges az áru azonosítása, azt a vámhivatalnak kell elvégeznie/elfogadnia és az azonosítási adatokat fel kell jegyeznie az árunyilatkozaton Azonosítási eszközök: vámzár, pecsét, függőzár, fénykép, ábra, műszaki leírás, egyedi azonosítószám (pl. gyári szám) AZ ÁRU KIADÁSA Kiadható az áru, ha A vámeljárás feltételei teljesültek, és Az árura nem vonatkozik semmiféle tiltó, korlátozó rendelkezés, továbbá vámtartozással járó vámeljárás esetén A vámtartozást lekönyvelték, megfizették vagy biztosították Az árunyilatkozathoz tartozó valamennyi árut egyszerre kell kiadni figyelemmel arra, hogy többsoros árunyilatkozatnál a tételsorok önálló árunyilatkozatnak minősülnek Ha az árura korlátozó/tiltó előírás alkalmazandó nem adható ki addig, amíg az ehhez szükséges ellenőrzések tartanak, Ha a vámhatóság magasabb vámterhet állapít meg, mint amennyit a kérelem alapján kellene, a különbözetre biztosítékot követelhet (de az árunyilatkozatot adó kérheti a magasabb összeg könyvelését is) Nem adható ki az áru, ha az árunyilatkozatot adó hibájából nem volt lehetőség az áruvizsgálatra, vagy annak folytatására, vagy TÁJÉKOZTATÓ 10

11 nem nyújtották be az előírt okmányokat (a vámhivatal új időpontot is kitűzhet, de ha ezt is elmulasztják érvényteleníti az árunyilatkozatot), vagy határidőre nem igazolták a lekönyvelt vám megfizetését, vagy biztosítását, vagy az áru tilalom/korlátozás alá esik RÖVIDEN AZ EGYES VÁMELJÁRÁSOKRÓL SZABADFORGALOMBA HELYEZÉS A szabadforgalomba helyezett áruval, fő szabályként, vámjogilag szabadon lehet rendelkezni a közösség vámterületén, ezzel a vámeljárással az áru elnyeri a közösségi státust. A szabadforgalomba helyezést vámáru-nyilatkozattal kell kérni, és ahhoz csatolni kell a meghatározott okmányokat (pl. számla; terméktől, alkalmazni kért vámtételtől függően: származást igazoló okmány, vámkontingens engedély, más engedély, igazolás), illletve elektroniikus árunyilatkozat-adás esetén ezeknek rendelkezésre kell állniuk. A vámhatóság nemzeti szabályok alapján a szabadforgalomba helyezés keretében a vám mellett dönt a szóba jöhető adók, díjak (pl. áfa, jövedéki adó) kiszabásáról, beszedéséről is. A szabadforgalomba helyezés elvégezhető - az erga omnes vámtétel* alkalmazásával, és a feltételek megléte esetén - preferenciális vámtétellel, - vámmentesen, (ha arra a nemzeti jogszabályok lehetőséget adna, adómentesen is), - vámkontingens és hasonló alkalmazásával, továbbá jogszabály alapján - dömpingellenes vám, - kiegyenlítő vám alkalmazásával. *= nevezhetjük legnagyobb kedvezményes, vagy GATT vámtételnek is. A legnagyobb kedvezmény azt jelenti, hogy amenyiben A ország kedvezményt ad B országnak, akkor azt a kedvezményt a többi szerződő országnak (pl. GATT szerződő fel, WTO tagállam) is meg kell adni. A legnagyobb kedvezmény alól vannak kkivételek, pl. a vámúniók tagállamainak egymás közötti kedvezménye, vagy az Általános Preferenciális rendszer keretében a fejlett országok által a fejlődő országoknak egyoldalúan nyújtott kedvezények. A szabadforgalomba helyezés során az áru csak akkor adható ki, ha a vámterhet megfizették, vagy annak megtörténtéig biztosítják. ÁRUTOVÁBBÍTÁS Az árutovábbítás vámeljárás célja az áru eljuttatása a vámfelügyelet mellett a közösség vámterületének egy másik pontjára. A szállítást előírt útvonalon kell végezni. Fajtái Külső árutovábbítás, Belső árutovábbítás Külső árutovábbítás A nem közösségi áru szállítása a közösség vámterületének két pontja között. Okmánya - Árutovábbítási Kísérő Okmány / Elektronikus adatcsere NCTS rendszer, vagy - Nemzetközi vámokmány (TIR, ATA, CDP), - Rajnai hajó-raklevél, - NATO okmány, A vám biztosítása - a főkötelezett által (főkötelezett az, aki felelős az áru rendeltetési helyre történő szabályszerű eljuttatásáért, - biztosítandó a vám és az azzal azonos hatású adók, díjak; TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 11

12 - a biztosítandó összeget az indító/exportáló ország (tagállam) előírásai szerint kell megállapítani, - a biztosítás eszközei: készpénz, egyedi kezesség, egyedi garancia (TC 32), összkezesség (TC31), vagy kezesség mentesség (TC33), Az eljárás lezárása (biztosíték felszabadítása is): amikor az árut szabályszerűen bemutatták (vám elé állították) a rendeltetési hely szerint illetékes vámhivatalnál. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a vámhatóság érvényesíti a vámbiztosítékot. Egyszerűsítések Biztosíték nyújtásnál - Össszkezesség (referencia-összeg- egyheti szállítás vámterhe), - Kedvezményes összkezesség (referencia-összeg 30%, 50%-a), - Összkezesség mentesség Különleges rakományjegyzék használata, Különleges vámzárak alkalmazása, Mentesítés az előírt útvonal alól, Engedélyezett címzett: az áru lerakása a szállítóeszközről a vámhatóság jelenléte nélkül, a szállítmány megérkezésének igazolása, elektronikus vám elé állítás, Engedélyezett feladó: a szállítmány indítása a vámhivatal jelenléte nélkül (alapfeltétel: összkezesség, vagy összkezesség mentesség), Egyszerűsítések a nem közúti szállításnál, Az egyes tagállamokon belüli árutovábbításnál alkalmazható nemzeti egyszerűsítések. Árutovábbítás a Tranzitegyezmény szerint Az áru továbbítása olyan harmadik országba, amely részese a Tranzitegyezménynek (EFTA országok.). Szabályai gyakorlatilag azonosak a közösségi külső árutovábbítás szabályaival. Belső árutovábbítás A áru szállítása a közösség két pontja között úgy, hogy a szállítási útvonal harmadik országot is érint. Szabályai gyakorlatilag azonosak a közösségi külső árutovábbítás szabályaival. VÁMRAKTÁROZÁS Az áru tárolása korlátlan ideig, úgy, hogy arra nem alkalmazandók a kereskedelempolitikai intézkedések, és azt az eljárás alatt - nem terheli vám. Tevékenységi engedélyhez kötött. Az engedély-kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a feltételeket igazoló okmányokkal együtt. Az engedély megadásának egyik alapfeltétele a vám biztosítása. A biztosíték összegét úgy kell megállapítani, hogy az, minden esetben fedezze az aktuálisan tárolt áruk vámterheit. Fajtái Közvámraktár (A, B vagy F típusú) bárkinek az áruja tárolható, Magánvámraktár (C, D vagy E típusú) csak az engedélyes saját forgalmában beérkező áru tárolható, Az A, C, illetve D típusú vámraktárban külön engedély alapján átmeneti megőrzés céljából is tárolható áru. Lebonyolítása Vám elé állítás, a vámraktározás kezdeményezése vámáru-nyilatkozattal, Nyilvántartásba vétel Tárolás (a tárolás alatt elvégezhetők az ún. szokásos kezelések; a vámraktározás alatt aktív feldolgozás is végezhető külön engedély alapján; a tárolt áru további vámraktározásra átszállítható más vámraktárban /átadás/, illetve ideiglenesen, meghatározott időre visszatárolási kötelezettséggel kitárolható. TÁJÉKOZTATÓ 12

13 Az eljárás lezárása: új (más) vámeljárás kezdeményezése, más vámjogi rendeltetés meghatározása. Nem közösségi áru tárolása vámraktárban Előfinanszírozott áru (olyan közösségi exportáru, amelyre a kilépetés következményeként exporttámogatás vehető igénybe) tárolható vámraktárban és a betárolást követően igénybe vehető az export-visszatérítés, azzal, hogy, ha nem szállítják ki, akkor azt vissza kell fizetni. A vámhatóság külön engedélyével, közösségi áru is tárolható a vámraktárban. Adó-raktár Nem vámjogi kategória, szabályait az áfa-törvény határozza meg. Közösségi áru későbbi harmadik országos export, vagy más tagállamba való kiszállítás célú tárolását teszi lehetővé, úgy, hogy a betárolás után igénybe vehető az exporthoz kapcsolódó áfa-mentesség. Amennyiben a betárolt árut mégsem exportáljék 3. országba, az áfa-t érvényesíteni kell! Adó-raktározás az A típusú közvámraktárnak megfelelő feltételek mellett engedélyezhető. AKTÍV FELDOLGOZÁS A nem közösségi áru feldolgozását, megmunkálását (feldolgozás, összeszerelés, javítás, stb.) teszi lehetővé úgy, hogy arra nem vonatkoznak a kereskedelempolitikai intézkedések, és (a felfüggesztő eljárásban) nem terheli vámfizetési kötelezettség. Tevékenységi engedélyhez kötött. A vámhatóság a feltételek (pl. vámbiztosíték, gazdasági feltételek, nyilvántartási kötelezettség) megléte esetén adja meg az engedélyt. A kérelem formanyomtatványon, vagy meghatározott esetekben a vámáru-nyilatkozattal nyújtható be. (Az utóbbi esetben az árunyilatkozat elfogadása jelenti az engedélyt.) A vámhatóság a tevékenységi engedélyben határozza meg a feltételeket (jogszabály alapján) és az eljárás lezárási határidejét. Fajtái Felfüggesztő eljárás (feldolgozás úgy, hogy időtartama alatt az árut nem terheli vámfizetési kötelezettség) Vám-visszatérítési eljárás (feldolgozás úgy, hogy a vámot megfizetik, majd, amennyiben a feldolgozott árut exportálták, az abban lévő nem közösségi áru-hányadra eső vámot a vámhatóság visszatéríti). (Aktív feldolgozás, felfüggesztő eljárásban, vámraktárban is végezhető.) Lebonyolítása Vám elé állítás, Vámeljárás kezdeményezése vámáru-nyilatkozattal, Elszámolási kulcs megállapítása (az engedély alapján), Nyilvántartásba vétel, Feldolgozás, megmunkálás, javítás, stb. elvégzése Az eljárás lezárása (az arra adott határidőt követő 30 napon belül) - újra-kivitel, (visszatérítési eljárásnál ennek alapján a visszatérítés kezdeményezése) - más vámeljárás kezdeményezése (Szabadforgalomba helyezés esetén kiegyenlítő kamatot is fizetni kell!) VÁMFELÜGYELET MELLETTI FELDOLGOZÁS Azt teszi lehetővé, hogy azokban az esetekben, amikor valamely termék előállításához felhasznált alkatrészek, anyagok vámtétele magasabb, mint a késztermék vámtétele, akkor a vámot a termék meghatározott időtartamon belüli előállítása után a végtermék vámtételének figyelembe vételével állapítsák/fizessék meg. Csak a közösségi vámkódex végrehajtási melléklete meghatározott mellékletében jelzett árukra alkalmazható. TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 13

14 Tevékenységi engedélyhez kötött, az engedély megadásának feltétele a vám biztosítása is. A vámhatóság az engedélyben határozza meg a feltételeket és az eljárás lezárásának határidejét. IDEIGLENES BEHOZATAL Lehetővé teszi, hogy az árut ideiglenesen használják a közösség vámterületén, anélkül, hogy arra alkalmazni kellene a kereskedelempolitikai intézkedéseket, illetve, hogy az után vámot kellene fizetni. Az eljárás időtartamára a vámot biztosítani kell. Fajtái - Teljes vámmentességű ideiglenes behozatal, - Részleges vámmentességű ideiglenes behozatal (ebben az esetben, ha az eljárást az áru újra-kivitelével zárják le, a használati idő minden megkezdett hónapjára az egyébként fizetendő vám 3%-át maximum a teljes vámot meg kell fizetni). Az eljárás lezárása: - Újra-kivitel, - Szabadforgalomba helyezés (kiegyenlítő kamat!) - Más vámeljárás kezdeményezése PASSZÍV FELDOLGOZÁS Leegyszerűsítve, az aktív feldolgozás felfüggesztő eljárás (bérmunka jellegű feldolgozás) fordítottja vagyis az árut harmadik országban történő feldolgozásra, javításra viszik ki. A visszahozott feldolgozott, javított áru újra-behozatali szabadforgalomba helyezése során ismét csak leegyszerűsítve a vámot csak a harmadik országban hozzáadott anyag, alkatrész, munkadíj után kell megfizetni. Tevékenységi engedélyhez kötött. Az engedélyt a feltételek megléte pl. gazdasági feltételek esetén adja ki a vámhatóság. Az engedélykérelmet az erre meghatározott űrlapon kell benyújtani, de vannak olyan esetek, amikor az engedélyezés a vámáru-nyilatkozat benyújtásával/elfogadásával történik meg. KIVITEL A kiviteli vámeljárás célja az exportáru kiszállítása a közösség vámterületéről, vámfelügyelet mellett. A kiviteli vámeljárást is vámáru-nyilatkozattal kell kezdeményezni, esetenként az árutovábbítás szabályainak együttes alkalmazásával (pl. előfinanszírozott áru vámraktárból harmadik országba történő kivitelénél). A vámáru-nyilatkozathoz csatolni kell a meghatározott okmányokat, igazolásokat (pl. export számla; az árutól függően: kiviteli engedély, származást igazoló okmány). MÁS VÁMJOGI RENDELTETÉSEK A nem közösségi áru vámjogi sorsát a vámeljárások mellett más módon is lehet rendezni. Ezek: Újra-kivitel: a szabadforgalomba nem helyezett nem közösségi áru harmadik országba történő ki,- visszaszállítása (vámraktározásból, ideiglenes behozatalból, aktív feldolgozásból, vámfelügyelet melletti feldolgozásból). Az eljárás lényegileg megegyezik a normál kiviteli eljárással. Az áru megsemmisítése: a behozott nem közösségi áru vámhivatali ellenőrzés mellett, indokolt esetben, kérelemre megsemmisíthető. A megsemmisített áru vámmentes. (Ha a megsemmisítésnél hulladék keletkezik, akkor a vámot, annak saját vámtételével meg kell fizetni.) Az áru felajánlása a kincstárnak: a behozott nem közösségi áru, kérelemre, a vámhatóság hozzájárulásával ellenszolgáltatás nélkül felajánlható az államnak (kincstárnak). Amennyiben a vámhatóság elfogadja a felajánlást, az áru vámmentes. Az áru beszállítása vámszabadterületre, vámszabad raktárba (jelenleg a Magyar Köztársaságban nem működik sem vámszabadterület, sem vámszabad raktár, ezért ezt nem tárgyaljuk). TÁJÉKOZTATÓ 14

15 TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEK A VÁMJOGBAN Az engedélyköteles tevékenységek, eljárások főbb csoportjai Vám biztosítása, megfizetése Áru érkeztetése/indítása, Származás igazolása, Árunyilatkozat adás, Gazdasági vámeljárások Vám biztosítása, megfizetése általános kezességnyújtás Összkezesség nyújtása (TC31), biztosíték mentesség (TC33) árutovábbításhoz, Egyedi garanciajegy (TC32) forgalmazása árutovábbításhoz, Halasztott vámfizetés, Áfa biztosíték-mentesség Áru érkeztetése/indítása Elektronikus vám elé állítás Engedélyezett feladó Engedélyezett címzett Származás igazolása Elfogadott exportőr (számlanyilatkozat adás szállítmányértéktől függetlenül, Könyvelés szerinti elkülönítés (származó és nem származó termékek együttes tárolását teszi lehetővé) Árunyilatkozat adás EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat EV-nek megfelelő, számítógépen előállított árunyilatkozat Összevont árunyilatkozat Egyszerűsített árunyilatkozat(ok) Helyi vámkezelés Gazdasági vámeljárások Vámraktározás és o más árutárolások*: átmeneti megőrzési raktár, áfa-raktár *= ezek nem gazdasági vámeljárások, de engedélyhez kötöttek! Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti feldolgozás Passzív feldolgozás Az engedélyezés általános alapfeltételei Megbízható vámadós státus, Magyarországi cég, vállalkozás Büntetlen előélet (vezető, tulajdonos, illetve szakágazati vezető) Kintlévőség nincs, nem volt (vám, adók), Nem áll csőd-, felszámolási,- végelszámolási eljárás alatt Vám biztosítása, Biztosíték a vámra és a szabadforgalomba helyezés esetén felmerülő nem közösségi adókra (áfa, jövedéki adó) és díjakra (környezetvédelmi termékdíj) TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 15

16 A biztosíték formája - Bankgarancia, - Biztosítási kötelezvény, - Kezesség, - Készpénzletét Gazdasági feltételek, Csak meghatározott engedélyeknél (gazdasági vámeljárások) Vizsgálatának célja a közösségi feldolgozók érdekeinek védelme, Meghatározottak azok az esetek, amikor a feltételeket teljesítettnek kell tekinteni Gyakorisági tényezők, Csak meghatározott tevékenységek esetén vizsgálandók (pl. engedélyezett címzett/feladó, halasztott vámfizetés, egyszerűsített árunyilatkozat adás) Lényege, hogy az engedély kiadásának feltétele az adott tevékenység rendszeres végzése Más engedély megléte, Csak meghatározott engedélyek feltétele (pl. engedélyezett címzett, helyi vámkezelés) Ezekben az esetekben egyes alapfeltételek a szükséges más engedélyben teljesülnek Tárgyi feltételek Meghatározott nyilvántartások vezetése (pl. egyes gazdasági vámeljárások) Számítógépes adatfeldolgozás (Pl. EV-től eltérő árunyilatkozat adás) Közvetlen kapcsolat a vámhatóság számítógépes rendszeréhez (pl. elektronikus vám elé állítás, helyi vámkezelés) VÁMELJÁRÁS HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, JOGORVOSLAT Amennyiben a határozaton valamilyen egyértelmű elírás (név, szám és hasonló) történt, akkor a határozat kijavítását lehet kezdeményezni. Amennyiben a lebonyolított (elvégzett) vámeljárás adatai nem felelnek meg a tényleges adatoknak, vámeljárásról szóló határozatot, árunyilatkozatot az arra nyitva álló határidőn belül (egy év) módosítani kell. Ha a módosítás a vám alapjával van kapcsolatban, akkor azt az elévülési határidőn (öt év) belül lehet/kell módosítani. A módosítás történhet kérelemre, vagy a vámhatóság intézkedésére (hivatalból). Amennyiben a vámeljárásról hozott határozat a kötelezett jogát, jogos érdekét sérti, úgy a határozat ellen jogorvoslattal (fellebbezés, határozat bíróság előtti megtámadása) élhet. A jogorvoslat tekintetében a közigazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. VÁM-VISSZATÉRÍTÉS A közösségi vámkódexben és végrehajtási rendeletében meghatározott esetekben a megfizetett vám visszatéríthető, illetve a vám elengedhető. Ilyen esetek például, ha a kötelezett utólag igazolja, hogy kedvezményes vámra, vámmentességre vagy hasonlóra lett volna jogosult, nem járt törvényesen az összeg, amikor azt megfizették, vagy amikor bejegyezték a könyv szerinti nyilvántartásba, vagy az összeget nem megfelelően jegyezték be a könyv szerinti nyilvántartásba, érvénytelenítésre kerül az a vámáru-nyilatkozat, amelyre már megfizették a vámot, TÁJÉKOZTATÓ 16

17 megállapításra kerül, hogy az olyan árura vonatkozott, amelyet az importőr az árunyilatkozat elfogadásának időpontjában visszautasított, mert az hibás volt, vagy nem felelt meg s szerződéses feltételeknek. a feladó hibájából az áruk téves címzett részére kerültek leszállításra; az áruk, a címzett megrendelésében található nyilvánvaló ténybeli tévedés következtében nem alkalmasak arra a felhasználásra, amelyre a címzett szánta azokat; stb. A határozat módosítását, a vám-visszatérítést Módosító Lap csatolásával kell kezdeményezni, a vám-visszatérítéshez még csatolni kell a közösségi vámkódex végrehajtásáról szóló rendelet mellékletében meghatározott űrlapot is. VÁMÉRTÉK A vámérték fogalma Az áru pénzben kifejezett értéke, az érték-vámok alapja és egyes nem közösségi adók (áfa) alapjának összetevője Jogi alapok GATT VII. cikke, A GATT VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994-ben felülvizsgált Vámérték Egyezmény 2913/92/EGK tanácsi rendelet (Közösségi Vámkódex) 2454/93/EGK bizottsági rendelet a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról 918/83/EGK tanácsi rendelet a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról (továbbiakban: vámmentességi rendelet) 2658/87/EGK tanácsi rendelet a vám- és statisztikai nomenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog részletes végrehajtásáról A vámérték meghatározás módszerei Ügyleti érték Azonos áru ügyleti értéke Hasonló áru ügyleti értéke Azonos/hasonló áru egységára alapján meghatározott érték Számított érték Szabad módszer szerint megállapított érték Ügyleti érték Az áruért, független eladó és vevő közötti ügyletben ténylegesen fizetett/fizetendő ár, Az ügyleti érték megállapítása során felmerülésük esetén figyelembe kell venni a vámérték kiegészítő tényezőket, Nem növelhető az ügyleti érték - Az eladó országban az exportáru után visszatéríthető adókkal, - A vevő országban az exportáru után fizetendő adókkal, - Az exportáruval kapcsolatosan az exportőrnek fizetendő, de az importár országban felmerülő szolgáltatás ellenértékeként fizetendő költségekkel (pl. összeszerelés, helyszíni tanácsadás, képzés) Azonos áru ügyleti értéke: az értékelendő áruval azonos olyan áru, amelynek vámértékét az ügyleti érték alapján állapították meg. Azonos áru: az ugyanabban az országban (exportáló ország) előállított áru, amely mindenben (fizikai tulajdonságok, minőség, megjelenés, stb.) megfelel az értékelendő árunak (kisebb eltérések megengedettek), és azzal közel azonos időben és kereskedelmi szinten, TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 17

18 mennyiségben importáltak. (Az esetleg eltérő kereskedelmi szint/mennyiség, szállítási feltételek miatti eltérések figyelembe vehetők.) Hasonló áru ügyleti értéke: az értékelendő áruhoz hasonló olyan áru, amelynek vámértékét az ügyleti érték alapján állapították meg. Hasonló áru: ugyanabban az országban (exportár ország) előállított áru, amely nem mindenben felel meg az értékelendő áruval, de azzal kereskedelmileg mindenképpen felcserélhető, és azzal közel azonos időben importáltak. (Az esetleg eltérő kereskedelmi szint/mennyiség, szállítási feltételek miatti eltérések figyelembe vehetők.) Azonos/hasonló áruk egységárán meghatározott érték A Közösségben az eladótól független személy részére a legnagyobb összmenyiségben értékesített, az értékelendő áruval azonos/hasonló áruk meghatározott módszerek szerint számított egységára. Számított érték Az exportáló (előállító) országban az áru előállításához felhasznált anyagok érték, a gyártás során felmerül költségek és a szokásos általános költségek, nyereség, szállítási, anyagmozgatási, biztosítási költségek figyelembevételével kalkulált érték. Szabad módszer A szabad módszer alkalmazásakor sem lehet eltérni a GATT VII. cikkének, a GATT Vámérték Egyezmények és a Közösségi Vámkódexnek a vámértékre vonatkozó általános irányelveitől. A szabadság abból áll, hogy pl. az értékelési módszerek sorrendisége felcserélhető, az azonos, hasonló áruknál a közel azonos idő meghosszabbítható. A szabad módszer sem teszi lehetővé, hogy a vámértéket A közösségen belüli eladási ár, Az exportőr ország belső piacán megállapított eladási ár, Több módszer alkalmazási lehetősége esetén a magasabb érték, Fiktív, szubjektív módszerek figyelembe vételével állapítsák meg. Vámérték növelő tényezők Alapvetően az ügyleti érték szerinti érték-meghatározáshoz kötődnek. Csak akkor vehetők figyelembe, ha Az eladási árban nem szerepelnek és Az értékelendő árura vonatkoznak. A jogszabályban meghatározottakon kívül a vámérték más költséggel, díjjal nem növelhető! A vámérték növelő tényezők fajtái Jutalékok (kivéve a vételi jutalék) Csomagolási, anyagmozgatási költségek, Az áru előállításához harmadik ország(ok)ban felhasznált anyagok költsége, vagy ott felmerült tervezési és hasonló díjak, Az áru előállításához harmadik országban felhasznált szerszámok, öntőminták és hasonlók költsége, Az áru viszonteladásából az eredeti eladónak visszajuttatott összeg, Az árura vonatkozó licenc, know-how és hasonló jogdíjak, ha az áru eladásának feltétele ezek megfizetése, A szállítási és ezzel kapcsolatos, a közösség közös külső határáig felmerülő költségek (fuvar, biztosítási és hasonló díjak). A vámérték okmányszerű igazolása Számla (nem kell az árutovábbítás vámeljáráshoz, valamint a kiviteli vámeljáráshoz de a vámhatóság ezekben az esetekben is bekérheti); Vámérték bevallás: az ügyleti érték szerinti vámérték-meghatározáshoz formanyomtatvány, amely akkor kell, ha az azonos feladótól érkező TÁJÉKOZTATÓ 18

19 szállítmány értéke meghaladja a t. (Nem kell alatt, és akkor sem, ha az import nem kereskedelmi célú.) A vámérték átszámítása nemzeti valutára Amennyiben a vámérték nem a nemzeti valutában van meghatározva, azt át kell számítani. A vámeljárást megelőző hónap utolsó előtti szerdáján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni! AZ ÁRU SZÁRMAZÁSA Az árut abból az országból származónak kell tekinteni, ahol azt Teljes egészében megmunkálták, vagy Kielégítő mértékben megmunkálták. Az áru lehet Nem preferenciális származású (alkalmazandó az erga omnes vámtétel), Preferenciális származású (kedvezményes preferenciális vám alkalmazható). Preferenciális származás: Általános Preferenciális Rendszer (GSP / General System of Preferences) szerinti kedvezményes származás; a Közösség által egyoldalúan nyújtott vámkedvezmény. GSP-n kívüli kedvezményes származás o o egyoldalúan nyújtott (Nyugat-Balkáni országok /West Balkan Countries) kedvezmény viszonosságon alapuló kedvezményes megállapodások - EGT/EEA az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok (European Economic Area), az EU tagok és az EFTA országok; - EFTA az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás tagállamai (European Free Trade Association), Svájc, Liechtenstein, Izland, Norvégia - EUR-MED az Euro-Mediterrán megállapodás hatálya alá tartozó országok; - PEK a Pán-európai Kumulációs Rendszerben részes országok, EGT országok és Törökország - EPA-CARIFORUM megállapodás - MAR megállapodás - TOT/OCT Tengeren túli országok és területek / The Overseas Countries and Territories), - LA olyan Latin-Amerikai országok, amelyekkel az EU külön megállapodást kötött (Chile, Mexikó), - MOT/OC Más Országok és Területek / Other Countries), amelyek valamely EU tagállamhoz tartoznak, de nem részei az EU vámterületének, és amelyekre sajátos származási előírások vonatkoznak (pl. Ceuta és Melilla) - egyes országokkal kétoldalúan kötött, viszonosságon alapuló megállapodások Származás okmányszerű igazolása GSP kedvezményhez - FORM A származási bizonyítvány - Számlanyilatkozat Más preferenciális kedvezményhez - EUR.1 szállítási bizonyítvány - EUR-MED szállítási bizonyítvány - Számlanyilatkozat - EUR-MED számlanyilatkozat TÁJÉKOZTATÓ JEGYZET 19

20 Számlanyilatkozat szállítmányérték alatt az exportőrnek a számlára, vagy más, az árut kísérő kereskedelmi okmányra vezetett, származást igazoló kötött szövegű - nyilatkozata felett is adható számlanyilatkozat, ha az exportőrnek erre vonatkozó jogosítványt ad a vámhatóság (elfogadott exportőr státus) Származási kumuláció (Kumuláció = összevonás) Származási kumuláció: az áru előállításához felhasznált anyagok származóként való összevonása és együttes elkülönítése a nem származó összetevőktől. Fajtái: - Bilaterális kumuláció A Közösséget és egy másik országot, területet érint. Azt teszi lehetővé, hogy pl. a Közösség a másik szerződő fél származó áruját úgy használja fel, mintha saját származó lenne, anélkül, hogy az átmenne a kielégítő megmunkáláson, de az feltétel, hogy átmenjen nem kielégítő megmunkáláson túlmenő feldolgozáson. Jellemző a Közösség és a GSP országok (ezeknél figyelemmel a regionális kumulációs lehetőségekre is), a Nyugat-balkáni országok, valamint a más országok és területek közötti kapcsolatokban. - Diagonális kumuláció Tartalmában azonos a kétoldalú kumulációval, azzal, hogy legalább három olyan országot, területet érint, amelyek azonos elveken nyugvó származási szabályokat alkalmaznak. A Közösség, az Európai Gazdasági Térség és Románia, Bulgária, valamint Törökország közötti úgynevezett pán-európai kumuláció is a diagonális kumuláción nyugszik. - Regionális GSP kumuláció A diagonális kumuláció sajátos formája, ami a GSP rendszerbe tartozó kedvezményezett országokat érinti a Közösségbe irányuló exportjukkal összefüggésben. Lehetővé teszi, hogy az adott terméket több, a regionális csoporthoz tartozó országban állítsák elő, úgy, hogy a Közösségben megkaphassák a kedvezményes elbánásra jogosító származó státust. Ilyen esetben a termék a regionális csoport azon országból származó lesz, amelyikben elvégezték a nem kielégítő (nem elegendő mértékű) feldolgozási műveletet nincs szükség a kielégítő megmunkálásra és ahol a hozzáadott érték legalább megegyezik az előállítás során felhasznált, a csoport többi országából származó anyagok vámértékével. - Teljes (totális) kumuláció Alkalmazása során az áru származó helyzetét az érintett országok által alkotott térségben elvégzett feldolgozási és megmunkálási műveletek összességére hivatkozással lehet meghatározni. Például a térséget alkotó A országban elvégzett műveletet úgy kell tekinteni, mintha azt az ugyancsak a térséghez tartozó B országban végezték volna el feltéve, ha az A országban előállított nem származó terméken B országban további feldolgozást végeznek. VÁMUNIÓK Az EU vámuniós szerződést kötött - Andorrával, - San Marinóval és - Törökországgal. A Török vámuniós szerződés nem teljes körű, nem terjed ki a mezőgazdasági árukra, és a meghatározott szén- és acéltermékekre. Az Andorra EU és San Marino EU vámuniós megállapodás nem terjed ki a meghatározott szénés acéltermékekre. A vámuniós megállapodások alapján behozott árukra nem kell vámokat alkalmazni. A vámuniós megállapodás alapján történő behozatalt Török viszonylatban az A.TR okmánnyal, a másik két esetben a T2L (vagy ezt helyettesítő) okmánnyal kell igazolni. TÁJÉKOZTATÓ 20

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vámjog 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vám jellemzői: - állam veti ki - kötelező - ellenszolgáltatás nélküli befizetés - az áruk vámhatáron történő - forgalmához kötődik 2. Fajtái:

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató Vámkapu Zrt. vámügynöki szolgáltatásokra Vámjogi Tájékoztató oldal 1 / 6 A Vámjogi Tájékoztató célja, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket érintő alábbi kiemelt kérdéskörökhöz

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK 15 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.1.1. A szabadkereskedelmi övezet jellemzői... 62 1.1.2. A vámunió jellemzői...

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7008/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónk célja, hogy együttműködésünk kapcsán tájékoztassuk Önöket vámügyleteik során felmerülő néhány alapvető vám kérdésre. Tájékoztatónk

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE Alkalmazása a tagországok - hatóságai részére kötelező - vállalkozások részére ajánlott BRÜSSZELI KÖZPONTTAL RENDELKEZŐ, ahhoz nemzeti (tagországi) központokkal csatlakozó,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

Uniós Vámkódex. Nietsch Tamás. Senior Manager EMEA Trade Compliance

Uniós Vámkódex. Nietsch Tamás. Senior Manager EMEA Trade Compliance Uniós Vámkódex Nietsch Tamás Senior Manager EMEA Trade Compliance Időszerűség Közösségi vámjog 2016. április 30-ig: Közösségi Vámkódex 1992. október 12-i tanácsi rendelet 9x módosítva Végrehajtási rendelete

Részletesebben

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató Egy övezet, egy út Az Európai Unió minden tagállamában egységes

Részletesebben

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónk célja, hogy együttműködésünk kapcsán tájékoztassuk Önöket vámügyleteik során felmerülő néhány alapvető vám kérdésre. Tájékoztatónk

Részletesebben

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről 3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Uniós Vámkódex. GYMSM KIK előadás

Uniós Vámkódex. GYMSM KIK előadás Uniós Vámkódex GYMSM KIK előadás 2016.03.31 1. Az új Vámkódex létrehozásának célja A vámjogszabályok egységes rendszerbe történő foglalása Vámkódex A vámeljárási szabályok egyszerűsítése nemzetközi ellátási

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag Express-Interfracht Hungaria A vám és a vámjog A vámszedés jogilag szabályozott állami tevékenység A vámjog a vámokra vonatkozó jogi normák és jogviszonyok összessége,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3528602213 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2013. útmutató a vámfelügyelet melletti feldolgozásról A vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárás alapját a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

Részletesebben

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása 2160553339 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7019/2016. felhívás a vámbiztosítékként elfogadható kötelezettségvállalási okmányok kitöltéséről

Részletesebben

A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei 3528584188 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2013. számú útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor a 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3007/2018. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3007/2018. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3007/2018. útmutató a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés tekintetében figyelemmel a Bizottság

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3009/2016. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3009/2016. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2016. útmutató a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés tekintetében figyelemmel a Bizottság

Részletesebben

Az AEO változásai. NAV KI Vám Főosztály. NavigátorVilág Konferencia november 09.

Az AEO változásai. NAV KI Vám Főosztály. NavigátorVilág Konferencia november 09. Az AEO változásai NAV KI Vám Főosztály NavigátorVilág Konferencia 2017. november 09. AEO státus Vám Világszervezet (WCO) koncepció vámhatóságok és a vállalatok közötti partnerségen, együttműködésen alapul

Részletesebben

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7001/2019. felhívás a vámbiztosítékként elfogadható kötelezettségvállalási okmányok kitöltéséről, valamint

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB13 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és vámeljárás 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3015/2016. útmutató. a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3015/2016. útmutató. a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2016. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól A kiviteli vámeljárások végrehajtása, a kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtása,

Részletesebben

Közösségi Vámkódex. Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2009. április 15-én

Közösségi Vámkódex. Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2009. április 15-én Közösségi Vámkódex a végrehajtásáról szóló európai közösségi rendelettel, nemzeti vámjogszabályokkal és vámhatósági utasításokkal egységes szerkezetbe foglalva Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés

Részletesebben

ROYAL SPED Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató

ROYAL SPED Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató ROYAL SPED Zrt. vámügynöki szolgáltatásokra Vámjogi Tájékoztató oldal 1 / 21 A Vámjogi Tájékoztató célja A Vámjogi Tájékoztató célja, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Általános rendelkezések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Általános rendelkezések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Általános rendelkezések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A VÁMJOG JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

II. Fejezet Engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti engedéllyel rendelkezőkre vonatkozó speciális szabályok

II. Fejezet Engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti engedéllyel rendelkezőkre vonatkozó speciális szabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2014. számú tájékoztatás az árutovábbítási vámeljárások tekintetében bekövetkező üzemszüneti eljárás rendjéről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló

Részletesebben

Vám. Költségvetési kapcsolatok. Dr. Zsombori Zsolt adjunktus

Vám. Költségvetési kapcsolatok. Dr. Zsombori Zsolt adjunktus Vám Költségvetési kapcsolatok Dr. Zsombori Zsolt adjunktus A vám története A vám olyan közadó formájában alkalmazott gazdasági és kereskedelmi politikai eszköz, amely árképző tényezőként korlátozza, illetve

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. szeptember 11. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG UNIÓBÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓRA VONATKOZÓ UNIÓS

Részletesebben

L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.2. A BIZOTTSÁG 169/2010/EU RENDELETE (2010. március 1.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Tanács Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletének 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszhoz kapcsolódó előnyök Az engedélyezett gazdálkodó vámügyi műveletei

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője által kiadott. 3010/2016. útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője által kiadott. 3010/2016. útmutató A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője által kiadott 3010/2016. útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott

Részletesebben

VÁMJOGI ISMERETEK. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS

VÁMJOGI ISMERETEK. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS VÁMJOGI ISMERETEK Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Dézsi Zsolt Zoltay Gergely Lektor: Torda Csaba Második, átdolgozott kiadás ISBN 978-963-638-520-0

Részletesebben

ROYAL SPED Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató

ROYAL SPED Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató ROYAL SPED Zrt. vámügynöki szolgáltatásokra Vámjogi Tájékoztató oldal 1 / 6 A Vámjogi Tájékoztató célja, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket érintő alábbi kiemelt

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.21. COM(2017) 133 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió részéről a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben

Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben Az áruosztályozás nemcsak vámkérdés! 1 Kereskedelmi Vámtarifa EU Közös Vámtarifája EU Integrált Közösségi Vámtarifája TARIC rendszer Áruosztályozás alkalmazása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁMÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁMÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁMÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSRA I. PREAMBULUM TRIMEX TRADE KFT a közösségi vámjog hatálya alá tartozó, vámügynöki szolgáltatás nyújtására létesített megbízási szerződés teljesítése

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2019. március 11. IRÁNYMUTATÓ FELJEGYZÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÁMÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK RENDEZETLEN KILÉPÉS

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3528591168 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2013. tájékoztatás az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, 4003/2013. tájékoztatás módosításáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes

Részletesebben

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből Szervezeti struktúra NAV Repülőtéri Főigazgatóság NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság Airport Business Park, I. típusú

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az útmutató alkalmazása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az útmutató alkalmazása Iktatószám: 3156562738 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról A közösségi és nemzeti vámjogszabályokban foglalt, a vámraktárakra vonatkozó rendelkezések egységes

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

VÁMJOGI FOGALOMTÁR. Fogalom neve: Jogszabályi hely: Fogalom leírása:

VÁMJOGI FOGALOMTÁR. Fogalom neve: Jogszabályi hely: Fogalom leírása: Fogalom neve: Jogszabályi hely: Fogalom leírása: a vámeljárás lezárására vonatkozó határidő FJA 1. cikk 23.pont az a határidő, ameddig az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vont árut

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban Készítette: Konopás András NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Státusz kialakulása, koncepció A terrorcselekmények (2001.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1 KTF Kötelező Tarifális Felvilágosítás Herédi János 1 A KTF általános jellemzői A Közösségi Vámkódex 11. cikke alapján a vámhatóságtól bárki kérhet felvilágosítást a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.8. COM(2018) 259 final 2018/0123 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról HU

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó december

Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó december Összeállította: dr. Csátaljay Zsuzsanna adótanácsadó Személygépkocsi fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás adójának 50%-a levonható. A maradék 50% akkor vonható le (azaz 100%-ban levonható

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLITÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE - LENGYELORSZÁG

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLITÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE - LENGYELORSZÁG A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLITÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE - LENGYELORSZÁG A közúti áruszállítás ellenőrzésének rendszeréről szóló 2017. március 9-i törvény célja az adórendszer kijátszását megelőző újabb eszköz bevezetése.

Részletesebben

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér:

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: Az Áfatv. vonatkozó rendelkezése 2005. január 1-től a következőképpen módosult: 29/A. Mentes az adó alól: f) az a termékértékesítés,

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. február 15. (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.3.8. C(2018) 1389 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.3.8.) a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

E bejelentések alapján a mellékelt táblázat pontosítja azokat az időpontokat, amikor az ilyen kumulációk alkalmazandóvá

E bejelentések alapján a mellékelt táblázat pontosítja azokat az időpontokat, amikor az ilyen kumulációk alkalmazandóvá C 67/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2.20. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.19. COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás. Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás. Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott Tájékoztatás Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV.

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex vámérték vonatkozású előírásai

Az Uniós Vámkódex vámérték vonatkozású előírásai Az Uniós Vámkódex vámérték vonatkozású előírásai Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet Az áruk vámértéke 69. cikk Alkalmazási kör Az áruk vámértékét a Közös Vámtarifa, valamint az

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA 1

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA 1 A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 37. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

ROYAL SPED Szállítmányozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra

ROYAL SPED Szállítmányozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra ROYAL SPED Szállítmányozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság vámügynöki szolgáltatásokra hatályba lépés: oldal 1 / 13 I. BEVEZETÉS A ROYAL SPED Szállítmányozói Zrt. (a továbbiakban: MEGBÍZOTT) a Közösségi

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben