RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK 15 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Előszó Rövidítések Bevezetés A vámunió A szabadkereskedelmi övezet jellemzői A vámunió jellemzői Jogforrások Közösségi jogszabályok Magyar jogszabályok Az államigazgatási eljárás általános szabályai Területi hatály A közösségi vámjogszabályok területi hatálya A magyar vámjogszabályok területi hatálya Személyi hatály A közösségi vámjogszabályok személyi hatálya A magyar vámjogszabályok személyi hatálya Tárgyi hatály A közösségi vámjogszabályok tárgyi hatálya A magyar vámjogszabályok tárgyi hatálya Alapfogalmak Vámút Mellékút Az áru vámjogi helyzete Közösségi áru Nem közösségi áru Nem kereskedelmi jellegű áru Kereskedelmi jellegű áru Vámfelügyelet Az azonossági jel és a vámzár Vámellenőrzés Az áru vámjogi sorsa Vámeljárás Vámárunyilatkozat Nyilatkozattevő Képviseleti jog Az Európai Közösség területén letelepedett személy Az ügyfél Az áru vám elé állítása Az áru kiadása A vámeljárás jogosultja Kereskedelempolitikai intézkedések... 80

2 16 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK A vámtartozás Nem közösségi adók és díjak Megbízható vámadós Euróban meghatározott értékek Tarifális besorolás és behozatali vámok Egyéb esetek Kerekítés A Celex-szám A Közös Vámtarifa A Közös Vámtarifa tartalma A Kombinált Nómenklatúra Bevezető rendelkezések Általános szabályok Különös rendelkezések A vámtarifa A vámtarifa mellékletei A TARIC A TARIC tartalma Tarifális intézkedések Mezőgazdasági intézkedések Kereskedelempolitikai intézkedések Az áruk mozgását korlátozó intézkedések Statisztikai adatok gyűjtésére vonatkozó intézkedések A TARIC-kódok A TARIC közzététele és jogforrási jellege A kérelmek intézésének nemzeti szabályai A Vámtarifa Bizottság feladata A Vámtarifa Bizottság létrejötte A Vámtarifa Bizottság működése Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás A felvilágosítás iránti kérelem benyújtása A felvilágosítás iránti kérelem elbírálása Eltérő kötelező érvényű felvilágosítások A felvilágosítás joghatása A felvilágosítás megsemmisítése A felvilágosítás érvénytelenné válása Az érvénytelenné vált felvilágosítás felhasználása Az áruk származása Nem preferenciális származás Egy ország terméke Több ország terméke Textilipari alapanyagok és késztermékek Százalékos arány... 99

3 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Nem kielégítő megmunkálás Eltérő termékek Pótalkatrészek Származási bizonyítványok Általános származási bizonyítványok Különleges származási bizonyítványok Magyar származás igazolása Igazgatási együttműködés Preferenciális származás Fogalmak Általános Preferenciális Rendszer (GSP) A GSP-országok felsorolása A származó termék fogalma (GSP) Létrejött vagy előállított termék (GSP) Hajók (GSP) Kielégítő megmunkálás (GSP) Nem kielégítő megmunkálás (GSP) Származási kumuláció (GSP) Bilaterális kumuláció (GSP) Regionális kumuláció (GSP) Diagonális kumuláció (GSP) Minősítési egység (GSP) Csomagolás (GSP) Nem származó anyagok eltérő felhasználása (GSP) Tartozékok, alkatrészek és szerszámok (GSP) Készletek (GSP) Semleges elemek (GSP) A legkevésbé fejlett kedvezményezett országok (GSP) Újrabehozatal (GSP) Közvetlen szállítás (GSP) Kiállítási áruk (GSP) Szétszerelt vagy nem összeszerelt termékek (GSP) A származás igazolása (GSP) FORM A származási bizonyítvány (GSP) A származási bizonyítvány utólagos kiállítása (GSP) Másodlat (GSP) Helyettesítő okmány (GSP) Számlanyilatkozat (GSP) Elfogadott exportőr (GSP) A származási igazolás érvényessége (GSP) Kiscsomag és poggyász (GSP) Eltérés a származási adatokban (GSP) Igazgatási együttműködés (GSP)

4 18 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Ceuta és Melilla (GSP) Új vagy ismételt elismerés (GSP) Egyoldalúan megállapított kedvezményes intézkedések Egyoldalúan kedvezményezett országok (nem GSP) Tengerentúli országok és területek (TOT) Ceuta és Melilla Nyugat-Balkáni országok (egyoldalú, nem GSP) Származó termék fogalma (egyoldalú, nem GSP) Létrejött vagy előállított termék (egyoldalú, nem GSP) Hajók (nem GSP, egyoldalú) Kielégítő megmunkálás (nem GSP, egyoldalú) Nem kielégítő megmunkálás (nem GSP, egyoldalú) Bilaterális kumuláció Minősítési egység (nem GSP, egyoldalú) Csomagolás (nem GSP, egyoldalú) Anyagok felhasználása (nem GSP, egyoldalú) Tartozékok, alkatrészek és szerszámok (nem GSP, egyoldalú) Készletek (nem GSP, egyoldalú) Semleges elemek (nem GSP, egyoldalú) Újrabehozatal (nem GSP, egyoldalú) Közvetlen szállítás (nem GSP, egyoldalú) Kiállítási áruk (nem GSP, egyoldalú) A származás igazolása (nem GSP, egyoldalú) EUR.1 szállítási bizonyítvány (nem GSP, egyoldalú) Szétszerelt termékek (nem GSP, egyoldalú) EUR. 1 utólagos kiállítása (nem GSP, egyoldalú) Másodlat (nem GSP, egyoldalú) Helyettesítő okmány (nem GSP, egyoldalú) Számlanyilatkozat (nem GSP, egyoldalú) Elfogadott exportőr (nem GSP, egyoldalú) A származási igazolás érvényessége (nem GSP, egyoldalú) Kiscsomag és poggyász (nem GSP, egyoldalú) Eltérés a származási adatokban (nem GSP, egyoldalú) Igazgatási együttműködés (nem GSP, egyoldalú) Ceuta és Melilla (nem GSP, egyoldalú) Kétoldalú megállapodásban biztosított kedvezmények Elfogadott exportőri engedély Az engedély kiadásának feltételei Az engedélykérelemhez csatolandó iratok Az elfogadott exportőr kötelezettségei A vámhatóság kötelezettsége Az engedély visszavonása Könyvelés szerinti elkülönítés

5 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Az engedély kiadásának feltételei A kérelemhez csatolandó iratok A könyvviteli rendszer Az engedélyes kötelezettségei Az engedélyt kiadó vámhatóság kötelezettségei Kedvezményezett országok (kétoldalú) EFTA-országok Európai Gazdasági Térség Közép- és Kelet-Európai országok Bulgária Románia Nyugat-Balkáni országok (kétoldalú) Mediterrán-országok AKCS-országok A legkevésbé fejlett AKCS-államok Tengerparttal nem rendelkező AKCS-államok Szigeti AKCS-államok Más országok és területek A tagállamok közötti eljárás Beszállítói nyilatkozat A Hosszútávú beszállítói nyilatkozat INF 4 adatlap A Beszállítói nyilatkozatok ellenőrzése Kötelező érvényű származási felvilágosítás A felvilágosítás iránti kérelem benyújtása A felvilágosítás iránti kérelem elbírálása Eltérő kötelező érvényű felvilágosítások A felvilágosítás joghatása A felvilágosítás megsemmisítése A felvilágosítás érvénytelenné válása Az érvénytelenné vált felvilágosítás felhasználása Az áruk vámértéke Az ügyleti érték Az egymással kapcsolatban álló vevő és eladó A kapcsolat vizsgálata Az ügyleti érték elfogadása Az árukkal kapcsolatos feltételek vagy ellenszolgáltatások Ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő ár Arányosítás A kiigazítás mérlegelése (a vételár helyesbítése) Belső adók Exportcélú eladás Használat...163

6 20 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK A vevő szerződési helyzete A vámértékhez hozzászámítandó összegek A kifizetett vagy fizetendő árban nem szereplő költségek A vevő által biztosított áruk és szolgáltatások értéke Jogdíjak és licencdíjak Kifizetések a jogok használatáért A díj hozzáadása a vételárhoz Alkatrészek, tartozékok és összeszereletlen áruk Védjegy használati díja Fizetés harmadik félnek A díj kiszámításának módja A kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye Az eladóhoz kerülő bevétel A beléptetés helyéig felmerült költségek A belépés helyének általános szabálya Harmadik országon keresztül szállított áruk Tengerentúli megyék Belépés helyének különös szabálya A vámértékbe be nem számítható összegek Szállítási költség a beléptetést követően A behozatal után felmerült költségek Kamatterhek Újraelőállításhoz való jog Vételi jutalék Behozatali vámok és egyéb terhek A szállítási költségekre vonatkozó rendelkezések Megosztás Hozzáadás vagy levonás Postaköltség Légifuvardíj Másodlagos vámértékmegállapítási módszerek Azonos áruk Kereskedelmi szintek és mennyiségek A vámérték kiigazítása Több azonos áru Az áru előállítója Hasonló áruk Kereskedelmi szintek és mennyiségek A vámérték kiigazítása Több hasonló áru Az áru előállítója Egységár Ugyanolyan állapotú áru azonos időben

7 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Ugyanolyan állapotú áru nem azonos időben Eltérő állapotú áruk Számított érték Ésszerű eszközök Általánosan elfogadott számviteli elvek Átváltási árfolyam Egyszerűsített eljárás Az egységár kiszámítása Az átlagos egységárak hivatkozási időszaka Az egységérték megállapítása és alkalmazása Károsodott szállítmányok Csatlakozás az egyszerűsített eljáráshoz Különleges eljárás Adatszolgáltatás és benyújtandó okmányok Mentesség a vámértékbevallás benyújtása alól Számítástechnikai rendszer alkalmazása Számlamásolat Vámhatósági kétely Beléptetés a közösségi vámterületre Az áru beléptetése az Európai Közösség vámterületére Továbbszállítás Felelősség Vámterületen kívüli áru Eltérő rendelkezések Az Európai Közösség vámterületét ideiglenesen elhagyó áruk Parti tenger vagy légtér Értesítési kötelezettség Engedély nélküli beléptetés Az áru vám elé állítása Az áru megvizsgálása Mintavétel Az elektronikus vám elé állítás Engedélyezés A vámhatósági döntés közlése Az engedély visszavonása Kirakási engedély Az elektronikus vám elé állítás gyakorlásának feltételei Az engedélyes eljárása Gyűjtő vámárunyilatkozat A vám elé állított áru kirakása A vámjogi sors meghatározásának kötelezettsége Átmeneti megőrzés Nem közösségi áruk árutovábbítási eljárásban

8 22 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Vízi vagy légi úton szállított áruk Általános szabályok Utasok poggyásza Légi forgalom Vízi forgalom Az áru vámjogi sorsa A vámeljárások Felfüggesztő eljárások Gazdasági vámeljárások Összevetés Az áruk vámjogi helyzete Nem közösségi áru A közösségi áru A közösségi jelleg igazolása T2L és T2LF okmány Az engedélyezett feladó által kiállított T2L okmány Kereskedelmi okmányok Hajózási rakjegyzék Egyszerűsített hajózási rakjegyzék TIR- és ATA-igazolvány Közúti gépjárművek Vasúti szállító járművek Csomagolóanyagok Útipoggyász Jövedéki adminisztratív kísérőokmány Halászati és tengerből kinyert termékek (T2M) A T2M nyomtatvány kiadása A T2M nyomtatvány kitöltése Továbbszállítás nem közösségi területre Rész-szállítás Bevitel az Európai Közösség területére Harmadik országba szállítás A T2M okmány bemutatása és bevonása Postai csomag (sárga címke) Vámszabad területi áruk (I. ellenőrzési típusú) A vámterületet elhagyó áruk (T5 okmány) A vámárunyilatkozatok Írásbeli vámárunyilatkozat Normál eljárás Formanyomtatványok árunyilatkozat céljára Az árunyilatkozat kitöltése Felelősség az írásbeli árunyilatkozatért Az írásbeli árunyilatkozatot adó

9 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának helye és időpontja Az írásbeli árunyilatkozat elfogadása Vizsgálat az elfogadott írásbeli vámárunyilatkozat alapján A nyilatkozattevő közreműködése Mintavétel Az írásbeli árunyilatkozat adatainak módosítása Az írásbeli árunyilatkozat érvénytelenítése Téves vámeljárás Téves áru Csomagküldő szolgálat árui Visszamenőleges hatályú engedély Kiviteli vagy passzív feldolgozási eljárás Újrakivitel Vámraktározás Az alkalmazandó vámjogszabály Az áru azonosítása Az áru kiadása Egyszerűsített eljárás Az engedély kiadása Nyilvántartás Az engedély módosítása és visszavonása Elektronikus vámárunyilatkozat Egyszerűsített eljárásban Normál eljárásban Szóbeli vámárunyilatkozat Szabad forgalomba bocsátás Nem kereskedelmi jellegű áruk Kereskedelmi jellegű áruk Tértiáruk Határmenti mezőgazdasági termelők árui Közösségi termelők termékei Harmadik országbeli mezőgazdasági termelők árui Kivételek Kivitel Nem kereskedelmi jellegű áruk Kereskedelmi jellegű áruk Ideiglenes behozatal és újrakivitel Vámfizetési kötelezettség, Vámjegy Egyéb módon adott vámárunyilatkozatok Szabad forgalomba bocsátás Kivitel Ideiglenes behozatal Újrakivitel

10 24 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Kivétel A magatartások joghatásai Vámnyilatkozat feladott csomagra Postai forgalom Szabad forgalomba bocsátás Kivitel A vámárunyilatkozatok utólagos ellenőrzése A vámbiztosíték A vámbiztosíték általános közösségi szabályai A vámbiztosíték különös magyar szabályai Közhivatalok Különbözeti biztosíték Árutovábbítás Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzés vámraktárban A vámbiztosíték közös közösségi és magyar szabályai A vámbiztosíték összege A nem közösségi adók és díjak vámbiztosítéka A vámbiztosíték formái Készpénz vámbiztosíték Kezességvállalás Kezességvállalás engedélyezése A kezességi nyilatkozat kiadása A kezességi nyilatkozat elintézése Bankgarancia Banki fedezetigazolás Biztosítási szerződés Hitelintézeti befizetés elektronikus lekérdezés mellett A vámbiztosíték nyújtása A vámbiztosíték felszabadítása A vámtartozás A vámtartozás keletkezése Behozatali vámtartozások Szabad forgalomba bocsátás Ideiglenes behozatal Behozatalivám-köteles áruk jogellenes bejuttatása A vámfelügyelet alól jogellenes elvonás Kötelezettségek, illetve feltételek nem teljesítése Kivételek a vámtartozás alól Nem jelentős hatású mulasztások Előre nem látható körülmények Kiszállítás a vámhatóság engedélyével Levonás a vámtartozásból

11 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK A vámtartozás keletkezésének időpontja Az adós Tilalmak és korlátozások, illetve a vámtartozás Az áru közösségi jellege Mentesség és kedvezmény alkalmazása Vámszabadterületi felhasználás Kiviteli vámtartozások Kiviteli vámköteles áru Kiviteli vámköteles áru jogellenes kivitele Feltételek be nem tartása Kedvezményes elbánás elnyerése Egyetemlegesség Az alkalmazható vámkivetési szabályok A vámtartozás keletkezésének helye A vámtartozás összegének beszedése A vámtartozás összegének könyvelése A könyvelésbe vétel alóli kivételek A könyvelésbe vételi eljárás A könyvelésbe vétel határideje Utólagos könyvelésbe vétel A vámtartozás közlése A vámtartozás megfizetésének határideje Halasztott fizetés A halasztott fizetés módja és határideje A halasztott fizetés korlátozása Egyéb fizetési könnyítés A hitelkamat A vámtartozás megfizetésének módja Vámbiztosíték elszámolása Bankszámlák közötti átutalás Téves számlára utalás Túlfizetés elszámolása Kisösszegű vámtartozások Végrehajtásból és értékesítésből befolyó összeg A fizetés igazolása A fizetésre szolgáló bizonylat tartalma Visszautalás A rendezetlen tételek egyeztetése A fizetés időpontja Készpénzes fizetés Beszámítás Bizottsági eljárás Jegyzék az Európai Közösség Bizottságához

12 26 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Közösség Bizottsága elé utalás A benyújtott dokumentáció tartalma A dokumentáció visszaküldése A dokumentáció továbbítása A bizottsági eljárás lefolytatása Az eljárást lezáró határozat A vámfizetési kötelezettség felfüggesztése Felfüggesztés a kérelem elbírálásáig Felfüggesztés a várható elkobzásra tekintettel Felfüggesztés vámfelügyelet alóli jogellenes elvonás esetén A felfüggesztés időtartama A felfüggesztés feltételei A vámtartozás késedelmes befizetése A vámtartozás megszűnése A vámtartozás visszafizetése és elengedése A visszafizetés és elengedés általános esetei Jogszabálysértés miatti visszafizetés vagy elengedés Az árunyilatkozat érvénytelenítése miatti visszafizetés Hibás áru visszautasítása miatti visszafizetés vagy elengedés A kérelem A visszafizetési vagy elengedési eljárás Előzetes eljárási cselekmények Az áruk elszállításának tilalma Kiegészítő adatok beszerzése A határozat meghozatala A határozat végrehajtása A kedvezményes vámtartozás eljárási szabályai A döntéssel érintett áruk vámjogi helyzete Alkatrészekre vagy összetevőkre vonatkozó szabályok A visszafizetés és elengendés különös esetei Tagállami hatáskörbe tartozó ügyek Forgalomba került áruk utáni visszafizetés és elengedés Újra kiszállított áruk utáni visszafizetés és elengedés A visszafizetés vagy elengedés feltételei Bizonyítási eljárás A kiviteli vám visszafizetése és elengedése Behozatali vám visszafizetésének, elengedésének kizárása Bizottsági tájékoztatás Az Európai Közösség Bizottsága hatáskörébe tartozó ügyek A dokumentáció benyújtása A dokumentáció visszaküldése A dokumentáció megküldése a tagállamoknak A kérelmező tájékoztatása

13 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK A határozat meghozatala Az érintett tagállam értesítése A döntéshozó vámhatóság eljárása A közös agrárpolitika hatálya alá tartozó áruk Értékhatár Kamatfizetés A tagállamok együttműködése A szabad forgalomba bocsátás A meghatározott célú felhasználás Meghatározott célú felhasználás vámfelügyelete Engedélyezés Egységes engedély Határidők Az engedély kiadásának feltételei Az engedély tartalma Az engedély hatálya Az áruk szállítása Kivitel vagy megsemmisítés Eltérő felhasználás Vámkontingensek kezelése A vámkontingensek kezelésének magyar szabályozása Vámkontingens kérelem benyújtásának helye Normál eljárás Egyszerűsített eljárás Vámkontingens-kérelmek benyújtása, elfogadása Normál eljárás Egyszerűsített eljárás Hiányos árunyilatkozat Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás Helyi vámkezelés A kérelmek továbbítása és a válaszok fogadása Újra megnyitott kontingensek esetén követendő igénylési eljárás Vámkontingens utólagos hatállyal történő kérelmezése Visszamenőleges hatállyal megnyitott vámkontingensek Vámplafonok Normál eljárás Egyszerűsített eljárás Hiányos árunyilatkozat Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás Helyi vámkezelés Közösségi felügyelet Normál eljárás Egyszerűsített eljárás

14 28 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Hiányos árunyilatkozat Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás Helyi vámkezelés Vámárunyilatkozatok Írásbeli vámárunyilatkozat Normál eljárás Formanyomtatványok árunyilatkozat céljára Árunyilatkozat nem formanyomtatványon A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Az árunyilatkozat kitöltése Felelősség az írásbeli árunyilatkozatért Az írásbeli árunyilatkozatot adó Az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának helye és időpontja Az írásbeli árunyilatkozat elfogadása Vizsgálat az elfogadott írásbeli vámárunyilatkozat alapján A nyilatkozattevő közreműködése Mintavétel Az írásbeli árunyilatkozat adatainak módosítása Az írásbeli árunyilatkozat érvénytelenítése Az alkalmazandó vámjogszabály Az áru kiadása Egyszerűsített eljárás Hiányos vámárunyilatkozat A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Engedélyezés Határidő a hiányzó okmányok benyújtására Az árunyilatkozat elfogadása A vámteher lekönyvelése Vámbiztosíték hiányos vámárunyilatkozat esetén A vámteher haladéktalan könyvelése kérelemre A vámbiztosíték könyvelése Kiegészítés és helyettesítés Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás Engedélyezés Nyilvántartás A nyilatkozat tartalma Általános kérelem Csatolandó okmányok A helyi vámkezelési eljárás Engedélyezés Az engedély tartalma Az engedély visszavonása Értesítés, tájékoztatás és nyilvántartásba vétel

15 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Elektronikus vámárunyilatkozat Szóbeli vámárunyilatkozat Nem kereskedelmi jellegű áruk Kereskedelmi jellegű áruk Tértiáruk Határmenti mezőgazdasági termelők árui Közösségi termelők termékei Harmadik országbeli mezőgazdasági termelők árui Kivételek Vámfizetési kötelezettség, Vámjegy Egyéb módon adott vámárunyilatkozat Az áruk köre Kivétel A magatartások joghatásai Vámnyilatkozat feladott csomagra Vámtartozás keletkezése A vámtartozás összegének beszedése A vámtartozás összegének könyvelése A vámtartozás közlése Vámtartozás megfizetésére kötelezett A vámtartozás megfizetésének határideje Halasztott fizetés A halasztott fizetés módja és határideje A halasztott fizetés korlátozása Egyéb fizetési könnyítés A vámtartozás megfizetésének módja Postai forgalom A vámterületre való beléptetés A vámhatóságnál való bemutatás Kivételek Az árutovábbítás Külső árutovábbítási eljárás Az árutovábbítási vámeljárás kezdeményezése Nyomtatványok Szállítóeszközök és nyilatkozatok A főkötelezett A vámbiztosíték különös szabályai az árutovábbításban Csökkentett biztosíték vagy mentesség (személyi) Biztosíték alóli mentesség (fuvarozási ágak szerint) Egyedi kezesség Illetékes vámhivatalok Külső árutovábbítási eljárás egy harmadik ország területén EFTA-országok

16 30 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK EFTA-országon kívüli harmadik országok Légi szállítás Tengeri szállítás Normál eljárás Formanyomtatványok árunyilatkozat céljára Árunyilatkozat nem formanyomtatványon Elektronikus árunyilatkozat A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Az árunyilatkozat kitöltése Felelősség az írásbeli árunyilatkozatért Az írásbeli árunyilatkozatot adó Az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának helye és időpontja Az írásbeli árunyilatkozat elfogadása Vizsgálat az elfogadott írásbeli vámárunyilatkozat alapján Az áruk vámvizsgálata A nyilatkozattevő közreműködése Mintavétel Az írásbeli árunyilatkozat adatainak módosítása Az írásbeli árunyilatkozat érvénytelenítése Az alkalmazandó vámjogszabály Az áru kiadása Egyszerűsített árutovábbítási eljárás Általános szabályok Az egyszerűsítési engedély kiadása Összkezesség és a biztosítéknyújtás alóli mentesség Kellő tapasztalat Szoros együttműködés a vámhatóságokkal A szállítási tevékenység ellenőrzés alatt tartása Kielégítő pénzügyi források a kötelezettségek teljesítésére Összkezesség a fokozott csalási kockázattal bíró árukra Különleges Rakományjegyzékek Különleges vámzárak használata Kötelező útvonal alóli mentesség Engedélyezett feladó Az engedély tartalma Az engedélyezett feladó eljárása Informatikai eljárást alkalmazó engedélyezett feladó Engedélyezett címzett Az engedély tartalma Az engedélyezett címzett eljárása Informatikai eljárást alkalmazó engedélyezett címzett Vasúti áruszállítás Eljárás a CIM fuvarlevél alkalmazása során

17 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Eljárás az SZMGSZ-fuvarlevél alkalmazása során Vámzár alkalmazása Konténeres áruszállítás Fogalmak Fuvarozási vállalkozás Konténer TR átadási jegyzék TR átadási jegyzék pótlap Legközelebbi alkalmas vasútállomás Eljárás a konténeres áruszállítás során Légi áruszállítás Légi áruszállítás 1. szint Légi áruszállítás 2. szint Tengeri áruszállítás Tengeri áruszállítás 1. szint Tengeri áruszállítás 2. szint Csővezetékes áruszállítás Csak Magyarország területén érvényes eljárás A külső árutovábbítási eljárás befejeződése A külső árutovábbítási eljárás lezárása Adatok számítógépes cseréje Belső árutovábbítási eljárás Eljárás az indító vámhivatalban Eljárás útközben Eljárás a rendeltetési hivatalban Az eljárás lezárásának ellenőrzése A belső árutovábbításra használt okmányok A belső árutovábbítási eljárás befejeződése A belső árutovábbítási eljárás lezárása Vámtartozás és bevételezés Árufuvarozás TIR-eljárás keretében Árufuvarozás ATA-eljárás keretében Fuvarozás 302. számú NATO nyomtatvánnyal Postai küldemények továbbítása A vámraktározás A vámraktárban tárolható áruk A vámraktár A vámraktár típusai Közvámraktár Magánvámraktár Átmeneti megőrzési vámraktár A vámraktár engedélyezése A vámraktár engedélyezése egy tagállamban

18 32 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK A vámraktár engedélyezése több tagállamban Vámbiztosíték nyújtása a vámraktári engedélyhez A raktárengedélyes Az engedélyes jogainak és kötelezettségeinek átruházása A beraktározó Raktárnyilvántartás A raktárnyilvántartás vezetése Számítógépes raktárnyilvántartás A raktárnyilvántartás tartalma A raktárnyilvántartás ellenőrzése Árunyilatkozat a vámraktározási eljárásban Normál eljárás Formanyomtatványok árunyilatkozat céljára Adatfeldolgozási technika alkalmazása Vámárunyilatkozat nem formanyomtatványon A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Az árunyilatkozat kitöltése Felelősség az írásbeli árunyilatkozatért Az írásbeli árunyilatkozatot adó Az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának helye és időpontja Az írásbeli árunyilatkozat elfogadása Vizsgálat az elfogadott írásbeli vámárunyilatkozat alapján Az áruk vámvizsgálata A nyilatkozattevő közreműködése Mintavétel Az írásbeli árunyilatkozat adatainak módosítása Az írásbeli árunyilatkozat érvénytelenítése Az alkalmazandó vámjogszabály Az áru kiadása Egyszerűsített eljárás Az engedély kiadása Az engedély módosítása és visszavonása Nyilvántartás Hiányos vámárunyilatkozat A hiányos vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Határidő a hiányzó okmányok benyújtására A hiányos árunyilatkozat kiegészítése és helyettesítése Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás A helyi vámkezelési eljárás Műveletek a raktározott áruval Raktározási határidő Ideiglenes kitárolás Átszállítás másik vámraktárba

19 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Közösségi és nem közösségi áruk együttes tárolása A raktározott áru vámértéke Közös agrárpolitika Kereskedelempolitikai intézkedések Igazgatási együttműködés a vámhivatalok között A vámraktározási eljárás lezárása Az aktív feldolgozás Az aktív feldolgozás alá vonható áruk köre, a vámeljárás típusai Fogalmak Végtermék Fő végtermék Melléktermék Elszámolási kulcs Előzetes kivitel Bérmunka Háromszögforgalom Helyettesítő áru A feldolgozási műveletek Az engedély iránti kérelem Engedély iránti kérelem egy tagállamra Engedély iránti kérelem több tagállamra Az aktív feldolgozás engedélyezése, az engedély feltételei Gazdasági feltételek Határozat az engedélyről Az engedély tartalma Az engedély hatálybalépése és érvényessége Az engedélyes jogainak és kötelezettségeinek átruházása Árunyilatkozat az aktív feldolgozási eljárásban Normál eljárás Formanyomtatványok árunyilatkozat céljára Adatfeldolgozási technika alkalmazása Vámárunyilatkozat nem formanyomtatványon A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Az árunyilatkozat kitöltése Felelősség az írásbeli árunyilatkozatért Az írásbeli árunyilatkozatot adó Az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának helye és időpontja Az írásbeli árunyilatkozat elfogadása Vizsgálat az elfogadott írásbeli vámárunyilatkozat alapján Az áruk vámvizsgálata A nyilatkozattevő közreműködése Mintavétel Az írásbeli árunyilatkozat adatainak módosítása

20 34 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Az írásbeli árunyilatkozat érvénytelenítése Az alkalmazandó vámjogszabály Az áru kiadása Egyszerűsített eljárás Az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély kiadása Az engedély módosítása és visszavonása Nyilvántartás Hiányos vámárunyilatkozat A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Határidő a hiányzó okmányok benyújtására Kiegészítés és helyettesítés A vámvisszatérítéses eljárás különös szabályai Az árunyilatkozat elfogadása A vámteher lekönyvelése Vámbiztosíték hiányos vámárunyilatkozat esetén A vámteher haladéktalan könyvelése kérelemre A vámbiztosíték könyvelése Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás A helyi vámkezelési eljárás Feldolgozás közösségi vámterületen kívül Átadás Nyilvántartás Határidők Elszámolási kulcs Mennyiségi kulcs Értékkulcs Felfüggesztő eljárás A vámtartozás a felfüggesztő eljárásban Általános szabály Különös szabály bizonyos végtermékekre A szabad forgalomba bocsátás felfüggesztő eljárásban Megsemmisülés a felfüggesztő eljárásban Vámvisszatérítési eljárás Az áruk köre a vámvisszatérítési eljárásban A vámvisszatérítési eljárás kezdeményezése Kivételek a vámvisszatérítési eljárásban Ideiglenes kivitel A vám visszafizetése vagy elengedése Az aktív feldolgozás lezárása Az aktív feldolgozás lezárásának tekintendő időpontok Az újrakivitelnek vagy kivitelnek minősülő eljárások Az eljárás lezárása megsemmisülés esetén Az aktív feldolgozás lezárásának igazolása

21 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Záradékok a felfüggesztő eljárások lezárásakor Záradékok a vámvisszatérítéses eljárás lezárásakor Kiegyenlítő kamat Igazgatási együttműködés a tagállamok között Feldolgozás vámfelügyelet mellett Engedélyezés Az engedély iránti kérelem Engedély iránti kérelem egy tagállamra Engedély iránti kérelem több tagállamra A gazdasági feltételek Határozat az engedélyről Az engedély tartalma Az engedély hatálybalépése és érvényessége Az engedélyes jogainak és kötelezettségeinek átruházása Árunyilatkozat a vámfelügyelet melletti feldolgozásban Normál eljárás Formanyomtatványok árunyilatkozat céljára Adatfeldolgozási technika alkalmazása Vámárunyilatkozat nem formanyomtatványon A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Az árunyilatkozat kitöltése Felelősség az írásbeli árunyilatkozatért Az írásbeli árunyilatkozatot adó Az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának helye és időpontja Az írásbeli árunyilatkozat elfogadása Vizsgálat az elfogadott írásbeli vámárunyilatkozat alapján Az áruk vámvizsgálata A nyilatkozattevő közreműködése Mintavétel Az írásbeli árunyilatkozat adatainak módosítása Az írásbeli árunyilatkozat érvénytelenítése Az alkalmazandó vámjogszabály Az áru kiadása Egyszerűsített eljárás Az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély kiadása Az engedély módosítása és visszavonása Nyilvántartás Hiányos vámárunyilatkozat A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Határidő a hiányzó okmányok benyújtására Kiegészítés és helyettesítés Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás A helyi vámkezelési eljárás

22 36 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Nyilvántartás Az eljárásra illetékes vámhivatal Átadás Határidők Kereskedelempolitikai intézkedések Elszámolási kulcs Mennyiségi kulcs Értékkulcs A vámtartozás keletkezésének időpontja Kedvezményes elbánás A feldolgozott termék vámértékének meghatározása A vámeljárás lezárása A vámeljárás lezárásának tekintendő időpont A vámeljárás lezárása megsemmisülés esetén A vámfelügyelet melletti feldolgozás lezárásának igazolása Igazgatási együttműködés a tagállamok között Az ideiglenes behozatal Az ideiglenes behozatal engedélyezése Engedélyezés egy tagállamra Az egy tagállamra szóló engedély kiadásának feltételei Mentesség a vámbiztosíték alól Az engedélyezés több tagállamra Az engedély tartalma Határidő Az eljárás alá vont áru állapota Nyilvántartás Határozat az engedélyről Az engedély hatálybalépése és érvényessége Az ideiglenes behozatalt kezdeményező árunyilatkozatok Írásbeli vámárunyilatkozat Normál eljárás Formanyomtatványok árunyilatkozat céljára Nemzetközi vámokmányok Eljárás ATA- vagy CPD-igazolvánnyal Nemzetközi együttműködés (ATA és CPD) Az árunyilatkozat kitöltése Felelősség az írásbeli árunyilatkozatért Az írásbeli árunyilatkozatot adó Az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának helye és időpontja Az írásbeli árunyilatkozat elfogadása Vizsgálat az elfogadott írásbeli vámárunyilatkozat alapján Az áruk vámvizsgálata A nyilatkozattevő közreműködése

23 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Mintavétel Az írásbeli árunyilatkozat adatainak módosítása Az írásbeli árunyilatkozat érvénytelenítése Téves vámeljárás Téves áru Az áru kiadása Egyszerűsített eljárás Az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély kiadása Az engedély módosítása és visszavonása Nyilvántartás Hiányos vámárunyilatkozat A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Határidő a hiányzó okmányok benyújtására Kiegészítés és helyettesítés Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás A helyi vámkezelési eljárás Elektronikus vámárunyilatkozat Szóbeli vámárunyilatkozat Egyéb módon adott vámárunyilatkozatok Kivétel A magatartások joghatásai A vámárunyilatkozatok utólagos ellenőrzése Átadás Behozatali vámok alóli teljes mentesség Szállítóeszközök Raklapok Konténerek Egyéb szállítóeszközök A letelepedett személyek kivételes vámmentessége Magánemberkénti használat Ideiglenes rendszám Természetes személyek Korlátozott ideig történő használat A vámeljárás lezárása szállítóeszközöknél Utasok árui Jóléti áruk tengerészek számára Katasztrófa elhárítás Orvosi, sebészeti és laboratóriumi eszközök Állatok Határövezeti tevékenység Információhordozók és reklámanyagok Szakmai felszerelés Pedagógiai anyagok és tudományos felszerelések

24 38 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Göngyöleg Öntőfomák és hasonló cikkek Tesztek és kísérletek Bemutatás Termelési eszközök pótlása Kiállítások és nyilvános események Jóváhagyás érdekében importált áruk Műalkotások, régiségek és aukció Javítás és karbantartás Egyéb áruk Részleges behozatali vámmentesség A fizetendő vám összege Vámtartozás keletkezése Átruházás Kiegyenlítő kamat A vámeljárás lezárása A vámeljárás lezárásának tekintendő időpont Az eljárás lezárása megsemmisülés esetén Az ideiglenes behozatal lezárásának igazolása Igazgatási együttműködés A passzív feldolgozás Meghatározások A passzív feldolgozásból kizárt áruk A passzív feldolgozás engedélyezése Az egy tagállamra szóló engedély iránti kérelem előterjesztése A több tagállamra szóló engedély iránti kérelem előterjesztése A kérelem kiegészítése Az engedély kiadásának feltételei Személyi feltétel Gazdasági feltételek Vámbiztosíték Vámhatósági ellenőrzés és felügyelet Azonosság biztosítása A műszaki teljesítmény fokozásának tilalma Határozat az engedélyről Az engedély tartalma Az engedély hatálybalépése és érvényessége Az engedélyes jogainak és kötelezettségeinek átruházása Nyilvántartás Elszámolási kulcs Mennyiségi kulcs Értékkulcs Kereskedelempolitikai intézkedések

25 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK A passzív feldolgozást kezdeményező árunyilatkozatok Írásbeli vámárunyilatkozat Normál eljárás Formanyomtatványok árunyilatkozat céljára Az árunyilatkozat kitöltése Felelősség az írásbeli árunyilatkozatért Az írásbeli árunyilatkozatot adó Az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának helye és időpontja Az írásbeli árunyilatkozat elfogadása Vizsgálat az elfogadott írásbeli vámárunyilatkozat alapján Az áruk vámvizsgálata A nyilatkozattevő közreműködése Mintavétel Az írásbeli árunyilatkozat adatainak módosítása Az írásbeli árunyilatkozat érvénytelenítése Az alkalmazandó vámjogszabály Az áru kiadása Egyszerűsített eljárás Az egyszerűsített eljárás engedélyezése Nyilvántartás Hiányos vámárunyilatkozat A vámárunyilatkozathoz csatolandó okmányok Határidő a hiányzó okmányok benyújtására Az árunyilatkozat elfogadása A vámteher lekönyvelése Vámbiztosíték hiányos vámárunyilatkozat esetén A vámteher haladéktalan könyvelése kérelemre A vámbiztosíték könyvelése Kiegészítés és helyettesítés Kiegészítés és helyettesítés alvállalkozó esetén Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás Helyettesítő okmány és adathordozó eszköz Csatolandó okmányok A helyi vámkezelési eljárás Helyettesítő okmány és adathordozó eszköz Értesítés, tájékoztatás és nyilvántartásba vétel Előzetes hitelesítés Elektronikus vámárunyilatkozat Teljes vagy részleges behozatali vámmentesség A teljes vagy részleges behozatali vámmentesség feltételei A javításra vonatkozó különös rendelkezések A feldolgozási költség, mint vámalap Átlagos vámtétel

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről 3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7008/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

Közösségi Vámkódex. Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2009. április 15-én

Közösségi Vámkódex. Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2009. április 15-én Közösségi Vámkódex a végrehajtásáról szóló európai közösségi rendelettel, nemzeti vámjogszabályokkal és vámhatósági utasításokkal egységes szerkezetbe foglalva Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

Uniós Vámkódex. GYMSM KIK előadás

Uniós Vámkódex. GYMSM KIK előadás Uniós Vámkódex GYMSM KIK előadás 2016.03.31 1. Az új Vámkódex létrehozásának célja A vámjogszabályok egységes rendszerbe történő foglalása Vámkódex A vámeljárási szabályok egyszerűsítése nemzetközi ellátási

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB13 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és vámeljárás 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3528602213 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2013. útmutató a vámfelügyelet melletti feldolgozásról A vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárás alapját a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE Alkalmazása a tagországok - hatóságai részére kötelező - vállalkozások részére ajánlott BRÜSSZELI KÖZPONTTAL RENDELKEZŐ, ahhoz nemzeti (tagországi) központokkal csatlakozó,

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag Express-Interfracht Hungaria A vám és a vámjog A vámszedés jogilag szabályozott állami tevékenység A vámjog a vámokra vonatkozó jogi normák és jogviszonyok összessége,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az útmutató alkalmazása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az útmutató alkalmazása Iktatószám: 3156562738 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3005/2014. útmutató A vámraktározásról A közösségi és nemzeti vámjogszabályokban foglalt, a vámraktárakra vonatkozó rendelkezések egységes

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról 2013.10.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 269/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (átdolgozás)

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt A vámelejárások és a kapcsolódó intézkedések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50

Részletesebben

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató Vámkapu Zrt. vámügynöki szolgáltatásokra Vámjogi Tájékoztató oldal 1 / 6 A Vámjogi Tájékoztató célja, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket érintő alábbi kiemelt kérdéskörökhöz

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság (EU) / felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság (EU) / felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPI IZOTTSÁG rüsszel, [ ](2015) draft NNE 1 PRT 1/3 MELLÉKLET a következőhöz: izottság (EU) / felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3528591168 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2013. tájékoztatás az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, 4003/2013. tájékoztatás módosításáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

I. CÍM ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

I. CÍM ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV.05) PM rendelet 73. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága az alábbi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA 1

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA 1 A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 37. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

VÁMJOGI ISMERETEK. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS

VÁMJOGI ISMERETEK. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS VÁMJOGI ISMERETEK Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Dézsi Zsolt Zoltay Gergely Lektor: Torda Csaba Második, átdolgozott kiadás ISBN 978-963-638-520-0

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseit

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Általános rendelkezések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Általános rendelkezések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Általános rendelkezések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A VÁMJOG JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása 2160553339 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7019/2016. felhívás a vámbiztosítékként elfogadható kötelezettségvállalási okmányok kitöltéséről

Részletesebben

L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.2. A BIZOTTSÁG 169/2010/EU RENDELETE (2010. március 1.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Részletesebben

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók This page can only be read in Magyar. II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók 1.) Az import engedélyek kérelmezése Az AGRIM engedélyt kizárólag Behozatali kérelem adatlapon (AGRIM) lehet kérelmezni.

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26.

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26. A NAV-os oldal a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében 2014. február 26. Jogszabályi háttér Új uniós és nemzeti szabályozás 2014. január 1- jétől 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

HU 1. MELLÉKLET (2/1. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

HU 1. MELLÉKLET (2/1. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) HU 1. MELLÉKLET (2/1. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

1992R2913 HU A TANÁCS 2913/92/EGK RENDELETE (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302, , o.

1992R2913 HU A TANÁCS 2913/92/EGK RENDELETE (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302, , o. 1992R2913 HU 01.01.2007 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 2913/92/EGK RENDELETE (1992. október 12.) a

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

WELCOME. Uniós Vámkódex

WELCOME. Uniós Vámkódex WELCOME Uniós Vámkódex ELŐSZÓ» Az Úniós Vámkódex szabályozási rendszere hármas szintű:»» UVK EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU Rendelet» UVK. FJA Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló

Részletesebben

2005/2011. NAV elnöki útmutató. az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről

2005/2011. NAV elnöki útmutató. az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről 2005/2011. NAV elnöki útmutató az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről Az ATA igazolvánnyal történő vámkezelések alapját az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

TAXUD/1619/08 rev. 2.1 IRÁNYMUTATÁS AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY HASZNÁLATÁHOZ (EV-IRÁNYMUTATÁS)

TAXUD/1619/08 rev. 2.1 IRÁNYMUTATÁS AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY HASZNÁLATÁHOZ (EV-IRÁNYMUTATÁS) TAXUD/1619/08 rev. 2.1 IRÁNYMUTATÁS AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY HASZNÁLATÁHOZ (EV-IRÁNYMUTATÁS) 1 AZ EV-IRÁNYMUTATÁSBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZAVAK FELSOROLÁSA AKCS KV KVVHR KN DG TAXUD EK EU EUR.1

Részletesebben

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónk célja, hogy együttműködésünk kapcsán tájékoztassuk Önöket vámügyleteik során felmerülő néhány alapvető vám kérdésre. Tájékoztatónk

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Tanács Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletének 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszhoz kapcsolódó előnyök Az engedélyezett gazdálkodó vámügyi műveletei

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámbiztosíték és vámtartozás. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámbiztosíték és vámtartozás. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Vámbiztosíték és vámtartozás A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 Vámbiztosíték

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás. Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás. Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott Tájékoztatás Az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV.

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZENTEX VÁMÜGYNÖKSÉG ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónk célja, hogy együttműködésünk kapcsán tájékoztassuk Önöket vámügyleteik során felmerülő néhány alapvető vám kérdésre. Tájékoztatónk

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

3528600527 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2013. tájékoztatás az elektronikus vámáru-nyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról

3528600527 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2013. tájékoztatás az elektronikus vámáru-nyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról 3528600527 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2013. tájékoztatás az elektronikus vámáru-nyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE. (2008. november 17.)

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE. (2008. november 17.) 2008.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 329/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1192/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

4. JEGYZŐKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK

4. JEGYZŐKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 2007.2.12. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 40/5 4. JEGYZŐKÖNYV a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről TARTALOMJEGYZÉK 1. cikk Fogalommeghatározások

Részletesebben

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből Szervezeti struktúra NAV Repülőtéri Főigazgatóság NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság Airport Business Park, I. típusú

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

Kühne + Nagel Kft Általános Szerződési Feltételei vámszolgáltatásokra

Kühne + Nagel Kft Általános Szerződési Feltételei vámszolgáltatásokra 1. Bevezetés Kühne + Nagel Kft Általános Szerződési Feltételei vámszolgáltatásokra A Kühne + Nagel Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Megbízott) vámszolgáltatások teljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3018/2016. útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról Az uniós vámjogszabályok 2016. május 1-jén bekövetkezett változása az AEO státust is érintette.

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei 3528584188 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2013. számú útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor a 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Származási szabályok. A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Származási szabályok. A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Származási szabályok A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága

Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban. NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Az engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) a gyakorlatban Készítette: Konopás András NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága Státusz kialakulása, koncepció A terrorcselekmények (2001.

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK. Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK. Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Export-import menedzsment szakirány A VÁMSZABAD TERÜLETEK HELYZETE AZ EU-CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN, ILLETVE A MEGVÁLTOZOTT VÁMELJÁRÁSI

Részletesebben

AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN

AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ E-VÁM AZ EURÓPAI UNIÓBAN Készítette: Baksa Judit Budapest, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. Fejezet Engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti engedéllyel rendelkezőkre vonatkozó speciális szabályok

II. Fejezet Engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti engedéllyel rendelkezőkre vonatkozó speciális szabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2014. számú tájékoztatás az árutovábbítási vámeljárások tekintetében bekövetkező üzemszüneti eljárás rendjéről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLAT OKTATÁSI SEGÉDLET... 1 A BEJELENTKEZÉS SZABÁLYAI... 2 Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz?... 2 A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának

Részletesebben

4. JEGYZŐKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. CÍM A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

4. JEGYZŐKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. CÍM A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 2006.9.21. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 260/3 4. JEGYZŐKÖNYV a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről TARTALOMJEGYZÉK I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2000. június 20., kedd 61. szám Ára: 715, Ft TARTALOMJEGYZÉK 89/2000. (VI. 20.) Korm. r. 90/2000. (VI. 20.) Korm. r. 17/2000. (VI.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 321/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 321/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 321/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 136/2005 határozata (2005. október 21.) a

Részletesebben

2003. évi CXXVI. törvény. a közösségi vámjog végrehajtásáról ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

2003. évi CXXVI. törvény. a közösségi vámjog végrehajtásáról ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról Az Országgyûlés az Európai Közösség belsõ piacának mûködése és a közösségi vámjog maradéktalan érvényesülése, valamint a bevételek biztosítása

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex) 161-162.

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámelejárást megelőző intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámelejárást megelőző intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Vámelejárást megelőző intézkedések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 AZ ÁRU

Részletesebben

MAGYARÁZATOK AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNYHOZ I. CÍM ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

MAGYARÁZATOK AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNYHOZ I. CÍM ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 1. melléklet a 3008/2016.útmutatóhoz MAGYARÁZATOK AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNYHOZ I. CÍM ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK (1) Az egységes vámokmány Magyarországon történő használata az e mellékletben foglaltak szerint

Részletesebben

Munkaanyag, jogforrásnak nem tekinthető VÁMKÓDEX 2004 II. A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

Munkaanyag, jogforrásnak nem tekinthető VÁMKÓDEX 2004 II. A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról Munkaanyag, jogforrásnak nem tekinthető VÁMKÓDEX 2004 II. A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról és a BIZOTTSÁG 1993. július 2-i 2454/93/EGK RENDELETE a Közösségi

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben