Tárgy: évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-24627/2013. Témafelelős: Polyák Sándorné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 69. és 70. -a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/201 (XII. 3) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. -ban foglaltak alapján terjesztem elő a évi belső ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést és az összefoglaló ellenőrzési jelentést. Szentes Város Önkormányzata az általa működtetett intézmények, és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzési feladatainak ellátása évben a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás útján biztosította. A belső ellenőrzés függetlensége biztosított volt, a belső ellenőrök 2012-ben közvetlenül Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez tartoztak. A megbízóleveleket is Jegyző adta a belső ellenőröknek a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. A Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében évben Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél végzett pénzügyi jellegű ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentés valamint az intézmények éves ellenőrzési jelentései alapján elkészített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására: /2013. (IV.25.) Tárgy: évre vonatkozó ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében évben Szentes Város Önkormányzata intézményeinél végzett ellenőrzésekről szóló, ezen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést és az összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. A határozatról értesítést kap: / Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Szentes, április 9. Szirbik Imre

2 2 AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS AZ ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szentes, február 15.

3 3 Tartalomjegyzék I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján... I. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése... I. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése... I.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása... I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása I.2. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága... I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása... I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek... I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása... I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők... I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása... I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok... I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása... II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján II. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok... II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése... III. Az intézkedési tervek megvalósítása... IV. Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés

4 4 Vezetői összefoglaló A 370/201 (XII.3) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről a szabályozza a lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentés készítését. A kormányrendelet a, valamint a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit. A évben lefolytatott belső ellenőrzésekről az összefoglaló jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével készült. A belső ellenőrzés közvetlenül a Jegyző megbízása alapján végezte feladatát és az ellenőrzések mellett szakmai tanácsadással is támogatta a munkát. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/201 (XII. 3) Korm. rendelet szerint olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amely tartalmazza a világos szervezeti struktúrát, egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat. Kockázatkezelés során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/201 (XII. 3) Korm. rendelet szerint, a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzés készült, felmérésre kerültek a tevékenységekben, gazdálkodásban rejlő kockázatok. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat. A belső ellenőrzés kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a évi ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra. A évi ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz tartalmazta az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés célját, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőrzés típusát, az ellenőrzés módszerét, az ellenőrzések ütemezését. A belső ellenőrzés tervezése során figyelembevételre került az Áht. és a Ber. 2. a)-d) bekezdés előírása, miszerint évben a belső ellenőrzési tevékenység során rendszer, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzéseket kellett végezni. Szentes Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi belső ellenőrzési tervét a 212/201 (X.28.) számú határozattal a Képviselő-testület elfogadta. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr a) pont) A 370/201 (XII. 3) Korm. rendelet 48. a./ pontja alapján a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása: A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg a jegyző és a polgármester részére évben az ellenőrzési tervben jóváhagyott valamennyi ellenőrzés végrehajtásra került. A szentesi intézmények és a hivatal ellenőrzésére 234 ellenőrzési nap került felhasználásra. Egyéb munkára (ellenőrzési terv éves ellenőrzési jelentés készítés, jogszabályok, helyi rendeletek tanulmányozása) 11 napot, szakmai továbbképzésre 4 napot fordítottak a belső ellenőrök.

5 5 A községi ellenőrzéseket végző belső ellenőr Szentesen 30 napot tervezett ellenőrzéssel (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon rendszerellenőrzése és 4 napot soron kívüli ellenőrzéssel (Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság lejárt tartozások ellenőrzése) töltött. I. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. aa) pont) I. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A jelentéshez csatolt számú kimutatás a évre tervezett és ténylegesen elvégzett ellenőrzéseket tartalmazza, ellenőrzési fajták és a ráfordított idő szerinti megbontásban. A 2. számú kimutatás a évre tervezett és végrehajtott ellenőrzések számát és az ellenőrzésekre fordított ellenőrzési napok számát részletezi. Belső ellenőrzési feladatellátás a jogszabályi követelményeknek megfelelően az ellenőrzési tervek, a nemzetközi ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók, valamint az ellenőrzéshez kiadott megbízólevelek, ellenőrzési programok szerint történt. A évi ellenőrzések során a belső ellenőrök az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/201 (XII. 3) Korm. rendeletet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet, a számvitelről szóló évi C. törvényt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX törvényt, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/201 (XII. 3) Korm. rendelet előírásait, a 41/1994. (IV. 22.) Kt. számú határozatban foglaltakat, a helyi önkormányzati rendeletekben foglaltakat tartották szem előtt. Minden ellenőrzést kockázatelemzés alapján végeztek a belső ellenőrök. A végzett ellenőrzések fajtáját tekintve az alábbiak voltak: - rendszerellenőrzés, mely a Képviselő-testület döntésének megfelelően az intézményi működés 3 éves átfogó vizsgálatát jelentette, - szabályszerűségi ellenőrzés, melynek során az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy az intézmény működése megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és a vezetői rendelkezések előírásai a gyakorlatban, - pénzügyi ellenőrzés során a gazdálkodó szervezet pénzügyi elszámolásait, valamint ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásokat vizsgálta a belső ellenőrzés. A évben végzett ellenőrzések legnagyobb része szabályszerűségi ellenőrzés volt, 8 vizsgálat során 79 ellenőrzési napot fordítottak a belső ellenőrök ezekre az ellenőrzésekre. Átfogó jellegű rendszerellenőrzésre 3 intézmény esetében került sor, 90 ellenőrzési nap felhasználásával. Pénzügyi ellenőrzés 2 esetben történt, 10 ellenőrzési nappal. A évben végzett ellenőrzések között 5 soron kívüli ellenőrzés volt, 55 ellenőrzési nap felhasználásával, ebből szabályszerűségi ellenőrzés 42 ellenőrzési nappal, 2 pénzügyi ellenőrzés 13 ellenőrzési nap ráfordítással. Az ellenőrzési jelentésekben rögzített megállapításokat az ellenőrzött szervek, intézmények elfogadták. Az ellenőrzési jelentések hibák, hiányosságok feltárása esetén minden esetben tartalmaztak javaslatot azok megszüntetésére vonatkozóan. A hibák, hiányosságok felszámolása legtöbb esetben már az ellenőrzés ideje alatt elkezdődött. A javaslatok

6 6 hasznosulását a következő évben végzett hasonló tárgyú ellenőrzések alkalmával lehet lemérni. Valamennyi ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordított a belső ellenőrzés a pénzkezelések szabályosságára, a be- és kifizetések megfelelő dokumentálására, valamint arra, hogy a gazdasági folyamatok bizonylatolásánál zárt rendszer kerüljön kialakításra, kizárva ezzel a visszaélések lehetőségét. Az elvégzett tervszerinti, soron kívüli ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Az intézményi működés szervezettségének és a gazdálkodás folyamatának elemzése, a pénzügyi szabályok megtartásának vizsgálata. Szentesi Művelődési Központ évek gazdálkodásának átfogó ellenőrzése. Szentes Város Gondozási Központja évek gazdálkodásának átfogó ellenőrzése. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon évek gazdálkodásának átfogó ellenőrzése. Városellátó Intézmény évek gazdálkodására vonatkozó rendszerellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolása. Városi Intézmények Gazdasági Irodája évek gazdálkodására vonatkozó rendszerellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolása. Terney Béla Kollégium évek gazdálkodására vonatkozó rendszerellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolása. Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó nem önállóan gazdálkodó intézmények, a Városellátó Intézmény, a Terney Béla Kollégium, a Az intézményi működés szervezettségének és a gazdálkodás folyamatának elemzése, a pénzügyi szabályok megtartásának vizsgálata. Az intézményi működés szervezettségének és a gazdálkodás folyamatának elemzése, a pénzügyi szabályok megtartásának vizsgálata. 201 évben végzett átfogó jellegű rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolásáról meggyőződjön a vizsgálattevő. 201 évben végzett átfogó jellegű rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolásáról meggyőződjön a vizsgálattevő. 201 évben végzett átfogó jellegű rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok. felszámolásáról meggyőződjön a vizsgálattevő Annak vizsgálata, hogy a vizsgált intézményeknél betartják-e a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat. 3 havi okmány tételes, az egész időszak anyaga szúrópróbaszerű ellenőrzése mintavétel útján. 3 havi okmány tételes, az egész időszak anyaga szúrópróbaszerű ellenőrzése mintavétel útján. 3 havi okmány tételes, az egész időszak anyaga szúrópróbaszerű ellenőrzése mintavétel útján. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés.

7 7 Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetési és költségvetésen kívüli pénzkezelés szabályosságának vizsgálata. Szentes Város Bölcsődéje felújításával összefüggő közbeszerzések vizsgálata. Központi Óvoda és Tagóvodái, Kertvárosi Óvoda és Tagóvodái, Klauzál Gábor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola, a Deák Ferenc Általános Iskola esetében az ékezési térítési díjak beszedésének vizsgálata. Központi Gyermekélelmezési Konyhánál és a Szentes Város Bölcsődéjénél élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata Városellátó Intézménynél, Szentes Város Gondozási Központjánál, Központi Gyermekélelmezési Konyhánál, Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál a gépjárművek üzemanyag fogyasztásának ellenőrzése. Központi Gyermekélelmezési Konyhánál a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, bevételek ellenőrzése. Önkormányzati Intézményeknél: Óvodák, Általános Iskolák, Szentes Város Bölcsödéje esetében a 328/201 (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése. Központi Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Tagóvodái, Klauzál Gábor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola, Deák Ferenc Általános Iskola, Szentes Város Gondozási Központ Klubjai esetében a Közbeszerzés szabályos lebonyolításának vizsgálata. A pénzkezelésre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásának vizsgálata Annak vizsgálata, hogy az előírt nyersanyagnormát hogyan tartják be a főzőkonyhák Annak vizsgálata, hogy a jogszabályban előírt üzemanyag normákat betartják-e az intézmények. Annak vizsgálata, hogy a rendezvényekkel kapcsolatos bevételek fedezik-e a felmerült költségeket. Annak vizsgálata, hogy az intézmények betartják-e a 328/201 (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat Minden ellátottnak pontos adag kiszolgálása Dokumentumalapú tételes ellenőrzés. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés Mintavételes ellenőrzés az egész időszakra vonatkozóan, dokumentum alapú ellenőrzés, éves adatok ellenőrzése. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés Tételes ellenőrzés év étkezőkkel kapcsolatos nyilvántartása, hátralékosok nyilvántartása vonatkozásában Tételes adagellenőrzés

8 8 kiszolgáltatott ételadagok mennyiségi ellenőrzése. Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél a távhő szolgáltatás költségeinek vizsgálata. Szentes Város Szolgáltató Kft-nél az önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata (lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése, bérbeadása, társasházak bevételeinek és kiadásainak vizsgálata). Szentesi Média Nonprofit Kft-nél lejárt tartozások ellenőrzése. Szentesi Média Nonprofit Kft-nél bevételek, kiadások költségek ellenőrzése Annak vizsgálata, hogy a Szolgáltató Kft. részére a helyi rendeletben meghatározott távhő szolgáltatási alapdíjak és hődíjak arányban állnak-e a felmerült költségekkel. A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésének, bérbeadásának, társasházak bevételeinek és kiadásainak vizsgálata. A lejárt tartozások okának vizsgálata. Kft-nél a forráshiány okainak vizsgálata. Dokumentumalapú ellenőrzés, összehasonlító elemzés az előző év számadataival. Dokumentumalapú ellenőrzés, összehasonlító elemzés az előző év számadataival. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés. Dokumentumalapú tételes ellenőrzés. A évben a rendszerellenőrzések során a évekre vonatkozó gazdálkodás átfogó ellenőrzését végezték az ellenőrök. Ebben az évben a Szentesi Művelődési Központnál, a Szentes Város Gondozási Központjánál és a Dr. Sipos Ferenc Parkerő Otthonnál került sor rendszerellenőrzésre. A Szentesi Művelődési Központ Az intézmény gazdálkodásában a szabályosságra való törekvés volt jellemző. A vizsgálat során feltárt hiányosságok, hibák a jövőben nagyobb odafigyeléssel, a szabályzatok aktualizálásával, a szabályzatokban foglaltak gyakorlati alkalmazásával elkerülhetők. A szabályzatokat a vizsgálat befejezéséig aktualizálták. A gazdasági munka megfelelően segítette a szakmai feladatellátást. Az ellenőri jelentésben rögzített hiányosságokat segítő szándékkal tárta fel a vizsgálattevő, annak érdekében, hogy elkerülésükkel a jövőben a gazdasági munka színvonala javuljon. Szentes Város Gondozási Központja A vizsgált időszakban az intézmény a rendelkezésére álló pénzeszközöket takarékosan használta fel. A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat a jogszabályi változások miatt aktualizálni kellett, melyet az ellenőrzés ideje elkezdtek. A szabályzatokkal összhangban a munkaköri leírásokat is felül kell vizsgálni és módosítani, hogy aktuálisak legyenek. Ezt már a vizsgálat ideje alatt elkezdték. A vizsgálat során feltárt hibák javíthatók, hiányosságok pótolhatók voltak, az intézmény vezetése erre vonatkozóan már a vizsgálat ideje alatt intézkedett. A feltárt hibák ellenére az intézmény gazdálkodása jó színvonalú, a költségvetési és pályázati pénzek felhasználása az intézmény szakmai munkájának érdekében történt azért, hogy az ellátottaknak minél jobb feltételeket biztosítsanak, a szakmai munkát megfelelő színvonalon lássák el.

9 9 A kiadások és a bevételek könyvelése, nyilvántartása átlátható, megfelelő, jogszabály követő, a helyi rendeletekben foglaltaknak eleget tett az intézmény. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otton gazdálkodása megfelelő színvonalú. Az analitikus és főkönyvi nyilvántartás reális és valós képet mutat az intézmény vagyoni helyzetéről, gazdálkodását a takarékosság jellemzi. A gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, folyamatos aktualizálásuk a gazdaságvezető feladata. A belső kontrollrendszer megfelelően kialakított és szabályozott volt. Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása megtörtént a legfontosabb gazdálkodási folyamatok esetében, áttekinthetősége biztosított. A szabályszerűségi ellenőrzések között utóvizsgálat és egyéb szabályszerűségi ellenőrzés, valamint soron kívüli szabályszerűségi ellenőrzés fordult elő. Az előző évben végzett rendszerellenőrzéshez kapcsolódóan három intézménynél került sor utóvizsgálatra, 9 ellenőrzési nap felhasználásával. Városellátó Intézmény A rendszerellenőrzés során hiányosságként került rögzítésre, hogy az intézményi szabályzatokat az elkészítésük óta bekövetkezett jogszabályi változások miatt aktualizálni kell. Az intézmény aktualizálta a szabályzatait, azok egymással összhangban vannak, az érvényes jogszabályoknak megfelelő tartalommal kerültek összeállításra. A munka és védőruha juttatási szabályzat módosítása folyamatban volt, valamennyi munkakört felülvizsgáltak, annak érdekében, hogy munka vagy védőruha juttatás biztosítása célszerűbb legyen az adott területen. A munkaruhák esetében folyamatosan figyelemmel kísérik a lejárati időket, a lejárt munkaruhákat pótolják. A lejárt munkaruhákat kivezetik a nyilvántartásból. A raktári leltárívekről hiányzott a dátum és a raktáros aláírása, melyet pótoltak. A bélyegző nyilvántartást aktualizálták. A benzin üzemű járművekhez tankolási kártyát vezettek be, ezzel is csökkentve a készpénzes kifizetések volumenét. Az intézmény a rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az intézkedési tervben rögzített feladatokat elvégezte, a hiányosságokat megszüntette. Városi Intézmények Gazdasági Irodája A rendszerellenőrzés során hiányosságként került rögzítésre, hogy a gazdálkodással összefüggő szabályzataik aktualizálásra szorulnak. Azóta a szabályzatok aktualizálása megtörtént, mivel a gazdálkodással összefüggő jogszabályok sűrűn változnak, az intézményi szabályzatok folyamatos felülvizsgálata szükséges ahhoz, hogy azok jogszabály követőek legyenek, a gazdálkodást megfelelően segítsék. Ezt az Intézmény Vezetője az intézményi belső ellenőr feladataként határozta meg. A végrehajtott selejtezések során a kiselejtezett eszközöket, kivezetik a nyilvántartásból, így nem fordul elő, hogy a már kiselejtezett eszközöket felleltározzák, mint ahogy ez a Szigligeti Üdülőtábor esetében két évben megtörtént. Ügyelnek arra, hogy az eszközök kivezetésének időpontját a selejtezési jegyzőkönyvön feltüntessék, csak ezután kerül irattárba a jegyzőkönyv. A leltározások végrehajtásánál figyelnek a tényleges mennyiségi felvételen alapuló leltárfelvételre, hogy az előzőekben rögzített hibát elkerüljék. A menetlevelek szabályos vezetésére az intézmény vezetője felhívta a gépkocsivezetők figyelmét, azóta kevesebb szabálytalan javítás fordult elő, a szállított személyek számát, nevét feltüntetik, a kilométeróra állása a valóságnak megfelelően szerepel a menetlevélben. A menetlevelek rendszeres ellenőrzését a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának vezetője végzi. A formai és tartalmi hiányosságok kijavítását annak felmerülésekor elvégzik a gépkocsivezetők, nagyobb odafigyeléssel végzik a menetlevelek vezetését.

10 10 A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont esetében a rendszerellenőrzés során a vizsgálattevő javasolta, hogy a szponzori támogatások összegét, az esetleges természetbeni támogatások mértékét, írásban rögzítsék a későbbi viták elkerülése végett. Szükséges, hogy a fellépéssel kapcsolatos pénzügyi feltételeket írásban rögzítsék, hogy mindkét fél részéről kiszámítható legyen mind a bevétel, mind a kiadás. Ezeket a szerződéseket iktatott ügyiratként kezelve kell irattározni. Az utóvizsgálat időpontjában egy támogatási szerződést (Hungerit Zrt) mutattak a vizsgálattevőnek, a többi az érintett pedagógusnál volt. Jelenleg sem történik meg a fellépő művészekkel kötött szerződés vagy megállapodás jogásszal történő láttamozása, vagy ellenjegyeztetése annak érdekében, hogy az önkormányzatra nézve bizonytalan kimenetelű szerződés ne fordulhasson elő. Ehhez a Polgármesteri Hivatalban minden segítséget megkap az intézmény. Szentes Város Hajléktalan Segítő Központjánál az intézményvezető váltást követően pontosan figyelik a pályázati pénzek felhasználását, hogy a pénzfelhasználás a pályázatban foglalt feladatokra történjen. Leszabályozásra került, hogy ki kezelhet pénzt az intézménynél, a beszedett térítési díjakat naponta befizetik a VIGI bankszámlájára. A térítési díjak beszedésének megkönnyítésére 10 e Ft váltópénzt rendszeresítettek az intézménynél. A lakók pénzét két tanú aláírásával ellátott bizonylaton adják át az illető személynek a későbbi viták elkerülése végett. A bizonylatolás terén a számviteli törvényben foglaltakat betartják, a VIGI-vel napi kapcsolatban vannak a gazdasági események megfelelő dokumentálása érdekében. Terney Béla Kollégium A rendszerellenőrzés során hiányosságként került rögzítésre, hogy az intézményi szabályzatokat az elkészítésük óta bekövetkezett jogszabályi változások miatt aktualizálni szükséges. Az intézmény aktualizálta szabályzatait, azok egymással összhangban vannak. A munkaköri leírásokat felülvizsgálták, az ágynemű raktárosi feladatokkal kiegészítették a takarítónő munkaköri leírását. A leltározás során az idegen tulajdonú eszközöket is felleltározták (pl. orvosi szobában található eszközök, melyek a VIGI tulajdonát képezik), az eszközök tulajdonosával az egyeztetés megtörtént. A jelenléti ívek vezetésénél tapasztalható hiányosságot megszüntették, a jelenléti ívek vezetése folyamatos. Az intézményvezető aláírásával igazolja az illetmény kifizetés jogosságát. Az intézmény a rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készített. Az abban rögzített feladatokat elvégezték, a hiányosságokat megszüntették. A jogszabályi változásokat folyamatosan figyelve az intézményi szabályzatokon át kell vezetni, hogy azok mindig aktuálisak legyenek. Egyéb szabályszerűségi ellenőrzések lefolytatására 121 ellenőrzési nap felhasználásával került sor. Tervezett ellenőrzésre 5 vizsgálat esetében 79 napot fordított a belső ellenőrzés: Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó nem önállóan gazdálkodó intézményeknél, a Városellátó Intézménynél, a Terney Béla Kollégiumnál, a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál a költségvetési és költségvetésen kívüli pénzkezelés szabályosságának vizsgálata. Az intézmények a különböző pénzeket egymástól elkülönítve tárolják. Gyakran előfordul, hogy többféle pénz van egyidejűleg az intézményeknél, pl: terembérleti díj bevétel, ellátmány, étkezési térítési díj. Ezeket egymástól elkülönítve tárolják, külön pénzes kazetta, páncél- vagy lemezszekrényben. A beszedett bevételeket az intézmények Pénzkezelési szabályzata szerint a beszedés napján vagy az azt követő napon a pénzintézetbe be kell fizetni, ha erre nincs mód, akkor a pénz postai úton is befizethető. Törekedni kell az

11 11 intézményeknek arra, hogy készpénz/utalvány ne maradjon nap végén az intézményeknél, csak az ellátmány. A pénz biztonságos tárolásának feltételei a vizsgált intézmények esetében fennálltak, az intézmények többségében riasztó berendezés is működik, azon intézményeknél, ahol még nincs riasztó berendezés, 2012-ben beszerelésre kerül, erre az önkormányzattól ígéretet kaptak. A pénztári pénzmozgásokkal kapcsolatos nyomtatványokat az Eco Stat programmal készíti a pénztáros. Az oktatási intézmények esetében a vizsgálat időpontjában nem volt osztálypénz, szülői munkaközösség pénze, ezeket pénzintézeteknél tárolják, az intézményvezetők nem vállalják fel az idegen pénzek őrzésével járó felelősséget. A Hajléktalan Segítő Központnál az ellátottak pénzét csak addig tárolják, amíg az érintett részére átadják. Erre egy analitikus nyilvántartást vezetnek, melyben az érintett aláírásával igazolja az összeg átvételét. A vizsgált intézmények esetében a 201 évben történt jogszabályváltozások miatt a Pénzkezelési Szabályzatokat aktualizálni kellett, /369/201 (XII. 3l.) Korm. rendelet a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet módosításáról, az államháztartásról szóló a 2011 évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/201 (XII.3l.) Korm. rendelet, hatályát vesztette a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet/. Szentes Város Bölcsődéje felújításával összefüggő közbeszerzések vizsgálata A Bölcsőde felújításával, beruházásával összefüggő két Európai Uniós pályázati pénz bevonásával megvalósított közbeszerzés során betartották a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok előírásait. Központi Óvoda és Tagóvodáinál, a Kertvárosi Óvoda és Tagóvodáinál, a Klauzál Gábor Általános Iskolánál, a Koszta József Általános Iskolánál a Deák Ferenc Általános Iskolánál az étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálata. A vizsgált intézményeknél rendben történt az étkezési térítési díjak beszedése. A pénzt a évi C. törvény pénzkezelésre vonatkozó előírásai és a VIGI Pénzkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeltek. A beszedett összegeket teljes egészében befizették a Konyha felé kivétel a Szent Anna óvoda, itt 20,- Ft-al kevesebbet fizettek a Konyha bankszámlájára, amit a vizsgálat ideje alatt helyesbítettek. Az étkezők nyilvántartását napra készen vezették, minden esetben feltüntették a nyugta sorszámát a befizetéshez, megbontották a készpénzben, utalványban fizetett összegeket, külön kimutatták a segélyből történő kifizetéseket. Havonta jelentették a Központi Gyermekélelmezési Konyhának a befizetéseket, hátralékokat. A hátralékok beszedése érdekében az oktatási intézmények együtt működtek a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályával és a Konyhával. Központi Gyermekélelmezési Konyhánál és a Szentes Város Bölcsődéjénél az élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata. Az élelmezési nyersanyagnormák mérsékelt emelését javasolta a belső ellenőr az élelmiszerek áremelése miatt. A 233/2012. (XI.23.) számú határozat alapján a Képviselő-testület a jelentős norma megtakarítást figyelembe véve évben nem tartotta indokoltnak az intézményi térítési díjak módosítását. A Képviselő-testület felkérte a Központi Gyermekélelmezési Konyha vezetőjét, hogy év teljes nyersanyag felhasználása ismeretében, illetve a évi nyersanyag árak alakulását figyelembe véve normaemelésre vonatkozó javaslatát évben szükség esetén terjessze a Képviselő-testület elé. Városellátó Intézménynél, Szentes Város Gondozási Központjánál, a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál, a Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál a gépjárművek üzemanyag fogyasztásának ellenőrzése. A vizsgált intézmények rendelkeztek gépjármű üzemeltetési szabályzattal. A szabályzat és az alkalmazott gyakorlat összhangja fennállt, kivéve a Központi Gyermekélelmezési

12 12 Konyhát, ahol a szabályzatban foglaltakat nem tartották be a gyakorlatban, az érintett dolgozók nem ismerik a szabályzat tartalmát, aláírásukkal nem igazolták, hogy megismerték a szabályzatban előírtakat és az abban foglaltakat munkájuk során alkalmazzák. Így ezektől a dolgozóktól nem lehet megkövetelni a szabályzatban foglaltak betartását, mivel nem ismertették meg velük a szabályzatot. Ezen a helytelen gyakorlaton változtatást javasolt az ellenőr, annak érdekében, hogy a szabályzat és az alkalmazott gyakorlat összhangját biztosítsák. Az intézmények tankolási kártyát használtak üzemanyag vásárláshoz, a számla kiegyenlítése átutalással történt. Ez alól a Városellátó Intézmény kivételt képez a diesel üzemű járművek esetében, mivel saját kutat üzemeltetnek, ahol a diesel üzemű gépkocsik tankolnak. A benzin üzemű járműveknél tankolási kártyát használ az intézmény. Általános hiba volt a menetlevelek vezetésénél, hogy szabálytalan javítások fordultak elő a km óra állásának adatai, valamint a megtett út hosszának a feltüntetésénél, eltért az előző napi záró és a tárgy napi induló km óra állás adata, melyet nagyobb odafigyeléssel elkerülhettek volna. A vizsgált járművek fajlagos üzemanyag fogyasztása összességében megfelelő volt, a járművek többsége megtakarítással üzemelt, néhány jármű esetében túlfogyasztás fordult elő, melynek okát vizsgálni kellett és intézkedni a túlfogyasztás megszüntetésére vonatkozóan, (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat). A nagymértékű megtakarítások esetén felül kell vizsgálni az alkalmazott üzemanyag normát és azt a valós üzemanyag fogyasztásnak megfelelően szükséges megállapítani, ezzel is takarékosságra törekedni. A gépjárművek a hó végén tele üzemanyagtankkal álltak le. Folyamatos belső kontroll szükséges a járművek üzemanyag fogyasztásának figyeléséhez, a menetlevelek, mint szigorú számadású nyomtatványok pontos vezetésének ellenőrzéséhez. Soron kívüli szabályszerűségi ellenőrzésre 3 vizsgálat esetében 42 napot fordított a belső ellenőrzés. Központi Gyermekélelmezési Konyhánál a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, bevételek ellenőrzése Hiányzik az intézményben a belső kontroll működése, a rendezvények pénzügyi dokumentációja terén a gazdasági folyamat ellenőrzése nem történt meg, az adagszámhoz tartozó nyersanyag felhasználás nagyságrendjének valóságtartalmát nem kontrollálták. Javaslat: pontos, valós analitikus nyilvántartás vezetése, belső kontroll folyamatos működésének alkalmazása. Szentes Város Önkormányzatához tartozó óvodáknál, általános iskoláknál, Szentes Város Bölcsődéjénél a 328/201 (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékok alkalmazásának vizsgálata. Általános megállapítás volt, hogy a vizsgált intézmények betartották a 328/201 (XII.29) Korm. rendelet előírásait. A jogszabály által előírt szerkezetben vezették az étkezők analitikus nyilvántartását, azzal a kiegészítéssel, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyha étkezési utalványokat elfogadó hely, így ezzel összefüggésben a kimutatást az utalvánnyal történő fizetés oszlopával kiegészítették. A hátralékosokat rendszeresen felszólították a tartozások rendezésére, ennek köszönhetően kevés volt a hátralék. A rászoruló ellátottak részére segély folyósításhoz folyamatos kapcsolatot tartottak a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályával, ahonnan minden segítséget megkaptak, akinek szociális helyzete indokolta, megadták a segélyt. Az oktatási, nevelési intézmények negyedévente jelentették a hátralékok összegét és a hátralékosokat a Központi Gyermekélelmezési Konyha felé, a Konyha a hátralékokat negyedévente jelezte az Önkormányzatnak. A jogszabály szerinti egy napos lemondást eddig rugalmasan kezelték az intézmények is és a Konyha is, az ellenőrzött időszakban nem volt probléma ezzel kapcsolatban.

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 31. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2013. évi ellenőrzési jelentése Készítette: Dr. Batka Brigitta Belső ellenőr Vezetői összefoglaló 1. A belső ellenőrzési

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL Ellenőrzési Összefoglaló A Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkaterve a Költségvetési szervek

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester

/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszáma: 5123-6/2012/XI. Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

ex{~~ !16,,~~1 ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea REGYHAZA

ex{~~ !16,,~~1 ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea REGYHAZA NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524-500; FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám : BELL/3-12/201S Ügyintéző:

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. április 23. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető ülésre. Tárgy: Beszámoló a 2013.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 29. melléklet 2012. év folyamán a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás településein, így Pakson is a belső ellenőrzési feladatokat, feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri

Részletesebben