11/2002.(02.26.) Kgy.sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2002.(02.26.) Kgy.sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési rendelete"

Átírás

1 11/2002.(02.26.) Kgy.sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési rendelete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 77. -a és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét. 2. Az önkormányzat elismeri, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 3. A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formái (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzatának alapvető, kötelező közművelődési feladatai a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város kiemelt közművelődési rendezvényei a 2. sz. mellékletben találhatók Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közművelődési feladatait az alábbi helyszínek igénybevételével látja el: Polgármesteri Hivatal (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1) és telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 7.

2 6800 Hódmezővásárhely, Lánc u Hódmezővásárhely, Petőfi u. 27. Galyasi Miklós Muzeális Intézmény telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér Hódmezővásárhely, Rákóczi u Hódmezővásárhely, Tanya Hódmezővásárhely, Tanya Hódmezővásárhely, Árpád u Hódmezővásárhely Szeremlei S. u. 3. Önkormányzat által fenntartott Németh László Városi Könyvtár Egyéb önkormányzat által alapított oktatási és sportintézmények Nem önkormányzat által fenntartott intézmények, szervezetek Tornyai János Múzeum Csongrád Megyi Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára Civil szervezetek, alapítványok listáját az 1.sz. függelék tartalmazza. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a konkrét közművelődési támogatásokat az adott tárgyév költségvetési rendeletében fogadja el Hódmezővásárhely megyei Jogú Város Önkormányzata elismeri és segíti a városban működő civil közösségek, szervezetek munkáját. A közművelődés területén számít együttműködésükre. Feladataikat - melyhez anyagi támogatást lehetőségekhez képest biztosíthat - a rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a városban működő közoktatási és sportintézmények közművelődési feladatait a rendelet-tervezet 3. sz. melléklete alapján határozza meg

3 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése épít a városban működő egyházi szervezetek, vállalkozók kommunikációs tájékoztatási intézmények, gazdasági szervezetek, vendéglátóipari egységek segítségére és együttműködésére a város közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba sz. melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető, kötelező közművelődési feladatai Célok 1. Hódmezővásárhely kulturális értékei, azok ismerté tétele -helyi tudás -helyi érzelem -helyi információ fejlesztése 2. A lakosság műveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztése 3. A lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvnek, tehetségeinek gondozása 4. A helyi társadalom, a város polgárai szabadság- és felelősségérzete növekedésének, a civil közösségeinek szakmai támogatása 5. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének fenntartásának segítése Feladatok 1. A város hagyományainak, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, közbecsülésének növelése, a lokálpatriotizmus erősítése 2. - az egyetemes és a magyar, a kisebbségi kultúra értékeinek közvetítése -a művészetek befogadásának segítése -szabadidős szokások formálása -a kulturális hagyományok ápolása, újak teremtése -a mindennapi lét értékeinek, normáinak fejlesztése -a helyi és regionális kulturális-turizmus lehetőségeinek felkutatása, ösztönzése

4 3.- az esztétikai tudatosság, a szép iránti igény felkeltése, fejlesztése -műértő közönség kinevelése -kiemelkedő tehetségek bemutatása -alkotóközösségek közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása 4.- a kooperációs, társulási szándékok ösztönzése -a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítása -a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása -a civil közösségek gondozása -településvédő, -szépítő, természet-, értékvédő, közéleti egyesületek összefogása -helyi együttműködéshez, civil szervezetek tevékenységéhez színtér és infrastruktúra minél kedvezőbb feltételek melletti biztosítása 5.- a város nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel -a városkörnyéki települések közművelődési tevékenységének szakmai-módszertani segítése -közművelődési együttműködés a város közoktatási, egészségügyi, szociális, kommunikációs intézményeivel, az egyházakkal -kapcsolattartás a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, intézményeivel Tevékenységek 1.- helyi ünnepek megtartása -a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók, fesztiválok, találkozók szervezése -a városi kulturális közéleti információk biztosítása -helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése, helytörténeti dokumentumok megjelentetése, kiadása, közismertté tétele 2. - színházi előadások, előadóestek, hangversenyek szervezése -kiállítások, kamaratárlatok szervezése

5 -ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése -az ifjúság szórakoztatásának (diszkó, bál, koncertek, stb.) biztosítása -a felnőtt korosztály számára estélyek, bálok, alkalmi szórakozási lehetőségek szervezése -országos rendezvények fogadása -filmművészet népszerűsítése -üdülők működtetésével a város értékeinek megismertetése -Tourinform Iroda működtetése 3. - különböző művészeti szakkörök működtetése -amatőr művészeti csoportok működtetése -alkotóműhelyek szervezése -művészeti alkotótáborok szervezése -bemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók szervezése -információk gyűjtése az öntevékeny körökből 4. - városi civil szervezetek fórumának működtetése -közös városi célok érdekében közösségek összefogásának segítése -vitaestek, fórumok, találkozók szervezése -az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek intézményi segítése -a civil közösségek részére szakmai módszertani ajánlások, pénzügyi, jogi, szakmai ismeretek biztosítása -pályázati lehetőségekről információk kínálata, segítségnyújtás pályázatok elkészítéséhez 5. - a város testvérvárosaival közművelődési kapcsolat fenntartása, kulturális programok szervezése -a város hagyományos, országos és nemzetközi kulturális fesztiváljainak, találkozóinak szervezése -a városkörnyéki települések helyi ünnepein, falunapokon kulturális programokhoz - igény esetén - segítségnyújtás, szervezésben való közreműködés -a közoktatási intézményekkel együtt tehetségkutató és gondozó programok, gyermek és ifjúsági előadások szervezése

6 -szakmai segítség adása a tanórán kívüli, közoktatási intézményben folyó közművelődési munkához -a város kommunikációs csatornáin tájékoztatás adása a város közművelődési eseményeiről, helyzetéről, feladatairól -vallási ünnepek alkalmával közös rendezvények szervezése a város egyházi szervezeteivel -közművelődési szakemberek részvétele országos és megyei továbbképzési szakmai fórumokon 2. sz. melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város kiemelt rendezvényei Tavaszi Tárlat Zene Ünnepe István Napi Vigasságok Őszi Hetek nyitórendezvénye Őszi Tárlat Őszi Hetek Kerámia Szimpózium Képzőművészeti Szimpózium valamint az állami ünnepek 1. sz. függelék 3 Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak, felekezetek Olvasókörök Batidai Olvasókör Belvárosi Olvasókör Béketelepi Olvasókör Csúcsi Olvasókör Erzsébeti Olvasókör Hódtói Olvasókör

7 Kertvárosi Olvasókör Kossuth Olvasókör Kútvölgyi Olvasókör Mátyás utcai Olvasókör Sóshalmi Olvasókör Szabadság Olvasókör Szikáncsi Olvasókör Tarjáni Olvasókör Visszhang utcai Olvasókör Baráti Társaságok Magyar-Holland Baráti Társaság Magyar-Izraeli Baráti Társaság Magyar-Francia Baráti Társaság Magyar-Kárpátalja Baráti Társaság Művészeti csoportok Városi Vegyeskar Városi Fúvószenekar Fandante Kamarakórus Kankalin Néptáncegyüttes Árendás Néptáncegyüttes Béla Cigány Zenekar Búzavirág Népdalegyüttes és Citerazenekar Gazdasági Egyesület Boróka Asszonykórusa Gyöngyvirág Népdalkör Nefelejcs Népdalkör

8 Rozmaring Népdalkör Aranykalász Népdalkör Sárgarózsa Népdalkör Belvárosi Olvasókör Asszonykórusa Luthor Gyula Színpadi és Szalontánc Egyesület Kalipszó Tánccsoport Társadalmi szervezetek (kulturális) Hódmezővásárhely és Környéke Volt Leventék és Hadifoglyok Baráti Köre Hódmezővásárhelyi Történelmi Társaság Honvédség és Társadalom Baráti Kör Humán Reform Karitatív Egyesület Johannita Segítőszolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezete Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hódmezővásárhelyi Csoportja Mártélyi Képzőművészeti Táborok Baráti Köre Páneurópa Unió Magyar Egyesülete, Hódmezővásárhelyi Szervezete Trianon Társaság Hódmezővásárhelyi Szervezete Szeremlei Társasság Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Helyi Szervezete Városi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Grezsa Ferenc Emlékalapítvány Grezsa Ferenc Szoboralapítvány Helytörténet Műveléséért Alapítvány Hódmezővásárhely Monográfia Alapítvány Hódmezővásárhely Képzőművészetéért Alapítvány Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány

9 Hódmezővásárhely Testamentum Alapítvány Kollégiumi Kulturális Alapítvány Németh László Alapítvány Sinkovics János Attila és Hódmezővásárhely Városának Alapítványa Városi Vegyeskar Alapítvány vásárhely Könyvtáráért Alapítvány Vásárhelyi Műhely Alapítvány Egyházak, felekezetek Belvárosi Római Katolikus Egyházközség Szent István Plébánia Görögkeleti Egyház-közösség Evangélikus Egyházközség Csúcsi Református Egyházközség Ótemplomi Református Egyházközség Susáni Református Egyházközség Tabáni Református Egyházközség Tarjáni Református Egyházközség Újtemplomi Református Egyházközség Újvárosi Református Egyházközség Unitárius Egyházközség Zsidó Hitközség Baptista Gyülekezet Hetednapos Adventista Egyház Gyülekezete Hit Gyülekezete Jehova Tanúi Gyülekezete Nazarénus Gyülekezet

10 2. sz. függelék Civil szervezetek, közösségek feladatai Célok 1.Hódmezővásárhely kulturális értékei, azok ismertté tétele -helyi tudás -helyi érzelem -helyi információ fejlesztése 2.A város polgárai élet- és teljesítőképességének növelése 3.A lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségeinek gondozása Feladatok 1.A város hagyományainak, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, közbecsülésének növelése, a lokálpatriotizmus erősítése 2.- fizikai erőnlét fejlesztése - a mentális egészség kondicionálása - a speciális élethelyzetű emberek segítése - az önkéntes összefogások ösztönzése - sport és kultúra kapcsolatának ösztönzése 3.- az esztétikai tudatosság, a szép iránti igény felkeltése, fejlesztése - műértő közönség kinevelése - kiemelkedő tehetségek bemutatása - alkotóközösségek közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása - információáramlás biztosítása Tevékenységek 1.- kiállítások, helyi ünnepségek elősegítése - műsorok, bemutatók, fórumok, találkozók szervezése

11 2.- mozgásos, mentális, önismereti, önfejlesztő tanfolyamok, programok, táborok szervezésében közreműködés, igény esetén segítségnyújtás - közhasznú, praktikus, a mindennapi életet segítő programok, tanfolyamok szervezése 3.- amatőr művészeti csoportok alkotóműhelyek működtetése - versenyeken, bemutatókon, vetélkedőkön való részvétel - kiemelkedő civil közösségek bemutatása a város kommunikációs csatornáin keresztül 3. sz. melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban működő közoktatási és sportintézmények közművelődési feladatai Célok 1.A város lakossága, diáksága teljesítőképességének növelése 2.Hódmezővásárhely kulturális értékeinek közismertté tétele -helyi tudás -helyi érzelem -helyi információ 3.A város polgárai, diákjai felelősségérzete növelésének, civil, speciális célú közösségeink segítése Feladatok 1.- fizikai erőnlét fejlesztése - a mentális állapot erősítése, fejlesztése - önkéntes összefogások technikájának gyakoroltatása 2.Hódmezővásárhely -hagyományainak -természeti értékeinek -jeles személyiségeinek -speciális közösségeinek -új kezdeményezéseinek

12 bemutatása, értékelése, közbecsülésének növelése -a lokálpatriotizmus erősítése 3.- különböző értékek és érdekes egyenrangúságának biztosítása - a réteg- és korosztálykultúrák ismerkedési alkalmainak biztosítása - a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása Tevékenységek 1.- nyelvi, kommunikációs, informatikai csoportok működtetése, felnőttoktatás szervezése - közhasznú, praktikus, a mindennapi életet segítő programok, tanfolyamok szervezése, gondozása - iskolai tudást kiegészítő képzési folyamatok biztosítása - szülők, nevelők pedagógiai tudatosságát növelő alkalmak szervezése - diáknapok szervezése - városi gyermeknap, diákfarsang lebonyolításában való részvétel 2.- kiállítások, műsorok rendezése - a városi ünnepeken való részvétel - a tanórán és a tanórán kívüli rendezvények keretében a város természeti és kulturális értékeinek bemutatása 3.- közös városi célok érdekében különböző közösségek összefogásainak, programjainak segítése - diákönkormányzatok működtetése, a városi közéletbe való bekapcsolása Módosította a 21/2005.(04.08.) Kgy. sz. rendelet, 6/2006 (02.06) Kgy.sz. rendelet. Módosította a 21/2005.(04.08.) Kgy. sz. rendelet, a 6/2006 (02.06) Kgy. sz. rendelet Módosította a 6/2006. (02.06) Kgy. Sz. rendelet

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről Borsodszentgyörgy község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete. a közművelődés helyi szabályairól

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete. a közművelődés helyi szabályairól Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete a közművelődés helyi szabályairól A rendelet kihirdetve: 1998. december 16-án Rendelet száma: 9/1998 (XII.15.) Városlőd

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben