BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XIII Előadó : Mell.: 3 db dr. Tőgye Ildikó Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztatás Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közfoglalkoztatási programjairól Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének december 13. napján tartandó nyilvános ülé sére Tisztelt Közgyűlés! A közfoglalkoztatás rendszerét január 1. napjától kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg. Az Önkormány zatnak, illetve intézményeinek, egyházi jogi személyeknek és a civil szervezeteknek lehetősége nyílt önállóan pályázni közfoglalkoztatás megvalósítására. A közfoglalkoztatás megszervezése, az egyes programelemek, feladatok meghatározása a városfejlesztés célj aival és a lakosság részéről megjelenő szükségletekkel összhangban történt. A közfoglalkoztatás során két fontos cél elérésére törekszünk: egyrészt a foglalkoztatottak olyan munkát végezzenek, amely a város fej l ődé s ét, az itt élő emberek életminőségének javítását szolgálja azzal, hogy értéket teremt, másrészt a közfoglalkoztatásban résztvevők éppen ezért fontosnak, a társadalom aktív tagjának érezzék magukat. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma, az önkormányzati önrész és az állami támogatás az alábbiak szerint alakult a közötti időszakban. Közfoglalkoztatás főbb adatai Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzata évben év év év év év Foglalkoztatottak létszáma (fő) Támogatási összeg (e Ft) Önkormányzati önrész (e Ft) Összesen (e Ft):

2 2 A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban az Önkormányzatnál és az intézményeinél 378 fő vett részt. Az Önkormányzatnál idén 99 fő, 6-8 hónapos időtartamban, döntően napi 8 órában végzett főként adminisztratív és építési szakipari jellegű munkákat. A hosszabb i dőtartamú közfoglalkoztatás keretében működő 10 fős, szakemberekből álló intézményfe lújító brigád munkájának eredményeként Békéscsaba mintegy 25 önkormányzati intézménye került felújításra. Az iskolák, óvodák épületei szebb, esztétikusabb látványt nyújtanak az oda járó gyermekek, szülők részére egyaránt, amellett, hogy jelentős költséget takarítanak meg az intézmények. Kiemelendő az a 6 fős csapat, akik szociális bérlakások állagmegóvását végzik. Ebben az évben 24 lakást újítottak fel. Idén összesen 19 békéscsabai intézmény 264 fő álláskeresőt foglalkoztatott 3-8 hónapos, napi 6 órás foglalkoztatás keretében. Az intézmények körében elsősorban az adminisztratív, illetve egyéb, szakképzettséget nem igénylő takarítói, udvaros, karbantartó munkakörök keresettek. Az Önkormányzatnak évtől lehetősége nyílt országos, Startmunka mintaprogramok szervezésére is, amelyben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek napi 8 órában, 4-8 hónapra kaptak lehetőséget értékteremtő munkavégzésre. A 100 %-os állami támogatással megvalósuló, országos programok között szőlőtelepítés, járdaépítés, belvízelvezetés, belterületi burkolt utak karbantartása, természetvédelmi területek kezelése, illegális hulladéklerakók felszámolása és facsemete ültetés kerültek megvalósításra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 októberében 48 fő bevonásával indította el astartmunka mintaprogram két új programelemét. A téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás projekt keretében november 30. napjáig a Csabagyöngye szőlő telepítését és gondozását végezték a közfoglalkoztatottak, amíg egy másik brigádban február 28. napjáig járdalapok öntését és lerakását valósították meg. Az Önkormányzat a szőlőtelepítési program segítségével a város legismertebb szőlőfajtája, a Csabagyöngye hímevét kívánta tovább öregbíteni a 6030 db Csabagyöngye szőlőtőke elültetésével 2,4 ha-os területen. A járdalapgyártás program keretében a külterületi járdák karbantartása, újrarakása valósult meg évben 1007 fm útszakaszon került sor a közfoglalkoztatottak által gyártott járdalapok lerakására Békéscsaba számos utcáján. Az Önkormányzat évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mellett a Startmunka mintaprogramokat is tovább folytatta. A sző lőtelepítés i programban évben 12 fő vett részt a szőlőtőkék gondozásában nyarára a közfoglalkoztatottak munkájának köszönhetően a Csabagyöngyén kívül 13 fajta (Rajnai rizling, Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Angéla, Generosa, Teréz, Palatina, Lidi, Lilla, Nero, Eszter, Flóra, Fanni) szőlőt sikerült termelni. Célunk az, hogyamagyarországon őshonos fajták újra visszakerüljenek és széles körben ismertté váljanak. A járdalapgyártás program 61 fő részvételével valósult meg, amelynek keretében a külterületi járdák karbantartása, újrarakása történt meg. A közfoglalkoztatottak közel db, 6 és 8 cm-es járdalapot gyártottak ebben az évben. Békéscsaba mintegy 20 utcáját elsősorban Jamina, Gerla és a belváros néhány utcáját - érintő járdafelújítások a évben mintegy 3110 fm járdaszakaszt jelentenek. A járdaépítésen kívül számos utcán került sor a térburkolat felújítására. Kiemelendő, hogy az ebben a programban résztvevő szakképzett munkások lehetőséget kapnak szaktudásuk szinten tartására, e lősegítve a versenyszférába történő visszakerülésüket.

3 3 AStartmunka mintaprogram további 5 programmal kibővülve folytatódott ban. Így a sző lőtelepítés és járdalapgyártás, -lerakás programe lemeken kívül belvízelvezetés, belterületi burkolt utak karbantartása, természetvédelmi területek kezelése, illegális hulladéklerakók felszámolása és facsemete-ültetés programok kerültek bevezetésre. A természetvédelmi területek kezelése programban dolgozó 68 fő természetvédelmi, környezetvédelmi kezelési feladatokat látott el. A fő tevékenység az inváziós növényfajok (zöld juhar, bálványfa, fehér akác, gyalogakác stb.) visszaszorítása, valamint a gépi fűkaszák használatával végzett kaszálás, nádvágás, cserjeirtás, faiskolai tevékenység, vízparti növények gondozása. A természeti oltalom alá eső pósteleki génrezervátumban az elhagyott hulladék gyűjtése, illetve faiskolai tevékenység valósult meg. A munkálatok során 2013-ban mintegy 40,5 hektárnyi aljnövényzet irtása, illetve m- területen nádvágás történt meg. A csapadékvíz-elvezetés programban résztvevő 50 fő Békéscsaba belterületén 844 db áteresz, 2189 db folyóka, víznyelő tisztítását végezte el. A program hozzájárul az egészséges, fenntartható lakókörnyezet kialakításához, az érintett ingatlanok vonatkozásában a vagyonvédelemhez. Megelőzi az úthálózat, és a járdák hosszabb távú rongálódását, és ezáltal széles értelemben vett társadalmi, gazdasági és közösségi célokat is szolgál. Az illegális hulladéklerakók felszámo lása program hozzájárul a rendezett, tiszta lakókörnyezet kialakításához, a komfortérzet növeléséhez, környezetszennyezés megelőzéséhez. A program erősít i a hosszú távú, fenntartható környezet kialakítását, segíti a szemléletformálást. A programban 43 fő vett részt. Békéscsaba közterületeinek takarítása 32,77 km 2 területen történik. Ebben az évben 7,97 tonna illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása, valamint a közterületeken lévő m 2 zöldfelület kaszálása valósult meg. Az Önkormányzat kezelésébe 193 km burkolt felületű út, 28 km kerékpárút és 351 km járda tartozik. Az utak járhatóságának és biztonságosságának megtartásához járul hozzá a belterületi burkolt utak karbantartása program során elvégzett, fm-nyi padka megtisztítása, azon túl, hogy baleset megelőzési és vagyonvédelmi célokat is szolgál. Az utak, kerékpárutak tisztítása fm-en valósult meg 15 fő közfoglalkoztatott által végzett tevékenység eredményeként augusztusában indult a facsemete-ültetési program 51 fő közreműködésével. A programban 600 db fa ültetése valósult meg cl db magyar kőris, mezei juhar, májusfa, puszta szil, fehér nyár, kocsányos tölgy). A program segíti az ültetett faállomány növelését, és hozzájárul annak megújításához. Amellett, hogy esztétikus látványt nyújt, nagyban hozzájárul a levegőszennyezettség csökkentéséhez november 1. napjától több közfoglalkoztatási program indult, amelyek április 30. napjáig tartanak. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a következő hónapokban az alábbi közfoglalkoztatási programokban vesz részt: 1. hosszabb i dő tartamú közfoglalkoztatás, 2. téli átmeneti közfoglalkoztatás, 3. biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés startmunka mintaprogram, 4. kulturális közfoglalkoztatás, 5. Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatás i Mintaprogram (MaNDA). A közfoglalkoztatásban résztvevők egy része a közfoglalkoztatási jogviszony i dőtartama alatt képzésben is részt vesz november 1. napjától április 30. napjáig az egyes

4 4 programokban foglalkoztatottak, képzésben ré szvevők létszáma az alábbi táblázat szerint alakul: Téli és egyéb közfo glalkoztatás havonkénti létszámbontásban (fő) november Ol április november december január február március április hosszabb i dőtartamú iratmegsemm i sítő program munkaerő- Téli átmene ti közfoglalkoztatás dogozik képzésben részt vesz piaci tréningen vesz részt O O O O O O Start 300 O O O O O Közművelődési k özfogl, Munkavégzők száma összesen Képzésen résztvevők száma összesen: O Mi ndösszesen: A döntés végrehajtásában közreműkö dő hivatali egység: Szociálpolitikai Osztály. Az előterjesztést a szakbizottságok megt árgyalt ák, a bizottságok döntései a közgyűlésen kerülnek ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyű lést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. HATÁROZATI J AVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése programjairól szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadta. F el el ő s: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 13. a közfoglalkoztatás évi Békéscsaba, december 6. Vantara Gyula polgármester

5 Közgyűlé s i beszámoló Békéscsaba MJV Önkormányzat Közfoglalkoztatása 2013 I. szárnú melléklet Hosszabb időtartamú közfoglal koztatás Hatós ági szerződés száma Pá lyázat id ő ta rta m a (hónap) Munkaidő (óra) Támogatás mértéke /003S9 SO% l /26/00395 I I SO% I/26/004IS 13 3-S 6-S 70-SO% / S S 70-SO% Önkormányzat által foglalkoztatottak 7040I/26/ % I/26/ % / % / % / % /26/ % Önkormányzati intézmények és civil szervezetek által foglalkoztatottak A közfoglalkoztatás Önkormányzatot terhelő, nem támogatott, dologi jellegű kiadásai % OOO Összesen: Téli átmeneti közfoglalkoztatás / % Önkormányzat által foglalkoztatottak / % / % % Összesen: % Országos közfoglalkoztatási Programok Magyar Nemzeti Digitális Archívum Közfoglalkoztatási Program 100% Nemzeti Művelődési Intézet Kulturális Közfoglalkoztatási Programja 100% Összesen: 100% Kistérségi Startmunka mintaprogramok Pályázat Munkaidő Támogatás i d ő ta rt a m a (óra) mértéke / % / % Önkorm ányzat álta l foglalkoztatottak / % / % / % / % / % Összesen: Mindösszesen: november

6 Közgyűlési beszámoló Csoportbeosztás, feladatok és munkavégzés becsült értéke összesen 2. számú mellé klet MU NKAVÉGZÉS M EGNEVEZÉS FELADAT MU NKAIDŐ HELYE SZAKMAI IRÁNYfTÁS ELVÉGZETT FELADATOK Munkavégzé s értékére vo natkoz ó becsült összeg 1. Járd alap gyártás, lerakás 40 x 40 x 6 cm-es járdalapgyártás db 40 x 40 x 8 cm-es járdalapgyártás 1182 db határán belül (szakmai új járda építése Városüzemeltetés 429 m 2 / 483 folyóméter napi 8 óra járdarekonstrukció Fazekas István 2681 m 2 / folyóméter ter ület) térburkolat készítése 486 m 2 té rbu rkolat re konstrukciója 92m 2 Természetvéde lmi 2. ter ület ek közmu nka- igényű kezelés e határán belül (szakmai terület ) Csabapark e rdőtisztítás STRAFO - Vass Csaba m Ft Póste leki parkerdő, aljnövényzet ritkítása, tisztások kaszálása Pósteleki génrezervátum gondozása (kaszálás, ösvények tisztántartása) napi 8 ó ra m Ft Varga Júlia m Ft Városüzemeltetés - Belterületek és külterületi dűlőutak Fáriné Szabó Anikó zöldfelületeinek karbantartása, m Ft Közterületfelügyelet parlagfűmentesítése Illegális határán belül (szakmai Makszin András, 3. szemétlerak 6helyek napi 8 óra Közfogl.csop - Bogár fe lszámolása Folyama tos hulladékgyűjtés 32,77 km 2-en db zsák terület ) Károly Bel vízelvezető csatorna karbantartása folyóméter Folyóka, v íznyelő takarítása 2189 db hatá rán belül (szakmai Városüzemeltetés - 4. Belvizeivezetés Áteresz takarítása nap i 8 óra 844 db Gritta Pál te rüle t) Belvízelveze tő csatorna kaszálás, nádvágás m Ft Belterületi burkolt utak padka igazítása határán be lül (szakmai Városüzemeltetés - 5. Belterületi burkolt utak nap i 8 óra irány ító által kijelölt Utak, kerékp árutak űrsze lvény tisztítása Vavelka Rudolf terület) (belógó növényzet metszése) 6. Csabagyöngye Sző lő s zőlőültetvény - 7. Facsem eteültetés 44- es el kerül ő I Szőlőtőkéktavaszi kitakarása Elpusztult oltványok pótlása folyóm éter folyóméter 5500 db 250 db Oltványok iskolázása (későbbi pótláshoz) 200 db Ültetvény folyamatos gyommentesítése (kapálás) napi 8 óra STRAFO - Vass Csaba Folyamatos zöldmunkák (metszés, lombritkítás, vesszők kötözése) S zőlőtő k é k téli taka rása, feltöltése Facsemete ültetőgöd rö k kiásása nap i 8 óra Városüzemeltetés Fáriné Szabó Anikó m db tő ke ~t ÖSSiESEN: '9: "...:r..t,,~'t'~~ N~l.'~~~ r ;' ia ~31550 Ft : t..,'t..'r"".,,",. ;.~i~.~.:..t}'f:'"; '~~... ~ ~(~ l;., y,.~ 200 db 400 db október

7 Közgyűlési beszámoló Önkormányzati és egyéb intézmények ben fogla lkoztatott létszám számú melléklet FOGLALKOZTATÓ INTÉZMÉNYEK l. Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 2. Békés Megyei Könyvtár 3. Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Intézmény 4. Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum 5. Békéscsabai Jókai Színház 6. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 7. Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 8. Békéscsabai Napsugár Bábszínház 9. Béthel Alapítvány Békéscsaba 10. BMJV Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézmény Létszám Fő ll. Csabagyöngye Kulturális Központ Egyensúly A. E. Egyesület 13. Hétpróbás Néptánciskola Alapfokú MűvészetoktatásiIntézmény 14. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 15. Lencsési Óvoda 16. Mackó-Kuckó Óvoda 17. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 18. Munkácsy Mihály Múzeum 19. Szigligeti utcai Óvoda novembe r

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-16/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Melléklet a 11.924/2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Melléklet a 11.924/2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Melléklet a 11.924/2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2009. (II.16.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250/2014. Előadó: dr. László Jenő Mell. : l db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2014. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ a 2014. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGI CSOPORT BESZÁMOLÓ a 2014. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról Készítette: Tóth Imre városgondnoksági csoportvezető 1 BESZÁMOLÓ a közfoglalkoztatási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/182-17/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILV ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILV ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XII 984-3/2013. Előadó: Dr. Komán Agnes Mell.: 1 db pályázat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: 66) 523-802 NYILV

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TANÁCSN OK.ÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : XI. 3 73 7-221201 5 Előadó: Mell.: 1 db Hiv. sz.: Uhrin Nándorné Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax:

Részletesebben

2013. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ Aladi Gusztáv sk. ügyvezető igazgató 2 Tisztelt Közgyűlés! A Kontakt Nonprofit Kft. 2013-ban a 15. üzleti évét fejezte be. Az eltelt évek alatt a Kft. tevékenysége folyamatosan

Részletesebben

NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:! 406/2015. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena Mell.: 5 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére 21. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek: Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : l 571/2015. Előadó: Belanka Zsolt Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI IRODA KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2008. Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-6/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje ~~I,~ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 'TIKARSÁGI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz: Gyaraki Ferenc Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2012. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben