A Hold. Plachy Emese MTA CSFK CSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hold. Plachy Emese MTA CSFK CSI"

Átírás

1 A Hold Plachy Emese MTA CSFK CSI CSILLAGÁSZATI ALAPTANFOLYAM 2013

2 A HOLD AZ ÓKORBAN Mezopotámia: fogyatkozások ciklikussága Ókori görögök: Szeleukosz: árapály és a Hold kapcsolata Anaxagorasz: égi kő melyet a Nap világít meg (börtön, száműzetés) Arisztotelész: földi és égi szférák határolója Középkorig ható elmélet Arisztarkhosz: Nap és Hold relatív távolsága Φ = 87 -> 20x valójában 89,8 -> 390x Ptolemaiosz (Almagest) : egész pontos érték a méretre és távolságra

3 NAPTÁRAK Holdfázisok jól nyomonkövethetőek Évszakok/csillagok szintén 12 holdhónap ( nap) < 1 év ( nap) Legtöbb naptár luniszoláris (volt) Kínai, hindu, héber, etc. szökőnapok/hónapok beiktatása Tiszta holdnaptár: iszlám nappal rövidebb év ~ 33 évenként ér körbe a napévhez képest Hónap kezdete: újhold, telihold, első holdsarló Japán luniszoláris naptár

4 A HOLD ÉS A TÁVCSÖVEK 1609 Galilei: kráterek felfedezése Vele egyidőben Thomas Harriott is Publikálatlan vázlatok 1647, Hevelius: Selenographia Első mű kizárólag a Holdról 1651, Giovanni Battista Riccioli Almagestum Novum Mai elnevezések eredete Mare és fő kráter nevek

5 AZ ÉLŐ HOLD? Élőlények, vegetáció a Holdon? 19. sz. elejéig széles körben elfogadott nézet Mare területek tengerek? 1837 Beer, Mädler: holdatlasz illetve könyv Se légkör, se élet

6 FIZIKAI TULAJDONSÁGOK Egyenlítői átmérő: 3476,2 km Poláris átmérő: 3472,0 km (27% Földátmérő) Lapultság: 0,0012 (Föld:0,0033) Tömeg: 7, kg (1,2% Földtömeg) Átlagos sűrűség: 3344 kg/m3 (Föld:5515 kg/m3) Felszíni gravitációs gyorsulás: 1,62 m/s2 (1/6 g)

7 PÁLYAADATOK Földközel (perigeum): km Földtávol (apogeum): km Közepes földtávolság (fél nagytengely): a = km / látszó átmérő ~ Napé, 31,5' / Pálya excentricitása: e = 0,055 Közepes pályasebesség: 1 km/s Pálya ekliptikával bezárt szöge (inklináció): i = 5 holdpálya és Egyenlítő szöge 18,5 és 28,5 között változik Tengelyferdeség: 6,7

8 A HOLD MOZGÁSA Keringési periódus: 27,32 nap = SZIDERIKUS HÓNAP állócsillagokhoz képest, direkt irányba Forgási periódus: 27,32 nap kötött keringés következmény mindig ugyanazt az oldalát látjuk valójában 59% okok: - pálya nem esik az ekliptikába: alulról v. felülről látunk rá (szélességi libráció) - tengelyforgás egyenletes, keringési sebesség nem átlátunk a túlsó félgömb szegélyére (hosszúsági libráció) (Kepler II.tv.):

9 A HOLD MOZGÁSA SZINODIKUS HÓNAP: 29,53 nap hosszabb, mint a sziderikus hónap újholdtól újholdig egy holdi nap: a Nap két delelése között eltelt idő a Holdon mialatt a Hold megkerüli a Földet, a Föld pályáján is előrehalad 5

10 A HOLD MOZGÁSA DRAKONIKUS HÓNAP: 27,21 nap, míg a felszálló csomóból újra a felszálló csomóba ér csomóregresszió: a csomóvonal a Nap gravitációs hatására retrográd irányba forog, P = 18,6 év földtengely nutációs mozgása fogyatkozási év: 346,62 nap míg a Nap újra a Hold felszálló csomójában látszik (rövidebb mint egy év, a csomópont lemarad)

11 A HOLD MOZGÁSA kiegészítés: ANOMALISZTIKUS HÓNAP: 27,55 nap perigeumból perigeumba hosszabb mint egy sziderikus hónap ok: pályaellipszis direkt irányú forgása, P ~ 8,9 év TROPIKUS HÓNAP: ~ 27,32 nap tavaszponthoz való visszatérés kicsit rövidebb, mint egy sziderikus hónap ok: tavaszpont lassú vándorlása

12 A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI újhold első negyed telihold utolsó negyed újhold könnyen észlelhető, periodikus jelenség időszámítás alapja saját fénye nincs, a bolygókhoz hasonlóan a Napról visszavert fénnyel világít látszó fényessége a holdfázisok szerint erősen ingadozik ( 2.5m -től 12.9m ig) hamuszürke fény: újhold körüli napokban a Föld megvilágított részéről a Holdra visszaverődő napfény okozza

13 FOGYATKOZÁSOK holdfogyatkozás teljes holdfogyatkozás: Hold egésze teljes árnyékban részleges holdfogyatkozás: Hold egy része teljes árnyékban penumbrális holdfogyatkozás: Hold félárnyékban (alig észrevehető) napfogyatkozás teljes napfogyatkozás: megfigyelő teljes árnyékban részleges napfogyatkozás: megfigyelő félárnyékban gyűrűs napfogyatkozás: megfigyelő árnyékkúpon túl, Hold földtávolban

14 TELJES NAPFOGYATKOZÁSOK

15 FOGYATKOZÁSI CIKLUSOK SZÁROSZ babiloni elnevezés šar = év, ciklus 1 szárosz : = 223 szinodikus hónap 6585 és 1/3 nap 19 fogyatkozási év 242 drakonikus hónap 239 anomalisztikus hónap ugyanaz a fogyatkozás visszatér, de (az 1/3 nap miatt) 120 -kal nyugatabbra 3 szárosz alatt majdnem ugyanoda tér vissza (300 km-rel délebbre) egy szárosz-sorozat (kb év) alatt az északi sarktól a déliig vándorol. sorozatokat számozzák: egyszerre kb. 40 ciklus van folyamatban

16 ÁRAPÁLY ERŐK árapály keltő erők: két pont között a gravitációs erő különbsége inerciarendszerbenn tömegközépponti rendszerben eredménye: árapály jelenség amplitúdója: 1 m óceánon 20 cm a szárazföldön földrajzi viszonyok miatt nagy helyi eltérések (15 métert is eléri: Nova Scotia, Fundy-öböl) 12

17 ÁRAPÁLY ERŐ SZÁMÍTÁSA A Nap hatása kb. fele a Holdénak:

18 ROCHE-HATÁR 1847 Roche Ft > Fg égitest szétszakad a konstans értéke függ az alaktól és a szakítószilárdságtól is gyűrűk eredete

19 ÁRAPÁLY ERŐK HATÁSAI árapály-fékezés: Föld forgásának lassulása 0,0023 s/évszázad Hold távolodása 3,8 cm/év fordított eset (beeső holdak): szinkronpályán belül van (Phobos) v. retrográd keringés (Triton) rezonanciák a forgás és a keringés között: 1:1 kötött tengelyforgás pl. Hold v. Plútó-Charon rendszer 2:3 rezonancia Merkúr árapály-fűtés: (árapály mozgás belső súrlódás fűtés) e 0 v. nem kötött forgás esetén hosszú távon más égitestek perturbáló hatására marad csak fenn (pl. Io rezonanciák)

20 ÁRAPÁLY ERŐK HATÁSAI árapály-fékezés: Föld forgásának lassulása 0,0023 s/évszázad Hold távolodása 3,8 cm/év fordított eset (beeső holdak): szinkronpályán belül van (Phobos) v. retrográd keringés (Triton) rezonanciák a forgás és a keringés között: 1:1 kötött tengelyforgás pl. Hold v. Plútó-Charon rendszer 2:3 rezonancia Merkúr árapály-fűtés: (árapály mozgás belső súrlódás fűtés) e 0 v. nem kötött forgás esetén hosszú távon más égitestek perturbáló hatására marad csak fenn (pl. Io rezonanciák)

21 LÉGKÖR ÉS MÁGNESES TÉR légköre gyakorlatilag nincsen terminátor vonaljellege csillagfedések: a Hold mögé kerülő csillag nem halványul csillag pozíciója változik enyhe fénytörés észlelhető oka: 1000 elektron/cm3 gázburok (~ földi exoszféra) tranziens jelenségek (egy terület felfénylése, elszíneződése elhomályosodása, elsötétülése) gázkiáramlások lehetnek hőleadást semmi sem akadályozza felszín alakulás érdekes jelenségek: fekete égbolt, nappal is látható csillagok, fény árnyék erős ellentéte, csend (hang nem terjed) saját mágneses tere sincsen napszél akadálytalanul bombázhatja a felszínét

22 POR ÉS IONOSZFÉRA Porszemcséket a napszél elektrosztatikusan feltölti taszítás Folyamatosan fel-le áramlik Ionoszférát is kialakítanak További ionizáció Napkelte-napnyugtakor látható (Lunar Horizon Glow)

23 Állatövi fény Lunar Horizon Glow Krepuszkuláris sugarak

24 HŐMERSÉKLET nagy hőingadozás: -160 C-tól +130 C-ig aprítja a felszín kőzetanyagát (inszoláció) a felszín feletti gázrészecskék hőmozgás következtében elérhetik a szökési sebességet (2,4 km/s) így ha volt is légkör a gyorsan elillanhatott (ma is tart) VÍZ JELENLÉTE feltételezés: felszín alatti nagy mennyiségű vízjég pólusokon (üstökösök, meteorok becsapódásával) víz jelenléte kőzetekben: radaros és spektrométeres vizsgálatokból Cassini, Deep Impact, Chandrayaan-1, LCROSS 2009 október meglepetés: vízmolekulák képződnek a napsütötte helyeken is!

25 A HOLD FELSZÍNE a felszínt rossz fényvisszaverő anyagok (nagyon sötét kőzetek) borítják átlagos albedó (fényvisszaverési koefficiens): 0,08 (~ Merkúr) két nagy morfológiai egység: világos felföldek: terrák (85%) sötét medencék: mare-területek (túlsó oldalon alig) (anortozit) (bazalt) kisebb struktúrák: kráterek, gyűrűs hegyek, hasadékvölgyek, dómok

26 FŐBB ALAKZATOK Magyar tudósokról elnevezett kráterek: Békésy György Bolyai János Eötvös Loránd Fényi Gyula Hell Miksa Hédervári Péter Izsák Imre Kármán Tódor Neumann János Petzval József Szilárd Leó Weinek László Zach Ferenc Xavér Zsigmondy Richárd

27 HOLDKŐZETEK 9 különböző területről származó kőzetminták elemzése, pálya körüli röntgen és gamma spektroszkópia mérések globális elemösszetétel ismert: sok Ti, Al, Ca, kevés alkálifém, illóanyagok, többi Si, Fe, Mg ~ földköpeny két nagy kőzettartomány: terra: ANORTOZIT holdkéreg lassú lehűlésével mare: BAZALT medencefeltöltés nagyobb sűrűségű anyag, differenciálódás során mélyebbre került, becsapódáskor jöhettek a felszínre gyorsan hűlt le keletkezett

28 HOLDKŐZETEK REGOLIT (holdpor) meteor becsapódások, napszél, kozmikus sugárzás, hőingadozás hatására felszíni kőzetanyag aprózódása méter vastagságú rétegben laza törmelék 0,1-0,01 mm átmérő üvegszerű gömböcskék Apollo 11 BRECCSA gyakori megjelenési forma tömör kristályos kőzet szabálytalan törmelékdarabokból, melyeket holdpor köt össze becsapódás magas hőm. és nyomás hatására keletkezhetett

29 FELSZÍNI FORMÁK Eredet szerint: becsapódásos formák osztályozás: mérete lepusztultsági fok (kor) sajátos alakrajzi jellemző alapján kráterek medencék sugaras fénylő vonalak endogén eredetű formák: vulkanikus, tektonikus képződmények

30 KRÁTEREK méret: néhány száz km mikroszkópikus keletkezés: becsapódáskor az anyag megolvad, folyadékcseppként viselkedik kráterek fenekén: anortozit (holdkéreg) sáncmagasság : átmérő arány 1:7 (kisebb) -1:100 (nagyobb) átlagosan 1:15-1:20 peremén feltorlódott hegységgyűrű teraszos sáncfal központi csúcs v. csúcsok

31 KRÁTEREK nagyobb energiánál későbbi fázisban dermed meg gödörkráter < 20 km központi csúcsos km központi gyűrűs km többszörös gyűrűs medence > 400 km

32 MEDENCÉK nagyméretű becsapódások eredményei 4,2-3,8 md évvel ezelőtt bekövetkezett becsapódások ún. késői erős bombázás (elmélet: óriásbolygók migrációja miatt) átszakították a holdkérget, olvadéktömegek felszínre törtek és kitöltötték a medencéket viszonylag egyenletes felszín medencék peremén hegyláncolatok több koncentrikus hegységgyűrű kívül kirobbanó anyagtakaró másodlagos kráterek zónája túloldalon lávával ki nem töltött medencék: (thalasszoidok) magyarázat: vastagabb kéreg

33 DÉLI PÓLUS-AITKEN MEDENCE Legnagyobb becsapódásos medence Túlsó oldalon Lunar Orbiter program ~ 2500 km átmérő Holdi legmélyebb és legmagasabb pontok (-6, +8 km)

34 KORMEGHATÁROZÁS krátersűrűség alapján: öreg felföldek, fiatalabb medencék kőzetek radioaktív kormeghatározása: felföldek (holdkéreg): 100 mó évvel a Napr. keletkezése után szilárdult meg medencék aljzata (lávaelöntés) : 3,6-3,1 md éves

35 SUGARAS FÉNYLŐ VONALAK a messziről lineárisnak tűnő vonalak apró kráterekből állnak (másodlagos kráterek) a legutolsó fejlődési szakaszból származhat

36 ENDOGÉN EREDET: vulkanikus képződmények: bazaltlávával feltöltött medencék kis viszkozitású láva nem képződtek hegységek belőle, hanem takarók, folyásnyomok, alacsony kiemelkedések a vulkáni tevékenység 3 md éve megszűnt (azóta igen gyenge vulkanikus tevékenység megfigyelt "tranziens jelenség": valószínű gázkiáramlások) dóm vagy kúpszerű vulkáni formák, tetején vulkanikus kráterek szerkezeti mozgásokból származó: hasadékvölgy, szakadék, barázda holdrengések (Apollo expedíciók által megfigyelt)

37 HOLD FELÉPÍTÉSE szeizmikus mérések belső szerkezet föld felőli oldalon km a másik oldalon 100 km vastag kéreg mare-területek felszínén 20 km bazalt, alatta km anortozitos réteg terrák egésze anortozitos vasmagja nincs vagy kicsi masconok erős gravitációs rendellenességek űrszondák mozgásában jelentkezik (Ganymedesen is)

38 MAGMAÓCEÁN a Holdat kezdetben több 100 km vastag olvadt kőzetréteg borította lehűlés közben a könnyű földpátok (anortozit 90 %) felúsztak, a többi lesüllyedt felszíni olvadás lehetséges okai: intenzív meteorbombázás erős ősi napszél a kőzetben elektromos áramot indukál, ez fűti

39 A HOLD EREDETE TÉNYEK: vasmag nincs vagy kicsi sok magas olvadáspontú anyag kevés alacsony olvadáspontú anyag földköpeny összetételéhez hasonló (17O+18O)/16O izotóparány minden bolygóra más, de a Holdra és a Földre ugyanaz ELMÉLETEK Földdel együtt keletkezett vasmag hiánya Föld befogta mért hasonlít az összetétel? Földből szakadt ki spontán hasadás nem valószínű mai elfogadott modell Mars méretű ősbolygó (Theia) becsapódása kidobódott forró köpenyanyagból elszöktek az illók, vas már nem volt benne Hold kémia összetételét magyarázza

40 HOLDTÖRTÉNETI KORSZAKOK Prenectaris: 4,5 4,1 md éve ősi kéreg képződése, intenzív meteorbombázás Nectaris: 4,1 3,8 md éve nagy medencék kialakulása (kései erős bombázás) Imbrium: 3,8 3,2 md éve medencék lávaelöntése Eratosthenes: 3,2 1,2 md éve régi, lepusztultabb kráterek képződése Copernicus: 1,2 fiatal, sugársávos kráterek képződése

41 HOLDKUTATÁS TÖRTÉNETE térképek, topográfiai vizsgálatok 17. század: Galilei, C. Scheiner, holdbeli hegyek, kráterek távcsöves megfigyelések alapján készült rajzok J. Hevelius, G. B. Riccioli (ma is használatok elnevezések) 18.sz holdtájak finom részletei szelenográfia (Hold kartográfia kutatása) 1897 első fotografikus holdatlasz (M.Loewy P.H. Piusex) 1960-as évek lépték 1 : Űrszondák, Apolló program: 1 : , 1 : geológiai vizsgálatok tudományos eredmények a Hold eredetéről, fejlődéséről: Nagy Becsapódás elmélet vulkanizmus helyett becsapódások dominálnak

42 A HOLD ŰRSZONDÁS KUTATÁSA Szovjet-amerikai űrverseny Kezdeti szovjet sikerek : 1959 Luna-1: elrepül a Hold mellett Luna-2: becsapódik a Holdba Luna-3: lefényképezi a túlsó oldalt 1966 Luna-9: landol (porréteg) Luna-10 pályára áll a Hold körül USA programok Ranger: fényképezés Lunar Orbiter: fényképezés Surveyor: landolás

43 Surveyor-3 Surveyor-7

44 APOLLO PROGRAM Apollo Saturn-V Buzz Aldrin Holdkomp Holdjáró 35

45 APOLLO PROGRAM 12 ember a Holdon, ,7 kg holdkőzet gyűjtése felszínén végzett mérések: szeizmikus e.m. vezetőképesség talajvizsgálatok napszél mérés műszerek kihelyezése

46 SZOVJET HOLDPROGRAM Emberes program sikertelen Automata Szojuzok (Zond-4-8) Proton rakéta csak körülrepülés Szinte mindnél problémák, emberre veszélyesek

47 SZOVJET HOLDPROGRAM N-1 rakéta: 4 sikertelen teszt, teljes titok 1990-ig Szojuz-holdkomp között űrséta

48 SZOVJET ŰRSZONDÁK Mintahozatal 3 sikeres: Luna-16, -20, -24 0,326 kg összesen Lunohod-1, -2 roverek Távirányítással, 47,5 km Luna-13 Luna-20 Lunohod-1

49 VISSZA A HOLDRA 70-es évek közepétől hirtelen megszakadt a kutatás Visszatérés: 1990, Japán: Hiten űrszonda '90-es évektől lassan újra beindul a Hold kutatása Clementine, Lunar Prospector (NASA), SMART-1 (ESA) Vízjég a Holdon? Örökké sötét kráterek a pólusokon Vannak pozitív eredmények (is)

50 Újabb célok: vízjég keresése a pólusok örökké sötét krátereiben térképezés emberes missziókhoz ásványi készletek felmérése feljettebb/kisebb eszközök bevetése, pl. HD-kamerák Ázsiai űrverseny : 2008-ban 3 aktív űrszonda a Holdnál: Kaguya (Japán), Chang'e-1 (Kína), Chandrayaan-1 (India) LCROSS amerikai visszatérés, Cabeus-kráterbe csapódás

51 Jelenleg aktív űrszonda: LRO (nagyfelbontású képek) GRAIL: gravitációs tér feltérképezése Előkészületben: LADEE (légkör, porburok) Landerek: Chang'e-3 Chandrayaan-2/Luna-Resurs, Luna-Glob Emberes visszatérés Távoli tervek...

52 MAGYAROK A HOLDON? Google Lunar X-Prize Rover építése és elküldése a Holdra 2014 végéig Magántőkéből 29 induló, köztük: Puli Space! pulispace.com

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky István (elektronikus változat) Magyar Csillagászati Egyesület Tartalom Égi mozgások A nappali égbolt Az éjszakai

Részletesebben

OTDK. Ilovszky Árpád. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

OTDK. Ilovszky Árpád. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) OTDK 2008 Az Univerzum születése Rédecsi Mónika [www.space-time.info] Orosháza Város Általános Iskolája Vörösmarty Mihály Tagintézmény 5900 Orosháza, Vörösmarty u.4. Tartalomjegyzék OTDK...1 2008...1 Az

Részletesebben

1. A Föld, mint égitest. A Föld alakja

1. A Föld, mint égitest. A Föld alakja 1. A Föld, mint égitest Az Idő epochában a Földet, mint egyet a kilenc (tíz) bolygó közül érintettük. Kiderült, hála Keplernek, hogy ellipszis pályáján keringi körbe csillagunkat, hogy kicsivel gyorsabb,

Részletesebben

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei.

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. Általános természetföldrajz 1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. 2. A Föld belsı szerkezete. Lemeztektonika és hegységképzıdés. 3. Kızetek és képzıdési

Részletesebben

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja 5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja Az égitestek közül a Hold van a legközelebb hozzánk, így természetes, hogy évezredek óta foglalkoztatta a tudósok képzeletét. A görög mitológiában

Részletesebben

Földön kívüli égitestek geológiai és rétegtani tagolása és nevezéktana

Földön kívüli égitestek geológiai és rétegtani tagolása és nevezéktana 138/4, 323 338., Budapest, 2008 Földön kívüli égitestek geológiai és rétegtani tagolása és nevezéktana HARGITAI Henrik 1, CSÁSZÁR Géza 2, BÉRCZI Szaniszló 3, KERESZTURI Ákos 4,5 1 ELTE TTK Természetföldrajzi

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia Kereszturi Ákos MTA CSFK Gázbolygók Jupiter-típusú bolygók Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz Gázbolygók Jupiter-típusú bolygók Jupiter, Szaturnusz,

Részletesebben

A világnak egyetlennek kell lennie. Nem létezhetnek más világok. Arisztotelész, i.e. IV. század

A világnak egyetlennek kell lennie. Nem létezhetnek más világok. Arisztotelész, i.e. IV. század Mennyire egyedi jelenség az Univerzumban az élet, a tudat, az értelem és az intelligencia? Vannak-e rajtunk kívül más lakott világok, emberiségek? Ez a kérdés az ókor óta foglalkoztatta az embereket. Végtelen

Részletesebben

A Napészlelés kézikönyve

A Napészlelés kézikönyve Pápics Péter István & Iskum József A Napészlelés kézikönyve Magyar Csillagászati Egyesület 2006. A Nap mint égitest A Nap a csillagok között fizikai tulajdonságaival nagyjából az átlagot képviseli. Távolságából,

Részletesebben

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI!

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI! A A közlekedés kinematikai problémái 4. Mozgó járművek Gyalogosan nemigen jutunk meszszire, lóháton pedig manapság kevesen közlekednek. Ezért a helyváltoztatásunkhoz gyakran járművekre van szükségünk.

Részletesebben

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél,

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél, A Föld mágneses tere A földi mágneses tér eredetét a magas vas és nikkel tartalmú, olvadt külső földmagnak a szilárd Földhöz viszonyított forgásában kereshetjük. A mag áramlásai révén örvényáramok keletkeznek,

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

2006. július -augusztus XX. évfolyam, 7-8. szám kézirat gyanánt

2006. július -augusztus XX. évfolyam, 7-8. szám kézirat gyanánt 2006. július -augusztus XX. évfolyam, 7-8. szám kézirat gyanánt Újra űrrepülőgép a világűrben A Discovery kétszeri halasztás után, 2006. július 4-én sikeresen startolt. A NASA jelentése szerint a fő hajtóanyagtartály

Részletesebben

CORVUS HÍRADÓ. Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars

CORVUS HÍRADÓ. Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars CORVUS HÍRADÓ A Corvus Csillagászati Egyesület hírmondója Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars Különszám, 2004. május Két hónap kemény munka és készülõdés után eljött végre a nagy nap: március

Részletesebben

Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak

Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak S ZAKDOLGOZAT A csillagászat, mint új középiskolai tantárgy és érettségi

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

MCSE 2013/7 8. meteor.mcse.hu. A Gyûrûs-köd

MCSE 2013/7 8. meteor.mcse.hu. A Gyûrûs-köd MCSE 2013/7 8 meteor.mcse.hu A Gyûrûs-köd A PANSTARRS-üstökös és az M31 együttállása április 4-én. Pável Szmilik felvétele Komiföldön készült, 60 km-re Sziktivkartól tartalom meteor A Magyar Csillagászati

Részletesebben

Astra 1999. július - augusztus

Astra 1999. július - augusztus Astra 1999. július - augusztus A markoláb megeszi a Napot fogyatkozáskor Lőrincz Edit 4. A. osztályos tanuló rajza (Komló - Szilvási Ált. Isk.) Pécsi amatőrcsillagászok az április 24-i, budaörsi MCSE közgyűlésre

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

A hegyek és az erdők születése

A hegyek és az erdők születése FEDEZD FEL A FÖLD KINCSEIT! Vojnits András A hegyek és az erdők születése Kossuth Kiadó Tartalom Előszó Gaia Amiről az óceánok mélye mesél Vulcanus és Plutó birodalma Amikor mozog a föld Hegyek születnek

Részletesebben

Földön innen Földön túl

Földön innen Földön túl foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 1 Lovizer Ferencné Földön innen Földön túl ok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 14 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 2 A Föld

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE.

ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE. ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE. FORDÍTOTTA: PAPPNÉ DR. BALOGH MARGIT. AZ EREDETIVEL ÖSSZEHASONLÍTOTTA,

Részletesebben

Az Időjárás. (szerkesztette:janek Gergő) Köszönetet mondok az adatokért a: www.atmosphere.mpg.de-nek. Tartalomjegyzék:

Az Időjárás. (szerkesztette:janek Gergő) Köszönetet mondok az adatokért a: www.atmosphere.mpg.de-nek. Tartalomjegyzék: alapfogalmak: Az Időjárás (szerkesztette:janek Gergő) Köszönetet mondok az adatokért a: www.atmosphere.mpg.de-nek Tartalomjegyzék: 1. Alapfogalmak az időjárásról, az éghajlatról, nyomási képződményekről

Részletesebben

HOLDUTAZÁS VERNE GYULÁVAL

HOLDUTAZÁS VERNE GYULÁVAL A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Neki Mohács kellett TÚLTÁPLÁLT SEJTEK KAOTIKUS BOLYGÓPÁLYÁK BERKENYE LOMBIKBÓL. Adószámunk: 19002457-2-42. LXVIII. évfolyam 8. szám 2013. február 22.

Neki Mohács kellett TÚLTÁPLÁLT SEJTEK KAOTIKUS BOLYGÓPÁLYÁK BERKENYE LOMBIKBÓL. Adószámunk: 19002457-2-42. LXVIII. évfolyam 8. szám 2013. február 22. TÚLTÁPLÁLT SEJTEK KAOTIKUS BOLYGÓPÁLYÁK BERKENYE LOMBIKBÓL LXVIII. évfolyam 8. szám 2013. február 22. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Adószámunk: 19002457-2-42 Neki Mohács kellett ÉLET

Részletesebben

Visszatér Marduk csillaga? Kutatási anyag - 2002. szeptember

Visszatér Marduk csillaga? Kutatási anyag - 2002. szeptember "Az ókoriak hívták ezt a szörnyeteget a 12. bolygónak, és amint elhalad, ez a mágneses óriás az északi és déli pólusok 90 fokos elfordulását fogja kiváltani. Az elmozduló pólusok magukkal ragadják a Föld

Részletesebben

4. A FÖLD HŐJELENSÉGEI

4. A FÖLD HŐJELENSÉGEI Völgyesi L: Geofizika. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 00. Dr. Lajos VÖLGYESI, Department of Geodesy and Surveying, Budapest University of Technology and Economics, H-151 Budapest, Hungary, Műegyetem rkp.

Részletesebben

Építés- és környezetföldtan

Építés- és környezetföldtan Építés- és környezetföldtan Dávid Árpád 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 1. Földtani alapismeretek I. (a litoszféra)... 7 1.1. A Föld keletkezése... 7 1.2. A Föld felépítése... 7 1.3. A Föld alakja...

Részletesebben

Az Asztronautikai Tájékoztató 62-63. száma Kiadja a Magyar Asztronautikai Társaság

Az Asztronautikai Tájékoztató 62-63. száma Kiadja a Magyar Asztronautikai Társaság ŰRTAN ÉVKÖNYV 2010-2011 Az Asztronautikai Tájékoztató 62-63. száma Kiadja a Magyar Asztronautikai Társaság Érdeklődők a MANT sátra előtt a budapesti Tudományok Hídja rendezvényen, a Lánchíd pesti hídfőjénél,

Részletesebben