A Hold. Plachy Emese MTA CSFK CSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hold. Plachy Emese MTA CSFK CSI"

Átírás

1 A Hold Plachy Emese MTA CSFK CSI CSILLAGÁSZATI ALAPTANFOLYAM 2013

2 A HOLD AZ ÓKORBAN Mezopotámia: fogyatkozások ciklikussága Ókori görögök: Szeleukosz: árapály és a Hold kapcsolata Anaxagorasz: égi kő melyet a Nap világít meg (börtön, száműzetés) Arisztotelész: földi és égi szférák határolója Középkorig ható elmélet Arisztarkhosz: Nap és Hold relatív távolsága Φ = 87 -> 20x valójában 89,8 -> 390x Ptolemaiosz (Almagest) : egész pontos érték a méretre és távolságra

3 NAPTÁRAK Holdfázisok jól nyomonkövethetőek Évszakok/csillagok szintén 12 holdhónap ( nap) < 1 év ( nap) Legtöbb naptár luniszoláris (volt) Kínai, hindu, héber, etc. szökőnapok/hónapok beiktatása Tiszta holdnaptár: iszlám nappal rövidebb év ~ 33 évenként ér körbe a napévhez képest Hónap kezdete: újhold, telihold, első holdsarló Japán luniszoláris naptár

4 A HOLD ÉS A TÁVCSÖVEK 1609 Galilei: kráterek felfedezése Vele egyidőben Thomas Harriott is Publikálatlan vázlatok 1647, Hevelius: Selenographia Első mű kizárólag a Holdról 1651, Giovanni Battista Riccioli Almagestum Novum Mai elnevezések eredete Mare és fő kráter nevek

5 AZ ÉLŐ HOLD? Élőlények, vegetáció a Holdon? 19. sz. elejéig széles körben elfogadott nézet Mare területek tengerek? 1837 Beer, Mädler: holdatlasz illetve könyv Se légkör, se élet

6 FIZIKAI TULAJDONSÁGOK Egyenlítői átmérő: 3476,2 km Poláris átmérő: 3472,0 km (27% Földátmérő) Lapultság: 0,0012 (Föld:0,0033) Tömeg: 7, kg (1,2% Földtömeg) Átlagos sűrűség: 3344 kg/m3 (Föld:5515 kg/m3) Felszíni gravitációs gyorsulás: 1,62 m/s2 (1/6 g)

7 PÁLYAADATOK Földközel (perigeum): km Földtávol (apogeum): km Közepes földtávolság (fél nagytengely): a = km / látszó átmérő ~ Napé, 31,5' / Pálya excentricitása: e = 0,055 Közepes pályasebesség: 1 km/s Pálya ekliptikával bezárt szöge (inklináció): i = 5 holdpálya és Egyenlítő szöge 18,5 és 28,5 között változik Tengelyferdeség: 6,7

8 A HOLD MOZGÁSA Keringési periódus: 27,32 nap = SZIDERIKUS HÓNAP állócsillagokhoz képest, direkt irányba Forgási periódus: 27,32 nap kötött keringés következmény mindig ugyanazt az oldalát látjuk valójában 59% okok: - pálya nem esik az ekliptikába: alulról v. felülről látunk rá (szélességi libráció) - tengelyforgás egyenletes, keringési sebesség nem átlátunk a túlsó félgömb szegélyére (hosszúsági libráció) (Kepler II.tv.):

9 A HOLD MOZGÁSA SZINODIKUS HÓNAP: 29,53 nap hosszabb, mint a sziderikus hónap újholdtól újholdig egy holdi nap: a Nap két delelése között eltelt idő a Holdon mialatt a Hold megkerüli a Földet, a Föld pályáján is előrehalad 5

10 A HOLD MOZGÁSA DRAKONIKUS HÓNAP: 27,21 nap, míg a felszálló csomóból újra a felszálló csomóba ér csomóregresszió: a csomóvonal a Nap gravitációs hatására retrográd irányba forog, P = 18,6 év földtengely nutációs mozgása fogyatkozási év: 346,62 nap míg a Nap újra a Hold felszálló csomójában látszik (rövidebb mint egy év, a csomópont lemarad)

11 A HOLD MOZGÁSA kiegészítés: ANOMALISZTIKUS HÓNAP: 27,55 nap perigeumból perigeumba hosszabb mint egy sziderikus hónap ok: pályaellipszis direkt irányú forgása, P ~ 8,9 év TROPIKUS HÓNAP: ~ 27,32 nap tavaszponthoz való visszatérés kicsit rövidebb, mint egy sziderikus hónap ok: tavaszpont lassú vándorlása

12 A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI újhold első negyed telihold utolsó negyed újhold könnyen észlelhető, periodikus jelenség időszámítás alapja saját fénye nincs, a bolygókhoz hasonlóan a Napról visszavert fénnyel világít látszó fényessége a holdfázisok szerint erősen ingadozik ( 2.5m -től 12.9m ig) hamuszürke fény: újhold körüli napokban a Föld megvilágított részéről a Holdra visszaverődő napfény okozza

13 FOGYATKOZÁSOK holdfogyatkozás teljes holdfogyatkozás: Hold egésze teljes árnyékban részleges holdfogyatkozás: Hold egy része teljes árnyékban penumbrális holdfogyatkozás: Hold félárnyékban (alig észrevehető) napfogyatkozás teljes napfogyatkozás: megfigyelő teljes árnyékban részleges napfogyatkozás: megfigyelő félárnyékban gyűrűs napfogyatkozás: megfigyelő árnyékkúpon túl, Hold földtávolban

14 TELJES NAPFOGYATKOZÁSOK

15 FOGYATKOZÁSI CIKLUSOK SZÁROSZ babiloni elnevezés šar = év, ciklus 1 szárosz : = 223 szinodikus hónap 6585 és 1/3 nap 19 fogyatkozási év 242 drakonikus hónap 239 anomalisztikus hónap ugyanaz a fogyatkozás visszatér, de (az 1/3 nap miatt) 120 -kal nyugatabbra 3 szárosz alatt majdnem ugyanoda tér vissza (300 km-rel délebbre) egy szárosz-sorozat (kb év) alatt az északi sarktól a déliig vándorol. sorozatokat számozzák: egyszerre kb. 40 ciklus van folyamatban

16 ÁRAPÁLY ERŐK árapály keltő erők: két pont között a gravitációs erő különbsége inerciarendszerbenn tömegközépponti rendszerben eredménye: árapály jelenség amplitúdója: 1 m óceánon 20 cm a szárazföldön földrajzi viszonyok miatt nagy helyi eltérések (15 métert is eléri: Nova Scotia, Fundy-öböl) 12

17 ÁRAPÁLY ERŐ SZÁMÍTÁSA A Nap hatása kb. fele a Holdénak:

18 ROCHE-HATÁR 1847 Roche Ft > Fg égitest szétszakad a konstans értéke függ az alaktól és a szakítószilárdságtól is gyűrűk eredete

19 ÁRAPÁLY ERŐK HATÁSAI árapály-fékezés: Föld forgásának lassulása 0,0023 s/évszázad Hold távolodása 3,8 cm/év fordított eset (beeső holdak): szinkronpályán belül van (Phobos) v. retrográd keringés (Triton) rezonanciák a forgás és a keringés között: 1:1 kötött tengelyforgás pl. Hold v. Plútó-Charon rendszer 2:3 rezonancia Merkúr árapály-fűtés: (árapály mozgás belső súrlódás fűtés) e 0 v. nem kötött forgás esetén hosszú távon más égitestek perturbáló hatására marad csak fenn (pl. Io rezonanciák)

20 ÁRAPÁLY ERŐK HATÁSAI árapály-fékezés: Föld forgásának lassulása 0,0023 s/évszázad Hold távolodása 3,8 cm/év fordított eset (beeső holdak): szinkronpályán belül van (Phobos) v. retrográd keringés (Triton) rezonanciák a forgás és a keringés között: 1:1 kötött tengelyforgás pl. Hold v. Plútó-Charon rendszer 2:3 rezonancia Merkúr árapály-fűtés: (árapály mozgás belső súrlódás fűtés) e 0 v. nem kötött forgás esetén hosszú távon más égitestek perturbáló hatására marad csak fenn (pl. Io rezonanciák)

21 LÉGKÖR ÉS MÁGNESES TÉR légköre gyakorlatilag nincsen terminátor vonaljellege csillagfedések: a Hold mögé kerülő csillag nem halványul csillag pozíciója változik enyhe fénytörés észlelhető oka: 1000 elektron/cm3 gázburok (~ földi exoszféra) tranziens jelenségek (egy terület felfénylése, elszíneződése elhomályosodása, elsötétülése) gázkiáramlások lehetnek hőleadást semmi sem akadályozza felszín alakulás érdekes jelenségek: fekete égbolt, nappal is látható csillagok, fény árnyék erős ellentéte, csend (hang nem terjed) saját mágneses tere sincsen napszél akadálytalanul bombázhatja a felszínét

22 POR ÉS IONOSZFÉRA Porszemcséket a napszél elektrosztatikusan feltölti taszítás Folyamatosan fel-le áramlik Ionoszférát is kialakítanak További ionizáció Napkelte-napnyugtakor látható (Lunar Horizon Glow)

23 Állatövi fény Lunar Horizon Glow Krepuszkuláris sugarak

24 HŐMERSÉKLET nagy hőingadozás: -160 C-tól +130 C-ig aprítja a felszín kőzetanyagát (inszoláció) a felszín feletti gázrészecskék hőmozgás következtében elérhetik a szökési sebességet (2,4 km/s) így ha volt is légkör a gyorsan elillanhatott (ma is tart) VÍZ JELENLÉTE feltételezés: felszín alatti nagy mennyiségű vízjég pólusokon (üstökösök, meteorok becsapódásával) víz jelenléte kőzetekben: radaros és spektrométeres vizsgálatokból Cassini, Deep Impact, Chandrayaan-1, LCROSS 2009 október meglepetés: vízmolekulák képződnek a napsütötte helyeken is!

25 A HOLD FELSZÍNE a felszínt rossz fényvisszaverő anyagok (nagyon sötét kőzetek) borítják átlagos albedó (fényvisszaverési koefficiens): 0,08 (~ Merkúr) két nagy morfológiai egység: világos felföldek: terrák (85%) sötét medencék: mare-területek (túlsó oldalon alig) (anortozit) (bazalt) kisebb struktúrák: kráterek, gyűrűs hegyek, hasadékvölgyek, dómok

26 FŐBB ALAKZATOK Magyar tudósokról elnevezett kráterek: Békésy György Bolyai János Eötvös Loránd Fényi Gyula Hell Miksa Hédervári Péter Izsák Imre Kármán Tódor Neumann János Petzval József Szilárd Leó Weinek László Zach Ferenc Xavér Zsigmondy Richárd

27 HOLDKŐZETEK 9 különböző területről származó kőzetminták elemzése, pálya körüli röntgen és gamma spektroszkópia mérések globális elemösszetétel ismert: sok Ti, Al, Ca, kevés alkálifém, illóanyagok, többi Si, Fe, Mg ~ földköpeny két nagy kőzettartomány: terra: ANORTOZIT holdkéreg lassú lehűlésével mare: BAZALT medencefeltöltés nagyobb sűrűségű anyag, differenciálódás során mélyebbre került, becsapódáskor jöhettek a felszínre gyorsan hűlt le keletkezett

28 HOLDKŐZETEK REGOLIT (holdpor) meteor becsapódások, napszél, kozmikus sugárzás, hőingadozás hatására felszíni kőzetanyag aprózódása méter vastagságú rétegben laza törmelék 0,1-0,01 mm átmérő üvegszerű gömböcskék Apollo 11 BRECCSA gyakori megjelenési forma tömör kristályos kőzet szabálytalan törmelékdarabokból, melyeket holdpor köt össze becsapódás magas hőm. és nyomás hatására keletkezhetett

29 FELSZÍNI FORMÁK Eredet szerint: becsapódásos formák osztályozás: mérete lepusztultsági fok (kor) sajátos alakrajzi jellemző alapján kráterek medencék sugaras fénylő vonalak endogén eredetű formák: vulkanikus, tektonikus képződmények

30 KRÁTEREK méret: néhány száz km mikroszkópikus keletkezés: becsapódáskor az anyag megolvad, folyadékcseppként viselkedik kráterek fenekén: anortozit (holdkéreg) sáncmagasság : átmérő arány 1:7 (kisebb) -1:100 (nagyobb) átlagosan 1:15-1:20 peremén feltorlódott hegységgyűrű teraszos sáncfal központi csúcs v. csúcsok

31 KRÁTEREK nagyobb energiánál későbbi fázisban dermed meg gödörkráter < 20 km központi csúcsos km központi gyűrűs km többszörös gyűrűs medence > 400 km

32 MEDENCÉK nagyméretű becsapódások eredményei 4,2-3,8 md évvel ezelőtt bekövetkezett becsapódások ún. késői erős bombázás (elmélet: óriásbolygók migrációja miatt) átszakították a holdkérget, olvadéktömegek felszínre törtek és kitöltötték a medencéket viszonylag egyenletes felszín medencék peremén hegyláncolatok több koncentrikus hegységgyűrű kívül kirobbanó anyagtakaró másodlagos kráterek zónája túloldalon lávával ki nem töltött medencék: (thalasszoidok) magyarázat: vastagabb kéreg

33 DÉLI PÓLUS-AITKEN MEDENCE Legnagyobb becsapódásos medence Túlsó oldalon Lunar Orbiter program ~ 2500 km átmérő Holdi legmélyebb és legmagasabb pontok (-6, +8 km)

34 KORMEGHATÁROZÁS krátersűrűség alapján: öreg felföldek, fiatalabb medencék kőzetek radioaktív kormeghatározása: felföldek (holdkéreg): 100 mó évvel a Napr. keletkezése után szilárdult meg medencék aljzata (lávaelöntés) : 3,6-3,1 md éves

35 SUGARAS FÉNYLŐ VONALAK a messziről lineárisnak tűnő vonalak apró kráterekből állnak (másodlagos kráterek) a legutolsó fejlődési szakaszból származhat

36 ENDOGÉN EREDET: vulkanikus képződmények: bazaltlávával feltöltött medencék kis viszkozitású láva nem képződtek hegységek belőle, hanem takarók, folyásnyomok, alacsony kiemelkedések a vulkáni tevékenység 3 md éve megszűnt (azóta igen gyenge vulkanikus tevékenység megfigyelt "tranziens jelenség": valószínű gázkiáramlások) dóm vagy kúpszerű vulkáni formák, tetején vulkanikus kráterek szerkezeti mozgásokból származó: hasadékvölgy, szakadék, barázda holdrengések (Apollo expedíciók által megfigyelt)

37 HOLD FELÉPÍTÉSE szeizmikus mérések belső szerkezet föld felőli oldalon km a másik oldalon 100 km vastag kéreg mare-területek felszínén 20 km bazalt, alatta km anortozitos réteg terrák egésze anortozitos vasmagja nincs vagy kicsi masconok erős gravitációs rendellenességek űrszondák mozgásában jelentkezik (Ganymedesen is)

38 MAGMAÓCEÁN a Holdat kezdetben több 100 km vastag olvadt kőzetréteg borította lehűlés közben a könnyű földpátok (anortozit 90 %) felúsztak, a többi lesüllyedt felszíni olvadás lehetséges okai: intenzív meteorbombázás erős ősi napszél a kőzetben elektromos áramot indukál, ez fűti

39 A HOLD EREDETE TÉNYEK: vasmag nincs vagy kicsi sok magas olvadáspontú anyag kevés alacsony olvadáspontú anyag földköpeny összetételéhez hasonló (17O+18O)/16O izotóparány minden bolygóra más, de a Holdra és a Földre ugyanaz ELMÉLETEK Földdel együtt keletkezett vasmag hiánya Föld befogta mért hasonlít az összetétel? Földből szakadt ki spontán hasadás nem valószínű mai elfogadott modell Mars méretű ősbolygó (Theia) becsapódása kidobódott forró köpenyanyagból elszöktek az illók, vas már nem volt benne Hold kémia összetételét magyarázza

40 HOLDTÖRTÉNETI KORSZAKOK Prenectaris: 4,5 4,1 md éve ősi kéreg képződése, intenzív meteorbombázás Nectaris: 4,1 3,8 md éve nagy medencék kialakulása (kései erős bombázás) Imbrium: 3,8 3,2 md éve medencék lávaelöntése Eratosthenes: 3,2 1,2 md éve régi, lepusztultabb kráterek képződése Copernicus: 1,2 fiatal, sugársávos kráterek képződése

41 HOLDKUTATÁS TÖRTÉNETE térképek, topográfiai vizsgálatok 17. század: Galilei, C. Scheiner, holdbeli hegyek, kráterek távcsöves megfigyelések alapján készült rajzok J. Hevelius, G. B. Riccioli (ma is használatok elnevezések) 18.sz holdtájak finom részletei szelenográfia (Hold kartográfia kutatása) 1897 első fotografikus holdatlasz (M.Loewy P.H. Piusex) 1960-as évek lépték 1 : Űrszondák, Apolló program: 1 : , 1 : geológiai vizsgálatok tudományos eredmények a Hold eredetéről, fejlődéséről: Nagy Becsapódás elmélet vulkanizmus helyett becsapódások dominálnak

42 A HOLD ŰRSZONDÁS KUTATÁSA Szovjet-amerikai űrverseny Kezdeti szovjet sikerek : 1959 Luna-1: elrepül a Hold mellett Luna-2: becsapódik a Holdba Luna-3: lefényképezi a túlsó oldalt 1966 Luna-9: landol (porréteg) Luna-10 pályára áll a Hold körül USA programok Ranger: fényképezés Lunar Orbiter: fényképezés Surveyor: landolás

43 Surveyor-3 Surveyor-7

44 APOLLO PROGRAM Apollo Saturn-V Buzz Aldrin Holdkomp Holdjáró 35

45 APOLLO PROGRAM 12 ember a Holdon, ,7 kg holdkőzet gyűjtése felszínén végzett mérések: szeizmikus e.m. vezetőképesség talajvizsgálatok napszél mérés műszerek kihelyezése

46 SZOVJET HOLDPROGRAM Emberes program sikertelen Automata Szojuzok (Zond-4-8) Proton rakéta csak körülrepülés Szinte mindnél problémák, emberre veszélyesek

47 SZOVJET HOLDPROGRAM N-1 rakéta: 4 sikertelen teszt, teljes titok 1990-ig Szojuz-holdkomp között űrséta

48 SZOVJET ŰRSZONDÁK Mintahozatal 3 sikeres: Luna-16, -20, -24 0,326 kg összesen Lunohod-1, -2 roverek Távirányítással, 47,5 km Luna-13 Luna-20 Lunohod-1

49 VISSZA A HOLDRA 70-es évek közepétől hirtelen megszakadt a kutatás Visszatérés: 1990, Japán: Hiten űrszonda '90-es évektől lassan újra beindul a Hold kutatása Clementine, Lunar Prospector (NASA), SMART-1 (ESA) Vízjég a Holdon? Örökké sötét kráterek a pólusokon Vannak pozitív eredmények (is)

50 Újabb célok: vízjég keresése a pólusok örökké sötét krátereiben térképezés emberes missziókhoz ásványi készletek felmérése feljettebb/kisebb eszközök bevetése, pl. HD-kamerák Ázsiai űrverseny : 2008-ban 3 aktív űrszonda a Holdnál: Kaguya (Japán), Chang'e-1 (Kína), Chandrayaan-1 (India) LCROSS amerikai visszatérés, Cabeus-kráterbe csapódás

51 Jelenleg aktív űrszonda: LRO (nagyfelbontású képek) GRAIL: gravitációs tér feltérképezése Előkészületben: LADEE (légkör, porburok) Landerek: Chang'e-3 Chandrayaan-2/Luna-Resurs, Luna-Glob Emberes visszatérés Távoli tervek...

52 MAGYAROK A HOLDON? Google Lunar X-Prize Rover építése és elküldése a Holdra 2014 végéig Magántőkéből 29 induló, köztük: Puli Space! pulispace.com

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia Kereszturi Ákos MTA CSFK Gázbolygók Jupiter-típusú bolygók Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz Gázbolygók Jupiter-típusú bolygók Jupiter, Szaturnusz,

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Belső energiaforrások a felszínfejlődéshez (és becsapódások) időbeli jellemzők térbeli eloszlás differenciáció

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky István (elektronikus változat) Magyar Csillagászati Egyesület Tartalom Égi mozgások A nappali égbolt Az éjszakai

Részletesebben

Összeállította: Juhász Tibor 1

Összeállította: Juhász Tibor 1 A távcsövek típusai Refraktorok és reflektorok Lencsés távcső (refraktor) Galilei, 1609 A TÁVCSŐ objektív Kepler, 1611 Tükrös távcső (reflektor) objektív Newton, 1668 refraktor reflektor (i) Legnagyobb

Részletesebben

Az élet keresése a Naprendszerben

Az élet keresése a Naprendszerben II/1. FEJEZET Az élet keresése a Naprendszerben 1. rész: Helyzetáttekintés Arra az egyszerû, de nagyon fontos kérdésre, hogy van-e vagy volt-e élet a Földön kívül valahol máshol is a Naprendszerben, évszázadok

Részletesebben

Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás)

Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás) Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás) A Naprendszer földrajza és geológiája kurzus ELTE TTK, 2012.05.15. Fejlődést befolyásoló általános tényezők

Részletesebben

A belső bolygók. Föld. Mars. A felszín mérete

A belső bolygók. Föld. Mars. A felszín mérete A belső bolygók A Mars Miért a Mars? A Mars meghódítása Célpont: a MARS Összeállította: Juhász Tibor - 2002, 2007 - Föld Vénusz Mars Merkúr Hold Külső bolygók: túl hidegek, túl nagyok, nincs szilárd kéreg

Részletesebben

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete csillag: csillagrendszer: Nap: Naprendszer: a Naprendszer égitestei: plazmaállapot: forgás: keringés: ellipszis alakú pálya: termonukleáris

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

Óriásbolygók. Molnár László MTA CSFK CSI

Óriásbolygók. Molnár László MTA CSFK CSI Óriásbolygók Molnár László MTA CSFK CSI CSILLAGÁSZATI ALAPTANFOLYAM 2013 légkör összetétele ~ Napé, nincs éles felszínük hidrosztatikai egyensúly (nyomási erő = gravitáció) adott anyagból álló gömbök szerkezete

Részletesebben

Az Oroszország felett robbant 2013 februári meteor jelenség

Az Oroszország felett robbant 2013 februári meteor jelenség Az Oroszország felett robbant 2013 februári meteor jelenség BOLYGÓKUTATÁS, 2013 március 20. Magyar Állami Földtani Intézet Illés Erzsébet, Kereszturi Ákos MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,

Részletesebben

Irány az ûr! SZKA_210_17

Irány az ûr! SZKA_210_17 Irány az ûr! SZKA_210_17 TANULÓI IRÁNY AZ ÛR! 10. ÉVFOLYAM 205 KVÍZKÁRTYÁK 17/1A 1. Melyik bolygónak nincs légköre az alábbiak közül? A Jupiter C Vénusz B Merkur D Mars 2. Mennyi a CsE (csillagászati

Részletesebben

A HOLD FEJLÔDÉSTÖRTÉNETE KÔZETMINTÁK ALAPJÁN

A HOLD FEJLÔDÉSTÖRTÉNETE KÔZETMINTÁK ALAPJÁN A HOLD FEJLÔDÉSTÖRTÉNETE KÔZETMINTÁK ALAPJÁN Bérczi Szaniszló ELTE Anyagfizikai Tanszék Egy korábbi, szintén a Naprendszer anyagaival foglalkozó cikkben a kis égitestekrôl írtunk, és a kondritos kisbolygó

Részletesebben

CSILLAGÁSZAT A NAPRENDSZER

CSILLAGÁSZAT A NAPRENDSZER CSILLAGÁSZAT A NAPRENDSZER ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS A Naprendszer kifejezés, mint ahogyan azt a két szó összetétele is mutatja, központi csillagunkhoz: a Naphoz tartozó égitestek rendszerét jelenti. A Nap kitüntetett

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 3 ALaPISMERETEK III. ENERgIA és A VÁLTOZÓ FÖLD 1. Külső és belső erők A geológiai folyamatokat eredetük, illetve megjelenésük helye alapján két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik

Részletesebben

A Mars A vörös bolygó

A Mars A vörös bolygó A Mars A vörös bolygó A csillagászat már a legrégebbi időktől érdekli az embereket. A csillagos égboltról már az ókorban is készítettek jegyzeteket ókori csillagászok. Engem is nagyon megfogott ez az érdekes

Részletesebben

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük;

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; 1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; Tudod-e, kik ők, es melyik találmány fűződik a nevükhöz az alább felsoroltak közül? MÁJUS NE ONNAN... találmánya:... SOK DELI NYÁJ... találmánya:...

Részletesebben

Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése

Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése A fény melyik tulajdonságával magyarázható, hogy a vizes aszfalton elterülő olajfolt széleit olyan színesnek látjuk, mint a szivárványt? C1:: differencia interferencia refrakció desztilláció Milyen fényjelenségen

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Élet a Marson? Hamarosan lesz!

Élet a Marson? Hamarosan lesz! PÁLYÁZAT Témakör: Expedíciók a Naprendszerben Élet a Marson? Hamarosan lesz! Készítette: Polák Péter 6b osztályos tanuló Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Fényi Gyula Csillagvizsgáló Miskolc

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

A csillagok fénye 1. Az atomoktól a csillagokig. Dávid Gyula 2016. 01. 21. Az atomoktól a csillagokig dgy 2015. 01. 21.

A csillagok fénye 1. Az atomoktól a csillagokig. Dávid Gyula 2016. 01. 21. Az atomoktól a csillagokig dgy 2015. 01. 21. A csillagok fénye 1. Az atomoktól a csillagokig Dávid Gyula 2016. 01. 21. Az atomoktól a csillagokig dgy 2015. 01. 21. A csillagok fénye 1 Az atomoktól a csillagokig sorozat 150. előadása 2016. 01. 21.

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON TÁJÉKOZÓDÁS S A FÖLDÖN TÉRBEN ÉS ID BEN Készítette: Mucsi Zoltán FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ROZÁS S AZ ÉGBOLTON A NAP, A CSILLAGOK ÉS S A HOLD LÁTSZL TSZÓLAGOS MOZGÁSAI AZ ÓKOR ÓTA LÁTÓHATÁR(HORIZONT): AZ

Részletesebben

A Naprendszer meghódítása

A Naprendszer meghódítása A belső bolygók Merkúr: Messenger A Naprendszer meghódítása Összeállította: Juhász Tibor, 2002 Merkúr Mariner-10 1974. márc. 29. 704 km 1974. szept. 21. 47000 km 1975. márc. 16 327 km Start: 2004. augusztus

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban 2005. április 13. És mégis mozog a Föld A világról alkotott kép alakulása Ókorban 6 bolygót ismertek (Merkur,..., Szaturnusz) Ptolemaiosz (120-160) A geocentrikus

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Égi mechanika tesztkérdések. A hallgatók javaslatai 2008

Égi mechanika tesztkérdések. A hallgatók javaslatai 2008 Égi mechanika tesztkérdések A hallgatók javaslatai 2008 1 1 Albert hajnalka 1. A tömegközéppont körüli mozgást leíró m 1 s1 = k 2 m 1m 2 r,m s r 2 r 2 2 = k 2 m 1m 2 r r 2 r mozgásegyenletek ekvivalensek

Részletesebben

A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ

A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES M ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ EURÓPAI RÉGIR GIÓRA Wittmann Géza, Ph.D. PhD eredmények a magyar geofizikában Magyar Tudományos Akadémia 2005. október 28. Mesterséges holdak

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

AZ ÜSTÖKÖSÖK VILÁGA. 1. Az üstökösök megfigyelése - szinte egyidős az emberiséggel?

AZ ÜSTÖKÖSÖK VILÁGA. 1. Az üstökösök megfigyelése - szinte egyidős az emberiséggel? AZ ÜSTÖKÖSÖK VILÁGA Koldus ha vész, nem tűn fel üstökös. Ha fejedelemnek halnia kell, Lánggal jelenik az ég maga. 1. Az üstökösök megfigyelése - szinte egyidős az emberiséggel? Ahogy a fenti Shakespeare-idézet

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Magyar Tudomány. Planetológia Vendégszerkesztõ: Szabados László. Hume Dialógus-ainak idõszerûsége Tudomány, akadémia és a piac A jövõ tudósai

Magyar Tudomány. Planetológia Vendégszerkesztõ: Szabados László. Hume Dialógus-ainak idõszerûsége Tudomány, akadémia és a piac A jövõ tudósai Magyar Tudomány Planetológia Vendégszerkesztõ: Szabados László Hume Dialógus-ainak idõszerûsége Tudomány, akadémia és a piac A jövõ tudósai 2006 8 909 Magyar Tudomány 2006/8 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM T /1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet A fénysebesség mérésének története Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Kezdeti próbálkozások Galilei, Descartes: Egyszerű kísérletek lámpákkal adott fényjelzésekkel. Eredmény:

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe

A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe Hungarian narration: Hungarian translation: Consultant: Recording: Editing and post production: Klári Varga András Szepesi, Borbála Kulin György Zajácz,

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

2.6 A Föld sajátrezgései

2.6 A Föld sajátrezgései Völgyesi L: Geofizika. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002. Dr. Lajos VÖLGYESI, Department of Geodesy and Surveying, Budapest University of Technology and Economics, H-1521 Budapest, Hungary, Műegyetem rkp.

Részletesebben

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit Kettőscsillagok vizuális észlelése Hannák Judit Miért észleljünk kettősöket? A kettőscsillagok szépek: Rengeteg féle szín, fényesség, szinte nincs is két egyforma. Többes rendszerek különösen érdekesek.

Részletesebben

Légkör, éghajlat, külső erők felszínformái I.

Légkör, éghajlat, külső erők felszínformái I. Légkör, éghajlat, külső erők felszínformái I. Légkör Jelentőség: felszíni jellemzőt befolyásolja bolygó fejlődését tükrözi illó anyagok migrációját befolyásolja élet lehetősége szempontjából fontos Légkör

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

METEOROLÓGIAI CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZI ÉRTELMEZÔ SZÓTÁR. Összeállította: GERENCSÉR FERENC. Munkatársak: MIHÁLYI GABRIELLA OLÁH KÁROLY

METEOROLÓGIAI CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZI ÉRTELMEZÔ SZÓTÁR. Összeállította: GERENCSÉR FERENC. Munkatársak: MIHÁLYI GABRIELLA OLÁH KÁROLY METEOROLÓGIAI CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZI ÉRTELMEZÔ SZÓTÁR Összeállította: GERENCSÉR FERENC Munkatársak: MIHÁLYI GABRIELLA OLÁH KÁROLY ISBN 963 9111 39 2 A kiadásért felel az Inter M. D. vezetôje. Készült

Részletesebben

Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán

Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán Összefoglaló 2013.06.05-én helyi idő szerint (HLT) 20:45 körül közepes erősségű földrengés rázta meg Észak-Magyarországot. A rengés epicentruma Érsekvadkert

Részletesebben

Földön kívüli területek térképezése. Burián Gábor

Földön kívüli területek térképezése. Burián Gábor Földön kívüli területek térképezése Burián Gábor 1 2 Földön kívüli területek térképezése Diplomamunka Burián Gábor Belső konzulens: Dr. Márton Mátyás Külső konzulens: Hargitai Henrik ELTE Térképtudományi

Részletesebben

Geofizikai mérések a Holdon. Tóth Zsuzsanna 2008. május 6.

Geofizikai mérések a Holdon. Tóth Zsuzsanna 2008. május 6. Geofizikai mérések a Holdon Tóth Zsuzsanna 2008. május 6. APOLLO program 1957. október 4.: a Szovjetunió felbocsátja a Szputnyik 1-et 1961. április 12.: a szovjet Gagarin űrrepülése John F. Kennedy, 1961.

Részletesebben

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN Készítette: Freiler Ágnes II. Környezettudomány MSc. szak Témavezetők: Horváth Ákos Atomfizikai Tanszék Erőss Anita Általános és

Részletesebben

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai Bíróné Kircsi Andrea László Elemér Debreceni Egyetem UHI workshop Budapest, 2013.09.24. Mi a városklíma? Mezoléptékű klimatikus jelenség Mérhető,

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100 MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE 1:500000 méretarányú országos gravitációs térképet először Szabó Zoltán készített 1978-ban, majd Szabó Zoltán és Sárhidai Attila 1984-ben. 1996-ban Kovácsvölgyi

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. GPS, GPRS (mobilkommunikációs) ismeretek Helymeghatározás GPS rendszer alapelve GNSS rendszerek

Részletesebben

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

PLANETÁRIUM (7. szint, 703-as terem) A vetélkedő II. fordulójára az alábbi ismeretanyagot tanulmányozzátok át: UTAZÁS A NAPRENDSZERBEN

PLANETÁRIUM (7. szint, 703-as terem) A vetélkedő II. fordulójára az alábbi ismeretanyagot tanulmányozzátok át: UTAZÁS A NAPRENDSZERBEN PLANETÁRIUM (7. szint, 703-as terem) A vetélkedő II. fordulójára az alábbi ismeretanyagot tanulmányozzátok át: UTAZÁS A NAPRENDSZERBEN Bevezető: A planetárium működése: A planetárium név a planéta = bolygó

Részletesebben

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításában

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Horváth András: Égi szín-játék c. előadását hallhatják!

2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Horváth András: Égi szín-játék c. előadását hallhatják! KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Horváth András: Égi szín-játék c. előadását hallhatják! Égi szín-játék Vörös az ég alja: Aligha szél nem lesz! Milyen volt szeme kékje, nem tudom már, De ha kinyílnak ősszel

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE Vizi Gergely Klímaváltozásról Magyarországon Építményeket érő hatások

Részletesebben

A vörös-kék Mars. (részlet Julius Andan (V.A.) A VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT c. könyvéből)

A vörös-kék Mars. (részlet Julius Andan (V.A.) A VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT c. könyvéből) A vörös-kék Mars A következő idézet azért része ennek az írásnak mint általában lenni szokott hogy ne vádolhasson senki, hogy ami az idézetben olvasható, az az én véleményem. Leírhatnám a lenti szöveget

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

2015/2016 I. forduló

2015/2016 I. forduló 2015/2016 I. forduló 1. Melyik bolygón található az Olympos-hegy (Olympus Mons 23 000 m)? Merkur Vénusz Mars 2. Melyik nem gázbolygó? Jupiter Plútó Uránusz 3. Hány kilométer a Föld leghosszabb szélességi

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT Csillagászati és űrkutatási ismeretek alkalmazása a középiskolai fizika oktatásában Készítette: Árokszállási

Részletesebben

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN Lenkey László Régészeti geofizika, konferencia, Budapest, 2013. november 5. FÖLDMÁGNESES KUTATÓMÓDSZER I. Min alapszik? 1. Anyagok eltérő mágneses tulajdonságain: 2.

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

A HUNVEYOR GYAKORLÓ ŰRSZONDA MODELL SOKOLDALÚ FÖLHASZNÁLÁSA A FIZIKA TANÍTÁSÁBAN ÉS A TANTÁRGYI KAPCSOLATOKBAN

A HUNVEYOR GYAKORLÓ ŰRSZONDA MODELL SOKOLDALÚ FÖLHASZNÁLÁSA A FIZIKA TANÍTÁSÁBAN ÉS A TANTÁRGYI KAPCSOLATOKBAN A HUNVEYOR GYAKORLÓ ŰRSZONDA MODELL SOKOLDALÚ FÖLHASZNÁLÁSA A FIZIKA TANÍTÁSÁBAN ÉS A TANTÁRGYI KAPCSOLATOKBAN Bérczi Szaniszló, ELTE TTK, Anyagfizika Tanszék Hegyi Sándor, PTE TTK, Informatika és Általános

Részletesebben

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky István (elektronikus változat) Magyar Csillagászati Egyesület Tartalom Égi mozgások A nappali égbolt Az éjszakai

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben