NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 96/2007. (V. 21.) számú. h a t á r o z a t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 96/2007. (V. 21.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 96/2007. (V. 21.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége Nyíregyháza, Hősök tere 5.

2 Melléklet a 96/2007. (V. 21.) számú határozathoz Bevezetés Az évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése, valamint a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján Önkormányzatunk feladata, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente beszámolót készítsen. A Kormányrendelet részletesen felsorolja a beszámoló kötelező tartalmi elemeit, ugyanakkor törekszünk arra, hogy minden évben a jelentősebb társadalmi, jogszabályi változások mentén mutassuk be a gyermekek egészsége, testi, szellemi és erkölcsi fejlődése érdekében tett intézkedéseinket. A gyermekes családok támogatása ma a szociálpolitika egyik kiemelt területe, amelyet az állam több területen valósít meg. A szociálpolitika eszköztára a pénzbeli támogatások (jövedelem transzferek) mellett különféle szolgáltatásokra, végső soron hatósági, gyermekvédelmi beavatkozásokra is kiterjed. Közös jellemzőjük, hogy a társadalom felelősségét hangsúlyozzák, amikor a gyermek ellátása és nevelése során felmerülő költségekhez illetve feladatok ellátásához nyújtanak közösségi hozzájárulást. Különösen fontos ma figyelmet fordítani a gyermekes családokra, amikor közismert tény a gyermekszegénység mértéke. A 2005-ös statisztikai adatok szerint a szegénység kockázata csökken az életkorral. A legmagasabb szegénységi kockázatú életkori csoport a gyermekeké és a fiataloké. Az általános, 12 %-os szegénységi rátával szemben a 0-15 évesek körében a szegénység 15, a évesek körében pedig 17%-os. Az adatok alapján megállapítható, hogy majdnem minden ötödik gyermek szegény. A szegénység kockázatát növelő tényező, ha a szülők legalább három gyermeket nevelnek, ha a gyermekes háztartásból hiányzik az egyik szülő, valamint erős összefüggés mutatható ki a háztartásfő iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása és a szegénység között. (Feketén, fehéren -TÁRKI Monitor jelentések TÁRKI 2006.) Mindezek ellenére a magyar családok életében meghatározóan a gyermek, gyermekvállalás, gyermeknevelés értéke dominál. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat - amelyben Magyarország, Lengyelország, Oroszország és Németország területén élő kisgyermekes családok körében végeztek - jól bizonyította, hogy az azonos családi státusú kisgyermekes szülők között hazánkban a legerőteljesebbnek bizonyult a család centrikus, gyermek centrikus beállítódás. Úgy véljük a magyar szülőknek ezt az attitűdjét az magyarázza, hogy nálunk a gyermekes státushoz elsősorban nem az anyagi problémákat, a fizikai és idegi megterhelést, hanem a gyermek nyújtotta érzelmi többletet társítják; Magyarországon a gyermekkel kapcsolatban nem az áldozatvállalás, az anyagi hátrány dominál, hanem az a harmónia, boldogság, amit a gyermek léte a szülők és a család számára jelent.

3 Demográfia Nyíregyháza az ország legkeletibb fekvésű megyei jogú városa. A város lakónépessége 2006 január 1-jén fő. Nyíregyháza a nyíregyházi kistérség központja. A kistérségben 9 település található. 1. számú táblázat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége nem és életkor szerint január 1. Együtt Férfi Nő Fő % Fő % Fő % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Összesen Forrás: KSH A népesség 15,8 %-a gyermekkorú (0-14 éves), an vannak. A városban közel 10 ezer fő év és 20 ezren év közöttiek. Így a lakosság 38,9%-a gyermek vagy fiatalkorú. A évesek ( fő) aránya is magas, míg az idősebbek aránya (60 év felett) alacsonyabb így az időskorú népesség eltartottsága kisebb. A kedvező korstruktúra következménye a munkaképes korú népesség viszonylag magas aránya. A város demográfiai helyzete az országos átlaghoz képest még mindig kedvezőbb ban csecsemő született és en haltak meg. A termékenység csökkenése egy demográfiai válasz a társadalomban végbemenő változásokra, amelyek elsősorban a társadalom alapegységeit, a családokat érintik. Az 1980-as évek elejétől találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a termékenység csökkenő irányzata az anyák "öregedésével" jár. E mögött az áll, hogy a 20 év alattiak termékenysége kevesebb mint a felére esett vissza 1980 óta, a éves nőké pedig 30%-al csökkent. A 25 év feletti nők termékenysége viszont - ha mérsékelten is -de emelkedett az 1990-es évek közepéig. A problémát az okozza, hogy egyre többen vannak, akik csak éves korukra érik el az "egygyermekes" státust, s így kisebb a létszáma azoknak, akik ebben az életkorban már második gyermeküket hozhatják a világra.

4 I. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások Az elmúlt évben jelentős változás történt a pénzbeli ellátások jogi szabályozását tekintve. Az egységes családtámogatási rendszer kialakítása együtt járt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépülésével a családi pótlékba. A pénzbeli ellátáshoz számos egyéb kedvezmény társult, melyek közül a legjelentősebbek a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, a tankönyvtámogatás és az egyszeri támogatás. A családtámogatási reform a gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása, a szociális biztonság érdekében ezeket a kedvezményeket meg kívánta tartani, ezért új ellátási forma, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény került bevezetésre január 1-től. Az új támogatás bevezetése többletfeladatot jelentett az önkormányzat számára. A december hónapban pénzbeli ellátásban részesülő 6439 fő gyermek esetében meg kellett szüntetni az ellátást és 2006 január 1-től igénylés esetén az új támogatásra való jogosultságot megállapítani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeit a törvény differenciáltan állapítja meg. Elismerésre és támogatásra került a gyermeket egyedülállóként gondozó családoknak, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó szülőknek, továbbá a hátrányos helyzetük ellenére tanulmányokat folytató fiatal felnőtteknek az átlagostól eltérő helyzete mivel a támogatás feltételeként a jövedelemhatárt magasabb összegben (az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-a) határozza meg. Egyéb esetben ez a határ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120 %-a, amely szintén kedvezőbb a korábbi szabályozásnál ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 4434 fő. Szembetűnő csökkenés tapasztalható a évi adathoz képest, amely két dologgal magyarázható. Egyrészt az új támogatási forma nem automatikusan jár, azaz nem került megállapításra ugyanazon gyermekek részére akik korábban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, hanem új igényt kell előterjeszteni, azaz kérelmezni kell az új ellátás megállapítását. A statisztikai adatok szerint lassan növekszik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (2007-ben 230 új megállapítást történt). A másik ok - a támogatásban részesülők alacsonyabb számának - szociálpolitikai megközelítésű. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat összehasonlítva elmondható, hogy az egyén számára a pénzbeli ellátás értékesebb, mint a természetben nyújtott ellátás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mivel nem jár együtt pénzutalással, hanem kedvezményekre jogosít, a támogatásban részesülők száma valószínűsíthetően nem fogja elérni a évben támogatásban részesülők számát. A gyermekek nagyobb szociális biztonságát garantálja, hogy az "egyszeri támogatás" elnevezésű a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez társuló évben 5000 Ft összegben megállapított pénzbeli támogatást a korábban évente 1 alkalommal történő kifizetés helyett 2006-tól évente két alkalommal folyósítjuk júliusban 2631 gyermek részére Ft, novemberben 5146 gyermek részére Ft összegben nyújtottunk segítséget.

5 Változatlan formában, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek ban 2402 esetben Ft összegben nyújtottunk támogatást a családoknak. Az igénylés leggyakrabban előforduló okai: egészségügyi problémák, az iskoláztatás rendkívüli költségei, ruhanemű hiánya, a nevelésbe vett gyermek családjával történő kapcsolattartás költségeinek hiánya. A támogatás összege esetenként Ft. A törvényi kötelezettségen túl Önkormányzatunk további támogatásokkal segíti a rászoruló családokat. A helyi rendeletben szabályozottak szerint a város területén az alsó és középfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket helyi autóbusz közlekedésre jogosító havi bérletjegy illeti meg ban összesen 824 gyermek részére támogattuk a tanulóbérlet összegének 50%-át, amely ,- Ft kiadást jelentett. A gyermekek fejlődése szempontjából kiemelten fontos a megfelelő táplálkozás. A törvényi szabályozás kiemelt figyelmet fordít erre, és támogatja a gyermekétkeztetésben résztvevőket. Önkormányzatunk saját költségvetése terhére, a szociálisan hátrányos helyzetben levő családoknak még további kedvezményt biztosít a rendeletében meghatározott mértékben. Ennek alapján térítési díj kedvezményben (rászorultsági támogatás) 2006-ban 826 gyermek részesült, összesen Ft összegben. 2. számú táblázat: Pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülők száma és összegének megoszlása (2006) Ellátás megnevezése Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatásban részesülők száma (fő) 2006.év Kifizetett támogatás összege (eft) Étkezési támogatás Tanulóbérlet biztosítása Összesen Forrás: Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

6 II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszere Kevésbé érintették a jogszabályi változások a személyes gondoskodást nyújtó ellátások gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni és átmeneti ellátását biztosító intézmények rendszerét. II.1. A többcélú kistérségi társulás létrejöttével megalakult Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása fenntartásában működő Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza és Nyírpazony területén látja el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 3 központ munkája révén folyamán városunk területén 2121 fő kis és fiatalkorú gyermeket gondozott a Központ, amely emelkedett az elmúlt évhez képest (1956 fő). Ehhez társul még a Nyírpazony község közigazgatási területén gondozott 19 gyermek. Az esetszám emelkedése mögött egyrészt a romló társadalmi-gazdasági körülmények állnak, másrészt a jelzőrendszeri működés hatékonyságának növekedése, amelyre 2006 folyamán külön iskolai programot dolgoztak ki. Ennek megfelelően valójában nem mondható ki egyértelműen, hogy Nyíregyházán romlottak a gyermekek életesélyei, hogy több lett a veszélyeztetett gyermek, hiszen sokkal valószínűbb, hogy a probléma felderítettsége növekedett, csökkentve a látenciát. A Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi törvény értelmében működteti az észlelő- és jelzőrendszert, a veszélyeztető okok feltárására, a már veszélyeztetett gyermekek mielőbbi segítség nyújtása érdekében, amelynek tagjai: védőnő, házi- és gyermekorvos, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, rendőrség, ügyészség, bíróság, egyházak, alapítványok képviselői. A jelzések leggyakrabban a védőnőktől (anyagi, megélhetési problémák, elhanyagolás, szülők szenvedélybetegsége, nem megfelelő higiénés viszonyok miatt), az iskolák gyermekvédelmi felelőseitől (igazolatlan hiányzás, magatartási és beilleszkedési zavar), a rendőrségtől, ügyészségtől (bűncselekményekben való részvétel, szabálysértés, anyai prostitució miatti veszélyeztetettség, családi konfliktusok) miatt érkeznek. A Védőnői Szolgálat adatai alapján a tárgyévben 1959 várandós anya gondozására került sor. Ebből fokozott gondozást 23%-uk, azaz 847 fő igényelt, környezeti okok miatt kb. 12 %-uk. A környezetei ok miatti veszélyeztetés elsősorban lakásproblémák, valamint a szülők nem megfelelő magatartása miatt alakulnak ki. A Gyermekjóléti Központ kiemelten fontos feladata a különféle szolgáltatások biztosítása a klienskörébe tartozó különféle célcsoportoknak (pl. gyermek, szülő) ban szolgáltatásaikkal 3016 gyermeket értek el, amely határozott növekedést mutat az elmúlt évhez képest (2095 fő). A legtöbb szolgáltatás többszöri alkalommal valósult meg (kapcsolatügyelet, mediáció, pszichológiai szolgáltatás, jogi tanácsadás, fejlesztőpedagógusi ellátás). A szolgáltatásban elért gyermekek jelentős többségével prevenciós célzatú szabadidős tevékenység során kerültek kapcsolatba, amely szintén rendszeres találkozáson alapul.

7 3.számú táblázat. A Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységei és egyéb szolgáltatásai a gyermekek száma szerint 2006 évben érintett Szakmai tevékenység megnevezése gyermekek száma * Gyermeki jogokkal, ellátásokkal kapcsolatos 9989 információnyújtás, hivatalos ügyekben való segítés Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásokba 9071 Esetkonferencia 226 Családlátogatás 8811 Intézményen belüli segítő beszélgetés 6836 Prevenciós célzatú szabadidős tevékenységek 1428 Utcai és lakótelepi szociális munka 518 Kapcsolattartási ügyelet 164 konfliktuskezelés (családkonzultáció, mediáció) 92 Fejlesztőpedagógusi ellátás 32 Iskolai szociális munka 264 Kórházi szociális munka 80 Készenléti szolgálat 458 Egyéb (korrepetálás, táboroztatás, stb) 694 Összesen Az egyes kategóriák adatai között nem ismert mértékű átfedés lehet Forrás: Gyermekjóléti Központ A gyermekjóléti gondoskodás formája a komolyabb veszélyeztető tényezők, vagy a szülők együttműködési hajlandóságának alacsony foka esetén a védelembe vétel folyamán, valószínűleg a hátrányos helyzetű rétegeket sújtó növekvő leszakadás, valamint az általánosan romló gazdasági helyzet miatt a gyermekek 14 %-a, 303 gyermek került védelem alá. (Az elmúlt évben 260 gyermek volt védelemben, az összes gondozási eset 13 %-a). Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vér szerinti szüleivel való kapcsolattartás adatai alig változtak, Nyíregyházán a súlyos, alapellátással nem orvosolható problémákkal küszködő családok száma nem emelkedett. 4. táblázat. Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartások száma Családok száma Gyermekek száma Forrás: Gyermekjóléti Központ Utógondozás az állami gondoskodás megszűnése esetén 16 gyermek esetében történt. Kevés kivételtől eltekintve az utógondozás egy hosszas gondozási folyamat pozitív eredményének tekinthető, melyben a családban meglévő veszélyeztető tényezők oly

8 mértékben csökkentek, hogy a gyermekek kikerülhettek a szakellátásból, vissza a családi körbe. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy e tekintetben a véletlenszerűség a jellemző (alacsony esetszám, tendencia nem kimutatható), így ez az adat a Gyermekjóléti Központ munkájának minőségi értékelésére nem alkalmas. A Gyermekjóléti Központ ellátja a Megyei Módszertani Központ feladatait. A módszertani csoport 3 fővel látja el az alábbi jogszabályban rögzített feladatokat: Figyelemmel kísérik és közvetítik a legfrissebb szakmai ismereteket, a gyermekjóléti alapellátásban kialakult, mintaként ismertethető modelleket, eljárásokat. Figyelemmel kísérték a megye gyermekjóléttel, gyermekvédelemmel kapcsolatos helyzetét, speciális szükségleteit, problémáit, a problémák kialakulásának okait. Szakmai megbeszéléseket, tapasztalatcseréket, módszertani tanácsadásokat szerveztek, konzultációs lehetőséget biztosítottak a gyermekjóléti alapellátás munkatársai részére. Koordinációs feladatokat láttak el a gyermekjóléti alapellátás, a család- és gyermekvédelem más intézményei, a szociális ellátórendszer és a civil szektorok között. Gyűjtik a megjelenő gyermekvédelmi dokumentumokat, információs anyagokat, szakkönyvtárunkat évente bővítjük. Továbbképzéseket, rendezvényeket, fórumokat szerveztek, vezettek és koordináltak: megszervezték és koordinálták a jelzőrendszer éves tanácskozását, szakmai találkozó keretében újra áttekintették a gyermekjóléti szolgálat és a családok átmeneti otthonainak együttműködésével kapcsolatos feladatokat, a megye hat kistérségi központjában tartottak továbbképzést a települések családgondozói számára. A családgondozók munkájának segítése érdekében segédanyagot állítottak össze, amelyek az alapellátás, a védelembe vétel és a vér szerinti családgondozással kapcsolatos gyakorlati és adminisztrációs teendők részletes, jogszabályokat is tartalmazó leírását tartalmazza, illetve a gyermekjóléti szolgálat és a családok átmeneti otthonának együttműködése során felmerülő feladatok átgondolásával foglalkozik. Az elmúlt évben a gyámhivatal felkérésére 43 településen vettek részt a megyénkben működő gyermekjóléti szolgálatok ellenőrzésében, szakmai munkájának értékelésében. II.2. A gyermekek napközbeni ellátását 9 önkormányzati fenntartású és egy nem állami fenntartású bölcsőde (Hétszínvirág '98 KHT.) ellátási szerződés keretében biztosítja. Elsősorban az olyan gyermek napközbeni ellátásáról kell gondoskodni, akit egyedülálló személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy akinek a szülője, gondozója szociális helyzete, munkavégzése, képzésben való részvétele miatt gyermeke ellátásról nem tud gondoskodni. Az önkormányzati bölcsődékben engedélyezett férőhelyek száma 475, a Hétszínvirág '98 KHT bölcsődéjében ban a bölcsődébe járó gyermekek száma 711 fő (kihasználtság 140%). Nyíregyházán 2006-ben a 0-3 éves korú gyermekek száma 3.424

9 fő volt. Ebből adódóan a bölcsődébe járó gyermekek százalékos aránya a korcsoporti népességhez viszonyítva 20,77 %-ot mutat. Az elhelyezést kezdeményezők 95%-ban a szülők, gyermekorvos (0,74%), gyermekjóléti szolgálat (3,45%), családsegítő szolgálat (0,12%), nevelési tanácsadó 0,12%. Az adatokból következtethető, hogy a fent felsorolt okok közül a gyermekek nappali ellátását legtöbb esetben a szülők munkavégzése indokolja. Ez a számarány vélhetően nemcsak Nyíregyházán, hanem országosan is megfigyelhető, hiszen a törvényben is megfogalmazásra került január 1-től az a pozitív diszkriminációs rendelkezés, mely szerint a bölcsődei felvétel során részesüljenek előnyben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akinek szülője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A Hétszínvirág bölcsődében a bölcsődei ellátáson kívül időszakos gyermekfelügyeletet is biztosítanak. A szülő elfoglaltsága esetén néhány órára ellátják a gyermek felügyeletét. Átlagosan 2-3 gyermeknél veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A szülők kérelmére a gyermek szállítását is biztosítják. A bölcsődékben a felvétel egész évben folyamatos. Az óvodák a bölcsődékből a gyermekeket szeptember hónapban veszik át. Ennek következtében a bölcsődék férőhely kihasználtsága szeptembertől júniusig folyamatosan nő. Nyíregyháza Város Önkormányzata 2006-ban a szükségleteknek megfelelően tovább növelte a bölcsődei férőhelyek számát. A Közgyűlés a 205/2006. (IX.13.) számú határozatával a 12. számú Babaház Bölcsőde 20 férőhellyel történő fejlesztését engedélyezte, biztosítva a személyi feltételeket. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változás is történt a bölcsődei ellátás területén. A 7. számú Hóvirág Bölcsőde (Nyíregyháza, Malom u. 5.) teljes felújítása végére befejeződött, amely 37,5 millió Ft-ba került. Ma már valamennyi bölcsődénk barátságos, melegséget sugárzó, köszönhetően annak a példás szellemiségnek is, amelyet a bölcsődei dolgozók képviselnek. Szintén a gyermekek napközbeni ellátását szolgálja az alternatív napközbeni ellátás, amely gyermekek életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen, vagy meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység.(pl.: szabadidős tevékenységek, tematikus csoportfoglalkozások, játszótér programok stb. ) E feladatot a Periféria Egyesület látja el a város területén ellátási szerződés keretében. II.3. A gyermekek átmeneti gondozását a Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, mint közös igazgatású többcélú intézmény biztosítja. Az átmeneti otthon előnye, hogy a gyerekek biztonsága a család szétszakítása nélkül garantálható és a család megerősítése, a szülői képességek erősítésére olyan kontextusban kerül sor, amely egyszerre jelent védelmet, kontrollt és segítséget, ugyanakkor a lehető legtöbb elég jól működő családi funkciót érintetlenül hagyja. Átmeneti elhelyezésre általában akkor kerül sor, ha napi 24 órában van szüksége segítségre a családnak a gyermeknevelésben, de nagy valószínűséggel a szülői

10 képességek fejlődésével, megfelelő források igénybevételével a helyzet viszonylag rövid időn belül megváltozik. A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2006-ban 39 gyermek fordult meg, átlagosan 13 gyermekről gondoskodtak, az intézmény kihasználtsága 80 %-os volt. A bekerülés legfőbb okai a következők voltak: a szülők egészségi állapota miatt 9 fő, szociális helyzet (lakásprobléma) miatt 22 fő -krízis elhelyezés 1 fő -hajléktalanság 4 fő -elégtelen lakhatás 17 fő szülők indokolt távolléte (munkaidő beosztás) miatt 1 fő szülők életvezetési problémái miatt 6 fő bántalmazás miatt 1 fő. Az indokokról gyakran kiderül, hogy a valóság egy szeletét tartalmazzák, és több ok is felmerül a gondozás során, nehezítve a megoldást. Kevés esetben áll egyetlen, egyértelmű indok az átmeneti gondozás hátterében. A bent tartózkodás ideje változó. Viszonylag rövid ideig (3-4) hónap a szülők egészségi állapota, kórházi kezelése miatt tartózkodtak bent. A szociális helyzet miatt hosszabb ideig tart a gondozás (6-8 hónap). Az összetett probléma miatt időre van szükség, míg megnyugtatóan rendeződik a gyermek és szülője helyzete. A gondozott 39 gyerekből: 25-en távoztak, 20-an visszakerültek a családjuk, 4 fő ideiglenes hatályú elhelyezésbe, 1 gyermek a családok átmeneti otthonába került az édesanyjával. 23 fő védelembe vétele mellett folyt a gondozás, mivel ezekben az esetekben a szülők vagy a gyermekek nem működtek együtt a Szolgálattal. A gyermek és szülője együttes elhelyezésére nyújt lehetőséget a családok átmeneti otthona. Városunkban három intézmény 106 férőhelyen biztosít átmeneti elhelyezést, legfeljebb 12 hónapi időtartamban. Az intézmények közül egy önkormányzati fenntartásban, egy egyházi fenntartásban ellátási szerződés keretében (Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat) és egy nem állami fenntartásban (Magyar Vöröskereszt) működik. Ezen ellátási formát leggyakrabban bántalmazás, a családi kapcsolatok felbomlása, szülő szenvedélybetegsége, a lakáskörülmények megoldatlansága miatt igénylik. A Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében működő Családok Átmeneti Otthona a város közigazgatási területén élő krízishelyzetbe került teljes és csonka családokat, illetve várandós anyákat fogadja, ha azt a férőhely engedi, valamint a bekerülési feltételeknek megfelelnek. Az Otthon 40 férőhellyel működik. A lakók szobáikat saját bútoraikkal rendezhetik be, akiknek nincs, az intézmény biztosít ágyakat, szekrényt, ágyneműt.

11 5. számú táblázat: A Családok Átmeneti Otthonában ellátottak adatai a gondozás időtartama szerint 2006-ban A gondozás időtartama Gyermekszám (fő) 0-3 hónap hónap hónap hónap 5 12 hónapnál több 10 Összesen 55 Lány 33 2 éven belül volt átmeneti gondozási 10 Ebből Védelembe vétel alatt állt 12 Gondozás után családi környezetébe nem térhetett vissza 9 Forrás: Gyermekjóléti Központ III. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések A Gyermekvédelmi törvény alapján, ha a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével nem lehet megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A gyámhatóság 1597 gyermek esetében folytatott le védelembe vételi eljárást, ebből 482 gyermek védelembe vétele lett elrendelve. A többi gyermek esetében vagy meg lett szüntetve a védelembe vételi eljárás és emellett alapellátás keretében folytatódott a családgondozás, vagy az eljárás lett megszüntetve. Az eljárás során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az eljárással érintett családok 60 %-nál nagyon rossz lakáskörülmények, elhanyagolt higiénés környezet jellemző, amely a gyermek egészségét, fejlődését veszélyezteti és általában a szülők hibájából következik be, nagyon sok esetben a szülők italozó életmódot folytatnak, deviáns, agresszív viselkedést tanúsítanak. A szülők agresszivitása abban nyilvánul meg, hogy egymást vagy a gyermeket bántalmazzák. Az ilyen családi légkörben nevelkedő gyermekek szinte mindegyikénél tapasztalni lehet az érzelmi sérülést, a pszichéslelki problémák kialakulását, a gyermekeknél káros nevelési hatások jelentkeznek: érzelmi elhanyagolás, értelmi elhanyagolás, a családi szocializáció hiánya figyelhető meg, egyre több az olyan család, ahol a szülő vagy más hozzátartozó valamilyen idegi, vagy pszichiátriai betegségben szenved, és ez súlyosan veszélyezteti a gyermek nevelését és fejlődését, az egészségügyi ellátás fontosságának ismeretbeli hiánya jellemző, a gyermekeknél összetett magatartási problémák, sok esetben bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetése fordul elő, ez a családi szocializációs problémákra

12 vezethető vissza. A tanköteles gyermeknél óriási mértékű az igazolatlan hiányzás, az iskolából való kimaradás. Nagy mértékben nő minden évben a súlyos magatartási zavarokkal küszködő gyermekek száma, mely a káros nevelési hatások miatt alakulnak ki, kritikus helyzetnek számít, a gyermekek testi fenyítése, bántalmazása, az érzelmi, értelmi elhanyagolásuk. Ezeket a veszélyeztető okokat nagyon nehéz bizonyítani, leginkább akkor lehet, ha a gyermek maga is elmondja, hogy mi történik vele a családon belül. Mindezen körülmények miatt válnak veszélyeztetetté a gyermekek. Ezen okok csoportosíthatók úgy, hogy környezeti okokról, magatartási okokról, anyagi veszélyeztető okokról, egészségügyi veszélyeztető okokról van e szó. Ezek a fogalmak nem választhatóak el, szoros összefüggésben vannak egymással. Az ideiglenesen elhelyezett gyermekeknél a súlyos veszélyeztetés összetett okokban jelent meg: nagyon elhanyagolt lakáskörülmények a gyermek testi, értelmi, érzelmi elhanyagolása a gyermek egészségügyi veszélyeztetése a gyermek bántalmazása a szülők életvitele, magatartása, italozó életmódja (más egyéb okok) a gyermeket nevelő szülő pszichiátriai, idegi eredetű betegsége Általában a fent felsorolt problémák nem külön - külön, hanem egyszerre voltak jelen az adott családban ban ideiglenesen elhelyezett gyermekek száma 42 fő. Az elhelyezés 6 esetben harmadik személynél (rokonnál), 15 esetben nevelőszülőnél és 21 esetben gyermekotthonban történt. Az ideiglenes hatályú elhelyezés után a gyámhivatali felülvizsgálat eredményeképpen a harmadik személynél elhelyezett 6 kiskorú elhelyezése nem változott. A nevelőszülőnél és a gyermekotthonban elhelyezett 36 gyermek viszont átmeneti nevelt lett és nem került vissza egy gyermek sem a családjába. A gyermekvédelemben továbbra is, negatív tendencia, hogy a családok vándorolnak a megyében és megyén kívülre. Több esetben kideríthetetlen, hogy a védelembe vett gyermek családja hová költözött. Többször előfordul az is, hogy a veszélyeztetett gyermekről jelzés érkezik, hogy az eljárást nem lehet lefolytatni, mert nem lehet kideríteni, hogy a szülők hol élnek a gyermekkel. IV. A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései A gyámhivatal illetékességi területe január 1-től a kistérségi határokhoz történő igazodás miatt kisebb lett, 12 település helyett 9 településre vonatkozóan végzi a gyámhivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet: Nyíregyháza város mellett Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura és Sényő településekre vonatkozó illetékességgel.

13 Ugyanakkor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) november 1-i hatályba lépése és az ahhoz kapcsolódó gyámhatósági eljárási szabályok módosulása következtében több tekintetben is növekedett az adminisztratív feladat. Ezt igazolja, hogy az ügyiratforgalmi adatok nem csökkentek és az egyéb mutatókban is inkább emelkedés tapasztalható évben a gyámhivatalban alapszámon: 2.627, alszámon: , így összesen: ügyirat keletkezett és határozatot hoztunk. A döntések számához képest a fellebbezések száma évről-évre igen minimális a hozott határozatok mindössze 1-2 %-a, ami azt igazolja, hogy az ügyfelek összességében elfogadják döntéseinket, egyetértenek azokkal. Ez annak következménye, hogy az eljárások során messzemenően törekszünk az ügyfelek eljárásba történő bevonására, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, a lehetőségekről történő széleskörű tájékoztatásra. A döntés ellen 35 határozatot fellebbeztek meg az érdekeltek, melyből a másodfokú hatóság 8 határozatot változtatott meg és 2 határozatot semmisített meg, a többit helybenhagyta. A Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések valamelyikét akkor alkalmazza a gyámhivatal, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti. Nevelésbe vétel évben a gyámhivatal 62 gyermeket vett átmeneti nevelésbe, 7 gyermeket pedig tartós nevelésbe. Sajnos mindkét szám jelentősen magasabb, mint az előző évi adat, de összességében mégis csökkenés állapítható meg: december 31-én az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek száma összesen 303 fő az előző évi 329 fővel szemben. Ez azért fordulhat elő, mert amíg az egyik oldalon nő a gyermekvédelem rendszerébe bekerülő gyermekek száma, addig nő azok száma is, akiknek a nevelésbe vétele - az arra illetékes intézmények hatékony munkájának eredményeként - a vérszerinti család alkalmassá tételével megszüntethető. A nevelésbe vételek magas száma sajnos továbbra is azt jelenti, hogy a szülők részéről a munkanélküliség, az alkoholizmus és egyéb szenvedélybetegségek, az életvezetési torzulások, a gyermek testi, értelmi, érzelmi elhanyagolása, bántalmazása, a gyermekkel kapcsolatos súlyos magatartási gondok egyre több családnál fordulnak elő és vezetnek a gyermekek családból történő kiemeléséhez. Utógondozás, utógondozói ellátás A gyámhivatal 42 volt átmeneti, vagy tartós nevelt fiatal felnőtt utógondozását, és 24 gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt részére rendelte el az utógondozói ellátást. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetébe való visszailleszkedését, illetve a fiatal felnőtt önálló életének megkezdését és esetenként az otthonteremtési támogatás igénybevételét segítse a kirendelt utógondozó közreműködésével.

14 Az utógondozói ellátás a fiatalok 24 éves koráig (felsőfokú, nappali tagozatos tanulmányok folytatása esetén 25 éves korukig) lakhatást, teljes vagy részleges ellátást biztosít a tanulmányok folytatásához, az önálló élet megkezdéséhez történő felkészüléshez. Otthonteremtési támogatás A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek életkezdését segíti az otthonteremtési támogatás, melynek célja, hogy a fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. A támogatás felhasználható lakás, családi ház, tanya, építési telek vásárlására, lakhatóvá tételére, felújításra, bővítésre, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, bérlői jogviszony megvásárlására, hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére, szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra évben 25 fiatal részére állapítottunk meg otthonteremtési támogatást elsősorban lakásvásárlásra történő felhasználás céljából, összesen ,-Ft összegben. Gyermektartásdíj megelőlegezése A Gyermekvédelmi Törvényben megállapított pénzbeli ellátási formák közül az otthonteremtési támogatáson kívül a gyermektartásdíj megelőlegezése tartozik még a gyámhivatal hatáskörébe. A gyermek tartását a gyermeket gondozó személy természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben gyermektartásdíjként biztosítja. Ha a különélő szülő e kötelezettségének átmenetileg nem tud eleget tenni jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén a gyámhivatal elrendeli a gyermektartásdíj megelőlegezését évben az előző évhez hasonlóan tovább csökkent a gyermektartásdíj megelőlegezések száma: 71 esetben 116 gyermeket érintően indult eljárás, mely 42 ügyben 66 gyermeket érintően végződött megelőlegezéssel. Családbafogadás E jogintézmény azt jelenti, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, a szülő által megnevezett személy (általában hozzátartozó) átmenetileg a családjába befogadja, gondozza, neveli és ellátja a gyermek törvényes képviseletét is. A szülő kérelmére a gyámhivatal megvizsgálja, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll-e és amennyiben igen, úgy hozzájárul ahhoz és a családbafogadót a gyermek részére gyámul rendeli. Jelenleg 46 gyermek áll családba fogadó személy gyámsága alatt, melyből 6 fő családba fogadására került sor évben. Gyámrendelés Gyermekek harmadik személynél történő elhelyezésére a szülők halála vagy a szülők gyermeknevelésre alkalmatlan életvitele miatt kerülhet sor annak érdekében, hogy a gyermek gyermekvédelmi gondoskodásba utalása elkerülhető legyen. Az utóbbi esetben a gyámhivatal ideiglenes hatállyal helyezi el a kiskorút a harmadik személynél, pert indít gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve indokolt esetben a szülői felügyelet megszüntetése iránt és a harmadik személyt gyámul kirendeli. Harmadik személy (nagyszülő, nagykorú testvér, más rokon, stb.) gyámsága alatt jelenleg 48 kiskorú áll.

15 Örökbefogadás 2006 évben 18 gyermek örökbefogadását engedélyezte a gyámhivatal, melyből 16 titkos és 2 nyílt házastárs általi örökbefogadás volt. Külföldi szülők általi örökbefogadásra 2006-ben 6 gyermekre vonatkozóan került sor, akiknek a végleges külföldre távozását is jóváhagyta. Két nagykorú személy örökbefogadásának felbontásáról rendelkezett a gyámhivatal a felek kölcsönös kérelme alapján december 31-én 18 örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt gyermeket tartott nyilván a gyámhivatal, akiknek ezáltal esélyük lett sorsuk örökbefogadással történő végleges rendezésére. 20 házaspár és 3 egyedülálló személy örökbefogadásra alkalmasságát állapította meg és 2 házaspár alkalmasságának meghosszabbításáról döntött a gyámhivatal 2006 évben. A vérszerinti szülők adatairól történő tájékoztatást 3 esetben kértek a gyámhivataltól. Családi jogállás rendezése A házasságon kívül született gyermek családi jogállásának rendezése előbb a jegyzői gyámhatóság feladata és amennyiben az 30 nap alatt nem sikerül, úgy a feladat elvégzése a gyámhivatal hatáskörébe kerül. A családi jogállás rendezése történhet apai elismeréssel, apaság bírói úton történő megállapításával, illetve képzelt személy apaként történő megállapításával. A gyámhivatalnál 2006 évben 107 gyermeknek apai elismeréssel, 8 gyermeknek apaság bírósági megállapításával és 9 gyermeknek képzelt apa adatainak megállapításával rendeződött a családi jogállása. Kapcsolattartás szabályozása és végrehajtása A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, a gyermekétől különélő szülőnek pedig joga és kötelessége a gyermekével való rendszeres kapcsolat tartása, melyet a gyermeket nevelő szülő biztosítani köteles. Ez alól csak akkor van kivétel, ha a kapcsolattartás ellentétes a gyermek érdekével. Kapcsolattartásra jogosultak továbbá a nagyszülő és a nagykorú testvér, illetve a szülő és a nagyszülő halála vagy akadályoztatása esetén a szülő testvére és a szülő házastársa is. Kapcsolattartási ügyekben ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni az egyik szülőnél, illetve 3. személynél elhelyezett gyermek esetén és az átmeneti nevelésbe vett gyermek esetén is. A kapcsolattartás szabályozása a gyámhivatal feladata, amely alól csak akkor van kivétel, ha a szülők között válóper vagy gyermekelhelyezési per van folyamatban, mert ilyen esetben a bíróságé a hatáskör, illetve a kapcsolattartás megváltoztatásáról is a bíróság dönt a jogerős döntésétől számított 2 éven belül. A kapcsolattartás végrehajtásában azonban mindig a gyámhivatalnak kell közreműködnie. A szabályozásra és a végrehajtásra vonatkozó eljárási szabályok 2006 évben kétszer is változtak, melyek nem könnyítették meg ennek az egyébként is igen nehéz feladatnak a végzését. Az elmúlt évben 102 kapcsolattartási ügyben járt el a gyámhivatal, melyből 56 esetben a kapcsolattartás szabályozásáról rendelkezett, a többi esetben a bíróság vagy a gyámhatóság által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásában folytatott eljárást.

16 A végrehajtási eljárások során 31 esetben alkalmaztunk végrehajtási cselekményt: a kapcsolattartást önhibájából nem vagy nem megfelelően igénybe vevő vagy biztosító szülő felhívását helytelen magatartásának abbahagyására és ennek eredménytelensége esetén bírságolást. A költségek viselésére a mulasztó felet 3 esetben köteleztük. Gondnokság alá helyezési perindítás, gondnok rendelés december 31-én a gyámhivatal 551 fő gondnokság alá helyezett személyt tartott nyilván. A veleszületett betegségek és az időskori szellemi leépülés mellett egyre több az alkoholizmus és más szenvedélybetegség következtében kialakult elmeállapot miatt kezdeményezett eljárás. Amennyiben a gyámhivatalnak tudomására jut a perindítás szükségessége és a per indítására jogosult hozzátartozók a pert nem kívánják megindítani elsősorban érzelmi okok miatt -, a gyámhivatalnak kell a keresetet benyújtania évben 177 esetben indított a gyámhivatal gondnokság alá helyezés vagy gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt pert. A bíróság gondnokság alá helyezést kimondó jogerős ítéletét követően gondnokot rendeltünk, az 551 főből 151 személy gondnoki teendőit látja el 3 fő hivatásos gondnok, a többi gondnokoltnak valamelyik hozzátartozója látja el ezt a tisztséget. Vagyoni ügyek A gyámhivatal december 31-én 522 kiskorú és 229 gondnokolt ingatlanvagyonát, valamint 283 kiskorú Ft értékű és 208 gondnokolt Ft értékű gyámhatósági fenntartásos betétben vagy folyószámlán elhelyezett készpénzvagyonát tartotta nyilván. E vagyon kezelését a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) a gyámhivatal felügyelete, engedélye és jogszabályban meghatározott esetekben a gyámhivatal hozzájárulása mellett végzik. E feladat- és hatáskör gyakorlása során a gyámhivatal a nyilvántartáson kívül dönt a betétben vagy folyószámlán elhelyezett készpénzvagyon felhasználásának, befektetésének engedélyezéséről, az ezzel kapcsolatos számadásokat elbírálja, jogszabályban meghatározott esetekben jóváhagyja a kiskorú vagy gondnokolt vagyonára vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozatot, indokolt esetben rendszeres felügyelete alá vonja a szülők vagyonkezelését Büntető feljelentés A gyámhivatal 2006 évben 5 esetben tett feljelentést, kezdeményezett büntető eljárást kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. Sajnálatos módon a családon belüli erőszakra vonatkozóan nagyon kevés információval rendelkezünk továbbra is. A sokszor hosszabb ideje tartó bántalmazásra gyakran csak azért derül fény, mert egyéb okból a gyermek kiemelésre kerül a családból és akkor mer róla beszélni, illetve a különböző vizsgálatok akkor tárják fel. Alaposan feltételezhető, hogy igen sok gyermek él családjában védtelenül, kiszolgáltatottan. A családon belüli erőszak továbbra is a következő okokra vezethető vissza: a munkanélküliség, az alkoholizmus, a szegénység, az egyéb szenvedélybetegségek, melyek miatt csökken a szülők konfliktus megoldó képessége, tűrőképessége. Ugyanakkor nagyon kevés információval rendelkezünk a lelkileg bántalmazott gyermekekről.

17 V. A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai A gyermekvédelmi törvény alapján a működést engedélyező szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szolgáltatótevékenység megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges belső szabályzatokkal, és - nem állami fenntartó esetén - a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással. Ennek alapján ellenőrzést tartottunk a kistérségi társulás területén működő gyermekjóléti szolgáltatást végző intézményekben, valamint Nyíregyháza város területén a Periféria Egyesületnél. A vizsgálatok során személyi, tárgyi felszereltségbeli, valamint adminisztrációs hiányosságokat tapasztaltunk. Tiszavasvári Város Jegyzője, mint működést engedélyező szerv 7 db önkormányzati bölcsőde működését ellenőrizte. A bölcsődék a jogszabályi előírásoknak megfelelően működnek,, kivéve az engedélyezett férőhelyszámhoz képest felvett gyermeklétszámot. Az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége mint működést engedélyező szerv ellenőrizte a Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében működő Családok Átmeneti Otthonát, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona tevékenységét. Ez utóbbi vizsgálat során csak kisebb hiányosságokat állapítottak meg. A Családok Átmeneti Otthonában a nyilvántartásban, dokumentációban tapasztalt hiányosságot az ellenőrző szerv, valamint a tárgyi feltételek nem teljes mértékben adottak. Indokoltnak tartjuk, hogy a jövőre vonatkozó hosszú távú célkitűzések között szerepeljen az intézmény megfelelőbb, inger gazdagabb környezetben történő elhelyezése. A Városi Gyámhivatalnál az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége decemberében tartott célvizsgálatot az otthonteremtési támogatás megállapítása, utógondozás és utógondozói ellátás elrendelése és gyámrendelés a családba fogadott és a nem gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekre vonatkozó eljárások végzése tárgyában. A vizsgálat összességében megállapította, hogy a gyámhivatal jó színvonalú ügyintézést folytatott, tevékenységét kisebb hiányosságok kivételével a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával végezte. VI. A bűnmegelőzési tevékenység bemutatása Napjainkban a statisztikai adatokat figyelembe véve tudományosan kimutatható a családon belüli erőszak, valamint a gyermekbántalmazás megsokszorozódása. Ez egyben igazolja, hogy a probléma fölött nem lehet szemet hunyni, a kezeléssel, megelőzéssel foglalkozni kell. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti rendszerben működő jelzőrendszer tagjainak a szerepe elengedhetetlen, hiszen a korai felismerés záloga a prevenció egyetlen lehetősége.

18 A Gyermekjóléti Központ adatai szerint 2006-ban a kiskorúak (0-18 év) sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 39, a családon belüli erőszakkal érintett 82 fő, a bűncselekményt elkövető gyermekek száma 0-14 éves korig-13 fő, éves-46 fő. A bűncselekmények elkövetésének okai egyrészt a családi körülményekben keresendő, másrészt negatív szociális környezeti hatások, rossz baráti társaság, bűnözői életvitel a családban, a többségi társadalom normarendszerétől eltérő helyi normarendszer. A Gyermekjóléti Központ alapellátás keretében, valamint a védelembe vétellel történő családgondozással próbál segíteni. A városban egyébként több szabadidős tevékenységet szervező civil szervezet működik: Kalamáris Egyesület, Periféria Egyesület, Human-net Alapítvány. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bűnmegelőzési programjának főbb pontjai a Közbiztonsági Koncepciójában tekinthetők át. A stratégiai prioritás egyik pontja a család-gyermek- és ifjúságvédelem. A Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermek és az őt nevelő szülő tartózkodási helyére vonatkozóan a szolgáltató, a hivatal megtagadhatja a bántalmazó szülő tájékoztatását, korlátozhatja az iratbetekintési jogát. Hatékonyabban kell publikálni a titkolt terhesség humánus és jogszerű kezelését. A drogfogyasztás és a kábítószer bűnözés megelőzése érdekében a Közgyűlés külön határozatban fogadott el stratégiát a drog terjedésének visszaszorítása tárgyában. VII. A jövőre vonatkozó javaslatok 1.) A gyermekszegénység léte és növekedése nyilvánvaló. Amikor e téma felmerül, elsősorban a jövedelmi szegénységben élő gyermekekről és családokról beszélünk. Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy a szegénység jövedelemszint felőli megközelítése azt a látszatot keltheti, hogy a családok anyagi forrásainak bővülése/bővítése automatikusan megszüntetheti a problémát. Ez talán annyiban igaz is lehet, amennyiben ennek következtében csökken vagy megszűnik az abszolút szegénység, tehát a családok megkapják a szükséges anyagi juttatásokat, de emellett továbbra is fennmarad a relatív szegénység, amely súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket takar, és amely különböző mértékű gazdasági, kulturális és társadalmi tőke hiányára utal. A gyermekszegénység csökkentése érdekében az anyagi forrásokon túl - amelyet az állam és önkormányzat biztosít - kiemelten figyelmet kell fordítani a kulturális tőkeinjeciókra, mind a szülők, mind a gyermekek számára. A kulturális tőke átadásának társadalmi szervezetei fennállnak, a gyermekek érdekében működő intézmények hordozzák ennek lehetőségét. A jövő feladata tehát, ezen intézményekben a szolgáltatások erősítése, a jelzőrendszer hatékonyságának növelése, az együttműködés erősítése. Különösen fontos az egészségügy és a szociális, gyermekvédelmi rendszer közötti kapcsolat elmélyítése. 2.) Az elmúlt év tapasztalatai szerint erősíteni kell a kistérségi együttműködést. A Nyíregyházai Kistérségben mindenütt biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás, azonban tapasztalatok szerint a szakemberek rendkívül nehéz helyzetben vannak a

19 kistelepüléseken (nehezebben jutnak szakmai irányelvekhez, feladatmegosztás nem lehetséges, szupervízióra nincs lehetőség, munkájukat kizárólag a módszertani központok segítik). 3.) A családok átmeneti elhelyezése jelenleg megoldott, de hosszú távú célkitűzésként szükséges megfogalmazni a Családok Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Tokaji u.), a gyermekek és a szülők számára is megfelelőbb, inger gazdagabb (parkosított, játszóteres) környezetben történő elhelyezését. 4.) A gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztéséhez, újításokhoz figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket. Nyíregyháza, május 7. Deme Dóra irodavezető

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 148/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 148/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 148/2008. (V.26.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 145/2004. (V. 26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 145/2004. (V. 26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 145/2004. (V. 26.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról szóló beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tel.: (63) 510310 J-921-4/2008. Szentes Város Képviselő-testülete Helyben Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben