KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE"

Átírás

1 KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTJA: június HELYSZÍNE: Hotel Mercure Buda 1013.Budapest, Krisztina krt

2 A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága június 30-án 10 órára hívta össze a Társaság Éves Rendes Közgylését, az alább felsorolt napirendi pontokkal. Jelen közgylési anyagban tisztelt részvényeseink rendelkezésére bocsátjuk a tulajdonosi döntések meghozatalához szükséges és jelenleg rendelkezésre álló információkat valamint a javasolt közgylési határozatokat. 1. Az Igazgatóság beszámolója a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló és a Felels Társaságirányítási Jelentés ismertetése; 2. A könyvvizsgáló jelentése; 3. A Felügyel Bizottság jelentése, amely magában foglalja az audit bizottság jelentését is; 4. A Felels Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása; 5. Határozat a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról; 6. A április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása; 7. A Zwack Unicum Nyrt április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása; 8. A Felügyel bizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása; 9. Igazgatósági tagok választása; 10. Felügyel bizottsági és Audit bizottsági tagok választása; 11. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása és díjazásának megállapítása; 12. Az Alapszabály módosítása és kiegészítése 13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása; 14. Egyebek. 2

3 1. napirendi pont Az Igazgatóság beszámolója a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló és a Felels Társaságirányítási Jelentés ismertetése BESZÁMOLÓ A ES ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRL A Zwack Unicum Nyrt. az elmúlt üzleti évben a gazdasági válság egyre érezhet hatásai ellenére terveit túlszárnyaló, eredményes évet zárt. Az árbevétel 30,36 milliárd Ft volt, mely 0,43%-kal haladja meg az elz évit. A millió Ft-os adózás eltti eredmény 6,5%-kal magasabb a bázisnál (3.881 millió Ft). Az idei eredmény azonban két rendkívüli tételt tartalmaz, melyek a következk: - Társaságunk az IFRS elírásoknak megfelelen átértékelte a mérleg fordulónapi árfolyamra a származékos ügyleteit, melybl 290 millió Ft nem realizált nyereség származott; - A március 26-án bejelentett létszámleépítés elhatárolt költsége 140 millió Ft-tal csökkentette az üzleti év eredményét. A rendkívüli tételek nélkül a beszámolási idszak adózás eltti eredménye millió Ft, mely 103 millió Ft-tal (2,6%-kal) haladja meg a bázis idszaki eredményt valamint 99 millió Ft-tal (2,5%) a tervezettet. A piaci folyamatok az üzleti év els felében kedvezen alakultak. A prémium égetett szeszesitalok fogyasztása ekkor még 10% körüli mértékben bvült, a minségi és kommersz termékek forgalma enyhén csökkent. A második félévben mind a prémium, mind a kommersz szegmens lényegesen gyengébben teljesített, a gazdasági válság azonnal éreztette hatását a fogyasztásban. A prémium és a minségi szegmensben a jelents marketing beruházások mellett a fogyasztók reáljövedelmének csökkenésével párhuzamosan egyre nagyobb a jelentsége az árversenynek, így áremelésre gyakorlatilag nincs lehetség. Minden nehézség ellenére Társaságunk magabiztosan rzi vezet szerepét ezekben a piaci szegmensekben. A kommersz piac szerkezete a korábbi években tapasztaltaknak megfelelen változott. Folytatódott a kereskedelmi márkák térnyerése, így ez a szegmens már több mint ¼- részét adja a teljes kommersz piacnak. Ezzel ellentétben a gyártói márkák volumene folyamatosan csökken, az elmúlt évben 11%-ot meghaladó mértékben. Ezen piaci folyamatoktól Társaságunk sem tudta függetleníteni magát és a piaci átlaggal megegyez volumen csökkenést volt kénytelen elkönyvelni. A belföldi prémium szeszesital piacon idén is több újdonsággal jelent meg Társaságunk. A pálinka piac intenzív bvüléséhez nagyban hozzájárult a Kosher ágyas termékcsalád valamint a Hírs Kecskeméti pálinka sor megjelenése is. A Zwack Maximilian bevezetésével a prémium párlat piacon jelentünk meg egy igazi magyar különlegességgel. Ezek az innovációk valamint három vezet márkánk, az Unicum, a Fütyüls és a Vilmos intenzív és hatékony marketing támogatása nagymértékben járult hozzá céljaink eléréséhez. Az export árbevételünk jelentsen növekedett, elssorban a Zwack likr 2008 szén megindult USA-beli bevezetésének köszönheten. Az USA ezzel Olaszország mögött a második legjelentsebb export piacunkká vált, mintegy 15%-át adva a teljes export árbevételünknek. Az idei üzleti év másik sikerterülete Románia volt, ahol 25%-kal sikerült növelni az Unicum értékesítést. Így a romániai export megközelítette a német és szlovák értékesítést. 3

4 A termékönköltségeket gyakorlatilag az elz évi szinten tartottuk, melyben nagy szerepe volt az alternatív beszállítók felkutatásának, piaci súlyunk érvényesítésének. Így a bruttó fedezeti hányad sem változott a tavalyihoz képest. Mködési költségeinket a jól kézben tartott gazdálkodás, a szigorú költség kontroll jellemezte, mely szintén hozzájárult az eredményes gazdálkodáshoz. A hosszú évek óta hatékony cash-flow menedzsment eredményeként idei pénzügyi eredményünk közel 30%-kal növekedett valamint lehetvé vált egy rendkívüli, névértékre vetítve 130 %-os osztalék fizetés is. Összességében a es évben eredményes évet zárt Társaságunk. Különösen nagy eredménynek tartom, hogy a Zwack Unicum Nyrt. a gazdasági válság évközi kibontakozása ellenére is tudta növelni eredményességét az elz évhez képest, valamint felülmúlta az éves tervben megfogalmazott eredmény célt. A Zwack Unicum Nyrt. f pénzügyi adatai (millió Ft-ban) üzleti év* üzleti év üzleti év üzleti év Bruttó értékesítés mill Ft Nettó árbevétel mill Ft Bruttó fedezet mill Ft Adózás eltti eredmény mill Ft Adózott eredmény mill Ft Osztalék mill Ft Bruttó fedezeti hányad % 61,52% 59,77% 61,67% 61,76% Adózott eredmény hányad % 16,05% 14,39% 14,24% 15,35% Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft Osztalék/adózott eredmény % 67,59% 73,26% 79,46% 152,36% * tartalmazza az ingatlan értékesítésbl származó 452 millió Ft adózás eltti eredményt is Piaci helyzet Az üzleti év egészében a magyar szeszesital piac 2,3%-kal csökkent. A korábbi évvel megegyez az egyes szegmensek változása, de a prémium piac növekedése lassult (7% az elz évi 10%-kal szemben). A minségi szegmens lényegében stagnált (+0,9%) a kommersz piac jelentsen csökkent (-6,9%) csakúgy, mint egy évvel ezeltt. Mint korábban is említettem, a második félév jelents, negatív irányú változásokat hozott a piaci trendekben. Az elmúlt években és az év els felében is 10% körüli mértékben bvül prémium piac növekedési üteme 5%-ra csökkent. A minségi termékek piaca a korábbinál szebb képet mutat, vélheten a prémium termékek fogyasztóinak egy része az olcsóbb termékek felé fordult. A kommersz piac a korábbi enyhe csökkenésbl zuhanásba váltott, a második félévben több mint 10%-os volt a volumen csökkenés. A hazai kiskereskedelmi forgalom volumenében tovább csökkent, miközben folytatódik a piaci koncentráció újabb és újabb hálózat felvásárlásokkal. Emellett 2008 során újabb szerepl is megjelent a piacon. Összességében több és ersebb szerepl harcol az egyre kisebb piacon, melynek költségét részben a beszállítókkal szeretnék megfizettetni a kereskedelmi láncok. A gasztronómiában lényegesen nagyobb forgalom visszaesés bontakozott ki a válság kezdetétl, mint a kiskereskedelemben. Ez komoly kihívást támaszt az ezen egységet kiszolgáló, hazai tulajdonú ital-nagykereskedésekkel szemben. Partnereink egy részének finanszírozási helyzete lényegesen romlott, mely további koncentrációt vetít elre ebben az értékesítési csatornában is. 4

5 Marketing aktivitások Az Unicum, Magyarország vezet prémium márkája, 2008-ban egyedülállóan színes és innovatív marketing tevékenységének köszönheten került számos alkalommal a figyelem középpontjába. Áprilisban indítottuk útjára a 3 részbl álló Unicum Next kampányt, melynek alapvet célja, hogy a keser íz percepciót megváltoztassuk, és a Next különleges, egyedi, édes ízét kommunikáljuk. A nyári fesztiválokon több mint ember találkozott az Unicum Next kamionnal. Az Unicum Vízilabda Kupa igazán különleges volt, hiszen az olimpia eltt közvetlenül itt játszott utoljára a magyar válogatott. A karácsonyi idszakban az új Nekem az emlékeim a legszebb ajándékok, illetve a Köszönöm Apa! üzenetre épül kampánnyal építettük az Unicum márkát. A Fütyüls ma Magyarország legdinamikusabban növekv prémium szeszesital márkája. A új Mézes Meggy ízvariáns bevezetése óriási népszerségre tett szert. Bevezetésre került a Fütyüls party palack 2 literes kiszerelésben is ban a Vilmos termékcsalád színesítése céljából megalkottuk és piacra vezettük a Fszeres Vilmost. Az új íz bevezetését tv- kampánnyal támogattuk, illetve az év során pub és diszkó promóciókon kóstoltattuk. A Zwack pálinka portfólióban is számos innovációt vezettünk be. Megújult a honlap ban elször vett részt a Zwack Kecskeméti Manufaktúra Pálinkaháza fesztiválokon. A Zwack Sándor es Pálinka -Zamatos Szamóca íze két hazai versenyen is diadalmaskodott januárjában jelent meg a piacon a Hírös Kecskeméti pálinkacsalád és már a bevezetés els hónapjaiban nagyszer teljesítményt nyújtott. Az 5 ízben megjelen sor, elssorban a gasztronómiában és a különböz fesztiválokon célozza meg a fogyasztókat. A Zwack Maximilian Tokaji Különlegesség bevezetését számos aktivitás segítette. Szeptemberben kültéri kampányok, sajtó megjelenések, illetve a termék új honlapja hívták fel a figyelmet a különlegességre. Mentoraink pubokban, éttermekben népszersítették a márkát valamint hipermarketekben kóstoltattunk. A Kalinka 2008/2009 es évet új médiakampánnyal kezdte, ahol a kommunikáció középpontjában a vodka orosz eredete állt. A többéves gasztronómiai aktivitásoknak illetve a kampánynak köszönheten a márka kiemelked évet zárt az idén. A Diageo portfólió is új taggal bvült: Baileys egy leheletnyi Kávéval. A terméket több hullámban kóstoltattuk hipermarket hálózatokban, illetve a gasztronómiában kávéházi programot folytattunk. Ebben az évben is folytatódott a Johnnie Walker a Felelsségteljes Alkoholfogyasztásért kampánya. A gasztronómiában pedig ismét két újabb Johnnie Walker referencia helyet létesítettünk. A Zwack Izabella Borválogatás kézmves borok iránti elkötelezettsége tovább ersödött, borválasztékunk bvült. A Dobogó Pincészet által készített Mylitta Álma névre keresztelt, aszú eszencia beltartalmú tokaji bor a Londoni Decanter World Wine Awards versenyen aranyérmet nyert. Pénzügyi beszámoló A Zwack Unicum Nyrt. bruttó forgalma 0,43%-kal emelkedett. A belföldi értékesítésen belül a saját termelés termékek forgalma a tavalyival azonos szinten maradt. A belföldi prémium és minségi termékek árbevétele éves szinten 1-2%-kal növekedett, míg a kommersz termékek árbevétele 8 %-kal csökkent. A forgalmazott termékek árbevétele 5%-kal csökkent. A szeszesital értékesítésbl származó export árbevétel millió Ft, amely 19,3%-kal magasabb, mint a tavalyi exportteljesítmény. A növekedés jelents része a Zwack likr Egyesült Államokban zajló bevezetésének köszönhet. Emellett kiemelend az Unicum romániai és németországi 10%-ot 5

6 meghaladó volumen növekedése. A jelents export relációk közül egyedül az olasz piacon nem sikerült növelni az értékesítést, itt közel 9%-os volumen visszaesést kellett elkönyvelnie Társaságnak. Az anyagköltségek közel 1%-kal növekedtek, mely enyhén elmarad a nettó árbevétel 1,2%-os növekedésétl. Így a bruttó fedezet kis mértékben (164 MFt-tal, +1,34%-kal) növekedett a bázis idszakihoz képest. A személyi jelleg ráfordítások 6%-kal (181 millió Ft-tal) növekedtek. Ebbl a már említett leépítéshez kapcsolódó egyszeri ráfordítások 140 millió Ft-ot tettek ki, így a normál növekedés mindössze 1,36% (41 millió Ft) volt. Az értékcsökkenési leírások összege 97 millió Ft-tal (11,55%) csökkent. Ez nagyrészt annak köszönhet, hogy a tavalyi üzleti év végén kerültek elször a beszámolóba a pénzügyi lízing keretében lízingelt szerszámok, melyek bruttó értéke (123 millió Ft) és értékcsökkenése (68 millió Ft) is megjelent, egyszeri jelents növekedést okozva a bázis idszaki adatokban. Az egyéb mködési ráfordítások 6,57%-os (372 millió Ft-os) növekedését a marketing és trade marketing költségek emelkedése magyarázza, az egyéb mködési jelleg költségeket a bázis szintjén sikerült tartani. A Társaság pénzügyi eredménye közel 28%-kal növekedett a bázis idszakhoz képest. Ez egyrészt az év els 10 hónapjában magasabb szabad pénzeszközállomány (átlagosan 800 MFt-tal), másrészt a magasabb betéti kamatszint következménye. Beruházásra 914 millió Ft-ot fordított a Zwack Unicum Nyrt., mely lényegében megegyezik a tavalyi invesztíciókkal. Az utolsó negyedévi jelents növekedést egy új címkézgép beszerzése okozta mintegy 350 millió Ft értékben. A többi beruházás elssorban pótló jelleg volt. A vevk és egyéb követelések millió Ft-os (28,73%) növekedésébl 302 millió Ft a vevkövetelések emelkedése. Az egyéb követelések egyenlegét millió Ft-tal növelte a februárban kifizetett osztalékelleg, melyet az éves rendes közgylésig ezen a soron mutat ki a Társaság. Ugyanakkor millió Ft-tal csökkent az egyéb követelések összege, mivel tavaly itt kerültek kimutatásra a három hónapnál hosszabb idre lekötött bankbetétek, a tény idszakban ilyen lekötésre azonban nem került sor. A fennmaradó közel 280 millió Ft-os növekedés több kisebb tételbl adódik. A pénzeszközök millió Ft-os (25,51%) csökkenése a fent említett osztalék-elleg fizetés következménye. A hosszú lejáratú kötelezettségek pénzügyi lízing kötelezettséget (az egyedi gyártószerszámokra vonatkozó) és a visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényekhez kapcsolódó kötelezettségek összegét tartalmazza. A 82%-os (73 millió Ft) növekedés nagy részét az új Unicum és Unicum Next palackokhoz kapcsolódó kötelezettségek jelentik. A Társaság 2009 nyarán jelenik meg a piacon az új designnal. A céltartalékok az elz évhez képest jelentsen növekedtek (összesen 209 millió Ft növekedés a két mérlegsoron). Ebbl 140 millió Ft a leépítéshez kapcsolódó végkielégítésre képzett céltartalék. Határozati javaslat: A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését. 6

7 2. napirendi pont A könyvvizsgáló jelentése FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatóságának és részvényeseinek Elvégeztük a Zwack Unicum Nyrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt március 31-i fordulónapra elkészített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a március 31-i fordulónapra elkészített mérlegbl melyben az eszközök és források egyez végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség, és az ezen idponttal végzd évre vonatkozó eredménykimutatásból és a jelents számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészít mellékletbl áll. A vezetés felelssége az éves beszámolóért Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelssége. Ez a felelsség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából ered, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns bels ellenrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelel számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszer számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelssége A mi felelsségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar zeti és a zetközi Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kell bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szerepl összegekrl és közzétételekrl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából ered, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns bels ellenrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelek, de nem azért, hogy a Társaság bels ellenrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. 7

8 Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyzdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegend és megfelel alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a Zwack Unicum Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes zeti és a zetközi könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegend és megfelel bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Zwack Unicum Nyrt március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mellékelt éves beszámoló a soron következ közgylésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a közgylésen meghozandó határozatok esetleges hatásait. Budapest, május 27. Manfred Krawietz Hegedsné Szcs Márta Partner Bejegyzett könyvvizsgáló PricewaterhouseCoopers Kft. Kamarai tagsági sz.: Budapest, Wesselényi u. 16. Nyilvántartásba vételi sz.: Határozati javaslat: A Közgylés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését. 8

9 3. napirendi pont A Felügyel Bizottság jelentése ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A FELÜGYEL BIZOTTSÁG JELENTÉSE A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRL A Felügyel Bizottság a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évben három ülés tartásával ellenrizte és felügyelte az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenységét. A Felügyel Bizottság ülésein a Társaság ügyvezetése részletes írásbeli beszámolót adott a Felügyel Bizottság részére. Az egyes ügyekkel kapcsolatban a Felügyel Bizottság elnöke megfelel tájékoztatást kapott, állásfoglalását kikérték és figyelembe vették. A Felügyel Bizottság tagjai a mködés egyes területeit folyamatosan figyelemmel kísérték. A Felügyel Bizottságnak lehetsége volt arra, hogy az ellenrzéshez szükséges információkhoz hozzájusson és felügyeleti tevékenységét megfelelen ellássa. A Felügyel Bizottság az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenysége ellen nem emelt kifogást. A Felügyel Bizottság és az Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó, az Igazgatóság által elkészíttetett, a PricewaterhouseCoopers Kft., mint bejegyzett könyvvizsgáló által auditált mérlegét és eredménykimutatását magában foglaló éves beszámolóját, elemezte és azt egyhangúlag elfogadva jóváhagyásra javasolta a Közgylésnek. A Felügyel Bizottság egyetértett az Igazgatóság Ft adózott eredmény valamint eredménytartalék osztalékként történ megállapítására és részvényarányos felosztására vonatkozó javaslatával és azt ugyancsak jóváhagyásra terjesztette a Közgylés elé. A Felügyel Bizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által készített Felels Társaságirányítás Jelentést, azzal egyetértett és azt szintén jóváhagyásra terjesztette a Közgylés elé. Az Audit Bizottság a Társaság bejegyzett Könyvvizsgálójának tevékenységével kapcsolatban nem emelt kifogást és a Közgylésnek jóváhagyásra javasolja azt, hogy: (i) (ii) a PricewaterhouseCoopers Kft. (címe: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: , természetes személy könyvvizsgáló: Hegedsné Szcs Márta, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ; a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztásra kerüljön a július 31-ig terjed idtartamra; továbbá, a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendk ellátásáért a Könyvizsgáló díjazását forint + 25% ÁFA összegben kerüljön megállapításra, amely díj magában foglalja a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény szerinti auditálását. Az Audit Bizottság a Könyvvizsgálóval kötend szerzdést elkészítette. Az Audit Bizottság a Társaság a pénzügyi beszámolási rendszerének mködését megfelelnek értékelte és nem tett ezzel kapcsolatban javaslatot. A Felügyel Bizottság és az Audit Bizottság kifejezésre juttatta elismerését az Igazgatóság és a Társaság ügyvezetése felé azzal kapcsolatban, hogy biztosították a Társaság eredményes mködését. A Felügyel Bizottság kiemeli, hogy az ers piaci verseny, a gazdasági válság és a vásárlók fizetképességének csökkenése ellenére a Társaság megrizte vezet piaci részesedését, valamint fenntartotta a profit-termel képességét. 9

10 A Felügyel Bizottság ezúton is megköszöni a cég dolgozóinak munkáját. Budapest, május 27. DR. HUBERTINE UNDERBERG RUDER A FELÜGYEL BIZOTTSÁG ELNÖKE Határozati javaslat: A Közgylés elfogadta a Társaság Felügyel Bizottságának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magába foglalja az Audit Bizottság jelentését is. 10

11 4. napirendi pont A Felels Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása A Felels Társaságirányítási Jelentés az 1. számú mellékletben található. Határozati javaslat: A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának, a Felügyel Bizottság által jóváhagyott - a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felels Társaságirányítási Jelentését. 5. napirendi pont Határozat a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról Határozati javaslat: A Közgylés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által elterjesztett eredményfelosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredménybl Ft (azaz kétmilliárdnyolcszázhetvennégymillió-százhatvanhatezer forint) továbbá az eredménytartalékból Ft (azaz egymilliárd-nyolcszázhatmillió-háromszázharmincnégyezer Ft), összességében Ft (azaz négymilliárd-hatszáznyolcvanmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A fenti osztalékból az üzleti év során Ft (azaz kettmilliárdhatszáznegyvenötmillió-ötszázezer Ft) osztalékelleg már megállapításra került. A Közgylés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék a fennmaradó Ft (azaz kettmilliárd-harmincötmillió Ft) osztalék részvényarányos kifizetésérl a Társaság Részvénykönyvében augusztus 25-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés augusztus 31-én kezddik. 11

12 6. napirendi pont A április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása Határozati javaslat: A Közgylés jóváhagyta a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli elírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyez Ft mérlegfösszeg eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást (az Ft igénybe vett eredménytartalék valamint a Ft összeg osztalék megállapítására figyelemmel) nulla Ft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi f adatokkal: MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT. Eszközök: ezer Ft Befektetett eszközök ebbl: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök ebbl: Készletek Követelések Értékpapírok 0 Pénzeszközök Aktív idbeli elhatárolások ESZKÖZÖK összesen Források: Saját tke ebbl: Jegyzett tke Tketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény 0 Céltartalékok Kötelezettségek Passzív idbeli elhatárolások FORRÁSOK összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS: ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás eltti eredmény Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Javasolt osztalék Mérleg szerinti eredmény 0 12

13 7. napirendi pont A Zwack Unicum Nyrt április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása Határozati javaslat: A Közgylés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi f adatokkal: MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT. Eszközök: millió Ft Befektetett eszközök ebbl: Tárgyi eszközök Immateriális javak 144 Göngyölegek 61 Részesedések 18 Hosszú lejáratú követelések 39 Halasztott adóaktíva 178 Forgóeszközök ebbl: Készletek Vevk és egyéb követelések Értékpapírok 0 Pénzeszközök Eszközök összesen Források: Saját tke ebbl: Jegyzett tke Tketartalék 165 Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek 166 ebbl: egyéb kötelezettségek 162 céltartalékok 4 Rövid lejáratú kötelezettségek ebbl: szállítók és egyéb kötelezettségek céltartalékok 310 Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS: millió Ft Nettó árbevétel jövedéki adó után Mködési költségek és ráfordítások ebbl: Anyagköltség és anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás 741 Egyéb mködési költségek és ráfordítások Egyéb mködési bevételek Üzemi eredmény Nettó pénzügyi eredmény 385 Adózás eltti eredmény Társasági adó Adózott eredmény

14 8. napirendi pont A Felügyel bizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása Határozati javaslat: A Közgylés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjainak díjazását a április 1-tl március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint: Igazgatóság elnöke: Igazgatóság elnökhelyettese: Igazgatóság tagjai: Felügyel Bizottság elnöke: Felügyel Bizottság elnökhelyettese: Felügyel Bizottság tagjai: 3,2 MFt 2,6 MFt 2,0 MFt 3,2 MFt 2,6 MFt 2,0 MFt 9. napirendi pont Igazgatósági tagok választása Határozati javaslat: A Közgylés jóváhagyta az Igazgatósági tagok megválasztását az alábbiak szerint: : Az Igazgatóság tagjai: Megbízás vége Zwack Sándor úr július 31. Zwack Isabella Veronika kisasszony július 31. Dr.Rudolf Kobatsch úr július 31. Daniel Brett Radice úr július 31. Frank Odzuck úr július 31. Dörnyei Tibor András úr július 31. Erdei Attila úr július napirendi pont A Felügyel bizottsági és az Audit bizottsági tagok választása Határozati javaslat: A Közgylés jóváhagyta a Felügyel bizottsági tagok megválasztását valamint az Audit Bizottságot az alábbiak szerint: A Felügyel Bizottság tagjai: Megbízás vége Dr.Hubertine Underberg-Ruder asszony július 31. Gerd Peskes úr július 31. Rory John O Keeffe úr július 31. Dr.Geiszl György úr július 31. Dr.Szecskay András úr július 31. Dr.Salgó István úr július 31. Az Audit Bizottság tagjai: Gerd Peskes úr július 31. Dr.Geiszl György úr július 31. Dr.Salgó István július

15 11. napirendi pont A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása és díjazásának megállapítása Határozati javaslat: A Közgylés a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (címe: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: , természetes személy könyvvizsgáló: Hegedsné Szcs Márta, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ; a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a július 31-ig terjed idtartamra. A közgylés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerzdést a könyvvizsgálóval megkösse. A Közgylés a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendk ellátásáért forint + 25% ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Kft. (székhelye: H Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény szerinti auditálását. 12. napirendi pont Az Alapszabály módosítása és kiegészítése Az Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza az Igazgatóság tagjait, a Felügyel Bizottság tagjait, a Társaság könyvvizsgálóját és az Audit Bizottság tagjait. A Társaság felsorolt testületeinek megválasztására vonatkozó közgylési határozatok alapján módosul az Alapszabály (A) Melléklete. Határozati javaslat: A Közgylés jóváhagyta a Társaság Alapszabályának módosítását a közgylési jegyzkönyv mellékletét képez 1/A és 1/B. sz. Függelékben foglaltak szerint. 13. napirendi pont A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása Határozati javaslatok: Az Igazgatóság elterjesztése alapján a Közgylés jóváhagyta a fenti közgylési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgylési Jegyzkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is). 15

16 JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN 1. számú melléklet A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága a /5. sz. határozatával megersítette az Igazgatóság alábbi, a Társaság nevében tett jelentését. A Társaság június 30. napján tartott éves rendes Közgylése 5/ sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. 1. A Társaság igazgatósága TÁJÉKOZTATÁS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A Társaság Igazgatósága jelenleg hét (7) tagból áll. Az Igazgatóság Elnöke Zwack Sándor úr, Elnök-helyettese pedig dr. Rudolf Kobatsch. Az Igazgatóság tagjainak felsorolása, bemutatása és a függetlenségi státusukkal kapcsolatos adatok a Társaság honlapján találhatóak (www.zwack.hu). Az Igazgatóság tagjait a Társaság Közgylése a részvényesek jelölése alapján esetenként legfeljebb négy éves idtartamra választja. Az Igazgatóság Elnökét és Elnökhelyettesét az Igazgatóság tagjai választják meg maguk közül négy éves idtartamra. Ha az Igazgatóság Elnöke bármilyen okból akadályoztatva lenne feladatainak végrehajtásában, az elnöki funkcióban történ fellépés és eljárás felelssége automatikusan az Igazgatóság Elnökhelyettesére száll át. Az Igazgatóság Elnöke köteles az igazgatósági üléseket összehívni és a Társaság munkaszervezetének folyamatos tevékenységét szervezni és irányítani. Az Igazgatóság legalább negyedévente köteles igazgatósági ülést tartani. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság Elnöke vagy akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes hívja össze. Az Igazgatóság Elnöke az Igazgatóság ülését akkor is köteles összehívni, ha két (2) tag együttesen az ok és cél megjelölésével kéri. Az igazgatósági ülésen - a zárt ülés kivételével - tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyel bizottsági tagok és az Igazgatóság által meghívottak is. Bármelyik igazgató kérésére zárt ülést kell tartani. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az igazgatósági ülésen az igazgatósági tagok többsége jelen van. Az Igazgatóság határozatait és ajánlásait a jelenlév igazgatók szavazatainak egyszer többségével hozza. Szavazategyenlség esetén az ülés Elnökének szavazata dönt. Az Igazgatóság ülésérl jegyzkönyvet kell felvenni, ami tartalmazza a megjelentek névsorát, a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeket, a szavazás eredményét és a határozatokat. A Társaság Igazgatóságának hatáskörét és feladatait a vonatkozó jogszabályok, a Társaság Alapszabálya (lásd és az Igazgatóság - saját maga által elfogadott - Ügyrendje szabályozza. Az Igazgatóság 84 %-os átlagos részvételi arány mellett 8 ülést tartott az elz, es üzleti évben. Tekintettel arra, hogy a Társaság szavazatainak 76% + 1 szavazatával rendelkez két f részvényes jogosult a Társaság Igazgatóságának tagjait delegálni a közöttük létrejött Részvényesi Megállapodás szabályai szerint, a Társaság nem alakított ki külön értékelési rendszert. Az Igazgatóság és a menedzsment közti felelsség és feladatmegosztás bemutatása, a Társaság Menedzsmentje A Társaság Igazgatósága az igazgatók vagy az alkalmazottak közül egy vezérigazgatót nevez ki belátása szerinti idtartammal és feltételekkel. Az Igazgatóság ezt a kinevezést visszavonhatja. A vezérigazgató felels a Társaság munkaszervezetének irányításáért, és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. A vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását az egyes vállalati egységek alkalmazottai tekintetében az adott egység vezetéséért felels alkalmazottra átruházhatja, kivéve a vezet állású munkavállalók feletti munkáltatói jogokat. 16

17 A vezérigazgató jogosult a Társaság napi ügymenetéhez tartozó ügyekben dönteni. A vezérigazgató hatáskörét a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott Ügyrendje határozza meg. A Társaság menedzsmentje tagjainak felsorolása és bemutatása a Társaság honlapján található (www.zwack.hu). A menedzsment munkájának értékelése, javadalmazás (Javadalmazási Nyilatkozat) A menedzsment munkáját a Társaság Igazgatósága folyamatosan értékeli, valamint évente egyszer átfogó értékelést is készít. A vezérigazgató javadalmazásának megállapítása az Igazgatóság, míg az igazgatók (a menedzsment tagjai) juttatásainak megállapítása a vezérigazgató hatáskörébe tartoznak. Ezzel együtt az alábbi elvek általánosan érvényesek. A javadalmazás rendszer elemei: Alapbér: Alapveten a betöltött pozíció munkakörelemzéssel megállapított súlyának függvénye, amelyet a piaci viszonyok befolyásolhatnak. Bónusz: Az éves alapbér százalékában meghatározott és maximált értéke, amelynek kifizetése megadott célok eléréséhez fzdik. A célok között legnagyobb súllyal az eredményterv teljesítése szerepel, a többi az irányított területen elérend 2-3 cél függvénye. Egy havi alapbérnek megfelel, a Cafeteria rendszer kereteiben nyújtott juttatás. Az alapbér az összes pénzbeli javadalmazáson belül legkevesebb 75%-ot tesz ki. Egyéb juttatások: személygépkocsi teljes kör magánhasználattal, életbiztosítás, mobiltelefon teljes kör magánhasználattal, egészségügyi szolgáltatások. Továbbá a 2007-es év során három, a Társaság mködésének szempontjából meghatározó fontosságú menedzser (Frank Odzuck, vezérigazgató; Dörnyei Tibor, vezérigazgató-helyettes és Belovai Csaba, kereskedelmi igazgató) számára részvényalapú ösztönz rendszer került kialakításra a korábbi bónusz rendszer helyett, amelynek keretében az érintett mendzserek megszerezték a Társaság által kibocsátott ,- darab, egyenként 1.000,- Ft névérték, névre szóló, szavazati jogot nem biztosító, de osztalékra jogosító visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényt. A Társaságnál kialakult gyakorlat szerint az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjai fix összeg ellenében látják el tisztségüket, amelyek összegét a Társaság Közgylése évrl évre külön napirendi pontban hagy jóvá. A Társaság Felügyel Bizottsága A Társaság Felügyel Bizottsága jelenleg hat (6) tagból áll. A Felügyel Bizottság Elnöke Dr. Hubertine Underberg- Ruder asszony, Elnök-helyettese pedig Gerd Peskes úr. A Felügyel Bizottság tagjainak felsorolása, bemutatása és a függetlenségi státusukkal kapcsolatos adatok a Társaság honlapján találhatóak (www.zwack.hu). A Társaság legalább hat legfeljebb tizenkét tagú Felügyel Bizottságot létesít. A Társaság Igazgatósága és üzemi tanácsa megállapodást kötöttek, amely alapján a munkavállalók lemondtak azon jogukról, hogy a Társaság Felügyel Bizottságának mködésében részt vegyenek. A Felügyel Bizottság tagjait a Közgylés legfeljebb négy (4) évi idtartamra választja. A Felügyel Bizottság minden félévben legalább egyszer, de a Közgylés kérésére bármikor ülést tart. A Felügyel Bizottság ülését a Felügyel Bizottság Elnöke hívja össze és az üléseken elnököl. A Felügyel Bizottság Elnöke akkor is köteles összehívni a Felügyel Bizottság ülését, ha azt bármely felügyel bizottsági tag az ok és cél megjelölésével írásban kéri. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyel Bizottság ülésein tanácskozási joggal résztvehet a könyvvizsgáló is. A Felügyel Bizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyel Bizottság döntéseit a jelenlev tagok egyszer többségével hozza. A Felügyel Bizottság ülésérl jegyzkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelentek névsorát, a szavazások eredményeit és a határozatokat. A Felügyel Bizottság 72 %-os átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az elz, es üzleti évben. 17

18 Tekintettel arra, hogy a Társaság szavazatainak 76% + 1 szavazatával rendelkez két f részvényes jogosult a Társaság Felügyel Bizottságának tagjait delegálni a közöttük létrejött Részvényesi Megállapodás szabályai szerint, a Társaság nem alakított ki külön értékelési rendszert. A Társaság Felügyel Bizottságának hatáskörét és feladatait a vonatkozó jogszabályok, a Társaság Alapszabálya (lásd és a Felügyel Bizottság - a Közgylés által jóváhagyott - Ügyrendje szabályozza. A Társaság Audit Bizottsága A Társaság háromtagú Audit Bizottságot hozott létre, amelynek tagjait a Közgylés a Felügyel Bizottság független tagjai közül választotta. Az audit bizottság Elnöke Gerd Peskes úr. Az Audit Bizottság tagjainak felsorolása és bemutatása a Társaság honlapján található (www.zwack.hu). Az Audit Bizottság 89 %-os átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az elz, es üzleti évben. A Társaság Audit Bizottságának hatáskörét és feladatait a vonatkozó jogszabályok és a Társaság Alapszabálya (lásd szabályozza. Tekintettel a Társaság korábban bemutatott részvényesi struktúrájára és a tisztségviselk jelölésének kialakított rendjére valamint arra, hogy (i) az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket; továbbá, hogy (ii) a Társaságnál kialakult gyakorlat szerint az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjai fix összeg ellenében látják el tisztségüket, amelyek összegét a Társaság Közgylése évrl évre külön napirendi pontban hagy jóvá; a Társaságnál nem mködik sem jelöl-, sem javadalmazási bizottság. A Társaság Könyvvizsgálója A Közgylés esetenként - az Audit Bizottság javaslata alapján - egy éves idtartamra a Könyvvizsgálók nyilvántartásából és nemzetközileg elismert könyvvizsgáló cégnél alkalmazott vagy ilyen cég által ajánlott könyvvizsgálót választ. A Társaság Könyvvizsgálójának hatáskörét és feladatait a vonatkozó jogszabályok és a Társaság Alapszabálya (lásd szabályozza. A Társaság Könyvvizsgálója a könyvvizsgálathoz nem köthet egyéb szakmai szolgáltatásokat, funkciókat nem lát el. A Társaság bels kontroll rendszere A Társaság 2008/2009-es üzleti évtl kezdden bels ellenri munkakört hozott létre. A Társaság mérete azonban nem indokolja, hogy szervezetileg elkülönült bels ellenrzést mködtessen, ezért a tevékenységet osztott munkakörben a vezérigazgatónak közvetlenül jelent bels auditor látja el. A bels ellenrzési tervet az Audit Bizottság jóváhagyja és a bels ellenr az ellenrzési tapasztalatokról az Audit Bizottságnak beszámol. Továbbá az Audit Bizottság áttekintette a Társaságnál végzett különböz hatósági ellenrzések eredményeit, a menedzsmenttel együtt értékelte a Társaság kockázati térképét valamint tanulmányozta az Igazgatóság által független tanácsadó cégekkel készíttetett tanulmányokat a Társaság mködési kockázatait értékelend. A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának ismertetése A Társaság iratai összhangban vannak a Gt., a tkepiacról szóló évi CXX. törvény ("Tpt."), a Budapesti Értéktzsde, valamint a KELER Rt. szabályzataival és a Társasága nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a fenti jogszabályok és szabályzatok alapján jár el. Ennek megfelelen negyedévenként gyorsjelentést, az üzleti év lezárását követen pedig éves jelentést tesz közzé, továbbá soronkívüli tájékoztatást ad, amennyiben a gazdálkodásában bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkez változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplk számára lényegesek befektetési döntéseik meghozatalakor. Ezen túlmenen a Társaság Részvényesi Irodája folyamatosan kapcsolatot tart a befektetkkel. A Társaság közleményeit honlapján (www.zwack.hu), a Budapesti Értéktzsde honlapján (www.bet.hu) és a honlapon teszi közzé. A Társaság a 7/2008. sz. vezérigazgatói utasításban a hatályos Tkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelen - szabályozta a bennfentes kereskedéssel kapcsolatos politikáját. Az utasítás szerint a Társaság - hatályos Tkepiaci törvényben meghatározott személyek mellett - bennfentes személynek tekint a számviteli és kontrolling osztály dolgozóit. A bennfentes személyek a mérleg fordulónapjától (március 31.) az éves jelentés közzétételéig, valamint a negyedéves gyorsjelentések közzétételét megelz 15 napban illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe 18

19 tartozó szerzdéskötés közzétételét megelz három napon belül nem vásárolhatnak és nem adhatnak el Zwack részvényeket. Ha bennfentes személyek által a fenti idintervallumon kívül történik a Zwack részvények adás-vétele, a Társaság errl az ügyletkötést követ két napon belül értesíti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét valamint nyilvánosságra hozza a törvény rendelkezési szerint. A bejelentésnek tartalmaznia kell az ügyletben érintett részvény mennyiségét, árfolyamát, jellegét (vétel vagy eladás), az ügyletkötés idpontját és helyét, valamint a lebonyolító vállalkozás (brókercég) megnevezését. A Társaság a törvény elírásainak megfelel nyilvántartást vezet a bennfentes személyekrl. A részvényesi jogok gyakorlása módjának és a Közgylés lebonyolításával összefügg szabályok rövid ismertetése A Társaság dematerializált törzsrészvényeinek tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névérték részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek a Közgylésen részvényesi jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján és az Igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenérték, szavazásra jogosító igazolással gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Gt alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erej magánokiratba (Pp ) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelzen át kell adni. A Közgylésen való részvétel és a szavazás feltétele a névre szóló dematerializált részvény tulajdonjogának bejegyeztetése a Társaságnál vezetett részvénykönyvbe, valamint a részvények Közgylés napjára vonatkozó zároltatása (közgylési letéti igazolás). A tulajdonjog bejegyzését és a közgylési letéti igazolás kiállítását a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidig. A Közgylés határozatképtelensége esetére összehívott Közgylés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes. A részvényesi jog és a Közgylés lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat a Társaság alapszabálya tartalmazza, amely megtekinthet a Társaság honlapján (www.zwack.hu). 19

20 FT NYILATKOZAT A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBAN FOGLALTAKNAK VALÓ MEGFELELÉSRL A Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelel idben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. A A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. (a Társaság elsbbségi részvényeinek kivételével) A Társaság ,- darab, egyenként 1.000,- Ft névérték, névre szóló, szavazati jogot nem biztosító visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényt is kibocsátott. A Társaság törzsrészvényei vonatkozásában az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. A A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgylésén. A A társaság közgylési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták. A határozati javaslatokban kitértek a felügyel bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára. A A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésbb a közgylést két nappal megelzen közzétették. érkezett részvényesi észrevétel. A A közgylés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésbb a regisztrációval egyidejleg megismerhették. érkezett részvényesi észrevétel. A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgylést két munkanappal megelzen közzétették. érkezett részvényesi észrevétel. A A vezet tisztségviselk megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt. A Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a pontban foglaltakra. A Az igazgatóság / igazgatótanács elre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 20

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2011. 06. 29. közgylési határozat A Közgylés a 2011.

Részletesebben

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2016. június 28. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a 2015.

Részletesebben

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

A Társaság 2014. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2014.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2014. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2014.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. ELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AÁNLÁSOK ( AÁNLÁSOK ) ALAPÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

A Társaság 2015. június 25. napján tartott éves rendes közgylése 5/2015.06.25. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2015. június 25. napján tartott éves rendes közgylése 5/2015.06.25. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. ELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AÁNLÁSOK ( AÁNLÁSOK ) ALAPÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

A Társaság június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/ sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/ sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. ELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AÁNLÁSOK ( AÁNLÁSOK ) ALAPÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2014. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. 1 A Zwack Unicum

Részletesebben

Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl

Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2009-2010-es üzleti éves tevékenységérl. A Társaság

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2013. június 27. 10.00 HELYSZÍNE: Hotel Mercure Buda 1013. Budapest, Krisztina krt. 41-43. 1 A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2015. június 25. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl

Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2009-2010-es

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2014. június 26., 10 óra

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2014. június 26., 10 óra ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2014. június 26., 10 óra JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2007-2008-as üzleti évének tevékenységérl.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről 2. számú melléklet FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt es üzleti évének I. féléves eredményeirl

Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt es üzleti évének I. féléves eredményeirl Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2008-2009-es üzleti évének I. féléves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2008-2009-es üzleti évének I.

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen NYILATKOZAT A Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értékt zsde Részvénytársaság által közzétett Felel s Társaságirányítási Ajánlások alapján A Csepel Holding Nyrt. (a Társaság )

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt ei éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak :

A Csepel Holding Nyrt ei éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak : A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatairól, valamint a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 30.

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 30. ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2009. június 30. 0 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság 2009. június

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2013. június 27.

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2013. június 27. ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2013. június 27. 1 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095 Budapest,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS A KÖZGYLÉS IDPONTJA: 2008. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Hotel Mercure Buda1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43. 1 A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

a 2014-es évről Összefoglalás

a 2014-es évről Összefoglalás Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a 2014-es évről Összefoglalás A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.) működése során folyamatosan betartja a

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt., valamint a konszolidációs körébe tartozó nagyobb leányvállalat is eredményes (nyereséges) évet zárt.

A Csepel Holding Nyrt., valamint a konszolidációs körébe tartozó nagyobb leányvállalat is eredményes (nyereséges) évet zárt. A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság jelentésének lényeges adatairól, valamint a 2015.

Részletesebben

Eredmény-kimutatás (Magyar Számviteli Törvény /MSZT/ szerint) Ezer Ft-ban

Eredmény-kimutatás (Magyar Számviteli Törvény /MSZT/ szerint) Ezer Ft-ban A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatairól valamint a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje A 2006. évi IV. törvény elírása, valamint az Alapszabály alapján a Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Részvénytársaság

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felelős Társaságirányítási jelentés - készült a 2014. éves rendes beszámolóval egy időben A Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Társaság)

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt. valamint a konszolidációs körébe tartozó leányvállalat is eredményes (nyereséges) évet zárt.

A Csepel Holding Nyrt. valamint a konszolidációs körébe tartozó leányvállalat is eredményes (nyereséges) évet zárt. A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatairól, valamint a

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

TR Investment Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés (TR Investment Nyrt.)

TR Investment Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés (TR Investment Nyrt.) Felelős Társaságirányítási Jelentés (TR Investment Nyrt.) A TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatairól, valamint a

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k:

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k: A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság jelentése lényeges adatainak, az összehívás

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS A KÖZGYLÉS IDPONTJA: 2008. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Hotel Mercure Buda1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43. 1 A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az AGORA Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 1989. Június 5-i alapító közgyűlés jegyzőkönyve szerint 6 fő magánszemély

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesünk! A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (1092 Budapest, IX., Ráday u. 42-44.) igazgatósága

Részletesebben