ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2013. június 27."

Átírás

1 ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, június 27. 1

2 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095 Budapest, Soroksári út 26.) június 27-i éves rendes közgylése Közgylés helye: Közgylés elnöke: Jegyzkönyvvezet: Szavazatszámlálók: Jegyzkönyv hitelesítk: Hotel Mercure Buda 1013 Budapest, Krisztina krt Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke Stampfer Nagy Barbara Guttengéber György és Petrás Tibor Zsolnai Fáni (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és Hans Dieter Melwisch (PZHAG) Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte a közgylés résztvevit, majd megkért mindenkit, hogy egy rövid néma felállással emlékezzenek tavaly elhunyt édesapjára, Zwack Péterre. Bemutatta az elnöki asztalnál ülket, majd felkérte dr. Szecskay András urat a közgylés meghirdetett napirend szerinti levezetésre. Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság évi rendes közgylésének összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban elírtaknak megfelelelen megtörtént. (a) a Közgylés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént; (b) a részvényesek képviseli meghatalmazásukat szabályszeren igazolták. A meghatalmazottak a vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelel nyilatkozatokat megtették; (c) a közgylésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító 2 millió db törzsrészvénybl részvény képviselje jelent meg, amely 76,96 %-os tulajdonrészt képvisel és így a közgylés határozatképes. A vendégek és a sajtó képviselinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak. Dr. Szecskay András tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazás lebonyolítása az idei évben is elektronikus szavazással történik. Felkérte Guttengéber György urat a szavazó berendezés használatának és a szavazás rendjének ismertetésére. Guttengéber György tájékoztatta a szavazókat, hogy az egyedi sorszámmal ellátott szavazó berendezés a tulajdoni hányadnak megfelel szavazatot generál. A határozatok mellett az IGEN szavazatok vannak, a NEM és a TARTÓZKODÁS ellenszavazatnak minsül. A szavazó berendezés megfelel mködésének ellenrzése érdekében egyes sorszámmal (1. sz. szavazólap) próbaszavazást tartottak, amely során a hibátlan mködésrl megbizonyosodtak. Dr. Szecskay úr tájékoztatta a résztvevket, a közgylésrl hanganyag készül oly céllal, hogy a jegyzkönyv készítéséhez az esetleges elhallásokat késbb reprodukálni lehessen. Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgylés levezet elnöki teendinek ellátására, Guttengéber György és Petrás Tibor urakat a szavazatok összeszámolására, Stampfer Nagy Barbarát a jegyzkönyv vezetésére, Hans Dieter Melwisch 2

3 urat, a PZHAG képviseljét valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviseljét pedig a jegyzkönyv hitelesítésére. A javasolt személyekkel kapcsolatban eltér indítvány, ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért. Dr. Szecskay András ismertette a közgylési határozattervezetet és a javasolt személyek tekintetében szavazásra tette fel a kérdést. 1/ közgylési határozat (2. sz. szavazólap) A Közgylés a június 27-i évi rendes közgylés levezet elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzkönyvvezetjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzkönyv hitelesítivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviseljét, valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviseljét megválasztotta. Szavazati arány: 100% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 24 Tartózkodás: 9 Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgylés napirendjét, mely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel. Az els négy pont összevont tárgyalását javasolta, hiszen ezek szorosan összefüggnek egymással, az esetlegesen felmerül kérdéseket kérte a 4. pont végén feltenni. (1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck vezérigazgató urat a március 31-én végzd üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére. Frank Odzuck vezérigazgató úr ismertette a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót. Ezt követen Guttengéber György úr, a Társaság controlling vezetje ismertette a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képez mérleget és eredménykimutatást. A részvényesek az Éves jelentést nyomtatott formában kézhez kapták. 3

4 (2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. nevében Szabados Szilvia könyvvizsgáló ismertette a Zwack Unicum Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített március 31-i mérlegének és a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásának könyvvizsgálói jelentését. A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. partnere Hegedsné Szcs Márta ismertette a nemzetközi számviteli szabályok szerint elkészített könyvvizsgálói jelentést. Mindkét jelentésben megállapítást nyert, hogy a mind a magyar, mind a nemzetközi beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérl, így azokat elfogadásra javasolták a Közgylésnek. (3) A FELÜGYEL BIZOTTSÁG JELENTÉSE, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSÉT IS Dr. Hubertine Underberg Ruder asszony, a Felügyel Bizottság elnöke ismertette a Felügyel Bizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is. A Felügyel Bizottság és az Audit Bizottság elemezte és egyhangúlag jóváhagyásra javasolta a közgylés számára az Igazgatóság által elkészített éves beszámolót. A Felügyel Bizottság egyetértett az osztalékra vonatkozó javaslattal, a Felels Társaságirányítási jelentéssel, és jóváhagyásra terjesztette a közgylés elé. Dr. Hubertine Underberg Ruder asszony az Igazgatóságnak, a vezetségnek és minden dolgozónak köszönetet mondott egész éves munkájukért. (4) A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András ismertette a BÉT ajánlásai alapján elkészített Felels Társaságirányítási Jelentést. A határozati javaslatok ismertetése eltt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyel Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével vagy a Felels Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg. Ezután következett a határozatok meghozatala. Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában. 4

5 2/ közgylési határozat (3. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését. Szavazati arány: 99,99% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 76 Tartózkodás: 139 Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása tárgyában. 3/ közgylési határozat (4. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését. Szavazati arány: 99,91% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 76 Tartózkodás: Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felügyel Bizottság beszámolójának - amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is - elfogadása tárgyában. 4/ közgylési határozat (5. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Felügyel Bizottságának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is. Szavazati arány: 99,94% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 450 Tartózkodás: 557 5

6 Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felels Társaságirányítási Jelentés elfogadása tárgyában. 5/ közgylési határozat (6. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyel Bizottság által jóváhagyott - a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felels Társaságirányítási Jelentését. Szavazati arány: 100% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 82 Tartózkodás: 515 (5) HATÁROZAT A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL Dr. Szecskay András felkérte Wolfgang Spiller urat, az igazgatóság elnök-helyettesét, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az eredmény felhasználására. Wolfgang Spiller bejelentette, hogy az Igazgatóság a Társaság adózott eredményébl ezer Ft (azaz egymilliárd-ötszázhetvenhét millió-egyszázhuszonöt ezer forint) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 775 Ft-nak felel meg. Guttengéber György ismertette az osztalék kifizetésére és az adó levonására vonatkozó szabályokat. Az adó mértéke a magánszemélyek esetében 16 %, kivétel ez alól a Tartós Befektetési Számlán tartott osztalék, ebbl nem kerül levonásra adó. Jogi személyek 0 %-kal adóznak. Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az eredmény felhasználására vonatkozó kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg. Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat az eredmény felosztására vonatkozó javaslat jóváhagyása tárgyában tegyék meg. 6/ közgylési határozat (7. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által elterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredménybl ezer Ft (azaz egymilliárd-egyszázkilencvennyolc millió-négyszázhatvannégy ezer Ft) továbbá az eredménytartalékból ezer Ft (azaz háromszázhetvennyolc-hatszázhatvanegy ezer Ft), összességében ezer Ft (azaz egymilliárd-ötszázhetvenhét millió-egyszázhuszonöt ezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgylés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy 6

7 gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetésérl a Társaság Részvénykönyvében augusztus 26-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés szeptember 2-án kezddik. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 643 Tartózkodás: 70 (6) A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI MÉRLEGET MAGÁBAN FOGLALÓ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, mely a Társaság március 31-én végzd üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli elírások alapján elkészített Éves Beszámoló jóváhagyására vonatkozik. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 7/ közgylési határozat (8. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli elírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyez eft mérlegfösszeg eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 0 eft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi f adatokkal: MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT. Eszközök: ezer Ft Befektetett eszközök ebbl: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök ebbl: Készletek Követelések Értékpapírok 0 Pénzeszközök Aktív idbeli elhatárolások Eszközök összesen Források: Saját tke ebbl: Jegyzett tke Tketartalék

8 Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény 0 Céltartalékok Kötelezettségek Passzív idbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS: ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás eltti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett osztalék Mérleg szerinti eredmény 0 Szavazati arány: 99,93% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 622 Tartózkodás: 468 (7) A ZWACK UNICUM NYRT ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 8/ közgylési határozat (9. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi f adatokkal: 8

9 MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT. Eszközök: millió Ft Befektetett eszközök ebbl: Tárgyi eszközök Immateriális javak 64 Göngyölegek 24 Részesedés társult vállalkozásban 65 Részesedések 2 Dolgozói kölcsönök 34 Halasztott adóaktíva 120 Forgóeszközök ebbl: Készletek Vevk és egyéb követelések Pénzeszközök Eszközök összesen Források: Saját tke ebbl: Jegyzett tke Tketartalék 165 Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek 332 ebbl: egyéb kötelezettségek 332 Rövid lejáratú kötelezettségek ebbl: szállítók és egyéb kötelezettségek céltartalékok 40 Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS: millió Ft Nettó árbevétel jövedéki adó után Mködési költségek és ráfordítások ebbl: Anyagköltség és anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás 540 Egyéb mködési költségek és ráfordítások Egyéb mködési bevételek 496 Üzemi eredmény Nettó pénzügyi eredmény 197 Részesedés társult vállalkozás nyereségébl 22 Adózás eltti eredmény Eredményt terhel adók 333 Adózott eredmény Szavazati arány: 99,84% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 457 9

10 Tartózkodás: A szavazást követen Dr. Szecskay úr a következ napirendi pont tárgyalására tért át. (8) A IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYEL BIZOTTSÁG TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Dr. Szecskay András a Felügyel Bizottság és az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítására olvasta fel az Igazgatóság javaslatát, ami az elz éves rendes közgylésen jóváhagyott összeghez képest egységesen 100 ezer Ft/f összeggel emelt díjazást tartalmaz. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 9/ közgylési határozat (10. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjainak díjazását a április 1-tl március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint: Igazgatóság elnöke: Igazgatóság elnökhelyettese: Igazgatóság tagjai: Felügyel Bizottság elnöke: Felügyel Bizottság elnökhelyettese: Felügyel Bizottság tagjai: 3,5 MFt 2,9 MFt 2,3 MFt 3,5 MFt 2,9 MFt 2,3 MFt Szavazati arány: 99,85% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: Tartózkodás: (9) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYEL ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA Dr. Szecskay András tájékoztatta a közgylés résztvevit, hogy az igazgatósági és Felügyel bizottsági tagok körében személyi változások történtek. Jamie Clayton Alistair Anderson egyéb elfoglaltsága miatt június 26-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 10

11 10/ közgylési határozat (11. sz. szavazólap) A Közgylés tudomásul vette Jamie Clayton Alistair Anderson úr (anyja neve: Flora Margaret MacDonald; lakcím: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 43.) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról június 26-i hatállyal. A közgylés Jamie Clayton Alistair Anderson úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,96% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 312 Tartózkodás: 330 Zwack Sándor úr július 31-i mandátumának lejártára tekintettel a Peter Zwack & Consorten HAG a társaság f részvényesei Zwack Sándor úr újraválasztását javasolják. 11/ közgylési határozat (12. sz. szavazólap) A Közgylés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Zwack Sándor urat (anyja neve: Anne Storie-Marshall lakcím: 1054 Budapest, Akadémia utca 9.) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,98% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 264 Zwack Isabella Veronika kisasszony július 31-i mandátumának lejártára tekintettel a Peter Zwack & Consorten HAG, a társaság f részvényesei Zwack Isabella Veronika kisasszony újraválasztását javasolják. 11

12 12/ közgylési határozat (13. sz. szavazólap) A Közgylés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Zwack Isabella Veronika kisasszonyt (anyja neve: Anne Storie-Marshall; lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 8.) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 100% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 3 Lars Jörgen Andersson úr július 31-i mandátumának lejártára tekintettel a Diageo Holdings Netherlands B.V Lars Jörgen Andersson úr újraválasztását javasolják. 13/ közgylési határozat (14. sz. szavazólap) A Közgylés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Lars Jörgen Andersson urat (anyja neve: Siv Gurli Anne-Marie Johansson; lakcím: Malmö Acaciagatan 1., Svédország) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,84% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: Tartózkodás: Jamie Clayton Alistair Anderson úr június 26-i igazgatósági tagságáról történ lemondással megüresedett helyre a Diageo Holdings Netherlands B.V. az Igazgatóság új tagjaként Ulrica Fearn kisasszonyt jelöli. Dr. Szecskay András felkérte Stephen Morley urat, hogy szíveskedjen bemutatni az új jelöltet. Stephen Morley úr sajnálattal jelentette be, hogy Ulrica Fearn nem tudott megjelenni a mai közgylésen, majd bemutatta a jelöltet. Fearn asszony 1973-ban született és jelenleg a Diageo Üzleti Szolgáltatások Központ vezérigazgatói pozícióját tölti be. Régóta pénzügyi vezeti pozíciókat tölt be a Diageo-nál, 14 éves karrierje során vállalatunknál dolgozott különböz gazdasági pozíciókat betöltve Dél- Kelet Ázsiában, az Ausztrál-Ázsiai régióban, Észak-Európában, valamint központjainkban 12

13 auditálási és likviditási feladatokat látott el. Kincstár likviditási folyamatunkat indította be, a továbbiakban pedig a cég befektetési folyamatait tartotta kézben. Morley úr javaslatát fejezte ki Ulrica Fearn asszony Igazgatótanácsba való beválasztását, a vállalat üzleti tevékenysége profitálhat belle. 14/ közgylési határozat (15. sz. szavazólap) A Közgylés az Igazgatóság tagjává választotta Ulrica Fearn kiasasszonyt (anyja neve: Mona Eivor Birgitta Johansson; lakcím: 31 Fulmer Drive, Gerrards Cross, SL9 7HG, GB) a június 27-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,90% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 84 Tartózkodás: Frank Odzuck úr igazgatósági mandátumának július 31-i lejártára tekintettel a a Társaság f részvényesei Frank Odzuck úr újraválasztását javasolják. 15/ közgylési határozat (16. sz. szavazólap) A Közgylés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Frank Odzuck urat (anyja neve: Irene Watzke; lakcím: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,96% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 655 Dörnyei Tibor András úr igazgatósági mandátumának július 31-i lejártára tekintettel a a Társaság f részvényesei Dörnyei Tibor András úr újraválasztását javasolják. 13

14 16/ közgylési határozat (17. sz. szavazólap) A Közgylés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Dörnyei Tibor András urat (anyja neve: Menyhárt Erzsébet; lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 21. I/24) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,96% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 93 Tartózkodás: 471 Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony felügyel bizottsági mandátumának július 31-i lejártára tekintettel a PZHAG Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony újraválasztását javasolják. 17/ közgylési határozat (18. sz. szavazólap) A Közgylés a felügyelbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Hubertine Underberg- Ruder asszonyt (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne, lakcím: 31, CH-8305 Dietlikon, Svájc) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,93% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 58 Tartózkodás: Dr. Geiszl György úr felügyel bizottsági mandátumának július 31-i lejártára tekintettel a Diageo Holdings Netherlands B.V. Dr. Geiszl György úr újraválasztását javasolják. 14

15 18/ közgylési határozat (19. sz. szavazólap) A Közgylés a felügyelbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Geiszl György urat (anyja neve: Tóth Katalin; lakcím: 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 20.) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,92% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 388 Tartózkodás: 867 Dr. Szecskay András úr felügyel bizottsági mandátumának július 31-i lejártára tekintettel a Társaság f részvényesei Dr. Szecskay András úr újraválasztását javasolják. 19/ közgylési határozat (20. sz. szavazólap) A Közgylés a felügyelbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Szecskay András urat (anyja neve: Bóta Klára; lakcím: H-1055 Budapest, Kossuth tér III/2.) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,99% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 78 Tartózkodás: 131 Dr. Salgó István úr felügyel bizottsági mandátumának július 31-i lejártára tekintettel a Társaság f részvényesei Dr. Salgó István úr újraválasztását javasolják. 15

16 20/ közgylési határozat (21. sz. szavazólap) A Közgylés a felügyelbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó István urat (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,90% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 866 Tartózkodás: 707 Dr. Geiszl György úr audit bizottsági mandátumának július 31-i lejártára tekintettel a Diageo Holdings Netherlands B.V. Dr. Geiszl György úr újraválasztását javasolják. 21/ közgylési határozat (22.sz. szavazólap) A Közgylés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Geiszl György úr felügyel bizottsági tagot (anyja neve: Tóth Katalin; lakcím: 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 20.) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,92% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 468 Tartózkodás: 790 Dr. Salgó István úr audit bizottsági mandátumának július 31-i lejártára tekintettel a Társaság f részvényesei Dr. Salgó István úr újraválasztását javasolják. határozati javaslatot 16

17 22/ közgylési határozat (23.sz. szavazólap) A Közgylés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó István úr felügyel bizottsági tagot (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a augusztus 1-tl július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,90% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 680 Tartózkodás: 897 (10) KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA A Társaság könyvvizsgálatát a PricewaterhouseCoopers Kft. végzi évek óta. A Társaság elégedett a PricewaterhouseCoopers Kft. munkájával, ezért az Igazgatóság a további bizalom jeleként a megbízás meghosszabbítását és Mészáros Balázs, mint személyében is felels könyvvizsgáló valamint a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgálóként Szabados Szilvia meg- illetve újraválasztását javasolja a július 31-ig terjed idtartamra. Az Igazgatóság javasolja továbbá a tisztelt Közgylésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói díjazását forint + ÁFA összegben állapítsa meg, amely magában foglalja a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is. 17

18 23/ közgylési határozat (24. sz. szavazólap) A Közgylés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (címe: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: , természetes személy könyvvizsgáló: Mészáros Balázs, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ; a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a július 31-ig terjed idtartamra. A közgylés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerzdést a könyvvizsgálóval megkösse. Szavazati arány: 99,82% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 414 Tartózkodás: További kérdés vagy észrevétel híján, Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot a PricewaterhouseCoopers Kft. (személyében felels könyvvizsgálóként Mészáros Balázs, valamint a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgálóként Szabados Szilvia) könyvvizsgálóvá választásával kapcsolatban. 24/ közgylési határozat (25. sz. szavazólap) A Közgylés a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendk ellátásáért forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is. Szavazati arány: 99,80% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: Tartózkodás:

19 (11) A FELÜGYEL BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A Felügyel Bizottság május 23-i ülésén jóváhagyta ügyrendjének módosítását a bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel, továbbá annak érdekében, hogy a felügyel bizottság ülésén a részvétel elektronikus hírközl eszközök útján is lehetséges legyen. Mivel a Felügyel Bizottság ügyrendjének módosítása a közgylés jóváhagyását is igényli, az Igazgatóság a közgylés elé terjeszti a Felügyel Bizottság ügyrendjének módosítását. 25/ közgylési határozat (26. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Társaság Felügyel bizottságának ügyrendjét. Szavazati arány: 99,91% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 732 Tartózkodás: 618 (12) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE Tekintettel az igazgatóság és a felügyel bizottság ügyrendjének elssorban a két testület döntéshozatali szabályainak változásaira, szükségessé vált a társasági iratok harmonizációja és így a Társaság Alapszabályának módosítása is. Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot a Társaság alapszabályának módosításával kapcsolatban. Amennyiben egyik részvényes sem kér külön szavazást az egyes módosítási javaslatok (alapszabály 12.4, 12.14, 12.15, 12.17, 12.22, 12.24, 14.11, 14.14) tekintetében, valamennyi módosítási javaslatot egyszerre kerül szavazásra. 19

20 26/ közgylési határozat (27. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Társaság Alapszabályának módosítását a közgylési jegyzkönyv mellékletét képez 1/A és 1/B. sz. Függelékben foglaltak szerint. Szavazati arány: 99,92% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 312 Tartózkodás: 895 (13) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András kérte a Közgylést, hogy hagyja jóvá a fenti közgylési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgylési Jegyzkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal. 27/ közgylési határozat (28. sz. szavazólap) Az Igazgatóság elterjesztése alapján a Közgylés jóváhagyta a fenti közgylési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgylési Jegyzkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is). Szavazati arány: 99,96% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 50 Tartózkodás: 509 (13) EGYEBEK Dr. Szecskay András felkérte Zwack Sándor urat, hogy a közgylés hátralév részét vezesse le, majd átadta a szót. További észrevételek, kérdések és javaslatok hangzottak el a részvényesek részérl, az alábbiak szerint. Nagy Lajos részvényes hozzászólása: Örülök, hogy szót kaptam. Nyugati tkések vezetik a mindenséget, ez igazságtalan, ezt felül kellene vizsgálni, legyen több a magyar befektet, mert ha valaki tkés gyökérbl származik, úgy tkésként gondolkozik. 20

21 Zwack Sándor úr válasza: Köszönöm felszólalását, de úgy érzem itt valami félreértésrl lehet szó. Cégünk 20 éve ugyanolyan keretek között mködik, azon emberek akik itt ülnek újjáépítették ezt a céget. Kérem, ne azt nézze ki honnan jött, hanem azt ki milyen ember. Itt mindenki elkötelezett a Zwack Unicum Nyrt. iránt és az Unicumért dobog a szíve. Miskéry Jánosné kérdése: A ketts adózással kapcsolatos kérdésem lenne, a már adózott jövedelmembl vásárolt részvény osztalékából miért kell újra személyi jövedelemadót fizetnem. A kérdés nem a Zwack Unicum Nyrt-re vonatkozik, hanem az adópolitikára. Zwack Sándor úr válasza: Cégünknek nincs befolyása az adópolitikára. Részvényes hozzászólása: Hozzászólásomat Nagy Lajos részvényeshez intézem, több ilyen magyar cégre lenne szükség, mint a Zwack Unicum Nyrt., köszönjük a munkát, jó egészséget mindenkinek. Zwack Sándor úr válasza: Megköszönte a hozzászólást és tájékoztatta a részvényeseket, hogy a cég nem politizál, semleges kíván maradni, csakúgy mint az elmúlt 20 évben. Vezényi László hozzászólása: Köszöni Zwack Péter úr munkáját és tisztelettel kéri Zwack Izabellát és Zwack Sándort, hogy terjesszék fel édesapjukat poszthumusz Magyar Örökség díjra. Mihalik Sándorné hozzászólása: Mi az oka annak, hogy minden évben március 31-vel készül el az eredmény, a közgylés jóváhagyja június végével az osztalék összegét és a kifizetésre mégiscsak szeptemberben kerül sor. Elsk között jegyeztem Zwack részvényt és emlékszem még olyanra, amikor júniusban fizették ki az osztalék összegeket. Guttengéber György úr válasza: Amikor a cég júniusban fizetett osztalékot, akkor az üzleti éve decemberben zárult, közgylését áprilisban tartotta, ekkor fizetett júniusban. Most pedig üzleti éve március végével zárul, közgylését június végén tartja, ezt követen 5 hónap elteltével fizetünk osztalékot, szeptember 2-án, vagyis 1 hónappal korábban mint a többi cég. Vezényi László javaslata: Hagyományteremtési javaslatot szeretnék tenni, a közgylést mindig kezdjük Himnusszal és zárjuk le Szózattal. Czicovszky Antal hozzászólása: Elkötelezettségét szeretné jelezni azzal, hogy szeptember 2-a után összes osztalékát Zwack termékek vásárlására fogja fordítani. Feczák Jánosné hozzászólása: Szeretné megköszönni a cég eredményes munkáját, további ert és egészséget kíván a munkához. Novák László kérdése: A beszámoló szerint a magán fzések és a fekete gazdaság rontották a cég eredményeit. Vannak olyan hangok az Európai Unió részérl, hogy a magán fzéseket adókötelessé teszik, a fekete kereskedelem ellen a cég milyen lépéseket tesz, tehet. Frank Odzuck úr válasza: A fekete kereskedelem korlátozására Zwack Péter úr nagyon sok lépést tett az elmúlt 20 évben, de sajnos még ma is létezik, melynek visszaszorítása érdekünkben áll. A pálinka és a bérfzésekre vonatkozó 0%-os adó egy politikai döntés volt, mi ezt a döntést respektáljuk. 21

22 Zwack Sándor úr megállapította, hogy a közgylés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat maradéktalanul meghozta. Megköszönte a résztvevk jelenlétét, ezt követen további részvényesi hozzászólás hiányában berekesztette a közgylést. Jegyzkönyv lezárva: június 27-én 12:30 órakor. Budapest, június 27. Zwack Sándor a Közgylés elnöke Stampfer Nagy Barbara jegyzkönyvvezet Zsolnai Fáni (Diageo Holdings Netherlands B.V.) hitelesít részvényes Hans Dieter Melwisch (PZHAG) hitelesít részvényes Ellenjegyezte: Melléklet: Jelenléti ív 22

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a 2015.

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2011. 06. 29. közgylési határozat A Közgylés a 2011.

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2014. június 26., 10 óra

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2014. június 26., 10 óra ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2014. június 26., 10 óra JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 30.

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 30. ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2009. június 30. 0 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság 2009. június

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV. Budapest, 2006. június 29.

ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV. Budapest, 2006. június 29. ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV Budapest, 2006. június 29. 1 JEGYZŐKÖNYV Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Részvénytársaság 2006. június 29-i éves rendes

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2012. június 28.

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2012. június 28. ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2012. június 28. 1 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095 Budapest,

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2016. június 28. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2017. április 28-i éves

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl

Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2009-2010-es üzleti éves tevékenységérl. A Társaság

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2013. június 27. 10.00 HELYSZÍNE: Hotel Mercure Buda 1013. Budapest, Krisztina krt. 41-43. 1 A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl

Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2009-2010-es

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2015. június 25. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt es üzleti évének I. féléves eredményeirl

Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt es üzleti évének I. féléves eredményeirl Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2008-2009-es üzleti évének I. féléves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2008-2009-es üzleti évének I.

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k:

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k: A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság jelentése lényeges adatainak, az összehívás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben