ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére a TÁMOP projekt keretében ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Halápiné Borbás Ágnes Előterjesztést véleményezi még: NÉV: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: Skultéti Ildikó elnök A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Civil Érték Egyesület Igazgatási Osztály Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére a TÁMOP projekt keretében Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az üllői Civil Érték Egyesület sikeresen pályázott a TÁMPO A3-12/ azonosítójú pályázaton, melynek keretében kívánja megvalósítani a Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra A Civil Érték Egyesületnél című projektet. Az együttműködés célja, hogy az együttműködő szervezetek az önkormányzat és Civil Érték Egyesület tevékenységük során a TÁMOP /A3 pályázati konstrukció céljainak megvalósulását elősegítsék, melynek keretében a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeit javítsák. I. A Civil Érték Egyesület feladatai: 1. Szakmai tevékenységéről részletes tájékoztatást nyújt az Önkormányzat számára. 2. Szolgáltatásairól - előre egyeztetett időpontban és módon - tájékoztatást nyújt az együttműködő Önkormányzat megváltozott munkaképességű ügyfelei számára. 3. Az Önkormányzat által a Szolgáltatóhoz irányított megváltozott munkaképességű ügyfeleket bevonja programjába, abban az esetben, ha megfelelnek a részvételhez szükséges feltételeknek és együttműködési szándékukat kifejezik, valamint kérik bevonásukat a projektbe elhelyezkedésük elősegítése érdekében. 4. A Szolgáltató a projektben komplex munkaerő-piaci szolgáltatásban részesíti a bevont ügyfeleit a bevezetésre kerülő egységes módszertannak megfelelően. 5. A célcsoport tagjait felméri, számukra egyéni munkavállalási tervet készít, majd felkészíti őket a munkavállalásra. 6. A bevont ügyfelek számára munkahely feltárást végez.

3 7. Sikeres elhelyezést követően munkahelyi támogatást és utókövetést biztosít a nyílt munkaerő-piacon elhelyezett megváltozott munkaképességű munkavállalók részére az elhelyezésüktől számított 6 hónapig. 8. A hozzá forduló megváltozott munkaképességű személyeket tájékoztatja a Önkormányzat tevékenységéről, szakmai rendezvényein lehetőséget biztosít szolgáltatásainak bemutatására, illetve az Önkormányzat által biztosított írásos tájékoztató anyagok elhelyezésére. 9. A szolgáltató biztosítja az Önkormányzat számára, hogy a szolgáltató által a nyílt munkaerőpiacon elhelyezett megváltozott munkaképességű személyek jó gyakorlatát szakmai rendezvényeken, fórumokon, workshopok-on prezentálja, a hatékony szervezetek közötti együttműködés bemutatása és elterjesztése érdekében. 10. Az együttműködő önkormányzat meglévő munkaköreit igény esetén felméri, kérésre javaslatot tesz olyan új munkakörök kialakítására, amelyek alkalmasak megváltozott munkaképességű emberek számára. 11. Az önkormányzat kérésére a munkatársakat és munkahelyi vezetőket felkészíti a fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására, beilleszkedésük elősegítése érdekében. II. Az Önkormányzat feladatai: 1. Tevékenységéről - előre egyeztetett időpontban és módon - tájékoztatást nyújt a Szolgáltató számára. 2. A település lakosai, ügyfelei számára biztosítja a tájékozódás, kapcsolatfelvétel lehetőségét a Szolgáltatóval. 3. Biztosítja Szolgáltató tájékoztató anyagainak hozzáférését megváltozott munkaképességű ügyfelei számára. 4. Lehetőséget biztosít meglévő munkaköreinek felmérésére, javaslatot kérhet új megváltozott munkaképességű személyek számára alkalmas munkakörök kialakítására. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé: Határozati javaslat 1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Civil Érték Egyesülettel, a megváltozott munkaképességű álláskereső személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése érdekében a TÁMOP A3-12/ azonosító számú projekt keretében.

4 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja alá a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse Civil Érték Egyesületet. Határidő: azonnal, értesítésre és a megállapodás aláírására: a döntést követő 5. nap Felelős: Szlahó Csaba polgármester Vecsés, december 10. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: Együttműködési megállapodás és a projekt rövid összefoglalása

5 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: a megváltozott munkaképességű álláskereső személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése érdekében a TÁMOP A3-12/ azonosító számú projektben Amely létrejött egyrészt a TÁMOP /A3 pályázati program Kedvezményezettjeként a Civil Érték Egyesület (cím: 2225 Üllő Pesti út 124., képviseli Skultéti Ildikó), továbbiakban Szolgáltató a. másrészről Vecsés Város Önkormányzata (cím: 2220 Vecsés Szent István tér 1., képviseli: Szlahó Csaba polgármester), továbbiakban Önkormányzat között. Az együttműködés célja, hogy az együttműködő szervezetek tevékenysége nyomán a TÁMOP /A3 pályázati konstrukció céljainak megvalósulását elősegítsék, a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeit javítsák. I. A Szolgáltató vállalásai: 1. Szakmai tevékenységéről részletes tájékoztatást nyújt az Önkormányzat számára. 2. Szolgáltatásairól - előre egyeztetett időpontban és módon - tájékoztatást nyújt az együttműködő Önkormányzat megváltozott munkaképességű ügyfelei számára. 3. Az Önkormányzat által a Szolgáltatóhoz irányított megváltozott munkaképességű ügyfeleket bevonja programjába, abban az esetben, ha megfelelnek a részvételhez szükséges feltételeknek és együttműködési szándékukat kifejezik, valamint kérik bevonásukat a projektbe elhelyezkedésük elősegítése érdekében. 4. A Szolgáltató a projektben komplex munkaerő-piaci szolgáltatásban részesíti a bevont ügyfeleit a bevezetésre kerülő egységes módszertannak megfelelően. 5. A célcsoport tagjait felméri, számukra egyéni munkavállalási tervet készít, majd felkészíti őket a munkavállalásra. 6. A bevont ügyfelek számára munkahely feltárást végez. 7. Sikeres elhelyezést követően munkahelyi támogatást és utókövetést biztosít a nyílt munkaerő-piacon elhelyezett megváltozott munkaképességű munkavállalók részére az elhelyezésüktől számított 6 hónapig. 8. A hozzá forduló megváltozott munkaképességű személyeket tájékoztatja a Önkormányzat tevékenységéről, szakmai rendezvényein lehetőséget biztosít szolgáltatásainak bemutatására, illetve az Önkormányzat által biztosított írásos tájékoztató anyagok elhelyezésére. 9. A szolgáltató biztosítja az Önkormányzat számára, hogy a szolgáltató által a nyílt munkaerőpiacon elhelyezett megváltozott munkaképességű személyek jó gyakorlatát szakmai rendezvényeken, fórumokon, workshopok-on prezentálja, a hatékony szervezetek közötti együttműködés bemutatása és elterjesztése érdekében. 10. Az együttműködő önkormányzat meglévő munkaköreit igény esetén felméri, kérésre javaslatot tesz olyan új munkakörök kialakítására, amelyek alkalmasak megváltozott munkaképességű emberek számára. 11. Az önkormányzat kérésére a munkatársakat és munkahelyi vezetőket felkészíti a fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására, beilleszkedésük elősegítése érdekében.

6 II. Az Önkormányzat vállalásai: 12. Tevékenységéről - előre egyeztetett időpontban és módon - tájékoztatást nyújt a Szolgáltató számára. 13. A település lakosai, ügyfelei számára biztosítja a tájékozódás, kapcsolatfelvétel lehetőségét a Szolgáltatóval. 14. Biztosítja Szolgáltató tájékoztató anyagainak hozzáférését megváltozott munkaképességű ügyfelei számára. 15. Lehetőséget biztosít meglévő munkaköreinek felmérésére, javaslatot kérhet új megváltozott munkaképességű személyek számára alkalmas munkakörök kialakítására. III. Záró rendelkezések 5. Az együttműködés időtartama: december 18-tól május 31-ig. 6. A kapcsolattartás módjai: személyesen, -ben és telefonon. 7. A kapcsolattartás intenzitása: havonta legalább egy alkalommal, esetenként az ügyfelek érdekében szükséges gyakorisággal. 8. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Szolgáltató részéről: Önkormányzat részéről: Név: Skultéti Ildikó Halápiné Borbás Ágnes Beosztás: projektvezető aljegyző Telefon: / A felek az Együttműködési megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. A Felek rögzítik, hogy az együttműködés megvalósítása során egymással kölcsönösen együttműködve járnak el, és egymást tájékoztatják minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítását befolyásolhatja. Vecsés, december Szolgáltató részéről PH Önkormányzat részéről PH

7 A kedvezményezett szervezet neve, címe: Civil Érték Egyesület 2225 Üllő Pesti út 124. A projekt címe: Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra A Civil Érték Egyesületnél TÁMOP A3-12/ A projekt rövid összefoglalása b. 1.) A projekt végrehajtásával elérendő célok, hatások bemutatása. A projektben célunk, hogy a megváltozott munkaképességű személyek, inaktív emberek, foglalkozási rehabilitációban részesülő munkavállalók elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedését elősegítésük, re-integrációjuk esélyeit hatékony felmérésekkel, képzésekkel, komplex munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával javítsuk. A nehezen tranzitálható támogatott foglalkoztatás rendszerében alkalmazott munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásának elősegítése, az A1 komponenst megvalósító konzorciumtól átvett egységes módszertan alapján, a projekt elsődleges céljai közé tartozik. A megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságát növelni szükséges, ennek érdekében speciális kompetencia- és készségfelméréseket, fejlesztéseket és képzéseket valósítunk meg jelen projekt keretében. A projektben megvalósuló fejlesztésekkel biztosítható a célcsoport tagjainak hatékony felmérése és képzése, valamint lehetőséget biztosítunk számukra a lakóhelyükhöz közel komplex munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére, ezáltal javítva elhelyezkedési esélyeiket. A projektben 200 fő bevonása és felmérése valósul meg, közülük 150 fő számára egyéni munkavállalási tervet készítünk. 150 fő részvételét biztosítjuk az elhelyezkedésüket elősegítő csoportos foglalkozásokon, a résztvevők közül 45 fő elsődleges munkaerő-piaci elhelyezése lesz biztosítva. A projekt hosszú távú célkitűzései egybeesnek az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel,

8 A projekt megvalósításával elő kívánjuk segíteni az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést, a magas foglalkoztatottság érdekében. A készségek fejlesztésébe való beruházás részben a szegénység leküzdését segíti elő, valamint a munkaerőpiac modernizálása érdekében is szükséges. A projektben biztosított képzési rendszerek révén a résztvevő emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására. A projektünk célja, hogy hozzá járuljon a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megakadályozásához és az önálló jövedelemszerzésre való képesség javításához. Célunk, hogy a jelenleg inaktív, munkaképes korú lakosság azon tagjait integráljuk a munkaerő-piacra, akik megmaradt munkaképességük alapján képesek munkát végezni, s részükre biztosítható is munkahely. Erősíteni kívánjuk a tranzit foglalkoztatás hatékonyságát, eredményességét. Hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy a munkaerő-potenciált kihasználjuk, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási arányát növeljük. Projektünk céljai közé tartozik, hogy a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez igazodóan a hátrányos helyzetű projekt résztvevők munkaerő-piaci integrációja úgy valósuljon meg, hogy az elsődleges munkaerő-piacon tartós foglalkoztatásuk megvalósuljon. Célunk a munkaerő-piaci szempontból hátrányt okozó pszicho-szociális helyzet megváltoztatása, az egyéni hátrányok kezelésével a résztvevők munkára kész állapotának megteremtése, a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának javítása, a projektben résztvevő személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének elősegítése. Célunk, hogy a résztvevők komplex szolgáltatásban részesüljenek, ezáltal megkönnyítsük munkaerő-piaci integrációjukat, ami a társadalmi integráció alapját jelenti számukra. Céljaink közé tartozik, hogy a résztvevők tartós foglalkoztatását vállaló munkáltatók és munkavállalóik szemlélete formálódjon, elfogadóbbá váljanak a hátrányos helyzetű emberek iránt, munkahelyi kultúrájuk fejlődjön, társadalmi felelősségvállalási szerepük növekedjen. 2.) A projektben az alábbi indikátorok elérése a célunk: A projekt keretében bevont személyek száma 200 fő lesz. A projektbe vonást az ügyfél és a szolgáltató szervezet által aláírt együttműködési dokumentummal igazoljuk. A projekt keretében egyéni munkavállalási tervet készítünk 150 fő számára. A terv a komplex felmérés eredményeit összegző, a fejlesztés területeit és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat, tevékenységeket tartalmazó dokumentum lesz.

9 A projekt keretében 45 főt helyezünk el a nyílt munkaerőpiacon, akik a projektidőszak alatt helyezkednek el, és 3 hónapot meghaladó foglalkoztatásról szóló munkáltatói igazolással fognak rendelkezni. Együttműködési megállapodásokat kötünk munkaerő-piaci szolgáltató szervezetként, a projekt során 20 olyan szervezettel, amely a célcsoport elhelyezési esélyeinek növeléséhez hozzájárul. A megállapodásokban a két szervezet közötti feladat- és felelősség megosztás, valamint a szerveztek közötti kapcsolattartás módja, formája és intenzitása meghatározásra kerül. A projekt során 50 olyan munkakört mérünk fel, amely a felmérés pillanatában nyitott álláshelyhez tartozó, megváltozott munkaképességű személyek által betölthető munkakör. 3.) A projekt célcsoportja A projekt célcsoportjának meghatározása az útmutató előírásainak megfelelően történt. Az elsődleges célcsoportba megváltozott munkaképességű inaktív személyek és megváltozott munkaképességű álláskereső személyek tartoznak. Valamint az akkreditált szervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók. A célcsoportba tartoznak az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosító szervezeteknél foglalkoztatott, a szolgáltatás biztosításában részt vevő szakemberek. 4.) A projektben biztosított szolgáltatások Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása a bevezetésre kerülő egységes módszertannak megfelelően: - Kapcsolatfelvétel a célcsoporttal, tájékoztatás, adatfelvétel, - Felmérés, egyéni munkavállalási terv, - Felkészítés a munkavállalásra, - Munkahelyfeltárás, munkakörök kompetencia elemzése, munkáltatói kapcsolatépítés, - Munkáltatói szolgáltatások nyújtása, munkáltatók felkészítése, - Munkaközvetítés, - Munkahelyi támogatás, - Utókövetés. A nyílt munkaerő-piacon elhelyezett megváltozott munkaképességű munkavállalók utókövetése az elhelyezésüktől számított 6 hónapig.

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a Weiss Manfréd Dél-pesti Területi Integrált Szakképző Központ létrehozásában való részvételre Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések ELŐTERJESZTŐ: Pohl Marietta,

Részletesebben

Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011

Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 36/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat civil szervezetek programjaival kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL 1 BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL A projekt címe: Dolgozzunk újra együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében! A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése

Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése Kutatási összefoglaló az Aktív Műhely a hátrányos helyzetű régiókban című projektben végzett hatékonyságmérésről

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U.

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. 3-5. Tel.: 06 52 232 313; e-mail: titkarsag@feherbot.hu ; honlap:www.feherbot.hu Nyilvántartási szám a Debreceni Törvényszéknél: 967 Felnőttképzési akkreditációs

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben