Multi-Pay Cafeteria Munkáltatói Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Multi-Pay Cafeteria Munkáltatói Szerződés"

Átírás

1 Cafeteria i Szerződés amely létrejött egyrészről a Fizetést Könnyítő Szervező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1022 Budapest, Bimbó út 18. cégjegyzékszám: Cg , adószám: , bankszámlaszám: ) (a továbbiakban cafeteria-szolgáltató), másrészről (név) Székhely Levelezési cím Bankszámlaszám Adószám (a továbbiakban munkáltató) között az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen megállapodás tárgya a cafeteria-szolgáltató által biztosított, a munkáltató által a munkavállalók részére nyújtott béren kívüli juttatások nyilvántartása, valamint e-kártya és e-utalványok útján történő biztosítása A cafeteria-szolgáltató a tőle való megrendelés esetén a Cafeteria kártyabirtokos munkavállalóknak az alábbi juttatások kezelését biztosítja: Önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár Önkéntes nyugdíjpénztár Munkahelyi étkezés Meleg étkezés Helyi közlekedési bérlet 1 Iskolakezdés Ajándék Kultúra Sportesemény Ruházat és cipő Műszaki cikk Kozmetikum és tisztítószer Lakás- és konyhafelszerelés Szépségszolgáltatás Újság és könyv Üzemanyag Vitaminok és táplálékkiegészítők Építőanyag és barkácsáru Céges saját termék és szolgáltatás 1.3. Cafeteria-szolgáltató az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárak közül kizárólag a Patika Egészségpénztár (adószám: ) és az Új Pillér Egészségpénztár ( ) egyenlegeinek kezelését biztosítja a Cafeteria kártyán. Cafeteria-szolgáltató a többi egészség- és önsegélyező pénztár esetében vállalja a hozzá ezen a jogcímen beérkezett munkáltatói hozzájárulás és a hozzá tartozó bevallás az adott egészség- és önsegélyező pénztárhoz való két munkanapon belüli továbbítását Cafeteria-szolgáltató vállalja, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak közül a Tradíció Nyugdíjpénztárba (adószám: ) és a Tempo Nyugdíjpénztárba (adószám: ) érkező befizetést nyilvántartja a Cafeteria adminisztrációs programjában, azonban a kártyával nem teszi költhetővé. Cafeteria-szolgáltató a többi nyugdíjpénztár esetében vállalja a hozzá ezen a jogcímen beérkezett munkáltatói 1 Alkalmanként minimálisan 10 főre szóló rendelés esetén. 1

2 hozzájárulás és a hozzá tartozó bevallás az adott nyugdíjpénztárhoz való két munkanapon belüli továbbítását A Cafeteria kártya érvényességi ideje a kibocsátástól számított 3 év. A lejáratkor esedékes kártyamegújítással kapcsolatos teendőket, költségeket a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A Cafeteria-szolgáltató kötelezettségei 2.1. Cafeteria-szolgáltató - a megrendelésében foglalt feltételekkel, a munkavállalónként a választott béren kívüli juttatások ellenértékének és a vonatkozó szolgáltatási díjak átutalását követően - biztosítja a vele szerződésben álló elfogadóhelyeken a termékek és szolgáltatások igénybevételét az általa kibocsátott cafeteria kártyával és e-utalvánnyal A cafeteria-szolgáltató a cafeteria kártya és az e-utalványok használatára vonatkozóan a számviteli szabályoknak megfelelő egyéni nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait öt évig megőrzi és a hatósági ellenőrzés, eljárás során a munkáltató számára biztosítja A cafeteria-szolgáltató a cafeteria kártya aktuális kártyaelfogadói listáját a internetes portálon megtekinthetővé teszi. A cafeteria-szolgáltató kijelenti, hogy a listán szereplő elfogadóhelyekkel érvényes szerződése van Cafeteria-szolgáltató a Cafeteria kártyát használók minél szélesebb körű informálása érdekében ügyfélszolgálati informatikai rendszert hozott létre. A helyi tarifával elérhető ügyfélszolgálat ( ) egyenleglekérdezésre a nap 24 órájában, míg személyes ügyintézésre munkanapokon 8 16 óra között áll a munkáltató és alkalmazottai rendelkezésére. Cafeteria-szolgáltató az éjjel-nappali, cafeteria típusonkénti egyenleglekérdezést a internetes portálon is biztosítja A cafeteria-szolgáltató a meghatározott feladatokat elvállalja és az előzetesen egyeztetett határidőre elvégzi A cafeteria-szolgáltató köteles a jelen munkáltatói szerződésben megadott adatok változása esetén a munkáltatót két héten belül írásban értesíteni. 3. A cafeteria szolgáltatás igénybevételére vonatkozó munkáltatói adatközlés Tisztelt! A cafeteria-szolgáltató rugalmasan igazodik az Ön igényeihez, ezért éljen a lehetőséggel és határozza meg Ön a szerződés kereteit! 3.1. Kérjük, jelölje meg a Cafeteria kártyák a munkavállalókhoz való eljuttatásának módját! a munkáltató címére:. a munkavállalók címére (ebben az esetben a kártyagyártáshoz átadásra kerülő adatbázisban kérjük a munkavállaló adóazonosító jele mellett a lakcímét is feltüntetni) alkuszi közreműködéssel (ebben az esetben kérjük az 1. számú mellékletben megadni az alkusz nevét és elérhetőségét) 3.2. Kérjük, adja meg a cafeteria várható havi keretösszegét! Tudnia kell, hogy a szerződés időtartama alatt ettől a kerettől akár havonta is eltérhet, azonban a szolgáltatás személyre szabott tervezéséhez szükségünk van erre az adatra is. Várható havi keretösszeg: Ft Kérjük, jelölje meg a havi cafeteria keret munkáltató általi feltöltéséhez leggyakrabban alkalmazni kívánt bevallási módot! 2

3 Ön akár több bevallási formát is választhat (ez fontos lehet több telephely esetén), ez esetben azonban az egységes kezelhetőség érdekében kérjük, minden esetben használja a cafeteriaszolgáltató által megadott mintát. Figyeljen arra, hogy a szolgáltatás díjazása a legnagyobb mértékben ettől a döntésétől függ! On-line bevallás: amennyiben Ön az on-line ügyintézést választja, akkor Ön a internetes portálon a cafeteria bevallást interneten tölti fel ez a rugalmas lehetőség a bevallás soron kívüli módosítását is lehetővé teszi. Elektronikus bevallás: amennyiben Ön a bevallás elektronikus formában történő elküldését választja, akkor a cafeteria keretről történő havi adatszolgáltatást a internetes címre küldje Kérjük, adja meg a bevallás zárásának Önnek legkényelmesebb időpontját! Javasoljuk a bérszámfejtéssel általában megegyező időpontot. Tudnia kell, hogy a cafeteria-szolgáltató a bevallást követő munkanapon zárja a rendszert és állítja ki a munkáltató részére a díjbekérőt, ami alapján megtörténik az utalás és a cafeteria keret költhetővé válik. A bevallás zárása minden hónap napja Kérjük rendelkezzen a cafeteria-szolgáltatás díjáról kapott számla formájáról! Elektronikus számla a évi CXXVII. törvény 175. (2) a) és (3) a) pontja alapján: Az elektronikus számla gyors, rugalmas ügyintézést biztosít, adatváltozás esetén az új számla órákon belül megérkezhet Önhöz. Kérjük, ebben az esetben feltétlenül adja meg az 1. számú mellékletben az Ön címét! Papír alapú számla 3.6. Végül kérjük, gondosan töltse fel adataival az 1. számú mellékletet. Az egész szerződés időtartama alatt figyeljen arra, hogy a cafeteria-szolgáltatót időben értesítse a jelen munkáltatói szerződésben megadott adatok változása esetén! 4. A cafeteria keret és a kártyadíjak pénzügyi elszámolásából adódó kötelezettségek 4.1. A kártyadíjak munkáltató által történő megfizetése vállalja, hogy a cafeteria-szolgáltató felé kiállított bevallásában foglalt új cafeteria kártyák és cserekártyák ellenértékét a cafeteria-szolgáltató által a megrendelt szolgáltatások összértékére kibocsátott számla ellenében befizeti a cafeteria-szolgáltató bankszámlájára A havi cafeteria keret, munkáltató által történő megfizetése vállalja, hogy jelen pontban rögzített szolgáltatási díjakat valamint a cafeteriaszolgáltató felé kiállított bevallásában foglalt béren kívüli juttatások ellenértékét a cafeteriaszolgáltató által a megrendelt szolgáltatások összértékére kibocsátott számviteli bizonylat ellenében befizeti a cafeteria-szolgáltató bankszámlájára A cafeteria-szolgáltató vállalja, hogy a díjbekérőn feltüntetett utalás beérkezését követő 8 napon belül végszámlát állít ki a munkáltató részére. 5. A szerződés időtartama 5.1. Jelen szerződés határozott időtartamra szól, az aláírástól december 31-ig érvényes A szerződés rendes felmondásának időtartama 2 hónap A szerződés azonnali hatályú felmondása súlyos szerződésszegés esetén lehetséges. 3

4 6. A szolgáltatás díjazása 6.1. a cafeteria-szolgáltató részére a szolgáltatás elvégzéséért, beleértve a kártyagyártást és annak megújítását, az e-utalványok nyilvántartását havonta szolgáltatási díjat fizet, mely összeg a cafeteria összegével egyidejűleg kerül kiszámlázásra. A szolgáltatás díjazása a cafeteria keret nagyságától és a választott bevallás módjától függ A szolgáltatás díjait a 2. számú melléklet tartalmazza. 7. Felek együttműködése 7.1. Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a belépés és a havi rendszeres feladatok tekintetében a 3. és 4. számú melléklet szerint járnak el A szerződő felek a feladat teljesítése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, a határidők megtartására hatással lehet. Rendkívüli helyzetben közösen állapodnak meg a szükséges intézkedésekről A Felek kötelesek a munka elvégzése során tudomásukra jutott adatokat és információkat üzleti titokként kezelni, valamint a szerződés során tudomásukra jutott információt nem használhatják fel egymás érdekeit, vagy a szolgáltatásban részesülő alkalmazott személyiségi jogait sértő módon A cafeteria-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltató működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és a pénztártagokra vonatkozó pénztártitkot - időbeli korlátozás nélkül, a szerződés megszűnését követően is megtartja. Üzleti titoknak minősül minden olyan, a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, melynek titokban maradásához munkáltatónak méltányolható érdeke fűződik, és melyet munkáltató üzleti titokká minősített, illetve melynek titokban tartása érdekében munkáltató a szükséges intézkedéseket megtette. Továbbá pénztártitok minden olyan, a pénztártagról rendelkezésre álló, a cafeteria-szolgáltató által nem gyűjthető, nem kezelhető, de tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre és a részére járó szolgáltatásra vonatkozik. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. A Felek a munkáltató és a cafeteria-szolgáltató között létrejött szerződést, mint akaratukkal egyezőt elfogadják A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók Jelen i szerződés kizárólag a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányának másolatával együtt érvényes. Kelt: Budapest, január 31. Kelt: év hó. nap Vezérigazgató Zrt. P.h (cégszerű aláírás) P.h 4

5 1. számú melléklet Vállalati kapcsolattartó adatlap Kedves nk! A pontos és hatékony együttműködés érdekében kérjük közreműködő segítségét elérhetőségei megadásában! Cégnév Adószám Kapcsolattartó neve Telefon (körzetszámmal) Mobil Fax Kapcsolattartó Alkusz megnevezése (kártyaosztáshoz szükséges) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Zrt. a kártyahasználattal kapcsolatos új híreket tartalmazó, havonta megjelenő hírlevelét a fent megadott címre megküldjék. Kérjük, válaszával segítse munkánkat, és jelölje meg, milyen módon szerzett tudomást a Cafeteria kártyáról! (több válasz is megadható) Hirdetés, sajtóhír Internet Tagszervezői megkeresés Ismerős munkáltató ajánlása alapján Patika Egészségpénztár / Új Pillér Egészségpénztár megkeresés A cég saját elhatározásból döntött a Cafeteria kártya bevezetése mellett Egyéb: 5

6 2. számú melléklet Szolgáltatási díjtáblázat 1. Új cafeteria kártya gyártása A kártya gyártásának díjazása 800 Ft + ÁFA. A díjazás nem tartalmazza az önkéntes és önsegélyező pénztárakban esetlegesen létesítendő új tagsági jogviszony költségeit. Akciós időszakban a Kedvezményes szolgáltatási díjtáblázat szerint választott díjak érvényesek. 2. A havi cafeteria keret feltöltésének és használatának költségei A díjazás bevallásonként sávos rendszerben, a cafeteria elemhez tartozó jutalékkal kerül felszámításra. A szolgáltatás díjazása rugalmasan követi a havi bevallás módját és összegét, akár telephelyekre bontva. 2.1 On-line feltöltés esetén (www.multi-pay.hu) Havi befizetés összege (Ft) Az önkéntes és önsegélyező pénztári befizetés kezelésének díjazása A szolgáltatási díjat csökkenti a Patika-csoport pénztáraiba történő befizetés 100%-a, valamint az 1,8 % + Áfa egyéb önkéntes és önsegélyező 1,6 % + Áfa pénztárakba történő befizetés 1,4 % + Áfa 50%-a. 1 Egyéb, nem önkéntes és önsegélyező pénztári egyenlegek kezelésének díjazása 2 % + Áfa, de min. havonta Ft + Áfa Egyedi megállapodás alapján 2.2 Elektronikus formában történő elküldés a re Havi befizetés összege (Ft) Az önkéntes és önsegélyező pénztári befizetés kezelésének díjazása A szolgáltatási díjat csökkenti a Patika-csoport pénztáraiba történő befizetés 100%-a, valamint az 2,2 % + Áfa egyéb önkéntes és önsegélyező 2 % + Áfa pénztárakba történő befizetés 1,8 % + Áfa 50%-a. 1 Egyéb, nem önkéntes és önsegélyező pénztári egyenlegek kezelésének díjazása 2,4 % + Áfa, de min. havonta Ft + Áfa Egyedi megállapodás alapján 3. A kártyamegújítás költségei Amennyiben a cafeteria kártya lejárat miatti cseréje válik szükségessé, annak díjazása az alábbiak szerint alakul. Az átlagos alkalmazotti létszámra jutó hároméves befizetés összege (Ft) Az önkéntes és önsegélyező pénztári egyenleget kezelő kártya cseréjének díjazása ezer forint közötti ezer forint közötti Patika-csoport: díjmentes, egyéb pénztárak: alapszabály szerint 600 Ft + ÁFA ezer forint közötti 400 Ft + ÁFA 501 ezer forint feletti ingyenes Egyéb, nem önkéntes és önsegélyező pénztári egyenlegeket tartalmazó kártya cseréjének díjazása 800 Ft + ÁFA 1 A befizetés összegébe nem számít bele a Patika-csoport (Patika Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár, Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár, Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár) pénztáraiba a Zrt. részére megfizetett munkáltatói hozzájárulás teljes összege, vagyis azt a befizetést nem terheli szolgáltatási díj. A befizetés összegét csökkenteni lehet a Patika-csoporthoz nem tartozó, az évi XCVI. tv. alapján működő önkéntes és önsegélyező pénztár(ak) által a Zrt. részére megfizetett munkáltatói hozzájárulás 50%-ával. 6

7 3. számú melléklet A Cafeteria rendszeréhez való csatlakozás lépései A csatlakozás feladatai 1) A szerződéskötéshez szükséges információk átadása az érdeklődő munkáltató részére a) Szükséges nyomtatvány: Cafeteria szerződés a négy melléklettel együtt b) Kitöltendő adatbázis: a munkavállalói adatbázis kártyagyártáshoz (kért adatok: a leendő kártyabirtokosok neve, adóazonosító jele, és információ arról, hogy kapnak-e a Patika / Új Pillér / Tradíció / Tempo pénztárba munkáltatói hozzájárulást) 2) A szerződéskötés munkáltatói feladatai: a Cafeteria szerződés munkáltató általi kitöltése és a kártyagyártáshoz szükséges adatbázis megküldése a) A Cafeteria szerződés 3.2 pontjában a cafeteria várható havi keretösszegének munkáltató általi feltüntetése b) A Cafeteria szerződés 3.3. pontjában kiválasztani az ügyintézés módját (a havi bevallások munkáltató általi on-line adatfeltöltése a internetes portálon, vagy a munkáltató elektronikus adatközlése alapján). Egy munkáltató akár több bevallási formát is választhat (ez fontos lehet több telephely esetén), viszont az egységes kezelhetőség érdekében kérjük, minden esetben használja a által megadott mintát. A cafeteria keret általi kezelésének havi díja az átutalásra kerülő havi keretösszeg és a választott bevallás módjának függvényében kerül meghatározásra. c) A Cafeteria szerződés 3.4 pontjában a bevallás zárás napjának feltüntetése (az a bérszámfejtéssel általában megegyező időpont, amikor a munkáltató feltölti a bevallást, és ami alapján a kiállítja a cafeteria elemekre vonatkozó számlát). d) A Cafeteria szerződés 3.1 pontjában fel kell tüntetni a kártya munkavállalókhoz való eljuttatásának módját (munkaadó címére vagy munkavállalók címére vagy alkuszi közreműködéssel) e) 1. számú melléklet: kérjük, fektessen különös figyelmet a munkáltatói kapcsolattartó elérhetőségének pontos feltüntetésére, hiszen a minél gyorsabb ügyintézést a telefonon és en való kapcsolattartás szolgálja! f) A Cafeteria szerződés aláírása után 2 eredeti példány megküldése a részére. g) A kártyagyártáshoz szükséges munkavállalói adatbázis elküldése elektronikus formában a internetes címre vagy papír alapon a 1535 Budapest Pf. 861 postacímre az előre megadott formátumban. 3) A szerződéskötés feladatai: a Cafeteria munkáltatói szerződés aláírása, a cafeteria kártyákra vonatkozó számla megküldése; a) Az aláírt Cafeteria szerződés 1 példányának visszajuttatása a részére. b) A munkáltató részére a cafeteria kártyák gyártására vonatkozó számla megküldése. A kártya díj 2. számú melléklet szerinti megfizetése. c) Amennyiben a cafeteria szerződésben választott elemek között Patikapénztár, Új Pillér Egészségpénztár, Tradíció vagy Tempo Nyugdíjpénztár szerepel, viszont a munkáltatónak nincs a pénztárakkal szerződése, a pénztári belépéshez szükséges linkek és ügyfélszolgálati elérhetőség továbbítása. Felelős / (alkusz) 7

8 4) A kártyadíj átutalása A csatlakozás feladatai a) által kiállított számla alapján a kártyadíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra: Zrt Az átutalás megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a számlaszámot. 5) kártyagyártás és a munkavállalókhoz való eljuttatása a) A kártyadíjak beérkezését követően azonnal elkezdődik a kártyagyártás, melynek időtartama 1-2 hét. b) A cafeteria-kártya a választása alapján a n keresztül kerül kiosztásra vagy a munkavállalók kezeihez közvetlenül postai úton kerül kiküldésre. c) Minden kártyabirtokos részére összeállítunk egy személyre szabott információs csomagot (cafeteria-kártya, a kártya használatára vonatkozó információk). d) Praktikus javaslat: a NAV által megkövetelt átvételi elismervény biztosítása miatt a munkáltató általi kártyaosztás javasolt. 6) A NAV által megkövetelt munkavállalói átvételi elismervény munkavállalók kézjegyével történő ellátása és a jogszabályoknak megfelelő megőrzése 7) A havi cafeteria-keret használata a) i feltöltés: a havi bevallás feltöltése vagy az erre vonatkozó információ eljuttatása a számára a munkáltató által választott időpontig (a szerződés 3.3 pontja): amennyiben a munkáltató az on-line ügyintézést választotta, számára a internetes portálon előkészítésre kerül a cafeteria bevallás internetes feltöltésének lehetősége, amennyiben a munkáltató a bevallás elektronikus formában történő elküldését választotta, akkor a internetes címre. b) A havi cafeteria-keretre vonatkozó számla Zrt. által történő kiállítása és megküldése. c) A kiállított számla alapján a havi cafeteria-keret átutalása a Zrt. bankszámlájára. d) Az átutalt számla ellenértékét, azaz a cafeteria elemek külön cafeteria egyenlegekre történő jóváírását a pénz a Zrt.-hez való beérkezését követő 2 munkanapon belül költhetővé tesszük. e) A pénz beérkezését és jóváírását követő 8 napon belül a a végszámlát kiállítja és megküldi a munkáltatónak a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. f) A Cafeteria kártyaelfogadó-helyek iránt felmerülő új igények összegyűjtése és továbbítása a részére. 8) Esetlegesen felmerülő kérdések esetén: a) Tagok részére: helyi tarifával hívható 06-40/ telefonszám (munkanapokon 8:00-16:00 óra között), b) i adminisztrációs kérdések esetén: (06-1) , fax: (06-1) , c) i pénzügyi kérdések esetén: (06-1) , fax: (06-1) , d) A Patika-csoporthoz tartozó pénztárak elérhetőségei: Felelős / / 8

9 4. számú melléklet Havi rendszeres feladatok 1. A havi cafeteria-keret munkáltató általi feltöltése Havi rendszeres feladatok a) A havi bevallás feltöltése vagy az erre vonatkozó információ eljuttatása a számára a munkáltató által választott időpontig (a szerződés 3.3 pontja): amennyiben a munkáltató az on-line ügyintézést választotta, a internetes portálon a cafeteria bevallás internetes feltöltése, amennyiben a munkáltató bevallás elektronikus formában történő elküldését választotta, akkor a internetes címre. b) Amennyiben az aktuális havi utalás összege és a bevallás tartalma is teljesen megegyezik az előző havi adatokkal, úgy az aktuális hónapra nem szükséges külön bevallást küldeni. Ebben az esetben elegendő egyetlen küldése a internetes címre, a levél tárgyában vagy az üzenet szöveges részében a NINCSVALT + a vállalat adószáma üzenet feltüntetésével. 2. A havi cafeteria-keretre vonatkozó díjbekérő Zrt. által történő kiállítása és a munkáltató számára történő megküldése a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. Felelős 3. A kiállított számla alapján a havi cafeteria-keret átutalása a Zrt. bankszámlájára. 4. Az átutalt számla ellenértékét, azaz a cafeteria elemek külön cafeteria egyenlegekre történő jóváírását a pénz a Zrt.-hez való beérkezését követő 2 munkanapon belül költhetővé tesszük. 5. A pénz beérkezését és jóváírását követő 8 napon belül a a végszámlát kiállítja és megküldi a munkáltatónak a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. 6. Az új alkalmazottak részére cafeteria kártya igénylése a) A kártyagyártás további menete megegyezik a munkáltatói csatlakozás során követett eljárással (lásd az 3. számú melléklet 1-6 pontjai) b) az új alkalmazott(ak) adatainak átadása a Zrt. által megadott formátumban: elektronikusan az adatokat a címre küldhetik, papír alapon az adatokat a Zrt Budapest Pf. 861 postacímére várjuk. c) Az új kártyákra vonatkozó számla megküldése a munkáltató részére. d) A kártyadíj megfizetése a Zrt. bankszámlájára ( ) e) Kártyagyártás/kártyaosztás az új kártyabirtokosok részére 7. A Cafeteria kártyaelfogadó-helyek iránt felmerülő új igények összegyűjtése és továbbítása a részére 8. Esetlegesen felmerülő kérdések esetén: a) Tagok részére: helyi tarifával hívható 06-40/ telefonszám (munkanapokon 8:00-16:00 óra között), b) i adminisztrációs kérdések esetén: (06-1) , fax: (06-1) , c) i pénzügyi kérdések esetén: (06-1) , fax: (06-1) , d) A Patika-csoporthoz tartozó pénztárak elérhetőségei: /

Multi-Pay kártyaelfogadási szolgáltatás általános szerződési feltételei Érvényes: 2014. december 31-ig

Multi-Pay kártyaelfogadási szolgáltatás általános szerződési feltételei Érvényes: 2014. december 31-ig A Multi-Pay küldetése, hogy minden magyar vállalkozás részére elérhető, európai színvonalú szolgáltatást nyújtson, legyen az humánus munkáltató, aki dolgozói számára cafeteria kártyát vált, vagy szorgalmas

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:.

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:. Szerződés száma EPSZ /201 GYÓGYSZERTÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben

EP014 Szolgáltatói szerződés

EP014 Szolgáltatói szerződés EP014 Szolgáltatói szerződés Szolgáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az 1.1 pontban meghatározott megbízó (a továbbiakban: Egészségpénztár), valamint az 1.2 pontban meghatározott szolgáltató,

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése Köszönjük, hogy az t választotta! Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá Ön, illetve foglalkoztatója, és küldje vissza a következő címre:, 1369 Budapest 5, Pf.: 362 Pénzforgalmi jelzőszám:11703006-20411440

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltató OEP azonosítója: (Szolgáltató tölti ki!) A patika rendszergazdája: (Szolgáltató tölti ki!) Szolgáltató kódja: (Egészségpénztár tölti ki!) GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek ToolSiTE Szoftver cassapoint okos éttermi program

Általános Szerződési Feltételek ToolSiTE Szoftver cassapoint okos éttermi program Készült: 2007. január 22. Utolsó módosítás dátuma: 2015. február 15. Utolsó módosítás hatályos: 2012. december 15. Utolsó módosítás: Melléklet - Ügyintézés, Ügyfélszolgálat, Kapcsolat Ügyintézési módok

Részletesebben

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR az Igazi 2015 A Z A D Ó K E D V E Z M É N Y M E L L E T T A T A G O K A S Z O L G Á L T A T Ó K T Ó L Á R K E D V E Z M É N Y T I S K A P H A T N AK. M I N D E Z T E G Y O L Y A

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Adószám: 12351035-2-41 Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére Megállapodás gyógyszertári termékek árának megtérítésére Szerződés száma./201_ MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére mely létrejött egyrészről a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya Érvényes: 2015. január 1. napjától 1. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei A szolgáltató neve: InterTicket Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Az ÁSZF személyi hatálya Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Könyvelési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban: ÁSZF - 105./3 számú

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS kiegészítő egészségügyi szolgáltatás illetve egészségügyi célú egyéb szolgáltatás, valamint egészségpénztári kártyaelfogadás tárgyában amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos

Részletesebben