Multi-Pay Cafeteria Munkáltatói Szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Multi-Pay Cafeteria Munkáltatói Szerződés"

Átírás

1 Cafeteria i Szerződés amely létrejött egyrészről a Fizetést Könnyítő Szervező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1022 Budapest, Bimbó út 18. cégjegyzékszám: Cg , adószám: , bankszámlaszám: ) (a továbbiakban cafeteria-szolgáltató), másrészről (név) Székhely Levelezési cím Bankszámlaszám Adószám (a továbbiakban munkáltató) között az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen megállapodás tárgya a cafeteria-szolgáltató által biztosított, a munkáltató által a munkavállalók részére nyújtott béren kívüli juttatások nyilvántartása, valamint e-kártya és e-utalványok útján történő biztosítása A cafeteria-szolgáltató a tőle való megrendelés esetén a Cafeteria kártyabirtokos munkavállalóknak az alábbi juttatások kezelését biztosítja: Önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár Önkéntes nyugdíjpénztár Munkahelyi étkezés Meleg étkezés Helyi közlekedési bérlet 1 Iskolakezdés Ajándék Kultúra Sportesemény Ruházat és cipő Műszaki cikk Kozmetikum és tisztítószer Lakás- és konyhafelszerelés Szépségszolgáltatás Újság és könyv Üzemanyag Vitaminok és táplálékkiegészítők Építőanyag és barkácsáru Céges saját termék és szolgáltatás 1.3. Cafeteria-szolgáltató az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárak közül kizárólag a Patika Egészségpénztár (adószám: ) és az Új Pillér Egészségpénztár ( ) egyenlegeinek kezelését biztosítja a Cafeteria kártyán. Cafeteria-szolgáltató a többi egészség- és önsegélyező pénztár esetében vállalja a hozzá ezen a jogcímen beérkezett munkáltatói hozzájárulás és a hozzá tartozó bevallás az adott egészség- és önsegélyező pénztárhoz való két munkanapon belüli továbbítását Cafeteria-szolgáltató vállalja, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak közül a Tradíció Nyugdíjpénztárba (adószám: ) és a Tempo Nyugdíjpénztárba (adószám: ) érkező befizetést nyilvántartja a Cafeteria adminisztrációs programjában, azonban a kártyával nem teszi költhetővé. Cafeteria-szolgáltató a többi nyugdíjpénztár esetében vállalja a hozzá ezen a jogcímen beérkezett munkáltatói 1 Alkalmanként minimálisan 10 főre szóló rendelés esetén. 1

2 hozzájárulás és a hozzá tartozó bevallás az adott nyugdíjpénztárhoz való két munkanapon belüli továbbítását A Cafeteria kártya érvényességi ideje a kibocsátástól számított 3 év. A lejáratkor esedékes kártyamegújítással kapcsolatos teendőket, költségeket a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A Cafeteria-szolgáltató kötelezettségei 2.1. Cafeteria-szolgáltató - a megrendelésében foglalt feltételekkel, a munkavállalónként a választott béren kívüli juttatások ellenértékének és a vonatkozó szolgáltatási díjak átutalását követően - biztosítja a vele szerződésben álló elfogadóhelyeken a termékek és szolgáltatások igénybevételét az általa kibocsátott cafeteria kártyával és e-utalvánnyal A cafeteria-szolgáltató a cafeteria kártya és az e-utalványok használatára vonatkozóan a számviteli szabályoknak megfelelő egyéni nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait öt évig megőrzi és a hatósági ellenőrzés, eljárás során a munkáltató számára biztosítja A cafeteria-szolgáltató a cafeteria kártya aktuális kártyaelfogadói listáját a internetes portálon megtekinthetővé teszi. A cafeteria-szolgáltató kijelenti, hogy a listán szereplő elfogadóhelyekkel érvényes szerződése van Cafeteria-szolgáltató a Cafeteria kártyát használók minél szélesebb körű informálása érdekében ügyfélszolgálati informatikai rendszert hozott létre. A helyi tarifával elérhető ügyfélszolgálat ( ) egyenleglekérdezésre a nap 24 órájában, míg személyes ügyintézésre munkanapokon 8 16 óra között áll a munkáltató és alkalmazottai rendelkezésére. Cafeteria-szolgáltató az éjjel-nappali, cafeteria típusonkénti egyenleglekérdezést a internetes portálon is biztosítja A cafeteria-szolgáltató a meghatározott feladatokat elvállalja és az előzetesen egyeztetett határidőre elvégzi A cafeteria-szolgáltató köteles a jelen munkáltatói szerződésben megadott adatok változása esetén a munkáltatót két héten belül írásban értesíteni. 3. A cafeteria szolgáltatás igénybevételére vonatkozó munkáltatói adatközlés Tisztelt! A cafeteria-szolgáltató rugalmasan igazodik az Ön igényeihez, ezért éljen a lehetőséggel és határozza meg Ön a szerződés kereteit! 3.1. Kérjük, jelölje meg a Cafeteria kártyák a munkavállalókhoz való eljuttatásának módját! a munkáltató címére:. a munkavállalók címére (ebben az esetben a kártyagyártáshoz átadásra kerülő adatbázisban kérjük a munkavállaló adóazonosító jele mellett a lakcímét is feltüntetni) alkuszi közreműködéssel (ebben az esetben kérjük az 1. számú mellékletben megadni az alkusz nevét és elérhetőségét) 3.2. Kérjük, adja meg a cafeteria várható havi keretösszegét! Tudnia kell, hogy a szerződés időtartama alatt ettől a kerettől akár havonta is eltérhet, azonban a szolgáltatás személyre szabott tervezéséhez szükségünk van erre az adatra is. Várható havi keretösszeg: Ft Kérjük, jelölje meg a havi cafeteria keret munkáltató általi feltöltéséhez leggyakrabban alkalmazni kívánt bevallási módot! 2

3 Ön akár több bevallási formát is választhat (ez fontos lehet több telephely esetén), ez esetben azonban az egységes kezelhetőség érdekében kérjük, minden esetben használja a cafeteriaszolgáltató által megadott mintát. Figyeljen arra, hogy a szolgáltatás díjazása a legnagyobb mértékben ettől a döntésétől függ! On-line bevallás: amennyiben Ön az on-line ügyintézést választja, akkor Ön a internetes portálon a cafeteria bevallást interneten tölti fel ez a rugalmas lehetőség a bevallás soron kívüli módosítását is lehetővé teszi. Elektronikus bevallás: amennyiben Ön a bevallás elektronikus formában történő elküldését választja, akkor a cafeteria keretről történő havi adatszolgáltatást a internetes címre küldje Kérjük, adja meg a bevallás zárásának Önnek legkényelmesebb időpontját! Javasoljuk a bérszámfejtéssel általában megegyező időpontot. Tudnia kell, hogy a cafeteria-szolgáltató a bevallást követő munkanapon zárja a rendszert és állítja ki a munkáltató részére a díjbekérőt, ami alapján megtörténik az utalás és a cafeteria keret költhetővé válik. A bevallás zárása minden hónap napja Kérjük rendelkezzen a cafeteria-szolgáltatás díjáról kapott számla formájáról! Elektronikus számla a évi CXXVII. törvény 175. (2) a) és (3) a) pontja alapján: Az elektronikus számla gyors, rugalmas ügyintézést biztosít, adatváltozás esetén az új számla órákon belül megérkezhet Önhöz. Kérjük, ebben az esetben feltétlenül adja meg az 1. számú mellékletben az Ön címét! Papír alapú számla 3.6. Végül kérjük, gondosan töltse fel adataival az 1. számú mellékletet. Az egész szerződés időtartama alatt figyeljen arra, hogy a cafeteria-szolgáltatót időben értesítse a jelen munkáltatói szerződésben megadott adatok változása esetén! 4. A cafeteria keret és a kártyadíjak pénzügyi elszámolásából adódó kötelezettségek 4.1. A kártyadíjak munkáltató által történő megfizetése vállalja, hogy a cafeteria-szolgáltató felé kiállított bevallásában foglalt új cafeteria kártyák és cserekártyák ellenértékét a cafeteria-szolgáltató által a megrendelt szolgáltatások összértékére kibocsátott számla ellenében befizeti a cafeteria-szolgáltató bankszámlájára A havi cafeteria keret, munkáltató által történő megfizetése vállalja, hogy jelen pontban rögzített szolgáltatási díjakat valamint a cafeteriaszolgáltató felé kiállított bevallásában foglalt béren kívüli juttatások ellenértékét a cafeteriaszolgáltató által a megrendelt szolgáltatások összértékére kibocsátott számviteli bizonylat ellenében befizeti a cafeteria-szolgáltató bankszámlájára A cafeteria-szolgáltató vállalja, hogy a díjbekérőn feltüntetett utalás beérkezését követő 8 napon belül végszámlát állít ki a munkáltató részére. 5. A szerződés időtartama 5.1. Jelen szerződés határozott időtartamra szól, az aláírástól december 31-ig érvényes A szerződés rendes felmondásának időtartama 2 hónap A szerződés azonnali hatályú felmondása súlyos szerződésszegés esetén lehetséges. 3

4 6. A szolgáltatás díjazása 6.1. a cafeteria-szolgáltató részére a szolgáltatás elvégzéséért, beleértve a kártyagyártást és annak megújítását, az e-utalványok nyilvántartását havonta szolgáltatási díjat fizet, mely összeg a cafeteria összegével egyidejűleg kerül kiszámlázásra. A szolgáltatás díjazása a cafeteria keret nagyságától és a választott bevallás módjától függ A szolgáltatás díjait a 2. számú melléklet tartalmazza. 7. Felek együttműködése 7.1. Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a belépés és a havi rendszeres feladatok tekintetében a 3. és 4. számú melléklet szerint járnak el A szerződő felek a feladat teljesítése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, a határidők megtartására hatással lehet. Rendkívüli helyzetben közösen állapodnak meg a szükséges intézkedésekről A Felek kötelesek a munka elvégzése során tudomásukra jutott adatokat és információkat üzleti titokként kezelni, valamint a szerződés során tudomásukra jutott információt nem használhatják fel egymás érdekeit, vagy a szolgáltatásban részesülő alkalmazott személyiségi jogait sértő módon A cafeteria-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltató működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és a pénztártagokra vonatkozó pénztártitkot - időbeli korlátozás nélkül, a szerződés megszűnését követően is megtartja. Üzleti titoknak minősül minden olyan, a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, melynek titokban maradásához munkáltatónak méltányolható érdeke fűződik, és melyet munkáltató üzleti titokká minősített, illetve melynek titokban tartása érdekében munkáltató a szükséges intézkedéseket megtette. Továbbá pénztártitok minden olyan, a pénztártagról rendelkezésre álló, a cafeteria-szolgáltató által nem gyűjthető, nem kezelhető, de tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre és a részére járó szolgáltatásra vonatkozik. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. A Felek a munkáltató és a cafeteria-szolgáltató között létrejött szerződést, mint akaratukkal egyezőt elfogadják A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók Jelen i szerződés kizárólag a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányának másolatával együtt érvényes. Kelt: Budapest, január 31. Kelt: év hó. nap Vezérigazgató Zrt. P.h (cégszerű aláírás) P.h 4

5 1. számú melléklet Vállalati kapcsolattartó adatlap Kedves nk! A pontos és hatékony együttműködés érdekében kérjük közreműködő segítségét elérhetőségei megadásában! Cégnév Adószám Kapcsolattartó neve Telefon (körzetszámmal) Mobil Fax Kapcsolattartó Alkusz megnevezése (kártyaosztáshoz szükséges) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Zrt. a kártyahasználattal kapcsolatos új híreket tartalmazó, havonta megjelenő hírlevelét a fent megadott címre megküldjék. Kérjük, válaszával segítse munkánkat, és jelölje meg, milyen módon szerzett tudomást a Cafeteria kártyáról! (több válasz is megadható) Hirdetés, sajtóhír Internet Tagszervezői megkeresés Ismerős munkáltató ajánlása alapján Patika Egészségpénztár / Új Pillér Egészségpénztár megkeresés A cég saját elhatározásból döntött a Cafeteria kártya bevezetése mellett Egyéb: 5

6 2. számú melléklet Szolgáltatási díjtáblázat 1. Új cafeteria kártya gyártása A kártya gyártásának díjazása 800 Ft + ÁFA. A díjazás nem tartalmazza az önkéntes és önsegélyező pénztárakban esetlegesen létesítendő új tagsági jogviszony költségeit. Akciós időszakban a Kedvezményes szolgáltatási díjtáblázat szerint választott díjak érvényesek. 2. A havi cafeteria keret feltöltésének és használatának költségei A díjazás bevallásonként sávos rendszerben, a cafeteria elemhez tartozó jutalékkal kerül felszámításra. A szolgáltatás díjazása rugalmasan követi a havi bevallás módját és összegét, akár telephelyekre bontva. 2.1 On-line feltöltés esetén (www.multi-pay.hu) Havi befizetés összege (Ft) Az önkéntes és önsegélyező pénztári befizetés kezelésének díjazása A szolgáltatási díjat csökkenti a Patika-csoport pénztáraiba történő befizetés 100%-a, valamint az 1,8 % + Áfa egyéb önkéntes és önsegélyező 1,6 % + Áfa pénztárakba történő befizetés 1,4 % + Áfa 50%-a. 1 Egyéb, nem önkéntes és önsegélyező pénztári egyenlegek kezelésének díjazása 2 % + Áfa, de min. havonta Ft + Áfa Egyedi megállapodás alapján 2.2 Elektronikus formában történő elküldés a re Havi befizetés összege (Ft) Az önkéntes és önsegélyező pénztári befizetés kezelésének díjazása A szolgáltatási díjat csökkenti a Patika-csoport pénztáraiba történő befizetés 100%-a, valamint az 2,2 % + Áfa egyéb önkéntes és önsegélyező 2 % + Áfa pénztárakba történő befizetés 1,8 % + Áfa 50%-a. 1 Egyéb, nem önkéntes és önsegélyező pénztári egyenlegek kezelésének díjazása 2,4 % + Áfa, de min. havonta Ft + Áfa Egyedi megállapodás alapján 3. A kártyamegújítás költségei Amennyiben a cafeteria kártya lejárat miatti cseréje válik szükségessé, annak díjazása az alábbiak szerint alakul. Az átlagos alkalmazotti létszámra jutó hároméves befizetés összege (Ft) Az önkéntes és önsegélyező pénztári egyenleget kezelő kártya cseréjének díjazása ezer forint közötti ezer forint közötti Patika-csoport: díjmentes, egyéb pénztárak: alapszabály szerint 600 Ft + ÁFA ezer forint közötti 400 Ft + ÁFA 501 ezer forint feletti ingyenes Egyéb, nem önkéntes és önsegélyező pénztári egyenlegeket tartalmazó kártya cseréjének díjazása 800 Ft + ÁFA 1 A befizetés összegébe nem számít bele a Patika-csoport (Patika Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár, Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár, Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár) pénztáraiba a Zrt. részére megfizetett munkáltatói hozzájárulás teljes összege, vagyis azt a befizetést nem terheli szolgáltatási díj. A befizetés összegét csökkenteni lehet a Patika-csoporthoz nem tartozó, az évi XCVI. tv. alapján működő önkéntes és önsegélyező pénztár(ak) által a Zrt. részére megfizetett munkáltatói hozzájárulás 50%-ával. 6

7 3. számú melléklet A Cafeteria rendszeréhez való csatlakozás lépései A csatlakozás feladatai 1) A szerződéskötéshez szükséges információk átadása az érdeklődő munkáltató részére a) Szükséges nyomtatvány: Cafeteria szerződés a négy melléklettel együtt b) Kitöltendő adatbázis: a munkavállalói adatbázis kártyagyártáshoz (kért adatok: a leendő kártyabirtokosok neve, adóazonosító jele, és információ arról, hogy kapnak-e a Patika / Új Pillér / Tradíció / Tempo pénztárba munkáltatói hozzájárulást) 2) A szerződéskötés munkáltatói feladatai: a Cafeteria szerződés munkáltató általi kitöltése és a kártyagyártáshoz szükséges adatbázis megküldése a) A Cafeteria szerződés 3.2 pontjában a cafeteria várható havi keretösszegének munkáltató általi feltüntetése b) A Cafeteria szerződés 3.3. pontjában kiválasztani az ügyintézés módját (a havi bevallások munkáltató általi on-line adatfeltöltése a internetes portálon, vagy a munkáltató elektronikus adatközlése alapján). Egy munkáltató akár több bevallási formát is választhat (ez fontos lehet több telephely esetén), viszont az egységes kezelhetőség érdekében kérjük, minden esetben használja a által megadott mintát. A cafeteria keret általi kezelésének havi díja az átutalásra kerülő havi keretösszeg és a választott bevallás módjának függvényében kerül meghatározásra. c) A Cafeteria szerződés 3.4 pontjában a bevallás zárás napjának feltüntetése (az a bérszámfejtéssel általában megegyező időpont, amikor a munkáltató feltölti a bevallást, és ami alapján a kiállítja a cafeteria elemekre vonatkozó számlát). d) A Cafeteria szerződés 3.1 pontjában fel kell tüntetni a kártya munkavállalókhoz való eljuttatásának módját (munkaadó címére vagy munkavállalók címére vagy alkuszi közreműködéssel) e) 1. számú melléklet: kérjük, fektessen különös figyelmet a munkáltatói kapcsolattartó elérhetőségének pontos feltüntetésére, hiszen a minél gyorsabb ügyintézést a telefonon és en való kapcsolattartás szolgálja! f) A Cafeteria szerződés aláírása után 2 eredeti példány megküldése a részére. g) A kártyagyártáshoz szükséges munkavállalói adatbázis elküldése elektronikus formában a internetes címre vagy papír alapon a 1535 Budapest Pf. 861 postacímre az előre megadott formátumban. 3) A szerződéskötés feladatai: a Cafeteria munkáltatói szerződés aláírása, a cafeteria kártyákra vonatkozó számla megküldése; a) Az aláírt Cafeteria szerződés 1 példányának visszajuttatása a részére. b) A munkáltató részére a cafeteria kártyák gyártására vonatkozó számla megküldése. A kártya díj 2. számú melléklet szerinti megfizetése. c) Amennyiben a cafeteria szerződésben választott elemek között Patikapénztár, Új Pillér Egészségpénztár, Tradíció vagy Tempo Nyugdíjpénztár szerepel, viszont a munkáltatónak nincs a pénztárakkal szerződése, a pénztári belépéshez szükséges linkek és ügyfélszolgálati elérhetőség továbbítása. Felelős / (alkusz) 7

8 4) A kártyadíj átutalása A csatlakozás feladatai a) által kiállított számla alapján a kártyadíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra: Zrt Az átutalás megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a számlaszámot. 5) kártyagyártás és a munkavállalókhoz való eljuttatása a) A kártyadíjak beérkezését követően azonnal elkezdődik a kártyagyártás, melynek időtartama 1-2 hét. b) A cafeteria-kártya a választása alapján a n keresztül kerül kiosztásra vagy a munkavállalók kezeihez közvetlenül postai úton kerül kiküldésre. c) Minden kártyabirtokos részére összeállítunk egy személyre szabott információs csomagot (cafeteria-kártya, a kártya használatára vonatkozó információk). d) Praktikus javaslat: a NAV által megkövetelt átvételi elismervény biztosítása miatt a munkáltató általi kártyaosztás javasolt. 6) A NAV által megkövetelt munkavállalói átvételi elismervény munkavállalók kézjegyével történő ellátása és a jogszabályoknak megfelelő megőrzése 7) A havi cafeteria-keret használata a) i feltöltés: a havi bevallás feltöltése vagy az erre vonatkozó információ eljuttatása a számára a munkáltató által választott időpontig (a szerződés 3.3 pontja): amennyiben a munkáltató az on-line ügyintézést választotta, számára a internetes portálon előkészítésre kerül a cafeteria bevallás internetes feltöltésének lehetősége, amennyiben a munkáltató a bevallás elektronikus formában történő elküldését választotta, akkor a internetes címre. b) A havi cafeteria-keretre vonatkozó számla Zrt. által történő kiállítása és megküldése. c) A kiállított számla alapján a havi cafeteria-keret átutalása a Zrt. bankszámlájára. d) Az átutalt számla ellenértékét, azaz a cafeteria elemek külön cafeteria egyenlegekre történő jóváírását a pénz a Zrt.-hez való beérkezését követő 2 munkanapon belül költhetővé tesszük. e) A pénz beérkezését és jóváírását követő 8 napon belül a a végszámlát kiállítja és megküldi a munkáltatónak a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. f) A Cafeteria kártyaelfogadó-helyek iránt felmerülő új igények összegyűjtése és továbbítása a részére. 8) Esetlegesen felmerülő kérdések esetén: a) Tagok részére: helyi tarifával hívható 06-40/ telefonszám (munkanapokon 8:00-16:00 óra között), b) i adminisztrációs kérdések esetén: (06-1) , fax: (06-1) , c) i pénzügyi kérdések esetén: (06-1) , fax: (06-1) , d) A Patika-csoporthoz tartozó pénztárak elérhetőségei: Felelős / / 8

9 4. számú melléklet Havi rendszeres feladatok 1. A havi cafeteria-keret munkáltató általi feltöltése Havi rendszeres feladatok a) A havi bevallás feltöltése vagy az erre vonatkozó információ eljuttatása a számára a munkáltató által választott időpontig (a szerződés 3.3 pontja): amennyiben a munkáltató az on-line ügyintézést választotta, a internetes portálon a cafeteria bevallás internetes feltöltése, amennyiben a munkáltató bevallás elektronikus formában történő elküldését választotta, akkor a internetes címre. b) Amennyiben az aktuális havi utalás összege és a bevallás tartalma is teljesen megegyezik az előző havi adatokkal, úgy az aktuális hónapra nem szükséges külön bevallást küldeni. Ebben az esetben elegendő egyetlen küldése a internetes címre, a levél tárgyában vagy az üzenet szöveges részében a NINCSVALT + a vállalat adószáma üzenet feltüntetésével. 2. A havi cafeteria-keretre vonatkozó díjbekérő Zrt. által történő kiállítása és a munkáltató számára történő megküldése a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. Felelős 3. A kiállított számla alapján a havi cafeteria-keret átutalása a Zrt. bankszámlájára. 4. Az átutalt számla ellenértékét, azaz a cafeteria elemek külön cafeteria egyenlegekre történő jóváírását a pénz a Zrt.-hez való beérkezését követő 2 munkanapon belül költhetővé tesszük. 5. A pénz beérkezését és jóváírását követő 8 napon belül a a végszámlát kiállítja és megküldi a munkáltatónak a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. 6. Az új alkalmazottak részére cafeteria kártya igénylése a) A kártyagyártás további menete megegyezik a munkáltatói csatlakozás során követett eljárással (lásd az 3. számú melléklet 1-6 pontjai) b) az új alkalmazott(ak) adatainak átadása a Zrt. által megadott formátumban: elektronikusan az adatokat a címre küldhetik, papír alapon az adatokat a Zrt Budapest Pf. 861 postacímére várjuk. c) Az új kártyákra vonatkozó számla megküldése a munkáltató részére. d) A kártyadíj megfizetése a Zrt. bankszámlájára ( ) e) Kártyagyártás/kártyaosztás az új kártyabirtokosok részére 7. A Cafeteria kártyaelfogadó-helyek iránt felmerülő új igények összegyűjtése és továbbítása a részére 8. Esetlegesen felmerülő kérdések esetén: a) Tagok részére: helyi tarifával hívható 06-40/ telefonszám (munkanapokon 8:00-16:00 óra között), b) i adminisztrációs kérdések esetén: (06-1) , fax: (06-1) , c) i pénzügyi kérdések esetén: (06-1) , fax: (06-1) , d) A Patika-csoporthoz tartozó pénztárak elérhetőségei: /

Multi-Pay Cafeteria Munkáltatói Szerződés

Multi-Pay Cafeteria Munkáltatói Szerződés Cafeteria i Szerződés Visszaküldendő: a Cafeteria részére FAX: 06-1-210-9778 vagy bevallas@multi-pay.hu amely létrejött egyrészről a Fizetést Könnyítő Szervező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Multi-Pay Cafeteria Munkáltatói Szerződés

Multi-Pay Cafeteria Munkáltatói Szerződés Multi-Pay Cafeteria i Szerződés amely létrejött egyrészről a Multi-Pay Fizetést Könnyítő Szervező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1022 Budapest, Bimbó út 18. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos Ezek a kódok a következők: 22?? Lehetőség saját üzemi étterem és büfé keretre 1. oldal Multi-Pay

Részletesebben

megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos

megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos A kártyabirtokos Mert éna fizetés Magyarországon során úgynevezett cafeteria ittkód és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

Online HR-inas Szerződés

Online HR-inas Szerződés Online HR-inas Szerződés amely létrejött egyrészről a Multi-Pay Fizetést Könnyítő Szervező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1022 Budapest, Bimbó út 18. cégjegyzékszám: Cg

Részletesebben

megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos

megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos A kártyabirtokos Mert éna fizetés Magyarországon során úgynevezett cafeteria ittkód és megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos Ezek a kódok a következők: 22?? Lehetőség

Részletesebben

A kártyabirtokos a fizetés során úgynevezett cafeteria kód megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni.

A kártyabirtokos a fizetés során úgynevezett cafeteria kód megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. Kártyaelfogadó www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian új Multi-Pay rendszer: a cafeteria

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos

megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos A kártyabirtokos Mert éna fizetés Magyarországon során úgynevezett cafeteria ittkód és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár 1025 Budapest Nagybányai út 92., Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550. Bankszámlaszám: 12100011-10091058 (Gránit Bank) Telefon: 06-1-463-4603, Fax: 06-1-463-4604

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár Új Pillér Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár 2015 A lényeg Az Új Pillér a Patika Egészségpénztár prémium-pénztára Mint egy független egészségügyi bank Az Új

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012.

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012. OTP SZÉP kártya Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással Tájékoztató 2012. Tartalom A SZÉP kártya Az OTP SZÉP kártya eredmények Elfogadási technikák Klasszikusok (POS terminál,

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1025 Budapest Nagybányai út 92., Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550. Bankszámlaszám: 10103379-84456100-01004009 (Budapest Bank) Telefon: 06-1-463-4603, Fax: 06-1-463-4604

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS nyújtására, amely létrejött egyrészről

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS nyújtására, amely létrejött egyrészről Szerződés nyilvántartási jele:./2016 TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS nyújtására, amely létrejött egyrészről Név:.... Rövidített név:... Székhely:... Magyarországi fióktelep:..... (Kizárólag külföldi

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Dolgozói létszám szerinti megoszlás

Dolgozói létszám szerinti megoszlás Az év Cafeteria rendszere 2010. díj Támogatói beszámoló. Bevezetés A díjra 2010. november 3-ig 107 pályázat érkezett. A pályázók közül aztán a 200 fı alatti és 201 fınél magasabb létszámot foglalkoztató

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Miért fontos a Cafeteria?

Miért fontos a Cafeteria? A cafeteria jövője Miért fontos a Cafeteria? Az utalványok a munkáltatók szemszögéből: A munkáltatók 79%- a egyetért, hogy az utalványok által a dolgozók motivációja növelhető. MOTIVÁCIÓ = TELJESÍTMÉNY

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

MKB Széchenyi Pihenő Kártya. Lehoczky László 2011. november

MKB Széchenyi Pihenő Kártya. Lehoczky László 2011. november MKB Széchenyi Pihenő Kártya Lehoczky László 2011. november Előzmények MKB Pénztárak Létszám, vagyon (2011. 09.30.) Létszám (ezer fő) Vagyon (Mrd Ft) Önkéntes Ág (4.) 95,3 85,5 Magán Ág (6.) 3,3 10,7 Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Multi-Pay rendszer:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím:

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Egészség- és Önsegélyezô pénztári belépési nyilatkozat, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 6713 Szeged, Pf.109 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 Fax: 06 (1) 452 3570 www.generali.hu Adószám:18177796-2-42

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

2. számú melléklet. Megrendelő Lap

2. számú melléklet. Megrendelő Lap Megrendelő Lap 2. számú melléklet Axioart.com szolgáltatási megrendelőinek típusai: Katalógus bemutatás megrendelő Online aukció megrendelő Külső online aukció megrendelő Ajánlójegyzék megrendelő Élő közvetítés

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Ön miben jobb, mint a többiek?

Ön miben jobb, mint a többiek? A Földön élő két bármelyik ember genetikai kódja között kevesebb, mint 0,0003% a különbség. Enriques, J. As the Future Catches You: How Genomics&Other Forces are Changing Your Life, Work, Health&Wealth,

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

ESETI SZERZŐDÉS COWORKER/SZÉKHELYBÉRLŐ ADATLAP. amely létrejött egyrészről a

ESETI SZERZŐDÉS COWORKER/SZÉKHELYBÉRLŐ ADATLAP. amely létrejött egyrészről a ESETI SZERZŐDÉS COWORKER/SZÉKHELYBÉRLŐ ADATLAP amely létrejött egyrészről a P-55 Ingatlankezelő Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55. cégjegyzékszám: 01-09-864927 adószám: 13624138-2-42 képviseli:

Részletesebben

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT 2010. június 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Az elfogadás szabályai... 3 3. Az utalványok átvétele, érvényessége... 4 4. Az utalvány igénybevételének

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása MinDig TV Extra 2016. karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása Korlátlan karácsonyi akciós készülék csomag: A MinDig TV Extra karácsonyi Mobil Korlátlan csomagban igénybe vehető iphone,

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Az árverési biztosíték befizetése az egyik, kötelező feltétele az árverésen való részvételnek! Fő szempontok a biztosíték befizetése során: - Minden földrészlethez

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató! Szíves együttműködésüket köszönjük.

Tisztelt Munkáltató! Szíves együttműködésüket köszönjük. Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 7. (1) bekezdése és a 6. (1) bekezdése szerint valamint a Pénzügyi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szái~.. amely létrejött egyrészről a Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci úti 10. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben