ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM"

Átírás

1 ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Esélyegyenlőségi alprogramok pályázati felhívás 2006

2 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja... 3 II. Általános tudnivalók a pályázásról A pályázásra jogosultak köre Pályázati határidők Támogatott időszak A pályázás módja Hiánypótlás A bírálat menete... 7 III. Pályázattípusok Út a középiskolába A pályázat célja A program tartalma A pályázók köre A tanár (mentor) feladata A pályázás menete A pályázaton elnyerhető támogatás Út az érettségihez A pályázat célja A program tartalma A pályázók köre A pályázás menete A pályázaton elnyerhető támogatás Út a szakmához A pályázat célja A program tartalma A pályázók köre A mentor feladata A pályázás menete A pályázaton elnyerhető támogatás sz. melléklet: A hiányszakmák listája régiónkénti bontásban

3 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A Magyar Kormány 1016/2005 (II. 25.) Korm. határozata rendelkezik az Útravaló Ösztöndíjprogram elindításáról, a 152/2005. (VIII. 2.) és a 77/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet pedig a program működtetésének feltételeit szabályozza. A program átfogó célja (1) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, (2) a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő esélyeket a szegényebb családból származó, alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinek. Súlyos különbségek mutatkoznak a szegény és a gazdag családból származó gyermekek iskolai eredményei között, az érettségihez jutás esélyeit tekintve például ötvenszeres a különbség. Az Útravaló Ösztöndíjprogram egyik célja a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integráció. Ez a hosszú távú gazdasági hatás az egész ország versenyképességét javítja. Az Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokon keresztül támogatja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítését (esélyegyenlőségi alprogramok): Út a középiskolába Út az érettségihez Út a szakmához A 2005-ös évben kiírt két pályázati fordulónak köszönhetően a program hatása egyértelműen érezhető, hiszen a 2005/2006-os tanévben mintegy hátrányos helyzetű tanuló és mentora támogatást kapott az esélyegyenlőségi alprogramok keretében. A fentiek alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006-ban ismételten pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogramban való részvételre. A pályázás feltételeit jelen Pályázati felhívás, valamint a pályázati dokumentáció (űrlapok, kitöltési útmutatók) tartalmazza. E dokumentumok letölthetőek a pályázati programot lebonyolító Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu), vagy ügyfélszolgálatától igényelhetők ( tel.: (1) ). Jelen pályázati felhívás az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjaira vonatkozik. Az Út a tudományhoz alprogram esetében másik pályázati felhívás került megjelentetésre. E pályázattípus dokumentumai is a fenti módokon és helyeken találhatóak meg. Az 2005/2006-os tanévben Útravaló ösztöndíjban részesülő, nem végzős tanulóknak és mentoraiknak nem kell ismételten pályázniuk a 2006/2007-es tanévben folyósítandó támogatásra, a programban maradás feltételeinek teljesülése esetén számukra automatikusan megítélésre került az ösztöndíj. 3

4 Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai által kínált lehetőségek, pályázási feltételek a következőkben általánosan, illetve az egyes alprogramok szerint csoportosítva részletesen is bemutatásra kerülnek. A pályázatok megvalósításának, és a támogatás felhasználásának további feltételeit a 152/2005. (VIII. 2.) és a 77/2006. (IV. 4.) Korm. Rendelet alapján a nyertes iskola és a Tempus Közalapítvány között létrejövő támogatási szerződés szabályozza. 4

5 II. Általános tudnivalók a pályázásról Kedves Pályázónk! Kérjük, hogy az itt következő részt figyelmesen olvassa, mert jelen fejezet az általános érvényű feltételeket foglalja össze, így szó esik benne arról is, hogy a pályázati űrlap hol és milyen formában szerezhető be, mikor és hova kell eljuttatni, és hogy mi történik a pályázattal a benyújtást követően. 1. A pályázásra jogosultak köre Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló alprogramok esetében (Út a középiskolában, Út az érettségihez, Út a szakmához) Útravaló pályázati támogatásban kizárólag Magyarországon működő iskolák részesülhetnek, a magyar vagy külföldi 1 állampolgárságú természetes személyek (a tanulók és mentoraik) rajtuk keresztül kaphatják meg az Útravaló ösztöndíjat. Az esélyegyenlőségi alprogramok esetében kizárólag a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók pályázhatnak. Abban az esetben, ha egy tanuló a 2005/2006-os tanévben részesült Útravaló ösztöndíjban, és a 2006/2007-es tanévben is ugyanazon évfolyamon tanul (tehát évet ismétel), a tanuló a 2006/2007-es tanévben nem részesülhet ösztöndíjban. A Tempus Közalapítványhoz az iskolának, a tanulóknak és mentoruknak külön pályázati űrlapon kell pályázniuk. A tanulók és mentoraik pályázó-párokként jogosultak pályázni, pályázataikat az intézményi pályázati űrlaphoz csatolva az az iskola továbbítja a Tempus Közalapítványhoz, amelynél a tanulónak tanulói jogviszonya van. Mentor lehet végzettséggel rendelkező pedagógus, tanári mesterképzésben vagy tanító képzésben résztvevő utolsó éves hallgató, illetve kizárólag az Út a szakmához alprogram esetében szakoktató. Egy tanulónak csak egy mentora lehet, de nem kötelező, hogy a mentor abban az iskolában tanítson, ahol a tanulónak tanulói jogviszonya van. Figyelem: egy tanár a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen maximum 5 tanulókkal foglalkozhat. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy az a korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a korábbi pályázati fordulókban nyertes mentorok sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet! Minden esetben kizáró oknak számít, ha az iskola: a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban; b) nem tett eleget 60 napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék-, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló tartozása van. 1 Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Kormány rendelet 3. (4) bekezdése alapján a külföldi állampolgár a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert, vagy a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó és tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. A külföldi állampolgár tanuló akkor pályázhat az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra, ha az (1) bekezdésben és a 6. (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott intézkedéseket érdekében Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján tették, illetve az ott meghatározott ellátásokban a magyar jogszabályok szerint részesül. 5

6 Az Útravaló ösztöndíjra azok a magyar és külföldi 2 tanulók pályázhatnak, akik valamely, a Magyar Köztársaság területén működő iskolával tanulói jogviszonyban állnak és: a) halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy b) családba fogadottak, vagy c) átmeneti nevelésbe vettek, vagy d) ideiglenes hatállyal elhelyezettek, vagy e) utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülnek és/vagy f) hátrányos helyzetűek. Figyelem: az Útravaló Ösztöndíj alanyi jogon jár, így abban az esetben, ha egy tanuló lemond a támogatásról nincs lehetőség annak (pl. az iskolán belül) másik tanulóra való átruházására! A tanulóhoz tartozó mentor cseréjére ellenben indokolt esetben lehetőség nyílik. 2. Pályázati határidők Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a pályázat beadásakor az általános iskola 7. évfolyamán, illetve a középiskola/szakiskola első évfolyamán tanuló tanulók és mentoraik nyújthatnak be pályázatot. Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai esetében a beadási határidő: október 20. (postára adás dátuma!) 3. Támogatott időszak Az esélyegyenlőség biztosítására szolgáló alprogramok azaz az Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához esetében a évi pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2006/2007-es tanév januártól júniusig tartó időszakára vonatkozik. A támogatási keret rendelkezésre állása esetén a nyertes tanulók és mentoraik részére a november-december közötti időszakra is folyósításra kerül az ösztöndíj. 4. A pályázás módja A pályázás minden esetben az alprogram hivatalos űrlapjának kitöltésével történik. Kérjük, hogy az egyes űrlapokat a könnyebb feldolgozás érdekében ne fűzzék össze (kerüljék pl. a spirál, tűzőgép, stb. használatát). A pályázati anyagot (intézményi-, mentor- és tanuló űrlapok) alprogramonként külön csomagban postai úton, ajánlott küldeményként, eredeti aláírással és pecséttel ellátva kell megküldeni a Tempus Közalapítvány postacímére: Tempus Közalapítvány Útravaló Programiroda 1438 Budapest 70, Pf. 508 Az Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához alprogramok esetében a pályázatokat 1 eredeti, aláírt példányban kell benyújtani. A borítékon, kérjük, tüntessék fel az alprogram nevét. 2 Ld. 1. lábjegyzet 6

7 A pályázati űrlapokhoz a következő módokon lehet hozzájutni: A pályázatok kitöltésére lehetőség nyílik on-line formában a Tempus Közalapítvány honlapján keresztül (www.tka.hu), Az űrlapok letölthetőek a Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu), Az űrlapok igényelhetőek ben, levélben vagy személyesen a Közalapítvány irodájától (elérhetőségeinket ld. 7. oldal). A pályázati űrlapot minden alprogramra külön, lehetőség szerint on-line formában, illetve szövegszerkesztővel vagy írógéppel kell kitölteni. Ha erre nincs mód, elfogadjuk a kézzel írott pályázatokat, de kizárólag abban az esetben, ha tollal, nyomtatott betűvel íródtak. Az űrlapok on-line kitöltésével felgyorsíthatják pályázatuk elbírálását, és elkerülhetővé válhatnak az esetleges formai hibák ugyanakkor ez a kitöltési mód egyelőre nem helyettesíti a papíralapú, aláírt, lepecsételt verzió megküldését. Az esélyegyenlőségi alprogramok esetében az iskolák csak egy intézményi összesítő űrlapot nyújthatnak be alprogramonként! Az intézményi összesítő űrlapon minden olyan tanuló és mentor adatait fel kell tüntetni, akik az adott alprogramban kívánnak pályázni. Abban az esetben, ha egy mentor több alprogramban is pályázik, alprogramonként külön űrlapot kell kitöltenie (egy űrlapon csak az adott alprogramban pályázó, mentorálni kívánt tanulókat lehet feltüntetni). Figyelem! Ha a pályázati űrlap nem a megfelelő módon van kitöltve, a pályázat automatikusan érvénytelennek minősül. A pályázat elkészítésénél jelen Felhívás és az egyes űrlapok kitöltési útmutatójának utasításait kell követni. 5. Hiánypótlás Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejének lejárta után nincs lehetőség. A Tempus Közalapítvány / Útravaló Programiroda azonban előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő előtt legalább 2 héttel beérkezett pályázatok esetében. Esetleges formai hibák esetén a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani a hibákat, és újból megküldeni a pályázatot, illetve pótolni a hiányzó dokumentumokat. Amennyiben élni kívánnak az előzetes formai bírálat lehetőségéve, kérjük, a pályázati űrlapokat a október 6-ig juttassák el a Tempus Közalapítványhoz. Figyelem: az előzetes formai bírálat esetében a határidő beérkezési határidő, nem a postára adás dátumáról van szó! 6. A bírálat menete Az esélyegyenlőség biztosítására szolgáló azaz az Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához alprogramok esetében a bírálat az előírt formai követelmények betartásának ellenőrzése, tehát a formailag megfelelő pályázatok jogosultak a támogatásra. A pályázat kiírói fenntartják azonban a jogot arra, hogy amennyiben a pályázati keretet meghaladó 7

8 támogatási igény érkezik, akkor a pályázó tanulókat a következők szerint részesítsék előnyben: 1. Szociális helyzet alapján: a. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, b. Családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban / utógondozói ellátásban részesülő tanulók. 2. Árvasági segélyben 3 részesülő tanulók. 3. Lakóhely alapján: a. A tanuló a 7/2003. (I. 14.) sz. és a 64/2004. (IV. 15.) sz. Kormányrendeletben is szereplő településen él, b. A tanuló a 7/2003. (I. 14.) sz. vagy a 64/2004. (IV. 15.) sz. Kormányrendeletben szereplő településen él. 4. A pályázó tanulók közül a jobb 2005/2006. év végi tanulmányi átlaggal rendelkező diákok. A fő szempontok (1, 2, 3 és 4) a fenti sorrendben kerülnek figyelembe vételre. Abban az esetben, ha nem lehet egyértelműen valamely szempontnál meghúzni a támogatottság határát, az adott körbe tartozó tanulóknál a sorrendben hátrébb következő szempontokat is figyelembe vesszük (pl. a támogatás nem elegendő az összes olyan tanuló támogatására, akik lakóhelye a 7/2003. (I. 14.) sz. és a 64/2004. (IV. 15.) sz. Kormányrendeletben is szerepel, akkor az ő esetükben a tanuló 2005/2006. év végi tanulmányi átlagát is figyelembe vesszük az Ösztöndíj odaítélésekor). A beérkezett tanuló és mentor pályázatok egyenként és nem iskolánként csoportosítva kerülnek elbírálásra. Az Útravaló Ösztöndíjprogramban a döntés ellen sem méltányossági, sem más alapon fellebbezésre nincs mód. A pályázatok formai érvényességének feltételei: a pályázó jogosultsága a pályázásra jelen Felhívás feltételeinek megfelelően; a pályázati űrlapok hiánytalan kitöltése és elküldése jelen Felhívásban meghatározott beadási határidőig és feltételekkel; a tanulók és a tanárok aláírásával hitelesített egyéni pályázatok; az intézményi összegző esetében a nyomtatott példány hitelesítése az iskola aláírásra jogosult hivatalos képviselőjének aláírásával és hivatalos pecsétjével. Figyelem: ha az iskola hibás dokumentumokat ad be, azzal az összes tanulójának pályázata is formai hibássá válik! az intézményi összesítő űrlapon minden tanulónak és mentornak szerepelnie kell, az azon nem szereplő tanulók és mentorok pályázata érvénytelennek minősül akkor is, ha pályázati űrlap érkezik be tőlük. Kérjük, hogy a formai hibák elkerülése érdekében a pályázati csomag összeállítása után minden esetben töltsék ki a pályázati űrlap első oldalán található ellenőrző listát! A Tempus Közalapítvány a pályázatokat beküldő iskolával köt szerződést az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók és mentoraik ösztöndíjára. A támogatást nyert egyéni pályázókkal 3 Figyelem: az árvasági segélyben részesülő tanulók abban az esetben jogosultak Útravaló ösztöndíjra, ha megfelelnek az a) pályázásra jogosultak köre pontban felsorolt jogosultsági kritériumok valamelyikének. 8

9 az iskola köt támogatási szerződést. Az iskola és az egyének között létrejövő szerződés mintáját a Tempus Közalapítvány biztosítja az iskolák számára. A szerződés a megítélt támogatás felhasználásának feltételeiről részletes leírást ad. A sikeresen pályázók iskoláinak a szerződéskötéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk (a pályázat benyújtásakor nincs szükség ezen dokumentumokra): Pályázó típus Aláírási címpéldány (közjegyző által kiállított) Cégkivonat Törzskönyvi kivonat vagy KIR adatbázisból kinyomtatott adatok intézményi hitelesítéssel ellátva APEH igazolás Helyi költségvetési intézmény + + Központi költségvetési intézmény + Nem költségvetési intézmény A szerződéshez csatolandó biztosítékok és azok szükségességének részletes magyarázata a Tempus Közalapítvány / Útravaló Programiroda honlapján megtalálható (www.tka.hu oldalon). g. A beszámolás általános alapelvei A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról az iskoláknak pénzügyi beszámolót kell készíteniük. Az iskolák a pénzügyi beszámoló megküldésével egyidejűleg továbbítják a támogatásban részesült tanárok tanulónként külön-külön elkészített szakmai beszámolóit (és egyéni előrehaladási naplóit) is. A beszámolókat a támogatási szerződés mellékletét képező formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni. A beszámolók ellenőrzését a Tempus Közalapítvány végzi. A fel nem használt, illetve nem a pályázat céljaira, vagy nem a jelen Felhívás és a támogatási szerződés feltételei szerint felhasznált támogatást az iskolának vissza kell fizetnie. Az Útravaló Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos további információ Tempus Közalapítvány Útravaló Programiroda Személyesen: 1093 Budapest, Lónyai u. 31. Postai levélben: 1438 Budapest 70., Pf Ügyfélszolgálat: Telefon: 06 (1) Fax: 06 (1) Internet: Személyes konzultációra előre egyeztetett időpontban van lehetőség. 4 Ebben a kategóriában kivételt képeznek az egyházi, illetve alapítványi fenntartású iskolák, melyek esetében a cégkivonat helyett az alapító okirat és a működési engedély együttes beküldése is elfogadható. 9

10 III. Pályázattípusok 1. Út a középiskolába A pályázat célja A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 5, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő, az általános iskola 7. vagy 8. évfolyamát végző tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra ban kizárólag a 2006/2007-es tanévben 7. évfolyamot végző tanulók pályázhatnak. A 2006-os pályázati körben bejutó 7. évfolyamosok előirányzott száma 4000 fő, amely az esélyegyenlőségi programokra beadott pályázatok eloszlása és a keret függvényében még változhat. A program tartalma A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során, és felkészíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2006/2007-es tanévben. A pályázók köre Az ösztöndíjprogramba a tanuló és a tanár (mentor) közös a tanuló iskolája által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával együttesen továbbított pályázat útján kerülhet be. A október 20-i pályázati fordulóban pályázatot azok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók nyújthatják be, akik a 2006/2007-es tanévben 7. osztályba járnak. A szülőnek, gyámnak beleegyezését kell adnia gyermeke programban való részvételéhez, amennyiben a tanuló még nem töltötte be 18. életévét. Nem pályázhatnak azok a tanulók, akik a 2005/2006-es tanévben Útravaló ösztöndíjban részesültek, és nem először végzik a 7. évfolyamot (évet ismételnek). A mentor lehet a tanuló iskolájában dolgozó pedagógus, egy másik iskolában dolgozó pedagógus, vagy egy működő tanoda tanára. Mentor kizárólag pedagógusi végzettséggel rendelkező személy, illetve tanári mesterképzésben vagy tanítói képzésben résztvevő utolsó éves hallgató lehet. Egy mentor az Útravaló Ösztöndíjprogram támogatásával egy tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen maximum 5 tanuló mentorálását vállalhatja. A tanár (mentor) feladata A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. 5 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 14. pontja alapján hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek; 10

11 A mentor ennek érdekében vállalja, hogy: rendszeresen találkozik a patronált tanulójával, kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal, családlátogatáson vesz részt, részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek, a pályázatban megfogalmazott pedagógiai terv alapján mentori teendőit ellátja és erről előre megadott formátumban egyéni előrehaladási naplót vezetve a támogatott időszak végén beszámol a Tempus Közalapítványnak. A pályázás menete Az ösztöndíjra pályázó tanulók (esetleg szüleik segítségével) és a tanárok a továbbiakban pályázó-párok elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges mellékleteit, s ezt a tanuló iskolájában az intézményvezető által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja a Tempus Közalapítvány postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. A pályázó-párok felelőssége, hogy a dokumentációt hiánytalanul kitöltsék Az iskolának nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a pályázatok bármelyike nyer, szerződést köt a pályázati támogatás kifizetésére a Tempus Közalapítvánnyal és eljuttatja a támogatást az érintett tanulónak és mentornak. A nyertes pályázattal rendelkező tanuló az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt egy alkalommal mentorváltást kezdeményezhet. Ennek feltétele, hogy a tanuló vagy törvényes képviselője írásban indokolt kezdeményezésével egyidejűleg a tanuló által kiválasztott személy is pályázatot nyújtson be. A pályázaton elnyerhető támogatás A pályázatban a következőkre együttesen lehet támogatást kérni (ami egyben az ösztöndíj első részletének minősül): Tanulók ösztöndíja: 3500 Ft/hó 2 hónapra (2006. novemberdecember), egy összegben utalva A mentor szerepet vállaló tanárok ösztöndíja: 4000 Ft/hó/tanuló 2 hónapra (2006.november-december), egy összegben utalva Amennyiben a támogatási keret rendelkezésre áll a január-június közötti időszakra ugyanekkora összegben kerül folyósításra az ösztöndíj. A mentor szerepet vállaló tanárok kiegészítő ösztöndíja:* Ft/tanuló, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest romlott, de a romlás nem éri el a 0,5 et és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló megtartotta a 2005/2006-os tanév végi átlagát, vagy maximum 0,5-et javított és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest 11

12 több, mint 0,5-et javított és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló érettségit adó középiskolába nyer felvételt A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei 1. A mentor ösztöndíjának kiegészítő részlete akkor folyósítható, ha a mentorált 7. osztályos tanuló továbblép 8. osztályba. 2. Nem folyósítható a harmadik részlet, amennyiben a tanuló: Kimarad az iskolából; Évismétlésre bukik; Az Útravaló Ösztöndíjprogramban résztvevő ösztöndíjasként két egymást követő tanévben javítóvizsgára kerül; Tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest 0,5 -del vagy annál többel romlik, nem nyer felvételt érettségit adó középiskolába 12

13 2. Út az érettségihez A pályázat célja Érettségit adó középiskolában tanuló hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 6, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók támogatása tanulmányaik során a középiskola sikeres befejezése céljából ban kizárólag az adott képzés legelső évfolyamának tanulói pályázhatnak. A 2006-os pályázati körben Út az érettségihez ösztöndíjasok előirányzott száma 2500 fő, amely az esélyegyenlőségi programokra beadott pályázatok eloszlása és a keret függvényében még változhat. A program tartalma A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során és felkészíti a sikeres érettségire. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2006/2007-es tanévben. A pályázók köre - Az ösztöndíjprogramba a tanuló és a tanár (mentor) a tanuló iskolája által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával együttesen továbbított közös pályázat útján kerülhet be. - A október 20-i pályázati fordulóban pályázatot azok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók nyújthatják be, akik a 2006/2007-es tanévben 9. nyelvi előkészítő évfolyammal indított képzés esetében a 0. évfolyamon tanulnak. - A programban halmozottan hátrányos helyzetű 7 és hátrányos helyzetű 8 nagykorú tanulók is részt vehetnek, ha a megjelölt évfolyamok valamelyikén tanulnak 6 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 14. pontja alapján hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek; 7 Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül az a nagykorú tanuló: a) aki az alább meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, és akinek a törvényes felügyeletét korábban ellátó szülője, szülei, gyámja, gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy b) akit korábban tartós nevelésbe vettek. 8 Hátrányos helyzetűnek minősül az a nagykorú tanuló, a) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző korábban védelembe vett, vagy b) aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy c) aki esetében a 23. életév betöltését követően a háztartásban (családban) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. (2) bekezdésében meghatározott mértéket. 13

14 - Nem pályázhatnak azok a tanulók, akik a 2005/2006-os tanévben Útravaló ösztöndíjban részesültek, és a 2006/2007-es tanévben ugyanazt az évfolyamot kezdik meg (évet ismételnek). - A mentor lehet a tanuló iskolájában dolgozó pedagógus, egy másik iskolában dolgozó pedagógus, vagy egy működő tanoda tanára. - Mentor kizárólag pedagógusi végzettséggel rendelkező személy, illetve tanári mesterképzésben vagy tanítói képzésben résztvevő utolsó éves hallgató lehet. - Egy mentor az Útravaló Ösztöndíjprogram támogatásával egy tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen maximum 5 tanuló mentorálását vállalhatja. A tanár (mentor) feladata A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor ennek érdekében vállalja, hogy: rendszeresen találkozik a patronált tanulójával, kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal, családlátogatáson vesz részt, részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek, a pályázatban megfogalmazott pedagógiai terv alapján mentori teendőit ellátja és erről előre megadott formátumban egyéni előrehaladási naplót vezetve a támogatott időszak végén beszámol a Tempus Közalapítványnak. A pályázás menete Az ösztöndíjra pályázó tanulók (esetleg szüleik segítségével) és a tanárok a továbbiakban pályázó-párok elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges mellékleteit, s ezt a tanuló iskolájában az intézményvezető által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja a Tempus Közalapítvány postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. Az iskolának nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a pályázatok bármelyike nyer, szerződést köt a pályázati támogatás kifizetésére a Tempus Közalapítvánnyal és eljuttatja a támogatást az érintett tanulónak és mentornak. A pályázaton elnyerhető támogatás A pályázatban a következőkre együttesen lehet támogatást kérni (ami egyben az ösztöndíj első részletének minősül): Tanulók ösztöndíja: 4500 Ft/hó 2 hónapra (2006.novemberdecember), egy összegben utalva A mentor szerepet vállaló tanárok 4000 Ft/hó/tanuló 2 hónapra (2006. ösztöndíja: november-december ), egy összegben utalva Amennyiben a támogatási keret rendelkezésre áll, a január-június közötti időszakra ugyanekkora összegben kerül folyósításra az ösztöndíj. A mentor szerepet vállaló tanárok kiegészítő ösztöndíja: Ft/tanuló, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest romlott, de a romlás nem éri el a 0,5 et és felsőbb 14

15 évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló megtartotta a 2005/2006-os tanév végi átlagát, vagy maximum 0,5-et javított és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest több, mint 0,5-et javított és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló sikeresen leérettségizik A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei 1. A mentor ösztöndíjának harmadik részlete akkor folyósítható, ha a mentorált 0. vagy 9. osztályos tanuló felsőbb osztályba lép. 2. Nem folyósítható a harmadik részlet, amennyiben a tanuló: Kimarad az iskolából; Évismétlésre bukik; Az Útravaló Ösztöndíjprogramban résztvevő ösztöndíjasként két egymást követő tanévben javítóvizsgára kerül; Tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest 0,5-del vagy annál többel romlik Nem tesz érettségi vizsgát. 15

16 3. Út a szakmához A pályázat célja A pályázat célja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 9, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac és a beiskolázás között, különös tekintettel a hiányszakmákra ban kizárólag a képzés első évfolyamán (felzárkóztató, előkészítő és 9. évfolyam) tanulók pályázhatnak. A 2006-os pályázati körben Út a szakmához ösztöndíjasok előirányzott száma 500 fő, amely az esélyegyenlőségi programokra beadott pályázatok eloszlása és a keret függvényében még változhat. A program tartalma A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során és felkészíti a szakmaválasztásra, tanulószerződés megkötésére. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2006/2007-es tanévben. A pályázók köre - Az ösztöndíjprogramba a tanuló és a tanár (mentor) a tanuló iskolája által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával közösen továbbított közös pályázat útján kerülhet be. - A október 20-i pályázati fordulóban pályázatot azok a 2005/2006-os tanévben az általános iskola 8. osztályát befejező, a szakiskolai tanulmányaikat a 2006/2007-es tanévben valamely hiányszakmát oktató iskolában megkezdő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók nyújthatnak be, akik az első szakképzési évfolyamon hiányszakmát szeretnének tanulni; - A programban halmozottan hátrányos helyzetű 10 és hátrányos helyzetű 11 nagykorú tanulók is részt vehetnek, ha a megjelölt évfolyamok valamelyikén tanulnak. 9 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek; 10 Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül az a nagykorú tanuló, a) aki az alább meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, és akinek a törvényes felügyeletét korábban ellátó szülője, szülei, gyámja, gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy b) akit korábban tartós nevelésbe vettek. 11 Hátrányos helyzetűnek minősül az a nagykorú tanuló, a) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző korábban védelembe vett, vagy b) aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy 16

17 - Nem pályázhatnak azok a tanulók, akik a 2005/2006-os tanévben Útravaló ösztöndíjban részesültek, és a 2006/2007-es tanévben ugyanazt az évfolyamot kezdik meg (évet ismételnek). - A mentor lehet a tanuló iskolájában dolgozó tanár vagy szakoktató, egy másik iskolában dolgozó tanár vagy szakoktató. - Mentor pedagógusi végzettséggel rendelkező személy, tanári mesterképzésben vagy tanítói képzésben résztvevő utolsó éves hallgató, illetve az Út a szakmához alprogram esetében a szakiskolában, szakközépiskolában szakmai, szakmai elméleti vagy gyakorlati tantárgyakat oktató pedagógus vagy szakoktató lehet. Egy mentor az Útravaló Ösztöndíjprogram támogatásával egy tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen maximum 5 tanuló mentorálását vállalhatja. A mentor feladata A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor ennek érdekében vállalja, hogy: rendszeresen találkozik a patronált tanulójával, kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal, családlátogatáson vesz részt, részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek, a pályázatban megfogalmazott pedagógiai terv alapján mentori teendőit ellátja és erről előre megadott formátumban - egyéni előrehaladási naplót vezetve a támogatott időszak végén beszámol a Tempus Közalapítványnak. A pályázás menete A részt venni kívánó tanulók (esetleg szüleik segítségével) és a mentorok a továbbiakban pályázó-párok - elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges mellékleteit, s ezt a tanuló iskolájában az intézményvezető által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja a Tempus Közalapítvány postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. Az iskolának nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a pályázatok bármelyike nyer, szerződést köt a pályázati támogatás kifizetésére a Tempus Közalapítvánnyal és eljuttatja a támogatást az érintett tanulónak és mentornak. A pályázaton elnyerhető támogatás A pályázatban a következőkre együttesen lehet támogatást kérni (ami egyben az ösztöndíj első részletének minősül): Tanulók ösztöndíja: 4000 Ft/hó 2 hónapra (2006. novemberdecember), egy összegben utalva 4000 Ft/hó/tanuló 2 hónapra (2006. november-december), egy összegben utalva A mentor szerepet vállaló tanárok ösztöndíja: Amennyiben a támogatási keret rendelkezésre áll, a január-június közötti időszakra ugyanekkora összegben kerül folyósításra az ösztöndíj. c) aki esetében a 23. életév betöltését követően a háztartásban (családban) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. (2) bekezdésében meghatározott mértéket. 17

18 A mentor szerepet vállaló tanárok kiegészítő ösztöndíja: Ft/tanuló A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei 1. A mentor ösztöndíjának Ft/tanuló összegű harmadik részlete akkor folyósítható, ha a mentorált tanuló: a 9. évfolyamos szakiskolai tanuló 10. osztályba, a 13. évfolyamos tanuló tanulószerződést kötött, vagy ha nem kötött, mert jogszabály alapján ez nem lehetséges (pl. a tanuló költségvetési intézményben végzi a gyakorlatát), de hiányszakmát tanul és továbblépett a 12. vagy 14. évfolyamra, 3. Nem folyósítható a harmadik részlet, amennyiben a tanuló: Kimarad az iskolából; Évismétlésre bukik; Az Útravaló Ösztöndíjprogramban résztvevő ösztöndíjasként két egymást követő tanévben javítóvizsgára kerül; Tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest 0,5-del vagy annál többel romlik. ******* Sikeres pályázást kívánunk! 18

19 1. sz. melléklet: A hiányszakmák listája régiónkénti bontásban A hiányszakmák régiók szerinti bontásánál a pályázatot benyújtó iskola székhelyét kell figyelembe venni. A hiányszakmák régiónkénti listája a Tempus Közalapítvány honlapján is megtalálható (www.tka.hu). Amennyiben nem érkezik megfelelő mennyiségű pályázat, akkor a régiók és az évfolyamok között átcsoportosítás jogát fenntartjuk Dél-alföldi Régió 12 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ápoló baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő fémforgácsoló géplakatos gumigyártó és feldolgozó hegesztő hentes és mészáros húsipari szakmunkás pék szárazáru-készítő szerkezetlakatos szociális gondozó és ápoló Dél-dunántúli Régió 13 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ápoló automatizálási technikus baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő fémforgácsoló géplakatos hentes és mészáros húsipari szakmunkás karosszérialakatos mechanikai műszerész mechatronikai műszerész pék pék-cukrász szerszámkészítő Észak-alföldi Régió 14 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ABC-eladó ápoló baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás élelmiszer és vegyiáru-kereskedő Dél-alföldi Régió: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyék. 13 Dél-dunántúli Régió: Baranya, Somogy és Tolna megyék. 14 Észak-alföldi Régió: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék. 19

20 5. férfiruha-készítő géplakatos hentes és mészáros hús- és hentesáru eladó húsipari szakmunkás karosszérialakatos kötőipari konfekciósfehérnemű-készítő nőiruha-készítő ruházati kereskedő szerkezetlakatos vas- és műszaki kereskedő Észak-magyarországi Régió 15 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ács-állványozó ápoló élelmiszer és vegyiáru-kereskedő fémforgácsoló férfiruha-készítő géplakatos hegesztő karosszérialakatos kőműves kultúrcikk-kereskedő látszerész és fotocikk-kereskedő nőiruha-készítő ruházati kereskedő szerkezetlakatos vas- és műszaki kereskedő Közép-dunántúli Régió 16 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ABC-eladó anyagmozgatógép-szerelő ápoló fémforgácsoló ipari elektronikai technikus keramikus kötöttpályásmotor- és erőátviteliberendezés-szerelő mechatronikai technikus műanyag-feldolgozó pék-cukrász pénzügyi-számviteli ügyintéző sütőipari munkás távközlési technikus vegyipari gépésztechnikus villamosgép- és készülékszerelő Észak-magyarországi Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék. 16 Közép-dunántúli Régió: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyék. 20

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ A pályázati kategória kódja: ÚTR-2014/2015 A meghirdetés dátuma: 2014. május 20. Az Emberi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL Figyelem! Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség! A sikeres

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. A módosítások dátuma: 2013. december

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

T Á J É K O Z T A T Ó a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok Körjegyzősége 7975 Kétújfalu, József A. u. 34. Tel/Fax: 73/542-020; 73/342-003 T Á J É K O Z T A T Ó a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet)

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-KM-09) Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL: A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj program célja... 3 2. Támogatás

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben