ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM"

Átírás

1 ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Esélyegyenlőségi alprogramok pályázati felhívás 2006

2 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja... 3 II. Általános tudnivalók a pályázásról A pályázásra jogosultak köre Pályázati határidők Támogatott időszak A pályázás módja Hiánypótlás A bírálat menete... 7 III. Pályázattípusok Út a középiskolába A pályázat célja A program tartalma A pályázók köre A tanár (mentor) feladata A pályázás menete A pályázaton elnyerhető támogatás Út az érettségihez A pályázat célja A program tartalma A pályázók köre A pályázás menete A pályázaton elnyerhető támogatás Út a szakmához A pályázat célja A program tartalma A pályázók köre A mentor feladata A pályázás menete A pályázaton elnyerhető támogatás sz. melléklet: A hiányszakmák listája régiónkénti bontásban

3 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A Magyar Kormány 1016/2005 (II. 25.) Korm. határozata rendelkezik az Útravaló Ösztöndíjprogram elindításáról, a 152/2005. (VIII. 2.) és a 77/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet pedig a program működtetésének feltételeit szabályozza. A program átfogó célja (1) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, (2) a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő esélyeket a szegényebb családból származó, alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinek. Súlyos különbségek mutatkoznak a szegény és a gazdag családból származó gyermekek iskolai eredményei között, az érettségihez jutás esélyeit tekintve például ötvenszeres a különbség. Az Útravaló Ösztöndíjprogram egyik célja a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integráció. Ez a hosszú távú gazdasági hatás az egész ország versenyképességét javítja. Az Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokon keresztül támogatja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítését (esélyegyenlőségi alprogramok): Út a középiskolába Út az érettségihez Út a szakmához A 2005-ös évben kiírt két pályázati fordulónak köszönhetően a program hatása egyértelműen érezhető, hiszen a 2005/2006-os tanévben mintegy hátrányos helyzetű tanuló és mentora támogatást kapott az esélyegyenlőségi alprogramok keretében. A fentiek alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006-ban ismételten pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogramban való részvételre. A pályázás feltételeit jelen Pályázati felhívás, valamint a pályázati dokumentáció (űrlapok, kitöltési útmutatók) tartalmazza. E dokumentumok letölthetőek a pályázati programot lebonyolító Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu), vagy ügyfélszolgálatától igényelhetők ( tel.: (1) ). Jelen pályázati felhívás az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjaira vonatkozik. Az Út a tudományhoz alprogram esetében másik pályázati felhívás került megjelentetésre. E pályázattípus dokumentumai is a fenti módokon és helyeken találhatóak meg. Az 2005/2006-os tanévben Útravaló ösztöndíjban részesülő, nem végzős tanulóknak és mentoraiknak nem kell ismételten pályázniuk a 2006/2007-es tanévben folyósítandó támogatásra, a programban maradás feltételeinek teljesülése esetén számukra automatikusan megítélésre került az ösztöndíj. 3

4 Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai által kínált lehetőségek, pályázási feltételek a következőkben általánosan, illetve az egyes alprogramok szerint csoportosítva részletesen is bemutatásra kerülnek. A pályázatok megvalósításának, és a támogatás felhasználásának további feltételeit a 152/2005. (VIII. 2.) és a 77/2006. (IV. 4.) Korm. Rendelet alapján a nyertes iskola és a Tempus Közalapítvány között létrejövő támogatási szerződés szabályozza. 4

5 II. Általános tudnivalók a pályázásról Kedves Pályázónk! Kérjük, hogy az itt következő részt figyelmesen olvassa, mert jelen fejezet az általános érvényű feltételeket foglalja össze, így szó esik benne arról is, hogy a pályázati űrlap hol és milyen formában szerezhető be, mikor és hova kell eljuttatni, és hogy mi történik a pályázattal a benyújtást követően. 1. A pályázásra jogosultak köre Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló alprogramok esetében (Út a középiskolában, Út az érettségihez, Út a szakmához) Útravaló pályázati támogatásban kizárólag Magyarországon működő iskolák részesülhetnek, a magyar vagy külföldi 1 állampolgárságú természetes személyek (a tanulók és mentoraik) rajtuk keresztül kaphatják meg az Útravaló ösztöndíjat. Az esélyegyenlőségi alprogramok esetében kizárólag a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók pályázhatnak. Abban az esetben, ha egy tanuló a 2005/2006-os tanévben részesült Útravaló ösztöndíjban, és a 2006/2007-es tanévben is ugyanazon évfolyamon tanul (tehát évet ismétel), a tanuló a 2006/2007-es tanévben nem részesülhet ösztöndíjban. A Tempus Közalapítványhoz az iskolának, a tanulóknak és mentoruknak külön pályázati űrlapon kell pályázniuk. A tanulók és mentoraik pályázó-párokként jogosultak pályázni, pályázataikat az intézményi pályázati űrlaphoz csatolva az az iskola továbbítja a Tempus Közalapítványhoz, amelynél a tanulónak tanulói jogviszonya van. Mentor lehet végzettséggel rendelkező pedagógus, tanári mesterképzésben vagy tanító képzésben résztvevő utolsó éves hallgató, illetve kizárólag az Út a szakmához alprogram esetében szakoktató. Egy tanulónak csak egy mentora lehet, de nem kötelező, hogy a mentor abban az iskolában tanítson, ahol a tanulónak tanulói jogviszonya van. Figyelem: egy tanár a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen maximum 5 tanulókkal foglalkozhat. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy az a korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a korábbi pályázati fordulókban nyertes mentorok sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet! Minden esetben kizáró oknak számít, ha az iskola: a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban; b) nem tett eleget 60 napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék-, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló tartozása van. 1 Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Kormány rendelet 3. (4) bekezdése alapján a külföldi állampolgár a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert, vagy a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó és tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. A külföldi állampolgár tanuló akkor pályázhat az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra, ha az (1) bekezdésben és a 6. (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott intézkedéseket érdekében Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján tették, illetve az ott meghatározott ellátásokban a magyar jogszabályok szerint részesül. 5

6 Az Útravaló ösztöndíjra azok a magyar és külföldi 2 tanulók pályázhatnak, akik valamely, a Magyar Köztársaság területén működő iskolával tanulói jogviszonyban állnak és: a) halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy b) családba fogadottak, vagy c) átmeneti nevelésbe vettek, vagy d) ideiglenes hatállyal elhelyezettek, vagy e) utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülnek és/vagy f) hátrányos helyzetűek. Figyelem: az Útravaló Ösztöndíj alanyi jogon jár, így abban az esetben, ha egy tanuló lemond a támogatásról nincs lehetőség annak (pl. az iskolán belül) másik tanulóra való átruházására! A tanulóhoz tartozó mentor cseréjére ellenben indokolt esetben lehetőség nyílik. 2. Pályázati határidők Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a pályázat beadásakor az általános iskola 7. évfolyamán, illetve a középiskola/szakiskola első évfolyamán tanuló tanulók és mentoraik nyújthatnak be pályázatot. Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai esetében a beadási határidő: október 20. (postára adás dátuma!) 3. Támogatott időszak Az esélyegyenlőség biztosítására szolgáló alprogramok azaz az Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához esetében a évi pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2006/2007-es tanév januártól júniusig tartó időszakára vonatkozik. A támogatási keret rendelkezésre állása esetén a nyertes tanulók és mentoraik részére a november-december közötti időszakra is folyósításra kerül az ösztöndíj. 4. A pályázás módja A pályázás minden esetben az alprogram hivatalos űrlapjának kitöltésével történik. Kérjük, hogy az egyes űrlapokat a könnyebb feldolgozás érdekében ne fűzzék össze (kerüljék pl. a spirál, tűzőgép, stb. használatát). A pályázati anyagot (intézményi-, mentor- és tanuló űrlapok) alprogramonként külön csomagban postai úton, ajánlott küldeményként, eredeti aláírással és pecséttel ellátva kell megküldeni a Tempus Közalapítvány postacímére: Tempus Közalapítvány Útravaló Programiroda 1438 Budapest 70, Pf. 508 Az Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához alprogramok esetében a pályázatokat 1 eredeti, aláírt példányban kell benyújtani. A borítékon, kérjük, tüntessék fel az alprogram nevét. 2 Ld. 1. lábjegyzet 6

7 A pályázati űrlapokhoz a következő módokon lehet hozzájutni: A pályázatok kitöltésére lehetőség nyílik on-line formában a Tempus Közalapítvány honlapján keresztül (www.tka.hu), Az űrlapok letölthetőek a Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu), Az űrlapok igényelhetőek ben, levélben vagy személyesen a Közalapítvány irodájától (elérhetőségeinket ld. 7. oldal). A pályázati űrlapot minden alprogramra külön, lehetőség szerint on-line formában, illetve szövegszerkesztővel vagy írógéppel kell kitölteni. Ha erre nincs mód, elfogadjuk a kézzel írott pályázatokat, de kizárólag abban az esetben, ha tollal, nyomtatott betűvel íródtak. Az űrlapok on-line kitöltésével felgyorsíthatják pályázatuk elbírálását, és elkerülhetővé válhatnak az esetleges formai hibák ugyanakkor ez a kitöltési mód egyelőre nem helyettesíti a papíralapú, aláírt, lepecsételt verzió megküldését. Az esélyegyenlőségi alprogramok esetében az iskolák csak egy intézményi összesítő űrlapot nyújthatnak be alprogramonként! Az intézményi összesítő űrlapon minden olyan tanuló és mentor adatait fel kell tüntetni, akik az adott alprogramban kívánnak pályázni. Abban az esetben, ha egy mentor több alprogramban is pályázik, alprogramonként külön űrlapot kell kitöltenie (egy űrlapon csak az adott alprogramban pályázó, mentorálni kívánt tanulókat lehet feltüntetni). Figyelem! Ha a pályázati űrlap nem a megfelelő módon van kitöltve, a pályázat automatikusan érvénytelennek minősül. A pályázat elkészítésénél jelen Felhívás és az egyes űrlapok kitöltési útmutatójának utasításait kell követni. 5. Hiánypótlás Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejének lejárta után nincs lehetőség. A Tempus Közalapítvány / Útravaló Programiroda azonban előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő előtt legalább 2 héttel beérkezett pályázatok esetében. Esetleges formai hibák esetén a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani a hibákat, és újból megküldeni a pályázatot, illetve pótolni a hiányzó dokumentumokat. Amennyiben élni kívánnak az előzetes formai bírálat lehetőségéve, kérjük, a pályázati űrlapokat a október 6-ig juttassák el a Tempus Közalapítványhoz. Figyelem: az előzetes formai bírálat esetében a határidő beérkezési határidő, nem a postára adás dátumáról van szó! 6. A bírálat menete Az esélyegyenlőség biztosítására szolgáló azaz az Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához alprogramok esetében a bírálat az előírt formai követelmények betartásának ellenőrzése, tehát a formailag megfelelő pályázatok jogosultak a támogatásra. A pályázat kiírói fenntartják azonban a jogot arra, hogy amennyiben a pályázati keretet meghaladó 7

8 támogatási igény érkezik, akkor a pályázó tanulókat a következők szerint részesítsék előnyben: 1. Szociális helyzet alapján: a. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, b. Családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban / utógondozói ellátásban részesülő tanulók. 2. Árvasági segélyben 3 részesülő tanulók. 3. Lakóhely alapján: a. A tanuló a 7/2003. (I. 14.) sz. és a 64/2004. (IV. 15.) sz. Kormányrendeletben is szereplő településen él, b. A tanuló a 7/2003. (I. 14.) sz. vagy a 64/2004. (IV. 15.) sz. Kormányrendeletben szereplő településen él. 4. A pályázó tanulók közül a jobb 2005/2006. év végi tanulmányi átlaggal rendelkező diákok. A fő szempontok (1, 2, 3 és 4) a fenti sorrendben kerülnek figyelembe vételre. Abban az esetben, ha nem lehet egyértelműen valamely szempontnál meghúzni a támogatottság határát, az adott körbe tartozó tanulóknál a sorrendben hátrébb következő szempontokat is figyelembe vesszük (pl. a támogatás nem elegendő az összes olyan tanuló támogatására, akik lakóhelye a 7/2003. (I. 14.) sz. és a 64/2004. (IV. 15.) sz. Kormányrendeletben is szerepel, akkor az ő esetükben a tanuló 2005/2006. év végi tanulmányi átlagát is figyelembe vesszük az Ösztöndíj odaítélésekor). A beérkezett tanuló és mentor pályázatok egyenként és nem iskolánként csoportosítva kerülnek elbírálásra. Az Útravaló Ösztöndíjprogramban a döntés ellen sem méltányossági, sem más alapon fellebbezésre nincs mód. A pályázatok formai érvényességének feltételei: a pályázó jogosultsága a pályázásra jelen Felhívás feltételeinek megfelelően; a pályázati űrlapok hiánytalan kitöltése és elküldése jelen Felhívásban meghatározott beadási határidőig és feltételekkel; a tanulók és a tanárok aláírásával hitelesített egyéni pályázatok; az intézményi összegző esetében a nyomtatott példány hitelesítése az iskola aláírásra jogosult hivatalos képviselőjének aláírásával és hivatalos pecsétjével. Figyelem: ha az iskola hibás dokumentumokat ad be, azzal az összes tanulójának pályázata is formai hibássá válik! az intézményi összesítő űrlapon minden tanulónak és mentornak szerepelnie kell, az azon nem szereplő tanulók és mentorok pályázata érvénytelennek minősül akkor is, ha pályázati űrlap érkezik be tőlük. Kérjük, hogy a formai hibák elkerülése érdekében a pályázati csomag összeállítása után minden esetben töltsék ki a pályázati űrlap első oldalán található ellenőrző listát! A Tempus Közalapítvány a pályázatokat beküldő iskolával köt szerződést az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók és mentoraik ösztöndíjára. A támogatást nyert egyéni pályázókkal 3 Figyelem: az árvasági segélyben részesülő tanulók abban az esetben jogosultak Útravaló ösztöndíjra, ha megfelelnek az a) pályázásra jogosultak köre pontban felsorolt jogosultsági kritériumok valamelyikének. 8

9 az iskola köt támogatási szerződést. Az iskola és az egyének között létrejövő szerződés mintáját a Tempus Közalapítvány biztosítja az iskolák számára. A szerződés a megítélt támogatás felhasználásának feltételeiről részletes leírást ad. A sikeresen pályázók iskoláinak a szerződéskötéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk (a pályázat benyújtásakor nincs szükség ezen dokumentumokra): Pályázó típus Aláírási címpéldány (közjegyző által kiállított) Cégkivonat Törzskönyvi kivonat vagy KIR adatbázisból kinyomtatott adatok intézményi hitelesítéssel ellátva APEH igazolás Helyi költségvetési intézmény + + Központi költségvetési intézmény + Nem költségvetési intézmény A szerződéshez csatolandó biztosítékok és azok szükségességének részletes magyarázata a Tempus Közalapítvány / Útravaló Programiroda honlapján megtalálható (www.tka.hu oldalon). g. A beszámolás általános alapelvei A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról az iskoláknak pénzügyi beszámolót kell készíteniük. Az iskolák a pénzügyi beszámoló megküldésével egyidejűleg továbbítják a támogatásban részesült tanárok tanulónként külön-külön elkészített szakmai beszámolóit (és egyéni előrehaladási naplóit) is. A beszámolókat a támogatási szerződés mellékletét képező formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni. A beszámolók ellenőrzését a Tempus Közalapítvány végzi. A fel nem használt, illetve nem a pályázat céljaira, vagy nem a jelen Felhívás és a támogatási szerződés feltételei szerint felhasznált támogatást az iskolának vissza kell fizetnie. Az Útravaló Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos további információ Tempus Közalapítvány Útravaló Programiroda Személyesen: 1093 Budapest, Lónyai u. 31. Postai levélben: 1438 Budapest 70., Pf Ügyfélszolgálat: Telefon: 06 (1) Fax: 06 (1) Internet: Személyes konzultációra előre egyeztetett időpontban van lehetőség. 4 Ebben a kategóriában kivételt képeznek az egyházi, illetve alapítványi fenntartású iskolák, melyek esetében a cégkivonat helyett az alapító okirat és a működési engedély együttes beküldése is elfogadható. 9

10 III. Pályázattípusok 1. Út a középiskolába A pályázat célja A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 5, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő, az általános iskola 7. vagy 8. évfolyamát végző tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra ban kizárólag a 2006/2007-es tanévben 7. évfolyamot végző tanulók pályázhatnak. A 2006-os pályázati körben bejutó 7. évfolyamosok előirányzott száma 4000 fő, amely az esélyegyenlőségi programokra beadott pályázatok eloszlása és a keret függvényében még változhat. A program tartalma A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során, és felkészíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2006/2007-es tanévben. A pályázók köre Az ösztöndíjprogramba a tanuló és a tanár (mentor) közös a tanuló iskolája által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával együttesen továbbított pályázat útján kerülhet be. A október 20-i pályázati fordulóban pályázatot azok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók nyújthatják be, akik a 2006/2007-es tanévben 7. osztályba járnak. A szülőnek, gyámnak beleegyezését kell adnia gyermeke programban való részvételéhez, amennyiben a tanuló még nem töltötte be 18. életévét. Nem pályázhatnak azok a tanulók, akik a 2005/2006-es tanévben Útravaló ösztöndíjban részesültek, és nem először végzik a 7. évfolyamot (évet ismételnek). A mentor lehet a tanuló iskolájában dolgozó pedagógus, egy másik iskolában dolgozó pedagógus, vagy egy működő tanoda tanára. Mentor kizárólag pedagógusi végzettséggel rendelkező személy, illetve tanári mesterképzésben vagy tanítói képzésben résztvevő utolsó éves hallgató lehet. Egy mentor az Útravaló Ösztöndíjprogram támogatásával egy tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen maximum 5 tanuló mentorálását vállalhatja. A tanár (mentor) feladata A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. 5 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 14. pontja alapján hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek; 10

11 A mentor ennek érdekében vállalja, hogy: rendszeresen találkozik a patronált tanulójával, kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal, családlátogatáson vesz részt, részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek, a pályázatban megfogalmazott pedagógiai terv alapján mentori teendőit ellátja és erről előre megadott formátumban egyéni előrehaladási naplót vezetve a támogatott időszak végén beszámol a Tempus Közalapítványnak. A pályázás menete Az ösztöndíjra pályázó tanulók (esetleg szüleik segítségével) és a tanárok a továbbiakban pályázó-párok elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges mellékleteit, s ezt a tanuló iskolájában az intézményvezető által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja a Tempus Közalapítvány postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. A pályázó-párok felelőssége, hogy a dokumentációt hiánytalanul kitöltsék Az iskolának nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a pályázatok bármelyike nyer, szerződést köt a pályázati támogatás kifizetésére a Tempus Közalapítvánnyal és eljuttatja a támogatást az érintett tanulónak és mentornak. A nyertes pályázattal rendelkező tanuló az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt egy alkalommal mentorváltást kezdeményezhet. Ennek feltétele, hogy a tanuló vagy törvényes képviselője írásban indokolt kezdeményezésével egyidejűleg a tanuló által kiválasztott személy is pályázatot nyújtson be. A pályázaton elnyerhető támogatás A pályázatban a következőkre együttesen lehet támogatást kérni (ami egyben az ösztöndíj első részletének minősül): Tanulók ösztöndíja: 3500 Ft/hó 2 hónapra (2006. novemberdecember), egy összegben utalva A mentor szerepet vállaló tanárok ösztöndíja: 4000 Ft/hó/tanuló 2 hónapra (2006.november-december), egy összegben utalva Amennyiben a támogatási keret rendelkezésre áll a január-június közötti időszakra ugyanekkora összegben kerül folyósításra az ösztöndíj. A mentor szerepet vállaló tanárok kiegészítő ösztöndíja:* Ft/tanuló, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest romlott, de a romlás nem éri el a 0,5 et és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló megtartotta a 2005/2006-os tanév végi átlagát, vagy maximum 0,5-et javított és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest 11

12 több, mint 0,5-et javított és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló érettségit adó középiskolába nyer felvételt A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei 1. A mentor ösztöndíjának kiegészítő részlete akkor folyósítható, ha a mentorált 7. osztályos tanuló továbblép 8. osztályba. 2. Nem folyósítható a harmadik részlet, amennyiben a tanuló: Kimarad az iskolából; Évismétlésre bukik; Az Útravaló Ösztöndíjprogramban résztvevő ösztöndíjasként két egymást követő tanévben javítóvizsgára kerül; Tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest 0,5 -del vagy annál többel romlik, nem nyer felvételt érettségit adó középiskolába 12

13 2. Út az érettségihez A pályázat célja Érettségit adó középiskolában tanuló hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 6, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók támogatása tanulmányaik során a középiskola sikeres befejezése céljából ban kizárólag az adott képzés legelső évfolyamának tanulói pályázhatnak. A 2006-os pályázati körben Út az érettségihez ösztöndíjasok előirányzott száma 2500 fő, amely az esélyegyenlőségi programokra beadott pályázatok eloszlása és a keret függvényében még változhat. A program tartalma A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során és felkészíti a sikeres érettségire. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2006/2007-es tanévben. A pályázók köre - Az ösztöndíjprogramba a tanuló és a tanár (mentor) a tanuló iskolája által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával együttesen továbbított közös pályázat útján kerülhet be. - A október 20-i pályázati fordulóban pályázatot azok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók nyújthatják be, akik a 2006/2007-es tanévben 9. nyelvi előkészítő évfolyammal indított képzés esetében a 0. évfolyamon tanulnak. - A programban halmozottan hátrányos helyzetű 7 és hátrányos helyzetű 8 nagykorú tanulók is részt vehetnek, ha a megjelölt évfolyamok valamelyikén tanulnak 6 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 14. pontja alapján hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek; 7 Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül az a nagykorú tanuló: a) aki az alább meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, és akinek a törvényes felügyeletét korábban ellátó szülője, szülei, gyámja, gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy b) akit korábban tartós nevelésbe vettek. 8 Hátrányos helyzetűnek minősül az a nagykorú tanuló, a) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző korábban védelembe vett, vagy b) aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy c) aki esetében a 23. életév betöltését követően a háztartásban (családban) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. (2) bekezdésében meghatározott mértéket. 13

14 - Nem pályázhatnak azok a tanulók, akik a 2005/2006-os tanévben Útravaló ösztöndíjban részesültek, és a 2006/2007-es tanévben ugyanazt az évfolyamot kezdik meg (évet ismételnek). - A mentor lehet a tanuló iskolájában dolgozó pedagógus, egy másik iskolában dolgozó pedagógus, vagy egy működő tanoda tanára. - Mentor kizárólag pedagógusi végzettséggel rendelkező személy, illetve tanári mesterképzésben vagy tanítói képzésben résztvevő utolsó éves hallgató lehet. - Egy mentor az Útravaló Ösztöndíjprogram támogatásával egy tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen maximum 5 tanuló mentorálását vállalhatja. A tanár (mentor) feladata A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor ennek érdekében vállalja, hogy: rendszeresen találkozik a patronált tanulójával, kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal, családlátogatáson vesz részt, részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek, a pályázatban megfogalmazott pedagógiai terv alapján mentori teendőit ellátja és erről előre megadott formátumban egyéni előrehaladási naplót vezetve a támogatott időszak végén beszámol a Tempus Közalapítványnak. A pályázás menete Az ösztöndíjra pályázó tanulók (esetleg szüleik segítségével) és a tanárok a továbbiakban pályázó-párok elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges mellékleteit, s ezt a tanuló iskolájában az intézményvezető által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja a Tempus Közalapítvány postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. Az iskolának nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a pályázatok bármelyike nyer, szerződést köt a pályázati támogatás kifizetésére a Tempus Közalapítvánnyal és eljuttatja a támogatást az érintett tanulónak és mentornak. A pályázaton elnyerhető támogatás A pályázatban a következőkre együttesen lehet támogatást kérni (ami egyben az ösztöndíj első részletének minősül): Tanulók ösztöndíja: 4500 Ft/hó 2 hónapra (2006.novemberdecember), egy összegben utalva A mentor szerepet vállaló tanárok 4000 Ft/hó/tanuló 2 hónapra (2006. ösztöndíja: november-december ), egy összegben utalva Amennyiben a támogatási keret rendelkezésre áll, a január-június közötti időszakra ugyanekkora összegben kerül folyósításra az ösztöndíj. A mentor szerepet vállaló tanárok kiegészítő ösztöndíja: Ft/tanuló, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest romlott, de a romlás nem éri el a 0,5 et és felsőbb 14

15 évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló megtartotta a 2005/2006-os tanév végi átlagát, vagy maximum 0,5-et javított és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest több, mint 0,5-et javított és felsőbb évfolyamba lépett ft/tanuló, amennyiben a tanuló sikeresen leérettségizik A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei 1. A mentor ösztöndíjának harmadik részlete akkor folyósítható, ha a mentorált 0. vagy 9. osztályos tanuló felsőbb osztályba lép. 2. Nem folyósítható a harmadik részlet, amennyiben a tanuló: Kimarad az iskolából; Évismétlésre bukik; Az Útravaló Ösztöndíjprogramban résztvevő ösztöndíjasként két egymást követő tanévben javítóvizsgára kerül; Tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest 0,5-del vagy annál többel romlik Nem tesz érettségi vizsgát. 15

16 3. Út a szakmához A pályázat célja A pályázat célja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 9, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac és a beiskolázás között, különös tekintettel a hiányszakmákra ban kizárólag a képzés első évfolyamán (felzárkóztató, előkészítő és 9. évfolyam) tanulók pályázhatnak. A 2006-os pályázati körben Út a szakmához ösztöndíjasok előirányzott száma 500 fő, amely az esélyegyenlőségi programokra beadott pályázatok eloszlása és a keret függvényében még változhat. A program tartalma A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során és felkészíti a szakmaválasztásra, tanulószerződés megkötésére. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2006/2007-es tanévben. A pályázók köre - Az ösztöndíjprogramba a tanuló és a tanár (mentor) a tanuló iskolája által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával közösen továbbított közös pályázat útján kerülhet be. - A október 20-i pályázati fordulóban pályázatot azok a 2005/2006-os tanévben az általános iskola 8. osztályát befejező, a szakiskolai tanulmányaikat a 2006/2007-es tanévben valamely hiányszakmát oktató iskolában megkezdő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók nyújthatnak be, akik az első szakképzési évfolyamon hiányszakmát szeretnének tanulni; - A programban halmozottan hátrányos helyzetű 10 és hátrányos helyzetű 11 nagykorú tanulók is részt vehetnek, ha a megjelölt évfolyamok valamelyikén tanulnak. 9 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek; 10 Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül az a nagykorú tanuló, a) aki az alább meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, és akinek a törvényes felügyeletét korábban ellátó szülője, szülei, gyámja, gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy b) akit korábban tartós nevelésbe vettek. 11 Hátrányos helyzetűnek minősül az a nagykorú tanuló, a) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző korábban védelembe vett, vagy b) aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy 16

17 - Nem pályázhatnak azok a tanulók, akik a 2005/2006-os tanévben Útravaló ösztöndíjban részesültek, és a 2006/2007-es tanévben ugyanazt az évfolyamot kezdik meg (évet ismételnek). - A mentor lehet a tanuló iskolájában dolgozó tanár vagy szakoktató, egy másik iskolában dolgozó tanár vagy szakoktató. - Mentor pedagógusi végzettséggel rendelkező személy, tanári mesterképzésben vagy tanítói képzésben résztvevő utolsó éves hallgató, illetve az Út a szakmához alprogram esetében a szakiskolában, szakközépiskolában szakmai, szakmai elméleti vagy gyakorlati tantárgyakat oktató pedagógus vagy szakoktató lehet. Egy mentor az Útravaló Ösztöndíjprogram támogatásával egy tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen maximum 5 tanuló mentorálását vállalhatja. A mentor feladata A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor ennek érdekében vállalja, hogy: rendszeresen találkozik a patronált tanulójával, kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal, családlátogatáson vesz részt, részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek, a pályázatban megfogalmazott pedagógiai terv alapján mentori teendőit ellátja és erről előre megadott formátumban - egyéni előrehaladási naplót vezetve a támogatott időszak végén beszámol a Tempus Közalapítványnak. A pályázás menete A részt venni kívánó tanulók (esetleg szüleik segítségével) és a mentorok a továbbiakban pályázó-párok - elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges mellékleteit, s ezt a tanuló iskolájában az intézményvezető által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja a Tempus Közalapítvány postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. Az iskolának nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a pályázatok bármelyike nyer, szerződést köt a pályázati támogatás kifizetésére a Tempus Közalapítvánnyal és eljuttatja a támogatást az érintett tanulónak és mentornak. A pályázaton elnyerhető támogatás A pályázatban a következőkre együttesen lehet támogatást kérni (ami egyben az ösztöndíj első részletének minősül): Tanulók ösztöndíja: 4000 Ft/hó 2 hónapra (2006. novemberdecember), egy összegben utalva 4000 Ft/hó/tanuló 2 hónapra (2006. november-december), egy összegben utalva A mentor szerepet vállaló tanárok ösztöndíja: Amennyiben a támogatási keret rendelkezésre áll, a január-június közötti időszakra ugyanekkora összegben kerül folyósításra az ösztöndíj. c) aki esetében a 23. életév betöltését követően a háztartásban (családban) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. (2) bekezdésében meghatározott mértéket. 17

18 A mentor szerepet vállaló tanárok kiegészítő ösztöndíja: Ft/tanuló A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei 1. A mentor ösztöndíjának Ft/tanuló összegű harmadik részlete akkor folyósítható, ha a mentorált tanuló: a 9. évfolyamos szakiskolai tanuló 10. osztályba, a 13. évfolyamos tanuló tanulószerződést kötött, vagy ha nem kötött, mert jogszabály alapján ez nem lehetséges (pl. a tanuló költségvetési intézményben végzi a gyakorlatát), de hiányszakmát tanul és továbblépett a 12. vagy 14. évfolyamra, 3. Nem folyósítható a harmadik részlet, amennyiben a tanuló: Kimarad az iskolából; Évismétlésre bukik; Az Útravaló Ösztöndíjprogramban résztvevő ösztöndíjasként két egymást követő tanévben javítóvizsgára kerül; Tanulmányi átlaga a 2005/2006-os tanév végi átlaghoz képest 0,5-del vagy annál többel romlik. ******* Sikeres pályázást kívánunk! 18

19 1. sz. melléklet: A hiányszakmák listája régiónkénti bontásban A hiányszakmák régiók szerinti bontásánál a pályázatot benyújtó iskola székhelyét kell figyelembe venni. A hiányszakmák régiónkénti listája a Tempus Közalapítvány honlapján is megtalálható (www.tka.hu). Amennyiben nem érkezik megfelelő mennyiségű pályázat, akkor a régiók és az évfolyamok között átcsoportosítás jogát fenntartjuk Dél-alföldi Régió 12 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ápoló baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő fémforgácsoló géplakatos gumigyártó és feldolgozó hegesztő hentes és mészáros húsipari szakmunkás pék szárazáru-készítő szerkezetlakatos szociális gondozó és ápoló Dél-dunántúli Régió 13 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ápoló automatizálási technikus baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő fémforgácsoló géplakatos hentes és mészáros húsipari szakmunkás karosszérialakatos mechanikai műszerész mechatronikai műszerész pék pék-cukrász szerszámkészítő Észak-alföldi Régió 14 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ABC-eladó ápoló baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás élelmiszer és vegyiáru-kereskedő Dél-alföldi Régió: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyék. 13 Dél-dunántúli Régió: Baranya, Somogy és Tolna megyék. 14 Észak-alföldi Régió: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék. 19

20 5. férfiruha-készítő géplakatos hentes és mészáros hús- és hentesáru eladó húsipari szakmunkás karosszérialakatos kötőipari konfekciósfehérnemű-készítő nőiruha-készítő ruházati kereskedő szerkezetlakatos vas- és műszaki kereskedő Észak-magyarországi Régió 15 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ács-állványozó ápoló élelmiszer és vegyiáru-kereskedő fémforgácsoló férfiruha-készítő géplakatos hegesztő karosszérialakatos kőműves kultúrcikk-kereskedő látszerész és fotocikk-kereskedő nőiruha-készítő ruházati kereskedő szerkezetlakatos vas- és műszaki kereskedő Közép-dunántúli Régió 16 Sorszám OKJ-megnevezés OKJ-szám 1. ABC-eladó anyagmozgatógép-szerelő ápoló fémforgácsoló ipari elektronikai technikus keramikus kötöttpályásmotor- és erőátviteliberendezés-szerelő mechatronikai technikus műanyag-feldolgozó pék-cukrász pénzügyi-számviteli ügyintéző sütőipari munkás távközlési technikus vegyipari gépésztechnikus villamosgép- és készülékszerelő Észak-magyarországi Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék. 16 Közép-dunántúli Régió: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyék. 20

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Út a tudományhoz alprogram pályázati felhívás 2006 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram... 3 II. Az Út a tudományhoz alprogram pályázási és megvalósítási feltételei... 4 1. Az Út a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL Figyelem! Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség! A sikeres

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS UTR-16-USZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS UTR-16-USZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: UTR-16-USZ A meghirdetés dátuma: 2016. augusztus 19. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja születési

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program FIGYELEM! JELEN TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG! A sikeres pályázás

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2 Érdi III. évfolyam. 13. szám 2013. Szeptember 24. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított

Részletesebben

A jelentkezés benyújtásának határideje elektronikusan: szeptember 23. éjfél, postai úton: október 03. éjfél

A jelentkezés benyújtásának határideje elektronikusan: szeptember 23. éjfél, postai úton: október 03. éjfél JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁLÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ ALPROGRAM 2016/2017-ES TANÉV A jelentkezés

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak

Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Pályázati kiírás Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramjai Az

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati kiírás. Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Út a szakmához alprogramja

Pályázati kiírás. Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Út a szakmához alprogramja Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram "Út a szakmához" (ÚTR-ÚS-12) esélyegyenlőségi alprogramjában

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 1 2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 2 I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Klebelsberg

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Osztályfőnök! Az ESZI Intézményfenntartó és nevében, felhívjuk az Ön és diákjai figyelmét a következő pályázati lehetőségre: Pályázat megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

2014/2015-ös tanév 2. félév

2014/2015-ös tanév 2. félév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására 2014/2015-ös tanév 2. félév

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató Világ Nyelv Program Pályázati felhívás és útmutató 2005 Bevezető... 3 Általános tudnivalók... 4 1. Forrás támogatás a tanulóközpontok fenntartására... 11 2. Előre fuss: A nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről települési önkormányzatok számára Pályázati dokumentáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben