I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja"

Átírás

1 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő esélyeket a szegényebb családból származó, alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinek. Súlyos különbségek mutatkoznak a szegény és a gazdag családból származó gyermekek iskolai eredményei között, az érettségihez jutás esélyeit tekintve például ötvenszeres a különbség. A Magyar Kormány biztosítani kívánja a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integráció, ezért a Kormány 1016/2005 (II. 25.) határozata rendelkezett az Útravaló Ösztöndíjprogram elindításáról. A program átfogó célja (1) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint (2) a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A évben kiírt pályázati fordulóknak köszönhetően a program hatása egyértelműen érezhető, hiszen a 2006/2007. tanévben mintegy hátrányos helyzetű tanuló és mentora támogatást kapott az esélyegyenlőségi alprogramok keretében. Az Útravaló Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll: - Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra; - Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából; - Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között, különös tekintettel a hiányszakmákra; (a fenti alprogramok együtt: esélyegyenlőségi ösztöndíjak) - Út a tudományhoz alprogram, amelynek célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében - a tanuló ösztöndíjban és - nem pénzügyi - mentori támogatásban; - a mentor ösztöndíjban részesül. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával közösen 2007-ben ismételten pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogramban való részvételre.

2 A pályázás feltételeit jelen pályázati felhívás, valamint a pályázati dokumentáció (űrlapok, kitöltési útmutatók) tartalmazza. Jelen pályázati felhívás az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjaira vonatkozik. Az Út a tudományhoz alprogram esetében külön pályázati felhívás kerül megjelentetésre. Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjai által kínált lehetőségek, pályázási és egyéb feltételek a következőkben általánosan, illetve az egyes alprogramok szerint csoportosítva részletesen is bemutatásra kerülnek. A pályázatra vonatkozó további feltételek tekintetében az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (ideértve az azt módosító 77/2006. (IV. 4.) Korm. rendeletet, valamint 38/2007. (III. 7.) Korm. rendeletet is) alkalmazandó.

3 II. Általános tudnivalók a pályázásról 1. A pályázásra jogosultak köre Tanulók: Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) pályázhat a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi 1 állampolgár, aki a 2007/2008. tanévben: - halmozottan hátrányos helyzetű 2 ; vagy - családba fogadott; vagy - átmeneti nevelésbe; vagy - ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy - utógondozásban; vagy - utógondozói ellátásban részesül 3 ; vagy - hátrányos helyzetű 4, és meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul (ld. az alprogramonkénti részletes feltételeknél). - Abban az esetben, ha a tanuló a 2006/2007. tanévben valamely esélyegyenlőségi ösztöndíjban részesült, és a 2007/2008. tanévben is ugyanazon évfolyamon tanul, mint amelyre a korábbi ösztöndíja vonatkozott - azaz évismétlő -, a 2007/2008. tanévben nem részesülhet esélyegyenlőségi ösztöndíjban. - Abban az esetben, ha egy tanuló lemond a támogatásról, nincs lehetőség annak (pl. az iskolán belül) másik tanulóra való átruházására. Mentorok: Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat: - a pedagógus végzettséggel rendelkező személy; vagy - pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben 5 vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy 1 Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Kormány rendelet 3. (4) bekezdése értelmében az esélyegyenlőségi ösztöndíjak tekintetében külföldi állampolgár az a magyar állampolgársággal nem rendelkező személy, aki érdekében a pályázati feltételként az 1. pontban felsorolt intézkedéseket (családba fogadás, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, ideiglenes hatállyal elhelyezés, utógondozás, utógondozói ellátás) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján Magyarországon tették, illetve aki a Rendeletben meghatározott ellátásokban (árvaellátás) a magyar jogszabályok szerint részesül. 2 Meghatározását ld. a részletes feltételek között. 3 A fenti intézkedések (családba fogadás, átmeneti nevelésbe vétel, ideiglenes hatállyal elhelyezés, utógondozás, utógondozói ellátás) tartalmát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény határozza meg. 4 Meghatározását ld. a részletes feltételek között. 5 Tanári képzés a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzés, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti tanári mesterképzés. 3

4 - működő tanoda 1 tanára. Az Út a szakmához ösztöndíj esetében mentorként pályázhat a szakiskolában, szakközépiskolában szakmai, szakmai elméleti vagy gyakorlati tantárgyakat oktató - pedagógus; vagy - szakoktató, vagy - pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben 2 az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg. - Egy személy egyazon tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is!) összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet. - Amennyiben azonban a mentorként pályázó személy kizárólag az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében kíván mentorként működni, egyazon tanévben legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot. - A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a korábbi pályázati fordulókban nyertes mentorok sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet! - Amennyiben a mentorként pályázó személy a fent meghatározott számot meghaladó számú pályázatot nyújt be, a pályáztató szerv felhívja arra, hogy az általa megadott határidőn belül nevezze meg azon pályázatokat, amelyeket érvénytelennek kell tekinteni a fenti szám túllépése miatt. Amennyiben a mentorként pályázó személy e felhívásnak a megadott határidőn belül eleget tesz, a pályáztató szerv erről írásban értesíti az érvénytelen pályázattal érintett tanulót, illetve törvényes képviselőjét, valamint a közoktatási intézményt, és tájékoztatja őket arról, hogy az általa megadott határidőn belül újabb pályázatot nyújthatnak be. Amennyiben a mentorként pályázó személy a felhívásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, valamennyi pályázat, amelyben részt vesz, érvénytelen. A pályáztató szerv erről írásban értesíti az érintett tanulókat, illetve törvényes képviselőjüket, a mentorként pályázó személyt, valamint a közoktatási intézményt, és tájékoztatja az érintett tanulókat, illetve törvényes képviselőjüket, valamint a közoktatási intézményt arról, hogy az általa megadott határidőn belül újabb pályázatot nyújthatnak be, valamint a mentorként pályázó személyt arról, hogy az adott pályáztatási időszakban újabb pályázatot nem nyújthat be. Amennyiben az érvénytelenség úgy merül fel, hogy a mentorként pályázó személy egy tanéven belül több pályáztatási időszakban nyújt be a fenti számot meghaladó pályázatot, úgy az érvénytelenség csak az utóbb benyújtott pályázatok tekintetében áll be, a már létrejött ösztöndíjas jogviszonyok fennállását az nem érinti. 1 Tanoda a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott intézmény. 2 Tanári képzés a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzés, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti tanári mesterképzés. 4

5 Közoktatási intézmények: Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak vonatkozásában közoktatási intézménynek számít a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 20. (1) bekezdésének b)-f) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén működő intézmény: 20. (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei: b) általános iskola; c) szakiskola; d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola); e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola]; f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; Minden esetben kizáró oknak számít, ha: - a közoktatási intézmény végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; - a közoktatási intézménynek esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontjában meghatározott köztartozása van, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra a tanuló és mentor közösen pályázhat (külön pályázati űrlapon). Amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte), a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez! A pályázatot azon közoktatási intézmény nyújtja be, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. 2. Pályázati határidők Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjai esetében a pályázat beadási határideje: október 8. (postabélyegző dátuma!) A fenti határidőn túl beadott pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. 5

6 3. Támogatott időszak Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak azaz az Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához esetében a évi pályázati forduló során elnyerhető ösztöndíj a november 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. Amennyiben a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény arra forrást biztosít, az ösztöndíjas időszak a január 1. és június 30. közötti időszakra is kiterjedhet. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak több alkalommal is elnyerhetők. 4. A pályázás módja A pályázatokat 1 eredeti, aláírt példányban kell benyújtani. A pályázatot azon közoktatási intézmény nyújtja be, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. A pályázati anyagot (intézményi-, mentori- és tanulói űrlapok) alprogramonként külön csomagban postai úton, ajánlott küldeményként, eredeti aláírással és pecséttel ellátva küldjék meg az alábbi postacímre: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló Ösztöndíjprogram Alprogram neve 1374 Budapest Pf. 564 Kérjük, hogy az egyes űrlapokat a könnyebb feldolgozás érdekében ne fűzzék össze (kerüljék a spirál, tűzőgép, stb. használatát). Lehetőség van az űrlapok on-line kitöltésére is. Ugyanakkor ez a kitöltési mód nem helyettesíti a papíralapú, aláírt, lepecsételt pályázati anyag postai úton történő megküldését, és a pályázat elbírálása szempontjából a papír alapon, postai úton beküldött pályázati anyag tartalma az irányadó! A pályázati űrlapokhoz a következő módokon lehet hozzájutni: - Az űrlapok letölthetőek az OKM Támogatáskezelő honlapjáról (www.okmt.hu) - Az űrlapok igényelhetőek ben, levélben vagy személyesen az OKM Támogatáskezelőtől (elérhetőségeinket ld. 9. oldal). A pályázati űrlapot minden alprogramra külön, lehetőség szerint on-line formában, illetve szövegszerkesztővel vagy írógéppel kell kitölteni, illetve kinyomtatni. Ha erre nincs mód, elfogadjuk a kézzel írott pályázatokat, de kizárólag abban az esetben, ha kék színű tollal és nyomtatott nagybetűvel íródtak. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében az iskolák csak egy intézményi összesítő űrlapot nyújthatnak be alprogramonként! Az intézményi összesítő űrlapon minden olyan tanuló és mentor adatait fel kell tüntetni, akik az adott alprogramban kívánnak pályázni.

7 Abban az esetben, ha egy mentor több alprogramban is pályázik, alprogramonként külön űrlapot kell kitöltenie (egy űrlapon csak az adott alprogramban pályázó, mentorálni kívánt tanulókat lehet feltüntetni). - A formailag nem megfelelő, hibás vagy hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. 5. Hiánypótlás A formailag nem megfelelő, hibás vagy hiányos, vagy határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. 6. A bírálat menete Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a bírálat az előírt jogosultsági és formai követelmények betartásának ellenőrzése. A pályázatok érvényességének feltételei: - a pályázó jogosultsága a pályázásra jelen Felhívás feltételeinek megfelelően; - a pályázati űrlapok hiánytalan kitöltése és elküldése jelen Felhívásban meghatározott beadási határidőig és feltételekkel; - a tanulók (illetve törvényes képviselőik szülő, gyám) és a mentorok aláírásával hitelesített egyéni pályázatok; - az intézményi összesítő űrlap esetében a nyomtatott példány hitelesítése a közoktatási intézmény aláírásra jogosult hivatalos képviselőjének aláírásával és hivatalos pecsétjével. - Amennyiben a közoktatási intézmény hibás dokumentumokat ad be, azzal az összes tanulójának pályázata is formai hibássá válik! - Az intézményi összesítő űrlapon minden tanulónak és mentornak szerepelnie kell, az azon nem szereplő tanulók és mentorok pályázata érvénytelennek minősül akkor is, ha pályázati űrlap érkezik be tőlük. Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok elbírálásakor az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 6. (1) (2) bekezdése alapján előnyben részesülnek azok a tanulók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek: - a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű; családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett; utógondozásban; utógondozói ellátásban részesül (e feltételek a pályázat elbírálásakor azonos súllyal veendők figyelembe!); - a tanuló árvaellátásban 1 részesül; 1 Az árvaellátás tartalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény határozza meg. Az árvaellátásban részesülő tanulók abban az esetben jogosultak Útravaló ösztöndíjra, ha egyébként megfelelnek a II.1. A pályázásra jogosultak köre pontban felsorolt jogosultsági kritériumok valamelyikének. 7

8 - a tanuló hátrányos helyzetben lévő településen, kistérségben él 2 ; - a tanuló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege 3 a többi pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb; - a tanulóval egy háztartásban élők száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb; A beérkezett tanuló és mentor pályázatok egyenként és nem iskolánként csoportosítva kerülnek elbírálásra. A pályázatokról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Államtitkára november 28-ig hoz döntést. A pályázatokról szóló döntésről az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága december 5-ig kiértesíti a pályázókat. Az Útravaló Ösztöndíjprogramban a pályázatokról hozott döntés ellen sem méltányossági, sem más alapon fellebbezésre nincs mód. 7. Szerződéskötés Az OKM Támogatáskezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről, a felhasználás ellenőrzéséről, a beszámolás, elszámolás rendjéről, a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a közoktatási intézménnyel támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az ösztöndíjak összegét. 2 Hátrányos helyzetű település, kistérség a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletben, valamint a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott település, kistérség. 3 Jövedelem a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy adóköteles, - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. 8

9 Az ösztöndíjasokkal (tanuló és mentor) a közoktatási intézmény köt ösztöndíjszerződést, melynek szerződés-mintáját az OKM Támogatáskezelő biztosítja a közoktatási intézmények számára. Az ösztöndíjat az ösztöndíjasok részére az ösztöndíjas időszak alatt a közoktatási intézmény folyósítja. Az ösztöndíjszerződés a november 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. Amennyiben a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény arra forrást biztosít, az ösztöndíjas időszak a január 1. és június 30. közötti időszakra is kiterjedhet. Ebben az esetben az ösztöndíjasokkal újabb szerződéskötésre kerül sor a vonatkozó időszakra nézve. Amennyiben az ösztöndíjszerződés vagy a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a nyertes pályázóknak, illetve a közoktatási intézménynek felróható okból - nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti. A sikeresen pályázók iskoláinak a szerződéskötéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk (a pályázat benyújtásakor nincs szükség ezen dokumentumokra): Pályázó típus Aláírási címpéldány (közjegyző által kiállított) Létezést igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat 1 A képviselő aláírási jogosultságát igazoló okirat 2 Törzskönyvi kivonat intézményi hitelesítéssel ellátva APEH igazolás köztartozás hiányáról Helyi költségvetési szerv Központi költségvetési szerv + + Nem költségvetési szerv A beszámolás általános alapelvei A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a közoktatási intézménynek pénzügyi beszámolót kell készítenie a támogatási szerződésben meghatározott határidőig. A közoktatási intézmény a pénzügyi beszámoló megküldésével egyidejűleg továbbítja a támogatásban részesült mentorok tanulónként külön-külön elkészített szakmai beszámolóit (és egyéni előrehaladási naplóit) is. A beszámolókat a támogatási szerződés mellékletét képező formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni. A beszámolók ellenőrzését az OKM Támogatáskezelő végzi. A fel nem használt, illetve nem a pályázat céljaira, vagy nem a jelen Felhívás és a támogatási szerződés feltételei szerint felhasznált támogatást a közoktatási intézménynek vissza kell fizetnie az OKM Támogatáskezelő által megadott határidőig. 9. Információ Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1374 Budapest, Pf. 564 Telefon: (1) ; (1) Fax: (1) Internet: 1 Cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás amennyiben bíróság az intézményt jogi személyként nyilvántartásba vette -, továbbá alapító okirat és működési engedély. 2 Akkor szükséges, ha nem a létezést igazoló okiratban megjelölt képviselő ír alá. 9

10 III. Pályázattípusok 1. Út a középiskolába A pályázat célja A részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A évi pályázati körben Út a középiskolába ösztöndíjasok előirányzott száma fő, amely az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra beadott pályázatok eloszlása és a keret függvényében még változhat. A program tartalma A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során, és felkészíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2007/2008. tanévben. A pályázók köre A) Tanulók A Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi 1 állampolgár, aki a 2007/2008. tanévben 7-8. évfolyamon tanul, és: - halmozottan hátrányos helyzetű 2 ; vagy - családba fogadott; vagy - átmeneti nevelésbe; vagy - ideiglenes hatállyal elhelyezett; vagy - utógondozásban; vagy - utógondozói ellátásban részesül; vagy - hátrányos helyzetű 3. - Nem jogosult az Útravaló Ösztöndíjra az a tanuló, aki a 2006/2007. tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült bármely esélyegyenlőségi alprogramban, és a 2007/2008. tanévben is ugyanazon évfolyamon tanul, amelyre a korábbi ösztöndíja vonatkozott, azaz évismétlő. - Amennyiben a tanuló az intézményi pénzügyi beszámoló mellékletét képező Tanulói szándéknyilatkozat megküldésével nem nyilatkozott arról, hogy az ösztöndíjas tevékenységet a 2007/2008. tanévben folytatni kívánja, vagy szándéknyilatkozata formai hibás, úgy kizárólag abban az esetben részesülhet támogatásban a 2007/2008. tanévben is, ha új pályázatot nyújt be. 1 Ld. meghatározását az Általános tudnivalók között II.1. pont. 2 Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, aki hátrányos helyzetűnek minősül (ld. a következő 3. lábjegyzetet), és akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője/szülei, gyámja/gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. 3 Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. 10

11 B) Mentorok - pedagógus végzettséggel rendelkező személy; vagy - pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben 1 vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy - működő tanoda 2 tanára. - Egy személy egyazon tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet. - Amennyiben azonban a mentorként pályázó személy kizárólag az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében kíván mentorként működni, egyazon tanévben legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot. - A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a korábbi pályázati fordulókban nyertes mentorok sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet! - Mentor lehet a pályázati feltételek megléte mellett azon személy is, aki a mentorálandó tanuló közoktatási intézményével nincs közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban. A mentor feladata A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor ennek érdekében a pályázat benyújtásával - vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: - rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulójával; - rendszeresen személyes kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal; - családlátogatáson vesz részt; - részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek; - a pályázatban megfogalmazott pedagógiai terv alapján mentori teendőit ellátja és erről tanulónként - a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő egyéni előrehaladási naplót vezet a pályáztató szerv által előre megadott formátumban, továbbá az ösztöndíjas időszak végén ugyancsak tanulónként és a pályáztató szerv által előre megadott formátumban - szakmai beszámolót készít az OKM Támogatáskezelő számára. A pályázás menete - Az ösztöndíjprogramba a tanuló és mentor közös a tanuló közoktatási intézménye által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával együttesen továbbított pályázat útján kerülhet be. A tanuló és a mentor a saját pályázati űrlapját aláírja. - Amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte) 1 Tanári képzés a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzés, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti tanári mesterképzés. 2 Tanoda a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott intézmény. 11

12 a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez! - A mentor a pályázati űrlapján ismerteti az ösztöndíjas időszakban a tanulóval közösen folytatandó tevékenységet. - Az ösztöndíjra pályázó tanulók és a tanárok a továbbiakban: pályázó-párok elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges mellékleteit, s ezt a tanuló közoktatási intézményében az intézményvezető által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja az OKM Támogatáskezelő postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. A pályázó-párok felelőssége, hogy a dokumentációt hiánytalanul kitöltsék. - Az intézményi összesítő űrlapon minden tanulónak és mentornak szerepelnie kell, az azon nem szereplő tanulók és mentorok pályázata érvénytelennek minősül akkor is, ha pályázati űrlap érkezik be tőlük. - Amennyiben a közoktatási intézmény hibás dokumentumokat ad be, azzal az összes tanulójának pályázata is formai hibássá válik. - A közoktatási intézménynek a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a pályázatok bármelyike nyer, szerződést köt a pályázati támogatás kifizetésére az OKM Támogatáskezelővel, és eljuttatja az ösztöndíjakat az érintett tanulónak és mentornak. - A formailag nem megfelelő, hiányos, hibás vagy a határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. Minden esetben kizáró oknak számít, ha: - a közoktatási intézmény végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; - a közoktatási intézménynek esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontjában meghatározott köztartozása van, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is. A pályázaton elnyerhető ösztöndíj Az ösztöndíjak összege a november 1. és december 31. közötti időszakra: Tanulók ösztöndíja: Mentorok ösztöndíja: Ft/hó 2 hónapra (2007. november-december), egy összegben utalva Ft/hó/tanuló 2 hónapra (2007. novemberdecember), egy összegben utalva Amennyiben a támogatási keret rendelkezésre áll, a január 1. és június 30. közötti időszakra ugyanekkora összegben kerül folyósításra az ösztöndíj. 12

13 Mentorok egyszeri kiegészítő ösztöndíja: Ft/tanuló, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga a 2006/2007. tanév végi átlaghoz képest romlott, de a romlás nem éri el a 0,5 tizedet és felsőbb évfolyamba lépett Ft/tanuló, amennyiben a tanuló megtartotta a 2006/2007. tanév végi átlagát, vagy maximum 0,5 tizedet javított és felsőbb évfolyamba lépett Ft/tanuló, amennyiben a tanuló a 2006/2007. tanév végi átlaghoz képest több mint 0,5 tizedet javított és felsőbb évfolyamba lépett Ft/tanuló, amennyiben a tanuló érettségit adó középiskolába nyer felvételt Az ösztöndíjasok ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény rendelkezései szerint adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei: A mentor ösztöndíjának kiegészítő részlete akkor folyósítható, ha a mentorált 7. osztályos tanuló továbblép 8. osztályba, illetve érettségit adó középiskolába nyer felvételt. Nem folyósítható a kiegészítő ösztöndíj a mentor részére, amennyiben: - a tanuló kimarad az iskolából; - a tanuló évismétlésre bukik; - a tanuló javítóvizsgát tesz; - a tanuló tanév végi tanulmányi átlagában 0,5 tizedes vagy azt meghaladó romlás áll be a 2006/2007. tanév végi átlagához képest; - 8. évfolyamos tanuló esetén a tanuló nem nyer felvételt érettségit adó középiskolába; - mentorváltás esetén a régi mentornak; - mentorváltás esetén az új mentornak, ha a mentorváltásra (a tanuló közoktatási intézményének erről történő értesítésére) a tanév hetedik hónapját követően kerül sor. Szerződéskötés: Amennyiben a tanuló 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen (pl. bíróság gondnokság alá helyezte), az ösztöndíjszerződést mind a tanuló, mind törvényes képviselője (szülő, gyám) aláírja! Mentorváltás: A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíj időtartama alatt indokolt esetben egy alkalommal mentorváltást kezdeményezhet az OKM Támogatáskezelőnél. Feltétele: - a tanuló vagy törvényes képviselője (szülő, gyám) által írásban indokolt Mentorváltó űrlap benyújtása az OKM Támogatáskezelő postacímére; - ezzel egyidejűleg a kiválasztott személy mentori pályázatot nyújtson be az OKM Támogatáskezelő postacímén; - a mentorként pályázó személy megfeleljen a mentorokra kiírt feltételeknek.

14 Amennyiben a mentorváltás a meghatározott tanulószám túllépésével jár, azt az OKM Támogatáskezelő elutasítja, és az érintetteket értesíti. Amennyiben az OKM Támogatáskezelő a mentorváltást indokoltnak tartja, erről értesíti a tanuló közoktatási intézményét, hogy az kezdeményezze a tanuló korábbi mentorával kötött ösztöndíjszerződés megszüntetését és a tanulóval kötött ösztöndíjszerződés módosítását. Az új mentorral a közoktatási intézmény ösztöndíjszerződést köt, illetve amennyiben a tanuló által választott új mentor már rendelkezik a programban ösztöndíjas jogviszonnyal az adott közoktatási intézményben, az új mentor ösztöndíjszerződését az intézmény módosítja. Mentorváltás esetén a régi mentor köteles az általa a mentorváltás időpontjáig előrehaladási naplót a közoktatási intézménynek átadni, amelyet az az ösztöndíjas időszak végén - továbbít a pályáztató szervnek. Az ösztöndíjas jogviszonyt a közoktatási intézmény egyoldalúan megszünteti, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike bekövetkezik: - a tanuló vagy törvényes képviselője (szülő, gyám) a Lemondó nyilatkozat formanyomtatvány megküldésével írásban értesíti a tanuló közoktatási intézményét és ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelőt arról, hogy a tanuló lemond az ösztöndíjról; - a tanuló iskolalátogatási kötelezettségének nem tesz eleget (erről a közoktatási intézmény 8 munkanapon belül köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt); - az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele megszűnik akár a mentor akár a tanuló esetében (erről a közoktatási intézmény 8 munkanapon belül köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt) - a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik a közoktatási intézményben (erről a közoktatási intézmény 8 munkanapon belül köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt). Amennyiben a tanuló a tanulói jogviszony megszűnését követő 30 napon belül az Intézményváltó űrlap megküldésével írásban értesíti az OKM Támogatáskezelőt arról, hogy mely közoktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonyt, és ezen új közoktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy vállalja az Ösztöndíjprogram lebonyolításában való részvételt, a tanuló ösztöndíjas jogviszonya fennmarad. 14

15 Adatvédelem: A tanuló és a tanuló törvényes képviselője (szülő, gyám), valamint a mentor a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul a pályázat elbírálásához szükséges, az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendeletben meghatározott személyes adatainak 1 a Rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez 2. A fent meghatározott személyek a pályázat benyújtásával vállalják azt is, hogy haladéktalanul bejelentik a közoktatási intézménynek az olyan személyes adatukban bekövetkezett változást, amely az ösztöndíjszerződést, az ösztöndíjra való jogosultságot érinti. Az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatosan kezelt személyes adatok statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak és továbbíthatóak. A kiskorú (azaz 18. életévét be nem töltött) vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen tanuló nyilatkozatához szükséges a törvényes képviselő (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulása! 1 Személyes adat A tanuló adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége (különösen telefonszám, ), a tanuló állampolgárságára és hátrányos helyzetére vonatkozó adatok; a törvényes képviselő adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, állampolgársága, illetve a külföldi állampolgár törvényes képviselő jogállása, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége (különösen telefonszám, ), valamint legmagasabb iskolai végzettsége, amennyiben a pályázatot a tanuló halmozottan hátrányos helyzetére hivatkozva nyújtják be; a mentor adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, lakóhelye, végzettsége, munkahelye, elérhetősége (különösen telefonszám, ). A végzettségre és a munkahelyre vonatkozó adatok, amennyiben azok nem feltételei a mentori tevékenység ellátásának, csak személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra használhatóak fel. 2 Személyes adatkezelés A hátrányos helyzetre, valamint a külföldi állampolgár pályázó jogállására vonatkozó személyes adatokat a közoktatási intézmény kezeli az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 3 évig. A közoktatási intézmény ezen adatokat a pályázat benyújtásakor a pályázat elbírálása és a támogatási szerződés megkötése céljából, illetve akkor továbbítja a pályáztató szerv részére, ha azokkal összefüggésben az ösztöndíjszerződést vagy a támogatási szerződést módosítani vagy megszüntetni, felbontani szükséges, valamint az ösztöndíj esetleges visszafizetéséről szóló döntés céljából. A pályáztató szerv a részére továbbított adatokat az ott meghatározott célokra és csak a pályázatok elbírálásához, a támogatási szerződés megkötéséhez, valamint az ösztöndíjszerződés, illetve a támogatási szerződés módosításához, megszüntetéséhez, felbontásához szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használhatja fel. Az egyéb személyes adatokat a pályáztató szerv és a közoktatási intézmény kezeli az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 3 évig.

16 2. Út az érettségihez A pályázat célja A részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése érdekében. A évi pályázati körben Út az érettségihez ösztöndíjasok előirányzott száma fő, amely az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra beadott pályázatok eloszlása és a keret függvényében még változhat. A program tartalma A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során és felkészíti a sikeres érettségire. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2007/2008. tanévben. A pályázók köre A) Tanulók A Magyar Köztársaság területén működő, érettségit adó középiskolával tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi 1 állampolgár, aki a 2007/2008. tanévben, érettségit adó képzésben évfolyamon, vagy nyelvi előkészítő évfolyamon évfolyamon tanul, és: - halmozottan hátrányos helyzetű 2 ; vagy - családba fogadott; vagy - átmeneti nevelésbe; vagy - ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy - utógondozásban; vagy - utógondozói ellátásban részesül; vagy - hátrányos helyzetű 3. - Nem jogosult az Útravaló Ösztöndíjra az a tanuló, aki a 2006/2007. tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült bármely esélyegyenlőségi alprogramban, és a 2007/2008. tanévben is ugyanazon évfolyamon tanul, amelyre a korábbi ösztöndíja vonatkozott, azaz évismétlő. - Nem jogosult az Útravaló Ösztöndíjra az érettségi után a 13. évfolyamon technikusi képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő középiskolai tanuló. - Amennyiben a tanuló az intézményi pénzügyi beszámoló mellékletét képező Tanulói szándéknyilatkozat megküldésével nem nyilatkozott arról, hogy az ösztöndíjas tevékenységet a 2007/2008. tanévben folytatni kívánja, vagy szándéknyilatkozata formai 1 Ld. meghatározását az Általános tudnivalók között II.1. pont 2 Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, aki hátrányos helyzetűnek minősül (ld. a következő 3. lábjegyzetet), és akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője/szülei, gyámja/gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. Továbbá az a nagykorú tanuló is, aki hátrányos helyzetűnek minősül (ld. a következő 3. lábjegyzetet), és akinek a törvényes felügyeletét korábban ellátó szülője/szülei, gyámja/gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen, vagy akit korábban tartós nevelésbe vettek. 3 Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. Továbbá az a nagykorú tanuló is, akit a jegyző korábban védelembe vett, vagy aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy az a 23. életévét betöltött tanuló, akinek a háztartásában (családjában) az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. (2) bekezdésében meghatározott mértéket (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130, illetve 120 %-át). 16

17 hibás, úgy kizárólag abban az esetben részesülhet támogatásban a 2007/2008. tanévben is, ha új pályázatot nyújt be. B) Mentorok - pedagógus végzettséggel rendelkező személy; vagy - pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben 1 vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy - működő tanoda 2 tanára. - Egy személy egyazon tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet. - Amennyiben azonban a mentorként pályázó személy kizárólag az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében kíván mentorként működni, egyazon tanévben legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot. - A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a korábbi pályázati fordulókban nyertes mentorok sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet! - Mentor lehet a pályázati feltételek megléte mellett azon személy is, aki a mentorálandó tanuló közoktatási intézményével nincs közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban. A mentor feladata A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor ennek érdekében a pályázat benyújtásával - vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: - rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulójával; - rendszeresen személyes kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal; - családlátogatáson vesz részt; - részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek; - a pályázatban megfogalmazott pedagógiai terv alapján mentori teendőit ellátja és erről tanulónként - a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő egyéni előrehaladási naplót vezet a pályáztató szerv által előre megadott formátumban, továbbá az ösztöndíjas időszak végén ugyancsak tanulónként és a pályáztató szerv által előre megadott formátumban - szakmai beszámolót készít az OKM Támogatáskezelő számára. 1 Tanári képzés a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzés, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti tanári mesterképzés. 2 Tanoda a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott intézmény. 17

18 A pályázás menete - Az ösztöndíjprogramba a tanuló és mentor közös a tanuló közoktatási intézménye által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával együttesen továbbított pályázat útján kerülhet be. A tanuló és a mentor a saját pályázatát aláírja. - Amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte) a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez! - A mentor a pályázati űrlapján ismerteti az ösztöndíjas időszakban a tanulóval közösen folytatandó tevékenységet. - Az ösztöndíjra pályázó tanulók és a tanárok a továbbiakban pályázó-párok elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges mellékleteit, s ezt a tanuló közoktatási intézményében az intézményvezető által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja az OKM Támogatáskezelő postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. A pályázó-párok felelőssége, hogy a dokumentációt hiánytalanul kitöltsék. - Az intézményi összesítő űrlapon minden tanulónak és mentornak szerepelnie kell, az azon nem szereplő tanulók és mentorok pályázata érvénytelennek minősül akkor is, ha pályázati űrlap érkezik be tőlük. - Amennyiben a közoktatási intézmény hibás dokumentumokat ad be, azzal az összes tanulójának pályázata is formai hibássá válik. - A közoktatási intézménynek a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a pályázatok bármelyike nyer, szerződést köt a pályázati támogatás kifizetésére az OKM Támogatáskezelővel, és eljuttatja az ösztöndíjakat az érintett tanulónak és mentornak. - A formailag nem megfelelő, hiányos, hibás vagy a határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. Minden esetben kizáró oknak számít, ha: - a közoktatási intézmény végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; - a közoktatási intézménynek esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontjában meghatározott köztartozása van, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is.

19 A pályázaton elnyerhető ösztöndíj Az ösztöndíjak összege a november 1. és december 31. közötti időszakra: Tanulók ösztöndíja: Mentorok ösztöndíja: Ft/hó 2 hónapra (2007. november-december), egy összegben utalva Ft/hó/tanuló 2 hónapra (2007. novemberdecember), egy összegben utalva Amennyiben a támogatási keret rendelkezésre áll, a január 1. és június 30. közötti időszakra ugyanekkora összegben kerül folyósításra az ösztöndíj. Mentorok egyszeri kiegészítő ösztöndíja: Ft/tanuló, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga a 2006/2007. tanév végi átlaghoz képest romlott, de a romlás nem éri el a 0,5 tizedet és felsőbb évfolyamba lépett Ft/tanuló, amennyiben a 9. évfolyamos vagy a nyelvi előkészítő évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lépett Ft/tanuló, amennyiben a tanuló megtartotta a 2006/2007. tanév végi átlagát, vagy maximum 0,5 tizedet javított és felsőbb évfolyamba lépett Ft/tanuló, amennyiben a tanuló a 2006/2007. tanév végi átlaghoz képest több, mint 0,5 tizedet javított és felsőbb évfolyamba lépett Ft/tanuló, amennyiben a tanuló sikeresen leérettségizik Az ösztöndíjasok ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény rendelkezései szerint adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei: A mentor ösztöndíjának kiegészítő részlete akkor folyósítható, ha a mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép, illetve sikeres érettségi vizsgát tesz. Nem folyósítható a kiegészítő ösztöndíj a mentor részére, amennyiben: - a tanuló kimarad az iskolából; - a tanuló évismétlésre bukik; - a tanuló javítóvizsgát tesz; - a tanuló tanév végi tanulmányi átlagában 0,5 tizedes vagy azt meghaladó romlás áll be a 2006/2007. tanév végi átlaghoz képest (kivétel a 9. évfolyamon tanulókat mentorálók esetében); - az érettségire készülő tanuló nem tesz érettségi vizsgát; - mentorváltás esetén a régi mentornak; - mentorváltás esetén az új mentornak, ha a mentorváltásra (a tanuló közoktatási intézményének erről történő értesítésére) a tanév hetedik hónapját követően kerül sor.

20 Szerződéskötés: Amennyiben a tanuló 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen (pl. bíróság gondnokság alá helyezte), az ösztöndíjszerződést mind a tanuló, mind törvényes képviselője (szülő, gyám) aláírja! Mentorváltás: A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíj időtartama alatt indokolt esetben egy alkalommal mentorváltást kezdeményezhet az OKM Támogatáskezelőnél. Feltétele: - a tanuló vagy törvényes képviselője (szülő, gyám) által írásban indokolt Mentorváltó űrlap benyújtása az OKM Támogatáskezelő postacímére; - ezzel egyidejűleg a kiválasztott személy mentori pályázatot nyújtson be az OKM Támogatáskezelő postacímén; - a mentorként pályázó személy megfeleljen a mentorokra kiírt feltételeknek. Amennyiben a mentorváltás a meghatározott tanulószám túllépésével jár, azt az OKM Támogatáskezelő elutasítja, és az érintetteket értesíti. Amennyiben az OKM Támogatáskezelő a mentorváltást indokoltnak tartja, erről értesíti a tanuló közoktatási intézményét, hogy az kezdeményezze a tanuló korábbi mentorával kötött ösztöndíjszerződés megszüntetését és a tanulóval kötött ösztöndíjszerződés módosítását. Az új mentorral a közoktatási intézmény ösztöndíjszerződést köt, illetve amennyiben a tanuló által választott új mentor már rendelkezik a programban ösztöndíjas jogviszonnyal az adott közoktatási intézményben, az új mentor ösztöndíjszerződését az intézmény módosítja. Mentorváltás esetén a régi mentor köteles az általa a mentorváltás időpontjáig előrehaladási naplót a közoktatási intézménynek átadni, amelyet az az ösztöndíjas időszak végén - továbbít a pályáztató szervnek. Az ösztöndíjas jogviszonyt a közoktatási intézmény egyoldalúan megszünteti, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike bekövetkezik: - a tanuló vagy törvényes képviselője (szülő, gyám) a Lemondó nyilatkozat formanyomtatvány megküldésével írásban értesíti a tanuló közoktatási intézményét és ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelőt arról, hogy a tanuló lemond az ösztöndíjról; - a tanuló iskolalátogatási kötelezettségének nem tesz eleget (erről a közoktatási intézmény 8 munkanapon belül köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt); - a jogosultság valamely feltétele megszűnik akár a mentor, akár a tanuló esetében (erről a közoktatási intézmény 8 munkanapon belül köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt); - a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik a közoktatási intézményben (erről a közoktatási intézmény 8 munkanapon belül köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt). Amennyiben a tanuló a tanulói jogviszony megszűnését követő 30 napon belül az Intézményváltó űrlap megküldésével írásban értesíti az OKM Támogatáskezelőt arról, hogy mely közoktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonyt, és ezen új közoktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy 20

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja születési

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL Figyelem! Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség! A sikeres

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS UTR-16-USZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS UTR-16-USZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: UTR-16-USZ A meghirdetés dátuma: 2016. augusztus 19. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Esélyegyenlőségi alprogramok pályázati felhívás 2006 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja... 3 II. Általános tudnivalók a pályázásról... 5 1. A pályázásra jogosultak köre...

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ajka Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalalövő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. B tipusú

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. B tipusú Tervezet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dévaványa Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Út a tudományhoz alprogram pályázati felhívás 2006 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram... 3 II. Az Út a tudományhoz alprogram pályázási és megvalósítási feltételei... 4 1. Az Út a

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására Pályázati kiírás A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi csatlakozására A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23. Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

Részletesebben

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve). A típusú pályázati kiírás PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

A jelentkezés benyújtásának határideje elektronikusan: szeptember 23. éjfél, postai úton: október 03. éjfél

A jelentkezés benyújtásának határideje elektronikusan: szeptember 23. éjfél, postai úton: október 03. éjfél JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁLÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ ALPROGRAM 2016/2017-ES TANÉV A jelentkezés

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bevezetés. I. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása 1.. 2

Bevezetés. I. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása 1.. 2 Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2002.(XII.12.) rendelete az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők ösztöndíjáról a 10/2004.(IV.25.) és a 10/2005.(X.28.) rendeletekkel

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre TÁJÉKOZTATÓ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl.

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjhoz Adategyeztető Tájékoztató: A kérelem benyújtásához szükséges: - Szülők, illetve eltartók jövedelemigazolásai (pl. családi pótlék, nyugdíj, jövedelemigazolás,

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14. a) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára bursa hungarica.qxd 2009.09.18. 16:09 Page 1 Bursa Hungarica különszám WWW.BEKESVAROS.HU BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2009. SZEPTEMBER XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Békés Város Önkormányzata az

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak

Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Pályázati kiírás Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramjai Az

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Ingyenes óvodai étkezés szeptember 1-től

Ingyenes óvodai étkezés szeptember 1-től 1 KEDVES SZÜLŐK! Ingyenes óvodai étkezés 2015. szeptember 1-től 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS MAROSLELE Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program FIGYELEM! JELEN TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG! A sikeres pályázás

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY r e n d e l e t e a nevelési-oktatási és az alapfokú művészetoktatási intézményekben a tanulók által fizetendő költségtérítésről és tandíjról,

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 1. Alulírott...

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Pályázati kiírás. Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Út a szakmához alprogramja

Pályázati kiírás. Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Út a szakmához alprogramja Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram "Út a szakmához" (ÚTR-ÚS-12) esélyegyenlőségi alprogramjában

Részletesebben

Mentori ajánlattételi adatlap

Mentori ajánlattételi adatlap I. Az ajánlattevő személyes adatai Mentori ajánlattételi adatlap Név előtag (pl. Ifj., dr., stb.) Vezetéknév Keresztnév TAJ-szám: Adóazonosító jel: Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Magánnyugdíj-pénztár

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ- MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK HÁTTÉR

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ- MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK HÁTTÉR PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ- MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint támogató (a továbbiakban: EMMI vagy Támogató)megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL: A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

1) A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a) Az "A" típusú pályázatra

1) A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a) Az A típusú pályázatra Ráckeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni

Részletesebben

A jövedelemnyilatkozat (kétoldalas minta) és a kitöltéséhez szükséges tájékoztató az utasítás melléklete.

A jövedelemnyilatkozat (kétoldalas minta) és a kitöltéséhez szükséges tájékoztató az utasítás melléklete. polgármesteri tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésről A 2015. évi LXIII. törvény - mely módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Pályázati kiírás. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

Pályázati kiírás. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: Pályázati kiírás 1) A pályázók köre A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag Nyékládháza települési önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben