ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM"

Átírás

1 ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Út a tudományhoz alprogram pályázati felhívás 2006

2 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram... 3 II. Az Út a tudományhoz alprogram pályázási és megvalósítási feltételei Az Út a tudományhoz alprogram célja Az Út a tudományhoz alprogram tartalma A pályázásra jogosultak köre Pályázati határidők Támogatott időszak A pályázás módja Hiánypótlás A bírálat menete A pályázaton elnyerhető támogatás Szerződéskötés

3 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram A Magyar Kormány 1016/2005 (II. 25.) Korm. határozata rendelkezik az Útravaló Ösztöndíjprogram elindításáról, a 152/2005. (VIII. 2.) és a 77/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet pedig a program működtetésének feltételeit szabályozza. A program átfogó célja (1) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése 1, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, (2) a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A természettudományos, műszaki és matematika tehetségek gondozása. Magyarországon a matematikai, természettudományos és műszaki végzettséggel rendelkezők száma 1999 óta folyamatosan csökken. Az EU célkitűzések megvalósítása érdekében hazánkban a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni annak, hogy a diákok és a pedagógusok nagyobb érdeklődést tanúsítsanak a matematikai, természettudományos, műszaki tanulmányok iránt, erősebb vonzóerőt jelentsenek számukra azok a pályák, ahol ezen ismeretek alkalmazása szükséges. A fenti célok megvalósítását az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja támogatja. A 2005-ös évben kiírt pályázati fordulónak köszönhetően a program hatása egyértelműen érezhető, hiszen a 2005/2006-os tanévben 77 kutatócsoportban közel 300 a természet-, műszaki-és matematikai tudományok területén tehetséges diák és tanáraik kaptak támogatást. A fentiek alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006-ban ismételten pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogramban való részvételre. A pályázás feltételeit az Út a tudományhoz alprogram esetében jelen Pályázati felhívás, valamint a pályázati dokumentáció (űrlapok, kitöltési útmutatók) tartalmazza. E dokumentumok letölthetőek a pályázati programot lebonyolító Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu), vagy ügyfélszolgálatától igényelhetők ( tel.: (1) ). Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja által kínált lehetőségek, pályázási feltételek a következőkben részletesen bemutatásra kerülnek. A pályázatok megvalósításának, és a támogatás felhasználásának további feltételeit a 152/2005. (VIII. 2.) és a 77/2006. (IV. 4.) Korm. Rendelet alapján a nyertes intézmény és a Tempus Közalapítvány között létrejövő támogatási szerződés szabályozza. 1 A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítését az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) támogatják. Az esélyegyenlőségi alprogramok pályázási és megvalósítási feltételeit külön pályázati felhívás tartalmazza, amely letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu). 3

4 II. Az Út a tudományhoz alprogram pályázási és megvalósítási feltételei 1. Az Út a tudományhoz alprogram célja Az Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató diákok tehetséggondozása. 2. Az Út a tudományhoz alprogram tartalma A természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területén választott, a tehetséggondozást szolgáló bármilyen kutatási, innovációs témával pályázhat egy-egy tanár és a vele közösen kutatómunkában részt venni szándékozó diákok. A pályázat a tehetségek szakszerű támogatását vállaló középfokú közoktatási vagy szakképző intézményekben, illetve kollégiumokban dolgozó pedagógusok és a tehetséget mutató diákok együttműködésére épít. 3. A pályázásra jogosultak köre Az Út a tudományhoz alprogram esetében Útravaló pályázati támogatásban kizárólag Magyarországon működő közoktatási intézmények és kollégiumok részesülhetnek. Ezen alprogram keretében kutatócsoportok pályázhatnak, amelyek munkájának támogatására az intézmények nyújtják be a pályázatot, a tanulóknak és tanároknak nem kell külön pályázati űrlapon pályázniuk Az alábbi összetételű kutatócsoportok jogosultak a támogatásra: - egy kutató tanár, valamint - vele együttműködő maximum 5 diák, akik szeptember 1-jén gimnázium, szakközépiskola vagy szakiskola legalább 10. évfolyamán, nappali tagozaton tanulnak. A támogatást a pályázatban megjelölt személyi összetételű projektek kapják. Ha évközben a tanár és/vagy a diákok személyében változás következik be, kizárólag a Tempus Közalapítvány írásbeli engedélyével folytatható a projekt megvalósítása és finanszírozása. Az Útravaló ösztöndíjban a pályázó kutatócsoportok kizárólag azon magyar és külföldi 2 diákjai részesülhetnek, akik valamely, a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak. Figyelem! Egy tanár a 4 alprogramban (a 3 esélyegyenlőségi alprogramban és az Út a tudományhoz alprogramban) összesen maximum 5 diákkal foglalkozhat! Tehát, ha például az Út a tudományhoz alprogramban egy tanár 5 diákkal indít projektet, akkor az esélyegyenlőségi programokban már nem jogosult mentorként pályázni. Egy tanár egy kutatási projektben való részvétellel pályázhat, azonban egy iskolából, kollégiumból több pályázat is benyújtható! Nem kaphatnak támogatást azok a projektek, amelyeket már más forrásokból korábban megvalósultak. 2 Ld. 1. lábjegyzet 4

5 Minden esetben kizáró oknak számít, ha a pályázatot benyújtó intézmény: a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban; b) nem tett eleget 60 napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék-, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló tartozása van. 4. Pályázati határidők Az Út a tudományhoz alprogram esetében a pályázatok beadási határideje: november 3. (postára adás dátuma!) 5. Támogatott időszak Az Út a Tudományhoz alprogramban a támogatott időszak: december május 31. Ezen időszak alatt van lehetőség a támogatás felhasználására, illetve a mentornak és a diákoknak ösztöndíj kifizetésére. A megvalósítási időszakon kívüli kifizetések nem számolhatóak el a pályázati támogatás terhére. 6. A pályázás módja A kutatócsoportok az intézményükön vagy a diákok kollégiumán keresztül pályázhatnak. Az intézmény az egyes kutatócsoportok által elkészített projektterveket külön pályázatok keretében nyújtja be a Tempus Közalapítványhoz. A projekttervek külön és nem intézményenként csoportosítva kerülnek elbírálásra, így előfordulhat az, hogy egy intézményből csak bizonyos projektek lebonyolítása kap támogatást. A nyertes projektek támogatására a Tempus Közalapítvány az azokat beküldő intézménnyel köt szerződést. A pályázás az alprogram hivatalos űrlapjának kitöltésével történik. A pályázatokat 1 eredeti, az intézmény pecsétjével és hivatalos képviselőjének aláírásával ellátott, valamint 2, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. Kérjük, az űrlap eredeti példányát a könnyebb feldolgozás érdekében ne fűzzék össze (kerüljék pl. a spirál, tűzőgép, stb. használatát). A pályázati anyagot postai úton, ajánlott küldeményként kell megküldeni a Tempus Közalapítvány címére: Tempus Közalapítvány Útravaló Programiroda 1438 Budapest 70, Pf. 508 Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel az alprogram nevét (Út a tudományhoz)! A pályázati űrlaphoz a következő módokon lehet hozzájutni: A pályázatok kitöltésére lehetőség nyílik on-line formában a Tempus Közalapítvány honlapján keresztül (www.tka.hu), Letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu). Igényelhető ben, levélben vagy személyesen a Közalapítványtól (elérhetőségeinket ld. 7.oldal). 5

6 A pályázati űrlapot lehetőség szerint szövegszerkesztővel vagy írógéppel kell kitölteni. Ha erre nincs mód, elfogadjuk a kézzel írott pályázatokat, de kizárólag abban az esetben, ha tollal, nyomtatott betűvel íródtak. Az űrlapok on-line kitöltésével felgyorsíthatják pályázatuk elbírálását és elkerülhetővé válhatnak az esetleges formai hibák ugyanakkor ez a kitöltési mód egyelőre nem helyettesíti a papíralapú, aláírt, lepecsételt verzió megküldését. Figyelem: ha a pályázati űrlap nem a megfelelő módon van kitöltve, a pályázat automatikusan érvénytelennek minősül! A pályázat elkészítésénél jelen Felhívás és a pályázati űrlap kitöltési útmutatójának utasításait kell követni. 7. Hiánypótlás Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejének lejárta után nincs lehetőség. A Tempus Közalapítvány / Útravaló Programiroda azonban előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő előtt legalább 2 héttel, tehát legkésőbb október 20-ig beérkezett pályázatok esetében. Esetleges formai hibák esetén a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani a hibákat, és újból megküldeni a pályázatot, illetve pótolni a hiányzó dokumentumokat. Figyelem: az előzetes formai bírálatok esetében a beérkezési határidőről és nem a postára adás dátumáról van szó! 8. A bírálat menete Az Út a Tudományhoz alprogram esetében a formai szempontból megfelelt pályázatokat szakmai bírálatra bocsátjuk azokat a Tempus Közalapítvány független szakértők bevonásával értékeli és rangsorolja. A bírálat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak, illetve a nyertes intézmények névsora a Tempus Közalapítvány honlapjára is felkerül (www.tka.hu). Az Útravaló Ösztöndíjprogramban a döntés ellen sem méltányossági, sem más alapon fellebbezésre nincs mód. A pályázatok formai érvényességének feltételei: a pályázó jogosultsága a pályázásra jelen Felhívás feltételeinek megfelelően; a pályázati űrlap hiánytalan kitöltése és elküldése jelen Felhívásban meghatározott beadási határidőig és feltételekkel; minden egyes projektötletet külön pályázat keretében kell benyújtani; a pályázatok beküldése a megfelelő példányszámban; a pályázat hitelesítése az intézmény aláírásra jogosult hivatalos képviselőjének aláírásával és hivatalos pecsétjével. Kérjük, hogy a formai hibák elkerülése érdekében minden esetben a pályázati csomag összeállítása után töltsék ki a pályázati űrlap első oldalán található ellenőrző listát! Szakmai prioritások A tartalmai bírálat során előnyt élveznek azok a kutatócsoportok: 6

7 amelyek összehangolt csoportmunkára építenek, s amelyekben minden résztvevőnek megvan a maga jól körülhatárolt feladatköre; amelyek tevékenységének már van olyan előzménye, amelyben a most pályázó csoporttagok vagy közülük néhányan részt vettek; amelyek tevékenységének már van sikeres előzménye (pl. hazai vagy nemzetközi versenyen elért helyezés, publikáció stb.); amelyek valamely hazai vagy nemzetközi versenyen is indulni kívánnak a támogatott projekt eredményeivel, s ezt igazolni tudják (pl. versenyre való jelentkezés visszaigazolásával stb.); amelyek idegen nyelvű szakirodalom feldolgozásával valósítják meg a kutatásukat; amelyek kutatási eredményei a gazdasági életben alkalmazhatóak; amelyek tevékenysége elősegíti, hogy a résztvevő diákok a természet-, a műszaki- és matematikai tudományok területén folytassák tanulmányaikat a felsőoktatásban; amelyek során a kutatócsoportok együttműködnek más intézményekkel (pl. kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények stb.). 9. A pályázaton elnyerhető támogatás Az intézmények a kutatócsoportok által kezdeményezett projektek megvalósítására projektenként maximum Ft támogatásra nyújthatnak be pályázatot. Az elnyert támogatás felhasználható a program megvalósításához szükséges eszközök, (könyv, laboreszköz, műszerek szoftverek stb.) és a kutatási projekthez kapcsolódó programok (tanulmányút, terepi munka, egyéb kiadások) költségeinek fedezésére december 1. és május 31. között. A támogatás összegének az intézmény bankszámlájára történő átutalására egy összegben, a Tempus Közalapítvány és az intézmény közötti szerződés megkötése után kerül sor. Amennyiben a program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, illetve a kapcsolódó programok költségeinek fedezete mellett az egyes projektekben részt vevő diákok és a kutató tanár részére a pályázó ösztöndíjat is igényel, akkor azt a teljes megítélt projekttámogatás maximum 25 %-ának erejéig teheti meg. További feltétel, hogy a diákok számára kifizetésre kerülő ösztöndíj nem haladhatja meg a havi Ft-ot. Az ösztöndíjakat az intézmény folyósítja a diákok és a tanárok számára két egyenlő részletben. 10. Szerződéskötés A Tempus Közalapítvány a pályázatot beküldő intézménnyel köt szerződést. Abban az esetben, ha az intézmény ösztöndíjat kíván folyósítani a résztvevő mentor és diákok számára, az iskolának ösztöndíjszerződést kell kötnie velük. Az intézmény és az egyének között létrejövő szerződés mintáját a Tempus Közalapítvány biztosítja a pályázók számára. A szerződés a megítélt támogatás felhasználásának feltételeiről részletes leírást ad. A sikeresen pályázó intézményeknek a szerződéskötéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk (a pályázat benyújtásakor nincs szükség ezekre a dokumentumokra): 7

8 Pályázó típus Aláírási címpéldány (közjegyző által kiállított) Cégkivonat Törzskönyvi kivonat vagy KIR adatbázisból kinyomtatott adatok intézményi hitelesítéssel ellátva APEH igazolás Helyi költségvetési intézmény + + Központi költségvetési intézmény + Nem költségvetési intézmény A szerződéshez csatolandó biztosítékok és azok szükségességének részletes magyarázata a Tempus Közalapítvány / Útravaló Programiroda honlapján megtalálható (www.tka.hu). 11. A beszámolás általános alapelvei A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról az iskoláknak pénzügyi beszámolót kell készíteniük. Az iskolák a pénzügyi beszámoló megküldésével egyidejűleg továbbítják a támogatásban részesült kutatócsoportok szakmai beszámolóit is. A beszámolókat a támogatási szerződés mellékleteként kapott formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni. A beszámolók ellenőrzését a Tempus Közalapítvány végzi. A fel nem használt, illetve nem a pályázat céljaira, vagy nem a jelen Felhívás és a támogatási szerződés feltételei szerint felhasznált támogatást az iskolának vissza kell fizetnie. Az Útravaló Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos további információ Tempus Közalapítvány Útravaló Programiroda Személyesen: 1093 Budapest, Lónyai u. 31. Postai levélben: 1438 Budapest 70., Pf. 508 Ügyfélszolgálat: Telefon: 06 (1) Fax: 06 (1) Internet: Személyes konzultációra előre egyeztetett időpontban van lehetőség. ******* Sikeres pályázást kívánunk! 3 Ebben a kategóriában kivételt képeznek az egyházi, illetve alapítványi fenntartású iskolák, melyek esetében a cégkivonat helyett az alapító okirat és a működési engedély együttes beküldése is elfogadható. 8

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ A pályázati kategória kódja: ÚTR-2014/2015 A meghirdetés dátuma: 2014. május 20. Az Emberi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT CÉLJAIRÓL ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT CÉLJAIRÓL ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2006 TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT CÉLJAIRÓL ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL TARTALOM I. Általános tájékoztató

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj program célja... 3 2. Támogatás

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-KM-09) Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati

Részletesebben

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2014. ÉVI KIÍRÁS. (A pályázat kódja: IPR-14) Pályázati Útmutató

INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2014. ÉVI KIÍRÁS. (A pályázat kódja: IPR-14) Pályázati Útmutató INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2014. ÉVI KIÍRÁS (A pályázat kódja: ) 2014. április 7. -A/B TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. Pályázat benyújtására jogosultak... 3 3.

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. BEVEZETÉS A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet)

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben